Totaal van het jaar Resultatenrekening (in miljoen EUR)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Totaal van het jaar Resultatenrekening (in miljoen EUR) 2013 2014"

Transcriptie

1

2 Kerncijfers Totaal van het jaar Resultatenrekening (in miljoen EUR) Totale opbrengsten EBITDA (1) voor niet-recurrente items EBITDA (1) Afschrijvingen Bedrijfswinst (EBIT) Netto financiële kosten Winst vóór belastingen Belastingen Minderheidsbelangen 5 4 Netto winst (aandeel van de groep) Kasstroom (in miljoen EUR) Investeringen Kasstroom uit operationele activiteiten Geldmiddelen betaald voor aanschaffing van immateriële en materiële vaste activa Netto kasstroom gegenereerd uit / (besteed in) andere investeringsactiviteiten 11-2 Vrije kasstroom (2) Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto toename / (afname) van kas en kasequivalenten Balans (in miljoen EUR) Per 31 december 2013 Per 31 maart 2014 Totaal balans Vaste activa Beleggingen, kas en kasequivalenten Eigen vermogen (aandeel van de groep) Minderheidsbelangen Schulden voor pensioenen, andere vergoedingen na uitdiensttreding en beëindigingsvoordelen Netto financiële positie Gegevens per aandeel Winst per aandeel (in EUR) (3) 0,54 0,47 Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen Gegevens over het personeel Personeelsbestand (aantal voltijdse equivalenten) Gemiddeld personeelsbestand over de periode Totale opbrengsten per werknemer (in EUR) EBITDA (1) voor niet-recurrente elementen per werknemer (in EUR) EBITDA (1) per werknemer (in EUR) Ratio (voor niet-terugkerende elementen) Return on Equity 6,0% 5,0% Bruto marge 59,8% 61,2% (1) Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization. (2) Kasstroom voor financieringsactiviteiten (3) In 2013 en 2014 de gewone en verwaterde winsten per aandeel (in EUR) zijn indentiek Het Belgacom Management Committee verklaart dat de verkorte geconsolideerde interim financiële staten, die zijn opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards ('IFRS'), naar zijn weten een getrouw en eerlijk beeld geven van de activa, de financiële toestand en de resultaten van Belgacom en van de entiteiten die in de consolidatie zijn opgenomen. Het Belgacom Management Committee wordt vertegenwoordigd door Dominique Leroy, Gedelegeerd Bestuurder, Philip Vandervoort, Executive Vice-President Consumer, Bart Van Den Meersche, Executive Vice-President Enterprise, Ray Stewart, Executive Vice-President Finance en CFO, Geert Standaert, Executive Vice-President Service Delivery Engine, Michel Georgis, Executive Vice- President Human Resources, en Dirk Lybaert, Executive Vice-President Corporate Affairs. 2

3 Brussel, 9 mei :00 (CET) Blikvangers Q Financiële resultaten in lijn met verwachtingen, jaarvooruitzichten bevestigd Trend van opbrengsten uit Mobile-diensten verbetert verder Solide operationele prestaties: aantal Mobile Postpaid-, TV- en Fixed Internet-klanten groeit verder aan De Belgacom Groep genereerde in het eerste kwartaal van miljoen EUR opbrengsten, d.w.z. -6,6% op jaarbasis. Zoals verwacht vielen de opbrengsten van Belgacom International Carrier Services, BICS, fors lager uit dan over de vergelijkbare periode in Exclusief BICS lagen de opbrengsten uit de kernactiviteiten van Belgacom 3,9% lager dan vorig jaar, of 3% lager indien geen rekening wordt gehouden met de meerwaarde van 11 miljoen EUR die in het eerste kwartaal van 2013 werd gerealiseerd. De trend op jaarbasis m.b.t. de opbrengsten uit Mobile-diensten 1 voor de Consumer- en Enterprise-businessunits verbeterde verder. In het eerste kwartaal van 2014 bedroegen de totale opbrengsten uit Mobile-diensten 318 miljoen EUR, of 6,0% lager op jaarbasis, tegenover -11,6% in het vierde kwartaal van Belgacom rapporteerde over het eerste kwartaal van 2014 een groepsebitda 2 van 412 miljoen EUR, of 6,6% lager dan in dezelfde periode van Uitgezonderd eenmalige elementen kwam dit neer op -5.0%, een verbetering t.o.v. het voorgaande kwartaal, dat een ebitdadaling met 8,3% op like-for-likebasis te zien gaf. In het eerste kwartaal van 2014 investeerde Belgacom 179 miljoen EUR, of 13 miljoen EUR minder dan in dezelfde periode van De investeringen in netwerken en IT versnelden, zoals voorzien in de strategie van Belgacom, maar werden gecompenseerd door een positief timingeffect voor de vernieuwing van tv-inhoud. In het eerste kwartaal van 2014 genereerde Belgacom een vrije kasstroom van 119 miljoen EUR, of 30 miljoen EUR meer dan in dezelfde periode van Dit was vooral het gevolg van lagere inkomstenbelastingen, minder cash betaald voor investeringen en lagere behoeften in termen van kernbedrijfskapitaal, die voor een deel werden opgeheven door een lagere ebitda. Belgacom had een commercieel sterk kwartaal, met een solide groei van Mobile Postpaid klanten basis, Belgacom TV en Fixed Internet-lijnen Mobile Postpaid-kaarten (waarvan gratis Data-kaarten en M2M); totaal van Mobile-kaarten Mobile Prepaid-kaarten (waarvan Mobisud-kaarten), met een totaal van Belgacom TV-abonnementen, goed voor een totaal tv-klantenbestand van Fixed Internet-lijnen, goed voor een totaal van internetklanten Fixed Voice-lijnen, goed voor in totaal Fixed Voice-klanten Belgacom hanteert een nieuwe rapporteringsstructuur voor het Consumersegment, waarbij ze de gerapporteerde parameters afstemt op haar convergentie- en waardestrategie op lange termijn (zie pagina 12).In het eerste kwartaal van 2014 genereerde CBU 367 miljoen EUR uit X-playgezinnen, stabiel t.o.v. het eerste kwartaal van Dit kwam met name door de aanhoudende groei van het aantal 4-playgezinnen, dat in het eerste kwartaal van 2014 met toenam tot Dit gecombineerd met de hogere gemiddelde opbrengsten per 4-playgezin leidde tot een opbrengstengroei van 17,5% uit 4-playgezinnen. Dit werd gecompenseerd door lagere opbrengsten uit 1-play en 2-playgezinnen, terwijl de opbrengsten uit 3-play stabiel bleven door een betere productenmix en een hogere RGU 5. Dominique Leroy, Gedelegeerd Bestuurder Belgacom: Ik ben fier een bevredigend eerste kwartaal van 2014 te kunnen aankondigen, waarbij Belgacom haar sterke commerciële prestaties voortzet en de financiële resultaten in lijn liggen met haar verwachtingen. We danken het solide operationele resultaat aan de focus op de grote kracht van Belgacom: convergente Mobile- en Fixeddiensten, steunend op kwaliteitsvolle netwerken. De positieve impact van deze convergentiestrategie wordt nog 1 Gecombineerde opbrengsten uit Mobile Voice en Mobile Data. 2 Voor niet-recurrente elementen 3 Inclusief Mobile-kaarten voor Voice en Data verkocht via CBU, alsook M2M-kaarten bij EBU. Ook inclusief Mobile-kaarten van Tango, MVNO en het segment SDE&W. 4 Komt overeen met het totale aantal settopboxen: nieuwe gezinnen en 9000 secondstreamgebruikers. Door een eenmalige opkuis van de lopende orders werd het totale tv-klantenbestand eind 2013 met tv-abonnementen verminderd. 5 Revenue Generating Unit. 3

4 duidelijker in onze nieuwe rapportering m.b.t. gezinnen voor het Consumer-segment: in vergelijking met vorig jaar heeft een toenemend aantal gezinnen zowel vaste als mobiele producten van Belgacom; globaal zijn de gemiddelde opbrengsten per gezin met 3,3% gestegen, en het aantal 4-playgezinnen is met 16% aangegroeid. Onze Internet- en TV-klantenbases blijven een mooie groei optekenen, waardoor ons marktaandeel voor TV in alle gewesten licht hoger uitkomt. Ook voor Mobile houden we goed stand in een uitdagende markt. Dankzij een solide groei van het nettoaantal postpaidklanten in zowel het Consumer- als het Business-segment bleven we ons marktaandeel voor mobile postpaid licht opdrijven. Aan de andere kant nam de prepaidklantenbasis van Belgacom verder af, in overeenstemming met de markttrends. Binnen de mix bleef ons Proximus-prepaidmerk evenwel minder snel achteruitgaan. De financiële prestaties in onze Consumer- en Enterprise-segmenten ondervonden de impact van de krimpende Fixed Voice-activiteiten en van de verstoring van de mobiele markt sinds eind 2012, hoewel we bemoedigende vooruitgang boeken wat de trend van de opbrengsten uit Mobile-diensten betreft. Bijgevolg bevestigen we onze verwachtingen inzake opbrengsten en ebitda voor het volledige jaar 2014, waarbij we Telindus France nu afzonderen van onze kernactiviteiten naar aanleiding van het afsluiten van de verkoop. Conferentiegesprek met analisten Belgacom zal op vrijdag 9 mei 2014 een conferentiegesprek organiseren voor de institutionele beleggers en analisten. Tijdstip: 14 u Brussel 13 u Londen 8 u New York - Toegangsnummer Europa : Toegangsnummer VK : Toegangsnummer USA : Code: Financieel verslag Belgacom Groep Kernopbrengsten van Belgacom: -3%, exclusief 11 miljoen EUR meerwaarde op verkoop van gebouwen geboekt in 2013 Lagere Voice-volumes zorgen voor lagere opbrengsten van BICS EBITDA -5%, éénmalige effecten 1 uitgezonderd, ondersteund door kostenbeheersing Belgacom genereerde een vrije kasstroom van 119 miljoen EUR Kwartaalcijfers vanaf pagina 18 Opbrengsten (in miljoen EUR) % Verschil Consumer Business Unit ,0% Enterprise Business Unit ,6% Service Delivery Engine & Wholesale* ,2% Staff & Support ,9% Internationale Carrierdiensten ,3% Eliminaties tussen de segmenten* ,8% Totaal ,6% (*) de cijfers van 2013 werden aangepast om de toewijzing van de aan Scarlet gefactureerde wholesaleopbrengsten van Belgacom aan het Consumer Business Unit-segment weer te geven. Voor meer informatie, zie pagina 27 1 Zonder de impact van de in 2013 gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van gebouwen, een boekhoudkundige alignering voor de kapitalisatie van de netwerkinstallatieactiviteiten; uitgaven in het kader van Belgacoms aangekondigde transformatie- en rebrandingprogramma. 4

5 De Belgacom Groep genereerde in het eerste kwartaal van miljoen EUR opbrengsten, d.w.z. -6,6% of 105 miljoen EUR lager dan in het eerste kwartaal van Hierin is de impact van de regelgevende maatregelen 1 begrepen, die de opbrengsten over het eerste kwartaal met een geraamd bedrag van 8 miljoen EUR drukten. De opbrengsten van Belgacom International Carrier Services, BICS, vielen fors lager uit dan over de vergelijkbare periode in Exclusief BICS lagen de opbrengsten uit de kernactiviteiten van Belgacom 3,9% lager dan vorig jaar, of 3% lager indien geen rekening wordt gehouden met de meerwaarde van 11 miljoen EUR die in het eerste kwartaal van 2013 werd gerealiseerd. Afgezien van de meerwaarde in 2013 was de daling van de opbrengsten uit de kernactiviteiten het gevolg van de combinatie van twee elementen: - De Consumer Business Unit rapporteerde een opbrengstendaling van 3,0% op jaarbasis als gevolg van lagere opbrengsten uit Mobile. De opbrengstentrend van CBU toonde evenwel een verdere verbetering tegenover voorgaande kwartalen, dankzij de afnemende effecten van de tariefherzieningen op de opbrengsten uit Mobile-diensten. Daarnaast namen de opbrengsten uit TV en Fixed Data verder toe, dankzij het succes van de convergente Packs van Belgacom. - Het Enterprise Business-segment rapporteerde 2,6% minder opbrengsten over het eerste kwartaal van 2014, waarbij tevens een verbetering op kwartaalbasis merkbaar is. Dit is vooral het gevolg van de verruimde mobiele klantenbasis, die de druk op de mobiele tarieven almaar beter compenseert. Bovendien is de impact van regelgevingsmaatregelen vanaf 1 januari 2014 beperkt tot de verlaagde roamingtarieven 2. Bedrijfskosten (in miljoen EUR) % Verschil Kosten van aan omzetgerelateerde materialen en diensten ,8% Personeelskosten en pensioenen ,9% Andere bedrijfskosten ,4% Totaal ,7% Niet-recurrente kosten Totaal ,6% Lagere Cost of Sales vooral door lagere kosten bij BICS De Belgacom Groep rapporteerde een Cost of Sales van 575 miljoen EUR over het eerste kwartaal van 2014, of 9,8% minder dan in dezelfde periode van Dit was grotendeels het gevolg van aanzienlijk lagere opbrengsten van BICS, wat zorgde voor een lagere Cost of Sales. De Cost of Sales in het Consumer-segment lagen 5,6% lager, vooral dankzij de lagere interconnectiekosten, de positieve impact van de blijvende focus op kostenefficiëntie, en de verlaagde mobiele terminatietarieven in Luxemburg. HR-kosten in het eerste kwartaal 3,9% lager dan in 2013 De Belgacom Groep rapporteerde 278 miljoen EUR HR-kosten over het eerste kwartaal van 2014, 11 miljoen EUR of 3,9% minder dan vorig jaar. Deze gunstige variantie was te verklaren door een verminderde headcount in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden (- 222 fte's), een hogere gekapitaliseerde arbeid in het kader van de IT- en netwerkinvesteringsprojecten van Belgacom. In tegenstelling tot de voorgaande kwartalen werd de gunstige impact niet gecompenseerd door inflatiegebonden loonindexeringen, daar de laatste indexering dateerde van 1 januari Ook werden de HR-kosten het eerste kwartaal van 2014 positief beïnvloed door een boekhoudkundige alignering van gekapitaliseerde arbeid 3, voor een bedrag van 2 miljoen EUR. Aantal FTE Maart 2013 December 2013 Maart maanden variatie 12 maanden variatie Totaal Lagere niet-hr-kosten In het eerste kwartaal van 2014 rapporteerde de Belgacom Groep 215 miljoen EUR niet-hr-kosten; 1,4% minder dan in dezelfde periode van Naast een positieve impact van Belgacoms aanhoudende focus op kostenefficiëntie was de variantie op jaarbasis ook te danken aan een beperkt netto positief eenmalig effect, met lagere kosten als gevolg van gekapitaliseerde geoutsourcete arbeid, voor een deel gecompenseerd door bijkomende kosten in het kader van het transformatie- en rebrandingprogramma van Belgacom. 1 Impact van de verlaging (als gevolg van de regelgeving) van de mobiele terminatietarieven van het Belgacom-filiaal Tango in Luxemburg, en lagere roamingtarieven voor spraak en data. 2 Met ingang van januari 2014 wordt de opbrengstenvariantie voor de Enterprise Business Unit niet langer beïnvloed door de verlaagde mobiele terminatietarieven. 3 De variantie van de HR-kosten op jaarbasis wordt positief beïnvloed door een boekhoudkundige alignering binnen de onderneming voor de kapitalisatie van netwerkinstallatie-activiteiten voor klantenaansluitingen, toepasselijk vanaf 1 januari

6 Niet-terugkerende kosten Een niet-terugkerende kost van 1 miljoen EUR werd in het eerste kwartaal van 2014 geboekt, vooral als gevolg van een geraamde voorziening voor een personeelsherstructurering in Telindus UK, die gedeeltelijk werd gecompenseerd door een actualisering van de voorziening voor beëindigingsvoordelen. Bedrijfswinst vóór afschrijvingen (ebitda) (in miljoen EUR) % Verschil Consumer Business Unit ,0% Enterprise Business Unit ,7% Service Delivery Engine & Wholesale* ,0% Staff & Support ,0% Internationale Carrierdiensten ,6% Eliminaties tussen de segmenten 0 0-0,0% Totaal ,6% Niet-recurrente kosten Totaal ,8% (*) de cijfers van 2013 werden aangepast om de toewijzing van de aan Scarlet gefactureerde wholesaleopbrengsten van Belgacom aan het Consumer Business Unit-segment weer te geven. Voor meer informatie, zie pagina 27 Belgacom rapporteerde over het eerste kwartaal van 2014 een groepsebitda van 412 miljoen EUR, of 6,6% lager dan in dezelfde periode van Op like-for-likebasis, d.w.z. zonder rekening te houden met de in 2013 gerealiseerde meerwaarde van 11 miljoen EUR op de verkoop van gebouwen, de alignering voor de kapitalisatie van de installatiekosten (6 miljoen EUR) vanaf 2014 en de beperkte bijkomende kosten voor de eerder aangekondigde transformatie en rebranding van de onderneming, daalde de ebitda met 5,0%. Voor het eerste kwartaal van 2014 houdt dit een flinke trendverbetering in t.o.v. het voorgaande kwartaal, waarvoor een daling van de ebitda met 8,3% op like-for-likebasis werd gerapporteerd. De ebitda van het eerste kwartaal van 2014 bleef de impact ondervinden van een aantal regelgevingsmaatregelen, die de ebitda met een geraamd bedrag van -7 miljoen EUR (-1,5%) 1 drukten. Voor de rest was de ebitdadaling het gevolg van de druk op de directe marge in zowel het Consumer- als het Business-segment, ook al vertoonden beide een verdere verbetering t.o.v. het voorgaande kwartaal. De daling van de marge werd voor een deel gecompenseerd door lagere operationele kosten. Afschrijvingen De totale afschrijvingen in het eerste kwartaal van 2014 beliepen 196 miljoen EUR, een stijging met 4 miljoen EUR t.o.v. het voorbije jaar, vooral door de hogere gekapitaliseerde basis, gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van de nuttige levensduur van de modems and decoders. Netto financiële kosten De netto financiële kosten stegen met 2 miljoen EUR op jaarbasis tot 23 miljoen EUR in 2014, vooral als gevolg van hogere netto interestkosten. Belastingen In het eerste kwartaal van 2014 bedroegen de uitgaven voor belastingen 40 miljoen EUR, wat neerkomt op een effectieve aanslagvoet van 20%. Dit is iets lager dan de effectieve aanslagvoet van 23,2% voor het eerste kwartaal van 2013, als gevolg van de lagere winst voor belastingen, met vrijwel stabiele aanpassingen van de belastbare basis. De effectieve aanslagvoet is gebaseerd op de toepassing van de algemene principes van de Belgische fiscale wetgeving. Nettowinst (aandeel van de Groep) Belgacom rapporteerde een nettowinst van de Groep (aandeel van de Groep) van 149 miljoen EUR over het eerste kwartaal van 2014, een daling met 22 miljoen EUR in vergelijking met het eerste kwartaal van 2013, vooral als gevolg van de lagere ebitda. Investeringen (capex) (in miljoen EUR) % Verschil Consumer Business Unit ,3% Enterprise Business Unit ,7% Service Delivery Engine & Wholesale ,4% Staff & Support ,6% Internationale Carrierdiensten ,3% Totaal ,9% 1 Is vooral het gevolg van de verlaagde roamingtarieven voor voice en data sinds 1 juli

7 In het eerste kwartaal van 2014 investeerde Belgacom 179 miljoen EUR, of 13 miljoen EUR minder dan in dezelfde periode van 2013, door de timing van capexbehoeften in het Consumer-segment voor de vernieuwing van tv-inhoud. Het bedrag dat het SDE&W-segment investeerde, versnelde evenwel in lijn met de aangekondigde netwerk- en simplificatiestrategie van Belgacom. In de eerste drie maanden van 2014 verbeterde Belgacom de kwaliteit van haar 4G-netwerk verder, door het debiet met 50% te verhogen en het 4G-outdoorbereik tot 66% 1 uit te breiden. Met de beste combinatie van snelheid en bereik bleef Proximus zijn klanten de best mogelijke 4G-kwaliteit bieden. Daarnaast ging Belgacom door met het uitrollen van haar vectoringtechnologie op haar VDSL-netwerk, waarbij ze de internet snelheid verhoogde tot 70 Mbps. In het kader van de transformatie- en vereenvoudigingsplannen van Belgacom investeerde SDE&W ook verder in netwerk- en IT-vereenvoudiging. Kasstromen (in miljoen EUR) % Verschil Kasstroom uit operationele activiteiten % Geldmiddelen betaald voor aanschaffing van immateriële en materiële vaste activa ,8% Netto kasstroom gegenereerd uit / (besteed in) andere investeringsactiviteiten 11-2 >-100% Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten % Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten ,4% Netto toename / (afname) van kas en kasequivalenten % In het eerste kwartaal van 2014 genereerde Belgacom een vrije kasstroom (FCF) van 119 miljoen EUR, of 30 miljoen EUR meer dan in dezelfde periode van De hogere FCF is vooral het gevolg van lagere inkomstenbelastingbetalingen, minder cash betaald voor investeringen en lagere behoeften in termen van kernbedrijfskapitaal, die voor een deel werden opgeheven door een lagere ebitda. De kasstroom uit financieringsactiviteiten voor het eerste kwartaal van 2014 komt uit op 254 miljoen EUR en ligt daarmee 181 miljoen EUR hoger dan in 2013, als gevolg van de toename van kortlopend schatkistpapier ('commercial paper') in 2014, voor een deel gecompenseerd door dividenden betaald in het kader van niet-controlebelangen in het eerste kwartaal van In het eerste kwartaal van 2013 werd een particuliere plaatsing van 150 miljoen EUR gelanceerd. Balans en eigen vermogen Op 28 maart 2014 ondertekenden Belgacom en Vivendi een bindende overeenkomst voor de verkoop van 100% van de aandelen in Group Telindus France. Op 31 maart 2014 werden de activa en bijbehorende passiva van de entiteiten van Group Telindus France geclassificeerd als 'aangehouden met het oog op verkoop' (voor meer informatie, zie pagina 29). In vergelijking met eind 2013 daalde de goodwill met 28 miljoen EUR als gevolg van deze classificatie. De immateriële en materiële vaste activa daalden met 32 miljoen EUR tot 3711 miljoen EUR, als gevolg van de geïnvesteerde capex, die lager lag dan de afschrijvingen en de classificatie van de vaste activa van de entiteiten van Telindus Group als 'aangehouden met het oog op verkoop'. Het eigen vermogen steeg van 2846 miljoen EUR eind 2013 tot 3004 miljoen EUR eind maart 2014, wat grotendeels de nettowinst weerspiegelt die tot hiertoe in 2014 werd gegenereerd. In vergelijking met eind 2013 is de netto financiële schuld eind maart 2014 met 92 miljoen EUR gedaald tot 1723 miljoen EUR. De uitstaande brutolangetermijnschuld bedroeg 1,9 miljard EUR op dezelfde datum. De financiële positie van Belgacom blijft gezond, met een van de laagste schuldposities in de Europese telecomsector. Stand van zaken wet- en regelgeving Regelgeving impact (Daling in miljoen EUR) MTR Roaming (i.e. Voice, SMS and Data) Totaal Vooruitzichten Geschatte impact FY 2014 Q Opbrengsten ~ 10m 3m EBITDA ~ 5m 1m Opbrengsten ~ 25m 5m EBITDA ~ 25m 5m Opbrengsten ~ 35m 8m EBITDA ~ 30m 7m Mobiele terminatietarieven Op 16 januari 2014 maakte de Luxemburgse regelgever, het ILR, zijn besluit bekend betreffende zijn herziening van de MTR-marktanalyse. De drie mobiele operatoren (EPT, Tango en Orange) worden beschouwd als operatoren met aanmerkelijke marktmacht. Het is de bedoeling van het ILR de MTR's te bepalen op basis van een zuiver bottom-up LRICkostenmodel (long-run incremental cost: gemiddelde incrementele kosten op lange termijn). In afwachting van het 1 Outdoorbereik voor 4G, zoals gemeten door Commsquare in de drivetest van het eerste kwartaal van

8 definitieve model heeft het ILR de symmetrische MTR's vanaf 1 februari vastgelegd op 0,98 eurocent/min. Voorheen bedroegen de MTR's 8,2 eurocent voor EPT en Tango, en 10,5 eurocent voor Orange. Voor het volledige jaar 2014 wordt de impact van de lagere MTR s voor Tango, die binnen het Consumer-segment wordt geboekt, geraamd op -10 miljoen EUR opbrengsten en -5 miljoen EUR ebitda. Tango heeft beslist tegen deze beslissing in beroep te gaan. Internationale roaming Op 1 juli 2012 werd de Roaming III-verordening van kracht, die tien jaar, tot 30 juni 2022, geldig zal zijn. Ze legt een verdere verlaging van de bestaande gereguleerde tariefplafonds op en breidt de roamingverordening vanaf juli 2012 uit tot retaildata. EU roaming regelgeving 01-Jul Jul Jul Jul-14 Roamingtarieven voor spraak (in euro cent per minuut) Retail Uitgaand Retail Inkomend Wholesale Roamingtarieven voor SMS (in euro cent per SMS) Retail SMS Wholesale SMS Roamingtarieven voor data (in euro cent per Mb) Retail data Wholesale data Daarnaast werden twee structurele maatregelen genomen om de concurrentie aan te zwengelen: (i) wholesaletoegang voor MVNO's vanaf 1 juli 2012 en (ii) loskoppeling, d.w.z. afzonderlijke verkoop van roamingdiensten en binnenlandse mobiele diensten vanaf 1 juli De verordening legt ook regels vast om de tarieftransparantie en de communicatie in verband met de kosten voor roamingklanten te verbeteren. De Roaming III-verordening vervalt in principe op 30 juni Intussen heeft de Europese Commissie in haar maatregelenpakket om de fragmentatie van de Europese telecomsector aan te pakken - 'Connected Continent - evenwel voorgesteld om bijkomende maatregelen op te leggen om roaming in de komende jaren af te schaffen. Op 3 april 2014 stemde het Europees parlement in zijn eerste lezing over het voorstel van de Commissie en stelde het voor om deze toeslagen vanaf 15 december 2015 te schrappen. De herziening zal nu met de Europese Raad moeten worden besproken. De definitieve goedkeuring van het EU pakket wordt ten vroegste eind 2014 verwacht. Belasting op mobiele sites In december 2013 heeft de Waalse regering beslist om vanaf 2014 per site 8000 EUR belastingen te heffen op mobiele telecomuitrusting. Belgacom neemt zich voor haar recht om deze beslissing aan te vechten, uit te oefenen. Belgacom meent dat ze een goede kans maakt om de wettelijkheid van deze belasting in vraag te stellen. Vooruitzichten 2014 Op basis van de prestaties tot hiertoe en de beste raming van Belgacom voor de rest van het jaar, herhaalt Belgacom haar vooruitzichten voor het volledige jaar Om een vergelijkbare basis te behouden na de verkoop van Telindus France worden de opbrengsten en de ebitda van Group Telindus France apart van de kernactiviteiten van Belgacom en apart van BICS gerapporteerd. Gerapporteerd Parameters FY 2013 Jaarverwachtingen (FY) 2014 Q Groepsopbrengsten Corebusiness (excl. BICS & Telindus FR) Daling tussen '-1% en -2%' -3,9% Telindus France 242 BICS Daling tussen '-10% en -15%' -14,3% Groepsebitda Groepsebitda excl. Telindus FR Daling tussen '-3% en -4%' -6,0% Telindus France 11 Capex 972 Ca. EUR 900 miljoen 179 De afwijking tussen op kwartaalbasis gerapporteerde cijfers en de verwachtingen voor het volledige jaar is vooral toe te schrijven aan de timing van: - de verkoop van netwerkgebouwen in het kader van het netwerkvereenvoudigingsproject van Belgacom; - de positieve effecten van een boekhoudkundige alignering binnen de onderneming voor de kapitalisatie van netwerkinstallatieactiviteiten voor klantenaansluitingen vanaf 1 januari 2014; voor het volledige jaar gecompenseerd door - uitzonderlijke kosten (vooral opex) van ca. 20 miljoen EUR om de concurrentiepositie van Belgacom te versterken via transformatie en opwaardering van haar merkimago. 8

9 Consumer Business Unit - CBU Sterke verbetering van de trend van de opbrengsten uit Mobile-diensten en aanhoudende groei voor Internet en TV Solide operationele prestaties: aantal Mobile Postpaid-, TV- en Fixed Internet-klanten groeit verder aan Stabiel segmentresultaat exclusief regelgeving, als gevolg van een betere directe marge en gekapitaliseerde arbeid Het succes van de convergentiestrategie blijkt uit de gunstige evolutie van de 4-playgezinnen: rapportering m.b.t. x-playgezinnen, zie pagina 12 Resultatenrekening Consumer Business Unit (in miljoen EUR) 2013 Herzien 2014 % Verschil TOTAAL SEGMENT OPBRENGSTEN ,0% Kosten van aan omzetgerelateerde materialen en diensten ,6% Personeelskosten en pensioenen ,9% Andere bedrijfskosten ,4% TOTALE BEDRIJFSKOSTEN vóór afschrijvingen ,7% TOTAAL SEGMENT RESULTAAT (1) ,0% Marge segment bijdrage 45,9% 46,8% Afschrijvingen ,7% BEDRIJFSWINST ,3% (1) Bedrijfswinst vóór afschrijvingen en voor niet-recurrente opbrengsten en kosten Noot de cijfers van 2013 werden herzien om de toewijzing van de aan Scarlet gefactureerde wholesaleopbrengsten van Belgacom aan het Consumer Business Unit-segment weer te geven. Voor meer informatie, zie pagina 27. Financiële en operationele kwartaalresultaten van CBU: pagina 19 Opbrengsten Over het eerste kwartaal van 2014 rapporteerde CBU 536 miljoen EUR opbrengsten, of 3,0% minder dan over dezelfde periode vorig jaar. De regelgevingsmaatregelen 1 hadden een geraamde impact van -4 miljoen EUR (-0,7%) op de opbrengsten van het eerste kwartaal. Op die manier zetten de opbrengsten van CBU, gesteund door het succes van de convergente Packs, hun verbetering op kwartaalbasis verder. De opbrengsten uit Mobile-diensten herstelden in het eerste kwartaal van 2014 verder tot -7% (tegenover -14% in het voorgaande kwartaal), ondanks de concurrentieomgeving. Daarnaast lagen de totale opbrengsten uit Fixed, ondanks de aanhoudende afkalving van de opbrengsten uit Fixed Voice, licht hoger dankzij TV en Fixed Internet. (in miljoen EUR) % Verschil Opbrengsten ,0% Van Vast ,5% Spraak ,7% Internet ,7% TV ,0% Toestellen (excl. TV) ,6% Van Mobiel ,2% Mobiele diensten ,0% Toestellen ,7% Van Filialen ,2% Scarlet ,0% Tango ,5% Andere opbrengsten ,2% De ARPU uit Fixed Voice lag hoger als gevolg van de tariefverhogingen; de afname van het aantal lijnen en de substitutie door het mobiele verkeer waren verantwoordelijk voor de opbrengstendaling. De opbrengsten uit Fixed Voice kwamen in het eerste kwartaal van 2014 uit op 99 miljoen EUR, goed voor een daling op jaarbasis met 4,7%. Dit kwartaal kon profiteren van tariefverhogingen, die werden weerspiegeld in de ARPU van Fixed Voice, die op jaarbasis toenam met 0,8% tot 20,3 EUR. Dit temperde enigszins de terugval van de opbrengsten uit Voice, 1 De gereguleerde verlaging op 1 januari 2014 van de mobiele terminatietarieven voor Tango Luxembourg, alsook de lagere Voice-, sms- en dataroamingtarieven ingevolge de verlaagde gereguleerde tarieven sinds 1 juli

10 als gevolg van het lijnverlies op jaarbasis en de substitutie van Fixed-verkeer door Mobile. Het eerste kwartaal werd afgesloten met een verlies van vaste lijnen. Eind maart 2014 telde het klantenbestand voor Fixed Voice bij CBU in totaal lijnen. Aanhoudende groei van opbrengsten uit Fixed Internet; sterke aangroei van klanten over het kwartaal. CBU sloot het eerste kwartaal van 2014 af met 89 miljoen EUR opbrengsten uit Fixed Internet, d.w.z. 2,7% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit was vooral te danken aan het groeiende klantenbestand en de tariefverhogingen. De breedbandklantenbasis groeide stevig aan met netto nieuwe klanten in het eerste kwartaal van 2014, mede dankzij andermaal sterke prestaties van het Scarlet-merk. Dat brengt het totale klantenbestand voor Fixed Internet bij CBU eind maart 2014 op De breedband-arpu voor het eerste kwartaal van 26,1 EUR lag iets lager dan over dezelfde periode in 2013 (26,3 EUR), als gevolg van de hogere penetratie van de Packs. Forse groei TV-opbrengsten dankzij toename TV-klantenbestand en hogere ARPU De TV-opbrengsten stegen in het eerste kwartaal van 2014 met 8,0% tot 70 miljoen EUR dankzij het verder groeiende aantal abonnees. In het eerste kwartaal van 2014 verwelkomde Belgacom een stevige TV-klanten (inclusief multiple settopboxen), waardoor het marktaandeel van Belgacom TV in alle regio's licht verbeterde 1. CBU sloot maart 2014 af met een totale TV-klantenbasis van , van wie multiplestream 2 waren. De ARPU uit TV toonde een groei van 3,9% op jaarbasis tot 19,0 EUR, dankzij de productoptie 'TV Overal'. Sterke verbetering van de trend m.b.t. de opbrengsten uit Mobile-diensten; postpaidklantenbasis groeit verder aan Over het eerste kwartaal van 2014 rapporteert CBU 183 miljoen EUR opbrengsten uit Mobile-diensten, of 7,0% minder op jaarbasis. Dit is een belangrijke verbetering tegenover het voorgaande kwartaal, dat een daling van 13,7% te zien gaf. Naast een kleinere impact van de regelgeving, die beperkt bleef tot de verlaagde roamingtarieven (1 juli 2013), is deze trend voornamelijk toe te schrijven aan het groeiende postpaidklantenbestand van CBU en de afnemende impact van klanten die intekenen op meer omvattende mobiele tariefplannen na de eerste belangrijke tariefaanpassing van CBU eind Ondersteund door een superieur mobiel netwerk en aantrekkelijke mobiele tarieven slaagde CBU erin zijn mobiele churnniveaus verder onder controle te houden sinds de piek in oktober 2012, toen de nieuwe telecomwet van kracht werd. Daarnaast leidden het succes van de convergente Packs met Mobile en de lancering van de Smart 50 onbeperkt-aanbieding tot een sterke nettoaangroei met postpaidkaarten, waarvan gratis Mobile Data-kaarten. In lijn met de marktevolutie die in de voorbije kwartalen werd vastgesteld, vertraagde de achteruitgang van Mobile Prepaid verder, meer bepaald voor het Proximus-merk. Het totale nettoverlies van prepaidkaarten tijdens het eerste kwartaal werd evenwel negatief beïnvloed door het promotiegevoelige Mobisud-merk, dat kaarten verloor. Prepaid en postpaid samengenomen telde de totale Mobile-klantenbasis van CBU eind maart 2014 aldus kaarten. De ARPU van Mobile Postpaid 3 kwam in het eerste kwartaal van 2014 uit op 25,9 EUR, of 4,8% lager dan de 27,2 EUR voor de vergelijkbare periode van 2013, wat een verbetering inhoudt t.o.v. de daling met 10,3% in het voorgaande kwartaal. De ARPU van Mobile Prepaid kwam in het eerste kwartaal van 2014 uit op 11,8 EUR, of 11,1% lager dan de 13,3 EUR voor de vergelijkbare periode van 2013, goed voor een verbetering t.o.v. de daling met 13,2% in het voorgaande kwartaal. Filialen In het eerste kwartaal van 2014 bleven de opbrengsten van Scarlet stabiel t.o.v. vorig jaar met 17 miljoen EUR, ondanks de verkoop van Scarlet Netherlands sinds maart Zoals al bleek in het laatste kwartaal van 2013 ziet het Scarlet-merk, ondersteund door de multimerkenstrategie van Belgacom, een positieve ommekeer. Dit is het gevolg van het succes van de nieuwe productenportefeuille van Scarlet, die een Fixed tripleplayaanbieding 'zonder franjes' en Mobile postpaid omvat. Voor Tango daalden de gegenereerde opbrengsten in het eerste kwartaal van 2014 met 3,5% op jaarbasis tot 28 miljoen EUR. De opbrengsten ondervonden de impact van de daling van de MTR's (van 8,2 cts tot 0,98 cts) in Luxemburg. Dit kon niet worden tenietgedaan door de aanhoudende groei van postpaid en de aangroeiende klantenbases voor TV en Fixed Internet. Belgacom breidde haar convergentiestrategie uit tot Tango, dat nu ook een TV- en quadrupleplayaanbieding heeft. Tango % Verschil Opbrengsten (in miljoen EUR) (1) ,5% Totale mobiele actieve klanten (in '000) ,5% Gemengde mobiele netto ARPU (EUR per maand) 30,1 27,6-8,4% (1) Totale opbrengsten van Tango, d.w.z. Fixed- en Mobile-opbrengsten Bedrijfskosten CBU Cost of Sales 5,6% lager op jaarbasis De verkoopkosten zetten in het eerste kwartaal van 2014 de positieve trend van de voorbije kwartalen voort: op jaarbasis eindigden ze 5,6% lager. De gunstige evolutie op jaarbasis is het gevolg van lagere interconnectiekosten, de positieve impact van de volgehouden focus op kostenefficiëntie en de verlaagde mobiele terminatietarieven in Luxemburg. 1 Op basis van door de concurrentie gepubliceerde resultaten en ramingen van de onderneming. 2 Vanaf 2014 worden lopende orders uitgesloten van het totale TV-klantenbestand. De klantencijfers voor Q werden overeenkomstig aangepast. 3 Met ingang van 2014 berekent Belgacom de Mobile ARPU zonder rekening te houden met de gratis Mobile Data-kaarten. De cijfers voor 2013 werden aangepast. 10

11 HR-kosten -2,9% De HR-kosten toonden in het eerste kwartaal een daling met 86 miljoen EUR, of -2,9 % op jaarbasis. Dit was vooral toe te schrijven aan een boekhoudkundige alignering in de onderneming voor kapitalisering van de netwerkinstallatieactiviteiten voor klantenaansluitingen, terwijl de variantie voor het eerste kwartaal bovendien niet langer werd beïnvloed door de inflatiegebonden loonindexering van januari Niet-HR-kosten dalen met 5,4% De niet-hr-kosten van CBU over het eerste kwartaal van 65 miljoen EUR lagen 5,4% lager, dankzij een volgehouden focus op kostenefficiëntie en een boekhoudkundige alignering binnen de onderneming voor kapitalisering van de netwerkinstallatieactiviteiten voor klantenaansluitingen, meer bepaald kosten verbonden aan het outsourcen van arbeid. CBU segmentresultaat Over het eerste kwartaal van 2014 rapporteerde CBU een segmentresultaat van 251 miljoen EUR, of een daling op jaarbasis met 1,0%, inclusief een negatieve impact van de regelgeving van -2 miljoen EUR (-0,9%) 1. Ook zonder rekening te houden met de gunstige impact van de boekhoudkundige alignering voor gekapitaliseerde arbeid vertoont het segmentresultaat van CBU nog een forse verbetering t.o.v. het voorgaande kwartaal 2, dankzij een verbetering van de directe marge en verder ondersteund door inspanningen op het vlak van kostenbesparingen. De contributiemarge van het segment bedroeg 46,8%, een stijging met 0,9 pp t.o.v. vorig jaar. CBU bedrijfsresultaat Variatie op jaarbasis (absoluut bedrag) VAN VAST Aantal toegangskanalen (in duizenden) Spraak Breedband Verkeer (in miljoen minuten) Nationaal Vast naar Mobiel Internationaal TV (in duizenden) TV-gezinnen waarvan 'multiple settop boxes' ARPU (in EUR) ARPU Spraak 20,1 20,3 0,2 ARPU Breedband 26,3 26,1-0,2 ARPU Belgacom TV 18,3 19,0 0,7 VAN MOBIEL Aantal actieve klanten (in duizenden) Prepaid Postpaid Waaronder betalende kaarten Waaronder Gratis Data kaarten Geannualiseerde churn rate (variatie in p.p.) Prepaid 41,5% 33,4% Postpaid 20,6% 14,2% Gemend 33,3% 25,3% Netto ARPU (in EUR) Prepaid 13,3 11,8-1,5 Postpaid 27,2 25,9-1,3 Gemengd 19,5 19,0-0,6 MoU (min) 102,2 112,5 10,3 SMS (eenheden) 279,8 262,1-17,6 1 De gereguleerde verlaging op 1 januari 2014 van de mobiele terminatietarieven voor Tango Luxembourg, alsook de lagere Voice-, sms- en dataroamingtarieven ingevolge de verlaagde gereguleerde tarieven sinds 1 juli Het segmentresultaat van CBU lag in het vierde kwartaal 7,4% lager op like-for-likebasis. 11

12 Rapportering bij CBU m.b.t. X-play voor gezinnen Dit hoofdstuk belicht de operationele en financiële resultaten van CBU via parameters die beter afgestemd zijn op de langetermijnconvergentie en waardestrategie van Belgacom. In deze strategie ligt de focus niet op de afzonderlijke producten, maar op het aantal plays 1 en RGU s 2 per gezin, met als doel gezinnen geleidelijk hoger in de waardeketen te doen opschuiven. Belgacom wil haar klassieke productgebaseerde rapportering mettertijd vervangen door de verder beschreven X-playbenadering op het niveau van de gezinnen. Operationele prestaties m.b.t. X-play Eind maart 2014 bediende CBU gezinnen, van wie 54% multiplay 3 -gezinnen zijn, of 2,1 pp meer dan een jaar geleden. Binnen de mix blijkt het succes van convergentie voor CBU vooral uit de blijvende aangroei in het aantal 4-playgezinnen, met een totaal van aan het einde van het eerste kwartaal van Dit is een stijging met 16% of gezinnen tegenover een jaar geleden, van wie er in het eerste kwartaal van 2014 werden toegevoegd. Als gevolg hiervan versterkte CBU zijn klantenbestand met 4-playgezinnen, die doorgaans een heel lage churn hebben; in casu bedroeg de globale churn rate 2,1%. De gemiddelde RGU nam voor alle X-playgezinnen toe, met de hoogste toename voor 4-play, dat aangroeide tot 4,61 RGU's, vooral dankzij mobiele postpaidaanbiedingen voor gezinnen. Bovendien is het aantal multiplaygezinnen dat zowel Fixed- als Mobile-diensten bij Belgacom heeft, de zogenaamde 'convergente' gezinnen, met 3,9 pp toegenomen tot 49,2%. Een belangrijke factor voor CBU om het aantal multiplaygezinnen en het aantal plays per gezin te verhogen, is de verkoop van plays in een Pack. Het succes van de bundeling van plays in een Pack, waardoor klanten aantrekkelijke prijzen en een goede prijs-kwaliteitverhouding genieten, is ook merkbaar in het eerste kwartaal van CBU verwelkomde gezinnen met een Pack, waardoor het totale aantal gezinnen met ten minste één Pack eind maart bedroeg. Het aantal gezinnen met singleplay neemt dan weer geleidelijk af, als gevolg van de erosie van het aantal Fixed Voicelijnen. Dit werd voor een deel gecompenseerd door een nettoaangroei van het aantal standalone Mobile postpaid- en Fixed internet-aanbiedingen, ook al waren die beperkt in volume, doordat de beide diensten vooral samen met andere plays worden verkocht, in lijn met de strategie van CBU. De churnrate voor singleplaygezinnen toonde een aanzienlijke verbetering tegenover een jaar geleden, vooral dankzij mobiele singleplayklanten, bij wie de churn terugviel tot normale niveaus na de invoering van de nieuwe telecomwet. Gezinnen in ('000) Fixed Voice CBU-gezinnen per play & nettoaangroei over het kwartaal Variantie op jaarbasis Q Q Q Fixed Internet TV Mobile Postpaid Totaal # gezinnen Fixed Voice Fixed Inter-net TV Totaal # gezinnen Mobile Postpaid Gemiddeld aantal #RGU's/ gezin Geannualiseerd totaal churnpercentage gezinnen (**) % Fixed + Mobile Postpaid (***) ,15 20,4% 1-play N/A (*) N/A (*) ,02-5,6p.p ,04 9,4% 22,7% 2-play ,00-1,8p.p. -1,2p.p ,15 6,9% 34,4% 3-play 1-0,03-0,7p.p. 4,1p.p ,61 2,1% 100,0% 4-play ,09 0,8p.p ,26 12,9% 49,2% Totaal ,11-3,5p.p. 3,9p.p. (*) TV wordt niet los verkocht, enkel in combinatie met Fixed Internet en/of Fixed Voice (**) Een schrapping van een gezin gebeurt pas wanneer het gezin al zijn plays heeft geschrapt. (***) % multiplaygezinnen dat ten minste één Mobile-component heeft; d.w.z. een convergent gezin Financiële prestaties van X-play In het eerste kwartaal van 2014 genereerde CBU 536 miljoen EUR opbrengsten, waarvan een stabiele 367 miljoen 4 EUR afkomstig is van X-playgezinnen. Multiplaygezinnen droegen voor 74% aan deze opbrengsten bij, een stijging met 3 pp tegenover vorig jaar. De opbrengsten uit 4-playgezinnen toonden een aanhoudende groei: het eerste kwartaal werd afgesloten met 107 miljoen EUR, of een stijging met 17,5% tegenover vorig jaar. Dit is te danken aan de gecombineerde gunstige evolutie van het aantal 4-playgezinnen en de gemiddelde opbrengst per 4-playgezin (ARPH), die steeg tot 101,8 EUR. De groei van de opbrengsten uit 4-play werd gecompenseerd door lagere opbrengsten uit 1-play en 2-playgezinnen, terwijl de opbrengsten uit 3-play stabiel bleven door een betere productenmix en een hogere RGU. Opbrengsten (*) per X-play in miljoen EUR Gemiddelde opbrengsten per X-playgezin (ARPH) in EUR miljoen % % Totaal ,2% Totaal 50,2 51,9 1,6 3,3% 1-play ,7% 1-play 30,4 29,3-1,0-3,5% 2-play ,2% 2-play 47,3 46,9-0,4-0,8% 3-play ,1% 3-play 68,8 69,6 0,8 1,2% 4-play ,5% 4-play 99,6 101,8 2,2 2,2% (*) niet-gecontroleerde opbrengsten, kunnen mogelijk nog licht wijzigen 1e kwartaal V e ra n d e rin g o p ja a rb a sis 1e kwartaal V e ra n d e rin g o p ja a rb a sis 1 Een play wordt gedefinieerd als een abonnement op hetzij Fixed Voice, Fixed Internet, Fixed TV of Mobile postpaid (betalende kaarten voor mobile). 2 Revenue Generating Unit. Bijvoorbeeld: een gezin met Fixed Internet en 2 mobiele postpaidkaarten wordt beschouwd als een 2-playgezin met 3 RGU's. 3 Een multiplaygezin telt twee of meer plays, maar niet noodzakelijk in een Pack. 4 Uitgesloten van deze X-playopbrengsten zijn de opbrengsten uit Mobile prepaid, de verkoop van toestellen, opbrengsten uit televisie van KOklanten en de opbrengsten uit Scarlet, Tango en andere filialen. 12

13 Enterprise Business Unit - EBU Opbrengstenvariantie verbetert dankzij betere trend van opbrengsten uit mobiele diensten Sterke nettoaangroei Mobile Voice-klanten Seizoensmatig lagere ICT-opbrengsten licht lager dan vorig jaar Trend van het segmentresultaat verbetert verder Resultatenrekening Enterprise Business Unit (in miljoen EUR) % Verschil TOTAAL SEGMENT OPBRENGSTEN ,6% Kosten van aan omzetgerelateerde materialen en diensten ,9% Personeelskosten en pensioenen ,7% Andere bedrijfskosten ,5% TOTALE BEDRIJFSKOSTEN vóór afschrijvingen ,8% TOTAAL SEGMENT RESULTAAT (1) ,7% Marge segment bijdrage 47,0% 46,0% - Niet-recurrente kosten BEDRIJFSWINST vóór afschrijvingen ,9% Afschrijvingen ,1% BEDRIJFSWINST ,5% (1) Bedrijfswinst vóór afschrijvingen en voor niet-recurrente opbrengsten en kosten Financiële en operationele kwartaalresultaten van EBU: pagina 21 Opbrengsten Het Business-segment van Belgacom genereerde 539 miljoen EUR opbrengsten in het eerste kwartaal van 2014, een daling op jaarbasis met 2,6%. Dit is een verbetering tegenover de voorgaande kwartalen, door verbeterde trends van opbrengsten uit Mobile-diensten, dankzij een aangroeiend klantenbestand, dat de impact van de herziening van de mobiele tarieven gedeeltelijk compenseerde. Bovendien is vanaf januari 2014 de impact van de regelgevingsmaatregelen beperkt tot de verlaagde roamingtarieven, die de opbrengsten van EBU in het eerste kwartaal met 4 miljoen EUR drukten (-0,8%). (in miljoen EUR) % Verschil Opbrengsten ,6% Van Vast ,8% Spraak ,1% Internet ,7% Toestellen (excl. TV) 6 6-2,8% ICT ,0% waarvan Telindus France Van Mobiel ,4% Mobiele diensten ,7% Toestellen ,1% Andere opbrengsten ,2% Noot Vanaf 1 januari 2014 zijn de opbrengsten uit PABX en Belgacom Meeting Services (BMS) opgenomen in ICT. De cijfers van 2013 werden overeenkomstig aangepast. Voordien werden de opbrengsten uit PABX gerapporteerd onder vaste toestellen ; de opbrengsten uit BMS vielen onder vaste spraak. Opbrengsten uit Fixed Voice in het eerste kwartaal van 2014 beïnvloed door lijnverlies Over het eerste kwartaal van 2014 rapporteerde EBU 114 miljoen EUR opbrengsten uit Fixed Voice, 3,1% lager dan in dezelfde periode van 2013, als gevolg van aanhoudend lijnverlies, voor een deel gecompenseerd door tariefindexeringen. In het verlengde van het voorgaande kwartaal gingen in het eerste kwartaal van vaste lijnen verloren. Ondernemingen blijven hun vaste lijnen rationaliseren, wat het totale vastelijnklantenbestand van EBU eind maart 2014 op bracht, een verlies van 4,5% lijnen op jaarbasis. Dit werd voor een deel gecompenseerd door een hogere ARPU uit Fixed Voice van 29,1 EUR in het eerste kwartaal, of een stijging met 2,0% op jaarbasis, als gevolg van de prijsindexering. Opbrengsten uit Fixed Data beïnvloed door migraties naar Explore-platform In het eerste kwartaal van 2014 bedroegen de opbrengsten uit Fixed Data, die de opbrengsten uit Fixed Internet en dataconnectiviteit omvatten, in totaal 94 miljoen EUR, 1,7% minder dan in dezelfde periode van Dit is het gevolg 13

14 van de aanhoudende migratie van oudere technologieën, zoals huurlijnen, naar het Belgacom Explore-platform, dat de klanten interessantere tarieven biedt. De opbrengsten uit Fixed Internet bleven redelijk stabiel op jaarbasis, aangezien de licht hogere ARPU van 39,3 EUR (+0,8%), als gevolg van prijsindexeringen, de impact van een licht lager klantenbestand (-0,4%) t.o.v. maart 2013 compenseerde. In het eerste kwartaal van 2014 kreeg EBU er 1000 Fixed Internet-klanten bij, wat het totale klantenbestand op bracht. Opbrengsten uit ICT licht lager In een moeilijke economische context rapporteerde EBU miljoen EUR opbrengsten uit ICT in een traditioneel zwakker eerste kwartaal. Terwijl de opbrengsten uit Belux ICT een groei op jaarbasis te zien gaven, daalden de totale opbrengsten van EBU uit ICT met 1%. Dit kwam doordat klanten IT-projecten bleven uitstellen of opteerden voor privé op cloud gebaseerde oplossingen, die zorgden voor een verschuiving van eenmalige opbrengsten naar maandelijkse vergoedingen voor diensten. Trend van de opbrengsten uit Mobile-diensten verbetert fors door gestaag aangroeiende klantenbasis Over het eerste kwartaal van 2014 rapporteerde EBU 135 miljoen EUR opbrengsten uit Mobile-diensten, d.w.z. 7 miljoen EUR of 4,7% minder op jaarbasis. Dit is een belangrijke verbetering tegenover het voorgaande kwartaal, dat een daling van 8,7% te zien gaf. De regelgeving, die vanaf 2014 beperkt is tot de verlaagde roamingtarieven (1 juli 2013), had een geraamde impact van -4 miljoen EUR op de opbrengsten uit Mobile-diensten. De trendverbetering in de opbrengsten uit Mobile-diensten t.o.v. het voorgaande kwartaal is het gevolg van de gestaag aangroeiende mobiele klantenbasis van EBU, dankzij de solide aangroei van het aantal nieuwe klanten en een laag mobiel churnpercentage, met 11,4% in het eerste kwartaal van De stevige nettogroei van het aantal mobiele kaarten zette zich door in het eerste kwartaal van 2014, waarin EBU er betalende Mobile Voice- en Data-kaarten bijkreeg. Met name de Voice-kaarten deden het goed, gesteund door de sterke ervaring inzake mobiele netwerken voor haar klanten, de succesvolle Bizz Packs en de lancering midden februari van de Smart 50. Daarnaast kreeg EBU er Machine-to- Machine- en gratis Mobile Data-kaarten bij, waarvan M2M-kaarten afkomstig waren van de rapportering van een nieuw M2M-platform. EBU sloot maart 2014 af met een totaal van mobiele kaarten. De ARPU 2 uit Mobile bij EBU kwam in het eerste kwartaal van 2014 uit op 33,0 EUR, of 10,4% lager dan de 36,8 EUR voor de vergelijkbare periode van Dit houdt een lichte verbetering in t.o.v. de daling met 12,3% in het voorgaande kwartaal. De lagere ARPU toont het blijvende effect van de tariefherzieningen voor Mobile-klanten, die gedeeltelijk werd gecompenseerd door de stijging van het aantal 'high-end'-tariefplannen in de geïnstalleerde basis, dankzij succesvolle wervingsacties in dat prijssegment, alsook door een beter behoud van klanten met een hoge waarde. Bedrijfskosten EBU Cost of Sales licht gestegen op jaarbasis Over het eerste kwartaal van 2014 rapporteerde EBU 151 miljoen EUR verkoopkosten, of 2,0% meer dan over dezelfde periode van Hierin zijn de hogere kosten begrepen voor het aantrekken van Mobile-klanten, als gevolg van de sterke nettoklantenaangroei in het eerste kwartaal. Lagere HR-kosten op jaarbasis Op jaarbasis zijn de HR-kosten in het eerste kwartaal van 2014 met 4,7% gedaald tot 102 miljoen EUR, door de positieve impact van de kostenefficiëntie-inspanningen en meer gekapitaliseerde arbeid 3. Stabiele niet-hr-kosten Over het eerste kwartaal van 2014 rapporteert EBU 38 miljoen EUR niet-hr-kosten, stabiel in vergelijking met de eerste drie maanden van Segmentresultaat EBU EBU realiseerde over het eerste kwartaal van 2014 een segmentresultaat van 248 miljoen EUR, of 4,7% lager dan over dezelfde periode van 2013, een substantiële verbetering tegenover de vorige kwartalen. Regelgevingsmaatregelen hebben het segmentresultaat van EBU naar raming met 4 miljoen EUR (-1,6%) gedrukt. Afgezien van de regelgeving ligt het segmentresultaat van EBU lager dan het voorbije jaar, door een lagere directe marge als gevolg van de veranderende productmix, voor een deel geneutraliseerd door lagere kosten. De gerapporteerde contributiemarge bedroeg 46,0%, tegenover 47,0% voor dezelfde periode van Vanaf 1 januari 2014 omvatten de opbrengsten uit ICT de opbrengsten uit PABX, die voordien werden gerapporteerd als deel uitmakend van de vaste toestellen. De cijfers voor 2013 werden overeenkomstig aangepast. 2 Vanaf 2014 berekent Belgacom de ARPU uit Mobile zonder rekening te houden met de gratis Mobile Data-kaarten en met M2M. De cijfers voor 2013 werden aangepast. 3 Boekhoudkundige alignering voor de kapitalisatie van installatiekosten. 14

15 Bedrijfsresultaat EBU Variatie op jaarbasis (absoluut bedrag) VAN VAST Aantal toegangskanalen (in duizenden) Spraak Breedband Verkeer (in miljoen minuten) Nationaal Vast naar Mobiel Internationaal ARPU (in EUR) ARPU Spraak 28,5 29,1 0,6 ARPU Breedband 39,0 39,3 0,3 VAN MOBIEL Aantal actieve klanten (in duizenden) Waaronder andere dan de M2M & Gratis Data Kaarten Waaronder M2M Waaronder Gratis Data Kaarten Geannualiseerde churn rate(gemengd - variatie in p.p.) 14,2% 11,4% Netto ARPU (in EUR) Postpaid 36,8 33,0-3,8 MoU (min) 310,2 313,0 2,8 SMS (eenheden) 117,7 126,8 9,1 15

16 Service Delivery Engine & Wholesale SDE&W Resultatenrekening Service Delivery Engine & Wholesale (in miljoen EUR) 2013 Herzien 2014 % Verschil TOTAAL SEGMENT OPBRENGSTEN ,2% Kosten van aan omzetgerelateerde materialen en diensten ,9% Personeelskosten en pensioenen ,4% Andere bedrijfskosten ,5% TOTALE BEDRIJFSKOSTEN vóór afschrijvingen ,0% TOTAAL SEGMENT RESULTAAT (1) ,0% Afschrijvingen ,5% BEDRIJFSVERLIES ,1% (1) Bedrijfswinst vóór afschrijvingen en voor niet-recurrente opbrengsten en kosten Noot de cijfers van 2013 werden herzien om de toewijzing van de aan Scarlet gefactureerde wholesaleopbrengsten van Belgacom aan het Consumer Business Unit-segment weer te geven. Voor meer informatie, zie pagina 27. Financiële en operationele kwartaalresultaten van SDE&W: pagina 22 Opbrengsten Over het eerste kwartaal van 2014 rapporteerde SDE&W 64 miljoen EUR opbrengsten, een daling met 5,2% op jaarbasis, te wijten aan lagere opbrengsten van Carrier Wholesale Services. Dit was vooral het gevolg van lagere connectiviteits ARPUs, dalende volumes en minder wholesalebreedband-lijnen. Bedrijfskosten SDE&W rapporteerde over het eerste kwartaal van miljoen EUR HR-kosten, een daling met 3,4% tegenover een jaar geleden, als gevolg van hogere kapitalisatie van arbeid door gestegen netwerk investeringen en IT ontwikkelingen in 2014, en een lagere headcount. De niet-hr-gebonden kosten van SDE&W daalden in het eerste kwartaal van 2014 met 1,5%. tot 49 miljoen EUR, doordat vaker een beroep werd gedaan op extern personeel om de ontwikkelingen in het kader van de vereenvoudigingsprojecten van Belgacom te ondersteunen. Staff & Support S&S Resultatenrekening Staff & Support (in miljoen EUR) % Verschil TOTAAL SEGMENT OPBRENGSTEN ,9% Personeelskosten en pensioenen ,8% Andere bedrijfskosten ,6% TOTALE BEDRIJFSKOSTEN vóór afschrijvingen ,6% TOTAAL SEGMENT RESULTAAT (1) ,0% Niet-recurrente kosten BEDRIJFSVERLIES vóór afschrijvingen ,8% Afschrijvingen ,1% BEDRIJFSVERLIES ,9% (1) Bedrijfswinst vóór afschrijvingen en voor niet-recurrente opbrengsten en kosten Financiële kwartaalresultaten S&S: pagina 22 Over het eerste kwartaal van 2014 rapporteerde Staff & Support 7 miljoen EUR opbrengsten. Dit is vergelijkbaar met het eerste kwartaal van 2013, waarin een meerwaarde van 11 miljoen EUR was opgenomen die Belgacom realiseerde door de verkoop van een technisch gebouw in het kader van haar lopende netwerkvereenvoudigingsplan. De HR-kosten die over het eerste kwartaal van 2014 werden geboekt, lagen 6,7% lager dan in de vergelijkbare periode van 2013, als gevolg van een kleiner personeelsbestand. 16

