S TR A TEGIS CH E V R A A G S T U K K E N - A L G E M E E N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S TR A TEGIS CH E V R A A G S T U K K E N - A L G E M E E N"

Transcriptie

1 PROFIEL VAN LUCIE BOONEKAMP Lucie Boonekamp is directeur van Luce Consult. Tot 2008 was zij partner bij CC Zorgadviseurs met als expertisegebied Strategie & Marketing. Vóór haar komst naar CC in 2002 was zij directeur bij Avisé zorgadvies, organisatieadviseur in een academisch ziekenhuis, innovator zorgprojecten in een instelling voor verstandelijk gehandicapten en gedurende 10 jaar docent en onderzoeker bij Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daar heeft zij het vak Strategische Marketing voor de Gezondheidszorg mede opgezet. Nog steeds geeft zij postacademisch onderwijs in dit vak, onder andere bij de MBA Health bij het Erasmus Centrum voor Management Development in de zorg van de Erasmus Universiteit. Tevens is zij bij dit Centrum programmadirecteur van de Academische Leergang Zorg Management. Speerpunten en kwaliteiten Lucie is een ervaren adviseur in een breed scala aan strategische vraagstukken zoals visie- en strategieontwikkeling, fusies en strategische allianties, inrichting bestuurlijke topstructuur en strategisch stakeholder management. Strategische marketing voor de zorgsector is haar specialiteit. Zij wordt regelmatig gevraagd als spreker en begeleider van symposia en werkconferenties en heeft al veel organisaties in de zorg maar ook daarbuiten begeleid bij de ontwikkeling van hun strategisch marketingplan. Dergelijke plannen gaan verder dan analyses en adviezen, the proof of the puddingh zit hem immers in de realisatie. Opdrachtgevers vragen haar dan ook vaak om hen te begeleiden bij veranderingen die nodig zijn om de marketingbeloften ook daadwerkelijk waar te kunnen maken. Verandermanagement, soms in de vorm van MD-programma's, ligt dan in het logische verlengde van strategische marketing. Daarnaast vragen bestuurders haar regelmatig als sparring partner voor strategische (marketing)vraagstukken en ook wel als coach voor henzelf of voor de tweede sturingslaag. Een kwaliteit van Lucie is dat zij de taal spreekt van zowel bestuurders als van uitvoerende medewerkers en cliënten; aldus helpt zij organisatieleden van laag tot hoog om strategie en uitvoeringspraktijk soepel met elkaar te verbinden. Opdrachtgevers komen uit diverse sectoren: verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, academische ziekenhuizen, GGZ, GGD, JGZ en kraamzorg, maar ook overheden (provincie) en sociale werkvoorziening. Deskundig, trefzeker, enthousiasmerend en betrokken zijn de kwalificaties die opdrachtgevers veelal noemen bij de beoordeling van Lucie's bijdragen aan een traject. RECENTE ERVARINGEN S TR A TEGIS CH E V R A A G S T U K K E N - A L G E M E E N Advies en begeleiding van een Thuiszorgorganisatie naar buurtgericht werken: van (concretisering van de) strategische positionering tot en met de intensieve begeleiding van de cultuuromslag gedurende 1,5 jaar. Diverse begeleidingstrajecten voor Raden van Bestuur bij fusie dan wel samenwerking, o.a. de strategische samenwerking tussen een VVT-instelling en een woningbouwcorporatie.

2 Strategische verkenning, haalbaarheidsanalyse en contourenplan voor de opzet van een Oncologisch Centrum voor een Universitair Medisch Centrum. Vervolgtraject met het accent op positionering en profilering. Strategisch beleidsplan voor instelling voor mensen met een verstandelijke beperking: van een uitgebreide externe en interne analyse tot de formulering van strategie via een interactieve (web c.q. computer based) aanpak met veel betrokkenen uit de organisatie. Herziening topstructuur in relatie tot de strategische koers van de organisatie opdracht van een Raad van Toezicht van een V&V-organisatie VVT-organisatie: verandertraject van visie naar zichtbare praktijk; visie helpen ontwikkelen waarbij ouderen daadwerkelijk eigen regie houden over hun leven, vervolgens uitgebreid actieprogramma helpen opzetten en uitvoeren om visie ingang te doen vinden in de hele organisatie. Begeleiden en adviseren van een instelling voor Jeugdgezondheidszorg bij ontvlechting van de JGZ 0-4 en 'invlechting' in een nieuwe organisatie voor Jeugd en Gezin. Interimmanager bij een GGD voor de afdeling Beleid, Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Informatie. Vanuit die functie o.a. accountmanagement opgezet met de betrokken gemeenten. Interimmanager in de functie van zakelijk directeur bij het Erasmus Centrum voor Management Development in de Zorg. S TR A TEGIS CH E M A R K E TI NG Diverse opdrachten op het gebied van strategische marketing, variërend van marketing audits, werkconferenties en in company trainingen voor Raden van Bestuur en MT's tot het maken van marktanalyses en (ondersteuning bij) het opstellen en uitvoeren van een strategisch marketingplan. Voorbeelden: Ontwikkelen visie op accountmanagement en plan van aanpak voor een Provinciale organisatie (afdelingen Jeugd, Welzijn, Cultuur, Sociaal, Bouw). Begeleiding fusie-organisatie verslavingszorg/maatschappelijke opvang bij het bepalen van hun gezamenlijke kernpropositie en hun nieuwe merknaam. Kraamzorg: strategische herpositionering van een kraamzorgorganisatie met als uitgangspunt versterking van het onderscheidend vermogen. Met MT en medewerkers is een systematisch marketingbeleid opgezet en vertaald in concrete activiteiten. MEE: bepalen kernpropositie, klantwaarden en onderscheidend vermogen tegenover anderen. Na een eerste verkennende ronde hebben we de voorlopige kernpropositie getoetst in interviews met cliënten, medewerkers en diverse externe stakeholders. Dit leverde veel waardevolle informatie op en hielp om de kernpropositie aan te scherpen. Aan de hand van een praktisch en effectief plan van aanpak vertalen actieteams onder begeleiding van CC Zorgadviseurs de keuzes op het gebied van strategische marketing nu naar de praktijk van alledag. V&V concern: directie en managementteam wegwijs gemaakt in de grondbeginselen van strategische marketing, zodat zij daarna zelf per regio een strategisch marketingplan kunnen maken. Ziekenhuis: idem, werkconferenties/trainingen strategische marketing voor Raad van Bestuur, Managementteam en middenkader.

3 V&V concern: inventarisatie van alle reeds beschikbare databronnen voor marktinformatie en met medewerkers aanpak opgezet om deze bronnen beter/slimmer te benutten. V&V organisatie: locatieprofiel en marketing- en communicatieplan ontwikkeld als basis voor acties voor external en internal branding. D O CE N T S TR A T E G I S CH E Z OR G M A R K E TI N G B I J : het Erasmus Centrum voor Management Development van de Erasmus Universiteit: programmadirecteur en tevens docent van de Academische Leergang Zorg Management. het Erasmus Centrum voor Management Development van de Erasmus Universiteit: de opleiding tot Master of Health Business Administration onder leiding van prof. dr. A.A. de Roo de leergang Management voor Medici onder leiding van prof. dr. J. Moen, stichting SWOOG, Universiteit van Tilburg de leergang Advanced Mastercourse Maatschappelijk en Zakelijk Ondernemerschap, Avicenna Academie voor Leiderschap in company, bijvoorbeeld de Diamant Groep, leer-werkbedrijf voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt NEVENACTIVITEIT EN Lid Raad van Commissarissen (per ) van Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid in Leiden Lid Raad van Commissarissen (per ) van QuaWonen, woningcorporatie in de Krimpenerwaard Bestuurslid Stichting STEM (STerven op je Eigen Manier, per )), een stichting die zich beijvert om de kwaliteit van leven in de laatste levensfase te verbeteren via een publieke dialoog en handreikingen voor stervenden, hun naasten en zorgverleners (zie EERDERE ERVARINGEN Senior adviseur en partner Strategie & Marketing bij Compliance Consult, later CC Zorgadviseurs (januari 2002-december 2007). Directeur en senior adviseur Avisé Zorgadvies, organisatieadviesbureau te Rijswijk. Advisering en begeleiding van projecten op het gebied van samenwerking, fusie, strategische beleidsontwikkeling en zorginnovatie (augustus 2000-januari 2002). Universitair docent "Management" en "Strategische Marketing voor de Gezondheidszorg" bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (juni 1990-september 2000). Organisatieadviseur met als speciale aandachtsgebieden: strategie, innovatie en interne reorganisatieprocessen, Academisch Ziekenhuis Rotterdam (april 1999-augustus 2000). Innovator zorgprojecten bij Willem van den Bergh, zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke handicap (september 1997-april 1999). Projectadviseur Organisatieadviesbureau Moen en De Roo (januari ). Lid Raad van Toezicht van De Vierstroom, thuiszorgorganisatie te Gouda (december december 2000).

4 OPLEIDING Gymnasium ß, St. Maartenscollege te Voorburg Pedagogische Academie "Mariahoeve" te 's Gravenhage Beleid en Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam PUBLICATIES Boonekamp, L.C.M. en Z. Schwab (red.), Lef en Liefde in de Zorg - inspireren en presteren in de praktijk, congresbundel Nieuwe Impulsen voor de Zorgsector (2) d.d. 3 oktober 2008, Erasmus CMDz, ibmg en Tranzo Boonekamp, L.C.M. en M. van den Brink, Willen kiezen, kunnen kiezen - over keuzegedrag en keuzevrijheid in de zorg, Zorgspecial, Jaargang 10, nummer 1 (2008), p Boonekamp, L.C.M. en H. Woldendorp, Een strategisch model voor de ouderenzorg, Zorgspecial, Jaargang 8, nummer 7 (2006), p.4-10 Boonekamp, L.C.M., Sparren met gemeenten, Zorgvisie 6, juni 2004, p.4 Boonekamp, L.C.M., Boekbespreking L.G. van Erp, Zorg voor de markt - Marketing voor gezondheidszorgorganisaties, Medisch Contact 54 (1999), p Boonekamp, L.C.M. & R. Huijsman, Bouwen aan een transmuraal zorgconcern - Taferelen bij de Gorinchemse fusie tussen ziekenhuis en verpleeghuizen Elsevier /De Tijdstroom, 1998 Boonekamp, L.C.M., Zorgverzekeraar, ziekenhuis en kwaliteit van zorg - Onderhandelen binnen afhankelijkheidsrelaties, Handboek Onderhandelen & Contracteren in de Zorg, november 1996, IB p t/m Boonekamp, L.C.M., Vallen, opstaan en jongleren in zorgnetwerken, Gezondheidszorg en Management, 6 (1996), p. 3-7 Boonekamp, L.C.M., Beheerst fuseren: fusiemanagement in de gezondheidszorg, Gezondheidszorg en Management, 1/2 (1996), p Boonekamp, L.C.M., De toekomst: alleen of met anderen? In: Bakker, R., A. Schoenmaker & H. van der Zee (red.) De huisarts in Perspectieven voor medische zorg (1995) Utrecht: De Tijdstroom, Hoofdstuk 5 (p ) Boonekamp, L.C.M., Marketing for Health care Organizations: an introduction to network management, Journal of Management in Medicine, vol.8, no.5 (1994), p Breedveld, E.J., L.C.M. Boonekamp, T.E.D. van der Grinten, Zorgverzekeraar, ziekenhuis en kwaliteit van zorg - Naar een nieuwe relatie in de gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam, ibmg (1993) Boonekamp, L.C.M., Naar nieuwe relaties in de Nederlandse gezondheidszorg - Een strategische marketingvisie, Acta Hospitalia, 4 (1993), p Boonekamp, L.C.M., Hoe marktgericht is uw organisatie?, Gezondheidszorg en Management, 7/8 (1993), p Boonekamp, L.C.M., "Strategische marketing en de veranderende rol van de ziekenhuismanager: van beheerder naar netwerkmanager", Het Ziekenhuis, 5 (1992), p Boonekamp, L.C.M. & A.A. de Roo, To whom do GPs refer? A study of the development and change of referral networks of general practitioners in the Netherlands, Journal of

5 Management in Medicine, vol. 6, no. 3 (1992), p Boonekamp, L.C.M. & A.A. de Roo, Naar wie verwijzen huisartsen?, Medisch Contact, 23 (1992), p Boonekamp, L.C.M. & J. Moen, Verzorgingshuizen zoeken naar nieuwe positie, Het Ziekenhuis, 20 (1992), p Boonekamp, L.C.M. & J. Moen, Het grijze gebied tussen verzorgingshuis en verpleeghuis, (1992), Vlaardingen

...de afgelopen 10 jaar. hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010...

...de afgelopen 10 jaar. hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010... ...de afgelopen 10 jaar 1 hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010... 2...de afgelopen 10 jaar hebben we hard gewerkt aan het overbruggen

Nadere informatie

Beter toezicht door inzicht. nvtz Academie

Beter toezicht door inzicht. nvtz Academie Beter toezicht door inzicht nvtz Academie 2014 2 Voorwoord NVTZ Academie: Bouwen aan vertrouwen! De zorg is complexer geworden en overheid en burgers zijn kritischer geworden op het functioneren van toezichthouders.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 5. 2. Over Pharos 9

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 5. 2. Over Pharos 9 Vastgesteld door de directie op 18 april 2012 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 25 april 2012 Pagina 2 Pharos Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Over Pharos 9 3. Migrant als klant:

Nadere informatie

over de rol van hr-management in de zorg

over de rol van hr-management in de zorg over de rol van hr-management in de zorg inhoud inhoud inhoud LiNK Over de rol van HR-management in de zorg Utrecht, mei 2014 inhoud Het rapport LiNK, over de rol van HR-management in de zorg is een uitgave

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Executive Master of Health Business Administration

Executive Master of Health Business Administration Executive Master of Health Business Administration Versterken van visie en vaardigheden De MHBA is bestemd voor hogere leidinggevenden in de gezondheidszorg die hun competenties en visie verder willen

Nadere informatie

Top Class. Managementdevelopmentprogramma. toekomstige bestuurders in de gezondheidszorg

Top Class. Managementdevelopmentprogramma. toekomstige bestuurders in de gezondheidszorg Top Class programma voor toekomstige bestuurders in de gezondheidszorg In de Top Class laten we de deelnemers zien hoe de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van stakeholders zich tot elkaar verhouden,

Nadere informatie

Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren

Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren 1 Erna Hooghiemstra en Lisbeth Verharen 2 Al jarenlang kampt de jeugdzorg met het probleem dat teveel kinderen en hun gezinnen terecht komen in de

Nadere informatie

Partner-organisaties

Partner-organisaties Partner-organisaties Inhoud Contents Aedes Vereniging van Woningcorporaties... 3 Amarant... 5 Berenschot... 7 Birch... 9 BMC... 10 CGI... 11 D&A medical group bv... 13 De Hondsberg... 15 Elkerliek Ziekenhuis...

Nadere informatie

Wat komt deze maand aan bod?

Wat komt deze maand aan bod? Wat komt deze maand aan bod? Pagina Woord van de voorzitter 2 Blog van de maand 3 Interview van de maand 4 Mededelingen 7 DDF update, ambassadeurs 9 Trainingen en workshops agenda 14 1 Vakantie en ondernemerschap

Nadere informatie

WE TEACH... MASTER OF PUBLIC HEALTH 2015-2017

WE TEACH... MASTER OF PUBLIC HEALTH 2015-2017 WE TEACH... MASTER OF PUBLIC HEALTH 2015-2017 POSTINITIËLE OPLEIDING AMBITIE IN DE PUBLIEKE GEZONDHEID? MAAK DE VOLGENDE STAP IN UW CARRIÈRE! MASTER OF PUBLIC HEALTH In het kort U werkt in het brede veld

Nadere informatie

Toegang van Annemagreet Kuiper. Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ Maart 2007. Lisette Schipper Anthonie Maranus

Toegang van Annemagreet Kuiper. Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ Maart 2007. Lisette Schipper Anthonie Maranus Goed geregeld?! Toegang tot zorg- en dienstverlening voor klanten van concerns voor zorg en welzijn Toegang van Annemagreet Kuiper Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ

Nadere informatie

Programma Ouderenwerk 2012

Programma Ouderenwerk 2012 Programma Ouderenwerk 2012 10 september 14 september (week 37) 1 Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met ActivAge, onderzoek, training en advies in de sociale sector. De Oranje Fonds Zomerschool

Nadere informatie

Keuzegedrag en keuzevrijheid van de klant in de kraamzorg. Hoe te benutten door de aanbieder?

Keuzegedrag en keuzevrijheid van de klant in de kraamzorg. Hoe te benutten door de aanbieder? Keuzegedrag en keuzevrijheid van de klant in de kraamzorg. Hoe te benutten door de aanbieder? KRAAMZORG ZORG OP MAAT KRAAMZORG KRAAMZORG BIJ U IN DE BUURT KRAAMZORG DE VOORDELIGSTE HET 10E BEDRIJF KRAAMZORG

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

IF YOU CAN T BEAT THEM, JOIN THEM!!! Strategische keuzes voor het Revalidatiecentrum Amsterdam op basis van een marketingstrategie

IF YOU CAN T BEAT THEM, JOIN THEM!!! Strategische keuzes voor het Revalidatiecentrum Amsterdam op basis van een marketingstrategie IF YOU CAN T BEAT THEM, JOIN THEM!!! Strategische keuzes voor het Revalidatiecentrum Amsterdam op basis van een marketingstrategie Scriptie ingediend ter verkrijging van de graad MBA-Health Nyncke Bouma

Nadere informatie

Liesbeth Wassenberg. Profiel. Opleiding

Liesbeth Wassenberg. Profiel. Opleiding Profiel Liesbeth is gericht op veranderingen en gedrag in organisaties en hoe management en medewerkers zichzelf daarin kunnen ontwikkelen en kunnen presteren. Haar focus ligt op het snijvlak van HRM en

Nadere informatie

Zorg Dichtbij. En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente. BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013

Zorg Dichtbij. En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente. BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013 Zorg Dichtbij En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013 Dit whitepaper beschrijft de visie van BMC op het onderwerp Zorg Dichtbij en ondersteunt opdrachtgevers

Nadere informatie

Curriculum Vitae Maudy Hylkema

Curriculum Vitae Maudy Hylkema Curriculum Vitae Maudy Hylkema Persoonlijke gegevens Naam: Maudy (M.C.) Hylkema - Boon Adres: Ereprijs 29 2871 MZ Schoonhoven Geboortedatum: 17 januari 1961 te Rijswijk Burgerlijke staat: gehuwd, 3 kinderen

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Verbetering pleegzorg in Limburg

Verbetering pleegzorg in Limburg Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt

Nadere informatie

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Inleiding Met zorg bijdragen aan de kwaliteit van samen leven. Vanuit deze missie geeft Omring invulling aan haar dienstverlening. Met de overtuiging dat de

Nadere informatie

Professionaliseringsgids

Professionaliseringsgids Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2013/2014 Advies op maat Trainingen Opleidingen Coaching Kijk ook op www.avspifo.nl professionalisering

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Externe evaluatie van de onderzoekseenheid Talentontwikkeling. Visitatiedatum: 15 oktober 2013

Hogeschool Rotterdam. Externe evaluatie van de onderzoekseenheid Talentontwikkeling. Visitatiedatum: 15 oktober 2013 Hogeschool Rotterdam Externe evaluatie van de onderzoekseenheid Talentontwikkeling Visitatiedatum: 15 oktober 2013 Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/29 NQA Hogeschool Rotterdam: Externe

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Scala in Bedrijf. Bedrijfsplan Scala Centrum voor de Kunsten. Bedrijfsplan Scala Pagina 1

Scala in Bedrijf. Bedrijfsplan Scala Centrum voor de Kunsten. Bedrijfsplan Scala Pagina 1 Scala in Bedrijf Centrum voor de Kunsten Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Introductie 3 3. Missie, Visie en Bedrijfscultuur 3 3.1 Missie 3 3.2 De Visie 3 3.3 Bedrijfscultuur 4 4. Markt, trends

Nadere informatie

Bijlagen. Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 Deel 5. V&V 2020 Deel 5 Bijlagen 1

Bijlagen. Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 Deel 5. V&V 2020 Deel 5 Bijlagen 1 Bijlagen DEEL 5 Bijlagen Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 Deel 5 V&V 2020 Deel 5 Bijlagen 1 Colofon V&V 2020 Deel 5 Bijlagen Overige delen V&V 2020: Deel 1 Leren van de toekomst Deel 2 Beroepsprofiel

Nadere informatie

Welzijnswerk is een vak

Welzijnswerk is een vak Welzijnswerk is een vak Naar een landelijk programma professionalisering welzijnswerk Katja van Vliet Nanne Boonstra Rally Rijkschroeff Eindrapportage, juli 2007 Opdrachtgever: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Algemene informatie:

Algemene informatie: Algemene informatie: Drs. J.P.M. Rek, (roepnaam: Anneke) Schoolstraat 87, 3451 AC Vleuten. E. a.rek@managementondersteuning.info W. www.managementondersteuning.info Profiel van drs Anneke Rek Ik ben managementcoach,

Nadere informatie

Strategische waarde van zorglogistieke bedrijfsvoering voor het algemeen ziekenhuis.

Strategische waarde van zorglogistieke bedrijfsvoering voor het algemeen ziekenhuis. Strategische waarde van zorglogistieke bedrijfsvoering voor het algemeen ziekenhuis. Leonard van den Pol Master of Health Business Administration Erasmus CMDZ Rotterdam 15 maart 2006 Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie