Belastingwetgeving 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingwetgeving 2011"

Transcriptie

1 Belastingwetgeving 2011 Aruba, Curaçao, Sint Maarten & de BES-eilanden Uitgegeven door Stichting Publicaties KPMG Tax & Legal Services Onder redactie van P.H. Arets, LLM daarin bijgestaan door mr. drs. C.R.C. Hooftman beiden werkzaam bij KPMG Tax & Legal Services Curaçao en drs. A.S. Lew Jen Tai werkzaam bij KPMG Tax & Legal Services Aruba I

2 II

3 VOORWOORD Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van belangrijke staatkundige veranderingen die met name hebben plaatsgevonden in de Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden. De nieuwe autonome status voor het land Curaçao, het land Sint Maarten en de nieuwe status van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de zogenaamde BES-eilanden ) als openbare lichamen binnen het Nederlandse staatsbestel hebben gezorgd voor velerlei aanpassingen in de wetgeving van de diverse onderdelen van het Koninkrijk. De verwachting is dat de gevolgen van in elk geval in de nabije toekomst nog luid zullen doorklinken in de wet- en regelgeving binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Genoemde gevolgen hebben eveneens hun stempel gedrukt op de samenstelling van deze nieuwe uitgave van de belastingwettenbundel. De bundel 2011 bestaat uit drie delen. Het eerste deel bevat de belangrijkste belastingwetgeving voor Curaçao en Sint Maarten. Deze komen nagenoeg overeen waardoor de samenstellers ervoor hebben gekozen deze bijeen te houden. Het tweede deel is gewijd aan de BES-eilanden. De wet- en regelgeving omtrent de rijksbelastingen die door Nederland in de BES-eilanden zullen worden geheven ten behoeve van deze drie eilanden is aanzienlijk in omvang toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Om die reden is er voor gekozen aan deze belastingen meer aandacht te besteden. Het laatste deel bevat de belangrijkste belastingwetgeving voor Aruba. De gebruikers van de vorige edities van de wettenbundels van Stichting Publicaties KPMG Tax & Legal Services zullen ongetwijfeld direct opmerken dat er behalve de nieuwe indeling nog een belangrijke wijziging in de opmaak is doorgevoerd: om binnen de diverse verordeningen de toegankelijkheid van de wetgeving te verbeteren en het zoekwerk naar specifieke artikelen te beperken, is er voor gekozen om zoveel mogelijk trefwoorden in de kantlijn op te nemen. We vertrouwen er op dat de wettenbundel 2011 hierdoor efficiënter zal zijn in het gebruik. De Publicatiebladen zijn bijgewerkt tot en met 31 december en de wettenbundel biedt daarmee een duidelijk overzicht van de meest relevante fiscale regelgeving per 1 januari Achter in de bundel is wederom het Fidemecum opgenomen met diverse bedragen, percentages en overige informatie voor de dagelijkse praktijk. De voorloper van deze uitgave verscheen voor het eerst in 1974 en heeft sindsdien goede diensten bewezen aan velen in de Nederlands-Antilliaanse gemeenschap en daarbuiten die vanwege hun beroep, studie of anderszins op de hoogte dienen te zijn van de belastingwetgeving in de Nederlandse Antillen. Dertig jaar lang heeft de heer mr. F. Metry gezorgd voor het bijhouden van de wijzigingen. Sinds de overdracht van zijn werkzaamheden aan Stichting Publicaties KPMG Tax & Legal Services in 2004 wordt de belastingwetgeving jaarlijks uitgebracht. Aan de samenstelling van deze teksteditie is de uiterste zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat er onbedoeld een omissie heeft plaatsgevonden. Wij houden ons daarom van harte aanbevolen voor uw op- en/of aanmerkingen over de selectie en inhoud van de bundel. Het bestuur van de Stichting Publicaties KPMG Tax & Legal Services is erkenning verschuldigd aan de samenstellers van de 2011 wettenbundel, te weten Paul Arets, die dit keer de eindverantwoordelijkheid voor de redactie van de bundel op zich heeft genomen, daarin bijgestaan door Carmen Hooftman en Anushka Lew Jen Tai. 1 Een voorbehoud dient hier te worden gemaakt voor het mogelijk niet verwerkt zijn van wetgeving die wel in 2010 tot stand is gekomen, maar niet is opgenomen in Publicatiebladen die vóór 1 januari 2011 zijn verschenen. Mogelijk hierdoor ontstane hiaten zullen worden opgevangen door die wetgeving alsnog te publiceren op het publiekelijk toegankelijke gedeelte van onze website: Overigens geldt ditzelfde voor wet- en regelgeving die in verband met de bereikte omvang van de bundel niet in de 2011-editie is opgenomen. III

4 Wij wensen u een nuttig en aangenaam gebruik toe van de voor u liggende bundel. Namens het bestuur van de Stichting Publicaties KPMG Tax & Legal Services, Ralph Palm, Wendell Meriaan en Harry Canters Curaçao, Januari 2011 Aan deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed. Niettemin aanvaarden de Stichting Publicaties KPMG Tax & Legal Services en de samenstellers generlei aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele fouten of onvolledigheden van welke aard dan ook. Niets van het redactionele gedeelte van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Publicaties KPMG Tax & Legal Services. IV

5 INHOUDSOPGAVE Curaçao en Sint Maarten 1. Formeel belastingrecht - Landsverordening algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur (Curaçao) 1 - Landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur (Sint Maarten) 10 - Algemene landsverordening Landsbelastingen 17 - Aanschrijving inzake artikel 12, tweede lid, ALL Ministeriële beschikking proceskostenvergoeding bezwaarfase belastingzaken 42 - Ministeriële beschikking administratieve boeten 44 - Aanschrijving inzake boetebeleid voor winstbelasting van 19 februari Beschikking uitstel uitspraak 49 - Landsverordening vereffening belastingschulden bij vertrek 51 - Landsverordening op het beroep in belastingzaken Voorkoming van dubbele belasting en informatie-uitwisseling - Belastingregeling voor het Koninkrijk 59 - Protocol inzake de overmaking van belastingopbrengst door Nederland aan de NA met betrekking tot in het jaar 2001 genoten deelnemingsdividend 79 - Gezamenlijke regeling als gevolg van de spaarrenterichtlijn 80 - Landsverordening houdende bepalingen tot voorkoming van dubbele belasting 82 - Rijkswet administratieve bijstand douane 83 - Uitvoeringsbeschikking artikel 13 Rijkswet administratieve bijstand douane 90 - Overzicht Belastingverdragen van de Nederlandse Antillen 91 - Verdrag inzake het vermijden van dubbele belasting tussen de Nederlandse Antillen en het koninkrijk Noorwegen 92 - Verdrag inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen tussen de Nederlandse Antillen en Australië Inkomstenbelasting - Landsverordening op de inkomstenbelasting Beschikking ex-patriates Aanschrijving van de Minister van Financiën inzake de Ministeriële Beschikking d.d. 16 oktober Beschikking ex-patriates Sint Maarten Aanschrijving inzake loongrens ex-patriates Standaardvoorwaarden geruisloze inbreng IB-onderneming Aftrekregeling voor een specifieke categorie buitenlandse belastingplichtigen Ministeriële beschikking kindertoeslag ongehuwde ouder Ministeriële beschikking werkkleding Ministeriële beschikking uitstel van betaling aanmerkelijk belang Interne mededeling van de inspecteur met betrekking tot rente begrepen in kapitaalverzekeringen Brief van de directeur met betrekking tot de aftrek van premie van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Aanschrijving van de Directeur der Belastingen inzake investeringsaftrek ingeval toepassing van vervangingsreserve Brief van de directeur met betrekking tot inkomsten in natura 183 V

6 - Brief van de directeur met betrekking tot gefacilieerde aandelenruil bij inbreng van aandelen in een holding (Gietel-ruling) Brief van de Minister van Financiën inzake de fiscale behandeling inkomen in natura van de gouverneur en de gezaghebbers Aanschrijving van de directeur inzake fictief rendement Aanschrijving van de Minister van Financiën inzake hypotheekrente Aanschrijving inzake de certificering van aanmerkelijk belang aandelen Loonbelasting - Landsverordening op de Loonbelasting Beschikking vaste vergoedingen Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting Beschikking pensioenen Ministeriële beschikking fooien Brief van Inspecteur inzake dubbele dienstbetrekking medewerkers trustkantoren Aanschrijving ziektekosten gepensioneerden Beschikking grote evenementen Fringe Benefits, uitvoeringsbeleid voor de Loonbelasting en premies AOV/AWW en AVBZ 2000 (door de BAB) Dividendbelasting - Landsverordening op de dividendbelasting Spaarvermogensheffing - Landsverordening spaarvermogensheffing Winstbelasting (NFR) - Landsverordening op de winstbelasting Ministeriële beschikking standaardvoorwaarden fiscale eenheid Beschikking aanwijzing buitenlandse belastingregimes met vergelijkbare winstbelasting Beleidsregels standaardvoorwaarden geruisloze bedrijfsfusie Aanschrijving investeringsaftrek Aanschrijving Beleggingsinstelling en Vrijgestelde Vennootschap Ministeriële beschikking rulingbeleid winstbelasting Landsverordening op de scheepstonnagebelasting Winstbelasting (offshore) - Overgangsregeling offshorevennootschappen Landsverordening op de winstbelasting 1940 zoals deze luidde op 31 december Overgangs- en slotbepalingen uit voorafgaande wijzigingslandsverordeningen Garantieverordening artikel 9A Garantieverordening Winstbelasting Garantieverordening Winstbelasting Beschikking gedragscode informatieverschaffing winstbelasting Faciliteitenwetgeving - Landsverordening ter bevordering bedrijfsvestiging en hotelbouw Aanschrijving inzake de bevordering bedrijfsvestiging en hotelbouw Landsverordening belastingfaciliteiten industriële ondernemingen Landsverordening renovatie hotels Landsverordening ter bevordering van grondontwikkeling 372 VI

7 - Landsverordening economische zones Landsbesluit economische zones Landsbesluit instellen tweede economische zone Aanschrijving fiscaal transparante samenwerkingsverbanden Omzetbelasting - Landsverordening omzetbelasting Beschikking ontheffing factureringsplicht omzetbelasting Ministeriële beschikking met algemene werking ter uitvoering van art. 4, lid Beschikking vrijstelling omzetbelasting interinsulaire leveringen Beschikking vrijstelling omzetbelasting donorprojecten Beschikking vrijstelling omzetbelasting medische en paramedische diensten Beschikking exportvrijstelling omzetbelasting Kleine ondernemersregeling omzetbelasting Beschikking voorwaarden vrijstelling omzetbelasting inzake invoer door ondernemers Beschikking vrijstelling omzetbelasting UUP Aanschrijving inzake overgangsregeling bedrijven met een landsbesluit op basis van de Landsverordening ter bevordering van grondontwikkeling Aanschrijving inzake heffing van omzetbelasting betreffende handelingen inzake waardepapieren en de overdracht van een onderneming Aanschrijving inzake heffing van omzetbelasting ter zake casinospelen Aanschrijving inzake levering van goederen, die vervaardigd zijn door de lokale industrie Aanschrijving inzake leveringen van bevoorradingsgoederen aan schepen Aanschrijving inzake specificatie van het begrip goederen voor de toepassing van de omzetbelasting Aanschrijving inzake Vrijstelling IRUP Aanschrijving inzake lokaal geproduceerde verpakkingsmiddelen Aanschrijving inzake heffing van omzetbelasting ter zake van prestaties door en aan Vrijgestelde Vennootschappen Aanschrijving inzake samenloop overdrachtsbelasting en omzetbelasting Aanschrijving inzake heffing van omzetbelasting van materialen en benodigdheden, die naar aard en bestemming uitsluitend in ziekenhuizen worden gebruikt Aanschrijving inzake heffing van omzetbelasting ter zake van de levering van water, elektriciteit en gas Aanschrijving inzake verlenging Asinaregeling lokale industrie Aanschrijving inzake heffing van omzetbelasting betreffende grote toeristische projecten Belasting op bedrijfsomzetten - Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten Landsverordening van de 29ste december 2010 tot wijziging van de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten Beschikking vaststelling voorwaarden verbonden aan de vrijstelling inzake interinsulaire leveringen Beschikking vaststelling voorwaarden vrijstelling bij levering onroerende zaken Beschikking vaststelling nadere regels inzake factuurstelsel BBO Beschikking vrijstelling BBO medische beroepsbeoefenaren Beschikking Vrijstelling BBO economische en organisatorische verwevenheid Beschikking beperking vrijstelling BBO economische zones Beschikking vrijstelling belasting bedrijfsomzetten donorprojecten 48 - Aanschrijving inzake van leveringen van bevoorradingsgoederen aan VII

8 schepen en het verrichten van diensten door tussenpersonen ten behoeve van schepen Aanschrijving inzake van prestaties door en aan Vrijgestelde Vennootschappen Aanschrijving inzake handelingen inzake waardepapieren en de overdracht van een onderneming Aanschrijving inzake de definitie exportondernemer in de zin van de BBO Aanschrijving van inzake de heffing van belasting op bedrijfsomzetten ter zake van de levering van water, elektriciteit en gas Successiebelasting - Successiebelastingverordening Besluit uitvoering artikel Grondbelasting - Grondbelastingverordening Rechtsverkeerbelastingen - Overdrachtsbelastingverordening Volksverzekeringen - Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering Landsbesluit uitbreiding en beperking verzekeringsplicht Ministeriële beschikking ter uitvoering van Landsbesluit uitbreiding en beperking verzekeringsplicht Landsbesluit inzake herleidingsregels Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten Landsbesluit beperking kring van verzekerden AVBZ Werknemersverzekeringen - Landsverordening Ziekteverzekering Landsbesluit ZV inzake waardering kost en inwoning Landsverordening Ongevallenverzekering Gevarenklassenbesluit Ongevallenverzekering Landsbesluit Ongevallenverzekering inzake waardering kost en inwoning Cessantialandsverordening Invordering - Landsverordening op de invordering van directe belastingen Landsbesluit inhouding inkomstenbelasting landsambtenaren Invorderingverordening Curaçao Invorderingverordening Bovenwindse eilanden (Sint Maarten) Landsverordening dwanginvordering Kostenbesluit invordering belastingen Douane - Algemene verordening I.U. en D Besluit tot uitvoering van de algemene verordening I.U. en D Besluit tot uitvoering van art 195 van de algemene verordening I.U. en D Besluit tot uitvoering van art 260 van de algemene verordening I.U. en D Besluit tot uitvoering van art 260 van de algemene verordening I.U. en D VIII

9 - Certificatenbeschikking E.E.G Landverordening in- en uitvoer Landsverordening tarief van invoerrechten Uitvoeringsbeschikking LVTI Accijnzen - Landsverordening tot heffing van een bijzonder invoerrecht op benzine Regeling bijzonder invoerrecht op benzine Bovenwindse eilanden (St Maarten) Landsverordening accijns op bier Landsverordening accijns van sigaretten Landsbesluit accijnszegels Gedistilleerdverordening Besluit ter uitvoering van art 5 & 8 van de Gedistilleerdverordening Landsverordening op distilleerderijen Besluit ter uitvoering van art 16 van de Landsverordening op distilleerderijen Fidemecum Curaçao - Tarieven Inkomstenbelasting (IB) Tarieven en uitkeringen AOV/AWW Tarieven AVBZ Tarieven Ziekteverzekering (ZV) Tarieven Ongevallenverzekering (OV) Tarief Cessantia Tarieven Successiebelasting (SB) Opcenten IB, WB & GB Afschrijvingsbeleid IB & WB 823 Sint Maarten - Tarieven Inkomstenbelasting (IB) Tarieven en uitkeringen AOV/AWW Tarieven AVBZ Tarieven Ziekteverzekering (ZV) Tarieven Ongevallenverzekering (OV) Tarief Cessantia Tarieven Successiebelasting (SB) Opcenten IB, WB & GB Valutakoersen 827 BES-eilanden 21. Voorkoming van dubbele belasting - Belastingregeling voor het land Nederland Besluit ter voorkoming van dubbele belasting BES Invoeringswet fiscaal stelsel BES - Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES Belastingwet BES - Wet belastingwet BES Regeling tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling Belastingwet BES Uitvoeringsbesluit Belastingwet BES Besluit bestuurlijke boeten BES 945 IX

10 24. Inkomstenbelasting - Wet inkomstenbelasting BES Regeling ex-patriates 1998 BES Negentigprocentsregeling buitenlandse belastingplichtigen BES Regeling werkkleding Loonbelasting - Wet loonbelasting BES Vaststelling van de Uitvoeringsregeling loonbelasting BES Regeling vaste vergoedingen BES Regeling pensioenen BES Volksverzekeringen - Wet algemene ouderdomsverzekering BES Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen BES Regeling volksverzekeringen BES Besluit zorgverzekering BES Werknemersverzekeringen - Wet ziekteverzekering BES Wet ongevallenverzekering BES Cessantiawet BES Regeling van de Minister tot de vaststelling van de premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen BES en het maximum dagloon voor de Wet ziekteverzekering BES Douane- Accijnswet - Wet Douane- en Accijnswet BES Uitvoeringsregeling Douane- en Accijnswet BES Uitvoeringsbesluit Douane- en Accijnswet BES 1212 Aruba 29. Formele bepalingen - Algemene landsverordening belastingen Ministeriële regeling t.u.v. artikel 3b lid 3 ALB (identiteit aandeelhouders bij transparante vennootschappen) Brief inzake toelichting op artikel 3b lid 3 ALB Ministeriële regeling t.u.v. artikel 30 onderdeel b ALB (tegemoetkoming overdrachtsbelasting) Landsbesluit met zondagen gelijkgestelde dagen Boetebeleid Belastingdienst Aruba Landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening Landsverordening beroep in belastingzaken Landsbesluit ter uitvoering van artikel 11, vierde lid, van de Landsverordening beroep in belastingzaken 1294 X

11 30. Voorkoming van dubbele belasting en informatie-uitwisseling - BRK, gezamenlijke regeling als gevolg van de spaarrenterichtlijn en de Rijkstwet administratieve bijstand douane Gezamenlijke beschikking plaatselijk aangeworven werkkrachten Brieven inzake dividendbelasting en BRK Landsverordening voorkoming dubbele belasting Landsbesluit voorkoming dubbele belasting Overzicht belastingverdragen van Aruba Verdragen inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen tussen Aruba en Finland Inkomstenbelasting - Landsverordening inkomstenbelasting Overgangsbepalingen inzake de verwerving van bedrijfsmiddelen, verruiming van de giftenaftrek, alsmede wijziging accijnsbedragen en invoerrechten tarieven Regeling aanwijzing instellingen 2009 in verband met giftenaftrek Regeling extra kinderaftrek studerende kinderen Loonbelasting - Landsverordening Loonbelasting Regeling algemene voorschriften onbelaste kostenvergoedingen Regeling fiscale behandeling secundaire arbeidsvoorwaarden Gezamenlijke regeling AOV/AWW en loonbelasting Regeling voorschriften loonbelastingheffing De aanschrijving inzake pensioenen van mei Reparatietoeslag - Landsverordening reparatietoeslag Dividendbelasting en imputatiebetaling - Landsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling Overgangsbepaling opgenomen in de Invoeringsverordening BBO, aanbrengen correcties en herstel omissie Ministeriële beschikking erkende effectenbeurzen Regeling dividendnota en teruggaafdividendbelasting aan niet aan winstbelasting onderworpen lichamen) Landsbesluit aanwijzing activiteiten imputatie-vennootschap Landsbesluit t.u.v. artikel 19, tweede lid, onderdeel d, ten 1 (vereisten jaarrekening van een imputatie-vennootschap) Landsbesluit t.u.v. artikel 19, tweede lid, onderdeel d, ten 2 (vereisten deskundigen) Ministeriële regeling t.u.v. artikel 22, lid Winstbelasting - Landsverordening winstbelasting Landsbesluit aanwijzing activiteiten Aruba vrijgestelde vennootschap Concept beleid negatieve vaste inrichting verklaring Voorwaarden Joint Venture (2006) 1411 XI

12 36. Faciliteitenwetgeving - Landsverordening vrije zones Landsbesluit bijzondere voorschriften vrije zones Landsbesluit vrije zoneterreinen Belasting op bedrijfsomzetten - Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten Ministriële regeling t.u.v. artikel 1, lid 4 (fiscale eenheid) Ministriële regeling t.u.v. artikel 8, lid 3 (voorwaarden voor verlaagd tarief) Beleid inzake de artikelen 11, lid 1, sub d en sub e Ministriële regeling t.u.v. artikel 12, lid 1, onderdeel f (vrijgestelde handelingen kredietinstelling) Ministriële regeling t.u.v. artikel 12, lid 4 (vrijgestelde omzet instellingen van charitatieve, culturele, godsdienstige of sportieve aard) Ministriële regeling t.u.v. artikel 12, lid 5 (vrijstelling onderwijs en opleidingen en beroepen in medische en sociale zorg) Ministriële regeling t.u.v. artikel 17, lid 2 (vasstelling toeslag AOV-pensioengerechtigden) Successie - Landsverordening successiebelasting Landsbesluit, h.a.m., t.u.v. de Landsverordening successiebelasting Grondbelasting - Landsverordening grondbelasting Rechtsverkeer belastingen - Overdrachtsbelastingverordening Ministriële regeling t.u.v. artikel 30, onderdeel b ALB Logeerbelasting - Landsverordening logeerbelasting Volksverzekeringen - Landsverordening algemene ouderdomsverzekering Landsbesluit t.u.v. artikel 43 AOV Landsbesluit t.u.v. artikel 5, leden 3 en 4 AOV (uitbreiding en beperking verzekeringsplicht) Ministeriële regeling t.u.v. artikel 2 onderdeel c van het Landsbesluit uitbreiding en beperking verzekeringsplicht Landsbesluit t.u.v. artikel 4, lid 1 AOV en artikel 5, lid 1 AWW Landsbesluit t.u.v. artikel 8, lid 2, onderdeel a, sub 2 AOV Landsbesluit t.u.v. artikel 8, lid 7 AOV Landsbesluit t.u.v. artikel 26, lid 7 AOV en artikel 29, lid 7 AWW Landsbesluit inkomensgrens AZV en glijdende schaal premies AZV/AOV/AWW Landsbesluit premieplicht inwonende dienstboden Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering Landsbesluit t.u.v. artikel 6, lid 4 AWW Landsbesluit t.u.v. artikel 42 AWW Landsverordening algemene ziektekostenverzekering Landsbesluit aanwijzing van representatieve organisaties van werkgevers, van werknemers onderscheidelijk van beroepsbeoefenaren Inschrijvingsbesluit AZV Restitutiebesluit AZV 1542 XII

13 - Landsbesluit aanwijzing inhoudings- en toeslagplichtige instanties Artikel 17 van de Landsverordening BBO (toeslag AOV-pensioengerechtigden) Werknemersverzekeringen - Landsverordening ziekteverzekering Landsbesluit t.u.v. artikel 2, lid 5 ZV (waardering kost en inwoning) Landsbesluit t.u.v. artikel 13 ZV Landsbesluit t.u.v. artikel 13 ZV en artikel 13 OV Landsbesluit invordering premie ziekteverzekering Landsverordening ongevallenverzekering Landsbesluit t.u.v. artikel 2, lid 5 OV (waardering kost en inwoning) Gevarenklassenbesluit ongevallenverzekering Landsbesluit t.u.v. artikel 13 OV Landsbesluit t.u.v. artikel 13 OV Cessantiaverordening Landsbesluit t.u.v. artikel 7, lid 1 Cessantiaverordening Invordering - Landsverordening invordering directe belastingen Landsbesluit houdende voorschriften op het inhouden van de inkomstenbelasting op de inkomsten, door ambtenaren en pensioengenietenden als zodanig genoten Landsverordening, houdende regeling van de invordering van belastingen, bijdragen en vergoedingen door middel van dwangschriften alsmede van de rechtspleging inzake van belastingen, bijdragen en vergoedingen Landsbesluit t.u.v. artikel 9, lid 1 van de Landsverordening, houdende regeling van de invordering van belastingen, bijdragen en vergoedingen door middel van dwangschriften alsmede van de rechtspleging inzake van belastingen, bijdragen en vergoedingen Landsverordening vereffening belastingschulden bij vertrek Deviezen - Landsverordening deviezenprovisie Landsbesluit regeling deviezenprovisievrijstelling Landsverordening deviezenverkeer Landsbesluit Financiële sancties Irak en Koeweit Landsbesluit Financiële sancties Servië en Montenegro Bekendmaking Centrale bank van Aruba inzake het deviezenverkeer 02/K Douane - Landsverordening in-, uit- en doorvoer Landsbesluit in-, uit- en doorvoer Landsbesluit t.u.v. artikel 128, lid 3 LIUD (Gouverneur) Landsbesluit t.u.v. artikel 128, lid 5 LIUD (Rode Kruis) Landsbesluit t.u.v. artikel 128, lid 5 LIUD (EU) Landsbesluit t.u.v. artikel 128, lid 5 LIUD (EU) Vrijstellingenbesluit Landsbesluit t.u.v. artikel 260 LIUD Landsbesluit doorvoer accijnsgoederen en sigaretten Eenvormige landsverordening geharmoniseerd system Landsverordening tarief van invoerrechten Retributie- en legesbesluit Inspectie der invoerrechten en accijnzen 1689 XIII

14 47. Accijnzen - Landsverordening accijns op sigaretten Landsbesluit accijnszegels Landsverordening accijns op gedistilleerd Landsbesluit t.u.v. artikelen 5, 8 en 18 van de Landsverordening accijns op gedistilleerd Landsverordening accijns op bier Landsverordening accijns minerale oliën Landsbesluit t.u.v. artikel 1a van de Landsverordening bijzondere invoerrecht benzine Fidemecum - Tarieven Inkomstenbelasting (IB) / Loonbelasting (LB) Tarieven Reparatietoeslag Tarieven en uitkeringen AOV/AWW Tarieven AZV Tarieven Ziekteverzekering (ZV) Tarieven Ongevallenverzekering (OV) Tarief Cessantia Tarieven Successie- en schenkingsrecht 1735 XIV

INHOUDSOPGAVE. Curaçao en Sint Maarten

INHOUDSOPGAVE. Curaçao en Sint Maarten INHOUDSOPGAVE Curaçao en Sint Maarten 1. Formeel belastingrecht - Landsverordening algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur (Curaçao) 1 - Landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur

Nadere informatie

Belastingwetgeving 2012

Belastingwetgeving 2012 Belastingwetgeving 2012 Aruba & Sint Maarten Uitgegeven door Stichting Publicaties KPMG Meijburg Caribbean Onder redactie van P.H. Arets, LLM Oorspronkelijke samensteller en bewerker mr. F. Metry Oud-Hoofdinspecteur

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Kalenderjaar 2004 of boekjaar eindigend in 2004 Eilandgebied: Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010 Kalenderjaar 2010 of boekjaar eindigend in 2010 Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

A 2012 N 19 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 19 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2012 N 19 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 7 de maart 2012, no. 12/1759, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening ter bevordering van bedrijfsvestiging en hotelbouw.

Nadere informatie

Het nieuwe fiscale stelsel BES in lokaal perspectief. Drs. J.G. Balentien 1

Het nieuwe fiscale stelsel BES in lokaal perspectief. Drs. J.G. Balentien 1 Het nieuwe fiscale stelsel BES in lokaal perspectief Drs. J.G. Balentien 1 1. Inleiding Als gevolg van de staatkundige herzieningen binnen het Koninkrijk der Nederlanden zijn de Nederlandse Antillen op

Nadere informatie

Algemene inhoudsopgave

Algemene inhoudsopgave pag. Voorwoord...5 Algemene inhoudsopgave...7 Alfabetische inhoudsopgave...12 Lijst van afkortingen...17 1 Inkomstenbelasting...1 Wet inkomstenbelasting 2001...5 Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001.....

Nadere informatie

DE PENSHONADO REGELING (tekst 2008)

DE PENSHONADO REGELING (tekst 2008) KPMG Tax & Legal Services Kantooradres Kaya Flamboyan 7 Curaçao Nederlandse Antillen Postadres Postbus 3766 Curaçao Nederlandse Antillen Telefoon (599-9) 732-5400 Telefax (599-9) 737-3409 DE PENSHONADO

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 276 Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES) Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 3 maart

Nadere informatie

FISCAAL BULLETIN. Jaargang 2004

FISCAAL BULLETIN. Jaargang 2004 FISCAAL BULLETIN April 2004 B E L A S T I N G D I E N S T F I S C A A L B U L L E T I N Fiscaal bulletin is een publicatie van de Belastingdienst van de Nederlandse Antillen. Het verschijnt halfjaarlijks

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 276 Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 847 Wet van 16 december 2010 tot vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES) 0 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

TAX LAWYERS AND TAX CONSULTANTS PENSHONADOREGELING* * connectedthinking

TAX LAWYERS AND TAX CONSULTANTS PENSHONADOREGELING* * connectedthinking TAX LAWYERS AND TAX CONSULTANTS PENSHONADOREGELING* * connectedthinking Indeling 1 Inleiding... 3 2 Voorwaarden... 3 3 Buitenlandse bronnen... 4 4 Keuze mogelijkheid... 5 5 Werkverbod / uitzonderingen...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 957 Invoering van de regelgeving met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Invoeringswet openbare lichamen Bonaire,

Nadere informatie

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen:

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen: Basisverzekering ziektekosten Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ) van kracht geworden. Dit memo behandelt uitsluitend de heffing en inning van de inkomensafhankelijke

Nadere informatie

A 2012 N 18 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 18 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2012 N 18 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 7 de maart 2012 no. 12/1758, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening ter bevordering van grondontwikkeling. DE GOUVERNEUR

Nadere informatie

INDIRECTE BELASTINGEN EN DOUANE

INDIRECTE BELASTINGEN EN DOUANE INDIRECTE BELASTINGEN EN DOUANE 1. Regeling Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten 1997 2. Belastingplichtigen De krachtens deze landsverordening verschuldigde belasting wordt geheven terzake van:

Nadere informatie

(Zie voor motorrijtuigenbelasting onder IX. 1; belasting veer- en vrachtponton onder IX. 2)

(Zie voor motorrijtuigenbelasting onder IX. 1; belasting veer- en vrachtponton onder IX. 2) HOOFDSTUK IV BELASTINGEN (Zie voor motorrijtuigenbelasting onder IX. 1; belasting veer- en vrachtponton onder IX. 2) 1. Organisatie der belastingen; belastingen in het algemeen 1a. Personeel der belastingen

Nadere informatie

Presentatie belastingopbrengsten. Stichting BAB

Presentatie belastingopbrengsten. Stichting BAB Presentatie belastingopbrengsten Totaal aantal afgeronde onderzoeken vanaf 1993 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1,787 1,581 1,652 1,336 1,064 621 607 499 475 536 301 273 140 112 101 93

Nadere informatie

A 2012 N 20 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 20 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2012 N 20 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 7 de maart 2012, no. 12/1760, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening belastingfaciliteiten industriële ondernemingen

Nadere informatie

A 2011 N 72 PUBLICATIEBLAD IN NAAM DER KONINGIN! De Gouverneur van Curaçao,

A 2011 N 72 PUBLICATIEBLAD IN NAAM DER KONINGIN! De Gouverneur van Curaçao, A 2011 N 72 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 21 ste december 2011 tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen 1, de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 2, de Landsverordening

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 INHOUD Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 Inleiding / 19 Titel I Voorwerp en toepassingsgebied / 30 Titel II Geografisch toepassingsgebied

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012 Kalenderjaar 2012 of boekjaar eindigend in 2012 Datum van uitreiking: Uiterste datum van indiening: 30 juni 2013 Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 276 Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES) Nr. 14 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

(Zie voor motorrijtuigenbelasting onder IX. 1; belasting veer- en vrachtponton onder IX. 2)

(Zie voor motorrijtuigenbelasting onder IX. 1; belasting veer- en vrachtponton onder IX. 2) HOOFDSTUK IV BELASTINGEN (Zie voor motorrijtuigenbelasting onder IX. ; belasting veer- en vrachtponton onder IX. 2). Organisatie der belastingen; belastingen in het algemeen a. Personeel der belastingen

Nadere informatie

Het belastingrecht BES. Perspectief bedrijfsleven

Het belastingrecht BES. Perspectief bedrijfsleven Page 1 Het belastingrecht BES Perspectief bedrijfsleven Handelsmissie Aruba Bonaire 2012 mr. Zuleika S. Lasten 6 juli 2012 Doel fiscaal stelsel BES Vereenvoudiging Lage tarieven en verbreding grondslag

Nadere informatie

Ontwerp besluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering BES

Ontwerp besluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering BES Ontwerp besluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering BES Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van, kenmerk, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris

Nadere informatie

A 2016 N 77 PUBLICATIEBLAD

A 2016 N 77 PUBLICATIEBLAD A 2016 N 77 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 20 ste december 2016 houdende regels inzake de vrijstelling van belastingen op investeringen en tot wijziging van de Landsverordening pensioensparen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Wetteksten 2010, verzameling belastingwetten Inkomstenbelasting Wet inkomstenbelasting 2001 / 15 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting

Inhoudsopgave Wetteksten 2010, verzameling belastingwetten Inkomstenbelasting Wet inkomstenbelasting 2001 / 15 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting Inhoudsopgave Wetteksten 2010, verzameling belastingwetten Inkomstenbelasting Wet inkomstenbelasting 2001 / 15 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 / 184 Overgangsrecht Inhaal pensioenrechten / 209

Nadere informatie

Tax news. Penshonadoregeling Voor St. Maarten. Penshonados en renteniers. In een oogopslag. Aandachtspunten

Tax news. Penshonadoregeling Voor St. Maarten. Penshonados en renteniers. In een oogopslag. Aandachtspunten Tax news Penshonadoregeling Voor St. Maarten Penshonados en renteniers Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Voorwaarden... 2 Belasting en premies... 2 Inkomen uit buitenlandse bronnen... 3 Keuze mogelijkheid...

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13 Inhoud Voorwoord V 1 Loonbelasting 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Dienstbetrekking 2 1.2.1 Inleiding 2 1.2.2 Privaatrechtelijke dienstbetrekking 3 1.2.3 Publiekrechtelijke dienstbetrekking 5 1.2.4 Fictieve dienstbetrekking

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26031 17 december 2012 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2012, 2012-0000049118,

Nadere informatie

Loonheffingen onder redactie van: mr. J.R. Hesse mr. A.L. Mertens

Loonheffingen onder redactie van: mr. J.R. Hesse mr. A.L. Mertens Loonheffingen 2017 onder redactie van: mr. J.R. Hesse mr. A.L. Mertens Ars Aequi Libri Nijmegen 2017 ISBN: 978-90-6916-873-9 NUR 826 2017 Ars Aequi Libri, Nijmegen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 190 Vaststelling van de Wet Douane- en Accijnswet BES (Douane- en Accijnswet BES) Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn

Nadere informatie

2013 no. 96 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2013 no. 96 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2013 no. 96 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 20 december 2013 tot wijziging van onder meer de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33), de Landsverordening algemene

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk aan kalenderjaar) Andere datum, namelijk. Telefoon: Fax: Naam: Adres:

1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk aan kalenderjaar) Andere datum, namelijk. Telefoon:   Fax: Naam: Adres: Algemene gegevens 1a Zijn de naam, het adres of het Crib-nummer op pagina 1 niet of niet juist vermeld? Vermeld de juiste gegevens hiernaast. 1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk

Nadere informatie

A 2012 N 13 PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 13 PUBLICATIEBLAD A 2012 N 13 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 7 de februari 2012 houdende wijziging van het Eilandsbesluit toekenning toelage aan ouderdomspensioengerechtigden 1 In overweging

Nadere informatie

Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013

Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013 Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013 Lorette Ford Inleiding Belastingen worden gezien als de belangrijkste inkomstenbron voor de overheid, mede ter financiering van de

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2010 2011 32 714 (R1949) Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en het Koninkrijk Noorwegen tot wijziging van het Verdrag

Nadere informatie

Dé Bank voor de Sociale Verzekeringen.

Dé Bank voor de Sociale Verzekeringen. DE PENSIOENEN, TOESLAG, PREMIEPERCENTAGES, LOONGRENZEN, PREMIE- INKOMENSGRENZEN, EN BIJDRAGE VAN DE SOCIALE VERZEKERINGEN 2014 WEDUWEN- EN WEDUWNAARSPENSIOEN: OUDERDOMSPENSIOEN: t/m 39 jaar NAf. 400,-

Nadere informatie

====================================================================

==================================================================== AB 1991 no. GT 63 Intitulé : Landsverordening loonbelasting Citeertitel: Landsverordening loonbelasting Vindplaats : AB 1991 no. GT 63 Wijzigingen: AB 1993 no. 73; AB 1997 nos. 34, 80; AB 2000 no. 101

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 hcersgnagreovewt nitsalebnetsmoknit 102g Overgangsrecht inhaal pensioentekorten (Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 640, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2002, Stb. 2002, 635)

Nadere informatie

Directoraat-generaal Belastingdienst, Belastingdienst/Caribisch Nederland. Besluit van 19 december 2010, nr. DGB2010/8059M, Staatscourant 2010, 21197

Directoraat-generaal Belastingdienst, Belastingdienst/Caribisch Nederland. Besluit van 19 december 2010, nr. DGB2010/8059M, Staatscourant 2010, 21197 Besluit Wet op de inkomstenbelasting BES. Directoraat-generaal Belastingdienst, Belastingdienst/Caribisch Nederland Besluit van 19 december 2010, nr. DGB2010/8059M, Staatscourant 2010, 21197 De staatssecretaris

Nadere informatie

Tax news. Penshonadoregeling Voor Curaçao. Penshonados en renteniers. In een oogopslag. Aandachtspunten

Tax news. Penshonadoregeling Voor Curaçao. Penshonados en renteniers. In een oogopslag. Aandachtspunten Tax news Penshonadoregeling Voor Curaçao Penshonados en renteniers Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Voorwaarden... 2 Belasting en premies... 2 Inkomen uit buitenlandse bronnen... 3 Keuze mogelijkheid...

Nadere informatie

Machtiging. Ondertekening. Inspectie der Belastingen

Machtiging. Ondertekening. Inspectie der Belastingen Inspectie der Belastingen 2008 AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W.en A.V.B.Z. Eilandgebied: Voor belastingplichtigen die in de Nederlandse Antillen wonen I. uitreiking: Belastingjaar

Nadere informatie

AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010. Uitreikdatum:

AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010. Uitreikdatum: Caribisch Nederland Belastingdienst 2010 AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z. Voor belastingplichtigen die in Caribisch Nederland wonen Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010

Nadere informatie

Enkele kanttekeningen bij de wet- en regelgeving in de verschillende landen na opheffing van de Nederlandse Antillen

Enkele kanttekeningen bij de wet- en regelgeving in de verschillende landen na opheffing van de Nederlandse Antillen Enkele kanttekeningen bij de wet- en regelgeving in de verschillende landen na opheffing van de Nederlandse Antillen Augustus 2011 Eenieder wordt geacht de wet te kennen. Dat is gemakkelijker gezegd dan

Nadere informatie

Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen

Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen Auteurs: V.L.M. Bonifacio-Pieters MSc en J.J. Job MSc 1 Behalve voor het zonnige weer, de uitgestrekte zandstranden,

Nadere informatie

2014 no. 10 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2014 no. 10 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2014 no. 10 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 3 februari 2014 houdende wijzigingen van een aantal landsverordeningen en bevattende overgangsbepalingen in het kader van de invoering van de

Nadere informatie

Hier geeft u de namen weer van personen bij wie de door u ingevulde informatie kan worden geverifieerd. Bronnen van inkomen

Hier geeft u de namen weer van personen bij wie de door u ingevulde informatie kan worden geverifieerd. Bronnen van inkomen TOELICHTING AANGIFTEBILJET B Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010 Inkomstenbelasting 2010 Voor belastingplichtigen die niet woonachtig zijn in de Nederlandse Antillen (buitenlandse belastingplichtigen).

Nadere informatie

A 2011 N 17 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2011 N 17 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2011 N 17 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 19 de april 2011, no.11/0892, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening economische zones 2000 DE GOUVERNEUR van Curaçao,

Nadere informatie

AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z.

AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z. Inspectie der Belastingen Eilandgebied: AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z. Datum van: Voor belastingplichtigen die in de Nederlandse Antillen wonen I. uitreiking: Belastingjaar

Nadere informatie

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE WERKING, van de 17 de januari 2012 tot wijziging van de Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting 1976 1 DE MINISTER VAN FINANCIËN

Nadere informatie

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt.

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt. 33 955 Regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie

Nadere informatie

BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 1 juli 2003

BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 1 juli 2003 BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 1 juli 2003 Vonnisnummer : 2001/343 Datum : 1 juli 2003 Rechters : mrs. L. van Gijn, J.W. Ilsink en C.W.M. van Ballegooijen Middel : AOV en AWW Artikel : 39 resp 40 Belastingjaar

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2012 No. 14 Landsverordening van de 28 ste maart 2012 tot wijziging van de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten 1997 IN NAAM VAN DE KONINGIN! DE GOUVERNEUR

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017) 34 552 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017) TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Het in artikel IV, onderdeel C, opgenomen

Nadere informatie

A 2014 N 11 (G.T.) PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao, Artikel 7A van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao;

A 2014 N 11 (G.T.) PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao, Artikel 7A van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao; A 2014 N 11 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 27 ste maart 2014, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening op het beroep in belastingzaken De Gouverneur van Curaçao,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 666 Beschikking van de Minister van Justitie van 29 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit beperking kring

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING. 1 Voor lichamen die in de BES eilanden zijn gevestigd worden twee nieuwe fiscale heffingen ingevoerd ter

NOTA VAN TOELICHTING. 1 Voor lichamen die in de BES eilanden zijn gevestigd worden twee nieuwe fiscale heffingen ingevoerd ter NOTA VAN TOELICHTING I. Algemeen Sinds 10 oktober 2010 vormen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES eilanden) een onderdeel van Nederland. Tot 1 januari 2011 blijft het Nederlands-Antilliaanse fiscale stelsel

Nadere informatie

Fiscale mogelijkheden van het land Curaçao en de randvoorwaarden. Maurice de Clercq 11 april 2011

Fiscale mogelijkheden van het land Curaçao en de randvoorwaarden. Maurice de Clercq 11 april 2011 Fiscale mogelijkheden van het land Curaçao en de randvoorwaarden Maurice de Clercq 11 april 2011 Onderwerpen Gebiedsafbakening Het land Curaçao Niet BESgebied (Bonaire, St. Eustatius en Saba) Mogelijkheden

Nadere informatie

A 2001 N 18 PUBLICATIEBLAD

A 2001 N 18 PUBLICATIEBLAD A 2001 N 18 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 12de februari 2001 houdende regels inzake de instelling van economische zones in de Nederlandse Antillen (Landsverordening economische zones 2000) en

Nadere informatie

Loonbelastingregels: een geheugensteun voor ieder werkgever!

Loonbelastingregels: een geheugensteun voor ieder werkgever! Loonbelastingregels: een geheugensteun voor ieder werkgever! Marla Bonafacio-Zimmerman Wettelijke bepalingen Op basis van de hoofdregel van artikel 6 lid 1 van de Landsverordening op de Loonbelasting1976

Nadere informatie

A 2017 N 62 PUBLICATIEBLAD. De Minister van Financiën,

A 2017 N 62 PUBLICATIEBLAD. De Minister van Financiën, A 2017 N 62 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 17 de juli 2017 tot wijziging van de Ministeriële regeling omzetbelasting 1 Overwegende, dat het wenselijk is om de Ministeriële

Nadere informatie

Belastingheffing op Curaçao Enkele casusposities. 11 juni 2014 Jaap W. J. Roks

Belastingheffing op Curaçao Enkele casusposities. 11 juni 2014 Jaap W. J. Roks Belastingheffing op Enkele casusposities 11 juni 2014 Jaap W. J. Roks Tax is our business Agenda Casusposities 1. Penshonadoregeling 2. Economische zone en Tax holiday 3. Expatriateregeling 4. Vrijgestelde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 552 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017) Nr. 16 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 oktober 2016

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 852 Beschikking van de Minister van Veiligheid en Justitie van 21 december 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet loonbelasting

Nadere informatie

HOOGTE VAN DE BOETE Bij inkeer op basis van artikel 65 ALB blijft de oplegging van een vergrijpboete achterwege.

HOOGTE VAN DE BOETE Bij inkeer op basis van artikel 65 ALB blijft de oplegging van een vergrijpboete achterwege. ARUBA Artikel 65 ALB Ingeval een belastingplichtige of inhoudingsplichtige alsnog een juiste en volledige aangifte doet, dan wel juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen verstrekt, vóórdat

Nadere informatie

====================================================================

==================================================================== AB 2006 no. 83 Intitulé : LANDSVERORDENING houdende regels inzake een belasting op bedrijfsomzetten, alsmede houdende daarmee samenhangende bijzondere bepalingen Citeertitel: Landsverordening belasting

Nadere informatie

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27 Inhoud Lijst van afkortingen 18 Studiewijzer 20 Deel 1 Inleiding belastingrecht 22 1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding / Inleiding / Belasting- en premieheffing in grensoverschrijdende situaties / Plan van behandeling / 6

Hoofdstuk 1 Inleiding / Inleiding / Belasting- en premieheffing in grensoverschrijdende situaties / Plan van behandeling / 6 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte afkortingen / XIII Hoofdstuk 1 Inleiding / 1 1.1 Inleiding / 1 1.2 Belasting- en premieheffing in grensoverschrijdende situaties / 4 1.3 Plan van behandeling

Nadere informatie

BASISCURSUS LOONADMINISTRATIE

BASISCURSUS LOONADMINISTRATIE BASISCURSUS LOONADMINISTRATIE Jaargang 2004, Revisie 1 Disclamer: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van dit document. Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Wetgeving...3 2.1. Werkloosheidswetgeving

Nadere informatie

A 2015 N 80 PUBLICATIEBLAD

A 2015 N 80 PUBLICATIEBLAD A 2015 N PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 18 de december 2015, houdende wijziging van de Landsverordening op het beroep in belastingzaken, de Landsverordening administratieve rechtspraak, de Algemene

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 943 Wijziging van belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2007) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen,

IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen, LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de tot wijziging van het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 21ste december 1965 ter uitvoering van artikel 26 lid 7 van de Landsverordening

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 503 Wet van 6 december 2007, houdende wijziging van belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2007) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Griffierechten Vlaams gewest... 3 Titel I. Registratierecht.............. 3 Hoofdstuk I. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting............ 3 Hoofdstuk II.

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015 No. 11 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 15 de mei 2015, tot wijziging van het Gevarenklassenbesluit ongevallenverzekering in verband met

Nadere informatie

A 2014 N 115 PUBLICATIEBLAD IN NAAM VAN DE KONING! De Gouverneur van Curaçao,

A 2014 N 115 PUBLICATIEBLAD IN NAAM VAN DE KONING! De Gouverneur van Curaçao, A 2014 N 115 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 30 ste december 2014 regelende de inhouding van de IN NAAM VAN DE KONING! De Gouverneur van Curaçao, In overweging genomen hebbende: dat het wenselijk

Nadere informatie

A 2013 N 62 PUBLICATIEBLAD

A 2013 N 62 PUBLICATIEBLAD A 2013 N 62 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 28 ste mei 2013 ter uitvoering van de artikelen 4, derde lid, 7, tweede en derde lid, 10, tweede lid en 14d, tweede lid, van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 686 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de invoering van een zelfstandigheidsverklaring

Nadere informatie

Regeling zorgverzekering

Regeling zorgverzekering Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2005, nr. Z/VV-2611957, houdende regels ter zake van de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (), laatstelijk gewijzigd bij

Nadere informatie

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Besluit 31-03-2006 nr CPP06-507 Invorderingswet 1990. Aansprakelijkheid verzekeraars in verband met een inkomensvoorziening, een arbeids- of

Nadere informatie

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale gebruik, daartoe noopt, wordt vrijstelling van belasting

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten - Vlaams Gewest....... 3 Titel I. Registratierecht............... 3 Hoofdstuk I. Formaliteit Der Registratie En Vestiging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 428 Derde aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 273 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016) Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Nadere informatie

Aangiftebiljet B 2016

Aangiftebiljet B 2016 Aangiftebiljet B Retouradres: Regentesselaan z/n, Willemstad, Curacao Datum van uitreiking: Inkomstenbelasting Belastingjaar 1-1- t/m 31-12- U dient het aangiftebiljet binnen twee maanden na uitreiking

Nadere informatie

VERMINDERING BELASTBAAR INKOMEN

VERMINDERING BELASTBAAR INKOMEN Fiscale Eindejaarstips 2014 Sint Maarten oktober 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze tax alert zullen wij diverse eindejaarstips welke gericht zijn op potentiële belastingbesparingen in Sint Maarten de

Nadere informatie

************************* AB 1991 no. GT 63 *CENTRAAL WETTENREGISTER* *************************

************************* AB 1991 no. GT 63 *CENTRAAL WETTENREGISTER* ************************* Intitulé : Landsverordening loonbelasting Citeertitel: Landsverordening loonbelasting Vindplaats : AB 1991 no. GT 63 Wijzigingen: AB 1993 no. 73; AB 1997 nos. 34, 80; AB 2000 no. 101 (AB 2000 no. 102);

Nadere informatie

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd andsverordening verhoging leeftijdsgrens 1996 of 8 6/29/2012 12:53 PM Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regelin LANDSVERORDENING van de 27ste december 1995 tot

Nadere informatie

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016)

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016) 34 273 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016) TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel

Nadere informatie

2014 no. 9 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2014 no. 9 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2014 no. 9 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 3 februari 2014 houdende regels ter zake van de aansprakelijkheid voor belastingschulden en schulden van premies volksverzekering (Landsverordening

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 695 Wet van 20 december 2001, houdende wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband

Nadere informatie

Het pensioen; de ontwikkelingen en de praktijk op fiscaal gebied

Het pensioen; de ontwikkelingen en de praktijk op fiscaal gebied Het pensioen; de ontwikkelingen en de praktijk op fiscaal gebied Aruba Bonaire Curaçao St. Maarten Arthur van Aalst & Wilco van Oosten Baker Tilly Dutch Caribbean 29 oktober 2015 Inhoud Algemene introductie:

Nadere informatie