Toelichting kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013"

Transcriptie

1 Toelichting kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 Met dit formulier vraagt u kwijtschelding aan voor uw aanslag gemeentelijke belastingen Alleen een volledig ingevuld formulier kunnen wij in behandeling nemen. Zorgt u er daarom voor dat u de vragen goed invult. Is een vraag niet duidelijk? In deze toelichting leggen we de vragen verder uit. Ook leest u in de algemene toelichting waar u op moet letten en ziet u welke normen we gebruiken om te bepalen of u kwijtschelding krijgt. Heeft u na het lezen van de toelichting nog vragen? U kunt altijd contact met ons opnemen via of via In deze toelichting vindt u de volgende informatie terug: een algemene toelichting; een toelichting per vraag; de betalingscapaciteit met een rekenvoorbeeld. Algemene toelichting Voor welke aanslagen kunt u kwijtschelding aanvragen? U kunt kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing (AFV), de rioolheffing gebruiker woning (RIOG) en maximaal één hond ( 78,97). Heeft u meer dan één hond? Betaalt u dan wel de aanslag voor deze honden vóór de vervaldatum. Voor welke aanslagen kunt u geen kwijtschelding aanvragen? U kunt geen kwijtschelding aanvragen voor de heffingen op bedrijfspanden en/of niet-woningen. Dat geldt ook voor onroerend zaakbelasting eigenaar (OZBE) en rioolheffing eigenaar (RIOE). Wanneer stuurt u ons uw verzoek? Uw verzoek stuurt u ons tot uiterlijk drie maanden na de datum op het aanslagbiljet. Deze datum vindt u bij de dagtekening op het aanslagbiljet. Houd rekening met de vervaltermijn(en) van de aanslag. De invordering loopt door totdat wij uw verzoek om kwijtschelding hebben ontvangen. Pas vanaf dat moment heeft u uitstel van betaling. Ondernemer Bent u ondernemer met een inkomen op, of onder bijstandsniveau en met beperkt privé vermogen? U kunt uitsluitend kwijtschelding aanvragen voor het privé gedeelte van uw aanslag. Voor belastingen die geheel of gedeeltelijk verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep kunt u geen kwijtschelding aanvragen. Voor u geldt dezelfde indientermijn, maar uw aanvraag zal worden aangehouden totdat u aangifte heeft gedaan voor belastingjaar 2013 en ons het IB-60 formulier kunt verstrekken. Waar stuurt u uw verzoek naar toe? U stuurt uw aanvraagformulier in een gesloten envelop naar: Gemeente Maastricht Team Belastingen Postbus BZ MAASTRICHT Heeft u hulp nodig? Met deze toelichting helpen we u bij het invullen van het formulier. Toch kan het zijn dat u er niet alleen uitkomt. Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw aanvraag? Wij helpen u graag verder. U kunt terecht bij het GemeenteLoket, Mosae Forum 10, met en zonder afspraak. Wij helpen u graag op afspraak (telefoon 14043), want dan bent u snel aan de beurt. Wij vragen u om uw aanslagbiljet en bewijsstukken mee te nemen. Welke bewijsstukken u mee moet brengen, vindt u terug onder het kopje Welke bijlagen stuurt u mee?. De openingstijden van het GemeenteLoket zijn GemMaa Met afspraak maandag, dinsdag en woensdag: tot uur Zonder afspraak maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: 8.30 tot uur donderdag: tot uur Donderdagochtend en vrijdagmiddag is het GemeenteLoket gesloten 1

2 Welke bijlagen stuurt u mee? Op het formulier geven we per vraag aan welke bijlagen nodig zijn. Hieronder vindt u de belangrijkste bijlagen. Stuur deze voor zover van toepassing - mee met uw aanvraag en neem ze mee als u naar het GemeenteLoket komt voor hulp. U moet alleen kopieën opsturen of meenemen! kopie afschriften alle bank- en girorekeningen van de laatste vier volle weken. Het laatste saldo en de tenaamstelling van alle rekeningen dienen zichtbaar te zijn; kopie kentekenbewijs Deel IA-Voertuigbewijs en Deel IB-Tenaamstellingsbewijs van uw motorvoertuig(en); jaaropgave 2012 inzake hypotheekrente en hypotheekschuld; kopie meest recente uitkeringsspecificatie, salarisstrook en/of opgave bijverdiensten, géén jaaropgave; kopie specificatie van uw studiefinanciering van DUO-IB-Groep Wij dienen te weten hoe het maandbedrag is opgebouwd (inclusief voorblad); kopie bewijs te betalen kinderopvang; kopie beschikking kinderopvangtoeslag 2013 van de Belastingdienst en/of tegemoetkoming via uw werkgever, gemeente of het UWV per maand; inzake heffingskorting: kopie voorlopige aanslag(en) 2013 inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, vooren achterkant; kopie meest recente huurspecificatie van de woningbouwvereniging en/of uw huurcontract; kopie bewijs van betaling van de premie zorgverzekering; kopie beschikking huur-/zorgtoeslag 2013 van de Belastingdienst (alle pagina s); kopie bewijs van betalingsregeling met Belastingdienst, waterschap, gemeente/gemeentelijke sociale dienst. Uw ontvangstbevestiging Als u ons uw kwijtscheldingsformulier toestuurt, krijgt u een ontvangstbevestiging. Deze krijgt u schriftelijk binnen veertien dagen nadat wij uw formulier hebben ontvangen. Bewaart u deze ontvangstbevestiging goed. Geen bevestiging ontvangen? Krijgt u van ons geen ontvangstbevestiging? Neem dan direct contact met ons op via telefoonnummer Zo weet u zeker dat we uw verzoek ontvangen hebben en dat we uw aanvraag in behandeling kunnen nemen. Uitstel van betaling U heeft uitstel van betaling vanaf het moment dat wij uw aanvraag geregistreerd hebben. Het uitstel is geldig totdat u onze definitieve beslissing ontvangt. Wilt u toch alvast betalen? Dan kunt u zelf voor betaling zorgdragen. Wet- en regelgeving Bij de beoordeling van uw kwijtscheldingsverzoek volgen we een aantal richtlijnen. Het gaat dan om: Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990; Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gemeente Maastricht. Wilt u deze richtlijnen graag nalezen? Dan kunt u terecht bij het GemeenteLoket, Mosae Forum 10 en op In deze toelichting hebben we de wettelijke regels vereenvoudigd. U kunt er daarom geen rechten aan ontlenen. Behandeling van uw aanvraag Controle van uw gegevens Wij willen uw aanvraag goed beoordelen. Om dat te doen vragen we voor, tijdens en na de behandeling uw gegevens op bij verschillende instanties. Denkt u daarbij aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Stichting Inlichtingenbureau, de Belastingdienst, UWV en de RDW. Hiervoor vragen wij uw toestemming op het aanvraagformulier. Beoordeling van uw aanvraag Hebben we uw aanvraag volledig en juist ontvangen? Dan bekijken we uw situatie op het moment van de aanvraag. De gegevens die horen bij uw aanvraag leggen we vast in een geautomatiseerd systeem. Voordat u de aanvraag verstuurt Volledige aanvraag Vult u deze aanvraag helemaal in. Daarmee voorkomt u dat wij uw verzoek om kwijtschelding van belasting afwijzen. 2

3 Bewijsstukken toevoegen Controleert u nog even of u alle recente bewijsstukken heeft toegevoegd. Heeft u niet alle informatie en specificaties waarnaar wij vragen toegevoegd? Dan moeten wij uw verzoek afwijzen. U dient er rekening mee te houden dat geen kwijtschelding wordt verleend als het feit dat een belastingaanslag niet kan worden voldaan, aan de belastingschuldige is toe te rekenen. Dit doet zich onder meer voor in het geval sprake is van een voorliggende voorziening waarvan geen of onvoldoende gebruik wordt gemaakt. Hieronder wordt onder meer verstaan de huur- en zorgtoeslag, algemene heffingskorting en een aanvullende uitkering indien uw inkomen onder het bestaansminimum ligt. Onjuiste gegevens Vult u met opzet gegevens in die niet kloppen? Of heeft u gegevens die wel van toepassing zijn niet vermeld? Dan kan dit leiden tot strafrechtelijke vervolging en tot het terugbetalen van het kwijtgescholden bedrag. Toelichting per vraag 1a. Aanvrager De aanvrager is diegene die de aanslag heeft ontvangen. 1b. Uw gezinssituatie Geeft u hier aan welke gezinssituatie voor u van toepassing is. Echtgeno(o)t(e) / partner: - U bent getrouwd en heeft een gezamenlijk huishouden. - U bent ongetrouwd en heeft een gezamenlijk huishouden met een ander. Het gaat dan niet om uw ouder of kind. - U leeft duurzaam gescheiden van uw echtgeno(o)t(e) en heeft een gezamenlijk huishouden met een ander. Het gaat dan niet om uw ouder of kind. Alleenstaande ouder: - U heeft een eenoudergezin met minimaal één kind jonger dan 18 jaar. Voor dit kind of deze kinderen krijgt u kinderbijslag. In deze situatie heeft u geen gezamenlijk huishouden met een ander. Behalve als dit uw ouder of kind is. Alleenstaande: - U bent niet getrouwd en u ontvangt geen kinderbijslag. U heeft geen gezamenlijk huishouden met een ander. Behalve als dit uw ouder of kind is. - U leeft duurzaam gescheiden van uw echtgeno(o)t(e) en u ontvangt geen kinderbijslag. U heeft geen gezamenlijk huishouden met een ander. Behalve als dit uw ouder of kind is. 1c. Kinderen Hier vult u de gegevens van uw kinderen in. Met deze informatie bepalen we de uiteindelijke woonlasten en heffingskortingen. 1d. Andere inwonende personen Vul hier de gegevens in van overige inwonende personen, anders dan de eerder genoemde partner en/of kinderen. 1e. Uw belastingaanslag U vindt deze gegevens op uw aanslagbiljet. Bovenaan de rechterkant van uw aanslag ziet u een roze vlak. Hierin staan: het belastingjaar; het aanslagbiljetnummer; het aanslagbiljetbedrag. 2a. Uw vermogen in de vorm van banktegoeden Normbedrag Bij het beoordelen van uw kwijtscheldingsverzoek vindt een vermogenstoets plaats. Dit betekent dat u géén kwijtschelding ontvangt als u tegoed(en) heeft op uw spaar-, internet-, en/of bankrekeningen die het vrij te laten normbedrag te boven gaan. Het vrij te laten normbedrag is de (bij u van toepassing zijnde) norm van levensonderhoud (zie bladzijde 7 toelichting), plus de netto woonlasten en eventueel een gedeelte van de ziektekostenpremie. Let op! De vrij te laten norm in het kader van de kwijtschelding gemeentelijke belastingen is aanzienlijk lager dan de vrij te laten bedragen in de WWB (bijstandswet). 3

4 Uitzonderingen U was op ouder dan 65 jaar. Uw banksaldo mag dan per persoon 2.269,- hoger zijn. Bijlagen U voegt hier uw meest recente spaar-, internet-, en/of bankafschriften toe. U stuurt dan de afschriften met de laatste twee volgnummers en bijbehorende bladnummers. Laten deze afschriften een periode korter dan vier volle weken zien? Dan vult u dit aan met afschriften tot u aan de laatste vier volle weken komt. Het laatste saldo en de tenaamstelling op deze afschriften moet zichtbaar zijn. 2b. Uw motorvoertuig(en) Heeft u één of meer motorvoertuigen? Stuur ons dan een kopie van uw kentekenbewijs toe. Het gaat om Deel IA-Voertuigbewijs en Deel IB-Tenaamstellingsbewijs. Afwijzing van uw verzoek Uw verzoek tot kwijtschelding kunnen we afwijzen als: de waarde van het motorvoertuig meer dan 2.269,- is; u een motorvoertuig koopt; u meer dan één motorvoertuig op uw naam heeft staan. Uw motorvoertuig is onmisbaar voor u en/of uw huisgenoten In sommige gevallen is uw motorvoertuig onmisbaar. Dit toont u aan door: of een verklaring van een onafhankelijke arts toe te sturen; of een kopie van de gehandicaptenparkeerkaart mee te sturen; of te laten zien dat een werkgever of uitkerende instantie de kosten van uw motorvoertuig betaalt. U stuurt dan een bewijs of afschrift van de terugkerende overschrijving van dit bedrag mee; of een kopie van het kentekenbewijs of de groene kaart mee te sturen. Hier staat dan de naam op van de werkgever/ uitkerende instantie; of een verklaring van een werkgever/uitkerende instantie toe te sturen. 2c. Eigen woning Deze vraag vult u in als u een eigen woning heeft. We tellen het positieve verschil tussen de (WOZ) waarde van uw woning en de hoogte van een eventuele openstaande hypotheekschuld (= zogenaamde overwaarde) mee als vermogen. U stuurt ons het meest recente afschrift van de openstaande hypotheekschuld. 2d. Contant geld en andere waardevolle bezittingen Hier geeft u de totale waarde aan van uw contant geld en andere waardevolle bezittingen, maar alleen als het gaat om een bedrag van meer dan 250,-. U vermeldt hier de volgende waardevolle bezittingen: vorderingen effecten andere waardepapieren aandeel in (on)verdeelde nalatenschap boot caravan vakantiehuis huis in het buitenland Van elke bezitting stuurt u een bewijsstuk mee. 3a. Loon, pensioen, uitkering, alimentatie Hier schrijft u uw inkomsten uit lonen, pensioenen, uitkeringen en alimentatie op. Het gaat om uw netto-inkomsten per periode. Geef duidelijk aan of dit uw inkomsten per week, per vier weken of per maand zijn. De volgende inkomsten tellen we hierbij o.a. mee: 4

5 Uw inkomen uit dienstverband Werkt u in dienstverband? Dan stuurt u de meest recente loonstro(o)k(en) mee. Uw pensioen Ontvangt u een pensioen? Stuurt u dan een bankafschrift met uw laatst ontvangen pensioen mee. Uw uitkering ANW of AOW van de SVB In deze situatie krijgt u per maand een uitkering. De uitkering toont u aan door uw meest recente bankafschrift mee te sturen. Uw uitkering van het UWV / andere bedrijfsvereniging U krijgt van het UWV of een andere bedrijfsvereniging per maand of per vier weken een uitkering. Stuurt u dan uw laatst ontvangen maandoverzicht of periodieke overzicht mee. Uw uitkering van de sociale dienst U krijgt een uitkering van de sociale dienst. Deze bijstandsuitkering krijgt u op grond van de Wet werk en bijstand. U ontvangt dan elke maand een overzicht met onder andere de uitkering, uw vakantiegeld en eventuele inhoudingen en verrekeningen. Stuur uw laatst ontvangen overzicht mee. Uw vakantiegeld Ontvangt u vakantiegeld? Dit staat in de meeste gevallen op het overzicht van uw loon of uitkering. Is het maandbedrag niet duidelijk? We houden dan een vastgesteld percentage van het netto maandinkomen in. Dit is het geval als u het netto maandbedrag niet kent en de Belastingdienst het percentage ook niet weet. Uw studiefinanciering U kunt uw studiefinanciering aantonen door de laatste specificatie van de DUO-IB-Groep, waaruit blijkt hoe het maandbedrag is opgebouwd, mee te sturen. Als u studiefinanciering ontvangt, berekenen we de betalingscapaciteit met een vast bedrag. Heeft u naast uw studiefinanciering nog andere inkomsten? Ook dan berekenen we uw betalingscapaciteit met een vast bedrag. Meer informatie over deze specifieke bedragen kunt u krijgen via het GemeenteLoket of op onze website Uw ontvangen alimentatie Ontvangt u alimentatie? Vult u dan een netto maandbedrag in. Dit is het bedrag dat u overhoudt als u de belastingen hierover betaald heeft. Betaalt u over de alimentatie nog inkomstenbelasting? Stuur dan ook uw voorlopige aanslag of betalingsregeling van de Belastingdienst mee. 3b. Kosten kinderopvang Vanaf 1 januari 2013 is het beleid van de gemeente Maastricht aangepast. Hierdoor is het mogelijk dat de netto kosten van kinderopvang in mindering kunnen worden gebracht op uw inkomen bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding. Een van de voorwaarden is dat de kinderen verblijven in een geregistreerd kindercentrum of geregistreerde voorziening voor gastouderopvang door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau. In dat geval kunt u de bewijsstukken van de geregistreerde kinderopvang en de kosten meesturen. Om de netto kosten van de kinderopvang te kunnen beoordelen dient u de bewijsstukken kosten kinderopvang, kinderopvangtoeslag en/of tegemoetkoming via uw werkgever, gemeente of het UWV per maand, bij het kwijtscheldingsformulier te voegen. 3c. Uw heffingskorting Heffingskortingen die u maandelijks ontvangt van de Belastingdienst tellen we mee als inkomsten. Krijgt u heffingskorting? Stuurt u dan een kopie van de complete beschikking (= kopie van de voor- en achterkant van de voorlopige aanslag 2013 inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen) mee. 3d. Huur woning of kamer Als u een woning of kamer huurt, geeft u dit hier aan. U krijgt huurtoeslag? Stuurt u dan een kopie van uw voorschotbeschikking Toeslagen (huur-/zorgtoeslag) 2013 mee. 5

6 U krijgt geen huurtoeslag? Stuurt u dan uw huurcontract of huurspecificatie mee. U dient tevens aan te geven waarom u geen huurtoeslag ontvangt. 3e. Uw ziektekostenverzekering en zorgtoeslag Om de kosten van uw ziektekostenverzekering aan te tonen, stuurt u een betalingsbewijs mee, bijvoorbeeld een bankafschrift. Ook kunt u een kopie van de ziektekostenpolis meesturen. Als u zorgtoeslag krijgt, dan stuurt u een kopie van de voorschotbeschikking Toeslagen (huur-/zorgtoeslag) 2013 mee. Vermindering van uw ziektekosten We brengen twee bedragen in mindering op uw ziektekosten: zorgtoeslag: Het gaat dan om een maximumbedrag voor - alleenstaande of alleenstaande ouder : 88,- - partners : 171,- een vaste normpremie: - alleenstaande of alleenstaande ouder : 35,- - partners : 75,- 3f. Betaalde alimentatie Betaalt u alimentatie? U vult hier in om welk maandbedrag het gaat. Om uw betaling aan te tonen, stuurt u een betalingsbewijs mee. Op dit betalingsbewijs kunnen wij ook zien aan wie u deze alimentatie betaalt. 3g. Betalingsverplichtingen voor belastingschulden, waterschapslasten en schulden aan de gemeente/ gemeentelijke sociale dienst Doet u maandelijks een betaling voor een betalingsregeling bij de Belastingdienst, waterschap, of de gemeente/ gemeentelijke sociale dienst, dan kan dit invloed hebben op uw betalingscapaciteit. Vul in om welke schulden en aflossingen het gaat. Als bewijsstuk voor de regeling bij de Belastingdienst etc. stuurt u een kopie mee van deze regeling of een bewijs van de betalingen. 4a. Toelichting bij uw aanvraag Eventueel kunt u hier aanvullende informatie geven over uw aanvraag. N.B. Als u bezwaar wenst te maken tegen de aanslagoplegging, dient u dit NIET via het kwijtscheldingsformulier te doen, maar verwijzen wij u naar de achterkant van de aanslag! 4d. Gemachtigde Heeft u iemand anders die uw zaken waarneemt? Of staat u onder bewindvoering? Dan vult u hier de naam van deze persoon in. De gemachtigde krijgt het besluit van uw kwijtscheldingsverzoek en eventuele andere brieven hierover toegestuurd. 4e. Ondertekening Deze laatste vraag vult u altijd in als u een verzoek doet. Let erop dat uw verzoek een datum en handtekening heeft. Daarmee voorkomt u dat wij uw verzoek niet in behandeling nemen. Betalingscapaciteit Hoe bepalen we of u de gemeentelijke belastingen niet (helemaal) hoeft te betalen? We vergelijken uw inkomsten en uitgaven met een norm. De rijksoverheid bepaalt de norm. Deze staat in de Wet werk en bijstand (Wwb). Het gaat dan om 100 procent van de norm van levensonderhoud. We berekenen hoeveel u kunt betalen met uw netto besteedbare inkomen. Dit noemen we uw betalingscapaciteit. Dat is het bedrag dat u overhoudt van uw inkomen als u een aantal vaste lasten heeft betaald. Denkt u dan aan de huur en premies voor ziektekosten. Hieronder leest u wat die norm is in uw situatie. 6

7 Uw gezinssituatie Huishoudtype Norm 100 procent (levensonderhoud) Minimum Maximum Echtgenoten 1.057, ,96 Alleenstaande ouder 925, ,76 Alleenstaanden 660,98 925,37 Echtgenoten* beide partners 65 jaar of ouder 1.423,86 één partner 65 jaar of ouder 1.410,58 Alleenstaande ouder* 65 jaar of ouder 1.290,80 Alleenstaanden* 65 jaar of ouder 1.028,44 * inclusief de verhoging tegemoetkoming AOW Berekening van de norm voor levensonderhoud Bij de berekening van de norm gaan we uit van uw feitelijke inkomen. Dit is het inkomen dat u ontvangt uit bijvoorbeeld loon en uitkeringen. Deze heeft u bij vraag 3a ingevuld. Uw vakantiegeld en andere inkomsten tellen we daar ook bij op. Welk normbedrag voor u geldt, leest u hierna. Uw feitelijke inkomen: ligt boven uw maximumnorminkomen. We berekenen de kosten van uw levensonderhoud over het maximum-bedrag van de norm; ligt onder het minimumnorminkomen. We berekenen de kosten van uw levensonderhoud over het minimum-bedrag van de norm; ligt tussen het minimum en maximum. Dan berekenen we de kosten van uw levensonderhoud over het feitelijke inkomen. Andere normbedragen die we meenemen in de berekening Inkomsten uit kostgangers (vast bedrag per dag) 9,80 Inkomsten uit kamerverhuur daadwerkelijke inkomsten Maximum bedrag voor woonlasten 681,02 Vast bedrag dat van woonlasten afgaat bij: maximale woonlasten na aftrek eenpersoonshuishoudens 194,74 486,28 eenpersoonshuishoudens 65 jaar en ouder 192,92 488,10 meerpersoonshuishoudens 194,74 486,28 meerpersoonshuishoudens 65 jaar en ouder 191,11 489,91 Welke situatie is op u van toepassing? 1 U bent getrouwd en heeft een gezamenlijk huishouden met uw echtgeno(o)t(e). U bent niet getrouwd en heeft een gezamenlijk huishouden met een ander (niet uw ouder of kind). U leeft duurzaam gescheiden en heeft een gezamenlijk huishouden met een ander (niet uw ouder of kind). Minimale norm: 1.057,57 Maximale norm: 1.321, norm: 1.423,86 2 U heeft een eenoudergezin met minimaal één kind dat jonger is dan 18 jaar. U heeft voor het kind de volledige zorg. U heeft geen gezamenlijk huishouden met een ander (niet uw ouder of kind). Minimale norm: 925,37 Maximale norm: 1.189, norm: 1.290,80 3 U bent niet getrouwd. U heeft geen kinderen waarvoor u kinderbijslag krijgt. U heeft ook geen gezamenlijk huishouden met een ander (niet uw ouder of kind). U leeft duurzaam gescheiden. U heeft geen kinderen waarvoor u kinderbijslag krijgt. U heeft ook geen gezamenlijk huishouden met een ander (anders dan uw ouder of kind). Minimale norm: 660,98 Maximale norm: 925, norm: 1.028,44 Deze berekening gebruiken wij om te bepalen wat uw betalingscapaciteit is. U kunt dit zelf ook uitrekenen door de 7

8 gegevens in te vullen in het rekenmodel. Wat betekenen de resultaten? Is uw totale betalingscapaciteit nul of negatief? En hebben wij geen andere reden om uw verzoek af te wijzen? Dan schelden wij de gemeentelijke belastingen kwijt. Is uw totale betalingscapaciteit positief? Dan betaalt u het positieve bedrag. Als de uitkomst bijvoorbeeld 23,- is, dan betaalt u 23,-. per maand Inkomen (A)... Vakantiegeld per maand (B)... Andere inkomsten (C)... + Totaal feitelijk inkomen (A+B+C)... >... (D) Kale huur of rekenhuur (E)... Huurtoeslag (F)... - Netto woonlasten (E F)... (G) Vaste aftrek (H)... - Woonlasten na aftrek (G H)... >... - (I) Ziektekostenpremie* (J)... Belastingdienst, waterschap, gemeente/ gemeentelijke sociale dienst (K)... Norm voor levensonderhoud (L)... + (J+K+L)... >... - (M) Betalingscapaciteit per maand (D-I-M)... (N) Betalingscapaciteit: [(N) x 12 maanden x 80%] * verminderd met uw zorgtoeslag en uw normpremie van 35,- of 75,- 8

Informatiebrochure over kwijtschelding

Informatiebrochure over kwijtschelding Informatiebrochure over kwijtschelding 1. Algemeen In de gemeente Boxtel bestaat de mogelijkheid om van bepaalde belastingen kwijtschelding te krijgen. In deze brochure treft u de nodige informatie aan.

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 Door dit formulier in te vullen vraagt u de gemeente Ede om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014. Dat kan voor: afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Naam en voorletters: man vrouw Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Burgerservicenummer: Geboortedatum:

Naam en voorletters: man vrouw Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Verzoekformulier voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2015 Binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet terugzenden aan: Gemeente Lochem, Antwoordnummer 76, 7240 VB Lochem Informatie

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Afdeling Werk, Inkomen en Zorg, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: 0255-567200 (Hier niets invullen!) Identiteitsnummer

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 R aad voor R echtsbijstand Amsterdam Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rvr.org Algemene informatie over peiljaarverlegging U heeft

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van ons een beslissing

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Een bijdrage voor uw huur

Een bijdrage voor uw huur 12345toe 2010 Aanvragen Toelichting Huurtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Toeslagpartner

Nadere informatie

WWB (Wet werk en bijstand)

WWB (Wet werk en bijstand) WWB (Wet werk en bijstand) www.utrecht.nl/bijstandsuitkering Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5

Nadere informatie

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets

Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Wet afschaffing huishoudinkomenstoets Modelteksten Juni 2012 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank

Nadere informatie

Als u uw belasting niet kunt betalen

Als u uw belasting niet kunt betalen Als u uw belasting niet kunt betalen U hebt een belastingaanslag ontvangen en kunt deze niet betalen. Misschien komt u dan in aanmerking voor kwijtschelding van uw belastingen of premie. U hoeft de aanslag

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

De DSB Compensatieregeling

De DSB Compensatieregeling De DSB Compensatieregeling Deze brochure bevat een toelichting op de informatie die nodig is voor de berekening van de compensatie voor overkreditering. - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. Algemene toelichting 4 2.

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Wordt door de Afdeling ingevuld. Klantnummer Werkproces KM-code BSN/sofinummer Waarom

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013 Gegevens aangifte Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Belastingdienst. Belasting en schenken 2014

Belastingdienst. Belasting en schenken 2014 Belastingdienst Belasting en schenken 2014 Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken.

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21.

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21. Inhoud Inleiding 3 Financiële tegemoetkomingen 4 Uitgaven 10 Uitkomen met inkomen 11 Betalingen 17 Valkuilen 19 Kinderen 21 Tot slot 23 2 Geldzaken Wanneer u van een laag inkomen leeft, is het elke maand

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Belasting en schenken

Belasting en schenken 2011 Belasting en Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken. In deze brochure leest

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Belasting en schenking

Belasting en schenking 2006 Belasting en schenking Als u een behoorlijke som geld krijgt van iemand of een voorwerp dat veel waard is, dan moet u soms belasting betalen: het schenkingsrecht. Of u belasting moet betalen en hoeveel

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie