Passie voor INNOVATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Passie voor INNOVATIE"

Transcriptie

1 Passie voor INNOVATIE

2 Inhoudsopgave Profiel van de groep 1 Woord van de Voorzitter 3 Woord van de CEO 5 Historisch overzicht 6 Een dynamische onderneming in een attractieve sector 9 Kerngegevens 10 De OTC-markt 14 Omega Pharma, een unieke positionering 18 Strategie: duurzaam en rendabel groeien 21 Informatie voor de aandeelhouders 29 Basisinformatie voor de aandeelhouder 30 Informatie over het aandeel 31 Corporate governance 37 Jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Statutaire jaarrekening

3 Kerncijfers Geconsolideerde resultaten volgens IFRS (1) Evolutie In duizend euro 2008/ Resultatenrekening Netto omzet % Bedrijfskasstroom (EBITDA) (2) % Afschrijvingen en waardeverminderingen (DA) % Niet-recurrente elementen % Bedrijfsresultaat (EBIT) % Financieel resultaat excl. niet-recurrente financiële lasten % Niet-recurrente wisselkoersverschillen Winst uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting % Belastingen op het resultaat % Netto winst uit de gewone bedrijfsuitoefening % Netto winst van ondernemingen opgenomen volgens vermogensmutatiemethode (24% participatie Arseus) % Netto winst van de groep (3) % Recurrente netto winst uit voortgezette activiteiten (4) % Gemiddeld aantal aandelen (5) % Marktkapitalisatie op 31 december Data per aandeel, in euro Recurrente netto winst uit voortgezette activiteiten/aandeel 2,81 2,53 +11% Netto winst /aandeel (3) 2,30 1,78 +29% Bruto dividend per aandeel 0,60 0,50 +20% Netto dividend per aandeel 0,45 0, % Balansgegevens Balanstotaal Eigen vermogen voor dividenduitkering Netto financiële schuld (6) Werkkapitaal (7) Kernratio s Bruto marge (8) 57% 57% EBITDA (2) -marge 16% 16% Gearing (9) 72% 58% (1) Alle cijfers hebben betrekking op de voortgezette activiteiten (2) Bedrijfskasstroom (EBIT+DA) vóór niet-recurrente elementen maar nà corporate kosten. (3) Uit voortgezette activiteiten (4) Netto winst uit voortgezette activiteiten niet-recurrente elementen (incl. wisselkoersverschillen) en gerelateerd belastingseffect volgens de effectieve belastingsvoet (5) Berekend op basis van het gewogen gemiddelde van het aantal aandelen, na aftrek van de eigen aandelen. (6) Netto financiële schuld = langlopende en kortlopende financiële verplichtingen + langlopende en kortlopende afgeleide financiële instrumenten - geldmiddelen en kasequivalenten (7) Werkkapitaal = handelsvorderingen + voorraad - handelsschulden (8) Omzet verminderd met handelsgoederen (inclusief wijzigingen in voorraad en onderhanden werk), als een percentage van de omzet (9) Netto financiële schuld als een percentage van het eigen vermogen

4 Van 23 naar 811 miljoen euro omzet sinds beursintroductie beursintroductie start internationalisering afsplitsing Arseus Consumer Health (OTC) Professional Health (Arseus) Elk jaar een hoger dividend Bruto dividend per aandeel, in euro 0,6 0,600 0,500 0,4 0,400 0,320 0,240 0,2 0,180 0,120 0,800 0,020 0,033 0, Stevige bedrijfskasstroom * 16% ,1 16% ,6 16% , als procent van de in miljoen euro geconsolideerde omzet (*) Bedrijfsresultaat (EBIT) vermeerderd met afschrijvingen en waardeverminderingen, vóór niet-recurrente elementen en na corporate kosten De gegevens voor 2006, 2007 en 2008 hebben betrekking op de voortgezette activiteiten (Consumer Health/OTC), zonder Arseus dat in 2007 werd afgesplitst)

5 Omega Pharma 1 De kernactiviteiten van Omega Pharma bestaan uit de ontwikkeling, de marketing en de verkoop van gezondheids- en verzorgingsproducten die de consument zonder doktersvoorschrift kan verkrijgen (Over-The-Counter of OTC-producten). Vanuit de sterke positie in Europa, en met een aangehouden strategische focus op geselecteerde nichesegmenten, wil Omega Pharma zich op een voorzichtige, doordachte en systematische manier verder ontwikkelen tot een wereldspeler op deze OTC-markt. Sinds het ontstaan in 1987 heeft Omega Pharma binnen die strategische visie al een indrukwekkend parcours afgelegd. Omega Pharma is vandaag met meer dan medewerkers direct actief in nagenoeg 40 landen voornamelijk in Europa, maar sinds kort ook in het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika. Daarmee staat Omega Pharma, als één van de weinige zuivere OTC-ondernemingen, op de drempel van de wereldwijde top 10 in de markt van voorschriftvrije geneesmiddelen en verzorgingsproducten. Met de verwezenlijking van die strategische visie wil Omega Pharma een steeds grotere groep consumenten in de wereld toegang verlenen tot betaalbare kwaliteitsproducten die een wezenlijke bijdrage leveren tot een gezonde levensstijl en een gevoel van welzijn. Omega Pharma profileert zich daardoor tevens als de aangewezen partner van de tussenhandel, en de apotheker in het bijzonder, voor wie de verkoop van OTC-producten een onmisbare aanvulling vormt op de inkomsten uit geneesmiddelen op voorschrift. Bij de uitvoering van haar activiteiten schenkt de groep aandacht aan iedereen die een bijdrage levert tot deze missie: medewerkers, klanten, leveranciers, aandeelhouders en alle andere stakeholders. Ondernemerschap, ambitie, creativiteit en innovatie, betrokkenheid en wederzijds respect worden hoog in het vaandel gedragen bij het vervullen van de missie en visie.

6 2 Luc Zeebroek ( Nieuwpoort, 1956) maakt onder het pseudoniem Kamagurka al meer dan dertig jaar furore als cartoonist met een eigen grafische en absurde, soms surrealistische stijl. Zijn cartoons werden gepubliceerd in nagenoeg 100 tijdschriften, waaronder ook gereputeerde media zoals The New Yorker (VSA), The Independent en The Financial Times (het Verenigd Koninkrijk), Die Zeit (Duitsland), Charlie Hebdo (Frankrijk), NRC Handelsblad (Nederland), Humo en De Tijd (België). Relatief recent is Kamagurka ook als kunstschilder naar buiten getreden met de commerciële en zakelijke ondersteuning door Marc Coucke, CEO van Omega Pharma. Maar er zijn nog treffender parallellen tussen Kamagurka en Omega Pharma. Innovatie en creativiteit worden door beide gecombineerd met hard werk en de overtuiging dat men met zijn project dagelijks intensief bezig moet zijn. De titel van het schilderij hierboven is al even toepasselijk: Wellness.

7 2008 in perspectief Woord van de Voorzitter Geachte aandeelhouder, In maart 2008 heeft de Raad van Bestuur beslist Marc Coucke terug aan te stellen als operationele leider van de onderneming. In de maanden vooraf was gebleken dat Omega Pharma haar doelstellingen niet ten volle kon realiseren zonder het dagelijkse, creatieve en bezielende leiderschap van haar stichter. Zelfs met de uitmuntende individuele kwaliteiten van haar leden bleek het Directiecomité onderbemand. Na overleg met de Raad van Bestuur werden daarom enkele competente directieleden die de onderneming verlaten hadden, terug in het Directiecomité opgenomen. 3 Vervolgens werd beslist dat dit Directiecomité de geografische divisies voortaan rechtstreeks zou aansturen. Bovendien werd de innovatiecapaciteit versterkt zodat de onderneming nog sneller méér nieuwe producten op de markt kan introduceren. Door de combinatie van beide maatregelen werd de slagvaardigheid van de onderneming aanzienlijk verhoogd. Goede samenwerking met Marketing en Sales zorgde voor een naadloze aansluiting naar verkoopssuccessen. Dankzij de inzet en toewijding van alle medewerkers kon de dalende omzet uit eerste kwartaal worden omgezet in groei vanaf het tweede kwartaal Verder besliste de Raad van Bestuur om overnames te beperken tot kleinere acquisities, met als essentieel criterium dat zij de onderneming langetermijnperspectieven moesten bieden in productgroepen of op geografische markten waar zij voorheen niet actief was. Met dezelfde gedachte werden in een aantal groeimarkten kleine eigen organisaties opgericht. De financiële crisis kwam in het derde kwartaal roet in het eten gooien. Op financieel gebied werd beslist de inkoop eigen aandelen te vertragen en vervolgens volledig stop te zetten. Anderzijds bood de financiële crisis de mogelijkheid om een aantal acquisities te realiseren tegen betere voorwaarden dan voorheen. Aan het einde van het derde en vooral in het vierde kwartaal is de wereldeconomie in een ernstige recessie terecht gekomen. Niettemin kon Omega Pharma het jaar afsluiten met een omzetgroei van 3% en een netto winstgroei van 19%. Dit ondanks het feit dat wisselkoersverschillen op het einde van het jaar zwaar begonnen te wegen. Dat Omega Pharma erin geslaagd is haar omzet te doen groeien met producten die een hoge toegevoegde waarde hebben, verdient bijzondere aandacht. Dit resulteerde in een licht verhoogde brutomarge. Ook steeg de Ebitda iets meer dan de omzet. Dit is een puike prestatie, waarvoor alle medewerkers van Omega Pharma lof verdienen en mogelijk ook de volgende jaren worden moeilijk voor alle ondernemingen wereldwijd. De slaagkansen van elke onderneming zullen bepaald worden door: de sector waarin zij actief is, de competentie en gedrevenheid van haar medewerkers, en haar financiële weerbaarheid. Omega Pharma is actief in een sector met grote toekomstmogelijkheden. De kwaliteit van de medewerkers is uitstekend. De financiële structuur rust op langlopende kredietfaciliteiten, waarvoor alle ratio s in lijn liggen met de convenanten. Niettemin beschouwen de Raad van Bestuur en het Directiecomité de strikte beheersing van het werkkapitaal als een absolute topprioriteit. Bijge-

8 volg is er een doortastend kostenbesparingsplan opgestart onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de CEO. Alle managers in de organisatie, zowel in de geografische divisies als bij Corporate, moeten beseffen dat de crisis een unieke opportuniteit en uitdaging inhoudt om te bewijzen wat ze waard zijn. Zij moeten er zich van bewust zijn dat ze het entrepreneurschap en de competentie in zich hebben om met minder kosten méér te realiseren. 4 Omega Pharma beschikt over voldoende troeven om succesvol uit de crisis te komen. Zelfs in het huidige economische klimaat mag men verwachten dat de markt van gezondheids- en verzorgingsproducten in de landen met hoge welvaart zal stand houden en in groeilanden zal blijven stijgen. Omega Pharma beschikt over een uitzonderlijk uitgebreid productgamma met prima prijs/kwaliteit verhouding. In meerdere grote productgroepen heeft de onderneming het potentieel om internationaal marktleider te worden of is zij dat al. In een aanzienlijk aantal productcategorieën is zij een sterke lokale speler. Door deze mix van global en local is Omega Pharma in staat om in al haar deelmarkten marktaandeel te winnen. Aan de aankoopzijde moet de groep alert en krachtig optreden naar toeleveranciers opdat de bruto marge verder blijft stijgen. Intern moet nauwgezette kostenbeheersing de Ebitda doen groeien. En door strikt financieel beheer dient het werkkapitaal onder controle te blijven. Omega Pharma heeft het voordeel dat zij haar commerciële activiteiten in alle landen waarin zij actief is, in eigen beheer heeft. Zij verkoopt haar enorm gamma consumentenproducten aan een zeer uitgebreide klantenbasis, waardoor het debiteurenrisico zeer gespreid is. Omega Pharma is in tien jaar tijd gegroeid van een kleine lokale speler tot een vooraanstaande beursgenoteerde onderneming, die internationaal actief is en die meer dan 800 miljoen euro omzet haalt met een eigen vermogen van 600 miljoen euro. Dit succes is toe te schrijven aan creatief en gedurfd ondernemerschap, scherp zakeninstinct, financieel inzicht en uitzonderlijke gedrevenheid. Omega Pharma is geen logge bureaucratische machine geworden en beschikt nog altijd over de wendwaarheid, het aanpassingsvermogen en de dynamiek van de zelfstandige ondernemer. Mede daarom wil de Raad van Bestuur het dividend met 20% optrekken tot 0,60 euro bruto per aandeel, om op die manier ook haar engagement tegenover de aandeelhouder uit te drukken. Wij kunnen en moeten nog zeer veel realiseren om onze efficiëntie en onze prestaties te verbeteren. De Raad van Bestuur, het Directiecomité en alle medewerkers zijn zich daar niet alleen ten volle van bewust; zij tonen ook de strijdvaardigheid om dit potentieel om te zetten in succesvolle realisaties. Lucas Laureys Voorzitter van de Raad van Bestuur

9 5 Marc Coucke CEO Woord van de CEO Geachte aandeelhouder, Omega Pharma kan redelijk tevreden terugblikken op Knappe realisaties op het gebied van innovatie, synergieën en geografische expansie werden op het eind van het jaar verwaterd door de zwakke macro-economische omgeving. Qua omzet en rendabiliteit werd uiteindelijk een bevredigend resultaat neergezet. Voor 2009 blijft Omega Pharma trouw aan de basissterkten: de band met de klanten en gebruikers, de innovatie binnen bestaande merken en met nieuwe merken, synergetische versterking van de lokale structuren en geografische expansie met beperkt risico. Gezien de beperkte visibiliteit moet daarbovenop continu aandacht worden geschonken aan operational excellence, voornamelijk via de daling van de kostenbasis en de verbetering van het werkkapitaal. Omega Pharma moet daardoor in staat zijn om in 2009 een belangrijke free cashflow te realiseren. Ik dank van harte alle stakeholders voor hun prestaties en engagement in 2008, en vertrouw erop dat zij deze uitdagingen in 2009 met veel talent, inzet en doortastendheid zullen realiseren.

10 6 Van vijfliterflessen shampoo in de beginjaren naar moderne verzorgingsproducten met een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding in 2009 Met de slogan door apothekers, voor apotheker begonnen de stichters met het uitbouwen van een Consumer Health-organisatie, waarin de relatie met de apothekers een cruciale rol vervult. Start van acquisitieprocessen op de Belgische thuismarkt Oprichting van Omega Pharma door twee apothekers, waaronder Marc Coucke, de huidige CEO Management buy-out door Marc Coucke Beursintroductie Start van de verkoop van scheikundige basisgrondstoffen voor magistrale bereidingen Oprichting van OmegaSoft

11 Historisch Overzicht Start van de internationalisering Acquisitie van Wartner Europa Overname van 60 OTC-merken van Phizer Versterkte klemtoon op innovatie. Voortzetting van de groeistrategie via kleinere acquisities en eigen initiatieven die als platform dienen voor toekomstige groei in de Emerging Markets. 7 Acquisitie van Chefaro, de toenmalige DTC-divisie van Akzo Nobel, met activiteiten in het VK, Spanje, Duitsland en Nederland Expansie naar Italië en Scandinavië via acquisities Verwerving van Silence via acquisitie van Persee Médica Expansie naar Frankrijk via de acquisitie van Pharmygiëne Expansie naar Griekenland Expansie naar Centraal en Oost Europa via acquisitie van Bittner Pharma Expansie naar Portugal Splitsing van het aandeel in 10 Opname in de Bel20 beursindex Verzelfstandiging van Arseus via aparte beursintroductie Oprichting van Fagron Oprichting van Arseus als zelfstandige divisie beursintroductie van Arseus Oprichting van Omega Medical Oprichting van Omega Dental

12 8 ANTI-SNURK Keelspray

13 9 Een dynamische onderneming in een attractieve sector Kerngegevens 10 De OTC-markt 14 Omega Pharma, een unieke positionering 18 Strategie: duurzaam en rendabel groeien 21

14 Omega Pharma in een oogopslag Omzet EBITDA Aantal werknemers (voltijds equivalent) Geconsolideerde resultaten in EUR miljoen (en %) 2008 Evolutie marge Evolutie Omega Pharma België 205,0 +3% 29,7 14,5% +26% Omega Pharma Frankrijk 187,4-2% 19,4 10,4% -8% Omega Pharma Noord Europa 102,0 +3% 25,2 24,7% -2% Omega Pharma Zuid Europa 147,6 +3% 22,0 14,9% -21% Rest Of World 169,1 +8% 43,8 25,9% +13% OTC operationeel 811,3 +3% 140,1 17,3% +2% Corporate -10,0 +12% Omega Pharma (OTC) 811,3 +3% 130,2 16,0% +4% Aandeel in de geconsolideerde omzet van de groep in 2008 België 25% Emerging markets 12% Rest Of World 21% Zuid-Europa 18% Frankrijk 23% Noord-Europa 13% West-Europa 88% De Groep Meer dan 2000 medewerkers Rechtstreeks actief in nagenoeg 40 landen

15 5 Rapporteringssegmenten Omega Pharma België Als enige organisatie in de groep zowel actief in OTC als in generieke geneesmiddelen (respectievelijk ongeveer 1/3 en 2/3 van de omzet) Nummer 2 op de Belgische OTC-markt, met marktaandeel rond de 5% Strategische partnership met Eurogenerics voor de distributie van generieke geneesmiddelen. Nummer 1 op de Belgische markt voor generieken, met marktaandeel rond de 60%. 11 Omega Pharma Frankrijk Nummer 3 op de Franse OTC-markt met een marktaandeel van ongeveer 4%. Talrijke internationale merken vonden hun oorsprong in Frankrijk: XLS, Para, Silence, T.LeClerc, Innoxa, Phytosun Arôms,... Sinds de zomer van 2006 kent de organisatie een volledig geïntegreerde structuur, met drie verkoopdivisies die elk in een specifiek domein zijn gespecialiseerd. Noord-Europa Dit segment omvat de activiteiten van Omega Pharma in de vier Scandinavische landen (ACO Hud) en in Duitsland (Deutsche Chefaro). Sterke focus op dermocosmetica, waarvoor het Zweedse lab trouwens instaat voor de ontwikkeling van nieuwe producten voor de gehele groep. De Duitse organisatie kan mee genieten van de expertise die ACO Hud op dit terrein heeft opgebouwd. Zuid-Europa In dit segment zitten de activiteiten van Omega Pharma in Portugal, Spanje, Italië, Zwitserland, Cyprus en Griekenland vervat. In deze regio is er een sterke cross-selling van producten en merken tussen de verschillende landen. Rest Of World Dit rapporteringssegment omvat de activiteiten in Nederland, Ierland, Het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, de landen in Centraal en Oost-Europa (inclusief Rusland en Oekraïne) en de andere Emerging Markets.

16 Geografische expansie Op acht jaar tijd heeft Omega Pharma zichzelf omgevormd van een lokale Belgische onderneming tot een groep die in nagenoeg veertig landen actief is. Bij elk land in de lijst hieronder volgt het omzetcijfer van 2008 (in miljoen euro), gevolgd door het aantal medewerkers in de verkoopploegen (vertegenwoordigers, merchandisers, key account managers, televerkoopoperatoren). In totaal gaat het om meer dan 800 medewerkers. Op regelmatige basis bezoeken zij ongeveer apotheken en andere verkooppunten die instaan voor het overgrote deel van de marktomzet België 2. Luxemburg ](205,0 m omzet, 91 in Sales) 3. Frankrijk (187,4 m omzet, 183 in Sales) 4. Zweden (40,5 m omzet, 7 in Sales) 5. Noorwegen (11,7 m omzet, 7 in Sales) 6. Denemarken (5,4 m omzet, 3 in Sales) 7. Finland (6,2 m omzet, 6 in Sales) 8. Duitsland (38,2 m omzet, 46 in Sales) 9. Portugal (19,3 m omzet, 12 in Sales) 10. Spanje (43,3 m omzet, 71 in Sales) 11. Italië (52,4 m omzet, 50 in Sales) 12. Griekenland 13. Cyprus ](24,0 m omzet, 81 in Sales) 14. Zwitserland (8,6 m omzet, 8 in Sales) 15. Nederland (50,3 m omzet,21 in Sales) 16. Verenigd Koninkrijk (25,6 m omzet, outsourced) 17. Ierland (3,1 m omzet, 5 in Sales) 18. Oostenrijk (2,6 m omzet, 2 in Sales) 19. Rusland (33,3 m omzet, 103 in Sales) 20. Oekraïne (24,4 m omzet, 88 in Sales) 21. Wit Rusland (0,1 m omzet, export) 22. Polen (4,8 m omzet, 20 in Sales) 23. Estland (3,3 m omzet, 11 in Sales) 24. Letland (samen met Estland) 25. Litouwen (samen met Estland) 26. Hongarije (1,9 m omzet, 4 in Sales) 27. Tsjechië (2,9 m omzet, 12 in Sales) 28. Slowakije (0,3 m omzet, 4 in Sales) 29. Roemenië (0,5 m omzet, 12 in Sales) 30. Turkije (0,2 m omzet, 13 in Sales) 31. Australië (3,4 m omzet, 10 in Sales) 32. Nieuw-Zeeland (0,7 m omzet, 2 in Sales) 33. India (opstart in 2009) 34. Argentinië (0,5 m omzet, 2 in Sales) Varia export (11,4 m omzet)

17 actief sinds 1987 eerste aanwezigheid tussen 2000 en 2004 aanwezig sinds 2007 aanwezig vanaf 2008 of voorzien voor

18 De OTC-markt 14 OTC, een definitie Omega Pharma is actief op de markt van de gezondheids- en verzorgingsproducten die de consument zonder doktersvoorschrift kan verkrijgen. Vaak worden deze producten aangeduid met de term Over-The-Counter (OTC) omdat ze vrij verkocht kunnen worden aan de eindconsument. Ook de term Health and Personal Care (HPC) vindt meer en meer ingang. Het gaat dus om producten: die de gezondheid ondersteunen en die ertoe bijdragen dat de consument zich goed voelt, die verkrijgbaar zijn zonder doktersvoorschrift die hoofdzakelijk verkocht worden in apotheken, maar ook in natuurwinkels, drogisterijen en gezondheidscentra, die aan een aantal wettelijke vereisten op het vlak van doeltreffendheid, veiligheid en/of zuiverheid moeten voldoen, doch niet in dezelfde mate als geneesmiddelen die enkel verkrijgbaar zijn op doktersvoorschrift, die meerdere categorieën kunnen bestrijken, zoals voedingssupplementen, producten voor persoonlijke verzorging en hygiëne, en medische hulpmiddelen tegen kleinere kwaaltjes. Een markt met toekomst Dankzij een aantal factoren in de samenleving biedt deze markt gunstige perspectieven. De vergrijzing van de bevolking leidt tot meer medische noden, waarvoor OTC-producten in sterke mate een oplossing kunnen bieden. De moderne levensstijl. Terwijl er meer welvaartkwaaltjes opduiken, is er ook met een groeiende aandacht voor jeugdigheid, gezond leven en genieten. Wij willen ons goed voelen en wij willen er ook (langer) goed uitzien. De consument kiest. Algemeen gesproken is de consument ook beter geïnformeerd en wordt hij steeds mondiger. Hij wil zijn gezondheid meer in eigen handen nemen, en dus doet hij meer en meer een beroep op OTC-producten. Een nieuwe middenklasse. In de groeimarkten treden steeds meer consumenten toe tot de middenklasse, die voldoende inkomen heeft om een deel ervan te besteden aan gezondheid- en schoonheidszorg. Ondersteunende regelgeving. Omdat de overheid in vele landen wenst te besparen op de tegemoetkoming in de kosten van geneesmiddelen op voorschrift, vergemakkelijkt ze de toegang tot OTC-producten. Geneesmiddelen krijgen vandaag sneller en eenvoudiger een statuutwijziging (Rx-to-OTC), en dankzij een gecentraliseerd systeem kunnen OTCproducten gemakkelijker de toelating krijgen om in meerdere landen tegelijk op de markt te worden gebracht. Bredere distributie. OTC-producten vinden hun weg naar verschillende verkooppunten buiten de apotheek, al blijft die in continentaal Europa nog altijd het referentiepunt. Meer aandacht van de apotheker. De apotheker wordt geconfronteerd met dalende inkomsten uit geneesmiddelen op voorschrift, waarvoor de overheid via de sociale zekerheid een tegemoetkoming in de kosten voorziet. De apotheker beseft dat deze daling dient gecompenseerd te worden met de omzet uit andere producten, en besteedt daarom meer aandacht aan voorschriftvrije gezondheids- en verzorgingsproducten.

19 Een substantiële markt die blijft groeien Enkele hoofdcategorieën en talrijke nichesegmenten Omdat er geen eenduidige definitie voor OTC-producten bestaat, kan de marktwaarde van de wereldmarkt voor OTC-producten verschillen naargelang van de bron of de gevolgde methodologie. Gemiddeld wordt de globale OTC-markt, uitgedrukt in consumentenprijzen, op 50 tot 75 miljard euro geraamd. Terwijl de Europese OTC-markt meer dan één derde van de globale markt vertegenwoordigt, zijn het vooral de regionale markten van Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika die het snelst groeien. De groei van de Europese markt komt voor een groot deel op rekening van Centraal en Oost-Europa. De belangrijkste productcategorieën in de OTC-markt worden gevormd door: (1) producten tegen hoest en verkoudheden, (2) pijnstillers, (3) vitamines, mineralen en voedingssupplementen, (4) producten tegen maag- en darmstoornissen, (5) huidverzorgingsproducten, maar ook producten tegen allergieën en middelen om te stoppen met roken. Deze categorieën vertegenwoordigen méér dan twee derden van de totale markt. Daarnaast zijn er talrijke kleinere segmenten voor specifieke aandoeningen en kwaaltjes: anti-muggenproducten, afslankingsmiddelen, thuisdiagnostica, enzovoort. 15 Latijns-Amerika 10% Andere 10% Europa 36% Maag- en darmstoornissen 14% Huidverzorging 9% Andere 26% Japan 10% Zuidoost-Azië/China 12% Noord-Amerika 22% Vitamines Mineralen Voedingssupplementen 15% Pijnstillers 17% Hoest en verkoudheden 19% Globale OTC markt 50 miljard euro (e) Belangrijkste OTC-segmenten

20 Kleine top in gefragmenteerde markt met concentratie op hoofdcategorieën 16 De belangrijkste deelnemers op de globale OTC-markt zijn in hoofdzaak OTC-divisies van belangrijke farmaceutische concerns, aangevuld met een paar multinationale ondernemingen die vanuit de FMCG-sector (Fast Moving Consumer Goods) de OTC-markt benaderen. Deze grotere ondernemingen richten zich quasi uitsluitend op de grootste productsegmenten waarin ze in onderlinge concurrentie met elkaar staan. De laatste paar jaren hechten deze ondernemingen een groter strategisch belang aan hun OTC-activiteiten. Aan het andere uiteinde van het spectrum zijn er talloze kleinere nationale ondernemingen die quasi uitsluitend op hun thuismarkt actief zijn en zich hoofdzakelijk concentreren op dermocosmetische producten en kleinere marktsegmenten. OTC omzet Onderneming in 2008 % (OTC-divisie) (M EUR) van totaal Belangrijkste merken Johnson & Johnson % Immodium, Neutragena, RoC, Listerine... Procter & Gamble % Oral-B, Prilosec OTC, Vicks, Actonel Novartis % Voltaren, Lamisil, Maalox, Nicotinell, Ciba-Vision GlaxoSmithKline % Alli, Aquafresh, Gaviscon, Nicorette, Zantac Bayer % Aspirine, Supradyn, Canesten Wyeth % Advil, Alavert, Caltrate Reckitt Benckiser % Clearasil, Dettol, Nurofen, Strepsils, Mucinex Boehring Ingelh. ( 07) % Antistax, Bisolvon, Buscopan, Pharmaton Taisho % Avalon, Lipovitan D, Livita, Pabron Pierre Fabre % Klorane, Avène, Galénic, Elancyl, Nicogum Schering-Plough % Claritine, Coppertone Bristol-Myers Squibb 914 6% Enfamil, Expecta Sanofi-Aventis niet gepubliceerd Aspégic, Thinatiol, Hexomedine Omega Pharma % Wartner, XLS, Paranix, Silence,... SSL International % Durex, Scholl Footcare Chattem % Icy Hot, Gold Bond Arkopharma % Minceur De omzetcijfers zijn gebaseerd op de cijfers in de jaarverslagen en/of persberichten van de betrokken ondernemingen, waar relevant omgerekend naar euro tegen de wisselkoersen van begin maart 2009.

21 Distributie in beweging In Europa worden OTC-producten traditioneel verkocht in de apotheek. Al even traditioneel zijn de uitzonderingssituaties in het Verenigd Koninkrijk en Nederland waar OTC-producten hoofdzakelijk via het drogisterijkanaal worden verdeeld. Regulering en deregulering: kritische massa is belangrijk Het groeiende belang van de OTC-sector heeft tot een verhoogde activiteit op wetgevend vlak geleid. 17 Het groeiende succes van OTC-producten en het toenemende belang dat de consument hecht aan zelfzorg zijn slechts twee factoren die verklaren waarom OTC-producten een steeds bredere distributie kennen en steeds meer te vinden zijn in de parafarmacie, in gezondheidscentra en natuurwinkels. Alhoewel de apotheker de komende jaren nog steeds de centrale rol zal vervullen, is de langzame trend naar een multi-channel distributie onmiskenbaar ingezet. Het apothekerskanaal is nog altijd sterk gefragmenteerd, met naar raming apotheken in West-Europa en in Oost-Europa. Hoewel er al langer sprake is van ketenvorming, blijft dit fenomeen relatief beperkt. Aanvankelijk speelden de coöperatieve organisaties een toonaangevende rol in de ketenvorming bij apotheken, maar sinds enkele jaren zijn ook ondernemingen zoals OPG en Celesio gestart met het vormen van kleinere ketens als onderdeel van hun strategie van verticale integratie. Doorgaans vertegenwoordigen apotheekketens minder dan 10% van het totale apothekenbestand in een land. In het drogisterijkanaal (in Nederland en het Verenigd Koninkrijk) hebben de geïntegreerde ketens over de jaren wel een sterke aanwezigheid uitgebouwd. Ketens hebben omwille van hun omvang een sterkere onderhandelingspositie, met enige impact op de bruto marge voor OTC-producten. Anderzijds vergen geïntegreerde ketens een minder uitgebreid verkoopapparaat dan voor een gefragmenteerde apothekenmarkt, waardoor er weinig verschillen zijn op het niveau van de netto marge. Enerzijds is er een trend van deregulering, opdat OTC-producten gemakkelijker hun weg naar de consument zouden vinden. De resterende distributiemonopolies in bepaalde landen zoals Zweden zullen in de nabije toekomst worden beëindigd. Ook restrictieve vestigings- en eigendomsbepalingen voor apotheken zoals in Duitsland worden meer en meer in vraag gesteld. Dankzij de centrale toelatingsprocedure of het systeem van wederzijdse erkenning tussen Europese lidstaten vinden nieuwe OTC-producten gemakkelijker en sneller hun weg naar de markt. Vooral Europees georganiseerde ondernemingen ondervinden hiervan de voordelen. Anderzijds tekent er zich op productniveau een trend naar meer regulering af. Ook voor OTC-producten die wettelijk niet als geneesmiddel moeten geregistreerd worden, worden er meer voorwaarden gesteld om een bepaalde claim met betrekking tot de werking van het product te kunnen en mogen maken. Resultaatverbintenissen voor een product dienen in de toekomst wellicht gestaafd te worden door de resultaten van klinische proeven. Hoewel het hier niet gaat om klinische proeven met honderden personen gedurende langere periodes, kan deze trend voor kleinere nationale ondernemingen met onvoldoende schaalgrootte een financieel obstakel worden.

Profiel van de Groep 1 Woord van de Voorzitter 3 Woord van de CEO 5 Historisch overzicht 6 Markante gebeurtenissen in 2009 8

Profiel van de Groep 1 Woord van de Voorzitter 3 Woord van de CEO 5 Historisch overzicht 6 Markante gebeurtenissen in 2009 8 2009 JAARVERSLAG Inhoudsopgave Profiel van de Groep 1 Woord van de Voorzitter 3 Woord van de CEO 5 Historisch overzicht 6 Markante gebeurtenissen in 2009 8 Profiel en positionering 11 Highlights 2009 12

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Pinguin NV wijzigt naam naar Greenyard Foods NV en onderlijnt hiermee verdere groei ambitie

Pinguin NV wijzigt naam naar Greenyard Foods NV en onderlijnt hiermee verdere groei ambitie PERSMEDEDELING Pinguin NV wijzigt naam naar Greenyard Foods NV en onderlijnt hiermee verdere groei ambitie HIGHLIGHTS - Pinguin NV wordt Greenyard Foods NV. Met de naamswijziging onderlijnt de internationale

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan Jaarlijks communiqué (gereglementeerde informatie) Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan BRUSSEL, 18 MAART 2009 (17h50) Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) stelt vandaag haar jaarresultaten

Nadere informatie

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012 Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 212 NA KRIMP IN FEBRUARI STOKT EXPORT BLOEMEN EN PLANTEN OP KRAPPE PLUS VAN 1% TOT 915 MILJOEN In februari is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 - Omzet groeit met 5% - Sterke stijging van de recurrente bedrijfscashflow met bijna 5 miljoen EUR - Investeringen in productievestigingen van voorbije jaren leveren

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Door: F. De Smyter en P. Holvoet 1. Geef een correcte omschrijving van de volgende economische begrippen: a) Globalisering:.

Nadere informatie

DELHAIZE GROEP, EEN VOORAANSTAAND VOEDINGSDISTRIBUTEUR

DELHAIZE GROEP, EEN VOORAANSTAAND VOEDINGSDISTRIBUTEUR DELHAIZE GROEP, EEN VOORAANSTAAND VOEDINGSDISTRIBUTEUR Delhaize Groep bekleedt leidende posities in de voedingsdistributie in belangrijke markten. Onze operationele ondernemingen hebben hun leidende positie

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Euler Hermes We protect your business transactions globally. Detaco 7 november 2008

Euler Hermes We protect your business transactions globally. Detaco 7 november 2008 Euler Hermes We protect your business transactions globally Detaco 7 november 2008 Inhoud 1 Internationale Kredietcrisis 2 Onze business 3 Wie is Euler Hermes 4 Waarom Euler Hermes Internationale kredietcrisis

Nadere informatie

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Punch Graphix AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Herman olde Bolhaar (Voorzitter RvC) OPENING 3 AGENDA Opening Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007 Bespreking Jaarrekening 2007 Trading update

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

Financiële definities

Financiële definities Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2013 102 Financiële definities Boekwaarde per aandeel Dividendrendement Dochterondernemingen EBIT EBIT interestdekking EBITDA (Bedrijfscashflow) Eenmalige opbrengsten

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES: JAARRESULTATEN 2013

LOTUS BAKERIES: JAARRESULTATEN 2013 LOTUS BAKERIES: JAARRESULTATEN 2013 - Branded omzetgroei van ruim 7% door speculoos, wafels en Dinosaurus - Stijging van het recurrent bedrijfsresultaat met 13% - Voorstel brutodividend van 10,80 EUR per

Nadere informatie

Het aandeel Telenet. telenet // jaarverslag 2009 : activiteitenverslag

Het aandeel Telenet. telenet // jaarverslag 2009 : activiteitenverslag 6 Het aandeel Telenet 82 ± 83 P 6 het aandeel telenet ID van het aandeel Telenet Markt Ticker ISIN code Bloomberg code Thomson code Euronext Brussel TNET BE0003826436 TNET BB TNET-BT Investor Relations

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

Ontex Q1 2015: Een stevig kwartaal in uitdagende markten

Ontex Q1 2015: Een stevig kwartaal in uitdagende markten Ontex Q1 2015: Een stevig kwartaal in uitdagende markten Aalst-Erembodegem, 11 mei, 2015 - Ontex Group NV (Euronext Brussel: ONTEX; Ontex, de Groep of de onderneming ) kondigt vandaag haar trading update

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2011

GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2011 GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2011 KERNCIJFERS EN KRACHTLIJNEN Ter Beke groep: o Tweede jaarhelft 2011 beter dan eerste jaarhelft en in lijn met 2010; o Omzet stijgt van 402,2 miljoen EUR tot 403,7

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Emakina Group: groei bedrijfsopbrengsten 2011 met 25 %, ondersteund door geografische expansie

Emakina Group: groei bedrijfsopbrengsten 2011 met 25 %, ondersteund door geografische expansie Emakina Group: groei bedrijfsopbrengsten 2011 met 25 %, ondersteund door geografische expansie BRUSSEL, 16 MAART 2012 (EMBARGO 17u30) Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) maakt vandaag zijn jaarresultaten

Nadere informatie

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier.

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier. 21 maart 2012, 17.30 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 1 RESULTATEN 2011: Omzet: 265,0 mio (+ 19%) Bedrijfsresultaat: 9,6 mio (+ 2%) Nettoresultaat voor de periode: 6,6 mio (+ 9%) ******** DIVIDEND:

Nadere informatie

Introductie Mediq. Committed to your care

Introductie Mediq. Committed to your care Introductie Mediq Committed to your care Marco Onderstal 10-10-2013 Profiel Internationaal leverancier van medische hulpmiddelen, geneesmiddelen en bijbehorende zorg Grootste speler in Nederland Aantrekkelijke

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

PERSMEDEDELING AANDELENSPLITSING EN NAAMSWIJZIGING

PERSMEDEDELING AANDELENSPLITSING EN NAAMSWIJZIGING PERSMEDEDELING AANDELENSPLITSING EN NAAMSWIJZIGING SERVICEFLATS INVEST (SFI) WORDT CARE PROPERTY INVEST (CP INVEST) - AANDELEN WORDEN GESPLITST MET EEN RATIO VAN 1:1.000 Vandaag, 19 maart 2014, heeft Serviceflats

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie

Buon giorno Segafredo Zanetti

Buon giorno Segafredo Zanetti Buon giorno Segafredo Zanetti Internationale Segafredo Zanetti Group Wereldwijd opererend Italiaans familiebedrijf (Bologna) Opgericht in 1973 door de heer Massimo Zanetti 2.000 medewerkers Internationale

Nadere informatie

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Brussel, 27 maart 2015 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2014 IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Geconsolideerd nettoresultaat van 20 MEUR

Nadere informatie

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 29/08/2008 PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER DE EERSTE JAARHELFT 2008 Netto-omzet stijgt met 7.0% tot 298,7Mio (bij gelijke consolidatiekring) Energie- en hulpstofprijzen

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

Arseus Beursintroductie VAAK GESTELDE VRAGEN

Arseus Beursintroductie VAAK GESTELDE VRAGEN Arseus Beursintroductie VAAK GESTELDE VRAGEN Hoe is het aanbod gestructureerd? Het aanbod bestaat uit een openbaar aanbod in België en een private plaatsing bij institutionele beleggers in België en elders

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009

4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009 4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009 4Energy Invest, de onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie van biomassa

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II Politiek en Ruimte bron 10 Aandeel van de lidstaten in de handel van de Europese Unie in procenten, 1998 30 % 25 20 22 25 Legenda: invoer uitvoer 15 10 8 8 15 15 10 11 9 9 15 12 5 0 6 5 2 2 1 0 België

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES: JAARRESULTATEN 2014

LOTUS BAKERIES: JAARRESULTATEN 2014 LOTUS BAKERIES: JAARRESULTATEN 2014 - Omzet groeit met bijna 5% in 2014 - Sterke stijging van recurrente bedrijfscashflow met meer dan 11 miljoen EUR tot 67 miljoen EUR - Nettoresultaat stijgt met 8,9

Nadere informatie

Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat

Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat Onder Embargo tot 18/08/2015-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat Hoogtepunten eerste halfjaar 2015 De opbrengsten

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS 1 Executive summary Executive summary Verwerving van 15% van SGS voor 2 miljard Investering sluit aan bij de strategie van GBL en voldoet aan haar strategische en financiële

Nadere informatie

Marleen Vaesen, CEO. VFB, 26 april 2014

Marleen Vaesen, CEO. VFB, 26 april 2014 Marleen Vaesen, CEO VFB, 26 april 2014 Agenda Greenyard Foods Introductie Groeistrategie Nieuwe naam en visie Strategische prioriteiten Financiële structuur Beurskoersevolutie vanaf oktober 2012 Vragen

Nadere informatie

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Persbericht Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Financial highlights boekjaar 2008 (6 maanden): * Omzet stijgt met 208% tot 224,1 miljoen euro; * EBITDA

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Persbericht van 6 november 2012

Persbericht van 6 november 2012 Persbericht van 6 november 2012 De raad van bestuur heeft eenparig het nieuw strategisch plan goedgekeurd dat door Paul Baeck werd voorgesteld na een grondige analyse tijdens de voorbije vijf maanden.

Nadere informatie

Werkloosheid in de Europese Unie

Werkloosheid in de Europese Unie in de Europese Unie Diana Janjetovic en Bart Nauta De werkloosheid in de Europese Unie vertoont sinds 2 als gevolg van de conjunctuur een wisselend verloop. Door de economische malaise in de jaren 21 23

Nadere informatie

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP REPORT 2 0 1 4

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP REPORT 2 0 1 4 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP REPORT 2 0 1 4 BEVORDEREN VAN ONDERNEMERSCHAPSONDERWIJS November 2014 Amway Global Entrepreneurship Report 2014 Al 55 jaar helpt Amway mensen zich optimaal te ontplooien door hen

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE:

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE: Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 PERSBERICHT - EMBARGO tot 25 mei 2007 17u40 JAARREKENINGEN 2006-07: Operationele winst stijgt met 8,35%

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand op peil in vierde kwartaal 2011 Manpower Arbeidsmarktbarometer Q4 2011

Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand op peil in vierde kwartaal 2011 Manpower Arbeidsmarktbarometer Q4 2011 PERSBERICHT EMBARGO TOT DINSDAG, 13 SEPTEMBER 2011, 00.01 UUR Contact: Irene Bieszke ManpowerGroup Nederland +31 (0) 6 41 05 96 62 irene.bieszke@manpower.nl Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand

Nadere informatie

Hans Devriendt IT manager Omega Pharma BE

Hans Devriendt IT manager Omega Pharma BE Hans Devriendt IT manager Omega Pharma BE Agenda Over Omega Pharma Het nieuwe werken in de cloud : «To cloud or not to cloud» Conclusie Q&A (Drivers en mogelijke pistes) Oprichting: 1987 Corporate HQ:

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) De nettowinst over 2008 bedroeg 383,1 miljoen, overeenkomend met 6,03 per aandeel, vergeleken met

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013 Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst Brussel, 27 februari 2013 Inhoud 1. Health & Care fonds zorgt voor kritische massa en multiplicatoreffect (Urbain Vandeurzen)

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Verder in Fusie & Overnames

Verder in Fusie & Overnames Verder in Fusie & Overnames (Mid size en familiebedrijven) Datum: december 2009 Plaats: Zeewolde Door: Triple Play Keynote speaker: Mr. Pieter J.H. Mensink MBA Verbonden door vertrouwen; groeien door samenhang

Nadere informatie

ALFA-BETA. naar 66.075 m 2. De 5 nieuwe winkels die in 2000 hun deuren openden, zijn gesitueerd in Athene en de voorsteden van de Griekse hoofdstad.

ALFA-BETA. naar 66.075 m 2. De 5 nieuwe winkels die in 2000 hun deuren openden, zijn gesitueerd in Athene en de voorsteden van de Griekse hoofdstad. ALFA-BETA In heeft Alfa-Beta een belangrijke stap gezet in zijn groei door het bereiken van een overeenkomst over de overname van Trofo, de zesde grootste voedingsdistributeur in Griekenland. Nadat deze

Nadere informatie

Schone technologie voor een levende aarde Bouwen aan de Nederlandse schone technologie sector

Schone technologie voor een levende aarde Bouwen aan de Nederlandse schone technologie sector Wereld Natuur Fonds Driebergseweg 10 Postbus 7 3700 AA Zeist Tel: +31 30 693 7333 Direct: Fax: +31 30 691 2064 Info@wnf.nl www.wnf.nl Schone technologie voor een levende aarde Bouwen aan de Nederlandse

Nadere informatie

Verjongingskuur voor een 108-jarige. Door: Siebe van Elsloo CFO Swets

Verjongingskuur voor een 108-jarige. Door: Siebe van Elsloo CFO Swets Verjongingskuur voor een 108-jarige Door: Siebe van Elsloo CFO Swets Swets: verjongingskuur voor een 108-jarige Siebe van Elsloo CFO Van een Amsterdamse gracht naar the information superhighway Opgericht

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud :

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud : CONTACTEN Martin Detry SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR Maryse Gits SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@systemat.com

Nadere informatie

Investor Relations and Financial Communications

Investor Relations and Financial Communications Extra informatie Investor Relations and Financial Communications Overzicht In september richtte Ontex een interne dienst Investor Relations and Financial Communicaties op. Deze dienst kreeg de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht Groep Brussel Lambert 26 maart 2003 Persbericht Stijging van het courante resultaat 2002 met 138% tot EUR 161 miljoen Geconsolideerd verlies van EUR 238 miljoen door impairments bij Bertelsmann (Zomba)

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort geconsolideerd

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET BOEKJAAR 2007 OMZET STIJGT MET 10% EN NETTO WINST STIJGT MET 34% ARSEUS LEGT EEN GEZONDE BASIS VOOR VERDERE GROEI

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET BOEKJAAR 2007 OMZET STIJGT MET 10% EN NETTO WINST STIJGT MET 34% ARSEUS LEGT EEN GEZONDE BASIS VOOR VERDERE GROEI PERSBERICHT 11 MAART 2008 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET BOEKJAAR 2007 OMZET STIJGT MET 10% EN NETTO WINST STIJGT MET 34% ARSEUS LEGT EEN GEZONDE BASIS VOOR VERDERE GROEI ARSEUS DICHTBIJ OVERNAME

Nadere informatie

Persbericht - Brussel, 12/02/2002

Persbericht - Brussel, 12/02/2002 Persbericht - Brussel, 12/02/2002 GROEP DEGROOF ZET MET VERTROUWEN HAAR GROEISTRATEGIE VOORT ONDANKS EEN RESULTAAT DAT TE KAMPEN HAD MET EEN TEGENVALLENDE CONJUNCTUUR In het boekjaar 2000-2001 wist groep

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Een introductie. Een introductie René Takens

Een introductie. Een introductie René Takens Een introductie Een introductie René Takens 3 X Goud 1 X Zilver Fiets van het jaar 2001 De meest toonaangevende Europese fietsgroep The Premier European Cycle Group Design, ontwikkeling, productie, marketing

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11%

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Kernpunten tweede kwartaal 2004 Autonome groeistrategie levert resultaat

Nadere informatie

Fiche 1: de leden van pharma.be

Fiche 1: de leden van pharma.be ALGEMEEN Fiche 1: de leden van pharma.be Met 143 aangesloten ondernemingen staat pharma.be in voor 87,7 % van de werkgelegenheid in de sector en is ze de representatieve organisatie van farmaceutische

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

Informatie met toegevoegde waarde over warranten voor Europese online beleggers.

Informatie met toegevoegde waarde over warranten voor Europese online beleggers. Brussel, 23 november 2000 Informatie met toegevoegde waarde over warranten voor Europese online beleggers. Citibank Warrants Belgium en VMS-Keytrade.com kondigen ondertekening van partnership aan. www.vms-keytrade.com,

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DEEL 1 DEEL 2: JAARVERSLAG 2010. Profiel van de Groep 1. Een verhaal van ondernemerschap en groei in OTC 2

INHOUDSOPGAVE DEEL 1 DEEL 2: JAARVERSLAG 2010. Profiel van de Groep 1. Een verhaal van ondernemerschap en groei in OTC 2 2010 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE DEEL 1 Profiel van de Groep 1 Een verhaal van ondernemerschap en groei in OTC 2 Markante gebeurtenissen in 2010 4 Resultaten 2010 6 Gesprek met de voorzitter en de CEO 8

Nadere informatie

UITSTEKEND JAAR VOOR ARSEUS ONDANKS ECONOMISCHE TERUGGANG OMZET +16,5% EN REBITDA +12,0% OMZETGROEI TUSSEN 5% en 10% VERWACHT IN 2009

UITSTEKEND JAAR VOOR ARSEUS ONDANKS ECONOMISCHE TERUGGANG OMZET +16,5% EN REBITDA +12,0% OMZETGROEI TUSSEN 5% en 10% VERWACHT IN 2009 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Geconsolideerde resultaten over het boekjaar 2008 UITSTEKEND JAAR VOOR ARSEUS ONDANKS ECONOMISCHE TERUGGANG OMZET +16,5% EN REBITDA +12,0% OMZETGROEI TUSSEN 5% en

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

KENGETALLEN 2013. HBAG Bloemen en Planten

KENGETALLEN 2013. HBAG Bloemen en Planten KENGETALLEN 2013 HBAG Bloemen en Planten Voorwoord Voor u ligt de geactualiseerde versie van Kengetallen Groothandel Bloemkwekerijproducten. Hierin is naast de vertrouwde exportstatistiek van het HBAG

Nadere informatie

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 Rekening 068-2113620-17 BIJZO NDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - 14 mei 2008 - O pgesteld

Nadere informatie