Atradius Payment Practices Barometer. Verplichte betalingstermijnen in de EU

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Atradius Payment Practices Barometer. Verplichte betalingstermijnen in de EU"

Transcriptie

1 Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 1

2 Disclaimer Disclaimer Resultaten en inhoud van de enquête gaan uit van door Heliview Research verzamelde en getabelleerde gegevens. Ze worden louter ter informatie gegeven en komen niet in de plaats van professioneel advies voor een welbepaalde situatie. De informatie die tot de resultaten van de enquête heeft geleid, werd niet gecontroleerd of nagetrokken. De gegevens en tabellen mogen niet zonder toelating worden gekopieerd of vermenigvuldigd en de inhoud mag niet worden gewijzigd. Hoewel op de kwaliteit van de gegevens is toegezien, kunnen de afdelingen en filialen van Atradius N.V. en Heliview Research niet garanderen dat de enquête of de daarin voorgestelde informatie accuraat dan wel volledig is. Zij worden niet aansprakelijk gesteld indien de inhoud onnauwkeurig of onvolledig zou zijn. De informatie wordt zonder expliciete of impliciete waarborg voorgelegd. Atradius wil niet beweren dat de inhoud van de enquête of de conclusies tot dewelke deze komt geschikt zijn om in elk rechtsgebied te worden gebruikt. Personen die de informatie gebruiken, doen dit op eigen risico. Zij zijn verantwoordelijk om de geldende wetten en voorschriften zelf in acht te nemen. Afstand van aansprakelijkheid Atradius N.V. its affiliates and subsidiaries and the contributors assume no liability for any loss or damage as a result of errors or omissions in the information or for damages resulting from use, misuse or inability to use the data presented. Copyright van Atradius N.V. Oktober 2010 Een publicatie van Atradius Corporate Communications and Marketing Enquêteur was Heliview Research, Breda Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Opmaak van de enquête 1.1 Achtergrond van de enquête Doelstellingen van de enquête Structuur van de enquête Omvang van de enquête Overzicht van de steekproef Samenvatting en toelichtingen 2.1 Waarom verplichte betalingstermijnen in de EU? Conclusie van de enquête In welke mate zal de invoering van verplichte betalingstermijnen de bedrijven een voordeel opleveren? 3.1 In welke mate zal de invoering van verplichte betalingstermijnen de bedrijven een voordeel opleveren? Gevolgen voor bedrijven van de invoering van verplichte betalingstermijnen op 30 en 60 dagen 4.1 Gevolgen voor bedrijven van de invoering van verplichte betalingstermijnen op 30 en 60 dagen Commerciële gevolgen van de invoering van verplichte betalingstermijnen 5.1 Commerciële gevolgen van de invoering van verplichte betalingstermijnen Cashflow Doeltreffendheid van het debiteurenbeheer DSO Invordering van uitstaande facturen Mogelijkheid om interessantere termijnen voor te stellen Behoefte aan kredietverzekering Behoefte om incassoactiviteiten uit te besteden Bijlagen Contactpersonen...61 Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 3

4 1. Opmaak van de enquête Achtergrond van de enquête 1.1 Atradius houdt in verschillende landen regelmatig enquêtes over het betalingsgedrag van bedrijven; de resultaten worden in de Atradius Payment Practices Barometer gepubliceerd. Het Europees Parlement werkt aan de ontwikkeling van een nieuwe wetgeving om door vastlegging van verplichte uiterste betalingstermijnen in de EU te komen tot een standaardisering op dat vlak. De invoering van verplichte betalingstermijnen kan gevolgen hebben voor bedrijven in de EU, maar ook voor partners wereldwijd die zaken doen met privéondernemingen en publieke of overheidsinstellingen binnen de EU. Deze Payment Practices Barometer, de achtste in zijn reeks, krijgt om die reden volgende aanvulling, die oog heeft voor de gevolgen die verplichte uiterste betalingstermijnen op het bedrijfsleven wereldwijd kunnen hebben. Dit verslag gaat uit van de antwoorden van bijna ondernemingen in 22 landen en soevereine staten* in Europa, Noord-Amerika, Azië en Australië. Bedrijven in volgende landen werden bevraagd: Australië, België, Canada, China, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, Hong Kong, Ierland, Italië, Mexico, Nederland, Oostenrijk, Polen, Slowakije, Spanje, Tsjechië, de Verenigde Staten van Amerika, Zweden en Zwitserland. Dit verslag gaat in op de antwoorden op vragen naar de gevolgen voor de respondenten van verplichte betalingstermijnen in de EU. De volledige Atradius Payment Practices Barometer zal vanaf oktober op de website van Atradius te raadplegen zijn. * In dit verslag behandelen we de 22 landen en soevereine staten die in de enquête aan bod komen, of met andere woorden de hele enquête. Doelstellingen van de enquête 1.2 Nagaan of respondenten van bedrijven binnen en buiten de EU verwachten gevolgen te zullen ondervinden indien er verplichte betalingstermijnen worden ingevoerd Nagaan op welke manieren bedrijven verwachten gevolgen te zullen ondervinden van de invoering van verplichte betalingstermijnen Nagaan welke soorten bedrijven waarschijnlijk het meest gevolgen zullen ondervinden van de invoering van verplichte betalingstermijnen Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 4

5 1. Opmaak van de enquête Structuur van de enquête Binnen het bedrijf de contactpersoon aanduiden verantwoordelijk voor het debiteurenbeheer 2. De sector en grootte van het ondervraagde bedrijf aangeven 3. De sectoren en landen waarmee het bedrijf zaken doet aangeven 4. De doelstellingen van de enquête bepalen 5. De doelstellingen van de enquête evalueren 6. Afsluitende vragen Omvang van de enquête 1.4 Basispopulatie De peiling vond plaats in tweeëntwintig landen (Australië, België, Canada, China, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, Hong Kong, Ierland, Italië, Mexico, Nederland, Oostenrijk, Polen, Slovakije, Spanje, Tsjechië, de Verenigde Staten van Amerika, Zweden en Zwitserland) De contactpersonen verantwoordelijk voor het debiteurenbeheer werden aangesproken Selectieproces Online enquête: Bedrijven werden via een internationaal internetpanel geselecteerd en gecontacteerd Bij het begin van het interview werd de contactpersoon gescreend en zijn de quota gecontroleerd Telefonische enquêtes: Bedrijven werden via telefoon geselecteerd en gecontacteerd Bij het begin van het interview werd de contactpersoon gescreend en zijn de quota gecontroleerd Telefonische enquêtes vonden enkel plaats in Slowakije en deels in Hongarije. Steekproef n=in totaal werden personen geïnterviewd (ong. n= personen per land) In elk land werden quota aangehouden volgens drie algemene sectorcategorieën en vier klassen bedrijfsgrootte. Interview Webondersteunde persoonlijke interviews (WAPI) van ong. 12 minuten Telefonische interviews (CATI) van ong. 25 minuten Uitgevoerd tussen: 21/06/ /08/2010 Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 5

6 1. Opmaak van de enquête Overzicht van de steekproef 1.5 Omzet (n = 3,971) n % Micro-ondernemingen 1, Kleine ondernemingen 1, Middelgrote/grote ondernemingen Grote ondernemingen Economische sector (n = 3,971) n % Productie Groothandel/kleinhandel/distributie 1, Diensten 1, Financiële dienstverlening Als er maar één antwoord mogelijk is, kan het zijn dat de resultaten in de eindafrekening een percent boven of onder 100 % uitkomen. Dit komt omdat er wordt afgerond. Wij hebben ervoor gekozen de resultaten niet bij te stellen, om in totaal op 100% uit te komen. Bedoeling daarvan is dat we de individuele resultaten zo precies mogelijk kunnen weergeven. Land n % Australië België Canada China Denemarken Duitsland Frankrijk Groot-Brittannië Hongarije Hong Kong Ierland Italië Mexico Nederland Oostenrijk Polen Slovakije Spanje sjechië VS Zweden Zwitserland Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 6

7 2. Samenvatting en toelichtingen Waarom verplichte betalingstermijnen in de EU? 2.1 Sinds de economische crisis staan handelskredieten en het betalingsgedrag van bedrijven en overheidsorganisaties wereldwijd vol in de aandacht. Door de wereldwijde recessie en het toenemende aantal wanbetalers krijgen bedrijven het steeds moeilijker om hun betalingsverplichtingen naar leveranciers toe na te komen, maar in sommige gevallen maakt het rimpeleffect het deze leveranciers ook moeilijker aan hun eigen schuldeisers en leveranciers tegemoet te komen. Het Europees Parlement werkte daarom aan een nieuwe wetgeving, in een poging om de kredietmarkten in de EU enige houvast te bieden. Daarbij voorziet de wet in verplichte uiterste betalingstermijnen op de verkoop van alle producten en diensten door in de EU gevestigde bedrijven. De idee achter de wetgeving is niet geheel nieuw. Frankrijk keurde in 2009 met de Loi de Modernisation de l Economie een gelijkaardige wet goed, en Spanje vatte in juli de tenuitvoerlegging van haar eigen Ley de Morosidad aan, waarbij het land aan B2B-transacties en transacties tussen overheid / overheidsbedrijven en privéondernemingen verplichte betalingstermijnen oplegde. Deze reglementeringen alleen zorgen er niet voor dat facturen tijdig betaald worden, zij creëren wel een kader waarbinnen bedrijven minder misbruik kunnen maken van andere ondernemingen door betalingen onredelijk lang uit te stellen. Ook moeten zij tot duidelijkere processen leiden om achterstallige betalingen in te vorderen, in het bijzonder voor internationale transacties. Een van de belangrijkste voordelen zou zijn dat bedrijven hun cashflows beter kunnen inschatten, en meer controle hebben over hun gemiddelde betalingstermijn (Days Sales Outstanding - DSO). Maar hoe is de perceptie op de mogelijke gevolgen die de wet voor bedrijven kan hebben, niet enkel in de EU maar over de hele wereld? De peiling van Atradius naar betalingspraktijken heeft bekeken hoe bedrijven in Europa, Noord-Amerika, Australië en Azië denken dat de verplichte EU-betalingstermijnen hun eigen business zullen beïnvloeden. Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 7

8 2. Samenvatting en toelichtingen Conclusie van de enquête 2.2 De nieuwe EU-wetgeving moet nog plenair door het Parlement worden goedgekeurd. De invoering ervan zou wellicht voor de meeste bedrijven geen grote gevolgen hebben, omdat zij de beoogde termijnen van 30 of 60 dagen doorgaans ook nu al hanteren. In sommige gevallen waarbij verlengde betalingstermijnen worden gehanteerd of betalingen laattijdig aankomen, kan er wel het een en ander verbeteren. Dit betekent ook dat de credit managementtools meer en meer zullen worden uitbesteed, waarbij bedrijven op kredietverzekering en incasso beroep zullen doen. Zij beseffen dan immers dat hun facturen ook met verplichte betalingstermijnen niet altijd betaald geraken. Dit neemt niet weg dat men denkt dat het nieuwe stelsel bedrijfspraktijken zal stimuleren of verbeteren. De grootste doorbraak wordt verwacht op onder andere het vlak van inkomende cashflows, invordering van uitstaande facturen en de doeltreffendheid van het debiteurenbeheer. Dit zijn allemaal erg realistische resultaten indien we met kortere betalingstermijnen gaan werken of indien kopers zich niet meer zo makkelijk achter lokale gewoonten kunnen verschuilen waarvan buitenlandse leveranciers niet goed op de hoogte zijn. Het komt erop neer dat men hoopt dat met standaard verplichte betalingstermijnen meer kopers beter zullen betalen. De verwachtingen van bedrijven buiten de EU waren commercieel gezien in sommige gevallen hoger gespannen. Dit gold vooral voor de respondenten in China. Chinese bedrijven verkopen een pak producten aan kopers in de EU. Het aangepaste EU-model zou hun debiteurenbeheer op transacties met klanten uit de EU vlotter en doeltreffender kunnen doen verlopen. Het is perfect mogelijk dat ook bedrijven binnen de EU hier hun voordeel uit zullen halen. Wanneer Polen en Italië nu aan een gemeenschappelijk pakket betalingstermijnen werken met dezelfde regels en bepalingen voor wat betreft de behandeling en invordering van laattijdige betalingen, spreekt het vanzelf dat internationaal zakendoen eenvoudiger zal verlopen. De algemene indruk is immers dat standaard uiterste betalingstermijnen in de EU maar een beperkte commerciële invloed zullen hebben. De meeste respondenten die wel denken dat zij er gevolgen van zullen ondervinden, zien deze positief tegemoet. Verplichte betalingstermijnen mogen in wezen geen groot probleem vormen. Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 8

9 3. In welke mate zal de invoering van verplichte betalingstermijnen bedrijven een voordeel opleveren In welke mate zal de invoering van 3.1 verplichte betalingstermijnen de bedrijven een voordeel opleveren? Land - In Frankrijk zijn betalingstermijnen en betalingsduur (de tijd die men nodig heeft om een factuur te betalen) sinds de winter van 2009 aanzienlijk korter geworden. Veel Franse respondenten denken dan ook dat het EU-initiatief geen grote gevolgen zal hebben. China heeft aan de EU echter een belangrijke afzetmarkt. In China lag het percentage respondenten dat gelooft dat verplichte EU-betalingstermijnen goed zullen zijn voor de zaken het hoogst (69%). Binnen de EU lieten Spanje (64%), Groot-Brittannië (61%) en Italië (59%) op dat vlak de hoogste resultaten optekenen. Gemiddeld zag 46% van de respondenten dit ook zo. Zowat 58% van de ondervraagde Europese bedrijven hanteert betalingstermijnen van meer dan 30 dagen voor binnenlandse transacties, en 65% heeft deze voor buitenlandse transacties. Van de 22 landen in de enquête hebben Spanje en Italië een van de langste betalingstermijnen, waarbij de helft van de Italiaanse facturen pas na 60 dagen of meer betaald moet worden (ongeveer 25% na meer dan 90 dagen). We gaan ervan uit dat de verplichte betalingstermijnen in deze beide landen aanzienlijke gevolgen zullen hebben. Respondenten uit landen die niet van oordeel zijn dat verplichte betalingstermijnen voor hen commercieel gunstig zouden uitdraaien, zijn doorgaans bedrijven die maar beperkt transacties uitvoeren met leveranciers uit EU-landen (35% van alle antwoorden). Australië (61% van de respondenten), Zweden (50%) en Zwitserland (47%) zijn hiervan de beste voorbeelden. Denemarken is het enige land waar meer respondenten geen heil zien in het nieuwe systeem (34%) dan dat er voorstanders van zijn (28%). Wij denken dat veel EU-bedrijven hebben nagelaten hun binnenlandse transacties mee in overweging te nemen, iets wat het antwoordpercentage op dit vlak kunstmatig de hoogte kon hebben ingedreven. Indien we beide overwegingen samen nemen, verwacht iets meer dan de helft (54%) van de ondervraagde bedrijven dat verplichte EU-betalingstermijnen voor hen weinig of geen commerciële voordelen zullen brengen. Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 9

10 3. In welke mate zal de invoering van verplichte betalingstermijnen bedrijven een voordeel opleveren Indien verplichte betalingstermijnen worden ingevoerd, zal dit dan een voordeel opleveren voor uw onderneming? Basis: alle ondervraagde ondernemingen Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 10

11 3. In welke mate zal de invoering van verplichte betalingstermijnen bedrijven een voordeel opleveren Sector - Productiebedrijven zien in vergelijking met andere ondernemingen eerder de voordelen in van dit nieuwe systeem. Gemiddeld werken zij met langere betalingstermijnen dan ondernemingen uit de dienstensector of financiële dienstverleners. Dit suggereert dat productiebedrijven meer kans hebben om hier voordeel uit te halen. Verder kunnen betalingstermijnen aanzienlijke gevolgen hebben voor hun capaciteit om grondstoffen te betalen en bijkomende producten voor andere klanten te produceren. In andere bedrijfstakken ligt de nadruk meer op mensen dan op andere input, en om die reden is men daar vaak flexibeler wanneer het gaat om cashflowbehoeften. Dit wordt geïllustreerd door het relatief lage percentage (40%) van dienstenbedrijven die voordelen verwachten. Ook kan het iets zeggen over de aard van dienstenovereenkomsten, die gedeeltelijk vooraf of voor de afloop ervan kunnen worden betaald. Indien verplichte betalingstermijnen worden ingevoerd, zal dit dan een voordeel opleveren voor uw onderneming? Basis: alle ondervraagde ondernemingen Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 11

12 3. In welke mate zal de invoering van verplichte betalingstermijnen bedrijven een voordeel opleveren Omzet - Waarschijnlijk verwachten grotere bedrijven eerder voordeel te zullen halen uit de verplichte EU-betalingstermijnen dan kleinere ondernemingen. De betalingstermijnen bij middelgrote of grote spelers zijn doorgaans langer. Deze categorieën van ondernemingen zouden dus met de kortere verplichte betalingstermijnen sneller moeten worden uitbetaald, met een betere DSO en cashflow als gevolg. Indien verplichte betalingstermijnen worden ingevoerd, zal dit dan een voordeel opleveren voor uw onderneming? Basis: alle ondervraagde ondernemingen Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 12

13 4. Gevolgen voor bedrijven van de invoering van verplichte betalingstermijnen op 30 en 60 dagen Gevolgen voor bedrijven van de 4.1 invoering van verplichte betalingstermijnen op 30 en 60 dagen Verplichte betalingstermijnen op 30 dagen, met een eventuele uitbreiding naar 60 dagen (indien bepaalde voorwaarden zijn vervuld), kunnen voor leveranciers afhankelijk van hun huidige termijnen een aantal gevolgen hebben. Zijn uw betalingstermijnen vandaag korter dan de verplichte uiterste termijnen, zouden kopers op een verlenging kunnen aansturen. Als ze langer zijn, dan zullen leveranciers waarschijnlijk beslissen om ze te verkorten. De meeste respondenten verwachten niet dat hun termijnen zullen veranderen, omdat ze al betaling vragen na 30 dagen of minder (44% van de Europese respondenten en 42% over de gehele enquête). Zowat 19% van alle respondenten verwacht dat er druk zal komen om hun betalingstermijnen van minder naar meer dan 30 dagen op te trekken. Nog eens 16% van de respondenten die op minder dan 60 dagen laten betalen, verwacht naar termijnen van 60 dagen te gaan. Er is echter maar 23% dat denkt zijn betalingstermijnen te zullen verkorten, naar 30 dagen (17%) of 60 dagen (6%). Hoe zullen de verplichte betalingstermijnen uw business beïnvloeden? Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 13

14 4. Gevolgen voor bedrijven van de invoering van verplichte betalingstermijnen op 30 en 60 dagen Land - In zeven van de 22 ondervraagde landen denkt 50% of meer van de respondenten zijn betalingstermijnen niet te zullen gaan aanpassen, omdat zij al op 30 dagen of minder factureren. Het hoogste percentage respondenten van die overtuiging woont in Zwitserland (66%) en Denemarken (59%). In zes van de 22 landen denkt 25% of meer van de respondenten die op minder dan 30 dagen factureren dat hun klanten langere betalingstermijnen van 30 zullen vragen. China (32% van de respondenten) en Duitsland (29%) hadden het hoogste percentage respondenten dat zo dacht. China (22% van de respondenten) is het enige land waar meer dan 20% van de respondenten die op meer dan 30 dagen factureren denkt dat ze naar een termijn van 30 dagen zullen gaan: 19% van de respondenten in Spanje, de VS en Italië gaf hetzelfde antwoord. In vijftien van de 22 landen denkt minstens 10% van de respondenten die op meer dan 30 dagen factureren indien nodig van de optie verlenging tot 60 dagen gebruik te zullen maken. Italië (14% van de respondenten) is het land met het hoogste percentage respondenten met dit antwoord, gevolgd door Australië, Hongarije, Tsjechië en de VS (telkens 13% van de respondenten). In totaal factureert 6% van de respondenten op minder dan 60 dagen. Deze bedrijven verwachten dat kopers een langere betalingstermijn van 60 dagen zullen vragen. Zweden (12% van de respondenten) scoorde in deze categorie het hoogst. Tsjechië en Hong Kong waren de enige andere landen waar minstens 10% van de respondenten dit antwoord gaf. Het kleinste percentage respondenten zat in de groep bedrijven die momenteel op 60 dagen of meer factureren en verwachten naar een termijn van 30 dagen te gaan: het was geen verrassing dat het hoogste percentage respondenten in deze categorie uit Italië kwam (10% van de respondenten). Met de helft van de Italiaanse respondenten die op 60 dagen of meer factureren is het eerder verrassend dat dit cijfer niet hoger ligt. Tsjechië, waar de gemiddelde betalingstermijn ook relatief lang is (op meer dan 40% van de facturen staat een betalingstermijn van 60 dagen of langer), scoorde in deze categorie het tweede hoogst (9% van de respondenten). Het antwoord voor de laatste groep bedrijven die vandaag op 60 dagen of meer factureren en verwachten naar 60 dagen te gaan is ook ietwat voorspelbaar. Met respectievelijk 19% en 15% scoorden Italië en Spanje het hoogst van alle landen. Tsjechië was het enige andere land waar het antwoordpercentage hoger dan 10% lag. Afgezien van deze drie landen hanteerde enkel nog in Mexico (22%) meer dan 20% van de respondenten betalingstermijnen langer dan 60 dagen. Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 14

15 4. Gevolgen voor bedrijven van de invoering van verplichte betalingstermijnen op 30 en 60 dagen Sector - Het was het meest waarschijnlijk dat respondenten uit de dienstensector (47%) zich niet aan veranderingen gingen verwachten, omdat zij al op 30 dagen of minder factureren. Respondenten uit de productiesector (35%) dachten het vaakst veranderingen te zullen ondervinden. Productiebedrijven leggen meer de nadruk op tijdige betaling van hun facturen. Dit heeft te maken met de aard van de productiecyclus en met het feit dat ze moeten betalen voor de hulpmiddelen om de producten die ze verkopen te kunnen produceren. Respondenten uit de financiële dienstverlening die momenteel op minder dan 30 dagen factureren, dachten het minst vaak klanten te hebben die om een langere betalingstermijn van 30 dagen zouden vragen. 14% van de respondenten uit alle industriële sectoren die vandaag op meer dan 30 dagen factureren, verwacht, met uitzondering van de dienstensector (11% van de respondenten), dat ze naar een betalingstermijn van 30 dagen zullen gaan. De dienstensector (7% van de respondenten) is de enige bedrijfstak waar minder dan 10% van de respondenten, die vandaag op meer dan 30 dagen factureren, denkt indien nodig van de optie met verlenging tot 60 dagen gebruik te zullen maken. Van de bedrijven die vandaag op 60 dagen of meer factureren en verwachten naar 60 dagen te gaan, gaven de respondenten uit de financiële dienstverlening dit antwoord het vaakst (10%), en de respondenten die in de handel/verkoop zitten het minst (4%). Omzet - Er zat heel weinig verschil op de antwoorden over de veranderende betalingstermijnen als gevolg van de invoering van verplichte uiterste betalingstermijnen in de EU. De verschillen tussen het hoogste en het laagste antwoordpercentage waren op twee domeinen het grootst. Zowat 22% van de kleine bedrijven/micro-ondernemingen die momenteel op minder dan 30 dagen factureren, verwacht dat kopers een langere betalingstermijn van 30 dagen zullen vragen. Van de grote ondernemingen denkt slechts 14% er ook zo over. Wellicht is dit een weerspiegeling van de indruk dat kleine ondernemingen in vergelijking met grotere bedrijven eerder geneigd zijn om over hun betalingstermijnen te onderhandelen. Toch blijkt uit de enquête dat ondanks het omzetverschil vrijwel elke onderneming uit alle omzetcategorieën haar standaard betalingstermijnen op vergelijkbare wijze toepast. Van de bedrijven die momenteel op 60 dagen of meer factureren en denken dit op 60 dagen te zullen doen, worden dit er naarmate de omzet stijgt steeds meer. Slechts 2% van de kleine bedrijven (micro-ondernemingen) bevond zich in deze categorie, terwijl dit voor de grote ondernemingen 13% was. Dit heeft in belangrijke mate te maken met het relatief lage percentage aan kleine bedrijven die op meer dan 60 dagen factureren (10% van de binnenlandse en 17% van de buitenlandse facturen, tegenover 18% en 27% respectievelijk voor grote ondernemingen). Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 15

16 5. Commerciële gevolgen van de invoering van verplichte betalingstermijnen Commerciële gevolgen van de invoering 5.1 van verplichte betalingstermijnen Verplichte betalingstermijnen kunnen de aanzet zijn tot een aangepast debiteurenbeheer en kunnen de impact die vorderingen hebben op de financiële toestand en de operaties van het bedrijf bijstellen. Wanneer we zeven eventuele gevolgen van standaard betalingstermijnen van naderbij gaan bekijken, zien we dat voor elk aspect 49% tot 62% van de respondenten aangaf geen veranderingen te verwachten. Cashflow Doeltreffendheid van het debiteurenbeheer DSO Invordering van uitstaande facturen Mogelijkheid om interessantere termijnen voor te stellen Behoefte aan kredietverzekering Behoefte om incassoactiviteiten uit te besteden Als respondenten zich toch aan gevolgen verwachtten, dan zagen ze deze meestal positief in. Cashflow (41% van de respondenten dat een hogere tegenover 11% dat een lagere cashflow verwacht) en doeltreffendheid van het debiteurenbeheer (37% van de respondenten dat een grotere tegenover 10% dat een kleinere doeltreffendheid verwacht) waren de twee domeinen die het best uit de vergelijking kwamen. Daarna kwam dan de invordering van uitstaande facturen, waarbij 37% van de respondenten verwachtte dat dit eenvoudiger zou verlopen, en 14% dat dit minder eenvoudig zou gaan. Verwacht wordt hier dat de eenvormige termijnen in het grote en toenemende aantal EUlanden veel verwarring die ontstaat doordat men zaken doet met bedrijven in verschillende landen zal wegwerken. Domeinen die men het minst zag veranderen, waren de behoefte om incassoactiviteiten uit te besteden, de behoefte aan kredietverzekering en de mogelijkheid om interessantere termijnen voor te stellen. Wanneer het om kredietverzekering en incasso gaat, erkennen respondenten dat verplichte betalingstermijnen geen garantie zijn dat facturen ook worden betaald. Respondenten die denken dat ze deze tools anders zullen gebruiken, verwachten deze ongeveer de helft meer in te zullen zetten. Deskundigheid om de kansen op betaling in te schatten en weten hoe men onbetaalde facturen effectief invordert blijven essentieel om een bedrijf financieel gezond te houden. Wanneer het gaat over het aanbieden van interessantere termijnen, valt uit het antwoordpercentage af te leiden dat veel bedrijven betalingstermijnen niet gebruiken om zich van de concurrentie te onderscheiden. Dat bedrijven geneigd zijn om voor hun onderneming of voor de sector standaard betalingstermijnen te hanteren, zou dit bevestigen. DSO ten slotte was het aspect waarbij het percentage voor stijging (27% van de respondenten) en daling (20%) als gevolg van verplichte betalingstermijnen het meest in evenwicht was. Omdat gemiddeld op zowat 36% van de buitenlandse en 32% van de binnenlandse facturen termijnen van 30 dagen of minder stonden, de betalingen gemiddeld 32 dagen op zich lieten wachten voor binnenlandse en 37 dagen voor buitenlandse facturen, valt het te begrijpen dat er op het vlak van DSO geen grote veranderingen verwacht werden en dat deze verandering elke richting uit kon, afhankelijk van de vraag of bedrijven denken dat ze hun betalingstermijnen moeten verlengen dan wel verkorten. Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 16

17 5. Commerciële gevolgen van de invoering van verplichte betalingstermijnen Cashflow 5.2 Land - Minstens 50% van de respondenten in 7 van de 22 landen denkt dat hun cashflow zal stijgen, mochten in de EU verplichte betalingstermijnen worden ingevoerd. Drie van die landen behoren niet tot de EU. China (57%), Ierland (55%) en de VS (54%) laten de hoogste percentages respondenten optekenen die zich aan een toename van de cashflow verwachten. Denemarken (23%) en Oostenrijk (18%) hebben de hoogste percentages respondenten die een afname van de cashflow verwachten. De hoogste percentages respondenten die niet dachten dat hun cashflow zou veranderen, zaten in Zweden (67%), Slowakije (63%) en België (62%). Minstens 50% van de respondenten in de helft van de 22 bevraagde landen verwacht geen verandering. Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 17

18 5. Commerciële gevolgen van de invoering van verplichte betalingstermijnen Hoe zullen de verplichte betalingstermijnen volgende zakelijke topics beïnvloeden? De cash flow zal... Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 18

19 5. Commerciële gevolgen van de invoering van verplichte betalingstermijnen Sector - De dienstensector kende in vergelijking met andere sectoren (45%) een veel lager percentage respondenten (33%) dat zich met de invoering van verplichte betalingstermijnen aan een toename van de cashflow verwachtte. Respondenten uit de dienstensector dachten veel meer dat hun cashflow stabiel zou blijven. Hoe zullen de verplichte betalingstermijnen volgende zakelijke topics beïnvloeden? De cash flow zal... Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 19

20 5. Commerciële gevolgen van de invoering van verplichte betalingstermijnen Omzet - Naarmate het bedrijf groter is, denkt het ook vaker dat zijn cashflow zal toenemen. 38% van de micro-ondernemingen verwacht zich aan een toename, tegenover 40% van de kleine, 43% van de middelgrote/grote en 44% van de grote ondernemingen. Hoe zullen de verplichte betalingstermijnen volgende zakelijke topics beïnvloeden? De cash flow zal... Atradius Payment Practices Barometer Verplichte betalingstermijnen in de EU 20

Resultaten herfst 2011. Atradius Payment Practices Barometer. Internationale enquête naar B2B betalingsgedrag Belangrijkste resultaten België

Resultaten herfst 2011. Atradius Payment Practices Barometer. Internationale enquête naar B2B betalingsgedrag Belangrijkste resultaten België Resultaten herfst 2011 Atradius Payment Practices Barometer Internationale enquête naar B2B betalingsgedrag Belangrijkste resultaten België 2 Copyright Atradius NV - oktober 2011 Uitgegeven door Atradius

Nadere informatie

Het belang van importen voor het MKB

Het belang van importen voor het MKB Het belang van importen voor het MKB ir. C.C. van de Graaff drs. M.J. Overweel Zoetermeer, september 2002 ISBN: 90-371-0864-4 Bestelnummer: A200203 Prijs: 25,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek

Nadere informatie

HOE GAAT U OM MET ONBETAALDE FACTUREN VAN BUITENLANDSE KLANTEN? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

HOE GAAT U OM MET ONBETAALDE FACTUREN VAN BUITENLANDSE KLANTEN? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert HOE GAAT U OM MET informeert - adviseert

Nadere informatie

Kredietmanagement: cost centre of profit centre

Kredietmanagement: cost centre of profit centre UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2012 2013 Kredietmanagement: cost centre of profit centre Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science

Nadere informatie

Stappen vooruit in credit management Verplichte invoering van één Europees betalingssysteem (SEPA) biedt bedrijven ook kansen

Stappen vooruit in credit management Verplichte invoering van één Europees betalingssysteem (SEPA) biedt bedrijven ook kansen Trends in werkkapitaal Stappen vooruit in credit management Verplichte invoering van één Europees betalingssysteem (SEPA) biedt bedrijven ook kansen Door een combinatie van schaarser werkkapitaal en grotere

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 4 mei 2015 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud

Nadere informatie

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 INLEIDING INHOUDSOPGAVE WAT VINDEN IT ERS ER ZELF VAN? IT ers werven is voor sommige recruiters en bedrijven een leuke

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

32% 73% 79% Economische criminaliteit: Een bedreiging voor elk bedrijf. Economic Crime Survey Nederland 2014 In samenwerking met de VU Amsterdam

32% 73% 79% Economische criminaliteit: Een bedreiging voor elk bedrijf. Economic Crime Survey Nederland 2014 In samenwerking met de VU Amsterdam Economic Crime Survey Nederland 2014 In samenwerking met de VU Amsterdam Economische criminaliteit: Een bedreiging voor elk bedrijf 73% Bijna driekwart van de bedrijven slachtoffer van economische criminaliteit

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

market monitor Focus op de automotive sector prestaties en vooruitzichten

market monitor Focus op de automotive sector prestaties en vooruitzichten market monitor Focus op de automotive sector prestaties en vooruitzichten Oktober 2013 In deze uitgave Inleiding Een vlotte rit of een hobbelige weg? 3 China Harde concurrentie tussen dealers 4 Frankrijk

Nadere informatie

De arbeidsmarkt. in beweging. Juni 2007. Trends op de arbeidsmarkt en in het HR-beleid

De arbeidsmarkt. in beweging. Juni 2007. Trends op de arbeidsmarkt en in het HR-beleid Trends op de arbeidsmarkt en in het HR-beleid De arbeidsmarkt Juni 2007 in beweging Literatuurstudie in opdracht van Federgon door Wouter Van den Berghe, Studie- en Adviesbureau Tilkon Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen

Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen drs. K. Bangma drs. B. Van der Linden drs. M. Overweel drs. A. van Velzen drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 20 juli 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door

Nadere informatie

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG Wat zijn de risico s voor HBT, bij verschillende manieren van opstelling in de markt en de daaruit voortvloeiende condities, met betrekking tot liquiditeit? Door: Thessa

Nadere informatie

OPPORTUNITEITEN EN KNELPUNTEN BIJ DE TOEPASSING VAN

OPPORTUNITEITEN EN KNELPUNTEN BIJ DE TOEPASSING VAN FACULTEIT ECONOMISCHE EN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN VAKGROEP BELEIDSINFORMATIE, OPERATIONEEL BEHEER EN TECHNOLOGIEBELEID Academiejaar 2003-2004 OPPORTUNITEITEN EN KNELPUNTEN BIJ DE TOEPASSING

Nadere informatie

Project Van Roey Automation

Project Van Roey Automation Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Marketing Project Van Roey Automation EDS Giovanni Colin Kristof Cools Roy Diepvens Tinne Oostvogels

Nadere informatie

market monitor Focus op duurzame consumptiegoederen en non-food detailhandel - prestaties en vooruitzichten

market monitor Focus op duurzame consumptiegoederen en non-food detailhandel - prestaties en vooruitzichten market monitor Focus op duurzame consumptiegoederen en non-food detailhandel - prestaties en vooruitzichten Maart 2014 In deze uitgave Inleiding Meer omzet maar minder winst 3 Brazilië Verkoop getroffen

Nadere informatie

De transport & logistiek sector.

De transport & logistiek sector. Graydon Whitepaper De transport & logistiek sector. Financieel management anno 2013. Graydon Nederland is een officiële partner van Transport en Logisitiek Nederland. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Hoe staat

Nadere informatie

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010 ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010 Pagina 1 van 55 Inhoudsopgave Bladzijde 3 1. Inleiding 4 2. Conclusies 6 3. Aanbevelingen 7 4. Conclusies per energieleverancier 20 5. Situatie van de klant 24 6. Algemene

Nadere informatie

FEBIAC INFO DECEMBER 2014. Nummer 82 - Maart 2015 CONSUMENTENONDERZOEK: AUTOBEZIT EN AUTOGEBRUIK

FEBIAC INFO DECEMBER 2014. Nummer 82 - Maart 2015 CONSUMENTENONDERZOEK: AUTOBEZIT EN AUTOGEBRUIK FEBIAC INFO DECEMBER 2014 INFO Nummer 82 - Maart 2015 CONSUMENTENONDERZOEK: AUTOBEZIT EN AUTOGEBRUIK 4 6 10 16 SAMENVATTING INLEIDING HOUDING TEGENOVER MOBILITEIT HOUDING TEGENOVER AUTOBEZIT 22 30 36 AANKOOPPROCES

Nadere informatie

Rapport. Internationalisering MKB, handelsprioritaire landen en DGGFlanden. Oscar Lemmers Linda Rozendaal Fintan van Berkel Roger Voncken

Rapport. Internationalisering MKB, handelsprioritaire landen en DGGFlanden. Oscar Lemmers Linda Rozendaal Fintan van Berkel Roger Voncken w Rapport Internationalisering MKB, handelsprioritaire landen en DGGFlanden Oscar Lemmers Linda Rozendaal Fintan van Berkel Roger Voncken Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van

Nadere informatie

Offshoring: een vergezocht probleem?

Offshoring: een vergezocht probleem? Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam Offshoring: een vergezocht probleem? Een onderzoek onder de 100 grootste zakelijke dienstverleners uit de provincie Utrecht drs. M.L.

Nadere informatie

Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor. Een Manpower Witboek

Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor. Een Manpower Witboek vast tijdelijk Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor Een Manpower Witboek Voorwoord Flexibiliteit en betrokkenheid bijten elkaar niet Niet alleen het uitzendbureau, ook de inlener

Nadere informatie

werking van de product- en kapitaalmarkten in de EU. Hierbij gaat een verslag van de Commissie over de economische hervorming: verslag over de

werking van de product- en kapitaalmarkten in de EU. Hierbij gaat een verslag van de Commissie over de economische hervorming: verslag over de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 januari 2003 (17.01) (OR. fr) 5271/03 UEM 7 ECOFIN 7 MI 10 EF 2 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese

Nadere informatie

Sneller betalen dat loont!

Sneller betalen dat loont! NYFER Straatweg 25 3621 BG BREUKELEN T 0346 291641 F 0346 291671 E nyfer@nyfer.nl I www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van en met financiële steun van Kamer van Koophandel Rotterdam. De

Nadere informatie