Afdeling Nieuws. Jaargang 11 nr. 1, 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afdeling Nieuws. Jaargang 11 nr. 1, 2005"

Transcriptie

1 uitgevoerd door een nieuwe, aan de belastingdienst gelieerde organisatie. Voor de aanvraag van de zorgtoeslag moet vooraf een schatting worden gemaakt van het inkomen in het daarop volgende jaar van de aanvrager en de partner. Op basis daarvan wordt maandelijks een voorschot va de zorgtoeslag uitgekeerd. Onder meer aan de hand van de aangiften voor de inkomstenbelasting wordt het definitieve bedrag van de zorgtoeslag bepaald, waarna zo nodig een verrekening van de te veel of te weinig ontvangen zorgtoeslag plaatsvindt. Wat is de overheid van plan met de sollicitatieplicht van vrijwilligers en mantelzorgers die WW ontvangen? Minister de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereidt een regeling voor die langdurige werklozen die vrijwilligerswerk of mantelzorg verrichten, vrijstelt van de sollicitatieplicht. De beoogde invoeringsdatum is 1 juli Voorwaarden Om voor deze regeling in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: u hebt inmiddels drie jaar een WW-uitkering ontvangen, en u was verplicht te solliciteren; u besteedt een groot deel van uw tijd aan vrijwilligerswerk of mantelzorg. Dat aantal uren staat nog niet vast. De voorgestelde regeling gaat uit van 20 uur per week. Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) en de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) zullen de regeling toetsen. Daarna zal de minister de Kamer informeren over de precieze inhoud van de regeling. De definitieve vorm van de regeling is ook afhankelijk van een advies van de SER over de toekomst van de WW en de exacte omschrijving van de begrippen vrijwilligerswerk en mantelzorg. De regeling in deze vorm kan dus tijdelijk zijn. Meer informatie Voor meer informatie neemt u contact op met Publieksvoorlichting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het telefoonnummer vindt u onder de link 'Adressen'. Afdeling Nieuws Jaargang 11 nr. 1,

2 1 Voorwoord Het is de redactie weer gelukt om het informatie blad Afdeling Nieuws van veel bruikbare informatie te voor zien. Ondertussen is er heel wat veranderd in de benadering van leden. Nieuwsbrieven, websites en mededelingen via advertenties zijn dagelijkse werkinstrumenten geworden om op te hoogte de blijven van de actuele zaken die voor u van belang kan zijn Als u belangrijke informatie wilt ontvangen geeft dan even uw adres door naar onder vermelding nieuwsbrief. Ook kunnen wij u mede delen dat de volgende Afdeling Nieuws een oplage krijgt van totaal 1240 stuks. De afdeling Dongemond en afdeling Land van Altena zijn per 13 mei samen gegaan als een afdeling. Eventuele tips of reacties zien we met belangstelling tegemoet. John Colfoort Voorzitter afdeling Dongemond Redactie: J.Colfoort B.Glorius A.v.Kappel A.Mureau Algemeen administratie adres: J.Colfoort Schoutenlaan RN Geertruidenberg Tel: E- mail: Website: Van de Redactie Dankzij de actiebereidheid is er na een jaar toch een Bouw & UTA- CAO tot stand gekomen. Het vakantie- bonnensysteem verdwijnt per 1 januari 2006, daarvoor in de plaats komt het tijd- spaarfonds. Er komt een nieuwe vroegpensioenregeling per 1 januari Uw vakbondscontributie kan via uw werkgever worden ingehouden op het bruto loon. Het voordeel kan oplopen van enkele tientjes tot 75, per jaar. Diverse andere CAO's zijn nadien afgesloten. Onze bestuursleden J.Colfoort, A.v.Kappel, A.Luijten, H.Vissers en B-kaderlid M.Weterings hebben in april jl. het Congres van FNV-Bouw bijgewoond in Nijkerk. De leden van afdeling Dongemond hebben tijdens de ledenvergadering van 13 parkeerplaatsen verzamelden zich zón 75 FNV bussen uit Nederland. Lunspakketjes, hesjes, shirts, petten, toeters en bellen werden uitgedeeld. Vervolgen werden we rond uur afgezet bij station Zuid in Brussel. Er werden toespraken gehouden door vakbondsbestuurders uit diverse EU-Landen. De groep demonstraten groeide gestaag. Het was een gezellige bonte kermis. Rond uur kwam de demonstratie opgang. Het duurde een uur voordat de hele groep in beweging kwam. Vanaf het verzamelplein moest de groep een smalle straat in. Duizenden mensen stonden langs de straten. Rond uur werd de demonstratie beëindigd bij station Noord. Rond uur zijn we weer vertrokken vanuit Brussel. Om arriveerde we bij het AC- Restaurant in Oosterhout. Alles is in een prettige sfeer verlopen. De Nieuwe Zorgverzekeringswet wordt per 1 januari 2006 ingevoerd. Met de invoering van de Zorgverzekeringswet komt er voor alle verzekerden één premieregime. Naast een inkomensafhankelijke bijdrage van verzekeringsplichtigen die door de Belasting wordt geïnd, betalen de verzekerden een nominale premie aan hun zorgverzekeraar. Om de financiële toegankelijkheid van de zorgverzekering voor iedereen te waarborgen, komt er een zorgtoeslag. Daarvoor is eveneens in september 2004 een wetsvoorstel ingediend bij het parlement. Deze zorgtoeslag biedt een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van bedoelde nominale premie. De premielast die uitgaat boven wat aanvaarbaar wordt geacht, wordt via de zorgtoeslag gecompenseerd. Om de burger te prikkelen ve rzekeringspolissen van verschillende verzekeraars ook op de prijs te beoordelen, zal daarbij niet de werkelijke premie die een verzekerde aan zijn zorgverzekeraar betaalt, maar het gemiddelde van de nominale premies zoals die zich in de markt voordoen, maatgevend zijn. De zorgtoeslag wordt 18

3 constateren dat onze werknemers alles in het werk stellen, om er een zo goed mogelijk resultaat uit te slepen. Een stukje waardering is naar onze mening wel op zijn plaats! Dit laatste hebben wij tijdens voorlichtingsbijeenkomsten en telefonische contacten, helaas niet kunnen constateren. Busploeg district De Baronie Demonstratie in Brussel Deze demonstratie is georganiseerd door de Europese vakbonden naar aanleiding van de Bolkesteinrichtlijn. De 19 de maart was meer dan een gezellige dag. Het was een groot succes. De opkomst overtrof de verwachting. Meer dan vakbondsleden uit heel Europa, onder wie enkele duizenden Nederlanders, hebben in Brussel gedemonstreerd voor een socialer Europa. Hun woede richtte zich vooral op de nieuwe dienstenrichtlijn van de Europese Unie. Deze richtlijn die is opgesteld door oud-eurocommissaris Bolkestein, moet het eenvoudiger maken voor bedrijven om in andere landen hun diensten aan te beiden. De vakbonden maken vooral bezwaar tegen de dienstenrichtlijn omdat die bedrijven het recht geeft om overal in Europa te werken 17 volgens de regels die gelden in het eigen land. Die zijn in Nederland en andere West-Europese landen vaak beter dan in nieuwe lidstaten als Polen. Als werknemers uit Polen hier onder hun eigen arbeidsvoorwaarden kunnen werken, leidt dit tot uitholling van de CAO s in de oude lidstaten. Ook vrezen de bonden dat bedrijven hun hoofdkantoor zullen vestigen in landen waar het niet zo nauw wordt genomen met de bescherming van werknemers. Die minder strenge regels zouden dan ook gaan gelden voor hun werknemers hier. Waarborgen inbouwen tegen de gevreesde sociale dumping is gewenst. de Niet alle leden die zich hadden aangemeld, hebben invulling gegeven aan hun toezegging mee te gaan naar Brussel. Een groot aantal kwam niet opdagen, zo ook in Oosterhout. Een drietal leden hebben daadwerkelijk aan hun betrokkenheid uitvoering gegeven. In onderling overleg met de busbegeleider is besloten met bus uit Ermelo mee te rijden, daar waren nog plaatsen vrij. Rond 8.00 uur zijn we richting Brussel gereden. Op parkeerplaatsen net voor Brussel was de ME grootschalig aanwezig, zelfs waterkanonnen worden achter de handgehouden. Op één van deze mei jl. groen licht gegeven voor de samenvoeging van onze afdeling met Land van Altena, daarmee ontstaat een nieuwe afdeling met 1160 leden. Tevens zijn er negen 12½ jarige jubilarissen in het zonnetje gezet door regiobestuurder Henny de Roos. Een groot aanleden heeft gebruik gemaakt van de FNV- Belastingservice. Afdeling Raamsdonk heeft op vrijdag 11 maart jl. hun gezamenlijke Bindingsavond gehouden. Namens de redactie wensen wij u een zonnig voorjaar en alvast een goede zomervakantie toe. Tot slot wensen wij u veel leesplezier. VBC-Kantoor Breda. Voor informatie over de bedrijfstakeigen regelingen zoals VUT, pensioen, vorstverlet en vakantierechtensysteem Bouw en Schilders (RBS en PRIS) kunt u terecht: Meerten Verhoffstraat AS Breda. Spreekuur: Maandag van uur Dinsdag van uur Donderdag van uur Telefoonnummer: Faxnummer: De vakbondstelefoon ,10 p.m. Vakbondsconsulent: Yvon Middelman & Jenny Hopstaken FNV-Bouw Congres Op het Algemeen Congres van 7, 8 en 9 april in Nijkerk zijn de grote lijnen uitgezet voor het beleid van FNV-Bouw in de komende vier jaar. Daarbij zijn grenzen verlegd en grenzen getrokken. Ze werden verlegd om nieuw perspectief te vinden en getrokken om aan te geven waar de bond de hakken in het zand zet. Want het congres liet er geen misverstand over bestaan: de bond is het zat om alleen de armoede te verdelen en eist sociale alternatieven. Onze congresafgevaardigden: J.Colfoort, A.v.Kappel, A.Luijten, H.Vissers en M.Weterings hebben hun steentje bijgedragen aan de besluitvorming. 2

4 Bestuur afdeling Dongemond Voorzitter J. Colfoort Schoutenlaan RN Geertruidenberg Secretaris A. van Kappel Gentiaanstraat BR Raamsdonksveer Penningmeester P. Raaijmakers Parkbank BC Raamsdonksveer Vraagbaak A. Luijten Sandoel DW Raamsdonksveer Bestuurslid A. vd Veeken Haven AG Geertruidenberg Het inloopspreekuur is woensdag van uur tot uur FNV Bouw Kantoor Rembrandtlaan ZA Raamsdonksveer Website: Bestuur afdeling Raamsdonk Voorzitter B. Glorius Cornelis Oomestraat AL Raamsdonk de Voorzitter H. Vissers Cornelis Oomestraat AM Raamsdonk Secretaris, Vraagbaak J. Broeders L. Broekstraat XH Raamsdonk Klachten uitsluitend op tel. Afspraak Penningmeester A. Mureau Rentmeesterstraat WB Raamsdonk Bestuurslid en UGO C. van Seters Cornelis Oomenstraat AM Raamsdonk erkende medehuurder te krijgen maar dat zal meestal niet meevallen. FNV-Belastingservice Een groot aantal leden heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om hun belastingformulier in te laten vullen door FNV-Belastingservice. De FNV-Belastingservice is niet alleen de grootste belastingadviseur van Nederland, maar volgens deskundigen ook een van de beste. Circa 5000 goed opgeleide vrijwilligers vullen samen per jaar ruim aangiftebiljetten in voor FNV- Leden. Deze vrijwilligers maken veel tijd vrij voor bijspijkercursussen en het invullen van aangiftebiljetten, zo ook belastingadviseurs uit onze regio. Namens alle FNV-Leden in de gemeente Geertruidenberg die gebruik gemaakt hebben van deze service, hartelijk dank voor jullie inzet. Meldt u aan als vrijwilliger voor de Belastingservice, een vooropleiding is niet nodig. Wel dat u lid bent van de FNV en overweg kunt met een computer. U kunt u aanmelden bij FNV-Belastingservice Antwoordnummer 250, 1000 PW Amsterdam of bij de vraagbaak van uw afdeling. Kijk ook eens op Onderhandelingen nieuwe Bouw & UTA- CAO Wij constateren dat een aantal van onze leden weinig waardering hebben voor het werk dat onze onderhandelaars en werkorganisatie verzet hebben, om de verworven rechten overeind te houden. Wij (de leden) zijn de werkgevers van onze werkorganisatie. De bouw werkgevers hebben doorgaans weinig waardering en respect voor haar werknemers. Deze opstelling kunnen wij in zijn geheel niet waarderen. Laat wij onze werkorganisatie weten dat wij wel sociaal met onze werknemers omgaan. Het is voor de onderhandelaars moeilijk in een tijd van economische recessie afspraken te maken met werkgevers. Gegronde kritiek is wenselijk, maar kwetsende opmerkingen en verbaal geweld is ongehoord. Het is onmogelijk aan ieders wensen invulling te geven. We moeten de realiteit niet uit het oog verliezen. Het is beter de onderhandelaars een hart onder de riem te steken, zodat ze deze moeilijke onderhandelingen tot een goed eind kunnen brengen. Wij als kaderleden van FNV-Bouw die de werkorganisatie terzijde staat bij deze niet geringe klus, 3 16

5 de echtgenoot- medehuurder, de door verhuurder of rechter erkende medehuurder en de niet erkende medehuurder. De echtgenoot- medehuurder heeft dezelfde wettelijke rechten als de hoofdhuurder. Bij een eventueel overlijden van de hoofdhuurder wordt het huurderschap op dezelfde wijze voortgezet en kan er bijvoorbeeld geen uitzettingsprocedure volgen. Laat bij ongehuwd samenwonen vooral het medehuurderschap voor beide partners in het huurcontract opnemen. Een medehuurder kan erkend worden door de verhuurder doordat dit bijvoorbeeld uitdrukkelijk in een huurcontract tussen de hoofdhuurder en de verhuurder is overeengekomen. Indien dit is vastgelegd, gelden voor de medehuurder dezelfde rechten als voor de hoofdhuurder. Bij een weigering tot erkenning van medehuurderschap door de verhuurder kan onder bepaalde voorwaarden erkenning worden afgedwongen via de rechter. Een van de belangrijke voorwaarden is, dat er een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd waarbij de achterliggende relatie op zich niet van belang is als er maar een duidelijke bedoeling is tot een gezamenlijke huishouding. Samen 15 gaan wonen op een moment dat de hoofdhuurder reeds een fatale ziekte heeft, zal niet als een duurzame relatie worden erkend. Een samenwoning van ouders en kinderen is normaal gesproken ook niet duurzaam. Gebruikelijk is immers dat kinderen op enig moment het huis verlaten. Als een meerderjarig kind samenwoont met de ouders dan zal na het overlijden van de laatste ouder de huurovereenkomst niet automatisch worden voortgezet. Als een ouder en een meerderjarig kind de duidelijke bedoeling hebben bij elkaar te blijven dan is het raadzaam deze samenwoning te laten erkennen voor medebewonerschap. Dat kan door de verhuurder en als die onwillig is eventueel door de rechter. Door vroegtijdig deze maatregelen te nemen kan later een hoop ellende worden voorkomen bij het overlijden van de ouder of bij opname van de ouder in bijvoorbeeld een verpleeghuis. Is dit niet geregeld dan wordt de medebewoner beschouwd als een niet erkende medehuurder. Als de samenwoning van een niet erkende medehuurder wordt verbroken door overlijden of vertrek van de hoofdhuurder dan wordt de huurovereenkomst in principe verbroken en zal de medebewoner binnen een half jaar het pand moeten verlaten. De medebewoner kan alsnog proberen de status van Polen op de bouwplaats Op 1 mei 2004 is de Europese Unie uitgebreid met tien nieuwe lidstaten. Op dit moment heeft de regering nog beperkingen opgeworpen voor werknemers uit deze landen, vanwege de angst dat buitenlandse arbeidskrachten de Nederlandse arbeidsmarkt zullen overspoelen in een situatie met een hoge werkloosheid onder de eigen beroepsbevolking. Op 1 mei 2006 zullen deze beperkingen echter worden opgeheven en zal er vanaf dat moment een vrij verkeer van werknemers zijn. Het valt te bezien of dit zal leiden tot een enorme toevloed van arbeiders uit deze landen die Nederlandse werknemers verdringen. Werkgevers zijn vaak huiverig om buitenlanders aan te nemen vanwege taal- en communicatieproblemen. Toch zijn er in het laatste jaar aanhoudende geruchten over een toevloed van buitenlandse werknemers uit Oost- Europeaan en dan vooral uit Polen. Zij zouden als zelfstandige zonder personeel (zzp-er) of via andere min of meer legale constructies aan het werk zijn in Nederland. Omdat er nog geen vrij verkeer van werknemers is tussen Nederland en polen moeten Poolse werknemers op dit moment nog een tewerkstellingsvergunning aanvragen om bij een Nederlandse werkgever aan de slag te kunnen. Bestaat het vermoeden dat het werk ook door een Nederlandse werknemer kan worden gedaan, dan wordt er geen werkvergunning afgegeven. Omdat er tussen Nederland en Duitsland een vrij verkeer van werknemers bestaat, kunnen Polen met een Duits paspoort op een legale manier in Nederland aan het werk. Vaak zijn buitenlanders ingehuurd of ingeleend als uitzendkracht of gedetacheerde. Bij het eigen bedrijf, maar ook bij een onderaannemer. Buitenlanders lijken dan ook vooral te worden gebruikt als een flexibele schil van tijdelijke arbeid. Het is bekend dat er in de Oost-Europese landen veel (al dan niet legale) bemiddelaars bezig zijn om personeel te werven voor de Nederlandse markt. Het gaat daarbij veelal om zpp-ers die worden ingezet in het klantenwerk en in het éénop- één verkeer met particulieren opdrachtgevers. Het is moeilijk om zicht te krijgen op dit grijze circuit. De arbeidsinspectie deelt zware straffen uit als er sprake is van illegale arbeid. Mede ook door de negatieve publiciteit lijken 4

6 5 hoofdaannemers op dit moment niet erg happig te zijn om met Polen te werken. De indruk bestaat, dat onderaannemers, uitzendbureau s, detacheringbureau s en particulieren het meeste gebruik maken van Poolse arbeiders. Uw vergeten pensioenen opeisen Denkt u nog slapende pensioenrechten te hebben? Probeer uit te zoeken bij welke fondsen pensioen is opgebouwd en eis uw recht op! Stap 1: Raadpleeg oud-collega s, uw voormalige werkgever, of probeer via de Kamer van Koophandel de rechtsopvolger te vinden van het bedrijf waar u werkte. Stap 2: Bel de Helpdesk Vergeten Pensioenen of kijk op (Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen). Als de naam van de vroegere werkgever en de bedrijfsactiviteit bekend zijn, krijg u het adres van het pensioenfonds. Stap 3: Raadpleeg de Pensioen- en verzekeringskamer (PVK). Hier kan men van oude pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen de nieuwe naam (de rechtsopvolger) opsporen. Bel of kijk op Stap 4: Voor pensioenrechten opgebouwd bij verzekeringsmaatschappijen kunt u ook terecht bij het Verbond van Verzekeraars (VvV). Kent u de naam van de verzekeringsmaatschappij niet, dan kunt u dat hier laten uitzoeken. Bel of kijk op Stap 5: Het pensioenfonds achterhaalt? Neem dan bij voorkeur schriftelijk contact op. Meld uw naam, geboortedatum, eventueel klantnummer, de periode waarin u werkzaam was en uw huidige en oude adres. NB. De PVK en het VvV kunnen zelf niet nagaan of pensioen voor u is opgebouwd bij het gevonden pensioenfonds. VBC NIEUWS Sinds kort moeten werknemers (onze leden) zelf de WWaanvulling aanvragen bij de vakbondsconsulent. Het valt op dat bijna niemand hiervan op de hoogte is, want de aanvragen voor een aanvulling blijven uit In de onderstaande tekst kunt u lezen, waar u deze WWaanvulling kunt aanvragen. Bent u ingaande 1 januari 2005 werkeloos geworden Let op: voor schilders geldt dit vanaf 1 december 2004 Inhoudingen: Loonheffing 173,05 5,85 % Werkloosheidswet 17,93 0,85 % St Aanv fonds 5,07 1,45 % ZFW werknemersdeel 8,27 6,3667 % Premie Pensioenfonds 10,97 5,78 % premie vroegpensioen 35,18 14,92 % tijdspaarfonds 84,11 Inhouding totaal: 334,58 Netto Loon per week 313,17 Jaarloon Periodeloon: : 313,17 x 52 = ,73 Tijdspaarloon 84,11 x 52 = 4.373,85 Totaal op jaarbasis: netto ,57 Aan deze berekening kunnen, hoewel met uiterste zorg samengesteld, geen rechten ontleend worden. Voorbeeldberekening cao Bouw (oude opzet) CAO garantie-uurloon 12,81 10% toeslag (op uurloon) 1,28 +, Totaal uurloon 14,09 Bruto loon per week (40 uur) 563,60 Vakantiebon 130,53 á 92,5 % 120,74 Bruto loon per week (40 uur) 684,34 Inhoudingen: Loonheffing 177,10 5,85 % Werkloosheidswet 17,73 0,85 % St Aanvullingsfonds 5,38 1,45 % Ziekenfonds 8,27 5,1667 % Pensioenfonds 9,72 5,78 % Vroegpensioen 36,67 21,423 Vakantiebon 120,74 Inhouding totaal: 375,61 Netto Loon per week 308,73 Jaarloon Periodeloon: 231 dagen : 5 = 46,2 weken x 308,73 = ,33 Vakantierechtwaarden 231dagen : 5 = 46,2 weken x 130,53 = 6.030,47 Totaal op jaarbasis: netto ,80 Aan deze berekening kunnen, hoewel met uiterste zorg samengesteld, geen rechten ontleend worden. rechten ontleend worden. De medehuurder in de huurwetgeving In Nederland genieten huurders van een woning huurbescherming. Die term is algemeen bekend maar de vraag wie nou eigenlijk de echte huurder is waarop die bescherming van toepassing is, dat weet lang niet iedereen. De huurwetgeving zit ingewikkeld in elkaar. Daarom een toelichting op enkele begrippen daaruit. De hoofdbewoner van een huurpand is degene die de huurovereenkomst sluit met de verhuurder. Op hem of haar rusten alle verplichtingen en rechten uit de huurwetgeving. Deze hoofdbewoner woont meestal niet alleen en heeft dus medebewoners. Die hebben niet altijd dezelfde rechten als de hoofdbewoner. Bij medebewoners kunnen drie categorieën worden onderscheiden: 14

7 de aanwezige leden. Na een intensieve discussie, waar de vooren nadelen tegen elkaar worden afgewogen, geven de aanwezigen leden groen licht. Met de samenvoeging van deze twee afdelingen, ontstaat een nieuwe afdeling met 1160 leden. De aftredende bestuursleden A.Luijten en A.vd.Veeken worden met algemene stemmen herkozen. Dankzij de actiebereidheid is er na een jaar toch een CAO Bouw & UTA tot stand gekomen. Regiobestuurder Henny de Roos geeft uitgebreid uitleg. Het vakantiebonnensysteem is in 1929 ingevoerd, dit systeem verdwijnt per 1 januari De weerstand daartegen was groot, dit systeem is heilig voor bouwvakkers. Daarvoor in de plaats komt een tijdspaarfonds, in dit nieuwe systeem komen de sterke kanten van de vakantiebon terug. Want u spaarpotje blijft behouden. Je levert met dit systeem geen geld in. Het is nu mogelijke uw vakbondscontributie via het brutoloon te verrekenen. Uw netto voordeel is circa 75, - Voorafgaande de vergadering worden de volgende 12 ½ jarige jubilarissen in het zonnetje gezet door regiobestuurder Henny de Roos: B.Dekkers, J Fijneman, J. van Ham, H Heijblom, P Hoogvliet, H.vd.Pluijm, N.Sperber, B.Heijne en M. Vermeulen. 13 Na afloop van de vergadering is er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Nieuwe Bouw & UTA- CAO Het vakantiebonnensysteem is in 1929 ingevoerd, dit systeem verdwijnt per 1 januari De weerstand daartegen was groot, dit systeem is heilig voor bouwvakkers. Daarvoor in de plaats komt het tijdspaarfonds, in dit nieuwe systeem komen de sterke punten van de vakantiebon terug. U spaarpotje blijft behouden, je levert met dit systeem geen geld in. Om dit duidelijk te maken heeft FNV- Bouw voorbeeldberekeningen van de nieuwe- en oude opzet op papier gezet. Als u de twee berekeningen met elkaar vergelijkt, dan ziet u dat het nieuwe systeem op jaarbasis netto 364,77,- meer oplevert. Voorbeeldberekening cao Bouw (nieuwe opzet) Leeftijd: 40 jaar Loongroep D + 10% toeslag CAO garantie-uurloon 12,81 10% toeslag (op uurloon) 1,28 + Uurloon 14,09 Bruto loon per week (40 uur) 563,64 Opslag tijdspaarfonds: 563,64 x 1 4,92% á 100,00% 84,11 + Bruto 647,75 En valt u onder de CAO Bouwbedrijf Cao Bitumineuze dagbedekking CAO Natuursteenbedrijf CAO Mortel en Morteltransport CAO Afbouw CAO Schilders CAO Waterbouw En is aan u een loongerelateerde uitkering toegekend (dus geen herleving)? Dan heeft u dus hoogst waarschijnlijk recht op een aanvulling. De wijze waarop u deze aanvulling kunt krijgen is echter gewijzigd. Dit gebeurt niet meer automatisch! U ontvangt hierover geen bericht meer van de UWV. U dient zelf hiertoe stappen te ondernemen. 1. Nieuwe aanvullingsregeling WW De aanvulling WW wordt ineens betaald. Dit betekent wel dat men pas opnieuw aanspraak kan maken op een aanvulling als gedurende een zodanige periode gewerkt is, dat er sprake is van een nieuw recht op WW. 2. Wat te doen Werknemers kunnen daartoe terecht op de spreekuren va n de VBC Breda en dienen (kopieën) mee te brengen: -Paspoort of ander identiteitsbewijs -Ontslagbewijs/ Werkgeversverklaring WW - WW toekenningsbrief (of als men bij einde dienstverband ziek is, de toekenning Ziektewetuitkering. - Verzekeringsbewijs particuliere ziektekostenverzekering. - Bewijs ziekenfonds - Inschrijfbewijs als werkzoekende bij CWI - Recente loonstrook (maximaal 3 maanden oud) - Kopie dagafschrift - Kopie overboekingsformulier Het aanvraagformulier wordt ingevuld, ondertekend en opgestuurd. Aldaar wordt getoetst of recht op aanvulling bestaat. Voor het invullen van een aanvraagformulier dient u hiertoe dus contact op te nemen met de VBC. U kunt terecht op het spreekuur dat plaatsvindt op het VBC Kantoor van FNV Bouw Meerten Verhoffstraat 16 te Breda. 6

8 7 Bindingsavond Afdeling Raamsdonk Op vrijdag 11 maart jl. heeft de Afd. Raamsdonk van FNV Bouw in samenwerking met FNV Bondgenoten haar jaarlijkse bindingsavond in het Ontmoetingscentrum te Raamsdonk gehouden en werden de jubilarissen gehuldigd. Speciaal voor deze gelegenheid was Hans Crombeen, bestuurder van FNV Bouw regio zuidwest uitgenodigd. Na een korte toespraak liet Hans via een PowerPoint presentatie enkele spraakmakende gebeurtenissen in Nederland van de afgelopen 60 jaar zien. De oudere leden in de zaal haalde hieraan heel wat herinneringen uit het verleden op. Verder passeerde ook wat meer recentere gebeurtenissen de revue waaronder de stakingen tegen de huidige kabinetsplannen. Na deze interessante PowerPoint presentatie werden de jubilarissen door Hans Crombeen gehuldigd. De jubilarissen waren: FNV Bondgenoten 25 jaar lid: Mevr.Pruysers- Pelikaan FNV Bouw 12.5 Jaar lid: A.van Velthoven, M. van Schijndel, H.van Schijdel en J.Bouwens 60 Jaar lid: J. Broeders Na het officiële gedeelte werd de avond onder het genot van een hapje en een drankje plus muziek van disco Smits tot in de kleine uurtjes voortgezet. Zijn alle schenkingen aan mijn kinderen belast? Behalve het betalen van successierecht over een erfenis, brengt ook de verschuldigde belasting over schenkingen van ouders aan kinderen pennen in beweging. Zo schrijft een lezer: wanneer ik mijn twee kinderen geld geef, is dat toch mijn zaak. Daar heeft de belastingdienst toch niets mee te maken? Een andere briefschrijver: al een paarkeer heb ik mijn kinderen een groot bedrag uitbetaald. Hiervoor haal ik geld van de bank en de kinderen krijgen dan cash één en ander in handen. De fiscus staat hierbij buiten spel, want die weet immers niet wat ik met het opgenomen geld doe of heb gedaan. Dat is toch zo? Om met de laatste vraag te beginnen. Wanneer u bijvoorbeeld voor een vakantie, de aanschaf van kleding, meubilair, huishoudelijke apparatuur of iets dergelijks bij de bank geldt, opneemt en u dit vervolgens aan uw kinderen geeft, zal de fiscus hiervan inderdaad in de meeste gevallen geen weet van hebben. In de regel zal het dan om relatief geringe bedragen gaan die bijna claims, waarvan direct waren toe te schrijven aan onverzekerde. Het bedrag dat het Waarborgfonds wist terug te vorderen van onverzekerde veroorzakers stijgt intussen niet. Dat komt onder meer door de Wet schuldsanering natuurlijke personen, die een grens stelt aan de duur van afbetalingsregelingen. Toch is het Waarborgfonds in de loop van 2003 begonnen met een intensievere aanpak om onverzekerde de door henzelf veroorzaakte schade te laten betalen FNV-Bouw Afdeling Dongemond Vrijdag 13 mei 2005 heeft Afdeling Dongemond haar Algemene Ledenvergadering gehouden in het KAB-Gebouw te Raamsdonksveer. Voorzitter J.Colfoort: het is de vijfde keer dat we de algemene ledenvergadering houden sinds de afdelingen Geertruidenberg en Raamsdonksveer per 1 april 2000 zijn samen gegaan onder de naam Afdeling Dongemond. Het komt steeds meer voor dat afdelingen samen worden gevoegd, omdat er geen nieuwe bestuursleden zijn die zich beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie. Ook bij de afdelingen Geertruidenberg en Raamsdonksveer was dit in het jaar 2000 aan de orde. Het is een goede keuze geweest om deze afdelingen samen te voegen. Door de kwaliteiten en de ervaring van de bestuursleden is het een afdeling waar we trots op mogen zijn. Wij zijn een actieve afdeling die flink aan de weg timmert. Per brief hebben we het college van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraadsleden laten weten, gaarne bereid te zijn medewerking te verlenen aan een breed gedragen maatschappelijke cliëntenraad, betreffende de Wwb in de gemeente Geertruidenberg. De afdeling Land van Altena wordt nu geconfronteerd met een te kort aan bestuursleden. Na een intensieve wervingscampagne blijkt het niet mogelijk te zijn, een acceptabel bestuur te installeren. Naar aanleiding daarvan heeft het bondsbestuur van FNV-Bouw ons verzocht, te overwegen de leden van Land van Altena over te nemen. Na intern beraad en in onderling overleg met de drie nog in functie zijnde vraagbaken van Altena heeft ons bestuur besloten, positief op het verzoek van het bondsbestuur te reageren. De statuten van FNV-Bouw bepalen, dat het afdelingsbestuur tijdens een algemene ledenvergadering, deze materie ter goedkeuring moet voorleggen aan 12

9 van tamelijk serieus tot science fiction. Zo wordt er vrijuit gedagdroomd over een autoverzekeringspasje met startblokerecodes: geen meter vooruit zonder de assurantiechip. Misschien is dat inderdaad een slim idee, maar onverzekerd rijden kan ook minder futuristisch worden aangepakt, stelt directeur Frits Blees van het Waarborgfonds. "Kijk naar Duitsland, daar komt de politie de nummerplaten van de auto afschroeven zodra de verzekering is opgeschort." En in Zweden is de handhaving van de verzekeringsplicht geprivatiseerd. "Is een kenteken actief terwijl het bijbehorende voertuig niet is verzekerd, dan krijgt de eigenaar een boete van onze zusterorganisatie. En die is zo hoog, dat een verzekering plotseling erg interessant wordt," verklaard Blees. Het Waarborgfonds meent dat over alternatieven voor de huidige Nederlandse aanpak zou moeten worden nagedacht. Kosten nu nog afgewenteld op andere automobilisten Verontrustend is dat het aantal onverzekerde voor het eerst in jaren weer lijkt toe te nemen. Er waren afgelopen jaar 10% meer schades door onverzekerde automobilisten, terwijl het hele Nederlandse wagenpark maar 11 2% groeide. Wat gebeurt er als een gemotoriseerde brokkenmaker geen verplichte WA-verzekering heeft? Waarborgfondsdirecteur Blees: "Namens degenen die wél netjes verzekerd zijn ruimen wij dan de scherven op." Ooit is het Waarborgfonds namelijk in het leven geroepen om onder meer in dit soort gevallen alsnog uit te keren, en vervolgens zo mogelijk de schade op de onverzekerde veroorzaker te verhalen. Dat laatste kost veel tijd en moeite en het lukt maar in een klein deel van de gevallen. De kosten voor onverzekerd rijden komen daarmee voor rekening van de verzekerde meerderheid. Daar zou een einde aan moeten komen, stelt Blees: "Want onverzekerd rijden is uiteindelijk gewoon asociaal." Het Waarborgfonds wordt gefinancierd door de autoverzekeringsmaatschappijen die dit doorberekenen in hun premies. Meer onverzekerde, maar Waarborgfonds gaat nóg meer schade verhalen Zeker niet iedere onverzekerde schaderijder komt in de statistieken terug: hoeveel onverzekerde doorrijden na een ongeval is niet duidelijk. Doorrijdschade vormt van oudsher het leeuwendeel van de vergoedingsaanvragen die bij het Waarborgfonds Motorverkeer binnen komen. In 2003 waren er mogelijk toch al onder vrijstelling van het schenkingsrecht vallen. Wat de eerste vraag betreft, in hoeverre de belastingdienst er iets mee heeft te maken dat u geld aan uw kinderen geeft. Gevoelsmatig ben ik geneigd te zeggen dat het schenken van geld inderdaad een zaak is tussen de schenker en ontvanger. Edoch, ooit heeft iemand bedacht dat de fiscus hierin ook wil meedelen en sindsdien hebben we in onze wetten staan dat over schenkingen een deel belasting is verschuldigd. En wat de wet er over bepaalt, meld ik u. Welnu, wanneer u betrekkelijk geringe bedragen aan uw kinderen geeft of goederen geeft waarvan de waarde betrekkelijk gering is, maakt de fiscus zich er niet druk over. Dergelijke schenkingen van ouders naar kinderen vallen onder een vrijstelling. Die vrijstelling staat voor dit jaar op 4303 per kind. Dus zolang u dit jaar aan uw kind in totaal niet meer schenkt dan 4303 (of de waarde daarvan in goederen), is er niets aan de hand. Maar te controleren is dit nauwelijks, zeker als u over het jaar verspreid in porties het benodigde aan uw kinderen geeft. Overigens mag u aan uw kinderen tussen de 18 en 35 jaar éénmalig ook tot een waarde van schenken zonder hierover schenkingsrecht te hoeven betalen. Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik maakt, moet u in uw belastingaangifte wel een beroep doen op deze vrijstelling. Goed om te weten is ook dat niet elke gulheid een schenking is. Daar waar ouders een onderhoudsplicht hebben voor hun kinderen tot 21 jaar, is er dus niet gauw sprake van een schenking als een minderjarige het nodige krijgt toebedeeld. Zelfs bij oudere kinderen is het nogal eens moeilijk om vast te stellen wanneer het om een onderhoudsplicht gaat of om een schenking. En zeker is dat het betalen van bijvoorbeeld de studie van uw dochter die onder de 27 jaar is, geen schenking is. Een dergelijk gebaar valt onder de onderhoudsplicht. Pensioen aanvragen Over enige tijd ga ik met pensioen. Het aanvraagformulier voor het AOW-pensioen is de deur uit. Maar hoe zit het met het aanvullende pensioen dat ik bij een paar bedrijven heb opgebouwd. Krijg ik dat automatisch of moet ik er achteraan? U zult er zonodig achteraan moeten. Voor het aanvullende pensioen geldt namelijk een haalplicht. Dat betekent dat u zelf actie moet ondernemen om het uitbetaald te krijgen. Meestal neemt het 8

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen?

Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen? Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen? Inhoud Voorwoord 3 1 Wat u meteen moet doen als u werkloos wordt 3 2 Hebt u recht op premievrije pensioenopbouw door het Aanvullingsfonds van uw sector? 4 3

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag aanvragen 12345toe 2008 Aanvragen Toelichting Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Voorwaarden 3 Toeslagpartner

Nadere informatie

Hoe zit het met uw AOW?

Hoe zit het met uw AOW? Hoe zit het met uw AOW? Als u 65 bent, krijgt u AOW. Dat weet iedereen. Maar hoe hoog is de uitkering? Als u alleenstaand bent of als u samenwoont. En hoe zit het als u straks samenwoont met een partner

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Informatie voor Medewerkers

Informatie voor Medewerkers Informatie voor Medewerkers Wanneer u deze informatie ontvangt, gaat u een contract sluiten met P-services en werken voor één van onze opdrachtgevers. Zodra u de formulieren die u heeft ingevuld en getekend

Nadere informatie

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw [ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw Sta sterk! [ Werk In Nederland ] Er zijn verschillende manieren waarop je in Nederland kan werken. Je kunt tijdelijk in Nederland werken voor een Poolse werkgever.

Nadere informatie

BBBrief.nl. Nummer 3 februari 2006 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl. 1 Afgezien van uw eigen telefoonkosten

BBBrief.nl. Nummer 3 februari 2006 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl. 1 Afgezien van uw eigen telefoonkosten BBBrief.nl Nummer 3 februari 2006 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl Hierbij de nieuwste uitgave van BBBrief.nl. BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl, met daarin

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 Rapport Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet de hem bekende inkomensgegevens over het jaar 2005 heeft gebruikt als basis voor het bepalen

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Vrijwillige verzekering buitenland Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, de WAO en de

Nadere informatie

Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen

Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen VUT aanvragen Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een VUT-uitkering aanvragen als u werkt in de sectoren Beroepsgoederenvervoer

Nadere informatie

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Extra inkomen voor uw partner Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Waarom deze brochure? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner en eventuele kinderen goed verzorgd achterblijven. Het

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien

Nadere informatie

Aanvraag vrijwillige verzekering AOW/Anw

Aanvraag vrijwillige verzekering AOW/Anw Vrijwillige Verzekering Aanvraag vrijwillige verzekering AOW/Anw Met dit formulier vraagt u een vrijwillige verzekering aan voor de AOW en/of de Anw. U kunt een vrijwillige verzekering tot een ar na het

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER TIJDSPAARFONDS

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER TIJDSPAARFONDS DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER TIJDSPAARFONDS Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER TIJDSPAARFONDS 02 WAT ZIT ER IN HET TIJDSPAARFONDS? 03 WELK LOON VORMT DE BASIS VOOR STORTINGEN IN

Nadere informatie

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2 Intake formulier Vaneveld Bewindvoering TOELICHTING BIJ HET INTAKEFORMULIER Lees alvorens u het formulier invult aandachtig deze toelichting. Een aanmelding bij Vaneveld bewindvoering wordt alleen dan

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2 Mei 2014 Voorwoord In deze tweede digitale nieuwsbrief weer volop nieuws. Zo kunt u lezen over WeHelpen.nl; een nieuwe, laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en te ontvangen. Zo kan iedereen een

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Met pensioen Informatie voor Heineken-medewerkers die vanuit de actieve dienst met pensioen gaan

Met pensioen Informatie voor Heineken-medewerkers die vanuit de actieve dienst met pensioen gaan Met pensioen Informatie voor Heineken-medewerkers die vanuit de actieve dienst met pensioen gaan De uitbetaling van uw Heineken-pensioen Belasting Zorgverzekering De Heineken-extra s De Vereniging Van

Nadere informatie

De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie

De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie De bestuursrechtelijke zorgverzekeringspremie Informatie voor werkgevers en uitkeringsinstanties De regeling in negen stappen 1 2 Een verzekerde heeft een betalingsachterstand ter hoogte van zes maandpremies

Nadere informatie

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor :

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor : Ouderschapsverlof Inhoud Ouderschapsverlof vastleggen in Loon...1 Wat is ouderschapsverlof?...3 Hoe lang mag ik ouderschapsverlof opnemen?...4 Gevolgen voor uw socialezekerheidsrechten bij verlof...4 Ouderschapsverlof

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering Zorgtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering 2 Zorgtoeslag Krijgt u zorgtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de zorgtoeslag op een rij. De zorgtoeslag

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt?

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Inhoud Waarom deze brochure? 2 Waarom zelf verzekeren? 2 Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Met pensioen Informatie voor voormalige Heineken-medewerkers die met pensioen gaan

Met pensioen Informatie voor voormalige Heineken-medewerkers die met pensioen gaan Met pensioen Informatie voor voormalige Heineken-medewerkers die met pensioen gaan De uitbetaling van uw Heineken-pensioen Belasting Bijdrage zorgverzekering De Vereniging Van Gepensioneerden bij Heineken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Waarvoor zijn deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij de verzekering Overlijdensbijstand van Hooghenraed. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012

Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012 Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012 Inhoud In het kort...1 Uitleg situatie...1 Brieven van de fiscus...2 Invoeren teruggaaf werknemer in het Loon-pakket...3 Gevolgen salarisstrook...4 Grondslagen...4

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

Woningruil. Folder Woningruil Dudok Wonen, versie jan 2016 1

Woningruil. Folder Woningruil Dudok Wonen, versie jan 2016 1 Woningruil Buiten het reageren op WoningNet is woningruil een manier om voor een andere woning in aanmerking te komen. Onder woningruil verstaan wij een afspraak tussen twee of meer huishoudens die zich,

Nadere informatie

Intake formulier ProAdminCare Bewindvoering.

Intake formulier ProAdminCare Bewindvoering. Intake formulier ProAdminCare Bewindvoering. TOELICHTING BIJ HET INTAKEFORMULIER Lees alvorens u het formulier invult aandachtig deze toelichting. Een aanmelding bij ProAdminCare Bewindvoering wordt alleen

Nadere informatie

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag aanvragen 12345toe 2011 Toelichting Aanvragen Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Voorwaarden 3 Toeslagpartner

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen

Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Postadres Postbus 8029, 3503 SB Utrecht Telefoon 030-286 52 11 www.utrecht.nl/sozawe Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen Dit formulier is speciaal voor

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag T 070-3383088 info@depensioenafdeling.nl www.depensioenafdeling.nl

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Mijn pensioenregeling 2017 Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw januari 2017 Inhoud 1. Alstublieft! Uw pensioenregeling Pensioen hoort bij uw werk. Misschien staat u er nu

Nadere informatie

Voorlopige berekening pensioen aanvragen Als u geboren bent in of na 1950

Voorlopige berekening pensioen aanvragen Als u geboren bent in of na 1950 Voorlopige berekening pensioen aanvragen Als u geboren bent in of na 1950 Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een berekening van uw pensioen aanvragen. Op die manier kunt u nagaan hoeveel inkomen

Nadere informatie

FACTSHEET Arbeid & Recht

FACTSHEET Arbeid & Recht Laatst update: 17 maart 2016 Factsheet: Waarmee moet u als WENb/WWb-werkgever rekening houden bij het in dienst houden of nemen van een AOW-gerechtigde? (Door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd Vanaf

Nadere informatie

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Toeslagen 2013 Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Inhoud Inleiding 3 Zorgtoeslag 4 Huurtoeslag 5 Kinderopvangtoeslag 7 Kindgebonden budget 8 Toeslag aanvragen

Nadere informatie

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 2 Artikel 2: Voorwaarden... 2 Artikel 3: Aanvraagprocedure en beëindiging... 4 Artikel

Nadere informatie

Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014 Pagina 1 van 5 Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon,

Nadere informatie

Uta-werknemers CAO voor de Bouwnijverheid

Uta-werknemers CAO voor de Bouwnijverheid 9 De CAO voor de Bouwnijverheid geldt zowel voor bouwplaats- als voor uta-werknemers. Voor beide soorten werknemers zijn de arbeidsvoorwaarden opgenomen in genoemde cao. De onderwerpen in dit hoofdstuk

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Werk boven Inkomen. Een aanvulling op uw uitkering

Werk boven Inkomen. Een aanvulling op uw uitkering Een aanvulling op uw uitkering Werk boven Inkomen UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO. Maar koppelt dat altijd aan het onderzoeken van mogelijkheden

Nadere informatie

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag.

Nadere informatie

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Nicole MSH Janssen Team GWO Inhoud presentatie Belastingverdrag tot en met 2015 Werken in Nederland Uitkering uit Nederland Fiscaal partnerschap (fp)

Nadere informatie

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 AMF een goed geregeld pensioen Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 Het bestuur van het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) wil haar rechthebbenden van goede en belangrijke informatie voorzien. Leest u

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Bij pensioenfonds Metaal en Techniek bouwt u een inkomen op voor als u stopt met werken. U bouwt ook pensioen op voor uw partner en kinderen, voor als u er zelf niet meer bent.

Nadere informatie

Verzoek Kwijtschelding van belasting en/of premie Voor particulieren

Verzoek Kwijtschelding van belasting en/of premie Voor particulieren 12345 Verzoek Kwijtschelding van belasting en/of premie Voor particulieren Gebruiksaanwijzing Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van belasting, premie volksverzekeringen en premie arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten Wat doet FNV Taxi? Aanbesteden CAO Taxiconsulenten Bestuurders Kaderleden Doe mee voor een sterkere Taxisector! De afgelopen tien jaar is er veel veranderd in de taxisector. Sinds 2001 zijn de aanbestedingen

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van belasting. Beantwoord de vragen, onderteken het formulier en stuur het zo snel mogelijk terug. U moet op

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Overbruggings- UITKERING. Wilt u eerder met pensioen?

Overbruggings- UITKERING. Wilt u eerder met pensioen? Overbruggings- UITKERING Wilt u eerder met pensioen? Eerder met pensioen met een overbruggingsuitkering Wilt u niet tot uw 65e doorwerken maar eerder al met werken stoppen? En bent u vóór 1949 geboren?

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens:

Persoonlijke gegevens: AANVRAAGFORMULIER Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Let op : Niet door aanvrager in te vullen! Datum ontvangst aanvraag: Cliëntnummer: Werkprocesnummer: In behandeling bij: Persoonlijke gegevens:

Nadere informatie

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 1. Reden aanvraag 2. Persoonsgegevens aanvrager partner Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres 3.

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Iedere Nederlander moet zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Lukt u dat niet én zijn er geen andere voorzieningen, dan helpt

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 Als u een kind onder 18 jaar heeft 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Invulwijzer 1: woonsituatie

Invulwijzer 1: woonsituatie Invulwijzer 1: woonsituatie U bent binnen Lelystad verhuisd naar een huurwoning Geef uw wijziging digitaal door en Upload uw huurcontract U gaat naar een andere gemeente verhuizen. Let op: u moet zich

Nadere informatie

Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen Toelichting Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van aanslagen GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Kwijtschelding is mogelijk voor (een deel van):

Nadere informatie

Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW?

Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW? Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW? De gevolgen voor het AOW-pensioen en de eigen bijdrage AWBZ als uw partner in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijft. Deze leidraad is bedoeld voor echtparen waarvan

Nadere informatie

Het Serviceplein 2014 AANVRAAGFORMULIER KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING

Het Serviceplein 2014 AANVRAAGFORMULIER KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING Het Serviceplein 2014 AANVRAAGFORMULIER KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING Het Rijk heeft een regeling vastgesteld om mensen met een minimum inkomen in 2014 tegemoet te komen. Dit is de zogenoemde koopkrachttegemoetkoming

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016 Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 / Postbus 6005 5960 AA Horst Tel (077) 477 97 77 Fax (077) 477 97 50 ` Bank nr. NL48RABO0123601150 Website www.horstaandemaas.nl Toelichting Kwijtschelding

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Inhoudsopgave Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 4 Hoe hoog is uw bijstandsuitkering?

Nadere informatie

Intakeformulier nieuwe huurders

Intakeformulier nieuwe huurders Intakeformulier nieuwe huurders U heeft een voorlopige aanbieding betreffende een huurwoning van Intermaris ontvangen. Voordat u de woning definitief krijgt toegewezen, vindt er eerst een controle plaats

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND WWB. Gewenste ingangsdatum bij periodieke bijzondere bijstand

AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND WWB. Gewenste ingangsdatum bij periodieke bijzondere bijstand AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND WWB Procesnummer : Datum aanvraag: Behandelend ambtenaar: Ik wil aanspraak maken op bijzondere bijstand voor de volgende kosten: Gewenste ingangsdatum

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen U had een juridisch probleem waarvoor u een advocaat of mediator (hierna: advocaat) heeft gehad. Uw advocaat heeft voor u

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo

H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo Samenvatting Sociale kaart en sociale zekerheid 11-05-17 Sharon.D H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo 10.1 Het systeem van de zorgverzekeringswet(zvw) De Zvw verplicht iedere ingezetene

Nadere informatie