BAF-FLASH MAART 2012 KORT NIEUWS VAN UW VLAAMS-BRABANTSE VERENIGING INHOUD REDACTIE. BAF-Flash maart EEN NIEUW BESTUUR BIJ BAF...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BAF-FLASH MAART 2012 KORT NIEUWS VAN UW VLAAMS-BRABANTSE VERENIGING INHOUD REDACTIE. BAF-Flash maart 2012 1. EEN NIEUW BESTUUR BIJ BAF..."

Transcriptie

1 BAF-FLASH MAART 2012 KORT NIEUWS VAN UW VLAAMS-BRABANTSE VERENIGING INHOUD EEN NIEUW BESTUUR BIJ BAF... pg 2 INFORMATIEAVOND ROND BESPARINGSMAATREGELEN VAN REGERING MET IMPACT VOOR DE APOTHEKER... pg 2 HET VLAAMS APOTHEKERSNETWERK (VAN) OFFICIEEL VAN START... pg 2 AZ-PROJECT FASE V... pg 3 FARMACOLOGISCHE DAG 17 MAART pg 4 TWEEDE FARMACEUTISCH ZORGSYMPOSIUM 15 SEPTEMBER pg 5 HOGERE TARIEVEN IN DE ROERENDE VOORHEFFING; HOE ZIT HET NU PRECIES?... pg 5 HET RIZIV-STATUUT: EEN AANTAL AANDACHTSPUNTEN... pg STAPPEN ACTIEMAAND... pg 8 HET KWALITEITSHANDBOEK IN HET VIZIER VAN DE INSPECTEURS... pg 9 INSCHRIJVEN KAN NOG VOOR... pg 10 FAMILIENIEUWS... pg 10 REDACTIE Ann Geuens Bieke Pauwels Els Seré Marie Van de Putte Lieven Zwaenepoel An Van de Vijver BAF-Flash maart

2 EEN NIEUW BESTUUR BIJ BAF Graag laten we u weten dat op de Algemeen Statutaire Vergadering van BAF dd. 29/02/2012 de volgende Raad van Bestuur werd geïnstalleerd : Apr. H. Deneyer - voorzitter Apr. D. Goethals - secretaris/penningsmeester Apr. L. Zwaenepoel - ondervoorzitter Apr. J. Bombeek - bestuurder Apr. K. De Prater - bestuurder Apr. M. Lambrechts - bestuurder Apr. R. Luyten - bestuurder Apr. S. Sutens - bestuurder INFORMATIEAVOND ROND BESPARINGSMAATREGELEN VAN REGERING MET IMPACT VOOR DE APOTHEKER Op 7 maart 2012 organiseert BAF een informatieavond over de impact voor de apotheker van de besparingsmaatregelen van de Elio-regering en het bijhorend Vlinderakkoord. Uiteraard zal het niet gaan over van horen zeggen want u wordt ingelicht door degene die aan de bron geïnformeerd is: met name apotheker Filip Babylon, voorzitter APB. Datum: 7/3/2012 Aanvangsuur: uur Waar: Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven Inschrijven kan nog via onze website. HET VLAAMS APOTHEKERSNETWERK (VAN) OFFICIEEL VAN START Donderdag 15 december 2011 werd het Vlaams Apothekersnetwerk, VAN vzw, opgericht. VAN is een samenwerkingsverband van de Vlaamse beroepsverenigingen. Door de defederalisering zijn heel wat bevoegdheden in verband met preventie, zorg en gezondheid naar de Vlaamse overheid overgeheveld. Het is dus belangrijk om ook op Vlaams niveau met één stem te spreken voor de apothekers. Het Vlaams Apothekers Netwerk heeft als doel de belangen van de zelfstandige apotheek en de apothekers in de Vlaamse gezondheidszorg behartigen, te versterken en verder te ontwikkelen BAF-Flash maart

3 de positie van de Vlaamse officina- apotheker te omkaderen en verder uit te bouwen als essentiële en actieve partner binnen een constructief Vlaams gezondheidsbeleid stimuleren, ontwikkelen en promoten van de meerwaarde van de Vlaamse officina-apotheker, waarbij de gezondheid en de belangen van de patiënt centraal staan, om bij te dragen tot een betere volksgezondheid; waarborgen en verder ontwikkelen van de vrije beroepsuitoefening in de voor het publiek opengestelde apotheek wetenschappelijke projecten uitwerken en ondersteunen Samenstelling Raad van Bestuur Voorzitter: Marc Degroote Penningmeester: Thierry De Heyn Secretaris: Dorothy Goethals Andere leden van de Raad van Bestuur: Dirk Vos en Dimitri Segaert Dagelijks Bestuur De Raad van Bestuur heeft apr. Hilde Deneyer (tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van BAF) benoemd als algemeen directeur. Haar taak bestaat erin om het dagelijks bestuur waar te nemen in nauw overleg met de voorzitter. Tevens staat zij in voor de contacten met de Vlaamse Overheid en de coördinatie van bestaande en nieuwe Vlaamse projecten. De zetel is gevestigd in het Huis der Apothekers in Leuven. BAF vaardigt apr. Dorothy Goethals (penningmeester BAF) en apr. Hilde Deneyer af om u te vertegenwoordigen. AZ-PROJECT FASE V Samen staan we sterk De apotheek is laagdrempelig en daarom is de apotheker vaak de eerste tot wie mensen zich richten voor advies om hun ongemakken te verlichten. U levert het juiste OTC-product af, met het nodige advies, een pakje papieren zakdoekjes én een kalendertje van Nog een reden nodig om nu in te schrijven voor AZ? Lessenpakket: 'Alarmsignalen bij zelfzorg' Heel wat apothekers die zich voor AZ inschrijven, nemen sowieso ook de lessenreeks erbij. Bijna niemand schrijft zich voor een item in zonder ook de lessenreeks erbij te nemen. U ontvangt het campagnemateriaal zo snel mogelijk nadat u hebt ingeschreven. Het gaat om 300 pakken papieren zakdoekjes, 300 kalendertjes van 2012 en een affiche met de vijf vragen voor in de apotheek. In Leuven vinden de lessen plaats op 8 mei en 30 mei. Beide lessen zijn aan elkaar gelinkt maar volgen elkaar niet op. De ene les zal medicatiegericht zijn, als de patiënt naar u komt met de vraag naar een bepaald geneesmiddel. De andere les legt de nadruk op symptomen waarbij de patiënt u om advies komt vragen. In deze les komen verschillende casussen aan bod waarbij met een interactief BAF-Flash maart

4 stemsysteem ook uw mening van belang is. Telkens wordt aandacht besteed aan wat u als apotheker zelf kunt en wanneer u moet doorverwijzen. Filmpje op website van elke apotheek Eind december werd een filmpje verspreid waarin de adviserende rol van de apotheker wordt benadrukt. Mocht u het nog niet gezien hebben, surf dan zeker eens naar de website van BAF om het te bekijken. Via kunt u het filmpje ook overnemen op uw eigen website. Het is geen promotiefilmpje maar een animatie waarin wordt uitgelegd waarom het belangrijk is het advies van een apotheker te vragen. Vraag het aan je apotheker, dan weet je 't zeker We verspreiden die kernboodschap niet enkel via de affiche en kalendertjes in de apotheek, de zakdoekjes die patiënten meekrijgen of het filmpje op diverse websites. Ook via de media wordt je aandacht op het apothekersadvies gevestigd. De media benaderen we tot aan de Farmabeurs, in totaal vier keer met een dossier rond zelfzorg. Het eerste dossier rond verkoudheden heeft u allicht al opgemerkt. Dat hangt ook samen met de verdeling van de zakdoekjes in alle deelnemende apotheken. Op die manier kunnen we er als apotheker allemaal samen aan werken om de rol van de apotheker bij zelfzorg extra te benadrukken! FARMACOLOGISCHE DAG 17 MAART 2012 Op zaterdag 17 maart 2012 organiseert Farmaleuven de Farmacologische Dag in samenwerking met Alfagen. Het thema van dit jaar is Multiculturele uitdagingen in de gezondheidszorg. Onze samenleving is de afgelopen decennia grondig veranderd. Nieuwe bevolkingsgroepen brengen nieuwe ziekten met zich mee en beleven chronische aandoeningen mogelijk op een andere manier. Zowel voor apothekers als voor artsen is het een hele uitdaging om vanuit dit perspectief te denken en adequaat te communiceren. De Farmacologische Dag wil achtergrond bieden bij deze uitdagingen en ruimte laten om over deze vragen na te denken en van elkaar good practices te leren. Een niet te missen bijeenkomst voor al wie de zorg om de patiënt centraal zet en daarbij niemand over het hoofd wil zien. In bijlage vindt u het programma en de praktische informatie. BAF-Flash maart

5 TWEEDE FARMACEUTISCH ZORGSYMPOSIUM 15 SEPTEMBER 2012 Wenst u als officina-apotheker de recentste ontwikkelingen in uw vakgebied te kennen? Neemt u de farmaceutische zorg voor uw patiënten ter harte en wenst u die te verbeteren? Bent u benieuwd om te weten hoe u de kwaliteit van uw zorg kunt meten? Was u erbij op de eerste editie van dit symposium of hebt u er niets dan goeds over gehoord? Mis dan zeker niet het tweede Belgische symposium over farmaceutische zorg. In 2010 vond het eerste Belgische pharmaceutical care symposium plaats met groot succes. Dit jaar wordt het symposium voor de tweede keer georganiseerd op zaterdag 15 september. Heeft u een passie voor farmaceutische zorg? Hou dan deze datum alvast vrij in uw agenda. Het programma is nog niet bekend. Wij houden u op de hoogte. Voor meer informatie kunt u binnenkort terecht op HOGERE TARIEVEN IN DE ROERENDE VOORHEFFING: HOE ZIT HET NU PRECIES? De nieuwe regering heeft aan het systeem van de roerende voorheffing heel wat wijzigingen aangebracht. De tarieven werden verhoogd en er werd een bijkomende heffing van 4% ingevoerd. We zetten de nieuwe regeling aan de hand van enkele concrete voorbeelden uiteen. Interesten Interesten werden vroeger belast aan 15%. Dat wordt nu in principe 21%. Hierop bestaan twee uitzonderingen. Voor de interesten van uw spaarboekje blijft de oude regeling bestaan. U betaalt geen belasting op de eerste schijf van euro en 15% op het bedrag dat u boven deze grens ontvangt. Voorbeeld: u ontvangt op uw spaarboekje euro interesten. U betaalt 15% RV op 500 euro ( ) = 75 euro. De Staatbons die eind 2011 nog door de regering-leterme werden uitgegeven en waarop werd ingeschreven tussen 24 november en 2 december. De inkomsten die u hieruit haalt blijven belast aan 15%. Dit verlaagd tarief van 15% geldt enkel voor deze specifieke Staatsbons. De opbrengsten van alle andere kapitalisatiebons en dergelijke zullen aan 21% belast worden, ook al heeft u er op ingeschreven voor er van de nieuwe wet sprake was. BAF-Flash maart

6 Dividenden Dividenden die vroeger al aan 25% werden belast, blijven aan 25%. Dividenden die vroeger van een lager tarief genoten (10, 15 of 20%) vallen nu ook onder het tarief van 21%. Dit geldt onder andere voor inkoopboni bij de inkoop van eigen aandelen. Ook hierop bestaat een belangrijke uitzondering: een liquidatiebonus (wat bij de ontbinding van een vennootschap wordt uitgekeerd boven de terugbetaling van het gestort kapitaal) blijft belast aan het bestaande gunsttarief van 10%. Een bijkomende heffing Bovendien werd er een bijkomende heffing van 4% ingevoerd op roerende inkomsten die de euro te boven gaan (dit wordt geïndexeerd euro voor het aanslagjaar 2013, dit is het inkomstenjaar 2012). De bijkomende heffing geldt niet voor : de inkomsten uit spaarboekjes de Staatsbons waarop werd ingeschreven tussen 24 november en 2 december 2011 de liquidatieboni de dividenden die al aan een RV van 25% onderworpen zijn Voorbeeld: u krijgt euro interest van een spaarboekje. Dit is meer dan euro. Op interesten uit spaarboekjes is de bijkomende heffing echter sowieso niet van toepassing. U betaalt 15% op euro ( van het vrijgesteld gedeelte) = 3.025,50. Hoe de grens van euro wordt berekend, is niet zo eenvoudig. In de eerste plaats wordt er rekening gehouden met de dividenden en intresten die zelf niet aan de bijkomende heffing zijn onderworpen. Worden echter niet meegeteld: het vrijgestelde deel van de inkomsten van spaarboekjes, m.a.w.: de eerste euro de eerder genoemde Staatsbons van de regering-leterme liquidatieboni Enkele voorbeelden: U ontvangt euro rente van een spaarboekje en euro aan dividenden. Toch zal u de grens niet overschrijden. De eerste euro van het spaarboekje wordt immers niet meegeteld. Daardoor blijft u net onder de grens: ( ) = U ontvangt euro van een spaarboekje en euro aan dividenden. Nu wordt de drempel wel overschreden: ( ) = De drempel wordt dus met euro overschreden. Op hoeveel moet u de bijkomende 4% dan betalen? U betaalt de bijkomende heffing op euro. Die laatste 170 euro slaat immers op het spaarboekje en ontsnapt aan de bijkomende heffing. U ontvangt een liquidatiebonus van euro en euro aan dividenden. Enkel de dividenden tellen mee: euro. De drempel wordt dus niet overschreden. Hoewel het niet expliciet in de wet staat, mogen we ervan uitgaan dat deze grens wordt beoordeeld per persoon en niet per gezin. Voor echtgenoten wordt de grens dus voor elk bepaald aan de hand van de eigen roerende inkomsten. BAF-Flash maart

7 De persoon (bv. de bank) die u de roerende inkomsten uitbetaalt is verplicht alle gegevens, inclusief de identificatie van u als verkrijger, aan een centraal aanspreekpunt door te geven. U kan dit enkel vermijden, door op voorhand toe te staan dat ook de bijkomende heffing onmiddellijk aan de bron ingehouden wordt. Niet langer bevrijdend Vroeger werkte de roerende voorheffing bevrijdend. Vanaf nu geldt er echter een algemene aangifteplicht: dit wil zeggen dat u in uw aangifte in de personenbelasting uw roerend inkomen alsnog moet aangeven. Enkel als de bijkomende heffing al aan de bron is ingehouden, ontsnapt u daaraan. Andere roerende inkomsten Alle andere roerende inkomsten, zoals lijfrenten, diverse inkomsten van roerende aard en inkomsten uit auteursrechten, blijven onderworpen aan het tarief van 15%. Ook voor deze inkomsten geldt de algemene aangifteplicht. Accounting & Tax Partners bvba HET RIZIV-STATUUT: EEN AANTAL AANDACHTSPUNTEN In het huidige politieke en economische klimaat bestaat er veel onduidelijkheid over de pensioenen. Niemand weet wat de toekomst voor ons in petto heeft en of ons pensioen toereikend zal zijn. Het beste is dus de touwtjes zelf in handen te nemen! Het RIZIV-statuut bestaat voor de apothekers reeds meer dan 40 jaar. Voor de meesten is het een vanzelfsprekendheid geworden om op die manier een mooi pensioenkapitaal op te bouwen. De RIZIV-premie is in de jaren 2005 tot 2010 met ruim 6,3% per jaar gestegen. En dat terwijl de inflatie in diezelfde periode slechts 2,18% bedroeg! De RIZIV-premie die apothekers jaarlijks ontvangen is dus zeker de moeite waard als men een interessant pensioenkapitaal wil opbouwen. Voor de apothekers die nu de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, loopt dit bedrag vaak op tot euro. Wilt u eind dit jaar weer de RIZIV-premie ontvangen? Vergeet dan niet voor 31 maart uw aanvraagformulier terug te sturen. Wordt uw RIZIV-contract door Curalia beheerd? U heeft van ons een brief ontvangen met uw aanvraagformulier. U hoeft deze enkel getekend naar ons terug te sturen. Wij zorgen voor de rest. U heeft uw RIZIV-contract niet bij Curalia onderschreven? Ook u kan bij ons terecht voor advies en al uw vragen. BAF-Flash maart

8 Curalia, opgericht door apothekers, beheert op de markt het grootste aantal RIZIV-contracten. Hierdoor hebben wij dan ook een ruime kennis in deze materie opgebouwd. U kunt ons steeds vrijblijvend contacteren. CURALIA, Tel: 02/ , Mail: STAPPEN ACTIEMAAND De Vlaamse overheid, het Agentschap Zorg en gezondheid, het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo s) en de universiteit Gent zetten in 2012 de campagne ' Stappen Vlaanderen' verder. Het idee achter ' Stappen' is eenvoudig. Mensen voor wie de drempel naar sport te groot is of daar weinig tijd voor hebben, kunnen toch een actieve levensstijl opbouwen en gezondheidsvoordelen bekomen dankzij het zetten van dagelijks stappen. De stappen actiemaand loopt tot einde maart Mensen kunnen in deze periode bij hun apotheker een betrouwbare stappenteller*(yamax Digiwalker SW-200 of de Omron Walking Style 1) aankopen aan een Vlaamse voordeelprijs ( i.p.v. 27). Dit pakket (stappenteller, stappendagboekje en handleiding) kunt u bij uw groothandel bestellen. Bij een eerste levering ontvangt u een affiche met Pol Goossens waarmee u promotie voor het stappentellerspakket kan maken (zie ook op onze website Meer folders en een affiche zijn eveneens bij uw groothandel te verkrijgen. CNK codes stappentellers* VitaMed voor het specifieke 10000stappen pakket met Yamax Digiwalker SW-200, CNK-code: MSH stappentellerpakket met Omron Walking Style One, CNK-code: (zwart), CNK-code: (rood), CNK-code: (wit) Farmaceutische zorg - tips Enkele tips die u kunt meegeven: ga te voet of met de fiets naar het werk of de winkel, neem de trap in plaats van de lift, wandel regelmatig met de hond, speel met uw (klein)kinderen Het zijn kleine dagelijkse aanpassingen die de gezondheid zeker ten goede kunnen komen stappen op Thuis Een paar weken terug heeft u misschien in de serie Thuis de competitie tussen Yvette en Frank gevolgd... Wie naar Thuis kijkt, herkent het advies dat in de serie gegeven werd. Op kunt u weldra ook de fragmenten uit Thuis nog eens bekijken. Voor meer info: BAF-Flash maart

9 Dit project kwam tot stand dankzij samenwerking tussen de Vlaamse overheid, het Agentschap Zorg en gezondheid, het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo s), Universiteit Gent, VIGeZ (www.vigez.be) en het Vlaams Apothekers Netwerk. HET KWALITEITSHANDBOEK IN HET VIZIER VAN DE INSPECTEURS Onlangs verscheen een nieuwsbrief van MyQualityAssistant met deze titel. Daarin werd aangekondigd welke prioriteiten de Farmaceutische Inspectie zal hanteren in verband met het kwaliteitshandboek dat sinds 1 januari verplicht is. De komende maanden zullen de Farmaceutisch Inspecteurs bijzonder aandacht besteden aan enkele specifieke punten tijdens hun routine-inspecties bij de apothekers. Betreffende het Kwaliteitshandboek, zullen ze vooral de toepassing van de hoofdstukken Personeel en Bereidingen onder de loep nemen. Voor het hoofdstuk "Personeel", zal de controle vooral gericht zijn op de aanwezigheid van de volgende documenten : Organigram en beschrijving van de verantwoordelijkheden, Verslagbladen van overleg tussen de leden van het apotheekteam, Evaluatieverslag van navorming, Hygiëneregels. Van het hoofdstuk "Magistrale en officinale bereidingen" zullen volgende documenten gecontroleerd worden: Magistrale bereiding: bereidingsverslag, Officinale bereiding: protocollen en bereidingsverslagen Vanaf begin deze maand hebben de inspecteurs van het FAGG ook bijzondere aandacht voor de trituraties die u gebruikt. Zij kunnen deze meenemen voor een gehaltebepaling. De volledig informatie vindt u op onder BAF-Actua. Wie zich wil inschrijven voor de nieuwsbrief van MyQualityAssitant kan daarvoor een sturen naar BAF-Flash maart

10 INSCHRIJVEN KAN NOG VOOR P4F De patiënt, Internet & ehealth op 6/03/2012 en 3/05/2012 P4F Samenwerken & Visie gezondheidszorg op 17/04/2012 en 12/06/2012 AZ-Lessenreeks Alarmsignalen bij zelfzorg op 8 en 30 mei 2012 Raadpleeg ook onze activiteitenkalender in bijlage of surf naar onze website. FAMILIENIEUWS Op 9 februari 2012 werd Fons geboren, zoontje van onze collega Staf Loncke en Joke Lecluse uit Izegem. Een dikke proficiat! BAF-Flash maart

Apotheekenquête: hoe zie jij de toekomst? 4 Patiënt centraal 6 Vrij beroep onder druk 7 Robotica werkt. Wat verwacht jij van de apotheek van morgen?

Apotheekenquête: hoe zie jij de toekomst? 4 Patiënt centraal 6 Vrij beroep onder druk 7 Robotica werkt. Wat verwacht jij van de apotheek van morgen? 4 Patiënt centraal 6 Vrij beroep onder druk 7 Robotica werkt Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/apotheker Wat verwacht jij van de apotheek van morgen?

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

In de praktijk. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2013

In de praktijk. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2013 In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2013 Beleggen in tijden van crisis In het huidige klimaat vraagt u zich misschien af hoe u uw investeringen kan laten renderen en de inflatie

Nadere informatie

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later JUN 2015 Nu al leuk voor later Lees over: 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer 2 Woord vooraf Je pensioen: daar denk je misschien niet

Nadere informatie

voorzie! Zo kiest u de beste spaarrekening Karel Puttemans Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck p. 6

voorzie! Zo kiest u de beste spaarrekening Karel Puttemans Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck p. 6 met praktische tips voor uw spaargeld oktober 2013 Karel Puttemans Product Manager Sparen Zo kiest u de beste spaarrekening p. 9 voorzie! Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

In deze KOVAGberichten

In deze KOVAGberichten In deze KOVAGberichten De herstructurering van KOVAG uit de doeken 3 Hoe evalueert U uw medewerkers? 15 De meest actuele informatie over het NVS 11 Apotenor Van Daele zingt voor het goede doel 20 Editoriaal

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

België-Belgique P.B. GENT 3/6221. Op zoek naar evenwicht. 14e jaargang driemaandelijks maart 2012 afgiftekantoor Gent X P2A8099

België-Belgique P.B. GENT 3/6221. Op zoek naar evenwicht. 14e jaargang driemaandelijks maart 2012 afgiftekantoor Gent X P2A8099 België-Belgique P.B. GENT 3/6221 1 Op zoek naar evenwicht 14e jaargang driemaandelijks maart 2012 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Inhoud 4 Editoriaal De stem van de zelfstandige financiële tussenpersonen

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

e VZW een goed idee?

e VZW een goed idee? e VZW een goed idee? COLOFON september 08 V.U. Pieter Michiels Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw Lange Kievitstraat 74 2018 Antwerpen Tel 03 231 16 20 fax 03 232 63 92 info@scoutsengidsenvlaanderen.be www.scoutsengidsenvlaanderen.be

Nadere informatie

In de praktijk. Vrouwen in de praktijk

In de praktijk. Vrouwen in de praktijk In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen maart 2013 U wordt arts: wat nu? Bij Bank J.Van Breda & C zijn we gespecialiseerd in uw sector en staan we klaar om u zowel professioneel als privé

Nadere informatie

Restaurantkosten veilig voor 309%?

Restaurantkosten veilig voor 309%? tipsenadvies-vennootschap.be Veertiendaags alles wat u zeker moet weten om optimaal om te springen met uw vennootschap 5 jaargang - nummer 18 30 augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... 309%-aanslag

Nadere informatie

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief Pensioen Nieuwsbrief nummer 6 > jaargang 4 > SEPTEMBER 2007 inhoud > Jaarbericht 2006 onderdeel van nieuwsbrief [p.1] I Tom Gallagher over het Nederlands pensioenbeleid [p.1] I Peter van Dijk over het

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C38 WON3 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 20 oktober 2011 2 Commissievergadering nr. C38 WON3 (2011-2012) 20

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN Pensioenblad voor cabinepersoneel van KLM/KLC JAARGANG 14 APRIL 2015 ALLES OVER DE NAP TIPS VOOR EEN WELOVERWOGEN BESLUIT PENSIOEN IN 2015 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ NETTO AANVULLEND PENSIOEN

Nadere informatie

De apotheker en de gemeente

De apotheker en de gemeente Veranderingen in de zorg: de wijk aan zet! Neemt u het initiatief? Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie De apotheker en de gemeente Veranderingen in de zorg: de wijk aan zet!

Nadere informatie

VERSLAG DENKDAG DE (IDEALE) EERSTE LIJN

VERSLAG DENKDAG DE (IDEALE) EERSTE LIJN België/Belgique P.B. 3000 LEUVEN MAIL 2/3974 TIJDSCHRIFT Afzendadres: Vlaams Patiëntenplatform vzw - Groenveldstraat 15-3001 Heverlee v.u. G. Reynders-Broos Wijnegemsteenweg 70 Bus 005 2970 s Gravenwezel

Nadere informatie

sectorlink magazine De dag dat ik gefrustreerd geraak, trek ik de stekker eruit Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder UNIZO

sectorlink magazine De dag dat ik gefrustreerd geraak, trek ik de stekker eruit Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder UNIZO De dag dat ik gefrustreerd geraak, trek ik de stekker eruit Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder sectorlink magazine UNIZO THEMA Sectororganisaties in tijden van crisis De economische crisis is ook

Nadere informatie

Haalt zij straks haar pensioendroom?

Haalt zij straks haar pensioendroom? 1 Naam: Petra Schreurs (48) Samenwonend met: Rijk Gijsen en hun Mechelse herder Mirza Baan: Coördinator Packing bij CSC afdeling Outbound in Beringe Genoeg pensioen: Niet helemaal. Daarom spaar ik. Een

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT Cliëntraadpleging Platform Vitale Vaten Rapportage Weesp, mei 2007 Colofon Titel: Opdrachtgever: Onderzoek Auteur Datum en Plaats De stem van de patiënt

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt Ben je gepassioneerd over je idee? Begrijp je welk probleem jouw idee oplost voor jouw (potentiële) klanten? Weet je wie er geïnteresseerd

Nadere informatie

In de praktijk. U gaat met vakantie? Bekijk onze checklist

In de praktijk. U gaat met vakantie? Bekijk onze checklist In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen juni 2013 Expertise: goede keuzes voor uw successieplanning Beleggings- en overlijdensverzekeringen zijn handige hulpmiddelen om uw successieplanning

Nadere informatie