17 International Carrier Services BICS Fors verminderde spraakverkeer resulteerde in lagere opbrengsten Aanhoudende groei van opbrengsten uit mobiele data Lagere opbrengsten hebben beperkte impact op de brutomarge Segmentresultaat over eerste kwartaal 14.6% lager, ebitdamarge stabiel op 8,3% Resultatenrekening International Carrier Services (in miljoen EUR) % Verschil TOTAAL SEGMENT OPBRENGSTEN ,3% Kosten van aan omzetgerelateerde materialen en diensten ,9% Bruto margin (1) ,2% Personeelskosten en pensioenen ,1% Andere bedrijfskosten ,0% TOTAAL SEGMENT RESULTAAT (2) ,6% Marge segment resultaat 8,3% 8,3% - Afschrijvingen ,8% BEDRIJFSWINST ,8% (1) Totaal segment opbrengsten na aftrek van de kosten van verkochte materialen en diensten (2) Bedrijfswinst vóór afschrijvingen en voor niet-recurrente opbrengsten en kosten Financiële en operationele kwartaalresultaten van ICS: pagina 22 Opbrengsten Doordat het spraakverkeer in het eerste kwartaal van 2014 fors lager uitviel dan het jaar ervoor, daalden de opbrengsten van BICS tot 357 miljoen EUR, 14% lager ten opzichte van een hoge vergelijkbare basis. De daling van het spraakverkeer was voor een deel te wijten aan het verwachte lagere verkeer naar de Aziatische regio dat BICS vorig jaar tijdelijk binnenhaalde. In het eerste kwartaal van 2014 kreeg dit verminderde verkeer zijn volle uitwerking. Er was bijkomende volatiliteit door het verlies van spraakvolume van een paar grote klanten, maar vanaf maart 2014 was hier een gedeeltelijk herstel merkbaar. Daarnaast werd de opbrengstenvariantie op jaarbasis negatief beïnvloed door schommelingen van de dollar en lagere MTR's op Europese schaal. Dat werd slechts in beperkte mate gecompenseerd door de verdere toename van mobiele datavolumes (+11%), wat de niet-spraakgebonden opbrengsten met 6,5% deed stijgen. (in miljoen EUR) % Verschil Spraak ,1% Niet spraak ,5% Totale opbrengsten ,3% De lagere opbrengsten in het eerste kwartaal van 2014 hadden echter slechts een beperkte daling van de brutomarge tot gevolg: met 5,2% tegenover vorig jaar, tot 58 miljoen EUR. Dit was het gevolg van een lagere brutomarge voor spraak (-15%), die werd gecompenseerd door een groei met 7,2% van de brutomarge voor niet-spraakgebonden verkeer. (in miljoen EUR) % Verschil Spraak ,5% Niet spraak ,2% Totaal brutomarge ,2% Segmentresultaat In het eerste kwartaal van 2014 bedroegen de totale niet HR-gebonden kosten van BICS 17 miljoen EUR, d.w.z. 1 miljoen EUR meer dan in dezelfde periode van De HR-kosten kwamen in het eerste kwartaal van 2014 uit op 11 miljoen EUR, mede door het effect van een licht toegenomen personeelsbestand om de ontwikkeling van mobiele data te ondersteunen. Als gevolg van de lagere groei van de directe marge en de hogere bedrijfskosten (HR en niet-hr) daalde het segmentresultaat van BICS in het eerste kwartaal van 2014 met 5 miljoen EUR (-14,6%), terwijl de ebitdamarge stabiel bleef op 8,3%. Volumes (in miljoen) % Verschil Spraak ,1% Niet spraak (SMS/MMS) ,6% 17

18 Resultaten op kwartaalbasis Er moet worden opgemerkt dat de cijfers van 2013 die in dit verslag worden gebruikt, werden aangepast om de toewijzing van de aan Scarlet gefactureerde wholesaleopbrengsten van Belgacom aan het Consumer Business Unit-segment weer te geven. Groep Financiële resultaten (in miljoen EUR) Q113 Q213 Q313 Q Q114 Totale opbrengsten van de Groep ** Consumer Business Unit Enterprise business unit Service Delivery engine & Wholesale* Staff&Support International Carrier Services Intersegment eliminaties* Kosten van aan omzetgerelateerde materialen en diensten Personeelskosten en pensioenen Andere bedrijfskosten EBITDA ** EBITDA marge ** 27,8% 27,2% 27,3% 26,1% 27,1% 27,8% Niet-recurrente elementen Ebitda na niet-recurrente elementen *Herwerkt **Voor niet-recurrente elementen Groep Capex (in miljoen EUR) Q113 Q213 Q313 Q Q114 Capex van de Groep Consumer Business Unit Enterprise business unit Service Delivery Engine & Wholesale Staff&Support International Carrier Services

19 CBU Financiële resultaten (in miljoen EUR) Q113 Q213 Q313 Q Q114 Totale opbrengsten Van Vast Spraak Internet TV Toestellen (excl. TV) Van Mobiel Mobiele diensten Toestellen Filialen Scarlet Tango Andere Kosten van aan omzetgerelateerde materialen en diensten* Personeelskosten en pensioenen Andere bedrijfskosten Segment resultaat* Marge segment bijdrage* 45,9% 43,8% 47,9% 40,9% 44,6% 46,8% *Herwerkt CBU Operationele cijfers Q113 Q213 Q313 Q Q114 VAN VAST Aantal toegangskanalen (in duizenden) Spraak Breedband Verkeer (in miljoen minuten) Nationaal Vast naar Mobiel Internationaal TV (in duizenden) ** ** waarvan gezinnen waarvan 'multiple settop boxes' ARPU (in EUR) ARPU Spraak 20,1 20,2 20,3 20,3 20,2 20,3 ARPU Breedband 26,3 26,7 26,9 26,4 26,6 26,1 ARPU Belgacom TV 18,3 18,6 18,7 19,0 18,7 19,0 VAN MOBIEL Aantal actieve klanten (in duizenden)*** Prepaid Postpaid Waaronder betalende kaarten Waaronder Gratis Data kaarten Geannualiseerde churn rate (variatie in p.p.) Prepaid 41,5% 34,6% 35,4% 35,4% 36,4% 33,4% Postpaid 20,6% 14,8% 13,1% 14,1% 15,7% 14,2% Gemengd 33,3% 26,5% 26,1% 26,5% 28,0% 25,3% Netto ARPU (in EUR) * Prepaid 13,3 14,0 12,6 12,5 13,1 11,8 Postpaid 27,2 28,0 27,3 26,6 27,3 25,9 Gemengd 19,5 20,6 19,7 19,4 19,8 19,0 MoU (min) 102,2 109,4 108,1 110,4 107,6 112,5 SMS (eenheden) 279,8 283,0 249,2 272,3 271,4 262,1 *Vanaf 2014 berekent Belgacom de ARPU uit Mobile zonder rekening te houden met de gratis Mobile Data-kaarten en met M2M. De cijfers voor 2013 werden aangepast. **Vanaf 2014 worden lopende orders uitgesloten van het totale TV-klantenbestand. De klantencijfers voor TV voor Q werden overeenkomstig aangepast. Er is geen impact op de nettoaangroei op kwartaalbasis van 2013 en op de ARPU s voor ***Vanaf 2014 is de berekening van het aantal actieve klanten gebaseerd op de maandelijkse activiteitsgraad in plaats van op een 'rolling' gemiddelde activiteitsgraad. De definitie van 'actieve klant' blijft onveranderd. De cijfers voor 2013 werden evenzo aangepast. 19

20 Rapportering m.b.t. X-play bij CBU Q113 Q213 Q313 Q Q114 Gezinnen per play - Totaal (duizenden) play Fixed Voice Fixed Internet TV N/A N/A N/A N/A N/A N/A Mobile Postpaid play play play Opbrengsten per X-play (miljoen EUR) play play play play Gemiddelde opbrengsten per X-playgezin (ARPH) (in 50,2 51,9 52,3 51,8 51,6 51,9 EUR) 1-play 30,4 31,2 30,8 29,8 30,6 29,3 2-play 47,3 47,8 48,1 47,2 47,6 46,9 3-play 68,8 69,9 70,6 69,9 69,8 69,6 4-play 99,6 103,0 103,4 102,6 102,2 101,8 Gemiddeld # RGU's per gezin - Totaal 2,15 2,18 2,21 2,24 2,24 2,26 1-play 1,14 1,15 1,15 1,16 1,16 1,15 2-play 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 3-play 3,12 3,13 3,14 3,15 3,15 3,15 4-play 4,52 4,55 4,57 4,60 4,60 4,61 Geannualiseerd totaal churnpercentage (op niveau 16,4% 13,5% 13,7% 13,7% 14,3% 12,9% gezinnen) - Totaal 1-play 26,0% 19,9% 19,4% 20,3% 21,5% 20,4% 2-play 11,3% 11,0% 12,3% 11,8% 11,6% 9,4% 3-play 7,6% 8,3% 9,6% 8,7% 8,6% 6,9% 4-play 1,2% 1,4% 1,7% 1,7% 1,5% 2,1% % convergente gezinnen - Totaal 45,3% 46,7% 47,5% 48,4% 48,4% 49,2% (bv. % gezinnen met Mobile + Fixed-component) 1-play 2-play 23,9% 23,9% 23,6% 23,1% 23,1% 22,7% 3-play 30,3% 31,5% 32,5% 33,6% 33,6% 34,4% 4-play 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 20

Positief momentum van de mobiele activiteiten bevestigt in de eerste jaarhelft, waarmee een solide fundering is gelegd voor convergentie

Positief momentum van de mobiele activiteiten bevestigt in de eerste jaarhelft, waarmee een solide fundering is gelegd voor convergentie Mobistar Resultaten eerste halfjaar 2015 Embargo tot 24 juli 2015 om 7.00 uur Gereglementeerde informatie Positief momentum van de mobiele activiteiten bevestigt in de eerste jaarhelft, waarmee een solide

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar 2010

Resultaten eerste halfjaar 2010 PERSBERICHT Resultaten eerste halfjaar 2010 Opnieuw een periode van stevige nettogroei van het aantal nieuwe abonnees en stijgende gemiddelde opbrengst per klant; Omzet met 11% gestegen; Vrije kasstroom

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar 2012

Resultaten eerste halfjaar 2012 PERSBERICHT Resultaten eerste halfjaar 2012 Versnelde groei in digitale TV en aanhoudende verbetering in aangroei mobiele telefonieklanten; ARPU per klantenrelatie bedroeg meer dan 45 in H1 2012, een stijging

Nadere informatie

Persbericht. Verwachting voor 2006 toont toegenomen vertrouwen Dividend 2005 29% omhoog. Datum 7 februari 2006 Nummer 005p KERNCIJFERS KPN-GROEP

Persbericht. Verwachting voor 2006 toont toegenomen vertrouwen Dividend 2005 29% omhoog. Datum 7 februari 2006 Nummer 005p KERNCIJFERS KPN-GROEP Persbericht Verwachting voor 2006 toont toegenomen vertrouwen Dividend 2005 29% omhoog Datum 7 februari 2006 Nummer 005p KERNCIJFERS KPN-GROEP 4e kw 2005 4e kw 2004 IFRS, in miljoenen euro, tenzij anders

Nadere informatie

blikvangers > Februari 2007 > Oktober 2007 Belgacom TV lanceert 2 Nederlandstalige

blikvangers > Februari 2007 > Oktober 2007 Belgacom TV lanceert 2 Nederlandstalige jaarverslag 2007 blikvangers > Januari 2007 Dankzij een roamingovereenkomst tussen Belgacom en Proximus kunnen de klanten draadloos surfen in meer dan 1.000 hotspots, ongeacht de gebruikte connectiemethode.

Nadere informatie

Brief van de Chief Executive Officer. Beste Aandeelhouder,

Brief van de Chief Executive Officer. Beste Aandeelhouder, 2 0 2011 Brief van de Chief Executive Officer Beste Aandeelhouder, Het eerste halfjaar van 2011, en vooral het tweede kwartaal, was een zeer bewogen periode voor Telenet. Deze drie maanden werden gekenmerkt

Nadere informatie

05. In een oogopslag 13. Marktdynamiek 23. Fit for Growth-strategie 31. Kwaliteitsvolle, innovatieve netwerken en ICT 39. Vereenvoudigen voor een

05. In een oogopslag 13. Marktdynamiek 23. Fit for Growth-strategie 31. Kwaliteitsvolle, innovatieve netwerken en ICT 39. Vereenvoudigen voor een 05. In een oogopslag 13. Marktdynamiek 23. Fit for Growth-strategie 31. Kwaliteitsvolle, innovatieve netwerken en ICT 39. Vereenvoudigen voor een betere klantenervaring 47. Onze klanten centraal in alles

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Het Nettoresultaat groepsaandeel van -4 032 miljoen EUR over 2T 2011 weerspiegelt een goede prestatie van de commerciële metiers

Nadere informatie

Geconsolideerd Jaarverslag 2007

Geconsolideerd Jaarverslag 2007 Geconsolideerd Jaarverslag 2007 Beste aandeelhouder, Telenet heeft een zeer succesvol jaar achter de rug. Onze vaste telefonie steeg met 20% in een sterk concurrerende marktomgeving. Wat internet betreft,

Nadere informatie

ons engagement, groei en uitmuntendheid efficiëntie en kwaliteit gepersonaliseerde oplossingen innovatie in onze diensten

ons engagement, groei en uitmuntendheid efficiëntie en kwaliteit gepersonaliseerde oplossingen innovatie in onze diensten jaarverslag 2012 ons engagement, groei en uitmuntendheid efficiëntie en kwaliteit gepersonaliseerde oplossingen innovatie in onze diensten maatschappelijke verantwoordelijkheid bpost in het kort flap Boodschap

Nadere informatie

RESULTATEN DELHAIZE GROEP EERSTE KWARTAAL 2015

RESULTATEN DELHAIZE GROEP EERSTE KWARTAAL 2015 Tussentijdse financiële verslaggeving Eerste kwartaal Gereglementeerde informatie 29 april 2014 7u00 CET RESULTATEN DELHAIZE GROEP EERSTE KWARTAAL Financieel overzicht» Opbrengstengroei van 2,2% aan ongewijzigde

Nadere informatie

KPN resultaten 2012 Financiële positie aanpassen aan strategie

KPN resultaten 2012 Financiële positie aanpassen aan strategie Persbericht jaarresultaten 2012, 5 februari 2013 KPN resultaten 2012 Financiële positie aanpassen aan strategie Hoofdpunten Resultaten 2012 Gemengd beeld Stabilisatie marktposities in Nederland, sterke

Nadere informatie

Tegen welk uur worden we verwacht voor mama s verjaardag?

Tegen welk uur worden we verwacht voor mama s verjaardag? April 26 Tegen welk uur worden we verwacht voor mama s verjaardag? leuk restaurant romantische avond maaltijd met de familie bioscoop uitstap JAARVERSLAG 2011 aantal packs (in duizendtallen) 302 560 870

Nadere informatie

blikvangers > Jan blik uari 2008 > Augustus 2008 angers > September 2008 > Februari 2008 > Oktober 2008 > Maart 2008 > November 2008

blikvangers > Jan blik uari 2008 > Augustus 2008 angers > September 2008 > Februari 2008 > Oktober 2008 > Maart 2008 > November 2008 jaarverslag 08 blikvangers blikvangers EDS-Telindus haalt het nieuwe ICT-contract van de > Januari 2008 Vlaamse overheid binnen. De waarde van dit zevenjarige outsourcingcontract wordt op 582 miljoen EUR

Nadere informatie

Persbericht. Solide prestaties in tweede kwartaal gedreven door Mobiel. KERNCIJFERS KPN-GROEP Op koers om te voldoen aan de verwachtingen.

Persbericht. Solide prestaties in tweede kwartaal gedreven door Mobiel. KERNCIJFERS KPN-GROEP Op koers om te voldoen aan de verwachtingen. Persbericht Solide prestaties in tweede kwartaal gedreven door Mobiel Datum KERNCIJFERS KPN-GROEP Op koers om te voldoen aan de verwachtingen 2e kw 2007 2e kw 2006 In miljoenen euro, tenzij anders aangegeven

Nadere informatie

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 FINANCIEEL VERSLAG 1 2 - bpost JAARVERSLAG 2014 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2014 INHOUD Overzicht kerncijfers 3 Blikvangers 4 Belangrijkste gebeurtenissen in

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 23 mei 2006

Nadere informatie

Ageas rapporteert resultaten voor het eerste halfjaar van 2015

Ageas rapporteert resultaten voor het eerste halfjaar van 2015 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 5 augustus 2015 7u30 (CET) Ageas rapporteert resultaten voor het eerste halfjaar van 2015 Nettowinst Verzekeringen steeg met 48% Premie-inkomen voor de

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE. Situatie van de elektronische communicatiesector 2013

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE. Situatie van de elektronische communicatiesector 2013 BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Situatie van de elektronische communicatiesector 213 Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Ellipse Building - Gebouw C - Koning

Nadere informatie

Nettoresultaat Leven EUR 126 miljoen (+19%) Nettoresultaat Niet-Leven EUR 26 miljoen (+5%); combined ratio Groep 101,9% versus 101,5%

Nettoresultaat Leven EUR 126 miljoen (+19%) Nettoresultaat Niet-Leven EUR 26 miljoen (+5%); combined ratio Groep 101,9% versus 101,5% PERSBERICHT Brussel/Utrecht, 14 mei 2012-7.30 CET Gereglementeerde informatie Resultaten Ageas eerste 3 maanden van 2012 1 Sterk resultaat in onze verzekeringsactiviteiten Nettoresultaat Verzekeringen

Nadere informatie

Activiteit en resultaten op 30 september 2005

Activiteit en resultaten op 30 september 2005 17/11/ P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten op 30 september Sterke activiteit in alle metiers De resultaten blijven stijgen, na het recordjaar De Return on Equity stijgt sterk, ondanks groei

Nadere informatie

belgacom ACTIVITEITENVERSLAG 2013

belgacom ACTIVITEITENVERSLAG 2013 belgacom ACTIVITEITENVERSLAG 2013 WIJ ZIJN... Wij zijn een telecommunicatiebedrijf dat actief is op de Belgische en internationale markt. De kwaliteit van onze geïnterconnecteerde vaste en mobiele netwerken

Nadere informatie

belgacom ACTIVITEITENVERSLAG 2013

belgacom ACTIVITEITENVERSLAG 2013 belgacom ACTIVITEITENVERSLAG 2013 WIJ ZIJN... Wij zijn een telecommunicatiebedrijf dat actief is op de Belgische en internationale markt. De kwaliteit van onze geïnterconnecteerde vaste en mobiele netwerken

Nadere informatie

Werken aan je toekomst

Werken aan je toekomst Werken aan je toekomst Financieel verslag 2012 Inhoudstafel Geconsolideerd jaarverslag van de raad van bestuur voor 2012 aan de aandeelhouders van Telenet Group Holding NV 5 Definities......................................................

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Geconsolideerd jaarverslag van de raad van bestuur voor 2010 aan de aandeelhouders van Telenet Group Holding NV

Geconsolideerd jaarverslag van de raad van bestuur voor 2010 aan de aandeelhouders van Telenet Group Holding NV Geconsolideerd jaarverslag van de raad van bestuur voor 2010 aan de aandeelhouders van Telenet Group Holding NV De raad van bestuur van Telenet Group Holding NV heeft de eer u hierbij het geconsolideerde

Nadere informatie

Werken aan je toekomst. Financieel verslag 2013

Werken aan je toekomst. Financieel verslag 2013 Werken aan je toekomst Financieel verslag 2013 1 Informatie over het bedrijf 9 1.1 Overzicht 9 1.2 Basiskabeltelevisie 10 1.3 Digitale en premiumtelevisie 11 1.4 Breedbandinternet 13 1.5 Telefonie 14 1.6

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2010-2011. REALDOLMEN NV A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen RPR/RPM 0429 037 235 (Brussel)

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2010-2011. REALDOLMEN NV A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen RPR/RPM 0429 037 235 (Brussel) Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2010-2011 REALDOLMEN NV A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen RPR/RPM 0429 037 235 (Brussel) Dit halfjaarlijks financieel verslag maakt deel uit van de gereglementeerde

Nadere informatie

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN N.V. Dit document voldoet aan de relevante regelgeving

Nadere informatie

1. INHOUD... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2012 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 3. FINANCIEEL OVERZICHT...

1. INHOUD... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2012 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 3. FINANCIEEL OVERZICHT... Jaarverslag 2012 0 1. INHOUD 1. INHOUD... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2012 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 3. FINANCIEEL OVERZICHT... 40 4. FINANCIEEL VERSLAG - IFRS... 43 5.

Nadere informatie