dé inkoopcoöperatie van de zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "dé inkoopcoöperatie van de zorg"

Transcriptie

1 JaarveRslag2009 dé inkoopcoöperatie van de zorg

2 Intrakoop Regterweistraat 11a 4181 CE Waardenburg t (0418) f (0418) e i

3 Raad van toezicht 2009 In 2009 bestond de raad van toezicht uit de volgende personen: Drs. M. de Bruine MBA (voorzitter tot 16 juni 2009) Voorzitter raad van bestuur Koninklijke Visio in Huizen sectie gehandicaptenzorg Mr. drs. F.J.M. Staal (voorzitter per 16 juni 2009) Voorzitter raad van bestuur De Riethorst Stromenland in Geertruidenberg sectie verpleging/verzorging Drs. J.M. Tromp (toegetreden op 1 januari en vice-voorzitter per 16 juni 2009) Arts en bestuurder GGZ Breburggroep, Regio Breda en Tilburg Lid Commissie Zorgvisie en Normering GGZ Nederland sectie geestelijke gezondheidszorg J.L. Schoevers (secretaris/penningmeester tot 1 november 2009) Drs. J.G. den Hollander Directeur bedrijfsvoering Diaconessenhuis Leiden Bestuurslid NVZ vereniging van ziekenhuizen sectie ziekenhuizen Drs. A.C.M. van Osch Lid raad van bestuur BrabantZorg in Veghel Bestuurslid Actiz sectie verpleging/verzorging Aanbestedingsteams 2009 Personeelsdiensten Roland Blom, Stichting Pluryn Gera van Berlo, Stichting Pluryn Kantoorartikelen Nelleke Schnetkamp, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Sylvia van Velzen, Beweging 3.0 Arthur Gubbels, MTB Maastricht Jan Willem Smeenk, Martini Ziekenhuis Energie Jan Willem Smeenk, Martini Ziekenhuis Hans de Krijger, De Mutsaersstichting Harm Koudijzer, CuraMare Sylvia van der Woerd-Schat, OsiraGroep Daan van Ee, Alerimus Textielvoorziening Monique Schrijver, Driezorg, Stichting voor Wonen Zorg en Welzijn Matty Lupker, Zorggroep Maas en Waal Louis Beeking, Zorggroep Rijnmond Rixt Hijlkema, Zorgspectrum Het Zand Zorg- en transferhulpmiddelen Ria Bosse, Ellen Broekhof, Ary Eikelenboom, Myrthe Jansen, Peter Hondebrink, Peter Lauteslager, Marianne van de Plas, Mieke Nieuwenstein, Hans van der Hammen, René Smit, Marjan Dulos (allen van Stichting s Heeren Loo) Drs. D. Kooistra Lid raad van bestuur en directeur West-Nederland s Heeren Loo sectie gehandicaptenzorg

4 Intrakoop Missie Intrakoop is voor zorgaanbieders het platform voor inkoop- en logistieke oplossingen, waardoor zorgaanbieders tegen lagere, transparante en marktconforme integrale kosten hun middelen en diensten kunnen inzetten voor optimale dienstverlening aan hun cliënten. De coöperatie Intrakoop is de inkoopcoöperatie van de zorg. Zij vertegenwoordigt de inkoopbelangen van 467 zorginstellingen met locaties. Intrakoop ondersteunt haar leden op strategisch, tactisch en operationeel niveau bij het behalen van hun inkoopdoelstellingen. Intrakoop sluit raamovereenkomsten af met leveranciers in de productsegmenten Diensten, Energie, Huishouding & Inrichting, Kantoor & Automatisering, Techniek & Onderhoud, Verpleging & Verzorging en Voeding. Daarnaast levert Intrakoop op specialistische gebieden hoogwaardige dienstverlening aan haar leden met: Intrakoop Services Intrakoop E-inkopen Intrakoop Energie (voorheen: Energie voor Zorg) Intrakoop Facilitair (Facilitair & Logistiek voor Zorg) Colofon Uitgave: Jaarverslag 2009 Tekst: Brontekst, Lom (N) en Intrakoop, Waardenburg Vormgeving en ontwerp: Adform ontwerp, Zaltbommel Druk: Leerdam Druk, Leerdam Fotografie Intrakoop jubileumevenement: Manon Pulles

5 Klankbordgroep Twee keer per jaar wisselt Intrakoop op strategisch niveau van gedachten met de leden van de klankbordgroep: Mario van de Sande Hoofd Inkoop St. Anna Zorggroep sectie verpleging/verzorging Ad Verhagen Hoofd Facilitaire Dienst Woonzorgorganisatie Sabina van Egmont sectie verpleging/verzorging Rob Buitelaar Facilitair manager Stichting Zorgbreed sectie verpleging/verzorging Anja Hoeksma Manager inkoop Stichting Omring sectie verpleging/verzorging Royan van Velse Manager inkoop Alysis Zorggroep sectie ziekenhuizen Jaap de Jong Teamleider inkoop Stichting Cordaan sectie geestelijke gezondheidszorg Tsjerk Dijkstra Teamleider restauratieve voorzieningen Accolade Zorggroep sectie verpleging/verzorging Jan Willem Smeenk Strategisch tactisch inkoper Martini Ziekenhuis sectie ziekenhuizen Wil van Loon van de Laar Senior inkoper Vitalis WoonZorg Groep sectie verpleging/verzorging Kees Odijk Hoofd Inkoop Bouman GGZ sectie geestelijke gezondheidszorg Jan van Haaster Manager facilitaire zaken en inkoop Stichting HVO-Querido sectie geestelijke gezondheidszorg 26

6 Voorwoord 2009 groei door samenwerking Onze plannen om de dienstverlening van Intrakoop nog beter te laten aansluiten op de wensen van leden zijn in 2008 omgezet in daden. Met als resultaat een bescheiden groei van de bemiddelde omzet. In 2009 zet deze stijgende lijn zich sterk door. Ons doel blijft onveranderd: samen met leden, leveranciers en strategische partners zorgen voor de beste inkoopoplossingen die de integrale kosten van middelen en diensten in de zorg verder helpen terugdringen. Door het realiseren van scherpe kortingen, duidelijke afspraken over logistiek en kwaliteit en zoveel mogelijk aandacht voor individuele belangen. Maar ook door maatwerk op instellingsniveau of bijvoorbeeld raamovereenkomsten voor specifieke instellingssoorten. Het aantal collectieve raamovereenkomsten is in 2009 gegroeid naar 100. We bieden vanuit het collectief meer inkoopoplossingen aan met optimale aandacht voor individuele eisen en wensen van onze leden. Intrakoop Services biedt individuele begeleiding op maat door ervaren inkoopadviseurs, tegen tarieven die leden van hun coöperatie kunnen verwachten. Of het nu gaat om het doen van een enkele inkoopscan of het opzetten van een inkoopafdeling. Steeds meer leden maken gebruik van elektronisch inkopen en de Intrakoop Academies zorgen keer op keer voor volle zalen. Ook het inkopen in Duitsland heeft concrete vormen aangenomen en enkele leden profiteren inmiddels van de financiële voordelen die de raamovereenkomsten met Duitse medische groothandels bieden. die ontstond tijdens de Europese aanbesteding textiel. De NMa oordeelde uiteindelijk dat volumebundeling op de textielmarkt concurrentiebevorderend werkt en stelde Intrakoop daarmee in het gelijk. Het sportieve evenement ter ere van 50 jaar Intrakoop werd door veel leden bezocht en als zeer positief ervaren. Intrakoop groeit. Dat doen we samen met onze leden. Niet alleen in termen van bemiddelde omzet, aantal locaties of aantal raamovereenkomsten: ook in termen van kwaliteit In twee woorden? Meer en beter. Intrakoop is op een aantal gebieden leidend binnen inkoop in de gezondheidszorg. Zo blijft Intrakoop de grootste inkoper van elektriciteit in de non-profit sector. We zetten markten in beweging. Een glanzend voorbeeld hiervoor is de beroering Frank Kaptein, directeur/bestuurder 3

7 Inhoudsopgave Verantwoording raad van toezicht 5 Samenvatting geconsolideerde jaarrekening Strategische koers 6 Toelichting staat van baten en lasten 24 Intrakoop 50 jaar 7 Relatiebeheer leden 9 Ledenbeheer en kerncijfers 9 Ledenservice en adviseurs 10 Klankbordgroep 10 Ledenbijeenkomst 10 Themabijeenkomsten 10 Intrakoop en PR 11 Inkoopdienstverlening 13 Nieuwe dienstverlening 13 Collectieve aanbestedingen 14 Individuele inkoopoplossingen 16 Overzicht nieuwe overeenkomsten 19 Interne organisatie 20 Personeel, ziekteverzuim en opleidingen 20 Bonusproces 20 Informatisering 21 Deelname aan netwerken 21 4

8 Verantwoording raad van toezicht De coöperatieve inkoopvereniging Intrakoop steunt haar leden al 50 jaar bij het zoeken naar passende en succesvolle inkoopoplossingen. In 2009 werd stilgestaan bij dit fraaie jubileum. Vitaliteit, creativiteit en denken in oplossingen: eigenschappen van onze coöperatieve vereniging waar we elke dag de vruchten van plukken. Zij geven tegelijkertijd aan hoe jong we zijn. In 2009 is duidelijk geworden dat de heroriëntatie op de strategische koers in 2008 zich positief heeft doorgezet. Het jaar is afgesloten met een goed financieel resultaat door zowel autonome groei als door een verbeterde bedrijfsvoering. We zien een verschuiving van klassiek collectief inkopen naar meer maatwerk met behoud van collectieve schaalvoordelen. Tegelijkertijd zien we een toenemende vraag naar dienstverlening op logistiek en facilitair gebied. Deze verbreding en spreiding van activiteiten maakt de basis van Intrakoop sterker, waarmee de continuïteit beter is verankerd. Met de directeur/bestuurder heeft de raad uitvoerig gediscussieerd over het strategische belang van inkoop binnen zorgorganisaties en de rol van Intrakoop hierin. Zeker nu we staan voor een periode van grote veranderingen in de zorg wordt sturen op kosten een kritische factor. Hoe houden we de focus op het belang van inkoop en krijgen we een podium bij bestuurders van zorgorganisaties? Door te laten zien dat bij een krimpende economie en toenemende marktwerking in de zorg door inkoopsamenwerking aanzienlijke voordelen te behalen zijn. Een verdere ontwikkeling naar kenniscentrum voor inkoop en logistieke oplossingen hoort daarbij. Er is meermaals stilgestaan bij de samenwerkingsverbanden die lid zijn van Intrakoop. De raad is blij dat de algemene ledenvergadering het advies heeft overgenomen om alleen individuele leden als lid toe te laten. In 2009 heeft drs. Marten de Bruine MBA afscheid genomen van de raad van toezicht. Marten heeft als voorzitter de transitie naar de huidige positie van Intrakoop uitstekend begeleid. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. Ondergetekende is voorgedragen als nieuwe voorzitter en door de algemene ledenvergadering in juni 2009 benoemd. Ook is afscheid genomen van Hans Schoevers. Dat inkoop een echt vak is, heeft hij met zijn inkoopkennis en -ervaring binnen onze vergaderingen duidelijk laten zien. Per 1 januari is drs. Jan Tromp, lid raad van bestuur van de GGZ Breburggroep, toegetreden als lid van de raad van toezicht. Hij is voorgedragen als kandidaat vice-voorzitter en in juni 2009 benoemd. Drs. Durk Kooistra, lid raad van bestuur en directeur West-Nederland s Heeren Loo, vertegenwoordigt vanaf juni 2009 de gehandicaptenzorg. De raad van toezicht laat zich bij al haar handelen leiden door de zorgbrede governance code en heeft viermaal vergaderd met een vastomlijnd vergaderschema. Terugkijkend op 2009 kunnen we spreken van een succesvol jaar voor Intrakoop. Frank Staal, voorzitter 5

9 Strategische koers Groei door samenwerking Vorig jaar schreven we dat de strategische koers van Intrakoop staat als een huis. Dat geldt nog steeds. Sinds enkele jaren geven onze leden aan dat zij behoefte hebben aan individuele dienstverlening. Onze plannen werden hierop aangepast en in 2008/2009 zijn de labels Energie voor Zorg en Facilitair & Logistiek voor Zorg opgericht. Ook ging in 2009 Intrakoop Services van start. Naast individuele dienstverlening is keuzevrijheid van groot belang voor onze leden. Onze dienstverlening biedt deze vrijheid steeds meer: zowel binnen het totale aanbod aan raamovereenkomsten maar ook binnen raamovereenkomsten zelf. Leden zijn steeds meer betrokken bij het bedenken van inkoopoplossingen die op collectief en op individueel niveau leiden tot het terugdringen van de integrale kosten in de zorgketen. Informatie- en kennisuitwisseling zijn de randvoorwaarden voor het succes van beproefde inkoopoplossingen als collectieve aanbestedingstrajecten en nieuwe dienstverleningsvormen zoals de Intrakoop Inkoopcheck en de onderhandelingsservice. verdiepen zoveel mogelijk rendement halen uit bestaande contacten met leden, leveranciers en strategisch partners en het aanbieden van nieuwe dienstverlening verhogen onze dienstverlening laten aansluiten op de behoeften van onze leden zodat de deelnamegraad wordt verhoogd Aandachtsgebieden 2009 op hoofdlijnen Ledenbinding en interactie Bestaande dienstverlening Contractontwikkeling Onze dienstverlening sluit steeds beter aan op de behoeften van onze leden. Dat doet Intrakoop door verbinden, verdiepen en verhogen: verbinden intensief samenwerken met leden, leveranciers, strategische partners en andere partijen Individuele dienstverlening Nieuwe dienstverleningsvormen Inkoopsamenwerkingsverbanden van leden Strategische allianties Interne bedrijfsvoering 6

10 Intrakoop 50 jaar Op 28 april 1959 wordt het samenwerkingsverband PCZ (Protestants-Christelijke Ziekenhuizen) opgericht. Vier ziekenhuizen besluiten bij de inkoop van stookolie hun inkoopvolumes te bundelen om collectief meer inkoopmacht te realiseren en tijd te besparen. Na de stookolie waren het geschilde aardappelen die gezamenlijk ingekocht zouden worden. 30 Jaar later, in 1989, bestaat het samenwerkingsverband nog steeds. Men besluit de organisatie te professionaliseren. Het collectief wordt een coöperatie, krijgt de naam Intrakoop en er wordt een eerste vaste medewerker aangesteld. Deze medewerker is zowel inkoper als adviseur als directeur van Intrakoop. De coöperatie groeit vervolgens gestaag in aantal raamovereenkomsten, in aantal leden, in aantal medewerkers en in bemiddelde omzet. De organisatie die ontstaat, is uniek in Nederland. En dat is zij in 2009 nog steeds. Uniek door de grootte, door haar rijke geschiedenis maar vooral ook door de continuïteit, de innovatieve kracht en de betrokkenheid van alle leden en Intrakoopmedewerkers. De bemiddelde omzet bedraagt 352 miljoen. Er werken in totaal 29 mensen bij Intrakoop, het aantal raamovereenkomsten loopt op tot 100 en er zijn diverse initiatieven om individuele dienstverlening aan leden mogelijk te maken. Mijlpalenoverzicht 1959 Oprichting PCZ 1959 Eerste gezamenlijke inkoop voor aardappelen en stookolie 1989 Start van het Intrakoop-bureau bij indiensttreding van de eerste medewerker 1990 PCZ wordt Intrakoop 1993 De eerste inkoper in dienst van Intrakoop 1996 Intrakoop wordt Coöperatieve Inkoopvereniging U.A Eerste collectieve Europese aanbesteding: elektriciteit 2004 Intrakoop grootste inkoper van elektriciteit 2006 Eerste elektronische veiling van de aanbesteding kantoorartikelen 2006 Europese aanbesteding voeding ter waarde van 76 miljoen 2008 Start individuele dienstverlening met Intrakoop Services en met partners Hellemans Consultancy (energie), Inteon (facilitaire dienstverlening) en TBlox (elektronisch inkopen) 2009 Uitspraak NMA dat inkoopovereenkomsten van Intrakoop concurrentiebevorderend zijn % van de zorgsector is lid van Intrakoop Om het vijftigjarig jubileum te vieren organiseert Intrakoop op 11 september een sportief evenement bij All Sports Resort in Maurik. Tientallen leden beleven een dag vol actie, samenwerking en uitdagingen - de link naar het inkoopvak in de zorg is natuurlijk snel gelegd. 7

11 Intrakoop jubileumevenement 2009

12 Relatiebeheer leden Ledenbeheer en kerncijfers Ledental In 2009 groeide het aantal locaties ten opzichte van het voorgaande jaar. Telde het ledenbestand eind 2008 nog locaties, op 31 december 2009 stond de teller op locaties. Het aantal leden daalt van 475 in 2008 naar 467 in Deze lichte daling is te verklaren doordat leden onderling fuseren. Intrakoop heeft in 2009 zestien nieuwe leden verwelkomd. Figuur 1: Penetratiegraad van Intrakoop in de gezondheidszorg in Nederland per instellingssoort % % 69% % 61% 58% % 80% 60% 40% % 8 Academische Ziekenhuizen 85 Algemene Ziekenhuizen Ouderenzorg (excl. Thuiszorg) Ouderenzorg (incl. Thuiszorg) 158 Gehandicaptenzorg 108 GGZ Totaal 20% 0% Stichtingen in de zorgsector Bemiddelde omzet De bemiddelde omzet in 2009 bedraagt 352 miljoen (2008: 271 miljoen). Deze forse stijging valt onder andere te verklaren door de hogere bemiddelde omzet van de raamovereenkomsten aardgas en elektriciteit en door de mini-aanbestedingsprocedures voeding. Penetratiegraad Intrakoop Bonusuitkering In 2009 wordt de bonus van 2008 en een deel van 2007 in twee bonusrondes uitgekeerd: in december 2008 en januari Van een voedingsdistributeur worden in 2009 extra omzetgegevens ontvangen die nog betrekking hebben op 2007, op basis waarvan Intrakoop gesprekken aangaat met betreffende leveranciers over aanvullende bonusuitkeringen. Deze worden samen met de bonus 2008 uitgekeerd. 9

