NVVK Studiedag 28 oktober 2014 Jaarbeurs Utrecht Beslagvrije voet, wetswijzigingen en praktische tips

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NVVK Studiedag 28 oktober 2014 Jaarbeurs Utrecht Beslagvrije voet, wetswijzigingen en praktische tips"

Transcriptie

1 NVVK Studiedag 28 oktober 2014 Jaarbeurs Utrecht Beslagvrije voet, wetswijzigingen en praktische tips André Moerman Manager sociaal raadslieden Rijnstad Voorzitter signaleringscommissie LOSR Eigenaar website Docent executie en beslag

2 Inhoud Wet hervorming kindregelingen Wet maatregelen WWB Gevolgen voor de beslagvrije voet Wetswijziging wanbetalersregeling zorgverzekering Overheidsvordering en beslagvrije voet Terugbetaling toeslagen

3 Wet hervorming kindregelingen Terugdringen complexiteit Terugdringen armoedeval Van 11 naar 4 regelingen Bezuinigingen Invoering: 1 januari 2015 Zie:

4 Kindregelingen: Wat verdwijnt en wat blijft? Verdwijnt Norm alleenstaande ouder (WWB, IOAW/Z, ANW, TW en AOW) (Aanvullende) alleenstaande ouderkorting Aftrek levensonderhoud kinderalimentatie Aftrek levensonderhoud studerende kinderen Ouderschapsverlofkorting Gratis schoolboeken WTOS tegemoetkoming onderwijs en schoolkosten TOG: tegemoetkoming ouders thuisw. gehandicapte kinderen Blijft Kindgebonden budget (verhoogt met alleenstaande ouderkop) Kinderbijslag (verdubbeling voor ouders met gehandicapte kinderen) Combinatiekorting Kinderopvangtoeslag

5 Afschaffing alleenstaande oudernorm Alleenstaande oudernorm wordt vervangen door alleenstaande norm in: WWB, IOAW/Z, AOW, ANW en Tw Compensatie dmv alleenstaande ouderkop in het kindgebonden budget Definitie alleenstaande ouder WWB blijft: Vermogensvrijlating Sollicitatieverplichting Inkomensvrijlating

6 Compensatie alleenstaande ouderkop Alleenstaande norm is lager dan de alleenstaande oudernorm Alleenstaande ouderkop 3.050, was Effect 1: lager inkomen niet werkenden Effect 2: hoger inkomen werkenden Definitieverschil: toeslagpartner Inwonend kind 27+, of inwonende ouder Gedetineerden -> Uitstel van een jaar

7 Wet maatregelen WWB Invoering per 1 januari 2015 Tegenprestatie naar vermogen (verplicht) Uniformering arbeidsverplichtingen Zwaarder handhaving arbeidsplicht: 3 mnd 100%, waarvan 1 e maand verplicht periode in verordening vastleggen 100%-maatregel verrekenen in 3 mnd mag Zwaardere maatregelen bij misdragingen Individualisering langdurigheidstoeslag Invoering kostendelersnorm

8 Kostendelersnorm Geen voordeel stapeling uitkeringen Lagere bijstandsnorm naar mate meer kostendelers Bijstand wel individueel recht: Inkomsten kostendelers niet in mindering gebracht Komt in de plaats van toeslagen Invoering 1 januari 2015 Overgangsregeling tot 1 juli 2015

9 Hoogte kostendelersnorm Grondgedachte: zelfstandig wonende alleenstaande 70% gehuwd/samenwonenden 100% dus: extra kosten persoon gedekt door 30% Dus voor iedere persoon 30% erbij: 1 persoon: 70% 2 personen 100% : 2 = pp 50% echtparennorm 3 personen 130% : 3 = pp 43% echtparennorm 4 personen 160% : 4 = pp 40% echtparennorm 5 personen 190% : 5 = pp 38% echtparennorm, etc.

10 Hoogte kostendelersnorm de formule (40% + A x 30%) x B A A = aantal kostendelers in huishouden B = voor betrokkene in zijn leeftijdsgroep geldende gehuwdennorm

11 Voor wie geldt de kostendelersnorm? Kostendelersnorm geldt voor personen die met anderen in zelfde woning hoofdverblijf hebben Uitzonderingen: gehuwden die alleenwonend zijn personen onder de 21 jaar onderwijs volgen (WSF, WTOS, BBL) commerciële (onder)verhuur (niet 1 e of 2 e graads bloed/aanverwant)

12 Voorbeeld berekening kostendelersnorm Alleenstaande moeder met wwb met 4 kinderen Jan 18 jaar werk Piet 24 jaar studerend Henk 22 jaar studerend Klaas 26 jaar werk 40% + 2 x 30% 2 X 1359,49 = 679,75

13 Dramatisch gevolgen beslagvrije voet Hoogte van meer factoren afhankelijk Moeilijker te berekenen Beslagvrije voet zal vaker te laag worden vastgesteld

14 Wijziging beslagvrije voet hervorming kindregelingen 1 Afschaffing alleenstaande-oudernorm Hoger kindgebonden budget Compensatie in beslagvrije voet maximum kindgebonden budget toegekend kindgebonden budget - bijtelling beslagvrije voet Invoering 1 januari 2015

15 Wijziging beslagvrije voet hervorming kindregelingen 2 Vermindering maximum kgb met: toegekend kgb, of hetgeen toegekend had kunnen worden Reactie op Beter ten hele gekeerd : ondanks deze formulering kgb niet in mindering brengen indien verrekend.

16 Belastingdienst verrekent kindgebonden budget Persoonlijke betalingsregeling (na 24 mnd buiten invordering stelling) Niet bij opzet of grove schuld Bij verrekenen huur- en zorgtoeslag is dan beslagvrije voet mogelijk Bij verrekenen kgb en kot is geen beslagvrije voet mogelijk

17 Wijziging beslagvrije voet kostendelersnorm (1) Lagere beslagvrije voet bij kostendelers Uitzondering kostendelers 18 t/m 20 jaar; studerenden; commerciële onderhuur Lagere beslagvrije voet alleenstaande (ouders) bij niet verstr. info 72% in plaats van 90% Invoering 1 juli 2015 (overgangsrecht) Overgangsrecht schuldregeling

18 Wijziging beslagvrije voet kostendelersnorm (2) Alleenstaande moeder met 4 kinderen Jan 18 jaar werk Piet 24 jaar studerend Henk 22 jaar studerend Klaas 26 jaar werk Geen info 40% + 5 x 30% 72% van X 1359,49 = 371,96 Wel info 5 40% + 2 x 30% 90% van X 1359,49 = 611,77 2

19 Wijziging beslagvrije voet verhoging woonkosten Rekenhuur / kosten eigen woning Normhuur 199,54 Ontvangen huurtoeslag - Maximale verhoging Laagste bedrag Delen door aantal kostendelers - Bijtelling beslagvrije voet

20

21 Wetsvoorstel wanbetalersregeling zorgverzekering Meer preventie: hoogte compensatie zorgverzekeraars hiervan afhankelijk Verplichte inschrijving gba Ook afmelding bij Z.I.N. indien: betalingsregeling overeengekomen; aan bij ministeriële regeling te bepalen voorwaarden is voldaan.

22 Overheidsvordering (art. 19 Iw)

23 Beslagvrije voet en overheidsvordering N.a.v. Paritas Passé: per 1 november 2013 aanpassing Leidraad invordering Achteraf verzoeken overheidsvordering terug te draaien indien men aannemelijk maakt over een lager bedrag te beschikken dan de beslagvrije voet Verzoek onderbouwen met gegevens tbv beslagvrije voet berekening overzicht banktegoeden w.o. spaartegoeden

24 Terugbetaling toeslagen Standaardbetalingsregeling Indien niet binnen 2 maanden betaalt geldt de standaard betalingsregeling (verrekenen of betalen) Maximaal 24 maanden met een minimum van 20 euro per maand

25 Persoonlijke betalingsregeling Om individuele regeling verzoeken Conform betalingscapaciteit gedurende 24 maanden Belastingschuld vermindert betalingscapaciteit Restant na 24 maanden buiten invordering gesteld Wel gedurende 3 jaar verrekenen met jaarlijkse teruggaven

26 Verrekenen van toeslagen: bij opzet of grove schuld Geen persoonlijke betalingsregeling Mits aangetoond dat niet meer over ten onrechte ontvangen voorschot beschikt: in 24 mnd betalen: pers. betalingsregeling niet in 24 mnd betalen: op verzoek beslagvrije voet bij verrekenen huur- en zorgtoeslag (Let op: niet bij verrekenen kgb en kot!)

27 Wat is opzet of grove schuld? Opzet: willens en wetens handelen of nalaten. Tevens voorwaardelijk opzet: het willens en wetens aanvaarden van aanmerkelijke kans dat handelen of nalaten tot gevolg heeft dat beboetbare gedraging wordt begaan. Grove schuld: in laakbaarheid aan opzet grenzende mate van verwijtbaarheid en grove onachtzaamheid oa: laakbare slordigheid of ernstige nalatigheid. Belanghebbende had redelijkerwijs moeten of kunnen begrijpen dat zijn gedrag tot gevolg kon hebben dat een te hoog bedrag aan toeslag zou kunnen worden toegekend.

28 Jurisprudentie bet.regeling opzet / grove schuld Rb Rotterdam ECLI:NL:RBROT:2014:2804 dat er geen betalingsregeling / beslagvrije voet mogelijk is bij kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag in strijd met de wet Rb Den haag ECLI:NL:RBDHA:2014:4830 Belastingdienst moet bewijzen dat sprake is van opzet / grove schuld bij ontstaan schuld dat het geld is opgemaakt is op zichzelf niet relevant

29 Jurisprudentie verbod beslag toeslag oude schuld Mag een oude schuldeiser beslag op huidige toeslag leggen? Art. 45 Awir: Er geldt een beslagverbod tenzij het betreft: a. een vordering tot nakoming van een betalingsverplichting wegens een geleverde prestatie waarbij de betalingsverplichting ter zake van die prestatie oorzaak is voor de tegemoetkoming Het mag niet! Hof Den Bosch 15 juli 2014 Hof Amsterdam 22 juli 2014

30 incompany cursusaanbod ga naar groep schuldinfo op volg schuldinfo via

Beter ten hele gekeerd Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet

Beter ten hele gekeerd Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet Beter ten hele gekeerd Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet Colofon Beter ten hele gekeerd Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet Uitgave MOgroep / LOSR Maliebaan 71H 3581 CG

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir

Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir 1 Colofon Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir* Uitgave MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

Wijziging bedragen Participatiewet

Wijziging bedragen Participatiewet Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2015 vastgesteld op 1.501,80 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum eveneens

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie januari 2015 Volgnummer: 2015:1; bijgewerkt tot 1 januari

Nadere informatie

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN RAPPORT VAN DE WERKGROEP REKENMETHODE VTLB VAN RECOFA JANUARI 2007 volgnr: 2007.1; bijgewerkt tot januari

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder de wet: de Wet Werk en Bijstand (Stb. 2003, 375, 9

Nadere informatie

Bijlage: notities Cliëntentenraad en impactanalyse

Bijlage: notities Cliëntentenraad en impactanalyse Bijlage: notities Cliëntentenraad en impactanalyse 1. DE INKOMENSPOSITIE VAN DE ALLEENSTAANDE OUDER De Cliëntenraad heeft zich verdiept in de inkomenspositie van alleenstaande ouders met een WWB-uitkering,

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Per 1 juli 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

Toekenningscriteria voor de. aanvraag van een voedselpakket

Toekenningscriteria voor de. aanvraag van een voedselpakket Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket per 1 januari 2014 Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken in haar vergadering van 30 november

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Kenmerk: 203114 Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op artikel 147, derde lid van de Gemeentewet, en de artikelen 22a, lid 4 en 5, 27, 28 en 33, lid 4 van de Participatiewet

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Verordening verhoging of verlaging van de bijstandsnorm gemeente

Verordening verhoging of verlaging van de bijstandsnorm gemeente Verordening verhoging of verlaging van de bijstandsnorm gemeente Brummen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder a. de wet: de Wet werk en

Nadere informatie

Beleidsregels verlagen uitkering in verband met de woonsituatie, Participatiewet 2015

Beleidsregels verlagen uitkering in verband met de woonsituatie, Participatiewet 2015 Beleidsregels verlagen uitkering in verband met de woonsituatie, commerciële huur, schoolverlating en inkomsten uit commerciële verhuur Participatiewet 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

Nadere informatie

Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015

Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Elburg. Nr. 12685 12 februari 2015 Verordening declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen 2015 De raad van de gemeente Elburg; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011 Beleidsregels bijzondere bijstand Inhoudsopgave 1. Recht op bijzondere bijstand... 4 1.1. Inleiding en achtergrond... 4 1.2 Moment aanvragen bijzondere

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie januari 2014 Volgnummer: 2014:1; bijgewerkt tot 1 januari

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Oktober 2010. Beleidsregels WWB/WIJ Richtlijnen inkomen en vermogen

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Oktober 2010. Beleidsregels WWB/WIJ Richtlijnen inkomen en vermogen Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Oktober 2010 Beleidsregels WWB/WIJ Richtlijnen inkomen en vermogen Inhoudsopgave Inleiding..3 Hoofdstuk 1 Inkomen... 3 1.1 Vrijlaten van inkomsten op grond van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Beleidsregel verlagen uitkering in verband met de woonsituatie, inkomsten uit commerciële verhuur en schoolverlaters Participatiewet RDWI Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

De gedragingen bij niet nakomen van de verplichtingen worden onderverdeeld in 4 categorieën. Percentages 5%, 10%, 20%, 100% 10%, 20% en 100%

De gedragingen bij niet nakomen van de verplichtingen worden onderverdeeld in 4 categorieën. Percentages 5%, 10%, 20%, 100% 10%, 20% en 100% Verschillen analyse Verordeningen WWB, IOAW en IOAZ AFSTEM M I NGSVEROR DENING Algemeen Alleen van toepassing op WWB Ook van toepassing op IOAW en IOAZ De gedragingen bij niet nakomen van de verplichtingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen: a. Netto minimumloon: de som van het netto minimumloon en de netto aanspraak op de minimum vakantiebijslag, bedoeld in artikel 37, eerste

Nadere informatie

Algemeen. Nr. 472. Beleidsregels bijzondere bijstand.

Algemeen. Nr. 472. Beleidsregels bijzondere bijstand. Dit gebied vrijhouden Begin onder de streep van gemeenteblad Via menu kunt u een nieuw artikel beginnen, met de [Tab] toets is het niveau aan te passen. Met ga je naar de

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Pagina 1 van 44 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Begripsbepalingen... 5 1.3 Uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende

Nadere informatie

Beleidskader Terug-, en Invordering WWB, Wij, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Boxtel en Haaren

Beleidskader Terug-, en Invordering WWB, Wij, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Boxtel en Haaren Beleidskader Terug- en invordering WWB, Wij, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Beleidskader Terug-, en Invordering WWB, Wij, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Boxtel en Haaren Pagina 1 van 24 Pagina 2 van 24 Inhoudsopgave Beleidskader

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter

Nadere informatie

Pensioenuitkering is vermogen Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Pensioenuitkering is vermogen Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Pensioenuitkering is vermogen Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 30 oktober 2008 RA0830901 Samenvatting Een vrouw ontvangt op grond van de Wet verevening pensioenrechten

Nadere informatie