Wat kost DI RUPO I u?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat kost DI RUPO I u?"

Transcriptie

1 Wat kost DI RUPO I u? Opmerking: sommige zaken zijn nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en dus nog voor wijziging vatbaar. De komende dagen worden er nieuwe besparingen verwacht!

2 Maatregelen I. bewoning II. elektriciteit en verwarming III. auto IV. roerende voorheffing intresten/dividenden V. Meerwaarde op aandelen VI. afschaffen/beperken belastingaftrekken

3 I. Gratis bewoning Bij overname wordt de woning dikwijls in de vennootschap aangekocht. Reden: anders overname niet mogelijk.

4 Bedrag voordeel bewoning KI gebouw onroerend goed > 745 euro voordeel in 2011: KI geïndexeerd x 100/60 x 2 Voordeel in 2012 KI geïndexeerd x 100/60 x 3,8

5 Berekening verschil KI privé deel onroerend goed = 1.059,27 Index inkomstenjaar 2012: 1,6349 Voordeel oude berekening: 1.059,27 * 1,6349 * 100/60 * 2 = 5.772,67 Voordeel nieuwe berekening: 1059,27 * 1,6349 * 100/60 * 3,8 = ,07 Verschil = 5.195,40

6 Berekening verschil voorbeeld 2 KI privé deel onroerend goed =1.681 Index inkomstenjaar 2012: 1,6349 Voordeel oude berekening: 1.681* 1,6349 * 100/60 * 2 = 9.160,89 Voordeel nieuwe berekening: 1.681* 1,6349 * 100/60 * 3,8 = ,69 Verschil = 8.244,8

7 Kostprijs VAA is belastbaar inkomen. Kostprijs verhoging = -progressieve tarief inkomstenbelastingen -gemeentebelasting (% op inkomstenbel.) -verhoging sociale bijdrage als totale wedde < (22%) < ,52 (14,16%) opmerking: sociale bijdrage is aftrekbaar

8 Verschil: 5.195,40 => aan inkomstenbelasting (50% en gemb) plus verhoogde sociale bijdrage vanaf inkomsten 2015 (1.142,98) 8.244,8 = > 4.452, aan inkomstenbelasting (50% en gemb) plus verhoogde sociale bijdrage vanaf inkomsten 2015 (1.813,85)

9 Gevaar! Vruchtgebruikconstructie: De waarde van het vruchtgebruik is gebaseerd op de toekomstige netto huurwaarde geactualiseerd naar het moment van aankoop. Dus: om het bedrag bij aankoop zo mooi mogelijk voor te stellen: hoge huurwaarde ook voor privé deel.

10 Gevaar bij vruchtgebruik! Wat als gebruikte huurwaarde per maand: euro of euro op jaarbasis groter is dan Voordeel op basis KI?

11 Gevaar bij vruchtgebruik Er zijn instructies gegeven om dit na te kijken en te proberen om het voordeel te vestigen op de huurwaarde.

12 Oplossing? Privé onroerend goed uit te vennootschap terug kopen? Regeling: 1% verdelingsrechten is soms mogelijk (persbericht minister Muyters 28/02/2012: zou 2% worden) Nadeel als de terugkoop te vroeg is: zware aflossingen die met privé vermogen moeten betaald worden.

13 II. Verwarming en electriciteit Voor bedrijfsleiders: ink 2011 ink 2012 Verwarming: Elektriciteit Vanaf 2012 jaarlijkse indexatie

14 Kost: 270 x progressieve inkomstenbelasting verhoogd met gemeentebelasting en eventueel verhoogde sociale bijdrage vanaf => 145,8 euro meerkost aan belastingen

15 III. Auto Benzinevoertuigen of LPG VAA 2011= of x x CO2- uitstoot in gr/km Dieselvoertuigen VAA 2011 = of x x CO2 uitstoot in gr/km

16 VAA Firmawagens vanaf 2012 VAA firmawagen = Cataloguswaarde x leeftijdspercentage x CO2% x 6/7

17 cataloguswaarde = de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij de verkoop aan een particulier, incl. optie en de werkelijk betaalde BTW, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno. = voor alle wagen (nieuwe, tweedehandse, leasewagens, ed. )

18 Werkelijk betaalde btw Voorbeeld: Nieuwprijs personenwegen = excl. BTw Toegestane korting = Effectief betaald = % BTW op (9.450 btw) = => Cataloguswaarde = betaalde BTW of

19 Werkelijk betaalde btw bij 2 de hands Particuliere nieuwprijs wagen: excl btw Werkelijk betaalde tweedehandsprijs = btw cataloguswaarde = btw = Opmerking als wagen onder de marge wordt verkocht dan geen btw!

20 CO2-% (zoals op gelijkvormigheidsattest 5,5% voor dieselwagens met 95g/km CO2 uitstoot en benzinewagens met 115 g/km CO2 uitstoot + 0,1% per extra gram CO2 uitstoot - 0,1% voor elke gram CO2 uitstoot lager - Minimum 4% maximaal 18% - Minimum euro per jaar

21 Leeftijdsfactor Periode sinds 1 ste inschrijving % van cataloguswaarde 0 tot 12 maanden 100% 13 tot 24 maanden 94% 25 tot 36 maanden 88% 37 tot 48 maanden 82% 49 tot 60 maanden 76% 61 maanden 70%

22 Voorbeelden nieuwe wagens Golf VI 1.6 TDI Blue motion (CO2= 99gr) VAA 2011: 5000 km x 0,00237 x ,15 VAA 2012: x 5,9% x 6/ ,85 of minimum van AUDI A4 2.0 TDI (CO2 = 149 gr) VAA 2011: km x x ,65 VAA 2012: x 10.9% x 6/ ,80

23 BMW X5 3.0 TDI (CO2 = 195gr) VAA 2011: km x x ,75 VAA 2012: x 15,5% x 6/ ,86 Range Rover Sport 3.0 V6 D (CO2 = 230 g) VAA 2011: km x 0,00237 x ,50 VAA 2012: x 18% x 6/ , 14

24 Opmerking: in de vennootschap vanaf 1 januari 2012 is 1/7 of 17% van dit voordeel een belastbaar inkomen!

25 Voorbeeld praktijk VOLVO X 70 inschrijving 1 april 2008 Cataloguswaarde ,42 co2 219 Dus: (219 95) / % = 17,9% VAA 2011: 5000 x 0,00237 x ,15 VAA 2012: ,42 x 17,9% x 6/7 x 82% x 3/ , ,42 x 17,9% x 6/7 x 76% x 9/ ,02 totaal 6.167,39 Verschil 3.572,24

26 Kostprijs hoger voordeel wagen Hoger voordeel 3.572,2 Meeruitgave aan belastingen: Personenbelasting (50% + 8% gmb) 1928,98 Sociale bijdrage hoger in 2015!

27 Vergelijking meerkost en besparing Extra belasting 1.928,98 euro met netto verdiend geld te betalen door bedrijfsleider Kosten van auto in de vennootschap Alle kosten zoals benzine, onderhoud, verzekering, verkeersbelasting, aankoop worden betaald met geld uit de vennootschap In vennootschap slechts beperkt aftrekbaar maar wel nog altijd met geld van de vennootschap betaald!!!!!! meer (in totaal 3.330) Ic. Kosten in de vennootschap: euro plus aankoop door vennootschap Besluit: niet overhaast handelen!

28 Nuance: BTW sedert 1 januari 2012 is er een nieuwe richtlijn Inzake BTW- aftrek voor bedrijfsmiddelen => De btw is slechts aftrekbaar a rato van het beroepsgebruik en niet meer 50% zoals vroeger voor een auto.

29 Gevaar! Vóór 2004 in een vennootschap altijd discussie bij een controle inzake de auto. Een auto in een apotheekvennootschap wordt voornamelijk privé gebruikt. Na 2004: forfaitair voordeel op of km zowel voor directe als indirecte belastingen => geen discussie meer

30 Gevaar! Nu: BTW bekijkt zaken anders dan Directe belastingen! Als BTW zegt: slechts 20% beroep.. Directe belastingen kunnen zich ook daarop baseren! Wat en hoe????

31 Toekomst wagen in apotheekvennootschap? 1) hoogte voordeel vergelijken met reële kosten die vennootschap betaalt 2) overhaast een wagen uit de vennootschap halen = > kost eveneens 3) bij aankoop nieuwe wagen eventueel terug privé aankopen maar afhankelijk van hoe directe belastingen en BTW op elkaar zullen inspelen!

32 opmerking Voor een éénmanszaak verandert er voor de directe belastingen qua auto niets, maar daar is wel de oude discussie: hoeveel gebruikt u hem voor uw beroep nooit oud geweest!

33 IV. Roerende voorheffing Wat was de situatie in 2011? Interesten zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%, dividenden in principe aan 25%. Onder bepaalde voorwaarden kunnen sommige dividenden aan 15% roerende voorheffing worden belast. Voor liquidatie- en inkoopboni geldt een roerende voorheffing van 10%. Interesten op spaarboekjes worden vrijgesteld voor een bedrag van euro (bedrag 2011) aan interesten.

34 Vanaf 2012 Interesten en dividenden die vroeger aan 15% waren onderworpen gaan naar tarief van 21% (behalve intrest op spaarboekje vrijstelling tot euro en verder 15%). Dividenden en interesten die in aan 25% waren onderworpen blijven vandaag aan 25% Deze regels gelden voor interesten en dividenden toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2012.

35 liquidatieboni blijven totaal uit deze hervorming en blijven belast aan het huidige tarief van 10%. Inkoopboni bij de inkoop van eigen aandelen, momenteel onderworpen aan een roerende voorheffing van 10 %, zullen aan een tarief van 21 % worden belast Verhuur van roerende goederen blijft 15%

36 In aangifte in personenbelasting moeten alle roerende inkomsten vermeld worden behalve de intresten en dividenden waarop naast de gewone 21% RV ook de nieuwe 4% bijkomende heffing aan de bron is ingehouden. (zie verder)

37 Een belastingplichtige die voor meer dan euro aan roerende inkomsten, interesten en dividenden, ontvangt per jaar is een bijkomende bijdrage van 4% verschuldigd op het deel boven de euro. Deze bijkomende bijdrage zal echter niet gelden voor de interesten en dividenden die reeds aan 25 % roerende voorheffing zijn belast.

38 Roerende inkomsten: meer info over de nieuwe bijkomende heffing Datum: 24 februari 2012 In het kader van de nieuwe fiscale maatregelen die op 1 januari 2012 van kracht zijn geworden, wordt voortaan een bijkomende heffing van 4 % geïnd op bepaalde inkomsten van roerende goederen (intresten en dividenden van meer dan euro). De praktische modaliteiten met betrekking tot de inning aan de bron van deze nieuwe heffing worden momenteel uitgewerkt. De FOD Financiën heeft toch de volgende informatie bekendgemaakt:

39 Er wordt momenteel een specifiek aangifteformulier voor deze heffing opgemaakt. In afwachting van dit nieuwe formulier mag de bijkomende heffing niet worden vermeld op een aangifte in de roerende voorheffing (formulier 273 of 273A). De bedragen die al als bijkomende heffing aan de bron zijn ingehouden bij de begunstigden die hier uitdrukkelijk voor hebben gekozen, mogen voorlopig niet aan de FOD Financiën worden gestort. De aangifte en betaling worden voorlopig opgeschort totdat de modaliteiten gekend zijn. Zolang de uitvoeringsmodaliteiten niet gekend zijn, zullen er geen sancties worden toegepast in geval van laattijdige aangifte of betaling.

40 Kostprijs intresten op rekening courant: euro 2011: roerende voorheffing 2012: roerende voorheffing Kostprijs: 600 = in vennootschap verandert er niets!

41 kostprijs Dividend vroeger aan 15% (bepaalde vennootschappen) nu 21% = idem

42 samenvatting bedrijfsleider bewoning (excl sociale bijdrage) 0 auto (excl Sociale bijdrage) 256 BTW op auto Elek. En verwarming 145,8 Intrest rekening courant euro 600 vennootschap pm Dividend euro 600 totaal 6.079,8 256

43 V. Meerwaarde op aandelen Enkel voor vennootschappen: Meerwaarden gerealiseerd op aandelen die de vennootschap minder dan een jaar in bezit houdt worden belast tegen een afzonderlijk tarief van 25%.

44 VI. Andere wijzigingen 1) notionele intrestaftrek: daalt van 3, 925% naar 3,5% voor kleine vennootschappen Niet meer overdraagbaar of beperkt

45 2) uitgaven voor energiebesparende investeringen Energiebesparende uitgaven Betaald in 2012 Betaling in 2012 voor energiebesparende uitgaven én overeenkomst tot en met 27/11/2011 Betalingen in 2012 voor dakisolatie aan woning >- 5jr in gebruik én overeenkomsten na 27/11/2011 Betalingen in 2012 voor alle andere energiebesparende uitgaven Oude regeling! (oa met overdrachtmogelijkheid!) Belasting (-) = 30% Omzetting in belastingkrediet mogelijk maar geen overdrachtmogelijkheid Geen belastingvermindering meer!

46 Opmerking: De overdracht van het fiscaal voordeel uit vorige belastbare tijdperken blijft dus bestaan voor oudere uitgaven Het voordeel voor de intresten betaald op groene leningen tenslotte wordt teruggebracht tot 30 % in plaats van de huidige 40 %

47 3) Beperking intrestaftrek in vennootschappen (thin-cap) Uitbreiding van een bestaande regeling die vooral leningen tussen een belgische vennootschap en buitenlandse vennootschappen viseerde. = toetsen van de uitstaande leningen aan het eigen vermogen (lening mag maximum 5 x eigen vermogen zijn) => Is nog niet gepubliceerd.

48 4 ) groepsverzekering gestorte bedragen zullen binnen 80%-grens maar aftrekbaar zijn indien ze recht geven op een aanvullend pensioen dat samengevoegd met het wettelijk pensioen het niveau van het hoogste overheidspensioen niet overschrijdt

49 Tarief bij uitbetalen/opnemen groepsverzekering belastingtarieven bij opneming van het aanvullend pensioen opgebouwd op basis van werkgeversbijdragen verhoogd tot 20% bij opneming op 60 jaar, 18% op 61 jaar, 16,5% op 62 tot 64 jaar en blijft op 10% bij opneming op 65 jaar => blijft toch mi nog altijd interessant!

50 5) Interne pensioenvoorziening Dit is voorzieing die intern en niet via een verzekeringsmaatschappij een voorziening aanlegd wordt, dus er staat geen echte geldstroom tegenover. = hierop is een taks van 1,75% verschuldigd En in toekomst niet meer mogelijk het was de bedoeling om alle aangelegde voorzieningen werkelijk te laten betalen aan een verzekeringsmaatschappij!

51 6) VAP Vrij aanvullend pensioen is tot op heden niet gewijzigd: De maximum aftrekbare bedrag voor 2012 : ,94 EUR voor de stortingen op uw contract Aanvullend Pensioen met solidariteit ("RIZIV-contract");

52 7) 45% en 30% belastingvermindering De verschillende aftrekbare uitgaven, zoals de aftrek voor de eigen woning, voor kinderopvang, voor pensioensparen, die we vandaag kennen worden allemaal omgevormd tot belastingverminderingen. Voor de berekening worden twee percentages ingevoerd, zijnde 45% voor de woningaftrek voor de enige woning (woonbonus en woonsparen), de kosten voor kinderopvang en de giften en 30% voor alle andere belastingverminderingen

53 Aan de aftrek van onderhoudsuitkeringen wordt echter niet geraakt. Die blijven (voor 80%) aftrekbaar van het inkomen en worden dus berekeningstechnisch niet omgezet in een belastingvermindering. Gevolg: geen aftrek meer aan het hoogste tarief.

54 8) Aanslag 300% afzonderlijke aanslag Laatste opmerking: In een vennootschap extra opletten voor risicovolle aankopen op uw vennootschap: fototoestel, camera, tv- toestel, privé kledij,..;

55 Controles aangevat vanf 1 juli 2012 Principe: als niet aangegeven VAA aan het licht komen bij controle Aanslag 309% volgt zonder regularisatiemogelijkheid.

56 Tenzij: goede trouw van de vennootschap die iets uit het oog verloor of een fout, een éénmalige overtreding of bij geringe bedragen Tenzij: redelijk interpretatieverschil over de belastbaarheid van sociale voordelen

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje DI RUPO 1 BEGROTING 2012 De fiscale (val)strikken op een rijtje Voorwoord De nieuwe regering Di Rupo I heeft in haar beleidsnota talrijke maatregelen aangekondigd die voor u fiscaal een grote impact kunnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing 2. Roerende voorheffing Nieuwsbrief 2011-3 Geachte cliënt Dat we binnenkort een nieuwe regering hebben en dat dit gepaard zal gaan met een aantal begrotingsmaatregelen, zal u zeker niet ontgaan zijn. Hieronder

Nadere informatie

BEGROTINGSMAATREGELEN

BEGROTINGSMAATREGELEN BEGROTINGSMAATREGELEN De Muynck & Partners BVovvBVBA Beke 185 9950 Waarschoot Tel 09/3724242 Fax 09/3724141 info@demuynck-partners.be www.demuynck-partners.be Sprekers Koen De Muynck & Wim De Roo Donderdag

Nadere informatie

infoactive infoactive 1 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen

infoactive infoactive 1 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen 1 Tweemaandelijkse nieuwsbrief + Jaargang 11 + Nr. 5 + Februari 2012 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen contact@vdl.be www.vandelanotte.be

Nadere informatie

1. Roerende voorheffing

1. Roerende voorheffing 1 Inhoud 1. Roerende voorheffing 2. Notionele interestaftrek 3. Meerwaarde op aandelen 4. Onroerend goed in vennootschap 5. Bedrijfswagens 6. Thin cap 7. Geheime commissielonen 8. Strijd tegen fraude 9.

Nadere informatie

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) KPMG Belastingconsulenten en Juridische KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs Agenda Financiering van ondernemingen Bedrijfswagens en andere voordelen

Nadere informatie

Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo

Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo Recent werd bij de regeringsformatie een politiek akkoord bereikt over de begroting, waarbij een hele reeks nieuwe fiscale maatregelen van

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2015 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen Lucien Ceulemans Accountant en belastingconsulent Raadslid IAB Deze bespreking is gebaseerd op de Wet

Nadere informatie

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen.

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS Sinds 1 januari 2012 is een nieuwe regeling voor de berekening van het voordeel van alle aard op bedrijfswagens van kracht. De berekeningsformule

Nadere informatie

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4.

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. Agenda 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. VAA Bedrijfswagen 1. De Managementvennootschap 1. De managementvennootschap 1.1 Definitie

Nadere informatie

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP 1. BEZOLDIGING ZAAKVOERDER 2. UITKERING BEZOLDIGING AAN ZAAKVOERDER 3. FORFAITAIRE ONKOSTENVERGOEDING, ANDERE DAN KILOMETERVERGOEDING 4. FORFAITAIRE KILOMETERVERGOEDING

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

FAQ: Dagelijks bestuur

FAQ: Dagelijks bestuur 2011 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen PAGINA 4 FAQ: Dagelijks bestuur PAGINA 7 De herwaarderingsmeerwaarden: het nieuwe advies van de Commissie voor Boekhoudkundige

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX Het aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2014 is op 28 maart 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (bijlage

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Vak VIII Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht

Nadere informatie

Intro: de pensioenspijlers

Intro: de pensioenspijlers Pensioenskapitaal opbouwen Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Programma. Het einde van de sessie is voorzien rond 21u30

Programma. Het einde van de sessie is voorzien rond 21u30 In samenwerking met Programma Inleiding (Patrick Kessels) ADMB (Peter Van Eynde) ZENITO (Jos Meyen) Begrotingsmaatregelen (Peter Vandersteegen en Patrick Kessels) Slotwoord (Peter Vandersteegen) Het einde

Nadere informatie

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B.

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. Voor de autokosten bestaan er verschillende reglementeringen. Ze zijn gebaseerd op de uitstoot van het voertuig. Dit past uiteraard binnen

Nadere informatie