Atradius Payment Practices Barometer. Verplichte betalingstermijnen in de EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Atradius Payment Practices Barometer. Verplichte betalingstermijnen in de EU"

Transcriptie

1 Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 1

2 Disclaimer Disclaimer Resultaten en inhoud van de enquête gaan uit van door Heliview Research verzamelde en getabelleerde gegevens. Ze worden louter ter informatie gegeven en komen niet in de plaats van professioneel advies voor een welbepaalde situatie. De informatie die tot de resultaten van de enquête heeft geleid, werd niet gecontroleerd of nagetrokken. De gegevens en tabellen mogen niet zonder toelating worden gekopieerd of vermenigvuldigd en de inhoud mag niet worden gewijzigd. Hoewel op de kwaliteit van de gegevens is toegezien, kunnen de afdelingen en filialen van Atradius N.V. en Heliview Research niet garanderen dat de enquête of de daarin voorgestelde informatie accuraat dan wel volledig is. Zij worden niet aansprakelijk gesteld indien de inhoud onnauwkeurig of onvolledig zou zijn. De informatie wordt zonder expliciete of impliciete waarborg voorgelegd. Atradius wil niet beweren dat de inhoud van de enquête of de conclusies tot dewelke deze komt geschikt zijn om in elk rechtsgebied te worden gebruikt. Personen die de informatie gebruiken, doen dit op eigen risico. Zij zijn verantwoordelijk om de geldende wetten en voorschriften zelf in acht te nemen. Afstand van aansprakelijkheid Atradius N.V. its affiliates and subsidiaries and the contributors assume no liability for any loss or damage as a result of errors or omissions in the information or for damages resulting from use, misuse or inability to use the data presented. Copyright van Atradius N.V. Oktober 2010 Een publicatie van Atradius Corporate Communications and Marketing Enquêteur was Heliview Research, Breda Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Opmaak van de enquête 1.1 Achtergrond van de enquête Doelstellingen van de enquête Structuur van de enquête Omvang van de enquête Overzicht van de steekproef Samenvatting en toelichtingen 2.1 Waarom verplichte betalingstermijnen in de EU? Conclusie van de enquête In welke mate zal de invoering van verplichte betalingstermijnen de bedrijven een voordeel opleveren? 3.1 In welke mate zal de invoering van verplichte betalingstermijnen de bedrijven een voordeel opleveren? Gevolgen voor bedrijven van de invoering van verplichte betalingstermijnen op 30 en 60 dagen 4.1 Gevolgen voor bedrijven van de invoering van verplichte betalingstermijnen op 30 en 60 dagen Commerciële gevolgen van de invoering van verplichte betalingstermijnen 5.1 Commerciële gevolgen van de invoering van verplichte betalingstermijnen Cashflow Doeltreffendheid van het debiteurenbeheer DSO Invordering van uitstaande facturen Mogelijkheid om interessantere termijnen voor te stellen Behoefte aan kredietverzekering Behoefte om incassoactiviteiten uit te besteden Bijlagen Contactpersonen...61 Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 3

4 1. Opmaak van de enquête Achtergrond van de enquête 1.1 Atradius houdt in verschillende landen regelmatig enquêtes over het betalingsgedrag van bedrijven; de resultaten worden in de Atradius Payment Practices Barometer gepubliceerd. Het Europees Parlement werkt aan de ontwikkeling van een nieuwe wetgeving om door vastlegging van verplichte uiterste betalingstermijnen in de EU te komen tot een standaardisering op dat vlak. De invoering van verplichte betalingstermijnen kan gevolgen hebben voor bedrijven in de EU, maar ook voor partners wereldwijd die zaken doen met privéondernemingen en publieke of overheidsinstellingen binnen de EU. Deze Payment Practices Barometer, de achtste in zijn reeks, krijgt om die reden volgende aanvulling, die oog heeft voor de gevolgen die verplichte uiterste betalingstermijnen op het bedrijfsleven wereldwijd kunnen hebben. Dit verslag gaat uit van de antwoorden van bijna ondernemingen in 22 landen en soevereine staten* in Europa, Noord-Amerika, Azië en Australië. Bedrijven in volgende landen werden bevraagd: Australië, België, Canada, China, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, Hong Kong, Ierland, Italië, Mexico, Nederland, Oostenrijk, Polen, Slowakije, Spanje, Tsjechië, de Verenigde Staten van Amerika, Zweden en Zwitserland. Dit verslag gaat in op de antwoorden op vragen naar de gevolgen voor de respondenten van verplichte betalingstermijnen in de EU. De volledige Atradius Payment Practices Barometer zal vanaf oktober op de website van Atradius te raadplegen zijn. * In dit verslag behandelen we de 22 landen en soevereine staten die in de enquête aan bod komen, of met andere woorden de hele enquête. Doelstellingen van de enquête 1.2 Nagaan of respondenten van bedrijven binnen en buiten de EU verwachten gevolgen te zullen ondervinden indien er verplichte betalingstermijnen worden ingevoerd Nagaan op welke manieren bedrijven verwachten gevolgen te zullen ondervinden van de invoering van verplichte betalingstermijnen Nagaan welke soorten bedrijven waarschijnlijk het meest gevolgen zullen ondervinden van de invoering van verplichte betalingstermijnen Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 4

5 1. Opmaak van de enquête Structuur van de enquête Binnen het bedrijf de contactpersoon aanduiden verantwoordelijk voor het debiteurenbeheer 2. De sector en grootte van het ondervraagde bedrijf aangeven 3. De sectoren en landen waarmee het bedrijf zaken doet aangeven 4. De doelstellingen van de enquête bepalen 5. De doelstellingen van de enquête evalueren 6. Afsluitende vragen Omvang van de enquête 1.4 Basispopulatie De peiling vond plaats in tweeëntwintig landen (Australië, België, Canada, China, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, Hong Kong, Ierland, Italië, Mexico, Nederland, Oostenrijk, Polen, Slovakije, Spanje, Tsjechië, de Verenigde Staten van Amerika, Zweden en Zwitserland) De contactpersonen verantwoordelijk voor het debiteurenbeheer werden aangesproken Selectieproces Online enquête: Bedrijven werden via een internationaal internetpanel geselecteerd en gecontacteerd Bij het begin van het interview werd de contactpersoon gescreend en zijn de quota gecontroleerd Telefonische enquêtes: Bedrijven werden via telefoon geselecteerd en gecontacteerd Bij het begin van het interview werd de contactpersoon gescreend en zijn de quota gecontroleerd Telefonische enquêtes vonden enkel plaats in Slowakije en deels in Hongarije. Steekproef n=in totaal werden personen geïnterviewd (ong. n= personen per land) In elk land werden quota aangehouden volgens drie algemene sectorcategorieën en vier klassen bedrijfsgrootte. Interview Webondersteunde persoonlijke interviews (WAPI) van ong. 12 minuten Telefonische interviews (CATI) van ong. 25 minuten Uitgevoerd tussen: 21/06/ /08/2010 Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 5

6 1. Opmaak van de enquête Overzicht van de steekproef 1.5 Omzet (n = 3,971) n % Micro-ondernemingen 1, Kleine ondernemingen 1, Middelgrote/grote ondernemingen Grote ondernemingen Economische sector (n = 3,971) n % Productie Groothandel/kleinhandel/distributie 1, Diensten 1, Financiële dienstverlening Als er maar één antwoord mogelijk is, kan het zijn dat de resultaten in de eindafrekening een percent boven of onder 100 % uitkomen. Dit komt omdat er wordt afgerond. Wij hebben ervoor gekozen de resultaten niet bij te stellen, om in totaal op 100% uit te komen. Bedoeling daarvan is dat we de individuele resultaten zo precies mogelijk kunnen weergeven. Land n % Australië België Canada China Denemarken Duitsland Frankrijk Groot-Brittannië Hongarije Hong Kong Ierland Italië Mexico Nederland Oostenrijk Polen Slovakije Spanje sjechië VS Zweden Zwitserland Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 6

7 2. Samenvatting en toelichtingen Waarom verplichte betalingstermijnen in de EU? 2.1 Sinds de economische crisis staan handelskredieten en het betalingsgedrag van bedrijven en overheidsorganisaties wereldwijd vol in de aandacht. Door de wereldwijde recessie en het toenemende aantal wanbetalers krijgen bedrijven het steeds moeilijker om hun betalingsverplichtingen naar leveranciers toe na te komen, maar in sommige gevallen maakt het rimpeleffect het deze leveranciers ook moeilijker aan hun eigen schuldeisers en leveranciers tegemoet te komen. Het Europees Parlement werkte daarom aan een nieuwe wetgeving, in een poging om de kredietmarkten in de EU enige houvast te bieden. Daarbij voorziet de wet in verplichte uiterste betalingstermijnen op de verkoop van alle producten en diensten door in de EU gevestigde bedrijven. De idee achter de wetgeving is niet geheel nieuw. Frankrijk keurde in 2009 met de Loi de Modernisation de l Economie een gelijkaardige wet goed, en Spanje vatte in juli de tenuitvoerlegging van haar eigen Ley de Morosidad aan, waarbij het land aan B2B-transacties en transacties tussen overheid / overheidsbedrijven en privéondernemingen verplichte betalingstermijnen oplegde. Deze reglementeringen alleen zorgen er niet voor dat facturen tijdig betaald worden, zij creëren wel een kader waarbinnen bedrijven minder misbruik kunnen maken van andere ondernemingen door betalingen onredelijk lang uit te stellen. Ook moeten zij tot duidelijkere processen leiden om achterstallige betalingen in te vorderen, in het bijzonder voor internationale transacties. Een van de belangrijkste voordelen zou zijn dat bedrijven hun cashflows beter kunnen inschatten, en meer controle hebben over hun gemiddelde betalingstermijn (Days Sales Outstanding - DSO). Maar hoe is de perceptie op de mogelijke gevolgen die de wet voor bedrijven kan hebben, niet enkel in de EU maar over de hele wereld? De peiling van Atradius naar betalingspraktijken heeft bekeken hoe bedrijven in Europa, Noord-Amerika, Australië en Azië denken dat de verplichte EU-betalingstermijnen hun eigen business zullen beïnvloeden. Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 7

8 2. Samenvatting en toelichtingen Conclusie van de enquête 2.2 De nieuwe EU-wetgeving moet nog plenair door het Parlement worden goedgekeurd. De invoering ervan zou wellicht voor de meeste bedrijven geen grote gevolgen hebben, omdat zij de beoogde termijnen van 30 of 60 dagen doorgaans ook nu al hanteren. In sommige gevallen waarbij verlengde betalingstermijnen worden gehanteerd of betalingen laattijdig aankomen, kan er wel het een en ander verbeteren. Dit betekent ook dat de credit managementtools meer en meer zullen worden uitbesteed, waarbij bedrijven op kredietverzekering en incasso beroep zullen doen. Zij beseffen dan immers dat hun facturen ook met verplichte betalingstermijnen niet altijd betaald geraken. Dit neemt niet weg dat men denkt dat het nieuwe stelsel bedrijfspraktijken zal stimuleren of verbeteren. De grootste doorbraak wordt verwacht op onder andere het vlak van inkomende cashflows, invordering van uitstaande facturen en de doeltreffendheid van het debiteurenbeheer. Dit zijn allemaal erg realistische resultaten indien we met kortere betalingstermijnen gaan werken of indien kopers zich niet meer zo makkelijk achter lokale gewoonten kunnen verschuilen waarvan buitenlandse leveranciers niet goed op de hoogte zijn. Het komt erop neer dat men hoopt dat met standaard verplichte betalingstermijnen meer kopers beter zullen betalen. De verwachtingen van bedrijven buiten de EU waren commercieel gezien in sommige gevallen hoger gespannen. Dit gold vooral voor de respondenten in China. Chinese bedrijven verkopen een pak producten aan kopers in de EU. Het aangepaste EU-model zou hun debiteurenbeheer op transacties met klanten uit de EU vlotter en doeltreffender kunnen doen verlopen. Het is perfect mogelijk dat ook bedrijven binnen de EU hier hun voordeel uit zullen halen. Wanneer Polen en Italië nu aan een gemeenschappelijk pakket betalingstermijnen werken met dezelfde regels en bepalingen voor wat betreft de behandeling en invordering van laattijdige betalingen, spreekt het vanzelf dat internationaal zakendoen eenvoudiger zal verlopen. De algemene indruk is immers dat standaard uiterste betalingstermijnen in de EU maar een beperkte commerciële invloed zullen hebben. De meeste respondenten die wel denken dat zij er gevolgen van zullen ondervinden, zien deze positief tegemoet. Verplichte betalingstermijnen mogen in wezen geen groot probleem vormen. Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 8

9 3. In welke mate zal de invoering van verplichte betalingstermijnen bedrijven een voordeel opleveren In welke mate zal de invoering van 3.1 verplichte betalingstermijnen de bedrijven een voordeel opleveren? Land - In Frankrijk zijn betalingstermijnen en betalingsduur (de tijd die men nodig heeft om een factuur te betalen) sinds de winter van 2009 aanzienlijk korter geworden. Veel Franse respondenten denken dan ook dat het EU-initiatief geen grote gevolgen zal hebben. China heeft aan de EU echter een belangrijke afzetmarkt. In China lag het percentage respondenten dat gelooft dat verplichte EU-betalingstermijnen goed zullen zijn voor de zaken het hoogst (69%). Binnen de EU lieten Spanje (64%), Groot-Brittannië (61%) en Italië (59%) op dat vlak de hoogste resultaten optekenen. Gemiddeld zag 46% van de respondenten dit ook zo. Zowat 58% van de ondervraagde Europese bedrijven hanteert betalingstermijnen van meer dan 30 dagen voor binnenlandse transacties, en 65% heeft deze voor buitenlandse transacties. Van de 22 landen in de enquête hebben Spanje en Italië een van de langste betalingstermijnen, waarbij de helft van de Italiaanse facturen pas na 60 dagen of meer betaald moet worden (ongeveer 25% na meer dan 90 dagen). We gaan ervan uit dat de verplichte betalingstermijnen in deze beide landen aanzienlijke gevolgen zullen hebben. Respondenten uit landen die niet van oordeel zijn dat verplichte betalingstermijnen voor hen commercieel gunstig zouden uitdraaien, zijn doorgaans bedrijven die maar beperkt transacties uitvoeren met leveranciers uit EU-landen (35% van alle antwoorden). Australië (61% van de respondenten), Zweden (50%) en Zwitserland (47%) zijn hiervan de beste voorbeelden. Denemarken is het enige land waar meer respondenten geen heil zien in het nieuwe systeem (34%) dan dat er voorstanders van zijn (28%). Wij denken dat veel EU-bedrijven hebben nagelaten hun binnenlandse transacties mee in overweging te nemen, iets wat het antwoordpercentage op dit vlak kunstmatig de hoogte kon hebben ingedreven. Indien we beide overwegingen samen nemen, verwacht iets meer dan de helft (54%) van de ondervraagde bedrijven dat verplichte EU-betalingstermijnen voor hen weinig of geen commerciële voordelen zullen brengen. Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 9

10 3. In welke mate zal de invoering van verplichte betalingstermijnen bedrijven een voordeel opleveren Indien verplichte betalingstermijnen worden ingevoerd, zal dit dan een voordeel opleveren voor uw onderneming? Basis: alle ondervraagde ondernemingen Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 10

11 3. In welke mate zal de invoering van verplichte betalingstermijnen bedrijven een voordeel opleveren Sector - Productiebedrijven zien in vergelijking met andere ondernemingen eerder de voordelen in van dit nieuwe systeem. Gemiddeld werken zij met langere betalingstermijnen dan ondernemingen uit de dienstensector of financiële dienstverleners. Dit suggereert dat productiebedrijven meer kans hebben om hier voordeel uit te halen. Verder kunnen betalingstermijnen aanzienlijke gevolgen hebben voor hun capaciteit om grondstoffen te betalen en bijkomende producten voor andere klanten te produceren. In andere bedrijfstakken ligt de nadruk meer op mensen dan op andere input, en om die reden is men daar vaak flexibeler wanneer het gaat om cashflowbehoeften. Dit wordt geïllustreerd door het relatief lage percentage (40%) van dienstenbedrijven die voordelen verwachten. Ook kan het iets zeggen over de aard van dienstenovereenkomsten, die gedeeltelijk vooraf of voor de afloop ervan kunnen worden betaald. Indien verplichte betalingstermijnen worden ingevoerd, zal dit dan een voordeel opleveren voor uw onderneming? Basis: alle ondervraagde ondernemingen Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 11

12 3. In welke mate zal de invoering van verplichte betalingstermijnen bedrijven een voordeel opleveren Omzet - Waarschijnlijk verwachten grotere bedrijven eerder voordeel te zullen halen uit de verplichte EU-betalingstermijnen dan kleinere ondernemingen. De betalingstermijnen bij middelgrote of grote spelers zijn doorgaans langer. Deze categorieën van ondernemingen zouden dus met de kortere verplichte betalingstermijnen sneller moeten worden uitbetaald, met een betere DSO en cashflow als gevolg. Indien verplichte betalingstermijnen worden ingevoerd, zal dit dan een voordeel opleveren voor uw onderneming? Basis: alle ondervraagde ondernemingen Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 12

13 4. Gevolgen voor bedrijven van de invoering van verplichte betalingstermijnen op 30 en 60 dagen Gevolgen voor bedrijven van de 4.1 invoering van verplichte betalingstermijnen op 30 en 60 dagen Verplichte betalingstermijnen op 30 dagen, met een eventuele uitbreiding naar 60 dagen (indien bepaalde voorwaarden zijn vervuld), kunnen voor leveranciers afhankelijk van hun huidige termijnen een aantal gevolgen hebben. Zijn uw betalingstermijnen vandaag korter dan de verplichte uiterste termijnen, zouden kopers op een verlenging kunnen aansturen. Als ze langer zijn, dan zullen leveranciers waarschijnlijk beslissen om ze te verkorten. De meeste respondenten verwachten niet dat hun termijnen zullen veranderen, omdat ze al betaling vragen na 30 dagen of minder (44% van de Europese respondenten en 42% over de gehele enquête). Zowat 19% van alle respondenten verwacht dat er druk zal komen om hun betalingstermijnen van minder naar meer dan 30 dagen op te trekken. Nog eens 16% van de respondenten die op minder dan 60 dagen laten betalen, verwacht naar termijnen van 60 dagen te gaan. Er is echter maar 23% dat denkt zijn betalingstermijnen te zullen verkorten, naar 30 dagen (17%) of 60 dagen (6%). Hoe zullen de verplichte betalingstermijnen uw business beïnvloeden? Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 13

14 4. Gevolgen voor bedrijven van de invoering van verplichte betalingstermijnen op 30 en 60 dagen Land - In zeven van de 22 ondervraagde landen denkt 50% of meer van de respondenten zijn betalingstermijnen niet te zullen gaan aanpassen, omdat zij al op 30 dagen of minder factureren. Het hoogste percentage respondenten van die overtuiging woont in Zwitserland (66%) en Denemarken (59%). In zes van de 22 landen denkt 25% of meer van de respondenten die op minder dan 30 dagen factureren dat hun klanten langere betalingstermijnen van 30 zullen vragen. China (32% van de respondenten) en Duitsland (29%) hadden het hoogste percentage respondenten dat zo dacht. China (22% van de respondenten) is het enige land waar meer dan 20% van de respondenten die op meer dan 30 dagen factureren denkt dat ze naar een termijn van 30 dagen zullen gaan: 19% van de respondenten in Spanje, de VS en Italië gaf hetzelfde antwoord. In vijftien van de 22 landen denkt minstens 10% van de respondenten die op meer dan 30 dagen factureren indien nodig van de optie verlenging tot 60 dagen gebruik te zullen maken. Italië (14% van de respondenten) is het land met het hoogste percentage respondenten met dit antwoord, gevolgd door Australië, Hongarije, Tsjechië en de VS (telkens 13% van de respondenten). In totaal factureert 6% van de respondenten op minder dan 60 dagen. Deze bedrijven verwachten dat kopers een langere betalingstermijn van 60 dagen zullen vragen. Zweden (12% van de respondenten) scoorde in deze categorie het hoogst. Tsjechië en Hong Kong waren de enige andere landen waar minstens 10% van de respondenten dit antwoord gaf. Het kleinste percentage respondenten zat in de groep bedrijven die momenteel op 60 dagen of meer factureren en verwachten naar een termijn van 30 dagen te gaan: het was geen verrassing dat het hoogste percentage respondenten in deze categorie uit Italië kwam (10% van de respondenten). Met de helft van de Italiaanse respondenten die op 60 dagen of meer factureren is het eerder verrassend dat dit cijfer niet hoger ligt. Tsjechië, waar de gemiddelde betalingstermijn ook relatief lang is (op meer dan 40% van de facturen staat een betalingstermijn van 60 dagen of langer), scoorde in deze categorie het tweede hoogst (9% van de respondenten). Het antwoord voor de laatste groep bedrijven die vandaag op 60 dagen of meer factureren en verwachten naar 60 dagen te gaan is ook ietwat voorspelbaar. Met respectievelijk 19% en 15% scoorden Italië en Spanje het hoogst van alle landen. Tsjechië was het enige andere land waar het antwoordpercentage hoger dan 10% lag. Afgezien van deze drie landen hanteerde enkel nog in Mexico (22%) meer dan 20% van de respondenten betalingstermijnen langer dan 60 dagen. Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 14

15 4. Gevolgen voor bedrijven van de invoering van verplichte betalingstermijnen op 30 en 60 dagen Sector - Het was het meest waarschijnlijk dat respondenten uit de dienstensector (47%) zich niet aan veranderingen gingen verwachten, omdat zij al op 30 dagen of minder factureren. Respondenten uit de productiesector (35%) dachten het vaakst veranderingen te zullen ondervinden. Productiebedrijven leggen meer de nadruk op tijdige betaling van hun facturen. Dit heeft te maken met de aard van de productiecyclus en met het feit dat ze moeten betalen voor de hulpmiddelen om de producten die ze verkopen te kunnen produceren. Respondenten uit de financiële dienstverlening die momenteel op minder dan 30 dagen factureren, dachten het minst vaak klanten te hebben die om een langere betalingstermijn van 30 dagen zouden vragen. 14% van de respondenten uit alle industriële sectoren die vandaag op meer dan 30 dagen factureren, verwacht, met uitzondering van de dienstensector (11% van de respondenten), dat ze naar een betalingstermijn van 30 dagen zullen gaan. De dienstensector (7% van de respondenten) is de enige bedrijfstak waar minder dan 10% van de respondenten, die vandaag op meer dan 30 dagen factureren, denkt indien nodig van de optie met verlenging tot 60 dagen gebruik te zullen maken. Van de bedrijven die vandaag op 60 dagen of meer factureren en verwachten naar 60 dagen te gaan, gaven de respondenten uit de financiële dienstverlening dit antwoord het vaakst (10%), en de respondenten die in de handel/verkoop zitten het minst (4%). Omzet - Er zat heel weinig verschil op de antwoorden over de veranderende betalingstermijnen als gevolg van de invoering van verplichte uiterste betalingstermijnen in de EU. De verschillen tussen het hoogste en het laagste antwoordpercentage waren op twee domeinen het grootst. Zowat 22% van de kleine bedrijven/micro-ondernemingen die momenteel op minder dan 30 dagen factureren, verwacht dat kopers een langere betalingstermijn van 30 dagen zullen vragen. Van de grote ondernemingen denkt slechts 14% er ook zo over. Wellicht is dit een weerspiegeling van de indruk dat kleine ondernemingen in vergelijking met grotere bedrijven eerder geneigd zijn om over hun betalingstermijnen te onderhandelen. Toch blijkt uit de enquête dat ondanks het omzetverschil vrijwel elke onderneming uit alle omzetcategorieën haar standaard betalingstermijnen op vergelijkbare wijze toepast. Van de bedrijven die momenteel op 60 dagen of meer factureren en denken dit op 60 dagen te zullen doen, worden dit er naarmate de omzet stijgt steeds meer. Slechts 2% van de kleine bedrijven (micro-ondernemingen) bevond zich in deze categorie, terwijl dit voor de grote ondernemingen 13% was. Dit heeft in belangrijke mate te maken met het relatief lage percentage aan kleine bedrijven die op meer dan 60 dagen factureren (10% van de binnenlandse en 17% van de buitenlandse facturen, tegenover 18% en 27% respectievelijk voor grote ondernemingen). Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 15

16 5. Commerciële gevolgen van de invoering van verplichte betalingstermijnen Commerciële gevolgen van de invoering 5.1 van verplichte betalingstermijnen Verplichte betalingstermijnen kunnen de aanzet zijn tot een aangepast debiteurenbeheer en kunnen de impact die vorderingen hebben op de financiële toestand en de operaties van het bedrijf bijstellen. Wanneer we zeven eventuele gevolgen van standaard betalingstermijnen van naderbij gaan bekijken, zien we dat voor elk aspect 49% tot 62% van de respondenten aangaf geen veranderingen te verwachten. Cashflow Doeltreffendheid van het debiteurenbeheer DSO Invordering van uitstaande facturen Mogelijkheid om interessantere termijnen voor te stellen Behoefte aan kredietverzekering Behoefte om incassoactiviteiten uit te besteden Als respondenten zich toch aan gevolgen verwachtten, dan zagen ze deze meestal positief in. Cashflow (41% van de respondenten dat een hogere tegenover 11% dat een lagere cashflow verwacht) en doeltreffendheid van het debiteurenbeheer (37% van de respondenten dat een grotere tegenover 10% dat een kleinere doeltreffendheid verwacht) waren de twee domeinen die het best uit de vergelijking kwamen. Daarna kwam dan de invordering van uitstaande facturen, waarbij 37% van de respondenten verwachtte dat dit eenvoudiger zou verlopen, en 14% dat dit minder eenvoudig zou gaan. Verwacht wordt hier dat de eenvormige termijnen in het grote en toenemende aantal EUlanden veel verwarring die ontstaat doordat men zaken doet met bedrijven in verschillende landen zal wegwerken. Domeinen die men het minst zag veranderen, waren de behoefte om incassoactiviteiten uit te besteden, de behoefte aan kredietverzekering en de mogelijkheid om interessantere termijnen voor te stellen. Wanneer het om kredietverzekering en incasso gaat, erkennen respondenten dat verplichte betalingstermijnen geen garantie zijn dat facturen ook worden betaald. Respondenten die denken dat ze deze tools anders zullen gebruiken, verwachten deze ongeveer de helft meer in te zullen zetten. Deskundigheid om de kansen op betaling in te schatten en weten hoe men onbetaalde facturen effectief invordert blijven essentieel om een bedrijf financieel gezond te houden. Wanneer het gaat over het aanbieden van interessantere termijnen, valt uit het antwoordpercentage af te leiden dat veel bedrijven betalingstermijnen niet gebruiken om zich van de concurrentie te onderscheiden. Dat bedrijven geneigd zijn om voor hun onderneming of voor de sector standaard betalingstermijnen te hanteren, zou dit bevestigen. DSO ten slotte was het aspect waarbij het percentage voor stijging (27% van de respondenten) en daling (20%) als gevolg van verplichte betalingstermijnen het meest in evenwicht was. Omdat gemiddeld op zowat 36% van de buitenlandse en 32% van de binnenlandse facturen termijnen van 30 dagen of minder stonden, de betalingen gemiddeld 32 dagen op zich lieten wachten voor binnenlandse en 37 dagen voor buitenlandse facturen, valt het te begrijpen dat er op het vlak van DSO geen grote veranderingen verwacht werden en dat deze verandering elke richting uit kon, afhankelijk van de vraag of bedrijven denken dat ze hun betalingstermijnen moeten verlengen dan wel verkorten. Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 16

17 5. Commerciële gevolgen van de invoering van verplichte betalingstermijnen Cashflow 5.2 Land - Minstens 50% van de respondenten in 7 van de 22 landen denkt dat hun cashflow zal stijgen, mochten in de EU verplichte betalingstermijnen worden ingevoerd. Drie van die landen behoren niet tot de EU. China (57%), Ierland (55%) en de VS (54%) laten de hoogste percentages respondenten optekenen die zich aan een toename van de cashflow verwachten. Denemarken (23%) en Oostenrijk (18%) hebben de hoogste percentages respondenten die een afname van de cashflow verwachten. De hoogste percentages respondenten die niet dachten dat hun cashflow zou veranderen, zaten in Zweden (67%), Slowakije (63%) en België (62%). Minstens 50% van de respondenten in de helft van de 22 bevraagde landen verwacht geen verandering. Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 17

18 5. Commerciële gevolgen van de invoering van verplichte betalingstermijnen Hoe zullen de verplichte betalingstermijnen volgende zakelijke topics beïnvloeden? De cash flow zal... Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 18

19 5. Commerciële gevolgen van de invoering van verplichte betalingstermijnen Sector - De dienstensector kende in vergelijking met andere sectoren (45%) een veel lager percentage respondenten (33%) dat zich met de invoering van verplichte betalingstermijnen aan een toename van de cashflow verwachtte. Respondenten uit de dienstensector dachten veel meer dat hun cashflow stabiel zou blijven. Hoe zullen de verplichte betalingstermijnen volgende zakelijke topics beïnvloeden? De cash flow zal... Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 19

20 5. Commerciële gevolgen van de invoering van verplichte betalingstermijnen Omzet - Naarmate het bedrijf groter is, denkt het ook vaker dat zijn cashflow zal toenemen. 38% van de micro-ondernemingen verwacht zich aan een toename, tegenover 40% van de kleine, 43% van de middelgrote/grote en 44% van de grote ondernemingen. Hoe zullen de verplichte betalingstermijnen volgende zakelijke topics beïnvloeden? De cash flow zal... Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 20

Resultaten herfst 2011. Atradius Payment Practices Barometer. Internationale enquête naar B2B betalingsgedrag Belangrijkste resultaten België

Resultaten herfst 2011. Atradius Payment Practices Barometer. Internationale enquête naar B2B betalingsgedrag Belangrijkste resultaten België Resultaten herfst 2011 Atradius Payment Practices Barometer Internationale enquête naar B2B betalingsgedrag Belangrijkste resultaten België 2 Copyright Atradius NV - oktober 2011 Uitgegeven door Atradius

Nadere informatie

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS OVERNACHTINGEN 2015-2016 - 9 maanden VOORLOPIGE CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS 2015-2016 - 9 months PRELIMINARY FIGURES BELGIUM België 15 668 923 15 878 478 +209 555 +1,3% Belgium Nederland 4 071 014 3

Nadere informatie

oktober Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht

oktober Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 15 Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht Woord vooraf Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van credit management? Om antwoord

Nadere informatie

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa Voor nadere informatie, neem contact op met: Wilma Buis Algemeen Directeur van Mercuri Urval b.v. Tel: 033 450 1400 of 06 5025 3038 wilma.buis@mercuriurval.com Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie

Nadere informatie

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT 17 Nederland Het European Payment Report is gebaseerd op een onderzoek dat gelijktijdig in 29 Europese landen is uitgevoerd, van februari tot en met maart 17. In dit rapport heeft

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Marktonderzoek door Significant GfK in opdracht van Flanderijn Incasso NV naar het betalingsgedrag en het gebruik van incasso bij Belgische bedrijven

Marktonderzoek door Significant GfK in opdracht van Flanderijn Incasso NV naar het betalingsgedrag en het gebruik van incasso bij Belgische bedrijven Marktonderzoek door Significant GfK in opdracht van Flanderijn Incasso NV naar het betalingsgedrag en het gebruik van incasso bij Belgische bedrijven april 2012 Opzet van het onderzoek Achtergronden Flanderijn

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL www.milo-profi.com 2014 Toerisme in cijfers Tourism in figures XL overnachtingen huurlogies via verhuurkantoren aan de kust 2014 overnight stays in accommodations for rent by rental agencies at the coast

Nadere informatie

Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen

Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen P E R S B E R I C H T Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen Het aantal Europeanen dat regelmatig gebruikmaakt van een mobiel apparaat voor betalingen

Nadere informatie

PMI. De meest toonaangevende economische indicator in de wereld

PMI. De meest toonaangevende economische indicator in de wereld PMI De meest toonaangevende economische indicator in de wereld De Purchasing Managers Index (PMI ) is gebaseerd op maandelijks onderzoek bij zorgvuldig geselecteerde bedrijven in belangrijke economieën

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Welkom. Tips voor debiteurenbeheer en incasso Hilde Malyster

Welkom. Tips voor debiteurenbeheer en incasso Hilde Malyster Welkom Tips voor debiteurenbeheer en incasso Hilde Malyster Reach the ultimate balance between maximized sales and minimized risks. 4 Weet met wie je zaken doet Controleer klant voor overeenkomst Financïele

Nadere informatie

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie

Atradius Payment Practices Barometer. Peiling naar het betaalgedrag in Europese ondernemingen. Resultaten lente 2011

Atradius Payment Practices Barometer. Peiling naar het betaalgedrag in Europese ondernemingen. Resultaten lente 2011 Atradius Payment Practices Barometer Peiling naar het betaalgedrag in Europese ondernemingen Resultaten lente 2011 Inhoud Inhoudsopgave 1 Samenvatting en toelichtingen 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies...3

Nadere informatie

commercial factors Factoring voor het MKB Voor ondernemers met ambitie

commercial factors Factoring voor het MKB Voor ondernemers met ambitie commercial factors Factoring voor het MKB Voor ondernemers met ambitie : ruimte voor zakendoen Als ondernemer wilt u verder. Kansen benutten. Groeien als dat kan. Een interessante transactie niet laten

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Statistiek Bloembollen

Statistiek Bloembollen Statistiek Bloembollen Van Ed Slagboom Afdeling Statistiek Telefoonnummer 079-3470652 Pt-nummer Uw emailadres Zoetermeer d.d. 03 augustus 2009 Hierbij bieden wij u aan de exportstatistiek over de bloembollen

Nadere informatie

betaalt nederland creditmanagement anno 2012

betaalt nederland creditmanagement anno 2012 ZO betaalt nederland creditmanagement anno 2012 1 ZO betaalt nederland creditmanagement anno 2012 GGN voert jaarlijks onafhankelijk onderzoek uit naar het betaalgedrag in Nederland. Behalve naar het betaalgedrag

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-april

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-april Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-april 2016-2017 Bron: Cijfers FOD Economie-Algemene Directie Statistiek 2016: definitieve cijfers 2017: voorlopige cijfers Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen,

Nadere informatie

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006.

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006. Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing Jaargang 6 17 mei 2006 ICTbarometer Inhoud ICT-conjunctuur ICT-bestedingen Offshore ICT outsourcing

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2009

Digitale (r)evolutie in België anno 2009 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 9 februari Digitale (r)evolutie in België anno 9 De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 71% van de huishoudens in

Nadere informatie

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT 17 België Het European Payment Report is gebaseerd op een enquête die tussen februari en maart 17 in 29 Europese landen tegelijk werd uitgevoerd. Voor dit rapport verzamelde Intrum

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011

toerisme in cijfers tourism in figures aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011 in cijfers tourism in figures 2011 XL 01 aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011 Kennisbeheer Juni 2012 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR LOGIESVORM,

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013 XL 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Ju i 2014 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR VERBLIJFSMOTIEF,

Nadere informatie

Lokale Coloplast kantoren

Lokale Coloplast kantoren Afrika Azië Australië Europa Noord Amerika Zuid Amerika Afrika Algerije (Frans, Arabisch) (gratis nummer*) +213 0560 16 50 18, +213 0560 16 59 59 dzconsumerservice@coloplast.com Congo, Egypte, Kenia, Marokko,

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14 Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Door: F. De Smyter en P. Holvoet 1. Geef een correcte omschrijving van de volgende economische begrippen: a) Globalisering:.

Nadere informatie

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei Gematigde groei Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Conclusie Invloed: Gematigde groei De ontwikkeling in het afzetpotentieel van de belangrijkste afzetmarkten en potentiële groeimarkten. Focus op Europa,

Nadere informatie

De invloed van de btw op uw werkkapitaal

De invloed van de btw op uw werkkapitaal Fred Vervaet Agenda LyondellBasell Industries NV Trapped refunds; Crediteuren Debiteuren LyondellBasell Industries NV Omzet wereldwijd: ongeveer $51 miljard; Productie chemische en petrochemische producten;

Nadere informatie

Asparagus: Acreage and companies in the Netherlands

Asparagus: Acreage and companies in the Netherlands FACTSHEET ASARAGUS Areaal Nederland groeit niet meer In 2012 is er een einde gekomen aan het gestaag groeien van het areaal asperges in Nederland. Het CBS registreerde vorig jaar een areaal van 2.890 ha.

Nadere informatie

Q2 2008. Manpower. Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek

Q2 2008. Manpower. Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek Manpower Q2 28 Employment Outlook Survey Nederland Een Manpower Onderzoek Manpower Employment Outlook Survey Nederland Kop Inhoudsopgave Q2/8 Employment Outlook Survey resultaten Nederland 2 Vergelijking

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak

Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak Bijlage 4 621 Tabellen bij hoofdstuk 9 Tabel 9.1 Aantal ondervonden misdrijven per land en naar type delict (per 100 respondenten) Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak

Nadere informatie

Werkloosheid in de Europese Unie

Werkloosheid in de Europese Unie in de Europese Unie Diana Janjetovic en Bart Nauta De werkloosheid in de Europese Unie vertoont sinds 2 als gevolg van de conjunctuur een wisselend verloop. Door de economische malaise in de jaren 21 23

Nadere informatie

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75 DEEL 3.4 DE EURO Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75 3.4. DE EURO DOEL - De leerlingen/cursisten ontdekken de voordelen van het gebruik van de eenheidsmunt: wisselen van geld is niet meer nodig, je spaart

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Bron: Cijfers FOD Economie-ADSEI 2015: definitieve cijfers 2016: voorlopige (!

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Bron: Cijfers FOD Economie-ADSEI 2015: definitieve cijfers 2016: voorlopige (! Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen 2016 Bron: Cijfers FOD Economie-ADSEI 2015: definitieve cijfers 2016: voorlopige (!) cijfers Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen, april 2017 1 ALGEMEEN OOST-

Nadere informatie

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017 Rapportage Peiling onder mkb ers en zzp ers 20 april 2017 In opdracht van: Betaalme.nu Datum: 20 april 2017 Projectnummer: 2017051 Auteurs: Kelly de Heij en Sterre Horsman Inhoud 1 Achtergrond & opzet

Nadere informatie

FACTSHEET CHAMPIGNONS

FACTSHEET CHAMPIGNONS FACTSHEET CHAMPIGNONS Fruit & Vegetable Facts; Jan Kees Boon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com NEDERLAND VERLIEST STEEDS MEER TERREIN BIJ HANDEL IN VERSE CHAMPIGNONS Positie op wereldmarkt van champignonconserven

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Tot uw dienst. Let s drive business

Tot uw dienst. Let s drive business Tot uw dienst Marktanalyse: voldoen Europese bedrijven aan de verwachtingen van consumenten voor wat betreft afgesproken afleveren afspraaktijden? Marktonderzoek: Service en aflevering aan huis Het marktonderzoek

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT. België

COUNTRY PAYMENT REPORT. België COUNTRY PAYMENT REPORT 216 België Country Payment Report 216: België Het Belgisch Betalingsrapport wordt ontwikkeld door Intrum Justitia. Intrum Justitia zamelt gegevens in van duizenden bedrijven over

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het toerisme en de factoren die daarop

Nadere informatie

FACTSHEET KIWIFRUIT (HS code ) (8 februari 2013)

FACTSHEET KIWIFRUIT (HS code ) (8 februari 2013) FACTSHEET KIWIFRUIT (HS code 08 10 50) (8 februari 2013) Summery De wereldproductie van kiwi s was in de eerste heft van het vorige decennium redelijk stabiel op een niveau van ruim 1 miljoen ton daarna

Nadere informatie

ZORG VOOR MEER MET MINDER

ZORG VOOR MEER MET MINDER ZORG VOOR MEER MET MINDER Intrum Justitia & AZ Jan Portaels Congres Zorgondersteuning VZW 27 maart 2013 Christophe De Boeck, commercieel directeur Intrum Justitia Meer met minder : nog al gezien... Performante

Nadere informatie

Q3 2009. Manpower Barometer. voor de tewerkstellingsvooruitzichten. België

Q3 2009. Manpower Barometer. voor de tewerkstellingsvooruitzichten. België Manpower Barometer Q3 29 voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Onderzoeksrapport 3e kwartaal 29 Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Inhoudstafel Q3/9 Tewerkstellingsvooruitzichten

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

Doe veilig zaken het is gedekt!

Doe veilig zaken het is gedekt! Doe veilig zaken het is gedekt! Vooruitgang brengt altijd risico s met zich mee Frederick B. Wilcox Waar ligt u s nachts wakker van? Zorgen over niet betaald worden? Geen bankkrediet verkrijgen? Cashflow

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures 2010

toerisme in cijfers tourism in figures 2010 in cijfers tourism in figures 2010 XL 02 evolutie overnachtingen naar logiesvorm 2006-2010 trend in the number of overnight stays by type of accommodation 2006-2010 planning & onderzoek Juni 2011 (coverfoto:

Nadere informatie

De gevolgen van de Union Customs Code voor bedrijven

De gevolgen van de Union Customs Code voor bedrijven De gevolgen van de Union Customs Code voor bedrijven Survey-resultaten, 2016 Over de survey De UCC-survey van KGH is uitgevoerd als hulpmiddel voor u om de implementatie van de Union Customs Code, zoals

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5)

De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5) Directoraat-generaal Communicatie AFDELING ANALYSE VAN DE PUBLIEKE OPINIE De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5) SOCIAALDEMOGRAFISCHE FOCUS Deel economie en maatschappij Brussel, oktober

Nadere informatie

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP REPORT 2 0 1 4

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP REPORT 2 0 1 4 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP REPORT 2 0 1 4 BEVORDEREN VAN ONDERNEMERSCHAPSONDERWIJS November 2014 Amway Global Entrepreneurship Report 2014 Al 55 jaar helpt Amway mensen zich optimaal te ontplooien door hen

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL - Companies engaged in online activities BEN A Doet uw bedrijf aan online verkoop en/of maakt

Nadere informatie

RAPPORT. Is er werk na Ford? De Limburgse arbeidsmarkt eind OKTOBER VKW Limburg & UNIZO-Limburg 1

RAPPORT. Is er werk na Ford? De Limburgse arbeidsmarkt eind OKTOBER VKW Limburg & UNIZO-Limburg 1 RAPPORT Is er werk na Ford? De Limburgse arbeidsmarkt eind 2014 16 OKTOBER 2014 VKW Limburg & UNIZO-Limburg 1 Conclusies Bijna 4 op de 10 Limburgse ondernemingen hebben vandaag minstens één vacature open

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT. Nederland

COUNTRY PAYMENT REPORT. Nederland COUNTRY PAYMENT REPORT 216 Nederland Country Payment Report 216: NEDERLAND Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia. Intrum Justitia verzamelt gegevens van duizenden bedrijven in Europa

Nadere informatie

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven.

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Graydon Brancheonderzoek 2015 Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Voorwoord Nederland is een echt exportland. Op de wereldranglijst van exporterende landen staat Nederland

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Enquête Internationalisering Rapportage Persbericht januari 2011

Enquête Internationalisering Rapportage Persbericht januari 2011 Enquête Internationalisering Rapportage Persbericht januari 2011 Auteurs: P. M. Walison MSc, Trainee Internationaal Ondernemen Dhr. P. van Kuijen, Sectormanager Zoetermeer, 24 januari 2011 Hoewel aan de

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2013- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

ING International Survey. De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven

ING International Survey. De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven april 2014 De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven Deze enquête is samengesteld door Ipsos namens ING Grote belangstelling voor geldzaken, maar het beheren van geld

Nadere informatie

Statistieken 2012 96 ste Vierdaagse

Statistieken 2012 96 ste Vierdaagse Statistieken 2012 96 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2012 gesteld op 45.000. In totaal zijn 4.896 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2012 alle lopers % uitval

Nadere informatie

HIP Buitenlandse nummers

HIP Buitenlandse nummers HIP Buitenlandse nummers Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 6 Inhoud 1 Buitenlandse nummers... 3 1.1 Inkomende oproepen... 3 1.2 Uitgaande oproepen... 3 1.3 Belangrijk: Nooddiensten

Nadere informatie

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country Zuivelproductie per land 2015 Melkaanvoer en productie EU-28 2015 Milk deliveries and production EU-28 index: 2014=100 EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index Melkaanvoer

Nadere informatie

Landenrapport Atradius. Australië januari 2016

Landenrapport Atradius. Australië januari 2016 Landenrapport Atradius Australië januari 16 Australië Belangrijkste importlanden (1, % van totaal) Belangrijkste exportmarkten (1, % van totaal) China:,6 % China:,9 % Verenigde Staten: 1,6 % Japan: 17,9

Nadere informatie

Product-info Aubergine

Product-info Aubergine Product-info Aubergine PT 2009 / 58 Oktober 2009/ Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Product-info Aubergine Auteur Peter van der Salm Functie Marktanalist Telefoon 079-3470662

Nadere informatie

Panelonderzoek Europese interne markt

Panelonderzoek Europese interne markt Panelonderzoek Europese interne markt Highlights resultaten onderzoek KvK-ondernemerspanel naar de Europese interne markt juni 2016 In december 2015 /januari 2016 is via het KvK online ondernemerspanel

Nadere informatie

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012 Uitkomsten ICT Barometer 2012 Presentatie 14 November 2012 Introductie Stefan Westdijk Director Outsourcing & IT Advisory Ernst & Young Oedger Meijborg Manager Outsourcing Advisory Ernst & Young ICT Barometer

Nadere informatie

Dorstig Europa? Snel, J. (2007). Dorstig Europa? AdFundum, Vakblad voor de Drankenbranche, 15(6/7):10-11, juni/juli.

Dorstig Europa? Snel, J. (2007). Dorstig Europa? AdFundum, Vakblad voor de Drankenbranche, 15(6/7):10-11, juni/juli. Snel, J. (2007). Dorstig Europa? AdFundum, Vakblad voor de Drankenbranche, 15(6/7):10-11, juni/juli. Dorstig Europa? Maart 2007 werd een 76 bladzijden tellend rapport gepubliceerd over meningen over Alcohol

Nadere informatie

Druiven: Ontwikkeling wereldhandel en aandeel Chili (export) en Nederland (import) 10%

Druiven: Ontwikkeling wereldhandel en aandeel Chili (export) en Nederland (import) 10% wereldhandel in 1000 ton Factsheet druiven oktober FACTSHEET DRUIVEN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Groei wereldhandel in druiven, vooral nieuwe markten Zuid en

Nadere informatie

Achterstallige betalingen van bedrijven in China blijven pieken: 80% van de bedrijven getroffen in 2014

Achterstallige betalingen van bedrijven in China blijven pieken: 80% van de bedrijven getroffen in 2014 Hong Kong / Brussel, 9 maart 2015 Achterstallige betalingen van bedrijven in China blijven pieken: 80% van de bedrijven getroffen in 2014 In 2015 worden een tragere groei en een toename van de non-performing

Nadere informatie

Q3 2007. Manpower. Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek

Q3 2007. Manpower. Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek Manpower Q3 27 Employment Outlook Survey Nederland Een Manpower Onderzoek Manpower Employment Outlook Survey Nederland Kop Inhoudsopgave Q3/7 Employment Outlook Survey resultaten Nederland 2 Vergelijking

Nadere informatie

Q Manpower Barometer. voor de tewerkstellingsvooruitzichten. België

Q Manpower Barometer. voor de tewerkstellingsvooruitzichten. België Manpower Barometer Q2 8 voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Onderzoeksrapport - 2e kwartaal 8 Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Inhoudstafel Q2/8 Tewerkstellingsvooruitzichten

Nadere informatie

Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand op peil in vierde kwartaal 2011 Manpower Arbeidsmarktbarometer Q4 2011

Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand op peil in vierde kwartaal 2011 Manpower Arbeidsmarktbarometer Q4 2011 PERSBERICHT EMBARGO TOT DINSDAG, 13 SEPTEMBER 2011, 00.01 UUR Contact: Irene Bieszke ManpowerGroup Nederland +31 (0) 6 41 05 96 62 irene.bieszke@manpower.nl Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

Euler Hermes We protect your business transactions globally. Detaco 7 november 2008

Euler Hermes We protect your business transactions globally. Detaco 7 november 2008 Euler Hermes We protect your business transactions globally Detaco 7 november 2008 Inhoud 1 Internationale Kredietcrisis 2 Onze business 3 Wie is Euler Hermes 4 Waarom Euler Hermes Internationale kredietcrisis

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan IP/04/1250 Brussel, 20 oktober 2004 Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan De Europese Commissie gaat akkoord met een tweede

Nadere informatie

Q1 2010. Manpower Barometer. voor de tewerkstellingsvooruitzichten. België

Q1 2010. Manpower Barometer. voor de tewerkstellingsvooruitzichten. België Manpower Barometer Q1 2 voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Onderzoeksrapport 1e kwartaal 2 Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Inhoudstafel Q1/ Tewerkstellingsvooruitzichten

Nadere informatie

5 november 2007. Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer- Werkgroep Toegankelijkheid en Bereikbaarheid. MOB/2008/00219/rood

5 november 2007. Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer- Werkgroep Toegankelijkheid en Bereikbaarheid. MOB/2008/00219/rood Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer- Werkgroep 1 MOB/2008/00219/rood Hoe bankieren klanten met een functie-beperking? Resultaten van een verkennend onderzoek 1. Inleiding Alhoewel er veel onderzoek

Nadere informatie

Lichtgewicht aluminium lichaam laat toe het gehele systeem compact te houden.

Lichtgewicht aluminium lichaam laat toe het gehele systeem compact te houden. nl_print_file 9/9/02 11:43 am Page 1 Pneumatische Hoge nauwkeurigheid (+/-0,01 mm) en herhaalbaarheid (+/-0,03 mm) geven een precies grijpwerk. Lichtgewicht aluminium lichaam laat toe het gehele systeem

Nadere informatie

TRAINING Incasso Noord & Zuid Amerika

TRAINING Incasso Noord & Zuid Amerika TRAINING Incasso Noord & Zuid Amerika www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING INCASSO NOORD & ZUID AMERIKA De training Incasso Noord & Zuid Amerikais

Nadere informatie

Internationale Benchmark 2009 Extra landen

Internationale Benchmark 2009 Extra landen M200907 Internationale Benchmark 2009 Extra landen Tabellenboek drs. N.G.L. Timmermans drs. W.H.J. Verhoeven R. in 't Hout Zoetermeer, mei 2009 1 Inleiding EIM publiceert jaarlijks de Internationale Benchmark.

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2005. Manpower Employment Outlook Survey. Nederland

Eerste kwartaal 2005. Manpower Employment Outlook Survey. Nederland Eerste kwartaal 25 Manpower Employment Outlook Survey Nederland Inhoudsopgave Employment Outlook - Resultaten Nederland 2 Vergelijking per regio Vergelijking per sector Employment Outlook - Resultaten

Nadere informatie

Potplanten en jonge planten 2007

Potplanten en jonge planten 2007 Importnota Potplanten en jonge planten 2007 HBAG Bloemen en Planten Aalsmeer, oktober 2008 Jan Lanning Monique Sassen Inleiding Het HBAG Bloemen en Planten heeft op basis van het meest recente AIPH-Union

Nadere informatie

RAPPORT. Groeimonitor. Hoe doen de Limburgse bedrijven het op vlak van internationalisering, samenwerking, opleiding en innovatie?

RAPPORT. Groeimonitor. Hoe doen de Limburgse bedrijven het op vlak van internationalisering, samenwerking, opleiding en innovatie? RAPPORT Groeimonitor Hoe doen de Limburgse bedrijven het op vlak van internationalisering, samenwerking, opleiding en innovatie? 3 juli 2014 Dit rapport is gebaseerd op de resultaten van een bevraging

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen.

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. Verhoging tabaksaccijnzen : meer inkomsten en minder rokers PERSBERICHT Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. In België werden er in 2009 11.617 miljoen sigaretten

Nadere informatie

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey ICOON Paper #1 Ferry Koster December 2015 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in de relatie

Nadere informatie

www.b-information.be

www.b-information.be www.b-information.be Marketing informatie : marketing performance solutions & data quality solutions : stimuleer uw verkoop en optimaliseer de impact van uw marketingcampagnes en prospectie Marketing performance

Nadere informatie

U en Atradius... een partnership dat werkt

U en Atradius... een partnership dat werkt U en Atradius... een partnership dat werkt Welkom bij Atradius Onze missie Atradius heeft als missie het credit management van haar klanten te versterken en hun groei te ondersteunen met een nauwkeurige

Nadere informatie