VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW"

Transcriptie

1 VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW September / 4 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uit gever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel 1. BESTE GRENSARBEIDER, Duurdere ziektekostenpremies, duurdere energieprijzen, het lijkt erop dat we volgend jaar minder te besteden hebben. De Nederlandse regering wil echter koopkrachtverlies voorkomen omdat dit negatieve economische gevolgen heeft. Mogelijke maatregelen om koopkrachtverlies te voorkomen zijn o.a. een verlaging van de WW-premie en een verhoging van de heffingskortingen. Welke maatregelen de Nederlandse regering uit haar hoed tovert, zullen we op de derde dinsdag van september weten. Het is dan Prinsjesdag en de Nederlandse koningin zal tijdens de troonrede de plannen van de Nederlandse regering bekend maken. Het meest in het oog springend is echter een fundamentele wijziging van het Nederlandse ziektekostenverzekeringsstelsel per 1 januari Alle grensarbeiders krijgen te maken met deze ingrijpende wijziging. In dit VVG-nieuws komen aan de orde: 2. De nieuwe Nederlandse Zorgverzekering 3. VUT en prepensioen 4. Levensloopregeling 5. Spaarloonregeling 6. Studiefinanciering 7. Juridische procedures Opgelet: De nieuwe Nederlandse Zorgverzekering mag niet worden verward met de Vlaamse Zorgverzekering. De Nederlandse Zorgverzekering is een volwaardige ziekteverzekering. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ) is een aanvullende verzekering voor zwaar zorgbehoeftigen die voorziet in een financiële tegemoetkoming voor niet-medische kosten. Actieve grensarbeiders zijn niet verzekerd voor de VZ omdat ze in Nederland sociaal verzekerd zijn. 2. DE NIEUWE NEDERLANDSE ZORGVERZEKERING Vanaf 1 januari 2006 wordt in Nederland een nieuwe zorgverzekeringswet (ZVW) ingevoerd. De huidige verplichte ziekenfondsverzekering en de particuliere ziektekostenverzekering komen dan te vervallen. Meetings De komende meetings staan dan ook volledig in het teken van de nieuwe ZVW. Het Bureau Belgische Zaken uit Breda zal uitleg geven over de ZVW en de allernieuwste ontwikkelingen ervan. U mag deze informatie niet missen! 1. Vrijdag 11 november Neerpelt Parochiezaal De Peel Norbertinessenlaan 7 Tel. 011/ Maandag 14 november Turnhout Zaal de Volkswil Merodelei 40 Tel. 014/ Vrijdag 18 november Rekem Ontmoetingscentrum Kleinveld Populierenlaan Vrijdag 25 november Zelzate Café de Club Cesenaticolaan 2 Tel. 09/ / 4 VVG-nieuws september

2 a. Enkele hoofdlijnen van de ZVW: - De nieuwe zorgverzekering lijkt het meeste op de huidige ziekenfondsverzekering, al zijn er ook belangrijke verschillen. - In principe is iedereen verplicht verzekerd voor de ZVW. De ZVW valt onder de sociale zekerheid. Dit betekent dat de Europese regelgeving van toepassing is (wat voor de grensarbeiders van groot belang is). - Naast de ZVW blijft de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bestaan. - De ZVW wordt uitgevoerd door private zorgverzekeraars. Het is de bedoeling dat er marktwerking plaats vindt, dit wil zeggen dat de zorgverzekeraars onderling gaan concurreren. Ook kunnen zorgverzekeraars afspraken maken met zorgaanbieders (bv. Ziekenhuizen). - De zorgverzekeraars dienen zich aan bepaalde regels te houden. Zo mogen zij geen hogere premies vragen aan iemand met een verhoogd gezondheidsrisico. - Met de nieuwe ZVW wil de Nederlandse overheid ook een grotere verantwoordelijk bij de verzekerden leggen. Men kan kiezen tussen verschillende polissen met verschillende eigen risico s tot maximaal Er kunnen ook collectief verzekeringen via de werkgever worden ingevoerd. Hiervoor kan een premiekorting van maximaal 10 % worden gegeven. - Actieve grensarbeiders zijn primair verzekerd in het werkland (i.c. Nederland) en kunnen kiezen tussen medische zorg in Nederland (de kosten worden vergoed volgens het Nederlandse stelsel) en medische zorg in België (de kosten worden dan vergoed volgens het Belgische stelsel via een Belgische verzekeringsinstelling). - Voor meeverzekerde gezinsleden (zie punt d.) en post-actieve grensarbeiders (zie punt g.) is de regeling anders. - De ZVW betekent ook dat de Belgische assurantiebelasting in elk geval op de basisverzekering komt te vervallen. b. Soorten polissen: - U kunt kiezen tussen drie soorten polissen: 1. Restitutiepolis : deze polis vergoedt de rekeningen. Ze biedt de mogelijkheid om zelf een zorgverlener in Nederland en in België te kiezen. De kosten, ook die in België worden gemaakt worden volgens Nederlandse normen vergoed. 2. Naturapolis: komt overeen met de huidige ziekenfondsverzekering. De zorg wordt verstrekt via gecontracteerde zorgverleners. In België worden de kosten vergoed via het ziekenfonds volgens de Belgische normen. 3. een mengvorm van beide polissen - De restitutie- en de naturapolis zorgen voor een dekking van de basisverzekering. - In Nederland kan een aanvullende verzekering worden afgesloten (dit is niet zinvol als men via een naturapolis kiest voor medische zorg in België volgens het Belgisch stelsel). - Kiest men voor het gebruik van een naturapolis met zorgverlening in België, dan kan in België een hospitalisatieverzekering worden afgesloten. c. Premies 1. Inkomensafhankelijke premie. Deze premie wordt door de werkgever of uitkeringsinstantie betaald en doorgestort naar de Nederlandse belastingdienst die een belangrijke taak heeft bij de uitvoering van de ZVW. De premie bedraagt 6,25 % over Nominale premie. Deze jaarlijkse premie van ongeveer 1.100, moet door elke verzekerde worden betaald (onafhankelijk van de hoogte van het inkomen). 3. (Niet verplicht) een eventueel aanvullende verzekering in Nederland. 4. (Niet verplicht) een eventuele hospitalisatieverzekering in België. Daarnaast blijft de AWBZ -premie bestaan (waarschijnlijk wordt deze iets lager). d. Meeverzekerde gezinsleden - Gezinsleden die niet zelfstandig verzekerd zijn, worden met u meeverzekerd. - Zij worden ingeschreven bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) in Diemen. - Zij kunnen zich via het formulier E-106 inschrijven bij een Belgische verzekeringsinstelling. Zij mogen in principe alleen gebruik maken van Belgische zorg. Willen ze gebruik maken van zorg in Nederland, dan moeten ze vooraf toestemming vragen aan de Belgische verzekeringsinstelling. - Zowel de meeverze kerde echtgenoot als meeverzekerde kinderen > 18 jaar dienen de nominale premie te betalen! e. Zorgtoeslag - Omdat de nominale premie voor velen tot een onaanvaardbaar inkomensverlies zou leiden, is er een zorgtoeslag in het leven geroepen. - De zorgtoeslag voorziet in een gedeeltelijke en inkomensafhankelijke compensatie van de nominale premie. - Voor de zorgtoeslag moet u voldoen aan de volgende voorwaarden: * u bent 18 jaar of ouder * u heeft een Nederlandse zorgverzekering * uw inkomen (toetsings)inkomen is niet te hoog: 2005 / 4 VVG-nieuws september

3 - Als u geen toeslagpartner (meestal de meeverzekerde partner) heeft: maximaal /jaar - Als u wel een toeslagpartner heeft: maximaal /jaar (de bedragen zijn nog niet definitief) - De Belastingdienst/toeslagen zal de zorgtoeslag uitvoeren. - Kinderen, jonger dan 18 jaar, hoeven geen premie te betalen en komen dan ook niet in aanmerking voor een zorgtoeslag. - Kinderen van 18 jaar en ouder, betalen wel een nominale premie en komen in aanmerking voor een zorgtoeslag als hun inkomen niet hoger is dan Als men volgens de gegevens van de Nederlandse belastingdienst in aanmerking komt voor zorgtoeslag in 2006, dan ontvangt men in de loop van september 2005 automatisch een aanvraagformulier van de belastingdienst (ook Belgische grensarbeiders). De Nederlandse belastingdienst is op 12 september begonnen met het verzenden van de formulieren. - Heeft men in oktober 2006 niet automatisch een aanvraagformulier ontvangen en denkt u recht te hebben op zorgtoeslag, dan kunt u een aanvraagformulier downloaden of aanvragen via de belastingtelefoon: U kunt ook een proefberekening maken om te kijken of u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag. - Als een aanvraag is ingediend, bekijkt de belastingdienst of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden om zorgtoeslag te krijgen. - U krijgt binnen 8 weken na het indienen van een volledige aanvraag een beschikking waarin het bedrag staat dat maandelijks zal worden ontvangen. - Bij voorkeur dient u een aanvraag voor 1 november 2005 in. De Nederlandse belastingdienst zal er dan voor zorgen dat u vanaf eind december 2005 maandelijks de zorgtoeslag krijgt uitbetaald. - Meer informatie is te vinden op f. No-claim - De no-claim houdt in dat u na afloop van het verzekeringsjaar maximaal 255,- van uw zorgverzekeraar terug kunt krijgen als u geen beroep (claim) op vergoeding van uw - in Nederland gemaakte - zorgkosten in dat verzekeringsjaar bij uw zorgverzekeraar heeft gedaan. Doet u wel een beroep op vergoeding van uw zorgkosten, maar minder dan 255,- dan krijgt u het overgebleven no-claim bedrag na afloop van het verzekeringsjaar terug. De no-claim die u terugkrijgt is niet van invloed op de hoogte van de zorgtoeslag. De no-claimteruggave geldt voor elk lid van het gezin afzonderlijk, behalve voor kinderen onder de achttien jaar, zij betalen immers ook geen premie. De kosten van huisartsen-, verloskundige en kraamzorg tellen niet mee voor de no-claimregeling. - Kosten die in België worden gemaakt en via een Belgische verzekeringsinstelling worden vergoed, tellen eveneens niet mee voor de no-claimregeling. g. Post-actieve grensarbeiders - Dit zijn grensarbeiders die hun volledige beroepsactiviteit in Nederland hebben gestaakt (volledig WAO-ers, AOW-ers, zij die in een VUT of andere vervroegde uittredingsregeling zitten). - Wat ziekteverzekering betreft is deze groep te verdelen in twee subgroepen: zij die verzekerd zijn in België en zij die verzekerd zijn in Nederland: 1. In België verzekerden - Het gaat hier vooral om 60-plussers die naast hun Nederlandse uitkering een Belgisch ouderdomspensioen ontvangen en in het verleden in België hebben gewerkt of in militaire dienst zijn geweest. Op basis van hun vroegere arbeid of militaire dienst in België, zijn zij bij voorrang in België verzekerd voor ziektekosten. - Voor hen (en evt. familieleden) verandert er niets vanaf 1 januari 2006, zij blijven in België verzekerd volgens het Belgische stelsel. 2. In Nederland verzekerden - Het gaat hier o.a. om (ex-)grensarbeiders die uitsluitend in Nederland hebben gewerkt en in België nooit rechten hebben opgebouwd. Het gaat ook om 60-plussers die op basis van het intern recht een Belgisch pensioen ontvangen maar nooit in België hebben gewerkt of in militaire dienst zijn geweest. - Het komt erop neer dan iedere post-actieve grensarbeider; die niet kan terugvallen op Belgische rechten, vanaf 1 januari 2006 recht heeft op het woonlandpakket (op kosten van Nederland). Zij dienen zich in te schrijven bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) in Diemen. - Zij kunnen zich via het formulier E-121 inschrijven bij een Belgische verzekeringsinstelling. Zij mogen in principe alleen gebruik maken van Belgische zorg. Willen ze gebruik maken van zorg in Nederland, dan moeten ze vooraf toestemming vragen aan de Belgische verzekeringsinstelling. - Zij betalen hiervoor de volgende bijdragen in Nederland: 1. De nominale bijdrage ( 1.100) 2. Uitkeringsafhankelijk bijdrage die betaald zal worden door de uitkeringsinstantie (6,25 % over max ) 2005 / 4 VVG-nieuws september

4 3. AWBZ-bijdrage (alhoewel zij geen gebruik kunnen maken van AWBZ-zorg) - Zowel de meeverzekerde echtgenoot als meeverzekerde kinderen > 18 jaar dienen de nominale premie te betalen! - Voor deze categorie van ex-grensarbeiders dreigt de factuur van de nieuwe VZW hoog op te lopen! - Een groep van in het buitenland wonende gepensioneerde Nederlanders heeft zich georganiseerd in de Internationale Club gepensioneerde Nederlanders (ICN). Zij wil via de rechter het volgende afdwingen: 1. Afschaffing van de awbz-betaalverplichting voor in het buitenland wonenden. 2. Handhaving van de vrijwillige awbz-verzekering. Informatie hierover is te vinden op: h. Belgische verzekeringsinstellingen Overzicht van de Belgische verzekeringsinstellingen 1. Belgische ziekenfondsen die bevoegd zijn inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Het zijn verenigingen zonder winstoogmerk die in de volgende landsbonden zijn verenigd : - Landsbond der christelijke mutualiteiten (CM) - Nationaal verbond van socialistische mutualiteiten (Voorzorg) - Landsbond van de neutrale ziekenfondsen - Landsbond van liberale mutualiteiten - Landsbond van de onafhankelijke ziekenfondsen 2. Gewestelijke diensten van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HKZIV). De hulpkas is een openbare instelling die dezelfde functie vervult en dezelfde verstrekkingen toekent als de ziekenfondsen. i. Meer informatie - Voor de Belgische ziekenfondsen zijn er door de nieuwe Nederlandse ZVW duizenden potentiële nieuwe klanten. Zij zullen de komende weken en maanden proberen deze nieuwe klanten te werven. Schroom niet om gebruik te maken van de voorlichtingsavonden die door deze ziekenfondsen worden georganiseerd. - Vergeet - uiteraard ook n iet één van de informatiemeetings van devvg bij te wonen (zie het overzicht op de voorpagina). - Deze meetings staan volledig in het teken van de nieuwe Nederlandse zorgverzekeringswet. De inhoud van deze meetings zal worden verzorgd door het Bureau Voor Belgische Zaken te Breda. - Verder zijn er tal van websites, al of niet vanwege de overheid waar informatie te vinden is zoals: (Dit is een interactieve site, waar ook informatie voor in België wonende actieve en postactieve grensarbeiders te vinden is) Ook kunt terecht op de website van het Bureau voor Belgische Zaken te Breda voor de volgende folders:? Zorgverzekeringswet: wonen in België met pensioen/uitkering uit Nederland.? Zorgverzekeringswet: wonen in België en werken in Nederland Folders en Formulieren Wonen in België Als u vragen heeft, kunt u hiervoor contact opnemen met het Bureau voor Belgische Zaken te Breda. Het Bureau voor Belgische Zaken te Breda is een onafhankelijk instelling die gespecialiseerd is op het gebied van sociale verzekeringen in de Nederlands-Belgische situatie. BUREAU VOOR BELGISCHE ZAKEN Rat Verleghstraat 2 Postbus RC Breda Tel. 076/ Fax. 076/ ADVISEER OOK JE COLLEGA S OM AAN TE SLUITEN! Zodat ook hij of zij op de hoogte is van de ontwikkelingen m.b.t. grensarbeid Wordt lid door 17,35 over te schrijven op rekeningnummer op naam van Vereniging Voor Grensarbeiders v.z.w / 4 VVG-nieuws september

5 3. VUT EN PREPENSIOEN - De Nederlandse regering vindt dat ouderen langer moeten blijven werken om de financiële gevolgen van de vergrijzing te kunnen opvangen. - Daarom worden per 1 januari 2006 de fiscale voordelen van VUT en prepensioen afgeschaft. Dat geldt eveneens voor andere fiscaal gunstige mogelijkheden om voor uw 65 ste te stoppen met werken. - Uitzondering hierop vormen werknemers die voor 1 januari jaar of ouder zijn geworden. Zij behouden de fiscale voordelen bij het sparen voor prepensioen. Ook VUT-uitkeringen blijven voor hen onder het huidige fiscale regime vallen. - De prepensioenrechten die tot 2006 werden opgebouwd, blijven echter van u. Het hangt van uw pensioenfonds af of deze rechten kunnen worden afgekocht (men betaalt er dan wel belastingen over). - Informatie over de gevolgen van het verdwijnen van de prepensioen kunt u het bes t opvragen bij uw pensioenfonds of opzoeken op de internetsite. - Het wegvallen van het prepensioen betekent echter niet dan u niet eerder kunt stoppen met werken. Als alternatief is de levensloopregeling in het leven geroepen. - Het groots te verschil tussen de VUT-uitkeringen en de levensloopregeling ligt in de financiering ervan. De VUTuitkering wordt collectief betaald door alle werknemers die op dat moment in een sector werken. De levensloopregeling betaal je zelf. Bij de levensloopregeling ligt de verantwoordelijkheid dus volledig bij jezelf, je kunt alleen verlof opnemen als je er zelf voor gespaard hebt. 4. LEVENSLOOPREGELING - Met de levensloopregeling kan men dus geld sparen voor een periode van onbetaald verlof. Doel van de regeling is om werk en privé beter met elkaar te kunnen combineren. - In principe gaat de levensloopregeling in per 1 januari In de loop van de maand september 2005 zal minister de Geus beslissen of de regeling per 1 januari 2006 ingaat. Zo niet, wanneer dan wel. - Met de levensloopregeling kunnen werknemers sparen voor een periode van onbetaald verlof zoals * zorgverlof * verlof voor stervensbegeleiding * ouderschapsverlof * educatief verlof * sabbatical verlof * verlof voorgaand aan het pensioen - Er kan maximaal 12 procent van het brutoloon dat in dat jaar wordt verdiend, worden gespaard. - Voor werknemers die op 1 januari jaar, maar nog geen 56 jaar zijn, komt er een overgangsregeling. Zij mogen meer sparen. - Men kan maximaal 210 % van het laatstverdiende brutojaarsalaris sparen. Dit komt overeen met een verlof van drie jaar aan 70 % van het laatstverdiende loon. - Het opnemen van verlof kan alleen met toestemming van de werkgever. Dat geldt echter niet voor verlof waar men wettelijk recht op heeft (bv. Ouderschapsverlof). - Men kan tussendoor verlof opnemen en daarna weer sparen / 4 VVG-nieuws september Over de inleg hoeft geen loonbelasting te worden betaald. Er wordt belasting geheven als de gespaarde tegoeden worden opgenomen. - Over de inleg moeten wel werknemerspremies worden betaald. Gevolg is dat het sparen voor de levensloopregeling geen gevolgen heeft voor eventuele WW- of WAO-uitkering. - Wie mag het gespaarde kapitaal beheren? Verzekeraars, banken, dochters van pensioenfondsen of beleggingsinstellingen mogen de levensloopregeling uitvoeren. De werknemer kan zelf bepalen bij welke instelling hij de levenslooprekening wil onderbrengen. Voordeel is dat de rekening kan worden aangehouden als men van werkgever verandert. - Indien men prepensioenrechten kan afkopen, dan mag dit kapitaal zonder belastingheffing in de levensloopregeling worden gestort. Deze storting mag dan meer zijn dan de gestelde maximumgrens van 12 % per jaar. (Of men de prepensioenrechten kan afkopen hangt echter af van het pensioenfonds). - Naast de levensloopregeling blijft echter het spaarloon bestaan. Men kan echter niet voor beide tegelijk sparen. Men moet jaarlijks kiezen tussen spaarloon- of levensloopregeling. 5. SPAARLOONREGELING - De spaarloonregeling blijft dus bestaan. - Alle in een kalenderjaar op een spaarloonrekening gestorte bedragen moeten gedurende vier volle jaren op de spaarloonrekening hebben gestaan (hierop gelden enkele wettelijke uitzonderingen). - Op dit moment geldt er een wettelijke blokkeringsverplichting voor spaarloon over de jaren 2001 tot en met Vanuit de Nederlandse Tweede Kamer is verzocht om de mogelijkheid te openen dat werknemers eerder over hun geblokkeerde spaarloon kunnen beschikken. Het doel hiervan is burgers te bewegen te consumeren om zo de economie aan te trekken. - In reactie hierop heeft de Nederlandse regering besloten dat de werknemer het spaarloon over de jaren 2001 t/m 2004 zonder fiscale gevolgen kan opnemen tussen 1 september 2005 en 31 december De Tweede Kamer heeft het wijzigingvoorstel al goedgekeurd. Als de Eerste Kamer het wijzigingsvoorstel van minister Zalm ook goedkeurt, kunnen werknemers ook na 1 januari 2006 het spaarloon over vrij opnemen. Als het parlement het voorstel afkeurt, eindigt de mogelijkheid tot vrije opname met onmiddellijke ingang. - Of het spaarloon daadwerkelijk wordt gedeblokkeerd is een zaak tussen de uitvoerder van een spaarloonregeling en de individuele werknemer. - Volgens het besluit van staatssecretaris Wijn kan iedereen het geld vanaf 1 september opnemen. Het is echter mogelijk dat banken er voor kiezen te wachten

6 totdat de Eerste Kamer de wet heeft aangenomen of tot die datum uitsluitend op verzoek deblokkeren. Zij zijn hierin vrij. - Indien men gebruik kan/wil maken van het eventuele vrijgekomen spaarloon, dan kunt u het beste contact opnemen met de financiële instelling die uw spaarloon beheert. * aanvullende beurs (afhankelijk inkomen ouders) * lening * Openbaar Vervoer (OV) - vergoeding - Studiefinanciering kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Als men denkt recht te hebben op studiefinanciering, neem dan zo snel mogelijk contact op met de IB-groep. - Let wel: studiefinanciering wordt toegekend als een gift als men slaagt voor de opleiding! 7. KINDERBIJSLAG + 18 JARIGEN 6. STUDIEFINANCIERING - Voor kinderen van grensarbeiders bestaat er recht op studiefinanciering voor bepaalde studies in het hoger onderwijs. - Vanaf 1 augustus 2005 is deze mogelijkheid uitgebreid tot een aantal studies in het beroepsonderwijs - Op de website van de Informatie Beheer Groep (de instantie die belast is met de uitvoering van de studiefinanciering), staat een overzicht van beroepsopleidingen in België, Duitsland, Frankrijk en Engeland die in elk geval in aanmerking komen voor studiefinanciering. > Informatie > Studiefinanciering > Beroepsonderwijs > Buitenland - Voor België staan de volgende opleidingen in de lijst (met adressen van de scholen): * Jeugd- en Gehandicaptenzorg * Elektrische installatietechnieken * Lassen-constructie (Maasmechelen) * Lassen-constructie (Sint Niklaas) * Boekhouden-informatica * Apotheekassistent * Kinderzorg * Werktuigmachines-mechanica-elektriciteit * Kantooradministratie en gegevens beheer * Verzorging * Gezondheids- en Welzijnswetenschappen * Informaticabeheer * Kantoor * Land- en tuinbouwmechanisatie * Leefgroepenwerking * Lichamelijke opvoeding en sport * Medico-sociale administratie * Pijpfitten-lassen-monteren * Secretariaat-talen * Sociale - en technischewetenschappen * Verkoop * Thuis - en bejaardenzorg * Vliegtuigtechnieken - De IB-groep geeft zelf aan om contact op te nemen indien een opleiding niet in deze lijst voorkomt, mogelijk is er toch recht op financiering. - Studiefinanciering bestaat uit 4 delen: * basisbeurs 2005 / 4 VVG-nieuws september Per 1 januari 1996 is in Nederland de kinderbijslag voor kinderen boven de 18 jaar afgeschaft. - Na lang aandringen bij de Belgische regering door o.a. de Vereniging Voor Grensarbeiders, heeft de regering uiteindelijk in maart 2001 besloten dat er recht is op Belgische kinderbijslag indien op geen enkele manier recht op kinderbijslag kan worden geopend op grond van andere Belgische of buitenlandse wets- of reglementsbepalingen of regels van toepassing op het personeel van internationale organisaties. - Concreet betekent dit dat voor kinderen van + 18 jaar, waarvoor geen Nederlandse kinderbijslag meer wordt ontvangen, recht op kinderbijslag vanuit België bestaat. - Deze kinderbijslag dient te worden aangevraagd bij: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Departement Gezinnen, Dienst Internationale Overeenkomsten Trierstraat BRUSSEL Tel. 02/ Deze kinderbijslag heeft geen invloed op het recht op een eventuele studiefinanciering vanuit Nederland. 8. JURIDISCHE PROCEDURES Eindelijk! Of vijgen na Pasen? Op 31 oktober 2005 om zal bij het Hof van Beroep aan de Waalse Kaai te Antwerpen worden gepleit in de eerste zaak tegen de Belgische Staat, waarvan het verzoekschrift op 21 november 1997 (!) werd ingediend. Deze zaak werd ingediend tegen het niet fiscaal kunnen aftrekken van de premie voor de particuliere ziektekostenverzekering en tegen het moeten betalen van de aanvullende crisisbijdrage. Inlichtingen: Diederik Verweyen: tel. 011/ Luc Moris: tel. 011/ VVG, postbus 8, 3930 Hamont-Achel vvg In de volgende uitgave van het VVG-nieuws zullen we u informeren over de stand van zake betreffende de belastingvermindering voor kinderen ten laste.

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

Verzekering en zorg buitenland

Verzekering en zorg buitenland Verzekering en zorg buitenland Begrippenlijst Acceptatieplicht De zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de zorgverzekering. Hij mag u niet weigeren vanwege uw leeftijd, gezondheidstoestand

Nadere informatie

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari

Nadere informatie

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 78 34 Publieksvoorlichting:

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Inhoud Waarvoor bent u verzekerd? 2 Hebben uw gezinsleden geen eigen ziektekostenverzekering? 3 In welk land krijgt u medische zorg? 3 In welk land kunnen

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW December 2005 2005 / 5 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Hoe krijgt u medische zorg? 2 Wat kost het u? 2 Hoe zijn uw gezinsleden verzekerd? 3 Wat kost

Nadere informatie

Bent u ziekenfonds of particulier?

Bent u ziekenfonds of particulier? Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Juli 2005 Informatie Wilt u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in Nederland, uitkering of pensioen uit België

Medische zorg Wonen in Nederland, uitkering of pensioen uit België Medische zorg Wonen in Nederland, uitkering of pensioen uit België Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Hoe krijgt u medische zorg? 3 Wat kost het u? 3 Hoe is uw partner verzekerd? 3 Aanvullend verzekeren

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 Welkom 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 4. Nieuwe zorgstelsel per 1-1-2006 Alle ingezetenen van Nederland komen in aanmerking voor het nieuwe zorgstelsel Alle ziekenfondsplichtige en particuliere

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Wlz-zorg 3 Wat moet u regelen voor uzelf? 3 Moet u de Vlaamse zorgverzekering afsluiten?

Nadere informatie

Trefzeker. Levensloop

Trefzeker. Levensloop Trefzeker het december 2005 Service Schrift De nieuwe zorgverzekeringswet Vragen, vragen, vragen... Levensloop Special of spaarloon De belangrijkste data Aftellen naar het nieuwe zorgstelsel In dit bulletin

Nadere informatie

ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006

ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006 ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006 NIEUWSBRIEF VAN VRIELING ADVIESGROEP Nr. 5 - september 2005 Column Nieuwe zorgverzekering 1 januari van kracht Gerrit Jan Vrieling 1 januari 2006 wordt

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN

INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN LOON De hoogte van de lonen is vastgesteld in een CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) of, omdat niet iedere werkgever een CAO

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Oktober 2004 2004 / 4 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Inhoud. december Dé tweemaandelijkse nieuwsbrief met actuele wet- en regelgeving over Utrecht voor professionals en vrijwilligers.

Inhoud. december Dé tweemaandelijkse nieuwsbrief met actuele wet- en regelgeving over Utrecht voor professionals en vrijwilligers. december 2016 Dé tweemaandelijkse nieuwsbrief met actuele wet- en regelgeving over Utrecht voor professionals en vrijwilligers. Inhoud Een nieuwe zorgverzekering?... 2 Wat verandert er in 2017, wat blijft

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

Inkomende grensarbeiders & nieuwe zorgverzekeringswet

Inkomende grensarbeiders & nieuwe zorgverzekeringswet Inkomende grensarbeiders & nieuwe zorgverzekeringswet Dit artikel is gepubliceerd in Belasting & Beloning, nr. 1 d.d. 4 januari 2007. Abonnementen: 040 2 2925.950 Euroforum Uitgeverij Wim Hentenaar & Ger

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Hoe zit het met uw inkomstenbelasting? 2 Hoe zit het met uw sociale zekerheid? 4 Hoe zit het met uw zorgverzekering?

Nadere informatie

23,75 per maand (CZ) 25,90 per maand (VGZ) Maximaal dagloon voor de 114 111 ziekenfondspremie Premie werkloosheidsfonds (Awf) 5,85 % 5,80 %

23,75 per maand (CZ) 25,90 per maand (VGZ) Maximaal dagloon voor de 114 111 ziekenfondspremie Premie werkloosheidsfonds (Awf) 5,85 % 5,80 % VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2005 2005 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen voor personen die wonen in België wonen en een uitkering uit Nederland ontvangen Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering Zorgtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering 2 Zorgtoeslag Krijgt u zorgtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de zorgtoeslag op een rij. De zorgtoeslag

Nadere informatie

I N I T I A T I E F V O O R S T E L

I N I T I A T I E F V O O R S T E L I N I T I A T I E F V O O R S T E L Op de bres voor betaalbare collectieve zorg 1. Inleiding Op 1 januari 2006 treedt de nieuwe zorgverzekeringswet in werking. Nu al is duidelijk dat het nieuwe zorgstelsel

Nadere informatie

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 AMF een goed geregeld pensioen Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 Het bestuur van het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) wil haar rechthebbenden van goede en belangrijke informatie voorzien. Leest u

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Ouderdom Wonen in België, werken in Nederland

Ouderdom Wonen in België, werken in Nederland Ouderdom Wonen in België, werken in Nederland Inhoud Wat is AOW? 2 Wie krijgt AOW-pensioen? 2 Hoeveel AOW-pensioen krijgt u? 2 Hoe vraagt u AOW-pensioen aan? 3 Wat als... 3 Zo blijft u op de hoogte 4 Overige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 918 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten Breda, 19 oktober 2005 1. Inleiding De Eerste

Nadere informatie

DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET 2006. Naturapolis. 1. Hoofdlijnen. Restitutiepolis. Basisverzekering. Aanvullende verzekering

DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET 2006. Naturapolis. 1. Hoofdlijnen. Restitutiepolis. Basisverzekering. Aanvullende verzekering kantooradres : Sportlaan 56 postadres : Postbus 3 1870 AA Schoorl telefoon : (072) 509 15 42 telefax : (072) 509 40 04 e-mail : info@schokkeraccountants.nl website : www.schokkeraccountants.nl DE NIEUWE

Nadere informatie

Werkloos Wonen in Nederland, werken in België

Werkloos Wonen in Nederland, werken in België Werkloos Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Wie krijgt een werkloosheidsuitkering? 2 Welke werkloosheidsuitkering krijgt u? 2 Hoeveel werkloosheidsuitkering krijgt u? 3 Hoe vraagt u een werkloosheidsuitkering

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2007 2007 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe

Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe Assurantiekantoor Veltman presenteert: Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe Solotour! Vandaag leggen we de 2 e etappe af. De bergetappe staat ons te wachten, een pittige dag dus, waarbij ons 3 cols (bergen)

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Werkloos Wonen in België, werken in Nederland

Werkloos Wonen in België, werken in Nederland Werkloos Wonen in België, werken in Nederland Inhoud Wie krijgt een werkloosheidsuitkering? 2 Uit welk land krijgt u een werkloosheidsuitkering? 2 Hoeveel werkloosheidsuitkering krijgt u? 3 Hoe vraagt

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop... 1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000... 2 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld!

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Zorgtoeslag aanvragen Zorgtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Levensloopregeling: nieuw overgangsrecht met ingang van 2013 Versie: 30 januari 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl

Nadere informatie

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd)

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) In deze special: Uw ziektekostenverzekering via PZO 1. PZO sluit collectieve contracten met vier verzekeraars

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kant (SP) over de inkomensachteruitgang van remigranten (2050609700).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kant (SP) over de inkomensachteruitgang van remigranten (2050609700). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DBO-K-U-2669635

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Wonen in Nederland, werken in België. Netwerk55plus Oosterhout 18-03-2016. Ton van Tilburg Voorlichter Bureau voor Belgische Zaken

Wonen in Nederland, werken in België. Netwerk55plus Oosterhout 18-03-2016. Ton van Tilburg Voorlichter Bureau voor Belgische Zaken Wonen in Nederland, werken in België. Netwerk55plus Oosterhout 18-03-2016 Ton van Tilburg Voorlichter Bureau voor Belgische Zaken Bureau voor Belgische Zaken Sociale Zekerheid België/Nederland onderdeel

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2004 2004 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

De Raad van State gehoord (advies van.., nummer ); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van..

De Raad van State gehoord (advies van.., nummer ); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van.. Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het vervangen van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

POLITIEVAKORGANISATIE. met elkaar - voor elkaar ACP. DTZ voor senioren. DTZ voor senioren. met elkaar - voor elkaar

POLITIEVAKORGANISATIE. met elkaar - voor elkaar ACP. DTZ voor senioren. DTZ voor senioren. met elkaar - voor elkaar POLITIEVAKORGANISATIE POLITIEVAKORGANISATIE ACP DTZ voor senioren 1 Inleiding Deze folder gaat over de Distorsie Toeslag Ziektekosten (DTZ) voor Senioren van de ACP. Dat betekent dat deze informatie alle

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk)

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID OKTOBER 2005

NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID OKTOBER 2005 NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID OKTOBER 2005 Deze nieuwsbrief opent met het onderzoek dat de afdeling Zorg en Werk recent onder het merendeel van haar klanten heeft gehouden. Daarna is een artikel over woonkostensubsidie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF LONEN, NOVEMBER 2006.

NIEUWSBRIEF LONEN, NOVEMBER 2006. NIEUWSBRIEF LONEN, NOVEMBER 2006. Kunt u alle correspondentie van de belastingdienst, uwv, pensioenfondsen etc welke u in december ontvangt bij ons afgeven. Houdt altijd rekening met de regels van een

Nadere informatie

Levensloopregeling. De levensloopregeling kan worden gebruikt voor elke vorm van verlof, zoals:

Levensloopregeling. De levensloopregeling kan worden gebruikt voor elke vorm van verlof, zoals: Levensloopregeling Inhoudsopgave: Uitleg levensloopregeling... 1 Rekeningnummer levensloopregeling... 2 Voorbeeld 12% Over het brutoloon... 4 Loonberekening:... 4 Kosten werkgever:... 5 Grondslagen:...

Nadere informatie

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt:

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt: Zorgverzekering Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. Dit basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kunt u zich

Nadere informatie

1. Belastingen Schijf: Loon op jaarbasis: Niet meer dan: Totaal tarief: Heffing over totaal van de schijven:

1. Belastingen Schijf: Loon op jaarbasis: Niet meer dan: Totaal tarief: Heffing over totaal van de schijven: Belastingen 2010 1. Belastingen 2. Heffingskortingen (via salaris) 3. Algemene heffingskorting 4. Arbeidskorting 5. Kinderkorting 6. Alleenstaande-ouder korting 7. Spaarloon- of levensloopregeling 8. Auto

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Hoe zit het met uw ouderdomspensioen? 2 Hoe zit het met uw nabestaandenuitkering?

Nadere informatie

HOF VAN BEROEP geeft grensarbeiders GELIJK!!!

HOF VAN BEROEP geeft grensarbeiders GELIJK!!! VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Oktober 2010 2010 / 4 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO)

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Gegevens deelnemer Achternaam: Voorletters: Geboortedatum: Sofi-nummer: Personeelsnummer: Dienst/afdeling: Levensloopinstelling: Levenslooprekeningnummer:

Nadere informatie

no. 281, d.d. 22 december 2005 INHOUD ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1

no. 281, d.d. 22 december 2005 INHOUD ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1 INHOUD no. 281, d.d. 22 december 2005 ALGEMEEN 1 Komende vergaderingen 1 SOCIAAL 2 Mantelcontract zorgverzekering 2 Sectoraansluiting 2 Levensloop 2 VPL-verklaring 2 Melding Sociale Verzekering vervalt

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Uw verzekering in Bijsl SH Algemeen b26

Uw verzekering in Bijsl SH Algemeen b26 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2010 100222-Bijsl SH Algemeen b26 Inhoudsopgave Voorwoord De premies Uw verzekering in 2010 Het eigen risico Onze website 3 4 5 6 7 Natasja

Nadere informatie

1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers

1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers 1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers De heer Heemskerk heeft mij verzocht na te gaan of een individuele gemeente zelfstandig dat wil zeggen los van binnen VNG-verband

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Inleiding Op 1 januari 2006 is de levensloopregeling in het leven geroepen. Deze regeling biedt werknemers de mogelijkheid om een deel van hun bruto salaris te

Nadere informatie

E-levensloop. Voor de werknemer INHOUD. De levensloopregeling 1. De regels van de levensloopregeling op een rij 2

E-levensloop. Voor de werknemer INHOUD. De levensloopregeling 1. De regels van de levensloopregeling op een rij 2 E-levensloop INHOUD De levensloopregeling 1 De regels van de levensloopregeling op een rij 2 Voordelen van Delta Lloyd E-Levensloop 2 Voor de werknemer Delta Lloyd E-Levensloop 2 Hoe werkt het? 2 Voordelen

Nadere informatie

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindertoeslag 2008 Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindertoeslag De kindertoeslag is een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Gezin Wonen in België en werken in Nederland

Gezin Wonen in België en werken in Nederland Gezin Wonen in België en werken in Nederland Inhoud Wie krijgt kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag? 2 Hoeveel Nederlandse kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Zorgtoeslag in de nieuwe Zorgverzekeringswet

Zorgtoeslag in de nieuwe Zorgverzekeringswet in de nieuwe In onze vorige actualiteiten schreven wij al over de komst van de nieuwe. Nu gaan we in op een aantal (nieuwe) begrippen die in de zullen worden gebruikt. Wij geven over deze begrippen eerst

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2008 2008 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord Ziektekostenregeling 2006 Gemeente Amsterdam. 15 december 2005

Onderhandelaarsakkoord Ziektekostenregeling 2006 Gemeente Amsterdam. 15 december 2005 Onderhandelaarsakkoord Ziektekostenregeling 2006 Gemeente Amsterdam 15 december 2005 1. Inleiding Op 1 september 2005 hebben het College voor Arbeidszaken van de VNG enerzijds, en de vakbonden anderzijds,

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Duitsland

Zorgverzekeringswet. Duitsland Zorgverzekeringswet & Duitsland INHOUD 1 Woonplaats Duitsland 1.2 Werknemer + gezinsleden 1.2.1 Werkzaam in Nederland (grensarbeider) 1.2.1.1 Op 31 december 2005 ziekenfondsverzekerd in Nederland 1.2.1.2

Nadere informatie

cz zorg-op-maatpolis De basis van een zorgeloze verzekering

cz zorg-op-maatpolis De basis van een zorgeloze verzekering cz zorg-op-maatpolis De basis van een zorgeloze verzekering Inhoud De CZ Zorg-op-maatpolis: een prima zorgverzekering De CZ Zorg-op-maatpolis: een prima zorgverzekering 1 Het grote gemak van de CZ Zorg-op-maatpolis

Nadere informatie

cz zorgkeuzepolis De basis van een zorgeloze verzekering

cz zorgkeuzepolis De basis van een zorgeloze verzekering cz zorgkeuzepolis De basis van een zorgeloze verzekering Inhoud De CZ Zorgkeuzepolis: een prima zorgverzekering De CZ Zorgkeuzepolis: een prima zorgverzekering 1 De vrijheid van de CZ Zorgkeuzepolis Aanvullende

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

AV/PB/04/ Datum 3 mei 2004

AV/PB/04/ Datum 3 mei 2004 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's Gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015 Levensloopregeling De levensloopregeling is per 2012 door het kabinet afgeschaft. Deze regeling hield in dat een werknemer een bedrag van maximaal 12% van zijn brutoloon per jaar kon sparen in een levensloopregeling

Nadere informatie

ALLE PLANNEN OP EEN RIJ!

ALLE PLANNEN OP EEN RIJ! info KOSTER info is een uitgave van Stichting Koster Service Schrift, de informatieve uitgeverij van KOSTER verzekeringen b.v. Deze nieuwsbrief verschijnt wanneer de actualiteit daartoe aanleiding geeft.

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

Studiefinanciering Bijverdienen 2014

Studiefinanciering Bijverdienen 2014 Studiefinanciering Bijverdienen 2014 Als je studiefinanciering krijgt, mag je elk jaar een bedrag bijverdienen zonder dat je studiefinanciering daardoor in gevaar komt. In 2014 is de bijverdiengrens 13.729,80.

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Juni 2008 2008 / 3 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA

SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA Bedrijfssparen in de grafimedia branche Het Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven (SGB) verzorgt voor de grafimedia branche de collectieve

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Mei 2002 2002 / 3 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

FAQ inzake IZA Cura Natura Polis 2011, IZA Cura Zuid Limburg 2011 en diverse overige zaken. Onderverdeeld in:

FAQ inzake IZA Cura Natura Polis 2011, IZA Cura Zuid Limburg 2011 en diverse overige zaken. Onderverdeeld in: FAQ inzake IZA Cura Natura Polis 2011, IZA Cura Zuid Limburg 2011 en diverse overige zaken. Onderverdeeld in: Hier vindt u o.a. de veel gestelde vragen over onze kantoorgegevens, bereikbaarheid, het doorgeven

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen

Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2008, 253 HOOFDSTUK I ALGEMEEN

Nadere informatie

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP)

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Waarom een Individueel Aanvullend Pensioen? Met ingang van 2006 is de wetgeving met betrekking tot VUT, prepensioen en levensloop aangepast. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT I NDIVIDUEEL Delta Lloyd Zorgverzekering NV Postbus 29677 2502 LR Den Haag Uw assurantie-adviseur: F 01.9.45/1205 Zeker Delta Lloyd, al meer dan 150 jaar Delta Lloyd zorgt voor

Nadere informatie

Themanummer Kindgebonden budget

Themanummer Kindgebonden budget Themanummer Kindgebonden budget Kindgebonden budget 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderen Per 1 januari 2009 maakt de kindertoeslag plaats voor een nieuwe regeling; het kindgebonden budget. Deze

Nadere informatie