Onderzoek over de toekomst van het kantoor door de ogen van Generatie Y. Als deze generatie het voor het zeggen zou hebben in uw kantoor...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek over de toekomst van het kantoor door de ogen van Generatie Y. Als deze generatie het voor het zeggen zou hebben in uw kantoor..."

Transcriptie

1 The Next Generation Law Firm Onderzoek over de toekomst van het kantoor door de ogen van Generatie Y. (Millenials, geboren tussen 1979 en 1994) Als deze generatie het voor het zeggen zou hebben in uw kantoor...

2 2 Andere tijden... The next generation law firm is een onderzoek uitgevoerd door Temporal Tanja Consulting om de verwachtingen van generatie Y in advocatenkantoren in kaart te brengen. Tot generatie Y, ook wel millenials genoemd, behoren diegenen die geboren zijn tussen 1979 en In de afgelopen jaren zagen we steeds vaker dat deze jonge generatie duidelijk nieuwe idealen heeft en anders tegen het leven aan kijkt in vergelijking tot oudere vennoten. Door middel van brainstormsessies die gehouden werden in januari 2010 in Nederland, bracht Temporal Tanja Consulting de wensen en ideeën in kaart van de nieuwe generatie juristen die werkzaam zijn in de top 50 advocatenkantoren. Dit onderzoek krijgt een vervolg in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Onze conclusie: Alleen een advocatenkantoor dat deze jonge generatie serieus neemt, luistert naar de wensen en hierop anticipeert, zal concurrenten achter zich laten in de Struggle For Talent op de arbeidsmarkt. Een tekort aan top talent binnen een kantoor heeft directe negatieve gevolgen voor de marktpositionering, het concurrerend vermogen en de kwaliteit van klantbediening. De resultaten van onze sessies zijn zowel kwalitatief als kwantitatief en onderverdeeld in vier deelgebieden: De Markt HRM/HRD Operational Excellence Besturingsmodel Deze studie toont aan dat de nieuwe generatie juristen duidelijk andere behoeftes, ideeën en wensen heeft in vergelijking tot de oudere generatie(s). In de literatuur waren al geruime tijd voorbeelden te vinden voor het feit dat generatie Y zou zorgen voor een drastische verandering op de werkvloer (Cole, Smith, Lucas, 2002). Wij kunnen na ons onderzoek beamen dat deze waarschuwingen niet ongegrond zijn. De resultaten van onze sessies laten zien dat deze generatie juristen de kantoren anders in zou richten en de strategie anders uit zou willen voeren. Wetenschappelijk onderzoek toont verder aan dat advocaten behorend tot generatie Y zullen vertrekken als het ze niet bevalt (Sujanski, 2002). De vraag rijst, wie moet hier nu eigenlijk veranderen? Moet de jonge generatie zich niet gewoon aanpassen aan de beproefde methodes van de gevestigde orde? De vergrijzing zal er voor gaan zorgen dat deze millenials over een paar jaar relatief snel de overhand zullen krijgen op de werkvloer (Sessa, Kabacoff, Deal, & Brown, 2007). Als millenials de toekomst hebben, moeten zij dan niet de vrijheid krijgen om deze toekomst zelf mede vorm te geven? Rik W. Vodeb Consultant Temporal Tanja Consulting Millenial Temporal Tanja Consulting

3 3 Inhoudsopgave Andere tijden 2 Inhoudsopgave 3 Inleiding 5 De markt en cliënten 6 Optimaliseren van de dienstverlening 7 HRM 9 Soft? 10 Competentiemodellen 11 Operational Excellence 13 Besturingsmodel 14 Innovatie 15 Conclusie 17 Referenties 18 Stellingen 19 Colofon 22 The Next Generation Law Firm

4 4 Wat kan uw kantoor voor mij betekenen? Wat kan uw kantoor voor mij betekenen? klinkt het steeds vaker tijdens sollicitatiegesprekken. De millenial stelt zijn talent graag ter beschikking maar verwacht dat de werkgever op zijn beurt bereid is in dat talent te investeren. Temporal Tanja Consulting

5 5 Inleiding De generatiekloof tussen vennoten en jonge high potentials is een feit. De nieuwe generatie juridische professionals neemt in rap tempo stelling op de werkvloer. Deze zogenoemde millenials van de generatie Y zijn geboren tussen 1979 en 1994 (Cunningham, 2007). Millenials worden verwend, arrogant en ambitieschuw genoemd, maar is dit ook echt zo? De mening van de oudere generatie vennoten wordt gekleurd door hun eigen referentiekader en ervaringen uit het verleden. Leidinggevenden doen er verstandig aan om er achter te komen hoe ze de millenials in hun kantoor op de juiste wijze kunnen motiveren. Motivatie is essentieel om deze generatie te behouden hetgeen moeilijk is bij ontevredenheid (Sujanski, 2002). Zich verzetten tegen de wensen van deze generatie is contraproductief, accepteren dat ze anders zijn en hiernaar handelen is onvermijdelijk (Chester, 2003). De oudere garde zal bereid moeten zijn een cultuuromslag te maken en de millenials de ruimte en flexibiliteit te geven die ze zo nodig hebben. Millenials verwachten gemotiveerd en geïnspireerd te worden alvorens zich langdurig aan een werkgever te binden (Chester, 2001). Flexibiliteit, waardering, uitdagend werk en eigenaarschap zijn voorbeelden van factoren die millenials belangrijk vinden. Al u er niet in slaagt de millenials op deze of andere manieren aan kantoor te binden dan verliest u die talenten aan die concurrenten die ze wél serieus nemen. Assets on Legs (AOL s): Professionals zijn de grootste asset van kantoor maar tegelijkertijd ook de grootste liability. Men loopt tegenwoordig resoluut het pand uit als het werk niet bevalt. De afgelopen jaren is het niveau van afgestudeerde juristen aantoonbaar lager geworden, vooral bij de mannen. Dit betekent dat veel talenten de rechtenstudie momenteel links laten liggen. Het top talent dat wel een carrière in de juridische arbeidsmarkt De millenial heeft een hekel aan Just do as you re told!. Wanneer u feedback geeft, ambieert, weet dat er een enorme schaarste is voor echt top talent. Hierdoor worden steeds hogere eisen gesteld aan wees goed voorbereid, geef duidelijke werkgevers en kan de juridische professional kiezen waar hij wil voorbeelden van waargenomen gedrag en geef aan wat u graag anders zou willen zien. Vergeet bovendien ook niet om de feedback werken. Bij ontevredenheid over de huidige werkgever gaat de professional, overtuigd van zijn kwaliteiten, solliciteren bij de concurrent. op een constructieve manier te presenteren. The Next Generation Law Firm

6 6 De markt en cliënten Klanten van advocatenkantoren worden veeleisender, minder loyaal, kopen anders in en worden in toenemende mate zelf ook bemand door generatie Y. Bovendien zijn de klanten steeds vaker opgeleid door de top 50 advocatenkantoren zelf. De klant wenst adviezen die leesbaar zijn, wil juridische top kwaliteit, verlangt dat een advocatenkantoor proactief adviseert én de markt van de klant kent. Met uitzondering van zeer specialistisch juridisch werk en juridische dienstverlening die voor klanten van zeer strategische waarde is, wordt op dit moment overal prijsdruk ervaren. Bovendien is er in Nederland een overcapaciteit aan bepaalde juridische diensten in het midden en lagere segment. Dit zijn vooral diensten die een meer routinematige component hebben of niet van hoog strategisch belang zijn. Het is in deze gebieden waar prijs voor de klant, zeker in tijden van financiële crisis, een grotere rol speelt. De prijsdruk die de kantoren daar momenteel voelen is niet tijdelijk, het kan nog jaren duren voordat deze prijsdruk verdwijnt. Bovendien is het de vraag of klanten een stijging van kosten voor dit type werk zullen accepteren. De klant is minder loyaal en zal gaan shoppen als ze niet tevreden is over de service of de prijs in relatie met de complexiteit of het strategisch belang. Veel millenials geven aan dat de huidige kantoororganisatie niet een organisatie is waar de klant optimaal bediend kan worden. De juridische millenials vinden dat accountmanagers, ook niet juristen, de klanten wel eens beter zouden kunnen binden aan kantoor dan zijzelf. Als dit daadwerkelijk zo blijkt te zijn dan zou dit overwogen kunnen worden. Netwerkorganisaties werden voorgesteld: De klant krijgt één aanspreekpunt en de specialisten, waaronder ZZP ers, bedienen de klant vanuit een kleine, kostenbewuste kern. Multidisciplinaire praktijken werden voorgesteld om klanten beter en op meer gebieden te kunnen bedienen en te binden. Enkele resultaten uit ons onderzoek waar de advocaten hun mening gaven op onze stellingen: oranje staat voor oneens groen staat voor eens De klant wil graag één aanspreekpunt voor al zijn juridische problemen Ik denk dat klanten er voor gaan zorgen dat alternatieven voor uurtje factuurtje standaard worden 24% 76% 8 92% De klant wordt steeds zakelijker De klant wordt minder trouw 28% 72% 32% 68% Temporal Tanja Consulting

7 7 Optimaliseren van de dienstverlening In kantoren waar meerdere juridische diensten en specialisaties worden aangeboden, wordt men geconfronteerd met hoge bedrijfskosten. De kosten van een kantoor bestaan voornamelijk uit directe salariskosten en overhead. Als een kantoor de strategische keuze heeft gemaakt om meerdere disciplines of praktijkgroepen in huis te halen, dan is het van belang dat bij zo veel mogelijk cliënten, een zo groot mogelijk aantal verschillende praktijkgroepen en disciplines actief zijn. Als een bepaalde praktijkgroep bij een klant andere juridische diensten van kantoor slijt, dan spreken we van cross selling. Het is gemakkelijker om bestaande klanten verder uit te bouwen dan om nieuwe klanten te acquireren. Cross selling levert een belangrijke bijdrage aan de winstgevendheid van kantoor. Millenials zijn erg welwillend om samen te werken en kennis en klanten te delen, maar de kantoren hebben, in veel gevallen, hun beloningssystemen zo ingericht dat dit gedrag niet wordt gestimuleerd of beloond. Millenials zien bij hun vennoten dat persoonlijke declarabiliteit en persoonsgebonden omzet belangrijke factoren zijn voor evaluatie en remuneratie. Deze vaak individuele performance criteria zorgen niet voor een incentive om écht samen te werken en contacten en cliënten te delen terwijl 80% van de omzet wordt gegenereerd door maar 20% van de klanten. Bij deze top 20% klanten en de potentials die hier qua omzet net onder zitten, moeten relaties goed worden onderhouden en consistente juridische top kwaliteit geleverd worden. Als deze klanten minder loyaal worden dan heeft dat grote en directe gevolgen voor de winstgevendheid. Wat er o.a. puntsgewijs over de markt en cliënten Door middel van cross selling en een goed cliënt werd gezegd door de millenials: relatiemanagement programma kunnen de juiste cliënten beter aan kantoor worden gebonden en Account managers voor klantcontact en kunnen kleine accounts worden afgestoten en aanspreekpunt (ook niet juristen of generalisten) worden vervangen door cliënten die meer bijdragen Single point of entry voor de klant aan de winstgevendheid van kantoor. Wat wil de klant? Verkopen van diensten, geen uren Het tevens aanbieden van multidisciplinaire dienstverlening: o.a. strategie, accountancy en financiële advisering Pro actief adviseren De markt van de klant écht kennen is belangrijk ZZP ers inhuren daar waar nodig, is beter voor de kwaliteit (we kunnen niet overal zelf goed in zijn) Fixed fees worden belangrijker Abonnementen voor klanten met pre paid tegoeden Rankings op websites van advocaten zoals ook in de gezondheidszorg Transparante tarieven en dienstverlening Kostprijs helder voor de diensten en producten

8 8 Ontwikkelen doe ik op mijn eigen manier! Temporal Tanja Consulting

9 9 HRM Millenials hebben behoefte aan duidelijke carrièremogelijkheden. De millenial kent zijn marktwaarde en is zich bewust van het feit dat talent schaars is en schaars blijft. Kantoren zullen dit moeten accepteren. Flexibiliteit en ontwikkeling zijn de wensen van de nieuwe generatie en dus de toekomstige trends waarop ingespeeld zal moeten worden. Kortere en meer flexibele werktijden, thuis werken als volwaardig alternatief en individuele en gepersonaliseerde loopbaanpaden, dát is wat de millenial wil. Het schaap met vijf poten bestaat niet, de millenial geeft de voorkeur aan een werkomgeving waar verschillende schapen rondlopen. Laat een professional doen waar hij goed in is en laat andere professionals doen waar zij beter in zijn. Op deze manier geef je professionals verschillende rollen binnen het kantoor. Als deze verschillende rollen naar de klant toe allemaal bemand worden door de juiste professionals, spreken we van complementariteit. De implementatie van deze complementariteit in organisaties zal dé grote uitdaging van HR worden het komende decennium. Het heeft immers grote implicaties voor het werving, selectie-, evaluatie- en beloningsbeleid. Ook zullen verschillende groepen die verschillende rollen op zich nemen een complexere aansturing met zich mee brengen. Het huidige rigide loopbaanpad zal moeten worden omgevormd tot meerdere flexibele varianten waar de individuele talenten van mensen optimaal worden benut. Cosmetische trucs door middel van het introduceren van nieuwe functies zoals managing associate of candidate partner zullen niet voldoende zijn om mensen te behouden als blijkt dat deze functies de professional eigenlijk in de wachtkamer zetten. In het kader van de klantbediening zullen naast de vakinhoudelijke aspecten, de vaardigheden een steeds belangrijkere rol in gaan nemen. Dat weten we al lang maar door te differentiëren tussen mensen in hun talenten en complementariteit na te streven, zullen de vaardigheden beter ontwikkeld kunnen worden. Mensen zijn immers van nature beter en gelukkiger tijdens het uitvoeren van taken waar ze aanleg voor hebben. Een resultaat uit ons onderzoek waar de advocaten hun mening gaven op onze stellingen: oranje staat voor oneens groen staat voor eens Dat ze talent hebben daar zijn millenials van overtuigd. Een goed salaris is een basisvoorwaarde om het sollicitatiegesprek überhaupt te voeren, maar vormt zeker niet het hoofddoel. Ik zou graag meer flexibiliteit hebben om mijn werk in te delen 40% 60% The Next Generation Law Firm

10 10 Competentiemodellen Competentiemodellen hebben als doel om duidelijkheid te verschaffen over wat er van iemand mag worden verwacht. Tegelijkertijd worden deze modellen in de praktijk vaak als lastig en onwerkbaar ervaren. Iemands gedrag in de praktijk goed op een bepaalde schaal beoordelen is een onzuivere, tijdrovende en vaak lastige klus en levert zelden het gewenste resultaat. Niet iedereen is hetzelfde en bezit dezelfde talenten. Toch worden juridische professionals, op hun eigen niveau, allemaal langs dezelfde lat gelegd en beoordeeld. Een competentie waar iemand geen hoge natuurlijke aanleg voor heeft zal nooit tot top niveau ontwikkeld kunnen worden. Het zou beter zijn om te onderzoeken waar de talenten van individuele professionals liggen en deze verder te ontwikkelen. Vervolgens zal er gedifferentieerd kunnen worden tussen talenten van mensen en de rol die ze het beste binnen de organisatie kunnen vervullen. In feite leg je dan het competentiemodel niet meer over het individu, maar over de organisatie als geheel en geef je professionals verschillende rollen die het best bij ze passen. Stuur rainmakers naar uw klanten, houd professionals die geen klant willen zien binnen uw kantoormuren en laat natural born leaders uw professionals aansturen en motiveren. Dit betekent dat verschillende groepen professionals, verschillende rollen krijgen toebedeeld met bijbehorende verschillende en specifieke targets. Zo kunnen zij op hun eigen manier een succesvollere bijdrage leveren aan kantoor. Naar de markt toe voldoet het kantoor in deze situatie nog beter aan het volledige competentiemodel omdat op deze complementaire manier, álle competenties op een hoog niveau worden gebracht. Een resultaat uit ons onderzoek waar de advocaten hun mening gaven op onze stellingen: oranje staat voor oneens groen staat voor eens Iedere juridische professional moet in dezelfde mate voldoen aan hetzelfde competentieprofiel 80% 20% Temporal Tanja Consulting

11 11 Soft? De millenial is niet erg gecharmeerd van hiërarchisch powerplay en de meer directieve do as you re told manier van leiding geven. De millenial verwacht begeleid en ontwikkeld te worden en wil ook graag horen wanneer er iets goed gedaan wordt. Dit klinkt wellicht soft, maar dat is het niet. Motivatie is voor deze generatie ontzettend belangrijk. De millenial wil betrokken worden bij het bedrijf. Als je committent verwacht dan moet je ook verantwoordelijkheden en eigenaarschap aan deze generatie geven. Tegelijkertijd moeten kantoren zich ook realiseren dat committent in de vorm van 24/7 beschikbaarheid niet meer past in het beeld van de work life balance die deze generatie erg serieus neemt. Van de ondervraagde millenials vond 88% work life balance erg belangrijk. Voor de ontwikkeling van de millenial zijn talent geldt dat er altijd moet worden geïnvesteerd, ook al werkt hij maar vier dagen per week. De trend van tweeverdienende professionals zal zorgen voor een grote toename van pappa en mamma dagen op advocatenkantoren. Dit moet niet gezien worden als een gebrek aan ambitie. In feite is het erg ambitieus om met zijn tweeën én vier dagen te werken en carrière te maken en tevens een goede balans te waarborgen tussen werk en privé voor zichzelf en het gezin. Enkele resultaten uit ons onderzoek waar de advocaten hun mening gaven op onze stellingen: oranje staat voor oneens groen staat voor eens Ik vind work/life balance erg belangrijk 12 88% Wat er o.a. puntsgewijs over HRM en HRD werd gezegd door de millenials: Work to live: Not live to work 12 88% Flexibel werken, bv ook s avonds Tailor made carrièrepad/ Complementariteit Flex plekken Meer aandacht voor de persoon Grotere behoefte aan begeleiding en opleiding Millenials staan erg open voor coaching Business skills gewenst Cultuuromslag oude garde gewenst Up or out van de baan, dit is achterhaald Work life Balance nog prominenter op de agenda Multidisciplinaire mogelijkheden Talenten zoeken en ontwikkelen, niet iedereen is hetzelfde De vrijheid om ook andere gebieden te ontdekken Minder lange werktijden Werving al op middelbare school d.m.v. een studiebeurs Flexibele beloningsstructuur Werving gericht op het beter bedienen van de klant Stagiaires outsourcen

12 12 Mijn kantoor moet CO2 neutraal ondernemen! Temporal Tanja Consulting

13 13 Operational Excellence Processen moeten worden geoptimaliseerd volgens de millenial. ICT moet bijvoorbeeld gewoon altijd werken. Outsourcing en offshoring van zowel juridische als niet juridische diensten zijn mogelijkheden om kosten te besparen, mits de kwaliteit uiteraard gewaarborgd wordt. Niet alleen facilitaire zaken en ICT maar ook juridische diensten zoals document production en due dilligence zouden hiervoor in aanmerking kunnen komen. Het doel van het verbeteren van processen is volgens de millenial om de klantbediening naar een hoger niveau te tillen. Opgemerkt dient hierbij wel te worden dat de millenial eigenlijk alleen echt is geïnteresseerd in primaire processen die zijn vak aangaan. Secundaire en tertiaire processen zijn zaken waar vooral anderen zich mee bezig moeten houden. Wel moeten die anderen er voor zorgen dat er aan de hoge verwachtingen en eisen van de millenial wordt voldaan. Digitalisering van know how scoort hoog op de millenial wenslijst al moeten de documenten dan ook gemakkelijk en vanaf elke locatie te vinden zijn. Het paperless office lijkt nog ver weg, maar zou mogelijk moeten zijn. Tevens werd voorgesteld om klanten beter inzicht te geven in de kosten van de dienstverlening. Zo werd gedacht aan pre paid tegoeden die de klant online zou moeten kunnen raadplegen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en CO2 neutraal ondernemen wordt overigens de standaard als het aan de millenial ligt. Bovenstaand zorgt, op termijn, voor kostenbesparingen én hoogwaardigere dienstverlening. Wel zal er op dit moment fors moeten worden geïnvesteerd om deze stappen te zetten. Enkele resultaten uit ons onderzoek waar de advocaten hun mening gaven op onze stellingen: oranje staat voor oneens groen staat voor eens Als de facilitaire zaken door anderen goedkoper kunnen worden uitgevoerd, dan is outsourcing een goed idee Ons kantoor zou het mogelijk moeten maken om online juridisch advies aan te kunnen bieden aan klanten 8 92% 24% 76% Marketing en business development zijn zaken waar anderen zich bezig mee moeten houden 24% 76% The Next Generation Law Firm

14 14 Besturingsmodel Het partnertraject wordt steeds minder belangrijk voor de millenial, 36% van de ondervraagden geeft zelfs aan geen behoefte te hebben om partner te willen worden en iedereen hoopte dat alternatieve besturingsmodellen geïntroduceerd zouden worden. Tijdens één bijeenkomst kwamen de millenials er achteraf zelf achter dat ze het partnertraject geen enkele keer hadden genoemd tijdens de brainstorm. Meerdere millenials voorspelden dat advocatenkantoren naar de beurs zouden gaan. De weg lijkt open voor een scheiding tussen eigenaarschap en uitvoering van juridische diensten. Het feit dat de millenial minder behoefte heeft om mede eigenaar te zijn van kantoor heeft uiteraard grote consequenties voor de manier waarop het kantoor aangestuurd zal gaan worden en wie er dan wel eigenaar zal zijn. De millenials zagen overigens geen bezwaar tegen professionele managers, ook als die geen jurist zijn (geweest). Enkele resultaten uit ons onderzoek waar de advocaten hun mening gaven op onze stellingen: oranje staat voor oneens groen staat voor eens Ik zou willen blijven werken zonder partner te willen worden Ik hoop dat er alternatieve besturingsmodellen in de advocatuur geïntroduceerd worden 64% 36% 100% Het moet mogelijk zijn om als advocatenkantoor naar de beurs te gaan Een multidisciplinaire praktijk met bijvoorbeeld accountants zal tot een betere klantbediening leiden 64% 36% 44% 56% Temporal Tanja Consulting

15 15 Innovatie Millenials zijn innovatief: Van one point entry voor de klant, niet juristen als accountmanagers, netwerk organisaties naar online te raadplegen pre paid tegoeden. Dit zijn allemaal voorbeelden van initiatieven die nog ver verwijderd lijken van de huidige realiteit. Echter, het viel op dat ook de jonge juristen over het algemeen nog steeds inside out denken: Men redeneert vooral vanuit het aanbod van (mogelijk beschikbare) al dan niet juridische diensten als het over de klant gaat. Niemand stelde bijvoorbeeld voor om de klant zelf te gaan vragen wat deze eigenlijk wil. De belangrijkste stakeholder wordt niet actief benaderd en geraadpleegd. Het is onze ervaring dat klanten graag het gesprek met u aan zullen gaan over de dienstverlening. Bovendien zorgt dit voor nog meer contactmomenten met de klant en dus, sales mogelijkheden. Als het kantoor open staat voor radicale veranderingen en goed luistert naar de millenials en de klanten, dan kunnen advocatenkantoren, volgens ons, wel degelijk innoveren naar hoogten die nu volgens anderen onbereikbaar zijn. Het goede nieuws is dat de organisaties de innovators vooralsnog in huis blijken te hebben. Kunst wordt het om ze binnenboord te houden. Een resultaat uit ons onderzoek waar de advocaten hun mening gaven op onze stellingen: oranje staat voor oneens groen staat voor eens Een niet juridisch geschoolde manager aan het roer van een advocatenkantoor brengt innovatie 100% The Next Generation Law Firm

16 16 Amuse me or lose me! Temporal Tanja Consulting

17 17 Conclusie De millenial weet wat hij wil en wat zijn marktwaarde is. Talent is schaars en dus spreken wij, als we het over werving en selectie van top talent hebben, voor de kantoren van een struggle for talent. Denk niet: Ze moeten zich wel aanpassen, dat hebben wij ook moeten doen. Deze generatie is echt anders: Ten eerste zal de millenial vertrekken, wanneer niet aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Ten tweede kunnen ze die eisen steeds meer gaan stellen omdat ze weten dat talent schaars is. Als het kantoor verzuimt om de millenials te inspireren, motiveren en zich te laten ontwikkelen, dan raakt het kantoor ze kwijt. Concurrenten die deze generatie wél serieus nemen, gaan er uiteindelijk met het top talent van door. Diversiteit, flexibiliteit en work life balance zijn begrippen waarover al jaren wordt gesproken, maar effectief is er niet veel veranderd in juridisch Nederland. Als het aan de millenial ligt, moet dit snel veranderen. We zien nu al dat er steeds minder top talent rechten gaat studeren. Advocatenkantoren moeten voorkomen dat top talent in Nederland de juridische sector in de toekomst nog meer links laat liggen. Advocatenkantoren staan aan het begin van een radicale cultuurverandering. Dit is onvermijdelijk maar biedt tevens kansen voor innovatie. Wij zijn er in ieder geval van overtuigd dat advocatenkantoren wel degelijk kunnen innoveren. Wij wensen u veel wijsheid en veel succes! The Next Generation Law Firm

18 18 Referenties Chester, E., (2001) Employing Generation Why - Understanding, Managing and Motivating Your New Workforce, Lakewood, Col: Tucker House Books. Chester, E., (2003). The aliens have landed. Employee service management, November/December 2003, Cole, G., Smith, R and Lucas, L., (2002), The debut of Generation Y in the American workforce, Journal of Business Administration Online, Vol. 1, No. 2, atu.edu/cole_smith_lucas.htm Crampton, S.M., Hodge, J.W., (2009), Generation Y: Unchartered Territory, Journal of Business & Economics Research, Vol. 7, No 4. Cunningham, S. (2007, March). Managing the Millenials. Best s Review, 107(11), 67. Goldsmith, M. (2008). Getting to Know Gen Why. Business Week Online, 15. Sessa, V., Kabacoff, R., Deal, J., & Brown, H. (2007). II. Research Tools for the Psychologist- Manager: Generational Differences in Leader Values and Leadership Behaviors. Psychologist-Manager Journal, 10(1), Sujansky, J. (2002). The critical care and feeding of generation Y. Workforce, 81(5), 15. Temporal Tanja Consulting

19 19 Enkele resultaten uit ons onderzoek waar de advocaten hun mening gaven op onze stellingen: oranje staat voor oneens groen staat voor eens Markt en Cliënten Door samen te werken met mijn collega s leveren we aan de klant een betere dienst dan wanneer ik alles zelf zou doen Ik deel mijn contacten met anderen om cross selling mogelijkheden te ontdekken 100% 16 84% Ik merk bij klanten dat er prijsdruk is ontstaan door de crisis 28% 72% HRM/HRD Een werkomgeving met een hoge diversiteit draagt bij aan een betere organisatie Naast mijn juridische kennis worden niet vakinhoudelijke vaardigheden steeds belangrijker 12 88% 4 96% Ik stuur graag mensen aan maar krijg hier nu onvoldoende tijd voor Ik zou graag meer vrijheid willen hebben om mijn rol in de organisatie in te vullen 40% 60% 48% 52% The Next Generation Law Firm

20 20 HRM/HRD Ik vind thuis werken een goed alternatief voor werken op kantoor Ik vind salaris belangrijker dan de mogelijkheden mijzelf te ontwikkelen 32% 68% 8 92% Bij ons op kantoor wordt op een goede manier beoordeeld en geëvalueerd Ik heb graag meer begeleiding bij het opzetten van mijn eigen praktijk 50% 50% 36% 64% Ik verwacht dat mijn salaris elk jaar stijgt Mijn weekend is mijn vrije tijd 12 88% 28% 72% Er heerst bij ons op kantoor een positieve werk sfeer Vakantiedagen zijn er om op te nemen 100% 12 88% Ik kijk naar andere juridische beroepen als mogelijke opties voor een verdere carrière 56% 44% Temporal Tanja Consulting

21 21 Operational Excellence Bij ons op kantoor wordt aandacht besteed aan kostenbesparingen Wij zien er op toe dat klanten snel betalen na het ontvangen van de factuur 4 96% 8 92% Wij hebben digitale dossiers Due dilligence kan ook door goedkopere juridische professionals uitgevoerd worden 40% 60% 28% 72% Het in de hand nemen van een marketing bureau is goed om potentiële klanten te benaderen HR zaken zoals salariëring kunnen goedkoper worden uitgevoerd door mensen buiten ons kantoor 8 92% 20% 80% Ons leverage model is optimaal Klanten kunnen toegang krijgen tot ons online know how management systeem 84% 16% 84% 16% Door kennis te delen wordt ons kantoor een betere organisatie Het bijdragen aan het know how systeem wordt bij ons gestimuleerd 100% 20% 80% Ik kan in ons know how systeem gemakkelijk de gezochte informatie vinden 44% 56% The Next Generation Law Firm

22 22 Besturingsmodel In de toekomst zullen er minder aandeelhouders zijn Ook al zijn wij een bv, nv, of coöperatie, het vasthouden aan de waarden van het partnermodel is een goede zaak 60% 40% 64% 36% Colofon Een uitgave van Temporal Tanja Consulting AMSTERDAM Dannestraat AE Breukelen The Netherlands Tel.: +31 (0) LONDON 288 Bishopsgate London EC2M 4QP United Kingdom Tel.: +44 (0) www. temporal-tanja.com Tekst & Coördinatie Rik Vodeb, Temporal Tanja Consulting Vormgeving & Opmaak Robin van Rossum, Met dank aan iedereen die hieraan meegewerkt heeft. Temporal Tanja Consulting

23 The Next Generation Law Firm 23

24 London Amsterdam

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL 1 2 3 Implementatiewijzer Flexibel Werken de mens centraal Voor HR professionals en projectleiders Deze implementatiewijzer Flexibel Werken is ontwikkeld door Qidos - Versterk mens en werk. 2012 - Qidos.

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Modern Werkgeverschap

Modern Werkgeverschap Whitepaper Modern Werkgeverschap Praktische tips voor toepassing in uw organisatie Inhoud Op de payroll bij Driessen? Modern Werkgeverschap Als werkgever wilt u aantrekkelijk zijn. Aantrekkelijk voor uw

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Inleiding sales. Een introductie in een veelzijdig vakgebied. Stefan Renkema

Inleiding sales. Een introductie in een veelzijdig vakgebied. Stefan Renkema Inleiding sales Een introductie in een veelzijdig vakgebied Stefan Renkema Boom Lemma uitgevers Amsterdam 2015 Omslagontwerp: Cunera Joosten, Amsterdam Opmaak binnenwerk: Textcetera, Den Haag 2015 Stefan

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wendbare organisatie Houd zicht op de lange termijn doelstellingen Burn-out Langdurige stress verziekt de onderneming

Nadere informatie

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 INLEIDING INHOUDSOPGAVE WAT VINDEN IT ERS ER ZELF VAN? IT ers werven is voor sommige recruiters en bedrijven een leuke

Nadere informatie

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg voorkant Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Karlijn Lammers Dineke Woonink Robert Nieuwland Cok

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

DE NIEUWE PROFESSIONAL. Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING. SAMENSTELLING: Walter van Hulst. ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman

DE NIEUWE PROFESSIONAL. Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING. SAMENSTELLING: Walter van Hulst. ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman DE NIEUWE PROFESSIONAL Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING SAMENSTELLING: Walter van Hulst ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman INHOUD 1. Inleiding 2. De professional: een marktverkenning

Nadere informatie

TALENT CHECKLIST. voor managers van. Sleutelvragen bij de 7 cruciale beslissingsterreinen

TALENT CHECKLIST. voor managers van. Sleutelvragen bij de 7 cruciale beslissingsterreinen CHECKLIST TALENT voor managers van Sleutelvragen bij de 7 cruciale beslissingsterreinen voor MT-leden, lijnmanagers en HR-professionals die maximaal rendement uit talent willen halen Door: Marjan Schneider

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre Business trends: gevolgen voor organisatie en werk door Business Research Centre Colofon Deze publicatie is een uitgave van Hogeschool Inholland en is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

De kracht achter de slimme ondernemer

De kracht achter de slimme ondernemer De kracht achter de slimme ondernemer MKB Krachtcentrale Inleiding Laat de energie door uw bedrijf stromen Niet harder maar slimmer werken! De afgelopen jaren zijn niet de meest gemakkelijke geweest: er

Nadere informatie

DE OMNI-CHANNEL ORGANISATIE BESTAAT NOG NIET

DE OMNI-CHANNEL ORGANISATIE BESTAAT NOG NIET DE OMNI-CHANNEL ORGANISATIE BESTAAT NOG NIET Rapportage expertgroep Omni-channel Organisatie Januari 2014 Shopping 2020 It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 1 De markt: uitnodiging aan ondernemende professionals 20 1.1 Weten wat er in de markt aan de hand is 24 1.2 Ruimte creëren om jezelf opnieuw uit te vinden 42 1.3 Ondernemerschap

Nadere informatie

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Utrecht, juni 2014 IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Zicht op wat snel en duurzaam groeiende kantoren succesvol maakt en hoe zij te herkennen zijn IG&H Consulting & Interim Management

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M 2010 eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag 2010 KLZQCDBN T M Van mens tot mens Colofon Inhoud Redactie Valentina Walta Tekstschrijvers.nl Eindredactie Valentina Walta Vormgeving

Nadere informatie

GENERATIEMANAGEMENT. Handreiking. kansen en mogelijkheden van de verschillende generaties. handreiking generatiemanagement. zestor

GENERATIEMANAGEMENT. Handreiking. kansen en mogelijkheden van de verschillende generaties. handreiking generatiemanagement. zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking GENERATIEMANAGEMENT kansen en mogelijkheden van de verschillende generaties 1 2 Handreiking GENERATIEMANAGEMENT kansen en mogelijkheden van de verschillende

Nadere informatie

Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor. Een Manpower Witboek

Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor. Een Manpower Witboek vast tijdelijk Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor Een Manpower Witboek Voorwoord Flexibiliteit en betrokkenheid bijten elkaar niet Niet alleen het uitzendbureau, ook de inlener

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

OP ONBEKEND TERREIN. Hoe private banks werken aan nieuwe businessmodellen in een turbulente omgeving. Iris van de Looij Dick-Jan Abbringh Rik Corman

OP ONBEKEND TERREIN. Hoe private banks werken aan nieuwe businessmodellen in een turbulente omgeving. Iris van de Looij Dick-Jan Abbringh Rik Corman OP ONBEKEND TERREIN Hoe private banks werken aan nieuwe businessmodellen in een turbulente omgeving Iris van de Looij Dick-Jan Abbringh Rik Corman OP ONBEKEND TERREIN Hoe private banks werken aan nieuwe

Nadere informatie

Bachelor Opdracht BK

Bachelor Opdracht BK Bachelor Opdracht BK Van Motivatie naar Prestatie in KPN RETAIL Wessel van Rijkom(s0202495) Bedrijfskunde Bachelorscriptie Universiteit Twente KPN Begeleider Universiteit Twente: dr Henk Kroon Eerste begeleider

Nadere informatie

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN EDITIE 3 R.W. Bladder Bladder.nl Foto s met dank aan http://www.freedigitalphotos.net/ Foto op omslag en vorige pagina: Image: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1152

Nadere informatie

Leidinggeven aan young professionals

Leidinggeven aan young professionals Leidinggeven aan young professionals Sylvie Boermans Jana Deprez Jeroen Stouten Martin Euwema Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1 1. 1. Generatie Y: Waarover praten we? 1. 2. Terug in de tijd 1. 3. Diversiteit

Nadere informatie

HR-strategieën voor de oudere werknemer. behouden verliezen

HR-strategieën voor de oudere werknemer. behouden verliezen HR-strategieën voor de oudere werknemer behouden verliezen Een Manpower Witboek 3/2006 2007 Voorwoord Langzaam maar zeker ondergaat Nederland een cultuuromslag. Jarenlang hebben we onszelf wijsgemaakt

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie