Afdeling Nieuws. Jaargang 11 nr. 1, 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afdeling Nieuws. Jaargang 11 nr. 1, 2005"

Transcriptie

1 uitgevoerd door een nieuwe, aan de belastingdienst gelieerde organisatie. Voor de aanvraag van de zorgtoeslag moet vooraf een schatting worden gemaakt van het inkomen in het daarop volgende jaar van de aanvrager en de partner. Op basis daarvan wordt maandelijks een voorschot va de zorgtoeslag uitgekeerd. Onder meer aan de hand van de aangiften voor de inkomstenbelasting wordt het definitieve bedrag van de zorgtoeslag bepaald, waarna zo nodig een verrekening van de te veel of te weinig ontvangen zorgtoeslag plaatsvindt. Wat is de overheid van plan met de sollicitatieplicht van vrijwilligers en mantelzorgers die WW ontvangen? Minister de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereidt een regeling voor die langdurige werklozen die vrijwilligerswerk of mantelzorg verrichten, vrijstelt van de sollicitatieplicht. De beoogde invoeringsdatum is 1 juli Voorwaarden Om voor deze regeling in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: u hebt inmiddels drie jaar een WW-uitkering ontvangen, en u was verplicht te solliciteren; u besteedt een groot deel van uw tijd aan vrijwilligerswerk of mantelzorg. Dat aantal uren staat nog niet vast. De voorgestelde regeling gaat uit van 20 uur per week. Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) en de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) zullen de regeling toetsen. Daarna zal de minister de Kamer informeren over de precieze inhoud van de regeling. De definitieve vorm van de regeling is ook afhankelijk van een advies van de SER over de toekomst van de WW en de exacte omschrijving van de begrippen vrijwilligerswerk en mantelzorg. De regeling in deze vorm kan dus tijdelijk zijn. Meer informatie Voor meer informatie neemt u contact op met Publieksvoorlichting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het telefoonnummer vindt u onder de link 'Adressen'. Afdeling Nieuws Jaargang 11 nr. 1,

2 1 Voorwoord Het is de redactie weer gelukt om het informatie blad Afdeling Nieuws van veel bruikbare informatie te voor zien. Ondertussen is er heel wat veranderd in de benadering van leden. Nieuwsbrieven, websites en mededelingen via advertenties zijn dagelijkse werkinstrumenten geworden om op te hoogte de blijven van de actuele zaken die voor u van belang kan zijn Als u belangrijke informatie wilt ontvangen geeft dan even uw adres door naar onder vermelding nieuwsbrief. Ook kunnen wij u mede delen dat de volgende Afdeling Nieuws een oplage krijgt van totaal 1240 stuks. De afdeling Dongemond en afdeling Land van Altena zijn per 13 mei samen gegaan als een afdeling. Eventuele tips of reacties zien we met belangstelling tegemoet. John Colfoort Voorzitter afdeling Dongemond Redactie: J.Colfoort B.Glorius A.v.Kappel A.Mureau Algemeen administratie adres: J.Colfoort Schoutenlaan RN Geertruidenberg Tel: E- mail: Website: Van de Redactie Dankzij de actiebereidheid is er na een jaar toch een Bouw & UTA- CAO tot stand gekomen. Het vakantie- bonnensysteem verdwijnt per 1 januari 2006, daarvoor in de plaats komt het tijd- spaarfonds. Er komt een nieuwe vroegpensioenregeling per 1 januari Uw vakbondscontributie kan via uw werkgever worden ingehouden op het bruto loon. Het voordeel kan oplopen van enkele tientjes tot 75, per jaar. Diverse andere CAO's zijn nadien afgesloten. Onze bestuursleden J.Colfoort, A.v.Kappel, A.Luijten, H.Vissers en B-kaderlid M.Weterings hebben in april jl. het Congres van FNV-Bouw bijgewoond in Nijkerk. De leden van afdeling Dongemond hebben tijdens de ledenvergadering van 13 parkeerplaatsen verzamelden zich zón 75 FNV bussen uit Nederland. Lunspakketjes, hesjes, shirts, petten, toeters en bellen werden uitgedeeld. Vervolgen werden we rond uur afgezet bij station Zuid in Brussel. Er werden toespraken gehouden door vakbondsbestuurders uit diverse EU-Landen. De groep demonstraten groeide gestaag. Het was een gezellige bonte kermis. Rond uur kwam de demonstratie opgang. Het duurde een uur voordat de hele groep in beweging kwam. Vanaf het verzamelplein moest de groep een smalle straat in. Duizenden mensen stonden langs de straten. Rond uur werd de demonstratie beëindigd bij station Noord. Rond uur zijn we weer vertrokken vanuit Brussel. Om arriveerde we bij het AC- Restaurant in Oosterhout. Alles is in een prettige sfeer verlopen. De Nieuwe Zorgverzekeringswet wordt per 1 januari 2006 ingevoerd. Met de invoering van de Zorgverzekeringswet komt er voor alle verzekerden één premieregime. Naast een inkomensafhankelijke bijdrage van verzekeringsplichtigen die door de Belasting wordt geïnd, betalen de verzekerden een nominale premie aan hun zorgverzekeraar. Om de financiële toegankelijkheid van de zorgverzekering voor iedereen te waarborgen, komt er een zorgtoeslag. Daarvoor is eveneens in september 2004 een wetsvoorstel ingediend bij het parlement. Deze zorgtoeslag biedt een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van bedoelde nominale premie. De premielast die uitgaat boven wat aanvaarbaar wordt geacht, wordt via de zorgtoeslag gecompenseerd. Om de burger te prikkelen ve rzekeringspolissen van verschillende verzekeraars ook op de prijs te beoordelen, zal daarbij niet de werkelijke premie die een verzekerde aan zijn zorgverzekeraar betaalt, maar het gemiddelde van de nominale premies zoals die zich in de markt voordoen, maatgevend zijn. De zorgtoeslag wordt 18

3 constateren dat onze werknemers alles in het werk stellen, om er een zo goed mogelijk resultaat uit te slepen. Een stukje waardering is naar onze mening wel op zijn plaats! Dit laatste hebben wij tijdens voorlichtingsbijeenkomsten en telefonische contacten, helaas niet kunnen constateren. Busploeg district De Baronie Demonstratie in Brussel Deze demonstratie is georganiseerd door de Europese vakbonden naar aanleiding van de Bolkesteinrichtlijn. De 19 de maart was meer dan een gezellige dag. Het was een groot succes. De opkomst overtrof de verwachting. Meer dan vakbondsleden uit heel Europa, onder wie enkele duizenden Nederlanders, hebben in Brussel gedemonstreerd voor een socialer Europa. Hun woede richtte zich vooral op de nieuwe dienstenrichtlijn van de Europese Unie. Deze richtlijn die is opgesteld door oud-eurocommissaris Bolkestein, moet het eenvoudiger maken voor bedrijven om in andere landen hun diensten aan te beiden. De vakbonden maken vooral bezwaar tegen de dienstenrichtlijn omdat die bedrijven het recht geeft om overal in Europa te werken 17 volgens de regels die gelden in het eigen land. Die zijn in Nederland en andere West-Europese landen vaak beter dan in nieuwe lidstaten als Polen. Als werknemers uit Polen hier onder hun eigen arbeidsvoorwaarden kunnen werken, leidt dit tot uitholling van de CAO s in de oude lidstaten. Ook vrezen de bonden dat bedrijven hun hoofdkantoor zullen vestigen in landen waar het niet zo nauw wordt genomen met de bescherming van werknemers. Die minder strenge regels zouden dan ook gaan gelden voor hun werknemers hier. Waarborgen inbouwen tegen de gevreesde sociale dumping is gewenst. de Niet alle leden die zich hadden aangemeld, hebben invulling gegeven aan hun toezegging mee te gaan naar Brussel. Een groot aantal kwam niet opdagen, zo ook in Oosterhout. Een drietal leden hebben daadwerkelijk aan hun betrokkenheid uitvoering gegeven. In onderling overleg met de busbegeleider is besloten met bus uit Ermelo mee te rijden, daar waren nog plaatsen vrij. Rond 8.00 uur zijn we richting Brussel gereden. Op parkeerplaatsen net voor Brussel was de ME grootschalig aanwezig, zelfs waterkanonnen worden achter de handgehouden. Op één van deze mei jl. groen licht gegeven voor de samenvoeging van onze afdeling met Land van Altena, daarmee ontstaat een nieuwe afdeling met 1160 leden. Tevens zijn er negen 12½ jarige jubilarissen in het zonnetje gezet door regiobestuurder Henny de Roos. Een groot aanleden heeft gebruik gemaakt van de FNV- Belastingservice. Afdeling Raamsdonk heeft op vrijdag 11 maart jl. hun gezamenlijke Bindingsavond gehouden. Namens de redactie wensen wij u een zonnig voorjaar en alvast een goede zomervakantie toe. Tot slot wensen wij u veel leesplezier. VBC-Kantoor Breda. Voor informatie over de bedrijfstakeigen regelingen zoals VUT, pensioen, vorstverlet en vakantierechtensysteem Bouw en Schilders (RBS en PRIS) kunt u terecht: Meerten Verhoffstraat AS Breda. Spreekuur: Maandag van uur Dinsdag van uur Donderdag van uur Telefoonnummer: Faxnummer: De vakbondstelefoon ,10 p.m. Vakbondsconsulent: Yvon Middelman & Jenny Hopstaken FNV-Bouw Congres Op het Algemeen Congres van 7, 8 en 9 april in Nijkerk zijn de grote lijnen uitgezet voor het beleid van FNV-Bouw in de komende vier jaar. Daarbij zijn grenzen verlegd en grenzen getrokken. Ze werden verlegd om nieuw perspectief te vinden en getrokken om aan te geven waar de bond de hakken in het zand zet. Want het congres liet er geen misverstand over bestaan: de bond is het zat om alleen de armoede te verdelen en eist sociale alternatieven. Onze congresafgevaardigden: J.Colfoort, A.v.Kappel, A.Luijten, H.Vissers en M.Weterings hebben hun steentje bijgedragen aan de besluitvorming. 2

4 Bestuur afdeling Dongemond Voorzitter J. Colfoort Schoutenlaan RN Geertruidenberg Secretaris A. van Kappel Gentiaanstraat BR Raamsdonksveer Penningmeester P. Raaijmakers Parkbank BC Raamsdonksveer Vraagbaak A. Luijten Sandoel DW Raamsdonksveer Bestuurslid A. vd Veeken Haven AG Geertruidenberg Het inloopspreekuur is woensdag van uur tot uur FNV Bouw Kantoor Rembrandtlaan ZA Raamsdonksveer Website: Bestuur afdeling Raamsdonk Voorzitter B. Glorius Cornelis Oomestraat AL Raamsdonk de Voorzitter H. Vissers Cornelis Oomestraat AM Raamsdonk Secretaris, Vraagbaak J. Broeders L. Broekstraat XH Raamsdonk Klachten uitsluitend op tel. Afspraak Penningmeester A. Mureau Rentmeesterstraat WB Raamsdonk Bestuurslid en UGO C. van Seters Cornelis Oomenstraat AM Raamsdonk erkende medehuurder te krijgen maar dat zal meestal niet meevallen. FNV-Belastingservice Een groot aantal leden heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om hun belastingformulier in te laten vullen door FNV-Belastingservice. De FNV-Belastingservice is niet alleen de grootste belastingadviseur van Nederland, maar volgens deskundigen ook een van de beste. Circa 5000 goed opgeleide vrijwilligers vullen samen per jaar ruim aangiftebiljetten in voor FNV- Leden. Deze vrijwilligers maken veel tijd vrij voor bijspijkercursussen en het invullen van aangiftebiljetten, zo ook belastingadviseurs uit onze regio. Namens alle FNV-Leden in de gemeente Geertruidenberg die gebruik gemaakt hebben van deze service, hartelijk dank voor jullie inzet. Meldt u aan als vrijwilliger voor de Belastingservice, een vooropleiding is niet nodig. Wel dat u lid bent van de FNV en overweg kunt met een computer. U kunt u aanmelden bij FNV-Belastingservice Antwoordnummer 250, 1000 PW Amsterdam of bij de vraagbaak van uw afdeling. Kijk ook eens op Onderhandelingen nieuwe Bouw & UTA- CAO Wij constateren dat een aantal van onze leden weinig waardering hebben voor het werk dat onze onderhandelaars en werkorganisatie verzet hebben, om de verworven rechten overeind te houden. Wij (de leden) zijn de werkgevers van onze werkorganisatie. De bouw werkgevers hebben doorgaans weinig waardering en respect voor haar werknemers. Deze opstelling kunnen wij in zijn geheel niet waarderen. Laat wij onze werkorganisatie weten dat wij wel sociaal met onze werknemers omgaan. Het is voor de onderhandelaars moeilijk in een tijd van economische recessie afspraken te maken met werkgevers. Gegronde kritiek is wenselijk, maar kwetsende opmerkingen en verbaal geweld is ongehoord. Het is onmogelijk aan ieders wensen invulling te geven. We moeten de realiteit niet uit het oog verliezen. Het is beter de onderhandelaars een hart onder de riem te steken, zodat ze deze moeilijke onderhandelingen tot een goed eind kunnen brengen. Wij als kaderleden van FNV-Bouw die de werkorganisatie terzijde staat bij deze niet geringe klus, 3 16

5 de echtgenoot- medehuurder, de door verhuurder of rechter erkende medehuurder en de niet erkende medehuurder. De echtgenoot- medehuurder heeft dezelfde wettelijke rechten als de hoofdhuurder. Bij een eventueel overlijden van de hoofdhuurder wordt het huurderschap op dezelfde wijze voortgezet en kan er bijvoorbeeld geen uitzettingsprocedure volgen. Laat bij ongehuwd samenwonen vooral het medehuurderschap voor beide partners in het huurcontract opnemen. Een medehuurder kan erkend worden door de verhuurder doordat dit bijvoorbeeld uitdrukkelijk in een huurcontract tussen de hoofdhuurder en de verhuurder is overeengekomen. Indien dit is vastgelegd, gelden voor de medehuurder dezelfde rechten als voor de hoofdhuurder. Bij een weigering tot erkenning van medehuurderschap door de verhuurder kan onder bepaalde voorwaarden erkenning worden afgedwongen via de rechter. Een van de belangrijke voorwaarden is, dat er een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd waarbij de achterliggende relatie op zich niet van belang is als er maar een duidelijke bedoeling is tot een gezamenlijke huishouding. Samen 15 gaan wonen op een moment dat de hoofdhuurder reeds een fatale ziekte heeft, zal niet als een duurzame relatie worden erkend. Een samenwoning van ouders en kinderen is normaal gesproken ook niet duurzaam. Gebruikelijk is immers dat kinderen op enig moment het huis verlaten. Als een meerderjarig kind samenwoont met de ouders dan zal na het overlijden van de laatste ouder de huurovereenkomst niet automatisch worden voortgezet. Als een ouder en een meerderjarig kind de duidelijke bedoeling hebben bij elkaar te blijven dan is het raadzaam deze samenwoning te laten erkennen voor medebewonerschap. Dat kan door de verhuurder en als die onwillig is eventueel door de rechter. Door vroegtijdig deze maatregelen te nemen kan later een hoop ellende worden voorkomen bij het overlijden van de ouder of bij opname van de ouder in bijvoorbeeld een verpleeghuis. Is dit niet geregeld dan wordt de medebewoner beschouwd als een niet erkende medehuurder. Als de samenwoning van een niet erkende medehuurder wordt verbroken door overlijden of vertrek van de hoofdhuurder dan wordt de huurovereenkomst in principe verbroken en zal de medebewoner binnen een half jaar het pand moeten verlaten. De medebewoner kan alsnog proberen de status van Polen op de bouwplaats Op 1 mei 2004 is de Europese Unie uitgebreid met tien nieuwe lidstaten. Op dit moment heeft de regering nog beperkingen opgeworpen voor werknemers uit deze landen, vanwege de angst dat buitenlandse arbeidskrachten de Nederlandse arbeidsmarkt zullen overspoelen in een situatie met een hoge werkloosheid onder de eigen beroepsbevolking. Op 1 mei 2006 zullen deze beperkingen echter worden opgeheven en zal er vanaf dat moment een vrij verkeer van werknemers zijn. Het valt te bezien of dit zal leiden tot een enorme toevloed van arbeiders uit deze landen die Nederlandse werknemers verdringen. Werkgevers zijn vaak huiverig om buitenlanders aan te nemen vanwege taal- en communicatieproblemen. Toch zijn er in het laatste jaar aanhoudende geruchten over een toevloed van buitenlandse werknemers uit Oost- Europeaan en dan vooral uit Polen. Zij zouden als zelfstandige zonder personeel (zzp-er) of via andere min of meer legale constructies aan het werk zijn in Nederland. Omdat er nog geen vrij verkeer van werknemers is tussen Nederland en polen moeten Poolse werknemers op dit moment nog een tewerkstellingsvergunning aanvragen om bij een Nederlandse werkgever aan de slag te kunnen. Bestaat het vermoeden dat het werk ook door een Nederlandse werknemer kan worden gedaan, dan wordt er geen werkvergunning afgegeven. Omdat er tussen Nederland en Duitsland een vrij verkeer van werknemers bestaat, kunnen Polen met een Duits paspoort op een legale manier in Nederland aan het werk. Vaak zijn buitenlanders ingehuurd of ingeleend als uitzendkracht of gedetacheerde. Bij het eigen bedrijf, maar ook bij een onderaannemer. Buitenlanders lijken dan ook vooral te worden gebruikt als een flexibele schil van tijdelijke arbeid. Het is bekend dat er in de Oost-Europese landen veel (al dan niet legale) bemiddelaars bezig zijn om personeel te werven voor de Nederlandse markt. Het gaat daarbij veelal om zpp-ers die worden ingezet in het klantenwerk en in het éénop- één verkeer met particulieren opdrachtgevers. Het is moeilijk om zicht te krijgen op dit grijze circuit. De arbeidsinspectie deelt zware straffen uit als er sprake is van illegale arbeid. Mede ook door de negatieve publiciteit lijken 4

6 5 hoofdaannemers op dit moment niet erg happig te zijn om met Polen te werken. De indruk bestaat, dat onderaannemers, uitzendbureau s, detacheringbureau s en particulieren het meeste gebruik maken van Poolse arbeiders. Uw vergeten pensioenen opeisen Denkt u nog slapende pensioenrechten te hebben? Probeer uit te zoeken bij welke fondsen pensioen is opgebouwd en eis uw recht op! Stap 1: Raadpleeg oud-collega s, uw voormalige werkgever, of probeer via de Kamer van Koophandel de rechtsopvolger te vinden van het bedrijf waar u werkte. Stap 2: Bel de Helpdesk Vergeten Pensioenen of kijk op (Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen). Als de naam van de vroegere werkgever en de bedrijfsactiviteit bekend zijn, krijg u het adres van het pensioenfonds. Stap 3: Raadpleeg de Pensioen- en verzekeringskamer (PVK). Hier kan men van oude pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen de nieuwe naam (de rechtsopvolger) opsporen. Bel of kijk op Stap 4: Voor pensioenrechten opgebouwd bij verzekeringsmaatschappijen kunt u ook terecht bij het Verbond van Verzekeraars (VvV). Kent u de naam van de verzekeringsmaatschappij niet, dan kunt u dat hier laten uitzoeken. Bel of kijk op Stap 5: Het pensioenfonds achterhaalt? Neem dan bij voorkeur schriftelijk contact op. Meld uw naam, geboortedatum, eventueel klantnummer, de periode waarin u werkzaam was en uw huidige en oude adres. NB. De PVK en het VvV kunnen zelf niet nagaan of pensioen voor u is opgebouwd bij het gevonden pensioenfonds. VBC NIEUWS Sinds kort moeten werknemers (onze leden) zelf de WWaanvulling aanvragen bij de vakbondsconsulent. Het valt op dat bijna niemand hiervan op de hoogte is, want de aanvragen voor een aanvulling blijven uit In de onderstaande tekst kunt u lezen, waar u deze WWaanvulling kunt aanvragen. Bent u ingaande 1 januari 2005 werkeloos geworden Let op: voor schilders geldt dit vanaf 1 december 2004 Inhoudingen: Loonheffing 173,05 5,85 % Werkloosheidswet 17,93 0,85 % St Aanv fonds 5,07 1,45 % ZFW werknemersdeel 8,27 6,3667 % Premie Pensioenfonds 10,97 5,78 % premie vroegpensioen 35,18 14,92 % tijdspaarfonds 84,11 Inhouding totaal: 334,58 Netto Loon per week 313,17 Jaarloon Periodeloon: : 313,17 x 52 = ,73 Tijdspaarloon 84,11 x 52 = 4.373,85 Totaal op jaarbasis: netto ,57 Aan deze berekening kunnen, hoewel met uiterste zorg samengesteld, geen rechten ontleend worden. Voorbeeldberekening cao Bouw (oude opzet) CAO garantie-uurloon 12,81 10% toeslag (op uurloon) 1,28 +, Totaal uurloon 14,09 Bruto loon per week (40 uur) 563,60 Vakantiebon 130,53 á 92,5 % 120,74 Bruto loon per week (40 uur) 684,34 Inhoudingen: Loonheffing 177,10 5,85 % Werkloosheidswet 17,73 0,85 % St Aanvullingsfonds 5,38 1,45 % Ziekenfonds 8,27 5,1667 % Pensioenfonds 9,72 5,78 % Vroegpensioen 36,67 21,423 Vakantiebon 120,74 Inhouding totaal: 375,61 Netto Loon per week 308,73 Jaarloon Periodeloon: 231 dagen : 5 = 46,2 weken x 308,73 = ,33 Vakantierechtwaarden 231dagen : 5 = 46,2 weken x 130,53 = 6.030,47 Totaal op jaarbasis: netto ,80 Aan deze berekening kunnen, hoewel met uiterste zorg samengesteld, geen rechten ontleend worden. rechten ontleend worden. De medehuurder in de huurwetgeving In Nederland genieten huurders van een woning huurbescherming. Die term is algemeen bekend maar de vraag wie nou eigenlijk de echte huurder is waarop die bescherming van toepassing is, dat weet lang niet iedereen. De huurwetgeving zit ingewikkeld in elkaar. Daarom een toelichting op enkele begrippen daaruit. De hoofdbewoner van een huurpand is degene die de huurovereenkomst sluit met de verhuurder. Op hem of haar rusten alle verplichtingen en rechten uit de huurwetgeving. Deze hoofdbewoner woont meestal niet alleen en heeft dus medebewoners. Die hebben niet altijd dezelfde rechten als de hoofdbewoner. Bij medebewoners kunnen drie categorieën worden onderscheiden: 14

7 de aanwezige leden. Na een intensieve discussie, waar de vooren nadelen tegen elkaar worden afgewogen, geven de aanwezigen leden groen licht. Met de samenvoeging van deze twee afdelingen, ontstaat een nieuwe afdeling met 1160 leden. De aftredende bestuursleden A.Luijten en A.vd.Veeken worden met algemene stemmen herkozen. Dankzij de actiebereidheid is er na een jaar toch een CAO Bouw & UTA tot stand gekomen. Regiobestuurder Henny de Roos geeft uitgebreid uitleg. Het vakantiebonnensysteem is in 1929 ingevoerd, dit systeem verdwijnt per 1 januari De weerstand daartegen was groot, dit systeem is heilig voor bouwvakkers. Daarvoor in de plaats komt een tijdspaarfonds, in dit nieuwe systeem komen de sterke kanten van de vakantiebon terug. Want u spaarpotje blijft behouden. Je levert met dit systeem geen geld in. Het is nu mogelijke uw vakbondscontributie via het brutoloon te verrekenen. Uw netto voordeel is circa 75, - Voorafgaande de vergadering worden de volgende 12 ½ jarige jubilarissen in het zonnetje gezet door regiobestuurder Henny de Roos: B.Dekkers, J Fijneman, J. van Ham, H Heijblom, P Hoogvliet, H.vd.Pluijm, N.Sperber, B.Heijne en M. Vermeulen. 13 Na afloop van de vergadering is er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Nieuwe Bouw & UTA- CAO Het vakantiebonnensysteem is in 1929 ingevoerd, dit systeem verdwijnt per 1 januari De weerstand daartegen was groot, dit systeem is heilig voor bouwvakkers. Daarvoor in de plaats komt het tijdspaarfonds, in dit nieuwe systeem komen de sterke punten van de vakantiebon terug. U spaarpotje blijft behouden, je levert met dit systeem geen geld in. Om dit duidelijk te maken heeft FNV- Bouw voorbeeldberekeningen van de nieuwe- en oude opzet op papier gezet. Als u de twee berekeningen met elkaar vergelijkt, dan ziet u dat het nieuwe systeem op jaarbasis netto 364,77,- meer oplevert. Voorbeeldberekening cao Bouw (nieuwe opzet) Leeftijd: 40 jaar Loongroep D + 10% toeslag CAO garantie-uurloon 12,81 10% toeslag (op uurloon) 1,28 + Uurloon 14,09 Bruto loon per week (40 uur) 563,64 Opslag tijdspaarfonds: 563,64 x 1 4,92% á 100,00% 84,11 + Bruto 647,75 En valt u onder de CAO Bouwbedrijf Cao Bitumineuze dagbedekking CAO Natuursteenbedrijf CAO Mortel en Morteltransport CAO Afbouw CAO Schilders CAO Waterbouw En is aan u een loongerelateerde uitkering toegekend (dus geen herleving)? Dan heeft u dus hoogst waarschijnlijk recht op een aanvulling. De wijze waarop u deze aanvulling kunt krijgen is echter gewijzigd. Dit gebeurt niet meer automatisch! U ontvangt hierover geen bericht meer van de UWV. U dient zelf hiertoe stappen te ondernemen. 1. Nieuwe aanvullingsregeling WW De aanvulling WW wordt ineens betaald. Dit betekent wel dat men pas opnieuw aanspraak kan maken op een aanvulling als gedurende een zodanige periode gewerkt is, dat er sprake is van een nieuw recht op WW. 2. Wat te doen Werknemers kunnen daartoe terecht op de spreekuren va n de VBC Breda en dienen (kopieën) mee te brengen: -Paspoort of ander identiteitsbewijs -Ontslagbewijs/ Werkgeversverklaring WW - WW toekenningsbrief (of als men bij einde dienstverband ziek is, de toekenning Ziektewetuitkering. - Verzekeringsbewijs particuliere ziektekostenverzekering. - Bewijs ziekenfonds - Inschrijfbewijs als werkzoekende bij CWI - Recente loonstrook (maximaal 3 maanden oud) - Kopie dagafschrift - Kopie overboekingsformulier Het aanvraagformulier wordt ingevuld, ondertekend en opgestuurd. Aldaar wordt getoetst of recht op aanvulling bestaat. Voor het invullen van een aanvraagformulier dient u hiertoe dus contact op te nemen met de VBC. U kunt terecht op het spreekuur dat plaatsvindt op het VBC Kantoor van FNV Bouw Meerten Verhoffstraat 16 te Breda. 6

8 7 Bindingsavond Afdeling Raamsdonk Op vrijdag 11 maart jl. heeft de Afd. Raamsdonk van FNV Bouw in samenwerking met FNV Bondgenoten haar jaarlijkse bindingsavond in het Ontmoetingscentrum te Raamsdonk gehouden en werden de jubilarissen gehuldigd. Speciaal voor deze gelegenheid was Hans Crombeen, bestuurder van FNV Bouw regio zuidwest uitgenodigd. Na een korte toespraak liet Hans via een PowerPoint presentatie enkele spraakmakende gebeurtenissen in Nederland van de afgelopen 60 jaar zien. De oudere leden in de zaal haalde hieraan heel wat herinneringen uit het verleden op. Verder passeerde ook wat meer recentere gebeurtenissen de revue waaronder de stakingen tegen de huidige kabinetsplannen. Na deze interessante PowerPoint presentatie werden de jubilarissen door Hans Crombeen gehuldigd. De jubilarissen waren: FNV Bondgenoten 25 jaar lid: Mevr.Pruysers- Pelikaan FNV Bouw 12.5 Jaar lid: A.van Velthoven, M. van Schijndel, H.van Schijdel en J.Bouwens 60 Jaar lid: J. Broeders Na het officiële gedeelte werd de avond onder het genot van een hapje en een drankje plus muziek van disco Smits tot in de kleine uurtjes voortgezet. Zijn alle schenkingen aan mijn kinderen belast? Behalve het betalen van successierecht over een erfenis, brengt ook de verschuldigde belasting over schenkingen van ouders aan kinderen pennen in beweging. Zo schrijft een lezer: wanneer ik mijn twee kinderen geld geef, is dat toch mijn zaak. Daar heeft de belastingdienst toch niets mee te maken? Een andere briefschrijver: al een paarkeer heb ik mijn kinderen een groot bedrag uitbetaald. Hiervoor haal ik geld van de bank en de kinderen krijgen dan cash één en ander in handen. De fiscus staat hierbij buiten spel, want die weet immers niet wat ik met het opgenomen geld doe of heb gedaan. Dat is toch zo? Om met de laatste vraag te beginnen. Wanneer u bijvoorbeeld voor een vakantie, de aanschaf van kleding, meubilair, huishoudelijke apparatuur of iets dergelijks bij de bank geldt, opneemt en u dit vervolgens aan uw kinderen geeft, zal de fiscus hiervan inderdaad in de meeste gevallen geen weet van hebben. In de regel zal het dan om relatief geringe bedragen gaan die bijna claims, waarvan direct waren toe te schrijven aan onverzekerde. Het bedrag dat het Waarborgfonds wist terug te vorderen van onverzekerde veroorzakers stijgt intussen niet. Dat komt onder meer door de Wet schuldsanering natuurlijke personen, die een grens stelt aan de duur van afbetalingsregelingen. Toch is het Waarborgfonds in de loop van 2003 begonnen met een intensievere aanpak om onverzekerde de door henzelf veroorzaakte schade te laten betalen FNV-Bouw Afdeling Dongemond Vrijdag 13 mei 2005 heeft Afdeling Dongemond haar Algemene Ledenvergadering gehouden in het KAB-Gebouw te Raamsdonksveer. Voorzitter J.Colfoort: het is de vijfde keer dat we de algemene ledenvergadering houden sinds de afdelingen Geertruidenberg en Raamsdonksveer per 1 april 2000 zijn samen gegaan onder de naam Afdeling Dongemond. Het komt steeds meer voor dat afdelingen samen worden gevoegd, omdat er geen nieuwe bestuursleden zijn die zich beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie. Ook bij de afdelingen Geertruidenberg en Raamsdonksveer was dit in het jaar 2000 aan de orde. Het is een goede keuze geweest om deze afdelingen samen te voegen. Door de kwaliteiten en de ervaring van de bestuursleden is het een afdeling waar we trots op mogen zijn. Wij zijn een actieve afdeling die flink aan de weg timmert. Per brief hebben we het college van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraadsleden laten weten, gaarne bereid te zijn medewerking te verlenen aan een breed gedragen maatschappelijke cliëntenraad, betreffende de Wwb in de gemeente Geertruidenberg. De afdeling Land van Altena wordt nu geconfronteerd met een te kort aan bestuursleden. Na een intensieve wervingscampagne blijkt het niet mogelijk te zijn, een acceptabel bestuur te installeren. Naar aanleiding daarvan heeft het bondsbestuur van FNV-Bouw ons verzocht, te overwegen de leden van Land van Altena over te nemen. Na intern beraad en in onderling overleg met de drie nog in functie zijnde vraagbaken van Altena heeft ons bestuur besloten, positief op het verzoek van het bondsbestuur te reageren. De statuten van FNV-Bouw bepalen, dat het afdelingsbestuur tijdens een algemene ledenvergadering, deze materie ter goedkeuring moet voorleggen aan 12

9 van tamelijk serieus tot science fiction. Zo wordt er vrijuit gedagdroomd over een autoverzekeringspasje met startblokerecodes: geen meter vooruit zonder de assurantiechip. Misschien is dat inderdaad een slim idee, maar onverzekerd rijden kan ook minder futuristisch worden aangepakt, stelt directeur Frits Blees van het Waarborgfonds. "Kijk naar Duitsland, daar komt de politie de nummerplaten van de auto afschroeven zodra de verzekering is opgeschort." En in Zweden is de handhaving van de verzekeringsplicht geprivatiseerd. "Is een kenteken actief terwijl het bijbehorende voertuig niet is verzekerd, dan krijgt de eigenaar een boete van onze zusterorganisatie. En die is zo hoog, dat een verzekering plotseling erg interessant wordt," verklaard Blees. Het Waarborgfonds meent dat over alternatieven voor de huidige Nederlandse aanpak zou moeten worden nagedacht. Kosten nu nog afgewenteld op andere automobilisten Verontrustend is dat het aantal onverzekerde voor het eerst in jaren weer lijkt toe te nemen. Er waren afgelopen jaar 10% meer schades door onverzekerde automobilisten, terwijl het hele Nederlandse wagenpark maar 11 2% groeide. Wat gebeurt er als een gemotoriseerde brokkenmaker geen verplichte WA-verzekering heeft? Waarborgfondsdirecteur Blees: "Namens degenen die wél netjes verzekerd zijn ruimen wij dan de scherven op." Ooit is het Waarborgfonds namelijk in het leven geroepen om onder meer in dit soort gevallen alsnog uit te keren, en vervolgens zo mogelijk de schade op de onverzekerde veroorzaker te verhalen. Dat laatste kost veel tijd en moeite en het lukt maar in een klein deel van de gevallen. De kosten voor onverzekerd rijden komen daarmee voor rekening van de verzekerde meerderheid. Daar zou een einde aan moeten komen, stelt Blees: "Want onverzekerd rijden is uiteindelijk gewoon asociaal." Het Waarborgfonds wordt gefinancierd door de autoverzekeringsmaatschappijen die dit doorberekenen in hun premies. Meer onverzekerde, maar Waarborgfonds gaat nóg meer schade verhalen Zeker niet iedere onverzekerde schaderijder komt in de statistieken terug: hoeveel onverzekerde doorrijden na een ongeval is niet duidelijk. Doorrijdschade vormt van oudsher het leeuwendeel van de vergoedingsaanvragen die bij het Waarborgfonds Motorverkeer binnen komen. In 2003 waren er mogelijk toch al onder vrijstelling van het schenkingsrecht vallen. Wat de eerste vraag betreft, in hoeverre de belastingdienst er iets mee heeft te maken dat u geld aan uw kinderen geeft. Gevoelsmatig ben ik geneigd te zeggen dat het schenken van geld inderdaad een zaak is tussen de schenker en ontvanger. Edoch, ooit heeft iemand bedacht dat de fiscus hierin ook wil meedelen en sindsdien hebben we in onze wetten staan dat over schenkingen een deel belasting is verschuldigd. En wat de wet er over bepaalt, meld ik u. Welnu, wanneer u betrekkelijk geringe bedragen aan uw kinderen geeft of goederen geeft waarvan de waarde betrekkelijk gering is, maakt de fiscus zich er niet druk over. Dergelijke schenkingen van ouders naar kinderen vallen onder een vrijstelling. Die vrijstelling staat voor dit jaar op 4303 per kind. Dus zolang u dit jaar aan uw kind in totaal niet meer schenkt dan 4303 (of de waarde daarvan in goederen), is er niets aan de hand. Maar te controleren is dit nauwelijks, zeker als u over het jaar verspreid in porties het benodigde aan uw kinderen geeft. Overigens mag u aan uw kinderen tussen de 18 en 35 jaar éénmalig ook tot een waarde van schenken zonder hierover schenkingsrecht te hoeven betalen. Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik maakt, moet u in uw belastingaangifte wel een beroep doen op deze vrijstelling. Goed om te weten is ook dat niet elke gulheid een schenking is. Daar waar ouders een onderhoudsplicht hebben voor hun kinderen tot 21 jaar, is er dus niet gauw sprake van een schenking als een minderjarige het nodige krijgt toebedeeld. Zelfs bij oudere kinderen is het nogal eens moeilijk om vast te stellen wanneer het om een onderhoudsplicht gaat of om een schenking. En zeker is dat het betalen van bijvoorbeeld de studie van uw dochter die onder de 27 jaar is, geen schenking is. Een dergelijk gebaar valt onder de onderhoudsplicht. Pensioen aanvragen Over enige tijd ga ik met pensioen. Het aanvraagformulier voor het AOW-pensioen is de deur uit. Maar hoe zit het met het aanvullende pensioen dat ik bij een paar bedrijven heb opgebouwd. Krijg ik dat automatisch of moet ik er achteraan? U zult er zonodig achteraan moeten. Voor het aanvullende pensioen geldt namelijk een haalplicht. Dat betekent dat u zelf actie moet ondernemen om het uitbetaald te krijgen. Meestal neemt het 8

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit.

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit. FNV Bondgenoten Neem gratis mee! Ouderenwijzer Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud 2 Gelukkig mankeer ik niks > Column Willem Banning 2 Aftrekpost specifieke zorgkosten

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT INHOUDSOPGAVE DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT 02 Inleiding 02 WAT MOET IK DOEN ALS DE WERKGEVER MIJN LOON NIET MEER BETAALT? 03 WAT IS SURSEANCE

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 9, Nummer 2, 2012 Inhoud

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 9, Nummer 2, 2012 Inhoud FNV Bondgenoten Neem gratis mee! Ouderenwijzer Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 9, Nummer 2, 2012 Inhoud Onder Willem Drees werd de AOW ingevoerd. Zijn beeltenis, gemaakt door Eric Claus,

Nadere informatie

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april Ombudsman Pensioenen Jaarverslag 2011-2012 inleiding Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april 1995) heeft diens werkwijze geen ingrijpende veranderingen ondergaan. Het ziet er niet naar

Nadere informatie

Help, ik word ontslagen

Help, ik word ontslagen Help, ik word ontslagen Help, ik word ontslagen Handboek voor werknemers Centraal Beheer Achmea en Kluwer hebben uiterste zorgvuldigheid betracht bij het produceren van Help, ik word ontslagen. Niettemin

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft

Wie schrijft die blijft Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten Werken in Nederland, wonen in Duitsland Wirwar van regels en wetten Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke dingen van het leven.

Nadere informatie

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Nieuwegein, 15 november 2005 Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Geachte heer/mevrouw, Het zal u vast niet ontgaan zijn. Per 1 januari 2006 staat

Nadere informatie

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE GEEN ADVOCAAT NODIG KINDEREN EERST S AVONDS EN OP ZATERDAG ONPARTIJDIG VASTE PRIJS TERMIJNEN 010 30 MOGELIJK 70 518 Inhoudsopgave 1 Introductie 2 Samenleefvormen

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Netwerk Veteranen FNV. Loonbod. van start gegaan. is sigaar uit eigen doos. augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel

Netwerk Veteranen FNV. Loonbod. van start gegaan. is sigaar uit eigen doos. augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel 05 augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Netwerk Veteranen FNV van start gegaan Loonbod is sigaar uit eigen doos OPLINIE AUGUSTUS 2015 01 @ANNEMARIESNELS VOORZITTER ANNE-MARIE

Nadere informatie

Aftrekbaarheid levensverzekeringen Lijfrenten

Aftrekbaarheid levensverzekeringen Lijfrenten Actueel nr 11 / september 2001 Een uitgave van Der Kinderen, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) 405 8888. Fax: (045) 405 8890. Internet: www.derkinderen.com Lambert s Perikelen... Bent u ook

Nadere informatie

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 6, 4 e jaargang mei 2007 Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen

Nadere informatie

ABGP magazine 53 jaar

ABGP magazine 53 jaar ABGP magazine 53 jaar 1 e Kwartaal 2014 Dè onafhankelijke vakorganisatie Ik sta op voor mijn man Hipke Anneke Nieboer (57) verkoopt eigen schilderwerk En wat doe jij? Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/inactie

Nadere informatie

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 COLOFON Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oostrom Jan Admiraal Ria Teunissen RESEARS / FOTO S

Nadere informatie

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Solidariteit: Samen sterk! Solidariteit oké, maar dan wel wederzijds Jaargang 7 - JULI 2007 Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Stabiele premie

Nadere informatie

Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014

Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014 Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014 Wonen & verkeer Jongeren duur uit met autoverzekering Waarom een ongevallenverzekering? Hoe veilig is dat studentenhuis? Voorkom een woningoverval Leegstand

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel UITNODIGING Na een periode van vijf en een half jaar de functie van voorzitter van de Vakbond ABW en Vakbond ABC bekleed te hebben, zal de heer Okke Verstrenge vanaf 1 oktober a.s. de beide bonden verlaten

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie