BAF-FLASH MAART 2012 KORT NIEUWS VAN UW VLAAMS-BRABANTSE VERENIGING INHOUD REDACTIE. BAF-Flash maart EEN NIEUW BESTUUR BIJ BAF...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BAF-FLASH MAART 2012 KORT NIEUWS VAN UW VLAAMS-BRABANTSE VERENIGING INHOUD REDACTIE. BAF-Flash maart 2012 1. EEN NIEUW BESTUUR BIJ BAF..."

Transcriptie

1 BAF-FLASH MAART 2012 KORT NIEUWS VAN UW VLAAMS-BRABANTSE VERENIGING INHOUD EEN NIEUW BESTUUR BIJ BAF... pg 2 INFORMATIEAVOND ROND BESPARINGSMAATREGELEN VAN REGERING MET IMPACT VOOR DE APOTHEKER... pg 2 HET VLAAMS APOTHEKERSNETWERK (VAN) OFFICIEEL VAN START... pg 2 AZ-PROJECT FASE V... pg 3 FARMACOLOGISCHE DAG 17 MAART pg 4 TWEEDE FARMACEUTISCH ZORGSYMPOSIUM 15 SEPTEMBER pg 5 HOGERE TARIEVEN IN DE ROERENDE VOORHEFFING; HOE ZIT HET NU PRECIES?... pg 5 HET RIZIV-STATUUT: EEN AANTAL AANDACHTSPUNTEN... pg STAPPEN ACTIEMAAND... pg 8 HET KWALITEITSHANDBOEK IN HET VIZIER VAN DE INSPECTEURS... pg 9 INSCHRIJVEN KAN NOG VOOR... pg 10 FAMILIENIEUWS... pg 10 REDACTIE Ann Geuens Bieke Pauwels Els Seré Marie Van de Putte Lieven Zwaenepoel An Van de Vijver BAF-Flash maart

2 EEN NIEUW BESTUUR BIJ BAF Graag laten we u weten dat op de Algemeen Statutaire Vergadering van BAF dd. 29/02/2012 de volgende Raad van Bestuur werd geïnstalleerd : Apr. H. Deneyer - voorzitter Apr. D. Goethals - secretaris/penningsmeester Apr. L. Zwaenepoel - ondervoorzitter Apr. J. Bombeek - bestuurder Apr. K. De Prater - bestuurder Apr. M. Lambrechts - bestuurder Apr. R. Luyten - bestuurder Apr. S. Sutens - bestuurder INFORMATIEAVOND ROND BESPARINGSMAATREGELEN VAN REGERING MET IMPACT VOOR DE APOTHEKER Op 7 maart 2012 organiseert BAF een informatieavond over de impact voor de apotheker van de besparingsmaatregelen van de Elio-regering en het bijhorend Vlinderakkoord. Uiteraard zal het niet gaan over van horen zeggen want u wordt ingelicht door degene die aan de bron geïnformeerd is: met name apotheker Filip Babylon, voorzitter APB. Datum: 7/3/2012 Aanvangsuur: uur Waar: Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven Inschrijven kan nog via onze website. HET VLAAMS APOTHEKERSNETWERK (VAN) OFFICIEEL VAN START Donderdag 15 december 2011 werd het Vlaams Apothekersnetwerk, VAN vzw, opgericht. VAN is een samenwerkingsverband van de Vlaamse beroepsverenigingen. Door de defederalisering zijn heel wat bevoegdheden in verband met preventie, zorg en gezondheid naar de Vlaamse overheid overgeheveld. Het is dus belangrijk om ook op Vlaams niveau met één stem te spreken voor de apothekers. Het Vlaams Apothekers Netwerk heeft als doel de belangen van de zelfstandige apotheek en de apothekers in de Vlaamse gezondheidszorg behartigen, te versterken en verder te ontwikkelen BAF-Flash maart

3 de positie van de Vlaamse officina- apotheker te omkaderen en verder uit te bouwen als essentiële en actieve partner binnen een constructief Vlaams gezondheidsbeleid stimuleren, ontwikkelen en promoten van de meerwaarde van de Vlaamse officina-apotheker, waarbij de gezondheid en de belangen van de patiënt centraal staan, om bij te dragen tot een betere volksgezondheid; waarborgen en verder ontwikkelen van de vrije beroepsuitoefening in de voor het publiek opengestelde apotheek wetenschappelijke projecten uitwerken en ondersteunen Samenstelling Raad van Bestuur Voorzitter: Marc Degroote Penningmeester: Thierry De Heyn Secretaris: Dorothy Goethals Andere leden van de Raad van Bestuur: Dirk Vos en Dimitri Segaert Dagelijks Bestuur De Raad van Bestuur heeft apr. Hilde Deneyer (tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van BAF) benoemd als algemeen directeur. Haar taak bestaat erin om het dagelijks bestuur waar te nemen in nauw overleg met de voorzitter. Tevens staat zij in voor de contacten met de Vlaamse Overheid en de coördinatie van bestaande en nieuwe Vlaamse projecten. De zetel is gevestigd in het Huis der Apothekers in Leuven. BAF vaardigt apr. Dorothy Goethals (penningmeester BAF) en apr. Hilde Deneyer af om u te vertegenwoordigen. AZ-PROJECT FASE V Samen staan we sterk De apotheek is laagdrempelig en daarom is de apotheker vaak de eerste tot wie mensen zich richten voor advies om hun ongemakken te verlichten. U levert het juiste OTC-product af, met het nodige advies, een pakje papieren zakdoekjes én een kalendertje van Nog een reden nodig om nu in te schrijven voor AZ? Lessenpakket: 'Alarmsignalen bij zelfzorg' Heel wat apothekers die zich voor AZ inschrijven, nemen sowieso ook de lessenreeks erbij. Bijna niemand schrijft zich voor een item in zonder ook de lessenreeks erbij te nemen. U ontvangt het campagnemateriaal zo snel mogelijk nadat u hebt ingeschreven. Het gaat om 300 pakken papieren zakdoekjes, 300 kalendertjes van 2012 en een affiche met de vijf vragen voor in de apotheek. In Leuven vinden de lessen plaats op 8 mei en 30 mei. Beide lessen zijn aan elkaar gelinkt maar volgen elkaar niet op. De ene les zal medicatiegericht zijn, als de patiënt naar u komt met de vraag naar een bepaald geneesmiddel. De andere les legt de nadruk op symptomen waarbij de patiënt u om advies komt vragen. In deze les komen verschillende casussen aan bod waarbij met een interactief BAF-Flash maart

4 stemsysteem ook uw mening van belang is. Telkens wordt aandacht besteed aan wat u als apotheker zelf kunt en wanneer u moet doorverwijzen. Filmpje op website van elke apotheek Eind december werd een filmpje verspreid waarin de adviserende rol van de apotheker wordt benadrukt. Mocht u het nog niet gezien hebben, surf dan zeker eens naar de website van BAF om het te bekijken. Via kunt u het filmpje ook overnemen op uw eigen website. Het is geen promotiefilmpje maar een animatie waarin wordt uitgelegd waarom het belangrijk is het advies van een apotheker te vragen. Vraag het aan je apotheker, dan weet je 't zeker We verspreiden die kernboodschap niet enkel via de affiche en kalendertjes in de apotheek, de zakdoekjes die patiënten meekrijgen of het filmpje op diverse websites. Ook via de media wordt je aandacht op het apothekersadvies gevestigd. De media benaderen we tot aan de Farmabeurs, in totaal vier keer met een dossier rond zelfzorg. Het eerste dossier rond verkoudheden heeft u allicht al opgemerkt. Dat hangt ook samen met de verdeling van de zakdoekjes in alle deelnemende apotheken. Op die manier kunnen we er als apotheker allemaal samen aan werken om de rol van de apotheker bij zelfzorg extra te benadrukken! FARMACOLOGISCHE DAG 17 MAART 2012 Op zaterdag 17 maart 2012 organiseert Farmaleuven de Farmacologische Dag in samenwerking met Alfagen. Het thema van dit jaar is Multiculturele uitdagingen in de gezondheidszorg. Onze samenleving is de afgelopen decennia grondig veranderd. Nieuwe bevolkingsgroepen brengen nieuwe ziekten met zich mee en beleven chronische aandoeningen mogelijk op een andere manier. Zowel voor apothekers als voor artsen is het een hele uitdaging om vanuit dit perspectief te denken en adequaat te communiceren. De Farmacologische Dag wil achtergrond bieden bij deze uitdagingen en ruimte laten om over deze vragen na te denken en van elkaar good practices te leren. Een niet te missen bijeenkomst voor al wie de zorg om de patiënt centraal zet en daarbij niemand over het hoofd wil zien. In bijlage vindt u het programma en de praktische informatie. BAF-Flash maart

5 TWEEDE FARMACEUTISCH ZORGSYMPOSIUM 15 SEPTEMBER 2012 Wenst u als officina-apotheker de recentste ontwikkelingen in uw vakgebied te kennen? Neemt u de farmaceutische zorg voor uw patiënten ter harte en wenst u die te verbeteren? Bent u benieuwd om te weten hoe u de kwaliteit van uw zorg kunt meten? Was u erbij op de eerste editie van dit symposium of hebt u er niets dan goeds over gehoord? Mis dan zeker niet het tweede Belgische symposium over farmaceutische zorg. In 2010 vond het eerste Belgische pharmaceutical care symposium plaats met groot succes. Dit jaar wordt het symposium voor de tweede keer georganiseerd op zaterdag 15 september. Heeft u een passie voor farmaceutische zorg? Hou dan deze datum alvast vrij in uw agenda. Het programma is nog niet bekend. Wij houden u op de hoogte. Voor meer informatie kunt u binnenkort terecht op HOGERE TARIEVEN IN DE ROERENDE VOORHEFFING: HOE ZIT HET NU PRECIES? De nieuwe regering heeft aan het systeem van de roerende voorheffing heel wat wijzigingen aangebracht. De tarieven werden verhoogd en er werd een bijkomende heffing van 4% ingevoerd. We zetten de nieuwe regeling aan de hand van enkele concrete voorbeelden uiteen. Interesten Interesten werden vroeger belast aan 15%. Dat wordt nu in principe 21%. Hierop bestaan twee uitzonderingen. Voor de interesten van uw spaarboekje blijft de oude regeling bestaan. U betaalt geen belasting op de eerste schijf van euro en 15% op het bedrag dat u boven deze grens ontvangt. Voorbeeld: u ontvangt op uw spaarboekje euro interesten. U betaalt 15% RV op 500 euro ( ) = 75 euro. De Staatbons die eind 2011 nog door de regering-leterme werden uitgegeven en waarop werd ingeschreven tussen 24 november en 2 december. De inkomsten die u hieruit haalt blijven belast aan 15%. Dit verlaagd tarief van 15% geldt enkel voor deze specifieke Staatsbons. De opbrengsten van alle andere kapitalisatiebons en dergelijke zullen aan 21% belast worden, ook al heeft u er op ingeschreven voor er van de nieuwe wet sprake was. BAF-Flash maart

6 Dividenden Dividenden die vroeger al aan 25% werden belast, blijven aan 25%. Dividenden die vroeger van een lager tarief genoten (10, 15 of 20%) vallen nu ook onder het tarief van 21%. Dit geldt onder andere voor inkoopboni bij de inkoop van eigen aandelen. Ook hierop bestaat een belangrijke uitzondering: een liquidatiebonus (wat bij de ontbinding van een vennootschap wordt uitgekeerd boven de terugbetaling van het gestort kapitaal) blijft belast aan het bestaande gunsttarief van 10%. Een bijkomende heffing Bovendien werd er een bijkomende heffing van 4% ingevoerd op roerende inkomsten die de euro te boven gaan (dit wordt geïndexeerd euro voor het aanslagjaar 2013, dit is het inkomstenjaar 2012). De bijkomende heffing geldt niet voor : de inkomsten uit spaarboekjes de Staatsbons waarop werd ingeschreven tussen 24 november en 2 december 2011 de liquidatieboni de dividenden die al aan een RV van 25% onderworpen zijn Voorbeeld: u krijgt euro interest van een spaarboekje. Dit is meer dan euro. Op interesten uit spaarboekjes is de bijkomende heffing echter sowieso niet van toepassing. U betaalt 15% op euro ( van het vrijgesteld gedeelte) = 3.025,50. Hoe de grens van euro wordt berekend, is niet zo eenvoudig. In de eerste plaats wordt er rekening gehouden met de dividenden en intresten die zelf niet aan de bijkomende heffing zijn onderworpen. Worden echter niet meegeteld: het vrijgestelde deel van de inkomsten van spaarboekjes, m.a.w.: de eerste euro de eerder genoemde Staatsbons van de regering-leterme liquidatieboni Enkele voorbeelden: U ontvangt euro rente van een spaarboekje en euro aan dividenden. Toch zal u de grens niet overschrijden. De eerste euro van het spaarboekje wordt immers niet meegeteld. Daardoor blijft u net onder de grens: ( ) = U ontvangt euro van een spaarboekje en euro aan dividenden. Nu wordt de drempel wel overschreden: ( ) = De drempel wordt dus met euro overschreden. Op hoeveel moet u de bijkomende 4% dan betalen? U betaalt de bijkomende heffing op euro. Die laatste 170 euro slaat immers op het spaarboekje en ontsnapt aan de bijkomende heffing. U ontvangt een liquidatiebonus van euro en euro aan dividenden. Enkel de dividenden tellen mee: euro. De drempel wordt dus niet overschreden. Hoewel het niet expliciet in de wet staat, mogen we ervan uitgaan dat deze grens wordt beoordeeld per persoon en niet per gezin. Voor echtgenoten wordt de grens dus voor elk bepaald aan de hand van de eigen roerende inkomsten. BAF-Flash maart

7 De persoon (bv. de bank) die u de roerende inkomsten uitbetaalt is verplicht alle gegevens, inclusief de identificatie van u als verkrijger, aan een centraal aanspreekpunt door te geven. U kan dit enkel vermijden, door op voorhand toe te staan dat ook de bijkomende heffing onmiddellijk aan de bron ingehouden wordt. Niet langer bevrijdend Vroeger werkte de roerende voorheffing bevrijdend. Vanaf nu geldt er echter een algemene aangifteplicht: dit wil zeggen dat u in uw aangifte in de personenbelasting uw roerend inkomen alsnog moet aangeven. Enkel als de bijkomende heffing al aan de bron is ingehouden, ontsnapt u daaraan. Andere roerende inkomsten Alle andere roerende inkomsten, zoals lijfrenten, diverse inkomsten van roerende aard en inkomsten uit auteursrechten, blijven onderworpen aan het tarief van 15%. Ook voor deze inkomsten geldt de algemene aangifteplicht. Accounting & Tax Partners bvba HET RIZIV-STATUUT: EEN AANTAL AANDACHTSPUNTEN In het huidige politieke en economische klimaat bestaat er veel onduidelijkheid over de pensioenen. Niemand weet wat de toekomst voor ons in petto heeft en of ons pensioen toereikend zal zijn. Het beste is dus de touwtjes zelf in handen te nemen! Het RIZIV-statuut bestaat voor de apothekers reeds meer dan 40 jaar. Voor de meesten is het een vanzelfsprekendheid geworden om op die manier een mooi pensioenkapitaal op te bouwen. De RIZIV-premie is in de jaren 2005 tot 2010 met ruim 6,3% per jaar gestegen. En dat terwijl de inflatie in diezelfde periode slechts 2,18% bedroeg! De RIZIV-premie die apothekers jaarlijks ontvangen is dus zeker de moeite waard als men een interessant pensioenkapitaal wil opbouwen. Voor de apothekers die nu de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, loopt dit bedrag vaak op tot euro. Wilt u eind dit jaar weer de RIZIV-premie ontvangen? Vergeet dan niet voor 31 maart uw aanvraagformulier terug te sturen. Wordt uw RIZIV-contract door Curalia beheerd? U heeft van ons een brief ontvangen met uw aanvraagformulier. U hoeft deze enkel getekend naar ons terug te sturen. Wij zorgen voor de rest. U heeft uw RIZIV-contract niet bij Curalia onderschreven? Ook u kan bij ons terecht voor advies en al uw vragen. BAF-Flash maart

8 Curalia, opgericht door apothekers, beheert op de markt het grootste aantal RIZIV-contracten. Hierdoor hebben wij dan ook een ruime kennis in deze materie opgebouwd. U kunt ons steeds vrijblijvend contacteren. CURALIA, Tel: 02/ , Mail: STAPPEN ACTIEMAAND De Vlaamse overheid, het Agentschap Zorg en gezondheid, het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo s) en de universiteit Gent zetten in 2012 de campagne ' Stappen Vlaanderen' verder. Het idee achter ' Stappen' is eenvoudig. Mensen voor wie de drempel naar sport te groot is of daar weinig tijd voor hebben, kunnen toch een actieve levensstijl opbouwen en gezondheidsvoordelen bekomen dankzij het zetten van dagelijks stappen. De stappen actiemaand loopt tot einde maart Mensen kunnen in deze periode bij hun apotheker een betrouwbare stappenteller*(yamax Digiwalker SW-200 of de Omron Walking Style 1) aankopen aan een Vlaamse voordeelprijs ( i.p.v. 27). Dit pakket (stappenteller, stappendagboekje en handleiding) kunt u bij uw groothandel bestellen. Bij een eerste levering ontvangt u een affiche met Pol Goossens waarmee u promotie voor het stappentellerspakket kan maken (zie ook op onze website Meer folders en een affiche zijn eveneens bij uw groothandel te verkrijgen. CNK codes stappentellers* VitaMed voor het specifieke 10000stappen pakket met Yamax Digiwalker SW-200, CNK-code: MSH stappentellerpakket met Omron Walking Style One, CNK-code: (zwart), CNK-code: (rood), CNK-code: (wit) Farmaceutische zorg - tips Enkele tips die u kunt meegeven: ga te voet of met de fiets naar het werk of de winkel, neem de trap in plaats van de lift, wandel regelmatig met de hond, speel met uw (klein)kinderen Het zijn kleine dagelijkse aanpassingen die de gezondheid zeker ten goede kunnen komen stappen op Thuis Een paar weken terug heeft u misschien in de serie Thuis de competitie tussen Yvette en Frank gevolgd... Wie naar Thuis kijkt, herkent het advies dat in de serie gegeven werd. Op kunt u weldra ook de fragmenten uit Thuis nog eens bekijken. Voor meer info: BAF-Flash maart

9 Dit project kwam tot stand dankzij samenwerking tussen de Vlaamse overheid, het Agentschap Zorg en gezondheid, het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo s), Universiteit Gent, VIGeZ (www.vigez.be) en het Vlaams Apothekers Netwerk. HET KWALITEITSHANDBOEK IN HET VIZIER VAN DE INSPECTEURS Onlangs verscheen een nieuwsbrief van MyQualityAssistant met deze titel. Daarin werd aangekondigd welke prioriteiten de Farmaceutische Inspectie zal hanteren in verband met het kwaliteitshandboek dat sinds 1 januari verplicht is. De komende maanden zullen de Farmaceutisch Inspecteurs bijzonder aandacht besteden aan enkele specifieke punten tijdens hun routine-inspecties bij de apothekers. Betreffende het Kwaliteitshandboek, zullen ze vooral de toepassing van de hoofdstukken Personeel en Bereidingen onder de loep nemen. Voor het hoofdstuk "Personeel", zal de controle vooral gericht zijn op de aanwezigheid van de volgende documenten : Organigram en beschrijving van de verantwoordelijkheden, Verslagbladen van overleg tussen de leden van het apotheekteam, Evaluatieverslag van navorming, Hygiëneregels. Van het hoofdstuk "Magistrale en officinale bereidingen" zullen volgende documenten gecontroleerd worden: Magistrale bereiding: bereidingsverslag, Officinale bereiding: protocollen en bereidingsverslagen Vanaf begin deze maand hebben de inspecteurs van het FAGG ook bijzondere aandacht voor de trituraties die u gebruikt. Zij kunnen deze meenemen voor een gehaltebepaling. De volledig informatie vindt u op onder BAF-Actua. Wie zich wil inschrijven voor de nieuwsbrief van MyQualityAssitant kan daarvoor een sturen naar BAF-Flash maart

10 INSCHRIJVEN KAN NOG VOOR P4F De patiënt, Internet & ehealth op 6/03/2012 en 3/05/2012 P4F Samenwerken & Visie gezondheidszorg op 17/04/2012 en 12/06/2012 AZ-Lessenreeks Alarmsignalen bij zelfzorg op 8 en 30 mei 2012 Raadpleeg ook onze activiteitenkalender in bijlage of surf naar onze website. FAMILIENIEUWS Op 9 februari 2012 werd Fons geboren, zoontje van onze collega Staf Loncke en Joke Lecluse uit Izegem. Een dikke proficiat! BAF-Flash maart

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

BAF-FLASH JANUARI 2011

BAF-FLASH JANUARI 2011 BAF-FLASH JANUARI 2011 KORT NIEUWS VAN UW VLAAMS-BRABANTSE VERENIGING INHOUD WOORDJE VAN DE VOORZITTER... pg 2 KWALITEITSHANDBOEK VANAF 1/1/2012 VERPLICHT IN DE APOTHEEK: BAF ORGANISEERT WORKSHOP...pg

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) Q1 Wat is een bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q2 Wie is onderhevig aan de bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q3 Hoe wordt de bijkomende heffing op roerende inkomsten

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy Dany De Decker Francisco Javier Cócera Vlaamse dag 24 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Agenda Inleiding (wat maakt onze situatie zo speciaal?) Waar

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting?

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting? Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 %, verhoogd met de aanvullende crisisbelasting van 3 % komt dat neer op 33,99 %. Vennootschappen die een beperkt belastbaar inkomen hebben, kunnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Advocaat Ferenc Ballegeer

Advocaat Ferenc Ballegeer November 2012 - Nieuwsbrief nr. 2 Advocaat Ferenc Ballegeer Vermogensplanning fiscaal recht Beste Lezer, Dit is het tweede nummer van mijn nieuwsbrief, gewijd aan de nieuwe belastingmaatregelen die de

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50.

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50. Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? Inhoud De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

De realisatie van uw eigen Kwaliteitshandboek

De realisatie van uw eigen Kwaliteitshandboek De realisatie van uw eigen Kwaliteitshandboek Hoe ondersteunt de BV mij hierin? KB 2009: implementatie Hoe begin IK eraan? KB 2009: Onderrichtingen der apothekers = wettekst van 20 pagina s + 5 bijlagen

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Voorstel ontwerpbeslissing deelname gemeente aan 10.000-stappenclash

Voorstel ontwerpbeslissing deelname gemeente aan 10.000-stappenclash deelname gemeente aan 10.000-stappenclash Rubriek Wetten en decreten NDC code: 633.3 (Logo vzw (Lokaal Gezondheidsoverleg )) Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. Het preventiedecreet

Nadere informatie

IN 2016 IN ÉÉN KEER LID VAN BAF ÉN IPSA

IN 2016 IN ÉÉN KEER LID VAN BAF ÉN IPSA IN 2016 IN ÉÉN KEER LID VAN BAF ÉN IPSA Beste collega Beste BAF-lid Het einde van het jaar komt in zicht Tijd om je lidmaatschappen te hernieuwen. Dit jaar kan je in één keer je lidmaatschap voor BAF én

Nadere informatie

Mogelijke problemen met stappentellers

Mogelijke problemen met stappentellers Mogelijke problemen met stappentellers Stappentellers door het 10.000 stappen-project ondersteund (via onafhankelijke criteria): Yamax digiwalker (SW-200) Omron Walking Style One (ouder model) Omron Walking

Nadere informatie

Debat: 'Apothekers aan het woord

Debat: 'Apothekers aan het woord Debat: 'Apothekers aan het woord Hoe staan zorgverleners ten opzichte van de uitdagingen in de zorgsector? Welke hervormingen zijn voor hen aan de orde? Hoe zien ze hun beroep evolueren in de toekomst?

Nadere informatie

IN 2016 IN ÉÉN KEER LID VAN BAF ÉN IPSA

IN 2016 IN ÉÉN KEER LID VAN BAF ÉN IPSA IN 2016 IN ÉÉN KEER LID VAN BAF ÉN IPSA Beste collega Beste BAF-lid Het einde van het jaar komt in zicht Tijd om je lidmaatschappen te hernieuwen. Dit jaar kan je je lidmaatschap voor BAF én voor IPSA

Nadere informatie

Fiscaliteit is onze passie, onze passie is uw voordeel.

Fiscaliteit is onze passie, onze passie is uw voordeel. Fiscaliteit is onze passie, onze passie is uw voordeel. E. Banningstraat 41-47-B - 2000 Antwerpen Tel.: 03 225 52 30 - Fax: 03 225 52 33 E-mail: info@dehoon.be - www.dehoon.be Hoe betaal ik écht minder

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De incorporatie van reeds belaste reserves in kapitaal: interessant voor u? Datum 16 juli 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Welkom bij uw apotheker

Welkom bij uw apotheker Welkom bij uw apotheker Eerstelijnsgezondheidswerker De apotheker Als volwaardige zorgverstrekker neemt de apotheker een centrale plaats in binnen ons gezondheidsstelsel. Hij is steeds bereikbaar zonder

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

Proficiat, je hebt een belangrijke stap gezet: je hebt een stappenteller

Proficiat, je hebt een belangrijke stap gezet: je hebt een stappenteller Elke stap telt! Inleiding Proficiat, je hebt een belangrijke stap gezet: je hebt een stappenteller gekocht! Noteer hier elke dag het dat je gezet hebt. Doe dat telkens in de linkerkolom, net voor het slapengaan.

Nadere informatie

Proficiat, je hebt een belangrijke stap gezet: je hebt een stappenteller

Proficiat, je hebt een belangrijke stap gezet: je hebt een stappenteller Elke stap telt! Inleiding Proficiat, je hebt een belangrijke stap gezet: je hebt een stappenteller gekocht! Noteer hier elke dag het dat je gezet hebt. Doe dat telkens in de linkerkolom, net voor het slapengaan.

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Persdossier. De apotheek in gevaar Apothekers voeren actie. Algemene Pharmaceutische Bond. De meerwaarde van de zelfstandige apotheker

Persdossier. De apotheek in gevaar Apothekers voeren actie. Algemene Pharmaceutische Bond. De meerwaarde van de zelfstandige apotheker Persdossier De apotheek in gevaar Apothekers voeren actie Algemene Pharmaceutische Bond De meerwaarde van de zelfstandige apotheker voor de gezondheid van zijn patiënt ontwikkelen, ontplooien en ondersteunen.

Nadere informatie

LID WORDEN VAN BAF IN 2016

LID WORDEN VAN BAF IN 2016 LID WORDEN VAN BAF IN 2016 DE VOORDELEN VAN HET BAF-LIDMAATSCHAP Je kan kosteloos deelnemen aan een ruim en gevarieerd aanbod aan infoavonden, vormingen en netwerkactiviteiten. Wetenschappelijk, economisch

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon:

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon: aangeboden door www.boekhouder.be Trouwe lezers van onze website weten dat we enthousiast zijn over het systeem van de Winwinlening dat in 2006 boven de doopvont werd gehouden door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler 21 juni 2012 Koen Van Duyse Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage 2 Werknemers 2012 2015: overgangsregeling Nu sociale bijdrage van 8,86% Periode 1/1/ 2012 31/12/2015

Nadere informatie

De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken

De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken Wat houdt deze regeling in? Lange tijd was er discussie in welk vak van de belastingaangifte

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage De lage vennootschapsbelasting voor ondernemingen laat bedrijven toe om winst te maken.

Nadere informatie

---------------------------

--------------------------- FISCALITEIT DIE VAN TOEPASSING IS OP DIVIDENDEN DIE DEXIA UITKEERT Algemeen principe: Aandelendividenden die Belgische bedrijven uitkeren aan hun aandeelhouders, ongeacht het land waar zij wonen, zijn

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?.

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?. Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2013 - inkomstenjaar 2012 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

Zorgtraject Diabetes: samenvatting

Zorgtraject Diabetes: samenvatting Zorgtraject Diabetes: samenvatting Inhoud:. Principe. Procedure van aflevering en tarifering 3. Zorgtraject diabetes: prijzen zelfzorgmateriaal Een zorgtraject organiseert de aanpak en de opvolging van

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

10.000 stappen Vlaanderen

10.000 stappen Vlaanderen 10.000 stappen Vlaanderen 10.000 stappen Vlaanderen 1. Bewegen Vlamingen voldoende? 2. Waarom bewegen? 3. Hoeveel bewegen? 4. Wat is 10.000 stappen Vlaanderen? 5. Hoe implementeren? 6. Extra info: stappenteller

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren?

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? Maandelijks instrument voor de bedrijfsleider bij het nemen van de juiste financiële en fiscale beslissingen. Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? In dit nummer gaan we

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 1) Belastbaar voordeel voor bedrijfswagens Vanaf 1 januari 2012 worden de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend op

Nadere informatie

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 Hierbij vindt U een korte beschrijving van de fiscale behandeling in België van roerende inkomsten (o.a. dividenden

Nadere informatie

Ontdek onze. abonnementsformules 2016. Ontdek onze. abonnementsformules 2016. www.apb.be. www.apb.be

Ontdek onze. abonnementsformules 2016. Ontdek onze. abonnementsformules 2016. www.apb.be. www.apb.be Ontdek onze abonnementsformules 2016 www.apb.be Ontdek onze abonnementsformules 2016 www.apb.be Basic Bent u op zoek naar beknopte en betrouwbare basisinformatie over de sector van de officina-apotheken?

Nadere informatie

Fiscaal stelset spaarboekjes strijdig met vrij dienstenverkeer (bis)

Fiscaal stelset spaarboekjes strijdig met vrij dienstenverkeer (bis) Fiscaal stelset spaarboekjes strijdig met vrij dienstenverkeer (bis) Auteur(s): Bart De Cock/Koen Van Duyse Editie: Fiscoloog 137I p. I Publicatiedatum: 29 januari 2014 Rechtbank/Hof: G rondwettelijk Hof

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

Wat kost DI RUPO I u?

Wat kost DI RUPO I u? Wat kost DI RUPO I u? 29 02 2012 Opmerking: sommige zaken zijn nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en dus nog voor wijziging vatbaar. De komende dagen worden er nieuwe besparingen verwacht!

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier januari-februari 2014 Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Welkom! Nieuwsbrief van Fidelis, uw verzekeringsmakelaar. Boordevol tips en nuttige weetjes. Inhoudsopgave FISCALE MAXIMA 2014 Elk

Nadere informatie

Verhoging roerende voorheffing van 25% naar 27% vanaf 1 januari 2016, maar wat bij uitkering?

Verhoging roerende voorheffing van 25% naar 27% vanaf 1 januari 2016, maar wat bij uitkering? Verhoging roerende voorheffing van 25% naar 27% vanaf 1 januari 2016, maar wat bij uitkering? Wij hebben vastgesteld dat veel van onze klanten gebruik gemaakt hebben van de bijzondere liquidatiereserve.

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen Wie is Optima? Opgericht in 1991 Onafhankelijk 13.160 klanten per 01/09/2010 316 medewerkers Trends Gazelle in: 2002-2003 - 2004-2006 2007-2008 2009 In 2010

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting)

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Wat houdt deze maatregel in? Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

TARIEF IN DE VEN.B. 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF

TARIEF IN DE VEN.B. 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF TARIEF IN DE VEN.B. BASISTARIEF 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF tarief met ACB 0 tot 25.000 EUR 24,25% 24,98% 25.000 tot 90.000 EUR 31,00% 31,93% 90.000 tot 322.500 EUR 34,50%

Nadere informatie

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Fiscale Wenken nr. 2014/08 Het is gekend dat de fiscus de laatste jaren transparantie wenst te krijgen in het buitenlands financieel

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012-1. 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens

Nieuwsbrief 2012-1. 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens Nieuwsbrief 2012-1 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens De regeling inzake de nieuwe berekening van het voordeel van alle aard begint langzaam vorm te krijgen. De nieuwe regering is er in geslaagd

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV 1. wat is een jaaroverzicht? Een jaaroverzicht bezorgt u een jaarlijks overzicht van de bewegingen op uw contract tijdens het afgelopen kalenderjaar (E). 2. nieuwe gegevens op

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

E-SPAAR 973-0301579-40 IBAN BE02 9730 3015 7940 MEVROUW VAN DEN DOLDER BRI BLAD 01 NR VALUTA OMSCHRIJVING BEDRAG IN EUR

E-SPAAR 973-0301579-40 IBAN BE02 9730 3015 7940 MEVROUW VAN DEN DOLDER BRI BLAD 01 NR VALUTA OMSCHRIJVING BEDRAG IN EUR MEVROUW VAN DEN DOLDER BRI BLAD 01 OUD SALDO OP 07-11-2012 470,11+ 37 04-12-12 5,00+ ONZE REFERTE : B2L04NT00G0000GB OPDRACHTGEVER 001-1871325-77 LAUWEREINS JENNY Sartlaan 49 8400 OOSTENDE KABIBI THOYA

Nadere informatie

Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas!

Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas! Grondige opleiding vennootschapsbelasting Date: 2009-11-26 Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas! Deze opleiding is een stappenplan naar een praktische kennis van de regels van de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Na ingave van uw doc-check paswoord, opent u uw kwaliteitshandboek door te klikken op het APB-nr van de apotheek.

Na ingave van uw doc-check paswoord, opent u uw kwaliteitshandboek door te klikken op het APB-nr van de apotheek. Basisprincipes My quality assistant in 1-2-3 onder de knie! Via http://www.myqualityassistant.be/ kan u (na ingave van uw doc-check paswoord) inloggen in uw eigen online kwaliteitshandboek. Bij problemen

Nadere informatie

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017 In deze Nederbelgenmail brengen wij u op de hoogte van wat het ondernemen in Nederland voor Belgische inwoners aantrekkelijk maakt, kapitaalvermindering en DBI aftrek. De inhoud van deze mail is louter

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Verkenningstocht egezondheid Elektronisch Voorschrift in WZC. Dirk BROECKX Project Manager éénlijn.be 14 oktober Blue Point Antwerpen

Verkenningstocht egezondheid Elektronisch Voorschrift in WZC. Dirk BROECKX Project Manager éénlijn.be 14 oktober Blue Point Antwerpen Verkenningstocht egezondheid Elektronisch Voorschrift in WZC Dirk BROECKX Project Manager 14 oktober Blue Point Antwerpen = een consortium = een netwerk + software leveranciers + egezondheid Diensten Wat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voortaan moeten ook bromfietsen een nummerplaat dragen. De roerende voorheffing stijgt naar 27 %: voor welke spaarproducten?

Inhoudsopgave. Voortaan moeten ook bromfietsen een nummerplaat dragen. De roerende voorheffing stijgt naar 27 %: voor welke spaarproducten? Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Inhoudsopgave Voortaan moeten ook bromfietsen een nummerplaat dragen Sinds 11 december 2015 geldt een inschrijvingsplicht voor alle bromfietsen ongeacht

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT

AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT pagina 1 1.) Auteursrechten, naburige rechten en loon. Analyse van het arrest van het Hof van Cassatie dd. 15 september 2014 Moeten naburige rechten onderworpen worden aan

Nadere informatie

Een doorstart voor VAN, het Vlaams Apothekers Netwerk

Een doorstart voor VAN, het Vlaams Apothekers Netwerk Een doorstart voor VAN, het Vlaams Apothekers Netwerk Hoe ziet de toekomst van de Vlaamse apotheker er op Vlaams niveau uit? Het is een vraag waar VAN (Vlaams Apothekers Netwerk) zich sinds een aantal

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

Welke impact heeft het nieuwe regeerakkoord op úw budget?

Welke impact heeft het nieuwe regeerakkoord op úw budget? Welke impact heeft het nieuwe regeerakkoord op úw budget? Het begrotingsakkoord was een pijnpunt voor de nieuwe regering-di Rupo. In welke mate wordt het dat ook voor u? We zetten alles op een rijtje.

Nadere informatie