Experts Voucherregeling Toeristisch Innoveren Limburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Experts Voucherregeling Toeristisch Innoveren Limburg 2012-2015"

Transcriptie

1 Alfa Accountants en Adviseurs / Alfa Corporate Finance Franklin Warlich Telefoonnummer: Landelijke adviesorganisatie met ervaring op het gebied van recreatie en toerisme. Alfa adviseert recreatieondernemers onder andere op het gebied van financiën, fiscaal-juridische zaken, financieringsaanvragen en bedrijfwaarderingen. In Limburg werkzaam vanuit de vestiging Heythuysen (gemeente Leudal). Brederode Advies Johan Kaspers Telefoonnummer: Brederode Advies biedt onafhankelijke ondersteuning bij planvorming, management en projectuitvoering in de vrijetijdssector. De filosofie van Brederode Advies gaat uit van een positieve en flexibele houding die creatief denken bevordert in een veranderende omgeving. Speciaal voor jachthavens heeft Brederode Advies samen met HISWA Vereniging de Klantenkompas Havenscan ontwikkeld. De Havenscan stelt u in staat meer te weten te komen over wie uw huidige klanten zijn en welke doelgroepen richting de toekomst het meest interessant zijn. Omdat bekend is welke behoeften deze typen klanten hebben, kunt u het hen nog beter naar de zin gaan maken. Deze manier van vraaggericht denken en het zoeken naar vernieuwende concepten sluit bovendien aan bij de uitgangspunten van de Tenderregeling stimulering innovatief ondernemerschap vrijetijdseconomie van de Provincie Limburg. De HISWA Klantenkompas Havenscan volgt een eenvoudige stapsgewijze route onder begeleiding van een Loods (adviseur). De Loods helpt de ondernemer bij het onderzoeken van het bedrijf. Na deze testfase analyseert hij met de ondernemer diverse ontwikkelingsrichtingen en helpt bij het bepalen van de juiste Koers. In het kort ziet de route er als volgt uit: 1. Testen 2. Analyseren 3. Koers bepalen Deze 3 stappen heten samen kortweg de Havenscan. Na afloop kunt u zelf of onder begeleiding in een Vaarplan uitwerken wat er moet gebeuren en op welk moment. Daarna kunt u van wal! Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd Jan Jaap Thijs Telefoonnummer: pagina 1 van 11

2 Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd is gespecialiseerd in leefstijladviezen volgens de RECRON InnovatieCampagne. Wij geven ondernemers concrete adviezen welke doelgroepen (leefstijlen) passen bij hun bedrijf of plannen, wat dit concreet voor hen betekent (in productontwikkeling en marketing). Dat leidt tot een concreet 10-puntenplan met quick wins en mogelijke langere termijn acties. CAMINO vastgoed BV drs. Ing. M. van der Wal MRE Telefoonnummer: Camino vastgoed ondersteunt ondernemers met vragen en problemen over huisvesting en vastgoed. Dit kan een terrein of pand zijn dat leeg staat of dreigt te komen of om een project waarvoor u een nieuwe locatie zoekt. Camino vastgoed is ervaren en onafhankelijk en ondersteunt haar klanten in complexe en uitdagende trajecten van initiatief tot en met beheer en exploitatie. De advisering omvat onder andere: haalbaarheidsstudies naar het (ver)bouwen en herontwikkelen van panden en terreinen; locatiescans voor de huisvesting van nieuwe initiatieven; ondersteuning bij het doorlopen van ruimtelijke procedures (o.a. bestemmingsplan, bouwvergunning); het bedenken, uitwerken en realiseren van creatieve oplossingen voor de ontwikkeling en exploitatie van (leegstaand) vastgoed. Claassen,Moolenbeek&Partners Bart Lemmen Telefoonnummer: Claassen,Moolenbeek&Partners is een bancair en bedrijfskundig adviesbureau met een netwerk van ruim 100 partners en meer dan 40 kantoren door geheel Nederland. Als zelfstandige ondernemers ondersteunen en adviseren zij ondernemers en starters in het MKB met hun strategische ondernemingsplanning en investeringsbehoeften. Bedrijfsoverdracht, interim-management en management ondersteuning behoren eveneens tot de mogelijkheden. (www.cmenp.nl) Sterktes en onderscheidend vermogen: - Advies voor en door ondernemers; - Wij schrijven alleen plannen en presentaties als we achter de motieven van die voorgenomen plannen staan; - Hebben ervaring met banken en participatie maatschappijen (o.a. Liof); - Claassen, Moolenbeek & Partners is sinds 1983 actief en heeft momenteel een netwerk pagina 2 van 11

3 van 100 senior partners met bancaire, ondernemers en bedrijfskundige achtergrond; - Actief met 9 partners door geheel Limburg en kunnen daarmee ook de lokale omgeving analyseren; Co-creations Teun den Dekker Telefoonnummer: Als adviesbureau werkt Co-creations in de sectoren leisure, toerisme, evenementen & gastvrijheid. Adviestrajecten kenmerken zich door de innovatieve insteek en de combinatie tussen de inzet van analytisch denkvermogen en creativiteit. Co-creations werkt onder andere aan: - nieuwe product-markt combinaties op basis van de laatste consumententrends - de ontwikkeling van innovatieve belevingsconcepten - het berekenen van de toevoegde waarde (en return on investment) van evenementen - de implementatie van co-creatie strategie - 3-daagse innovatie bootcamps voor ondernemers in de gastvrijheidsbranche - nieuwe vormen van marketing als belevingsmarketing en experimenteel marketing - internationale samenwerkingsverbanden - kennisontwikkelingen vooral op het gebied van innovatie in toerisme Cofely-GDF Suez Oscar Vandeberg Telefoonnummer: Cofely GDF Suez werkt aan kostenreductieprogramma's, gebaseerd op de pijlers techniek, milieu, duurzaamheid en energie. Middels een EcoEnergieScan kan worden onderzocht welke winst kan worden behaald en wat de impact is op de CO2 reductie. Bijvoorbeeld door te kiezen voor innovatieve, energiebesparende installaties of het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Loek Gussenhoven Telefoonnummer: Coppen Communicatie en Marketing pagina 3 van 11

4 Marketing en communicatie op strategisch niveau. O.a. marktintroductie, branding, positionering, social media. Grontmij Peter Bergmans Telefoonnummer: Grontmij is een landelijk werkend ingenieurs- en adviesbureau op het gebied van recreatie en toerisme. Grontmij is gecertificeerd adviseur binnen de RECRON Innovatie Campagne. Grontmij houdt zich bezig met o.a. marktverkenningen, haalbaarheidstudies, ontwerp en inrichting, ruimtelijke ordening, duurzaamheid en energie. Horeca Ondernemers Adviseurs Christian Severijns Telefoonnummer: Doorlichting U werkt zich drie slagen in de rondte, maar de omzet staat onder druk. Waar ligt het aan? Haalbaarheid U heeft een goed idee voor een eigen horeca-onderneming, maar is het ook haalbaar om met dit idee een inkomen te genereren? Bestemmingsplanprocedure U wilt een horeca-onderneming starten, maar het bestemmingsplan staat dat niet toe op de locatie die u op het oog heeft. U wilt het bestemmingsplan laten wijzigen, maar hoe pakt u dit aan en wat zijn de mogelijkheden? Benchmark Hoe presenteert u ten opzichte van uw collega's en concurrenten en waar moet u op focussen om de concurrentie voor te blijven? Schadebepaling U heeft een nieuw te bouwen pand gekocht, maar dit wordt niet vóór het zomerseizoen (zoals afgesproken) opgeleverd, maar pas na het zomerseizoen. Het is duidelijk dat u daarmee de omzet van het eerste zomerseizoen bent misgelopen. MAar hoeveel schade heeft u daardoor geleden? Waardebepaling U wilt een horecazaak overnemen of juist verkopen: hoe stelt u vast wat een reële prijs is? Locatiescan U heeft een bestaand bedrijf op het oof of u heeft een pand gezien waar u mogelijkheden ziet voor de exploitatie van een horecaonderneming. Maar voldoet de locatie aan de eisen die u eraan stelt? Outsourcen of niet? Er wordt een nieuw theater gebouwd of een voetbalstadion. Het is de bedoeling dat daar een horecagelegenheid in komt om het publiek van een hapje en een drankje te voorzien. Gaat u zelf een pagina 4 van 11

5 horeca-onderneming starten in aanvulloing op de hoofdactiviteit of laat u de locatie door een externe horeca-ondernemer exploiteren? Aanbestedings- en/of werving- en selectieprocedure U wilt als ondernemer meedingen in een aanbesteding. Hoe zorgt u dat u de beste kan maakt? Strategie U overweegt om met uw bedrijf een andere in te slaan, uw concept te veranderen of uw diensten uit te gaan breiden. Hoe gaat u zich positioneren en neemt u wel de juiste beslissing? Second Opinion Er is advies uitgebracht over de haalbaarheid van uw ondernemingsplan of de wijze van overdracht van uw onderneming, maar u twijfelt over de inhoud. Wat nu? HTC Advies Puck Wilbers Telefoonnummer: Praktisch, doelgericht en met passie voor recreatie, verricht HTC Advies onderzoek op maat, vinden onze adviseurs innovatieve oplossingen, onderbouwen zij uw plannen en adviseren ze hoe u de prestaties blijvend kunt verbeteren. Ons team van professionals helpt u met beleving, vergunningentraject, gericht herstructureren van sales&marketing beleid, een quickscan op het gebied van smaakbeleving en horecatraining voor recreatieondernemers. Tevens zijn wij verbonden met Gastvrij Nederland en kunnen wij u, de recreatieondernemer goed van dienst zijn. 1, Quickscan conceptbepaling HTC analyseert de huidige situatie in de horeca.er wordt bepaald welke doelgroep er met de huidige inrichting en concept wordt aangetrokken. 2. Uitbreiding stap 1 met financieel resultaat en investeringsruimte Naast fase 1 wordt doormiddel van een uitgebreid interview met u, een analyse van het park en een marktanalyse inzichtelijk gemaakt welke doelgroep er het best passend is. Er wordt een exploitatieprognose opgesteld passend bij de nieuwe situatie en concept van de horeca. Op basis van de exploitatieprognose wordt de ruimte voor kapitaalslasten en daarmee de maximale investeringssom vastgesteld. 3. Uitbreiding stap 2 met een implementatieplan Op basis van de maximale investeringssom en het vastgestelde meest passende concept wordt een implementatieplan vastgesteld. Het implementatie plan bestaat uit verschillende veranderingen, stappen, budgetten en een planning. Daarbij wordt de relevantie per verandering of stap afgewogen op basis van het budget en worden eventueel alternatieven aangedragen. Kragten Peter van den Akker Telefoonnummer: pagina 5 van 11

6 Kragten adviseert recreatieondernemers op het gebied van landschapsplanning, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Kroft Communicatie Hein van der Kroft Telefoonnummer: Hein van de Kroft is van oorsprong multimediamaker. Begonnen als gespecialiseerd ambachtsman, maar inmiddels breed actief op het gebied van communicatie. Hij is meer een initiatiefnemer dan een plannenschrijver. Als oudgediende in de creatieve industrie, werkt Van der Kroft graag met jonge creatieve bedrijven samen. Dankzij zijn uitgebreide netwerk en ervaring kan hij als geen ander verbindingen leggen. Uitgangspunten zijn het nieuwe werken, het bundelen van krachten en het gebruikmaken en delen van elkaars energie, expertise én capaciteit. Op deze manier komen duurzame samenwerkingsverbanden tot stand. Hein van der Kroft heeft nog altijd meer dromen dan herinneringen. Lijnspel Lars Rompen Telefoonnummer: LijnSpel voelt zich thuis bij programma's die personen en projecten verbinden die op het eerste oog weinig met elkaar gemeen hebben. Ons werkveld is dan ook breed. Voornaamste thema's zijn: herbestemming, participatie, duurzaamheid, procesbegeleiding en communicatie. MP-M Business Navigators Frits Tiek Telefoonnummer: Vanuit opleiding technisch gericht, door werkervaring naar people-management verschoven (leiding productie organisaties), van daaruit naar procesgericht organiseren gecombineerd met verandermanagement (optimalisatie van processen, waaronder supply-chain management) en tenslotte markt- en klantgericht organisaties opzetten en inrichten (zowel inkoop als verkoop gericht). PERSOON: Kan goed luisteren en detecteert dan de problemen Herkent door ervaring veel situaties pagina 6 van 11

7 Is op een goede manier eigenwijs Prefereert een coachende stijl; is graag een klankbord maar kan indien nodig ook directief zijn. DENKWIJZE: Denkt in kansen Denkt gemakkelijk,,out-of-the-box Kan denken in markten, mensen, klantwensen, techniek Kan oplossingen en toepassingen vertalen naar andere branche, markt, bedrijf. Presenteert zaken modelmatig: Wanneer het bedrijfs / business modellen betreft Als het over veranderprojecten gaat Kan zaken naar ratio terugbrengen zonder de aandacht voor emotie te verliezen Is in staat de strategie (breed en lange termijn) naar operatie te vertalen WERKWIJZE: Door de brede ervaring (veel jaren en veel bedrijven/probleemsituaties) worden situaties snel herkend. Uitgaande van het principe dat mensen makkelijker iets nadoen dan zelf uitvinden kunnen vergelijkbare situaties en oplossingen hulp bieden om een oplossingsrichting te vinden. Wel moet de eigen bedrijfsstrategie de hoofdrol blijven invullen. Terugbrengen naar rationele zaken biedt de kans om een en ander in een veranderproject te brengen; daarna dit project bemannen en opvolgen geeft de gewenste oplossing. Telefoonnummer: Oranjewoud Smart Agent André Doffer of Jikke van Haeften Telefoonnummer: Smart Agent geeft uitvoering aan de Recron Innovatie Campagne. Middels een postcode analyse wordt het gastenprofiel in kaart gebracht. Met de resultaten van het onderzoek kunt u uw bedrijfsstrategie aanpassen aan uw doelgroep(en) en hierop uw marketing, productontwikkelingen en investeringen. Tripolis Business Support Rob Kusters pagina 7 van 11

8 Marielle de Loo Telefoonnummer: Ondernemers beter laten ondernemen, dat is onze missie. Allround adviesbureau. Van der Reest Advies Nemi van der Reest Telefoonnummer: Van der Reest houdt zich oa bezig met het opstellen van markt- en bedrijfsplannen, begeleiding bij planologische procedures voor bijvoorbeeld uitbreidingen en herstructurering. Ook kunnen zij helpen bij marketing- en promotievraagstukken, websiteverbetering enz. op basis van leefstijlen. Van der Reest is gecertificeerd adviseur binnen de RECRON InnovatieCampagne (RIC). Van Nuland en Partners Erik van Nuland Telefoonnummer: Van Nuland en Partners adviseert bedrijven middels op opstellen van strategische toekomstvisies of haalbaarheidsstudies. Van Nuland en Partners kan ondersteunen bij planologische procedures of fungeren als ondernemersklankbord. ZKA Advies Leon Jobse Telefoonnummer: ZKA maakt gebruik van de leisurespiegel, waarmee zij in korte tijd snel inzicht krijgen in het functioneren van een bedrijf en de marktomstandigheden, waarna een toekomstbeeld wordt vastgesteld. De verbetermogelijkheden worden in een korte notitie vastgelegd en desgewenst in een meerjarig groeiplan opgenomen. pagina 8 van 11

9 Zuyd Hogeschool Lectoraat Toerisme en Cultuur Wil Munsters Telefoonnummer: Het lectoraat Toerisme en Cultuur wil een innovatief kennis- en adviescentrum zijn op het gebied van toerisme en cultuur ten behoeve van het regionale toeristische midden- en kleinbedrijf, lokale en provinciale overheden, en culturele instellingen. Het lectoraat Toerisme en Cultuur kan opdrachten uitvoeren op het terrein van: beleidsonderbouwing o marktonderzoeken o bezoekersonderzoeken o imago-onderzoeken o aanbodsanalyses o benchmarks o omgevingsanalyses o haalbaarheidsonderzoeken beleidsontwikkeling o visie- en strategieontwerp o ondernemingsplanning o marketingplanning o salesplanning o communicatieplanning o productinnovatie o professionaliseringscursussen beleidsevaluatie o bedrijvenscans o evenementen monitoring o hospitality audits o destination experience audits o economische effectenmeting Inzet van studenten Studenten van Zuyd Hogeschool kunnen, onder begeleiding van lector en gespecialiseerde onderzoekers van het lectoraat Toerisme en Cultuur, in groepsverband of individueel, worden ingezet bij bovengenoemde projecten in het kader van: kortlopende groepsprojecten (1-3 maanden) langlopende groepsprojecten (3-6 maanden) individuele stages (3-6 maanden) Vanwege de onderwijsprogrammering dient bij de inzet van studenten rekening te worden gehouden met een marge van enkele maanden tussen opdrachtverstrekking en opdrachtuitvoering. Mind4share pagina 9 van 11

10 Nina Krockow Telefoonnummer: Marketing- en communicatiediensten gericht op de Duitse en Nederlandse markt: Van marktonderzoek, strategieontwikkeling en positionering tot online- en offline promotie, creatie en uitvoering. Wij kunnen u van A-Z begeleiden om een optimale marktbewerking in Duitsland (en in Nederland) te realiseren. Onze ondersteuning wordt door natives gecoördineerd en omgezet; zij kennen de fijnheden van het vak en tevens de zakelijke cultuur aan de andere zijde van de grens. Goed inzicht in de markt, uw potentiële afnemers en belangrijkste concurrenten is van cruciaal belang. Daarbij wilt u uw onderscheidend vermogen helder uitdragen en uw boodschap zodanig communiceren dat u de juiste snaar raakt bij uw potentiële Duitse of Nederlandse klanten. Atlas Marketing Jack van de Vliert Telefoonnummer: Ik wil graag een bijdrage leveren aan het professionaliseren van het vrijetijdsaanbod in Limburg. Door mijn ervaring kan ik ondernemers praktische en uitvoerbare oplossingen bieden om extra bezoekers aan te trekken. Verder ben ik volledig op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen in de vrijetijdsbranche. Mijn specialisme is het beantwoorden van de marketing en sales vragen. In veel gevallen ondersteuning ik in huidige projecten ook de opdrachtgevers door zelf de oplossingen in de organisaties te implementeren. Dus met name geen stapels papier maar korte er krachtige actiematige plannen die direct zichtbaar resultaat bieden. Einddoel is altijd om de opdrachtgever zo te begeleiden dat hij of zij naar verloop van tijd zelf de juiste wegen weet te bewandelen. RHO adviseurs voor leefruimte Justus van den Berg Telefoonnummer: Aan de hand van de leefstijlen van de RECRON geven wij vorm aan de identiteit van uw recreatiebedrijf. De gewenste beleving bepaalt het karakter van uw bedrijf en dat vertalen wij naar de inrichting. Er wordt niet alleen gekeken naar de versterking van voorzieningen, website, maar ook naar de vormgeving en inrichting van voorzieningen, verkavelingen, wegenstructuur en groenstructuur op het terrein. Ook dit bepaald in grote mate welke kleur u bent. Wij zijn één van de vier bedrijven RIC-gecertificeerde bedrijven die door de RECRON als zodanig worden erkend. pagina 10 van 11

11 Telefoonnummer: Telefoonnummer: Telefoonnummer: Telefoonnummer: pagina 11 van 11

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Zakelijke. dienstverlening. het hart van de kenniseconomie

Zakelijke. dienstverlening. het hart van de kenniseconomie Zakelijke dienstverlening het hart van de kenniseconomie 2 De zakelijke dienstverlening vervult een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Zij draagt in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling tot

Nadere informatie

De route naar de antwoorden in het sociaal domein

De route naar de antwoorden in het sociaal domein De route naar de antwoorden in het sociaal domein Onderzoeksaanbod 2014-2015 onderzoek 2 Inhoudsopgave Introductie.... 5 Overzicht onderzoeksaanbod sociaal domein... 6 Hoofdstuk 1 - Zicht op prestaties...

Nadere informatie

INNOVATIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE LOGISTIEK: ACHTERGROND, WERKWIJZE EN EVALUATIE VAN DE BIJ HET INNVALL-TRAJECT TOEGEPASTE METHODIEK

INNOVATIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE LOGISTIEK: ACHTERGROND, WERKWIJZE EN EVALUATIE VAN DE BIJ HET INNVALL-TRAJECT TOEGEPASTE METHODIEK INNOVATIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE LOGISTIEK: ACHTERGROND, WERKWIJZE EN EVALUATIE VAN DE BIJ HET INNVALL-TRAJECT TOEGEPASTE METHODIEK M. Reuter, Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek (Fontys ILEC)

Nadere informatie

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken GREEN BUILDINGS Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken Corporate Facility Partners Amersfoortseweg 15a 7313 AB Apeldoorn Tel.: +31 (0)55 355 5199 Fax.:

Nadere informatie

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT...

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... Inhoud I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... 9 VI. ONZE DOELGROEPEN... 11 VII. ONZE KERNACTIVITEITEN...

Nadere informatie

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Maud Romeijn Hogeschool Zuyd, Facility Management Event&Leisure Stageperiode ; februari 2010 juni 2010 Datum publicatie; 18 06 2010 Strategisch marketingplan

Nadere informatie

Handleiding Ondernemingsplan

Handleiding Ondernemingsplan Handleiding Ondernemingsplan IMK Projecten IMK Projecten werkt aan ondernemerschap IMK Projecten adviseert, traint en coacht ondernemers op elk niveau. Wij helpen ambities waar te maken door ons in te

Nadere informatie

BDO CORPORATE CLIENTS CORPORATE AGILITY: SUCCESVOL ZIJN, SUCCESVOL BLIJVEN. Omdat mensen tellen.

BDO CORPORATE CLIENTS CORPORATE AGILITY: SUCCESVOL ZIJN, SUCCESVOL BLIJVEN. Omdat mensen tellen. BDO CORPORATE CLIENTS CORPORATE AGILITY: SUCCESVOL ZIJN, SUCCESVOL BLIJVEN Omdat mensen tellen. UW VERMOGEN TOT VERANDERING In de nieuwe economie is niets meer vanzelfsprekend. Beproefde business modellen

Nadere informatie

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Inhoudsopgave 3 Voorwoord 1. Inleiding 2. Beroepsprofiel sportmanager 3. HBO-vereisten 4. Ontwikkelingen 5. Opleidingskwalificaties 6. Validatie Bronnen Bijlage

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

Anne-Marie Pluijm, 2014. Vruchten om te plukken? Marktverkenning kansen samenwerking bibliotheek en bedrijfsleven

Anne-Marie Pluijm, 2014. Vruchten om te plukken? Marktverkenning kansen samenwerking bibliotheek en bedrijfsleven Anne-Marie Pluijm, 2014 Vruchten om te plukken? Marktverkenning kansen samenwerking bibliotheek en bedrijfsleven Colofon In opdracht van: Uitgevoerd door: Anne-Marie Pluijm 2014 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

Rapportage Startersscan

Rapportage Startersscan Rapportage Startersscan Organisatie Naam organisatie 29 september 2010 Inhoud Deel I: Persoonlijk Ondernemersprofiel... 3 1. Inleiding Persoonlijk Profiel... 3 2. Mijn DRIVEN Profiel... 4 Deel II: De onderneming...

Nadere informatie

Slimmer werken in het MKB. 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht

Slimmer werken in het MKB. 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht Slimmer werken in het MKB 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht Als ondernemers hun medewerkers slim aansturen en de onderneming flexibel en efficiënt organiseren, dan creëren ze

Nadere informatie

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Welvaartsgroei door het stimuleren van innovatief duurzaam ondernemen in het Curaçaose MKB Onderzoeksteam: Dr. J.A. (Jimme) Keizer Prof.dr. L.H.J. (Leo)

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Speciale editie Portfolio Active Professionals

Speciale editie Portfolio Active Professionals M A G A Z I N E Speciale editie Portfolio Active Professionals AFVAL & MILIEU DETACHERING ICT CRM PERFORMANCE MANAGEMENT TEST CONSULTANCY V o o r w o o r d Active Professionals is sinds de oprichting in

Nadere informatie

Jaarplan 2011. Het Nieuwe Samenwerken

Jaarplan 2011. Het Nieuwe Samenwerken Jaarplan 2011 Het Nieuwe Samenwerken Jaarplan 2011 Het Nieuwe Samenwerken SURFdiensten bv Utrecht, december 2010 Kenmerk SDN 20103124 2 3 i n h o u d s o p g av e 1 inleiding en samenvatting 1 Inleiding

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan. Spectrum Wonen

Strategisch Beleidsplan. Spectrum Wonen Strategisch Beleidsplan Spectrum Wonen 2006-2008 2006-2008 Colofon Colofon Strategisch Beleidsplan Uitgave Strategisch Beleidsplan is een uitgave van Spectrum Wonen. Redactie Spectrum Wonen Coördinatie,

Nadere informatie

MOVING borders. Strategisch innoveren. Marktgericht ondernemen. Diensteninnovatie. ondernemerskring. ondernemerskring.

MOVING borders. Strategisch innoveren. Marktgericht ondernemen. Diensteninnovatie. ondernemerskring. ondernemerskring. MOVING borders ondernemerskring Strategisch innoveren ondernemerskring Marktgericht ondernemen ondernemerskring Diensteninnovatie Syntens De Innovatieadviseurs van Syntens zijn dagelijks in gesprek met

Nadere informatie

FINANCIEEL MANAGEMENT

FINANCIEEL MANAGEMENT BDO CONSULTANTS FINANCIEEL MANAGEMENT Omdat mensen tellen. Financieel Management 3 FINANCIEEL MANAGEMENT DE CONTROLE OVER UW FINANCIËN Een effectief financieel beleid anticipeert op toekomstige ontwikkelingen

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN

CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postadres Postbus 30435 2500 GK Den Haag Bezoekadres Nassaulaan 12 2514 JS Den Haag Cultuur-Ondernemen

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie