Van Lanschot Familiebedrijven Barometer AMSTERDAM, 14 JUNI 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van Lanschot Familiebedrijven Barometer AMSTERDAM, 14 JUNI 2011"

Transcriptie

1 Van Lanschot Familiebedrijven Barometer AMSTERDAM, 14 JUNI 2011

2 Achtergronden onderzoek en respondenten Onderzoeksresultaten - Conjunctuurbarometer - Issuebarometer - Organisatie personeelszaken, Maatschappelijke vraagstukken personeel en Arbeidsmarkt en kennis - Corporate Governance Code voor familiebedrijven VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 1

3 Achtergronden onderzoek Methode Het onderzoek is online uitgevoerd op het Online Business Panel van Intomart GfK Veldwerkperiode Het veldwerk voor dit onderzoek werd uitgevoerd in de periode 18 april t/m 8 mei 2011 Doelgroep & steekproef De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit DGA s van middenbedrijven met werknemers die we als typische familiebedrijven kunnen kenmerken. De respondenten zijn DGA. Ze zijn directeur en hebben minimaal 10% van de aandelen in bezit In totaal zijn respondenten uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek; uiteindelijk zijn n=293 DGA s gescreend die aan de selectiecriteria voldeden en de vragenlijst hebben ingevuld Certificering Het onderzoek is uitgevoerd door Intomart GfK volgens het kwaliteitssysteem van Intomart GfK, dat is gecertificeerd volgens de normen van NEN-EN-ISO 9001, ISO en ISO Daarnaast onderschrijft Intomart GfK de gedragsregels van E.S.O.M.A.R. ICC European Society for Opinion and Market Research), is Intomart GfK lid van de MOA, de MarktOnderzoek Associatie VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 2

4 Respondenten Achtergrondvragen Totaal Branche n=293 Industrie 8% Bouwnijverheid en installatiebedrijven 8% Handel 13% Vervoer en communicatie 5% Financiele instellingen 3% Zakelijke dienstverlening 32% Onderwijs 5% Gezondheids- en Welzijnszorg 9% Overige dienstverlening 2% Landbouw, bosbouw en visserij 1% Energie- en waterleidingbedrijven 0% Horeca 4% Openbaar bestuur/overheid 1% Overige bedrijven 9% Internationaal n=293 Ja 40% Nee 60% Selectievragen Totaal (Mede) eigenaar n=293 Ja, zelf (mede opgericht) 55% Nee, van familie overgenomen 17% Nee, van iemand buiten familie overgenomen 18% Nee, niet zelf opgericht 10% Bedrijfsgrootte n= medewerkers 41% medewerkers 33% medewerkers 13% 100+ medewerkers 13% Weet niet/wil niet zeggen 0% Jaaromzet n=293 Minder dan 1 miljoen euro (bruto) per jaar 17% 1 miljoen tot 2,5 miljoen euro (bruto) per jaar 33% 2,5 miljoen tot 10 miljoen euro (bruto) per jaar 27% 10 miljoen tot 25 miljoen euro (bruto) per jaar 11% 25 miljoen of meer euro (bruto) per jaar 3% Weet niet/wil niet zeggen 10% VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 3

5 Achtergronden onderzoek en respondenten Onderzoeksresultaten - Conjunctuurbarometer - Issuebarometer - Organisatie personeelszaken, Maatschappelijke vraagstukken personeel en Arbeidsmarkt en kennis - Corporate Governance Code voor familiebedrijven VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 4

6 Achtergronden onderzoek en respondenten Onderzoeksresultaten - Conjunctuurbarometer - Issuebarometer - Organisatie personeelszaken, Maatschappelijke vraagstukken personeel en Arbeidsmarkt en kennis - Corporate Governance Code voor familiebedrijven VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 5

7 Men ziet toekomst rooskleuriger in Indexscores stijgen Hoe schat u de volgende economische parameters in voor de komende zes maanden? Indexscore Mei 11 Indexscore Dec 10 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Economische vooruitzichten voor uw bedrijf in het algemeen Economische vooruitzichten voor de Nederlandse economie in het algemeen Economische vooruitzichten in uw branche/sector in het algemeen Omzet van uw bedrijf Orderportefeuille van uw bedrijf Winstgevendheid van uw bedrijf Werkgelegenheid in uw bedrijf Hoogte van de investeringen van uw bedrijf in vaste activa Politieke klimaat in Nederland voor bedrijven en ondernemers Beschikbaarheid van krediet/financieringsbronnen Sterk verbeterd Ongeveer hetzelfde gebleven Iets verslechterd Iets verbeterd Geen oordeel/nvt Sterk verslechterd Indexscore berekend als saldo van % sterk verbeterd x 200 % iets verbeterd x 150 % ong. gelijk gebleven x 100 % iets verslechterd x 50 % sterk verslechterd x 0 VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 6

8 Ondernemers positiever over eigen bedrijf dan over eigen branche in het algemeen Hoe beoordeelt u de volgende economische parameters als u deze vergelijkt met 6 maanden geleden? Hoe schat u de volgende economische parameters in voor de komende 6 maanden? Conjunctuurbarometer indexscores n=293 Indexscore dec 2010 Indexscore dec 2010 Indexscore mei 2011 Indexscore mei 2011 Stellingen 6 maanden geleden 6 maanden geleden Komende 6 maanden Komende 6 maanden De economische vooruitzichten voor de Nederlandse economie in het algemeen De economische vooruitzichten in uw branche/sector in het algemeen De economische vooruitzichten voor uw bedrijf in het algemeen De omzet van uw bedrijf De orderportefeuille van uw bedrijf De hoogte van de investeringen van uw bedrijf in vaste activa De werkgelegenheid in uw bedrijf De winstgevendheid van uw bedrijf De beschikbaarheid van krediet/financieringsbronnen Het politieke klimaat in Nederland voor bedrijven en ondernemers VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 7

9 Conclusies conjunctuurbarometer (1) In grote lijnen slaat de conjunctuurbarometer positiever uit t.o.v december Alhoewel nog veel bedrijven in een zorgelijke positie verkeren, ziet men de toekomst rooskleuriger in - Men maakt zich nog best zorgen, maar ook hier zien we positieve ontwikkelingen - Ondernemers maken zich minder zorgen over prijsontwikkelingen, debiteurenrisico s en liquiditeit dan een half jaar geleden - Het politieke klimaat ziet men nog niet echt verbeteren - De beschikbaarheid van kredieten is verbeterd maar blijft punt van zorg VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 8

10 Conclusies conjunctuurbarometer (2) Conjunctuur maakt positieve ontwikkeling door voor ondernemers - Voor bijna helft ondernemers geldt dat zij de economische vooruitzichten voor het eigen bedrijf zien verbeteren in vergelijking met de meting in december Dit geldt ook voor de Nederlandse economie in het algemeen maar iets minder sterk voor de eigen branche - Voor 15% van de ondernemers zijn de vooruitzichten verslechterd. Vooral ondernemers werkzaam in de publieke sector zien hun vooruitzichten minder rooskleurig in - Bedrijven in de bouwsector beoordelen de economische vooruitzichten wat positiever. Ook zien we dat internationaal actieve bedrijven een wat positievere inschatting maken VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 9

11 Conclusies conjunctuurbarometer (3) Positief over omzet en orderportefeuille; gematigd optimisme over kredietfaciliteiten - Ondernemers zijn positief over de verbeterde omzet, winstgevendheid en orderportefeuille - Dit uit zich evenwel nog maar mondjesmaat in hogere investeringen in vaste activa; doorgaans is dit ongeveer hetzelfde gebleven - Dit staat waarschijnlijk ook niet los van het feit dat de beschikbaarheid van kredieten en financieringen nog te wensen overlaat. In de ogen van 28% van de ondernemers verslechtert deze zelfs. Men is weliswaar iets positiever dan een halfjaar geleden, maar het oordeel is nog steeds matig - Ook het politieke klimaat voor bedrijven en ondernemers ziet men nog niet echt veel verbeteren VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 10

12 Achtergronden onderzoek en respondenten Onderzoeksresultaten - Conjunctuurbarometer - Issuebarometer - Organisatie personeelszaken, Maatschappelijke vraagstukken personeel en Arbeidsmarkt en kennis - Corporate Governance Code voor familiebedrijven VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 11

13 Sentiment ongewijzigd: nog steeds meer pessimisten dan optimisten Als u uw zorgen over uw onderneming zou moeten raten op een tienpuntsschaal? Als u uw eigen zorgen als DGA zou moeten raten op een tienpuntsschaal? Ten opzichte van de vorige meting zijn de scores nagenoeg identiek. De gemiddelde score voor zorgen over de onderneming was 4,6 en voor de eigen zorgen als DGA was 4,3 25% 20% 15% 10% Gemiddelde 4.9 Gemiddelde 4.7 Zorgen over onderneming Eigen zorgen DGA Ruim 40% maakt zich veel zorgen over de onderneming en eigen positie 5% 0% Geen zorgen (1) Totale paniek (10) Optimisten 40% (weinig zorgen over de onderneming; score 1 4) - Jongere ondernemers en de 55 plus ondernemers - Actief in zakelijke dienstverlening en overheid - Grotere bedrijven (50+) Pessimisten 44% (veel zorgen over de onderneming; score 6 10) jarige ondernemers - Actief in Horeca, Bouw, vervoer en communicatie - Kleinere bedrijven (tot 50 werknemers) VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 12

14 Men maakt zich minder zorgen Naast administratieve lasten(druk) vinden van geschikt personeel kopzorg Kunt u aangeven in hoeverre u zich zorgen maakt om de volgende thema s? Mei 11 Dec 10 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Wet- en regelgeving waar uw bedrijf mee te maken heeft Administratieve lastendruk voor uw bedrijf 72% 68% 73% 67% Grootste zorgen Huidige belastingklimaat Prijsontwikkeling in uw markt 59% 59% 69% 1 Kopzorgen Vinden van geschikt personeel 57% 60% Steeds groter wordende bedrijfsrisico s Debiteurenrisico s 53% 49% 59% 66% 1 Mogelijkheden tot groei/expansie/innovatie Liquiditeit Klantloyaliteit 46% 46% 47% 47% 55% 1 55% 1 Punten van aandacht Pensioenregeling (voorziening) voor uw personeel 43% 39% Binden/vasthouden van uw personeel Concurrentiekracht van uw bedrijf Verzuim/arbeidsongeschiktheid personeel 42% 41% 40% 37% 45% 48% 1 Minder urgente punten Solvabiliteit 38% 44% Continuïteit van uw bedrijf 38% 43% V eel zorgen Enige zorgen Geen zorgen 1. Significant t.o.v. meting Dec 2010 Naast administratieve lasten(druk) is het vinden van geschikt personeel een kopzorg Liquiditeit en debiteurenrisico s minder zorgelijk. Ook minder zorgen over klantloyaliteit en arbeidsongeschiktheid personeel VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 13

15 Conclusies Issuemonitor (1) Ondernemen is je zorgen maken - Ondanks de positieve vooruitzichten gaan lang niet alle ondernemers onbezorgd door het leven - Men maakt zich over veel zaken zorgen. Bijna de helft van de ondernemers (44%) maakt zich veel zorgen over de onderneming. Vooral in de bouwsector - Kleine bedrijven (tot 20 medewerkers) zijn het meest zorgelijk - Over de eigen situatie als DGA maakt 33% zich zorgen. Voor veel ondernemers vallen beide aspecten samen. Tegelijkertijd gaat een groep van 41% van de ondernemers vrij zorgeloos door het leven VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 14

16 Conclusies Issuemonitor (2) Wet- en regelgeving en administratieve lastendruk grootste zorg voor ondernemers - Bijna driekwart van de ondernemers maakt zich zorgen over wet- en regelgeving en administratieve lastendruk - Met name voor kleinere bedrijven (tot 50 werknemers) is dit een belangrijke zorg (kleinere bedrijven moeten relatief meer investeren om aan alle eisen te kunnen voldoen) - Met name de prijsontwikkeling in de branche en de debiteurenrisico s baren minder ondernemers zorgen - Zorgen over klantloyaliteit zijn afgenomen ten opzichte van de eerdere meting - Ook op een aantal andere terreinen lijken de zorgen eerder af dan toe te nemen VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 15

17 Conclusies Issuemonitor (3) Vinden van geschikt personeel belangrijke kopzorg voor ondernemers en in HR - 57% van de ondernemers heeft moeite met vinden van geschikt personeel - Ook hier zien we dat kleinere bedrijven (tot 50 medewerkers) hier meer mee kampen dan de grotere bedrijven - In alle branches zien we dit terug, vooral binnen industrie en bouw lijkt dit extra van belang VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 16

18 Achtergronden onderzoek en respondenten Onderzoeksresultaten - Conjunctuurbarometer - Issuebarometer - Organisatie personeelszaken, Maatschappelijke vraagstukken personeel en Arbeidsmarkt en kennis - Corporate Governance Code voor familiebedrijven VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 17

19 Bij 1/3 ondernemers is HR zaak van management 24% heeft aparte HR-afdeling of fulltime HR-medewerker in dienst Hoe is personeelszaken op dit moment georganiseerd binnen uw organisatie? n=293 Welke rol speelt personeelszaken in uw organisatie? Selectie: aparte HR-afdeling, fulltime HRmedewerker, HR is gecombineerde functie? n= % 10% Aparte HR-afdeling 100% 14% 11% Fulltime HR-medewerker Secretariaat voert personeelsbeleid uit 45% HR functionaris heeft een rol in de directie of het MT van de organisatie 15% HR is een gecombineerde functie 4% HR wordt door een freelance specialist gedaan 13% HR doet management zelf (met inschakeling externe partijen) 48% HR functionaris heeft geen rol in de directie of het MT van de organisatie 21% HR doet management zelf (zonder inschakeling externe partijen) 0% 10% Personeelszaken Weet niet/niet van toepassing 7% 0% Personeelszaken Weet niet/niet van toepassing Naarmate het bedrijf groter wordt, doet het management het steeds minder vaak zelf. Maar ook binnen de bedrijven met 100+ medewerkers heeft niet meer dan 53% een fulltime medewerker in dienst of aparte HR afdeling VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 18

20 Belangrijke HR-issues: Ontwikkeling arbeidskosten, aansluiting personeelsaanbod op vraag van arbeidsmarkt en flexibiliteit inzet personeel Hoeveel zorgen maakt u zich op dit moment om de volgende HRM zaken? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ontwikkeling arbeidskosten Aansluiting personeelsaanbod op vraag arbeidsmarkt n p 58% 47% Flexibele schil personeel l 41% Ziekteverzuim m 40% Productiviteit t 38% Medewerkertevredenheid/loyaliteit Opleiding en ontwikkeling en personeel t g 37% 36% Vergrijzing personeelsbestand d 35% Ontwikkeling middle management t 29% V eel zorgen Enige zorgen Geen zorgen Ontwikkeling van arbeidskosten en aansluiting personeelsaanbod op de vraag van de arbeidsmarkt belangrijke HRM issues. Ook flexibiliteit van de inzet personeel is een zorg VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 19

21 Competenties belangrijker dan specifieke opleiding Voor 54% on the job trainen meest relevant Sommige werkgevers vinden dat een specifieke opleiding minder relevant is dan de competenties van de werknemer. En dat personeel vooral in het bedrijf on the job getraind moet worden. In hoeverre bent u het daar mee eens? 100% 10% 54% Zeer mee eens 44% Mee eens 25% Neutraal 3% Weet niet / n.v.t. 11% Mee oneens 0% 6% 17% Zeer mee oneens Het belang van competenties is voor vrijwel alle sectoren gelijk VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 20

22 Ontwikkelingsplannen, meewerkstages en coachingssysteem zijn bij 2/3 niet aan de orde Welke trajecten bestaan er binnen de organisatie voor de ontwikkeling van het personeel? Opleidingsfaciliteiten al secundaire arbeidsvoorwaarde Leer-/meewerkstages; leer-/arbeidsovereenkomsten Formeel opgezet ontwikkelingsplan per medewerker 31% 35% 57% Leer-/meewerkstages zijn sterker vertegenwoordigd in de sector Industrie en Bouw (61%) Opleidingsfaciliteiten komen het meeste voor in de sectoren Zakelijke Dienstverlening (70%) en Overheid (61%) Coachingssysteem waarbij een senior een junior begeleidt 31% Anders 5% Opleidingsfaciliteiten voor 57% secundaire arbeidsvoorwaarde VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 21

23 Conclusies Organisatie personeelszaken (1) HR is voor veel bedrijven een zaak van het management zelf (34%) - Een kwart heeft een eigen afdeling of een fulltime HR-medewerker - In de overige bedrijven is HR een gecombineerde functie, of wordt dit uitgevoerd door het secretariaat of een freelance specialist - Naarmate bedrijven groter worden is er vaker sprake van een fulltime HR medewerker of aparte afdeling, maar ook binnen de grotere bedrijven (100+ medewerkers) lost nog bijna de helft van de bedrijven HR op zonder aparte afdeling/ft medewerker - In bijna de helft van de bedrijven (45%) met een aparte HR-afdeling, heeft de HR-functionaris een rol in directie of MT. Vooral in de internationaal actieve bedrijven is dit vaak het geval - HR heeft niet altijd een duidelijke plek binnen de organisatie terwijl er wel veel HR-issues spelen VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 22

24 Conclusies Organisatie personeelszaken (2) Ondernemers maken zich zorgen over de ontwikkeling van arbeidskosten (55%) en de aansluiting van personeelsaanbod op de vraag in de markt (47%) - Ontwikkeling arbeidskosten is een serieus zorgpunt. De industrie/bouw maakt zich hierover de meeste zorgen. Ook de aansluiting van personeelsaanbod op de vraag van de markt is punt van zorg voor bijna helft van de ondernemers Vier op de tien ondernemers hebben behoefte aan een flexibele schil van personeel - Zij maken zich zorgen over de mate waarin zij gemakkelijk het personeelsbestand kunnen inkrimpen of uitbreiden VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 23

25 Verruiming regels ontslagrecht van groot belang Veel ondernemers vinden dat ambachtsvak weer aantrekkelijker moet worden Hoe schat u de volgende economische parameters in voor de komende 6 maanden? Maatschappelijke vraagstukken 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Regels voor het ontslagrecht moeten worden verruimd d 63% 11% Werkgever verantwoordelijk voor de werkgelegenheid van werknemers n 54% 11% Pensioenregelingen van personeel zijn te duur voor werkgevers s 51% 7% Overheid moet de regeling deeltijd WW continueren n 50% 11% Werkgevers zijn verantwoordelijk voor voldoende stageplaatsen n 45% 13% Werkgevers hebben ook een functie mbt sociaal zwakkeren n 42% 17% Werkgevers zijn verantwoordelijk voor werken tot 67 ste Werkgever draagt kosten van zieke werknemer die door een andere oorzaak dan werk uitvalt Onderwijs en arbeidsmarkt e e 32% 15% 29% 56% Leren van ambachtsvak moet weer aantrekkelijker worden n 71% 5% Mijn personeel is mijn belangrijkste asset et 64% 6% Arbeidskosten zullen stijgen door demografische ontwikkelingen n 55% 9% Onderwijs sluit slecht aan op arbeidsmarkt kt 49% 9% Technisch onderwijs sluit aan onze behoefte als bedrijf jf 18% 26% zeer mee eens neutraal mee oneens mee eens weet niet/niet van toepassing Zeer mee oneens Aanzienlijk meer kleinere bedrijven vinden dat het ambachtsvak aantrekkelijker gemaakt moet worden. 82% van de bedrijven van medewerkers is het eens met deze stelling Met name bedrijven in de bouw zijn tegen het dragen van kosten voor zieke werknemers. 70% van DGA s in de bouw is het oneens met deze stelling. Ook 66% van de kleinere bedrijven is het oneens met deze stelling VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 24

26 Ruim de helft van de ondernemers (53%) heeft behoefte aan nieuw personeel Hebt u op dit moment behoefte aan (nieuw) personeel? Welke vacatures zijn op dit moment moeilijk te vullen? 100% 23% Ja, ter uitbreiding Geschoolde technische vakkrachten 37% Sales/marketing 19% 18% Ja, ter vervanging Uitvoerend/lager geschoold 15% 12% Ja, ter uitbreiding en vervanging Administratief personeel 15% Management (middenkader) 14% 43% Nee Staffuncties 7% 0% 4% Nieuw personeel Weet niet Anders 19% Behoefte aan nieuw personeel is bij alle sectoren gelijk. Er bestaan geen verschillen binnen de sectoren Grootste bottleneck zit bij het invullen van de vacatures voor geschoolde technische vakkrachten Uitbreiding vooral aan de orde in de grotere bedrijven (100+ medewerkers) VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 25

27 Vier op de tien ondernemers (38%) heeft werknemers uit het buitenland in dienst Hebt u werknemers uit het buitenland in dienst en zo ja, welk aandeel? n=293 Wat is de reden dat u personeel uit het buitenland in dienst heeft / aantrekt? n=109 Bent u van plan dit aandeel werknemers uit het buitenland in de toekomst te vergroten, blijft het stabiel of verkleint het? n= % 20% 7% 6% 5% 60% Ja, 5-10% Ja, 10-20% Ja, 20-30% Ja, 30% of meer Nee Betere kwaliteit Betere arbeidsmotivatie Goedkoper Kennis niet beschikbaar in Nederland Anders 31% 26% 24% 17% 13% 100% 21% 50% 11% Aandeel buitenlandse werknemers zal vergroten Aandeel buitenlandse werknemers zal gelijk blijven Aandeel buitenlandse werknemers zal verkleinen 0% 2% Weet niet Weet niet 19% 19% Weet niet Werknemers uit buitenland 0% Nieuw personeel Het merendeel wenst niet uit te breiden. Betere kwaliteit, arbeidsmotivatie, prijs en kennis zijn de belangrijkste argumenten VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 26

28 Een op de tien ondernemers is van plan deel werkzaamheden te outsourcen naar ander land Bent u van plan te outsourcen naar een ander land? Kunt u aangeven wat het aantal interimmedewerkers/uitzendkrachten is in uw organisatie? 6% 9% 18% Ja, is van plan te outsourcen naar een ander land Nee, is niet van plan te outsourcen naar een ander land Weet niet 4% 7% 12% 59% Minder dan 10% 10%-20% 20%-30% 30% of meer Weet niet 85% Het grootste aandeel van de bedrijven die willen outsourcen ligt in de sector industrie en bouw (15%). Internationaal actieve bedrijven zijn vaker van plan te outsourcen (19%) Ten minste 23% van de bedrijven heeft meer dan 10% flexibele arbeidskrachten in dienst. In grotere bedrijven (50+ medewerkers) ligt het aandeel vaak hoger (35%), dan kleinere bedrijven (tot 50 medewerkers) (17%). In de verschillende sectoren is er geen groot verschil in aandeel flexibele krachten VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 27

29 Conclusies Arbeidsmarkt/Kennismarkt (1) 38% van de bedrijven heeft personeel uit het buitenland in dienst - Meestal is dit zo n 5 tot 10% van de medewerkers - Vooral in de grote bedrijven (100+ medewerkers) is dit vaak het geval. Hier heeft zo n 60% van de bedrijven personeel uit het buitenland in dienst. Kwaliteit, motivatie en prijs belangrijke argumenten - Betere kwaliteit is de meest genoemde reden (31%) om personeel uit het buitenland in dienst te nemen - Maar ook betere arbeidsmotivatie (26%), goedkoper (24%) en kennis niet beschikbaar in Nederland (17%) zijn argumenten om personeel uit het buitenland te halen VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 28

30 Conclusies Arbeidsmarkt/Kennismarkt (2) Aandeel buitenlandse werknemers neemt eerder toe dan af - Twee op de tien ondernemers met werknemers uit het buitenland in dienst verwachten dat dit zal toenemen. Eén op de tien verwacht dat het afneemt 9% verwacht bovendien bedrijfsactiviteiten te gaan outsourcen naar een ander land - Vooral in de industrie lijkt hier sprake van te zijn 23% van de bedrijven werkt voor minimaal 10% met flexibele arbeidskrachten (interim/uitzendkrachten) - In grotere bedrijven (50+medewerkers) ligt het aandeel vaak iets hoger (35%) dan in de kleinere bedrijven (tot 50 medewerkers) (17%) VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 29

31 Conclusies Maatschappelijke vraagstukken personeel (1) Ondernemers zien wel het belang van opleiding en staan open voor een eigen rol hierin - 71% van de bedrijfseigenaren is er voorstander van dat het leren van een ambachtsvak weer aantrekkelijk wordt gemaakt - Men ziet nu vaak dat onderwijs (en technisch onderwijs in het bijzonder) slecht aansluit op de praktijk - Bijna de helft van de ondernemers (45%) vindt werkgevers verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van voldoende stageplaatsen. Met name binnen de grote bedrijven (100+ medewerkers) voelt men deze verantwoordelijkheid VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 30

32 Conclusies Maatschappelijke vraagstukken personeel (2) Zeker de helft van de ondernemers op zoek naar mogelijkheden om flexibiliteit te vergroten - Zo wil 63% een verdere verruiming van het ontslagrecht - Vooral de kleine bedrijven hebben hier behoefte aan (72% van de werkgevers tot 19 medewerkers) - Bovendien wil de helft van de ondernemers dat de regering de deeltijd ww voortzet; dit geldt voor zowel de grote als de kleinere bedrijven - Men voorziet een stijging van arbeidskosten door demografische ontwikkelingen als vergrijzing - Ook de pensioenlasten worden door de helft van de ondernemers als te duur ervaren. Vooral voor de bedrijven tot 50 medewerkers vormt dit een probleem. De hoge arbeidskosten verlagen hun slagkracht VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 31

33 Conclusies Maatschappelijke vraagstukken personeel (3) Personeel voor 63% belangrijkste asset - Men voelt zich verantwoordelijk voor de werkgelegenheid van de eigen werknemers - Een derde vindt werkgevers verantwoordelijk voor het bieden van de mogelijkheid om door te werken tot het 67e jaar. 29% vindt juist van niet. 37% is neutraal. Met name in de Bouw stuit dit op weerstand; ruim 50% is het hier niet mee eens. Binnen de zakelijke dienstverlening vindt men dit meer acceptabel VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 32

34 Conclusies Maatschappelijke vraagstukken personeel (4) Veel bedrijven hebben medewerkers uit het buitenland in dienst - Bovendien verwacht men hier eerder groei dan afname - De kwaliteit van het werk is het belangrijkste argument, gevolgd door arbeidsmotivatie, prijs en gebrek aan kennis in Nederland - Ook outsourcing is aan de orde in ongeveer 10% van de bedrijven VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 33

35 Conclusies Maatschappelijke vraagstukken personeel (5) Ondernemers niet overtuigd van hun plicht om de kosten te dragen voor een werknemer die ziek wordt door een andere oorzaak dan werk - Meerderheid (56%) vindt kosten in dat geval niet reëel, slechts 15% vindt het wel reëel (wat vaker oudere ondernemers) - Het zijn met name de kleinere bedrijven (< 50 medewerkers) en bedrijven in de bouw die het zeer oneens zijn over deze kosten - De 55-plus ondernemers staan überhaupt meer open voor de maatschappelijke functie van werkgevers ten aanzien van sociaal zwakkeren. Jongere ondernemers hebben hier minder boodschap aan VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 34

36 Achtergronden onderzoek en respondenten Onderzoeksresultaten - Conjunctuurbarometer - Issuebarometer - Organisatie personeelszaken, Maatschappelijke vraagstukken personeel en Arbeidsmarkt en kennis - Corporate Governance Code voor familiebedrijven VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 35

37 43% huiverig ten aanzien van een Code Tabaksblat Kunt u aangeven wat uw houding is ten opzichte van de volgende maatregelen voor Corporate Governance bij familiebedrijven en MKB? Houding t.o.v. Corporate Governance bij MKB en familiebedrijven Transparantie omtrent beloningen bestuur/ privé vs. zakelijk vermogen Invoering Raad van Advies Invoering familiestatuut Invoering van Code Tabaksblat MKB en familiebedrijven? Een code Tabaksblat is niet nodig in het familiebedrijf 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 36% 29% 27% 43% 15% 19% 13% 12% zeer mee eens neutraal mee oneens mee eens weet niet/niet van toepassing Zeer mee oneens - Opvallend is dat circa 30% een positieve grondhouding heeft ten opzichte van transparantie in het familiebedrijf (bijvoorbeeld ten aanzien van beloningen van bestuur, invoering Raad van Advies en familiestatuut) - De houding ten aanzien van een Corporate Governance Code voor het familiebedrijf is bij 43% van de ondernemers daarentegen negatief - Maar met name de grote groep die zich neutraal houdt of geen mening geeft valt hier op. Veel zal afhangen van wat de maatregelen precies gaan betekenen voor de familiebedrijven - Juridisering van een code speelt hierbij mogelijk een rol VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 36

38 Conclusie Corporate Governance Code voor familiebedrijven: huiver! Bijna de helft van de ondernemers noemt invoering Code Tabaksblat voor Familiebedrijven onnodig - Opvallend is dat een grote groep hierover neutraal is of geen mening geeft VAN LANSCHOT FAMILIEBEDRIJVEN BAROMETER 37

39

Van Lanschot Familiebedrijven Barometer

Van Lanschot Familiebedrijven Barometer Van Lanschot Familiebedrijven Barometer EEN PEILING ONDER NEDERLANDSE FAMILIEBEDRIJVEN EDITIE 7 s-hertogenbosch, NOVEMBER 2013 Achtergronden onderzoek/respondenten Onderzoeksresultaten Familiebedrijven

Nadere informatie

Van Lanschot Familiebedrijven Barometer

Van Lanschot Familiebedrijven Barometer Van Lanschot Familiebedrijven Barometer EEN PEILING ONDER NEDERLANDSE FAMILIEBEDRIJVEN AMSTERDAM, 14 DECEMBER 2011 Achtergronden onderzoek/respondenten Onderzoeksresultaten Familiebedrijven Barometer -

Nadere informatie

Van Lanschot Familiebedrijven Barometer

Van Lanschot Familiebedrijven Barometer Van Lanschot Familiebedrijven Barometer EEN PEILING ONDER NEDERLANDSE FAMILIEBEDRIJVEN EDITIE 6 AMSTERDAM, MEI 2013 Achtergronden onderzoek/respondenten Onderzoeksresultaten Familiebedrijven Barometer

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden DGA Onderzoek Risicobeheersing en mogelijkheden voor pensioenopbouw Juli 2011 Judith de Roij van Zuijdewijn 27555 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Managementsamenvatting 3 Resultaten Pensioen

Nadere informatie

Van Lanschot Familiebedrijven Barometer

Van Lanschot Familiebedrijven Barometer Van Lanschot Familiebedrijven Barometer EEN PEILING ONDER NEDERLANDSE FAMILIEBEDRIJVEN EDITIE 6 AMSTERDAM, MEI 2013 Achtergronden onderzoek/respondenten Onderzoeksresultaten Familiebedrijven Barometer

Nadere informatie

Van Lanschot Familiebedrijven Barometer

Van Lanschot Familiebedrijven Barometer Van Lanschot Familiebedrijven Barometer EEN PEILING ONDER NEDERLANDSE FAMILIEBEDRIJVEN AMSTERDAM, MEI 2012 Achtergronden onderzoek/respondenten Onderzoeksresultaten Familiebedrijven Barometer - Conjunctuurbarometer

Nadere informatie

Van Lanschot Familiebedrijven Barometer. Amsterdam, 21 december 2010

Van Lanschot Familiebedrijven Barometer. Amsterdam, 21 december 2010 Van Lanschot Familiebedrijven Barometer Amsterdam, 21 december 2010 - Opzet en Onderzoeksverantwoording - Conjunctuurbarometer -Issue barometer -Kabinet - Risicomanagement ondernemer -Samenvatting 1 Opzet

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken opdracht

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s. In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman MONITOR WERK Meting maart 2014 34993 Maart 2014 Francette Broekman GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart 2014 1 Inleiding GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting mei 2013

MONITOR WERK Meting mei 2013 MONITOR WERK Meting mei 2013 32663 Mei 2013 Peter Mulder Tim Vermeire Intomart GfK 2013 32663 Achmea Volgens Nederland Werk Mei 2013 1 Inhoud 1. Management summary 2. Resultaten De Achmea Stemmingsindex

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken. In opdracht van

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking. September 2015

DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking. September 2015 DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking September 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Management Summary 3. Resultaten BIJLAGEN Onderzoeksverantwoording Certificering Contact 2 2 1. Inleiding

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Coen in het kort. Inhoud rapportage. Toelichting. Provincie Limburg. Negatief beeld bij alle indicatoren

Coen in het kort. Inhoud rapportage. Toelichting. Provincie Limburg. Negatief beeld bij alle indicatoren Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting Hoe staat het Nederlandse

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INHOUD 1. Uitgangspunten 2. Doelgroep - achtergrondkenmerken 3. IMVO - algemeen 4. IMVO voor het eigen bedrijf/ bedrijf waar het voor werkt

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Rapport Marktmonitor 2015 18 September 2015 Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Research Consultant 033 330 33

Nadere informatie

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Tweede kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

1. Wat is uw functie? 2 In welke branche opereert uw branche?

1. Wat is uw functie? 2 In welke branche opereert uw branche? Landbouw, bosbouw en visserij Industrie Energievoorziening Waterbedrijven en afvalbeheer Handel Vervoer & opslag Horeca Informatie en communicatie (ICT / media) Financiële dienstverlening Verhuur en handel

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen? - Spiegelmeting werkgevers -

Hoe gaat Nederland met pensioen? - Spiegelmeting werkgevers - Hoe gaat Nederland met pensioen? - Spiegelmeting werkgevers - Een onderzoek onder werkgevers naar de verwachtingen ten aanzien van langer doorwerken door hun werknemers en hun eigen rol daarin. In opdracht

Nadere informatie

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017 Rapportage Peiling onder mkb ers en zzp ers 20 april 2017 In opdracht van: Betaalme.nu Datum: 20 april 2017 Projectnummer: 2017051 Auteurs: Kelly de Heij en Sterre Horsman Inhoud 1 Achtergrond & opzet

Nadere informatie

ICT Barometer 26 april 2005. Inhoud. ICT-conjunctuur. ICT-bestedingen. ICT-projecten

ICT Barometer 26 april 2005. Inhoud. ICT-conjunctuur. ICT-bestedingen. ICT-projecten Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en resultaten ICT-projecten Jaargang 5 26 2005 ICTbarometer ICT Barometer 26 2005 Inhoud ICT-conjunctuur ICT-bestedingen

Nadere informatie

Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product

Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product December 2011 (28437) Conclusies 2 85% Van de Nederlanders heeft niet gelet op het investeringsbeleid bij afsluiten rekening Van de Nederlanders vindt

Nadere informatie

KvK-barometer provincie Utrecht

KvK-barometer provincie Utrecht KvK-barometer De economie in de blijft zwaar onder druk staan. Dit blijkt vooral uit het aantal bedrijven dat een verslechtering ziet van het economisch klimaat. Daarnaast verwachten meer ondernemers een

Nadere informatie

Hoe innovatief is ondernemend Nederland?

Hoe innovatief is ondernemend Nederland? Hoe innovatief is ondernemend Nederland? Grafieken rapportage opinie onderzoek BNR november 2015 (39438) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 Aanleiding en opzet Management summary Onderzoeksresultaten Bijlagen onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Fedecom Economische Barometer. Deelnemers Fedecom Economische Barometer. Export herstelt zich, prijsdruk houdt aan.

Fedecom Economische Barometer. Deelnemers Fedecom Economische Barometer. Export herstelt zich, prijsdruk houdt aan. Fedecom Economische Barometer Export herstelt zich, prijsdruk houdt aan. De Fedecom Economische Barometer over het 4 e kwartaal van 2014 laat een duidelijke verbetering zien ten opzichte van het teleurstellende

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Maart 2015 INHOUDSOPGAVE Kennis en houding wet werk en zekerheid 3 Ervaring met wet werk en

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van het donateursvertrouwen. Het veldwerk is uitgevoerd

Nadere informatie

CONSUMER CONFIDENCE SCAN

CONSUMER CONFIDENCE SCAN CONSUMER CONFIDENCE SCAN September 2014 Stephan Dijcks GfK 2014 Consumer Confidence Scan augustus 2014 1 Inhoud 1. Inzichten consumentenvertrouwen 2. Consumentenvertrouwen in beeld 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 15 Ondernemers positiever over werkgelegenheid 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Pensioenverdeling. Onderzoek over de verdeling van het pensioen na een scheiding

Pensioenverdeling. Onderzoek over de verdeling van het pensioen na een scheiding Pensioenverdeling Onderzoek over de verdeling van het pensioen na een scheiding 1 Onderzoeksresultaten 2 Ruim de helft heeft het formulier ingevuld en opgestuurd. 31% van de niet-gebruikers heeft geen

Nadere informatie

Awareness plasklachten in Nederland

Awareness plasklachten in Nederland Awareness plasklachten in Nederland In opdracht van Porter Novelli Carlijn Ritzen Suzanne van Strien 393378 Juli 2016 1 Inhoudsopgave 1 Achtergrond en doelstelling 2 3 Resultaten in detail Plasklachten

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Update Financieringsmonitor MKB September 2009

Update Financieringsmonitor MKB September 2009 Update Financieringsmonitor MKB September Lia Smit Joris Meijaard Johan Snoei Pim van der Valk Zoetermeer, 10 september Financieringssituatie MKB blijft zorgelijk De vierde meting van de MKB-Financieringsmonitor

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2017

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2017 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 217 Verdere groei verwacht in 218 Voorwoord Dit rapport bevat de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde kwartaal 217. De

Nadere informatie

Klantgerichtheidmonitor UWV 1 e meting 2014

Klantgerichtheidmonitor UWV 1 e meting 2014 Uitkeringsgerechtigden Verantwoording Respons % aantal Totaal uitkeringsgerechtigden 9 5.037 Uitvoering i. steekproef: representatieve steekproef uit populatie uitkeringsgerechtigden van de diverse doelgroepen,

Nadere informatie

Producentenvertrouwen Breda: De zomer overgeslagen?

Producentenvertrouwen Breda: De zomer overgeslagen? Producentenvertrouwen Breda: De zomer overgeslagen? Introductie Dit is verslag nummer 27 van de halfjaarlijkse enquête naar het producentenvertrouwen in Breda. In editie 26 werd de economische lente aangekondigd.

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

De Nederlandse Investeringsmonitor

De Nederlandse Investeringsmonitor De Nederlandse Investeringsmonitor GfK November 2015 1 Inhoudsopgave 1. Investeringen Toekomst Verleden Investeringsbarometers 2. Financieringen Toekomst Verleden Financieringsbarometers 3. PR-vragen 4.

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 11 Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 3-5-11 :36 Economisch herstel zet door Horeca en detailhandel haken aan Na een lichte afzwakking in het eerste kwartaal

Nadere informatie

Fedecom Economische Barometer. Deelnemers Fedecom Economische Barometer. De sombere voorspellingen komen in het 2 e kwartaal uit!

Fedecom Economische Barometer. Deelnemers Fedecom Economische Barometer. De sombere voorspellingen komen in het 2 e kwartaal uit! Fedecom Economische Barometer De sombere voorspellingen komen in het 2 e kwartaal uit! De Fedecom Economische Barometer over het 2 e kwartaal van 2015 laat een verslechtering zien van de orderportefeuille

Nadere informatie

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015 MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN ICCO Onderzoek 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Onderzoek Demografie Bedrijfsgegevens Functie van de respondent Landen Wat zijn mensenrechten? Waarom mensenrechten? Six step

Nadere informatie

DE LAATSTE 10 JAAR TOT AAN HET PENSIOEN

DE LAATSTE 10 JAAR TOT AAN HET PENSIOEN HEALTH WEALTH CAREER MERCER WERKNEMERS- ONDERZOEK SERIES DE LAATSTE 10 JAAR TOT AAN HET PENSIOEN VORM RUIM VOOR DE FORMELE PENSIOENDATUM EEN STRATEGIE VOOR DE LAATSTE JAREN TOT AAN PENSIOEN De AOW-leeftijd

Nadere informatie

Werkgevers en arbeidsongeschiktheid

Werkgevers en arbeidsongeschiktheid Werkgevers en arbeidsongeschiktheid In opdracht van Delta Lloyd Juli 2014 GfK 2014 GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli 2014 1 Leeswijzer In dit onderzoek zijn personen uit het

Nadere informatie

FME Postbus AD Zoetermeer T E I HALFJAARLIJKS ONDERZOEK Conjunctuurenquête voorjaar 2016

FME Postbus AD Zoetermeer T E I  HALFJAARLIJKS ONDERZOEK Conjunctuurenquête voorjaar 2016 FME Postbus 190 2700 AD Zoetermeer T 079 353 11 00 E info@fme.nl I www.fme.nl HALFJAARLIJKS ONDERZOEK Conjunctuurenquête 2016 Algemeen Ondernemers in de technologische industrie hebben in 2015 een omzetgroei

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Markt- en Opinieonderzoek. Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. Zeker Meten. ONDERZOEK PRINSJESDAG VASTE BANEN CONCEPTRAPPORTAGE

Markt- en Opinieonderzoek. Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. Zeker Meten. ONDERZOEK PRINSJESDAG VASTE BANEN CONCEPTRAPPORTAGE Markt- en Opinieonderzoek. Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. Zeker Meten. ONDERZOEK PRINSJESDAG VASTE BANEN CONCEPTRAPPORTAGE Project I1932 Datum rapportage : 8 september 2016 Opdrachtgever : Bouwend

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 14 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 14. De Conjunctuurenquête Nederland brengt

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Ondernemersvertrouwen voor derde kwartaal op rij gestegen

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Ondernemersvertrouwen voor derde kwartaal op rij gestegen Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 17 Ondernemersvertrouwen voor derde kwartaal op rij gestegen Voorwoord Dit rapport bevat de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van

Nadere informatie

Fedecom Economische Barometer. Deelnemers Fedecom Economische Barometer. Zowel de realisatie als de verwachtingen stellen teleur.

Fedecom Economische Barometer. Deelnemers Fedecom Economische Barometer. Zowel de realisatie als de verwachtingen stellen teleur. Fedecom Economische Barometer Zowel de realisatie als de verwachtingen stellen teleur. De Fedecom Economische Barometer over het 1 e kwartaal van 2015 laat een lichte verbetering zien voor de dealerbedrijven

Nadere informatie

GFK SOCIAL MEDIA METER

GFK SOCIAL MEDIA METER GFK SOCIAL MEDIA METER 2012 INTOMART GFK Peter Mulder Mervin van Veen Bastiaan van Nood 28169 Mei 2012 Intomart GfK 2012 GfK Social Media Meter Mei 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Typering Social

Nadere informatie

HALFJAARLIJKS ONDERZOEK. Conjunctuurenquête najaar 2015

HALFJAARLIJKS ONDERZOEK. Conjunctuurenquête najaar 2015 HALFJAARLIJKS ONDERZOEK Conjunctuurenquête najaar 2015 Algemeen Ondernemers in de technologische industrie verwachten in 2015 een gemiddelde omzetgroei van 2½%. Dit is lager dan in het voorjaar, toen

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Klantgerichtheidmonitor UWV 2 e meting 2014

Klantgerichtheidmonitor UWV 2 e meting 2014 Uitkeringsgerechtigden Verantwoording Respons % aantal Totaal uitkeringsgerechtigden 11 7.075 Uitvoering i. steekproef: representatieve steekproef uit populatie uitkeringsgerechtigden van de diverse doelgroepen,

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Rapport voor Ministerie van Infrastructuur en Milieu 19 januari 2017 Inhoudsopgave Conclusies Resultaten Bijlagen

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Ontwikkeling Haarlemse Economie

Ontwikkeling Haarlemse Economie Reag eren Ad res : ju n -15 ondernemers panel@.nl Grote markt 2 2011 RD Gemeente, afdeling DIA OndernemersPanel Ontwikkeling se Economie 1 De se economie ontwikkelt zich positief Veel ondernemers (40%)

Nadere informatie

Van medewerkertevredenheid naar medewerkerparticipatie

Van medewerkertevredenheid naar medewerkerparticipatie Van medewerkertevredenheid naar medewerkerparticipatie Programma Inleiding Presentatie van onderzoeksresultaten Een praktijkverhaal Verdere toelichting op het IiP/MTO traject Pauze met gelegenheid tot

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Armoedebeleving. College voor de Rechten van de Mens. GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0

Armoedebeleving. College voor de Rechten van de Mens. GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0 Armoedebeleving College voor de Rechten van de Mens GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0 Management Summary GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 1 Management summary Doelstelling onderzoek Kenmerken

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ARBODIENSTEN

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ARBODIENSTEN CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ARBODIENSTEN Benchmarkmeting 2013 Marij Tillmanns December 2013 GfK Intomart 2013 Benchmark Arbodiensten 2013 december 2013 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

- Effectief Klimaatbeleid -

- Effectief Klimaatbeleid - - Effectief Klimaatbeleid - In opdracht van CE-Delft 18.0177 November 2008 Trendbox BV Inhoud Inleiding Doelstelling en onderzoeksopzet Doelgroep en steekproefverantwoording Veldwerk en rapportage Conclusies

Nadere informatie

De 50-plus cliché-poll

De 50-plus cliché-poll De 50-plus cliché-poll Open voor 50 plus? 1 De 50-plus cliché-poll Over 50 plussers op de werkvloer bestaan veel vooroordelen; zo zouden ze vaker ziek zijn en minder handig met computers. Hoe zit het met

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord Projectnummer: 12163 In opdracht van: Stadsdeel Noord Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie