VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW"

Transcriptie

1 VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW September / 4 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uit gever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel 1. BESTE GRENSARBEIDER, Duurdere ziektekostenpremies, duurdere energieprijzen, het lijkt erop dat we volgend jaar minder te besteden hebben. De Nederlandse regering wil echter koopkrachtverlies voorkomen omdat dit negatieve economische gevolgen heeft. Mogelijke maatregelen om koopkrachtverlies te voorkomen zijn o.a. een verlaging van de WW-premie en een verhoging van de heffingskortingen. Welke maatregelen de Nederlandse regering uit haar hoed tovert, zullen we op de derde dinsdag van september weten. Het is dan Prinsjesdag en de Nederlandse koningin zal tijdens de troonrede de plannen van de Nederlandse regering bekend maken. Het meest in het oog springend is echter een fundamentele wijziging van het Nederlandse ziektekostenverzekeringsstelsel per 1 januari Alle grensarbeiders krijgen te maken met deze ingrijpende wijziging. In dit VVG-nieuws komen aan de orde: 2. De nieuwe Nederlandse Zorgverzekering 3. VUT en prepensioen 4. Levensloopregeling 5. Spaarloonregeling 6. Studiefinanciering 7. Juridische procedures Opgelet: De nieuwe Nederlandse Zorgverzekering mag niet worden verward met de Vlaamse Zorgverzekering. De Nederlandse Zorgverzekering is een volwaardige ziekteverzekering. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ) is een aanvullende verzekering voor zwaar zorgbehoeftigen die voorziet in een financiële tegemoetkoming voor niet-medische kosten. Actieve grensarbeiders zijn niet verzekerd voor de VZ omdat ze in Nederland sociaal verzekerd zijn. 2. DE NIEUWE NEDERLANDSE ZORGVERZEKERING Vanaf 1 januari 2006 wordt in Nederland een nieuwe zorgverzekeringswet (ZVW) ingevoerd. De huidige verplichte ziekenfondsverzekering en de particuliere ziektekostenverzekering komen dan te vervallen. Meetings De komende meetings staan dan ook volledig in het teken van de nieuwe ZVW. Het Bureau Belgische Zaken uit Breda zal uitleg geven over de ZVW en de allernieuwste ontwikkelingen ervan. U mag deze informatie niet missen! 1. Vrijdag 11 november Neerpelt Parochiezaal De Peel Norbertinessenlaan 7 Tel. 011/ Maandag 14 november Turnhout Zaal de Volkswil Merodelei 40 Tel. 014/ Vrijdag 18 november Rekem Ontmoetingscentrum Kleinveld Populierenlaan Vrijdag 25 november Zelzate Café de Club Cesenaticolaan 2 Tel. 09/ / 4 VVG-nieuws september

2 a. Enkele hoofdlijnen van de ZVW: - De nieuwe zorgverzekering lijkt het meeste op de huidige ziekenfondsverzekering, al zijn er ook belangrijke verschillen. - In principe is iedereen verplicht verzekerd voor de ZVW. De ZVW valt onder de sociale zekerheid. Dit betekent dat de Europese regelgeving van toepassing is (wat voor de grensarbeiders van groot belang is). - Naast de ZVW blijft de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bestaan. - De ZVW wordt uitgevoerd door private zorgverzekeraars. Het is de bedoeling dat er marktwerking plaats vindt, dit wil zeggen dat de zorgverzekeraars onderling gaan concurreren. Ook kunnen zorgverzekeraars afspraken maken met zorgaanbieders (bv. Ziekenhuizen). - De zorgverzekeraars dienen zich aan bepaalde regels te houden. Zo mogen zij geen hogere premies vragen aan iemand met een verhoogd gezondheidsrisico. - Met de nieuwe ZVW wil de Nederlandse overheid ook een grotere verantwoordelijk bij de verzekerden leggen. Men kan kiezen tussen verschillende polissen met verschillende eigen risico s tot maximaal Er kunnen ook collectief verzekeringen via de werkgever worden ingevoerd. Hiervoor kan een premiekorting van maximaal 10 % worden gegeven. - Actieve grensarbeiders zijn primair verzekerd in het werkland (i.c. Nederland) en kunnen kiezen tussen medische zorg in Nederland (de kosten worden vergoed volgens het Nederlandse stelsel) en medische zorg in België (de kosten worden dan vergoed volgens het Belgische stelsel via een Belgische verzekeringsinstelling). - Voor meeverzekerde gezinsleden (zie punt d.) en post-actieve grensarbeiders (zie punt g.) is de regeling anders. - De ZVW betekent ook dat de Belgische assurantiebelasting in elk geval op de basisverzekering komt te vervallen. b. Soorten polissen: - U kunt kiezen tussen drie soorten polissen: 1. Restitutiepolis : deze polis vergoedt de rekeningen. Ze biedt de mogelijkheid om zelf een zorgverlener in Nederland en in België te kiezen. De kosten, ook die in België worden gemaakt worden volgens Nederlandse normen vergoed. 2. Naturapolis: komt overeen met de huidige ziekenfondsverzekering. De zorg wordt verstrekt via gecontracteerde zorgverleners. In België worden de kosten vergoed via het ziekenfonds volgens de Belgische normen. 3. een mengvorm van beide polissen - De restitutie- en de naturapolis zorgen voor een dekking van de basisverzekering. - In Nederland kan een aanvullende verzekering worden afgesloten (dit is niet zinvol als men via een naturapolis kiest voor medische zorg in België volgens het Belgisch stelsel). - Kiest men voor het gebruik van een naturapolis met zorgverlening in België, dan kan in België een hospitalisatieverzekering worden afgesloten. c. Premies 1. Inkomensafhankelijke premie. Deze premie wordt door de werkgever of uitkeringsinstantie betaald en doorgestort naar de Nederlandse belastingdienst die een belangrijke taak heeft bij de uitvoering van de ZVW. De premie bedraagt 6,25 % over Nominale premie. Deze jaarlijkse premie van ongeveer 1.100, moet door elke verzekerde worden betaald (onafhankelijk van de hoogte van het inkomen). 3. (Niet verplicht) een eventueel aanvullende verzekering in Nederland. 4. (Niet verplicht) een eventuele hospitalisatieverzekering in België. Daarnaast blijft de AWBZ -premie bestaan (waarschijnlijk wordt deze iets lager). d. Meeverzekerde gezinsleden - Gezinsleden die niet zelfstandig verzekerd zijn, worden met u meeverzekerd. - Zij worden ingeschreven bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) in Diemen. - Zij kunnen zich via het formulier E-106 inschrijven bij een Belgische verzekeringsinstelling. Zij mogen in principe alleen gebruik maken van Belgische zorg. Willen ze gebruik maken van zorg in Nederland, dan moeten ze vooraf toestemming vragen aan de Belgische verzekeringsinstelling. - Zowel de meeverze kerde echtgenoot als meeverzekerde kinderen > 18 jaar dienen de nominale premie te betalen! e. Zorgtoeslag - Omdat de nominale premie voor velen tot een onaanvaardbaar inkomensverlies zou leiden, is er een zorgtoeslag in het leven geroepen. - De zorgtoeslag voorziet in een gedeeltelijke en inkomensafhankelijke compensatie van de nominale premie. - Voor de zorgtoeslag moet u voldoen aan de volgende voorwaarden: * u bent 18 jaar of ouder * u heeft een Nederlandse zorgverzekering * uw inkomen (toetsings)inkomen is niet te hoog: 2005 / 4 VVG-nieuws september

3 - Als u geen toeslagpartner (meestal de meeverzekerde partner) heeft: maximaal /jaar - Als u wel een toeslagpartner heeft: maximaal /jaar (de bedragen zijn nog niet definitief) - De Belastingdienst/toeslagen zal de zorgtoeslag uitvoeren. - Kinderen, jonger dan 18 jaar, hoeven geen premie te betalen en komen dan ook niet in aanmerking voor een zorgtoeslag. - Kinderen van 18 jaar en ouder, betalen wel een nominale premie en komen in aanmerking voor een zorgtoeslag als hun inkomen niet hoger is dan Als men volgens de gegevens van de Nederlandse belastingdienst in aanmerking komt voor zorgtoeslag in 2006, dan ontvangt men in de loop van september 2005 automatisch een aanvraagformulier van de belastingdienst (ook Belgische grensarbeiders). De Nederlandse belastingdienst is op 12 september begonnen met het verzenden van de formulieren. - Heeft men in oktober 2006 niet automatisch een aanvraagformulier ontvangen en denkt u recht te hebben op zorgtoeslag, dan kunt u een aanvraagformulier downloaden of aanvragen via de belastingtelefoon: U kunt ook een proefberekening maken om te kijken of u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag. - Als een aanvraag is ingediend, bekijkt de belastingdienst of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden om zorgtoeslag te krijgen. - U krijgt binnen 8 weken na het indienen van een volledige aanvraag een beschikking waarin het bedrag staat dat maandelijks zal worden ontvangen. - Bij voorkeur dient u een aanvraag voor 1 november 2005 in. De Nederlandse belastingdienst zal er dan voor zorgen dat u vanaf eind december 2005 maandelijks de zorgtoeslag krijgt uitbetaald. - Meer informatie is te vinden op f. No-claim - De no-claim houdt in dat u na afloop van het verzekeringsjaar maximaal 255,- van uw zorgverzekeraar terug kunt krijgen als u geen beroep (claim) op vergoeding van uw - in Nederland gemaakte - zorgkosten in dat verzekeringsjaar bij uw zorgverzekeraar heeft gedaan. Doet u wel een beroep op vergoeding van uw zorgkosten, maar minder dan 255,- dan krijgt u het overgebleven no-claim bedrag na afloop van het verzekeringsjaar terug. De no-claim die u terugkrijgt is niet van invloed op de hoogte van de zorgtoeslag. De no-claimteruggave geldt voor elk lid van het gezin afzonderlijk, behalve voor kinderen onder de achttien jaar, zij betalen immers ook geen premie. De kosten van huisartsen-, verloskundige en kraamzorg tellen niet mee voor de no-claimregeling. - Kosten die in België worden gemaakt en via een Belgische verzekeringsinstelling worden vergoed, tellen eveneens niet mee voor de no-claimregeling. g. Post-actieve grensarbeiders - Dit zijn grensarbeiders die hun volledige beroepsactiviteit in Nederland hebben gestaakt (volledig WAO-ers, AOW-ers, zij die in een VUT of andere vervroegde uittredingsregeling zitten). - Wat ziekteverzekering betreft is deze groep te verdelen in twee subgroepen: zij die verzekerd zijn in België en zij die verzekerd zijn in Nederland: 1. In België verzekerden - Het gaat hier vooral om 60-plussers die naast hun Nederlandse uitkering een Belgisch ouderdomspensioen ontvangen en in het verleden in België hebben gewerkt of in militaire dienst zijn geweest. Op basis van hun vroegere arbeid of militaire dienst in België, zijn zij bij voorrang in België verzekerd voor ziektekosten. - Voor hen (en evt. familieleden) verandert er niets vanaf 1 januari 2006, zij blijven in België verzekerd volgens het Belgische stelsel. 2. In Nederland verzekerden - Het gaat hier o.a. om (ex-)grensarbeiders die uitsluitend in Nederland hebben gewerkt en in België nooit rechten hebben opgebouwd. Het gaat ook om 60-plussers die op basis van het intern recht een Belgisch pensioen ontvangen maar nooit in België hebben gewerkt of in militaire dienst zijn geweest. - Het komt erop neer dan iedere post-actieve grensarbeider; die niet kan terugvallen op Belgische rechten, vanaf 1 januari 2006 recht heeft op het woonlandpakket (op kosten van Nederland). Zij dienen zich in te schrijven bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) in Diemen. - Zij kunnen zich via het formulier E-121 inschrijven bij een Belgische verzekeringsinstelling. Zij mogen in principe alleen gebruik maken van Belgische zorg. Willen ze gebruik maken van zorg in Nederland, dan moeten ze vooraf toestemming vragen aan de Belgische verzekeringsinstelling. - Zij betalen hiervoor de volgende bijdragen in Nederland: 1. De nominale bijdrage ( 1.100) 2. Uitkeringsafhankelijk bijdrage die betaald zal worden door de uitkeringsinstantie (6,25 % over max ) 2005 / 4 VVG-nieuws september

4 3. AWBZ-bijdrage (alhoewel zij geen gebruik kunnen maken van AWBZ-zorg) - Zowel de meeverzekerde echtgenoot als meeverzekerde kinderen > 18 jaar dienen de nominale premie te betalen! - Voor deze categorie van ex-grensarbeiders dreigt de factuur van de nieuwe VZW hoog op te lopen! - Een groep van in het buitenland wonende gepensioneerde Nederlanders heeft zich georganiseerd in de Internationale Club gepensioneerde Nederlanders (ICN). Zij wil via de rechter het volgende afdwingen: 1. Afschaffing van de awbz-betaalverplichting voor in het buitenland wonenden. 2. Handhaving van de vrijwillige awbz-verzekering. Informatie hierover is te vinden op: h. Belgische verzekeringsinstellingen Overzicht van de Belgische verzekeringsinstellingen 1. Belgische ziekenfondsen die bevoegd zijn inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Het zijn verenigingen zonder winstoogmerk die in de volgende landsbonden zijn verenigd : - Landsbond der christelijke mutualiteiten (CM) - Nationaal verbond van socialistische mutualiteiten (Voorzorg) - Landsbond van de neutrale ziekenfondsen - Landsbond van liberale mutualiteiten - Landsbond van de onafhankelijke ziekenfondsen 2. Gewestelijke diensten van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HKZIV). De hulpkas is een openbare instelling die dezelfde functie vervult en dezelfde verstrekkingen toekent als de ziekenfondsen. i. Meer informatie - Voor de Belgische ziekenfondsen zijn er door de nieuwe Nederlandse ZVW duizenden potentiële nieuwe klanten. Zij zullen de komende weken en maanden proberen deze nieuwe klanten te werven. Schroom niet om gebruik te maken van de voorlichtingsavonden die door deze ziekenfondsen worden georganiseerd. - Vergeet - uiteraard ook n iet één van de informatiemeetings van devvg bij te wonen (zie het overzicht op de voorpagina). - Deze meetings staan volledig in het teken van de nieuwe Nederlandse zorgverzekeringswet. De inhoud van deze meetings zal worden verzorgd door het Bureau Voor Belgische Zaken te Breda. - Verder zijn er tal van websites, al of niet vanwege de overheid waar informatie te vinden is zoals: (Dit is een interactieve site, waar ook informatie voor in België wonende actieve en postactieve grensarbeiders te vinden is) Ook kunt terecht op de website van het Bureau voor Belgische Zaken te Breda voor de volgende folders:? Zorgverzekeringswet: wonen in België met pensioen/uitkering uit Nederland.? Zorgverzekeringswet: wonen in België en werken in Nederland Folders en Formulieren Wonen in België Als u vragen heeft, kunt u hiervoor contact opnemen met het Bureau voor Belgische Zaken te Breda. Het Bureau voor Belgische Zaken te Breda is een onafhankelijk instelling die gespecialiseerd is op het gebied van sociale verzekeringen in de Nederlands-Belgische situatie. BUREAU VOOR BELGISCHE ZAKEN Rat Verleghstraat 2 Postbus RC Breda Tel. 076/ Fax. 076/ ADVISEER OOK JE COLLEGA S OM AAN TE SLUITEN! Zodat ook hij of zij op de hoogte is van de ontwikkelingen m.b.t. grensarbeid Wordt lid door 17,35 over te schrijven op rekeningnummer op naam van Vereniging Voor Grensarbeiders v.z.w / 4 VVG-nieuws september

5 3. VUT EN PREPENSIOEN - De Nederlandse regering vindt dat ouderen langer moeten blijven werken om de financiële gevolgen van de vergrijzing te kunnen opvangen. - Daarom worden per 1 januari 2006 de fiscale voordelen van VUT en prepensioen afgeschaft. Dat geldt eveneens voor andere fiscaal gunstige mogelijkheden om voor uw 65 ste te stoppen met werken. - Uitzondering hierop vormen werknemers die voor 1 januari jaar of ouder zijn geworden. Zij behouden de fiscale voordelen bij het sparen voor prepensioen. Ook VUT-uitkeringen blijven voor hen onder het huidige fiscale regime vallen. - De prepensioenrechten die tot 2006 werden opgebouwd, blijven echter van u. Het hangt van uw pensioenfonds af of deze rechten kunnen worden afgekocht (men betaalt er dan wel belastingen over). - Informatie over de gevolgen van het verdwijnen van de prepensioen kunt u het bes t opvragen bij uw pensioenfonds of opzoeken op de internetsite. - Het wegvallen van het prepensioen betekent echter niet dan u niet eerder kunt stoppen met werken. Als alternatief is de levensloopregeling in het leven geroepen. - Het groots te verschil tussen de VUT-uitkeringen en de levensloopregeling ligt in de financiering ervan. De VUTuitkering wordt collectief betaald door alle werknemers die op dat moment in een sector werken. De levensloopregeling betaal je zelf. Bij de levensloopregeling ligt de verantwoordelijkheid dus volledig bij jezelf, je kunt alleen verlof opnemen als je er zelf voor gespaard hebt. 4. LEVENSLOOPREGELING - Met de levensloopregeling kan men dus geld sparen voor een periode van onbetaald verlof. Doel van de regeling is om werk en privé beter met elkaar te kunnen combineren. - In principe gaat de levensloopregeling in per 1 januari In de loop van de maand september 2005 zal minister de Geus beslissen of de regeling per 1 januari 2006 ingaat. Zo niet, wanneer dan wel. - Met de levensloopregeling kunnen werknemers sparen voor een periode van onbetaald verlof zoals * zorgverlof * verlof voor stervensbegeleiding * ouderschapsverlof * educatief verlof * sabbatical verlof * verlof voorgaand aan het pensioen - Er kan maximaal 12 procent van het brutoloon dat in dat jaar wordt verdiend, worden gespaard. - Voor werknemers die op 1 januari jaar, maar nog geen 56 jaar zijn, komt er een overgangsregeling. Zij mogen meer sparen. - Men kan maximaal 210 % van het laatstverdiende brutojaarsalaris sparen. Dit komt overeen met een verlof van drie jaar aan 70 % van het laatstverdiende loon. - Het opnemen van verlof kan alleen met toestemming van de werkgever. Dat geldt echter niet voor verlof waar men wettelijk recht op heeft (bv. Ouderschapsverlof). - Men kan tussendoor verlof opnemen en daarna weer sparen / 4 VVG-nieuws september Over de inleg hoeft geen loonbelasting te worden betaald. Er wordt belasting geheven als de gespaarde tegoeden worden opgenomen. - Over de inleg moeten wel werknemerspremies worden betaald. Gevolg is dat het sparen voor de levensloopregeling geen gevolgen heeft voor eventuele WW- of WAO-uitkering. - Wie mag het gespaarde kapitaal beheren? Verzekeraars, banken, dochters van pensioenfondsen of beleggingsinstellingen mogen de levensloopregeling uitvoeren. De werknemer kan zelf bepalen bij welke instelling hij de levenslooprekening wil onderbrengen. Voordeel is dat de rekening kan worden aangehouden als men van werkgever verandert. - Indien men prepensioenrechten kan afkopen, dan mag dit kapitaal zonder belastingheffing in de levensloopregeling worden gestort. Deze storting mag dan meer zijn dan de gestelde maximumgrens van 12 % per jaar. (Of men de prepensioenrechten kan afkopen hangt echter af van het pensioenfonds). - Naast de levensloopregeling blijft echter het spaarloon bestaan. Men kan echter niet voor beide tegelijk sparen. Men moet jaarlijks kiezen tussen spaarloon- of levensloopregeling. 5. SPAARLOONREGELING - De spaarloonregeling blijft dus bestaan. - Alle in een kalenderjaar op een spaarloonrekening gestorte bedragen moeten gedurende vier volle jaren op de spaarloonrekening hebben gestaan (hierop gelden enkele wettelijke uitzonderingen). - Op dit moment geldt er een wettelijke blokkeringsverplichting voor spaarloon over de jaren 2001 tot en met Vanuit de Nederlandse Tweede Kamer is verzocht om de mogelijkheid te openen dat werknemers eerder over hun geblokkeerde spaarloon kunnen beschikken. Het doel hiervan is burgers te bewegen te consumeren om zo de economie aan te trekken. - In reactie hierop heeft de Nederlandse regering besloten dat de werknemer het spaarloon over de jaren 2001 t/m 2004 zonder fiscale gevolgen kan opnemen tussen 1 september 2005 en 31 december De Tweede Kamer heeft het wijzigingvoorstel al goedgekeurd. Als de Eerste Kamer het wijzigingsvoorstel van minister Zalm ook goedkeurt, kunnen werknemers ook na 1 januari 2006 het spaarloon over vrij opnemen. Als het parlement het voorstel afkeurt, eindigt de mogelijkheid tot vrije opname met onmiddellijke ingang. - Of het spaarloon daadwerkelijk wordt gedeblokkeerd is een zaak tussen de uitvoerder van een spaarloonregeling en de individuele werknemer. - Volgens het besluit van staatssecretaris Wijn kan iedereen het geld vanaf 1 september opnemen. Het is echter mogelijk dat banken er voor kiezen te wachten

6 totdat de Eerste Kamer de wet heeft aangenomen of tot die datum uitsluitend op verzoek deblokkeren. Zij zijn hierin vrij. - Indien men gebruik kan/wil maken van het eventuele vrijgekomen spaarloon, dan kunt u het beste contact opnemen met de financiële instelling die uw spaarloon beheert. * aanvullende beurs (afhankelijk inkomen ouders) * lening * Openbaar Vervoer (OV) - vergoeding - Studiefinanciering kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Als men denkt recht te hebben op studiefinanciering, neem dan zo snel mogelijk contact op met de IB-groep. - Let wel: studiefinanciering wordt toegekend als een gift als men slaagt voor de opleiding! 7. KINDERBIJSLAG + 18 JARIGEN 6. STUDIEFINANCIERING - Voor kinderen van grensarbeiders bestaat er recht op studiefinanciering voor bepaalde studies in het hoger onderwijs. - Vanaf 1 augustus 2005 is deze mogelijkheid uitgebreid tot een aantal studies in het beroepsonderwijs - Op de website van de Informatie Beheer Groep (de instantie die belast is met de uitvoering van de studiefinanciering), staat een overzicht van beroepsopleidingen in België, Duitsland, Frankrijk en Engeland die in elk geval in aanmerking komen voor studiefinanciering. > Informatie > Studiefinanciering > Beroepsonderwijs > Buitenland - Voor België staan de volgende opleidingen in de lijst (met adressen van de scholen): * Jeugd- en Gehandicaptenzorg * Elektrische installatietechnieken * Lassen-constructie (Maasmechelen) * Lassen-constructie (Sint Niklaas) * Boekhouden-informatica * Apotheekassistent * Kinderzorg * Werktuigmachines-mechanica-elektriciteit * Kantooradministratie en gegevens beheer * Verzorging * Gezondheids- en Welzijnswetenschappen * Informaticabeheer * Kantoor * Land- en tuinbouwmechanisatie * Leefgroepenwerking * Lichamelijke opvoeding en sport * Medico-sociale administratie * Pijpfitten-lassen-monteren * Secretariaat-talen * Sociale - en technischewetenschappen * Verkoop * Thuis - en bejaardenzorg * Vliegtuigtechnieken - De IB-groep geeft zelf aan om contact op te nemen indien een opleiding niet in deze lijst voorkomt, mogelijk is er toch recht op financiering. - Studiefinanciering bestaat uit 4 delen: * basisbeurs 2005 / 4 VVG-nieuws september Per 1 januari 1996 is in Nederland de kinderbijslag voor kinderen boven de 18 jaar afgeschaft. - Na lang aandringen bij de Belgische regering door o.a. de Vereniging Voor Grensarbeiders, heeft de regering uiteindelijk in maart 2001 besloten dat er recht is op Belgische kinderbijslag indien op geen enkele manier recht op kinderbijslag kan worden geopend op grond van andere Belgische of buitenlandse wets- of reglementsbepalingen of regels van toepassing op het personeel van internationale organisaties. - Concreet betekent dit dat voor kinderen van + 18 jaar, waarvoor geen Nederlandse kinderbijslag meer wordt ontvangen, recht op kinderbijslag vanuit België bestaat. - Deze kinderbijslag dient te worden aangevraagd bij: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Departement Gezinnen, Dienst Internationale Overeenkomsten Trierstraat BRUSSEL Tel. 02/ Deze kinderbijslag heeft geen invloed op het recht op een eventuele studiefinanciering vanuit Nederland. 8. JURIDISCHE PROCEDURES Eindelijk! Of vijgen na Pasen? Op 31 oktober 2005 om zal bij het Hof van Beroep aan de Waalse Kaai te Antwerpen worden gepleit in de eerste zaak tegen de Belgische Staat, waarvan het verzoekschrift op 21 november 1997 (!) werd ingediend. Deze zaak werd ingediend tegen het niet fiscaal kunnen aftrekken van de premie voor de particuliere ziektekostenverzekering en tegen het moeten betalen van de aanvullende crisisbijdrage. Inlichtingen: Diederik Verweyen: tel. 011/ Luc Moris: tel. 011/ VVG, postbus 8, 3930 Hamont-Achel vvg In de volgende uitgave van het VVG-nieuws zullen we u informeren over de stand van zake betreffende de belastingvermindering voor kinderen ten laste.

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2014 2014 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET 2006. Naturapolis. 1. Hoofdlijnen. Restitutiepolis. Basisverzekering. Aanvullende verzekering

DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET 2006. Naturapolis. 1. Hoofdlijnen. Restitutiepolis. Basisverzekering. Aanvullende verzekering kantooradres : Sportlaan 56 postadres : Postbus 3 1870 AA Schoorl telefoon : (072) 509 15 42 telefax : (072) 509 40 04 e-mail : info@schokkeraccountants.nl website : www.schokkeraccountants.nl DE NIEUWE

Nadere informatie

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Nieuwegein, 15 november 2005 Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Geachte heer/mevrouw, Het zal u vast niet ontgaan zijn. Per 1 januari 2006 staat

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Juni 2008 2008 / 3 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen Inhoudsopgave VOOR WIE 2 WELKE WETGEVING 5 SOCIALE VERZEKERING VAN WERKNEMER 3 Kinderbijslag Geneeskundige zorg Ziekte Arbeidsongeschiktheid Zwangerschap en bevalling WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten Werken in Nederland, wonen in Duitsland Wirwar van regels en wetten Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke dingen van het leven.

Nadere informatie

Grensarbeiders Checklist 2015

Grensarbeiders Checklist 2015 Een uitgave van: ACV Grensarbeiders Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt Tel.: +32 (0)11 306000 Fax: +32 (0)11 306999 www.acvgrensarbeiders.be ACV Dienst Grensarbeiders Grensarbeiders Checklist 2015 Voor de

Nadere informatie

ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006

ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006 ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006 NIEUWSBRIEF VAN VRIELING ADVIESGROEP Nr. 5 - september 2005 Column Nieuwe zorgverzekering 1 januari van kracht Gerrit Jan Vrieling 1 januari 2006 wordt

Nadere informatie

WHGI{wsle. Het nieuwe Zorgstelsel 2006.

WHGI{wsle. Het nieuwe Zorgstelsel 2006. WHGI{wsle Het nieuwe Zorgstelsel 2006. Per 1-1-2006 wordt een nieuw zorgstelsel van toepassing. Ook de grensarbeider krijgt met deze verandering te maken. Wij willen in deze uitgave van VEG-News proberen

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014 Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014 Inhoud Betekenis van de afkortingen 4 Nederland 5 Socialezekerheidswetgeving 5 Sociale verzekering zelfstandigen 6 Premie 6 Gezinsbijslag 8 Geneeskundige

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen)

Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen) Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.3.44 Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen) brochure bronnen Bureau voor Belgische Zaken, www.svb.nl/bbz Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Bent u ziekenfonds of particulier?

Bent u ziekenfonds of particulier? Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Juli 2005 Informatie Wilt u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2015 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie Regentschapsstraat

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie.

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. 65 jaar in zicht Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. De brochure 65 JAAR IN ZICHT van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie

Inkomende grensarbeiders & nieuwe zorgverzekeringswet

Inkomende grensarbeiders & nieuwe zorgverzekeringswet Inkomende grensarbeiders & nieuwe zorgverzekeringswet Dit artikel is gepubliceerd in Belasting & Beloning, nr. 1 d.d. 4 januari 2007. Abonnementen: 040 2 2925.950 Euroforum Uitgeverij Wim Hentenaar & Ger

Nadere informatie

Stand van zaken van de sociale zekerheid

Stand van zaken van de sociale zekerheid Stand van zaken van de sociale zekerheid Overzicht 1 januari 2011 2 Stand van zaken van de sociale zekerheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Premieoverzicht 5 Algemene ouderdomswet (AOW) 7 Aanvullende inkomensvoorziening

Nadere informatie

BBbrief.nl. BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl

BBbrief.nl. BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl BBbrief.nl Nummer 1 juli 2005 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl Voor u ligt de allereerste nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

Ziektekosten - verzekeringen in Nederland

Ziektekosten - verzekeringen in Nederland Ziektekosten - verzekeringen in Nederland Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 1 De Zorgverzekeringswet 13 1.1 Achtergrond 14 1.2 Karakter van de zorgverzekering 18 1.3 De verzekeringsplichtigen 18 1.4

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Hoe zit het met uw inkomstenbelasting? 2 Hoe zit het met uw sociale zekerheid? 4 Hoe zit het met uw zorgverzekering?

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

Droge kost! Nieuwe zorgverzekering: Tekst en uitleg. PUR legt het uit. www.vbvinfo.nl

Droge kost! Nieuwe zorgverzekering: Tekst en uitleg. PUR legt het uit. www.vbvinfo.nl www.vbvinfo.nl INFO 69 december 2005 Postbus 87594 1080 JN Amsterdam telefoon 020-673 32 33 De nieuwe zorgeverzekering komt eraan Nieuwe zorgverzekering: Droge kost! Bestuursleden en redactie VBV wensen

Nadere informatie

Grensarbeiders Nieuwsbrief 2015

Grensarbeiders Nieuwsbrief 2015 Een uitgave van: ACV Grensarbeiders Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt Tel.: +32 (0)11 306000 Fax: +32 (0)11 306999 www.acvgrensarbeiders.be Grensarbeiders Nieuwsbrief 2015 Wonen in België, werken in Nederland.

Nadere informatie

Ziektekostenverzekeringen in Nederland

Ziektekostenverzekeringen in Nederland Ziektekostenverzekeringen in Nederland Het nieuwe zorgverzekeringsstelsel 2006 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 5 1 De Zorgverzekeringswet 10 1.1 Achtergrond 10 1.2 Karakter van de zorgverzekering 14

Nadere informatie