Informatie Minimabeleid. Uw recht: maak er gebruik van! FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie Minimabeleid. Uw recht: maak er gebruik van! FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA"

Transcriptie

1 Informatie Minimabeleid Uw recht: maak er gebruik van! FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA 1

2 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord... 3 Algemene informatie... 4 Inkomensnorm Vermogensgrens... 5 Regionale Sociale Dienst... 6 Formulierenbrigade RSD... 6 Bureau Schuldregeling RSD... 7 Sociaal Raadslieden... 8 Voedselbank Wijk bij Duurstede... 8 Stichting Binding... 9 Wmo-loket, RSD-loket Formulierenbrigade bij het Wmo-loket Sociale Verzekeringsbank Belastingdienst DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Kwijtschelding Waterschapsbelasting Alle regelingen op een rijtje FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA

3 Voorwoord Het zijn onzekere tijden en voor veel mensen valt het niet mee om financieel gezien de touwtjes aan elkaar te knopen. Iedereen wordt getroffen door de bezuinigingen, maar juist mensen die moeten rondkomen van een minimuminkomen hebben het extra moeilijk. Veel eigen bijdragen gaan omhoog en tegemoetkomingen zoals de huurtoeslag en de zorgtoeslag worden beperkt. De gemeente Wijk bij Duurstede kent een aantal regelingen voor huis houdens met een laag inkomen. Die regelingen zijn mede en dankzij de inzet en betrokkenheid van de Lokale Cliëntenraad voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand en plaatselijke belangenorganisaties tot stand gekomen. Dit boekje geeft u een handzaam overzicht van die lokale regelingen. Er zijn bovendien meerdere organisaties die kunnen helpen bij het doen van een aanvraag. Zij kunnen ook nagaan of u recht heeft op andere, landelijke regelingen. Ook de gegevens van die organisaties vindt u in dit boekje. Juist in economisch moeilijke tijden is een begrip als solidariteit van belang. Daarom raad ik een ieder aan om dit boekje door te lezen en te kijken of u, of iemand die u kent, gebruik kan maken van de hier genoemde regelingen. Met vriendelijke groet, Jan Burger, Wethouder Sociale Zaken. 3

4 Algemene informatie Voor iedereen die rond moet komen met een laag inkomen of een minimuminkomen zijn er de minimaregelingen en inkomensondersteunende regelingen. In dit boekje worden ze op een rijtje gezet. U heeft er recht op om gebruik te maken van de regelingen. Daarom is het belangrijk dat u weet welke regelingen er zijn en hoe u een aanvraag kunt doen. Minimabeleid Volwassenen Regeling deelname sociaal-culturele activiteit. U kunt een bijdrage van 125, - krijgen in de kosten voor bijvoorbeeld abonnementen, lidmaatschappen van (sport)verenigingen, telefoon of internet. Collectieve (aanvullende) ziektekosten verzekering. U kunt jaarlijks een tegemoetkoming van 240, - voor de premie ontvangen. Kinderen (tot en met 18 jaar) Regeling deelname sociaal-culturele activiteit. U kunt een bijdrage van 125, - krijgen in de kosten voor bijvoorbeeld abonnementen, lidmaatschappen van (sport)verenigingen, telefoon of internet. Aanvullend een extra bijdrage voor sport door de regeling sportbereik 75, -. (Vanuit beide regelingen (samen 200,-) wordt eerst de contributie van de vereniging betaald. Het bedrag dat eventueel over is kan besteed worden aan sportbenodigdheden zoals voetbalschoenen, een tennisracket of trainingspak). Regeling studiecomputer voor kinderen in groep 8 van het basisonderwijs, inclusief een eenmalige bijdrage van 100, - in de kosten van een internetaansluiting. 65+ers Regeling deelname sociaal-culturele activiteit. U kunt een bijdrage van 125, - krijgen in de kosten voor bijvoorbeeld abonnementen, lidmaatschappen van (sport)verenigingen, telefoon of internet. Collectieve (aanvullende) ziektekosten verzekering. U kunt jaarlijks een tegemoetkoming van 240,- voor de premie ontvangen. Eenmalige uitkering voor 65+ers. U kunt eenmalig 350, - per jaar ontvangen. Overige regelingen Bijzondere Bijstand (voor bijzondere en noodzakelijke kosten) Langdurigheidstoeslag (voor huishoudens van 21 tot 65 jaar, die langer dan 3 jaar van een minimuminkomen leven) Al deze tegemoetkomingen kunnen aangevraagd worden bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) te Zeist en bij het RSD-loket in Wijk bij Duurstede. Het loket in Wijk bij Duurstede is op dinsdag geopend. 4 FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA

5 Inkomensnorm Vanaf 1 januari % 110% (incl. vakantietoeslag) bijstandsnorm bijstandsnorm (netto per maand) (netto per maand) Leefsituatie Alleenstaande, 21 tot 65 jaar 935, ,04 Alleenstaande, 65 jaar of ouder 1.026, ,99 Alleenstaande ouder, Tot 65 jaar 1.202, ,05 Alleenstaande ouder, 65 jaar of ouder 1.291, ,76 Gezin, beiden tot 65 jaar 1.336, ,06 Gezin, beiden 65 jaar of ouder 1.412, ,98 Gezin, een van beiden jonger dan 65 jaar 1.412, ,98 Vermogensgrens Leefsituatie maximaal vermogen Alleenstaande 5.685,00 Alleenstaande ouders ,00 Gezin ,00 Er wordt een draagkrachtberekening toegepast. Bovengenoemde bedragen zijn aan verandering onderhevig. Genoemde bedragen zijn geldig op moment van druk van dit boekje, maart Vergoeding van de regelingen: Tot 110% van de bijstandsnorm. Informatie en aanvragen Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) te Zeist en bij het RSD-loket in Wijk bij Duurstede. Het loket in Wijk bij Duurstede is op dinsdag geopend. 5

6 Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) Het Rond 6E 3701 HS Zeist Website: (gratis nummer) Algemeen telefonisch spreekuur op werkdagen tussen 9.00 en uur Regionale Sociale Dienst (RSD) Werk, inkomen en inburgering zijn de belangrijkste taken van de RSD. Werk is belangrijk om economisch zelfstandig te zijn. De RSD biedt verschillende begeleidingstrajecten om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Verder kunt u bij de RSD terecht voor het aanvragen van uitkeringen voor levensonderhoud, voor bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag en minimaregelingen. Ook biedt de RSD schuldhulpverlening aan. De Regionale Sociale Dienst houdt ook spreekuur bij het Wmo loket in Wijk bij Duurstede. Meer informatie vindt u op bladzijde 10. Formulierenbrigade RSD De RSD heeft een invulservice. Deze heet Formulierenbrigade RSD. De formulierenbrigade helpt mensen bij het invullen van lastige formulieren en het ordenen van administratie. Website : Telefoon: De formulierenbrigade RSD houdt ook spreekuur bij het Wmo-loket in Wijk bij Duurstede. Meer informatie vindt u op bladzijde 11 6 FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA

7 Bureau Schuldregeling RSD Het Rond 6E 3701 HS Zeist telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en uur Bureau Schuldregeling (BSR) is het centrale meldpunt in de regio van de RSD. Het bureau helpt iedereen met financiële problemen en/of schulden, ongeacht het inkomen of de hoogte van de schulden. Het bureau bekijkt de financiële situatie van de aanvrager en gaat na of de schulden op verantwoorde wijze afbetaald kunnen worden. Is dat niet mogelijk dan wordt geprobeerd om een regeling met de schuldeisers te treffen waarbij drie jaar lang zoveel mogelijk wordt afbetaald. Wanneer een regeling niet mogelijk is, kan er een beroep worden gedaan op de wettelijke schuldsanering, de WSNP. Bij een schuldregeling of schuldsanering wordt ook gekeken naar de oorzaken van de financiële problemen en deze worden onder begeleiding aangepakt. U hoeft niet in een schuldensituatie te zitten om contact op te nemen met Bureau Schuldregeling. U kunt ook informatie of advies vragen als u voor hoge uitgaven staat of als uw inkomen lager wordt. Vaak geldt: hoe eerder u aan de bel trekt, des te beter het bureau u kan helpen! Houdt u ook rekening met een wachttijd. 7

8 Sociaal Raadslieden Karel de Grotestraat CK Wijk bij Duurstede U kunt telefonisch een afspraak maken op dinsdag en donderdag tussen en uur. Buiten deze tijden kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken, dan wordt u teruggebeld. Afspraken worden ingepland op: dinsdag en donderdag van tot uur woensdagavond van tot uur Sociaal Raadslieden biedt sociaal juridische dienstverlening. Sociaal Raadslieden geeft onafhankelijke informatie en advies over uitkeringen, belastingen en toeslagen, personen- en familierecht, arbeidsrecht en onderwijs. Ze heeft brede kennis van (plaatselijke) regelingen en voorzieningen voor minima. U kunt bij Sociaal Raadslieden terecht voor informatie en advies en voor bemiddeling of verwijzing naar een andere organisatie. Ook is er hulp bij het schrijven van een brief of een bezwaarschrift. Voedselbank Wijk bij Duurstede Een voedselbank is bedoeld voor mensen die in ernstige financiële problemen zijn geraakt. Het gaat er dan om dat men, na aftrek van de vaste lasten als licht, gas, water, belastingen en aflossingen van schulden, te weinig overhoudt om voedsel en kleding van te kopen.u kunt zich melden bij één van de instanties die samenwerken met Voedselbank Wijk bij Duurstede. In Wijk bij Duurstede zijn dit: Sociaal Raadslieden Vitras/CMD-AMW, Gansfortstraat 4-8 (E&E Gasthuis), telefoonnummer , inloopspreekuur van uur. 8 FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA

9 Stichting Binding Karel de Grotestraat CK Wijk bij Duurstede (In het Oude Postkantoor) en voor het cursusbureau Stichting Binding helpt meedoen! Stichting Binding is het centrum voor zorg en welzijn in de gemeente Wijk bij Duurstede dat alle inwoners helpt om mee te doen in onze mooie gemeente. Stichting Binding organiseert jongerenwerk vanuit t Wijkhuis en seniorenwerk vanuit Activiteitencentrum Gansfortstraat en in Langbroek. Verder organiseert de stichting een aantal cursussen en activiteiten voor jong en oud. Bij deze activiteiten ontmoet u andere mensen uit Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek in een ongedwongen sfeer. Het Steunpunt Vrijwilligers is op de hoogte van alle mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in de gemeente Wijk bij Duurstede. U kunt hier uw wens kenbaar maken en het Steunpunt Vrijwilligers zoekt een passende werkkring voor u. De consulent van mantelzorgondersteuning geeft advies en ondersteuning aan u als u mantelzorger bent. Samen met u kijken we hoe u goed kan blijven functioneren als mantelzorger en wijzen we u de weg naar instanties indien nodig. De coördinator van het Signaleringsnetwerk geeft advies en ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben bij het oplossen van ingewikkelde problemen. Hiervoor wordt samengewerkt in een netwerk van professionals. 9

10 Wmo-loket, Servicepunt voor wonen, welzijn en zorg Karel de Grotestraat CK Wijk bij Duurstede (In het Oude Postkantoor) Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot uur woensdag van 8.30 tot uur Wmo-loket Wijk bij Duurstede De Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet heeft als doel dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en mee kan doen in de samenleving. Bij het Wmo-loket kunt u terecht voor extra hulp, informatie en advies op het gebied van wonen, zorg en welzijn en/of een aanvraag voor een individuele voorziening zoals hulp bij het huishouden, rolstoelen, scootmobielen, regiotaxi en woonvoorzieningen. Het Wmo-loket geeft ook advies en informatie over de regelingen van de Regionale Sociale Dienst. RSD-loket: Spreekuur in Wijk bij Duurstede Een consulent van de Regionale Sociale Dienst houdt elke dinsdag spreekuur bij het Wmo-loket. Op dinsdagochtend is er van 8.30 tot uur inloopspreekuur en op dinsdagmiddag is er spreekuur op afspraak. U kunt vragen stellen over een uitkering voor uw levensonderhoud, een aanvraag voor bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag of minimaregelingen. U kunt hiervoor een afspraak maken via het Wmo-loket, telefoonnummer: FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA

11 Formulierenbrigade bij het Wmo-loket Openingstijden: dinsdagmiddag van tot uur donderdagmorgen van 9.00 tot uur De Formulierenbrigade helpt alle inwoners bij het invullen van lastige formulieren. Dat kunnen bijvoorbeeld formulieren zijn van de belastingen. Ook helpt de formulierenbrigade met het ordenen van uw administratie. U kunt een afspraak maken via het Wmo-loket, telefoonnummer: Ook is gevestigd in het Oude Postkantoor: Buurtbemiddeling Buurtbemiddeling is een samenwerking tussen de gemeente Wijk bij Duurstede en Stichting Binding. U kunt uw vraag voor buurtbemiddeling melden bij het loket van Stichting Binding. De coördinator van Buurtbemiddeling zal dan (telefonisch) contact met u opnemen. Meer informatie vindt u op www. stichting-binding.nl onder het kopje buurtbemiddeling. 11

12 Sociale Verzekeringsbank SVB Graadt van Roggenweg AH Utrecht een formulier is te downloaden via de website bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot uur De Sociale Verzekeringsbank is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Op de website vindt u informatie over de regelingen die de SVB uitvoert, zoals AOW-pensioen, de nabestaandenuitkering Anw, de kinderbijslag, tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen, aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen. 12 FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA

13 Belastingdienst, regio Utrecht-Gooi Herman Gorterstraat EW Utrecht Het is helaas niet mogelijk om met de belastingdienst te en. en Belastingtelefoon (gratis) bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur vrijdag van 8.00 tot uur Zorgtoeslag Bent u 18 jaar of ouder, hebt u een Nederlandse zorgverzekering, de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning, en is het inkomen van u zelf (en uw toeslagpartner) niet te hoog? Dan kunt u mogelijk zorgtoeslag krijgen. Wie jonger is dan 18 jaar hoeft geen premie voor de zorgverzekering te betalen en krijgt dus ook geen zorgtoeslag. Hebt u kinderen van 18 jaar of ouder met een laag inkomen, dan kunnen zij zelf zorgtoeslag aanvragen. Huurtoeslag Huurt u een woning? En bent u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt aan huur? Dan kunt u een tegemoetkoming in de huurkosten aanvragen: de huurtoeslag. Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U komt hiervoor in aanmerking als u: de Nederlandse nationaliteit hebt of een geldige verblijfsvergunning, en één of meer kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar, en een (gezamenlijk) inkomen hebt dat niet te hoog is. Kinderopvang toeslag Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner allebei werken of een opleiding volgen. Verder moet uw kind naar een geregistreerde kinderopvanginstelling gaan of worden opgevangen via een geregistreerd Gastouderbureau. 13

14 Studie- en schoolkosten DUO Dienst Uitvoering Onderwijs Herman Gorterstraat EW Utrecht DUO-Infolijn: Op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot uur Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Als je 18 jaar of ouder bent en je volgt een voltijdopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs, dan heb je in principe recht op studiefinanciering en op een studenten OV-chipkaart. Hoger beroepsonderwijs en universiteit Als je een voltijd- of duale opleiding aan een hogeschool of universiteit volgt, heb je in principe recht op studiefinanciering en op een studenten OVchipkaart. 14 FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA

15 Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten Tegemoetkoming ouders Op de basisschool en in het voortgezet onderwijs krijgt uw kind de schoolboeken en leermiddelen gratis. In het middelbaar beroepsonderwijs, particulier voortgezet onderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs is dit niet het geval. Als uw kind op één van deze scholen een voltijd opleiding volgt op 1 juli en jonger is dan 18 jaar dan kunt u in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Ouders. Deze tegemoetkoming kan worden aangevraagd bij DUO. Tegemoetkoming scholieren Als je 18 wordt en een opleiding volgt in het voortgezet onderwijs of het volwassenenonderwijs, dan kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor je opleiding. Deze tegemoetkoming scholieren bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage en is een gift. De OV- chipkaart is geen onderdeel van de tegemoetkoming scholieren. Tegemoetkoming deeltijders Deze regeling is voor scholieren die in deeltijd een vmbo-opleiding theoretische leerweg, havo- of vwo-opleiding in het voortgezet onderwijs of het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs volgen. Dit geldt ook als je 30 jaar of ouder bent en één van deze opleidingen in voltijd volgt. 15

16 Kwijtschelding Gemeentelijke belastingen Belastingssamenwerking Rivierenland Postbus AA Tiel Gemeente Wijk bij Duurstede De gemeente Wijk bij Duurstede heeft de uitvoering van de meeste gemeentelijke belastingen per 1 januari 2012 overgedragen aan Belastingssamenwerking Rivierenland (BSR). Dit betekent dat u alleen bij BSR kwijtschelding kunt aanvragen. Soms komt u in aanmerking voor kwijtschelding. Via het digitaal loket van BSR kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor kwijtschelding en een kwijtscheldingsformulier aanvragen. U kunt ook telefonisch een formulier aanvragen. Voor sommige belastingen wordt geen kwijtschelding verleend. 16 FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA

17 Kwijtschelding Waterschapsbelasting Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Postbus GJ Houten Belastingvraag? Stel deze op belastingtelefoon (gratis) bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot uur Voor mobiele bellers Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Als u kwijtschelding van de gemeente krijgt, bestaat de kans dat het Waterschap u ook kwijtschelding verleent. Bij de beoordeling van uw verzoek om kwijtschelding wordt onder meer gekeken naar het saldo van uw bankrekening(en), naar de hoogte van uw kale huur en naar de hoogte van uw inkomen (inclusief vakantiegeld). Een verzoek om kwijtschelding kan alleen worden ingediend met het formulier verzoek om kwijtschelding via het digitaal loket van de website. 17

18 Alle regelingen op een rijtje 1. Bijzondere bijstand Wat? Vergoeding voor noodzakelijke kosten door bijzondere omstandigheden die u niet kunt betalen en niet op een andere manier vergoed krijgt. Hoeveel? Afhankelijk van de hoogte van de kosten en uw inkomen en vermogen (draagkracht). 2. Langdurigheidtoeslag Wat? Een extra bijdrage voor personen die geen uitzicht hebben op inkomensverbetering en 21 jaar of ouder zijn maar jonger dan 65 jaar en minimaal drie jaar van een uitkering (WWB, WAO, WIA, Waz en de Wajong) op bijstandsniveau leven. 3. Collectieve aanvullende Ziektekostenverzekering Wat? Een korting op de basisverzekering en een bijdrage in de premie van de aanvullende ziektekosten verzekering. Hoeveel? Bijdrage: 240, - per persoon per jaar. 4. Regeling studiecomputer Wat? Eenmalige verstrekking van een studiecomputer met beeldscherm, printer en tegemoetkoming in de kosten van de internetaansluiting. Voor ouders/verzorgers met kinderen in groep 8 van het basisonderwijs. Er gelden bijzondere voorwaarden voor gezinnen met meerdere kinderen. Hoeveel? Studiecomputer en toebehoren worden thuis afgeleverd en geplaatst. 100, - eenmalige bijdrage in de kosten van een internetaansluiting. Hoe? Er volgt jaarlijks in de maanden mei/juni een promotiecampagne over de aanvraag van deze regeling. 18 FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA

19 5. Regeling sociaal-culturele activiteiten Wat? Bijdrage in de kosten voor bijvoorbeeld abonnementen, lidmaatschappen van (sport)verenigingen, telefoon of internet. Hoeveel? 125, - per persoon per jaar (volwassene of kind). Aanvullend voor kinderen: Regeling sportbereik, een extra bijdrage van 75, - voor sporten. 6. Eenmalige uitkering 65+ers Wat? Eenmalige uitkering voor 65-plussers. Hoeveel? 350, - per persoon per jaar. Hoe? Regeling 1 tot en met 6 kunt u aanvragen bij de RSD te Zeist en het RSD-loket in Wijk bij Duurstede Regionale Sociale Dienst (RSD) Het Rond 6E, 3701 HS Zeist via telefonisch spreekuur tel op werkdagen tussen 9.00 en uur. RSD-loket Wijk bij Duurstede Spreekuur bij het Wmo-loket op dinsdag, telefoonnummer Schuldhulpverlening budgetbegeleiding Wat? Hulp bij financiële problemen/schulden en/of begeleiding bij het beheer van uw inkomen (budget). Hoeveel? Kosteloze hulp. Hoe? Informatie en hulp via telefonisch spreekuur tel op 19

20 werkdagen tussen 9.00 en uur. Bureau Schuldregeling van Regionale Sociale Dienst (RSD) Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Wat? Niet hoeven betalen van (een deel van) de gemeentelijke belastingen: Hoeveel? Afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Hoe? Via het digitaal loket van Belastingssamenwerking Rivierenland (BSR), kunt ook telefonisch een formulier aanvragen, telefoonnummer Kwijtschelding waterschapsbelasting Wat? Niet hoeven betalen van (een deel van) de waterschapsbelasting. Hoeveel? Afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Hoe? Aanvraagformulier verkrijgbaar via het digitale loket van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten, tel Voor mobiele bellers: Voor belastingvragen: 10. Zorgtoeslag Wat? Bijdrage in de kosten van een ziektekostenverzekering. Hoeveel? Afhankelijk van uw inkomen. 11. Huurtoeslag Wat? Bijdrage in uw huurlasten. Hoeveel? Afhankelijk van uw inkomen, huur en woonsituatie. 20 FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA

21 12. Kindgebonden budget Wat? Bijdrage in de algemene kosten van uw kinderen. Hoeveel? Afhankelijk van uw inkomen. 13. Kinderopvang toeslag Wat? Bijdrage in de kosten van kinderopvang. Hoeveel? Afhankelijk van uw inkomen en soort opvang. Hoe? Regeling 10, 11, 12 en 13 kunt u aanvragen bij de Belastingdienst tel tussen 8.00 en uur (ma t/m do) en vrijdag van 8.00 tot uur. Belastingdienst regio Utrecht-Gooi, H. Gorterstraat 55, 3511 EW Utrecht 14. School- en studiekosten Wat? Bijdrage in de schoolkosten en studiekosten. Hoeveel? Afhankelijk van uw inkomen en soort onderwijs. Hoe? Aanvragen bij DUO - IB-groep Infolijn Op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot uur 21

22 Aantekeningen 22 FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA

23 23

24 Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Wijk bij Duurstede. Maart Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 24 FINANCIËLE BIJDRAGE MINIMA Tekst: gemeente Wijk bij Duurstede Vormgeving: Biga Druk: Biga Oplage: 1.700

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg KANSBRIEF Kansen in crisistijd De gevolgen van de economische crisis en de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden voor steeds meer mensen voelbaar. En die bezuinigingen

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK Inleiding De gemeente Ridderkerk vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt de

Nadere informatie

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Heb je een vraag of een casus? Neem dan contact op met: ADVIES & CONSULT bij Stadsgeldbeheer Zowel medewerkers als cliënten in de Maatschappelijke

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Budgetgids versie december 2013

Budgetgids versie december 2013 Budgetgids versie december 2013 Als u minder te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat een inkomen wegvalt, is het goed om uw uitgaven tegen het licht te houden. Schulden zijn immers zo gemaakt. Denk maar

Nadere informatie

Rondkomen in Almere. Regelingen voor mensen met een inkomen op/rond bijstandsniveau

Rondkomen in Almere. Regelingen voor mensen met een inkomen op/rond bijstandsniveau Rondkomen in Almere Regelingen voor mensen met een inkomen op/rond bijstandsniveau De gemeente Almere vindt het belangrijk dat al haar inwoners kunnen meedoen aan de samenleving. Daarom zijn er ondersteunende

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND

MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND MINIMABELEID en BIJZONDERE BIJSTAND Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de Intergemeentelijke

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Huishoudinkomenstoets afgeschaft Studie in plaats van uitkering voor jongeren Huishoudinkomenstoets afgeschaft Per 1 januari 2012 is de gewijzigde Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Ede - Wageningen Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 12, nummer 2 Gemeente Ede, september 2014 2 Wijzigingen WWB 2015 5 Vraag uw vergoedingen digitaal

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Ede - Wageningen Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 11, nummer 2 gemeente Ede, november 2013 2 Digitaal aanvragen 3 Wijzigingen langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5

Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5 Financiën & Vervoer Hoofdstuk 5 56 5. Financiën & Vervoer Bij het ouder worden verandert er veel, ook in financieel opzicht. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste regelingen op het gebied van financiën

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2007 Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport 1 Siliconen borstimplantaten Inhoud Voorwoord 4 Hoe zit het met...... kosten

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Nadere informatie

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s JONG en een kind Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s Ik vind het spannend om zwanger te zijn. Maar wat moet je veel regelen! Hoe moet het met school, kunnen we straks ergens

Nadere informatie

Uitkomen met inkomen

Uitkomen met inkomen Uitkomen met inkomen Start: Donderdagavond 31 maart Tijd: 19.30 21.30 uur Plaats: Versa Welzijn, Larenseweg 30 te Hilversum Frequentie: 6 bijeenkomsten wekelijks Voor wie De cursus Uitkomen met inkomen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21.

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21. Inhoud Inleiding 3 Financiële tegemoetkomingen 4 Uitgaven 10 Uitkomen met inkomen 11 Betalingen 17 Valkuilen 19 Kinderen 21 Tot slot 23 2 Geldzaken Wanneer u van een laag inkomen leeft, is het elke maand

Nadere informatie

WWB (Wet werk en bijstand)

WWB (Wet werk en bijstand) WWB (Wet werk en bijstand) www.utrecht.nl/bijstandsuitkering Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Werk. Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011. 1Zorg. Inkomen. Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Inhoud. 2 Waarschuwing informatiemap

Nieuwsbrief. Werk. Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011. 1Zorg. Inkomen. Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Inhoud. 2 Waarschuwing informatiemap Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011 Informatie voor cliënten van Werk, Inkomen en Zorg Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Misschien verandert er ook iets voor u! U heeft het vast al gehoord. De kranten

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

PASPOORT VAN AMSTERDAM. Basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning

PASPOORT VAN AMSTERDAM. Basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning PASPOORT VAN AMSTERDAM Basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning 1 Inhoudsopgave PASPOORT VAN AMSTERDAM Inleiding 4 Medische zorg 6 Opvoeding en zorg 15 Onderwijs en volwasseneneducatie 22 Juridische

Nadere informatie

Paspoort van Amsterdam

Paspoort van Amsterdam Paspoort van Amsterdam WE ARE HELDHAFTIG VASTBERADEN BARMHARTIG Basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Medische zorg 6 opvoeding en zorg 15 onderwijs en volwasseneneducatie

Nadere informatie