Passie voor INNOVATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Passie voor INNOVATIE"

Transcriptie

1 Passie voor INNOVATIE

2 Inhoudsopgave Profiel van de groep 1 Woord van de Voorzitter 3 Woord van de CEO 5 Historisch overzicht 6 Een dynamische onderneming in een attractieve sector 9 Kerngegevens 10 De OTC-markt 14 Omega Pharma, een unieke positionering 18 Strategie: duurzaam en rendabel groeien 21 Informatie voor de aandeelhouders 29 Basisinformatie voor de aandeelhouder 30 Informatie over het aandeel 31 Corporate governance 37 Jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Statutaire jaarrekening

3 Kerncijfers Geconsolideerde resultaten volgens IFRS (1) Evolutie In duizend euro 2008/ Resultatenrekening Netto omzet % Bedrijfskasstroom (EBITDA) (2) % Afschrijvingen en waardeverminderingen (DA) % Niet-recurrente elementen % Bedrijfsresultaat (EBIT) % Financieel resultaat excl. niet-recurrente financiële lasten % Niet-recurrente wisselkoersverschillen Winst uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting % Belastingen op het resultaat % Netto winst uit de gewone bedrijfsuitoefening % Netto winst van ondernemingen opgenomen volgens vermogensmutatiemethode (24% participatie Arseus) % Netto winst van de groep (3) % Recurrente netto winst uit voortgezette activiteiten (4) % Gemiddeld aantal aandelen (5) % Marktkapitalisatie op 31 december Data per aandeel, in euro Recurrente netto winst uit voortgezette activiteiten/aandeel 2,81 2,53 +11% Netto winst /aandeel (3) 2,30 1,78 +29% Bruto dividend per aandeel 0,60 0,50 +20% Netto dividend per aandeel 0,45 0, % Balansgegevens Balanstotaal Eigen vermogen voor dividenduitkering Netto financiële schuld (6) Werkkapitaal (7) Kernratio s Bruto marge (8) 57% 57% EBITDA (2) -marge 16% 16% Gearing (9) 72% 58% (1) Alle cijfers hebben betrekking op de voortgezette activiteiten (2) Bedrijfskasstroom (EBIT+DA) vóór niet-recurrente elementen maar nà corporate kosten. (3) Uit voortgezette activiteiten (4) Netto winst uit voortgezette activiteiten niet-recurrente elementen (incl. wisselkoersverschillen) en gerelateerd belastingseffect volgens de effectieve belastingsvoet (5) Berekend op basis van het gewogen gemiddelde van het aantal aandelen, na aftrek van de eigen aandelen. (6) Netto financiële schuld = langlopende en kortlopende financiële verplichtingen + langlopende en kortlopende afgeleide financiële instrumenten - geldmiddelen en kasequivalenten (7) Werkkapitaal = handelsvorderingen + voorraad - handelsschulden (8) Omzet verminderd met handelsgoederen (inclusief wijzigingen in voorraad en onderhanden werk), als een percentage van de omzet (9) Netto financiële schuld als een percentage van het eigen vermogen

4 Van 23 naar 811 miljoen euro omzet sinds beursintroductie beursintroductie start internationalisering afsplitsing Arseus Consumer Health (OTC) Professional Health (Arseus) Elk jaar een hoger dividend Bruto dividend per aandeel, in euro 0,6 0,600 0,500 0,4 0,400 0,320 0,240 0,2 0,180 0,120 0,800 0,020 0,033 0, Stevige bedrijfskasstroom * 16% ,1 16% ,6 16% , als procent van de in miljoen euro geconsolideerde omzet (*) Bedrijfsresultaat (EBIT) vermeerderd met afschrijvingen en waardeverminderingen, vóór niet-recurrente elementen en na corporate kosten De gegevens voor 2006, 2007 en 2008 hebben betrekking op de voortgezette activiteiten (Consumer Health/OTC), zonder Arseus dat in 2007 werd afgesplitst)

5 Omega Pharma 1 De kernactiviteiten van Omega Pharma bestaan uit de ontwikkeling, de marketing en de verkoop van gezondheids- en verzorgingsproducten die de consument zonder doktersvoorschrift kan verkrijgen (Over-The-Counter of OTC-producten). Vanuit de sterke positie in Europa, en met een aangehouden strategische focus op geselecteerde nichesegmenten, wil Omega Pharma zich op een voorzichtige, doordachte en systematische manier verder ontwikkelen tot een wereldspeler op deze OTC-markt. Sinds het ontstaan in 1987 heeft Omega Pharma binnen die strategische visie al een indrukwekkend parcours afgelegd. Omega Pharma is vandaag met meer dan medewerkers direct actief in nagenoeg 40 landen voornamelijk in Europa, maar sinds kort ook in het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika. Daarmee staat Omega Pharma, als één van de weinige zuivere OTC-ondernemingen, op de drempel van de wereldwijde top 10 in de markt van voorschriftvrije geneesmiddelen en verzorgingsproducten. Met de verwezenlijking van die strategische visie wil Omega Pharma een steeds grotere groep consumenten in de wereld toegang verlenen tot betaalbare kwaliteitsproducten die een wezenlijke bijdrage leveren tot een gezonde levensstijl en een gevoel van welzijn. Omega Pharma profileert zich daardoor tevens als de aangewezen partner van de tussenhandel, en de apotheker in het bijzonder, voor wie de verkoop van OTC-producten een onmisbare aanvulling vormt op de inkomsten uit geneesmiddelen op voorschrift. Bij de uitvoering van haar activiteiten schenkt de groep aandacht aan iedereen die een bijdrage levert tot deze missie: medewerkers, klanten, leveranciers, aandeelhouders en alle andere stakeholders. Ondernemerschap, ambitie, creativiteit en innovatie, betrokkenheid en wederzijds respect worden hoog in het vaandel gedragen bij het vervullen van de missie en visie.

6 2 Luc Zeebroek ( Nieuwpoort, 1956) maakt onder het pseudoniem Kamagurka al meer dan dertig jaar furore als cartoonist met een eigen grafische en absurde, soms surrealistische stijl. Zijn cartoons werden gepubliceerd in nagenoeg 100 tijdschriften, waaronder ook gereputeerde media zoals The New Yorker (VSA), The Independent en The Financial Times (het Verenigd Koninkrijk), Die Zeit (Duitsland), Charlie Hebdo (Frankrijk), NRC Handelsblad (Nederland), Humo en De Tijd (België). Relatief recent is Kamagurka ook als kunstschilder naar buiten getreden met de commerciële en zakelijke ondersteuning door Marc Coucke, CEO van Omega Pharma. Maar er zijn nog treffender parallellen tussen Kamagurka en Omega Pharma. Innovatie en creativiteit worden door beide gecombineerd met hard werk en de overtuiging dat men met zijn project dagelijks intensief bezig moet zijn. De titel van het schilderij hierboven is al even toepasselijk: Wellness.

7 2008 in perspectief Woord van de Voorzitter Geachte aandeelhouder, In maart 2008 heeft de Raad van Bestuur beslist Marc Coucke terug aan te stellen als operationele leider van de onderneming. In de maanden vooraf was gebleken dat Omega Pharma haar doelstellingen niet ten volle kon realiseren zonder het dagelijkse, creatieve en bezielende leiderschap van haar stichter. Zelfs met de uitmuntende individuele kwaliteiten van haar leden bleek het Directiecomité onderbemand. Na overleg met de Raad van Bestuur werden daarom enkele competente directieleden die de onderneming verlaten hadden, terug in het Directiecomité opgenomen. 3 Vervolgens werd beslist dat dit Directiecomité de geografische divisies voortaan rechtstreeks zou aansturen. Bovendien werd de innovatiecapaciteit versterkt zodat de onderneming nog sneller méér nieuwe producten op de markt kan introduceren. Door de combinatie van beide maatregelen werd de slagvaardigheid van de onderneming aanzienlijk verhoogd. Goede samenwerking met Marketing en Sales zorgde voor een naadloze aansluiting naar verkoopssuccessen. Dankzij de inzet en toewijding van alle medewerkers kon de dalende omzet uit eerste kwartaal worden omgezet in groei vanaf het tweede kwartaal Verder besliste de Raad van Bestuur om overnames te beperken tot kleinere acquisities, met als essentieel criterium dat zij de onderneming langetermijnperspectieven moesten bieden in productgroepen of op geografische markten waar zij voorheen niet actief was. Met dezelfde gedachte werden in een aantal groeimarkten kleine eigen organisaties opgericht. De financiële crisis kwam in het derde kwartaal roet in het eten gooien. Op financieel gebied werd beslist de inkoop eigen aandelen te vertragen en vervolgens volledig stop te zetten. Anderzijds bood de financiële crisis de mogelijkheid om een aantal acquisities te realiseren tegen betere voorwaarden dan voorheen. Aan het einde van het derde en vooral in het vierde kwartaal is de wereldeconomie in een ernstige recessie terecht gekomen. Niettemin kon Omega Pharma het jaar afsluiten met een omzetgroei van 3% en een netto winstgroei van 19%. Dit ondanks het feit dat wisselkoersverschillen op het einde van het jaar zwaar begonnen te wegen. Dat Omega Pharma erin geslaagd is haar omzet te doen groeien met producten die een hoge toegevoegde waarde hebben, verdient bijzondere aandacht. Dit resulteerde in een licht verhoogde brutomarge. Ook steeg de Ebitda iets meer dan de omzet. Dit is een puike prestatie, waarvoor alle medewerkers van Omega Pharma lof verdienen en mogelijk ook de volgende jaren worden moeilijk voor alle ondernemingen wereldwijd. De slaagkansen van elke onderneming zullen bepaald worden door: de sector waarin zij actief is, de competentie en gedrevenheid van haar medewerkers, en haar financiële weerbaarheid. Omega Pharma is actief in een sector met grote toekomstmogelijkheden. De kwaliteit van de medewerkers is uitstekend. De financiële structuur rust op langlopende kredietfaciliteiten, waarvoor alle ratio s in lijn liggen met de convenanten. Niettemin beschouwen de Raad van Bestuur en het Directiecomité de strikte beheersing van het werkkapitaal als een absolute topprioriteit. Bijge-

8 volg is er een doortastend kostenbesparingsplan opgestart onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de CEO. Alle managers in de organisatie, zowel in de geografische divisies als bij Corporate, moeten beseffen dat de crisis een unieke opportuniteit en uitdaging inhoudt om te bewijzen wat ze waard zijn. Zij moeten er zich van bewust zijn dat ze het entrepreneurschap en de competentie in zich hebben om met minder kosten méér te realiseren. 4 Omega Pharma beschikt over voldoende troeven om succesvol uit de crisis te komen. Zelfs in het huidige economische klimaat mag men verwachten dat de markt van gezondheids- en verzorgingsproducten in de landen met hoge welvaart zal stand houden en in groeilanden zal blijven stijgen. Omega Pharma beschikt over een uitzonderlijk uitgebreid productgamma met prima prijs/kwaliteit verhouding. In meerdere grote productgroepen heeft de onderneming het potentieel om internationaal marktleider te worden of is zij dat al. In een aanzienlijk aantal productcategorieën is zij een sterke lokale speler. Door deze mix van global en local is Omega Pharma in staat om in al haar deelmarkten marktaandeel te winnen. Aan de aankoopzijde moet de groep alert en krachtig optreden naar toeleveranciers opdat de bruto marge verder blijft stijgen. Intern moet nauwgezette kostenbeheersing de Ebitda doen groeien. En door strikt financieel beheer dient het werkkapitaal onder controle te blijven. Omega Pharma heeft het voordeel dat zij haar commerciële activiteiten in alle landen waarin zij actief is, in eigen beheer heeft. Zij verkoopt haar enorm gamma consumentenproducten aan een zeer uitgebreide klantenbasis, waardoor het debiteurenrisico zeer gespreid is. Omega Pharma is in tien jaar tijd gegroeid van een kleine lokale speler tot een vooraanstaande beursgenoteerde onderneming, die internationaal actief is en die meer dan 800 miljoen euro omzet haalt met een eigen vermogen van 600 miljoen euro. Dit succes is toe te schrijven aan creatief en gedurfd ondernemerschap, scherp zakeninstinct, financieel inzicht en uitzonderlijke gedrevenheid. Omega Pharma is geen logge bureaucratische machine geworden en beschikt nog altijd over de wendwaarheid, het aanpassingsvermogen en de dynamiek van de zelfstandige ondernemer. Mede daarom wil de Raad van Bestuur het dividend met 20% optrekken tot 0,60 euro bruto per aandeel, om op die manier ook haar engagement tegenover de aandeelhouder uit te drukken. Wij kunnen en moeten nog zeer veel realiseren om onze efficiëntie en onze prestaties te verbeteren. De Raad van Bestuur, het Directiecomité en alle medewerkers zijn zich daar niet alleen ten volle van bewust; zij tonen ook de strijdvaardigheid om dit potentieel om te zetten in succesvolle realisaties. Lucas Laureys Voorzitter van de Raad van Bestuur

9 5 Marc Coucke CEO Woord van de CEO Geachte aandeelhouder, Omega Pharma kan redelijk tevreden terugblikken op Knappe realisaties op het gebied van innovatie, synergieën en geografische expansie werden op het eind van het jaar verwaterd door de zwakke macro-economische omgeving. Qua omzet en rendabiliteit werd uiteindelijk een bevredigend resultaat neergezet. Voor 2009 blijft Omega Pharma trouw aan de basissterkten: de band met de klanten en gebruikers, de innovatie binnen bestaande merken en met nieuwe merken, synergetische versterking van de lokale structuren en geografische expansie met beperkt risico. Gezien de beperkte visibiliteit moet daarbovenop continu aandacht worden geschonken aan operational excellence, voornamelijk via de daling van de kostenbasis en de verbetering van het werkkapitaal. Omega Pharma moet daardoor in staat zijn om in 2009 een belangrijke free cashflow te realiseren. Ik dank van harte alle stakeholders voor hun prestaties en engagement in 2008, en vertrouw erop dat zij deze uitdagingen in 2009 met veel talent, inzet en doortastendheid zullen realiseren.

10 6 Van vijfliterflessen shampoo in de beginjaren naar moderne verzorgingsproducten met een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding in 2009 Met de slogan door apothekers, voor apotheker begonnen de stichters met het uitbouwen van een Consumer Health-organisatie, waarin de relatie met de apothekers een cruciale rol vervult. Start van acquisitieprocessen op de Belgische thuismarkt Oprichting van Omega Pharma door twee apothekers, waaronder Marc Coucke, de huidige CEO Management buy-out door Marc Coucke Beursintroductie Start van de verkoop van scheikundige basisgrondstoffen voor magistrale bereidingen Oprichting van OmegaSoft

11 Historisch Overzicht Start van de internationalisering Acquisitie van Wartner Europa Overname van 60 OTC-merken van Phizer Versterkte klemtoon op innovatie. Voortzetting van de groeistrategie via kleinere acquisities en eigen initiatieven die als platform dienen voor toekomstige groei in de Emerging Markets. 7 Acquisitie van Chefaro, de toenmalige DTC-divisie van Akzo Nobel, met activiteiten in het VK, Spanje, Duitsland en Nederland Expansie naar Italië en Scandinavië via acquisities Verwerving van Silence via acquisitie van Persee Médica Expansie naar Frankrijk via de acquisitie van Pharmygiëne Expansie naar Griekenland Expansie naar Centraal en Oost Europa via acquisitie van Bittner Pharma Expansie naar Portugal Splitsing van het aandeel in 10 Opname in de Bel20 beursindex Verzelfstandiging van Arseus via aparte beursintroductie Oprichting van Fagron Oprichting van Arseus als zelfstandige divisie beursintroductie van Arseus Oprichting van Omega Medical Oprichting van Omega Dental

12 8 ANTI-SNURK Keelspray

13 9 Een dynamische onderneming in een attractieve sector Kerngegevens 10 De OTC-markt 14 Omega Pharma, een unieke positionering 18 Strategie: duurzaam en rendabel groeien 21

14 Omega Pharma in een oogopslag Omzet EBITDA Aantal werknemers (voltijds equivalent) Geconsolideerde resultaten in EUR miljoen (en %) 2008 Evolutie marge Evolutie Omega Pharma België 205,0 +3% 29,7 14,5% +26% Omega Pharma Frankrijk 187,4-2% 19,4 10,4% -8% Omega Pharma Noord Europa 102,0 +3% 25,2 24,7% -2% Omega Pharma Zuid Europa 147,6 +3% 22,0 14,9% -21% Rest Of World 169,1 +8% 43,8 25,9% +13% OTC operationeel 811,3 +3% 140,1 17,3% +2% Corporate -10,0 +12% Omega Pharma (OTC) 811,3 +3% 130,2 16,0% +4% Aandeel in de geconsolideerde omzet van de groep in 2008 België 25% Emerging markets 12% Rest Of World 21% Zuid-Europa 18% Frankrijk 23% Noord-Europa 13% West-Europa 88% De Groep Meer dan 2000 medewerkers Rechtstreeks actief in nagenoeg 40 landen

15 5 Rapporteringssegmenten Omega Pharma België Als enige organisatie in de groep zowel actief in OTC als in generieke geneesmiddelen (respectievelijk ongeveer 1/3 en 2/3 van de omzet) Nummer 2 op de Belgische OTC-markt, met marktaandeel rond de 5% Strategische partnership met Eurogenerics voor de distributie van generieke geneesmiddelen. Nummer 1 op de Belgische markt voor generieken, met marktaandeel rond de 60%. 11 Omega Pharma Frankrijk Nummer 3 op de Franse OTC-markt met een marktaandeel van ongeveer 4%. Talrijke internationale merken vonden hun oorsprong in Frankrijk: XLS, Para, Silence, T.LeClerc, Innoxa, Phytosun Arôms,... Sinds de zomer van 2006 kent de organisatie een volledig geïntegreerde structuur, met drie verkoopdivisies die elk in een specifiek domein zijn gespecialiseerd. Noord-Europa Dit segment omvat de activiteiten van Omega Pharma in de vier Scandinavische landen (ACO Hud) en in Duitsland (Deutsche Chefaro). Sterke focus op dermocosmetica, waarvoor het Zweedse lab trouwens instaat voor de ontwikkeling van nieuwe producten voor de gehele groep. De Duitse organisatie kan mee genieten van de expertise die ACO Hud op dit terrein heeft opgebouwd. Zuid-Europa In dit segment zitten de activiteiten van Omega Pharma in Portugal, Spanje, Italië, Zwitserland, Cyprus en Griekenland vervat. In deze regio is er een sterke cross-selling van producten en merken tussen de verschillende landen. Rest Of World Dit rapporteringssegment omvat de activiteiten in Nederland, Ierland, Het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, de landen in Centraal en Oost-Europa (inclusief Rusland en Oekraïne) en de andere Emerging Markets.

16 Geografische expansie Op acht jaar tijd heeft Omega Pharma zichzelf omgevormd van een lokale Belgische onderneming tot een groep die in nagenoeg veertig landen actief is. Bij elk land in de lijst hieronder volgt het omzetcijfer van 2008 (in miljoen euro), gevolgd door het aantal medewerkers in de verkoopploegen (vertegenwoordigers, merchandisers, key account managers, televerkoopoperatoren). In totaal gaat het om meer dan 800 medewerkers. Op regelmatige basis bezoeken zij ongeveer apotheken en andere verkooppunten die instaan voor het overgrote deel van de marktomzet België 2. Luxemburg ](205,0 m omzet, 91 in Sales) 3. Frankrijk (187,4 m omzet, 183 in Sales) 4. Zweden (40,5 m omzet, 7 in Sales) 5. Noorwegen (11,7 m omzet, 7 in Sales) 6. Denemarken (5,4 m omzet, 3 in Sales) 7. Finland (6,2 m omzet, 6 in Sales) 8. Duitsland (38,2 m omzet, 46 in Sales) 9. Portugal (19,3 m omzet, 12 in Sales) 10. Spanje (43,3 m omzet, 71 in Sales) 11. Italië (52,4 m omzet, 50 in Sales) 12. Griekenland 13. Cyprus ](24,0 m omzet, 81 in Sales) 14. Zwitserland (8,6 m omzet, 8 in Sales) 15. Nederland (50,3 m omzet,21 in Sales) 16. Verenigd Koninkrijk (25,6 m omzet, outsourced) 17. Ierland (3,1 m omzet, 5 in Sales) 18. Oostenrijk (2,6 m omzet, 2 in Sales) 19. Rusland (33,3 m omzet, 103 in Sales) 20. Oekraïne (24,4 m omzet, 88 in Sales) 21. Wit Rusland (0,1 m omzet, export) 22. Polen (4,8 m omzet, 20 in Sales) 23. Estland (3,3 m omzet, 11 in Sales) 24. Letland (samen met Estland) 25. Litouwen (samen met Estland) 26. Hongarije (1,9 m omzet, 4 in Sales) 27. Tsjechië (2,9 m omzet, 12 in Sales) 28. Slowakije (0,3 m omzet, 4 in Sales) 29. Roemenië (0,5 m omzet, 12 in Sales) 30. Turkije (0,2 m omzet, 13 in Sales) 31. Australië (3,4 m omzet, 10 in Sales) 32. Nieuw-Zeeland (0,7 m omzet, 2 in Sales) 33. India (opstart in 2009) 34. Argentinië (0,5 m omzet, 2 in Sales) Varia export (11,4 m omzet)

17 actief sinds 1987 eerste aanwezigheid tussen 2000 en 2004 aanwezig sinds 2007 aanwezig vanaf 2008 of voorzien voor

18 De OTC-markt 14 OTC, een definitie Omega Pharma is actief op de markt van de gezondheids- en verzorgingsproducten die de consument zonder doktersvoorschrift kan verkrijgen. Vaak worden deze producten aangeduid met de term Over-The-Counter (OTC) omdat ze vrij verkocht kunnen worden aan de eindconsument. Ook de term Health and Personal Care (HPC) vindt meer en meer ingang. Het gaat dus om producten: die de gezondheid ondersteunen en die ertoe bijdragen dat de consument zich goed voelt, die verkrijgbaar zijn zonder doktersvoorschrift die hoofdzakelijk verkocht worden in apotheken, maar ook in natuurwinkels, drogisterijen en gezondheidscentra, die aan een aantal wettelijke vereisten op het vlak van doeltreffendheid, veiligheid en/of zuiverheid moeten voldoen, doch niet in dezelfde mate als geneesmiddelen die enkel verkrijgbaar zijn op doktersvoorschrift, die meerdere categorieën kunnen bestrijken, zoals voedingssupplementen, producten voor persoonlijke verzorging en hygiëne, en medische hulpmiddelen tegen kleinere kwaaltjes. Een markt met toekomst Dankzij een aantal factoren in de samenleving biedt deze markt gunstige perspectieven. De vergrijzing van de bevolking leidt tot meer medische noden, waarvoor OTC-producten in sterke mate een oplossing kunnen bieden. De moderne levensstijl. Terwijl er meer welvaartkwaaltjes opduiken, is er ook met een groeiende aandacht voor jeugdigheid, gezond leven en genieten. Wij willen ons goed voelen en wij willen er ook (langer) goed uitzien. De consument kiest. Algemeen gesproken is de consument ook beter geïnformeerd en wordt hij steeds mondiger. Hij wil zijn gezondheid meer in eigen handen nemen, en dus doet hij meer en meer een beroep op OTC-producten. Een nieuwe middenklasse. In de groeimarkten treden steeds meer consumenten toe tot de middenklasse, die voldoende inkomen heeft om een deel ervan te besteden aan gezondheid- en schoonheidszorg. Ondersteunende regelgeving. Omdat de overheid in vele landen wenst te besparen op de tegemoetkoming in de kosten van geneesmiddelen op voorschrift, vergemakkelijkt ze de toegang tot OTC-producten. Geneesmiddelen krijgen vandaag sneller en eenvoudiger een statuutwijziging (Rx-to-OTC), en dankzij een gecentraliseerd systeem kunnen OTCproducten gemakkelijker de toelating krijgen om in meerdere landen tegelijk op de markt te worden gebracht. Bredere distributie. OTC-producten vinden hun weg naar verschillende verkooppunten buiten de apotheek, al blijft die in continentaal Europa nog altijd het referentiepunt. Meer aandacht van de apotheker. De apotheker wordt geconfronteerd met dalende inkomsten uit geneesmiddelen op voorschrift, waarvoor de overheid via de sociale zekerheid een tegemoetkoming in de kosten voorziet. De apotheker beseft dat deze daling dient gecompenseerd te worden met de omzet uit andere producten, en besteedt daarom meer aandacht aan voorschriftvrije gezondheids- en verzorgingsproducten.

19 Een substantiële markt die blijft groeien Enkele hoofdcategorieën en talrijke nichesegmenten Omdat er geen eenduidige definitie voor OTC-producten bestaat, kan de marktwaarde van de wereldmarkt voor OTC-producten verschillen naargelang van de bron of de gevolgde methodologie. Gemiddeld wordt de globale OTC-markt, uitgedrukt in consumentenprijzen, op 50 tot 75 miljard euro geraamd. Terwijl de Europese OTC-markt meer dan één derde van de globale markt vertegenwoordigt, zijn het vooral de regionale markten van Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika die het snelst groeien. De groei van de Europese markt komt voor een groot deel op rekening van Centraal en Oost-Europa. De belangrijkste productcategorieën in de OTC-markt worden gevormd door: (1) producten tegen hoest en verkoudheden, (2) pijnstillers, (3) vitamines, mineralen en voedingssupplementen, (4) producten tegen maag- en darmstoornissen, (5) huidverzorgingsproducten, maar ook producten tegen allergieën en middelen om te stoppen met roken. Deze categorieën vertegenwoordigen méér dan twee derden van de totale markt. Daarnaast zijn er talrijke kleinere segmenten voor specifieke aandoeningen en kwaaltjes: anti-muggenproducten, afslankingsmiddelen, thuisdiagnostica, enzovoort. 15 Latijns-Amerika 10% Andere 10% Europa 36% Maag- en darmstoornissen 14% Huidverzorging 9% Andere 26% Japan 10% Zuidoost-Azië/China 12% Noord-Amerika 22% Vitamines Mineralen Voedingssupplementen 15% Pijnstillers 17% Hoest en verkoudheden 19% Globale OTC markt 50 miljard euro (e) Belangrijkste OTC-segmenten

20 Kleine top in gefragmenteerde markt met concentratie op hoofdcategorieën 16 De belangrijkste deelnemers op de globale OTC-markt zijn in hoofdzaak OTC-divisies van belangrijke farmaceutische concerns, aangevuld met een paar multinationale ondernemingen die vanuit de FMCG-sector (Fast Moving Consumer Goods) de OTC-markt benaderen. Deze grotere ondernemingen richten zich quasi uitsluitend op de grootste productsegmenten waarin ze in onderlinge concurrentie met elkaar staan. De laatste paar jaren hechten deze ondernemingen een groter strategisch belang aan hun OTC-activiteiten. Aan het andere uiteinde van het spectrum zijn er talloze kleinere nationale ondernemingen die quasi uitsluitend op hun thuismarkt actief zijn en zich hoofdzakelijk concentreren op dermocosmetische producten en kleinere marktsegmenten. OTC omzet Onderneming in 2008 % (OTC-divisie) (M EUR) van totaal Belangrijkste merken Johnson & Johnson % Immodium, Neutragena, RoC, Listerine... Procter & Gamble % Oral-B, Prilosec OTC, Vicks, Actonel Novartis % Voltaren, Lamisil, Maalox, Nicotinell, Ciba-Vision GlaxoSmithKline % Alli, Aquafresh, Gaviscon, Nicorette, Zantac Bayer % Aspirine, Supradyn, Canesten Wyeth % Advil, Alavert, Caltrate Reckitt Benckiser % Clearasil, Dettol, Nurofen, Strepsils, Mucinex Boehring Ingelh. ( 07) % Antistax, Bisolvon, Buscopan, Pharmaton Taisho % Avalon, Lipovitan D, Livita, Pabron Pierre Fabre % Klorane, Avène, Galénic, Elancyl, Nicogum Schering-Plough % Claritine, Coppertone Bristol-Myers Squibb 914 6% Enfamil, Expecta Sanofi-Aventis niet gepubliceerd Aspégic, Thinatiol, Hexomedine Omega Pharma % Wartner, XLS, Paranix, Silence,... SSL International % Durex, Scholl Footcare Chattem % Icy Hot, Gold Bond Arkopharma % Minceur De omzetcijfers zijn gebaseerd op de cijfers in de jaarverslagen en/of persberichten van de betrokken ondernemingen, waar relevant omgerekend naar euro tegen de wisselkoersen van begin maart 2009.

21 Distributie in beweging In Europa worden OTC-producten traditioneel verkocht in de apotheek. Al even traditioneel zijn de uitzonderingssituaties in het Verenigd Koninkrijk en Nederland waar OTC-producten hoofdzakelijk via het drogisterijkanaal worden verdeeld. Regulering en deregulering: kritische massa is belangrijk Het groeiende belang van de OTC-sector heeft tot een verhoogde activiteit op wetgevend vlak geleid. 17 Het groeiende succes van OTC-producten en het toenemende belang dat de consument hecht aan zelfzorg zijn slechts twee factoren die verklaren waarom OTC-producten een steeds bredere distributie kennen en steeds meer te vinden zijn in de parafarmacie, in gezondheidscentra en natuurwinkels. Alhoewel de apotheker de komende jaren nog steeds de centrale rol zal vervullen, is de langzame trend naar een multi-channel distributie onmiskenbaar ingezet. Het apothekerskanaal is nog altijd sterk gefragmenteerd, met naar raming apotheken in West-Europa en in Oost-Europa. Hoewel er al langer sprake is van ketenvorming, blijft dit fenomeen relatief beperkt. Aanvankelijk speelden de coöperatieve organisaties een toonaangevende rol in de ketenvorming bij apotheken, maar sinds enkele jaren zijn ook ondernemingen zoals OPG en Celesio gestart met het vormen van kleinere ketens als onderdeel van hun strategie van verticale integratie. Doorgaans vertegenwoordigen apotheekketens minder dan 10% van het totale apothekenbestand in een land. In het drogisterijkanaal (in Nederland en het Verenigd Koninkrijk) hebben de geïntegreerde ketens over de jaren wel een sterke aanwezigheid uitgebouwd. Ketens hebben omwille van hun omvang een sterkere onderhandelingspositie, met enige impact op de bruto marge voor OTC-producten. Anderzijds vergen geïntegreerde ketens een minder uitgebreid verkoopapparaat dan voor een gefragmenteerde apothekenmarkt, waardoor er weinig verschillen zijn op het niveau van de netto marge. Enerzijds is er een trend van deregulering, opdat OTC-producten gemakkelijker hun weg naar de consument zouden vinden. De resterende distributiemonopolies in bepaalde landen zoals Zweden zullen in de nabije toekomst worden beëindigd. Ook restrictieve vestigings- en eigendomsbepalingen voor apotheken zoals in Duitsland worden meer en meer in vraag gesteld. Dankzij de centrale toelatingsprocedure of het systeem van wederzijdse erkenning tussen Europese lidstaten vinden nieuwe OTC-producten gemakkelijker en sneller hun weg naar de markt. Vooral Europees georganiseerde ondernemingen ondervinden hiervan de voordelen. Anderzijds tekent er zich op productniveau een trend naar meer regulering af. Ook voor OTC-producten die wettelijk niet als geneesmiddel moeten geregistreerd worden, worden er meer voorwaarden gesteld om een bepaalde claim met betrekking tot de werking van het product te kunnen en mogen maken. Resultaatverbintenissen voor een product dienen in de toekomst wellicht gestaafd te worden door de resultaten van klinische proeven. Hoewel het hier niet gaat om klinische proeven met honderden personen gedurende langere periodes, kan deze trend voor kleinere nationale ondernemingen met onvoldoende schaalgrootte een financieel obstakel worden.

One-stop-shop for a healthy future

One-stop-shop for a healthy future One-stop-shop for a healthy future Jaarverslag 2009 Van dit jaarverslag is een Engelse versie beschikbaar. De Nederlandse versie is bindend in geval van eventuele tegenstrijdigheden. An English translation

Nadere informatie

tijd nemen om te bouwen

tijd nemen om te bouwen tijd nemen om te bouwen JAARVERSLAG 2006 INHOUD Beheersverslag 2 Geconsolideerde jaarrekening 110 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 247 Dexia / Jaarverslag 2006 1 FINANCIEEL PROFIEL 4 BOODSCHAP

Nadere informatie

ARINSO I N T E R N A T I O N A L JAARVERSLAG 2 0 0 2

ARINSO I N T E R N A T I O N A L JAARVERSLAG 2 0 0 2 ARINSO I N T E R N A T I O N A L w w w. a ri n s o. c o m JAARVERSLAG 2 0 0 2 ARINSO International (Euronext Brussels: ARIN) is een wereldwijde HR Services partner die IT oplossingen levert aan s werelds

Nadere informatie

Unilever Jaarverslag en Jaarrekening

Unilever Jaarverslag en Jaarrekening Disclaimer Opmerkingen bij het Jaarverslag en Jaarrekening 2005 Deze PDF-versie van het Unilever Jaarverslag en Jaarrekening 2005 is een exacte kopie van het document dat wordt verstrekt aan Unilevers

Nadere informatie

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom inhoud profiel 4 onze diensten 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze missie 4 onze cultuur 4 onze strategische benadering 4 onze kernwaarden 5 ons operationeel

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening 2007. Growing as One. Vitaliteit toevoegen aan het leven

Jaarverslag en Jaarrekening 2007. Growing as One. Vitaliteit toevoegen aan het leven Disclaimer Opmerkingen bij het Jaarverslag en Jaarrekening 2007 Deze pdf-versie van het Unilever Jaarverslag en Jaarrekening 2007 is een exacte kopie van het document dat wordt verstrekt aan Unilevers

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

Inhoud Woord van de Voorzitter... 2

Inhoud Woord van de Voorzitter... 2 Jaarverslag 2014 Fagron - Jaarverslag 2014 Inhoud Woord van de Voorzitter... 2 Woord van de CEO... 3 Fagron in vogelvlucht... 4 Strategie... 8 Fagron Groep... 11 Fagron... 12 HL Technology... 18 Informatie

Nadere informatie

shaping the world of work

shaping the world of work shaping the world of work R jaarverslag inhoud profiel 2 missie 2 wat Randstad doet 2 waar we werken 2 good to know you 2 wat ons anders maakt 4 wat we doen (overzicht segmenten en merken) 5 wat we doen

Nadere informatie

Dit jaarverslag wordt u aangeboden in één van onze producten: het Fotoboek Large staand met gepersonaliseerde kaft.

Dit jaarverslag wordt u aangeboden in één van onze producten: het Fotoboek Large staand met gepersonaliseerde kaft. smartphoto group Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag wordt u aangeboden in één van onze producten: het Fotoboek Large staand met gepersonaliseerde kaft. 2 smartphoto group jaarverslag 2013 Inhoudstafel Informatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Koninklijke Ten Cate nv. Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld.

JAARVERSLAG 2008. Koninklijke Ten Cate nv. Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld. JAARVERSLAG 2008 Koninklijke Ten Cate nv Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld. MATERIALS THAT MAKE A DIFFERENCE We want to be known for the difference we make Our materials are at the cutting

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Geneesmiddelenspecialist

Geneesmiddelenspecialist Jaarverslag 2007 Geneesmiddelenspecialist Leveringen in thuiszorgsituaties Gespecialiseerde farmaceutische zorg OPG Groep is een internationale retail- en distributieonderneming voor geneesmiddelen en

Nadere informatie

blikvangers > Jan blik uari 2008 > Augustus 2008 angers > September 2008 > Februari 2008 > Oktober 2008 > Maart 2008 > November 2008

blikvangers > Jan blik uari 2008 > Augustus 2008 angers > September 2008 > Februari 2008 > Oktober 2008 > Maart 2008 > November 2008 jaarverslag 08 blikvangers blikvangers EDS-Telindus haalt het nieuwe ICT-contract van de > Januari 2008 Vlaamse overheid binnen. De waarde van dit zevenjarige outsourcingcontract wordt op 582 miljoen EUR

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 1 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 2 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave 3 Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 5 Kerncijfers 7 Belangrijke

Nadere informatie

Océ Jaarverslag 2009. Mensen maken Océ

Océ Jaarverslag 2009. Mensen maken Océ Océ Jaarverslag 2009 Mensen maken Océ U kunt dit verslag ook op de corporate website (www.oce.com) raadplegen, naast andere gerelateerde publicaties als persberichten, halfjaarberichten, presentaties en

Nadere informatie

Holland Colours van nature duurzaam.

Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam.

Nadere informatie

Aanbod tot inschrijving op maximaal EUR 15 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR-strips

Aanbod tot inschrijving op maximaal EUR 15 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR-strips Aanbod tot inschrijving op maximaal EUR 15 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR-strips De Lead Manager beschikt over een Overtoewijzingsoptie ten bedrage van EUR 2,25 miljoen in Bestaande Aandelen Het Aanbod

Nadere informatie

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com 2007 Jaarverslag Inhoud 01 Profiel 02 Kerncijfers 04 Mijlpalen 2007 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Bericht van de voorzitter 10 Vooruitzichten 2008 12 Executive Committee 14 Operationele ontwikkelingen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. BRIEF van de VOORZITTER 4. BRIEF van de CEO 7. Belangrijke gebeurtenissen van het bedrijf in 2000 9

INHOUDSTAFEL. BRIEF van de VOORZITTER 4. BRIEF van de CEO 7. Belangrijke gebeurtenissen van het bedrijf in 2000 9 Jaarverslag 2000 1 INHOUDSTAFEL BRIEF van de VOORZITTER 4 BRIEF van de CEO 7 Belangrijke gebeurtenissen van het bedrijf in 2000 9 Een bondige beschrijving van de Real Software Group 17 VERSLAG van de RAAD

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

Agfa Jaarverslag 1999

Agfa Jaarverslag 1999 Agfa Jaarverslag 1999 Inhoud 2 Brief van de voorzitter van de Raad Van Bestuur 3 Interview met de Voorzitter van het Directiecomité 6 Onze strategie 8 Overzicht van de groep 10 Stand van zaken 16 Graphic

Nadere informatie

Het ongebaande pad. Hoogwaardig, authentiek, natuurlijk, biologisch. Jaarverslag 2005

Het ongebaande pad. Hoogwaardig, authentiek, natuurlijk, biologisch. Jaarverslag 2005 Het ongebaande pad Hoogwaardig, authentiek, natuurlijk, biologisch Jaarverslag 2005 Koninklijke Wessanen nv/jaarverslag 2005 Wessanen in het kort Wessanen in het kort Ons bedrijfsprofiel Koninklijke Wessanen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Coverfoto De belangrijkste schakel in de kennisoverdracht op het boerenerf zijn de goed opgeleide en deskundige specialisten en adviseurs van ForFarmers. Zij zijn de contactpersoon voor de klant en adviseren

Nadere informatie

ING GROEP JAARVERSLAG STEVIGE BASIS VOOR WINSTGEVENDE GROEI

ING GROEP JAARVERSLAG STEVIGE BASIS VOOR WINSTGEVENDE GROEI 2004 ING GROEP JAARVERSLAG STEVIGE BASIS VOOR WINSTGEVENDE GROEI INHOUD 1.1 ONS PROFIEL PAGINA 2.1 JAARREKENING PAGINA ING IN HET KORT 2 BERICHT VAN DE VOORZITTER 6 STRATEGIE 8 1.2 ONZE RESULTATEN PAGINA

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

H ein Jaaroverzicht 2012 eken N.V. Jaaroverzicht 2012

H ein Jaaroverzicht 2012 eken N.V. Jaaroverzicht 2012 Jaaroverzicht 2012 Inhoud Overzicht 01 Een kort overzicht Verslag van de Raad van Bestuur 04 Bericht van de Voorzitter 07 Vooruitzichten voor 2013 08 Executive Committee 10 Operationele ontwikkelingen

Nadere informatie

JAAR VERSLA G 2013 201 JAAR 3 VERSLAG

JAAR VERSLA G 2013 201 JAAR 3 VERSLAG 2013 JAARVERSLAG Coverfoto Henriët Veldkamp, Executive Secretary Corporate Projects, USG People Pedro Okken, Operationeel Manager, ASA JAARVERSLAG 2013 FORWARD LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 B a i a n r c v k e B r a sl n a k g N 2. 0 V 0. 9 BinckBank N.V. T F E I

Jaarverslag 2009 B a i a n r c v k e B r a sl n a k g N 2. 0 V 0. 9 BinckBank N.V. T F E I Jaarverslag 2009 1 Inhoudsopgave e 78 miljoen Gecorrigeerde nettowinst 2009 373.574 Rekeningen eind 2009 9,6 miljoen Transacties in 2009 Over BinckBank 2 Profiel BinckBank 3 Kerncijfers 4 Bericht van

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. BinckBank N.V. BinckBank N.V. Vijzelstraat 20 1017 HK Amsterdam. Postbus 15536 1001 NA Amsterdam

Jaarverslag 2008. BinckBank N.V. BinckBank N.V. Vijzelstraat 20 1017 HK Amsterdam. Postbus 15536 1001 NA Amsterdam Jaarverslag 2008 BinckBank N.V. Vijzelstraat 20 1017 HK Amsterdam Jaarverslag 2008 BinckBank N.V. Postbus 15536 1001 NA Amsterdam T 0800 235 24 625 F 020 320 41 76 E info@binck.nl I www.binck.com In dit

Nadere informatie