Friese Ömer Kaya is Jonge Ambtenaar van het Jaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Friese Ömer Kaya is Jonge Ambtenaar van het Jaar"

Transcriptie

1 VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 3 - maart 2010 kandidaat belicht Werken bij de gemeente Moerdijk is verre van saai. Niet in de laatste plaats omdat... >> tips & evenementen re.public zoekt de beste evenementen waar je als ambtenaar je gezicht moet laten zien... >> het nieuwe werken De vaccinatie voor de Mexicaanse griep. Je staat er niet bij stil, maar het is en heel... >> EEN JAAR LANG HÉT BOEGBEELD VOOR JONGE AMBTENAREN Friese Ömer Kaya is Jonge Ambtenaar van het Jaar Ömer Kaya Ömer Kaya (25 jaar) is op 28 januari in Den Haag gekozen tot Jonge Ambtenaar van het Jaar. Direct wat voor de samen leving kunnen betekenen, dat is mijn drijfveer. De Leeuwardense gemeenteambtenaar had er geen rekening mee gehouden dat hij uit vier kandida - ten gekozen zou worden. Resultaat: vijf kwartier slaap afgelopen nacht. Doordat hij geen andere kleding dan zijn smoking bij zich had, is hij gisternacht teruggegaan naar zijn woonplaats Sneek. Ik kwam vier uur s ochtends thuis. Een half uur later gaan slapen en nu al weer met de trein onderweg naar de radio - studio van BNR, zegt een monter klinkende Kaya om negen uur s morgens. Kaya is de opvolger van Siebren van der Berg, ambtenaar bij de gemeente Smallingerland en dus ook afkomstig uit Friesland. Je hebt aangekondigd je het komend jaar op moderne media te gaan richten. Wat bedoel je daarmee? De overheid kan veel meer gebruik maken van sociale media om de burger bij het beleid te betrekken. Tijdens mijn speech gisteren heb ik het voorbeeld genoemd van de campagne om meisjes tegen baarmoe - derhalskanker in te enten. Op Hy - ves ontstond destijds een tegenbeweging. Die heeft veel invloed heeft gehad op de lage opkomst tijdens de vaccinatiedagen. Mijn analyse is dat de overheid zich onvoldoende verplaatst in wat er op Hyves en andere sociale media gebeurt. Ben je het met minister Ab Klink eens dat ambtenaren zich in discussies moeten mengen op de sociale netwerksites? Ja, helemaal. Maar niet alleen mengen in discussies. Sociale media ook veel meer inzetten als manier om snel iets te weten te komen. Zo was er bijvoorbeeld laatst in Friesland een luchtalarm en iedereen vroeg zich af wat er aan de hand was. Lees verder op pagina 14 >> Positie vrouw ondanks werk kwetsbaar Met als adagium economische zelfstandigheid voor man én vrouw, is er jaren getornd aan het sociale zekerheidstelsel. De komende bezuinigingen zul - len dat stelsel verder doen afbrokkelen. Slecht nieuws voor de vrouw... Lees volledige artikel op pagina 9 >> Zwolle eerste JOGG stad van Nederland De gemeente Zwolle heeft op 19 februari het startschot gegeven aan de zogenaamde 'JOGG' aanpak. JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. Wethouder Erik Dannenberg en ambassa deur van JOGG Paul Rösen moller on derte - kende de intentieverklaring... Lees volledige artikel op pagina 7 >> Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 1

2

3 editie november 2008 Samenwerkingsverbanden in gemeentelijk Nederland Match! maart 2010 Ambities en loopbaanervaringen onder de loep kandidaat belicht Tevreden medewerkers van ge - meente Moerdijk aan het woord Werken bij de gemeente Moerdijk is verre van saai. Niet in de laatste plaats omdat ze werken in een ingewikkelde en dynamische om - geving. Een eigen koers be palen binnen het krachtenveld van Rijk, provincie en grote bedrijven is niet gemakkelijk. Toch pakken ze deze uitdaging met beide handen aan en participeren ze als serieuze ge - spreks partner in prominente projecten. De organisatie Moerdijk is een gemeente met potentie, met name vanwege de strategische ligging tussen de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen. Het benutten van deze ligging én de ambitie om onze burgers een optimaal woon- en leefklimaat te bieden waarbij de identiteit van de woonkernen gehandhaafd blijft, is een uitdaging waar ruim 300 medewerkers gedreven hun schouders onder zetten. VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID Een verzameling ondernemende mensen die van aanpakken houden Net na de geboorte van de ge - meente Moerdijk, in 1997, kwam Edwin Alderliesten (39) de nieuwe organisatie versterken. Hij ging zich bezighouden met de voorbereidingen van het project HSL. Inmiddels rijden de eerste treinen over het tracé en is hij nog steeds een 'Moerdijker'. Inmiddels als teamhoofd Ontwikkeling van de afdeling Ruimtelijke en Maat - schappelijke Ontwikkeling. Moerdijk biedt, zowel intern als extern, een dynamische omgeving. Op ons grondgebied gebeurt altijd van alles. Maar ook onze eigen organisatie is constant in beweging. Je moet er uiteraard zelf voor gaan. Maar ben je bereid om te groeien, dan word je volop gefaciliteerd. Daarnaast biedt Moerdijk een grote mate van vrijheid, maar ook van verantwoordelijkheden. Ik voel me prettig in zo'n omgeving. Van projectleider is hij teamhoofd geworden. Ik heb mensen onder mijn hoede die zich bezig houden met ruimtelijke ontwikkelingen, zoals projectleiders. Daarnaast kent de afdeling mensen die zich buigen over bestemmingsplannen, planeco - nomen en een stedenbouwkundige. Het is een verzameling ondernemende mensen die van aanpakken houden. l Edwin Alderliesten Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 3

4 kandidaat belicht Ambities en loopbaanervaringen onder de loep Match! editie maart 2010 BOEIEN EN BINDEN Als groep invloed uitoefenen op het geheel Salarisadministratie is salaris - administratie zou je zeggen. Toch is dat niet zo. Want ook op dit vakgebied staat de tijd niet stil. Voorbeeldje? De regio West- Brabant vraagt zich af of de gemeenten niet gezamenlijk één salarisadministratie kunnen voe - ren. Anniek van Nederkassel (42) denkt in het Shared Service Centrum maar wat graag mee over dit soort vraagstukken. Boeien en binden, dat is de clou van het personeelsbeleid van de ge - meente Moerdijk. Ik was op een gegeven moment wel klaar met alleen de administratie voeren. Dat heb ik aangegeven en daar is goed op gereageerd. Ik heb verdieping gezocht en gevonden. Zo ben ik lid geweest van de landelijke gebrui - kersvereniging van een software - leverancier. In dat soort clubs wordt een mening van je verwacht. Dat geldt ook voor het Shared Service Centrum. Elf gemeenten hebben de handen ineen geslagen om te onderzoeken wat je samen sterker maakt. Is samenwerking kwaliteitsverhogend, maakt het je minder kwetsbaar of is het zelfs goedkoper? Daar zoekt deze club de antwoorden op. Ik word gezien als kritisch en soms als lastig, maar mijn mening doet er wel toe. Je kunt als groep invloed uitoefenen op het geheel. Dat geeft een betrokken persoon als ik een goed gevoel. l Anniek van Nederkassel VERDIEPING EN VERBREDING Ik heb niets met papieren tijgers, het gaat mij om tastbare resultaten. Mireille de Groot Waar ligt het einddoel? Ze weet het niet precies. Waarschijnlijk wel in de publieke sector. Want het dienen van de belangen van een gemeenschap, dat vindt ze prach - tig. Net als het politieke spel. Ze heet Mireille de Groot (32), haar functie is programmamanager. Ze studeerde cultuur en wetenschapsstudies in Maastricht. Als tussenstation, eigenlijk bij gebrek aan beter, nam ze graag de kans aan om het jeugdbeleid in de gemeente Moerdijk op poten te zetten. Van uitzendwerk en een jaarcontract kwam een vaste aanstelling met de beleidsterreinen jeugd, ouderen en gehandicapten als aandachtsvelden. Na 2,5 jaar kwam de mogelijkheid om zich verder te verdiepen in het vakgebied Kunst en Cultuur. Nu is ze sinds kort programmama - nager, regisseur van gemeentebrede thema's: Ik heb gekozen voor verbreding op het gebied van managementtaken. Eerst kon ik via hele directe lijnen iets betekenen voor de inwoners van de gemeente Moer - dijk. Een voorbeeld is de visie op bibliotheekwerk. Ervoor zorgen, op welke manier dan ook, dat iedereen de beschikking heeft over een bi - bliotheekvoorziening. Nu zit ik er misschien iets verder vanaf. Maar ook hier geldt dat ik niets met papieren tijgers heb, het gaat mij om tastbare resultaten. l pagina 4 Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl

5 editie november 2008 Samenwerkingsverbanden in gemeentelijk Nederland Match! maart 2010 Ambities en loopbaanervaringen onder de loep kandidaat belicht GROEITRAJECT Er valt hier als applicatiebeheerder nog genoeg te leren. In mijn rugzakje zitten oplei - dingen op het gebied van bedrijfs - kunde, dienstverlening en informatica. Allemaal bouwstenen die nu bij de gemeente Moerdijk op zijn plaats vallen. Aan het woord is Natasja Meeuwis (26), medewerk - ster Documentaire Informatie voor - ziening, in gemeenteland bekend onder de afkorting DIV. Ze begon als uitzendkracht voor de postregistratie. Ze groeide door naar applicatiebeheerder Verseon, het digitale registratiesysteem voor alle soorten documenten. Inmiddels richt ze dit paradepaardje van de digitale dienstverlening ook mee in. Ze ziet het als een nieuwe uitdaging in haar loopbaan. nog genoeg te leren'', zegt de en - thousiaste Natasja. Via specifieke cursussen of opleidingen krijgt ze in Moerdijk ook volop de kans om zich verder te ontwikkelen. Daarnaast zijn er de praktische voordelen van deze baan: Ik woon in Roosendaal, lekker dichtbij. Moerdijk is ook qua afmeting een gemeente waar Natasja zich prettig bij voelt. Niet zo'n enorme ge - meente, we vormen echt een hechte club. Dat komt nog eens dubbel tot zijn recht op de afdeling Infor - matievoorziening en Facilitaire Za - ken. We delen lief en leed. Ik voel me er als een vis in het water. l Natasja Meeuwis Ik zit nog volop in een groeitraject. Er valt hier als applicatiebeheerder UNIEKE UITDAGING Regels zijn goed, maar geen overbodige regels Patrick Simpelaar Nederlanders zijn dol op regels, maar houden niet van handha - ving. Deze binnenkomer doet vermoeden dat Patrick Simpelaar (33) het slecht naar zijn zin heeft als teamhoofd Handhaving bij de gemeente Moerdijk. Niets is minder waar: Het is een voorrecht om leiding te mogen geven in een zo vooruitstrevende organisatie. Patrick kwam binnen via een detachteringbureau. In zeer korte tijd liep zijn weg van hand - havingsjurist via coördinator naar teamhoofd. Het mag best een bliksemcarrière genoemd worden. Vanaf dag één had ik het naar mijn zin. De cultuur is laagdrempelig, de sfeer open en gemoedelijk. Daarnaast is vooral het unieke gebied een pré. Moerdijk heeft het allemaal. Risicovolle bedrijven, spoor- en snelwegen, beschermde stadsgezichten en agrarische be - drijven. Het is zo maar een greep uit het aanbod. Het betekent dat we werken met een breed scala aan regels. Complexe vraagstukken zijn hier aan de orde van de dag. Regels zijn goed, maar geen overbodige regels. Daarom is Moerdijk druk doende met het afschaffen van ballast. De regels die overblijven, willen we op een juiste manier handhaven. Patrick blijft voorlopig in Moerdijk: Moerdijk voldoet aan de belangrijkste eisen voor mijn werkomgeving: een goede sfeer en een echte uitdaging! l Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 5

6

7 Match! editie maart 2010 Een gemeente uitgelicht gemeente in focus We willen dat de Nederlandse jeugd de gezondste van Europa wordt. Zwolle eerste JOGG stad van Nederland De gemeente Zwolle heeft op 19 februari het startschot gegeven aan de zogenaamde 'JOGG' aanpak. JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. Wethouder Erik Dannenberg en ambassadeur van JOGG Paul Rösenmoller onderte - kende de intentieverklaring. Met de aanpak willen ze allerlei activi - teiten in de wijk, op school en binnen het gezin gaan uitvoeren om zo het overgewichtsprobleem aan te pakken. Het Convenant Gezond gewicht ondersteunt de gemeenten bij het invoeren van de aanpak. Rosenmöller is, naast ambassadeur van JOGG, voorzitter van de stuurgroep Convenant Gezond Gewicht. Rosenmöller: Over 5 jaar zal de JOGG aanpak in 75 gemeenten ingevoerd zijn. We willen dat de Nederlandse jeugd de gezondste van Europa wordt. Succesvol De aanpak in Zwolle om het overgewicht bij kinderen aan te pakken is tot nu toe succesvol gebleken. In 2006 is de GGD in op - dracht van de gemeente in de wijken Diezerpoort en Holtenbroek het programma Samen Gezond ge - start. Door meer partners uit de stad te betrekken en de JOGG aanpak toe te passen gaat de gemeente de huidige aanpak van overgewicht verbreden naar het programma de Gezonde Stad. Stad plaats. Tijdens deze bijeenkomst konden alle betrokken partijen die met elkaar samenwerken op het gebied van gezondheid of belangstelling hebben om overgewicht terug te brengen, el - kaar ontmoeten en ideeën ont - wikkelen. Paul Rosenmöller overhandigde Erik Dannenberg een JOGG-jack en speciaal voor het programma de Gezonde Stad een JOGG-box met spelmaterialen. Belang van gezond gewicht Tijdens deze bijeenkomst onderstreepte Erik Dannenberg het belang van een gezond gewicht. Overgewicht onder alle leeftijdsgroepen neemt nog steeds toe. De gemeente en ook het bedrijfsleven en een groot aantal maatschappelijke organisaties hebben de toename van overgewicht inmiddels als probleem onderkend. Samen zetten we ons in voor een gezondere levensstijl. Met een gezondere leefstijl word je niet alleen ouder, je voelt je ook gelukkiger. Jongeren Op Gezond Gewicht Met de ondertekening van de intentieverklaring geven de gemeente Zwolle en Convenant Gezond Gewicht aan hoe zij gaan samenwerken in de JOGG aanpak naar de Gezonde Stad. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Deze aanpak kenmerkt zich door het uitvoeren van allerlei activiteiten in de wijk, op de school of in het gezin. In de JOGG aanpak staan vijf pijlers centraal: 1. Bestuurlijk draagvlak: voorwaarde voor succes is dat het programma in diverse beleidsterreinen zichtbaar moet zijn voor de inwoners van Zwolle. 2. Sociale Marketing: het gedrag op het gebied van beweging en voeding van de jeugd positief beïnvloeden. Het toepassen van marketing voor gezondheidsbeleid is nieuw. 3. Publieke en private samenwer - king: doel hiervan is ondernemers te verbinden aan gezonde producten en leefstijl. 4. Onderzoek: best practices uit onderzoeken worden door de GGD vertaald naar nieuwe acties in de wijk. 5. Zorg en Preventie: er is al een sa - menwerkingsverband met zorg - instellingen, Het Onderzoeks - centrum Preventie Overgewicht Zwolle (OPOZ), lectoraat de Gezonde Stad VU/Windesheim en Icare. Zij werken samen aan de ketenaanpak (d.i.signaleren, verwijzen en begeleiden van patiënten met overgewicht). Er zal een verdere samenwerking komen met zorgverzekeraars. JOGG is de Nederlandse variant van het Franse EPODE, dat al jaren zeer succesvol is. Het Convenant Gezond Gewicht ondersteunt de gemeenten bij het invoeren van deze aanpak. Door de samenwer - king met JOGG kan de gemeente de vijf pijlers verder uitwerken en verstevigen zodat gezond gewicht en een gezonde leefstijl in heel Zwolle wordt uitgedragen. l Bron: Persbericht gemeente Zwolle Vrijdag 19 februari vond in het stadhuis de startbijeenkomst Gezonde Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 7

8

9 Match! editie maart 2010 Een organisatie, die een rol speelt binnen de overheid nader bekeken Met als adagium economische zelfstandigheid voor man én vrouw, is er jaren getornd aan het sociale zekerheidstelsel. De komende bezuinigingen zullen dat stelsel verder doen afbrokkelen. Slecht nieuws voor de vrouw. Sociale zekerheid Arbeid is sinds begin jaren negentig de toverformule die iedereen uit de afhankelijkheid van sociale voorzieningen moet halen. Bestaanszekerheid door betaald werk. Maar dat is een mythe. Myrtille Hellendoorn (58) promoveerde vorige week op een onderzoek naar de economische positie van vrouwen tussen 1950 en Die zou verbeterd zijn door de ontmanteling van het kostwinnersmodel: de vrouw is niet langer afhankelijk van het inkomen van haar echtgenoot. Maar die verbete - ring kwam er niet. Er zijn veel meer vrouwen gaan werken. Dat is toch goed nieuws? Positie vrouw on - danks werk kwetsbaar In de jaren zestig werkte zo n zeven procent van de gehuwde vrouwen, nu is dat grofweg vijfenzeventig procent. Een enorme verandering in een relatief korte periode. Maar een baan is niet hetzelfde als economische onafhankelijkheid. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de jaarinkomens van vrouwen vaak niet eens in de buurt komen van de inkomensgrens die men hanteert voor economische zelf - standigheid, namelijk de netto bij - stand voor een alleenstaande. En trouwens, wie kan daarmee een heel leven in haar eigen onderhoud en dat van haar kinderen voorzien? In jouw onderzoek stel je dat de afkalving van de sociale zekerheid de positie van vrouwen nog verder verslechterd heeft. De ontwikkelingen hebben eigenlijk in de verkeerde volgorde plaatsgevonden: eerst was er het adagium dat vrouwen economisch zelf - standig moeten zijn. Vervolgens zijn regelingen voor bijvoorbeeld alimentatie en weduwepensioen flink versoberd. Daarmee is volledig voorbij gegaan aan het feit dat de wereld niet alleen bestaat uit werken de individuen. Er zijn ook mensen voor wie gezorgd moet worden. Bij de overgang van het kostwinnersmodel naar het idee van economische zelfstandigheid is elke compensatie voor niet-arbeid verloren gegaan. En bij de komende bezuinigingen staan die sociale voorzieningen weer voorin de rij. Zorgtaken en werk, dat is toch wel te combineren? Jawel. Maar zorgtaken en economische zelf - standigheid voor het leven niet. Veel vrou - wen werken parttime in laagbetaalde functies. En van de eerlijke verdeling van zorgtaken tussen man en vrouw is weinig terecht gekomen. Is economische zelfstandigheid dan van ondergeschikt belang voor vrouwen? In de huidige economie zijn nog steeds veel vrouwen afhankelijk van het inkomen van hun man. Wanneer een medekostwinner wegvalt zijn er maar weinig vrouwen die voldoende inkomen hebben. En de meeste vrouwen hebben ook zorgtaken. Het CDA heeft de mond vol over het gezin en over mantelzorg. Maar iedereen moet ook de arbeidsmarkt op. Dat rijmt niet met elkaar. Hoe zou het volgens jou wel moeten? Ik vind dat er een principiële discussie moet komen: willen we net als in de VS dat vrouwen (en mannen) drie verschillende baantjes hebben om het hoofd boven water te houden? Die discussie wordt nu niet gevoerd. De overheid denkt alleen maar aan activering door betaald werk, zoals met de Work First-trajecten. Daar ben jij geen voorstander van? De beleidsprincipes en de realiteit liggen er mijlenver uit elkaar. De realiteit is dat veel mensen onder het motto werken is goed voor je, in slecht betaald werk zonder rechts zekerheid terecht komen. Vrouwen combineren dat dan nog met zorgtaken. Schande! Werk is niet zaligmakend. l Auteur: Helene Seevinck Bron: re.public 2010, nr. 8 Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 9

10

11 Match! editie maart 2010 Een verandering van processen het nieuwe werken HET PROJECT: VACCINATIE MEXICAANSE GRIEP Wij hebben voldoende in huis om zo n klus perfect aan te pakken De vaccinatie voor de Mexicaanse griep. Je staat er niet bij stil, maar het is een heel project voor de gemeente. Zorgen dat op één dag 6800 mensen uit Heerhugowaard, Opmeer en Langedijk een prik kunnen krijgen. En datzelfde een paar weken later opnieuw. Het is de GGD die prikt, maar alles eromheen mag de gemeente orga - niseren. Met de inzet van een flink aantal collega s is dat prima gelukt: We hebben het aangepakt volgens de structuur van het rampenplan en dat bleek uitstekend te werken! Als algemeen coördinator ram - penbestrijding kreeg Kees Bogerd de taak toebedeeld de gemeentelijke rol in te vullen rondom de vaccinatie voor de Mexicaanse griep: Het is niet direct een ramp maar het gaat wel om een grote klus die op zeer korte termijn goed en strak geregeld moet worden. Het ram - penplan met de bijbehorende draaiboeken biedt daarvoor een mooie structuur. Locatie In totaal 6800 inwoners van Langedijk, Opmeer en Heerhugo - waard ontvingen van de GGD een uitnodiging om zich op 25 november te melden voor een prik bij de sporthal-zuid in Heerhugowaard. Kees: Wij hadden onze twijfels bij die locatie, met name vanwege de verkeersstromen, en dachten eerder aan sportcomplex de Waardergolf. Volgens de GGD en de politie echter, was het zeven jaar geleden met de prik voor de Meningo - kokken ook prima gegaan. Maar inmiddels is er behoorlijk wat bij gebouwd in rondom het complex in Heerhugowaard-Zuid. Mike Zuurbier, die volgens het rampenplan medeverantwoordelijk is voor verkeerszaken, maakte zich inderdaad zorgen: De sporthal staat nu middenin een gewone woonwijk. Er is veel minder parkeerruimte en de doorgaande weg is een stuk drukker geworden. Wij hebben ons dus voorbereid op het worst case scenario. Kees: Daarbij komt dat juist de inwoners van Langedijk s middags na half vijf waren uitgenodigd. Mike: Vol in onze avondspits dus! Parkeren Maar ze hebben het prima gered. Met extra fietsenrekken op de parkeerplaats, die toen ze niet werden gebruikt vanwege het slechte weer, prompt weer werden weggehaald voor meer parkeerruimte. Verkeers - regelaars zorgden ervoor dat de parkeerplaats niet te vol liep en dat op tijd mensen naar een andere plek werden gestuurd om te parkeren. Mike: Al snel bleek dat alles binnen uitstekend geregeld was en dat de mensen binnen 5 minuten weer buiten stonden. Dat betekende dat een parkeerplek slechts een kwar - tier in plaats van een half uur per keer bezet was. Dat scheelt natuur - lijk een heleboel. Alleen tegen de avond merkten we dat het echt wat drukker werd. Naast de collega s die standaard in de draaiboeken zijn opgenomen voor bepaalde taken bij een ramp, werd de hulp gevraagd van andere collega s die zich een dagdeel konden vrijmaken. Zestien collega s uit Heerhugowaard en zestien mede - werkers van de gemeenten Obdam en Langedijk boden assistentie aan. Friedel Nijman was één van de Collega s Henk Ernst en Luciënne Sprenkeling nemen oproepkaarten in terwijl Tim Harte op de achtergrond in gesprek is met een meisje. Fotografie: Henk Bangma Heerhugowaardse collega s die me - teen reageerden op de oproep via intranet: Ik vind het prettig om iets voor de gemeente en de inwoners te betekenen op een wat breder vlak dan in je eigen werkgebied. En het was ontzettend leuk om te doen. Ik ben begonnen bij de ontvangsttafel waar je de kaarten inneemt en mensen doorstuurt. Ik heb nog een tijdje bij de wachtrijen gestaan die er overigens nauwelijks waren. Ik heb aan de informatiebalie gezeten en ben ook nog even bij het ballonnen uitdelen geweest. Het was leuk om al die blije kindergezichtjes te zien. Al werden ze wel een stukje minder blij als ze verderop in de zaal andere kinderen hoorden huilen. Mike: Vandaar dat de collega s binnen na een halfuur de prikruimte hebben afgeschermd, zodat je als je stond te wachten niet kon zien wat er verderop gebeurde. Beter dan een rampenoefening, zo n plotselinge massavaccinatie? Kees: Ja, hier leer je meer van dan van een oefening op papier. Ik heb dan ook iedereen die meegewerkt heeft gevraagd ervaringen door te geven. Die ben ik nu aan het ver - werken in het systeem. Wat we van iedereen hoorden is dat de voorbereiding goed was en dat alles in het algemeen goed is verlopen. Wel waren er wat kanttekeningen. Zo Met de inzet van een flink aantal collega s is dat prima gelukt was het best koud in de sporthal; er waren geen warme maaltijden voor de medewerkers die langer bleven; en op een gegeven moment gingen teveel prikkers van de GGD tegelij - kertijd eten, zodat er toch een opstopping kwam. Sommige punten zijn direct meegenomen voor de tweede prikdag op 16 december en andere nemen we mee als algemeen leerpunt voor de toekomst. Veilige ramp Mike: Dit was als het ware een veilige ramp, waar je met elkaar veel van leert. Over de samenwer - king en de samenhang tussen de verschillende functies bijvoorbeeld. Verder heb ik gezien dat je echt in gesprek met samenwerkingspartners zoals bijvoorbeeld de politie moet vragen waar je rekening mee moet houden. Wij gingen nu uit van het worst case scenario wat ge lukkig niet is uitgekomen. En mis schien kun je ook beter maat - regelen gaandeweg afromen dan andersom. Tevreden over het geheel? Kees: Ja, we hebben weer eens gezien dat er in deze gemeente een groot draagvlak is voor rampenbestrijding. We hebben genoeg in huis om dit soort zaken perfect aan te pakken. Friedel: Ook van de bezoekers heb ik geen wanklank gehoord. Afgezien van één boze moeder die vond dat er ook wel iets leuks voor de kinderen had mogen zijn, zoals een Sinterklaas Ik heb gezegd dat ik de opmerking doorgeef aan de organisatie l Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 11

12

13 Match! editie december maart persoonlijke ontwikkeling mobiliteit Samenwerkingsverbanden in gemeentelijk Nederland HOE KWALITEIT EN KOSTENBESPARING SAMEN KUNNEN GAAN Vertrouwen in uw salaris? Continuïteit en kwaliteit gaan hand Voor veel medewerkers is de maandelijkse salarisbetaling het hoogtepunt van hun werkzaamheden, voor anderen is het de kroon op hun werk en voor een kleine restgroep een reële beloning voor hun inzet. Voor de werkgever is de salarisbetaling meestal de grootste kostenpost op de begroting. Genoeg redenen om eens goed naar het hele proces rondom de salarisadministratie te kijken. De laatste 15 tot 20 jaar is er in de samenleving, en ook op het vakgebied van de salarisadministratie, veel veranderd. Medewerkers zijn mondiger geworden rondom hun arbeidsvoorwaarden en de steeds complexer wordende wet- en regelgeving vraagt om een vakkundige en efficiënte manier van werken. Daarbij speelt niet alleen de hoge kostenpost van de salarissen een rol, maar ook de kostenpost die ge - moeid is met de uitvoering. De kerntakendiscussie rondom de salarisadministratie wordt volop gevoerd: blijven we het zelf doen en kunnen we daarbij de benodigde kwaliteit en continuïteit bieden of moeten we deze werkzaamheden outsourcen? De voor- en nadelen van deze opties een rij. Een eigen salarisadministrateur Een eigen salarisadministrateur heeft als voordeel dat de aansturing binnen de eigen organisatie geregeld wordt. De organisatie kan direct zijn eigen prioriteiten stellen en de salarisadministratie heeft een eigen gezicht voor het management in hand met een efficiënte. en de medewerkers. Enkele nadelen van een eigen salarisadministrateur zijn de continuïteit en de kwaliteit. De continuïteit loopt, vooral bij solistische functies, gevaar als de salarisadministrateur vertrekt of uitvalt door ziekte. Het waarborgen van de kwaliteit en het continue blij - ven investeren in scholing voor een dergelijke functie is een hoge kostenpost en er is vaak geen tweede medewerker binnen de organisatie die de juistheid van de interpretatie van de salarisadmini - strateur kan toetsen. Ondersteuning door een externe salarisadministrateur De nadelen van een eigen salaris - administrateur kunnen voor een groot deel worden opgevangen door de functie uit te besteden. Dat kan door een externe salarisadmi - nistrateur te detacheren binnen de eigen organisatie. Daarmee zijn de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd. De externe organisatie staat garant voor tijdige kwalitatieve vervanging en voor de scholing. Bovendien hebben deze salaris - administrateurs vaak meerdere opdrachtgevers en collega s die ze kunnen raadplegen bij complexe zaken. Deze vorm van ondersteu - ning wordt binnen onze organisatie aangeduid met de term Inbe - steding. De geboden continuïteit en kwaliteit gaan hand in hand met een efficiënte en effectieve verwer - king van de salarissen. De kosten zijn over langere termijn gezien nauwelijks hoger dan die van een eigen salarisadministrateur. Outsourcen van de salaris - administratie Het volledig outsourcen van de salarisadministratie lijkt tegen woor - dig het toverwoord voor veel orga - nisaties. Het is vaak veel goedkoper en de continuïteit is gewaarborgd. Dat is waar, maar bij de reguliere uitbestedingvariant valt op de kwaliteit vaak nog wel wat af te dingen. Afstemming van complexe zaken en de vraagbaakfunctie met betrekking tot salaristechnische zaken gaat bij uitbesteding vaak moeizaam. Dit wordt veroorzaakt doordat de salarisadministratie fysiek op afstand zit en door het gevoel dat de salarisadministratie geen gezicht heeft. Daarom kiezen veel organisaties voor een tussenvariant, waarbij de administratieve verwerking van de salarismutaties plaatsvindt bij het salarisadministratiekantoor en dat binnen de eigen organisatie een aantal dagen per maand een externe salarisadviseur aanwezig is. Deze vorm van dienstverlening combineert de financiële voordelen van uitbesteden met de kwalitatieve en efficiency voordelen van onder - steuning door een externe salaris - administrateur. In de grafiek zijn de kosten van een eigen salarisadmi - nistrateur afgezet tegen de kosten bij outsourcing. l Evert van den Brink Senior adviseur en Partner bij NCOD Personeel, Salaris & Rechtspositie Jouw verhaal in Match!? Wil jij ook graag redactioneel bijdragen aan Match! en je ambities en loopbaanervaringen delen met werkzoekenden en P&O-ers binnen gemeentelijk Nederland? Of ben je bezig met een interessant project bij een gemeente? Wij zijn altijd op zoek naar boeiende verhalen, waarbij we ervaren ambtenaren en afgestudeerde HBO- of WO-ers aan het woord laten. Meld je nu aan via en misschien staat jouw verhaal wel in de volgende editie van Match!. Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 13

14 in persona De ambtenaar aan het woord Match! editie maart 2010 >> Vervolg van pagina 1 Ik ben op Twitter gaan zoeken en binnen twee minuten wist ik wat er aan de hand was. Overigens vind ik dat je als overheid ook rekening moet houden met mensen die geen toegang hebben tot sociale media op internet. Zoals ouderen, analfabeten en sommige allochtonen. Ambtenaren moeten dus ook nog altijd op straat of in het gemeentehuis direct in contact staan met burgers. Met welk onderwerp wil je jezelf nog meer gaan bezighouden? Ik wil jongeren inzichtelijk maken wat werken voor de overheid inhoudt. Omdat het nu crisis is, wordt de overheid als een inte - Ömer Kaya ressante werkgever gezien. Maar dat moet ook daarna nog zo zijn. Ik wil graag gastcolleges op scholen gaan geven over het werk als ambtenaar. Onder allochtone jongeren is werken voor de overheid nooit populair geweest. Als ambtenaar direct wat voor de samen - leving kunnen doen Hoe verklaar je dat? Ze weten niet wat het werk inhoudt en hebben het idee dat ze tussen allemaal grijze mannen komen te werken. Ik denk dat ook allochtone jongeren te interesseren zijn voor de overheid. Als je maar duidelijk maakt dat je als ambtenaar direct wat voor de samenleving kan doen. Dat is ook mijn drijfveer om ambtenaar te zijn. Je voelt je in de eerst plaatst Fries en je bent trots op Leeuwarden en Sneek, zei je gisteren. Zie je jezelf carrière maken de Randstad, bij het rijk of misschien ver weg op de Antillen? Nou, ik weet het niet. Misschien zit ik over twintig jaar nog steeds in Leeuwarden. Wie weet zit ik in Au - stralië. Ik word gedreven door wat ik binnen een organisatie kan doen, niet door de plek waar ik werk. l Auteur: Martijn van der Kooij Bron: re.public 2010, nr. 5 tips & evenementen Match! editie maart 2010 Netwerkagenda maart re.public zoekt de beste evenementen waar je als ambtenaar je gezicht moet laten zien, kennis op doet, of collega's ontmoet. De selectie voor de komende weken. 16 maart 2010: Jaarcongres PROJECT XXL Congrescentrum, Amstelveen PRO JECT XXL is een jaarlijks congres dat je een nieuwe, andere kijk geeft op de organisatie en informatievoorzie - ning van succesvolle grote, complexe (semi) overheidsprojecten. Om kennis te delen, daarvan te leren en je netwerk te verrijken met andere professionals. In de verschillende aansprekende cases gaan we het vooral hebben over thema s als: hoe maak je ruimte voor ondernemerschap, hoe manoeuvreer je tussen business case en prestige, hoe regisseer je tijd, geld en benefits in samenhang? Meer informatie op 16 maart 2010 : Congres Hoe bindt u jongeren aan uw gemeente? Musis Sacrum, Arnhem UP seminars organiseert in samenwerking met Metafoor het congres Hoe bindt u jongeren aan uw gemeente. De babyboomgeneratie gaat met pensioen. Over vergrijzing wordt het afgelopen decennium al veel gesproken. Maar veel gemeenten hebben te kampen met een ander probleem: de ontgroening. Ze kampen met een uittocht van jongeren die elders gaan studeren en werken. Tijdens dit congres zullen deskundigen uitgebreid ingaan op de ontgroening van de gemeenten. Wat zijn de oorzaken? En wat is er eigenlijk aan te doen? Meer informatie op 23 maart 2010: Congres MVO 2010 WTC Beurs-World Trade Center, Rotterdam Even totaal en PS&O (Van der Pluijm Sponsoring & Organisatie) organiseren het MVO Het vakinhoudelijk congres vormt een platform waar directie, management en visionairs van grote én kleine bedrijven, jonge ondernemers, overheid instanties, instellingen en maatschappelijke organisaties (NGO s), inspiratie opdoen over de trends en duurzame ontwikkelingen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en waar het thema toekomst centraal staat. Tijdens het congres delen prominente sprekers vanuit de overheid, het bedrijfsleven en andere vanuit MVO betrokken organisaties en instanties aan de hand van praktijk voorbeelden hun visie en ervaringen. Meer informatie op 23 en 24 maart 2010: De VNG Belastingconferentie 2010 De Koningshof, Veldhoven De VNG organiseert de Belastingconfe - rentie Ook dit jaar sta je op belastinggebied weer voor een aantal nieuwe uitdagingen. Om nieuwe uitdagingen aan te gaan zoals breder gebruik van WOZ-gegevens, de WABO, de brede rioolheffing, de BIZ, de roep om meer transparantie in tarieven en een verder gaande intergemeentelijke samenwerking, heb je vakinhoudelijke kennis nodig. Dat is de reden om de conferentie in het teken te stellen van kwaliteit in contact en communicatie. Hij is bestemd voor bestuurders en ambte - naren van gemeenten en overige geïnteresseerden, zoals andere lokale overheden en het bedrijfsleven. 23 t/m 26 maart 2010: Vakbeurs 2010 Intertraffic RAI, Amsterdam Intertraffic is de toonaangevende vakbeurs voor de verkeers- en transportindustrie. Vanaf de eerste editie in 1972 heeft Intertraffic Amsterdam zich ontwik - keld tot het podium waar professio - nals vanuit de hele wereld elkaar ontmoeten. Door het bijwonen van dit evenement blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur, verkeersmanagement, veiligheid en parkeren. De belangrijkste bedrijven wereldwijd tonen hun nieuwste producten en technieken tijdens een vierdaags festijn van zakelijke bijeenkomsten en leermogelijk - heden. De beurs trekt bezoekers van hoog niveau: eindbeslissers, medebe - slissers en adviseurs van bedrijven, aannemers, locale, nationale en internationale overheden. Meer informatie op 24 maart 2010: Congres Formulieren: Verwarrend Begrijpelijk De Eenhoorn, Amersfoort Formu - lieren is nog steeds het meest gebruikte communicatiemiddel om informatie van burgers te vragen. Hoe kan dit op een voor de burger vrien- pagina 14 Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl

15 Match! editie maart 2010 tips & evenementen delijke, begrijpelijke en efficiënte manier? Kom voor de antwoorden naar het congres: Werkconferentie Begrijpelijke Formulieren. Je kunt deelnemen aan verschillende workshops, kennismaken met collega formulierenmakers en er is een informatiemarkt. We vragen je ook te reageren op een stelling. Jouw reactie dient ter inspiratie voor anderen. Meer informatie op - lijkeformulieren.nl. 24 en 25 maart 2010: Congres Het nieuwe werken in breed perspectief Waterschap Rivierenland, Tiel Meestal gaat de introductie van het nieuwe werken (HNW) in een orga - nisatie gepaard met het betrekken van een nieuw gebouw of het compleet herinrichten van een bestaand gebouw. Uniek aan dit congres is dat sprekers uit verschillende orga - nisaties werkelijk alle aspecten die samenhangen met de invoering van HNW behandelen. U volgt alle interactieve verhalen en gaat met een compleet beeld huiswaarts. Van directeur tot HR, van architect tot projectleider, van facility tot ICT, van finance tot management en van binnenhuisarchitect tot arbeidsvoorwaardenspecialist. Meer info op 25 maart 2010: Bijeenkomst: Jonge Ambtenarendag Theater Carré, Amsterdam De jaarlijks terugkerende Jonge Ambtena - rendag zorgt ervoor dat jonge ambtenaren uit alle overheidslagen vanuit het hele land samen komen om een dag vol leuke en interessante workshops, discussies en themalunches te beleven. De dag wordt georganiseerd door de Stichting Jonge Ambtenaren. Ook in 2010 is re.public, hét platform voor ambtenaren, de exclusieve mediapartner van de Jonge Ambtena - rendag. Meer informatie op 31 maart 2010: Congres Energie Management 2010 Dekker, Zoetermeer Energie Management 2010 brengt experts uit het bedrijfsleven, industrie, overheid en de non profit sector samen. Het congres geeft de bezoekers door middel van lezingen, praktijkvoorbeelden en toepassingsmogelijkheden inzicht in: hoe men grip kan krijgen op het energieverbruik, waar men kosten - besparingen kan realiseren en hoe men duurzaam kan ondernemen. l Aanmelden Wil je Match! maandelijks in je mailbox ontvangen? Klik hier en schrijf je in op GemeenteBanen.nl. Colofon Contact Match! is een gratis, online krant die maandelijks verschijnt. Het is een zelfstandige uitgave naast de carrièresite GemeenteBanen.nl en de krant richt zich primair op banenzoekers binnen de lokale overheid. Redactie: Fotografie: Vormgeving: Advertentie acquisitie: Annelies Schilder, Nico van den Bergh Henk Bangma Sjoerd Klinkenberg Peter de Wit, Livvy de Looijer, Jobsrepublic, of Naam Match! De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgever Jobsrepublic, onderdeel van Sdu Information Solutions Toermalijnstraat 8a, 1812 RL Alkmaar Telefoon Fax Advertentiemogelijkheden Plaats een opgemaakte (personeels-)advertentie, advertorial of banner in de Match!. Klik hier voor alle mogelijkheden, formaten en tarieven Verspreiding maandelijks via aan kandidaten met service van de overheid carrièresites van Jobsrepublic. En aan P&O-contacten in de publieke sector. Tevens online beschikbaar op de homepage van GemeenteBanen.nl. Overige mogelijkheden Adverteren in Match! kan al vanaf 395,-. Neem voor meer in for matie en de tarieven contact op met Peter de Wit of Livvy de Looijer via of

16

Klanten vinden, klanten binden

Klanten vinden, klanten binden Dia 1 Klanten vinden, klanten binden Adinda Keizer 2016 9 jaar geleden zat ik net als jullie op de startersdag. Ik liep al rond met plannen en na de startersdag wist ik het zeker. Ik ging voor mezelf beginnen!

Nadere informatie

JONGEREN OP GEZOND GEWICHT

JONGEREN OP GEZOND GEWICHT JONGEREN OP GEZOND GEWICHT Over vijf jaar zal de JOGG-aanpak in 75 gemeenten ingevoerd zijn. We willen dat de Nederlandse jeugd de gezondste van Europa wordt. Paul Rosenmöller Voorzitter Convenant Gezond

Nadere informatie

Jong en veelbelovend

Jong en veelbelovend Jong en veelbelovend Geen bedrijf kan zonder jong talent. Ook Facilicom niet. Maar in tijden van krimp is het moeilijk om plekken voor hen te creëren. Hoe gaan jonge talenten hiermee om? Denken ze een

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Wij timmeren aan de weg

Wij timmeren aan de weg Wij timmeren aan de weg Even voorstellen; Bouwkracht Vakpersoneel. Bouwkracht vakpersoneel B.V. is onderdeel van de LubronGroep en voortgekomen uit Lubron technisch intermediair. Onder de vlag van Lubron

Nadere informatie

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen:

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen: Je ontvangt deze email omdat wij elkaar persoonlijk kennen. Stel je deze informatief niet op prijs, meld je dan af via de daarvoor bestemde link. Is dit e-mailadres niet correct? Mail ons dan even, alvast

Nadere informatie

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen?

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Visie tafelleider: Met minder geld hetzelfde of misschien zelfs meer doen. Dat is de grote uitdaging

Nadere informatie

2. Hoeveel jaar in totaal bent u wethouder in uw huidige gemeente?

2. Hoeveel jaar in totaal bent u wethouder in uw huidige gemeente? Geachte mevrouw, heer, Mijn naam is Sebastiaan van Niele. Ik ben student aan de Universiteit van Amsterdam in de laatste fase van mijn studie. Op het moment doe ik onderzoek naar de gevolgen van decentralisatie

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Integraal, sectoraal of per programma

Integraal, sectoraal of per programma Verslag VNG-bijeenkomst over effectieve overeenkomsten met werkgevers Zoetermeer, 19 december 2012 Bijeenkomst effectieve overeenkomsten met werkgevers Vanwege de energie die in bijeenkomsten van het bestuurlijk

Nadere informatie

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Strategische personeelsplanning in stapjes Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Negentien gemeenten in West-Brabant willen in 2017 één gezamenlijke

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer

GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer 10 GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer www.fokjeritsma.nl info@fokjeritsma.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wees je bewust van je doel... 6 Bellen: een uitstekend instrument... 6 Systeem... 7

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Écht Kasparov. Waarom wij dé detacheerder van Interim Financials zijn

Écht Kasparov. Waarom wij dé detacheerder van Interim Financials zijn Écht Kasparov Waarom wij dé detacheerder van Interim Financials zijn Hiervoor doe ik het allemaal, besefte ik. Dit is Kasparov. De menselijke maat Het was al wat later op de dag, de zon zakte langzaam

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Schrijf met meer impact

Schrijf met meer impact Schrijf met meer impact Het volledige trainingsprogramma om met je teksten meer klanten te werven In het Schrijf met meer impact -programma leer je hoe je met jouw eigen schrijfstijl meer ideale klanten

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

8 Succesfactoren voor een Online Onderneming

8 Succesfactoren voor een Online Onderneming 8 Succesfactoren voor een Online Onderneming Je kent vast wel ondernemers die actief zijn online en nu een deel van hun inkomen of zelfs hun hele inkomen online verdienen met hun kennis en content. Misschien

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe Inzichten grensoverschrijdend werken en uitzenden. Let op: op pagina 4 melding van een zeer interessante panel discussie

Persbericht. Nieuwe Inzichten grensoverschrijdend werken en uitzenden. Let op: op pagina 4 melding van een zeer interessante panel discussie Persbericht Let op: op pagina 4 melding van een zeer interessante panel discussie Nieuwe Inzichten grensoverschrijdend werken en uitzenden CEE = Central & Eastern Europe Centraal en Oost Europa Het Groei

Nadere informatie

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede (2013-2020): Sterke samenleving, kleine(re) overheid versie : 23 juli 2013 wijziging naar aanleiding van : vaststelling in DT (8 juli 2013) bespreking met wethouder

Nadere informatie

maakt er werk van Europe s Leader in Online Career Services and Recruitment Solutions 2009, StepStone

maakt er werk van Europe s Leader in Online Career Services and Recruitment Solutions 2009, StepStone maakt er werk van 2009, StepStone StepStone maakt er werk van Laten we ons even voorstellen In 1996 ontstond StepStone in Noorwegen met de missie: het vervullen van de online rekruteringswensen van werkgevers.

Nadere informatie

10 Gouden Tips voor Professioneel Relatiebeheer

10 Gouden Tips voor Professioneel Relatiebeheer 2 Inhoudsopgave Inleiding ----------------------------------------------------------- 5 Wees je bewust van je doel -------------------------------------- 6 Bellen: een uitstekend instrument -------------------------------

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking Blijvend beter inzetbaar Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking mogelijkheden Aanleiding Door vergrijzing en ontgroening kan in de nabije toekomst het aantal mensen dat met pensioen

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES HR en decentralisaties: Help ons te leren Door: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 10 oktober 2014 vond de

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

Profilering Land van Maas en Waal 22 mei 2017

Profilering Land van Maas en Waal 22 mei 2017 Profilering Land van Maas en Waal 22 mei 2017 PROFILERING TOT OP HEDEN (1) 1 e fase voorafgaand aan de beschikking door de gemeenten a) Is het een taak voor een koepel van ondernemersverenigingen? b) Inhoudelijk

Nadere informatie

Baan in Beeld Carrièrebeurs

Baan in Beeld Carrièrebeurs Baan in Beeld Carrièrebeurs Brengt je baan dichtbij! BAAN IN BEELD BANENMARKT VIND JOUW BAAN IN DE BUURT Baan in Beeld Carrièrebeurs Midden-Nederland Arbeidsmarktregio s Amersfoort, Food Valley, Stedendriehoek,

Nadere informatie

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be Disclaimer Bij het samenstellen van deze cursus is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Uitnodiging Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Voor de burger is het straks van belang dat gemeenten en zorgverzekeraars tot een goede afstemming van

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Ik wens je veel succes en plezier in Werk vinden met social media! Aaltje Vincent

Ik wens je veel succes en plezier in Werk vinden met social media! Aaltje Vincent Voorwoord Miljoenen mensen in Nederland maken gebruik van Facebook, Twitter en LinkedIn om met elkaar in contact te zijn. Professioneel gebruik van deze social media maakt dat je sneller nieuw werk vindt!

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Nog voor de zomer van baan veranderen?

Nog voor de zomer van baan veranderen? Nog voor de zomer van baan veranderen? Op naar een baan met meer blije hoogtepunten. Een verslaggever van Radio 1 noemde mij een soort psycholoog nadat ik hem afgelopen maandag had uitgelegd hoe ik twijfelaars

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers Survey commitment van medewerkers B 3 Survey commitment van medewerkers 229 230 Ruim baan voor creatief talent, bijlage 3 Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten

Nadere informatie

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Permanente educatie in Smallingerland Allemaal in ontwikkeling Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Van cursussen professioneel Engels, kennis opdoen bij een andere afdeling tot vierjarige

Nadere informatie

EXPERTS MET KARAKTER

EXPERTS MET KARAKTER EXPERTS MET KARAKTER KANSEN BENUTTEN? EERST ZIEN, DAN SCHAKELEN Tempo-Team is specialist in flexibele arbeid. Door onze koppeling van commercieel denken en een sterke betrokkenheid, zijn we al 35 jaar

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is voor iedereen

Het Nieuwe Werken is voor iedereen Het Nieuwe Werken is voor iedereen Lessen uit 10 Best Practices 2010 Corporate Facility Partners Het Nieuwe Werken inhoud Korte Introductie Het Nieuwe Werken is voor iedereen Gefaseerde aanpak van Het

Nadere informatie

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Ervaar het verschil tussen werken en carrière maken.

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Ervaar het verschil tussen werken en carrière maken. Uniting Expertise, Accelerating Ambitions Ervaar het verschil tussen werken en carrière maken. Onze focus? Jouw persoonlijke ambities overtreffen. De beste zijn in ons vakgebied. Dat is waar de specialisten

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg 25 november 2010, Rotterdam 1 Kleur in de Zorg Projectleider: Yasmin Seddiki Fotografie: Mladen

Nadere informatie

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase Erik Kuik - voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Alliade verbetert de kwaliteit

Nadere informatie

In deze Mastertraining gaan we dieper in op de opgeslagen doelgroep.

In deze Mastertraining gaan we dieper in op de opgeslagen doelgroep. Hi ondernemer, Welkom bij je eenmalige Mastertraining! In deze mail laten wij jou weten wat de laatste ontwikkelingen zijn in Facebookland. Elke maandag versturen wij een Masterplan mail naar onze zilver

Nadere informatie

JONGEREN IN GELDERLAND OVER

JONGEREN IN GELDERLAND OVER JONGEREN IN GELDERLAND OVER een sterk bestuur en hun gemeente Aanleiding De provincie Gelderland werkt samen met VNG Gelderland aan het project Sterk Bestuur Gelderland (SBG). In het project wordt het

Nadere informatie

V O L G E R S F A C E B O O K / D E D R E S S C O A C H W W W. G L A N C Y. N L

V O L G E R S F A C E B O O K / D E D R E S S C O A C H W W W. G L A N C Y. N L SIMPEL STAPPENPLAN VAN JE PASSIE JE WERK MAKEN 3.278 VOLGERS FACEBOOK/DEDRESSCOACH WWW.GLANCY.NL Mijn reis: van passie naar ondernemer Gefeliciteerd! Je hebt een eerste stap gezet. Wat fantastisch dat

Nadere informatie

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL Referenties KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL en ZAAKGERICHT Modern Informatiemanagement Project en programmamanagement Programmamanagement digitaal informatiemanagement Ministerie IenM Van Kaliber is verantwoordelijk

Nadere informatie

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Starten met een opleiding naast je baan? Daar is durf voor nodig en dat begrijpen we bij Inholland Academy als geen

Nadere informatie

Wij willen graag onze eigen beslissingen nemen

Wij willen graag onze eigen beslissingen nemen Jack van Eekelen Noordhoek, 40 melkkoeien en 40 ha akkerbouw Drie jonge mannen werken in VOF-verband op het bedrijf van hun ouders. Hun doel is bedrijfsovername. De een is wat verder dan de ander, maar

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf?

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? Themabijeenkomst Gezond Beleid Employee branding en HRM 10 september 2015 Vraag Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? 1 Employer branding Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

VACATURE: SENIOR SUPPORT ENGINEER

VACATURE: SENIOR SUPPORT ENGINEER 1 VACATURE: SENIOR SUPPORT ENGINEER CLOUD2 ZOEKT JOU! Een gedreven Support Engineer die onze partners uit de brand helpt! Of het nu een makkelijke of moeilijke case is, je vindt het fantastisch om deze

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering.

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering. ADVIESNOTA Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd Inleiding Een gezonde jeugd. Dat is wat onze gemeente wil. Overgewicht onder jongeren vormt echter een bedreiging. Daarom is bestrijding

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang B&W.nr. 11.0700, d.d. 28-6-2011 BBnr. 11.039 Onderwerp Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang Burgemeester en wethouders besluiten:behoudens advies van

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries OVER-gemeenten, de samengevoegde serviceorganisatie van de gemeenten Wormerland en Oostzaan, is begin 2012 gestart met een webcareteam in het

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Ik ben rustiger geworden en haal meer resultaten

Ik ben rustiger geworden en haal meer resultaten Leergang Veranderen en Organiseren in gemeenten Ik ben rustiger geworden en haal meer resultaten Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Hoe bied ik ontwikkelingen in en buiten mijn organisatie

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Digitale informatievoorziening is de cruciale factor EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET ICT in perspectief > EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Het gaat vandaag niet over de techniek, maar over de

Nadere informatie

Toekomstscenario s ROC ASA Utrecht Sport en bewegen

Toekomstscenario s ROC ASA Utrecht Sport en bewegen Toekomstscenario s ROC ASA Utrecht Sport en bewegen De weg naar de werkconferentie 1 Inhoud Centrale vraag Scenario-ontwikkeling Deskresearch Expertgesprekken Confrontatie Clusteren kernonzekerheden Scenario

Nadere informatie

HBO Talentenprijs editie marketing

HBO Talentenprijs editie marketing HBO Talentenprijs editie marketing Nieuwsbrief - maart Donderdag 31 mei 2012 Hanzehogeschool Groningen We zijn aan het eind van de maand maart en dat betekent dat het unieke HBO Talentenprijs event over

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap

ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap Tentoo vindt dat je als ondernemer moet kunnen springen en vliegen. Dat niets je klein of tegen mag houden. En als je wilt vliegen, moet je kunnen loslaten

Nadere informatie

Hoe zorg je dat klanten voor jou kiezen?

Hoe zorg je dat klanten voor jou kiezen? Hoe zorg je dat klanten voor jou kiezen? 1. Wat wel werkt in marketing en wat niet. 2. Hoe kun je zorgen dat je doelgroep je kan vinden en juist voor jou gaat kiezen? 3. Hoe je authentiek kunt zijn en

Nadere informatie

De nieuwe vrijwilliger

De nieuwe vrijwilliger VAN INSPIREREN NAAR ACTIVEREN 15 NOVEMBER 2012 De nieuwe vrijwilliger VRIJWILLIGERS CENTRALE ZWOLLE Steunpunt voor vrijwilligerswerk en informele zorg 1 Discrepantie: Door bezuinigingen minder personeel,

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur

Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur PERSBERICHT REFQ 9 op de 10 HR-managers en topbestuurders geconfronteerd met kostbare mismatch Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur Leiden,

Nadere informatie

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Opleiding én prachtbaan Verpleegkundige als regisseur van de zorg De komende jaren verandert de zorg ingrijpend. Steeds minder mensen verblijven

Nadere informatie

IT United Intervisie sessies 2012 23 april 2012

IT United Intervisie sessies 2012 23 april 2012 IT United Intervisie sessies 2012 23 april 2012 Welkom Hoe Voorstel ronde Thema s Afsluiting Waarom deze sessies? Kennisdeling versterken tussen IT United leden (Een van de voordelen van lidmaatschap)

Nadere informatie

Slim inzetten van menselijk kapitaal

Slim inzetten van menselijk kapitaal Slim inzetten van menselijk kapitaal Congres Public Finance 13-10-3011 BaanBaan: mensgerichte en maatschappelijk verantwoorde mobiliteit Agenda Voorstellen Uitdagingen ogv personeel: kosten besparen en

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Decentralisaties Servicepunt71/HRM ondersteunt bij veranderende eisen aan ambtenaren

Decentralisaties Servicepunt71/HRM ondersteunt bij veranderende eisen aan ambtenaren Decentralisaties Servicepunt71/HRM ondersteunt bij veranderende eisen aan ambtenaren Door: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Net zoals bij alle gemeenten, raken de decentralisaties

Nadere informatie

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES E-blog HR special MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES In duurzaam inzetbaar Door Caroline Heijmans en Teresa Boons, INLEIDING Als je medewerkers en managers vraagt wat zij doen

Nadere informatie

SarCoSan Bezoekadres

SarCoSan Bezoekadres andidaten Je bent net afgestudeerd, op zoek naar ander werk, werkloos of je hebt een uitkering. Misschien ben je toe aan een nieuwe uitdaging, of je wilt ondernemer worden. Ontmoet dan nu je nieuwe werkgever.

Nadere informatie

13:15-13:30 Welkom bij Zwolle Gezonde Stad Joop ten Dam. 13:30-13:55 Checkid Carry Renders. 13:55-14:20 Checkteen Monique Ridder

13:15-13:30 Welkom bij Zwolle Gezonde Stad Joop ten Dam. 13:30-13:55 Checkid Carry Renders. 13:55-14:20 Checkteen Monique Ridder Programma vanmiddag 13:15-13:30 Welkom bij Zwolle Gezonde Stad Joop ten Dam 13:30-13:55 Checkid Carry Renders 13:55-14:20 Checkteen Monique Ridder 14:20-14:45 De Activiteitenmonitor Joop ten Dam 14:45-15:10

Nadere informatie

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Hasmik Matevosyan, mode-onderzoekster Mode-industrie zonder verspilling Hasmik Matevosyan (1987) studeerde

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

uitzenden detacheren werving & selectie payrolling

uitzenden detacheren werving & selectie payrolling Werk beleef je! uitzenden detacheren werving & selectie payrolling Werk beleef je! bij stadion uitzenden 6 redenen om voor Stadion Uitzenden te kiezen 1. betrouwbaar 2. no nonsense 3. humor 4. deskundig

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 Inhoud Inleiding 6 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 2 Instanties in Nederland 13 Belangrijke instanties voor ondernemers 14 Kamer

Nadere informatie