HOOFDSTUK 7 (vervolg) Schulden op meer dan één jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 7 (vervolg) Schulden op meer dan één jaar"

Transcriptie

1 HOOFSTUK 7 (vervolg) Schulden op meer dan één jaar Blz. 164 tot 189 OBLIGATIELENING - PUBLIEKE UITGIFTE Voorbeeld (toepassing samengestelde intrest) 1/3/N0: beslissing tot uitgifte van een niet-achtergestelde, niet-converteerbare obligatielening 20N0-20N10 van ,00 EUR, verdeeld in obligaties van 10,00 EUR nominaal. Ze worden uitgegeven aan 99,50% en zijn terugbetaalbaar aan 102%. e intrest bedraagt 7,75%, zesmaandelijks te betalen na vervallen termijn op 1/3 en 1/9. e aflossing gebeurt door uitloting van jaarlijks obligaties. (2) e kosten van uitgifte bedragen 2 420,00 EUR en worden via de bank betaald (+ 21% BTW) (3) Intekening op alle obligaties. (4) Storting (5) e afschrijving voor de kosten worden bepaald op 5 jaar. (6) Het agio en disagio worden gespreid over de looptijd van de lening o.b.v. de samengestelde intrest: we maken gebruik van de actuariële rentevoet op jaarbasis: ,00 1/10 i= ,00-1 = 0, % In kostenname voor : 20N0: ,00 (1 + i) 10/ ,00 = 411,94 20N1: ,00 (1 + i) 22/ ,00 (1 + i) 10/12 = 495,45 20N2: ,00 (1 + i) 34/ ,00 (1 + i) 22/12 = 496,69 20N3: ,00 (1 + i) 46/ ,00 (1 + i) 34/12 = 497,92 enz... (zie aflossingstabel) (7) Inventaris op 31/12/20N0 (8) Boeken intrest (9) Betaling roerende voorheffing (15%) (10) Boeking van de aflossing

2 OBLIGATIELENING - PUBLIEKE UITGIFTE Aflossingstabel atum Obligatielening zesmndl. aflossing 31 december o/g intrest maart 1/09 1/03 vervall. in bj. TTR intrest correctie aw (disagio) 1/3N , N0 (2) , , m: 5 166,67 411,94 20N1 (3) , , , m: 4 650,00 495,45 20N , , , m: 4 133,33 496,69 20N , , , m: 3 616,67 497,92 20N , , , m: 3 100,00 499,16 20N , , , m: 2 583,33 500,40 20N , , , m: 2 066,67 501,64 20N , , , m: 1 550,00 502,89 20N , , , m: 1 033,33 504,15 20N ,64 775, , m: 516,67 505,40 20N , (4) 84, ,00 (1 + i) 10/ ,00 (cfr. opgave) (2) , ,94 (3) , ,45 (4) ,00(1 + i) 120/ ,00 (1 + i) 118/12 REKENINGENSHEMA VOOR HET BOEKJAAR 20N0 (toep. samengestelde intrest) Niet-geplaatste, Niet-achtergest. OL: niet-converteerbr niet-achterg., niet converteerbare obligaties Obligatiehouders nog te storten , , ,00 (3) 411, , , Binnen het jaar verv. niet conv. OL TV BTW bij aankopen KI:R/ (4) , ,00 (7) Kosten bij uitg. (2) ,00 (9) van leningen 7 750, TTR kosten 2 000,00 (6) R.,. en K. verbonden aan schulden Ingehouden R.V ,67 (8) 7 750, , Geb. afschrijv ,67 (5) 1 162,50 411, Vervallen op kosten uitgifte van Afschrijv. van kosten bij uitg. v. leningen leningen coupons (10)

3 REKENINGENSHEMA VOOR HET BOEKJAAR 20N1 (toep. samengestelde intrest) Niet-achtergest Vervallen OL: niet-converteerbr obligaties KI:R/ , BS 495,45 (14) 7 750,00 (15) Binnen het jaar Kosten bij uitg. verv. niet conv. OL van leningen 6 975, ,00 (13) (17) (18) R.,. en K. verbonden aan schulden Ingehouden R.V. 492 TTR kosten 5 166,67 (11) 5 166,67 (12) 1 162, , , ,00 (19) 6 975, , ,00 (16) 1 046, Geb. afschrijv. 495,45 (20) op kosten uitgifte van 6501 Afschrijv. van kosten bij uitg. v. leningen coupons Vervallen leningen (21) 5 928, ,75 OBLIGATIELENING - PUBLIEKE UITGIFTE Voorbeeld (toepassing lineaire inresultaatname) 1/3/N0: beslissing tot uitgifte van een niet-achtergestelde, niet-converteerbare obligatielening 20N-20N10 van ,00 EUR, verdeeld in obligaties van 10,00 EUR nominaal. Ze worden uitgegeven aan 99,50% en zijn terugbetaalbaar aan 102%. e intrest bedraagt 7,75% en is zesmaandelijks betaalbaar na vervallen termijn op 1/3 en 1/9. e aflossing gebeurt door uitloting van jaarlijks obligaties. (2) e kosten van uitgifte bedragen 2 420,00 EUR en worden via de bank betaald (+ 21% BTW) (3) Intekening op alle obligaties. (4) Storting (5) e afschrijving voor de kosten worden bepaald op 5 jaar. (6) Het agio en disagio worden gespreid over de looptijd van de lening o.b.v. de lineaire inresultaatname In kostenname voor : 20N0: 5 000,00 x 1/10 x 10/12 = 416,67 20N1: 5 000,00 x 1/10 20N2: 5 000,00 x 1/10 enz... 20N10:5 000,00 x 1/10 x 2/12 = 83,33 (7) Inventaris op 31/12/20N0 (8) Boeken intrest (9) Betaling roerende voorheffing (15%) (10) Boeking van de aflossing

4 Aflossingstabel OBLIGATIELENING - PUBLIEKE UITGIFTE atum Obligatielening zesmndl. aflossing 31 december o/g intrest maart 1/09 1/03 vervall. in bj. TTR intrest correctie aw (disagio) 1/3N , N0 (2) , , m: 5 166,67 416,67 20N1 (3) , , , m: 4 650,00 20N , , , m: 4 133,33 20N , , , m: 3 616,67 20N , , , m: 3 100,00 20N , , , m: 2 583,33 20N , , , m: 2 066,67 20N , , , m: 1 550,00 20N , , , m: 1 033,33 20N ,67 775, , m: 516,67 20N , (4) 83, ,00 x 1/10 x 10/12 (2) , ,67 (3) , (4) 5 000,00 x 1/10 x 2/12 REKENINGENSHEMA VOOR HET BOEKJAAR 20N0 (toep. lineaire inresultaatname) Niet-achtergest Niet-geplaatste, niet-achterg., niet converteerbare Obligatiehouders obligaties nog te storten OL: niet-converteerbr (3) , , , ,00 416, , Binnen het jaar verv. niet conv. OL TV BTW bij aankopen KI:R/ (4) , ,00 (7) Kosten bij uitg. (2) ,00 (9) van leningen 7 750, TTR kosten 2 000,00 (6) R.,. en K. verbonden aan schulden Ingehouden R.V ,67 (8) 7 750, , Geb. afschrijv ,67 (5) 1 162,50 416, Vervallen op kosten uitgifte van Afschrijv. van kosten bij uitg. v. leningen leningen coupons (10)

5 REKENINGENSHEMA VOOR HET BOEKJAAR 20N1 (toep. lineaire inresultaatname) Niet-achtergest. OL: niet-converteerbr Vervallen obligaties KI:R/ , BS (14) 7 750,00 (15) Binnen het jaar Kosten bij uitg. verv. niet conv. OL van leningen 6 975, ,00 (13) (17) (18) R.,. en K. verbonden 492 TTR kosten aan schulden Ingehouden R.V ,67 (11) 5 166,67 (12) 1 162, , , , , ,25 (19) 4 650,00 (16) 1 046; Geb. afschrijv. (20) op kosten uitgifte van 6501 Afschrijv. van kosten Vervallen leningen bij uitg. v. leningen coupons (21) 5 928, ,75 Ter herinnering stelsel van de subsidies LENINGEN MET INTRESTSUBSIIES Subsidies Exploitatie Investeringen met eigen middelen met vreemde middelen rekening 74: diverse bedrijfsopbrengsten rekeningen: rekeningen: Kapitaalsubsidies In resultaat genomen Te ontvangen intrestsubsidies kapitaalsubsidies Uitgestelde belastingen Intrestsubsidies op kapitaalsubsidies Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies: terugn Kapitaalsubsidies Onttrekking ad. uitgestelde belastingen

6 LENINGEN MET INTRESTSUBSIIES Voorbeeld: e onderneming ontvangt tegen ondertekening van 5 orderbriefjes op 1 mei 20N0 een investeringskrediet voor een bedrag van ,00 EUR met een intrestvoet van 7,5% en vervallend op 31 oktober en 30 april. e terugbetaling gebeurt jaarlijks op 30 april voor EUR. Er wordt een rentetoelage van 4% toegekend gedurende 5 jaar op 75 % van de lening. eze wordt jaarlijks uitbetaald na het indienen van de nodige bescheiden van de bank. Het verloop van de lening is als volgt: Stand van de lening Berekeningen atum totaal op > j 1. op < 1j. intrest intrestsubsidies 01/05/N (2) 31/10/N0 6/12 x ,00 x 0,075= 3 750,00 6/12 x ,00 x 0,75 x 0,04= 1 (3) 31/12/N niet vervallen: 2/12 x ,00 x 0,075= 1 250,00 2/12 x ,00 x 0,75 x 0,04= (4) 30/04/N /12 x ,00 x 0,075=3 750,00 6/12 x ,00 x 0,75 x 0,04=1 min resultaat vorig boekj ,00 min resultaat vorig boekjaar ,00 (5) 01/07/N1 ontvangst op bankrekening van intrestsubsidie 3 000,00 (6) 31/10/N1 6/12 x ,00 x 0,075= 3 000,00 6/12 x ,00 x 0,75 x 0,04= 1 200,00 (7) 31/12/N niet vervallen: 2/12 x ,00 x 0,075= 1 000,00 2/12 x ,00 x 0,75 x 0,04= LENINGEN MET INTRESTSUBSIIES R, en K ver- aan schulden KI: promessen KI: R/ bonden , , ,00 (2a) 3 750,00 (4a) (4b) 3 750, , ,00 (6a) 3 000, ,00 (3a) Binnen het jaar verv. KI: promessen (7a) (5) 492 TTR kosten (3b) 1 250, , , ,00 (3d) 1 000,00 (7b) 1 000, Te ontvangen Intrestsubsidies intrestsubsidies (2b) 1 1 (4c) ,00 (6b) 1 200, , Verkregen opbrengsten (3c) (3e) (7c)

7 LENINGEN O/G WAARBIJ NOMINALE WAARE RENTE OMVAT PRINIPE: omvat de nominale waarde rente 17 is inclusief rente 4900 over te dragen rente LENINGEN O/G WAARBIJ NOMINALE WAARE RENTE OMVAT Voorbeeld: Lening van ,00 EUR, terugbetaalbaar aan EUR, na 2 jaar. TE BOEKEN TE BOEKEN (2) TE BOEKEN (3) 1/1/20N0 31/12/20N0 31/12/20N1 17x , , , ,76 0 nettowaarde , r = 7,833% ,00 = (1+r) 2 r = (1+r) - (1+r) 2 r = - (1+r)

8 LENINGEN O/G WAARBIJ NOMINALE WAARE RENTE OMVAT Installaties, machines en uitr , , Over te dragen kosten 1 347, ,76 (2) (3) Rente, comm. en kosten verbonden aan schulden 1 347, , Leveranciers (2) Binnen het jaar vervallende handelsschulden: leveranc KI:R/ (3) SHULEN OP AFBETALING Principe ontlener wenst gelijke maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse betalingen omvattende: aflossing en rente het gelijke bedrag mensualiteit, trimesterialiteit, semesterialiteit of annuïteit omvat: aflossingsbestanddeel dat periode na periode stijgt rentebestanddeel dat periode na periode daalt

9 SHULEN OP AFBETALING Voorbeeld Op 1/10/20N0 wordt een financieringscontract gesloten voor de aankoop van een auto ,00 EUR wordt gefinancierd over 15 maanden via mensualiteit van 1 540,70 EUR maandelijks lastenpercentage: 0,67 aantal termijnen: 15 eerste vervaldag: 1 november 20N0 0,67 x 24 x 15 jaarlijkse reële intrest: = 15,075 % 16 Kenmerken: NOMINALE WAARE 1 540,70 x 15 = ,50 RENTE I/ NOMINALE WAARE , , ,50 us SHUL 17 / ,50 OVER TE RAGEN ,50 Hoe rente in resultaat? formule van actuariële rente geeft: 1,2217 % per maand SHULEN OP AFBETALING Gevolg voor de aflossingstabel: uitstaand kapitaal maandrente ad mensualiteit aflossing kap. 1,2217 % maand ,00 256, , ,14 maand ,86 240, , ,83 maand ,06 224, , ,71

10 Aflossingstabel: SHULEN OP AFBETALING Verloop van de nominale waarde t Totaal Uitstaand Intrest Mndl. Kapitaal- Intrestkapitaal aflossing bestanddeel bestanddeel 1/ , , , / , , , , ,14 256,56 20N0 1/ , , , , ,83 240,87 1/ , , , , ,71 224,99 1/ , , , , ,79 208,91 1/ , ,47 986, , ,06 192,64 1/ , ,95 810, , ,53 176,17 1/ , ,76 650, , ,20 159,50 1/ , ,69 508, , ,07 20N1 142,63 1/ , ,54 382, , ,15 125,55 1/ , ,10 274, , ,44 108,26 1/ , ,16 183, , ,94 90,76 1/ , ,51 110, , ,65 73,05 1/ , ,93 55, , ,58 55,12 1/ , ,18 18, , ,73 36,97 1/ , ,18 18, , , ,50 SHULEN OP AFBETALING R, en K verbonden aan schulden (4) 497,43 497,43 (7) 1 594, , KI: R/ 1 540, , Leveranciers KI: schulden op rekening , , ,40 (5) 1 540,70 (8) Binnen het boekjaar Over te dragen kosten vervallen KI: schulden op rekening 2 110, , , , , ,70 (6) aangaan financieringscontract (2) & (3) (2) & (3) maandelijkse betalingen november en december (4) inventaris: verlopen intrest ten laste nemen (zie aflossingtabel) (5) inventaris: aanduiden schuld < 1j. (6) maandelijkse betalingen januari tot december (7) inventaris: verlopen intrest (8) inventaris: aanduiden schuld < 1j.

11 RENTELOZE SHULEN SHULEN MET LAGE RENTE Kenmerken: alleen transacties m.b.t. aankopen van vlottende of vaste activa met betalingstermijn > 1jaar en zonder expliciete rente!!! pure financiële leningen vallen hier NIET onder Gevolg: boekhoudrecht veronderstelt dat in de nominale waarde MARKTRENTE zit!!! RENTELOZE SHULEN SHULEN MET LAGE RENTE Voorbeeld 1: aankoop machine: EUR Terugbetaalbaar na 2 jaar ad Geen rente Marktrente is 8% Voorbeeld 2: Aankoop machine: EUR Terugbetaalbaar na 2 jaar ad Rente van 2% Marktrente is 8% Nominale waarde: Tegenwaarde vd. aankoop (1 + 0,08) 2 = ,47 8% volgens samengestelde intrest - = 3 566,53 (1 + 0,08) 2 Waarvan vervallen in jaar 1: (1,08) -1 - (1,08) -2 = 1 714,68 Waarvan vervallen in jaar 2: - (1,08) ,85 Nominale waarde: Tegenwaarde vd. aankoop (1 + 0,06) 2 = ,91 6% volgens samengestelde intrest - = 2 750,09 (1 + 0,06) 2 Waarvan vervallen in jaar 1: (1,06) -1 - (1,06) -2 = 1 335,00 Waarvan vervallen in jaar 2: - (1,06) ,09 AARNAAST OOK JAARLIJKS: 2% op =

12 Boekingen voorbeeld 1: RENTELOZE SHULEN SHULEN MET LAGE RENTE 175 Handelsschulden I, M & U ,47 (3) Binnen het jaar verv. handelsschulden (2) OT kosten 3 566, , ,85 (4) R.,. en K. verbonden aan sch , , KI: R/ (5) Ontvangst aankoopfactuur (2) rente vervallen in het 1ste jaar (3) een deel van de lening vervalt in het komende boekjaar (4) rente vervallen in het 2de jaar (5) betaling aflossing RENTELOZE SHULEN SHULEN MET LAGE RENTE Boekingen voorbeeld 2: 175 Handelsschulden I, M & U , R.,. en K. verbonden aan sch ,00 (3) Binnen het jaar verv. handelsschulden (2) OT kosten 2 750, , ,09 (4) 1 915, KI: R/ (5) Ontvangst aankoopfactuur (2) rente vervallen in het 1ste jaar + renteuitbetaling (2%) (3) een deel van de lening vervalt in het komende boekjaar (4) rente vervallen in het 2de jaar + renteuitbetaling (2%) (5) betaling aflossing

13 ONVERTEERBARE LENINGEN Mogelijkheid voor de schuldeiser om op een bepaald moment, tegen bepaalde voorwaarden schulden om te zetten in kapitaal. Een conversie van schulden betekent een kapitaalverhoging door inbreng, die niet in geld bestaat. Voorbeeld: Op conversiedatum is de uitstaande, achtergestelde, converteerbare obligatielening ,00 EUR ( titels van 10,00 EUR nominaal). e conversiewaarde is vastgesteld op 3 obligaties voor één aandeel (de fractiewaarde van de aandelen vóór conversie is 10,00 EUR) obligaties worden ter conversie aangeboden Te converteren Achtergestelde achtergestelde leningen leningen: converteerbr , , , , Geplaatst kap Uitgiftepremies ,00 (2) ,00 indienen obligaties gedurende conversieperiode (2) verlijden van de akte van kapitaalverhoging

OEFENINGEN BIJ HOOFDSTUK 24 : SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

OEFENINGEN BIJ HOOFDSTUK 24 : SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR OEFENINGEN BIJ HOOFDSTUK 24 : SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR Oefening 6.2.1. a) berekening nominale intrestpercentage 52.000 rente op 200.000 voor 2 jaar = 13 % per jaar b) berekening reële intrestpercentage

Nadere informatie

AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1

AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1 AANPASSINGEN 2005 1 AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1 Blz. 98: De eerste regel onder de titel Voorbeeld moet als volgt aangepast worden: Zelfde gegevens als hiervoor, B bezit 10 % eigen aandelen met een boekwaarde

Nadere informatie

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5 DEEL 0 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 1 WELKE JAARREKENINGEN WORDEN BESTUDEERD?... 3 2 ONDERNEMINGEN: VOLLEDIGE VERSUS VERKORTE JAARREKENING... 3 2.1 Ondernemingen... 3 2.2 Jaarrekening volgens het volledige

Nadere informatie

Oprichting met inbreng in geld x in natura

Oprichting met inbreng in geld x in natura Ni drinke X da4.3.1.5. Directe oprichting ZIE HB BOEKINGEN Oprichting met uitsluitend inbreng in geld à zie balans blz 160 Oprichting met inbreng in geld x in natura à zie balans blz 163 Oprichting van

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

8.1 Afschrijvingsmethoden

8.1 Afschrijvingsmethoden 8.1 Afschrijvingsmethoden 8.1.2 Afschrijving machine 31-12-x2 6302 Afschrijvingen op MVA 24.000,00 239 @ Geb. afschr. op IMU 24.000,00 Afschrijving op machine Berekeningen Afschrijving: periode (n) 2 jaar

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

Algemene boekhoudtheorie

Algemene boekhoudtheorie Algemene boekhoudtheorie 1. Definitie Boekhouden is het regelmatige en systematische noteren van de gevolgen van genomen beslissingen en activiteiten, overeenkomstig boekhoudprincipes en boekhoudrecht

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Financiële vaste activa

HOOFDSTUK 4. Financiële vaste activa HOOFSTUK 4 Financiële vaste activa Blz. 293 tot 326 ATIVA BALANS per --/--/-- I. Oprichtingskosten 20 II. Immateriële vaste activa 21 III. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen 22 B. Installaties,

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering Opgave 1.1 Een groothandel heeft in de maanden maart tot en met oktober 600.000, extra vermogen nodig. Het benodigde extra vermogen kan voor deze periode worden

Nadere informatie

Financieel verslag Eandis 2014

Financieel verslag Eandis 2014 Financieel verslag Eandis 2014 Jaarverslag 12 e boekjaar 1 januari 2014-31 december 2014 Nr. 0477.445.084 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar 20/28

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

INVESTERINGEN IN DUURZAME MIDDELEN EN ANDERE BELEGGINGEN

INVESTERINGEN IN DUURZAME MIDDELEN EN ANDERE BELEGGINGEN INVESTERINGEN IN UURZAME MIELEN EN ANERE BELEGGINGEN Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen op meer dan één jaar HOOFSTUK 1 Oprichtingskosten

Nadere informatie

3.2 Overlopende rekeningen

3.2 Overlopende rekeningen 3.2 Overlopende rekeningen 3.2.1 Bedrijf X 1 Verzekeringspremie 01-05-x3 61x D&DG (verzekeringspremie) 2.400,00 440 @ Leveranciers 2.400,00 AF/120 01-05-x3 440 Leveranciers 2.400,00 5500 @ KI 2.400,00

Nadere informatie

Financiële algebra Woonkrediet

Financiële algebra Woonkrediet Financiële algebra Woonkrediet Wilfried Van Hirtum Versie 1.00 16 november 2009 Copyright 2009 Wilfried Van Hirtum Dit werk wordt vrij gegeven aan de gemeenschap en mag dus gekopieerd, verspreid en aangepast

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

Personeelskosten. Handboek p. 143 tot 173 ANDERE VERRICHTINGEN PERSONEELSCYCLUS INVESTERINGEN FINANCIERINGEN

Personeelskosten. Handboek p. 143 tot 173 ANDERE VERRICHTINGEN PERSONEELSCYCLUS INVESTERINGEN FINANCIERINGEN Personeelskosten Handboek p. 143 tot 173 ANERE VERRIHTINGEN PERSONEELSYLUS INVESTERINGEN FINANIERINGEN 1 ANERE VERRIHTINGEN (vervolg) Betreft verrichtingen die niet uit een wel bepaalde courante transactie

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen.

Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen. www.jooplengkeek.nl Enkelvoudige interest Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen. Voor een lange periode (lang krediet) of een korte periode (kort krediet), maar het is altijd tijdelijk. We moeten

Nadere informatie

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I.

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I. Opdracht 1 De Wilde en Timmer De dames De Wilde en Timmer gaan een autobedrijf beginnen: zij kopen auto s en accessoires in en verkopen die. Om het autobedrijf te kunnen openen op 1 januari 2006 zijn in

Nadere informatie

Financiële rekenkunde Examennummer: 93572 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Financiële rekenkunde Examennummer: 93572 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Financiële rekenkunde Examennummer: 93572 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal 20 punten)

Nadere informatie

Officieuze coördinatie per 1 september 2013

Officieuze coördinatie per 1 september 2013 Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen

Nadere informatie

AARD EN RISICO VAN DE FINANCIELE INSTRUMENTEN

AARD EN RISICO VAN DE FINANCIELE INSTRUMENTEN AARD EN RISICO VAN DE FINANCIELE INSTRUMENTEN 1) DE RISICO S DEFINITIE 1. Risico van insolventie: Het risico van insolventie van de debiteur heeft te maken met de mogelijkheid dat de emittent van de roerende

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 betreffende woonkredieten met gewestwaarborg toegestaan door de nv SJK (Sint-Jozefskredietmaatschappij) erkende sociale kredietvennootschap

Nadere informatie