EINDRAPPORTAGE COÖRDINATOR : NELLY SALLO QUISPE OPLEIDER/ASSISTENTE : MARITZA GOMEZ AMAU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EINDRAPPORTAGE COÖRDINATOR : NELLY SALLO QUISPE OPLEIDER/ASSISTENTE : MARITZA GOMEZ AMAU"

Transcriptie

1 GEZONDHEIDSPROJECT MET GEZINSINTEGRATIE (MISKI WAWA VI) SEPTEMBER 2010 T/M APRIL 2012 EINDRAPPORTAGE COÖRDINATOR : NELLY SALLO QUISPE OPLEIDER/ASSISTENTE : MARITZA GOMEZ AMAU

2 MISKI WAWA VI GEZONDHEIDSPROJECT MET FAMILIE INTEGRATIE DOELSTELLINGEN PROJECT Ontwikkelingsdoelstelling (lange termijn): Bijdragen aan het verbeteren van de basisgezondheids- en voedingscondities van kinderen jonger dan 06 jaar. Algemene doelstelling (korte termijn): Kinderen jonger dan 06 jaar van de marginale stedelijke gebieden van Cusco, hebben hun ondervoeding verminderd. VOORTGANG VIERDE KWARTAAL EN EINDRAPPORTAGE I. EVALUATIE INDICATOREN PROJECT Doelstelling 1: Versterking van de actoren verbonden met gezondheid Het organiseren en formeren van promotiemoeders in gezondheid die samenwerken met het bestuurscomité gezondheid, samengesteld uit de besturen van de gemeenschappen en gezondheidspost met als doel het promoten van gezondheid en voeding % (van 30 = 24) van de opgeleide promotiemoeders passen hun opgedane kennis in de praktijk toe over gezondheid en voeding % (van 30 = 24) van de promotiemoeders met bekwaamheden in de controle van lengte en gewicht en voedingszorg. Resultaat doelstelling 1: Voortgang vierde kwartaal: % (de 30 = 24) van de opgeleide promotiemoeders passen hun opgedane kennis in de praktijk toe over gezondheid en voeding. GRAFIEK 1ste kwartaal 0 2de kwartaal 0 3de kwartaal 15 4de kwartaal 10 Totaal 25

3 Voortgang vierde kwartaal: % (van 30 = 24) van de promotiemoeders met bekwaamheden in de controle van lengte en gewicht en voedingszorg. GRAFIEK 1ste kwartaal 0 2de kwartaal 0 3de kwartaal 13 4de kwartaal 12 Totaal 25 Gevonden problemen doelstelling 1: Het personeel van de gezondheidspost staan niet toe dat de moeders alleen gewichts- en lengte metingen uitvoeren om de kwaliteit van de metingen te garanderen. Successen doelstelling 1: VERSTERKING VAN DE ACTOREN MET BETREKKING TOT DE GEZONDHEID A1.2 Ontwikkeling basisgegevens project De verwerking van alle gegevens is nog niet voltooid, daar er nog aanpassingen nodig zijn in het software programma Children. A1.4 Selectie promotiemoeders Onderstaand een overzicht van de promotiemoeders per kwartaal:

4 A1.5 Opleiding promotiemoeders in gezondheid voeding en organisatie Afhankelijk van de geografische ligging zijn er twee opleidingsgroepen samengesteld: Groep A: met de gemeenschappen Luis Vallejos Santoni, Manahuñunca, Estrella I Groep B: met de gemeenschap Estrella II. Er zijn in dit kwartaal 25 workshops gegeven. A1.6 Oprichting promotiemoedersorganisatie De groep promotiemoeders is verdeeld in subgroepen met een vertegenwoordiger per gebied. Per groep worden de activiteiten van het project uitgevoerd. Het officieel erkennen van de organisatie door de gemeenschappen en gezondheidspost is in proces. A1.7 Oprichting en versterking bestuurscomité gezondheid Het Bestuurscomité is opgericht en voeren gezamenlijk activiteiten uit ter verbetering van voeding en gezondheid in het interventiegebied. Het comité is onderverdeeld in twee groepen (comité Zarzuela en comité district Santiago). De gemeenschappen nemen niet actief deel aan de vergaderingen. A1.8 Ontwikkeling werkplan promotiemoeders In iedere gemeenschap is nu een werkplan ontwikkeld. Iedere subgroep van promotiemoeders voert de activiteiten van het werkplan uit. A1.9 Advisering bij uitvoering van werkplan Er is ondersteuning verleend door het CEDNA team bij de uitvoering van de activiteiten van het werkplan. Dit betrof diagnose van de eigen gemeenschap, organisatie en planning van de activiteiten. A1.11 Follow-up promotiemoeders volgens criteria Ministerie van Volksgezondheid Er worden follow-up bezoeken uitgevoerd met gebruik making van evaluatieformulieren. De geëvalueerde thema s dit kwartaal waren gezonde woning, groentetuinen, fokken van cavia s en kinderziekten. A1.12 Erkenning van de promotiemoeders door de gemeenschap Activiteiten zijn gerealiseerd ter erkenning van de promotiemoeders door hun gemeenschap. Dit is gebeurd met samenwerking van de gemeenschapsleiders van de gemeenschappen Estrella I en Luis Vallejo. De erkenning van de overige gemeenschappen zal volgende maand plaatsvinden. A1.13 Ontwikkeling werkplan bestuurscomité gezondheid Het comité is onderverdeeld in twee groepen: comité lokale gezondheid en comité district Santiago. Het eerste comité voert het werkplan uit. Het tweede comité is het plan aan het herstructureren.

5 Doelstelling 2: Verbetering van de voedingssituatie van kinderen jonger dan 6 jaar Kinderen jonger dan 6 jaar met verbeterde voedingsniveaus aan het einde van het project % (van 300 = 210) 1 van de totale kinderbevolking onder de 6 jaar handhaaft of verbetert de voedingssituatie aan het einde van het project % (van 300 = 210) van de kinderen jonger dan 6 jaar ontvangen per kwartaal groeicontroles % (van 300 = 180) van de moeders van de kinderen jonger dan 6 jaar passen het geleerde toe in voeding en gezondheid. Doelstelling 2: Voortgang 4de kwartaal: % (van 300 = 210) 2 van de totale kinderbevolking onder de 6 jaar handhaaft of verbetert de voedingssituatie aan het einde van het project. GRAFIEK 1ste kwartaal 0 2de kwartaal 19 3de kwartaal 74 4de kwartaal 104 totaal Er wordt geschat, dat 70% van de bevolking van kinderen jonger dan 6 jaar een vorm van ondervoeding hebben (risico, acuut, globaal en chronisch) van het toaal van 273 kinderen zijn dit Er wordt geschat, dat 70% van de bevolking van kinderen jonger dan 6 jaar een vorm van ondervoeding hebben (risico, acuut, globaal en chronisch) van het toaal van 273 kinderen zijn dit 192.

6 RESULTATEN KINDEREN WEERGEGEVEN PER GROEP Doelstelling 2: Voortgang 4de kwartaal: % (van 300 = 210) van de kinderen jonger dan 6 jaar ontvangen per kwartaal groeicontroles. GRAFIEK

7 1ste kwartaal 270 2de kwartaal 257 3de kwartaal 252 4de kwartaal 251 Ieder kwartaal wordt het totaal aantal kinderen gecontroleerd die in het project aanwezig zijn. Vandaar dat het niet mogelijk een accumulatief overzicht te geven. Doelstelling 2: Voortgang vierde kwartaal: % (van 300 = 180) van de moeders van de kinderen jonger dan 6 jaar passen het geleerde toe in voeding en gezondheid. GRAFIEK 1ste kwartaal 0 2de kwartaal 41 3de kwartaal 76 4de kwartaal 84 totaal 201 Het meten van deze doelstelling gebeurt o.a. door middel van huisbezoeken, het controleren van de demonstratieve sessies. Gevonden problemen doelstelling 2: De klimaatomstandigheden, afwezigheid van basisvoorzieningen zijn factoren die het herstel van de kinderen negatief beïnvloeden. Niet alle kinderen zijn in dezelfde periode gewogen wegens afwezigheid door familiebezoek. Vele families van het project zijn immigranten en gaan op uitnodiging van hun familie naar de diverse

8 provincies. Deze kinderen zijn na terugkeer alsnog gewogen, wat vertraging en meer werk opleverde voor het uitvoerend team. Bereikte successen doelstelling 2: A2.1 Selectie en registratie kinderen jonger dan 6 jaar Gemeenschap Geregistreerde kinderen 1ste kwartaal KINDEREN JONGER DAN 6 JAAR Geregistreerde kinderen 2de kwartaal Geregistreerde kinderen 3de kwartaal Geregistreerde kinderen 4de kwartaal La Estrella I La Estrella II Luis Vallejo Santoni 65 Manahuñonca TOTAAL In totaal zijn 251 kinderen in het vierde kwartaal gecontroleerd, A2.3 Opleiding aan promotiemoeders in praktische toepassing (voeding/basisgezondheidszorg) Gedurende dit kwartaal zijn 3 demonstratieve cursussen gegeven in voeding en hygiëne. Een jonge voedingsdeskundige uit Duitsland die ons ondersteunt als vrijwilligster geeft advisering in het bereiden van gezonde uitgebalanceerde voeding. A2.4 Promotie/opleidingsmateriaal Iedere moeder heeft zijn eigen promotiemateriaal ter informatie aan haar moeders. A2.5 Opleiding aan moeders in voeding en gezondheid De promotiemoeders geven advisering over voeding en gezondheid aan de moeders die onder hun verantwoordelijkheid vallen. Tevens geven ze demonstratieve workshops over voeding waarbij de moeders en hun kinderen de gezonde maaltijden bereiden. A2.6 Socialisering van de gemeenschap van de bereikte resultaten (iedere 6 maanden) De gemeenschappen Luis Vallejos Santoni y La Estrella II zijn geïnformeerd over de voortgang van de resultaten van het project, met een deelname van 136 personen. A2.7 Ontwikkeling gezondheidscampagnes Een gezondheidscampagne heeft onder de bevolking plaatsgevonden met medewerking van de gezondheidspost, organisaties en gemeente werkzaam in het interventiegebied. De aangeboden services betrof: o.a. algemene geneeskundige, psychologie, verloskunde, tandheelkunde, pediatrie, controle op bloedarmoede, parasieten, diabetes en voorlichting in thema s van gezondheid en voeding, handen wassen, huiselijke geweld, seksualiteit. In totaal zijn 714 personen geholpen, waaronder 233 kinderen. A2.8 Ontwikkeling wedstrijden tussen de netwerken van moeders Er is 01 wedstrijd georganiseerd in de gemeenschap Estrella I betreffende de gezonde woning. A2.9 Kwartaalcontroles gewicht en lengte Er zijn in samenwerking met de promotiemoeders en andere organisaties in het gebied gewichts- en lengte controles

9 uitgevoerd. Deze controles zijn tevens uitgevoerd bij de educatieve organisaties in het gebied. In totaal zijn in dit kwartaal 251 kinderen gecontroleerd. Vaststelling voedingssituatie kinderen in het interventiegebied Voor het vaststellen van de voedingssituatie van de kinderen is rekening gehouden met gewicht, lengte en leeftijd van de kinderen. RESULTATEN VOEDINGSSITUATIE KINDEREN TOTAAL PROJECT (4DE KWARTAAL) De percentages zijn afgeronde cijfers Opmerking: risico ondervoeding wordt meegerekend als vorm van ondervoeding RESULTATEN VOEDINGSSITUATIE KINDEREN TOTAAL PROJECT PER KWARTAAL

10 RESULTATEN VOEDINGSSITUATIE KINDEREN PER KWARTAAL PER GEMEENSCHAP RESULTATEN VOEDINGSSITUATIE KINDEREN PER GEMEENSCHAP GEMEENSCHAP ESTRELLA 1

11 GEMEENSCHAP ESTRELLA 2

12 GEMEENSCHAP LUIS VALLEJOS SANTONI GEMEENSCHAP MANAHUAÑONCA

13 Doelstelling 3: Promotiemoeders ontwikkelen activiteiten voor het genereren van inkomsten met focus op duurzaamheid project De planning en ontwikkeling van activiteiten voor het genereren van inkomsten van promotiemoeders met kinderen jonger dan 6 jaar % (30 = 24) van de promotiemoeders implementeren activiteiten voor het genereren van inkomsten % (30 = 18) van de promotiemoeders hebben een toename van hun inkomsten met 20%. Doelstelling 3: Voortgang vierde kwartaal: % (30 = 24) van de promotiemoeders implementeren activiteiten voor het genereren van inkomsten. GRAFIEK 1ste kwartaal 0 2de kwartaal 0 3de kwartaal 4 4de kwartaal 24 Totaal 28

14 Van de 24 moeders in dit kwartaal, zijn de volgende activiteiten ontwikkeld: - 7 moeders hebben door middel van een lening hun eigen bedrijfje verbeterd - 2 moeders hebben tijdens de gezondheidscampagne snacks verkocht uit eigen inkomsten - 8 moeders hebben snacks verkocht tijdens de geplande workshops voor het project Estrella II - 7 moeders van de gemeenschap Luis Vallejos Santoni hebben snacks verkocht tijdens diverse activiteiten Voortgang vierde kwartaal: % (30 = 18) van de promotiemoeders hebben een toename van hun inkomsten met 20%. GRAFIEK 1ste kwartaal 0 2de kwartaal 0 3de kwartaal 4 4de kwartaal 0 Totaal 4 Gevonden problemen doelstelling 3: Het personeel heeft veel werk aan de follow-up van de terugbetaling van de uitgeleende bedragen. Er zijn moeders die het bedrag voor 50% hebben terugbetaald en achterstand hebben opgelopen. Het kost tijd voor er resultaten te zien zijn bij het eigen bedrijf in de toename van inkomsten. Bereikte successen doelstelling 3: Er is een workshop georganiseerd voor de moeders ter verbetering van hun eigen bedrijf. Aandacht is besteed aan het verbeteren van de organisatie en de inkomsten en uitgaven. A3.5 Advisering over en begeleiding van de activiteiten voor het genereren van inkomsten Er is een specialist ingehuurd die de begeleiding en follow-up uitvoert, eveneens advisering bij de ontwikkeling van hun businessplannen.

15 Doelstelling 4: Ontwikkeling van activiteiten voor het genereren van voedselzekerheid Uitvoering van activiteiten (cavia s en groentetuinen) voor de verbetering van de consumptie van gezonde voeding van de ondervoede kinderen % (50=45) van de geselecteerde moeders implementeren activiteiten met cavia s % (70=63) van de geselecteerde moeders implementeren activiteiten met groentetuinen % (120 = 108) van de ondervoede kinderen jonger dan 6 jaar met ondervoedingsproblemen verbeteren hun voeding door middel van cavia s en groenten. Doelstelling 4: Voortgang vierde kwartaal: % (50=45) van de geselecteerde moeders implementeren activiteiten met cavia s. GRAFIEK 1ste kwartaal 0 2de kwartaal 34 3de kwartaal 11 4de kwartaal 0 totaal 45 Voortgang vierde kwartaal: % (70=63) van de geselecteerde moeders implementeren groentetuinen GRAFIEK

16 1ste kwartaal 0 2de kwartaal 5 3de kwartaal 10 4de kwartaal 20 totaal 35 Er zijn op dit moment 35 groentetuinen gestart. Nog 15 families zullen ook groentetuinen realiseren. Met diverse gemeenschappen zijn gesprekken gaande om te kijken naar het gebruik van gemeenschapsgrond voor het gebruik als groentetuin. Belangrijk om te weten dat volgens de basisgegevens van het project van de in totaal 258 geïnterviewde families in het interventiegebied slechts 50 families over voldoende eigen ruimte beschikken om een groentetuin te kunnen realiseren. Van deze families heeft niet iedereen tijd om groenten te kweken. Voortgang vierde kwartaal: % (120 = 108) van de ondervoede kinderen jonger dan 6 jaar met ondervoedingsproblemen verbeteren hun voeding door middel van cavia s en groenten. GRAFIEK 1ste kwartaal 0 2de kwartaal 0 3de kwartaal 58 4de kwartaal 26 Totaal 84 Gevonden problemen doelstelling 4: Niet alle families hebben voldoende ruimte om cavia s te houden of groentetuinen te starten. De besturen van de gemeenschappen zijn traag in de behandeling van het verzoek gemeenschapsterrein te gebruiken voor groentetuinen voor de families van het gezondheidsproject. Bereikte successen: A4.2 Selectie deelnemers cavia s en groentetuinen 45 moeders hebben cavia s geïmplementeerd 35 moeders hebben groentetuinen geïmplementeerd

17 A4.3 Uitlenen cavia s (roulatiesysteem) en groentezaden aan deelnemers Gemeenschappen 2de kwartaal Cavia s Groentetuinen Gemeenschappen 3de kwartaal Cavia s Groentetuinen La Estrella I 7 0 La Estrella II 5 2 Luis Vallejo Santoni 12 3 Manahuñonca 10 0 TOTAAL 34 5 La Estrella I 9 2 La Estrella II 8 4 Luis Vallejo Santoni 14 5 Manahuñonca 14 4 TOTAAL de kwartaal Gemeenschappen La Estrella I La Estrella II Luis Vallejo Santoni Manahuñonca Cavia's Groententuinen TOTAAL A4.4 Opleiding en follow-up cavia s en groentetuinen Er zijn 20 follow-up bezoeken geweest aan de deelnemende families. A4.5 Teruggave uitgeleende cavia s Van 31 moeders zijn de uitgeleende cavia s teruggegeven. Van de overige deelnemende moeders zal de volgende maand de cavia s worden teruggevraagd. Deze activiteit vindt plaats in samenwerking met de promotiemoeders en gezondheidspost. A4.6 Overdracht roulatiefonds aan promotiemoeders (cavia s) De overdracht van het roulatiefonds aan de promotiemoeders heeft op de volgende manier plaatsgevonden: - Door middel van de gezondheidsposten die direct werken met de promotiemoeders van het project (Zazuela en Belempampa). De gezondheidspost beheert het caviafonds en zal de cavia s overdragen aan promotiemoeders die hun activiteiten goed uitvoeren door middel van een contract. II SAMENVATTING GEVONDEN PROBLEMEN VIERDE KWARTAAL Het personeel van de gezondheidspost staat niet toe dat promotiemoeders alleen gewichts- en lengte controles uitvoeren om een betere kwaliteit te garanderen. De promotiemoeders hebben weinig tijd voor het uitvoeren van de gewichts- en lengte metingen. Besturen van de gemeenschappen hebben weinig interesse voor het beschikbaar stellen van gemeenschapsterrein voor groentetuinen. III AANBEVELINGEN VIERDE KWARTAAL Geen.

18 IV BIJLAGEN Personeel voor het uitvoeren van de gerealiseerde activiteiten Naam Functie Opleiding Specialisatie Geslacht Cora Staats Directeur CEDNA Studie toerisme Specialist in sociale projecten in Vrouw ontwikkelingslanden. Gustavo Adolfo Medina Estrada Hoofd projecten Econoom Specialist in sociale projecten. Man Nelly Sallo Quispe Coordinator Miski Verpleegster Specialist in gezondheidsprojecten. Vrouw Wawa VI Maritza Gómez Amau Trainer Verpleegster Specialist in gezondheidsprojecten. Vrouw

19 ONTWIKKELDE ACTIVITEITEN VIERDE KWARTAAL (JUN, JUL, AUG 2011) VOLGENS OPERATIONEEL PLAN ACTIVITEITEN DOEL MAANDEN Situatie Datum herplanning Sep Oct. Nov. Dec. Jan Feb. Mrt Apr. Mei Jun Jul Aug. Sep Oct Reden herplanning Activiteiten resultaat 1: Selectie interventiegebied - diagnose X X Voltooid A1.1 Presentatie project 1 in iedere Voltooid gemeenschap X X A1.2 Basisgegevens (materiaal, ondersteuning) 1 X X X In proces Oct Vertraging in systeem aanpassingen programma children A1.3 Ondertekening samenwerkingsovereenkomsten 4 X X X Voltooid A1.4 Selectie promotiemoeders 30 X X X Voltooid A1.5 Opleiding promotiemoeders in gezondheid voeding en organisatie 10 X X X X X X Voltooid A1.6 Oprichting promotiemoedersorganisatie 1 X X X Voltooid A1.7 Oprichting en versterking bestuurscomite gezondheid 1 X X X Voltooid A1.8 Ontwikkeling werkplan promotiemoeders 1 werkplan X X X X X X Voltooid A1.9 Advisering uitvoering werkplan promotiemoeders 10 X X X X X X X Voltooid A1.10 Ontwikkeling uitwisseling ervaringen tussen groepen moeders 1 bezoek X Voltooid

20 A1.11 Follow-up promotiemoeders volgens criteria Ministerie van Volksgezondheid 30 follow-up bezoeken per maand X X X X X X X X X Voltooid A1.12 Erkenning promotiemoeders door de gemeenschap 1 erkenning in iedere gemeenscha p X X X In proces Oct Ontbreken 2 gemeenschappen A1.13 Ontwikkeling werkplan bestuurscomite gezondheid 1 werkplan X X X X Voltooid A1.14 Erkenning promotiemoeders door gezondheidspost 30 erkende X X In proces Oct promotiemoe ders A1.15 Overdracht promotiemoeders aan gezondheidspost 1 overdrachtspr oces X X X In proces 4de kwartaal A1.16 Overdracht werkplan promotiemoeders, bestuurscomite gezondheid, gezondheidspost 1 werkplan X X ACTIVIDADES META Sep Oct. Nov. Dec. Jan Feb. Mrt Apr. Mei Jun Jul Aug. Sep Oct Activiteiten resultaat 2: A2.1 Selectie en registratie kinderen jonger dan 6 jaar 300 X X Voltooid A2.2 Samenstelling groepen moeders met promotiemoeder A2.3 Opleiding aan promotiemoeders in praktische toepassing (voeding/basisgezondheidszorg) 30 X X X Voltooid 5 X X X X X Voltooid A2.4 Ontwikkeling / verbetering opleidingsmateriaal 1 X X In proces Sep A2.5 Opleiding door promotiemoeders aan moeders 2 per maand X X X X X X X X Voltooid A2.6 Socialiseren van de gemeenschap betreffende resultaten 2 vergaderingen per jaar X X Voltooid

21 A2.7 Ontwikkeling gezondheidscampanges 2 per jaar X X Voltooid A2.8 Ontwikkeling wedstrijden tussen netwerken van moeders 4 wedstrijden per jaar. X X X X voltooid A2.9 Kwartaalcontroles gewicht en lengte 4 controles X X X X voltooid ACTIVITEITEN META Sep Oct. Nov. Dec. Jan Feb. Mrt Apr. Mei Jun Jul Aug. Sep Oct Activiteiten resultaat 3: A3.1 Toepassing OIT methodologie voor het werken met de promotiemoeders 01 toegepaste methodologie A3.2 Ontwikkeling materiaal Folders en modules X X Voltooid X X Voltooid A3.3 Identificatie ideeën voor activiteiten voor het genereren van inkomsten A3.4 Opleiden van promotiemoeders van geïdentificeerde thema s met de OIT methodologie 08 workshops X X X X Voltooid 10 workshops X X X Voltooid A3.5 Advisering over en begeleiding van de uitvoering en voortgang van de activiteiten 30 per maand per promotiemoeder X X X X Voltooid A3.6 Wedstrijden tussen promotiemoeders 02 wedstrijden X X Voltooid Activiteiten resultaat 4: DOEL Sep Oct Nov. Dec. Jan Feb. Mrt Apr. Mei Jun Jul Aug. Sep Oct A4.1 Ontwikkeling selectiecriteria deelnemers cavia s en groentetuinen 01 document X Voltooid A4.2 Selectie deelnemers cavia s en groentetuinen 50 cavia deelnemers, 70 groententuinen deelnemers X X Voltooid

22 A4.3 Uitlenen cavia s (roulatiesysteem) en groentezaden aan deelnemers 50 deelnemers cavia, en 70 deelnemers groententuinen A4.4 Opleiding en follow-up cavia s en groentetuinen 10 cavia opl., 01 worskhop groententuinen, 120 follow-ups. A4.5 Inname cavia s (roulatiesysteem) en evaluatie 50 cavia innames X X Voltooid X X X X X Voltooid X X X In proces Sep A4.6 Overdracht cavia s roulatiesysteem aan promotiemoedersorganisatie 50 overgedragen modules X Voltooid

23 FINANCIËLE VERANTWOORDING Code Omschrijving Begroting Totaal Saldo % saldo 2010/2012 uitgevoerd begroting Begroting MISKI WAWA VI , , ,20-3, EXPLOITATIEKOSTEN , , ,62-1, Voorbereidende werkzaamheden (incl. diagnose) 1.800, ,47-321,47-17, COMP 1 Versterking actoren verbonden met gezondheid 2.750, , ,03 41, Presentatie project ,33 282,67 94, Basisgegevens (materiaal, ondersteuning) 500 2,19 497,81 99, Ondertekening samenwerkingsovereenkomsten met actoren ,32 33,68 16, Selectie promotiemoeders ,14 29,86 29, Opleiding promotiemoeders in gezondheid en voeding ,88 8,12 2, Oprichting promotiemoedersorganisatie 50 36,46 13,54 27, Oprichting en versterking bestuurscomite gezondheid ,82 3,18 3, Ontwikkeling werkplan promotiemoeders ,50 25,50 25, Advisering uitvoering werkplan promotiemoeders ,08 127,92 42, Ontwikkeling uitwisseling ervaringen tussen groepen moeders ,69 15,31 5, Follow-up promotiemoeders volgens criteria Ministerie van Volksgezondheid ,26 28,74 28, Herkenning promotiemoeders door de gemeenschap 50 18,95 31,05 62,10

24 Ontwikkeling werkplan bestuurscomite gezondheid 50 32,57 17,43 34, Erkenning promotiemoeders door gezondheidspost 50 0,00 50,00 100, Overdracht promotiemoeders aan gezondheidspost ,26-49,26-49, Ontwikkeling werkplan pr.moeders, best.comite, gezondheidpost 50 18,52 31,48 62, component 2: Verbetering van de voedingssituatie van kinderen < 6 jaar , ,09 721,91 19, Selectie en registratie kinderen jonger dan 6 jaar ,28 22,72 22, Samenstelling groepen moeders met promotiemoeder 50 53,49-3,49-6, Opleiding aan promotiemoeders (pr. toepassing voeding/basisgez.heidszorg) ,85 4,15 2, Ontwikkeling / verbetering opleidingsmateriaal 1.500, ,13 317,87 21, Opleiding door promotiemoeders aan moeders ,44 36,56 9, Socialiseren van de gemeenschap betreffende resultaten ,24 38,76 25, Ontwikkeling gezondheidscampagnes ,23 47,77 9, Ontwikkeling wedstrijden tussen netwerken van moeders ,59 162,41 32, Kwartaalcontroles gewicht en lengte ,84 95,16 31, HUISVESTINGSKOSTEN 3.217, ,71-266,71-8, Basis services gebouw CEDNA (gas, water, licht, vuilophaal) 1.372, ,93 37,07 2, Teléfono/internet 1.095,00 909,11 185,89 16, Kleine aanschaffingen ,95-76,95-30, Onvoorziene kosten ,72-412,72-82, PERSONEELSKOSTEN , , ,86-5, Salaris directeur organisatie , , ,45-12, Salaris projectleider 7.827, ,61 797,39 10, Salaris boekhouder/administrateur 4.158, ,76-949,76-22, Salaris assistente administratie 1.342, ,77-615,77-45, Salaris opleider project 5.369, ,79 74,21 1, Onvoorziene kosten 1.000, ,23-87,23-8, Reis-, verblijfs- en representatiekosten ,84 141,16 15,68

25 Cursussen personeel ,41 153,59 19, COMMERCIELE EN ADM KOSTEN ,12-587,12-73, Reiskosten (aanschaf voedsel, coordinatie org etc) ,44-490,44-75, Folders, drukwerk, presentatiemateriaal ,68-96,68-64, ADMINISTRATIEKOSTEN ,79-262,79-47, Computerkosten ,24-285,24-190, Kosten boekhouding ,18-98,18-49, Kosten administratiemateriaal (boeken) 50 63,66-13,66-27, Algemene adm.kosten ,71 134,29 89, ALGEMENE KOSTEN ,98 82,02 41, Website Peru ,98-17,98-17, Aanschaf EHBO-box/brandblusapparaten 100 0,00 100,00 100, OVERIGE KOSTEN , ,63 345,37 3, Contributie/abonnementen 50 0,00 50,00 100, Algemene verzekeringen 100 0,00 100,00 100, Boeken ,47 114,53 91, Kopieerkosten ,09 55,91 55, Kantoorbehoeften ,55 106,45 35, Adviseurskosten, officiële papieren etc , , ,56-45, Commerciële en administratiekosten 1.500,00 959,62 540,38 36, Monitoring en evaluatie gedurende en half jaar na afloop project 6.028, ,34 752,66 12, INVESTERINGSKOSTEN ,99 184,01 20, Weeg- en meetmaterialen, en overige implementatie materialen ,57-62,57-12, Toiletten, douchen ,42 246,58 61, Koersverschillen (3% van totale begroting) 1.633, , ,59-76, , , ,20-3,57

26 43 koersverschillen 1.633, ,93 saldo ,66 saldo ,59 saldo wisselkoers totaal project

Gezondheidsproject Miski Wawa VI Verkorte eindrapportage

Gezondheidsproject Miski Wawa VI Verkorte eindrapportage Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696 www.vilcabamba.nl. Gezondheidsproject

Nadere informatie

Gezondheidsproject Miski Wawa VII Verkorte eindrapportage

Gezondheidsproject Miski Wawa VII Verkorte eindrapportage Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696 www.vilcabamba.nl. Gezondheidsproject

Nadere informatie

MISKI WAWA V GEZONDHEIDSPROJECT MET ACTIEVE FAMILIE INTEGRATIE EINDRAPPORTAGE

MISKI WAWA V GEZONDHEIDSPROJECT MET ACTIEVE FAMILIE INTEGRATIE EINDRAPPORTAGE MISKI WAWA V GEZONDHEIDSPROJECT MET ACTIEVE FAMILIE INTEGRATIE EINDRAPPORTAGE CUSCO, NOVEMBER 2010 "MISKI WAWA V" GEZONDHEIDSPROJECT MET ACTIEVE FAMILIE INTEGRATIE PROJECT DOELSTELLINGEN Ontwikkeling doelstelling

Nadere informatie

MISKI WAWA III GEZONDHEIDSPROJECT MET ACTIEVE FAMILIE INTEGRATIE (SEPTEMBER 2007 SEPTEMBER 2008)

MISKI WAWA III GEZONDHEIDSPROJECT MET ACTIEVE FAMILIE INTEGRATIE (SEPTEMBER 2007 SEPTEMBER 2008) MISKI WAWA III GEZONDHEIDSPROJECT MET ACTIEVE FAMILIE INTEGRATIE (SEPTEMBER 2007 SEPTEMBER 2008) CUSCO, 06 october 2008 MISKI WAWA III GEZONDHEIDSPROJECT MET ACTIEVE FAMILIE INTEGRATIE. DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Oktober 2009

Nieuwsbrief. Oktober 2009 Nieuwsbrief JAARGANG 7 Oktober 2009 Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696

Nadere informatie

FOTO S VIERDE KWARTAAL EINDRAPPORTAGE OPLEIDINGSPROJECT V

FOTO S VIERDE KWARTAAL EINDRAPPORTAGE OPLEIDINGSPROJECT V FOTO S VIERDE KWARTAAL EINDRAPPORTAGE OPLEIDINGSPROJECT V WORKSHOP CURSISTEN EIGEN BEDRIJF IN COORDINATIE MET AFD SOCIALE ZAKEN BIJ DE GEMEENTE CUSCO WORKSHOP CURSISTEN EIGEN BEDRIJF IN COORDINATIE MET

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Veel leesplezier gewenst!

Nieuwsbrief. Veel leesplezier gewenst! Nieuwsbrief JAARGANG 7 Oktober 2011 Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. Mozartstraat LD TIEL Tel:

Nieuwsbrief. Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. Mozartstraat LD TIEL Tel: Nieuwsbrief JAARGANG 7 Augustus 2010 Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Project Opleidingen IV Verkorte eindrapportage

Project Opleidingen IV Verkorte eindrapportage Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696 www.vilcabamba.nl. Project Opleidingen

Nadere informatie

Project Opleidingen V Verkorte eindrapportage

Project Opleidingen V Verkorte eindrapportage Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696 www.vilcabamba.nl. Project Opleidingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. hebben. Engels. Wij zijn. hebben. In velee. de verandering. overheids- en private. he crisis in. Juli 2013. Mozartstraat 46 40033 LD TIEL

Nieuwsbrief. hebben. Engels. Wij zijn. hebben. In velee. de verandering. overheids- en private. he crisis in. Juli 2013. Mozartstraat 46 40033 LD TIEL Nieuwsbrief JAARGANG 8 Juli 2013 Centrum ter ontwikkelg van kd en volwassene Peru Mozartstraat 46 40033 LD TIEL Tel: 03440 627923 E-mail: fo@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvKK nr.: 280976966 www.vilcabamba.nl.

Nadere informatie

OPLEIDINGSPROJECT VOOR HET GENEREREN VAN EEN EIGEN BEDRIJF EN EEN BAAN OP DE ARBEIDSMARKT

OPLEIDINGSPROJECT VOOR HET GENEREREN VAN EEN EIGEN BEDRIJF EN EEN BAAN OP DE ARBEIDSMARKT OPLEIDINGSPROJECT VOOR HET GENEREREN VAN EEN EIGEN BEDRIJF EN EEN BAAN OP DE ARBEIDSMARKT EINDRAPPORTAGE VOOR STICHTING VILCABAMBA 01 MAART 2006 30 APRIL 2007 09/09/2007 eindrapportage Opleidingen mrt

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44 9 Financieel In deze financiële paragraaf is gestart met het uitgangspunt dat de totale voorraad voor 90% wordt verkocht tegen vastgestelde prijzen. Overige kosten zoals vervoerskosten worden hierin buiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mei 2010. Beste lezers,

Nieuwsbrief. Mei 2010. Beste lezers, Nieuwsbrief JAARGANG 8 Mei 2010 Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Beste lezers, Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.:

Nadere informatie

Exploitatie rekening - Vereniging voor mensen met het Van Lohuizen syndroom (CMTC) 2003. ExploitatieRekening Balans 2003 Pagina 1

Exploitatie rekening - Vereniging voor mensen met het Van Lohuizen syndroom (CMTC) 2003. ExploitatieRekening Balans 2003 Pagina 1 2003 2002 euro euro Saldo 1 januari 1143,00 636,26 Saldo 31 december 1117,82 1143 Verschil -25,18 506,74 Inkomsten - uitgaven (exploitatie overschot) 622,56 1275,52 Inkomsten Omschrijving euro euro Contributie

Nadere informatie

GEZONDHEIDSPROJECT 2008/2009 VOOR ONDERVOEDE KINDEREN

GEZONDHEIDSPROJECT 2008/2009 VOOR ONDERVOEDE KINDEREN STICHTING GEZONDHEIDSPROJECT 2008/2009 VOOR ONDERVOEDE KINDEREN INTRODUCTIE Dit project heeft als doel: het bestrijden en voorkomen van ondervoeding van kinderen uit de meest arme families in het departement

Nadere informatie

Kasstaat Contante verkopen feb-10

Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstuk 1 tm 233 Afleverdatum: 1-28 februari 45 Villa 225,00 10.125,00 110 Lodge 180,00 19.800,00 78 Cabin 150,00 11.700,00 Bedrag exclusief omzetbelasting 41.625,00 Omzetbelasting

Nadere informatie

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015 Printdatum : 5-10-2015 1/13 Aantal werknemers gemiddeld Aantal werknemers totaal Aantal fte Aantal fte BAPO Aantal fte ziek Aantal ziekmeldingen Aantal herstelmeldingen Aantal nul-verzuimers 49.100 58.155

Nadere informatie

Nederlands Handbal Verbond Begroting 2012

Nederlands Handbal Verbond Begroting 2012 Nederlands Handbal Verbond Begroting 2012 versie 22 september 2011 EXPLOITATIE Baten Contributies (geindexeerd in 2012 met 2,7% 1.101.689 1.116.706 1.085.200 Variabele leden bijdrage 495.783 344.375 310.000

Nadere informatie

B.V. Restaurant 'De Ontmoeting'

B.V. Restaurant 'De Ontmoeting' Jaarrekening boekjaar 2008-2009 Afgedrukt op 25-3-2011 om 11:38 Pagina 1 van 9 Activa per 31-12-2009 Bedrag Bedrag Materiele vaste activa Gebouwen 4.642,00 Installaties 16.424,00 Inrichting 31.863,00 Inventaris

Nadere informatie

Dienstencheques Situatie eind mei 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen

Dienstencheques Situatie eind mei 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen Mei 2017 Dienstencheques Situatie eind mei 2017 Aangekochte cheques 7.500.646 tijdens de maand Aan de ondernemingen 7.385.717 uitbetaalde cheques tijdens de maand Aandeel elektronische dienstencheques

Nadere informatie

Dienstencheques Situatie eind maart 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen

Dienstencheques Situatie eind maart 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen Maart 2017 Dienstencheques Situatie eind maart 2017 Aangekochte cheques 7.590.035 tijdens de maand Aan de ondernemingen 7.978.306 uitbetaalde cheques tijdens de maand Aandeel elektronische dienstencheques

Nadere informatie

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage IN BEELD Datum Organisatie 22-01-2013 Demo Rapportage Inhoud Inhoud 01 Organisatie 1.01 Aantal medewerkers per soort dienstverband 02 1.02 Aantal medewerkers per geslacht 03 1.03 Aantal medewerkers per

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Ervaringen gebruik stoffenmanager Wat gaat goed en wat niet?

Ervaringen gebruik stoffenmanager Wat gaat goed en wat niet? Landelijke Stoffendag Ervaringen gebruik stoffenmanager Wat gaat goed en wat niet? workshop 4 oktober 2011 Hester Dekker hester.dekker@arbounie.nl Niek Steijger niek.steijger@tno.nl Programma Introductie:

Nadere informatie

Bijeenkomst Veiligheidsplatform IJmond

Bijeenkomst Veiligheidsplatform IJmond Bijeenkomst Veiligheidsplatform IJmond VERSIE 12 APRIL 2016 Tata Steel Slide 2 AGENDA Opening Jeffrey Flemming Samenwerking Hans van den Berg Vereniging VPIJ Clement Kieftenbeld Samenwerking dec-12 jan-13

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58; Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie voor de ontwikkeling van een operationele begeleidingsmethodiek voor

Nadere informatie

Dienstencheques Situatie eind juni 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen

Dienstencheques Situatie eind juni 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen Juni 2017 Dienstencheques Situatie eind juni 2017 Aangekochte cheques 7.317.424 tijdens de maand Aan de ondernemingen 7.371.359 uitbetaalde cheques tijdens de maand Aandeel elektronische dienstencheques

Nadere informatie

Dienstencheques Situatie eind februari 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen

Dienstencheques Situatie eind februari 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen Februari 2017 Dienstencheques Situatie eind februari 2017 Aangekochte cheques 6.870.408 tijdens de maand Aan de ondernemingen 6.717.399 uitbetaalde cheques tijdens de maand Aandeel elektronische dienstencheques

Nadere informatie

Dienstencheques Situatie eind januari 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen

Dienstencheques Situatie eind januari 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen Januari 2017 Dienstencheques Situatie eind januari 2017 Aangekochte cheques 7.786.053 tijdens de maand Aan de ondernemingen 6.259.376 uitbetaalde cheques tijdens de maand Aandeel elektronische dienstencheques

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Dienstencheques Situatie eind augustus 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen

Dienstencheques Situatie eind augustus 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen Augustus 2017 Dienstencheques Situatie eind augustus 2017 Aangekochte cheques 6.072.549 tijdens de maand Aan de ondernemingen 5.575.733 uitbetaalde cheques tijdens de maand Aandeel elektronische dienstencheques

Nadere informatie

De financiële crisis: en de Nederlandse Antillen

De financiële crisis: en de Nederlandse Antillen De financiële crisis en de Nederlandse Antillen Presentatie door Eric Matto Bank van de Nederlandse Antillen voor het seminar De financiële crisis: oorzaken, gevolgen en aanpak 2 september 2009 Blijven

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-011 17 januari 2003 9.30 uur Werkloosheid in 2002 gestegen Het aantal geregistreerde werklozen kwam over heel 2002 gemiddeld uit op 170 duizend. Dat

Nadere informatie

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-164 19 juli 2000 9.30 uur Geregistreerde werkloosheid gedaald In het tweede kwartaal van dit jaar kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op 173

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Het attractiepuntenonderzoek 2015

Het attractiepuntenonderzoek 2015 Het attractiepuntenonderzoek 2015 Inhoudsopgave 1. Waarom een attractiepuntenonderzoek? p. 3 2. Welke inzichten bieden wij u? p. 4 3. Hoe pakken wij het onderzoek aan? p. 5 4. Vraagpunten p. 6 5. Planning

Nadere informatie

Spoed Interventie Systeem (VSS/ SBARR)

Spoed Interventie Systeem (VSS/ SBARR) Spoed Interventie Systeem (VSS/ SBARR) Presentatie Nationale Patiëntveiligheid Award 2010 Door: Jacob Brandsma, Yvonne ter Horst, Mariëlle Masselink & Juda Vecht Programma - Koester een calamiteit - Spoed

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Calculatie met resultaat hoofdstuk 3

Uitwerkingen Basiskennis Calculatie met resultaat hoofdstuk 3 Opgave 3.1 a. Enkelvoudige interest = 6% 4.500 = 270 b. Enkelvoudige interest = 5,5% 5.800 5/12 = 132,92 c. Enkelvoudige interest = 4,2% 8.974 25/52 = 181,21 d. Enkelvoudige interest = 3,8% 4.123 184/360

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Bijlage B Staat van baten en lasten. Begroot 2014 Begroot 2015

Bijlage B Staat van baten en lasten. Begroot 2014 Begroot 2015 Bijlage B Staat van baten en lasten Begroot 2014 Begroot 2015 Baten: Baten uit eigen fondsenwerving 356,067 449,994 Baten uit gezamenlijke acties 0 0 Baten uit acties van derden 0 0 Subsidies van overheden

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 925 815 921 884 1.354 1.886 2.630 Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2008 van de STICHTING VILCABAMBA ALPHEN A/D RIJN

FINANCIEEL VERSLAG 2008 van de STICHTING VILCABAMBA ALPHEN A/D RIJN FINANCIEEL VERSLAG 2008 van de STICHTING VILCABAMBA 1 RAPPORT I Jaarrekening 2 1 Balans per 31 december 2008 2 2 Staat van baten en lasten over 2008 3 3 Algemene toelichting en toelichting bij de balans

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2007 van de STICHTING VILCABAMBA ALPHEN A/D RIJN

FINANCIEEL VERSLAG 2007 van de STICHTING VILCABAMBA ALPHEN A/D RIJN FINANCIEEL VERSLAG 2007 van de STICHTING VILCABAMBA 1 RAPPORT I Jaarrekening 2 1 Balans per 31 december 2007 2 2 Staat van baten en lasten over 2007 3 3 Algemene toelichting en toelichting bij de balans

Nadere informatie

Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. mensen met minder kansen dan wij, helpen en dan vooral kinderen.

Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. mensen met minder kansen dan wij, helpen en dan vooral kinderen. Stichting Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Jaarverslag 2006 mensen met minder kansen dan wij, helpen en dan vooral kinderen. Jaarverslag 2006 Stichting Vilcabamba pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OPLEIDINGSPROJECT 2009/2010 VOOR HET GENEREREN VAN EEN EIGEN BEDRIJFJE OF EEN BAAN OP DE ARBEIDSMARKT

OPLEIDINGSPROJECT 2009/2010 VOOR HET GENEREREN VAN EEN EIGEN BEDRIJFJE OF EEN BAAN OP DE ARBEIDSMARKT STICHTING OPLEIDINGSPROJECT 2009/2010 VOOR HET GENEREREN VAN EEN EIGEN BEDRIJFJE OF EEN BAAN OP DE ARBEIDSMARKT INTRODUCTIE Het opleidingsproject heeft als doel: het bevorderen en verbeteren van de capaciteiten

Nadere informatie

Het elektronisch dossier van de zorgverlener en de patiënt wordt het belangrijkste instrument om nieuwe medische kennis te verwerven

Het elektronisch dossier van de zorgverlener en de patiënt wordt het belangrijkste instrument om nieuwe medische kennis te verwerven Diagnostics Quality of care EMD als registratie- en kennisinstrument Education development Care for the elderly Nicolas Delvaux, 22 oktober 2015 www.achg.be Het elektronisch dossier van de zorgverlener

Nadere informatie

GEZONDHEIDSPROJECT VOOR ONDERVOEDE KINDEREN

GEZONDHEIDSPROJECT VOOR ONDERVOEDE KINDEREN INTRODUCTIE STICHTING VILCABAMBA GEZONDHEIDSPROJECT VOOR ONDERVOEDE KINDEREN Dit project heeft als doel: het bestrijden en voorkomen van ondervoeding van kinderen uit de meest arme families in het departement

Nadere informatie

Jaar 1 - LEVENSEINDEKLINIEK 28 februari 2013

Jaar 1 - LEVENSEINDEKLINIEK 28 februari 2013 Jaar 1 - LEVENSEINDEKLINIEK 28 februari 2013 Per 1 maart 2013 bestaat de Levenseindekliniek 1 jaar. In deze rapportage wordt daarom gekeken naar het volledige eerste jaar Levenseindekliniek. De bijzonderheden

Nadere informatie

Implementatieplan tevens Plan van Aanpak

Implementatieplan tevens Plan van Aanpak Implementatieplan tevens Plan van Aanpak 1. Inleiding Het implementatietraject zal aanvangen met de bestuurlijke besluitvorming over de basisdocumenten, te weten: Vaststelling van het Landsbesluit, houdende

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2017 F_MNSALAFAE2A FONDS F_MNSALAFVE2A FONDS F_MNSALA /EUR

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2017 F_MNSALAFAE2A FONDS F_MNSALAFVE2A FONDS F_MNSALA /EUR Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2017 F_MNSALAFAE2A FONDS F_MNSALAFVE2A FONDS F_MNSALA11520938/EUR Aandelenfonds Europa Obligatiefonds Europa LA LIAB januari 601,976 368,331 1,498 971,804.98 7,214.41

Nadere informatie

Lijst van vragen en antwoorden bij Kamerstukken II 2008/09, 31 965 IXA, Nr.

Lijst van vragen en antwoorden bij Kamerstukken II 2008/09, 31 965 IXA, Nr. Lijst van vragen en antwoorden bij Kamerstukken II 2008/09, 31 965 IXA, Nr. Eerst suppletoire begroting Ministerie van Financiën IXA Vraag 1 Hoe hebben de spreads van de G20-landen en EU-lidstaten zich

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek regeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek lijst van : januari 2015 Sluis Klein Willebroek donderdag 01 jan - - - - 13:34-00:00 Nieuwjaar vrijdag 02 jan - - 11:06 18:06 02:12 14:36 07:00 zaterdag 03 jan

Nadere informatie

Persbericht. Dalende tendens werkloosheid houdt aan. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Dalende tendens werkloosheid houdt aan. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-110 18 mei 2000 9.30 uur Dalende tendens werkloosheid houdt aan Volgens de nieuwste cijfers van het CBS kwam het aantal geregistreerde werklozen in de

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014 Conjunctuurmonitor 2e 214 Augustus 214 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Camiel Geryszewski Conjunctuurmonitor Zoetermeer 2 e 214 Toelichting: Voor u ligt de Conjunctuurmonitor

Nadere informatie

Suriname Basis Indicatoren-I Juli 2012

Suriname Basis Indicatoren-I Juli 2012 Suriname Basis Indicatoren-I Juli 2012 Inhoud van deze publicatie Deze publicatie bevat economische, monetaire, financiële en sociale indicatoren, waarbij maand- en/of kwartaalcijfers zijn opgenomen. De

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING TALUD

BELEIDSPLAN STICHTING TALUD BELEIDSPLAN STICHTING TALUD Amsterdam, juli 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. De stichting... 3 1.1 Gegevens... 3 1.2 Het bestuur... 3 1.3 ANBI... 3 2. Missie, visie, doelstellingen... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Visie...

Nadere informatie

Een voorbeeld van een schoolprogramma gericht op preventie van overgewicht in Nederland: het DOiT programma

Een voorbeeld van een schoolprogramma gericht op preventie van overgewicht in Nederland: het DOiT programma 7 Samenvatting 8 Dit proefschrift beschrijft de voorbereiding op de landelijke implementatie van het Dutch Obesity Intervention in Teenagers (DOiT) programma. Daarnaast wordt de evaluatie beschreven die

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie 2006-2007 Tussen de partijen: De Vlaamse Gemeenschapscommissie, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, hierna genoemd de regionaal coördinator,

Nadere informatie

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve Financiële positie Ter analyse van de financiële positie dienen de volgende opstellingen, die zijn gebaseerd op de gegevens van de balans ( afgerond op hele euro's ) Financieringsstructuur Kapitaalcomponenten

Nadere informatie

2015 rabobank datum omschrijving stuknr. debet excl. credit excl. rek.nr.

2015 rabobank datum omschrijving stuknr. debet excl. credit excl. rek.nr. 2015 rabobank 01 50 67 53 48 datum omschrijving stuknr. debet excl. credit excl. rek.nr. 1-jan Saldo 64 971,69 bankkosten 4e kw. 2014 33,93 454 27-jan donaties januari 20,00 800 28-jan VVV bonnen 100,00

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stabiel op laag niveau. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Werkloosheid stabiel op laag niveau. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-012 18 januari 2002 9.30 uur Werkloosheid stabiel op laag niveau In het vierde kwartaal van 2001 waren er volgens de nieuwste CBScijfers gemiddeld 135

Nadere informatie

Registratie Marktintegriteit/Bedrijfsvoering Koningskade 4 Postbus EC Den Haag. Veilingen emissierechten 2013

Registratie Marktintegriteit/Bedrijfsvoering Koningskade 4 Postbus EC Den Haag. Veilingen emissierechten 2013 Registratie Marktintegriteit/Bedrijfsvoering Koningskade 4 Postbus 91503 2509 EC Den Haag Veilingen emissierechten 2013 28 februari 2014 Samenvatting Veilingopbrengst Nederland Aantal rechten Opbrengst

Nadere informatie

Stichting Onderhoud van de Koornbeurs

Stichting Onderhoud van de Koornbeurs w Jaarrekening 2006 - Balans - Resultatenrekening - Begroting 2007 - Liquiditeitsoverzicht StOK (Stichting Onderhoud van de Koornbeurs) Postbus 2914 2601CX Delft Tel.: 015-2124742 KvK.: 41147238 Email:

Nadere informatie

januari 2012 - februari 2012

januari 2012 - februari 2012 januari 2012 - februari 2012 januari 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 30 31 februari 2012 1 2 3 4 5 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 jan 3 4 5 6 7 8 From 26 dec 11 Kerstvakantie 9 15 jan 2 8 jan

Nadere informatie

Teamleden en andere. Raads- en commissieleden

Teamleden en andere. Raads- en commissieleden Dag Datum Tijdstip Bijeenkomst/Activiteit Voor wie Waar Bijzonderheden Donderdag 5-jan 19.30 Raadscommissie Raads- en commissieleden Nog geen presentaties gepland Dinsdag 10-jan 19.30 Teamvergadering Raadhuis

Nadere informatie

Richtlijnen voor schooluitstapjes en -reizen, georganiseerd door de kleuter- en de lagere school van de Europese Scholen

Richtlijnen voor schooluitstapjes en -reizen, georganiseerd door de kleuter- en de lagere school van de Europese Scholen Referte: 2002-D-54 Orig.: FR Versie: NL Richtlijnen voor schooluitstapjes en -reizen, georganiseerd door de kleuter- en de Raad van Bestuur Europese Scholen Zitting op 22 & 23 mei 2002 in Nice Inleiding

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Financieel overzicht 2015

Financieel overzicht 2015 Financieel overzicht 2015 Projecten De Stichting Manda ondersteunt in Kenia twee projecten. Het eerste project betreft de Manda Youth Polytechnic (MYP). De Stichting is vanaf 2009 sponsor van de school.

Nadere informatie

Taak Splitsing Voortgang. Mijlpaal Samenvatting Projectsamenvatting. Externe taken Externe mijlpaal Deadline

Taak Splitsing Voortgang. Mijlpaal Samenvatting Projectsamenvatting. Externe taken Externe mijlpaal Deadline Id naam Duur Begindatum Einddatum an '10 18 jan '10 25 jan '10 1 feb '1 d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d 1 2 Start 1 dag woe 13-1-10 woe 13-1-10 3 Voorbereidende werkzaamheden (offertes, besluiten

Nadere informatie

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf)

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) Qredits Microkrediet in Nederland Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) 1/12 Inhoudsopgave 1. De ondernemer 3 1.1. Persoonlijke gegevens 3 1.2. Persoonlijke motieven 4 1.3. Persoonlijke kwaliteiten

Nadere informatie

Meerjarenplan bijgewerkt

Meerjarenplan bijgewerkt Meerjarenplan 2015-2017 bijgewerkt 30-09-2015 Stichting De Slinger Almelo www.deslingeralmelo.nl 1 1. Missie en Visie De Slinger Almelo Missie De missie van De Slinger Almelo is de betrokkenheid (MBO)

Nadere informatie

LEVENSEINDEKLINIEK 31 januari 2013

LEVENSEINDEKLINIEK 31 januari 2013 LEVENSEINDEKLINIEK 31 januari 2013 Januari 2013 is de elfde maand in het bestaan van de Levenseindekliniek. Dit rapport vermeldt het aantal aanmeldingen en de afwikkeling van hulpvragen door de Levenseindekliniek.

Nadere informatie

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Statistieken Laatste aanpassing Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Dit document bevat gegevens betreffende de groenestroomcertificaten die werden verkocht aan de wettelijk vastgelegde

Nadere informatie

Bijzondere Ledenvergadering Onderhoudsfonds Het Witte Dorp november 2011

Bijzondere Ledenvergadering Onderhoudsfonds Het Witte Dorp november 2011 Bijzondere Ledenvergadering Onderhoudsfonds Het Witte Dorp november 2011 Voorbereiding en planning schilderproject 2012 Vereniging en Stichting Beheer Onderhoudsfonds Het Witte Dorp Uitgevoerde werkzaamheden:

Nadere informatie

Planning & Control rapportage. november 2011

Planning & Control rapportage. november 2011 Planning & Control rapportage november 211 Voor meer informatie: Jorrick van Heesch, Accountmanager Zorg 318-5452 of jorrickvanheesch@visionplanner.nl Inhoudsopgave Inleiding Grafische overzichten Winst-

Nadere informatie

Huisvesting. AGENDAPUNT 8 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen. Vergadering 16 oktober 2015

Huisvesting. AGENDAPUNT 8 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen. Vergadering 16 oktober 2015 AGENDAPUNT 8 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 16 oktober 2015 Huisvesting Op 10 april is in het Algemeen Bestuur besloten over een aantal uitgangspunten die als basis dienen voor

Nadere informatie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding Seizoen 2014-2015 KVV Quick '20 april 2014 versie 1.0 Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding. Deze beleidsafspraken worden waar nodig als actiepunten

Nadere informatie

Eindverslag Water, Sanitatie en voedselzekerheid in Nicane en Nanquilili in Mozambique

Eindverslag Water, Sanitatie en voedselzekerheid in Nicane en Nanquilili in Mozambique Eindverslag Water, Sanitatie en voedselzekerheid in Nicane en Nanquilili in Mozambique Contact details: Stichting Connect International Jan van Houtkade 50 2311 PE Leiden T: 071-5141111 W: www.connectinternational.nl

Nadere informatie

Stabilisatie op de Amsterdamse koopwoningenmarkt

Stabilisatie op de Amsterdamse koopwoningenmarkt Stabilisatie op de Amsterdamse koopwoningenmarkt Sinds eind 28 zijn de gevolgen van de kredietcrisis op de Amsterdamse woningmarkt zichtbaar. In een paar maanden tijd daalden de verkoopprijzen sterk en

Nadere informatie

Edegem en San Jerónimo (Peru) : ondersteuning bij het gemeentelijke marktbeheer. Marc Konings, milieuambtenaar Edegem

Edegem en San Jerónimo (Peru) : ondersteuning bij het gemeentelijke marktbeheer. Marc Konings, milieuambtenaar Edegem Edegem en San Jerónimo (Peru) : ondersteuning bij het gemeentelijke marktbeheer Marc Konings, milieuambtenaar Edegem Basisgegevens San Jeronimo Oppervlakte 10,53 km 2 Bevolking 28.856 (2007) Hoogte Ligging

Nadere informatie

Zorgboerderij Molenzicht

Zorgboerderij Molenzicht Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Gemeente Haarlem, Hoofdafdeling Stadszaken

Gemeente Haarlem, Hoofdafdeling Stadszaken *'* Gemeente Haarlem, Hoofdafdeling Stadszaken C.Y. Sikkema Wethouder duurzaamheid, mobiliteit, beheer en onderhoud Haarlem Retouradres Postbus 511,2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Beheer

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JULI 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

E-coaching Besteknr 2016/50030

E-coaching Besteknr 2016/50030 INFOSESSIE 01 JUNI 2016 E-coaching Besteknr 2016/50030 Ter inleiding Hierna volgen in eerste instantie de gegevens die op de infosessie werden aangereikt. Rode tekst is aanvulling van de oorspronkelijke

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste kwartaal 2017 April 2017 Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1.

Nadere informatie

3 agentschap : het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;

3 agentschap : het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 17 november 2006 betreffende de goedkeuring en subsidiëring van geïntegreerde woonprojecten voor personen met een handicap Publicatie B.S.: 10.1.2007 Inwerkingtreding:

Nadere informatie

Maandbereiksindex Dagbladen mei Irena Petrič - NOM Alke Bassler - Intomart GfK

Maandbereiksindex Dagbladen mei Irena Petrič - NOM Alke Bassler - Intomart GfK Maandbereiksindex Dagbladen 11 288 31 mei 12 Irena Petrič NOM Alke Bassler Intomart GfK INHOUD Pagina 1. Toelichting 3 2. Grafieken maandbereiksindex 11 4 2.1 Landelijke dagbladen 4 2.2 Gratis dagbladen

Nadere informatie