Informatie Minimabeleid. Uw recht: maak er gebruik van! FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie Minimabeleid. Uw recht: maak er gebruik van! FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA"

Transcriptie

1 Informatie Minimabeleid Uw recht: maak er gebruik van! FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA 1

2 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord... 3 Algemene informatie... 4 Inkomensnorm Vermogensgrens... 5 Regionale Sociale Dienst... 6 Formulierenbrigade RSD... 6 Bureau Schuldregeling RSD... 7 Sociaal Raadslieden... 8 Voedselbank Wijk bij Duurstede... 8 Stichting Binding... 9 Wmo-loket, RSD-loket Formulierenbrigade bij het Wmo-loket Sociale Verzekeringsbank Belastingdienst DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Kwijtschelding Waterschapsbelasting Alle regelingen op een rijtje FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA

3 Voorwoord Het zijn onzekere tijden en voor veel mensen valt het niet mee om financieel gezien de touwtjes aan elkaar te knopen. Iedereen wordt getroffen door de bezuinigingen, maar juist mensen die moeten rondkomen van een minimuminkomen hebben het extra moeilijk. Veel eigen bijdragen gaan omhoog en tegemoetkomingen zoals de huurtoeslag en de zorgtoeslag worden beperkt. De gemeente Wijk bij Duurstede kent een aantal regelingen voor huis houdens met een laag inkomen. Die regelingen zijn mede en dankzij de inzet en betrokkenheid van de Lokale Cliëntenraad voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand en plaatselijke belangenorganisaties tot stand gekomen. Dit boekje geeft u een handzaam overzicht van die lokale regelingen. Er zijn bovendien meerdere organisaties die kunnen helpen bij het doen van een aanvraag. Zij kunnen ook nagaan of u recht heeft op andere, landelijke regelingen. Ook de gegevens van die organisaties vindt u in dit boekje. Juist in economisch moeilijke tijden is een begrip als solidariteit van belang. Daarom raad ik een ieder aan om dit boekje door te lezen en te kijken of u, of iemand die u kent, gebruik kan maken van de hier genoemde regelingen. Met vriendelijke groet, Jan Burger, Wethouder Sociale Zaken. 3

4 Algemene informatie Voor iedereen die rond moet komen met een laag inkomen of een minimuminkomen zijn er de minimaregelingen en inkomensondersteunende regelingen. In dit boekje worden ze op een rijtje gezet. U heeft er recht op om gebruik te maken van de regelingen. Daarom is het belangrijk dat u weet welke regelingen er zijn en hoe u een aanvraag kunt doen. Minimabeleid Volwassenen Regeling deelname sociaal-culturele activiteit. U kunt een bijdrage van 125, - krijgen in de kosten voor bijvoorbeeld abonnementen, lidmaatschappen van (sport)verenigingen, telefoon of internet. Collectieve (aanvullende) ziektekosten verzekering. U kunt jaarlijks een tegemoetkoming van 240, - voor de premie ontvangen. Kinderen (tot en met 18 jaar) Regeling deelname sociaal-culturele activiteit. U kunt een bijdrage van 125, - krijgen in de kosten voor bijvoorbeeld abonnementen, lidmaatschappen van (sport)verenigingen, telefoon of internet. Aanvullend een extra bijdrage voor sport door de regeling sportbereik 75, -. (Vanuit beide regelingen (samen 200,-) wordt eerst de contributie van de vereniging betaald. Het bedrag dat eventueel over is kan besteed worden aan sportbenodigdheden zoals voetbalschoenen, een tennisracket of trainingspak). Regeling studiecomputer voor kinderen in groep 8 van het basisonderwijs, inclusief een eenmalige bijdrage van 100, - in de kosten van een internetaansluiting. 65+ers Regeling deelname sociaal-culturele activiteit. U kunt een bijdrage van 125, - krijgen in de kosten voor bijvoorbeeld abonnementen, lidmaatschappen van (sport)verenigingen, telefoon of internet. Collectieve (aanvullende) ziektekosten verzekering. U kunt jaarlijks een tegemoetkoming van 240,- voor de premie ontvangen. Eenmalige uitkering voor 65+ers. U kunt eenmalig 350, - per jaar ontvangen. Overige regelingen Bijzondere Bijstand (voor bijzondere en noodzakelijke kosten) Langdurigheidstoeslag (voor huishoudens van 21 tot 65 jaar, die langer dan 3 jaar van een minimuminkomen leven) Al deze tegemoetkomingen kunnen aangevraagd worden bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) te Zeist en bij het RSD-loket in Wijk bij Duurstede. Het loket in Wijk bij Duurstede is op dinsdag geopend. 4 FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA

5 Inkomensnorm Vanaf 1 januari % 110% (incl. vakantietoeslag) bijstandsnorm bijstandsnorm (netto per maand) (netto per maand) Leefsituatie Alleenstaande, 21 tot 65 jaar 935, ,04 Alleenstaande, 65 jaar of ouder 1.026, ,99 Alleenstaande ouder, Tot 65 jaar 1.202, ,05 Alleenstaande ouder, 65 jaar of ouder 1.291, ,76 Gezin, beiden tot 65 jaar 1.336, ,06 Gezin, beiden 65 jaar of ouder 1.412, ,98 Gezin, een van beiden jonger dan 65 jaar 1.412, ,98 Vermogensgrens Leefsituatie maximaal vermogen Alleenstaande 5.685,00 Alleenstaande ouders ,00 Gezin ,00 Er wordt een draagkrachtberekening toegepast. Bovengenoemde bedragen zijn aan verandering onderhevig. Genoemde bedragen zijn geldig op moment van druk van dit boekje, maart Vergoeding van de regelingen: Tot 110% van de bijstandsnorm. Informatie en aanvragen Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) te Zeist en bij het RSD-loket in Wijk bij Duurstede. Het loket in Wijk bij Duurstede is op dinsdag geopend. 5

6 Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) Het Rond 6E 3701 HS Zeist Website: (gratis nummer) Algemeen telefonisch spreekuur op werkdagen tussen 9.00 en uur Regionale Sociale Dienst (RSD) Werk, inkomen en inburgering zijn de belangrijkste taken van de RSD. Werk is belangrijk om economisch zelfstandig te zijn. De RSD biedt verschillende begeleidingstrajecten om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Verder kunt u bij de RSD terecht voor het aanvragen van uitkeringen voor levensonderhoud, voor bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag en minimaregelingen. Ook biedt de RSD schuldhulpverlening aan. De Regionale Sociale Dienst houdt ook spreekuur bij het Wmo loket in Wijk bij Duurstede. Meer informatie vindt u op bladzijde 10. Formulierenbrigade RSD De RSD heeft een invulservice. Deze heet Formulierenbrigade RSD. De formulierenbrigade helpt mensen bij het invullen van lastige formulieren en het ordenen van administratie. Website : Telefoon: De formulierenbrigade RSD houdt ook spreekuur bij het Wmo-loket in Wijk bij Duurstede. Meer informatie vindt u op bladzijde 11 6 FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA

7 Bureau Schuldregeling RSD Het Rond 6E 3701 HS Zeist telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en uur Bureau Schuldregeling (BSR) is het centrale meldpunt in de regio van de RSD. Het bureau helpt iedereen met financiële problemen en/of schulden, ongeacht het inkomen of de hoogte van de schulden. Het bureau bekijkt de financiële situatie van de aanvrager en gaat na of de schulden op verantwoorde wijze afbetaald kunnen worden. Is dat niet mogelijk dan wordt geprobeerd om een regeling met de schuldeisers te treffen waarbij drie jaar lang zoveel mogelijk wordt afbetaald. Wanneer een regeling niet mogelijk is, kan er een beroep worden gedaan op de wettelijke schuldsanering, de WSNP. Bij een schuldregeling of schuldsanering wordt ook gekeken naar de oorzaken van de financiële problemen en deze worden onder begeleiding aangepakt. U hoeft niet in een schuldensituatie te zitten om contact op te nemen met Bureau Schuldregeling. U kunt ook informatie of advies vragen als u voor hoge uitgaven staat of als uw inkomen lager wordt. Vaak geldt: hoe eerder u aan de bel trekt, des te beter het bureau u kan helpen! Houdt u ook rekening met een wachttijd. 7

8 Sociaal Raadslieden Karel de Grotestraat CK Wijk bij Duurstede U kunt telefonisch een afspraak maken op dinsdag en donderdag tussen en uur. Buiten deze tijden kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken, dan wordt u teruggebeld. Afspraken worden ingepland op: dinsdag en donderdag van tot uur woensdagavond van tot uur Sociaal Raadslieden biedt sociaal juridische dienstverlening. Sociaal Raadslieden geeft onafhankelijke informatie en advies over uitkeringen, belastingen en toeslagen, personen- en familierecht, arbeidsrecht en onderwijs. Ze heeft brede kennis van (plaatselijke) regelingen en voorzieningen voor minima. U kunt bij Sociaal Raadslieden terecht voor informatie en advies en voor bemiddeling of verwijzing naar een andere organisatie. Ook is er hulp bij het schrijven van een brief of een bezwaarschrift. Voedselbank Wijk bij Duurstede Een voedselbank is bedoeld voor mensen die in ernstige financiële problemen zijn geraakt. Het gaat er dan om dat men, na aftrek van de vaste lasten als licht, gas, water, belastingen en aflossingen van schulden, te weinig overhoudt om voedsel en kleding van te kopen.u kunt zich melden bij één van de instanties die samenwerken met Voedselbank Wijk bij Duurstede. In Wijk bij Duurstede zijn dit: Sociaal Raadslieden Vitras/CMD-AMW, Gansfortstraat 4-8 (E&E Gasthuis), telefoonnummer , inloopspreekuur van uur. 8 FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA

9 Stichting Binding Karel de Grotestraat CK Wijk bij Duurstede (In het Oude Postkantoor) en voor het cursusbureau Stichting Binding helpt meedoen! Stichting Binding is het centrum voor zorg en welzijn in de gemeente Wijk bij Duurstede dat alle inwoners helpt om mee te doen in onze mooie gemeente. Stichting Binding organiseert jongerenwerk vanuit t Wijkhuis en seniorenwerk vanuit Activiteitencentrum Gansfortstraat en in Langbroek. Verder organiseert de stichting een aantal cursussen en activiteiten voor jong en oud. Bij deze activiteiten ontmoet u andere mensen uit Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek in een ongedwongen sfeer. Het Steunpunt Vrijwilligers is op de hoogte van alle mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in de gemeente Wijk bij Duurstede. U kunt hier uw wens kenbaar maken en het Steunpunt Vrijwilligers zoekt een passende werkkring voor u. De consulent van mantelzorgondersteuning geeft advies en ondersteuning aan u als u mantelzorger bent. Samen met u kijken we hoe u goed kan blijven functioneren als mantelzorger en wijzen we u de weg naar instanties indien nodig. De coördinator van het Signaleringsnetwerk geeft advies en ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben bij het oplossen van ingewikkelde problemen. Hiervoor wordt samengewerkt in een netwerk van professionals. 9

10 Wmo-loket, Servicepunt voor wonen, welzijn en zorg Karel de Grotestraat CK Wijk bij Duurstede (In het Oude Postkantoor) Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot uur woensdag van 8.30 tot uur Wmo-loket Wijk bij Duurstede De Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet heeft als doel dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en mee kan doen in de samenleving. Bij het Wmo-loket kunt u terecht voor extra hulp, informatie en advies op het gebied van wonen, zorg en welzijn en/of een aanvraag voor een individuele voorziening zoals hulp bij het huishouden, rolstoelen, scootmobielen, regiotaxi en woonvoorzieningen. Het Wmo-loket geeft ook advies en informatie over de regelingen van de Regionale Sociale Dienst. RSD-loket: Spreekuur in Wijk bij Duurstede Een consulent van de Regionale Sociale Dienst houdt elke dinsdag spreekuur bij het Wmo-loket. Op dinsdagochtend is er van 8.30 tot uur inloopspreekuur en op dinsdagmiddag is er spreekuur op afspraak. U kunt vragen stellen over een uitkering voor uw levensonderhoud, een aanvraag voor bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag of minimaregelingen. U kunt hiervoor een afspraak maken via het Wmo-loket, telefoonnummer: FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA

11 Formulierenbrigade bij het Wmo-loket Openingstijden: dinsdagmiddag van tot uur donderdagmorgen van 9.00 tot uur De Formulierenbrigade helpt alle inwoners bij het invullen van lastige formulieren. Dat kunnen bijvoorbeeld formulieren zijn van de belastingen. Ook helpt de formulierenbrigade met het ordenen van uw administratie. U kunt een afspraak maken via het Wmo-loket, telefoonnummer: Ook is gevestigd in het Oude Postkantoor: Buurtbemiddeling Buurtbemiddeling is een samenwerking tussen de gemeente Wijk bij Duurstede en Stichting Binding. U kunt uw vraag voor buurtbemiddeling melden bij het loket van Stichting Binding. De coördinator van Buurtbemiddeling zal dan (telefonisch) contact met u opnemen. Meer informatie vindt u op www. stichting-binding.nl onder het kopje buurtbemiddeling. 11

12 Sociale Verzekeringsbank SVB Graadt van Roggenweg AH Utrecht een formulier is te downloaden via de website bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot uur De Sociale Verzekeringsbank is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Op de website vindt u informatie over de regelingen die de SVB uitvoert, zoals AOW-pensioen, de nabestaandenuitkering Anw, de kinderbijslag, tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen, aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen. 12 FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA

13 Belastingdienst, regio Utrecht-Gooi Herman Gorterstraat EW Utrecht Het is helaas niet mogelijk om met de belastingdienst te en. en Belastingtelefoon (gratis) bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur vrijdag van 8.00 tot uur Zorgtoeslag Bent u 18 jaar of ouder, hebt u een Nederlandse zorgverzekering, de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning, en is het inkomen van u zelf (en uw toeslagpartner) niet te hoog? Dan kunt u mogelijk zorgtoeslag krijgen. Wie jonger is dan 18 jaar hoeft geen premie voor de zorgverzekering te betalen en krijgt dus ook geen zorgtoeslag. Hebt u kinderen van 18 jaar of ouder met een laag inkomen, dan kunnen zij zelf zorgtoeslag aanvragen. Huurtoeslag Huurt u een woning? En bent u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt aan huur? Dan kunt u een tegemoetkoming in de huurkosten aanvragen: de huurtoeslag. Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U komt hiervoor in aanmerking als u: de Nederlandse nationaliteit hebt of een geldige verblijfsvergunning, en één of meer kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar, en een (gezamenlijk) inkomen hebt dat niet te hoog is. Kinderopvang toeslag Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner allebei werken of een opleiding volgen. Verder moet uw kind naar een geregistreerde kinderopvanginstelling gaan of worden opgevangen via een geregistreerd Gastouderbureau. 13

14 Studie- en schoolkosten DUO Dienst Uitvoering Onderwijs Herman Gorterstraat EW Utrecht DUO-Infolijn: Op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot uur Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Als je 18 jaar of ouder bent en je volgt een voltijdopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs, dan heb je in principe recht op studiefinanciering en op een studenten OV-chipkaart. Hoger beroepsonderwijs en universiteit Als je een voltijd- of duale opleiding aan een hogeschool of universiteit volgt, heb je in principe recht op studiefinanciering en op een studenten OVchipkaart. 14 FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA

15 Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten Tegemoetkoming ouders Op de basisschool en in het voortgezet onderwijs krijgt uw kind de schoolboeken en leermiddelen gratis. In het middelbaar beroepsonderwijs, particulier voortgezet onderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs is dit niet het geval. Als uw kind op één van deze scholen een voltijd opleiding volgt op 1 juli en jonger is dan 18 jaar dan kunt u in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Ouders. Deze tegemoetkoming kan worden aangevraagd bij DUO. Tegemoetkoming scholieren Als je 18 wordt en een opleiding volgt in het voortgezet onderwijs of het volwassenenonderwijs, dan kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor je opleiding. Deze tegemoetkoming scholieren bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage en is een gift. De OV- chipkaart is geen onderdeel van de tegemoetkoming scholieren. Tegemoetkoming deeltijders Deze regeling is voor scholieren die in deeltijd een vmbo-opleiding theoretische leerweg, havo- of vwo-opleiding in het voortgezet onderwijs of het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs volgen. Dit geldt ook als je 30 jaar of ouder bent en één van deze opleidingen in voltijd volgt. 15

16 Kwijtschelding Gemeentelijke belastingen Belastingssamenwerking Rivierenland Postbus AA Tiel Gemeente Wijk bij Duurstede De gemeente Wijk bij Duurstede heeft de uitvoering van de meeste gemeentelijke belastingen per 1 januari 2012 overgedragen aan Belastingssamenwerking Rivierenland (BSR). Dit betekent dat u alleen bij BSR kwijtschelding kunt aanvragen. Soms komt u in aanmerking voor kwijtschelding. Via het digitaal loket van BSR kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor kwijtschelding en een kwijtscheldingsformulier aanvragen. U kunt ook telefonisch een formulier aanvragen. Voor sommige belastingen wordt geen kwijtschelding verleend. 16 FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA

17 Kwijtschelding Waterschapsbelasting Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Postbus GJ Houten Belastingvraag? Stel deze op belastingtelefoon (gratis) bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot uur Voor mobiele bellers Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Als u kwijtschelding van de gemeente krijgt, bestaat de kans dat het Waterschap u ook kwijtschelding verleent. Bij de beoordeling van uw verzoek om kwijtschelding wordt onder meer gekeken naar het saldo van uw bankrekening(en), naar de hoogte van uw kale huur en naar de hoogte van uw inkomen (inclusief vakantiegeld). Een verzoek om kwijtschelding kan alleen worden ingediend met het formulier verzoek om kwijtschelding via het digitaal loket van de website. 17

18 Alle regelingen op een rijtje 1. Bijzondere bijstand Wat? Vergoeding voor noodzakelijke kosten door bijzondere omstandigheden die u niet kunt betalen en niet op een andere manier vergoed krijgt. Hoeveel? Afhankelijk van de hoogte van de kosten en uw inkomen en vermogen (draagkracht). 2. Langdurigheidtoeslag Wat? Een extra bijdrage voor personen die geen uitzicht hebben op inkomensverbetering en 21 jaar of ouder zijn maar jonger dan 65 jaar en minimaal drie jaar van een uitkering (WWB, WAO, WIA, Waz en de Wajong) op bijstandsniveau leven. 3. Collectieve aanvullende Ziektekostenverzekering Wat? Een korting op de basisverzekering en een bijdrage in de premie van de aanvullende ziektekosten verzekering. Hoeveel? Bijdrage: 240, - per persoon per jaar. 4. Regeling studiecomputer Wat? Eenmalige verstrekking van een studiecomputer met beeldscherm, printer en tegemoetkoming in de kosten van de internetaansluiting. Voor ouders/verzorgers met kinderen in groep 8 van het basisonderwijs. Er gelden bijzondere voorwaarden voor gezinnen met meerdere kinderen. Hoeveel? Studiecomputer en toebehoren worden thuis afgeleverd en geplaatst. 100, - eenmalige bijdrage in de kosten van een internetaansluiting. Hoe? Er volgt jaarlijks in de maanden mei/juni een promotiecampagne over de aanvraag van deze regeling. 18 FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA

19 5. Regeling sociaal-culturele activiteiten Wat? Bijdrage in de kosten voor bijvoorbeeld abonnementen, lidmaatschappen van (sport)verenigingen, telefoon of internet. Hoeveel? 125, - per persoon per jaar (volwassene of kind). Aanvullend voor kinderen: Regeling sportbereik, een extra bijdrage van 75, - voor sporten. 6. Eenmalige uitkering 65+ers Wat? Eenmalige uitkering voor 65-plussers. Hoeveel? 350, - per persoon per jaar. Hoe? Regeling 1 tot en met 6 kunt u aanvragen bij de RSD te Zeist en het RSD-loket in Wijk bij Duurstede Regionale Sociale Dienst (RSD) Het Rond 6E, 3701 HS Zeist via telefonisch spreekuur tel op werkdagen tussen 9.00 en uur. RSD-loket Wijk bij Duurstede Spreekuur bij het Wmo-loket op dinsdag, telefoonnummer Schuldhulpverlening budgetbegeleiding Wat? Hulp bij financiële problemen/schulden en/of begeleiding bij het beheer van uw inkomen (budget). Hoeveel? Kosteloze hulp. Hoe? Informatie en hulp via telefonisch spreekuur tel op 19

20 werkdagen tussen 9.00 en uur. Bureau Schuldregeling van Regionale Sociale Dienst (RSD) Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Wat? Niet hoeven betalen van (een deel van) de gemeentelijke belastingen: Hoeveel? Afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Hoe? Via het digitaal loket van Belastingssamenwerking Rivierenland (BSR), kunt ook telefonisch een formulier aanvragen, telefoonnummer Kwijtschelding waterschapsbelasting Wat? Niet hoeven betalen van (een deel van) de waterschapsbelasting. Hoeveel? Afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Hoe? Aanvraagformulier verkrijgbaar via het digitale loket van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten, tel Voor mobiele bellers: Voor belastingvragen: Zorgtoeslag Wat? Bijdrage in de kosten van een ziektekostenverzekering. Hoeveel? Afhankelijk van uw inkomen. 11. Huurtoeslag Wat? Bijdrage in uw huurlasten. Hoeveel? Afhankelijk van uw inkomen, huur en woonsituatie. 20 FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA

21 12. Kindgebonden budget Wat? Bijdrage in de algemene kosten van uw kinderen. Hoeveel? Afhankelijk van uw inkomen. 13. Kinderopvang toeslag Wat? Bijdrage in de kosten van kinderopvang. Hoeveel? Afhankelijk van uw inkomen en soort opvang. Hoe? Regeling 10, 11, 12 en 13 kunt u aanvragen bij de Belastingdienst tel tussen 8.00 en uur (ma t/m do) en vrijdag van 8.00 tot uur. Belastingdienst regio Utrecht-Gooi, H. Gorterstraat 55, 3511 EW Utrecht School- en studiekosten Wat? Bijdrage in de schoolkosten en studiekosten. Hoeveel? Afhankelijk van uw inkomen en soort onderwijs. Hoe? Aanvragen bij DUO - IB-groep Infolijn Op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot uur

22 Aantekeningen 22 FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA

23 23

24 Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Wijk bij Duurstede. Maart Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 24 FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA Tekst: gemeente Wijk bij Duurstede Vormgeving: Biga Druk: Biga Oplage: 1.700

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTËN RAAD ALMËLO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2015 01-01-2015 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www. klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

In Haarlem telt iedereen mee

In Haarlem telt iedereen mee maart 2013 Gemeente Haarlem In Haarlem telt iedereen mee Regelingen minima Inhoud Inleiding 3 Algemene regelingen 4 HaarlemPas 4 Bijzondere bijstand 4 Langdurigheidstoeslag 5 Woonkostentoeslag 5 Kwijtschelding

Nadere informatie

Minimaregelingen gemeente Emmen

Minimaregelingen gemeente Emmen Minimaregelingen Heeft u een bijstandsuitkering of heeft u maximaal 110% (of 120%) van de bijstandsnorm? Dan komt u misschien in aanmerking voor extra ondersteuning. Voor sommige regelingen geldt een inkomen

Nadere informatie

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen digitaal

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Informatie over minimaregelingen 2011 INHOUDSOPGAVE WOONKOSTEN...4 Huurtoeslag...4 Eigen woning...4 Woonlastenfonds...5 Kwijtschelding...5 Wasmachine,

Nadere informatie

WAAR HEB IK RECHT OP? Aa en Hunze Versie 16, februari 2017

WAAR HEB IK RECHT OP? Aa en Hunze Versie 16, februari 2017 Aa en Hunze Versie 16, februari 2017 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Aa en Hunze Versie 13, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt.

Aa en Hunze Versie 13, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. Aa en Hunze Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Tynaarlo Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen Voorzieningen Zó laat u geen geld liggen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 2 Inhoudsopgave 3 Laat geen geld liggen! 4 Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) 5 Collectieve

Nadere informatie

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 15, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt.

Tynaarlo Versie 15, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. Tynaarlo Versie 15, februari 2017 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Assen Versie 16, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 16, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 16, februari 2017 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. FOLDER: Minimabeleid inwoners gemeente Ooststellingwerf 2009 Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Extra inkomen U krijgt een bijdrage van de gemeente

Nadere informatie

Wegwijzer in de minimaregelingen

Wegwijzer in de minimaregelingen Wegwijzer in de minimaregelingen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen levensonderhoud 4 2. Minimaregelingen gemeente 5 2.1. Langdurigheidstoeslag 6 2.2. Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) 6 2.3.

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Sociale Dienst Oost Achterhoek 03-2015 Deze brochure geeft de belangrijkste informatie maar is natuurlijk niet volledig. Voor meer informatie

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 14, juni Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Tynaarlo Versie 14, juni Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Tynaarlo Versie 14, juni 2016 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel De collectieve (aanvullende) zorgverzekering Tegemoetkoming kosten schoolgaande kinderen Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Bijzondere

Nadere informatie

Budgetgids versie november 2013

Budgetgids versie november 2013 Budgetgids versie november 2013 Als u minder te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat een inkomen wegvalt, is het goed om uw uitgaven tegen het licht te houden. Schulden zijn immers zo gemaakt. Denk maar

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Wijzer met je geld in Westerveld

Wijzer met je geld in Westerveld Wijzer met je geld in Westerveld We maken u wegwijs binnen de regelingen, toeslagen en tegemoetkomingen in Westerveld, zodat u wijzer met uw geld om kunt gaan! Bijzondere bijstand IOAW-uitkering Regelingen

Nadere informatie

1 NU WEET IK WELKE EXTRA S IK KAN AANVRAGEN. Regelingen voor minima op een rij. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN

1 NU WEET IK WELKE EXTRA S IK KAN AANVRAGEN. Regelingen voor minima op een rij. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN 1 NU WEET IK WELKE EXTRA S IK KAN AANVRAGEN. Regelingen voor minima op een rij. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN DE REGELINGEN VOOR MINIMA OP EEN RIJ Heeft u bijzondere kosten waar u niet voor

Nadere informatie

Assen Versie 15, juli Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 15, juli Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 15, juli 2016 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen digitaal

Nadere informatie

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen In Beek doet iedereen mee Regelingen voor mensen met een laag inkomen De gemeente Beek heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen wij omdat wij het belangrijk

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN Het college van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 35, Wet Werk en Bijstand, besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen.

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Informatie Minimabeleid 2013 In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen

Nadere informatie

Meer vóór mensen met minder

Meer vóór mensen met minder Meer vóór mensen met minder Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie al jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door de steeds maar stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten

Nadere informatie

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm Toelichting aanvraagformulier minimabeleid Waarom dit formulier? Als u inwoner bent van Wijdemeren en weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Ken uw rechten. Informatiefolder van Sociale Zaken

Ken uw rechten. Informatiefolder van Sociale Zaken Ken uw rechten Informatiefolder van Sociale Zaken Er bestaan veel regelingen en voorzieningen voor mensen met een minimuminkomen. >ĂŶŐ ŶŝĞƚ ŝğěğƌğğŷ ĚŝĞ ƌğđśƚ ŚĞĞŌ ŽƉ ĚĞnjĞ voorzieningen, maakt hier gebruik

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD

MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD Inleiding De gemeente Albrandswaard vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9 1 Inhoudsopgave Woonkosten Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve

Nadere informatie

Er bestaan veel regelingen en voorzieningen voor mensen met een minimuminkomen. Lang niet iedereen maakt hier gebruik van.

Er bestaan veel regelingen en voorzieningen voor mensen met een minimuminkomen. Lang niet iedereen maakt hier gebruik van. Ken uw rechten Informatiefolder van Sociale Zaken Er bestaan veel regelingen en voorzieningen voor mensen met een minimuminkomen. Lang niet iedereen maakt hier gebruik van. Met deze informatiefolder willen

Nadere informatie

Minimawijzer, informatie over bijzondere

Minimawijzer, informatie over bijzondere Minimawijzer, informatie over bijzondere bijstand, minimaregelingen en andere regelingen voor inkomensondersteuning. Als u een bijstandsuitkering of een minimuminkomen heeft, kan het een hele kunst zijn

Nadere informatie

Financiële regelingen voor minima in Harderwijk

Financiële regelingen voor minima in Harderwijk Financiële regelingen voor minima in Harderwijk Heeft u langere tijd een laag inkomen? Dan komt u zeer waarschijnlijk in aanmerking voor financiële regelingen. Deze regelingen horen bij het minimabeleid

Nadere informatie

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Toeslagen 2013 Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Inhoud Inleiding 3 Zorgtoeslag 4 Huurtoeslag 5 Kinderopvangtoeslag 7 Kindgebonden budget 8 Toeslag aanvragen

Nadere informatie

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Sociaal raadsliedenwerk Breda Normen per 1-7-2014 Bij het kunt u terecht met vragen over: Uitkeringen en sociale verzekeringen Belastingen Arbeidszaken Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Kindpakket voor kinderen uit een gezin met een laag inkomen (september 2017)

Kindpakket voor kinderen uit een gezin met een laag inkomen (september 2017) Kindpakket voor kinderen uit een gezin met een laag inkomen (september 2017) In bepaalde gevallen kunnen kinderen uit een gezin met een laag inkomen bepaalde kosten om mee te doen vergoed krijgen. Het

Nadere informatie

Deze folder is voor u

Deze folder is voor u 1 Deze folder is voor u Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijk rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen te laten sporten of om opzij te

Nadere informatie

Een laag inkomen? Dan krijgt u misschien extra ondersteuning

Een laag inkomen? Dan krijgt u misschien extra ondersteuning Een laag inkomen? Dan krijgt u misschien extra ondersteuning Hebt u een laag inkomen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van een aantal Minimaregelingen. Sommige regelingen zijn in heel Nederland hetzelfde.

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

De plus van Surplus.

De plus van Surplus. De plus van Surplus. Surplus Welzijn Etten-Leur Geld & Recht: Sociaal Raadsliedenwerk Formulierenteam Budgetcoaching Schuldhulpverlening Ontmoeting en ondersteuning Een prettige samenleving waarin we zorgen

Nadere informatie

oorzieningen oor de minima

oorzieningen oor de minima oorzieningen oor de minima Inhoudsopgave Bijzondere Bijstand 4 Langdurigheidstoeslag (voor personen tussen 21 en 65 jaar) 5 Regeling duurzame gebruiksgoederen (voor 65-plussers) 6 AV-Gemeente Top ziektekostenverzekering

Nadere informatie

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs 1 Scholierenvergoeding De scholierenvergoeding is een bijdrage voor ouders van schoolgaande kinderen. Met het geld kunt u activiteiten tijdens én na school betalen, zoals schoolreisjes, contributie van

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Wegwijzer in de minimaregelingen 2012

Heeft u een laag inkomen? Wegwijzer in de minimaregelingen 2012 Heeft u een laag inkomen? Wegwijzer in de minimaregelingen 2012 Zaanstad helpt mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen 4 2. Inkomenstoets Minimaregelingen 5 3. Langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Wegwijs in armoedevoorzieningen. omdat elke cent telt!

Wegwijs in armoedevoorzieningen. omdat elke cent telt! Wegwijs in armoedevoorzieningen omdat elke cent telt! Wegwijs in armoedevoorzieningen, omdat elke cent telt! Armoede, ook in Waalwijk 3 Baanbrekers maakt werk van werk en bestaanskosten 4 Bijscholing voor

Nadere informatie

Hoge kosten - Laag inkomen?

Hoge kosten - Laag inkomen? Hoge kosten - Laag inkomen? Financiële tegemoetkomingen gemeente Olst-Wijhe juni 2017 Hoge kosten Eten en drinken, wonen en kleding. Het zijn normale uitgaven die we allemaal hebben. Maar soms krijgt u

Nadere informatie

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen Informatieblad Ondersteuning bij een laag inkomen November 2016 Inhoud 1. Heeft u een laag inkomen? 3 2. Bijzondere bijstand 5 3. Bijdrageregeling Sociale Activiteiten 6 4. Collectieve verzekering ziektekosten

Nadere informatie

Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet

Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet Heeft u langere tijd een laag inkomen? Dan komt u zeer waarschijnlijk in aanmerking voor financiële regelingen. Deze regelingen horen bij het minimabeleid

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

Minimaregelingen. Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl

Minimaregelingen. Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl Minimaregelingen Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl Minder belasting betalen 1 Algemene Heffingskorting; Arbeidskorting; Kindgebonden budget; Inkomens afhankelijke

Nadere informatie

De Papierwinkel Steenwijkerland

De Papierwinkel Steenwijkerland De Papierwinkel Hulp nodig bij het invullen van papieren? De Papierwinkel Steenwijkerland In de gemeente Steenwijkerland zijn diverse organisaties actief die kostenloze ondersteuning bieden aan burgers

Nadere informatie

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen?

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld (IGSD). Het bezoekadres is Het postadres is De Vesting 11-13 Postbus 300 8332 GL Steenwijk 8330

Nadere informatie

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK Inleiding De gemeente Ridderkerk vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt de

Nadere informatie

Er bestaan veel regelingen en voorzieningen voor mensen met een minimuminkomen. Lang niet iedereen maakt hier gebruik van.

Er bestaan veel regelingen en voorzieningen voor mensen met een minimuminkomen. Lang niet iedereen maakt hier gebruik van. Ken uw rechten Informatiefolder van Sociale Zaken Er bestaan veel regelingen en voorzieningen voor mensen met een minimuminkomen. Lang niet iedereen maakt hier gebruik van. Met deze informatiefolder willen

Nadere informatie

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst Toeslagen Belastingdienst Informatieblad Maart 2014 Huurtoeslag 2014 TG 720-1Z42PL Huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw huur. Wilt u weten of u deze toeslag kunt krijgen en wat u dan moet doen?

Nadere informatie

Minimabeleid en. Bijzondere Bijstand

Minimabeleid en. Bijzondere Bijstand Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de intergemeentelijke

Nadere informatie

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 1. Gevolgen voor de alleenstaande ouder Alleenstaande ouderkop Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de meeste alleenstaande bijstandsouders een lagere uitkering.

Nadere informatie

Minimagids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen. minimagids

Minimagids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen. minimagids Minimagids 2009 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen minimagids 2009 1 2 minimagids 2009 Minimagids 2009 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen minimagids 2009 3 4 minimagids 2009 minimagids

Nadere informatie

Minimagids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen. minimagids

Minimagids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen. minimagids Minimagids 2008 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen minimagids 1 2 minimagids Minimagids 2008 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen minimagids 3 4 minimagids 5 minimagids Inhoudsopgave 6 minimagids

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Eigen bijdrage Wmo of Wlz 9 Tegemoetkoming zorgkosten 10

Inhoudsopgave. Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Eigen bijdrage Wmo of Wlz 9 Tegemoetkoming zorgkosten 10 1 Inhoudsopgave Woonkosten... 4 Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8

Nadere informatie

Tegemoetkomingen. Extra s voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen.

Tegemoetkomingen. Extra s voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen. Tegemoetkomingen Extra s voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen. Halte Werk Halte Werk is een samenwerking van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk (HAL-gemeenten). Wij werken

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2 September 2011 Naam Adres Woonplaats Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Sociale Zaken van dit jaar. In elke nieuwsbrief behandelen we onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Hieronder vindt u

Nadere informatie

Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen

Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen 2017 Het Nibud stelt elk jaar begrotingen op voor huishoudens met een minimum inkomen. We gaan uit van een inkomen op het niveau van het sociaal minimum. Dit is de bijstandsuitkering.

Nadere informatie

Meer armslag met een laag inkomen

Meer armslag met een laag inkomen Meer armslag met een laag inkomen ISD de Kempen maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten. Dit is een samenwerking van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot

Nadere informatie

Ken uw rechten. Informatiefolder van Sociale Zaken over Onbenutte rechten

Ken uw rechten. Informatiefolder van Sociale Zaken over Onbenutte rechten Ken uw rechten Informatiefolder van Sociale Zaken over Onbenutte rechten Er bestaan veel regelingen en voorzieningen voor mensen met een minimuminkomen. Lang niet iedereen die recht heeft op deze voorzieningen,

Nadere informatie

De gemeenten in Maastricht Heuvelland doen meer voor mensen met minder

De gemeenten in Maastricht Heuvelland doen meer voor mensen met minder De gemeenten in Maastricht Heuvelland doen meer voor mensen met minder Voor de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul Minimaregelingen 2017 De

Nadere informatie

voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs.

voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs. Financiële hulp voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs. Heeft u een laag inkomen en hebt u weinig vermogen? In deze folder leest u hoe de gemeente u kan helpen. Wie kan gebruik maken van

Nadere informatie

Samenleving 1 13. SAM

Samenleving 1 13. SAM Samenleving 1 13. SAM 13.01. Sociale zaken: Sociale Zekerheid Eindterm 13.01. De kandidaat kan het stelsel van de Sociale Zekerheid in Nederland omschrijven. 13.01.01. Kan de Werknemersverzekeringen, de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER MINIMAREGELINGEN

AANVRAAGFORMULIER MINIMAREGELINGEN AANVRAAGFORMULIER MINIMAREGELINGEN 2016 Invullen door administratie gemeente Wijk bij Duurstede Voor personen die geen Participatiewet-uitkering ontvangen. Team: Cliëntnummer: 1. Persoonsgegevens 1.a Vul

Nadere informatie

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer

Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer. Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofinummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens partner Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofinummer

Nadere informatie

Intakeformulier StichtingBewindvoering

Intakeformulier StichtingBewindvoering Intakeformulier StichtingBewindvoering Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam client Voornamen M/V Adres Postcode/woonplaats Geboortedatum Sofinummer Telefoonnummer Mobiel telefoon Email

Nadere informatie

Geldzaken & regelgeving. Deel met ons je vragen of zorgen!

Geldzaken & regelgeving. Deel met ons je vragen of zorgen! Geldzaken & regelgeving Deel met ons je vragen of zorgen! 1 Begeleiding: ondersteuning op sociaaljuridisch terrein Volwassenen De overheid, de Belastingdienst, de gemeente en andere organisaties hebben

Nadere informatie

Zorg of ondersteuning nodig? Kom naar het raadhuis!

Zorg of ondersteuning nodig? Kom naar het raadhuis! Zorg of ondersteuning nodig? Kom naar het raadhuis! De weg naar zorg en ondersteuning loopt altijd via het raadhuis Als u vragen heeft of hulp kunt gebruiken, betrek dan eerst de mensen om u heen. Misschien

Nadere informatie

Naam cliënt Voornamen M/V Postcode/woonpl Geb. datum. Gegevens partner Naam Voornamen M/V Geb. datum. nationaliteit

Naam cliënt Voornamen M/V Postcode/woonpl Geb. datum. Gegevens partner Naam Voornamen M/V Geb. datum. nationaliteit Intakeformulier Aanmelding voor : Budgetbeheer Budgetcoaching Naam cliënt Voornamen M/V Postcode/woonpl Geb. datum BSN nummer Geb. plaats Mobiel telefoon Email adres nationaliteit Paspoort/ID Geldig tot

Nadere informatie

Aanvullende inkomsten

Aanvullende inkomsten Hoofdstuk 2 Geldzaken 3-B Naam: Klas/groep: Datum: Aanvullende inkomsten Leerdoelen Je kunt aangeven welke verschillende aanvullende inkomsten de overheid verstrekt. Je kunt aangeven wanneer iemand deze

Nadere informatie

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen!

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID JANUARI 2007 De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! In deze nieuwsbrief leest u eerst over de nieuwe

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER MINIMAREGELINGEN

AANVRAAGFORMULIER MINIMAREGELINGEN AANVRAAGFORMULIER MINIMAREGELINGEN 2016 Invullen door administratie gemeente Utrechtse Heuvelrug Voor personen die geen Participatiewet-uitkering ontvangen. Team: Cliëntnummer: 1. Persoonsgegevens 1.a

Nadere informatie

Nibud minimum-voorbeeldbegrotingen 2015 / 1

Nibud minimum-voorbeeldbegrotingen 2015 / 1 Nibud minimumvoorbeeldbegrotingen 2015 Het Nibud stelt elk jaar begrotingen op voor huishoudens met een minimum inkomen. We gaan uit van een inkomen op het niveau van het sociaal minimum. Dit is de uitkering

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Voorletters Naam Geboortedatum Burgerservicenummer

Voorletters Naam Geboortedatum Burgerservicenummer Aanvraagformulier voor cliënten, u kunt dit formulier uitprinten of hem invullen en direct via de website versturen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND of INKOMENSBEHEER

Nadere informatie

Alles over je belastingtoeslagen

Alles over je belastingtoeslagen Alles over je belastingtoeslagen in 2015 Alles over je belastingtoeslagen op een rij Wist jij dat we met elkaar jaarlijks miljoenen euro s aan toeslagen laten liggen? Benut jij alle belastingtoeslagen

Nadere informatie

Intakeformulier. Bewindvoering & Budgetbegeleiding

Intakeformulier. Bewindvoering & Budgetbegeleiding Intakeformulier Bewindvoering & Budgetbegeleiding Persoonsgegevens Verzoeker 1 Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Sofinummer Nummer ID Telefoonnummer E-mailadres Verzoeker 2 Naam

Nadere informatie

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen > mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen Inleiding De gemeente Vught doet veel voor inwoners met een laag inkomen. Toch blijkt uit onderzoek dat veel mensen geld mislopen,

Nadere informatie

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen?

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen? Wat is de langdurigheidstoeslag? De langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat u van de gemeente kunt krijgen als u al drie jaar of langer van een laag inkomen leeft. U kunt met dit extra geld spullen

Nadere informatie