Groeien in een volwassen markt. De industrialisatie van de Nederlandse verzekeringssector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groeien in een volwassen markt. De industrialisatie van de Nederlandse verzekeringssector"

Transcriptie

1 Groeien in een volwassen markt De industrialisatie van de Nederlandse verzekeringssector

2 Colofon Auteurs Ewald Bruggeman, SAP Nederland Tom van der Spek, Accenture Conny Dorrestijn, Shiraz Partners Jac Gianotten, DigitalBoardroom Interviews Ewald Bruggeman, SAP Nederland Tom van der Spek, Accenture Conny Dorrestijn, Shiraz Partners Marco Gianotten, DigitalBoardroom Fotografie Peter van Es Fotografie, Portugaal Eindredactie en productiecoördinatie Antoinette Oeberius Kapteijn, DigitalBoardroom Opmaak Hollands Lof, Haarlem louise.nu, Hilversum Meer informatie Ewald Bruggeman Sector Financial Services SAP Nederland B.V. Bruistensingel AH Den Bosch Tel: Tom van der Spek Executive Partner Accenture Apollolaan BG Amsterdam Tel: DigitalBoardroom Giarte INIT gebouw Jacob Bontiusplaats LL Amsterdam Tel: Drukwerk Hoontetijl, Utrecht Groeien in een volwassen markt; De industrialisatie van de Nederlandse verzekeringssector ISBN Trefwoorden Verzekeringsbranche, IT, industrialisatie Copyright SAP Nederland, Den Bosch, oktober 2006 Copyright Accenture, Amsterdam, oktober 2006 Copyright DigitalBoardroom, Amsterdam, oktober 2006 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the copyright holder.

3 Inhoudsopgave 3 Voorwoord Onderzoeksrapport Inleiding Groei in een verzadigde markt Betere service, lagere kosten Procesverbeteringen Standaardisatie als basis voor kwaliteit Interviews 12 Niek Hoek Voorzitter Raad van Bestuur, Delta Lloyd Groep 16 Peter Varenkamp Lid Directie (Service Centers, IT en Inkoop) en Fred Romijnsen Lid Directie (Marketing en Verkoop), AEGON Nederland 22 Eric Sluis, Directeur Group Information Management, Achmea 26 Jean-Marc Ollagnier Global Managing Director Financial Services Solutions Group, Accenture en Simon Furnell Customer Services Director, Lloyds TBS Insurance 30 Verslag Insurance Innovation Forum Dinsdag 6 juni 2006 Rembrandt Tower Boardroom, Amsterdam

4

5 Voorwoord Groei in volwassen markten die verzadigd raken vraagt om industrialisatie van het productieproces. Dit geldt ook voor de complexe verzekeringswereld. Marges komen in toenemende mate onder druk te staan door een toename van het aantal commodity producten. Daarnaast vragen de intrede van internet als belangrijk distributiekanaal en de ontwikkelingen op het gebied van ketenintegratie om een verdere simplificering van producten en processen. Ook zien we een toenemende concurrentie van nichespelers en buitenlandse toetreders op de Nederlandse markt, waardoor meer nadruk op innovatie komt te liggen. Aan de andere kant biedt industrialisatie ook kansen om intrinsieke schaalvoordelen te benutten in de vorm van consolidatie, verdere procesoptimalisatie en het ontwikkelen van nieuwe afzetmarkten. Een lagere kostbasis wordt bereikt door de inzet van shared service centers over de divisies heen, maar de echte voordelen kunnen pas worden behaald door rationalisatie van bedrijfsprocessen en IT-systemen. Het onderscheidend vermogen zal echter komen te liggen op het flexibel kunnen inrichten van bedrijfsprocessen met een optimalere verdeling van resources in de organisatie. Nieuwe technologie en standaardapplicaties zullen dit proces moeten ondersteunen om de kosten voor verzekeraars structureel laag te houden en om innovatief vermogen te waarborgen. Zogeheten high performance verzekeraars die de grillen van een conjunctuur weten te benutten, maken in toenemende mate de beweging om hun bedrijfsvoering vergaand te industrialiseren. De onderscheidende attributen, marktdifferentiatie, processimplificatie en een rigide uitvoering van de operatie, worden over de gehele waardeketen toegepast; van productontwikkeling tot en met distributie en claimafhandeling. In deze publicatie hebben wij een actueel beeld willen schetsen van visies en meningen over industrialisatie in de Nederlandse verzekeringsmarkt. Voor u ligt het verslag van de resultaten van DigitalBoardroom-onderzoek onder Nederlandse verzekeraars, interviews met directieleden van AEGON, Achmea, Delta Lloyd Groep en Lloyds TSB Insurance, en de meningen zoals die op tafel zijn gekomen tijdens het Insurance Innovation Forum. Zonder uitzondering voelt iedere verzekeraar de noodzaak tot industrialisatie en flexibilisering van de bedrijfsvoering. En min of meer worden de eerste stappen al gezet en zullen nog vele stappen moeten volgen om deze transformatie tot een succesvol einde te brengen. Als altijd delen we onze inzichten graag met de markt, zoals we ook van de markt willen blijven leren. SAP en Accenture zijn nauw aan elkaar gelieerd om verzekeraars met deze transformatie te ondersteunen in een veilige stap voor stap benadering zonder de continuïteit in gevaar te brengen. Ewald Bruggeman Tom van der Spek Marco Gianotten SAP Nederland Accenture DigitalBoardroom 3

6 Onderzoeksrapport 1. Inleiding Met unieke onderdelen meer dan een miljoen verschillende uitvoeringen van één producttype maken. In de automobielbranche is dit geen onbekend fenomeen: één productiestraat, slimme assemblage, inkopen van halffabricaten en vergaande samenwerking met partners in de keten. De huidige situatie in de verzekeringsbranche is verre van vergelijkbaar met dit beeld uit de industrie. De sector heeft zich lange tijd gekenmerkt door veel verschillende maatwerksystemen en -processen. Het gevolg is een inflexibele architectuur die hoge kosten veroorzaakt en productinnovatie belemmert. Efficiëntie in de operatie en standaardisatie van processen staan hoog op de agenda van de Raad van Bestuur Verzadigde markten, toenemende transparantie en een hoge concurrentiedruk maken dat verzekeraars en masse nadenken over betere efficiëntie. Groei en winst komen niet alleen uit nieuwe klanten, maar ook uit procesefficiëntie. In een competitieve markt moeten schaalvoordelen maximaal worden benut. Industrialisatie is daarom actueel in de verzekeringsbranche. Efficiëntie in de operatie en standaardisatie van processen staan hoog op de agenda van de Raad van Bestuur. Deze actuele problematiek is voor Accenture en SAP aanleiding geweest voor het ontwikkelen van een onderzoeksprogramma met als thema Industrialisatie van de verzekeringssector. Het programma omvat een online survey van DigitalBoardroom ingevuld door ruim veertig managers in de Nederlandse verzekeringssector, het Insurance Innovation Forum op 6 juni 2006 en een viertal interviews met directieleden van AEGON, Achmea, Delta Lloyd Groep en Lloyds TSB Insurance. In deze publicatie zijn de onderzoeksresultaten, de interviews en het verslag van het event gebundeld. Deze combinatie van invalshoeken laat duidelijk zien welke kant de Nederlandse verzekeringsbranche opgaat, welke initiatieven worden ontplooid en welke motieven de veranderingen stuwen. Het beeld dat naar voren komt is dat van een bestendige sector die zich de laatste jaren geconfronteerd ziet met grote uitdagingen en veranderingen, met ambitieuze marktpartijen en grote mogelijkheden op het gebied van technologie. 4

7 2. Groei in een verzadigde markt De verzekeringsbranche kenmerkt zich de laatste jaren door een hoge mate van dynamiek. De trend naar consolidatie is al enige tijd aan de gang en recentelijk zijn er weer een aantal fusies aangekondigd. Belangrijke reden voor de consolidatie is een toenemende concurrentiedruk in een verzadigde markt. Een belangrijke aanwijzing dat de consolidatie voorlopig zal blijven aanhouden is het obstakel om op eigen kracht substantiële groei te bereiken. Bijna tweederde (63%) van de managers in de verzekeringsbranche denkt de groeidoelstellingen van de eigen organisatie niet alleen met autonome groei te kunnen realiseren. De verzadigde markt is volgens managers in de branche het belangrijkste obstakel voor autonome groei, tezamen met de toenemende regeldruk vanuit overheid en toezichthoudende instanties. De bemoeienis van de overheid laat op tal van terreinen, variërend van compliance (zoals aan Sarbenes Oxley) tot transparantie en risicobeheersing, haar sporen na. De overheid treedt daarbij soms dermate sturend op dat verzekeraars dit als een belemmering voor groei ervaren. Niet alleen moeten verzekeringsbedrijven aan steeds meer eisen voldoen, ook heeft de overheid rechtstreeks invloed op de product/markt combinaties, zoals bij pensioenen en zorgverzekeringen. Een deel van de managers in de sector zegt dat deze directe invloed ook negatieve gevolgen heeft voor de mogelijkheid om als bedrijf te groeien. Anderzijds zijn er ook enkele managers, die juist kansen zien door sneller in te spelen op wijzigende productregulering dan hun concurrenten. F I G U U R 1 Externe obstakels voor groei Verzadiging markt bestaande producten 52% Toenemende regeldruk 52% Prijsdruk door commoditization 40% Overheidsbemoeienis 36% Beperkingen partners 13% Afscherming van buitenlandse toetreders 2% (%) Ook de toenemende vergelijkbaarheid van producten heeft gevolgen voor de groei van verzekeringsbedrijven. Mede onder invloed van internet is de markt voor eenvoudige verzekeringsproducten zeer transparant geworden. Een hogere concurrentiedruk en lagere winstmarges door prijserosie zijn het gevolg. De trend naar transparantie van de markt is van blijvende aard. Verzekeringsmaatschappijen zullen een duidelijke scheiding maken tussen eenvoudige en complexe producten. Bij eenvoudige producten zijn de kosten en dus het realiseren van standaardisatie en schaalvoordelen belangrijk. Bij de complexere producten kan meer toegevoegde waarde worden gerealiseerd en blijven advies en maatwerk belangrijke componenten. Deze tweedeling in producten vind je ook duidelijk terug in de distributie van verzekeringsproducten. Managers in de verzekeringssector zien een belangrijke rol voor direct writing en internet weggelegd. Tegelijkertijd zijn zij van mening dat om te groeien beter gebruik moet worden gemaakt van tussenpersonen, waarbij aangetekend moet worden dat ook het intermediair steeds vaker het internet inzet in de dialoog met de klant. 5

8 F I G U U R 2 Belangrijke distributiekanalen voor groei Direct writing / internet self-service 63% Beter gebruik van agenten en tussenpersonen 43% Cross-selling met producten van partners 31% Eigen salescapaciteit Cross-selling binnen bankverzekeringscombinaties 29% 29% Afzet via het retailkanaal 22% (%) Distributie is een belangrijke factor voor autonome groei. Wat verzekeringsproducten betreft is distributie aan flinke veranderingen onderhevig. Ik heb in de laatste 3 jaar meer verandering op dat vlak meegemaakt dan in de 20 jaar daarvoor, aldus een deelnemer aan het Insurance Innovation Forum. Direct writing en internet (self-service) worden gezien als een goede groeimogelijkheid, met name in de schademarkt. Het is duidelijker dan ooit dat de klant zelf bepaalt hoe hij bediend wil worden. Zowel direct writers als tussenpersoongerichte verzekeraars moeten daarom alle kanalen omarmen. In die zin is er ook een vervaging van de kanalen zichtbaar, waarbij tussenpersonen als direct writers optreden en praktisch iedere verzekeraar een direct label in de markt zet. Hoewel het marktaandeel van het intermediair afneemt, geven de verzekeraars toch aan groei te verwachten door een beter gebruik van het ATP-kanaal. Door ketenintegratie worden de processen tussen intermediair en verzekeraar vereenvoudigd en kan er meer aandacht komen voor de dienstverlening naar de (eind)klant. Voor bancassurance spelers, maar ook voor verzekeraars die strategische allianties zijn aangegaan, blijft cross-selling tussen die twee kanalen een groeimogelijkheid. Dat geldt zeker in het adviesgevoelige levensegment. 6

9 3. Betere service, lagere kosten De marktdynamiek stelt veel uitdagingen aan het verzekeringsbedrijf. Standaardisatie, transparantie en concurrentie vragen om een organisatie die snel kan schakelen en efficiënt kan produceren. Lang niet alle verzekeraars zijn hiermee even ver, dus er is genoeg ruimte voor verbeteringen. De uitkomsten van het onderzoek laten duidelijk zien dat bedrijven ook binnenshuis nog tegen de nodige hindernissen aanlopen om efficiënter en tegen lagere kosten te kunnen produceren. Een dynamische markt vraagt om een snel aanpassingsvermogen. Veel bedrijven geven aan dat reageren op veranderingen en het op de markt brengen van nieuwe producten te langzaam gaat en daarmee een belemmering vormt voor de beoogde groei. Dit is ook nauw gerelateerd aan de ineffectieve IT-infrastructuur die vele managers ervaren. De vele verschillende systemen die in het verleden zijn gebouwd dragen niet bij aan de slagvaardigheid van de onderneming op dit moment. Legacy is hiermee nog steeds een relevant probleem voor de verzekeringsbranche. Ondanks de technologische mogelijkheden blijft het moeilijk business en IT op één lijn te krijgen IT is bij het efficiënt managen van de operatie onmisbaar geworden, maar toch ook op veel punten een desillusie gebleken: IT heeft veel processen geautomatiseerd zonder deze daadwerkelijk te veranderen. Daardoor is de complexiteit onveranderd gebleven en de kosten hoog. Een flink percentage investeringen heeft nooit tot verbetering geleid. Ondanks de technologische mogelijkheden blijft het moeilijk business en IT op één lijn te krijgen en bestaande legacy omgevingen te ontsluiten. Daardoor duurt het de verzekeraars altijd nog te lang voordat nieuwe producten daadwerkelijk op het schap en in de markt liggen. Ook schaalgrootte is een terugkomend thema. In eigen bedrijf is die vaak moeilijk te halen met als gevolg een blijvend hoge cost per unit. Het realiseren van een flexibele en servicegeoriënteerde infrastructuur is een belangrijke uitdaging om toekomstige groei te kunnen faciliteren. F I G U U R 3 Interne obstakels voor groei Ineffectieve IT-infrastructuur Time to market van nieuwe producten 43% 43% Te hoge kostenstructuur 38% Onvoldoende schaal bij nieuwe producten en markten 31% Weerstand tegen transformatie/ verandering 22% Versnippering operationele uitvoering Onvoldoende inzicht in huidige performance Trage strategische besluitvorming 6% 9% 6% (%) 7

10 Efficiënte administratieve processen zijn van groot belang voor concurrentiepositie De interne obstakels zijn een serieuze bedreiging voor de concurrentiepositie van verzekeraars. Gevraagd naar de zaken die van belang zijn om te concurreren, worden precies die aspecten genoemd waar bedrijven ook vaak tegenaan lopen. Negen van de tien bedrijven in de verzekeringssector zegt dat het hebben van efficiënte administratieve processen van groot belang is voor hun concurrentiepositie. De belemmeringen die het meest vaak worden ervaren door verzekeraars vormen een bedreiging voor de concurrentiepositie. Het terugkerende thema is efficiëntie. Juist deze efficiëntie is van belang voor het realiseren van een goede concurrentiepositie en juist deze efficiëntie ontbreekt vaak. De branche heeft nog de nodige efficiëntieverbeteringen te realiseren. In de verzekeringssector vindt nog steeds veel dubbel en dus onnodig werk plaats. Het vereenvoudigen van processen en het behalen van schaalvoordeel is een vereiste om te komen tot lagere kosten en betere serviceniveaus waarmee geconcurreerd kan worden in een competitieve markt. Het niet oplossen van deze knelpunten kan tot een verslechterde positie in de markt leiden, zeker wanneer concurrenten deze knelpunten wel succesvol oplossen. F I G U U R 4 Aspecten van belang voor concurrentiepositie Efficiency administratieve processen 3% 89% Flexibiliteit ICT-infrastructuur en adequate architectuur Zo laag mogelijke kostenstructuur Schaalvoordelen 8% 3% 78% 76% 72% Eindregie klantcontacten over organisatiegrenzen heen Branding van verzekeraar en labels 9% 8% 62% 58% Synergievoordelen over Lines of Business heen 22% 44% Domeinexpertise voor gekozen doelgroepen 6% 41% Internationale aanwezigheid/ expansie 56% 22% (%) niet van belang voor concurrentiepositie wel van belang voor concurrentiepositie De verzekeringsbranche legt de nadruk op het verbeteren van processen. Negen op de tien managers geeft aan dat het realiseren van procesverbeteringen een hoge prioriteit heeft binnen de eigen onderneming. Slechts voor een klein deel is deze nadruk op procesverbetering toe te schrijven aan eisen die de overheid en toezichthouders stellen. De twee belangrijkste redenen om procesverbeteringen door te voeren zijn het realiseren van lagere operationele kosten en het verhogen van de service aan klanten. Het besef is aanwezig dat klanten steeds makkelijker kunnen vergelijken en een steeds grotere keuze hebben. In deze transparante omgeving zijn lage operationele kosten een noodzaak, evenals het bieden van service bij complexere producten.

11 4. Procesverbeteringen Met procesverbetering wordt met name gedoeld op een hele serie verbeteringen vanaf hergebruik, geen dubbele invoer tot en met productiestraten voor meerdere labels met intelligente productconfiguratie. Ook hier staat de klant duidelijk centraal: men wil nieuwe producten en betere service bieden aan de klant (intermediair en/of zakelijke klant, consument) in de zin van gemak, snelheid en accuratesse. Procesoptimalisatie gaat niet vanzelf. Als men alleen de onderliggende componenten bijstelt, is er hoogstens sprake van een kleine verbetering. Voor procesoptimalisatie moet men de gehele procesketen (onder)kennen, afstand nemen en opnieuw analyseren. De verzekeraars in Nederland geven met grote meerderheid (77%) aan dat het inrichten en managen van ketens in plaats van individuele processen een absolute voorwaarde is voor efficiëntie. Daarbij wordt één uniforme IT-omgeving met standaard toepassingen ook gezien als belangrijke voorwaarde, kort gevolgd door business process reengineering. F I G U U R 5 Essentiële voorwaarden voor procesverbeteringen Inrichten en managen van ketens 69% Uniform IT platform met standaard systemen Opnieuw inrichten van bestaande processen Uniforme meetmethoden en managementrapportages Uniforme procesbeschrijvingen 37% 32% 27% 27% Schaalvoordelen door gebruik BPO Betrekken juiste stakeholders Inrichten van shared service centra 16% 16% 13% (%) Uniforme procesbeschrijvingen, meetmethoden en rapportages worden als een basisgegeven beschouwd en nemen geen prominente plaats in op het wensenlijstje. Business Process Outsourcing (BPO) en shared service centra nemen een minimale plaats in onder de voorwaarden voor efficiëntie; waarschijnlijk omdat men terecht onderkent dat deze trajecten zeker geen oplossing zijn voor een spaghetti operatie. Juist bij sourcing trajecten zijn gestroomlijnde processen een vereiste voor succes. BPO is waarschijnlijk nog een stap te ver voor een branche die nog volop bezig is kritisch te kijken naar de eigen processen. Momenteel wordt er bij meer dan tweederde van de deelnemende verzekeraars gewerkt aan interne procesintegratie. Ook individuele processen worden onder de loep genomen voor wat betreft de meetbaarheid, beheersbaarheid en compliance. Iets meer dan de helft houdt zich ook bezig met procesketenintegratie met partijen buiten de eigen organisatie zoals tussenpersonen en dienstenaanbieders. Om deze ketenintegratie, waarin verzekeraars dermate geloven dat ze zich een aantal jaren geleden organiseerden in een standaardisatie instituut (SIVI), ultiem na te kunnen streven moet er een slag gemaakt worden van procesoptimalisatie naar industrialisatie. 9

12 F I G U U R 6 Processen die goed te industrialiseren zijn Policy management 90% Claims & benefits 69% Underwriting 48% Commissions 39% Reinsurance 30% Customer care 16% Productontwerp 16% Investment & risk management 13% Marketing & sales 6% Account management 2% (%) Van alle activiteiten binnen het verzekeringsbedrijf wordt polisadministratie overtuigend als goed te industrialiseren aangewezen (90%). Op afstand volgen processen die tot nu toe vaak meer menselijke interventie vergen zoals claims & benefits (hoewel bijvoorbeeld bij Lloyds TSB ook dit perfect functioneert in een optimaal geautomatiseerd expertisecentrum), underwriting (48%), commissions en re-insurance. Marketing, sales en account management zullen voorlopig nog wel buiten de industralisatiegolf blijven en sluiten de rijen. Dit laatste is echter wel opmerkelijk gezien de grote groei van verkoop en marketing via internet hetgeen toch gestandaardiseerde processen vraagt om de klant een unieke ervaring te bieden tegen een lage kostprijs. 10

13 5. Standaardisatie als basis voor kwaliteit Industrialisatie blijkt een onontkoombaar gegeven in verzekeringsland. Hoe minder onderscheid, hoe meer transparantie, hoe meer de aandacht bij de laagste prijs of service moet komen te liggen. Backoffice en administratie moeten ondersteunend aan de business opereren en niet langer het tempo bepalen. Niet alles kan echter opgelost worden met het wondermiddel IT of het fenomeen outsourcing. F I G U U R 7 Uitdagingen voor verhoging kwaliteit procesuitvoering Standaardisatie van processen 76% Vereenvoudiging producten 52% Aansluiting op weten regelgeving Aansluiting op standaardisatie in de branche Betere vertaling systemen Betere ondersteuning professionals 36% 34% 31% 28% (%) Bij navraag en bestudering van uitermate succesvolle business cases op het gebied van industrialisatie bleek bijna altijd leiderschap in IT governance aan de wieg van het succes te staan. Processen worden vereenvoudigd door een hoge mate van standaardisatie. Goed is goed genoeg, kwam meerdere malen naar voren. Standaardisatie over de gehele linie brengt meer winst dan die laatste 10% unieke en specifieke functionaliteit. Standaardisatie binnen de organisatie en vervolgens met partners in de keten zoals schade-experts, volmachtbedrijven en het intermediair wordt gezien als een beslissende succesfactor en een uitermate grote uitdaging. Is die slag gemaakt en wordt er gewerkt met gestandaardiseerde processen, pas dan kan resultaat worden gerealiseerd door dit op grote schaal te doen, bijvoorbeeld via shared service centra. Een flexibele IT-infrastructuur en adequate architectuur zijn hierbij van groot belang. 11

14 Interview Niek Hoek Voorzitter Raad van Bestuur Delta Lloyd Groep Alles wat we hier in huis drie keer doen is twee keer te veel Of Delta Lloyd gelooft in industrialisatie in de verzekeringssector, was al bijna geen vraag meer toen ten tijde van het interview met Niek Hoek, Bestuursvoorzitter Delta Lloyd Groep, het persbericht geland was rond het samenvoegen van de zorgverzekeringsactiviteiten van Agis, Menzis en Delta Lloyd & Ohra Zorg. Een toppositie in de markt, gekoppeld aan goede toegankelijke zorg tegen een scherpe prijs luidt de ambitie die nauw aansluit bij de strategie van Delta Lloyd Groep. 12

15 We zien in de markt nogal eens een grote focus op Return on Investment in plaats van op Return on Insurance. Wat moet er gebeuren om meer te verdienen met verzekeren an sich? Wij gaan voor Return on Capital en dat komt van verschillende bronnen: technisch resultaat en resultaat dat we behalen op de onderliggende beleggingen. Dat is een zeer cyclisch gegeven in onze industrie; als het goed gaat zoek je meer volume, prijsdruk is het logische gevolg en dan komt het technische resultaat weer in de schijnwerpers te staan. De laatste paar jaren zagen we gezonde resultaten op beide fronten. Er is echter ook altijd nog de factor marktwerking. Concurrenten azen ook vaak op volume en dan komt het behalve prijs aan op acceptatie, claims handling, interne proceskosten en hoe goed je belegt ten opzichte van je concurrent. Net als bij elk ander bedrijf gaat het uiteindelijk om een lage cost per unit en beter performen dan de markt. Welke succesfactor is leidend in de markt? Distributie is heel essentieel, multikanaal opereren is een noodzaak in een markt die een splitsing laat zien tussen commodity en advies. Veel producten en processen leken echter vroeger onnodig complex, vaak ook door afspraken in het distributiekanaal, die per intermediair qua prijs en provisie konden verschillen. Het internet is zonder twijfel een kanaal van belang voor commodity producten en biedt absoluut niet, zoals vaak gedacht wordt, per definitie een service die slechter is dan het intermediair. Deze producten zijn in hoge mate modulair en gestandaardiseerd en dat gekoppeld aan de maatschappelijke roep om transparantie maakt ze zeer geschikt voor de directe kanalen. Adviesgevoelige producten zoals pensioen en complexe schade moeten apart behandeld worden en zijn dus meer geschikt voor het intermediaire kanaal. Multikanale distributie is keihard nodig in onze bedrijfstak. Multikanale distributie is keihard nodig in onze bedrijfstak Welk model kiest u intern: silo s en labels of OneCompany? Aan de achterkant van de labels zitten producten die uiteindelijk allemaal uit dezelfde fabriek komen, allemaal in een ander jasje. Bij commodity producten wordt er gezamenlijk geproduceerd tussen de divisies. Of je dat dan beter extern dan intern bereikt? Daar is geen gouden regel voor, behalve dat wij zeggen dat als iemand anders hetzelfde kwaliteitsniveau neerzet voor dezelfde kosten met dezelfde service, dan overwegen we het de deur uit te doen. Er zijn alleen niet zo heel veel aanbieders op dat vlak, dus volledige Business Process Outsourcing laat nog wel even op zich wachten. We hebben nu een intern shared service center met Getronics dat op termijn ook opengesteld kan worden voor derden. Daar halen we tot nu toe nog concurrerend vermogen uit, dus sharen we daar nog niet met externe partijen. De markt realiseert zich dat ketenintegratie in de verzekeringssector nog een lange weg te gaan heeft. Is het bijna een beladen woord? Nee, naar mijn mening is het gewoon een ander woord voor efficiënter zaken doen. Wij investeren daar al jaren in. Traditioneel is er een probleem in onze industrie dat er veel informatie dubbel wordt ingevoerd op diverse plaatsen. We moeten veel meer data gaan invoeren bij de bron of ingevuld aanbieden, de bestanden van de Rijksdienst voor Wegverkeer geven bijvoorbeeld accuratere informatie dan de meeste verzekernemers zelf en dit wordt dan ook nog als service ervaren. De kunst wordt éénmalig invoeren en zoveel mogelijk gevalideerde databases gebruiken waar die al bestaan. IT-kosten en innovatie: gaan we nu met IT steeds grotere stappen zetten of steeds grotere vraagtekens creëren? De meeste van onze producten zijn niet fysiek, het zijn afspraken op papier die we met automatisering moeten verwerken. Onze business bestaat dan ook uit mensen en goede technologie. Uiterst belangrijk is dat vanuit de business de vraag goed gestuurd wordt. 13

16 Je hebt schaal nodig en een grote portefeuille die als vliegwiel functioneert, anders kun je niet investeren Snel naar de markt is key. Met name bij de commodity producten is het belangrijk te vereenvoudigen. De neiging is vaak om projecten grootschalig aan te pakken en uit ervaring weet ik dat dit vaak niet werkt, hoewel een integrale benadering wel gewenst is. Het blijft lastig, er moet veel inhouse gebouwd worden omdat er weinig pakkettoepassingen zijn. Custom-built projecten moeten echter wel goed gemanaged worden om complexiteit in de hand te houden en moeten zeker geen vijf jaar duren. IT is geen driver voor innovatie, maar wel een voorwaarde. Het wordt pas onderscheidend als je een operatie hebt die strakker en sneller is dan de concurrentie. In ons vak vragen toch de back-office monsters de meeste capaciteit: budget en resources, zo n 80% ten opzichte van de front-office (20%). Liever zou ik die verhouding omdraaien want back-office verwerking is een basisconditie en op het moment dat 2-3 partijen dat excellent doen verdampt je onderscheidende vermogen. Het omarmen van een architectuur waarin zowel business als IT zich kunnen vinden is belangrijk voor innovatie. Daarbij is autoriteit van bovenaf nodig om af te dwingen dat men daarbinnen werkt en blijft werken. Met name gedurende de consolidatieslagen die we als industrie zullen blijven maken is dat van belang. De druk om een fusie sneller te integreren, maar uiteraard altijd prudent, neemt toe. Expansie en schaalvoordeel: wanneer stopt het voordeel van schaal? Waar verdergaande standaardisering en commoditisering een feit zijn, is schaalvergroting een noodzaak, het houdt pas op waar het niet meer mag van de mededingingsautoriteit. Het voordeel van industrialisatie en schaal houdt niet snel op, denk maar eens aan de 7000 autofabrikanten die er een eeuw geleden in de US waren en het dozijn dat we vandaag de dag kennen. Daar heeft de industrie niet onder geleden. Het is alleen van groot belang om oog te houden op de cost per unit, het uitnutten van schaalvoordeel gaat niet vanzelf. Expansie en consolidatie blijft belangrijk, kijk naar onze eigen Nederlandse verzekeringsindustrie. Geen van de spelers is daar op eigen kracht gekomen, we zijn allemaal het gevolg van fusies en overnames. Je hebt schaal nodig en een grote portefeuille die als vliegwiel functioneert, anders kun je niet investeren. In feite is je portefeuille een kostendrager en dat plaatje ziet er toch echt anders uit bij 1 miljoen polissen dan bij De aandacht uit het buitenland zie ik eerder verslappen dan versterken, er vertrekken nogal wat spelers. Toetreding is lastig; de Nederlandse markt is verdeeld, verzadigd en zeker geen groeimarkt. Ik zie nog wel mogelijkheden voor Delta Lloyd in het buitenland, Duitsland is bijvoorbeeld aantrekkelijk vanwege het 14

17 Het afwikkelen van letselschade is een prachtig voorbeeld van IT en product governance volume en de gefragmenteerde pensioenmarkt. Op productniveau zijn er uiteraard wel internationale mogelijkheden, maar leven en pensioen zijn overal sterk fiscaal gedreven en de harmonisering op EU niveau laat nog wel even op zich wachten. Wel denk ik dat we op kortere termijn bijvoorbeeld pan-europese autoverzekeringen zullen zien. Kun je versnellen met IT governance? Het is de uitdaging in ons vak om focus te houden: Ben ik ergens goed in? Is dit de juiste plek om het te doen? Essentiële vragen die je je continu moet stellen om efficiënt, effectief en snel te kunnen acteren. Business governance betekent vooral delen van kennis en resources, dan is IT governance de logische volgende stap. We hebben in korte tijd drie distributie organisaties bij elkaar gebracht in één shared service centre. Onze eerste aandacht lag bij de markt, de distributie en daarna wilden we de synergievoordelen behalen (klantbeeld, operatie etc.). Het afwikkelen van letselschade bijvoorbeeld is een prachtig voorbeeld van IT en product governance: dat doen we nu in een state-of-the art letselschadecentrum waar vele malen efficiënter gewerkt wordt, en waar we de kennis en expertise met behulp van systemen beter kunnen delen. Het principe is simpel: alles wat we hier in huis met onze drie sterke merken drie keer doen, is twee keer te veel. 15

18 Interview Peter Varenkamp Lid Directie (Service Centers, IT en Inkoop) AEGON Nederland Fred Romijnsen Lid Directie (Marketing en Verkoop) AEGON Nederland Fred Romijnsen Peter Varenkamp De klant stuurt Op de vraag of Peter Varenkamp, Directielid AEGON Nederland met de portefeuille Service Centers, IT en Inkoop, een gesprek wilde aangaan rond het thema industrialisatie kwam een duidelijk antwoord: Prima, maar mijn collega Fred Romijnsen die zich binnen de Directie Nederland bezig houdt met Marketing & Verkoop, komt dan mee. Bij alle strategische onderwerpen trekken we samen op. Dan hebben jullie gelijk front-, middleen back office aan tafel. Dus ging Ewald Bruggeman, verantwoordelijk voor Financial Services bij SAP Nederland, het gesprek aan met beide heren. 16

19 Verzekeren in een verzadigde markt? Als we naar de ontwikkelingen in de Nederlandse markt kijken wordt altijd al snel geroepen dat de markt verzadigd is, stelt Ewald Bruggeman, zien jullie dat ook zo? We opereren zeker in een competitieve markt met hevige margedruk, maar verzadigd is het nog zeker niet aldus Fred Romijnsen. Het ligt er maar aan hoe je dat bekijkt. Binnen bijvoorbeeld de pensioenmarkt hebben de verzekeraars een aandeel van zo n 25%, dus daar vinden nog wel wat verschuivingen plaats in de onderlinge verhoudingen. Daarnaast trekt de overheid zich terug en hebben de meeste mensen een opbouw tussen 45% en 50% in plaats van 70%. Dat schept volop kansen. Tevens zie je dat er binnen een bepaald product zoals bijvoorbeeld de hypothekenmarkt, die toch goed is voor zo n 100 miljard euro per jaar, nog veel verschuift. Goede partijen kunnen nog steeds goed zaken doen. Internet is geen doel op zich en zeker nog geen opzichzelfstaand distributiekanaal De overheid werkt mee Ook de veelgehoorde klacht over de niet te stoppen stroom reguleringen, wetswijzigingen en eisen van de overheid vindt bij AEGON geen weerklank. Peter Varenkamp: Uiteraard is het tempo af en toe best een issue, maar de regelgeving an sich niet. Er ontstaat ook ruimte, heel veel ruimte voor advies en als je dan het intermediair goed ondersteunt groeit zowel de markt als je klant, in dit geval de tussenpersoon. Neem bijvoorbeeld de Levensloopregeling, zo voegt Fred Romijnsen toe. Dit was echt een zweetparelproject voor de HR manager, dus hebben we zowel voor hem als voor de medewerker een portaal ingericht. Met een modulaire propositie die de werkgever zelf kon aanpassen, excellente service en communicatie, voelt de klant dat het product vàn hem is en niet alleen maar voor hem. Met positief denken maak je een markt. Commoditisering en standaardisatie Wordt de vergaande commoditisering van met name schadeproducten dan niet gezien als een bedreiging voor een intermediaire verzekeraar als AEGON?, vraagt Ewald Bruggeman, aangespoord door deze optimistische toon. Hier zitten twee kanten aan, aldus Varenkamp. Enerzijds worden hierdoor de marges flinterdun, hetgeen veel aanbieders weerhoudt om het speelveld te betreden; anderzijds betekent dit dat de producten ook meer modulair worden. Simpelere en snellere processen maken de introductie van een nieuw product daarmee eenvoudiger voor direct operators dan voor een legacy speler, maar dat voordeel verdampt snel, zo leert de ervaring. Maar, stelt Bruggeman, producten die erg dicht bij elkaar liggen en zeer transparant zijn geven het intermediair de kans om dat te gebruiken in de onderhandeling met de verzekeraar.. Fred Romijnsen reageert: Dit dwingt ons ook tot creativiteit. Uiteindelijk zijn klanten niet standaard en onze producten ook niet. Het is alleen het spel van die 90% standaard en dan 10% ruimte hebben voor specialisatie en afstemming op de wensen van de klant. En dat realiseert de tussenpersoon zich ook. Het intermediaire kanaal kan groeien Ook het intermediaire kanaal blijkt een anticyclisch onderwerp te zijn aan deze tafel. Hoewel de gesprekspartners toegeven dat de cijfers laten zien dat met name in het schadebedrijf het marktaandeel sterk is afgenomen, ziet Peter Varenkamp ook hier kansen: Het intermediair zal zich anders gaan presenteren. Het marktaandeel van direct writers in dit segment blijkt overigens voor het eerst in jaren stabiel te zijn vult Romijnsen aan. Varenkamp: Internet is geen doel op zich en zeker nog geen opzichzelfstaand distributiekanaal. Het intermediair wel en die zullen het internet ook gaan inzetten. Informatiebundeling is key; internet en persoonlijk contact kunnen elkaar prima aanvullen. Het verdienmodel verandert ook, een tussenpersoon is een ondernemer en omarmt die bewegingen. Er is en blijft een rol voor advies; oriëntatie op het internet is één ding, maar ondertussen zie je daar ook door de bomen het bos niet meer. Een afgewogen advies van iemand die je vertrouwt blijft en wordt weer belangrijker. 17

20 Het is helemaal niet kwalijk als je 80% van je budget investeert om je voorkant optimaal te ondersteunen Het vliegwiel in beweging: investeren en IT Dit brengt me op een volgend onderwerp: investeringen in IT, aldus Bruggeman. Hebben jullie ook veel in de front-office omgeving geïnvesteerd of gaat het bulk van de investeringen naar de backoffice toe? Peter Varenkamp veert op: De afgelopen jaren hebben we enorm veel geïnvesteerd in onze frontoffice. De organisatiewijzigingen brachten dat met zich mee, van achttien loketten naar één is grotendeels gereed. Ook op het gebied van manieren waarop je nieuwe technologie in de verkoop- en service omgeving een plaats kan geven, investeren we fors op dit moment. Web services zoals chat en zullen zonder meer onderdeel worden van een goed online verkoop- en serviceniveau, maar altijd ondersteunend aan echt persoonlijk contact. Overigens is het helemaal niet kwalijk als je 80% van je budget investeert om je voorkant optimaal te ondersteunen. Bij ons zijn dit gesprekken waarbij Fred en ik samen beslissen. Investeringen in onze shared service centers moeten ertoe leiden dat de kosten dalen; de winst die daaruit komt kun je dan opnieuw investeren voor verdere besparingen. Zo zet je uiteindelijk een vliegwiel in beweging en wordt IT geen bodemloze put. Step by step is hierbij uiteraard ons adagium om ervoor te zorgen dat de continuïteit van de dienstverlening nooit in het geding komt, vervolgt Varenkamp. Accepteer nu maar gewoon dat je nooit uitgeïnvesteerd raakt, zo stelt Romijnsen tenslotte nuchter vast. Product, productie, proces governance Toch zien wij ook vaak bij grote bedrijven dat, ondanks het feit dat er op technologisch vlak steeds meer mogelijk is binnen een korter tijdsbestek, de kloof tussen IT en de business groter wordt. Zeker in bedrijven met een business unit management structuur, zo put Ewald Bruggeman uit eigen ervaring, vallen mensen snel terug op het belang van de eigen unit waardoor veel spanning ontstaat en schaalvoordeel uitblijft. Hoe gaan jullie om met die dreiging van silovorming? 18

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde?

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Theorie en praktijk Wim-Peter de Raadt, directeur Cvision pagina 1 Cvision Customer, Communication, Contact Opzetten / interim management / projectmanagement

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 case closed Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases www.kadenza.nl Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 Athlon Car Lease Nederland is een krachtige en onderscheidende

Nadere informatie

DEMO en Financiële dienstverlening

DEMO en Financiële dienstverlening DEMO en Financiële dienstverlening Richard Schoones 28-9-2012 1 Wie ben ik? Ruim 30 jaar actief binnen Financiële dienstverlening Ondernemer Als zelfstandig intermediair & gevolmachtigde Directie van Lanschot

Nadere informatie

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Intermediairs Verwacht u dat uw product- en dienstenportefeuille ingrijpend gaat wijzigen? Verwacht u dat uw klant-markt combinaties ingrijpend

Nadere informatie

De organisatie draait om het toedelen van

De organisatie draait om het toedelen van organisatie De organisatie draait om het toedelen van activiteiten en organiseren van de coordinatie Hoe organiseren we kerncompetenties and gedeelde activiteiten Wat is de rol van het centrum? Hoe stuurt

Nadere informatie

DSI CONGRES: SAMEN WERKEN AAN VERTROUWEN

DSI CONGRES: SAMEN WERKEN AAN VERTROUWEN Het moet echt beter: betere financiële dienstverlening voor de beste prijs. Rob Groenemeijer, NBV Integriteit en professionaliteit in de financiële dienstverlening DSI CONGRES: SMEN WERKEN N VERTROUWEN

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel.

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel. Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel. Voorwoord Net als ieder jaar heeft Graydon ook in 2015 een brancheonderzoek in de groothandelssector uitgevoerd. Er namen meer dan 200 bedrijven

Nadere informatie

21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock

21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock Presentatie Achmea Relatiegegevensbeheer tbv Platform Klantgericht Ondernemen 21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock Achmea doelstelling Meest vertrouwde verzekeraar (gewaagd doel) Bestaande verbeterplannen

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Contactcenter Outsourcing Trends & praktijkervaringen

Contactcenter Outsourcing Trends & praktijkervaringen Contactcenter Outsourcing Trends & praktijkervaringen Geert-Jan Vintges Directeur Marketing & Sales HCN 1. BPO (Business Process Outsourcing) 2. Co-sourcing 3. Offshore 4. Multichannel 5. CRM (Customer

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie bevat de

Nadere informatie

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Voorstellen 09051970 44 1 2 23 4 52407459 17 6 2 17 12 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken 2 Nieuwe technologie zorgt voor fundamentele veranderingen In tijden waarin technologie en de economie ons meer welvaart geven, streven

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

Agrifirm Feed als schakel in succes. Wim Maaskant, algemeen directeur

Agrifirm Feed als schakel in succes. Wim Maaskant, algemeen directeur Agrifirm Feed als schakel in succes Wim Maaskant, algemeen directeur Agrifirm Feed: wie zijn we 3,2 miljoen ton mengvoer per jaar Omzet 2012: 1150 miljoen 700 medewerkers 7 fabrieken Marktleider in NL

Nadere informatie

Customer Case VIBA. Feiten in het kort:

Customer Case VIBA. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: NV Medewerkers: 100 Activiteiten: is een technische handelsonderneming met de hoofdvestiging in Zoetermeer. De organisatie telt drie divisies: Bevestigen; Machinegereedschappen

Nadere informatie

S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD

S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD Inclusief 7 praktische tips om sneller samen te werken TradeCloud B.V. Molengraaffsingel 12, 2629 JD, Delft 015-30 10 110 www.tradecloud.nl info@tradecloud.nl Versie:

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Fase A. Jij de Baas. Gids voor de Starter. 2012 Stichting Entreprenasium. Versie 1.2: november 2012

Fase A. Jij de Baas. Gids voor de Starter. 2012 Stichting Entreprenasium. Versie 1.2: november 2012 N W O Fase A Z Jij de Baas Gids voor de Starter Versie 1.2: november 2012 2012 Stichting Entreprenasium Inleiding 2 School De school Inleiding 2 Doelen 3 Middelen 4 Invoering 5 Uitvoering 6 Jij de Baas:

Nadere informatie

Het nieuwe verzekeren

Het nieuwe verzekeren Het nieuwe verzekeringssoftware Het nieuwe Ongebonden door plaats en tijd, zonder menselijk handelen met elkaar verbonden door de digitale wereld. Verzekerden, intermediairs en verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Van bedrijfsonderdeel naar onderneming

Van bedrijfsonderdeel naar onderneming Van bedrijfsonderdeel naar onderneming Dienstverlener met karakter Peter Lensselink 27 september 2016 Algemeen directeur Care Shared Services Inhoud Historisch perspectief Organisatie en dienstverleningsconcept

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Het veilig delen van informatie in de zorg

Het veilig delen van informatie in de zorg Het veilig delen van informatie in de zorg Presentatie Duurzaam informatiestelsel voor de zorg 26 juni 2017 Loek Hassing Edwin van Leeuwen Loek.hassing@oracle.com Mob +31 6 55248998 1 Topic: Het veilig

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Het speelveld van de Chief Commercial Officer

Het speelveld van de Chief Commercial Officer Het speelveld van de Chief Commercial Officer Omgaan met dilemma s Stephan Linnenbank 28 november 2008 Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Heeft uw bedrijf meer baat bij een relatie met meerdere banken of met één enkele bank?

Heeft uw bedrijf meer baat bij een relatie met meerdere banken of met één enkele bank? Heeft uw bedrijf meer baat bij een relatie met meerdere banken of met één enkele bank? Heeft uw bedrijf meer baat bij een relatie met meerdere banken of met één enkele bank? De voorbije jaren is het bankenlandschap

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor. Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact

Strategic Decisions Monitor. Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact Strategic Decisions Monitor Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact KIRC 2013 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar worden

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Chaffey, D. (2011). E-business en e-commerce. Amsterdam:

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Procesmanagement aan het werk Business discovery als motor

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde Uw businessmodel voor de toekomst Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen!

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! F R I E N D S F reader Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! Als we de berichtgeving van de laatste maanden mogen geloven staat de non food detailhandel voor een herstructureringsslag.

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Vrijwel iedere CIO streeft naar lagere kosten en een grotere flexibiliteit van de IT-omgeving. Organisaties

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Even voorstellen. Clemens Huis in t veld Directeur. Niels Huismans Business Development

Even voorstellen. Clemens Huis in t veld Directeur. Niels Huismans Business Development Prepare to Connect Even voorstellen Clemens Huis in t veld Directeur Niels Huismans Business Development Hoeveel verschillende arbeidsrelaties voor externe professionals zijn er momenteel in Nederland

Nadere informatie

Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie

Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie VNO-NCW 4 maart 2015 De heliumstick We zijn gestart met de oefening met de Heliumstick. De opdracht leek eenvoudig: breng de stick met zijn

Nadere informatie

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

Het veilig delen van Informatie door de overheid met burgers en bedrijven

Het veilig delen van Informatie door de overheid met burgers en bedrijven Het veilig delen van Informatie door de overheid met burgers en bedrijven Informatiemarkt Logging & Monitoring 18 oktober 2017 Loek Hassing, Oracle Client Engagement Lead Joseph Kakisina, KPN New Business

Nadere informatie

Het wordt tijd om afscheid te nemen van oude producten, bijbehorende processen en legacy-systemen. Vernieuwing

Het wordt tijd om afscheid te nemen van oude producten, bijbehorende processen en legacy-systemen. Vernieuwing Colosseus Vixion Onze organisatie combineert expertise in twee essentiële disciplines: IT en consultancy. Deze komen samen in een totaaloplossing, waarin onze applicatie Sequence TM centraal staat. Met

Nadere informatie

Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing. Peter Muilwyk. Waar elke euro telt

Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing. Peter Muilwyk. Waar elke euro telt Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing Peter Muilwyk Waar elke euro telt 1 Managementondersteuning Advisering Training Waar elke euro telt 2 Missie InkooPManagement is gespecialiseerd

Nadere informatie

Preview Performance Customer Interactions 2011

Preview Performance Customer Interactions 2011 Katja van Wel Senior consultant Katjavanwel@tote-m.com Preview Performance Customer Interactions 2011 12 Januari 2011, CRM Inspiration over Onderzoeken Agenda Introductie TOTE-M Customer Experience Preview

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

VORM GEVEN AAN VISIE

VORM GEVEN AAN VISIE VORM GEVEN AAN VISIE Hoe businessarchitectuur bijdraagt aan het bereiken van businessdoelen White paper Auteurs: Martin van den Berg, Aldert Boersma, Serge Bouwens, Erica Dane, Bonne van Dijk, Paul Dijkwel,Jan

Nadere informatie

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden en kansen door samenwerking van gemeenten Samen voor ons eigen. Inleiding Gemeenten kunnen bijna niet meer zonder elkaar. Bezuinigingen, efficiency en steeds

Nadere informatie

VMS Implementatie in SAP Omgevingen

VMS Implementatie in SAP Omgevingen VMS Implementatie in SAP Omgevingen Ervaringen van Business Case tot Realisatie Huub Waterval, Directeur TheNextFlex TheNextFlex BV Amerikastraat 3 5232 BE s-hertogenbosch Tel. 084-8305764 E-mail: info@thenextflex.nl

Nadere informatie

SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel

SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel 3/10/2012 TRIO SMC SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel Pagina 1 van 9 Verantwoording 2012 Uniformboard te Vianen en 2012 Trio SMC te Almere. Copyright 2012 voor de cursusinhoud Trio SMC te Almere

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

RiskCongres PublicValues Donderdag 6 april 2017 Venue New Babylon, Den Haag Thema: Risicomanagement in de publieke sector: De paarse krokodil? Het gaat om wat je niet ziet! www.riskcongrespublicvalues.nl

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

The Future: what s in it for us!

The Future: what s in it for us! The Future: what s in it for us! Tim Rook Marketing Republic! 16 juni 2010 Persoonlijke introductie: Chief Inspiration Officer: Marketing Republic! Ruim 20 jaar ervaring in Channel Marketing & Communicatie:

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Een eeuw innovatie in de bouw De specifieke rol van de handel en toelevering. Frens Pries, directeur Balance&Result Peter van Heijgen, directeur HIBIN

Een eeuw innovatie in de bouw De specifieke rol van de handel en toelevering. Frens Pries, directeur Balance&Result Peter van Heijgen, directeur HIBIN Een eeuw innovatie in de bouw De specifieke rol van de handel en toelevering Frens Pries, directeur Balance&Result Peter van Heijgen, directeur HIBIN De bouw staat te boek als een weinig innovatieve, conservatieve

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen

Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen Juni 2011 Dit onderzoek is in opdracht van Nedasco door TeuwenSchouten in samenwerking met InFinance uitgevoerd. Samenvatting De meeste (70%) assurantietussenpersonen

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

Visie op duurzaam Veranderen

Visie op duurzaam Veranderen Visie op duurzaam Veranderen Ruysdael Ruysdael is een gerenommeerd bureau dat zich sinds haar oprichting in 1994 heeft gespecialiseerd in het managen van veranderingen. Onze dienstverlening kent talloze

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

BUSINESS ACTIVITY MONITORING. Sla de brug tussen IT en business

BUSINESS ACTIVITY MONITORING. Sla de brug tussen IT en business BUSINESS ACTIVITY MONITORING Sla de brug tussen IT en business Business Activity Monitoring-oplossing van PST Uw IT-infrastructuur is cruciaal voor de organisatie. Daarom is monitoring en visualisatie

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011 Professionaliseren dienstverlening CMS Agenda Introductie CIBER Waarom verder professionaliseren Tijdslijnen selectietraject Businesscase Scope implementatie Status

Nadere informatie

Colosseus Vixion Contact. +31 (0)10 205 10 81 info@colosseusvixion.nl www.colosseusvixion.nl

Colosseus Vixion Contact. +31 (0)10 205 10 81 info@colosseusvixion.nl www.colosseusvixion.nl Colosseus Vixion Contact +31 (0)10 205 10 81 info@colosseusvixion.nl www.colosseusvixion.nl Colosseus Vixion Onze organisatie combineert expertise in twee essentiële disciplines: IT en consultancy. Deze

Nadere informatie

voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp

voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp PERSBERICHT voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp Marketing & Communicatie T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com KAS BANK N.V. geeft invulling aan Europese groei door strategische

Nadere informatie

eerste in oplossingen van morgen, vandaag XS4 //re-volution 11 jaar, 1,200,000 sloten, en nog steeds innoverend limited edition

eerste in oplossingen van morgen, vandaag XS4 //re-volution 11 jaar, 1,200,000 sloten, en nog steeds innoverend limited edition GESELECTEERD EN VERZORGD DOOR info@optilox.com 078 6170707 eerste in oplossingen van morgen, vandaag XS4 //re-volution 11 jaar, 1,200,000 sloten, en nog steeds innoverend limited edition XS4 RE-VOLUTION

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

De klant centraal. Het veranderende communicatielandschap in de financiële sector CANON BUSINESS SERVICES

De klant centraal. Het veranderende communicatielandschap in de financiële sector CANON BUSINESS SERVICES De klant centraal Het veranderende communicatielandschap in de financiële sector CANON BUSINESS SERVICES Om een duidelijk beeld te krijgen van de factoren die de komende drie jaar van invloed zijn op de

Nadere informatie

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1 STP & COMPLIANCE Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

De juiste requirements juist

De juiste requirements juist De juiste requirements juist Een voorwaarde voor succesvolle applicatie ontwikkeling Arno van Herk Managing partner Synergio B.V. a.van.herk@synergio.nl 2011 Een brug naar onze presentatie Uniface is Compuware's

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Strategisch Vendor Management

Strategisch Vendor Management Strategisch Vendor Management Visie op Strategisch Vendor Management en wat betekent het voor uw organisatie? Door: YouzQ B.V. Introductie Het aansturen van meerdere leveranciers door 1 partij verdeeld

Nadere informatie

Acquireren. Sander Maarleveld februari Salesadvies op maat. Copyright ALECT All rights reserved.

Acquireren. Sander Maarleveld februari Salesadvies op maat. Copyright ALECT All rights reserved. Acquireren Salesadvies op maat. Sander Maarleveld februari 2013 De hierna volgende sheets zijn gebruikt bij een presentatie gegeven door Sander Maarleveld van ALECT voor het CJB Rotterdam op 13 februari

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Klantgerichtheid in de praktijk

Klantgerichtheid in de praktijk Klantgerichtheid in de praktijk Waarom de klant vraagt om persoonlijk leiderschap dr. Zanna van der Aa Programma manager First Time Right Delta Lloyd Groep 30 oktober 2013 Stichting Toetsing Verzekeraars

Nadere informatie

ISO Crises! What Crises?

ISO Crises! What Crises? 30 maart 2006 ISO Crises! What Crises? kennisteam kwaliteitsmanagement Agenda 13.00 uur opening DB ISO, crises, what crises GB discussie olv DB afronding/conclusies 15.00 uur einde GB 1 Onderwerp KKT-enquête

Nadere informatie