Voorwoord. Deze brochure is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Seniorenraad Vitaal Hilvarenbeek (SVH).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Deze brochure is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Seniorenraad Vitaal Hilvarenbeek (SVH)."

Transcriptie

1 Seniorenwijzer

2 Voorwoord Deze seniorenwijzer is voor iedereen die een vraag heeft op het gebied van wonen, zorg en welzijn. In alfabetische volgorde is deze informatie in een aantal rubrieken onderverdeeld. Mocht u nog aanvullende vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Eventueel staan er ook ouderenadviseurs voor u klaar. Hiervoor kunt u terecht bij het project Woon, Zorg en Service in de Wijk of de ouderenbonden (KBO s). Deze brochure is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Seniorenraad Vitaal Hilvarenbeek (SVH). Met het oog op de overzichtelijkheid en praktische bruikbaarheid staan in deze seniorenwijzer slechts een beperkt aantal contactgegevens. Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar de gemeentegids. Deze is verkrijgbaar bij de gemeente. De digitale versie van de gemeentegids is het meest actueel. Deze is te vinden op de website van de gemeente (www.hilvarenbeek.nl). Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze seniorenwijzer de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. De samenstellers stellen zich daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze seniorenwijzer.

3 Ambulance, politie of brandweer 112 Geen spoed, wel politie Gemeente Hilvarenbeek (013) Bel- en herstellijn gemeente Hilvarenbeek (013) Apotheken Apotheek Beekdal (013) Apotheek Diessen (013) Huisartsen Huisartsenpraktijk Maas (013) Huisartsenpraktijk De Ypelaer (013) Huisartsenpraktijk Diessen (013) Centrale Huisartsenpost Tilburg St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg (013) KBO (ook voor belasting- en ouderenadviseur) Diessen (013) of (013) Hilvarenbeek (013) Belangrijke informatie

4 De mogelijkheden voor een financiële bijdrage zijn vaak niet bij iedereen bekend. Hierbij een kort overzicht van de mogelijkheden voor een financiële bijdrage of advies. Invullen belastingsformulieren of hulp bij administratie Via het project Wonen Zorg en Service in de Wijk kunt u geholpen worden bij het invullen van uw belastingsformulier of het in orde brengen van uw administratie. Ook de KBO s bieden hierbij ondersteuning aan. Aanvraag van huur- en zorgtoeslag Aanvragen van huur- en zorgtoeslag dient u in bij de belastingdienst. Een aanvraagformulier vraagt u telefonisch aan via het nummer U kunt ook kijken op de website Woonstichting Stromenland kan u van dienst zijn bij het aanvragen van huurtoeslag. Eigen bijdrage voor de zorg Voor de zorg die thuis wordt geleverd, zoals hulp bij het huishouden, betaalt u soms een eigen bijdrage. Hoeveel u betaalt, hangt af van uw gezinssituatie en inkomen. U ontvangt hierover automatisch bericht vanuit CAK. Indien u deze kosten niet kunt betalen, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Dit kunt u aanvragen bij de gemeente.

5 Persoonsgebonden budget (PGB) U kunt een PGB krijgen voor hulp bij het huishouden en voor andere vormen van zorg, zoals verpleging en verzorging. Aan een PGB zitten wel enkele verplichtingen. Zo moet u bijvoorbeeld een administratie bijhouden en sluit u een overeenkomst af met de dienstverlener(s). Verder moet u over de besteding van het geld verantwoording afleggen. Een PGB voor hulp bij het huishouden vraagt u aan bij de gemeente. Voor andere vormen van zorg kunt een PGB aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg. Financiële tegemoetkoming bijzondere kosten Soms kan de gemeente financieel bijspringen als u door bijzondere omstandigheden extra kosten moet maken die u niet kunt betalen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld vergoeding van de eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden, tandartskosten of kosten van een bril. Bijzondere bijstand is er vooral voor mensen met een uitkering of inkomen op of rond het minimumniveau en mensen die aan de vermogenstoets voldoen. Meer informatie hierover kunt u vragen bij de gemeente. Financiën

6 Bijdrageregeling welzijnsactiviteiten De gemeente Hilvarenbeek kent de bijdrageregeling welzijnsactiviteiten. De bijdrageregeling is bedoeld voor het bekostigen van deelname aan bijvoorbeeld sport of cursussen, een abonnement op bibliotheek, krant of telefoon. Deze regeling is bedoeld voor zelfstandig wonende personen met een inkomen op minimumniveau of slechts een gering bedrag daarboven die met hun vermogen onder de vermogensgrens blijven. Meer informatie hierover kunt u vragen bij de gemeente. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Heeft u een laag inkomen en bent u daardoor niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. De rioolrechten en afvalstoffenheffing vallen onder de kwijtscheldingsregeling. Bij de gemeente kunt u een aanvraag indienen. Mantelzorgcompliment Bent u mantelzorger, dan kunt u een financiële tegemoetkoming krijgen. Hiervoor heeft u een specifieke indicatie nodig. Meer informatie of een aanvraag indienen kunt u doen bij de Sociale Verzekeringsbank, tel. (076)

7 Schuldhulpverlening Voor hulp bij schulden kunt u contact opnemen met maatschappelijk werk in uw gemeente. Samen met de Stadsbank Midden Nederland probeert die uw financiële schuldensituatie op orde te krijgen. Doel van een schuldhulpverleningstraject is te zorgen dat u binnen een redelijke termijn schuldenvrij bent en dat u na afloop van het traject zelf in uw noodzakelijke kosten van het bestaan kunt voorzien zonder nieuwe schulden te maken. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente. Belastingen Wanneer u moeite heeft met het invullen van uw belastingformulieren of wanneer u andere vragen heeft over belastingen, dan kunt u informatie vragen bij de Belastingdienst. Zij zijn te bereiken via hun website of via tel De KBO s uit Diessen en Hilvarenbeek hebben vrijwilligers die u hierbij kunnen helpen. Meer informatie over de KBO s vindt u onder het thema Vrije tijd en bij belangrijke informatie. Financiën

8 Voor uw overlijden kunt u het volgende al regelen: - Overzicht met adressen van familieleden en vrienden (actueel houden). - Verzamelen van contactadressen en telefoonnummers van een uitvaartonderneming en een notaris (en eventueel executeur-testamentair) voor uw testament en zaken als erfrecht, successierecht, enz. Bij overlijden kunnen nabestaanden contact opnemen met: - Uitvaartonderneming. - Kerkgenootschap indien een kerkelijke uitvaart gewenst is. - (zo nodig) Executeur-testamentair. Na overlijden op korte termijn te regelen: Stuur bericht van overlijden met een uittreksel van het overlijdensregister naar: Notaris: denk aan deblokkering van bankrekeningen of uitkeringen van verzekeringen, voogdij over minderjarige kinderen, afwikkeling nalatenschappen en successierecht. Bank: opheffen of wijzigen van lopende (spaar) rekeningen en automatische machtigingen. Pensioenfonds: pensioennummer doorgeven en eventueel wijzigingen doorgeven van bank- of gironummer. Zorgverzekering: eventueel te veel betaalde premies terugvragen. Overige verzekeringen: opzeggen of wijzigingen doorgeven. Huur opzeggen of huurder wijzigen. Binnen 8 maanden aangifte Successie bij Inspectie Registratie en Successie Belastingdienst. Opzeggen abonnementen en lidmaatschappen. Paspoort en rijbewijs inleveren bij het gemeentehuis.

9 Overlijden

10 Het vervoer van A naar B, hoe kunt u dat organiseren? Vervoersmiddelen Voor het aanvragen van vervoersmiddelen in verband met uw beperking zoals een scootmobiel, driewielerfiets, invalidenparkeerkaart of vervoerspas kunt u terecht bij de gemeente. Deeltaxi Bij de deeltaxi deelt u de taxi met andere passagiers. De deeltaxi is voor iedereen. Indien er een medische noodzaak is, kunt u voor een gereduceerd tarief gebruik maken van het vervoer. U kunt een Wmo vervoerspas aanvragen bij de gemeente. Invalidenparkeerkaart en parkeerplaats Als u moeilijk ter been bent, kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen bij de gemeente. Met deze kaart mag u op de invalidenparkeerplaatsen parkeren. Het kan ook zijn dat u moeilijk voor uw deur kunt parkeren. Hiervoor kunt u bij de gemeente een aanvraag indienen voor een eigen gehandicaptenparkeerplaats. Verlengen rijbewijs Nadert u de 70 jaar en verloopt uw rijbewijs binnenkort? Weet dan dat iedereen die ouder is dan 70 jaar medisch gekeurd moet worden. Hiervoor kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente. Vervoer buiten de regio Bent u minder mobiel? Via Valys krijgt u voor een aantrekkelijk tarief taxivervoer buiten de regio. Uw rolstoel of scootmobiel kan uiteraard mee. Om in aanmerking te komen heeft u wel een Valyspas nodig. Hiervoor kunt u contact opnemen met Valys (tel ). Contactgegevens Buurtbus Hilvarenbeek: tel of Deeltaxi: of Treintaxi: of Daarnaast zijn een aantal particuliere taxibedrijven te vinden in de telefoon- en gemeentegids. Informatie over openbaar vervoer (trein en bus): tel of

11 Vervoer

12 In onze gemeente is ontzettend veel te doen. U kunt bijvoorbeeld cursussen volgen, vrijwilligerswerk doen, toneel spelen, zingen, sporten en bewegen, dansen, enz. Te veel om op te noemen. Waar vindt u wat? Ouderenorganisaties In de gemeente zijn verschillende ouderenorganisaties actief. Deze bieden een breed scala aan activiteiten, zoals informatiebijeenkomsten, fietsen, biljarten enz. Daarnaast zijn er tal van andere verenigingen als gilden, zang- en toneelverenigingen. Zie voor meer details de gemeentegids. KBO In de gemeente Hilvarenbeek zijn twee afdelingen van de Katholieke Bond van Ouderen. Los van levensovertuiging komen zij op voor de belangen van senioren en organiseren zij allerhande activiteiten. Voor meer informatie kunt u met hen contact opnemen. KBO Diessen: mevrouw G. Schilders (013) of KBO Hilvarenbeek: de heer H. van de Kerkhof (013) of Seniorenraad Vitaal Hilvarenbeek Deze raad stelt zich ten doel de kwaliteit van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening in de naaste toekomst te verbeteren voor de doelgroepen senioren en mensen met een beperking. Meer informatie vindt u op de website of tel. (013) Inloopbijeenkomsten mantelzorg Elke maand is er een inloopbijeenkomst voor mantelzorgers. Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over een actueel onderwerp, kunt u ervaringen uitwisselen en vragen stellen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de werkgroep mantelzorg via of (013) ). Aangepaste activiteiten Voor mensen met een beperking worden diverse activiteiten georganiseerd. Het Sportbedrijf Tilburg heeft alle activiteiten in de regio in beeld. Bel (013) en vraag naar de Sport en Beweegwijzer. Volwasseneneducatie Het Volwassen Educatiepunt is een inlooppunt waar u informatie kunt halen over verschillende opleidingstrajecten. Het educatiepunt is bedoeld voor laagopgeleiden in de gemeente Hilvarenbeek. Het educatiepunt vindt u op het adres Vrijthof 11. Daarnaast bieden de KBO s Diessen en Hilvarenbeek kleinschalige computercursussen. Ook HOVO Brabant Seniorenacademie biedt cursussen voor 50-plussers. Zie voor meer informatie of bel (013) Vrijwilligerswerk Wilt u vrijwilligerswerk doen? Loop dan eens binnen bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk Hilvarenbeek.

13 Dit Steunpunt is opgezet onder de paraplu van het project Wonen Zorg en Service in de Wijk (WZSW) en bemiddelt in vraag naar en aanbod van vrijwilligerswerk. Iedere dinsdag- en donderdagochtend is er de mogelijkheid tot inloop van 9.30 tot uur. Er is een digitale vrijwilligersvacaturebank beschikbaar via de website van het project Wonen Zorg Service in de Wijk (WZSW). Bezoekadres: Vrijthof 11 te Hilvarenbeek. Website: Tel Rode Kruis Voor inlichtingen over de afdeling Rode Kruis Hilvarenbeek-de Mierden kunt u terecht bij mevrouw H. Timmermans: tel. (013) of De Werckwinkel Creativiteitscentrum voor kunstbeoefening op amateurniveau. Bel voor inlichtingen (013) Adres: Schoolstraat 1a, 5081 VE Hilvarenbeek. Vrije tijd

14 Heeft u er al eens over nagedacht of u altijd in uw bestaande woning wilt of kunt blijven wonen? U kunt zich nu al oriënteren op de verschillende huisvestingsmogelijkheden. De gemeente Hilvarenbeek heeft vele woonmogelijkheden: zowel voor senioren en mensen met een functionele beperking als voor mantelzorgers. Huurwoningen Om in aanmerking te komen voor een (nieuwbouw) huurwoning van Woonstichting Stromenland moet u ingeschreven staan als woningzoekende. Dat kan door het invullen van een inschrijfformulier, die verkrijgbaar is bij het gemeentehuis. Gelijkvloerse woningen Voor senioren of mensen met een lichamelijke beperking zijn er diverse gelijkvloerse woningen. Woonstichting Stromenland verhuurt dergelijke woningen. Meer informatie kunt u vragen bij Woonstichting Stromenland. De contactgegevens vindt u op de pagina hieronder. Aan- en inleunwoningen Rondom het zorgcentrum De Clossenborch zijn er aan- en inleunwoningen. In een aanleunwoning kan beroep worden gedaan op de zorg van het zorgcentrum. De inleunwoningen zijn via een loopbrug direct verbonden met het zorgcentrum. De bewoners van een inleunwoning hebben een uitgebreider zorgpakket. De woningen zijn eigendom van Woonstichting Stromenland. Om in aanmerking te komen voor deze woning kunt u een aanvraag indienen bij de woonstichting. U dient ingeschreven te staan als woningzoekende bij de Woonstichting Stromenland én over een aparte indicatie te beschikken. Alleen de woonstichting kan deze indicatie voor u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Beschermd wonen Voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking is beschermd wonen een mogelijkheid. In de gemeente zijn verschillende klein- of grootschalige wooncomplexen met 24-uurszorg of zorgondersteuning. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de zorgverleners, zoals bijvoorbeeld Amarant of Prisma. Het totaal overzicht van woningen met zorg in Hilvarenbeek of in de regio kunt u vinden via de website van stichting MEE (www.meeregiotilburg.nl). Klik op het logo De Woonwinkel. Mantelzorg & wonen Het is mogelijk om tijdelijk een tweede woonruimte in te richten op één perceel als dit ten behoeve van mantelzorg is. Hiervoor moet u een schriftelijke aanvraag indienen bij de gemeente. Woningaanpassingen In verband met beperkingen kan het nodig zijn dat uw woning (gedeeltelijk) aangepast wordt om het mogelijk te maken in uw eigen woonomgeving te blijven wonen. Deze aanpassingen kunt u bij de gemeente aanvragen. Klusjes in en om het huis In het commerciële circuit zijn er allerlei mogelijkheden voor klusjes in en om het huis, tuinonderhoud, enz. In de gemeente Hilvarenbeek kunt u ook via het project Wonen Zorg en Service in de Wijk, KBO s of Thebe klusjes laten doen. Bij het project Wonen Zorg Service in de Wijk kunt u zonder indicatie praktische ondersteuning aanvragen. Denk daarbij aan tuinonderhoud, boodschappen, klusjes, computergebruik, afvoeren van afval, enz. Hiervoor koopt u bij het project dienstencheques. Het project is gehuisvest in het Streekhuis en open op dinsdag- en donderdagmorgen. De KBO s en Thebe hebben een klussendienst.

15 Contactgegevens: Zorgcentrum De Clossenborch Papenstraat JV Hilvarenbeek Tel. (013) Woonstichting Stromenland Postbus AJ Oisterwijk Bezoekadres: Loket Hilvarenbeek, Vrijthof 10 Tel. (013) Wonen Zorg en Service in de Wijk Postbus AA Hilvarenbeek Bezoekadres: Vrijthof 11, Hilvarenbeek Tel Servicecentrum Thuiszorg Thebe Kerkstraat LB Goirle Tel. (013) Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Ringbaan-Oost CD Tilburg Tel. (088) ww.ciz.nl Gemeente Hilvarenbeek Vrijthof AA Hilvarenbeek Tel. (013) Wonen

16 Welke vormen van zorg zijn er zoal in de gemeente Hilvarenbeek? Verpleegartikelen en hulpmiddelen Diverse hulpmiddelen en verpleegartikelen zijn te leen, te huur of te koop. U kunt bijvoorbeeld krukken, rolstoelen, in hoogte verstelbare bedden en toiletstoelen lenen. Er zijn diverse organisaties die deze artikelen aanbieden. Voor kleine hulpmiddelen kunt u terecht bij De Clossenborch. Voor de andere hulpmiddelen bij andere organisaties in de regio. U vindt deze in de telefoon- en de gemeentegids. Heeft u hulpmiddelen langer dan zes maanden nodig, dan kan dat ook. Hiervoor kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente. Ondersteuning door vrijwilligers Bij hulpvragen op het gebied van zorg en welzijn, mantelzorg en opvoedingsondersteuning bij mensen thuis kan een beroep worden gedaan op Stichting Contour. De vrijwilligers bieden ondersteuning op verschillende gebieden. Stichting Contour kunt u vinden via het project Woon, Zorg en Service in de Wijk. Het project is gehuisvest aan het Vrijthof 11 te Hilvarenbeek en is open op dinsdag- en donderdagmorgen van 9.30 tot uur. Ondersteuning in het huishouden Doet u nog zelf uw huishouden, maar bent u bijvoorbeeld niet meer in staat om een aantal taken zelf te doen, zoals op een ladder staan om uw eigen keukenkastjes af te nemen of ramen te zemen, dan kunt u contact opnemen met project Woon Zorg Service in de Wijk. Hulp bij het huishouden Dit is hulp voor het geval u niet meer in staat bent uw eigen huishouden te organiseren. Hulp bij het huishouden vraagt u aan bij de gemeente. Voor deze hulp betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage die door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) wordt berekend en opgelegd. AWBZ-Zorg Op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) kunt u een beroep doen op professionele zorg. Voor deze zorg is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), tel. (088) Het CIZ kan voor de volgende vormen van zorg een indicatie afgeven: Persoonlijke verzorging Als u thuis hulp nodig heeft bij de dagelijkse verzorging. Denk aan douchen, aankleden, scheren, pillen innemen, ogen druppelen of naar de wc gaan. Verpleging Als u thuis medische hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld wondverzorging en injecties of hulp bij het zelf leren injecteren. Begeleiding Iemand ondersteunt u in het dagelijkse leven, bijvoorbeeld bij het indelen van de dag. Begeleiding kan in een groep (dit noemen we BG groep) of persoonlijk (dit noemen we BG individueel). Verblijf Als u niet meer zelfstandig kunt blijven wonen. Denk aan een tijdelijk of permanent verblijf in een verpleegof verzorgingshuis. Behandeling Hierbij gaat het om herstel of verbeteren van uw aandoening en voorkomen dat uw aandoening erger wordt. Voorbeeld: opnieuw leren lopen na een hersenbloeding. Behandeling kan ook gaan om het verbeteren van uw vaardigheden of gedrag, bijvoorbeeld leren omgaan met woede-aanvallen.

17 Op grond van de indicatie kunt u zorg krijgen via een zorgaanbieder (zorg in natura) of een persoonsgebonden budget (PGB). Met een persoonsgebonden budget koopt u zelf de zorg. Zie voor meer informatie het thema Financiën. Maaltijdvoorziening Als u niet meer in staat bent om zelf een warme maaltijd te bereiden of hiervoor de benodigde boodschappen te doen, dan kunt u een beroep doen op de maaltijdvoorziening. Maaltijdenexpres en Thebe bieden deze voorziening aan. Dagvoorziening U kunt bij De Clossenborch terecht als u in gezelschap van leeftijdsgenoten de dag wilt doorbrengen. Bel voor meer informatie (013) Personenalarmering Een ongelukje zit in een klein hoekje. Is het dan niet fijn als er binnen korte tijd iemand bij u is om te helpen? U kunt dit regelen via personenalarmering van Thebe. Het is ook mogelijk dat een professionele hulp wordt gealarmeerd. Meer informatie kunt u vragen bij Thebe. Maaltijdenexpres: (013) of Thebe: of Zorg

18 Zorgnet: 24 uur per dag ondersteuning Voelt u zich wel eens onzeker over de zorg voor uzelf of iemand in uw omgeving? Zorgnet is een dienst waarbij u via de televisie contact kunt opnemen met een verpleegkundige van uw zorgaanbieder. Zorgnet werkt 24 uur per dag. Het kan gaan om een alarm bijvoorbeeld als u gevallen bent. Of als u twijfelt over uw medicijnen. Enige voorwaarde is dat u of uw naaste reeds zorg ontvangt van een van de volgende zorgaanbieders: Oranjehoeve, De IJpelaar, Aeneas of Thebe. Meer informatie kunt u vragen bij uw zorgaanbieder. Consultatiebureau voor Senioren Het consultatiebureau voor senioren is gericht op het voorkomen en vroegtijdig opsporen van problemen bij 55-plussers. U kunt kosteloos advies vragen tijdens een consult op het bureau of thuis. Meer informatie kunt u vragen bij Thebe. Ondersteuning aan mantelzorgers Andere mensen helpen is prettig. Maar soms wordt het veel, te veel. De Stichting Mantelzorg biedt ondersteuning. Daarnaast organiseert de lokale werkgroep mantelzorg maandelijks inloopbijeenkomsten voor mantelzorgers. Informatie: of tel. (013) Ook Contour Tilburg ondersteunt mantelzorgers van een chronisch zieke. Informatie: of tel. (013) Psychosociale hulpverlening Iedereen heeft wel eens een probleem, dat hoort bij het leven. Vaak helpt het als u erover praat met familie of vrienden. Maar soms gaat dat niet. In zo n geval kan het een uitkomst zijn om te praten met een deskundige. Iemand met wie u in vertrouwen kunt praten: de maatschappelijk werker of Contour Tilburg. Pastorale zorg Het kan ook zijn dat u behoefte heeft aan pastorale zorg. Rooms-katholiek: Parochie St. Petrus Hilvarenbeek (013) Parochie H. Willibrordus Diessen (013) Parochie St. Adrianus Esbeek (013) Parochie St. Antonius van Padua Biest-Houtakker (013) Parochie St. Joseph Haghorst (013) Protestants: Protestantse gemeente Hilvarenbeek e.o. (013) Algemeen Maatschappelijk Werk Juvans Inloopspreekuur op de Tilburgseweg 2a: donderdag van 9.00 tot uur (073) Stichting Platform Gehandicapten Behartigt de belangen van mensen met een handicap. Zie of bel (013) Apotheken Apotheek Beekdal (013) Apotheek Diessen (013) Huisartsen Huisartsenpraktijk Maas (013) Huisartsenpraktijk De Ypelaer (013) Huisartsenpraktijk Diessen (013) Centrale Huisartsenpost Tilburg

19 St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Postbus LC Tilburg Bezoekadres: Hilvarenbeekseweg 60, Tilburg 5022 GC Tilburg Tel. (013) Wonen Zorg en Service in de Wijk Postbus AA Hilvarenbeek Bezoekadres: Vrijthof 11, Hilvarenbeek (open op dinsdag en donderdag van 9.30 tot uur) Tel Zorg

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3rijbewijs of ander

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3rijbewijs of ander Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op AWBZ-zorg. Dat is zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

AANVRAAGFORMULIER voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (dit deel niet invullen) Datum ontvangst gemeente: AANVRAAGFORMULIER voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 1. Uw persoonlijke gegevens / van cliënt waarvoor voorziening(en) bedoeld is (zijn) Achternaam

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Zorgvoorzieningen vallen deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorgverzekering. Dit maakt het lastig

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

Seniorenwijzer Hilvarenbeek

Seniorenwijzer Hilvarenbeek Seniorenwijzer Hilvarenbeek Seniorenwijzer SSH pagina 1 Seniorenwijzer Voorwoord Beste actieve en gewaardeerde senioren, In de aanhef naar u toe zitten al twee belangrijke woorden die best nog eens uitgelegd

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo 2 3 WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat iedere inwoner van de gemeente Beverwijk mee kan blijven

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Zorg in natura of een budget In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen: zorg in natura

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

De Transferverpleegkundige

De Transferverpleegkundige De Transferverpleegkundige In het Lievensberg ziekenhuis wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg. Daaronder valt ook de zorg, die nodig is na een ziekenhuisopname. De transferverpleegkundige

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Zorg Thuis van Vecht en IJssel IJsselstein (locatie Ewoud) en Utrecht (locaties Transwijk en Zuylenstede)

Zorg Thuis van Vecht en IJssel IJsselstein (locatie Ewoud) en Utrecht (locaties Transwijk en Zuylenstede) Zorg Thuis van Vecht en IJssel IJsselstein (locatie Ewoud) en Utrecht (locaties Transwijk en Zuylenstede) Mevrouw Derks gaat naar een bruiloft. Yvonne hielp haar met douchen en aankleden, waardoor ze precies

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

De transferverpleegkundige

De transferverpleegkundige Transferpunt De transferverpleegkundige www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl TRA001 / De transferverpleegkundige / 03-06-2014 2 De transferverpleegkundige

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

ThuisZorg en plusdiensten 1

ThuisZorg en plusdiensten 1 ThuisZorg en plusdiensten 1 2 ThuisZorg Zorgfederatie Oldenzaal: ThuisZorg die goed en vertrouwd voelt! Wanneer u nog zelfstandig woont, kan het toch zijn dat u hulp van anderen nodig heeft. Maar ook als

Nadere informatie

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, ondersteuning werk en inkomen Hulp bij het Huishouden zodanig te ondersteunen dat u zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven en goed kunt deelnemen aan de samenleving.

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer. Wmo broch. 16-02-2010 10:10 Pagina 1 Hulp in het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.nl Wmo broch. 16-02-2010 10:10

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

VOORZIENINGEN in 2014 in de gemeente Waalre

VOORZIENINGEN in 2014 in de gemeente Waalre Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 WMO WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING.... 2 HULP BIJ HET HUISHOUDEN.... 2 WONINGAANPASSING... 2 Traplift... 3 VERVOERSVOORZIENINGEN.... 3 Taxbus: De Vallei. Connexxion....

Nadere informatie

Zorg na ontslag uit het ziekenhuis

Zorg na ontslag uit het ziekenhuis Zorg na ontslag uit het ziekenhuis Afdeling transferpunt mca.nl Inhoudsopgave Transferpunt van het MCA 3 Wat is AWBZ-zorg? 4 Wat regelt het transferpunt van het MCA voor u? 5 Vervoer 7 Huisarts 8 Apotheek

Nadere informatie

De transferverpleegkundige

De transferverpleegkundige Transferpunt De transferverpleegkundige www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl TRA001 / De transferverpleegkundige / 10-11-2016 2 De transferverpleegkundige

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Zorg Thuis Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl www.rosengaerde.nl

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist Zorgwijzer voor senioren in de gemeente Zeist Stichting MeanderOmnium MeanderOmnium is de lokale welzijnsorganisatie in de gemeente Zeist. Deze organisatie levert naast diensten en activiteiten voor mensen

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna niet meer de deur uit Wat kunt u doen om dit

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Tweede kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 3 september 2007 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

Het Wmo-loket PERSOONSGEBONDEN BUDGET Hulp bij het huishouden

Het Wmo-loket PERSOONSGEBONDEN BUDGET Hulp bij het huishouden 2 informatie voor bedrijven editie 2009 Informatie en adressen: Wmo-loket Gevestigd in het gemeentehuis van Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2 9203 RM Drachten Postadres: postbus 10.000, 9200 HA Drachten

Nadere informatie

Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten

Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein Antwoordnummer

Nadere informatie

Wonen en zorg. Leystromen biedt mogelijkheden

Wonen en zorg. Leystromen biedt mogelijkheden Wonen en zorg Leystromen biedt mogelijkheden U wilt zelfstandig blijven wonen, maar u heeft ook behoefte aan wat extra zorg? Dan zijn onze zorgwoningen misschien een uitkomst. Maar u kunt er natuurlijk

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Uitgave van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de

Nadere informatie

Welke zorg kan de transferverpleegkundige voor u regelen?

Welke zorg kan de transferverpleegkundige voor u regelen? Transferbureau Goede zorg na ziekenhuisopname In Laurentius wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg. Daaronder valt ook het regelen van de zorg, die nodig is ná een ziekenhuisopname. Vóór

Nadere informatie

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar:

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Onderwerp: Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Derde en vierde kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 15 februari 2008 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Thuiszorg in Amsterdam

Thuiszorg in Amsterdam Thuiszorg in Amsterdam Wat is thuiszorg? Er zijn verschillende vormen van thuiszorg. Bijvoorbeeld verpleegkundige handelingen zoals het toedienen van medicijnen of zuurstof, het aanbrengen van een infuus

Nadere informatie

Mobiel blijven. óók met een beperking

Mobiel blijven. óók met een beperking Servicepunt Zorg Mobiel blijven óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld niet meer lopend naar de winkels of reizen

Nadere informatie

waarom het loket WWZ wonen welzijn zorg gemeente Westervoort en gemeente Duiven

waarom het loket WWZ wonen welzijn zorg gemeente Westervoort en gemeente Duiven waarom het loket WWZ U hebt de brochure van het Loket WWZ in de hand. Hierin willen wij u laten zien wat het loket WWZ voor u kan betekenen. Wij willen u graag helpen om de weg te vinden in het woud van

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis Transferbureau zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis U bent of wordt binnenkort opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Bij een geplande opname kunt u al rekening houden met de mogelijke beperkingen

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 *

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Thuiszorg Groningen is er voor iedereen: ouders, kinderen, jonge gezinnen,

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis NAZORG NA ONTSLAG UIT HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft.

Nadere informatie

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Datum huisbezoek : Naam ouderenbezoeker tel.: Persoonsgegevens: Naam : Straatnaam : Postcode/plaats : Geboortedatum : Geslacht : Telefoonnummer : Inleiding

Nadere informatie

Zin en onzin over het. Persoons Gebonden Budget PGB

Zin en onzin over het. Persoons Gebonden Budget PGB Zin en onzin over het Persoons Gebonden Budget PGB Dit e-book is aan jou persoonlijk verstrekt en mag niet zonder schriftelijke toestemming van Familycare Support worden doorgegeven aan derden. Familycare

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding Wmo maatwerkvoorziening Individuele begeleiding Individuele begeleiding Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 4 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen 7 Hoe meld ik me

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Thuis blijven wonen met QuaRijn

Thuis blijven wonen met QuaRijn Thuis blijven wonen met QuaRijn Thuis zoals u gewend bent ZorgThuis van QuaRijn is hulp in uw eigen huis, zoals u het wilt. De een is geholpen met ondersteuning bij douchen en aankleden door ons terwijl

Nadere informatie

Zorg thuis Zeker van zorg

Zorg thuis Zeker van zorg 2 Zorg thuis U wilt graag thuis blijven wonen. Wanneer u dan zorg nodig heeft, is dat geen probleem. In heel veel situaties kan Thebe u thuis helpen. Zorg voor kortere of langere tijd, vooruit gepland

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen Werken met zorg

Thuiszorg Groningen Werken met zorg Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Gestart als het Groene Kruis, hebben wij al meer dan 100 jaar ervaring met zorg thuis. Dichtbij en vertrouwd.thuiszorg Groningen

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Informatie over de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning u biedt wanneer u door een beperking niet zelf het huishouden kunt doen. Hulp bij het huishouden De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

H.313196.0713. Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf

H.313196.0713. Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf H.313196.0713 Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf Inleiding Na uw ziekenhuisverblijf kan het zijn dat u nog verzorging nodig heeft. Als dit zo is bespreekt de arts of verpleegkundige dit

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente stimuleert inwoners om langer

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna

Nadere informatie

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu?

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? CZ zorgkantoren wijst u de weg versie 2, april Zelf zorg inkopen met een budget 2013 1 Inhoudsopgave 1 Ontvangen van het indicatiebesluit 4 2 Ontvangen van het pgb

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Zorgcoöperatie Hoogeloon. Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant

Zorgcoöperatie Hoogeloon. Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant Zorgcoöperatie Hoogeloon Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant December 2011 Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van een zestal

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf Wmo maatwerkvoorziening Dagbesteding en kortdurend verblijf Dagbesteding en kortdurend verblijf Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 5 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen

Nadere informatie

VOORZIENINGEN in 2015

VOORZIENINGEN in 2015 VOORZIENINGEN in 2015 ALGEMEEN... 2 1.1 WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)... 2 1.2 ZORGVERZEKERINGSWET (ZVW)... 2 1.3 WET LANGDURIGE ZORG (WLZ)... 2 1.4 WTCG (Wet Tegemoetkoming chronisch zieken

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal!

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal! Zorg Advies Bureau Nederland Zorg in úw taal! Thuiszorg Als u zorg nodig heeft, wilt u zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen, liefst in uw eigen vertrouwde omgeving. Iedereen die door ouderdom, ziekte,

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

Huisbezoekproject 75 jarigen

Huisbezoekproject 75 jarigen Huisbezoekproject 75 jarigen IJsselstein Noord 2013 1 Inleiding Dit rapport Huisbezoekproject 75 jarigen in IJsselstein Noord 2013 geeft informatie over de resultaten van de 232 interviews die gehouden

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Seniorenwijzer Hilvarenbeek

Seniorenwijzer Hilvarenbeek Seniorenwijzer Hilvarenbeek Seniorenwijzer SSH pagina 0 Seniorenwijzer Voorwoord Beste actieve en gewaardeerde senioren, In de aanhef naar u toe zitten al twee belangrijke woorden die best nog eens uitgelegd

Nadere informatie

Kinderen met Multipele Sclerose:

Kinderen met Multipele Sclerose: Deze brochure kwam tot stand met medewerking van Leven met Multipele Sclerose uitgave 9 mevrouw Anita van der Zwan. Anita is moeder van twee kinderen, zoon Barry en dochter Mikki. Bij Mikki is in de zomer

Nadere informatie

Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015

Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015 Mantelzorgcompliment Van het SVB ( Sociale verzekeringsbank) Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015 24-07-2013 De staatssecretaris van VWS heeft in een brief aan de Tweede Kamer voorgesteld

Nadere informatie

=============================================================================

============================================================================= WMO 1. Inleiding 2. Voorbeelden hulp en voorzieningen Wmo 3. Voorzieningen in nature of een persoonsgebonden budget 4. PGB mogelijk bij verschillende wetten 5. Eigen bijdrage bij pgb 6. Administratie bij

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Persoonsgebonden Budget (PGB) Persoonsgebonden Budget (PGB) Uitgave van de gemeente Heemstede, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Nadere informatie

Archipel Zorg aan Huis

Archipel Zorg aan Huis Archipel Zorg aan Huis Zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis blijven wonen het gevoel van samen Welkom bij Archipel Zorg aan Huis Natuurlijk is het fijn om zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Volledig Pakket Thuis (VPT)

Volledig Pakket Thuis (VPT) Wij zorgen ervoor als geen ander! Volledig Pakket Thuis (VPT) Volledig Pakket Thuis Het Volledig Pakket Thuis; misschien iets voor u? Indien u een zorgvrager bent met een indicatie voor verblijf in een

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

VOORZIENINGEN in 2016. (Januari 2016)

VOORZIENINGEN in 2016. (Januari 2016) VOORZIENINGEN in 2016. (Januari 2016) VOORZIENINGEN in 2016.... 1 ALGEMEEN:... 2 WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO).... 2 ZORGVERZEKERINGSWET (ZVW).... 2 WET LANGDURIGE ZORG (WLZ).... 2 DAGBESTEDING,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie