Voorwoord. Deze brochure is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Seniorenraad Vitaal Hilvarenbeek (SVH).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Deze brochure is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Seniorenraad Vitaal Hilvarenbeek (SVH)."

Transcriptie

1 Seniorenwijzer

2 Voorwoord Deze seniorenwijzer is voor iedereen die een vraag heeft op het gebied van wonen, zorg en welzijn. In alfabetische volgorde is deze informatie in een aantal rubrieken onderverdeeld. Mocht u nog aanvullende vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Eventueel staan er ook ouderenadviseurs voor u klaar. Hiervoor kunt u terecht bij het project Woon, Zorg en Service in de Wijk of de ouderenbonden (KBO s). Deze brochure is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Seniorenraad Vitaal Hilvarenbeek (SVH). Met het oog op de overzichtelijkheid en praktische bruikbaarheid staan in deze seniorenwijzer slechts een beperkt aantal contactgegevens. Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar de gemeentegids. Deze is verkrijgbaar bij de gemeente. De digitale versie van de gemeentegids is het meest actueel. Deze is te vinden op de website van de gemeente (www.hilvarenbeek.nl). Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze seniorenwijzer de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. De samenstellers stellen zich daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze seniorenwijzer.

3 Ambulance, politie of brandweer 112 Geen spoed, wel politie Gemeente Hilvarenbeek (013) Bel- en herstellijn gemeente Hilvarenbeek (013) Apotheken Apotheek Beekdal (013) Apotheek Diessen (013) Huisartsen Huisartsenpraktijk Maas (013) Huisartsenpraktijk De Ypelaer (013) Huisartsenpraktijk Diessen (013) Centrale Huisartsenpost Tilburg St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg (013) KBO (ook voor belasting- en ouderenadviseur) Diessen (013) of (013) Hilvarenbeek (013) Belangrijke informatie

4 De mogelijkheden voor een financiële bijdrage zijn vaak niet bij iedereen bekend. Hierbij een kort overzicht van de mogelijkheden voor een financiële bijdrage of advies. Invullen belastingsformulieren of hulp bij administratie Via het project Wonen Zorg en Service in de Wijk kunt u geholpen worden bij het invullen van uw belastingsformulier of het in orde brengen van uw administratie. Ook de KBO s bieden hierbij ondersteuning aan. Aanvraag van huur- en zorgtoeslag Aanvragen van huur- en zorgtoeslag dient u in bij de belastingdienst. Een aanvraagformulier vraagt u telefonisch aan via het nummer U kunt ook kijken op de website Woonstichting Stromenland kan u van dienst zijn bij het aanvragen van huurtoeslag. Eigen bijdrage voor de zorg Voor de zorg die thuis wordt geleverd, zoals hulp bij het huishouden, betaalt u soms een eigen bijdrage. Hoeveel u betaalt, hangt af van uw gezinssituatie en inkomen. U ontvangt hierover automatisch bericht vanuit CAK. Indien u deze kosten niet kunt betalen, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Dit kunt u aanvragen bij de gemeente.

5 Persoonsgebonden budget (PGB) U kunt een PGB krijgen voor hulp bij het huishouden en voor andere vormen van zorg, zoals verpleging en verzorging. Aan een PGB zitten wel enkele verplichtingen. Zo moet u bijvoorbeeld een administratie bijhouden en sluit u een overeenkomst af met de dienstverlener(s). Verder moet u over de besteding van het geld verantwoording afleggen. Een PGB voor hulp bij het huishouden vraagt u aan bij de gemeente. Voor andere vormen van zorg kunt een PGB aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg. Financiële tegemoetkoming bijzondere kosten Soms kan de gemeente financieel bijspringen als u door bijzondere omstandigheden extra kosten moet maken die u niet kunt betalen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld vergoeding van de eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden, tandartskosten of kosten van een bril. Bijzondere bijstand is er vooral voor mensen met een uitkering of inkomen op of rond het minimumniveau en mensen die aan de vermogenstoets voldoen. Meer informatie hierover kunt u vragen bij de gemeente. Financiën

6 Bijdrageregeling welzijnsactiviteiten De gemeente Hilvarenbeek kent de bijdrageregeling welzijnsactiviteiten. De bijdrageregeling is bedoeld voor het bekostigen van deelname aan bijvoorbeeld sport of cursussen, een abonnement op bibliotheek, krant of telefoon. Deze regeling is bedoeld voor zelfstandig wonende personen met een inkomen op minimumniveau of slechts een gering bedrag daarboven die met hun vermogen onder de vermogensgrens blijven. Meer informatie hierover kunt u vragen bij de gemeente. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Heeft u een laag inkomen en bent u daardoor niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. De rioolrechten en afvalstoffenheffing vallen onder de kwijtscheldingsregeling. Bij de gemeente kunt u een aanvraag indienen. Mantelzorgcompliment Bent u mantelzorger, dan kunt u een financiële tegemoetkoming krijgen. Hiervoor heeft u een specifieke indicatie nodig. Meer informatie of een aanvraag indienen kunt u doen bij de Sociale Verzekeringsbank, tel. (076)

7 Schuldhulpverlening Voor hulp bij schulden kunt u contact opnemen met maatschappelijk werk in uw gemeente. Samen met de Stadsbank Midden Nederland probeert die uw financiële schuldensituatie op orde te krijgen. Doel van een schuldhulpverleningstraject is te zorgen dat u binnen een redelijke termijn schuldenvrij bent en dat u na afloop van het traject zelf in uw noodzakelijke kosten van het bestaan kunt voorzien zonder nieuwe schulden te maken. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente. Belastingen Wanneer u moeite heeft met het invullen van uw belastingformulieren of wanneer u andere vragen heeft over belastingen, dan kunt u informatie vragen bij de Belastingdienst. Zij zijn te bereiken via hun website of via tel De KBO s uit Diessen en Hilvarenbeek hebben vrijwilligers die u hierbij kunnen helpen. Meer informatie over de KBO s vindt u onder het thema Vrije tijd en bij belangrijke informatie. Financiën

8 Voor uw overlijden kunt u het volgende al regelen: - Overzicht met adressen van familieleden en vrienden (actueel houden). - Verzamelen van contactadressen en telefoonnummers van een uitvaartonderneming en een notaris (en eventueel executeur-testamentair) voor uw testament en zaken als erfrecht, successierecht, enz. Bij overlijden kunnen nabestaanden contact opnemen met: - Uitvaartonderneming. - Kerkgenootschap indien een kerkelijke uitvaart gewenst is. - (zo nodig) Executeur-testamentair. Na overlijden op korte termijn te regelen: Stuur bericht van overlijden met een uittreksel van het overlijdensregister naar: Notaris: denk aan deblokkering van bankrekeningen of uitkeringen van verzekeringen, voogdij over minderjarige kinderen, afwikkeling nalatenschappen en successierecht. Bank: opheffen of wijzigen van lopende (spaar) rekeningen en automatische machtigingen. Pensioenfonds: pensioennummer doorgeven en eventueel wijzigingen doorgeven van bank- of gironummer. Zorgverzekering: eventueel te veel betaalde premies terugvragen. Overige verzekeringen: opzeggen of wijzigingen doorgeven. Huur opzeggen of huurder wijzigen. Binnen 8 maanden aangifte Successie bij Inspectie Registratie en Successie Belastingdienst. Opzeggen abonnementen en lidmaatschappen. Paspoort en rijbewijs inleveren bij het gemeentehuis.

9 Overlijden

10 Het vervoer van A naar B, hoe kunt u dat organiseren? Vervoersmiddelen Voor het aanvragen van vervoersmiddelen in verband met uw beperking zoals een scootmobiel, driewielerfiets, invalidenparkeerkaart of vervoerspas kunt u terecht bij de gemeente. Deeltaxi Bij de deeltaxi deelt u de taxi met andere passagiers. De deeltaxi is voor iedereen. Indien er een medische noodzaak is, kunt u voor een gereduceerd tarief gebruik maken van het vervoer. U kunt een Wmo vervoerspas aanvragen bij de gemeente. Invalidenparkeerkaart en parkeerplaats Als u moeilijk ter been bent, kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen bij de gemeente. Met deze kaart mag u op de invalidenparkeerplaatsen parkeren. Het kan ook zijn dat u moeilijk voor uw deur kunt parkeren. Hiervoor kunt u bij de gemeente een aanvraag indienen voor een eigen gehandicaptenparkeerplaats. Verlengen rijbewijs Nadert u de 70 jaar en verloopt uw rijbewijs binnenkort? Weet dan dat iedereen die ouder is dan 70 jaar medisch gekeurd moet worden. Hiervoor kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente. Vervoer buiten de regio Bent u minder mobiel? Via Valys krijgt u voor een aantrekkelijk tarief taxivervoer buiten de regio. Uw rolstoel of scootmobiel kan uiteraard mee. Om in aanmerking te komen heeft u wel een Valyspas nodig. Hiervoor kunt u contact opnemen met Valys (tel ). Contactgegevens Buurtbus Hilvarenbeek: tel of Deeltaxi: of Treintaxi: of Daarnaast zijn een aantal particuliere taxibedrijven te vinden in de telefoon- en gemeentegids. Informatie over openbaar vervoer (trein en bus): tel of

11 Vervoer

12 In onze gemeente is ontzettend veel te doen. U kunt bijvoorbeeld cursussen volgen, vrijwilligerswerk doen, toneel spelen, zingen, sporten en bewegen, dansen, enz. Te veel om op te noemen. Waar vindt u wat? Ouderenorganisaties In de gemeente zijn verschillende ouderenorganisaties actief. Deze bieden een breed scala aan activiteiten, zoals informatiebijeenkomsten, fietsen, biljarten enz. Daarnaast zijn er tal van andere verenigingen als gilden, zang- en toneelverenigingen. Zie voor meer details de gemeentegids. KBO In de gemeente Hilvarenbeek zijn twee afdelingen van de Katholieke Bond van Ouderen. Los van levensovertuiging komen zij op voor de belangen van senioren en organiseren zij allerhande activiteiten. Voor meer informatie kunt u met hen contact opnemen. KBO Diessen: mevrouw G. Schilders (013) of KBO Hilvarenbeek: de heer H. van de Kerkhof (013) of Seniorenraad Vitaal Hilvarenbeek Deze raad stelt zich ten doel de kwaliteit van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening in de naaste toekomst te verbeteren voor de doelgroepen senioren en mensen met een beperking. Meer informatie vindt u op de website of tel. (013) Inloopbijeenkomsten mantelzorg Elke maand is er een inloopbijeenkomst voor mantelzorgers. Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over een actueel onderwerp, kunt u ervaringen uitwisselen en vragen stellen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de werkgroep mantelzorg via of (013) ). Aangepaste activiteiten Voor mensen met een beperking worden diverse activiteiten georganiseerd. Het Sportbedrijf Tilburg heeft alle activiteiten in de regio in beeld. Bel (013) en vraag naar de Sport en Beweegwijzer. Volwasseneneducatie Het Volwassen Educatiepunt is een inlooppunt waar u informatie kunt halen over verschillende opleidingstrajecten. Het educatiepunt is bedoeld voor laagopgeleiden in de gemeente Hilvarenbeek. Het educatiepunt vindt u op het adres Vrijthof 11. Daarnaast bieden de KBO s Diessen en Hilvarenbeek kleinschalige computercursussen. Ook HOVO Brabant Seniorenacademie biedt cursussen voor 50-plussers. Zie voor meer informatie of bel (013) Vrijwilligerswerk Wilt u vrijwilligerswerk doen? Loop dan eens binnen bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk Hilvarenbeek.

13 Dit Steunpunt is opgezet onder de paraplu van het project Wonen Zorg en Service in de Wijk (WZSW) en bemiddelt in vraag naar en aanbod van vrijwilligerswerk. Iedere dinsdag- en donderdagochtend is er de mogelijkheid tot inloop van 9.30 tot uur. Er is een digitale vrijwilligersvacaturebank beschikbaar via de website van het project Wonen Zorg Service in de Wijk (WZSW). Bezoekadres: Vrijthof 11 te Hilvarenbeek. Website: Tel Rode Kruis Voor inlichtingen over de afdeling Rode Kruis Hilvarenbeek-de Mierden kunt u terecht bij mevrouw H. Timmermans: tel. (013) of De Werckwinkel Creativiteitscentrum voor kunstbeoefening op amateurniveau. Bel voor inlichtingen (013) Adres: Schoolstraat 1a, 5081 VE Hilvarenbeek. Vrije tijd

14 Heeft u er al eens over nagedacht of u altijd in uw bestaande woning wilt of kunt blijven wonen? U kunt zich nu al oriënteren op de verschillende huisvestingsmogelijkheden. De gemeente Hilvarenbeek heeft vele woonmogelijkheden: zowel voor senioren en mensen met een functionele beperking als voor mantelzorgers. Huurwoningen Om in aanmerking te komen voor een (nieuwbouw) huurwoning van Woonstichting Stromenland moet u ingeschreven staan als woningzoekende. Dat kan door het invullen van een inschrijfformulier, die verkrijgbaar is bij het gemeentehuis. Gelijkvloerse woningen Voor senioren of mensen met een lichamelijke beperking zijn er diverse gelijkvloerse woningen. Woonstichting Stromenland verhuurt dergelijke woningen. Meer informatie kunt u vragen bij Woonstichting Stromenland. De contactgegevens vindt u op de pagina hieronder. Aan- en inleunwoningen Rondom het zorgcentrum De Clossenborch zijn er aan- en inleunwoningen. In een aanleunwoning kan beroep worden gedaan op de zorg van het zorgcentrum. De inleunwoningen zijn via een loopbrug direct verbonden met het zorgcentrum. De bewoners van een inleunwoning hebben een uitgebreider zorgpakket. De woningen zijn eigendom van Woonstichting Stromenland. Om in aanmerking te komen voor deze woning kunt u een aanvraag indienen bij de woonstichting. U dient ingeschreven te staan als woningzoekende bij de Woonstichting Stromenland én over een aparte indicatie te beschikken. Alleen de woonstichting kan deze indicatie voor u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Beschermd wonen Voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking is beschermd wonen een mogelijkheid. In de gemeente zijn verschillende klein- of grootschalige wooncomplexen met 24-uurszorg of zorgondersteuning. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de zorgverleners, zoals bijvoorbeeld Amarant of Prisma. Het totaal overzicht van woningen met zorg in Hilvarenbeek of in de regio kunt u vinden via de website van stichting MEE (www.meeregiotilburg.nl). Klik op het logo De Woonwinkel. Mantelzorg & wonen Het is mogelijk om tijdelijk een tweede woonruimte in te richten op één perceel als dit ten behoeve van mantelzorg is. Hiervoor moet u een schriftelijke aanvraag indienen bij de gemeente. Woningaanpassingen In verband met beperkingen kan het nodig zijn dat uw woning (gedeeltelijk) aangepast wordt om het mogelijk te maken in uw eigen woonomgeving te blijven wonen. Deze aanpassingen kunt u bij de gemeente aanvragen. Klusjes in en om het huis In het commerciële circuit zijn er allerlei mogelijkheden voor klusjes in en om het huis, tuinonderhoud, enz. In de gemeente Hilvarenbeek kunt u ook via het project Wonen Zorg en Service in de Wijk, KBO s of Thebe klusjes laten doen. Bij het project Wonen Zorg Service in de Wijk kunt u zonder indicatie praktische ondersteuning aanvragen. Denk daarbij aan tuinonderhoud, boodschappen, klusjes, computergebruik, afvoeren van afval, enz. Hiervoor koopt u bij het project dienstencheques. Het project is gehuisvest in het Streekhuis en open op dinsdag- en donderdagmorgen. De KBO s en Thebe hebben een klussendienst.

15 Contactgegevens: Zorgcentrum De Clossenborch Papenstraat JV Hilvarenbeek Tel. (013) Woonstichting Stromenland Postbus AJ Oisterwijk Bezoekadres: Loket Hilvarenbeek, Vrijthof 10 Tel. (013) Wonen Zorg en Service in de Wijk Postbus AA Hilvarenbeek Bezoekadres: Vrijthof 11, Hilvarenbeek Tel Servicecentrum Thuiszorg Thebe Kerkstraat LB Goirle Tel. (013) Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Ringbaan-Oost CD Tilburg Tel. (088) ww.ciz.nl Gemeente Hilvarenbeek Vrijthof AA Hilvarenbeek Tel. (013) Wonen

16 Welke vormen van zorg zijn er zoal in de gemeente Hilvarenbeek? Verpleegartikelen en hulpmiddelen Diverse hulpmiddelen en verpleegartikelen zijn te leen, te huur of te koop. U kunt bijvoorbeeld krukken, rolstoelen, in hoogte verstelbare bedden en toiletstoelen lenen. Er zijn diverse organisaties die deze artikelen aanbieden. Voor kleine hulpmiddelen kunt u terecht bij De Clossenborch. Voor de andere hulpmiddelen bij andere organisaties in de regio. U vindt deze in de telefoon- en de gemeentegids. Heeft u hulpmiddelen langer dan zes maanden nodig, dan kan dat ook. Hiervoor kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente. Ondersteuning door vrijwilligers Bij hulpvragen op het gebied van zorg en welzijn, mantelzorg en opvoedingsondersteuning bij mensen thuis kan een beroep worden gedaan op Stichting Contour. De vrijwilligers bieden ondersteuning op verschillende gebieden. Stichting Contour kunt u vinden via het project Woon, Zorg en Service in de Wijk. Het project is gehuisvest aan het Vrijthof 11 te Hilvarenbeek en is open op dinsdag- en donderdagmorgen van 9.30 tot uur. Ondersteuning in het huishouden Doet u nog zelf uw huishouden, maar bent u bijvoorbeeld niet meer in staat om een aantal taken zelf te doen, zoals op een ladder staan om uw eigen keukenkastjes af te nemen of ramen te zemen, dan kunt u contact opnemen met project Woon Zorg Service in de Wijk. Hulp bij het huishouden Dit is hulp voor het geval u niet meer in staat bent uw eigen huishouden te organiseren. Hulp bij het huishouden vraagt u aan bij de gemeente. Voor deze hulp betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage die door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) wordt berekend en opgelegd. AWBZ-Zorg Op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) kunt u een beroep doen op professionele zorg. Voor deze zorg is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), tel. (088) Het CIZ kan voor de volgende vormen van zorg een indicatie afgeven: Persoonlijke verzorging Als u thuis hulp nodig heeft bij de dagelijkse verzorging. Denk aan douchen, aankleden, scheren, pillen innemen, ogen druppelen of naar de wc gaan. Verpleging Als u thuis medische hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld wondverzorging en injecties of hulp bij het zelf leren injecteren. Begeleiding Iemand ondersteunt u in het dagelijkse leven, bijvoorbeeld bij het indelen van de dag. Begeleiding kan in een groep (dit noemen we BG groep) of persoonlijk (dit noemen we BG individueel). Verblijf Als u niet meer zelfstandig kunt blijven wonen. Denk aan een tijdelijk of permanent verblijf in een verpleegof verzorgingshuis. Behandeling Hierbij gaat het om herstel of verbeteren van uw aandoening en voorkomen dat uw aandoening erger wordt. Voorbeeld: opnieuw leren lopen na een hersenbloeding. Behandeling kan ook gaan om het verbeteren van uw vaardigheden of gedrag, bijvoorbeeld leren omgaan met woede-aanvallen.

17 Op grond van de indicatie kunt u zorg krijgen via een zorgaanbieder (zorg in natura) of een persoonsgebonden budget (PGB). Met een persoonsgebonden budget koopt u zelf de zorg. Zie voor meer informatie het thema Financiën. Maaltijdvoorziening Als u niet meer in staat bent om zelf een warme maaltijd te bereiden of hiervoor de benodigde boodschappen te doen, dan kunt u een beroep doen op de maaltijdvoorziening. Maaltijdenexpres en Thebe bieden deze voorziening aan. Dagvoorziening U kunt bij De Clossenborch terecht als u in gezelschap van leeftijdsgenoten de dag wilt doorbrengen. Bel voor meer informatie (013) Personenalarmering Een ongelukje zit in een klein hoekje. Is het dan niet fijn als er binnen korte tijd iemand bij u is om te helpen? U kunt dit regelen via personenalarmering van Thebe. Het is ook mogelijk dat een professionele hulp wordt gealarmeerd. Meer informatie kunt u vragen bij Thebe. Maaltijdenexpres: (013) of Thebe: of Zorg

18 Zorgnet: 24 uur per dag ondersteuning Voelt u zich wel eens onzeker over de zorg voor uzelf of iemand in uw omgeving? Zorgnet is een dienst waarbij u via de televisie contact kunt opnemen met een verpleegkundige van uw zorgaanbieder. Zorgnet werkt 24 uur per dag. Het kan gaan om een alarm bijvoorbeeld als u gevallen bent. Of als u twijfelt over uw medicijnen. Enige voorwaarde is dat u of uw naaste reeds zorg ontvangt van een van de volgende zorgaanbieders: Oranjehoeve, De IJpelaar, Aeneas of Thebe. Meer informatie kunt u vragen bij uw zorgaanbieder. Consultatiebureau voor Senioren Het consultatiebureau voor senioren is gericht op het voorkomen en vroegtijdig opsporen van problemen bij 55-plussers. U kunt kosteloos advies vragen tijdens een consult op het bureau of thuis. Meer informatie kunt u vragen bij Thebe. Ondersteuning aan mantelzorgers Andere mensen helpen is prettig. Maar soms wordt het veel, te veel. De Stichting Mantelzorg biedt ondersteuning. Daarnaast organiseert de lokale werkgroep mantelzorg maandelijks inloopbijeenkomsten voor mantelzorgers. Informatie: of tel. (013) Ook Contour Tilburg ondersteunt mantelzorgers van een chronisch zieke. Informatie: of tel. (013) Psychosociale hulpverlening Iedereen heeft wel eens een probleem, dat hoort bij het leven. Vaak helpt het als u erover praat met familie of vrienden. Maar soms gaat dat niet. In zo n geval kan het een uitkomst zijn om te praten met een deskundige. Iemand met wie u in vertrouwen kunt praten: de maatschappelijk werker of Contour Tilburg. Pastorale zorg Het kan ook zijn dat u behoefte heeft aan pastorale zorg. Rooms-katholiek: Parochie St. Petrus Hilvarenbeek (013) Parochie H. Willibrordus Diessen (013) Parochie St. Adrianus Esbeek (013) Parochie St. Antonius van Padua Biest-Houtakker (013) Parochie St. Joseph Haghorst (013) Protestants: Protestantse gemeente Hilvarenbeek e.o. (013) Algemeen Maatschappelijk Werk Juvans Inloopspreekuur op de Tilburgseweg 2a: donderdag van 9.00 tot uur (073) Stichting Platform Gehandicapten Behartigt de belangen van mensen met een handicap. Zie of bel (013) Apotheken Apotheek Beekdal (013) Apotheek Diessen (013) Huisartsen Huisartsenpraktijk Maas (013) Huisartsenpraktijk De Ypelaer (013) Huisartsenpraktijk Diessen (013) Centrale Huisartsenpost Tilburg

19 St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Postbus LC Tilburg Bezoekadres: Hilvarenbeekseweg 60, Tilburg 5022 GC Tilburg Tel. (013) Wonen Zorg en Service in de Wijk Postbus AA Hilvarenbeek Bezoekadres: Vrijthof 11, Hilvarenbeek (open op dinsdag en donderdag van 9.30 tot uur) Tel Zorg

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2007 Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport 1 Siliconen borstimplantaten Inhoud Voorwoord 4 Hoe zit het met...... kosten

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Informatiegids voor en door allochtone senioren in Amersfoort

Informatiegids voor en door allochtone senioren in Amersfoort Informatiegids voor en door allochtone senioren in Amersfoort Allochtone Ouderenwerk Amersfoort 1 Voorwoord Voor u ligt een informatiegids. Deze gids is gemaakt door Allochtone Ouderenwerk Amersfoort.

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer van de Stichting Mantelzorg Nieuwe Waterweg Noord Colofon Tekst: MantelzorgWijzer Nieuwe Waterweg Noord: Jeannette Ladage Basistekst: Mantelzorg Barendrecht: Pamela van

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur

maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur vragen over hulp bij het huishouden? VIA Houten, Vraagbaak voor Informatie en Advies Hollandsspoor 1 (in Loericker Stee), Houten Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur Telefonisch bereikbaar:

Nadere informatie

1 van 7. Zorg. Autorijden

1 van 7. Zorg. Autorijden Dementie brengt veel problemen met zich mee. Niet alleen is de verzorging van iemand met dementie zwaar. Er kunnen ook juridische en financiële problemen bij komen kijken. Zorg dat u het tijdig en goed

Nadere informatie

Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5

Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5 Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5 56 5. Financiën & Vervoer Bij het ouder worden verandert er veel, ook in financieel opzicht. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste regelingen op het gebied van financiën

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Ondersteunen van het sociaal systeem

Ondersteunen van het sociaal systeem DC 52 Ondersteunen van het sociaal systeem 1 Inleiding Vroeger werden ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking geïsoleerd van de samenleving opgevangen in grote instellingen. De opvattingen

Nadere informatie

Graag heten we u van harte welkom als nieuwe cliënt van Maartje. We hopen dat u onze zorg als prettig en goed ervaart.

Graag heten we u van harte welkom als nieuwe cliënt van Maartje. We hopen dat u onze zorg als prettig en goed ervaart. Welkom bij Maartje! Voor u ligt de informatiemap van Maartje. In deze informatiemap vindt u allerlei praktische informatie. Ook leest u wat Maartje nog meer te bieden heeft. Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Inhoud Voorwoord 5 1. Wat ben ik vergeetachtig. Zou ik dementerend zijn? 6 2. Diagnose dementie 10 3. Zorgt u voor iemand met dementie? 12 4. Meer hulp of

Nadere informatie

Florence komt bij u thuis Informatie over thuiszorg

Florence komt bij u thuis Informatie over thuiszorg Florence komt bij u thuis Informatie over thuiszorg Inleiding In de brochure Florence Thuiszorg vindt u belangrijke informatie over de zorgverlening die wij thuis bieden. Als u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Persoonsgebonden budget AWBZ Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders Houvast bij uw pgb-administratie Informatie voor budgethouders Inhoud 01 Inleiding 3 02 Uw administratie op orde 6 03 Uw pgb uitstippelen 14 04 Salaris of uurtarief 22 05 Financiële administratie 30 06

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

open en toegankelijk een huis in de wijk

open en toegankelijk een huis in de wijk open en toegankelijk een huis in de wijk De Liendert Zwaluwenstraat 1 3815 SB Amersfoort T (033) 472 28 44 E liendert@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Beste lezer, Wij heten u van harte welkom als

Nadere informatie