Succesrecepten voor inkoop AT Kearney presenteert benchmark study

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Succesrecepten voor inkoop AT Kearney presenteert benchmark study"

Transcriptie

1 pag.: 1 van 7 Succesrecepten voor inkoop AT Kearney presenteert benchmark study Bron: Business Logistics, september 2005 Auteur(s): T. Claeys Strategie, service excellence en outsourcing, dat zijn volgens AT Kearney de toverwoorden om vandaag optimale resultaten binnen inkoop te boeken. Die stelling wordt kracht bijgezet door de best practice benchmark study, die het consultancy bureau geregeld organiseert. De laatste editie met de welluidende titel Assessment of Excellence in Procurement werd tijdens de achtste Dag van lnkoop en Logistiek - georganiseerd door PICS/VIB - uitgebreid voorgesteld door Nikolaus Soellner, vice-president Global Operations Practices AT Kearney Duitsland. Wij zetten de belangrijkste conclusies uit de studie voor u op een rijtje. Er wordt druk getimmerd aan de weg naar de ideale inkooporganisatie. Toch is er voor de meeste bedrijven nog heel wat werk aan de winkel. Ondernemingen staan het verst op het vlak van service excellence, zo blijkt. Veel hebben we te danken aan de vooruitgang van de IT-tools, die een waardevolle hulp zijn in het stroomlijnen van de interne processen. Wel moeten we opmerken dat een aantal bedrijven weliswaar heel geavanceerd is op bepaalde vlakken, maar bijna geen enkele onderneming blinkt over de hele lijn in service excellence uit. Het aantal bedrijven dat inkoop als een belangrijk strategisch wapen beschouwt is de laatste vijf jaar verdubbeld. Toch heeft slechts de helft daarvan effectief projecten lopen om strategisch voordeel uit inkoop te halen. De top vier van de strategische doelstellingen zijn - in volgorde van belangrijkheid - de creatie van nieuwe waardebronnen, een verhoging van de producten service-innovatie, een snellere time te market voor nieuwe producten en toegang tot nieuwe kanalen en geografische markten. Ten slotte wint ook procurement outsourcing van non-core activiteiten aan belang. Toch is er nog lang geen sprake van een wijdverspreide toepassing van uitbesteding van inkoopactiviteiten. Hoe en in welke mate de best in class bedrijven een stapje voor hebben op de volgers, lichten we in het vervolg van dit artikel toe, en dat zowel op het vlak van strategie, service excellence als procurement outsourcing. De markt gescand Het continu zoeken naar marktopportuniteiten zou een belangrijk punt moeten vormen binnen de inkoopstrategie. Opvallend is dat de meeste bedrijven weliswaar de leveranciersmarkt onderzoeken op bepaalde kansen of bedreigingen (zie figuur 1) maar slechts zes procent bekijkt die binnen hun strategie systematisch allemaal.

2 pag.: 2 van 7 Figuur 1: Percentage van bedrijven die de markt systematisch scannen Economic or demographic trends affecting industry capacity 28% Industry Consolidation and Restructuring Significant shifts in supplydemand balance Government intervention in the marketplace 30% 29% 32% Emergence of new technologies and non-traditional suppliers 25% Long-term cost trends within key suppliers industries Significant inflationary price pressures on categories 37% 37% Nikolaus Soellner: wijzigingen kunnen ingrijpende gevolgen hebben op je business. Voorbeelden van acties om pro-actief op bepaalde veranderingen in te spelen zijn het aankopen van capaciteit vooraleer de markt te beperkt wordt, innovatieve marktverkenning, het tijdstip van sourcing, laten variëren van prijsvoorspellingen en het opvangen van financiële risico s. Methodologie AT Kearney voelt zijn best practice benchmark study al sinds 1992 uit. Terwijl er toen nog maar 25 ondernemingen meededen, zijn dat er nu 238. Daarvan komt het grootste part uit Europa (103), gevolgd door Noord-Amerika (64) Azië-Pacific (42) en Latijns-Amerika (29). Er zijn diverse sectoren vertegenwoordigd, gaande van grondstoffen bedrijven over voedselfabrikanten tot banken en verzekeringen. Een hot topic binnen deze context is wel sourcing in het oosten. Vooral China en India lijken de komende jaren te zullen worden bestormd. Soellner waarschuwt evenwel voor te overhaaste stappen. Een goede voorbereiding is hier het halve werk. Veel bedrijven die bijvoorbeeld in China willen aankopen hebben wel de visie dat het binnenkort daar te doen zal zijn, maar ze zijn op geen enkele manier voorbereid. Ze hebben geen aankoopkantoor ter plaatse, spreken de taal niet, enzovoort. En ik kan je verzekeren, als je de taal niet spreekt, zal je succes vrij beperkt blijven. Sourcen met meerwaarde Een ander succesrecept van sommige marktleiders binnen hun strategie is value based sourcing, waarbij de competenties van de leverancier optimaal worden benut. Value based sourcing bestaat in wezen uit vier stappen (zie figuur 2). Organisaties die in staat zijn value based sourcing door te drukken, kunnen daarmee vrij spectaculaire resultaten bereiken. Volgens AT Kearney kunnen zij rekenen op time-to-market reducties van dertig procent, margestijgingen van zeven procent, kostenreducties in bepaalde inkoopcategorieën van tien tot vijftien procent en ten slotte exclusieve toegang tot nieuwe technologieën met het oog op productdifferentiatie.

3 pag.: 3 van 7 Figuur 2: Stappen binnen value based sourcing Define the value divers Select capabilities to be leveraged Structure the relationship Generate value Review company strategy Define industry and company specific value drivers by segment Define calculation for all value dimensions Map capabilities and core competencies Determine where suppliers and other value chain partners can add value Analyze current supplier portfolio Screen value enhancement opportunities in each capability & category area Prioritize and agree with other functions Screen potential and existing partners Determine strategic fit Match capabilities and determine value proposition Engage in partnering grid to determine alignment Structure the relationship Design implementation program Conduct workshops Engage suppliers in concept development Evaluate concepts in cross-functional teams Decide & escalate and drive to decision Provide feedback Track measures until implemented De leiders in de studie betrekken vroeger en vaker leveranciers in de life cycle ontwikkeling van producten en diensten. Achtentwintig procent van de leiders vraagt al vanaf het initiële concept naar de mening van de leverancier, bij de andere bedrijven is dat slechts zes procent. Tijdens de lancering van een product of dienst zit nog maar bij 34 procent van de minder presterende bedrijven de leverancier mee in het verhaal, voor de leiders is dat 78 procent. Tijdens het ontwerp van een product of dienst zit zelfs 83 procent van de leiders samen met zijn leveranciers. N. Soellner: BMW, bijvoorbeeld, is al heel vroeg tijdens de ontwikkeling van zijn nieuwste 5-serie met koplampenfabrikant Hella rond de tekentafel gaan zitten. Bij Hella creëerden ze samen met en exclusief voor BMW ronde koplampen met een lichte ring er rond op basis van optische vezeltechnologie. Als zo n auto s avonds achter je rijdt, krijg je de indruk dat twee grote kattenogen je aankijken. Zo n feature trekt veel mensen aan. Als je net als BMW exclusiviteit voor zulke unieke items kunt krijgen en dat voor een serie van pakweg stuks, dan heb je zeker een deal met meerwaarde, en dat wellicht tegen een zeer goede prijs. Value chain integration is een ander toverwoord in de wereld van de inkoop. Blijkt dat 89 procent van de leiders overeenkomsten hebben met de leverancier op het vlak van projectdoelstellingen, tegenover 40 procent van de minder presterende bedrijven. Tweeënzeventig procent van die eersten werkt bovendien met crossfunctionele teams, tegenover 33 procent van de overige bedrijven. Verder hebben de meest performante bedrijven geregeld een scorecard in huis om een en ander te meten en houden ze sessies met de leveranciers over de stand van zaken. N. Soellner: Vaak zien we dat de gewenste resultaten niet worden bereikt omdat aankoper en leverancier niet op dezelfde golflengte zitten. Vooral in de FMCG-sector (Fast Moving Consumer Goods) komt dat fenomeen vaak voor. Performante bedrijven hebben meestal vrij rigide afspraken met de leverancier, organiseren gemeenschappelijke trainingen, enzovoort. Zo wordt het wederzijdse begrip versterkt, ik ken zelfs bedrijven die voor een bepaalde tijd mensen uitwisselen, zodat ze elkaars business optimaal begrijpen.

4 pag.: 4 van 7 Ten slotte kan een goed risicomanagement het verschil maken binnen de inkoopstrategie. De meeste bedrijven erkennen risicomanagement wel als een strategische issue, maar leiders zijn een stuk beter als het op de ontwikkeling van mitigatiestrategieën aankomt. Dat wil zeggen dat er scenario s bestaan die aangeven wat er moet gebeuren als niet alles volgens plan verloopt. En daarmee bedoelen we niet enkel hoe we bijvoorbeeld een voorraadtekort opvangen, illustreert Soellner. Ook zaken als het werken met leveranciers die er kinderarbeid of andere onethische praktijken op nahouden, kan nefaste gevolgen voor je business hebben. Ben je daar voldoende tegen ingedekt? Of kijk je dan toch maar liever naar een andere leverancier uit? We stellen bovendien vast dat de traditionele risico s, zoals overheidsreguleringen, financiële risico s en politieke of sociale onrusten, tegenover 2003 met zeven tot zestien procent zijn verminderd. Daartegenover staat dat er vandaag vier tot elf procent meer kans bestaat dat je organisatie slachtoffer van een nieuw risico wordt. We denken daarbij bijvoorbeeld aan bedrijfspolitieke kwesties, diefstal van intellectuele eigendom, terreuraanslagen en veiligheidskwesties. Uitblinken in service Om de tweede richtlijn binnen inkoop, service excellence, te kunnen bereiken is in de eerste plaats een goed begrip van de totale uitgaven cruciaal. N. Soellner: Tijdens de benchmark studie zijn we dan ook nagegaan of onze respondenten wisten wat ze kochten, aan wie en waarom en tegen welke prijs. In grote bedrijven met pakweg vijftig sites is dat een allesbehalve makkelijk te beantwoorden vraag. Toch is het noodzakelijk het antwoord daarop te kennen. Alleen dan kun je uitzoeken welke punten in welke mate voor verbetering vatbaar zijn. Bovendien volstaat het niet die vragen te kunnen beantwoorden bij het begin van een project, enkel een permanente transparantie zal werkelijk een meerwaarde creëren. Het spreekt voor zich dat we enkel een antwoord op al die vragen kunnen geven als het hele inkoopproces met behulp van de nodige technologie wordt beheerd. Leiders investeren dan ook opvallend meer in technologie met het oog op de ondersteuning van de inkoopactiviteiten. Spend management wordt het vaakst ondersteund: bij 69 procent van de leiders tegenover 45 procent van de niet-leiders. Achtenveertig procent van de leiders investeert in tools voor marktanalyse. Slechts zeventien procent van de niet-leiders doet dat. Requisition to pay software wordt gebruikt door 37 procent van de leiders in huis tegenover een kwart van de andere bedrijven. Systemen die een beter zicht geven op Product Lifecycle Management, ten slotte, vinden we terug in ruim een kwart van de leidende organisaties in tegenstelling tot twaalf procent van de niet-leiders. N. Soellner: Om dan ook nog een optimaal overzicht te kriigen op corporate niveau hebben wij zelf een benadering ontwikkeld om alle informatie die we uit al die systemen halen op meta niveau te consolideren en te matchen. Sommige performante bedrijven gebruiken dat systeem ook al.

5 pag.: 5 van 7 Figuur 3: Closed loop spend management Levers of Value Creation Levers of Value Leakage Avoidance Full Spend Transparency Demand Rightsizing & Optimal Specs Sourcing Levers Applied Full leverage of Supplier Capabilities Supply Chain Inefficiencies Maverick Buying/ Compliance Suboptimal Payables Management Dynamic Performance Monitoring and Management Value to the Bottom Line De sourcing factory Om een goed inzicht te krijgen in hun spend gebruiken leiders in inkoop systematisch een portfolio van geavanceerde cost management technieken, zoals collaborative cost reduction, tiered sourcing, rationalisering van specificaties en design to cost. Maar ook traditionele supply chain management technieken, zoals global sourcing, best price evaluation en volumeconsolidatie worden vaker en consequenter door leiders dan door volgers toegepast. N. Soellner: Echte leiders hebben dan ook teams op een zeer hoog niveau in huis die niets anders doen dan die onderlinge relaties onderzoeken. Die taak overlaten aan een enkele category expert volstaat meestal niet. Performante bedrijven zullen veel vaker opvolgen of de resultaten die ze voor ogen hadden ook daadwerkelijk werden gerealiseerd. Tools voor performantiemeting en kostenbatenanalyses komen er dan ook veel vaker voor. Sommige leiders zullen bijvoorbeeld closed loop spend management toepassen (zie figuur 3) om een optimaal beeld te krijgen van de performantie van hun inkooptools. Hella creëerde samen met en exclusief voor BMW ronde koplampen met een lichte ring er rond op basis van vezeltechnologie. Als je exclusiviteit voor zulke unieke items kunt krijgen en dat voor een serie van pakweg stuks, dan heb je zeker een deal met meerwaarde. Verder brengen leiders hun medewerkers veel vaker dan volgers niet-traditionele vaardigheden bij. We spreken hier bijvoorbeeld over project management, operationele verbeteringstechnieken en financiële en accounting competenties. N. Soellner: De inkoper op hoog niveau spreekt vloeiend drie talen, liefst door ervaring. Ook heeft hij een goede financiële achtergrond en begrijpt hij heel goed het hart van de business. Immers, enkel als hij de BOM (Bill of Material) van de producten door en door kent, kan hij leveranciers optimaal engageren bij de productie en innovatie. Verder is een degelijke sales en marketing kennis nodig, aangezien enkel die tegengewicht kan vormen voor de gewiekste verkoper aan de andere kant van de tafel.

6 pag.: 6 van 7 En tot slot streven vele leiders naar een zo hoog mogelijke mate van automatisering van het end-to-end inkoopproces, waarbij alle systemen in huis met elkaar gelinkt worden, van spend analyse tot contract management. We spreken binnen deze bedrijven ook wel van de sourcing factory. Figuur 4: Percentrage bedrijven met outsourcing providers voor aankoop Importance of Procurement Outsourcing (Average Response Fromm 2004 CEO Survey) 2,38 1,24 1,67 Past Present Future Van sourcing tot outsourcing De pioniers op het vlak van outsourcing zijn de financiële instellingen en de industrie. In eerste instantie stootten ze bepaalde activiteiten af omdat ze dachten dat die toch niet zo belangrijk waren, aldus Soellner. Tijdens de discussies over die activiteiten beseffen ze evenwel dat ze er eigenlijk geen idee van hadden hoeveel geld er in op ging. Immers, vaak gaat het over heel versnipperde aankoopactiviteiten. Soms werd er na enig nadenken toch overwogen niet te gaan outsourcen, maar die bedrijven hadden ten minste grondig over die aankopen nagedacht. En dat is uiteindelijk waar het om draait. Hoewel nog gering in aantal, nemen steeds meer CEO s outsourcing van inkoopactiviteiten in overweging. Verwacht wordt dat dat aantal in de toekomst nog drastisch zal stijgen. Meerdere redenen kunnen aan de grondslag liggen van de beslissing om bepaalde activiteiten uit te besteden. De meest voor de hand liggende is dat een bedrijf zijn aankooppersoneel op kernactiviteiten wil laten focussen. Een verlaging van de operationele kosten is een andere motivatie. Nog een voordeel van outsourcing is dat processen op een schaalbare en modulaire manier kunnen worden behandeld. Daarenboven heeft het bedrijf al de processen en kanalen beschikbaar om efficiënt met bestaande leveranciers te werken. Last but not least heeft de dienstverlener vaak meer aankoopkracht doordat hij de aankopen van diverse bedrijven bundelt. Ik geloof niet dat het de klant enkel en alleen om te doen is de kosten naar beneden te krijgen. Bovenal wil hij de wendbaarheid weer in zijn bedrijf krijgen, meent Soellner. Outsourcing zal steeds vaker onlosmakelijk verbonden worden met de inkoopstrategie. Hoever we daarin zullen gaan, is nog even koffiedik kijken. Figuur 4 geeft toch al mee welke stijging we mogen verwachten van outsourcing binnen bepaalde inkoopcategorieën. Nu zijn het vooral services die aan een dienstverlener worden uitbesteed. Directe materialen worden nog het minst uit handen gegeven. We mogen verwachten dat over een tweetal jaar elke categorie met zo n tien procent in meerdere of mindere mate zal worden uitbesteed. Wat betreft de indirecte materialen wordt zelfs een stijging van twintig procent verwacht.

7 pag.: 7 van 7 N. Soellner: De grootste drempel waar bedrijven vandaag nog mee kampen, is het feit dat ze niet precies weten welke elementen binnen hun bedrijf geschikt zijn en in aanmerking kunnen komen voor outsourcing. Bovendien is ook het aanbod nog onduidelijk, want de markt van aanbieders moet nog flink aangroeien.

D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N! D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N!

D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N! D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N! NEVI Contract- managementdag 2013 1 Voorwoord 2 Contractmanagement wordt volwassen Eén van de belangrijkste trends in 2013 is volgens inkoopmagazine Deal! dat contractmanagement volwassen wordt ( Contract

Nadere informatie

Organisatie in transitie. THEMA Strategic sourcing. Eric Overvoorde, Royal Haskoning. Outsource Magazine. Open businessmodellen en sourcingsstrategie

Organisatie in transitie. THEMA Strategic sourcing. Eric Overvoorde, Royal Haskoning. Outsource Magazine. Open businessmodellen en sourcingsstrategie Outsource Magazine THEMA Strategic sourcing Organisatie in transitie Eric Overvoorde, Royal Haskoning Juli/augustus 2011 Jaargang 6 Open businessmodellen en sourcingsstrategie Tijd voor de virtuele organisatie

Nadere informatie

Nog een wereld te winnen voor BPO

Nog een wereld te winnen voor BPO THEMA BPO ONDERZOEK NAAR BUSINESS-PROCESSOUTSOURCING IN NEDERLAND Nog een wereld te winnen voor BPO Tekst: Arnoud van Gemeren en Jorick van der Vlies Ontwikkelingen binnen business-processoutsourcing (BPO)

Nadere informatie

Strategy Trends 2011. Kiezen is goed, doen is beter!

Strategy Trends 2011. Kiezen is goed, doen is beter! Strategy Trends 2011 Kiezen is goed, doen is beter! 3 Inhoud Vereist: Actie!...................................................................... 5 Het vijfde Strategy Trends onderzoek....................................................

Nadere informatie

Til uw onderneming naar een hoger niveau. Stel de juiste vragen op weg naar de cloud

Til uw onderneming naar een hoger niveau. Stel de juiste vragen op weg naar de cloud CHEOPS REPORT Til uw onderneming naar een hoger niveau Stel de juiste vragen op weg naar de cloud Cloud computing is aan een sterke opmars bezig. Tegelijk roept het bij vele bedrijven nog vragen op. Is

Nadere informatie

Trends in supply chain management:

Trends in supply chain management: pag.: 1 van 5 Trends in supply chain management: S&V Management Consultants Bron: Business Logistics, April 2000 Auteur: D. van Damme Deze uitgave van Business Logistics staat volledig in het teken van

Nadere informatie

Ruud de Haas, Cycleon: businessinnovatie vanuit IT. Regie over softwarekwaliteit. Veranderbestendige governance

Ruud de Haas, Cycleon: businessinnovatie vanuit IT. Regie over softwarekwaliteit. Veranderbestendige governance September 2014 jaargang 7 innovatie informatie applicaties 4 Programma s & projecten Ruud de Haas, Cycleon: businessinnovatie vanuit IT Regie over softwarekwaliteit Veranderbestendige governance cio of

Nadere informatie

STRATEGY TRENDS 2014. The CEO s agenda Roel van Lanen Wieke Ambrosius

STRATEGY TRENDS 2014. The CEO s agenda Roel van Lanen Wieke Ambrosius STRATEGY TRENDS 2014 The CEO s agenda Roel van Lanen Wieke Ambrosius STRATEGY TRENDS 2014 The CEO s agenda Roel van Lanen Wieke Ambrosius Februari 2014 Inho STRATEGY TRENDS 2014 THE CEO S AGENDA ud 1.

Nadere informatie

Inleiding sales. Een introductie in een veelzijdig vakgebied. Stefan Renkema

Inleiding sales. Een introductie in een veelzijdig vakgebied. Stefan Renkema Inleiding sales Een introductie in een veelzijdig vakgebied Stefan Renkema Boom Lemma uitgevers Amsterdam 2015 Omslagontwerp: Cunera Joosten, Amsterdam Opmaak binnenwerk: Textcetera, Den Haag 2015 Stefan

Nadere informatie

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç hêáëíçñ=k^ppbk éêçãçíçê=w mêçñk=gé~ååé=p`eobrop = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= e~åçéäëáåöéåáéìê=ã~àçê=çééê~íáçåééä=ã~å~öéãéåí=éå=äçöáëíáéâ

Nadere informatie

Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius. Spring er uit!

Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius. Spring er uit! 1938 75 2013 Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius Agrofood Strategy Trends 2013 Spring er uit! Agrofood Strategy Trends 2013 Spring er uit! Lindy van der Veen Roel van Lanen

Nadere informatie

Ondernemer, durf uw droom delen met partners

Ondernemer, durf uw droom delen met partners Bijlage 14 Voor u gelezen: Essay Samen ondernemen is samen innoveren The McKinsey Quarterly, McKinsey ( When to think alliance ), Peter Drucker' The Future of the Corporation' (The Economist), Yves Doz

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

4PL volgens de spelregels

4PL volgens de spelregels pag.: 1 van 6 4PL volgens de spelregels - Arkenis pleit voor duidelijke omkadering 4PL-concept - Bron: Business Logistics, juni 2006, pp. 54-59 Auteur: BDV Logistics and supply chain management horen ze

Nadere informatie

informatie management 4tips

informatie management 4tips Een commerciële uitgave van Mediaplanet, gedistribueerd door Het Financieele Dagblad. Nr.1/maart 2011 Ontwikkeling, implementatie en winst informatie management 4tips voor meer rendement Mens en techniek

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. IT Service-portfoliomanagement Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van de volgende

Nadere informatie

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE.

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. BoardroomIT strategic sourcing www.ictmedia.nl www.it-executive.nl

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

the way we see it Application Services Application Lifecycle Services in a Box Meer met minder

the way we see it Application Services Application Lifecycle Services in a Box Meer met minder Application Services the way we see it Application Lifecycle Services in a Box Meer met minder Application Lifecycle Services in a Box Onderzoek leert dat een ICT-afdeling gemiddeld 71% besteedt aan beheer

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

SPECIAL EDITION. marketing 2020. organizing for growth. POWERED BY ROULARTA MEDIA, UBA AND EffectiveBrands september 2013 - NR. 02

SPECIAL EDITION. marketing 2020. organizing for growth. POWERED BY ROULARTA MEDIA, UBA AND EffectiveBrands september 2013 - NR. 02 POWERED BY ROULARTA MEDIA, UBA AND EffectiveBrands september 2013 - NR. 02 marketing 2020 organizing for growth VOORWOORD / DE AMBITIE VAN UBA inhoud KENNIS VERZAMELEN EN DELEN 04. 06. 018. 026. 03. VOORWOORD

Nadere informatie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie omdat Informatie rijkdom is cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Voorwoord Inleiding Paul Nanninga, Ricoh: Informatielogistiek

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK SOCIAL MEDIA ONDERZOEK Gemaakt door : Koen Scholte Lubberink Studentnr. : 136521 16-10-2011 Small Business & Retail Management Voorwoord In deze rapportage wordt behandeld wat de behoefte in de markt aan

Nadere informatie

Cloud Computing. Tweede golf in

Cloud Computing. Tweede golf in BIJLAGE BIJ SMART BUSINESS STRATEGIES Tweede golf in Cloud Computing Afgiftekantoor: Antwerpen X - P 2A9067 SMART BUSINESS STRATEGIES EXCLUSIEVE CIJFERS: CLOUD IN BELGIË VERDUBBELING OP TWEE JAAR TIJD

Nadere informatie

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE.

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. BoardroomIT strategic sourcing www.ictmedia.nl www.it-executive.nl

Nadere informatie

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 m a g a z i n e scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met 2INHOUD INTERVIEWS Sjef van Dooremalen, Voorzitter Scheepsbouw Nederland Innovatie is hét antwoord

Nadere informatie

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics Business Analytics IT in charge Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord FUTURE BRIGHT Business Analytics - IT in charge INHOUDSOPGAVE 5 Voorwoord door Karel Kinders 6 Inleiding - Centrale

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Outsource Magazine. jaarboek

Outsource Magazine. jaarboek Outsource Magazine jaarboek 2012 Outsource C-level sourcingsmanagers die het afgelopen jaar op de cover van Outsource Magazine stonden: v.l.n.r. Bert Heskes (manager Informatiemanagement Arbo Unie), Eric

Nadere informatie