Geldgidsje. Divisie Willem Arntsz

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geldgidsje. Divisie Willem Arntsz"

Transcriptie

1 Geldgidsje Divisie Willem Arntsz

2 2 Inhoud 1. Checklist 2. Wat voor soort uitkeringen zijn er? Via het UWV Ziektewet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) Werkloosheidswet (WW) Via de gemeentelijke Sociale Dienst Wet werk en bijstand (WWB) Via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) Algemene ouderdomswet (AOW) 3. Welke financiële tegemoetkomingen zijn er? Via de belastingdienst zorgtoeslag huurtoeslag voorlopige teruggave (VT) Via Gemeentelijke Sociale Dienst langdurigheidtoeslag Via woningnet woonkostentoeslag Utrechts woonlastenfonds Wet Maatschappelijke Ondersteuning Bijzondere bijstand U-Pas Via Informatie Beheer Groep tegemoetkoming studiekosten kinderen en kinderen 18 jaar en ouder 4. Kwijtschelden belastingdienst 5. Informatie en hulp

3 3 1. Checklist In dit overzicht kunt u in een oogopslag zien welke mogelijkheden er zijn om uw inkomen te vergroten. Sommige toeslagen of belastingen komen jaarlijks terug, sommige maandelijks, andere zijn incidenteel. Zie het overzicht hieronder. Checklist inkomensondersteuning 2012 Bron: Nibud Wat Doelgroep Waar aanvragen? Langdurigheidstoeslag (Langdurig) laag inkomen Gemeente Aanvulling arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikten (WIA) tot 100% sociaal minimum UWV (toeslagenwet) of gemeente Aanvulling werkloosheidsregeling Werklozen UWV werknemers (WW) tot 100% sociaal minimum Belastingaftrek en (extra) Chronisch zieken Belastingdienst tegemoetkoming specifieke en gehandicapten zorgkosten Heffingskortingen Huishoudens met Belastingdienst kinderen, jong gehandicapten en ouderen Huurtoeslag Voor huishoudens met Belastingdienst/ een te hoge huur in toeslagen verhouding tot hun inkomen Zorgtoeslag Huishoudens met een Belastingdienst/ laag inkomen toeslagen Kindgebonden budget Huishoudens met een Belastingdienst/ laag inkomen met toeslagen kinderen

4 4 Tegemoetkoming schoolkosten Per schoolgaand kind DUO op het mbo, vavo of erkende particuliere opleidingen Studiefinanciering Studenten jonger dan DUO 30 jaar (hbo of wo) en studenten van 18 tot 30 jaar (mbo) Hulpmiddelen voor vervoer Geïndiceerden Gemeente, WMO Kwijtschelding gemeentelijke Lage inkomens Gemeente heffingen Kwijtschelding water- Lage inkomens Waterschap schapsheffingen Tegemoetkoming eigen Chronisch zieken en Centraal risico chronisch zieken en gehandicapten Administratiegehandicapten kantoor (CAK) Individuele bijzondere bijstand Laag inkomen, Gemeente noodzakelijke kosten Individuele ondersteuning Lage inkomens Fondsen, kerken Deze lijst is niet volledig, afhankelijk van de situatie kunnen er meer mogelijkheden zijn, met name voor gezinnen. 2. Wat voor soort uitkeringen zijn er? Uitkeringen die u bij het UWV kunt aanvragen ZW (Ziektewetuitkering) Als u geen (vaste) werkgever hebt en u kunt door ziekte uw werk niet doen, dan kunt u in sommige gevallen een Ziektewetuitkering krijgen. U krijgt een Ziektewetuitkering als: uw dienstverband eindigt tijdens uw ziekte; u oproepkracht of uitzendkracht bent die bij ziekte geen recht op loondoorbetaling heeft;

5 5 u een WW-uitkering krijgt en langer dan 13 weken ziek bent; u een zogenoemd bijzonder dienstverband heeft. U bent bijvoorbeeld thuiswerker, stagiair, provisiewerker of freelancer; u minder dan een maand geleden uw Ziektewetverzekering heeft beëindigd; u vrijwillig verzekerd bent voor de Ziektewet. Let op: Als u een tijdelijk contract heeft, dan moet u zelf een brief sturen naar het UWV om een Ziektewetuitkering aan te vragen. UWV is verantwoordelijk voor de controle, begeleiding en re-integratie tijdens uw ziekte. Als klant van UWV heeft u bepaalde rechten, maar ook plichten. U moet zich aan een aantal regels houden. U moet bijvoorbeeld meewerken aan uw re-integratie. Ook moet u passend werk dat UWV u aanbiedt altijd accepteren. WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Als u door ziekte gedeeltelijk of helemaal niet meer kunt werken, kunt u in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. U kunt pas een WIA aanvragen nadat u twee jaar ziek bent geweest. In de periode daarvoor is loon door de werkgever doorbetaald of heeft u een ZW-uitkering ontvangen. Het UWV bepaalt aan de hand van een arbeidsongeschiktheidskeuring of u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen: de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) en de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). U krijgt een IVA-uitkering wanneer u volledig arbeidsongeschikt bent. Dit betekent dat u voor 80%-100% bent afgekeurd. U krijgt een WGA-uitkering als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt als u 35%-80% bent afgekeurd. U krijgt ook een WGA-uitkering als u tijdelijk volledig arbeidsongeschikt bent, maar in de toekomst weer kunt werken. WAO De WAO is een uitkering voor werknemers die in het verleden arbeidsongeschikt zijn geworden. De WAO staat voor Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. De WAO is voor mensen die voor 1 januari 2004 voor het eerst ziek werken. Wie nu ziek wordt, krijgt niet de WAO-uitkering, maar een WIA-uitkering, tenzij: U een gedeeltelijke WAO-uitkering hebt. Als u weer arbeidsongeschikt wordt, kan uw WAO-uitkering verhoogd worden U een WAO-uitkering kreeg en u werkt nu weer. Als u binnen 5 jaar ziek wordt met dezelfde klachten als waarvoor u de WAO-uitkering had, kijkt het UWV of u recht hebt op de WAO-uitkering.

6 6 Wajong Kreeg u al op jonge leeftijd een ziekte of handicap? Dan kunt u vanaf uw 18e jaar mogelijk een Wajong-uitkering krijgen. Dat houdt in dat u hulp krijgt om werk te vinden en te behouden. Of ondersteuning als u een opleiding volgt. Als u niet kunt werken krijgt u een Wajong-uitkering. Voorwaarden: U heeft vanaf uw 17e verjaardag of al langer een ziekte of handicap. U bent jonger dan 30 jaar en u kreeg een ziekte of handicap toen u studeerde of een opleiding volgde. Voorwaarde is dat u 6 maanden studeerde in het jaar voordat u uw ziekte of handicap kreeg. Vraag Wajong aan uiterlijk 8 maanden na uw 17e verjaardag of 8 maanden nadat u een ziekte of handicap kreeg terwijl u een opleiding volgde. Vraagt u de Wajong later aan? Dan begint de ondersteuning bij het zoeken naar werk en de uitkering meestal pas 16 weken nadat uw aanvraag is ontvangen. WW De WW zorgt voor een uitkering voor werkloze werknemers. WW staat voor werkloosheidswet. U kunt een WW-uitkering krijgen als: u door ontslag uw werk kwijt raakt; u in de periode vóór uw werkloosheid 26 van de 36 weken heeft gewerkt; u niet door uw eigen schuld werkloos bent geworden. Als u door uw eigen schuld werkloos bent geworden, krijgt u mogelijk geen WW-uitkering; u direct beschikbaar bent voor betaald werk; u 5 of meer van uw arbeidsuren per week verliest. Uitkeringen via de gemeentelijke Sociale Dienst WWB Als het inkomen en het vermogen van uw huishouden lager is dan een bepaald bedrag, heeft u recht op een bijstandsuitkering. Uw inkomen U hebt recht op bijstand als de inkomsten van uw huishouding lager zijn dan de onderstaande normen. De bijstandsuitkering vult uw inkomen aan tot de onderstaande normen (informatie juni 2012).

7 7 Situatie Norm voor inkomen huishouden gehuwd of samenwonend, tussen 21 en 65 jaar 100% van het minimumloon alleenstaande ouder tussen 21 en 65 jaar alleenstaande tussen 21 en 65 jaar 70% van het minimumloon 50% van het minimumloon 65 jaar of ouder uitkering is gelijk aan de netto AOW 18, 19 of 20 jaar uitkering is afgeleid van de kinderbijslag Bij de beoordeling van uw inkomen tellen alle inkomsten van uw huishouding mee, dus ook het inkomen en vermogen van uw partner. Uw vermogen Vermogen is bijvoorbeeld spaartegoed, een eigen huis en auto, of een erfenis. U hebt geen recht op bijstand als uw vermogen hoger is dan voor gezinnen en voor alleenstaanden. Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en een eigen huis bewonen, geldt een extra vrijlating van maximaal Deze bedragen worden elke drie jaar bijgesteld (informatie juni 2012). Geen recht op uitkering U krijgt geen bijstandsuitkering als u: jonger bent dan 18 jaar in een inrichting verblijft en jonger bent dan 21 jaar gedetineerd bent niet (rechtmatig) in Nederland woont. Aanvragen van een bijstandsuitkering U vraagt een bijstandsuitkering aan bij het UWV WERKbedrijf. Het UWV WERKbedrijf stuurt uw aanvraag door naar de gemeente. Wanneer u bijstand aanvraagt voor uw gezin, moeten alle gezinsleden het aanvraagformulier invullen en ondertekenen. U ontvangt vervolgens binnen acht weken een beschikking. Hierin staat of u de uitkering krijgt toegekend en hoe hoog de uitkering zal zijn. Voor een bijstandsuitkering kijkt de Sociale Dienst in uw gemeente hoeveel inkomen u hebt en of u spaargeld of waardevolle bezittingen (vermogen) hebt.

8 8 Uitkeringen via de Sociale Verzekeringsbank AOW De AOW is een basispensioen voor mensen die 65 jaar of ouder zijn. Woont of werkt u in Nederland, dan bent u zeer waarschijnlijk verzekerd voor de AOW. De SVB betaalt het AOW-pensioen uit. Als u in Nederland woont, ontvangt u ongeveer een halfjaar voor uw 65e verjaardag een brief over uw AOW-pensioen. Heeft u 3 maanden voor uw 65e verjaardag nog geen brief ontvangen? Neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank. 3. Welke financiële tegemoetkomingen zijn er? Via de Belastingdienst Zorgtoeslag Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw (gezamenlijk) inkomen. Huurtoeslag Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Als u in een huurhuis woont, dan krijgt u misschien huurtoeslag. Dit hangt af van de volgende punten: Woont u alleen of met een partner of medebewoner? Wat is uw leeftijd? Hoe hoog is de huur? Wat voor soort huurhuis hebt u? Hoeveel inkomen hebt u? Voorlopige teruggave (VT) Een VT kun je aanvragen wanneer je recht hebt op heffingskortingen. Via de Gemeentelijke Sociale Dienst Langdurigheidtoeslag Hebt u al lange tijd een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau? Dan hebt u misschien één keer per jaar recht op langdurigheidstoeslag. Het aanvraagformulier kan telefonisch, via de de balie van de gemeente Utrecht en via internet met de Digi-D code aangevraagd worden.

9 9 Via woningnet Woonkostentoeslag U hebt een laag inkomen. De huur van uw woning is voor u hoog en u komt niet of gedeeltelijk in aanmerking voor huurtoeslag. Dan komt u misschien in aanmerking voor Woonkostentoeslag. Woonkostentoeslag is een gemeentelijke toeslag voor woonlasten. Deze taak wordt voor de gemeente Utrecht uitgevoerd door de organisatie Het vierde Huis. Het aanvraagformulier kan aangevraagd worden via: Utrechts woonlastenfonds Wanneer u naar verhouding te veel huur betaalt, kunt u een bijdrage uit het Utrechts woonlastenfonds aanvragen. Alleen als u huurtoeslag of woonkostentoeslag ontvangt, kunt u een bijdrage uit het woonlastenfonds ontvangen. Via de gemeente Wet Maatschappelijke Ondersteuning Mensen met een beperking kunnen van de gemeente de ondersteuning op maat krijgen (hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen, rolstoelen, vervoersvoorzieningen). Bijzondere bijstand Door onverwachte omstandigheden kunt u mogelijk voor bijzondere bijstand voor noodzakelijke extra kosten in aanraking komen. Wanneer u deze kosten nergens anders vergoed krijgt, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Uw eigen vermogen speelt wel een rol. U-pas De U-pas is een kortingspas voor inwoners van Utrecht, De Bilt, Maarssen, Houten, Nieuwegein en IJsselstein met een laag inkomen. De gratis U-pas geeft korting op sport, recreatie, cursussen, musea, dagtochtjes en meer. Mensen met de U-pas kunnen gebruik maken van een collectieve verzekering bij Agis. DUO (dienst uitvoering onderwijs) Tegemoetkoming studiekosten kinderen en kinderen 18 jaar en ouder Heeft u een of meer kinderen in het voortgezet onderwijs, dan kunt u bij DUO een tegemoetkoming studiekosten aanvragen voor boeken en leermiddelen. Bij studerende jongeren vanaf 18 jaar stopt de tegemoetkoming meestal. Studerende jongeren van 18 jaar en ouder aan MBO, HBO of universiteit kunnen studiefinanciering aanvragen.

10 10 U kunt bij DUO een tegemoetkoming ouders aanvragen voor kinderen jonger dan 18 jaar die een opleiding in het voortgezet of beroepsonderwijs volgen. De inkomensgrens ligt in 2012/2013 bij Kwijtschelding van belastingen Bij een laag inkomen kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van belasting. Kwijtschelding kan aangevraagd worden voor de volgende belastingen: Voor het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden; zuiveringsheffing verontreinigingsheffing watersysteemheffing Voor de gemeente Utrecht: afvalstoffenheffing rioolheffing hondenbelasting, maximaal twee honden onroerende zaakbelasting U hoeft maar één formulier voor kwijtschelding in te vullen, omdat de gemeente en Stichtse Rijnlanden een overeenkomst hebben. U kunt een kwijtscheldingsformulier uitsluitend telefonisch aanvragen bij de groep Ondersteuning van de afdeling Gemeentebelastingen, gemeente Utrecht, telefoonnummer Aangifte inkomstenbelasting Als u in Nederland woont, betaalt u belasting over uw inkomsten. Ook als u in het buitenland woont en inkomsten hebt uit Nederland, kan het zijn dat u belasting moet betalen. Soms betaalt u teveel en krijgt u geld terug. 5. Informatie en hulp Voor meer informatie kunt u o.a. terecht in de wijk, bij de belastingdienst of bij uw contactpersoon van sociale zaken. Bij het Steunpunt GGZ kan men u ook op dit gebied ondersteunen. Voor sommige cliënten van Altrecht is het mogelijk om gebruik te maken van het maatschappelijk werk van Altrecht. Hiernaast volgt een adressenlijst.

11 11 Belastingdienst Belastingtelefoon UWV Gemeentelijke Sociale Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Sociale Verzekeringsbank IB-Groep (050) Stichtse Rijnlanden (030) Loket Gemeentebelastingen U-pas Bureau Steunpunt GGZ Woningnet WMO loketten Wijkservicecentrum Noordwest Amsterdamsestraatweg CE Utrecht Wijkinformatiepunt Overvecht Gloriantdreef KW Utrecht Wijkservicecentrum Vleuten-de Meern Dorpsplein BK Vleuten-de Meern Wijkservicecentrum West J.P. Coenhof HX Utrecht Wijkservicecentrum Zuidwest Marco Pololaan CA Utrecht WMO Loket Afdeling IWZ Kaatstraat 1 Telefoonnummer: Handige sites:

12 Bij het samenstellen van deze gids hebben wij ervoor gekozen overzichtelijk te zijn, daardoor zijn we niet volledig. Een verzoek voor wijziging of aanpassing kunt u en aan Dit geldgidsje is samengesteld door het Maatschappelijk Werk Altrecht FACT Utrecht. Colofon Tekst: maatschappelijk werk Altrecht FACT Utrecht, Barbara Gerritsen, Eveline Schalks en Maria van de Ven Productie: Ina Veenstra Opmaak en druk: Bergdrukkerij Amersfoort Altrecht WA, Geldgidsje, Juni 2012, V01, 200

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Heb je een vraag of een casus? Neem dan contact op met: ADVIES & CONSULT bij Stadsgeldbeheer Zowel medewerkers als cliënten in de Maatschappelijke

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

Stand van zaken van de sociale zekerheid

Stand van zaken van de sociale zekerheid Stand van zaken van de sociale zekerheid Overzicht 1 januari 2011 2 Stand van zaken van de sociale zekerheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Premieoverzicht 5 Algemene ouderdomswet (AOW) 7 Aanvullende inkomensvoorziening

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21.

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21. Inhoud Inleiding 3 Financiële tegemoetkomingen 4 Uitgaven 10 Uitkomen met inkomen 11 Betalingen 17 Valkuilen 19 Kinderen 21 Tot slot 23 2 Geldzaken Wanneer u van een laag inkomen leeft, is het elke maand

Nadere informatie

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg KANSBRIEF Kansen in crisistijd De gevolgen van de economische crisis en de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden voor steeds meer mensen voelbaar. En die bezuinigingen

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat?

Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Een Wajong-uitkering. Wat betekent dat? Over Wajong aangevraagd vóór 1 januari 2010 Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Budgetgids versie december 2013

Budgetgids versie december 2013 Budgetgids versie december 2013 Als u minder te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat een inkomen wegvalt, is het goed om uw uitgaven tegen het licht te houden. Schulden zijn immers zo gemaakt. Denk maar

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Hoe zit het met de aanvraag?

Hoe zit het met de aanvraag? Hoe zit het met de aanvraag? Deze brochure geeft belangrijke informatie met betrekking tot het aanvragen en het recht op bijstand. Inhoud Recht op bijstand Aanvraag bijstand Bijstand en werk 3 7 10 Recht

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos Inzicht in subsidieland Door Mariska Doornbos Het Veluwe Portaal geeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot arbeidsmobiliteit en personeel. Om u inzicht te geven in de regelgeving en subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden.

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden. De meest gestelde vragen van werkzoekenden WW-uitkering 1. Hoe vraag ik een uitkering aan? Om een uikering te krijgen moet u zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Vanaf het moment dat u weet dat u

Nadere informatie

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten Werken in Nederland, wonen in Duitsland Wirwar van regels en wetten Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke dingen van het leven.

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering zelfstandigen Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

Budgetteringstraining voor inburgeraars en allochtonen. Oranje Masai

Budgetteringstraining voor inburgeraars en allochtonen. Oranje Masai Budgetteringstraining voor inburgeraars en allochtonen Oranje Masai Module Inburgering in persoonlijke financiën aangeboden door: V.1 21 aug. 2010 Inhoudsopgave 1. DISCUSSIE: OMGAAN MET GELD IN HET GEBOORTELAND

Nadere informatie

WWB (Wet werk en bijstand)

WWB (Wet werk en bijstand) WWB (Wet werk en bijstand) www.utrecht.nl/bijstandsuitkering Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Ede - Wageningen Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 12, nummer 2 Gemeente Ede, september 2014 2 Wijzigingen WWB 2015 5 Vraag uw vergoedingen digitaal

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014

Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014 Vergelijkend overzicht voor zelfstandigen 2014 Inhoud Betekenis van de afkortingen 4 Nederland 5 Socialezekerheidswetgeving 5 Sociale verzekering zelfstandigen 6 Premie 6 Gezinsbijslag 8 Geneeskundige

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie