Passie voor INNOVATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Passie voor INNOVATIE"

Transcriptie

1 Passie voor INNOVATIE

2 Inhoudsopgave Profiel van de groep 1 Woord van de Voorzitter 3 Woord van de CEO 5 Historisch overzicht 6 Een dynamische onderneming in een attractieve sector 9 Kerngegevens 10 De OTC-markt 14 Omega Pharma, een unieke positionering 18 Strategie: duurzaam en rendabel groeien 21 Informatie voor de aandeelhouders 29 Basisinformatie voor de aandeelhouder 30 Informatie over het aandeel 31 Corporate governance 37 Jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Statutaire jaarrekening

3 Kerncijfers Geconsolideerde resultaten volgens IFRS (1) Evolutie In duizend euro 2008/ Resultatenrekening Netto omzet % Bedrijfskasstroom (EBITDA) (2) % Afschrijvingen en waardeverminderingen (DA) % Niet-recurrente elementen % Bedrijfsresultaat (EBIT) % Financieel resultaat excl. niet-recurrente financiële lasten % Niet-recurrente wisselkoersverschillen Winst uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting % Belastingen op het resultaat % Netto winst uit de gewone bedrijfsuitoefening % Netto winst van ondernemingen opgenomen volgens vermogensmutatiemethode (24% participatie Arseus) % Netto winst van de groep (3) % Recurrente netto winst uit voortgezette activiteiten (4) % Gemiddeld aantal aandelen (5) % Marktkapitalisatie op 31 december Data per aandeel, in euro Recurrente netto winst uit voortgezette activiteiten/aandeel 2,81 2,53 +11% Netto winst /aandeel (3) 2,30 1,78 +29% Bruto dividend per aandeel 0,60 0,50 +20% Netto dividend per aandeel 0,45 0, % Balansgegevens Balanstotaal Eigen vermogen voor dividenduitkering Netto financiële schuld (6) Werkkapitaal (7) Kernratio s Bruto marge (8) 57% 57% EBITDA (2) -marge 16% 16% Gearing (9) 72% 58% (1) Alle cijfers hebben betrekking op de voortgezette activiteiten (2) Bedrijfskasstroom (EBIT+DA) vóór niet-recurrente elementen maar nà corporate kosten. (3) Uit voortgezette activiteiten (4) Netto winst uit voortgezette activiteiten niet-recurrente elementen (incl. wisselkoersverschillen) en gerelateerd belastingseffect volgens de effectieve belastingsvoet (5) Berekend op basis van het gewogen gemiddelde van het aantal aandelen, na aftrek van de eigen aandelen. (6) Netto financiële schuld = langlopende en kortlopende financiële verplichtingen + langlopende en kortlopende afgeleide financiële instrumenten - geldmiddelen en kasequivalenten (7) Werkkapitaal = handelsvorderingen + voorraad - handelsschulden (8) Omzet verminderd met handelsgoederen (inclusief wijzigingen in voorraad en onderhanden werk), als een percentage van de omzet (9) Netto financiële schuld als een percentage van het eigen vermogen

4 Van 23 naar 811 miljoen euro omzet sinds beursintroductie beursintroductie start internationalisering afsplitsing Arseus Consumer Health (OTC) Professional Health (Arseus) Elk jaar een hoger dividend Bruto dividend per aandeel, in euro 0,6 0,600 0,500 0,4 0,400 0,320 0,240 0,2 0,180 0,120 0,800 0,020 0,033 0, Stevige bedrijfskasstroom * 16% ,1 16% ,6 16% , als procent van de in miljoen euro geconsolideerde omzet (*) Bedrijfsresultaat (EBIT) vermeerderd met afschrijvingen en waardeverminderingen, vóór niet-recurrente elementen en na corporate kosten De gegevens voor 2006, 2007 en 2008 hebben betrekking op de voortgezette activiteiten (Consumer Health/OTC), zonder Arseus dat in 2007 werd afgesplitst)

5 Omega Pharma 1 De kernactiviteiten van Omega Pharma bestaan uit de ontwikkeling, de marketing en de verkoop van gezondheids- en verzorgingsproducten die de consument zonder doktersvoorschrift kan verkrijgen (Over-The-Counter of OTC-producten). Vanuit de sterke positie in Europa, en met een aangehouden strategische focus op geselecteerde nichesegmenten, wil Omega Pharma zich op een voorzichtige, doordachte en systematische manier verder ontwikkelen tot een wereldspeler op deze OTC-markt. Sinds het ontstaan in 1987 heeft Omega Pharma binnen die strategische visie al een indrukwekkend parcours afgelegd. Omega Pharma is vandaag met meer dan medewerkers direct actief in nagenoeg 40 landen voornamelijk in Europa, maar sinds kort ook in het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika. Daarmee staat Omega Pharma, als één van de weinige zuivere OTC-ondernemingen, op de drempel van de wereldwijde top 10 in de markt van voorschriftvrije geneesmiddelen en verzorgingsproducten. Met de verwezenlijking van die strategische visie wil Omega Pharma een steeds grotere groep consumenten in de wereld toegang verlenen tot betaalbare kwaliteitsproducten die een wezenlijke bijdrage leveren tot een gezonde levensstijl en een gevoel van welzijn. Omega Pharma profileert zich daardoor tevens als de aangewezen partner van de tussenhandel, en de apotheker in het bijzonder, voor wie de verkoop van OTC-producten een onmisbare aanvulling vormt op de inkomsten uit geneesmiddelen op voorschrift. Bij de uitvoering van haar activiteiten schenkt de groep aandacht aan iedereen die een bijdrage levert tot deze missie: medewerkers, klanten, leveranciers, aandeelhouders en alle andere stakeholders. Ondernemerschap, ambitie, creativiteit en innovatie, betrokkenheid en wederzijds respect worden hoog in het vaandel gedragen bij het vervullen van de missie en visie.

6 2 Luc Zeebroek ( Nieuwpoort, 1956) maakt onder het pseudoniem Kamagurka al meer dan dertig jaar furore als cartoonist met een eigen grafische en absurde, soms surrealistische stijl. Zijn cartoons werden gepubliceerd in nagenoeg 100 tijdschriften, waaronder ook gereputeerde media zoals The New Yorker (VSA), The Independent en The Financial Times (het Verenigd Koninkrijk), Die Zeit (Duitsland), Charlie Hebdo (Frankrijk), NRC Handelsblad (Nederland), Humo en De Tijd (België). Relatief recent is Kamagurka ook als kunstschilder naar buiten getreden met de commerciële en zakelijke ondersteuning door Marc Coucke, CEO van Omega Pharma. Maar er zijn nog treffender parallellen tussen Kamagurka en Omega Pharma. Innovatie en creativiteit worden door beide gecombineerd met hard werk en de overtuiging dat men met zijn project dagelijks intensief bezig moet zijn. De titel van het schilderij hierboven is al even toepasselijk: Wellness.

7 2008 in perspectief Woord van de Voorzitter Geachte aandeelhouder, In maart 2008 heeft de Raad van Bestuur beslist Marc Coucke terug aan te stellen als operationele leider van de onderneming. In de maanden vooraf was gebleken dat Omega Pharma haar doelstellingen niet ten volle kon realiseren zonder het dagelijkse, creatieve en bezielende leiderschap van haar stichter. Zelfs met de uitmuntende individuele kwaliteiten van haar leden bleek het Directiecomité onderbemand. Na overleg met de Raad van Bestuur werden daarom enkele competente directieleden die de onderneming verlaten hadden, terug in het Directiecomité opgenomen. 3 Vervolgens werd beslist dat dit Directiecomité de geografische divisies voortaan rechtstreeks zou aansturen. Bovendien werd de innovatiecapaciteit versterkt zodat de onderneming nog sneller méér nieuwe producten op de markt kan introduceren. Door de combinatie van beide maatregelen werd de slagvaardigheid van de onderneming aanzienlijk verhoogd. Goede samenwerking met Marketing en Sales zorgde voor een naadloze aansluiting naar verkoopssuccessen. Dankzij de inzet en toewijding van alle medewerkers kon de dalende omzet uit eerste kwartaal worden omgezet in groei vanaf het tweede kwartaal Verder besliste de Raad van Bestuur om overnames te beperken tot kleinere acquisities, met als essentieel criterium dat zij de onderneming langetermijnperspectieven moesten bieden in productgroepen of op geografische markten waar zij voorheen niet actief was. Met dezelfde gedachte werden in een aantal groeimarkten kleine eigen organisaties opgericht. De financiële crisis kwam in het derde kwartaal roet in het eten gooien. Op financieel gebied werd beslist de inkoop eigen aandelen te vertragen en vervolgens volledig stop te zetten. Anderzijds bood de financiële crisis de mogelijkheid om een aantal acquisities te realiseren tegen betere voorwaarden dan voorheen. Aan het einde van het derde en vooral in het vierde kwartaal is de wereldeconomie in een ernstige recessie terecht gekomen. Niettemin kon Omega Pharma het jaar afsluiten met een omzetgroei van 3% en een netto winstgroei van 19%. Dit ondanks het feit dat wisselkoersverschillen op het einde van het jaar zwaar begonnen te wegen. Dat Omega Pharma erin geslaagd is haar omzet te doen groeien met producten die een hoge toegevoegde waarde hebben, verdient bijzondere aandacht. Dit resulteerde in een licht verhoogde brutomarge. Ook steeg de Ebitda iets meer dan de omzet. Dit is een puike prestatie, waarvoor alle medewerkers van Omega Pharma lof verdienen en mogelijk ook de volgende jaren worden moeilijk voor alle ondernemingen wereldwijd. De slaagkansen van elke onderneming zullen bepaald worden door: de sector waarin zij actief is, de competentie en gedrevenheid van haar medewerkers, en haar financiële weerbaarheid. Omega Pharma is actief in een sector met grote toekomstmogelijkheden. De kwaliteit van de medewerkers is uitstekend. De financiële structuur rust op langlopende kredietfaciliteiten, waarvoor alle ratio s in lijn liggen met de convenanten. Niettemin beschouwen de Raad van Bestuur en het Directiecomité de strikte beheersing van het werkkapitaal als een absolute topprioriteit. Bijge-

8 volg is er een doortastend kostenbesparingsplan opgestart onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de CEO. Alle managers in de organisatie, zowel in de geografische divisies als bij Corporate, moeten beseffen dat de crisis een unieke opportuniteit en uitdaging inhoudt om te bewijzen wat ze waard zijn. Zij moeten er zich van bewust zijn dat ze het entrepreneurschap en de competentie in zich hebben om met minder kosten méér te realiseren. 4 Omega Pharma beschikt over voldoende troeven om succesvol uit de crisis te komen. Zelfs in het huidige economische klimaat mag men verwachten dat de markt van gezondheids- en verzorgingsproducten in de landen met hoge welvaart zal stand houden en in groeilanden zal blijven stijgen. Omega Pharma beschikt over een uitzonderlijk uitgebreid productgamma met prima prijs/kwaliteit verhouding. In meerdere grote productgroepen heeft de onderneming het potentieel om internationaal marktleider te worden of is zij dat al. In een aanzienlijk aantal productcategorieën is zij een sterke lokale speler. Door deze mix van global en local is Omega Pharma in staat om in al haar deelmarkten marktaandeel te winnen. Aan de aankoopzijde moet de groep alert en krachtig optreden naar toeleveranciers opdat de bruto marge verder blijft stijgen. Intern moet nauwgezette kostenbeheersing de Ebitda doen groeien. En door strikt financieel beheer dient het werkkapitaal onder controle te blijven. Omega Pharma heeft het voordeel dat zij haar commerciële activiteiten in alle landen waarin zij actief is, in eigen beheer heeft. Zij verkoopt haar enorm gamma consumentenproducten aan een zeer uitgebreide klantenbasis, waardoor het debiteurenrisico zeer gespreid is. Omega Pharma is in tien jaar tijd gegroeid van een kleine lokale speler tot een vooraanstaande beursgenoteerde onderneming, die internationaal actief is en die meer dan 800 miljoen euro omzet haalt met een eigen vermogen van 600 miljoen euro. Dit succes is toe te schrijven aan creatief en gedurfd ondernemerschap, scherp zakeninstinct, financieel inzicht en uitzonderlijke gedrevenheid. Omega Pharma is geen logge bureaucratische machine geworden en beschikt nog altijd over de wendwaarheid, het aanpassingsvermogen en de dynamiek van de zelfstandige ondernemer. Mede daarom wil de Raad van Bestuur het dividend met 20% optrekken tot 0,60 euro bruto per aandeel, om op die manier ook haar engagement tegenover de aandeelhouder uit te drukken. Wij kunnen en moeten nog zeer veel realiseren om onze efficiëntie en onze prestaties te verbeteren. De Raad van Bestuur, het Directiecomité en alle medewerkers zijn zich daar niet alleen ten volle van bewust; zij tonen ook de strijdvaardigheid om dit potentieel om te zetten in succesvolle realisaties. Lucas Laureys Voorzitter van de Raad van Bestuur

9 5 Marc Coucke CEO Woord van de CEO Geachte aandeelhouder, Omega Pharma kan redelijk tevreden terugblikken op Knappe realisaties op het gebied van innovatie, synergieën en geografische expansie werden op het eind van het jaar verwaterd door de zwakke macro-economische omgeving. Qua omzet en rendabiliteit werd uiteindelijk een bevredigend resultaat neergezet. Voor 2009 blijft Omega Pharma trouw aan de basissterkten: de band met de klanten en gebruikers, de innovatie binnen bestaande merken en met nieuwe merken, synergetische versterking van de lokale structuren en geografische expansie met beperkt risico. Gezien de beperkte visibiliteit moet daarbovenop continu aandacht worden geschonken aan operational excellence, voornamelijk via de daling van de kostenbasis en de verbetering van het werkkapitaal. Omega Pharma moet daardoor in staat zijn om in 2009 een belangrijke free cashflow te realiseren. Ik dank van harte alle stakeholders voor hun prestaties en engagement in 2008, en vertrouw erop dat zij deze uitdagingen in 2009 met veel talent, inzet en doortastendheid zullen realiseren.

10 6 Van vijfliterflessen shampoo in de beginjaren naar moderne verzorgingsproducten met een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding in 2009 Met de slogan door apothekers, voor apotheker begonnen de stichters met het uitbouwen van een Consumer Health-organisatie, waarin de relatie met de apothekers een cruciale rol vervult. Start van acquisitieprocessen op de Belgische thuismarkt Oprichting van Omega Pharma door twee apothekers, waaronder Marc Coucke, de huidige CEO Management buy-out door Marc Coucke Beursintroductie Start van de verkoop van scheikundige basisgrondstoffen voor magistrale bereidingen Oprichting van OmegaSoft

11 Historisch Overzicht Start van de internationalisering Acquisitie van Wartner Europa Overname van 60 OTC-merken van Phizer Versterkte klemtoon op innovatie. Voortzetting van de groeistrategie via kleinere acquisities en eigen initiatieven die als platform dienen voor toekomstige groei in de Emerging Markets. 7 Acquisitie van Chefaro, de toenmalige DTC-divisie van Akzo Nobel, met activiteiten in het VK, Spanje, Duitsland en Nederland Expansie naar Italië en Scandinavië via acquisities Verwerving van Silence via acquisitie van Persee Médica Expansie naar Frankrijk via de acquisitie van Pharmygiëne Expansie naar Griekenland Expansie naar Centraal en Oost Europa via acquisitie van Bittner Pharma Expansie naar Portugal Splitsing van het aandeel in 10 Opname in de Bel20 beursindex Verzelfstandiging van Arseus via aparte beursintroductie Oprichting van Fagron Oprichting van Arseus als zelfstandige divisie beursintroductie van Arseus Oprichting van Omega Medical Oprichting van Omega Dental

12 8 ANTI-SNURK Keelspray

13 9 Een dynamische onderneming in een attractieve sector Kerngegevens 10 De OTC-markt 14 Omega Pharma, een unieke positionering 18 Strategie: duurzaam en rendabel groeien 21

14 Omega Pharma in een oogopslag Omzet EBITDA Aantal werknemers (voltijds equivalent) Geconsolideerde resultaten in EUR miljoen (en %) 2008 Evolutie marge Evolutie Omega Pharma België 205,0 +3% 29,7 14,5% +26% Omega Pharma Frankrijk 187,4-2% 19,4 10,4% -8% Omega Pharma Noord Europa 102,0 +3% 25,2 24,7% -2% Omega Pharma Zuid Europa 147,6 +3% 22,0 14,9% -21% Rest Of World 169,1 +8% 43,8 25,9% +13% OTC operationeel 811,3 +3% 140,1 17,3% +2% Corporate -10,0 +12% Omega Pharma (OTC) 811,3 +3% 130,2 16,0% +4% Aandeel in de geconsolideerde omzet van de groep in 2008 België 25% Emerging markets 12% Rest Of World 21% Zuid-Europa 18% Frankrijk 23% Noord-Europa 13% West-Europa 88% De Groep Meer dan 2000 medewerkers Rechtstreeks actief in nagenoeg 40 landen

15 5 Rapporteringssegmenten Omega Pharma België Als enige organisatie in de groep zowel actief in OTC als in generieke geneesmiddelen (respectievelijk ongeveer 1/3 en 2/3 van de omzet) Nummer 2 op de Belgische OTC-markt, met marktaandeel rond de 5% Strategische partnership met Eurogenerics voor de distributie van generieke geneesmiddelen. Nummer 1 op de Belgische markt voor generieken, met marktaandeel rond de 60%. 11 Omega Pharma Frankrijk Nummer 3 op de Franse OTC-markt met een marktaandeel van ongeveer 4%. Talrijke internationale merken vonden hun oorsprong in Frankrijk: XLS, Para, Silence, T.LeClerc, Innoxa, Phytosun Arôms,... Sinds de zomer van 2006 kent de organisatie een volledig geïntegreerde structuur, met drie verkoopdivisies die elk in een specifiek domein zijn gespecialiseerd. Noord-Europa Dit segment omvat de activiteiten van Omega Pharma in de vier Scandinavische landen (ACO Hud) en in Duitsland (Deutsche Chefaro). Sterke focus op dermocosmetica, waarvoor het Zweedse lab trouwens instaat voor de ontwikkeling van nieuwe producten voor de gehele groep. De Duitse organisatie kan mee genieten van de expertise die ACO Hud op dit terrein heeft opgebouwd. Zuid-Europa In dit segment zitten de activiteiten van Omega Pharma in Portugal, Spanje, Italië, Zwitserland, Cyprus en Griekenland vervat. In deze regio is er een sterke cross-selling van producten en merken tussen de verschillende landen. Rest Of World Dit rapporteringssegment omvat de activiteiten in Nederland, Ierland, Het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, de landen in Centraal en Oost-Europa (inclusief Rusland en Oekraïne) en de andere Emerging Markets.

16 Geografische expansie Op acht jaar tijd heeft Omega Pharma zichzelf omgevormd van een lokale Belgische onderneming tot een groep die in nagenoeg veertig landen actief is. Bij elk land in de lijst hieronder volgt het omzetcijfer van 2008 (in miljoen euro), gevolgd door het aantal medewerkers in de verkoopploegen (vertegenwoordigers, merchandisers, key account managers, televerkoopoperatoren). In totaal gaat het om meer dan 800 medewerkers. Op regelmatige basis bezoeken zij ongeveer apotheken en andere verkooppunten die instaan voor het overgrote deel van de marktomzet België 2. Luxemburg ](205,0 m omzet, 91 in Sales) 3. Frankrijk (187,4 m omzet, 183 in Sales) 4. Zweden (40,5 m omzet, 7 in Sales) 5. Noorwegen (11,7 m omzet, 7 in Sales) 6. Denemarken (5,4 m omzet, 3 in Sales) 7. Finland (6,2 m omzet, 6 in Sales) 8. Duitsland (38,2 m omzet, 46 in Sales) 9. Portugal (19,3 m omzet, 12 in Sales) 10. Spanje (43,3 m omzet, 71 in Sales) 11. Italië (52,4 m omzet, 50 in Sales) 12. Griekenland 13. Cyprus ](24,0 m omzet, 81 in Sales) 14. Zwitserland (8,6 m omzet, 8 in Sales) 15. Nederland (50,3 m omzet,21 in Sales) 16. Verenigd Koninkrijk (25,6 m omzet, outsourced) 17. Ierland (3,1 m omzet, 5 in Sales) 18. Oostenrijk (2,6 m omzet, 2 in Sales) 19. Rusland (33,3 m omzet, 103 in Sales) 20. Oekraïne (24,4 m omzet, 88 in Sales) 21. Wit Rusland (0,1 m omzet, export) 22. Polen (4,8 m omzet, 20 in Sales) 23. Estland (3,3 m omzet, 11 in Sales) 24. Letland (samen met Estland) 25. Litouwen (samen met Estland) 26. Hongarije (1,9 m omzet, 4 in Sales) 27. Tsjechië (2,9 m omzet, 12 in Sales) 28. Slowakije (0,3 m omzet, 4 in Sales) 29. Roemenië (0,5 m omzet, 12 in Sales) 30. Turkije (0,2 m omzet, 13 in Sales) 31. Australië (3,4 m omzet, 10 in Sales) 32. Nieuw-Zeeland (0,7 m omzet, 2 in Sales) 33. India (opstart in 2009) 34. Argentinië (0,5 m omzet, 2 in Sales) Varia export (11,4 m omzet)

17 actief sinds 1987 eerste aanwezigheid tussen 2000 en 2004 aanwezig sinds 2007 aanwezig vanaf 2008 of voorzien voor

18 De OTC-markt 14 OTC, een definitie Omega Pharma is actief op de markt van de gezondheids- en verzorgingsproducten die de consument zonder doktersvoorschrift kan verkrijgen. Vaak worden deze producten aangeduid met de term Over-The-Counter (OTC) omdat ze vrij verkocht kunnen worden aan de eindconsument. Ook de term Health and Personal Care (HPC) vindt meer en meer ingang. Het gaat dus om producten: die de gezondheid ondersteunen en die ertoe bijdragen dat de consument zich goed voelt, die verkrijgbaar zijn zonder doktersvoorschrift die hoofdzakelijk verkocht worden in apotheken, maar ook in natuurwinkels, drogisterijen en gezondheidscentra, die aan een aantal wettelijke vereisten op het vlak van doeltreffendheid, veiligheid en/of zuiverheid moeten voldoen, doch niet in dezelfde mate als geneesmiddelen die enkel verkrijgbaar zijn op doktersvoorschrift, die meerdere categorieën kunnen bestrijken, zoals voedingssupplementen, producten voor persoonlijke verzorging en hygiëne, en medische hulpmiddelen tegen kleinere kwaaltjes. Een markt met toekomst Dankzij een aantal factoren in de samenleving biedt deze markt gunstige perspectieven. De vergrijzing van de bevolking leidt tot meer medische noden, waarvoor OTC-producten in sterke mate een oplossing kunnen bieden. De moderne levensstijl. Terwijl er meer welvaartkwaaltjes opduiken, is er ook met een groeiende aandacht voor jeugdigheid, gezond leven en genieten. Wij willen ons goed voelen en wij willen er ook (langer) goed uitzien. De consument kiest. Algemeen gesproken is de consument ook beter geïnformeerd en wordt hij steeds mondiger. Hij wil zijn gezondheid meer in eigen handen nemen, en dus doet hij meer en meer een beroep op OTC-producten. Een nieuwe middenklasse. In de groeimarkten treden steeds meer consumenten toe tot de middenklasse, die voldoende inkomen heeft om een deel ervan te besteden aan gezondheid- en schoonheidszorg. Ondersteunende regelgeving. Omdat de overheid in vele landen wenst te besparen op de tegemoetkoming in de kosten van geneesmiddelen op voorschrift, vergemakkelijkt ze de toegang tot OTC-producten. Geneesmiddelen krijgen vandaag sneller en eenvoudiger een statuutwijziging (Rx-to-OTC), en dankzij een gecentraliseerd systeem kunnen OTCproducten gemakkelijker de toelating krijgen om in meerdere landen tegelijk op de markt te worden gebracht. Bredere distributie. OTC-producten vinden hun weg naar verschillende verkooppunten buiten de apotheek, al blijft die in continentaal Europa nog altijd het referentiepunt. Meer aandacht van de apotheker. De apotheker wordt geconfronteerd met dalende inkomsten uit geneesmiddelen op voorschrift, waarvoor de overheid via de sociale zekerheid een tegemoetkoming in de kosten voorziet. De apotheker beseft dat deze daling dient gecompenseerd te worden met de omzet uit andere producten, en besteedt daarom meer aandacht aan voorschriftvrije gezondheids- en verzorgingsproducten.

19 Een substantiële markt die blijft groeien Enkele hoofdcategorieën en talrijke nichesegmenten Omdat er geen eenduidige definitie voor OTC-producten bestaat, kan de marktwaarde van de wereldmarkt voor OTC-producten verschillen naargelang van de bron of de gevolgde methodologie. Gemiddeld wordt de globale OTC-markt, uitgedrukt in consumentenprijzen, op 50 tot 75 miljard euro geraamd. Terwijl de Europese OTC-markt meer dan één derde van de globale markt vertegenwoordigt, zijn het vooral de regionale markten van Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika die het snelst groeien. De groei van de Europese markt komt voor een groot deel op rekening van Centraal en Oost-Europa. De belangrijkste productcategorieën in de OTC-markt worden gevormd door: (1) producten tegen hoest en verkoudheden, (2) pijnstillers, (3) vitamines, mineralen en voedingssupplementen, (4) producten tegen maag- en darmstoornissen, (5) huidverzorgingsproducten, maar ook producten tegen allergieën en middelen om te stoppen met roken. Deze categorieën vertegenwoordigen méér dan twee derden van de totale markt. Daarnaast zijn er talrijke kleinere segmenten voor specifieke aandoeningen en kwaaltjes: anti-muggenproducten, afslankingsmiddelen, thuisdiagnostica, enzovoort. 15 Latijns-Amerika 10% Andere 10% Europa 36% Maag- en darmstoornissen 14% Huidverzorging 9% Andere 26% Japan 10% Zuidoost-Azië/China 12% Noord-Amerika 22% Vitamines Mineralen Voedingssupplementen 15% Pijnstillers 17% Hoest en verkoudheden 19% Globale OTC markt 50 miljard euro (e) Belangrijkste OTC-segmenten

20 Kleine top in gefragmenteerde markt met concentratie op hoofdcategorieën 16 De belangrijkste deelnemers op de globale OTC-markt zijn in hoofdzaak OTC-divisies van belangrijke farmaceutische concerns, aangevuld met een paar multinationale ondernemingen die vanuit de FMCG-sector (Fast Moving Consumer Goods) de OTC-markt benaderen. Deze grotere ondernemingen richten zich quasi uitsluitend op de grootste productsegmenten waarin ze in onderlinge concurrentie met elkaar staan. De laatste paar jaren hechten deze ondernemingen een groter strategisch belang aan hun OTC-activiteiten. Aan het andere uiteinde van het spectrum zijn er talloze kleinere nationale ondernemingen die quasi uitsluitend op hun thuismarkt actief zijn en zich hoofdzakelijk concentreren op dermocosmetische producten en kleinere marktsegmenten. OTC omzet Onderneming in 2008 % (OTC-divisie) (M EUR) van totaal Belangrijkste merken Johnson & Johnson % Immodium, Neutragena, RoC, Listerine... Procter & Gamble % Oral-B, Prilosec OTC, Vicks, Actonel Novartis % Voltaren, Lamisil, Maalox, Nicotinell, Ciba-Vision GlaxoSmithKline % Alli, Aquafresh, Gaviscon, Nicorette, Zantac Bayer % Aspirine, Supradyn, Canesten Wyeth % Advil, Alavert, Caltrate Reckitt Benckiser % Clearasil, Dettol, Nurofen, Strepsils, Mucinex Boehring Ingelh. ( 07) % Antistax, Bisolvon, Buscopan, Pharmaton Taisho % Avalon, Lipovitan D, Livita, Pabron Pierre Fabre % Klorane, Avène, Galénic, Elancyl, Nicogum Schering-Plough % Claritine, Coppertone Bristol-Myers Squibb 914 6% Enfamil, Expecta Sanofi-Aventis niet gepubliceerd Aspégic, Thinatiol, Hexomedine Omega Pharma % Wartner, XLS, Paranix, Silence,... SSL International % Durex, Scholl Footcare Chattem % Icy Hot, Gold Bond Arkopharma % Minceur De omzetcijfers zijn gebaseerd op de cijfers in de jaarverslagen en/of persberichten van de betrokken ondernemingen, waar relevant omgerekend naar euro tegen de wisselkoersen van begin maart 2009.

21 Distributie in beweging In Europa worden OTC-producten traditioneel verkocht in de apotheek. Al even traditioneel zijn de uitzonderingssituaties in het Verenigd Koninkrijk en Nederland waar OTC-producten hoofdzakelijk via het drogisterijkanaal worden verdeeld. Regulering en deregulering: kritische massa is belangrijk Het groeiende belang van de OTC-sector heeft tot een verhoogde activiteit op wetgevend vlak geleid. 17 Het groeiende succes van OTC-producten en het toenemende belang dat de consument hecht aan zelfzorg zijn slechts twee factoren die verklaren waarom OTC-producten een steeds bredere distributie kennen en steeds meer te vinden zijn in de parafarmacie, in gezondheidscentra en natuurwinkels. Alhoewel de apotheker de komende jaren nog steeds de centrale rol zal vervullen, is de langzame trend naar een multi-channel distributie onmiskenbaar ingezet. Het apothekerskanaal is nog altijd sterk gefragmenteerd, met naar raming apotheken in West-Europa en in Oost-Europa. Hoewel er al langer sprake is van ketenvorming, blijft dit fenomeen relatief beperkt. Aanvankelijk speelden de coöperatieve organisaties een toonaangevende rol in de ketenvorming bij apotheken, maar sinds enkele jaren zijn ook ondernemingen zoals OPG en Celesio gestart met het vormen van kleinere ketens als onderdeel van hun strategie van verticale integratie. Doorgaans vertegenwoordigen apotheekketens minder dan 10% van het totale apothekenbestand in een land. In het drogisterijkanaal (in Nederland en het Verenigd Koninkrijk) hebben de geïntegreerde ketens over de jaren wel een sterke aanwezigheid uitgebouwd. Ketens hebben omwille van hun omvang een sterkere onderhandelingspositie, met enige impact op de bruto marge voor OTC-producten. Anderzijds vergen geïntegreerde ketens een minder uitgebreid verkoopapparaat dan voor een gefragmenteerde apothekenmarkt, waardoor er weinig verschillen zijn op het niveau van de netto marge. Enerzijds is er een trend van deregulering, opdat OTC-producten gemakkelijker hun weg naar de consument zouden vinden. De resterende distributiemonopolies in bepaalde landen zoals Zweden zullen in de nabije toekomst worden beëindigd. Ook restrictieve vestigings- en eigendomsbepalingen voor apotheken zoals in Duitsland worden meer en meer in vraag gesteld. Dankzij de centrale toelatingsprocedure of het systeem van wederzijdse erkenning tussen Europese lidstaten vinden nieuwe OTC-producten gemakkelijker en sneller hun weg naar de markt. Vooral Europees georganiseerde ondernemingen ondervinden hiervan de voordelen. Anderzijds tekent er zich op productniveau een trend naar meer regulering af. Ook voor OTC-producten die wettelijk niet als geneesmiddel moeten geregistreerd worden, worden er meer voorwaarden gesteld om een bepaalde claim met betrekking tot de werking van het product te kunnen en mogen maken. Resultaatverbintenissen voor een product dienen in de toekomst wellicht gestaafd te worden door de resultaten van klinische proeven. Hoewel het hier niet gaat om klinische proeven met honderden personen gedurende langere periodes, kan deze trend voor kleinere nationale ondernemingen met onvoldoende schaalgrootte een financieel obstakel worden.

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Profiel van de Groep 1 Woord van de Voorzitter 3 Woord van de CEO 5 Historisch overzicht 6 Markante gebeurtenissen in 2009 8

Profiel van de Groep 1 Woord van de Voorzitter 3 Woord van de CEO 5 Historisch overzicht 6 Markante gebeurtenissen in 2009 8 2009 JAARVERSLAG Inhoudsopgave Profiel van de Groep 1 Woord van de Voorzitter 3 Woord van de CEO 5 Historisch overzicht 6 Markante gebeurtenissen in 2009 8 Profiel en positionering 11 Highlights 2009 12

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

MIKO: Resultaten Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 %

MIKO: Resultaten Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 % MIKO: Resultaten 2016 Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 % Turnhout, 22 maart 2017 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist,

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde Groei van de verkochte volumes met 6.6% Recurrente ebitda voor 2017 in lijn met 2016 Positieve vooruitzichten op groei van de Ebitda voor de komende jaren Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H 2016 Gecorrigeerde

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 Gereglementeerde informatie 28 augustus 2017 17u40 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 FORSE STIJGING VAN HET BEDRIJFSRESULTAAT MEDE DOOR DE OVERNAME VAN DEVIN AD EN DE BIJZONDER GUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009*

COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009* 14 januari 2010 COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009* De Renault groep verhoogt zijn marktaandeel tot 3,7% dankzij de goede commerciële prestaties in het tweede halfjaar De Renault groep bereikt zijn doelstelling:

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Pinguin NV wijzigt naam naar Greenyard Foods NV en onderlijnt hiermee verdere groei ambitie

Pinguin NV wijzigt naam naar Greenyard Foods NV en onderlijnt hiermee verdere groei ambitie PERSMEDEDELING Pinguin NV wijzigt naam naar Greenyard Foods NV en onderlijnt hiermee verdere groei ambitie HIGHLIGHTS - Pinguin NV wordt Greenyard Foods NV. Met de naamswijziging onderlijnt de internationale

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 30 augustus 2016 17u00 CET Omzetstijging van 4,6% op de dynamische markten die hun groei verderzetten Bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met

Nadere informatie

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012 Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 212 NA KRIMP IN FEBRUARI STOKT EXPORT BLOEMEN EN PLANTEN OP KRAPPE PLUS VAN 1% TOT 915 MILJOEN In februari is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België

De buitenlandse handel van België De buitenlandse handel van België 1 ste kwartaal 2010 1 De buitenlandse handel van België na het eerste kwartaal van 2010 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van het eerste kwartaal

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 - Omzet groeit met 5% - Sterke stijging van de recurrente bedrijfscashflow met bijna 5 miljoen EUR - Investeringen in productievestigingen van voorbije jaren leveren

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan Jaarlijks communiqué (gereglementeerde informatie) Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan BRUSSEL, 18 MAART 2009 (17h50) Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) stelt vandaag haar jaarresultaten

Nadere informatie

DELHAIZE GROEP, EEN VOORAANSTAAND VOEDINGSDISTRIBUTEUR

DELHAIZE GROEP, EEN VOORAANSTAAND VOEDINGSDISTRIBUTEUR DELHAIZE GROEP, EEN VOORAANSTAAND VOEDINGSDISTRIBUTEUR Delhaize Groep bekleedt leidende posities in de voedingsdistributie in belangrijke markten. Onze operationele ondernemingen hebben hun leidende positie

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2013- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

Globalisering & Afrika

Globalisering & Afrika 19-4-2011 Globalisering & Afrika Jan Kruse Directeur Strategie en Overnames 14 april 2011 Persoonlijke ervaringen met Afrika 2 Voor de noordelijke scheepsbouw actief geweest met de verkoop van (visserij)

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 26 Augustus 2016, 17u45

RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 26 Augustus 2016, 17u45 RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26 Augustus 2016, 17u45 innoveren om te beschermen netto omzet 180,26 +7% EBITDA 31,68 +20% netto winst 13,97

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Financiële definities

Financiële definities Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2013 102 Financiële definities Boekwaarde per aandeel Dividendrendement Dochterondernemingen EBIT EBIT interestdekking EBITDA (Bedrijfscashflow) Eenmalige opbrengsten

Nadere informatie

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Door: F. De Smyter en P. Holvoet 1. Geef een correcte omschrijving van de volgende economische begrippen: a) Globalisering:.

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Onder Embargo tot 18/08/2016-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Hoogtepunten eerste halfjaar 2016 De opbrengsten voor

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14 Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Het aandeel Telenet. telenet // jaarverslag 2009 : activiteitenverslag

Het aandeel Telenet. telenet // jaarverslag 2009 : activiteitenverslag 6 Het aandeel Telenet 82 ± 83 P 6 het aandeel telenet ID van het aandeel Telenet Markt Ticker ISIN code Bloomberg code Thomson code Euronext Brussel TNET BE0003826436 TNET BB TNET-BT Investor Relations

Nadere informatie

Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft

Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft Onder Embargo tot 20/08/2013-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft Hoogtepunten eerste halfjaar

Nadere informatie

Emakina Group : lichte omzetgroei in een economisch moeilijk klimaat

Emakina Group : lichte omzetgroei in een economisch moeilijk klimaat Emakina Group : lichte omzetgroei in een economisch moeilijk klimaat BRUSSEL, 19 MAART 2010 (EMBARGO 17h30) Emakina Group (Alternext Brussel : ALEMK) maakt vandaag haar geconsolideerde jaarresultaten 2009

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES: JAARRESULTATEN 2013

LOTUS BAKERIES: JAARRESULTATEN 2013 LOTUS BAKERIES: JAARRESULTATEN 2013 - Branded omzetgroei van ruim 7% door speculoos, wafels en Dinosaurus - Stijging van het recurrent bedrijfsresultaat met 13% - Voorstel brutodividend van 10,80 EUR per

Nadere informatie

Euler Hermes We protect your business transactions globally. Detaco 7 november 2008

Euler Hermes We protect your business transactions globally. Detaco 7 november 2008 Euler Hermes We protect your business transactions globally Detaco 7 november 2008 Inhoud 1 Internationale Kredietcrisis 2 Onze business 3 Wie is Euler Hermes 4 Waarom Euler Hermes Internationale kredietcrisis

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 PERSBERICHT 07/07/2015 COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 Renault wint terrein in Europa en consolideert zijn positie In het eerste halfjaar was er een lichte stijging van het aantal inschrijvingen

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2009

Presentatie jaarcijfers 2009 Presentatie jaarcijfers Okura Hotel, Amsterdam 26 februari 2010 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Miko: Halfjaarresultaten Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 %

Miko: Halfjaarresultaten Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 % Miko: Halfjaarresultaten 2017 Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 % Turnhout, 19 september 2017 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice en kunststofverpakkingsspecialist,

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier.

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier. 21 maart 2012, 17.30 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 1 RESULTATEN 2011: Omzet: 265,0 mio (+ 19%) Bedrijfsresultaat: 9,6 mio (+ 2%) Nettoresultaat voor de periode: 6,6 mio (+ 9%) ******** DIVIDEND:

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Ontex Q1 2015: Een stevig kwartaal in uitdagende markten

Ontex Q1 2015: Een stevig kwartaal in uitdagende markten Ontex Q1 2015: Een stevig kwartaal in uitdagende markten Aalst-Erembodegem, 11 mei, 2015 - Ontex Group NV (Euronext Brussel: ONTEX; Ontex, de Groep of de onderneming ) kondigt vandaag haar trading update

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Agenda Resultaten 2002 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Winst- & verliesrekening

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen Ten gevolge van de

Nadere informatie

Introductie Mediq. Committed to your care

Introductie Mediq. Committed to your care Introductie Mediq Committed to your care Marco Onderstal 10-10-2013 Profiel Internationaal leverancier van medische hulpmiddelen, geneesmiddelen en bijbehorende zorg Grootste speler in Nederland Aantrekkelijke

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014

WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014 PERSBERICHT 19 januari 2015 WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014 Wereldwijde verkoop van Renault stijgt opnieuw met 3,2% tot 2,7 miljoen voertuigen Terwijl de wereldwijde automarkt met 3,5% groeide,

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2011

GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2011 GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2011 KERNCIJFERS EN KRACHTLIJNEN Ter Beke groep: o Tweede jaarhelft 2011 beter dan eerste jaarhelft en in lijn met 2010; o Omzet stijgt van 402,2 miljoen EUR tot 403,7

Nadere informatie

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Punch Graphix AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Herman olde Bolhaar (Voorzitter RvC) OPENING 3 AGENDA Opening Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007 Bespreking Jaarrekening 2007 Trading update

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Resultaten eerste semester 2017

Resultaten eerste semester 2017 Resultaten eerste semester 2017 Gereglementeerde informatie - Persbericht Sioen Industries, 25 augustus 2017-17u45 Inhoudstafel Inhoud Samenvatting van de geconsolideerde resultatenrekening... 6 Balans

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS 1 Executive summary Executive summary Verwerving van 15% van SGS voor 2 miljard Investering sluit aan bij de strategie van GBL en voldoet aan haar strategische en financiële

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Fagron: Omzetstijging gedragen door belangrijkste regio s Europa, Zuid-Amerika en Noord-Amerika

Fagron: Omzetstijging gedragen door belangrijkste regio s Europa, Zuid-Amerika en Noord-Amerika Gereglementeerde informatie Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland) 1, 12 oktober 2017 Fagron: Omzetstijging gedragen door belangrijkste regio s Europa, Zuid-Amerika en Noord-Amerika Kernpunten Omzet stijgt

Nadere informatie

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten Januari 2010 Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten Januari 2010 Exportwaarde bloemen en planten blijft onder nulpunt Winters weer bemoeilijkt afzet in januari

Nadere informatie

René J. Takens/CEO 11 februari 2004

René J. Takens/CEO 11 februari 2004 1 René J. Takens/CEO 11 februari 2004 2 Introductie Accell Group is Europa s grootste fiets- en fitness fabrikant Ongeveer 800.000 fietsen en 60.000 fitness apparaten 2002: EUR 259,4 miljoen omzet (EUR

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2012

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2012 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2012 KRACHTLIJNEN EN BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN Ter Beke groep: o De geconsolideerde omzet stijgt in 2012 met 9,7 miljoen EUR (4,9%) tot 208,2 miljoen

Nadere informatie

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Brussel, 22 september 2017 Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Aliaxis NV ( Aliaxis, de Groep of het bedrijf ), een wereldleider op het vlak van de productie en distributie van

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Presentatie halfjaarcijfers 2012 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2012 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2012 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL - Companies engaged in online activities BEN A Doet uw bedrijf aan online verkoop en/of maakt

Nadere informatie

PERSMEDEDELING AANDELENSPLITSING EN NAAMSWIJZIGING

PERSMEDEDELING AANDELENSPLITSING EN NAAMSWIJZIGING PERSMEDEDELING AANDELENSPLITSING EN NAAMSWIJZIGING SERVICEFLATS INVEST (SFI) WORDT CARE PROPERTY INVEST (CP INVEST) - AANDELEN WORDEN GESPLITST MET EEN RATIO VAN 1:1.000 Vandaag, 19 maart 2014, heeft Serviceflats

Nadere informatie

Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat

Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat Published on Keyware Technologies (http://www.keyware.com) Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat [1] augustus 2016 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 18 augustus

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Brussel, 27 maart 2015 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2014 IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Geconsolideerd nettoresultaat van 20 MEUR

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Roeselare Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Arseus Beursintroductie VAAK GESTELDE VRAGEN

Arseus Beursintroductie VAAK GESTELDE VRAGEN Arseus Beursintroductie VAAK GESTELDE VRAGEN Hoe is het aanbod gestructureerd? Het aanbod bestaat uit een openbaar aanbod in België en een private plaatsing bij institutionele beleggers in België en elders

Nadere informatie

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei Gematigde groei Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Conclusie Invloed: Gematigde groei De ontwikkeling in het afzetpotentieel van de belangrijkste afzetmarkten en potentiële groeimarkten. Focus op Europa,

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2015

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2015 KRACHTLIJNEN EN BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN Ter Beke groep: o Stijging resultaat na belastingen met 27,8%. o Geconsolideerde omzet daalt met 7,9

Nadere informatie

Halfjaarlijkse resultaten 2017: groei bedrijfsopbrengsten Inkomsten bedragen KEUR, een stijging met 2,4%; EBITDA van KEUR daalt met 4,7%

Halfjaarlijkse resultaten 2017: groei bedrijfsopbrengsten Inkomsten bedragen KEUR, een stijging met 2,4%; EBITDA van KEUR daalt met 4,7% Persbericht Halfjaarlijkse resultaten 2017: groei bedrijfsopbrengsten Inkomsten bedragen 39.508 KEUR, een stijging met 2,4%; EBITDA van 2.474 KEUR daalt met 4,7% BRUSSEL, 22 SEPTEMBER 2017 (EMBARGO tot

Nadere informatie

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country Zuivelproductie per land 2015 Melkaanvoer en productie EU-28 2015 Milk deliveries and production EU-28 index: 2014=100 EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index Melkaanvoer

Nadere informatie