Toelichting kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013"

Transcriptie

1 Toelichting kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 Met dit formulier vraagt u kwijtschelding aan voor uw aanslag gemeentelijke belastingen Alleen een volledig ingevuld formulier kunnen wij in behandeling nemen. Zorgt u er daarom voor dat u de vragen goed invult. Is een vraag niet duidelijk? In deze toelichting leggen we de vragen verder uit. Ook leest u in de algemene toelichting waar u op moet letten en ziet u welke normen we gebruiken om te bepalen of u kwijtschelding krijgt. Heeft u na het lezen van de toelichting nog vragen? U kunt altijd contact met ons opnemen via of via In deze toelichting vindt u de volgende informatie terug: een algemene toelichting; een toelichting per vraag; de betalingscapaciteit met een rekenvoorbeeld. Algemene toelichting Voor welke aanslagen kunt u kwijtschelding aanvragen? U kunt kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing (AFV), de rioolheffing gebruiker woning (RIOG) en maximaal één hond ( 78,97). Heeft u meer dan één hond? Betaalt u dan wel de aanslag voor deze honden vóór de vervaldatum. Voor welke aanslagen kunt u geen kwijtschelding aanvragen? U kunt geen kwijtschelding aanvragen voor de heffingen op bedrijfspanden en/of niet-woningen. Dat geldt ook voor onroerend zaakbelasting eigenaar (OZBE) en rioolheffing eigenaar (RIOE). Wanneer stuurt u ons uw verzoek? Uw verzoek stuurt u ons tot uiterlijk drie maanden na de datum op het aanslagbiljet. Deze datum vindt u bij de dagtekening op het aanslagbiljet. Houd rekening met de vervaltermijn(en) van de aanslag. De invordering loopt door totdat wij uw verzoek om kwijtschelding hebben ontvangen. Pas vanaf dat moment heeft u uitstel van betaling. Ondernemer Bent u ondernemer met een inkomen op, of onder bijstandsniveau en met beperkt privé vermogen? U kunt uitsluitend kwijtschelding aanvragen voor het privé gedeelte van uw aanslag. Voor belastingen die geheel of gedeeltelijk verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep kunt u geen kwijtschelding aanvragen. Voor u geldt dezelfde indientermijn, maar uw aanvraag zal worden aangehouden totdat u aangifte heeft gedaan voor belastingjaar 2013 en ons het IB-60 formulier kunt verstrekken. Waar stuurt u uw verzoek naar toe? U stuurt uw aanvraagformulier in een gesloten envelop naar: Gemeente Maastricht Team Belastingen Postbus BZ MAASTRICHT Heeft u hulp nodig? Met deze toelichting helpen we u bij het invullen van het formulier. Toch kan het zijn dat u er niet alleen uitkomt. Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw aanvraag? Wij helpen u graag verder. U kunt terecht bij het GemeenteLoket, Mosae Forum 10, met en zonder afspraak. Wij helpen u graag op afspraak (telefoon 14043), want dan bent u snel aan de beurt. Wij vragen u om uw aanslagbiljet en bewijsstukken mee te nemen. Welke bewijsstukken u mee moet brengen, vindt u terug onder het kopje Welke bijlagen stuurt u mee?. De openingstijden van het GemeenteLoket zijn GemMaa Met afspraak maandag, dinsdag en woensdag: tot uur Zonder afspraak maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: 8.30 tot uur donderdag: tot uur Donderdagochtend en vrijdagmiddag is het GemeenteLoket gesloten 1

2 Welke bijlagen stuurt u mee? Op het formulier geven we per vraag aan welke bijlagen nodig zijn. Hieronder vindt u de belangrijkste bijlagen. Stuur deze voor zover van toepassing - mee met uw aanvraag en neem ze mee als u naar het GemeenteLoket komt voor hulp. U moet alleen kopieën opsturen of meenemen! kopie afschriften alle bank- en girorekeningen van de laatste vier volle weken. Het laatste saldo en de tenaamstelling van alle rekeningen dienen zichtbaar te zijn; kopie kentekenbewijs Deel IA-Voertuigbewijs en Deel IB-Tenaamstellingsbewijs van uw motorvoertuig(en); jaaropgave 2012 inzake hypotheekrente en hypotheekschuld; kopie meest recente uitkeringsspecificatie, salarisstrook en/of opgave bijverdiensten, géén jaaropgave; kopie specificatie van uw studiefinanciering van DUO-IB-Groep Wij dienen te weten hoe het maandbedrag is opgebouwd (inclusief voorblad); kopie bewijs te betalen kinderopvang; kopie beschikking kinderopvangtoeslag 2013 van de Belastingdienst en/of tegemoetkoming via uw werkgever, gemeente of het UWV per maand; inzake heffingskorting: kopie voorlopige aanslag(en) 2013 inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, vooren achterkant; kopie meest recente huurspecificatie van de woningbouwvereniging en/of uw huurcontract; kopie bewijs van betaling van de premie zorgverzekering; kopie beschikking huur-/zorgtoeslag 2013 van de Belastingdienst (alle pagina s); kopie bewijs van betalingsregeling met Belastingdienst, waterschap, gemeente/gemeentelijke sociale dienst. Uw ontvangstbevestiging Als u ons uw kwijtscheldingsformulier toestuurt, krijgt u een ontvangstbevestiging. Deze krijgt u schriftelijk binnen veertien dagen nadat wij uw formulier hebben ontvangen. Bewaart u deze ontvangstbevestiging goed. Geen bevestiging ontvangen? Krijgt u van ons geen ontvangstbevestiging? Neem dan direct contact met ons op via telefoonnummer Zo weet u zeker dat we uw verzoek ontvangen hebben en dat we uw aanvraag in behandeling kunnen nemen. Uitstel van betaling U heeft uitstel van betaling vanaf het moment dat wij uw aanvraag geregistreerd hebben. Het uitstel is geldig totdat u onze definitieve beslissing ontvangt. Wilt u toch alvast betalen? Dan kunt u zelf voor betaling zorgdragen. Wet- en regelgeving Bij de beoordeling van uw kwijtscheldingsverzoek volgen we een aantal richtlijnen. Het gaat dan om: Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990; Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gemeente Maastricht. Wilt u deze richtlijnen graag nalezen? Dan kunt u terecht bij het GemeenteLoket, Mosae Forum 10 en op In deze toelichting hebben we de wettelijke regels vereenvoudigd. U kunt er daarom geen rechten aan ontlenen. Behandeling van uw aanvraag Controle van uw gegevens Wij willen uw aanvraag goed beoordelen. Om dat te doen vragen we voor, tijdens en na de behandeling uw gegevens op bij verschillende instanties. Denkt u daarbij aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Stichting Inlichtingenbureau, de Belastingdienst, UWV en de RDW. Hiervoor vragen wij uw toestemming op het aanvraagformulier. Beoordeling van uw aanvraag Hebben we uw aanvraag volledig en juist ontvangen? Dan bekijken we uw situatie op het moment van de aanvraag. De gegevens die horen bij uw aanvraag leggen we vast in een geautomatiseerd systeem. Voordat u de aanvraag verstuurt Volledige aanvraag Vult u deze aanvraag helemaal in. Daarmee voorkomt u dat wij uw verzoek om kwijtschelding van belasting afwijzen. 2

3 Bewijsstukken toevoegen Controleert u nog even of u alle recente bewijsstukken heeft toegevoegd. Heeft u niet alle informatie en specificaties waarnaar wij vragen toegevoegd? Dan moeten wij uw verzoek afwijzen. U dient er rekening mee te houden dat geen kwijtschelding wordt verleend als het feit dat een belastingaanslag niet kan worden voldaan, aan de belastingschuldige is toe te rekenen. Dit doet zich onder meer voor in het geval sprake is van een voorliggende voorziening waarvan geen of onvoldoende gebruik wordt gemaakt. Hieronder wordt onder meer verstaan de huur- en zorgtoeslag, algemene heffingskorting en een aanvullende uitkering indien uw inkomen onder het bestaansminimum ligt. Onjuiste gegevens Vult u met opzet gegevens in die niet kloppen? Of heeft u gegevens die wel van toepassing zijn niet vermeld? Dan kan dit leiden tot strafrechtelijke vervolging en tot het terugbetalen van het kwijtgescholden bedrag. Toelichting per vraag 1a. Aanvrager De aanvrager is diegene die de aanslag heeft ontvangen. 1b. Uw gezinssituatie Geeft u hier aan welke gezinssituatie voor u van toepassing is. Echtgeno(o)t(e) / partner: - U bent getrouwd en heeft een gezamenlijk huishouden. - U bent ongetrouwd en heeft een gezamenlijk huishouden met een ander. Het gaat dan niet om uw ouder of kind. - U leeft duurzaam gescheiden van uw echtgeno(o)t(e) en heeft een gezamenlijk huishouden met een ander. Het gaat dan niet om uw ouder of kind. Alleenstaande ouder: - U heeft een eenoudergezin met minimaal één kind jonger dan 18 jaar. Voor dit kind of deze kinderen krijgt u kinderbijslag. In deze situatie heeft u geen gezamenlijk huishouden met een ander. Behalve als dit uw ouder of kind is. Alleenstaande: - U bent niet getrouwd en u ontvangt geen kinderbijslag. U heeft geen gezamenlijk huishouden met een ander. Behalve als dit uw ouder of kind is. - U leeft duurzaam gescheiden van uw echtgeno(o)t(e) en u ontvangt geen kinderbijslag. U heeft geen gezamenlijk huishouden met een ander. Behalve als dit uw ouder of kind is. 1c. Kinderen Hier vult u de gegevens van uw kinderen in. Met deze informatie bepalen we de uiteindelijke woonlasten en heffingskortingen. 1d. Andere inwonende personen Vul hier de gegevens in van overige inwonende personen, anders dan de eerder genoemde partner en/of kinderen. 1e. Uw belastingaanslag U vindt deze gegevens op uw aanslagbiljet. Bovenaan de rechterkant van uw aanslag ziet u een roze vlak. Hierin staan: het belastingjaar; het aanslagbiljetnummer; het aanslagbiljetbedrag. 2a. Uw vermogen in de vorm van banktegoeden Normbedrag Bij het beoordelen van uw kwijtscheldingsverzoek vindt een vermogenstoets plaats. Dit betekent dat u géén kwijtschelding ontvangt als u tegoed(en) heeft op uw spaar-, internet-, en/of bankrekeningen die het vrij te laten normbedrag te boven gaan. Het vrij te laten normbedrag is de (bij u van toepassing zijnde) norm van levensonderhoud (zie bladzijde 7 toelichting), plus de netto woonlasten en eventueel een gedeelte van de ziektekostenpremie. Let op! De vrij te laten norm in het kader van de kwijtschelding gemeentelijke belastingen is aanzienlijk lager dan de vrij te laten bedragen in de WWB (bijstandswet). 3

4 Uitzonderingen U was op ouder dan 65 jaar. Uw banksaldo mag dan per persoon 2.269,- hoger zijn. Bijlagen U voegt hier uw meest recente spaar-, internet-, en/of bankafschriften toe. U stuurt dan de afschriften met de laatste twee volgnummers en bijbehorende bladnummers. Laten deze afschriften een periode korter dan vier volle weken zien? Dan vult u dit aan met afschriften tot u aan de laatste vier volle weken komt. Het laatste saldo en de tenaamstelling op deze afschriften moet zichtbaar zijn. 2b. Uw motorvoertuig(en) Heeft u één of meer motorvoertuigen? Stuur ons dan een kopie van uw kentekenbewijs toe. Het gaat om Deel IA-Voertuigbewijs en Deel IB-Tenaamstellingsbewijs. Afwijzing van uw verzoek Uw verzoek tot kwijtschelding kunnen we afwijzen als: de waarde van het motorvoertuig meer dan 2.269,- is; u een motorvoertuig koopt; u meer dan één motorvoertuig op uw naam heeft staan. Uw motorvoertuig is onmisbaar voor u en/of uw huisgenoten In sommige gevallen is uw motorvoertuig onmisbaar. Dit toont u aan door: of een verklaring van een onafhankelijke arts toe te sturen; of een kopie van de gehandicaptenparkeerkaart mee te sturen; of te laten zien dat een werkgever of uitkerende instantie de kosten van uw motorvoertuig betaalt. U stuurt dan een bewijs of afschrift van de terugkerende overschrijving van dit bedrag mee; of een kopie van het kentekenbewijs of de groene kaart mee te sturen. Hier staat dan de naam op van de werkgever/ uitkerende instantie; of een verklaring van een werkgever/uitkerende instantie toe te sturen. 2c. Eigen woning Deze vraag vult u in als u een eigen woning heeft. We tellen het positieve verschil tussen de (WOZ) waarde van uw woning en de hoogte van een eventuele openstaande hypotheekschuld (= zogenaamde overwaarde) mee als vermogen. U stuurt ons het meest recente afschrift van de openstaande hypotheekschuld. 2d. Contant geld en andere waardevolle bezittingen Hier geeft u de totale waarde aan van uw contant geld en andere waardevolle bezittingen, maar alleen als het gaat om een bedrag van meer dan 250,-. U vermeldt hier de volgende waardevolle bezittingen: vorderingen effecten andere waardepapieren aandeel in (on)verdeelde nalatenschap boot caravan vakantiehuis huis in het buitenland Van elke bezitting stuurt u een bewijsstuk mee. 3a. Loon, pensioen, uitkering, alimentatie Hier schrijft u uw inkomsten uit lonen, pensioenen, uitkeringen en alimentatie op. Het gaat om uw netto-inkomsten per periode. Geef duidelijk aan of dit uw inkomsten per week, per vier weken of per maand zijn. De volgende inkomsten tellen we hierbij o.a. mee: 4

5 Uw inkomen uit dienstverband Werkt u in dienstverband? Dan stuurt u de meest recente loonstro(o)k(en) mee. Uw pensioen Ontvangt u een pensioen? Stuurt u dan een bankafschrift met uw laatst ontvangen pensioen mee. Uw uitkering ANW of AOW van de SVB In deze situatie krijgt u per maand een uitkering. De uitkering toont u aan door uw meest recente bankafschrift mee te sturen. Uw uitkering van het UWV / andere bedrijfsvereniging U krijgt van het UWV of een andere bedrijfsvereniging per maand of per vier weken een uitkering. Stuurt u dan uw laatst ontvangen maandoverzicht of periodieke overzicht mee. Uw uitkering van de sociale dienst U krijgt een uitkering van de sociale dienst. Deze bijstandsuitkering krijgt u op grond van de Wet werk en bijstand. U ontvangt dan elke maand een overzicht met onder andere de uitkering, uw vakantiegeld en eventuele inhoudingen en verrekeningen. Stuur uw laatst ontvangen overzicht mee. Uw vakantiegeld Ontvangt u vakantiegeld? Dit staat in de meeste gevallen op het overzicht van uw loon of uitkering. Is het maandbedrag niet duidelijk? We houden dan een vastgesteld percentage van het netto maandinkomen in. Dit is het geval als u het netto maandbedrag niet kent en de Belastingdienst het percentage ook niet weet. Uw studiefinanciering U kunt uw studiefinanciering aantonen door de laatste specificatie van de DUO-IB-Groep, waaruit blijkt hoe het maandbedrag is opgebouwd, mee te sturen. Als u studiefinanciering ontvangt, berekenen we de betalingscapaciteit met een vast bedrag. Heeft u naast uw studiefinanciering nog andere inkomsten? Ook dan berekenen we uw betalingscapaciteit met een vast bedrag. Meer informatie over deze specifieke bedragen kunt u krijgen via het GemeenteLoket of op onze website Uw ontvangen alimentatie Ontvangt u alimentatie? Vult u dan een netto maandbedrag in. Dit is het bedrag dat u overhoudt als u de belastingen hierover betaald heeft. Betaalt u over de alimentatie nog inkomstenbelasting? Stuur dan ook uw voorlopige aanslag of betalingsregeling van de Belastingdienst mee. 3b. Kosten kinderopvang Vanaf 1 januari 2013 is het beleid van de gemeente Maastricht aangepast. Hierdoor is het mogelijk dat de netto kosten van kinderopvang in mindering kunnen worden gebracht op uw inkomen bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding. Een van de voorwaarden is dat de kinderen verblijven in een geregistreerd kindercentrum of geregistreerde voorziening voor gastouderopvang door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau. In dat geval kunt u de bewijsstukken van de geregistreerde kinderopvang en de kosten meesturen. Om de netto kosten van de kinderopvang te kunnen beoordelen dient u de bewijsstukken kosten kinderopvang, kinderopvangtoeslag en/of tegemoetkoming via uw werkgever, gemeente of het UWV per maand, bij het kwijtscheldingsformulier te voegen. 3c. Uw heffingskorting Heffingskortingen die u maandelijks ontvangt van de Belastingdienst tellen we mee als inkomsten. Krijgt u heffingskorting? Stuurt u dan een kopie van de complete beschikking (= kopie van de voor- en achterkant van de voorlopige aanslag 2013 inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen) mee. 3d. Huur woning of kamer Als u een woning of kamer huurt, geeft u dit hier aan. U krijgt huurtoeslag? Stuurt u dan een kopie van uw voorschotbeschikking Toeslagen (huur-/zorgtoeslag) 2013 mee. 5

6 U krijgt geen huurtoeslag? Stuurt u dan uw huurcontract of huurspecificatie mee. U dient tevens aan te geven waarom u geen huurtoeslag ontvangt. 3e. Uw ziektekostenverzekering en zorgtoeslag Om de kosten van uw ziektekostenverzekering aan te tonen, stuurt u een betalingsbewijs mee, bijvoorbeeld een bankafschrift. Ook kunt u een kopie van de ziektekostenpolis meesturen. Als u zorgtoeslag krijgt, dan stuurt u een kopie van de voorschotbeschikking Toeslagen (huur-/zorgtoeslag) 2013 mee. Vermindering van uw ziektekosten We brengen twee bedragen in mindering op uw ziektekosten: zorgtoeslag: Het gaat dan om een maximumbedrag voor - alleenstaande of alleenstaande ouder : 88,- - partners : 171,- een vaste normpremie: - alleenstaande of alleenstaande ouder : 35,- - partners : 75,- 3f. Betaalde alimentatie Betaalt u alimentatie? U vult hier in om welk maandbedrag het gaat. Om uw betaling aan te tonen, stuurt u een betalingsbewijs mee. Op dit betalingsbewijs kunnen wij ook zien aan wie u deze alimentatie betaalt. 3g. Betalingsverplichtingen voor belastingschulden, waterschapslasten en schulden aan de gemeente/ gemeentelijke sociale dienst Doet u maandelijks een betaling voor een betalingsregeling bij de Belastingdienst, waterschap, of de gemeente/ gemeentelijke sociale dienst, dan kan dit invloed hebben op uw betalingscapaciteit. Vul in om welke schulden en aflossingen het gaat. Als bewijsstuk voor de regeling bij de Belastingdienst etc. stuurt u een kopie mee van deze regeling of een bewijs van de betalingen. 4a. Toelichting bij uw aanvraag Eventueel kunt u hier aanvullende informatie geven over uw aanvraag. N.B. Als u bezwaar wenst te maken tegen de aanslagoplegging, dient u dit NIET via het kwijtscheldingsformulier te doen, maar verwijzen wij u naar de achterkant van de aanslag! 4d. Gemachtigde Heeft u iemand anders die uw zaken waarneemt? Of staat u onder bewindvoering? Dan vult u hier de naam van deze persoon in. De gemachtigde krijgt het besluit van uw kwijtscheldingsverzoek en eventuele andere brieven hierover toegestuurd. 4e. Ondertekening Deze laatste vraag vult u altijd in als u een verzoek doet. Let erop dat uw verzoek een datum en handtekening heeft. Daarmee voorkomt u dat wij uw verzoek niet in behandeling nemen. Betalingscapaciteit Hoe bepalen we of u de gemeentelijke belastingen niet (helemaal) hoeft te betalen? We vergelijken uw inkomsten en uitgaven met een norm. De rijksoverheid bepaalt de norm. Deze staat in de Wet werk en bijstand (Wwb). Het gaat dan om 100 procent van de norm van levensonderhoud. We berekenen hoeveel u kunt betalen met uw netto besteedbare inkomen. Dit noemen we uw betalingscapaciteit. Dat is het bedrag dat u overhoudt van uw inkomen als u een aantal vaste lasten heeft betaald. Denkt u dan aan de huur en premies voor ziektekosten. Hieronder leest u wat die norm is in uw situatie. 6

7 Uw gezinssituatie Huishoudtype Norm 100 procent (levensonderhoud) Minimum Maximum Echtgenoten 1.057, ,96 Alleenstaande ouder 925, ,76 Alleenstaanden 660,98 925,37 Echtgenoten* beide partners 65 jaar of ouder 1.423,86 één partner 65 jaar of ouder 1.410,58 Alleenstaande ouder* 65 jaar of ouder 1.290,80 Alleenstaanden* 65 jaar of ouder 1.028,44 * inclusief de verhoging tegemoetkoming AOW Berekening van de norm voor levensonderhoud Bij de berekening van de norm gaan we uit van uw feitelijke inkomen. Dit is het inkomen dat u ontvangt uit bijvoorbeeld loon en uitkeringen. Deze heeft u bij vraag 3a ingevuld. Uw vakantiegeld en andere inkomsten tellen we daar ook bij op. Welk normbedrag voor u geldt, leest u hierna. Uw feitelijke inkomen: ligt boven uw maximumnorminkomen. We berekenen de kosten van uw levensonderhoud over het maximum-bedrag van de norm; ligt onder het minimumnorminkomen. We berekenen de kosten van uw levensonderhoud over het minimum-bedrag van de norm; ligt tussen het minimum en maximum. Dan berekenen we de kosten van uw levensonderhoud over het feitelijke inkomen. Andere normbedragen die we meenemen in de berekening Inkomsten uit kostgangers (vast bedrag per dag) 9,80 Inkomsten uit kamerverhuur daadwerkelijke inkomsten Maximum bedrag voor woonlasten 681,02 Vast bedrag dat van woonlasten afgaat bij: maximale woonlasten na aftrek eenpersoonshuishoudens 194,74 486,28 eenpersoonshuishoudens 65 jaar en ouder 192,92 488,10 meerpersoonshuishoudens 194,74 486,28 meerpersoonshuishoudens 65 jaar en ouder 191,11 489,91 Welke situatie is op u van toepassing? 1 U bent getrouwd en heeft een gezamenlijk huishouden met uw echtgeno(o)t(e). U bent niet getrouwd en heeft een gezamenlijk huishouden met een ander (niet uw ouder of kind). U leeft duurzaam gescheiden en heeft een gezamenlijk huishouden met een ander (niet uw ouder of kind). Minimale norm: 1.057,57 Maximale norm: 1.321, norm: 1.423,86 2 U heeft een eenoudergezin met minimaal één kind dat jonger is dan 18 jaar. U heeft voor het kind de volledige zorg. U heeft geen gezamenlijk huishouden met een ander (niet uw ouder of kind). Minimale norm: 925,37 Maximale norm: 1.189, norm: 1.290,80 3 U bent niet getrouwd. U heeft geen kinderen waarvoor u kinderbijslag krijgt. U heeft ook geen gezamenlijk huishouden met een ander (niet uw ouder of kind). U leeft duurzaam gescheiden. U heeft geen kinderen waarvoor u kinderbijslag krijgt. U heeft ook geen gezamenlijk huishouden met een ander (anders dan uw ouder of kind). Minimale norm: 660,98 Maximale norm: 925, norm: 1.028,44 Deze berekening gebruiken wij om te bepalen wat uw betalingscapaciteit is. U kunt dit zelf ook uitrekenen door de 7

8 gegevens in te vullen in het rekenmodel. Wat betekenen de resultaten? Is uw totale betalingscapaciteit nul of negatief? En hebben wij geen andere reden om uw verzoek af te wijzen? Dan schelden wij de gemeentelijke belastingen kwijt. Is uw totale betalingscapaciteit positief? Dan betaalt u het positieve bedrag. Als de uitkomst bijvoorbeeld 23,- is, dan betaalt u 23,-. per maand Inkomen (A)... Vakantiegeld per maand (B)... Andere inkomsten (C)... + Totaal feitelijk inkomen (A+B+C)... >... (D) Kale huur of rekenhuur (E)... Huurtoeslag (F)... - Netto woonlasten (E F)... (G) Vaste aftrek (H)... - Woonlasten na aftrek (G H)... >... - (I) Ziektekostenpremie* (J)... Belastingdienst, waterschap, gemeente/ gemeentelijke sociale dienst (K)... Norm voor levensonderhoud (L)... + (J+K+L)... >... - (M) Betalingscapaciteit per maand (D-I-M)... (N) Betalingscapaciteit: [(N) x 12 maanden x 80%] * verminderd met uw zorgtoeslag en uw normpremie van 35,- of 75,- 8

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016 Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 / Postbus 6005 5960 AA Horst Tel (077) 477 97 77 Fax (077) 477 97 50 ` Bank nr. NL48RABO0123601150 Website www.horstaandemaas.nl Toelichting Kwijtschelding

Nadere informatie

Toelichting. Kwijtschelding lokale belastingen

Toelichting. Kwijtschelding lokale belastingen Toelichting Kwijtschelding lokale belastingen 2016 U krijgt dit formulier omdat u kwijtschelding wilt aanvragen. Sabewa Zeeland heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente Noord-Beveland

Nadere informatie

Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen

Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen Dit formulier moet u binnen twee maanden na dagtekening van de belastingaanslagen indienen bij de gemeente. Lees voordat u dit formulier invult de toelichting

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Tel (077) Fax (077) ` Bank nr. NL48RABO Website

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Tel (077) Fax (077) ` Bank nr. NL48RABO Website Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 / Postbus 6005 5960 AA Horst Tel (077) 477 97 77 Fax (077) 477 97 50 ` Bank nr. NL48RABO0123601150 Website www.horstaandemaas.nl Toelichting Kwijtschelding

Nadere informatie

verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Met dit formulier kunt u kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke belastingen 2016 (afvalstoffenheffing, OZB-eigenaar en rioolheffing). Uw verzoek

Nadere informatie

Postbus 1 3890 AA Zeewolde. Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Postbus 1 3890 AA Zeewolde. Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen Gemeente Zeewolde Gemeentehuis Raadhuisplein 1 Postbus 1 3890 AA Zeewolde Telefoon (036) 5229522 Telefax (036) 5222394 E-mail info@zeewolde.nl Website www.zeewolde.nl Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Kwijtscheldingsnummer: (wordt ingevuld door de gemeente Diemen)

Kwijtscheldingsnummer: (wordt ingevuld door de gemeente Diemen) (Dit formulier dient uiterlijk zes maanden na dagtekening van het aanslagbiljet te zijn ingediend) Gemeente Diemen t.a.v. Belastingen Postbus191 1110 AD Diemen Telefoon 020 3144888 Fax 020 3144635 A A

Nadere informatie

Toelichting Kwijtschelding lokale belastingen

Toelichting Kwijtschelding lokale belastingen Toelichting Kwijtschelding lokale belastingen 2017 U krijgt dit formulier omdat u kwijtschelding wilt aanvragen. Sabewa Zeeland heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente Noord-Beveland

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van belasting. Beantwoord de vragen, onderteken het formulier en stuur het zo snel mogelijk terug. U moet op

Nadere informatie

Verzoekschrift Kwijtschelding plaatselijke belastingen

Verzoekschrift Kwijtschelding plaatselijke belastingen Retour adres: Gemeente Son en Breugel Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel Verzoekschrift Kwijtschelding plaatselijke belastingen Uw soonlijke gegevens Naam en voorletters M /V Adres Postcode/woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

Naam en voorletters: man vrouw Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Burgerservicenummer: Geboortedatum:

Naam en voorletters: man vrouw Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Verzoekformulier voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2015 Binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet terugzenden aan: Gemeente Lochem, Antwoordnummer 76, 7240 VB Lochem Informatie

Nadere informatie

VERZOEK OM KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015. Voorletter(s) en naam. Adres. Postcode en plaats. Telefoonnummer. Burgerservicenummer

VERZOEK OM KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015. Voorletter(s) en naam. Adres. Postcode en plaats. Telefoonnummer. Burgerservicenummer DSP 147 VERZOEK OM KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015 Met dit formulier kunt u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen. U moet alle vragen die op u van toepassing zijn volledig

Nadere informatie

Verzoekformulier voor kwijtschelding

Verzoekformulier voor kwijtschelding Verzoekformulier voor kwijtschelding Dit verzoekformulier dient volledig naar waarheid te worden ingevuld en met alle gevraagde kopieën te worden opgestuurd naar: Gemeente Pijnacker-Nootdorp t.a.v. het

Nadere informatie

Aanvraag Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen

Aanvraag Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen Aanvraag Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen Uw gegevens Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Gegevens van de aanslagen waarvoor u om kwijtschelding

Nadere informatie

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen 1. Gegevens van de aanvrager Burgerservicenummer (bsn) Achternaam en voorletters Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mail

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016 Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016 Gemeente Krimpen aan den IJssel Met dit formulier kunt u kwijtschelding aanvragen van afvalstoffenheffing en/of onroerende zaakbelastingen en/of rioolheffing

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2014

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2014 INLEVERDATUM:... AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2014 Gegevens van de belastingplichtige (aanslag op naam van) Naam en voorletter(s)... Adres... Postcode en woonplaats... Geboortedatum...

Nadere informatie

VERZOEKFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Informatie: 0497-531299

VERZOEKFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Informatie: 0497-531299 VERZOEKFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN Verzenddatum:.. Ontvangstdatum: Informatie: 0497-531299 Let op: Stuur alle gevraagde bijlagen mee!! 1. GEGEVENS AANVRAGER Voorletter(s) en

Nadere informatie

Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen Toelichting Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van aanslagen GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Kwijtschelding is mogelijk voor (een deel van):

Nadere informatie

GEMEENTE STAPHORST. Aanvraagformulier kwijtschelding 2016

GEMEENTE STAPHORST. Aanvraagformulier kwijtschelding 2016 Aanvraagformulier kwijtschelding 2016 Met dit formulier kunt u kwijtschelding aanvragen voor belastingaanslagen die opgelegd zijn door de gemeente Staphorst. U kunt iemand vragen om dit formulier voor

Nadere informatie

Verzoekformulier 2015

Verzoekformulier 2015 Verzoekformulier 2015 Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Postbus 200 7270 HA BORCULO T 0545-250 250 E info@gemeenteberkelland.nl 1. Gegevens aanvrager Voorletter(s) en naam Adres Postcode en

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Januari 2015 Mensen die weinig te besteden hebben, zoals veel mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW,

Nadere informatie

Aanvraagformulier kwijtschelding 2017

Aanvraagformulier kwijtschelding 2017 Aanvraagformulier kwijtschelding 2017 Met dit formulier kunt u kwijtschelding aanvragen voor belastingaanslagen die opgelegd zijn door de gemeente Staphorst. U kunt iemand vragen om dit formulier voor

Nadere informatie

Verzoek voor kwijtschelding van belastingen

Verzoek voor kwijtschelding van belastingen Verzoek voor kwijtschelding van belastingen Bij correspondentie of telefonisch contact dient u het subject- en aanslagbiljetnummer te vermelden. Gegevens aanvrager Achternaam Voorletters Man Vrouw Adres

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Juli 2015 Als u weinig te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat u een uitkering ontvangt of alleen AOW, dan krijgt

Nadere informatie

verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Met dit formulier kunt u kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke belastingen 2015 (afvalstoffenheffing). Uw verzoek zal worden afgewezen als:

Nadere informatie

Toelichting. Kwijtschelding lokale belastingen

Toelichting. Kwijtschelding lokale belastingen Toelichting Kwijtschelding lokale belastingen 2015 Sabewa Zeeland (gemeenten Goes, Kapelle, Tholen, Reimerswaal, Borsele, Hulst, Terneuzen, Sluis en waterschap Scheldestromen) Samenwerking Belastingen

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 voor ondernemers Door dit formulier in te vullen verzoekt u de gemeente Ede om in aanmerking te mogen komen voor kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Gegevens aanvrager / aanvraagster. Gegevens van de aanslagen waarvoor u om kwijtschelding vraagt. 1 Leefsituatie. Naam en voorletters.

Gegevens aanvrager / aanvraagster. Gegevens van de aanslagen waarvoor u om kwijtschelding vraagt. 1 Leefsituatie. Naam en voorletters. Aanvraagformulier Kwijtschelding Afdeling Publiekbalie, team Zorgloket Bezoekadres : Staringstraat 25, Gendringen Postadres : Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN Telefoon (0315) 292 292 Gegevens aanvrager /

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 1. Naam Geboortedatum. Postcode en woonplaats. BSN nummer..

Verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 1. Naam Geboortedatum. Postcode en woonplaats. BSN nummer.. Gemeente Lisse Verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 1. Naam Geboortedatum. Adres Postcode en woonplaats BSN nummer.. Op welk telefoonnummer bent u overdag bereikbaar? Wat is uw e-mail adres?

Nadere informatie

Verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor ondernemers

Verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor ondernemers Terugzenden aan: Team Geo Informatie en Belastingen Postbus 91 8200 AB Lelystad Verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor ondernemers Openingstijden publieksbalie: ma t/m do. 9.00-100

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2017 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Juli 2017 Als u weinig te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat u een uitkering ontvangt of alleen AOW, dan krijgt

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 Door dit formulier in te vullen vraagt u de gemeente Ede om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014. Dat kan voor: afvalstoffenheffing

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2012

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2012 INLEVERDATUM: AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2012 Datum aanslag:... Aanslagnummer:... Totaalbedrag aanslag:... Naam en voorletter(s) Straatnaam en huisnummer Postcode en woonplaats

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraagformulier voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraagformulier voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen U moet op alle vragen die op u van toepassing zijn volledig en naar waarheid antwoorden. Als u dat niet doet, zal uw verzoek worden afgewezen.

Nadere informatie

Gegevens aanvrager Naam en voorletter(s)... Adres... Postcode en woonplaats...

Gegevens aanvrager Naam en voorletter(s)... Adres... Postcode en woonplaats... Verzoekformulier Kwijtschelding van belastingschuld. Gebruiksaanwijzing Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van de gemeentelijke belastingen. Beantwoord de vragen, onderteken het formulier en

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2014 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket juli 2014 Mensen die weinig te besteden hebben, zoals veel mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN BELASTING

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN BELASTING AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN BELASTING Datum uitreiking:... U dient dit formulier en bijlagen binnen 14 dagen na uitreiking in te leveren. Gegevens van de aanvrager: Naam + voorletters:... Adres:...

Nadere informatie

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen Ridderkerk

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen Ridderkerk Gemeente Ridderkerk Belastingen, Antwoordnummer 4, 2980 VB Ridderkerk Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen Ridderkerk Heeft u een laag inkomen (bijstandsniveau) en weinig vermogen? Dan kunt

Nadere informatie

Verzoekformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Verzoekformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoekformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen Indien u een belastingaanslag heeft ontvangen voor gemeentelijke belastingen, kunt u voor dit bedrag om kwijtschelding verzoeken bij de gemeente.

Nadere informatie

Informatiebrochure over kwijtschelding

Informatiebrochure over kwijtschelding Informatiebrochure over kwijtschelding 1. Algemeen In de gemeente Boxtel bestaat de mogelijkheid om van bepaalde belastingen kwijtschelding te krijgen. In deze brochure treft u de nodige informatie aan.

Nadere informatie

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen Gemeente Leiderdorp Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015 Gemeentehuis Willem-Alexanderlaan 1 2351 DZ Leiderdorp Postbus 35 2350 AA Leiderdorp Telefoon (071) 545 85 00 www.leiderdorp.nl

Nadere informatie

Let op! Vul bij de vragen 5 t/m 16 de gegevens in van uzelf en uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner.

Let op! Vul bij de vragen 5 t/m 16 de gegevens in van uzelf en uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner. publiekszaken VERZOEK OM KWIJTSCHELDING VAN BELASTINGEN 1 Gegevens aanvrager (degene op wiens naam het biljet staat) Naam en voorletters: geslacht Ο Man Ο Vrouw Adres: Postcode en Woonplaats: e-mail adres:

Nadere informatie

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen Gemeente Leiderdorp Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 Gemeentehuis Willem-Alexanderlaan 1 2351 DZ Leiderdorp Postbus 35 2350 AA Leiderdorp Telefoon (071) 545 85 00 Telefax

Nadere informatie

VERZOEKFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015

VERZOEKFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015 VERZOEKFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015 Gemeente Wageningen Olympiaplein 1 6707 EN WAGENINGEN plaats voor stempel Vul dit formulier volledig in en lever het in bij het team Financiën

Nadere informatie

Soort belasting Bedrag Jaar

Soort belasting Bedrag Jaar Gemeente Leiderdorp Gemeentehuis Statendaalder 1 2353 TH Leiderdorp Postbus 35 2350 AA Leiderdorp Telefoon (071) 545 85 00 Telefax (071) 589 56 91 www.leiderdorp.nl 1. Gegevens aanvrager: Naam Adres Postcode

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen

Gemeentelijke belastingen Gemeentelijke belastingen Aanvraagformulier kwijtschelding Volledig invullen en aankruisen indien van toepassing. 1. Gegevens aanvrager Voorletter(s) en naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer:

Nadere informatie

soort belasting jaar aanslagnummer bedrag 3 Leefsituatie

soort belasting jaar aanslagnummer bedrag 3 Leefsituatie publiekszaken VERZOEK OM KWIJTSCHELDING VAN BELASTINGEN 1 Gegevens aanvrager (degene op wiens naam het biljet staat) Naam en voorletters: geslacht Ο Man Ο Vrouw Adres: Postcode en Woonplaats: Geboortedatum:

Nadere informatie

Naam: BSN-nummer: AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Voorletter(s) en achternaam. Adres of verblijfplaats:

Naam: BSN-nummer: AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Voorletter(s) en achternaam. Adres of verblijfplaats: Naam: BSN-nummer: AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN Uw persoonlijke gegevens 1. Vul uw persoonlijke gegevens in. Voorletter(s) en achternaam: _ Adres of verblijfplaats: Postcode

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens:

Persoonlijke gegevens: AANVRAAGFORMULIER Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Let op : Niet door aanvrager in te vullen! Datum ontvangst aanvraag: Cliëntnummer: Werkprocesnummer: In behandeling bij: Persoonlijke gegevens:

Nadere informatie

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Afdeling Werk, Inkomen en Zorg, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: 0255-567200 (Hier niets invullen!) Identiteitsnummer

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERZOEK KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE

AANVRAAGFORMULIER VERZOEK KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE AANVRAAGFORMULIER VERZOEK KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE Onvolledige (lees BELASTINGEN Uw eerst onderstaande wordt pas toelichting) gemeente kopieën uw Het verzoek aanvraagformulier van afwijzen. invulling

Nadere informatie

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN Kwijtscheldingsverzoek terugzenden naar: Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Tav invorderingsambtenaar Postbus 47 2050 AA OVERVEEN Gegevens aanvrager Naam: Adres:

Nadere informatie

Dien het verzoek om kwijtschelding binnen 3 maanden na dagtekening van de aanslag gemeentelijke belastingen in.

Dien het verzoek om kwijtschelding binnen 3 maanden na dagtekening van de aanslag gemeentelijke belastingen in. Weert, Onderwerp : kwijtscheldingsverzoek gemeentelijke belastingen BSN : Kenmerk : BV/Fin/Subjectnr. U wilt kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen. Kwijtschelding kunt u aanvragen met

Nadere informatie

Kwijtschelding Gemeentelijke. Belastingen

Kwijtschelding Gemeentelijke. Belastingen Kwijtschelding 2017 Gemeentelijke Belastingen Uitgave februari 2017 Deze brochure is informatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen. INHOUD 1. Voor wie is deze brochure? 1 2. Welke plaatselijke belastingen

Nadere informatie

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2016

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2016 KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2016 Kwijtschelding aanvragen voor: - afvalstoffenheffing; - rioolheffing. eenheid Publieksdienstverlening, team Belasting en Inning Inleiding Voor wie is deze

Nadere informatie

Aanvraagformulier kwijtschelding

Aanvraagformulier kwijtschelding Aanvraagformulier kwijtschelding Waarom dit formulier? Bent u niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Met dit formulier kunt u vragen om kwijtschelding. Ruimte voor gemeentestempel Vragen?

Nadere informatie

* doorhalen wat niet van toepassing is

* doorhalen wat niet van toepassing is AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN Door invulling en ondertekening van dit formulier dient u een aanvraag voor kwijtschelding in. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding van betaling van gemeentelijke belastingen 2016

Verzoek om kwijtschelding van betaling van gemeentelijke belastingen 2016 Verzoek om kwijtschelding van betaling van gemeentelijke belastingen 2016 Uw verzoek om kwijtschelding wordt in behandeling genomen op het moment dat dit formulier ingevuld en ondertekend is ingeleverd

Nadere informatie

aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen

aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016 aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraagformulier.indd 1 02/02/16 13:34 1. Gegevens aanvrager Burgerservicenummer (BSN)... Naam... Adres... Postcode... Woonplaats... Geboortedatum...

Nadere informatie

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016 Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016 Graag binnen drie maanden na de dagtekening van de aanslag inzenden. Let op: het inlichtingenformulier vind u onderaan dit document. Aan het college

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Pagina 1 Pagina 1 Voor wie is deze brochure? - 3-1.1 Wanneer is deze brochure niet

Nadere informatie

Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

Belastingen en heffingen, kwijtschelding. Belastingen en heffingen, kwijtschelding. Een verzoek om kwijtschelding is mogelijk voor afvalstoffenheffing en rioolheffing en kan alleen aangevraagd worden door particulieren. Als u ondernemer bent,

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Komt u in aanmerking voor kwijtschelding? U leest het in deze brochure.

GEMEENTE SOEST. Komt u in aanmerking voor kwijtschelding? U leest het in deze brochure. GEMEENTE SOEST Kwijts c he ldin g van ge m e e nte l i j k e bela s ti Komt u in aanmerking voor kwijtschelding? U leest het in deze brochure. ng e n 1 2 3 Voor wie is deze brochure? Heeft u een minimuminkomen

Nadere informatie

Verzoek Kwijtschelding van belasting en/of premie Voor particulieren

Verzoek Kwijtschelding van belasting en/of premie Voor particulieren 12345 Verzoek Kwijtschelding van belasting en/of premie Voor particulieren Gebruiksaanwijzing Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van belasting, premie volksverzekeringen en premie arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2017 AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 1. GEGEVENS AANVRAGER BURGERSERVICENUMMER (BSN)... NAAM... ADRES... POSTCODE... WOONPLAATS... GEBOORTEDATUM...-... -...TELEFOON... VROUW

Nadere informatie

Naam en voorletters. Naam en voorletters geboortedatum m/v partner/echtgenoot, zoon, enz.

Naam en voorletters. Naam en voorletters geboortedatum m/v partner/echtgenoot, zoon, enz. AANVRAAGFORMULIER VOOR KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN. GEGEVENS VAN DE BELASTINGSCHULDIGE Naam en voorletters : Adres : Postcode/woonplaats : Telefoon/mobiel: BSN nummer : IBAN

Nadere informatie

FORMULIER VERZOEK KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN T/M 2007 GEMEENTE ZALTBOMMEL

FORMULIER VERZOEK KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN T/M 2007 GEMEENTE ZALTBOMMEL FORMULIER VERZOEK KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN T/M 2007 Gebruiksaanwijzing GEMEENTE ZALTBOMMEL Met dit formulier kunt u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen t/m het belastingjaar 2007

Nadere informatie

Binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet formulier persoonlijk inleveren.

Binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet formulier persoonlijk inleveren. Verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingen von Clermontplein 15 6291 AT Vaals Inlichtingen: Dhr. J. Ritzen tel. 043-3068522 Bereikbaar op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag (alleen de oneven

Nadere informatie

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015 Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015 Graag binnen drie maanden na de dagtekening van de aanslag inzenden. Let op: het inlichtingenformulier vind u onderaan dit document. Aan het college

Nadere informatie

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoek

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoek Dit formulier is bestemd voor: Gemeente Putten Fontanusplein 1 Postbus 400, 3880 AK Putten Voor inlichtingen: Loket Samenleving telefoonnummer (0341) 359 635 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoek

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH. VERZOEKFORMULIER Kwijtschelding belastingen Gemeente Nuth GEGEVENS VAN DE AANSLAGEN WAARVOOR U OM KWIJTSCHELDING VRAAGT

GEMEENTE NUTH. VERZOEKFORMULIER Kwijtschelding belastingen Gemeente Nuth GEGEVENS VAN DE AANSLAGEN WAARVOOR U OM KWIJTSCHELDING VRAAGT GEMEENTE NUTH VERZOEKFORMULIER Kwijtschelding belastingen Gemeente Nuth GEGEVENS AANVRAGER Adres Postcode/woonplaats Geboortedatum BSN nummer Telefoonnummer Werk Prive GEGEVENS VAN DE AANSLAGEN WAARVOOR

Nadere informatie

Als u uw belasting niet kunt betalen

Als u uw belasting niet kunt betalen Als u uw belasting niet kunt betalen U heeft een belastingaanslag ontvangen en u kunt deze niet betalen. U komt dan mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding van uw belastingen of premie. U hoeft dan

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTEBELASTINGEN

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTEBELASTINGEN Postbus 3 9036 ZW Menaam Telefoon: 0518 452934 AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTEBELASTINGEN Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van belasting. Beantwoord de vragen, onderteken het formulier

Nadere informatie

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen (rioolheffing en afvalstoffenheffing)

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen (rioolheffing en afvalstoffenheffing) Gegevens Om te zien of u recht heeft op kwijtschelding, moet u veel persoonlijke gegevens invullen. Daarom is het belangrijk dat de gemeente uw gegevens goed beschermt. Dat staat in de Wet bescherming

Nadere informatie

KWIJTSCHELDING Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen.

KWIJTSCHELDING Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. KWIJTSCHELDING 2017 Voorwoord Het kan de moeite waard zijn om een verzoek om kwijtschelding in te dienen als: u een inkomen op bijstandsniveau heeft; u geen vermogen heeft; u een startende ondernemer en/of

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens:

Persoonlijke gegevens: AANVRAAGFORMULIER Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Let op : Niet door aanvrager in te vullen! Datum ontvangst aanvraag: Cliëntnummer: Werkprocesnummer: In behandeling bij: Persoonlijke gegevens:

Nadere informatie

1) Uw persoonlijke gegevens Naam en voorletters : M /V. Postcode/woonplaats :...

1) Uw persoonlijke gegevens Naam en voorletters : M /V. Postcode/woonplaats :... VERZOEK OM KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 1) Uw persoonlijke gegevens Naam en voorletters : M /V Adres :. Postcode/woonplaats :..... Telefoonnummer : Geboortedatum :. 2) Aanslagnummer: Belastingjaar:

Nadere informatie

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN Per 1 januari 2007 opereren de belastingdiensten van de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort gezamenlijk onder

Nadere informatie

GEMEENTE LITTENSERADIEL AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2010

GEMEENTE LITTENSERADIEL AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2010 GEMEENTE LITTENSERADIEL AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2010 Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van belasting. Beantwoord de vragen, onderteken het formulier en stuur

Nadere informatie

Aanslagen waarvoor u kwijtschelding vraagt: Aanslag-/biljetnummer Belastingjaar Voor gemeente

Aanslagen waarvoor u kwijtschelding vraagt: Aanslag-/biljetnummer Belastingjaar Voor gemeente KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN Gegevens aanvrager Naam: Adres: Postcode/Woonplaats: Burgerservicenummer: Telefoon: E-mail: Aanslagen waarvoor u kwijtschelding vraagt: Aanslag-/biljetnummer Belastingjaar

Nadere informatie

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Kwijtschelding aanvragen voor: - afvalstoffenheffing; - rioolheffing.

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Kwijtschelding aanvragen voor: - afvalstoffenheffing; - rioolheffing. KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015 Kwijtschelding aanvragen voor: - afvalstoffenheffing; - rioolheffing. eenheid Publieksdienstverlening, team Belasting en Inning Inleiding Voor wie is deze

Nadere informatie

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Wat is een Individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u tenminste drie jaar van een

Nadere informatie

KWIJTSCHELDING Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen.

KWIJTSCHELDING Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. KWIJTSCHELDING 2016 Voorwoord Het kan het de moeite waard zijn om een verzoek om kwijtschelding in te dienen als: u een inkomen op bijstandsniveau heeft; u geen vermogen heeft; u een startende ondernemer

Nadere informatie

GEMEENTE URK Postbus AB URK telefoon: openingstijden: ma / di. t/m do / vr

GEMEENTE URK Postbus AB URK telefoon: openingstijden: ma / di. t/m do / vr GEMEENTE URK Postbus 77 8320 AB URK telefoon: 0527-689868 openingstijden: ma. 9.00-12.30/14.00-16.30 di. t/m do. 9.00-12.30/14.00-16.30 vr. 9.00-12.30 Onderwerp: verzoek om kwijtschelding. Naam:.........................................................................

Nadere informatie

Kwijtschelding van Waterschapsbelastingen voor particulieren en ex-ondernemers

Kwijtschelding van Waterschapsbelastingen voor particulieren en ex-ondernemers Kwijtschelding van Waterschapsbelastingen voor particulieren en ex-ondernemers Als u belasting moet betalen maar daar financieel niet toe in staat bent, overweegt u misschien om kwijtschelding te vragen.

Nadere informatie

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen. januari 2016

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen. januari 2016 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen januari 2016 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen In deze folder leest u meer informatie over kwijtschelding, hoe u een verzoek kunt indienen en hoe uw verzoek

Nadere informatie

Voor inlichtingen over dit formulier kunt u zich telefonisch in verbinding stellen met: Onroerende-zaakbelasting.

Voor inlichtingen over dit formulier kunt u zich telefonisch in verbinding stellen met: Onroerende-zaakbelasting. 1 VERZOEK kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Terugzenden aan: BS-nummer: De Invorderingsambtenaar (voorheen Sofi-nummer) Postbus 15 617 AA STEIN Inlichtingen Voor inlichtingen over dit formulier

Nadere informatie

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen Met dit formulier kunt u kwijtschelding aanvragen van de onroerende zaakbelasting eigenaar woning, de hondenbelasting (één hond), de afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Verzoekformulier Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Verzoekformulier Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoekformulier Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Postbus 54 7470 AB Goor telefoon : 0547-85 85 85 Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van belasting. Beantwoord de vragen, onderteken

Nadere informatie

*16UIT04758* *16UIT04758*

*16UIT04758* *16UIT04758* *16UIT04758* *16UIT04758* De gemeenteraad Behandeld door: Dhr. drs. J.B.J.J. Muurmans Telefoonnummer: 0316-291391 Ons kenmerk: 16UIT04758 Behorend bij: Uw kenmerk: - Datum: 10 november 2016 Bijlage(n):

Nadere informatie

Burgerservicenummer. Naam en voorlettters

Burgerservicenummer. Naam en voorlettters Behorende bij aanvraag: Werkprocesnummer: Datum: Cliëntnummer: 1. Persoonsgegevens Burgerservicenummer Naam en voorletters Inlichtingenformulier bij aanvraag bijstand (Wet werk en bijstand) Aanvrager MV

Nadere informatie

Intakeformulier Bewindvoering

Intakeformulier Bewindvoering Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens partner Naam & voornamen

Nadere informatie

Kwijtschelding van Waterschapsbelastingen

Kwijtschelding van Waterschapsbelastingen Kwijtschelding van Waterschapsbelastingen Als u belasting moet betalen maar daar financieel niet toe in staat bent, overweegt u misschien om kwijtschelding te vragen. Lees in deze brochure voor welke belastingen

Nadere informatie

Brochure Kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Per 1 januari 2016

Brochure Kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Per 1 januari 2016 Brochure Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Per 1 januari 2016 Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor particulieren en ex-ondernemers Als u belasting moet betalen maar daar financieel

Nadere informatie

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN Gegevens aanvrager Naam: Adres: Postcode/Woonplaats: Burgerservicenummer: Telefoon: E-mail: Aanslagen waarvoor u kwijtschelding vraagt: Aanslag-/biljetnummer Belastingjaar

Nadere informatie

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Aanslagen waarvoor u kwijtschelding vraagt: Aanslag-/biljetnummer Belastingjaar Voor gemeente

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Aanslagen waarvoor u kwijtschelding vraagt: Aanslag-/biljetnummer Belastingjaar Voor gemeente KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN Gegevens aanvrager Naam: Adres: Postcode/Woonplaats: Burgerservicenummer: Telefoon: E-mail: Aanslagen waarvoor u kwijtschelding vraagt: Aanslag-/biljetnummer Belastingjaar

Nadere informatie

Naam en voorletters. Naam en voorletters geboortedatum m/v partner/echtgenoot, zoon, enz.

Naam en voorletters. Naam en voorletters geboortedatum m/v partner/echtgenoot, zoon, enz. AANVRAAGFORMULIER VOOR KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN. GEGEVENS VAN DE BELASTINGSCHULDIGE Naam en voorletters : Adres : Postcode/woonplaats : Telefoon/mobiel: BSN nummer : Bank/gironummer:

Nadere informatie

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning :

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning : Budget & Bewind Postbus 229 5201 AE 's-hertogenbosch T. 06 456 925 70 E info@budget-bewind.nl W www.budget-bewind.nl Intakeformulier A. Persoonsgegevens Naam : Voorletters : Voornamen : Roepnaam : Geslacht

Nadere informatie