Friese Ömer Kaya is Jonge Ambtenaar van het Jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Friese Ömer Kaya is Jonge Ambtenaar van het Jaar"

Transcriptie

1 VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 3 - maart 2010 kandidaat belicht Werken bij de gemeente Moerdijk is verre van saai. Niet in de laatste plaats omdat... >> tips & evenementen re.public zoekt de beste evenementen waar je als ambtenaar je gezicht moet laten zien... >> het nieuwe werken De vaccinatie voor de Mexicaanse griep. Je staat er niet bij stil, maar het is en heel... >> EEN JAAR LANG HÉT BOEGBEELD VOOR JONGE AMBTENAREN Friese Ömer Kaya is Jonge Ambtenaar van het Jaar Ömer Kaya Ömer Kaya (25 jaar) is op 28 januari in Den Haag gekozen tot Jonge Ambtenaar van het Jaar. Direct wat voor de samen leving kunnen betekenen, dat is mijn drijfveer. De Leeuwardense gemeenteambtenaar had er geen rekening mee gehouden dat hij uit vier kandida - ten gekozen zou worden. Resultaat: vijf kwartier slaap afgelopen nacht. Doordat hij geen andere kleding dan zijn smoking bij zich had, is hij gisternacht teruggegaan naar zijn woonplaats Sneek. Ik kwam vier uur s ochtends thuis. Een half uur later gaan slapen en nu al weer met de trein onderweg naar de radio - studio van BNR, zegt een monter klinkende Kaya om negen uur s morgens. Kaya is de opvolger van Siebren van der Berg, ambtenaar bij de gemeente Smallingerland en dus ook afkomstig uit Friesland. Je hebt aangekondigd je het komend jaar op moderne media te gaan richten. Wat bedoel je daarmee? De overheid kan veel meer gebruik maken van sociale media om de burger bij het beleid te betrekken. Tijdens mijn speech gisteren heb ik het voorbeeld genoemd van de campagne om meisjes tegen baarmoe - derhalskanker in te enten. Op Hy - ves ontstond destijds een tegenbeweging. Die heeft veel invloed heeft gehad op de lage opkomst tijdens de vaccinatiedagen. Mijn analyse is dat de overheid zich onvoldoende verplaatst in wat er op Hyves en andere sociale media gebeurt. Ben je het met minister Ab Klink eens dat ambtenaren zich in discussies moeten mengen op de sociale netwerksites? Ja, helemaal. Maar niet alleen mengen in discussies. Sociale media ook veel meer inzetten als manier om snel iets te weten te komen. Zo was er bijvoorbeeld laatst in Friesland een luchtalarm en iedereen vroeg zich af wat er aan de hand was. Lees verder op pagina 14 >> Positie vrouw ondanks werk kwetsbaar Met als adagium economische zelfstandigheid voor man én vrouw, is er jaren getornd aan het sociale zekerheidstelsel. De komende bezuinigingen zul - len dat stelsel verder doen afbrokkelen. Slecht nieuws voor de vrouw... Lees volledige artikel op pagina 9 >> Zwolle eerste JOGG stad van Nederland De gemeente Zwolle heeft op 19 februari het startschot gegeven aan de zogenaamde 'JOGG' aanpak. JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. Wethouder Erik Dannenberg en ambassa deur van JOGG Paul Rösen moller on derte - kende de intentieverklaring... Lees volledige artikel op pagina 7 >> Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 1

2

3 editie november 2008 Samenwerkingsverbanden in gemeentelijk Nederland Match! maart 2010 Ambities en loopbaanervaringen onder de loep kandidaat belicht Tevreden medewerkers van ge - meente Moerdijk aan het woord Werken bij de gemeente Moerdijk is verre van saai. Niet in de laatste plaats omdat ze werken in een ingewikkelde en dynamische om - geving. Een eigen koers be palen binnen het krachtenveld van Rijk, provincie en grote bedrijven is niet gemakkelijk. Toch pakken ze deze uitdaging met beide handen aan en participeren ze als serieuze ge - spreks partner in prominente projecten. De organisatie Moerdijk is een gemeente met potentie, met name vanwege de strategische ligging tussen de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen. Het benutten van deze ligging én de ambitie om onze burgers een optimaal woon- en leefklimaat te bieden waarbij de identiteit van de woonkernen gehandhaafd blijft, is een uitdaging waar ruim 300 medewerkers gedreven hun schouders onder zetten. VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID Een verzameling ondernemende mensen die van aanpakken houden Net na de geboorte van de ge - meente Moerdijk, in 1997, kwam Edwin Alderliesten (39) de nieuwe organisatie versterken. Hij ging zich bezighouden met de voorbereidingen van het project HSL. Inmiddels rijden de eerste treinen over het tracé en is hij nog steeds een 'Moerdijker'. Inmiddels als teamhoofd Ontwikkeling van de afdeling Ruimtelijke en Maat - schappelijke Ontwikkeling. Moerdijk biedt, zowel intern als extern, een dynamische omgeving. Op ons grondgebied gebeurt altijd van alles. Maar ook onze eigen organisatie is constant in beweging. Je moet er uiteraard zelf voor gaan. Maar ben je bereid om te groeien, dan word je volop gefaciliteerd. Daarnaast biedt Moerdijk een grote mate van vrijheid, maar ook van verantwoordelijkheden. Ik voel me prettig in zo'n omgeving. Van projectleider is hij teamhoofd geworden. Ik heb mensen onder mijn hoede die zich bezig houden met ruimtelijke ontwikkelingen, zoals projectleiders. Daarnaast kent de afdeling mensen die zich buigen over bestemmingsplannen, planeco - nomen en een stedenbouwkundige. Het is een verzameling ondernemende mensen die van aanpakken houden. l Edwin Alderliesten Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 3

4 kandidaat belicht Ambities en loopbaanervaringen onder de loep Match! editie maart 2010 BOEIEN EN BINDEN Als groep invloed uitoefenen op het geheel Salarisadministratie is salaris - administratie zou je zeggen. Toch is dat niet zo. Want ook op dit vakgebied staat de tijd niet stil. Voorbeeldje? De regio West- Brabant vraagt zich af of de gemeenten niet gezamenlijk één salarisadministratie kunnen voe - ren. Anniek van Nederkassel (42) denkt in het Shared Service Centrum maar wat graag mee over dit soort vraagstukken. Boeien en binden, dat is de clou van het personeelsbeleid van de ge - meente Moerdijk. Ik was op een gegeven moment wel klaar met alleen de administratie voeren. Dat heb ik aangegeven en daar is goed op gereageerd. Ik heb verdieping gezocht en gevonden. Zo ben ik lid geweest van de landelijke gebrui - kersvereniging van een software - leverancier. In dat soort clubs wordt een mening van je verwacht. Dat geldt ook voor het Shared Service Centrum. Elf gemeenten hebben de handen ineen geslagen om te onderzoeken wat je samen sterker maakt. Is samenwerking kwaliteitsverhogend, maakt het je minder kwetsbaar of is het zelfs goedkoper? Daar zoekt deze club de antwoorden op. Ik word gezien als kritisch en soms als lastig, maar mijn mening doet er wel toe. Je kunt als groep invloed uitoefenen op het geheel. Dat geeft een betrokken persoon als ik een goed gevoel. l Anniek van Nederkassel VERDIEPING EN VERBREDING Ik heb niets met papieren tijgers, het gaat mij om tastbare resultaten. Mireille de Groot Waar ligt het einddoel? Ze weet het niet precies. Waarschijnlijk wel in de publieke sector. Want het dienen van de belangen van een gemeenschap, dat vindt ze prach - tig. Net als het politieke spel. Ze heet Mireille de Groot (32), haar functie is programmamanager. Ze studeerde cultuur en wetenschapsstudies in Maastricht. Als tussenstation, eigenlijk bij gebrek aan beter, nam ze graag de kans aan om het jeugdbeleid in de gemeente Moerdijk op poten te zetten. Van uitzendwerk en een jaarcontract kwam een vaste aanstelling met de beleidsterreinen jeugd, ouderen en gehandicapten als aandachtsvelden. Na 2,5 jaar kwam de mogelijkheid om zich verder te verdiepen in het vakgebied Kunst en Cultuur. Nu is ze sinds kort programmama - nager, regisseur van gemeentebrede thema's: Ik heb gekozen voor verbreding op het gebied van managementtaken. Eerst kon ik via hele directe lijnen iets betekenen voor de inwoners van de gemeente Moer - dijk. Een voorbeeld is de visie op bibliotheekwerk. Ervoor zorgen, op welke manier dan ook, dat iedereen de beschikking heeft over een bi - bliotheekvoorziening. Nu zit ik er misschien iets verder vanaf. Maar ook hier geldt dat ik niets met papieren tijgers heb, het gaat mij om tastbare resultaten. l pagina 4 Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl

5 editie november 2008 Samenwerkingsverbanden in gemeentelijk Nederland Match! maart 2010 Ambities en loopbaanervaringen onder de loep kandidaat belicht GROEITRAJECT Er valt hier als applicatiebeheerder nog genoeg te leren. In mijn rugzakje zitten oplei - dingen op het gebied van bedrijfs - kunde, dienstverlening en informatica. Allemaal bouwstenen die nu bij de gemeente Moerdijk op zijn plaats vallen. Aan het woord is Natasja Meeuwis (26), medewerk - ster Documentaire Informatie voor - ziening, in gemeenteland bekend onder de afkorting DIV. Ze begon als uitzendkracht voor de postregistratie. Ze groeide door naar applicatiebeheerder Verseon, het digitale registratiesysteem voor alle soorten documenten. Inmiddels richt ze dit paradepaardje van de digitale dienstverlening ook mee in. Ze ziet het als een nieuwe uitdaging in haar loopbaan. nog genoeg te leren'', zegt de en - thousiaste Natasja. Via specifieke cursussen of opleidingen krijgt ze in Moerdijk ook volop de kans om zich verder te ontwikkelen. Daarnaast zijn er de praktische voordelen van deze baan: Ik woon in Roosendaal, lekker dichtbij. Moerdijk is ook qua afmeting een gemeente waar Natasja zich prettig bij voelt. Niet zo'n enorme ge - meente, we vormen echt een hechte club. Dat komt nog eens dubbel tot zijn recht op de afdeling Infor - matievoorziening en Facilitaire Za - ken. We delen lief en leed. Ik voel me er als een vis in het water. l Natasja Meeuwis Ik zit nog volop in een groeitraject. Er valt hier als applicatiebeheerder UNIEKE UITDAGING Regels zijn goed, maar geen overbodige regels Patrick Simpelaar Nederlanders zijn dol op regels, maar houden niet van handha - ving. Deze binnenkomer doet vermoeden dat Patrick Simpelaar (33) het slecht naar zijn zin heeft als teamhoofd Handhaving bij de gemeente Moerdijk. Niets is minder waar: Het is een voorrecht om leiding te mogen geven in een zo vooruitstrevende organisatie. Patrick kwam binnen via een detachteringbureau. In zeer korte tijd liep zijn weg van hand - havingsjurist via coördinator naar teamhoofd. Het mag best een bliksemcarrière genoemd worden. Vanaf dag één had ik het naar mijn zin. De cultuur is laagdrempelig, de sfeer open en gemoedelijk. Daarnaast is vooral het unieke gebied een pré. Moerdijk heeft het allemaal. Risicovolle bedrijven, spoor- en snelwegen, beschermde stadsgezichten en agrarische be - drijven. Het is zo maar een greep uit het aanbod. Het betekent dat we werken met een breed scala aan regels. Complexe vraagstukken zijn hier aan de orde van de dag. Regels zijn goed, maar geen overbodige regels. Daarom is Moerdijk druk doende met het afschaffen van ballast. De regels die overblijven, willen we op een juiste manier handhaven. Patrick blijft voorlopig in Moerdijk: Moerdijk voldoet aan de belangrijkste eisen voor mijn werkomgeving: een goede sfeer en een echte uitdaging! l Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 5

6

7 Match! editie maart 2010 Een gemeente uitgelicht gemeente in focus We willen dat de Nederlandse jeugd de gezondste van Europa wordt. Zwolle eerste JOGG stad van Nederland De gemeente Zwolle heeft op 19 februari het startschot gegeven aan de zogenaamde 'JOGG' aanpak. JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. Wethouder Erik Dannenberg en ambassadeur van JOGG Paul Rösenmoller onderte - kende de intentieverklaring. Met de aanpak willen ze allerlei activi - teiten in de wijk, op school en binnen het gezin gaan uitvoeren om zo het overgewichtsprobleem aan te pakken. Het Convenant Gezond gewicht ondersteunt de gemeenten bij het invoeren van de aanpak. Rosenmöller is, naast ambassadeur van JOGG, voorzitter van de stuurgroep Convenant Gezond Gewicht. Rosenmöller: Over 5 jaar zal de JOGG aanpak in 75 gemeenten ingevoerd zijn. We willen dat de Nederlandse jeugd de gezondste van Europa wordt. Succesvol De aanpak in Zwolle om het overgewicht bij kinderen aan te pakken is tot nu toe succesvol gebleken. In 2006 is de GGD in op - dracht van de gemeente in de wijken Diezerpoort en Holtenbroek het programma Samen Gezond ge - start. Door meer partners uit de stad te betrekken en de JOGG aanpak toe te passen gaat de gemeente de huidige aanpak van overgewicht verbreden naar het programma de Gezonde Stad. Stad plaats. Tijdens deze bijeenkomst konden alle betrokken partijen die met elkaar samenwerken op het gebied van gezondheid of belangstelling hebben om overgewicht terug te brengen, el - kaar ontmoeten en ideeën ont - wikkelen. Paul Rosenmöller overhandigde Erik Dannenberg een JOGG-jack en speciaal voor het programma de Gezonde Stad een JOGG-box met spelmaterialen. Belang van gezond gewicht Tijdens deze bijeenkomst onderstreepte Erik Dannenberg het belang van een gezond gewicht. Overgewicht onder alle leeftijdsgroepen neemt nog steeds toe. De gemeente en ook het bedrijfsleven en een groot aantal maatschappelijke organisaties hebben de toename van overgewicht inmiddels als probleem onderkend. Samen zetten we ons in voor een gezondere levensstijl. Met een gezondere leefstijl word je niet alleen ouder, je voelt je ook gelukkiger. Jongeren Op Gezond Gewicht Met de ondertekening van de intentieverklaring geven de gemeente Zwolle en Convenant Gezond Gewicht aan hoe zij gaan samenwerken in de JOGG aanpak naar de Gezonde Stad. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Deze aanpak kenmerkt zich door het uitvoeren van allerlei activiteiten in de wijk, op de school of in het gezin. In de JOGG aanpak staan vijf pijlers centraal: 1. Bestuurlijk draagvlak: voorwaarde voor succes is dat het programma in diverse beleidsterreinen zichtbaar moet zijn voor de inwoners van Zwolle. 2. Sociale Marketing: het gedrag op het gebied van beweging en voeding van de jeugd positief beïnvloeden. Het toepassen van marketing voor gezondheidsbeleid is nieuw. 3. Publieke en private samenwer - king: doel hiervan is ondernemers te verbinden aan gezonde producten en leefstijl. 4. Onderzoek: best practices uit onderzoeken worden door de GGD vertaald naar nieuwe acties in de wijk. 5. Zorg en Preventie: er is al een sa - menwerkingsverband met zorg - instellingen, Het Onderzoeks - centrum Preventie Overgewicht Zwolle (OPOZ), lectoraat de Gezonde Stad VU/Windesheim en Icare. Zij werken samen aan de ketenaanpak (d.i.signaleren, verwijzen en begeleiden van patiënten met overgewicht). Er zal een verdere samenwerking komen met zorgverzekeraars. JOGG is de Nederlandse variant van het Franse EPODE, dat al jaren zeer succesvol is. Het Convenant Gezond Gewicht ondersteunt de gemeenten bij het invoeren van deze aanpak. Door de samenwer - king met JOGG kan de gemeente de vijf pijlers verder uitwerken en verstevigen zodat gezond gewicht en een gezonde leefstijl in heel Zwolle wordt uitgedragen. l Bron: Persbericht gemeente Zwolle Vrijdag 19 februari vond in het stadhuis de startbijeenkomst Gezonde Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 7

8

9 Match! editie maart 2010 Een organisatie, die een rol speelt binnen de overheid nader bekeken Met als adagium economische zelfstandigheid voor man én vrouw, is er jaren getornd aan het sociale zekerheidstelsel. De komende bezuinigingen zullen dat stelsel verder doen afbrokkelen. Slecht nieuws voor de vrouw. Sociale zekerheid Arbeid is sinds begin jaren negentig de toverformule die iedereen uit de afhankelijkheid van sociale voorzieningen moet halen. Bestaanszekerheid door betaald werk. Maar dat is een mythe. Myrtille Hellendoorn (58) promoveerde vorige week op een onderzoek naar de economische positie van vrouwen tussen 1950 en Die zou verbeterd zijn door de ontmanteling van het kostwinnersmodel: de vrouw is niet langer afhankelijk van het inkomen van haar echtgenoot. Maar die verbete - ring kwam er niet. Er zijn veel meer vrouwen gaan werken. Dat is toch goed nieuws? Positie vrouw on - danks werk kwetsbaar In de jaren zestig werkte zo n zeven procent van de gehuwde vrouwen, nu is dat grofweg vijfenzeventig procent. Een enorme verandering in een relatief korte periode. Maar een baan is niet hetzelfde als economische onafhankelijkheid. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de jaarinkomens van vrouwen vaak niet eens in de buurt komen van de inkomensgrens die men hanteert voor economische zelf - standigheid, namelijk de netto bij - stand voor een alleenstaande. En trouwens, wie kan daarmee een heel leven in haar eigen onderhoud en dat van haar kinderen voorzien? In jouw onderzoek stel je dat de afkalving van de sociale zekerheid de positie van vrouwen nog verder verslechterd heeft. De ontwikkelingen hebben eigenlijk in de verkeerde volgorde plaatsgevonden: eerst was er het adagium dat vrouwen economisch zelf - standig moeten zijn. Vervolgens zijn regelingen voor bijvoorbeeld alimentatie en weduwepensioen flink versoberd. Daarmee is volledig voorbij gegaan aan het feit dat de wereld niet alleen bestaat uit werken de individuen. Er zijn ook mensen voor wie gezorgd moet worden. Bij de overgang van het kostwinnersmodel naar het idee van economische zelfstandigheid is elke compensatie voor niet-arbeid verloren gegaan. En bij de komende bezuinigingen staan die sociale voorzieningen weer voorin de rij. Zorgtaken en werk, dat is toch wel te combineren? Jawel. Maar zorgtaken en economische zelf - standigheid voor het leven niet. Veel vrou - wen werken parttime in laagbetaalde functies. En van de eerlijke verdeling van zorgtaken tussen man en vrouw is weinig terecht gekomen. Is economische zelfstandigheid dan van ondergeschikt belang voor vrouwen? In de huidige economie zijn nog steeds veel vrouwen afhankelijk van het inkomen van hun man. Wanneer een medekostwinner wegvalt zijn er maar weinig vrouwen die voldoende inkomen hebben. En de meeste vrouwen hebben ook zorgtaken. Het CDA heeft de mond vol over het gezin en over mantelzorg. Maar iedereen moet ook de arbeidsmarkt op. Dat rijmt niet met elkaar. Hoe zou het volgens jou wel moeten? Ik vind dat er een principiële discussie moet komen: willen we net als in de VS dat vrouwen (en mannen) drie verschillende baantjes hebben om het hoofd boven water te houden? Die discussie wordt nu niet gevoerd. De overheid denkt alleen maar aan activering door betaald werk, zoals met de Work First-trajecten. Daar ben jij geen voorstander van? De beleidsprincipes en de realiteit liggen er mijlenver uit elkaar. De realiteit is dat veel mensen onder het motto werken is goed voor je, in slecht betaald werk zonder rechts zekerheid terecht komen. Vrouwen combineren dat dan nog met zorgtaken. Schande! Werk is niet zaligmakend. l Auteur: Helene Seevinck Bron: re.public 2010, nr. 8 Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 9

10

11 Match! editie maart 2010 Een verandering van processen het nieuwe werken HET PROJECT: VACCINATIE MEXICAANSE GRIEP Wij hebben voldoende in huis om zo n klus perfect aan te pakken De vaccinatie voor de Mexicaanse griep. Je staat er niet bij stil, maar het is een heel project voor de gemeente. Zorgen dat op één dag 6800 mensen uit Heerhugowaard, Opmeer en Langedijk een prik kunnen krijgen. En datzelfde een paar weken later opnieuw. Het is de GGD die prikt, maar alles eromheen mag de gemeente orga - niseren. Met de inzet van een flink aantal collega s is dat prima gelukt: We hebben het aangepakt volgens de structuur van het rampenplan en dat bleek uitstekend te werken! Als algemeen coördinator ram - penbestrijding kreeg Kees Bogerd de taak toebedeeld de gemeentelijke rol in te vullen rondom de vaccinatie voor de Mexicaanse griep: Het is niet direct een ramp maar het gaat wel om een grote klus die op zeer korte termijn goed en strak geregeld moet worden. Het ram - penplan met de bijbehorende draaiboeken biedt daarvoor een mooie structuur. Locatie In totaal 6800 inwoners van Langedijk, Opmeer en Heerhugo - waard ontvingen van de GGD een uitnodiging om zich op 25 november te melden voor een prik bij de sporthal-zuid in Heerhugowaard. Kees: Wij hadden onze twijfels bij die locatie, met name vanwege de verkeersstromen, en dachten eerder aan sportcomplex de Waardergolf. Volgens de GGD en de politie echter, was het zeven jaar geleden met de prik voor de Meningo - kokken ook prima gegaan. Maar inmiddels is er behoorlijk wat bij gebouwd in rondom het complex in Heerhugowaard-Zuid. Mike Zuurbier, die volgens het rampenplan medeverantwoordelijk is voor verkeerszaken, maakte zich inderdaad zorgen: De sporthal staat nu middenin een gewone woonwijk. Er is veel minder parkeerruimte en de doorgaande weg is een stuk drukker geworden. Wij hebben ons dus voorbereid op het worst case scenario. Kees: Daarbij komt dat juist de inwoners van Langedijk s middags na half vijf waren uitgenodigd. Mike: Vol in onze avondspits dus! Parkeren Maar ze hebben het prima gered. Met extra fietsenrekken op de parkeerplaats, die toen ze niet werden gebruikt vanwege het slechte weer, prompt weer werden weggehaald voor meer parkeerruimte. Verkeers - regelaars zorgden ervoor dat de parkeerplaats niet te vol liep en dat op tijd mensen naar een andere plek werden gestuurd om te parkeren. Mike: Al snel bleek dat alles binnen uitstekend geregeld was en dat de mensen binnen 5 minuten weer buiten stonden. Dat betekende dat een parkeerplek slechts een kwar - tier in plaats van een half uur per keer bezet was. Dat scheelt natuur - lijk een heleboel. Alleen tegen de avond merkten we dat het echt wat drukker werd. Naast de collega s die standaard in de draaiboeken zijn opgenomen voor bepaalde taken bij een ramp, werd de hulp gevraagd van andere collega s die zich een dagdeel konden vrijmaken. Zestien collega s uit Heerhugowaard en zestien mede - werkers van de gemeenten Obdam en Langedijk boden assistentie aan. Friedel Nijman was één van de Collega s Henk Ernst en Luciënne Sprenkeling nemen oproepkaarten in terwijl Tim Harte op de achtergrond in gesprek is met een meisje. Fotografie: Henk Bangma Heerhugowaardse collega s die me - teen reageerden op de oproep via intranet: Ik vind het prettig om iets voor de gemeente en de inwoners te betekenen op een wat breder vlak dan in je eigen werkgebied. En het was ontzettend leuk om te doen. Ik ben begonnen bij de ontvangsttafel waar je de kaarten inneemt en mensen doorstuurt. Ik heb nog een tijdje bij de wachtrijen gestaan die er overigens nauwelijks waren. Ik heb aan de informatiebalie gezeten en ben ook nog even bij het ballonnen uitdelen geweest. Het was leuk om al die blije kindergezichtjes te zien. Al werden ze wel een stukje minder blij als ze verderop in de zaal andere kinderen hoorden huilen. Mike: Vandaar dat de collega s binnen na een halfuur de prikruimte hebben afgeschermd, zodat je als je stond te wachten niet kon zien wat er verderop gebeurde. Beter dan een rampenoefening, zo n plotselinge massavaccinatie? Kees: Ja, hier leer je meer van dan van een oefening op papier. Ik heb dan ook iedereen die meegewerkt heeft gevraagd ervaringen door te geven. Die ben ik nu aan het ver - werken in het systeem. Wat we van iedereen hoorden is dat de voorbereiding goed was en dat alles in het algemeen goed is verlopen. Wel waren er wat kanttekeningen. Zo Met de inzet van een flink aantal collega s is dat prima gelukt was het best koud in de sporthal; er waren geen warme maaltijden voor de medewerkers die langer bleven; en op een gegeven moment gingen teveel prikkers van de GGD tegelij - kertijd eten, zodat er toch een opstopping kwam. Sommige punten zijn direct meegenomen voor de tweede prikdag op 16 december en andere nemen we mee als algemeen leerpunt voor de toekomst. Veilige ramp Mike: Dit was als het ware een veilige ramp, waar je met elkaar veel van leert. Over de samenwer - king en de samenhang tussen de verschillende functies bijvoorbeeld. Verder heb ik gezien dat je echt in gesprek met samenwerkingspartners zoals bijvoorbeeld de politie moet vragen waar je rekening mee moet houden. Wij gingen nu uit van het worst case scenario wat ge lukkig niet is uitgekomen. En mis schien kun je ook beter maat - regelen gaandeweg afromen dan andersom. Tevreden over het geheel? Kees: Ja, we hebben weer eens gezien dat er in deze gemeente een groot draagvlak is voor rampenbestrijding. We hebben genoeg in huis om dit soort zaken perfect aan te pakken. Friedel: Ook van de bezoekers heb ik geen wanklank gehoord. Afgezien van één boze moeder die vond dat er ook wel iets leuks voor de kinderen had mogen zijn, zoals een Sinterklaas Ik heb gezegd dat ik de opmerking doorgeef aan de organisatie l Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 11

12

13 Match! editie december maart persoonlijke ontwikkeling mobiliteit Samenwerkingsverbanden in gemeentelijk Nederland HOE KWALITEIT EN KOSTENBESPARING SAMEN KUNNEN GAAN Vertrouwen in uw salaris? Continuïteit en kwaliteit gaan hand Voor veel medewerkers is de maandelijkse salarisbetaling het hoogtepunt van hun werkzaamheden, voor anderen is het de kroon op hun werk en voor een kleine restgroep een reële beloning voor hun inzet. Voor de werkgever is de salarisbetaling meestal de grootste kostenpost op de begroting. Genoeg redenen om eens goed naar het hele proces rondom de salarisadministratie te kijken. De laatste 15 tot 20 jaar is er in de samenleving, en ook op het vakgebied van de salarisadministratie, veel veranderd. Medewerkers zijn mondiger geworden rondom hun arbeidsvoorwaarden en de steeds complexer wordende wet- en regelgeving vraagt om een vakkundige en efficiënte manier van werken. Daarbij speelt niet alleen de hoge kostenpost van de salarissen een rol, maar ook de kostenpost die ge - moeid is met de uitvoering. De kerntakendiscussie rondom de salarisadministratie wordt volop gevoerd: blijven we het zelf doen en kunnen we daarbij de benodigde kwaliteit en continuïteit bieden of moeten we deze werkzaamheden outsourcen? De voor- en nadelen van deze opties een rij. Een eigen salarisadministrateur Een eigen salarisadministrateur heeft als voordeel dat de aansturing binnen de eigen organisatie geregeld wordt. De organisatie kan direct zijn eigen prioriteiten stellen en de salarisadministratie heeft een eigen gezicht voor het management in hand met een efficiënte. en de medewerkers. Enkele nadelen van een eigen salarisadministrateur zijn de continuïteit en de kwaliteit. De continuïteit loopt, vooral bij solistische functies, gevaar als de salarisadministrateur vertrekt of uitvalt door ziekte. Het waarborgen van de kwaliteit en het continue blij - ven investeren in scholing voor een dergelijke functie is een hoge kostenpost en er is vaak geen tweede medewerker binnen de organisatie die de juistheid van de interpretatie van de salarisadmini - strateur kan toetsen. Ondersteuning door een externe salarisadministrateur De nadelen van een eigen salaris - administrateur kunnen voor een groot deel worden opgevangen door de functie uit te besteden. Dat kan door een externe salarisadmi - nistrateur te detacheren binnen de eigen organisatie. Daarmee zijn de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd. De externe organisatie staat garant voor tijdige kwalitatieve vervanging en voor de scholing. Bovendien hebben deze salaris - administrateurs vaak meerdere opdrachtgevers en collega s die ze kunnen raadplegen bij complexe zaken. Deze vorm van ondersteu - ning wordt binnen onze organisatie aangeduid met de term Inbe - steding. De geboden continuïteit en kwaliteit gaan hand in hand met een efficiënte en effectieve verwer - king van de salarissen. De kosten zijn over langere termijn gezien nauwelijks hoger dan die van een eigen salarisadministrateur. Outsourcen van de salaris - administratie Het volledig outsourcen van de salarisadministratie lijkt tegen woor - dig het toverwoord voor veel orga - nisaties. Het is vaak veel goedkoper en de continuïteit is gewaarborgd. Dat is waar, maar bij de reguliere uitbestedingvariant valt op de kwaliteit vaak nog wel wat af te dingen. Afstemming van complexe zaken en de vraagbaakfunctie met betrekking tot salaristechnische zaken gaat bij uitbesteding vaak moeizaam. Dit wordt veroorzaakt doordat de salarisadministratie fysiek op afstand zit en door het gevoel dat de salarisadministratie geen gezicht heeft. Daarom kiezen veel organisaties voor een tussenvariant, waarbij de administratieve verwerking van de salarismutaties plaatsvindt bij het salarisadministratiekantoor en dat binnen de eigen organisatie een aantal dagen per maand een externe salarisadviseur aanwezig is. Deze vorm van dienstverlening combineert de financiële voordelen van uitbesteden met de kwalitatieve en efficiency voordelen van onder - steuning door een externe salaris - administrateur. In de grafiek zijn de kosten van een eigen salarisadmi - nistrateur afgezet tegen de kosten bij outsourcing. l Evert van den Brink Senior adviseur en Partner bij NCOD Personeel, Salaris & Rechtspositie Jouw verhaal in Match!? Wil jij ook graag redactioneel bijdragen aan Match! en je ambities en loopbaanervaringen delen met werkzoekenden en P&O-ers binnen gemeentelijk Nederland? Of ben je bezig met een interessant project bij een gemeente? Wij zijn altijd op zoek naar boeiende verhalen, waarbij we ervaren ambtenaren en afgestudeerde HBO- of WO-ers aan het woord laten. Meld je nu aan via en misschien staat jouw verhaal wel in de volgende editie van Match!. Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 13

14 in persona De ambtenaar aan het woord Match! editie maart 2010 >> Vervolg van pagina 1 Ik ben op Twitter gaan zoeken en binnen twee minuten wist ik wat er aan de hand was. Overigens vind ik dat je als overheid ook rekening moet houden met mensen die geen toegang hebben tot sociale media op internet. Zoals ouderen, analfabeten en sommige allochtonen. Ambtenaren moeten dus ook nog altijd op straat of in het gemeentehuis direct in contact staan met burgers. Met welk onderwerp wil je jezelf nog meer gaan bezighouden? Ik wil jongeren inzichtelijk maken wat werken voor de overheid inhoudt. Omdat het nu crisis is, wordt de overheid als een inte - Ömer Kaya ressante werkgever gezien. Maar dat moet ook daarna nog zo zijn. Ik wil graag gastcolleges op scholen gaan geven over het werk als ambtenaar. Onder allochtone jongeren is werken voor de overheid nooit populair geweest. Als ambtenaar direct wat voor de samen - leving kunnen doen Hoe verklaar je dat? Ze weten niet wat het werk inhoudt en hebben het idee dat ze tussen allemaal grijze mannen komen te werken. Ik denk dat ook allochtone jongeren te interesseren zijn voor de overheid. Als je maar duidelijk maakt dat je als ambtenaar direct wat voor de samenleving kan doen. Dat is ook mijn drijfveer om ambtenaar te zijn. Je voelt je in de eerst plaatst Fries en je bent trots op Leeuwarden en Sneek, zei je gisteren. Zie je jezelf carrière maken de Randstad, bij het rijk of misschien ver weg op de Antillen? Nou, ik weet het niet. Misschien zit ik over twintig jaar nog steeds in Leeuwarden. Wie weet zit ik in Au - stralië. Ik word gedreven door wat ik binnen een organisatie kan doen, niet door de plek waar ik werk. l Auteur: Martijn van der Kooij Bron: re.public 2010, nr. 5 tips & evenementen Match! editie maart 2010 Netwerkagenda maart re.public zoekt de beste evenementen waar je als ambtenaar je gezicht moet laten zien, kennis op doet, of collega's ontmoet. De selectie voor de komende weken. 16 maart 2010: Jaarcongres PROJECT XXL Congrescentrum, Amstelveen PRO JECT XXL is een jaarlijks congres dat je een nieuwe, andere kijk geeft op de organisatie en informatievoorzie - ning van succesvolle grote, complexe (semi) overheidsprojecten. Om kennis te delen, daarvan te leren en je netwerk te verrijken met andere professionals. In de verschillende aansprekende cases gaan we het vooral hebben over thema s als: hoe maak je ruimte voor ondernemerschap, hoe manoeuvreer je tussen business case en prestige, hoe regisseer je tijd, geld en benefits in samenhang? Meer informatie op 16 maart 2010 : Congres Hoe bindt u jongeren aan uw gemeente? Musis Sacrum, Arnhem UP seminars organiseert in samenwerking met Metafoor het congres Hoe bindt u jongeren aan uw gemeente. De babyboomgeneratie gaat met pensioen. Over vergrijzing wordt het afgelopen decennium al veel gesproken. Maar veel gemeenten hebben te kampen met een ander probleem: de ontgroening. Ze kampen met een uittocht van jongeren die elders gaan studeren en werken. Tijdens dit congres zullen deskundigen uitgebreid ingaan op de ontgroening van de gemeenten. Wat zijn de oorzaken? En wat is er eigenlijk aan te doen? Meer informatie op 23 maart 2010: Congres MVO 2010 WTC Beurs-World Trade Center, Rotterdam Even totaal en PS&O (Van der Pluijm Sponsoring & Organisatie) organiseren het MVO Het vakinhoudelijk congres vormt een platform waar directie, management en visionairs van grote én kleine bedrijven, jonge ondernemers, overheid instanties, instellingen en maatschappelijke organisaties (NGO s), inspiratie opdoen over de trends en duurzame ontwikkelingen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en waar het thema toekomst centraal staat. Tijdens het congres delen prominente sprekers vanuit de overheid, het bedrijfsleven en andere vanuit MVO betrokken organisaties en instanties aan de hand van praktijk voorbeelden hun visie en ervaringen. Meer informatie op 23 en 24 maart 2010: De VNG Belastingconferentie 2010 De Koningshof, Veldhoven De VNG organiseert de Belastingconfe - rentie Ook dit jaar sta je op belastinggebied weer voor een aantal nieuwe uitdagingen. Om nieuwe uitdagingen aan te gaan zoals breder gebruik van WOZ-gegevens, de WABO, de brede rioolheffing, de BIZ, de roep om meer transparantie in tarieven en een verder gaande intergemeentelijke samenwerking, heb je vakinhoudelijke kennis nodig. Dat is de reden om de conferentie in het teken te stellen van kwaliteit in contact en communicatie. Hij is bestemd voor bestuurders en ambte - naren van gemeenten en overige geïnteresseerden, zoals andere lokale overheden en het bedrijfsleven. 23 t/m 26 maart 2010: Vakbeurs 2010 Intertraffic RAI, Amsterdam Intertraffic is de toonaangevende vakbeurs voor de verkeers- en transportindustrie. Vanaf de eerste editie in 1972 heeft Intertraffic Amsterdam zich ontwik - keld tot het podium waar professio - nals vanuit de hele wereld elkaar ontmoeten. Door het bijwonen van dit evenement blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur, verkeersmanagement, veiligheid en parkeren. De belangrijkste bedrijven wereldwijd tonen hun nieuwste producten en technieken tijdens een vierdaags festijn van zakelijke bijeenkomsten en leermogelijk - heden. De beurs trekt bezoekers van hoog niveau: eindbeslissers, medebe - slissers en adviseurs van bedrijven, aannemers, locale, nationale en internationale overheden. Meer informatie op 24 maart 2010: Congres Formulieren: Verwarrend Begrijpelijk De Eenhoorn, Amersfoort Formu - lieren is nog steeds het meest gebruikte communicatiemiddel om informatie van burgers te vragen. Hoe kan dit op een voor de burger vrien- pagina 14 Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl

15 Match! editie maart 2010 tips & evenementen delijke, begrijpelijke en efficiënte manier? Kom voor de antwoorden naar het congres: Werkconferentie Begrijpelijke Formulieren. Je kunt deelnemen aan verschillende workshops, kennismaken met collega formulierenmakers en er is een informatiemarkt. We vragen je ook te reageren op een stelling. Jouw reactie dient ter inspiratie voor anderen. Meer informatie op - lijkeformulieren.nl. 24 en 25 maart 2010: Congres Het nieuwe werken in breed perspectief Waterschap Rivierenland, Tiel Meestal gaat de introductie van het nieuwe werken (HNW) in een orga - nisatie gepaard met het betrekken van een nieuw gebouw of het compleet herinrichten van een bestaand gebouw. Uniek aan dit congres is dat sprekers uit verschillende orga - nisaties werkelijk alle aspecten die samenhangen met de invoering van HNW behandelen. U volgt alle interactieve verhalen en gaat met een compleet beeld huiswaarts. Van directeur tot HR, van architect tot projectleider, van facility tot ICT, van finance tot management en van binnenhuisarchitect tot arbeidsvoorwaardenspecialist. Meer info op 25 maart 2010: Bijeenkomst: Jonge Ambtenarendag Theater Carré, Amsterdam De jaarlijks terugkerende Jonge Ambtena - rendag zorgt ervoor dat jonge ambtenaren uit alle overheidslagen vanuit het hele land samen komen om een dag vol leuke en interessante workshops, discussies en themalunches te beleven. De dag wordt georganiseerd door de Stichting Jonge Ambtenaren. Ook in 2010 is re.public, hét platform voor ambtenaren, de exclusieve mediapartner van de Jonge Ambtena - rendag. Meer informatie op 31 maart 2010: Congres Energie Management 2010 Dekker, Zoetermeer Energie Management 2010 brengt experts uit het bedrijfsleven, industrie, overheid en de non profit sector samen. Het congres geeft de bezoekers door middel van lezingen, praktijkvoorbeelden en toepassingsmogelijkheden inzicht in: hoe men grip kan krijgen op het energieverbruik, waar men kosten - besparingen kan realiseren en hoe men duurzaam kan ondernemen. l Aanmelden Wil je Match! maandelijks in je mailbox ontvangen? Klik hier en schrijf je in op GemeenteBanen.nl. Colofon Contact Match! is een gratis, online krant die maandelijks verschijnt. Het is een zelfstandige uitgave naast de carrièresite GemeenteBanen.nl en de krant richt zich primair op banenzoekers binnen de lokale overheid. Redactie: Fotografie: Vormgeving: Advertentie acquisitie: Annelies Schilder, Nico van den Bergh Henk Bangma Sjoerd Klinkenberg Peter de Wit, Livvy de Looijer, Jobsrepublic, of Naam Match! De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgever Jobsrepublic, onderdeel van Sdu Information Solutions Toermalijnstraat 8a, 1812 RL Alkmaar Telefoon Fax Advertentiemogelijkheden Plaats een opgemaakte (personeels-)advertentie, advertorial of banner in de Match!. Klik hier voor alle mogelijkheden, formaten en tarieven Verspreiding maandelijks via aan kandidaten met service van de overheid carrièresites van Jobsrepublic. En aan P&O-contacten in de publieke sector. Tevens online beschikbaar op de homepage van GemeenteBanen.nl. Overige mogelijkheden Adverteren in Match! kan al vanaf 395,-. Neem voor meer in for matie en de tarieven contact op met Peter de Wit of Livvy de Looijer via of

16

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Leiderschap en talent in de gemeentelijke top

Leiderschap en talent in de gemeentelijke top VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 6 - december 2010 kandidaat belicht Sinds een jaar werk ik als civieltechnisch

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

'Jonge ambtenaren moeten één front gaan vormen.' VacatureMatch! De GemeenteBanen Krant van Nederland. tot uw dienst. kandidaat belicht.

'Jonge ambtenaren moeten één front gaan vormen.' VacatureMatch! De GemeenteBanen Krant van Nederland. tot uw dienst. kandidaat belicht. VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 11 - april 2008 kandidaat belicht Mijn naam is Marlen Wirjo en ik ben 29 jaar. Ik ben geboren in

Nadere informatie

02 Het relatiemagazine. Barbara Baarsma. in dit nummer: In gesprek met. Beleidsstatistiek. directeur HCSS CBS viert 10 jaar

02 Het relatiemagazine. Barbara Baarsma. in dit nummer: In gesprek met. Beleidsstatistiek. directeur HCSS CBS viert 10 jaar In gesprek met Barbara Baarsma in dit nummer: Interview gesprek met met Sophie Rob de Wijk, in t Veld directeur HCSS CBS viert 10 jaar Centrum Demografische voor Beleidsstatistiek gevolgen van de economische

Nadere informatie

INZAKE WORK IN PRGRESS

INZAKE WORK IN PRGRESS INZAKE WORK IN PRGRESS Microsoft B.V. Evert van de Beekstraat 354 1118 CZ Schiphol postbus 12377 1100 AJ Amsterdam Zuidoost telefoon 020 500 10 40 www.microsoft.nl/ec Work in Progress COLOFON Hoofdredactie

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

nummer 4 - februari 2014

nummer 4 - februari 2014 nummer 4 - februari 2014 Soufyan weet nu wat het begin van succes is Emile Roemer in gesprek met K!X-leerlingen Microsoft: met een goed idee kom je ver! Geen bla-bla, maar doen: dat is de kracht van K!X

Nadere informatie

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 7 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 1 Big data in de praktijk René Penning de Vries Boegbeeld ICT ziet groeikansen

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

TIJD VOOR. Jos van der Lans. INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET BURGERS & PROFESSIONALS. naar achteren dringen.

TIJD VOOR. Jos van der Lans. INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET BURGERS & PROFESSIONALS. naar achteren dringen. Jos van der Lans BURGERS & PROFESSIONALS TIJD VOOR meedoen INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET naar achteren dringen Februari 2014 colofon Column Februari 2014 FCB stimuleert en ondersteunt

Nadere informatie

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Ambassadeursnetwerk diversiteit 2013

Ambassadeursnetwerk diversiteit 2013 van gemeenten, provincies en waterschappen DE AMBASSADEURS IN BEELD Inleiding Aanleiding Nederland heeft een zeer divers samengestelde bevolking. Een diversiteit die veel overheidsorganisaties graag terug

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, september 2014 38 Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

GRAFIMEDIA & TECHNIEK

GRAFIMEDIA & TECHNIEK KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL Valikondereen Signcao?P02 Komendejarenvoorveel ledendramatisch P07 GRAFIMEDIA & TECHNIEK Jaargang 4 / Editie 05 / 8/12/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor

Nadere informatie

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking iza 1 2014 Informatiekrant voor werkgevers inbedrijf 4 Breda helpt oudere medewerkers in fysiek belastende functies langer door te werken Marion van Kuijk en Saskia Boelema Inhoud 2 Hervorming WMO De overheveling

Nadere informatie

INHOUD THEMADOSSIER: NETWERKEN 31 INHOUDSOPGAVE EDITORIAL 4 INTERVIEW MET BERT VAN OOSTVEEN 6 KORTE BERICHTEN 10 DE LERENDE SPORTVERENIGING 12

INHOUD THEMADOSSIER: NETWERKEN 31 INHOUDSOPGAVE EDITORIAL 4 INTERVIEW MET BERT VAN OOSTVEEN 6 KORTE BERICHTEN 10 DE LERENDE SPORTVERENIGING 12 INHOUDSOPGAVE INHOUD EDITORIAL 4 INTERVIEW MET BERT VAN OOSTVEEN 6 Volharden, je lijn doorzetten en de stip op de horizon bewaken RENÉ VAN DEN BURG EN MARIJKE FLEUREN KORTE BERICHTEN 10 DE LERENDE SPORTVERENIGING

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Van de voorzitter. VOB Magazine Pagina 01 VOB. Magazine

Van de voorzitter. VOB Magazine Pagina 01 VOB. Magazine VOB december 2011 VOBa MAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN DE Magazine VERENIGING ONDERNEMERSBELANGEN HOOGEZAND-SAPPEMEER NIEUWS ONDERNEMEN OPINIE THEMA: Social-Media In deze uitgave: pagina Van de voorzitter

Nadere informatie

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING Rapport in het kort Waar hebben we het over? In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening vanwege een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

een gouden combinatie

een gouden combinatie Een gouden combinatie 1 een gouden combinatie Toekomstbeelden en verkenningen in de lokale overheid 2 Een gouden combinatie Actuele HRM-oplossingen voor de overheid Driessen biedt praktische HRM-diensten.

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie