Huurdersvereniging De Bevelanden Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huurdersvereniging De Bevelanden Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond."

Transcriptie

1 Huurdersvereniging De Bevelanden Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. Goes Kapelle Nrd-Beveland september 2010 Toewijzen van woningen Heeft u al meerdere malen opeenvolgend o een woning geweigerd en heeft u daarna te maken gekregen met een gedwongen reactie stop? In het jaarverslag 2009 van RWS kwamen wij de volgende tekst tegen. Weigeringen. Soms wordt een woning geweigerd. (..) Woningzoekenden mogen maximaal twee keer weigeren, bij de derde weigering moeten ze een jaar wachten om opnieuw te reageren op een woning. Deze stelling is in tegenspraak met het toewijzingsbeleid zoals verwoord in de brochure Inlichting voor woningzoekenden (pagina 12, Aanbieding woonruimte) waar u kunt lezen: Als u binnen de termijn van 5 dagen de u aangeboden woning niet wilt accepteren, om welke reden dan ook, is er niets aan de hand. U kunt dan de woning weigeren. Een weigering heeft geen gevolgen voor de toekomst. Bij de volgende woonkeuzebon die u instuurt, kunt u weer in aanmerking komen voor de woning waarop dan uw keuze is gevallen. Wij gaan er uiteraard wel van uit dat u alleen bonnen instuurt voor woningen waarvoor u serieus belangstelling heeft. Tijdens het reguliere werkoverleg van 10 augustus 2010 hebben we de zaak aan de orde gesteld en is ons verzekerd dat er geen sprake zou zijn van een veranderd Toewijzingbeleid waarbij de bovengenoemde éénjarige wachtperiode ingevoerd zou zijn. Het bevreemdt ons echter dat de reactiestop in het jaarverslag terecht is gekomen. Heeft iemand van onze leden te maken gekregen met deze regeling? Laat het ons a.u.b. weten via ons (gratis) antwoordnummer VB Goes. Postzegel dus niet nodig. 1

2 Maakt u ook vaak een ommetje? Zo maar even de benen strekken. Het weer is prima, dus wordt het waarschijnlijk een aangenaam wandelingetje. Totdat je oog valt op een tuintje met metershoog onkruid. De overige voortuintjes staan er keurig bij, zodat dit stukje chaos behoorlijk uit de toon valt. Veel moois valt er niet aan te ontdekken. Je hebt inmiddels een andere straat bereikt en dan valt het je op, dat ook hier een aantal voortuintjes niet bepaald te lijden heeft gehad van enige aandacht van de bewoner voor het onderhoud van zijn of haar tuintje, gezien de inmiddels behoorlijk in omvang toegenomen hoeveelheid onkruid. Het houdt je toch wel bezig, die verwaarloosde tuintjes. Als je later dit onderwerp bij deze en gene ter sprake brengt, blijkt dat dit verschijnsel niet onopgemerkt is gebleven. Menigeen blijkt toch wel enige vorm van ergernis te vertonen, als je het hierover hebt. Men vraagt zich af, of hiertegen wel genoeg wordt opgetreden. Je omgeving wordt op deze wijze toch wel behoorlijk verziekt, met alle gevolgen van dien. Ook de pers heeft inmiddels aan dit gebeuren aandacht geschonken. Zo blijkt in Emmeloord een woningcorporatie te zijn die deze gang van zaken behoorlijk beu is. De stroom klachten over niet al te best onderhouden tuintjes blijkt steeds meer toe te nemen. Dit heeft ertoe geleid, dat deze corporatie besloten heeft maatregelen te treffen. De verhuurder besluit 3700 tuinen aan een nader onderzoek te onderwerpen. Het gevolg hiervan is, dat vierhonderd huurders een brief in de bus krijgen met het verzoek hun tuin op te knappen. Uiteindelijk blijkt, dat een vijftal tuinbezitters dit verzoek gewoon heeft genegeerd. De verhuurder geeft vervolgens een hoveniersbedrijf de opdracht de betreffende tuintjes op te knappen. De rekening van enige honderden euro s komt in de brievenbus van de betreffende huurder terecht met het verzoek voor betaling zorg te dragen. Veel huurders vinden dit een goede zaak. Verdere verloedering van de wijk, met alle gevolgen van dien, wordt hierdoor immers voorkomen. De woningcorporatie is tevreden over de resultaten van deze actie en besluit de tuinen te blijven controleren. 2

3 Torenhoge woonlasten. Wij hebben als Woonbond, eind augustus, de hand weten te leggen op een zeer interessant onderzoek. Twee onderzoekers hebben voor de Europese Commissie gekeken, wat de woonlasten, in relatie tot het inkomen zijn, in alle landen van Europa. En wat blijkt: de woonlasten zijn in Nederland de hoogste van Europa!!! Vooral lagere inkomens zijn veel kwijt aan wonen. Zij betalen van hun schamele inkomen bijna de helft aan huur, energielasten en overige lasten. Politiek, stop nu eindelijk eens met jullie gepraat over gesubsidieerde huren, te goedkoop wonen en de noodzaak voor forse huurverhogingen. En doe nu eindelijk eens iets aan de oorzaken van de hoge woonlasten. Pak de prijsopdrijvende hypotheekrenteaftrek aan. Zorg dat aanbieders en verhuurders hun kosten reduceren, zodat ze weer betaalbare woningen bouwen en verhuren. Een huurbeleid met maximale huurstijgingen, dicht bij de inflatie, moet ertoe leiden, dat het aandeel van de woonlasten in het totale inkomen, eindelijk eens daalt. Tenslotte: investeer extra in energiebesparing, zodat de energierekening omlaag gaat. Helaas ben ik bang, dat de politiek het heilig huisje van de hypotheekrenteaftrek, ongemoeid laat, de huren fors laat stijgen en in de huurtoeslag gaat snijden.. Dat zijn keuzes, maar wel zodanig, dat de woonlasten in Nederland torenhoog blijven, de huurders worden benadeeld, tegenover kopers en de laagste inkomens in armoede verzeild raken. Dan past in mijn ogen alleen een fel protest. In het kort een aantal verschillen van financiële steun van het rijk voor koop en huur.*) Het rijk besteedt jaarlijks 11,- miljard aan de hypotheekrenteaftrek; Het rijk besteedt jaarlijks 2,4 miljard aan huurtoeslagen; 83% van de totale belastingaftrek komt terecht bij 30% van de rijkste kopers; 100% van de huurtoeslag komt terecht bij de armste hurende huishoudens; Eigenaarbewoners die hun hypotheek hebben afgelost {dus een nettokoopquote(= het deel van het netto besteedbaar inkomen, dat wordt besteed aan de koopwoning) van nul %} krijgen in totaal jaarlijks een cadeautje van het rijk van bijna 350,- miljoen; 3

4 In de koopsector ligt het gemiddeld besteedbaar inkomen op ,- Het gemiddeld besteedbaar inkomen van huurders is ,- terwijl dit inkomen tussen 2002 en 2006 met 2% is gedaald; Bij huishoudens met een inkomen onder het bereik van de huurtoeslag is dat inkomen nog lager, namelijk ,- per jaar. Er is dus sprake van een verder gaande verarming van de huursector. *)Cijfers Woonbond. ZORGTOESLAG Onder de 18 jaar bent u gratis verzekerd tegen ziektekosten. U hebt dus geen recht op zorgtoeslag. Niet elk rechtmatig verblijf in Nederland geeft recht op een toeslag. In sommige gevallen kunt u toch zorgtoeslag krijgen terwijl u niet de Nederlandse nationaliteit hebt. Dit geldt ook voor uw eventuele toeslagpartner. U hebt recht op zorgtoeslag vanaf het moment dat u een zorgverzekering hebt afgesloten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. U kunt zorgtoeslag over 2010 aanvragen tot 1 april Krijgt u of uw toeslagpartner uitstel voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2010? Dan hebt u ook uitstel voor het aanvragen van zorgtoeslag tot de datum dat het uitstel afloopt. Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag mag het toetsingsinkomen niet te hoog zijn. INKOMEN: Bent u alleen, dan mag uw inkomen maximaal ,- bedragen. Hebt u een toeslagpartner, dan mag dit inkomen maximaal ,- zijn. (Uw echtgenoot of geregistreerd partner is uw toeslagpartner). Maar ook iemand anders met wie u samenwoont, kan uw toeslagpartner zijn, bijvoorbeeld vriend, vriendin, broer of zus. TOETSINGSINKOMEN. Het toetsingsinkomen is het inkomen waarmee uw toeslag wordt berekend. Dit is het inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner samen. Doet u aangifte voor de belastingdienst? Dan is het toetsingsinkomen het verzamelinkomen. Doet u geen aangifte, dan is het toetsingsinkomen het totaal van het bruto loon, pensioen en uitkeringen. VOORSCHOT. Als u recht hebt op zorgtoeslag, krijgt u een voorschot. Dit voorschot is gebaseerd op een voorlopige berekening. 4

5 DEFINITIEVE BEREKENING. Als 2010 voorbij is, krijgt u de definitieve berekening. U ontvangt de definitieve berekening na 1 april Als blijkt, dat u te weinig hebt gekregen, krijgt u alsnog een bedrag uitbetaald. Hebt u te veel gekregen, dan moet u terugbetalen. U hoeft de zorgtoeslag maar één keer aan te vragen. Aan het eind van elk jaar krijgt u vanzelf een nieuwe voorschotbeschikking. HOEVEEL TOESLAG? Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van het inkomen. Hoe lager het inkomen, hoe hoger het toeslagbedrag. De maximale toeslag is 61,- per maand als u alleen bent en 129,- per maand als u een toeslagpartner hebt. U krijgt uw toeslag in maandelijkse termijnen. Ligt uw toeslag tussen de 24,- en 60,- per jaar? Dan wordt uw toeslag in één keer uitbetaald. Bedragen lager dan 24,- per jaar worden niet betaald. HUURTOESLAG Is uw huur lager dan 647,53? Dan kunt u misschien huurtoeslag krijgen. Bent u jonger dan 23 jaar, dan mag uw huur niet hoger zijn dan 357,37 per maand. Hoeveel huurtoeslag u krijgt hangt af van uw huur, uw leeftijd, uw gezinssituatie en uw inkomen. Maar de huur mag ook niet lager zijn dan 205,74 per maand. In dat laatste geval redeneert de overheid dat de huurder in staat moet zijn die huur zelf op te brengen. Met de huur wordt bedoeld de kale huurprijs plus de servicekosten. Dit wordt de rekenhuur bedoeld. Uw toeslag kan oplopen tot 300,- per maand. HET INKOMEN. (Wanneer komt u in aanmerking voor de huurtoeslag) Als u alleen woont, jonger bent dan 65 jaar en een jaarinkomen hebt lager dan ,- Vrijgesteld vermogen: ,- Als u alleen woont, ouder dan 65 jaar bent en een jaarinkomen hebt lager dan ,- Vrijgesteld vermogen: ,- U woont niet alleen, bent jonger dan 65 jaar en hebt een jaarinkomen van lager dan ,- per huishouden. Vrijgesteld vermogen: ,- per persoon ,- voor elk minderjarig kind. U bent jonger dan 65 jaar en een alleenstaande ouder. U hebt van 1 juli tot en met 31 december 2005 huursubsidie ontvangen bij een vermogen van meer dan ,- Van 2006 tot en met 2009 hebt u huurtoeslag ontvangen en in 2010 hebt u recht op alleenstaande-ouderkorting, dan is uw vrijstelling van het vermogen ,- per persoon. 5

6 U woont niet alleen, bent 65 jaar of ouder en hebt een jaarinkomen lager dan ,- per huishouden. Vrijstelling vermogen: ,- p.p. als het inkomen lager is dan ,- Vrijstelling vermogen: ,- p.p. als uw inkomen is ,- tot en met ,- Vrijstelling vermogen: ,- p.p. als uw inkomen hoger is dan ,- Met het inkomen wordt bedoeld het toetsingsinkomen. Doet u aangifte voor de inkomstenbelasting? Dan is dat het verzamelinkomen. Doet u geen aangifte, dan is het toetsingsinkomen het totaal van het brutoloon, pensioen en uitkeringen. Voor inwonende kinderen jonger dan 23 jaar geldt een inkomensvrijstelling van 4.424,- U kunt uw huurtoeslag over 2010 aanvragen tot 1 april Krijgt u of uw toeslagpartner of medebewoner uitstel van de aangifte inkomstenbelasting 2010? Dan hebt u ook uitstel voor het aanragen van huurtoeslag. Als u recht heeft op huurtoeslag, krijgt u een voorschot. Dit voorschot is gebaseerd op de voorlopige berekening. Als 2010 voorbij is, krijgt u de definitieve berekening. Dan zijn namelijk de werkelijke inkomensgegevens over 2010 bekend. U krijgt de definitieve berekening na 1 april Als blijkt dat u te weinig hebt gekregen, krijgt u alsnog een bedrag uitbetaald. Hebt u teveel gekregen, dan moet u terugbetalen. U hoeft maar één keer zorgtoeslag en/of huurtoeslag aan te vragen. Aan het eind van elk jaar krijgt u vanzelf een nieuwe voorschotbeschikking. Hierin staat uw toeslagbedrag voor het volgende jaar. De belastingdienst gaat daarbij uit van de gegevens die zij op dat moment van u hebben. MEER INFORMATIE HIEROVER? Hebt u nog vragen of hulp nodig? Dan kunt u terecht op Ook kunt u bellen met de Belastingdienst. Tel.: , bereikbaar van maandag tot en met donderdag van tot uur en op vrijdag van tot uur. 6

7 WOONLASTEN NEDERLAND HOOGSTE VAN EUROPA Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt, dat de woonlasten in Nederland de hoogste van Europa zijn. Ze slokken gemiddeld 30,9 procent van het besteedbaar inkomen op, terwijl het Europese gemiddelde 22,2 procent is. Met name huurders hebben met 38,7 een hoge woonlastenquote. Voor de laagste inkomens is dat zelfs de helft (47,4 procent). Voor de woonbond is het onderzoek aanleiding om aan te dringen op een zeer gematigde huurverhoging de komende jaren. HUURTOESLAG TOCH GEKORT. Bij de beantwoording van kamervragen heeft wwi-minister Van Middelkoop nogmaals bevestigd, dat hij de huurtoeslag in 2011 en 2012 verder wil korten. Om zijn begroting kloppend te krijgen, wil de minister ruim 10 miljoen in 2011 besparen en bijna 19 miljoen in Concreet betekent dit, dat huurtoeslagontvangers 0,86 (2011) en 1,59 (2012) per maand minder krijgen. De woonbond vindt de korting volstrekt onterecht. De betaalbaarheid van het huren voor de laagste inkomens staat al onder druk, zegt woonbonddirecteur Ronald Paping. Bovendien deugt de systematiek niet. Elke keer als er gekort op de begroting dreigt, worden de huurders die afhankelijk zijn van huurtoeslag de dupe. HELP MEE EN WERF EEN LID!! Naam : Adres : Postcode : Telefoon : adres : Datum : Handtekening : Uitknippen en in een envelop opsturen naar: de Huurdersvereniging De Bevelanden Antwoordnummer: VB Goes Een postzegel is niet nodig 7

8 Huurdersvereniging De Bevelanden Voorzitter Secretaris/Penningmeester Ledenwerving. Contactpersoon Bewonerscommissies. Contactpersoon Goes-West Contactpersoon Bewonerscommissies. Contactpersoon Gemeenten en Prestatieafspraken. :Mevrouw A. Beerse, Goes :Mevrouw D. Viergever, Colijnsplaat. :De heer R. Schenk, Goes. :Mevrouw H. Asscheman, Goes. :Mevrouw R. Hoen, Goes. :De heer D. van Leerdam, Goes. :De heer S. de Fouw, Goes Bewonerscommissies en Contactpersonen Kantoor: Kapelle-Schore: De heer M.M. van Liere. Mevrouw H.van de Woestijne. Smallegangesbuurt Goes: De heer H.A.M. van Hoffen Bastion Nachtegaallaan: Mevrouw W.J. Sinke. L de Colignylaan: Mevrouw B. de Kok Rubenshof: De heer M. Melissen. Meulewei: De heer C. Saaman. Pollesteijn: Mevrouw C. J. Coppoolse. Wooncentrum Joanna: Mevrouw G. Visser. De Spinne: Mevrouw S. Hofman. Poelhoek: De heer W. Geuze. Amalialaan: De heer D. van Leerdam. Bruëllisstraat: Mevrouw L. Hohenstein. E. Presleypark: De heer A.J. Hilleman Landbouwcentrum: Mevrouw J. Been. Rimmelandplein 1a 4461 KX Goes. Tel , via voic kunt u uw boodschap inspreken. E.mail: Website: ING bank: t.n.v. Huurdersvereniging De Bevelanden te Goes. Lidmaatschap 6,15 per jaar. Openingstijden kantoor: Sluitingstijden kantoor: Dinsdag: : De gehele maand juli (vakantie) Vrijdag : Tussen Kerst en Nieuwjaar. 8

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering Zorgtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering 2 Zorgtoeslag Krijgt u zorgtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de zorgtoeslag op een rij. De zorgtoeslag

Nadere informatie

Huurtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw huur. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Huurtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw huur. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Huurtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw huur Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Huurtoeslag Krijgt u huurtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindertoeslag 2008 Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindertoeslag De kindertoeslag is een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud

Nadere informatie

Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld!

Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld! Huurtoeslag 2007 Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld! 1 Ontdek of u in aanmerking komt 2 3 4 Huurtoeslag aanvragen Huurtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen we t niet maken. Wel

Nadere informatie

Huurdersvereniging De Bevelanden Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond.

Huurdersvereniging De Bevelanden Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. Huurdersvereniging De Bevelanden Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. Goes Kapelle Nrd-Beveland december 2010 VERANDERING VAN VERENIGINGSSTRUCTUUR RWS. U hebt waarschijnlijk in de afgelopen jaren wel

Nadere informatie

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst Toeslagen Belastingdienst Informatieblad Maart 2014 Huurtoeslag 2014 TG 720-1Z42PL Huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw huur. Wilt u weten of u deze toeslag kunt krijgen en wat u dan moet doen?

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag aanvragen 12345toe 2008 Aanvragen Toelichting Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Voorwaarden 3 Toeslagpartner

Nadere informatie

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld!

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! Kinderopvangtoeslag 2007 Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Kinderopvangtoeslag aanvragen Kinderopvangtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven

Nadere informatie

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag aanvragen 12345toe 2011 Toelichting Aanvragen Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Voorwaarden 3 Toeslagpartner

Nadere informatie

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Toeslagen 2013 Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Inhoud Inleiding 3 Zorgtoeslag 4 Huurtoeslag 5 Kinderopvangtoeslag 7 Kindgebonden budget 8 Toeslag aanvragen

Nadere informatie

Uw zorgtoeslag wijzigen

Uw zorgtoeslag wijzigen 12345toe 2008 Wijzigen Toelichting Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulierblad met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag wijzigen 2 Voorwaarden

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld!

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Zorgtoeslag aanvragen Zorgtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen

Nadere informatie

Themanummer Kindgebonden budget

Themanummer Kindgebonden budget Themanummer Kindgebonden budget Kindgebonden budget 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderen Per 1 januari 2009 maakt de kindertoeslag plaats voor een nieuwe regeling; het kindgebonden budget. Deze

Nadere informatie

---- Huurdersvereniging De Bevelanden. Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. NIEUWSBRIEF. juni Kapelle Goes Noord - Beveland

---- Huurdersvereniging De Bevelanden. Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. NIEUWSBRIEF. juni Kapelle Goes Noord - Beveland ---- Huurdersvereniging De Bevelanden Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. NIEUWSBRIEF juni 2016 Kapelle Goes Noord - Beveland 1 De Huurverhoging per 1 juli 2016. Vanaf 1 juli betalen alle huurders

Nadere informatie

Huurdersvereniging De Bevelanden

Huurdersvereniging De Bevelanden Huurdersvereniging De Bevelanden Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. Goes SEPTEMBER 2012 Kapelle Nrd-Beveland SEPTEMBER Huurders en kopers onder één dak. In de afgelopen jaren zijn er steeds meer

Nadere informatie

Uw kindertoeslag wijzigen

Uw kindertoeslag wijzigen 12345toe 2008 Wijzigen Toelichting Kindertoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag wijzigen Voorwaarden 2 3 Uw kindertoeslag

Nadere informatie

Kindertoeslag, een nieuwe toeslag

Kindertoeslag, een nieuwe toeslag 12345toe 2008 Aanvragen Toelichting Kindertoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen Voorwaarden Toeslagpartner

Nadere informatie

Huurdersvereniging De Bevelanden

Huurdersvereniging De Bevelanden Huurdersvereniging De Bevelanden Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. Goes Kapelle Nrd-Beveland JUNI JUNI 2013 Benoeming twee leden Raad van Commissarissen RWS. In de Raad van Commissarissen van RWS

Nadere informatie

Huurdersvereniging De Bevelanden Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond.

Huurdersvereniging De Bevelanden Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. Huurdersvereniging De Bevelanden Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. Goes Kapelle Nrd-Beveland JUNI 2012 Contributie Ook al gemerkt, dat onze bezorgers het weer druk hebben gehad met het drukwerk

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening huurtoeslag 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening huurtoeslag 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening huurtoeslag 2014 De huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van de huur. Hoeveel huurtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de rekenhuur de maximale huurgrens het

Nadere informatie

Huurdersvereniging De Bevelanden Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond.

Huurdersvereniging De Bevelanden Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. Huurdersvereniging De Bevelanden Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. Goes Kapelle Nrd-Beveland DEC DECEMBER EMBER 2011 Gouden Gids voor Seniorenwoning Ooit komt het moment dat de leeftijd gaat tellen

Nadere informatie

Huurdersvereniging De Bevelanden

Huurdersvereniging De Bevelanden Huurdersvereniging De Bevelanden Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. Goes Kapelle Nrd-Beveland juni 2011 Tijdens de ledenvergadering van vorig jaar zijn wij bijzonder in onze nopjes; wij kunnen immers

Nadere informatie

Informatie over de eigen bijdrage

Informatie over de eigen bijdrage 2008 Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) CAK-BZ CAK-BZ is de afkorting van Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten. Het CAK-BZ is

Nadere informatie

over HUreN 1 Huur betalen

over HUreN 1 Huur betalen over HUREN Huur betalen 1 Huur betalen en huurtoeslag Deze folder gaat over huur betalen en huurtoeslag. Huur betalen doet u iedere maand. Wij vragen u de huur vooraf te betalen. Dat wil zeggen vóór de

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Huur betalen. Huur betalen

Huur betalen. Huur betalen 1 U huurt een woning van Haag Wonen. In deze folder leest u waar u voor betaalt, hoe u de huur kunt betalen, wat u moet doen als u een keer niet kunt betalen, wat u kunt doen als u het niet eens bent met

Nadere informatie

Uw huurtoeslag wijzigen

Uw huurtoeslag wijzigen 12345toe 2010 Wijzigen Toelichting Huurtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag wijzigen 2 Toeslagpartner

Nadere informatie

Een bijdrage voor uw huur

Een bijdrage voor uw huur 12345toe 2010 Aanvragen Toelichting Huurtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Toeslagpartner

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening huurtoeslag 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening huurtoeslag 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening huurtoeslag 2015 De huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van de huur. Hoeveel huurtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de rekenhuur de maximale huurgrens het

Nadere informatie

Huur betalen. Huur betalen

Huur betalen. Huur betalen 1 Missie van Haag Wonen Haag Wonen is als puur Haagse woningcorporatie nauw betrokken bij de bewoners van de wijken en de opgaven van de stad. We bieden daarbij passende, goed onderhouden en betaalbare

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie Eigen bijdrage Wmo 2009 Informatie CAK Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo en is verantwoordelijk voor de financiering van AWBZ-instellingen.

Nadere informatie

Informatie over de eigen bijdrage

Informatie over de eigen bijdrage 2008 Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten Wmo CAK-BZ CAK-BZ is de afkorting van Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten. Het CAK-BZ is verantwoordelijk voor de administratie

Nadere informatie

Alles over je belastingtoeslagen

Alles over je belastingtoeslagen Alles over je belastingtoeslagen in 2015 Alles over je belastingtoeslagen op een rij Wist jij dat we met elkaar jaarlijks miljoenen euro s aan toeslagen laten liggen? Benut jij alle belastingtoeslagen

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN Passend toewijzen 1. WAT IS PASSEND TOEWIJZEN? Passend toewijzen betekent dat wij bij de toewijzing van een huurwoning rekening houden met uw inkomen,

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groet, Sjaak de Fouw, interim voorzitter van de Huurdersvereniging De Bevelanden.

Voorwoord. Met vriendelijke groet, Sjaak de Fouw, interim voorzitter van de Huurdersvereniging De Bevelanden. Voorwoord. Allereerst wil ik mijn collega-bestuursleden en alle leden van de bewonerscommissies en overige vrijwilligers, die in het afgelopen jaar weer veel werk hebben verzet voor de huurdersvereniging,

Nadere informatie

Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen!

Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen! Zorgtoeslag 2006 Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen! 1 Ontdek of u in aanmerking komt 2 3 Zorgtoeslag aanvragen Ontvangen en wijzigen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 1... Zorgtoeslag

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Informatiebrochure over kwijtschelding

Informatiebrochure over kwijtschelding Informatiebrochure over kwijtschelding 1. Algemeen In de gemeente Boxtel bestaat de mogelijkheid om van bepaalde belastingen kwijtschelding te krijgen. In deze brochure treft u de nodige informatie aan.

Nadere informatie

---- Huurdersvereniging De Bevelanden. Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. NIEUWSBRIEF. December Kapelle Goes Noord - Beveland

---- Huurdersvereniging De Bevelanden. Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. NIEUWSBRIEF. December Kapelle Goes Noord - Beveland ---- Huurdersvereniging De Bevelanden Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. NIEUWSBRIEF December 2016 Kapelle Goes Noord - Beveland 1 Van de voorzitter. Na een periode van flink aanpoten kunnen ook

Nadere informatie

Komt u in aanmerking? Alles over huurtoeslag

Komt u in aanmerking? Alles over huurtoeslag Komt u in aanmerking? Alles over huurtoeslag Komt u in aanmerking? Alles over huurtoeslag ALLES OVER HUURtoeslag Als u in verhouding tot uw inkomen teveel huur betaalt, is er een kans dat u in aanmerking

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Bestuur.

Jaarverslag 2010. Bestuur. Voorwoord. Om te beginnen wil ik graag alle vrijwilligers bedanken, die ook dit jaar weer met veel inzet en enthousiasme zich hebben ingezet voor de huurdersvereniging. Zeker in deze tijd is het bepaald

Nadere informatie

meestgestelde vragen huurverhoging

meestgestelde vragen huurverhoging HOE HOOG MAG DE HUURVERHOGING ZIJN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING VAN MERCATUS AFHANKELIJK VAN HET INKOMEN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING NIET VOOR IEDEREEN GELIJK? HOE KAN HET DAT DE HUURPRIJS VOOR DEZELFDE

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Berekening huurtoeslag 2012

Berekening huurtoeslag 2012 huurtoeslag 2012 De huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van de huur. Hoeveel huurtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de rekenhuur de maximale huurgrens het rekeninkomen het soort huishouden de

Nadere informatie

TE WOON Kopen of huren? U kiest!

TE WOON Kopen of huren? U kiest! TE WOON Kopen of huren? U kiest! Goed Wonen Zederik wil graag meer keuzemogelijkheden bieden voor haar klanten. Kopen of huren van dezelfde woning? Dat bepaalt u zelf! U kunt hierbij kiezen uit vier mogelijkheden:

Nadere informatie

Waterweg Wonen verhuurt ruim woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Waterweg Wonen verhuurt ruim woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens Huurbetaling beleid: juli 2006, versie: augustus 2017 Waterweg Wonen verhuurt ruim 11.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Een bijdrage voor uw huur

Een bijdrage voor uw huur 12345toe 2008 Aanvragen Toelichting Huurtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Toeslagpartner

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

---- Huurdersvereniging De Bevelanden. Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. NIEUWSBRIEF. September Kapelle Goes Noord - Beveland

---- Huurdersvereniging De Bevelanden. Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. NIEUWSBRIEF. September Kapelle Goes Noord - Beveland ---- Huurdersvereniging De Bevelanden Aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. NIEUWSBRIEF September 2016 Kapelle Goes Noord - Beveland 1 Van de voorzitter. De R staat weer in de maand, maar het zomerweer

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil

Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil A. GEGEVENS AANVRAGER (Huurder van Bouwvereniging Onze Woning) 1. Inschrijfnummer: : 2. Voorletters + Achternaam: 3. Straat + huisnummer: 4. Postcode

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Informatie over de eigen bijdrage

Informatie over de eigen bijdrage 2008 Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten opm. CAK toel zzv def.indd 1 09-05-2008 17:00:51 CAK-BZ CAK-BZ is de afkorting van Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten. Het CAK-BZ

Nadere informatie

Uw huurtoeslag wijzigen

Uw huurtoeslag wijzigen 12345toe 2008 Wijzigen Toelichting Huurtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag wijzigen 2 Toeslagpartner

Nadere informatie

Toelichting: Aanpassing van de eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Toelichting: Aanpassing van de eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Toelichting: Aanpassing van de eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Waarom dit formulier? Wij gebruiken het inkomen en vermogen van 2012 om uw eigen bijdrage voor 2014 te berekenen. Is uw inkomen en/of

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

Huishoudens met een inkomen vanaf kunnen niet reageren op woningen met een kale huurprijs tot 699,48.

Huishoudens met een inkomen vanaf kunnen niet reageren op woningen met een kale huurprijs tot 699,48. Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de. Hoe het systeem werkt en verdere spelregels leggen wij u

Nadere informatie

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS VERHALEN ACHTER DE CIJFERS Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid Eva de Bakker, beleidsmedewerker April 2015 2 INHOUD INHOUD Inleiding 4 Huurverhogingen 5 Het onderzoek 6 De resultaten 7 Voorstellen 9 Bijlage:

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Deze Beraadsgroep kent negentien deelnemers. Voor de pauze zal John van der Pauw de deelnemers aan deze Beraadsgroep informeren over de diverse overheidsbijdragen die het wonen betaalbaar houden. Na de

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard moet u minimaal 18 jaar zijn.

Basisvoorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard moet u minimaal 18 jaar zijn. Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief kennisbijeenkomst Tympaan 14 oktober 2015 Voostellen Suzanne Schuitemaker consulent Vereniging Nederlandse Woonbond sschuitemaker@woonbond.nl

Nadere informatie

Huur Betalen. 100% wonen

Huur Betalen. 100% wonen Huur Betalen 100% wonen : hoe gaat dat in z n werk? Bij het huren van uw woning heeft u een huurovereenkomst getekend. In deze overeenkomst en in de algemene bepalingen staan uw rechten en plichten beschreven.

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. uw broodwinning een ander redelijk belang hebt om hier te wonen;

Basisvoorwaarden. uw broodwinning een ander redelijk belang hebt om hier te wonen; Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Wooninfo INFORMATIEFOLDER IN OVER DE DE VERDELING GEMEENTE VAN HUURWONINGEN NIJKERK Nijkerk Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres: Postbus

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Waar heeft u als woningzoekende met een inkomen tot 35.739 recht op? Voorbeeld 1 Kees is 28 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen verdienen ze

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard moet u minimaal 18 jaar zijn.

Basisvoorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard moet u minimaal 18 jaar zijn. Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

Intakeformulier nieuwe huurders

Intakeformulier nieuwe huurders Intakeformulier nieuwe huurders U heeft een voorlopige aanbieding betreffende een huurwoning van Intermaris ontvangen. Voordat u de woning definitief krijgt toegewezen, vindt er eerst een controle plaats

Nadere informatie

Woningaanvraagformulier

Woningaanvraagformulier Woningaanvraagformulier Kosten inschrijving 20,-- IBAN: NL78 RABO 0303801875 of per kas Gegevens van de aanvrager Naam Adres Postcode en woonplaats tel.nr (vast/mobiel) Geboortedatum en plaats Nationaliteit

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

WOORD JE BIJ AANBIEDING WOONLASTENRAPPORT ii

WOORD JE BIJ AANBIEDING WOONLASTENRAPPORT ii WOORD JE BIJ AANBIEDING WOONLASTENRAPPORT ii-3-2015 Beste aanwezigen, Hoewel momenteel de discussie rond de PWA kazerne en alle problemen van burgers met de verslechtering van de zorg iedereen bezighoudt,

Nadere informatie

Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW?

Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW? Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW? De gevolgen voor het AOW-pensioen en de eigen bijdrage AWBZ als uw partner in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijft. Deze leidraad is bedoeld voor echtparen waarvan

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Toeslagen pas in juni 2008 middels een definitieve berekening te kennen heeft gegeven dat verzoeker alsnog recht heeft op de huurtoeslag

Nadere informatie

Kado Drielse Missionarissen

Kado Drielse Missionarissen 1 mei 2009 Openingstijden en telefoonnummers: Kado Drielse Missionarissen Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Buitengewone uitgaven en toeslagen

Buitengewone uitgaven en toeslagen DD-NR Regelingen en voorzieningen COD 316271 Buitengewone uitgaven en toeslagen bronnen Belastingdienst/Toeslagen, Nieuwsbrief Toeslagen Actueel dd 1322009; wwwtoeslagennl Bijgaande digitale nieuwsbrief

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. uw inkomen een ander redelijk belang hebt om hier te wonen;

Basisvoorwaarden. uw inkomen een ander redelijk belang hebt om hier te wonen; Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Algemeen Hierna zijn veel gestelde vragen gerubriceerd in de volgende vijf categorieën: a. Huurverhoging b.

Nadere informatie

Berekening huurtoeslag 2013

Berekening huurtoeslag 2013 Toeslagen Belastingdienst huurtoeslag 2013 ib 998 - ib*7pl De huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van de huur. Hoeveel huurtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de rekenhuur de maximale huurgrens

Nadere informatie

Van uzelf en van alle meeverhuizenden:

Van uzelf en van alle meeverhuizenden: Woningruil Woningruil is een slimme manier om een gewilde woning te bemachtigen of zonder omwegen naar een andere stad te verhuizen. Hier leest u hoe wij u daarbij kunnen helpen. In enkele stappen kunt

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag berekenen voor peuteropvang 2016

Kinderopvangtoeslag berekenen voor peuteropvang 2016 Kinderopvangtoeslag berekenen voor peuteropvang 2016 Kinderopvangtoeslag berekenen Op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen kunt u berekenen hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen. Voorbeeld

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening huurtoeslag 2016

Toeslagen Belastingdienst. Berekening huurtoeslag 2016 Toeslagen Belastingdienst Berekening huurtoeslag 2016 De huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van de huur. Hoeveel huurtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de rekenhuur de maximale huurgrens het

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag berekenen voor peuteropvang

Kinderopvangtoeslag berekenen voor peuteropvang Kinderopvangtoeslag berekenen voor peuteropvang Kinderopvangtoeslag berekenen Op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen kunt u berekenen hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen. Voorbeeld Vervolgens

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014 Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014 Wat is de 'inkomensafhankelijke huurverhoging'? De regering wil graag dat de woningmarkt beter doorstroomt en dat er minder mensen scheefwonen (mensen met

Nadere informatie

Met deze brief sturen wij u de adviesaanvraag toe met betrekking tot de voorgenomen huurverhoging per 1 juli 2015. Aanvullend het volgende.

Met deze brief sturen wij u de adviesaanvraag toe met betrekking tot de voorgenomen huurverhoging per 1 juli 2015. Aanvullend het volgende. Postbus 140 5360 AC Grave www.mooiland.nl Handelsregister KvK 31036365 NL0034.24.650B01 De heer W. Spenke Pachterwaard 60 6846 ET Arnhem Onderwerp : adviesaanvraag huurverhoging 2015 Contactpersoon : Annelieke

Nadere informatie