13 De totale bonusuitkering in 2008 komt uit op 4,9 miljoen. Het hoogste bonusbedrag dat aan één lid wordt uitbetaald bedraagt De totale verwachte bonusuitkering over 2009 komt uit op 4,2 miljoen. Ledenservice en adviseurs De afdeling Ledenservice levert in 2009 een nog actievere bijdrage in het informeren van en contacten onderhouden met leden. Zo benadert Ledenservice in 2009 veel leden die relatief weinig gebruik maken van de dienstverlening van Intrakoop. Adviseurs brengen in 2009 de nieuwe dienstverleningsvormen van Intrakoop (Energie voor Zorg, Intrakoop Facilitair, Intrakoop Services en Intrakoop E-inkopen) steeds nadrukkelijker onder de aandacht van leden. Hoewel de inkopers van Intrakoop en de leveranciers duidelijk de productspecialisten blijven, geven ook de adviseurs inhoudelijk advies over bijvoorbeeld inkoop van energie, voeding en E-inkopen. Als opvolger van een deskundig adviseur op voedingsgebied is een nieuwe adviseur met een uitgebreide voedingsachtergrond aangenomen. strategisch niveau met Intrakoop van gedachten over onder meer gewenste dienstverlening en ontwikkelingen op inkoopgebied en op specifieke gebieden als de voedingsbranche. Ledenbijeenkomst 2009 Op 16 juni vindt de enige ledenbijeenkomst van 2009 plaats. Door barre weersomstandigheden wordt de ledenbijeenkomst van 17 december 2009 verplaatst naar 19 januari De 109 aanwezige leden en leveranciers beoordelen de ledenbijeenkomst in juni met een 7,8. De presentaties over ondernemen in de zorg en E-inkopen worden positief gewaardeerd. Intrakoop presenteert een film over 50 jaar Intrakoop. Een verkorte versie hiervan is voortaan ook op de portal te zien. Onderwerpen die tijdens de Algemene Ledenvergadering aan bod komen, zijn het jaarverslag 2008, de bonusafwikkeling 2007 en 2008, het Intrakoop-lidmaatschap van koepelorganisaties en de samenstelling van de raad van toezicht. Themabijeenkomsten Samen met leveranciers en partners organiseert Intrakoop in 2009 diverse themabijeenkomsten. Klankbordgroep Om de interactie tussen Intrakoop en leden te intensiveren wordt de klankbordgroep, die twee keer per jaar bij elkaar komt, opnieuw opgericht. Naast het MT van Intrakoop neemt een representatieve vertegenwoordiging van de leden hieraan deel: inkopers, facilitair managers en functioneel afdelingshoofden uit verschillende soorten instellingen. Zij wisselen op Voedselveiligheid Meer dan 400 professionals krijgen tijdens vier bijeenkomsten van Stichting Veiligvoedsel.nl en Intrakoop informatie over de invoering van de nieuwe hygiënecode voor (groot)keukens in de zorg. Energie Hellemans Consultancy en Intrakoop organiseren twee regionale bijeenkomsten. Leden laten zich informeren 10

14 over onder meer de nieuwe wetgeving over groot- en klein verbruikers, de risico s bij de inkoop van energie en de veranderingen op het gebied van facturering door de netbeheerder. E-inkopen Op 15 september organiseren TBlox en Intrakoop samen het eerste SaaS (Software as a Service) in de Zorg evenement. Meer dan 100 zorginstellingen nemen deel. Het hele jaar door organiseren Tblox en Intrakoop Intrakoop Academies waar ruim 250 leden aan deelnemen. Intrakoop blijft aandacht besteden aan het vergroten van haar naamsbekendheid bij onder meer beslissers bij leden, brancheen beroepsverenigingen, regionale samenwerkingsverbanden en zorgverzekeraars. Het CRM-systeem is uitgebreid met gegevens van leden van raden van bestuur. Waar nodig worden ook zij op de hoogte gehouden van de activiteiten van Intrakoop. Op 29 september presenteert Intrakoop zich op de kennismarkt bij het VGN-congres (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland), gericht op bestuurders en andere beslissers in de gehandicaptenzorg. ZZP-norm en voedingsdagprijzen Hoe geef ik invulling aan mijn beleid op het gebied van eten en drinken? Dat is de centrale vraag tijdens de themabijeenkomst van Inteon en Intrakoop over voedingsdagprijzen en de gevolgen van de invoering van zorgzwaartepakketten (ZZP). Deze bijeenkomsten krijgen in 2010 een vervolg. Intrakoop adverteert in Zorgvisie, ZM Magazine en het NVZD Vademecum en haalt herhaaldelijk het nieuws. Onder meer met berichten over de introductie van Intrakoop Facilitair (voorheen Facilitair & Logistiek voor Zorg), de nieuwe raamovereenkomsten met Medeco en het nieuwe elektriciteitscontract van Intrakoop en Eneco. Bedrijfsbezoek Recticel Op 1 april organiseert Recticel Foam for Care voor Intrakoop-leden een bedrijfsbezoek, waarbij onder andere brandveiligheid en het voorkomen van decubitus aan bod komen. Intrakoop en PR Op 28 april, tijdens haar 50ste verjaardag, introduceert Intrakoop haar nieuwe huisstijl op de portal en in de uitnodiging voor de ledenbijeenkomst op 16 juni. Vanaf dat moment wordt de nieuwe huisstijl ook doorgevoerd in andere communicatiemiddelen als de digitale nieuwsbrief en het Intrakoop Bulletin. Uitspraak NMa over bezwaren inkoopsamenwerking De collectieve aanbesteding van textielvoorziening door Intrakoop brengt de textielmarkt behoorlijk in beweging. De klachten van de FTN, de Federatie Textielbeheer Nederland, worden door de NMa niet alleen ongegrond verklaard, de NMa noemt de inkoopovereenkomst van Intrakoop concurrentie bevorderend. Het bericht over deze uitspraak door de NMa wordt gepubliceerd in bladen als Deal!, FMI en Zorginstellingen en op verschillende websites van onder meer Zorgvisie. 11

15 Intrakoop jubileumevenement 2009

16 Inkoopdienstverlening Nieuwe dienstverlening Intrakoop blijft vernieuwen. Ook in 2009 heeft Intrakoop er alles aan gedaan om haar dienstverlening nog beter aan te laten sluiten op de behoeften van haar leden, door: nieuwe dienstverleningsvormen: de Intrakoop Inkoopcheck en de Onderhandelingsservice inkopen in het buitenland individuele aandacht binnen raamovereenkomsten aandacht voor inkoopsamenwerkingsverbanden verkennen nieuwe markten Intrakoop Inkoopcheck Individuele instellingen kunnen hun inkoopuitgaven per productsegment direct en eenvoudig vergelijken met de inkoopuitgaven van vergelijkbare zorginstellingen met de Intrakoop Inkoopcheck. Op basis van grootboekgegevens die de leden samen met enkele organisatie kengetallen aanleveren worden instellingen met elkaar vergeleken. Naast het inzicht dat individuele leden krijgen in hun inkoopuitgaven in relatie tot andere zorginstellingen krijgt Intrakoop inzicht in nieuwe mogelijkheden voor inkoopsamenwerking in de zorg. Onderhandelingsservice Begin 2009 heeft Intrakoop bestaande klanten van Medeco aangeboden namens hen te onderhandelen over een nieuwe overeenkomst. 14 Instellingen, met een gezamenlijke jaaromzet van 1,5 miljoen, doen mee. In overleg met Medeco en deze leden is besloten om aan te haken bij de commitmentovereenkomst van de aanbesteding Medische Groothandel II. Zo kunnen ook deze leden profiteren van deze scherpe condities en afspraken. In 2010 gaat Intrakoop de onderhandelingsservice aanbieden op het gebied van voedingsdistributie en medische groothandel. Inkopen in het buitenland In 2009 is Intrakoop gestart met inkopen in Duitsland: met VMP GmbH (Vertrieb Medizinischer Produkte) voor met name snijdende specialismen (onder andere spuiten en naalden, OK-instrumentarium) en op het gebied van verpleging en verzorging met Vivas Medica BV (gespecialiseerd in incontinentie-, wond- en stomaproducten en medische en verpleegkundige verbruiksartikelen). Beide leveranciers zijn in staat producten te leveren tegen prijzen die tot enkele tientallen procenten lager liggen dan de prijzen in Nederland. Individuele aandacht binnen raamovereenkomsten Collectieve raamovereenkomsten en aanbestedingstrajecten bieden steeds meer keuzevrijheid voor individuele instellingen, door bijvoorbeeld: logistieke modellen op instellingsniveau binnen het raamwerk van een collectief (centraal) aanbestedingstraject selectieprocedures op individueel niveau na een centrale (Europese) aanbestedingsprocedure onderhandelingsruimte met een leverancier op basis van eigen, instellingsspecifieke eisen, wensen en omzetpotentieel Aandacht voor inkoopsamenwerkingsverbanden Onder de noemer Samenwerken as a Service stimuleert, ondersteunt en stemt Intrakoop met inkoopsamenwerkingsverbanden een voor de zorg optimale verdeling van inkoopwerkzaamheden af 13

17 met als doel een gecoördineerd en georganiseerd tegenwicht te bieden aan leveranciersmarkten. In 2009 zijn met meerdere inkoopsamenwerkingsverbanden hierover gesprekken gestart en in een aantal gevallen heeft dit geleid tot concrete inkoopsamenwerking. Verkennen nieuwe markten In 2009 heeft Intrakoop verkennende gesprekken gevoerd met marktpartijen op het gebied van onder andere postbezorging, verzekeringen, verhuizingen, ICT, technisch onderhoud en HRM. Collectieve aanbestedingen Leden hebben meer keuze uit een steeds breder en dieper pakket aan inkoopoplossingen. Bovendien biedt Intrakoop meer deelnamemogelijkheden (commitment en intekenen) per leverancier. Intrakoop wil als de inkoopspecialist van de zorg een centrale rol innemen in de samenwerking tussen vraag en aanbod. Intrakoop is constant op zoek naar vernieuwende aanbestedingsmethodieken die de keuzevrijheid voor haar leden optimaliseren. Zo sluit Intrakoop steeds vaker verschillende overeenkomsten af met eenzelfde leverancier. Zoals met Medeco op het gebied van medische groothandel. Een ander voorbeeld is de aanbesteding zorg- en transferhulpmiddelen, waarbij begin 2010 enkele voorkeursleveranciers zullen worden geselecteerd waaruit gecommitteerde leden vrij kunnen kiezen. Aanbestedingsteams Leden leveren, samen met inkopers en medewerkers ledenservice, een wezenlijke bijdrage aan de verschillende aanbestedingstrajecten. Met name de deelnemers in de aanbestedingsteams dragen door hun onmisbare productkennis en inkoopervaring bij aan het welslagen van de aanbestedingstrajecten. In 2009 zijn de volgende aanbestedingen opgestart of afgerond: Het aantal raamovereenkomsten stijgt naar 100 in In totaal sluit Intrakoop 19 nieuwe raamovereenkomsten af. Bij het realiseren van haar doelstellingen concentreert Intrakoop zich op het afsluiten van raamovereenkomsten: met meerdere leveranciers per productsegment met leveranciers in nieuwe productsegmenten gericht op specifieke instellingssoorten op collectief en individueel niveau Medische Groothandel II In mei 2009 wint Medeco Healthcare de elektronische veiling voor de aanbesteding Medische Groothandel II. Resultaat: een besparing tot 40% voor deelnemende leden. De overeenkomst biedt veel ruimte voor individuele keuzes. Vernieuwend is de manier waarop de financiële gevolgen van logistieke keuzes inzichtelijk gemaakt worden: door toeslagen op bruto prijzen in plaats van door kortingen. Op basis van de voorwaarden uit deze overeenkomst sluit Intrakoop ook een intekenovereenkomst met Medeco. 14

18 Zorg- en transferhulpmiddelen Intrakoop start op verzoek van en in nauwe samenwerking met Intrakoop-lid s Heeren Loo de aanbesteding voor zorg- en transferhulpmiddelen. In het derde kwartaal volgt de publicatie van de aanbesteding bij het Bureau Officiële Publicaties in Luxemburg. Het totale commitmentvolume bedraagt 6 miljoen (levering en onderhoud). In het eerste kwartaal van 2010 vindt de leveranciersselectie plaats. Personeelsdiensten Samen met Intrakoop-lid Pluryn start Intrakoop een aanbesteding personeelsdiensten. De commitmentronde levert een commitmentvolume van 3,5 miljoen op jaarbasis op. In het vierde kwartaal wordt de aanbesteding gepubliceerd. Begin 2010 worden de voorkeursleveranciers geselecteerd. Textielvoorziening Leden geven voor de aanbesteding van textiel commitment voor 4,5 miljoen per jaar. De Federatie Textielbeheer Nederland maakt bezwaar tegen de collectivering van volumes door Intrakoop maar de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) oordeelt uiteindelijk dat gezamenlijk inkopen niet leidt tot een beperking van de mededinging. De NMa concludeert zelfs dat een collectieve aanbesteding mededingingsbevorderend kan zijn. De aanbesteding leidt tot slechts één inschrijving. Daarom besluiten gecommitteerde leden om met het aanbestedingsdocument van Intrakoop individueel aan te besteden onder begeleiding van Intrakoop. Ook diverse andere leden maken inmiddels gebruik van deze dienstverlening. Kantoorartikelen Omdat de commitmentovereenkomst met Office Depot afloopt, peilt Intrakoop in februari 2009 de interesse bij gecommitteerde leden voor een verlenging van het contract. Leden geven Office Depot een gemiddeld rapportcijfer van 7,6 en beoordelen de prijs-kwaliteitverhouding met een 7,9. Bijna 90% van de deelnemers, met een totaal bemiddelde omzet van 2,6 mln, geeft aan de overeenkomst met Office Depot te willen verlengen. Daarnaast start Intrakoop een Europese aanbesteding kantoorartikelen. Het gecommitteerde jaarvolume bedraagt 1,9 miljoen. Begin 2010 vindt tijdens een e-veiling de leveranciersselectie plaats. Elektriciteit Omdat de energiemarkt op langere termijn een prijsdaling laat zien, vraagt Intrakoop aan de deelnemers van de elektriciteitsovereenkomst met Eneco (looptijd: 1 januari 2008 tot en met 31 december 2011) opnieuw hun commitment te geven. Leden krijgen hierbij de keuze: deelnemen aan een opnieuw af te sluiten overeenkomst met Eneco of meedoen aan een nieuwe Europese aanbesteding. De meeste leden kiezen voor de nieuwe overeenkomst met Eneco, wat leidt tot een gezamenlijk volume van 650 miljoen kwh per jaar. De overige deelnemers, met een volume van 40 miljoen kwh per jaar, geven de voorkeur aan een Europese aanbesteding. Begin november krijgt Eneco als economisch 15

19 meest voordelige aanbieder deze opdracht gegund. Beide overeenkomsten lopen tot 1 januari 2014 met opties tot verlenging van twee keer een jaar. Nieuw in deze raamovereenkomsten is de gratis budgettool, een programma waarmee leden eenvoudig hun elektriciteitskosten voor het komende jaar in kaart kunnen brengen. Verder worden scherpere afspraken gemaakt over de opslag op de elektriciteitskosten. Medicijnen Tientallen instellingen hebben belangstelling voor een aanbesteding Medicijnen uitgevoerd door Intrakoop. In 2009 hebben de eerste oriënterende gesprekken met leveranciers plaatsgevonden. In 2010 wordt beoordeeld of dit traject zal leiden tot een collectieve aanbesteding of dat leden individuele begeleiding krijgen aangeboden. Dat niet elke aanbesteding tot het gewenste resultaat leidt, laten de aanbesteding van onderzoekshandschoenen en multifunctionals zien. Hoewel onderzoek vooraf op genoeg interesse wijst bij leden voor een collectieve aanbesteding, worden deze aanbestedingstrajecten wegens een te gering volume afgebroken. Voor multifunctionals geldt dat de meeste deelnemende leden er de voorkeur aan geven bij Intrakoopleverancier Konica Minolta te blijven. In 2010 zal gekeken worden of en hoe Intrakoop hierbij een rol kan spelen. Individuele inkoopoplossingen De strategische samenwerking met specialisten op het gebied van facilitair advies, inkoopadvies, elektronisch inkopen en energie voor individuele dienstverlening aan leden wordt in 2009 geïntensiveerd en duidelijker gepositioneerd. Intrakoop Energie Onder de naam Energie voor Zorg, vanaf 2010 als Intrakoop Energie, bieden Intrakoop en Hellemans Consultancy leden diensten aan op energiegebied, zoals: raamovereenkomsten aardgas en elektriciteit inkoop van aardgas en elektriciteit (collectief en individueel) individueel contractmanagement energieadministratie (factuurcontrole inclusief energiebelasting en factuurbeheer) energiemanagement (energiebesparingsplan, energiebeheer, WKK-analyse en advies op maat) advies over subsidies bij investeringen en duurzaamheid Intrakoop Facilitair In 2009 besluiten Intrakoop en haar strategisch partner Inteon om de onderlinge samenwerking te verstevigen en het label Facilitair & Logistiek voor Zorg duidelijker in de markt te positioneren. De naam wordt veranderd in Intrakoop Facilitair. De dienstverlening bestaat uit: strategisch facilitair advies interim management projectmanagement werving & selectiediensten op facilitair en logistiek gebied. 16

20 Intrakoop Services Intrakoop Services komt sinds begin 2009 tegemoet aan de toenemende behoefte aan individuele inkoopoplossingen. Leden profiteren van de kennis en ervaring van de Intrakoop-coöperatie én de expertise die Intrakoop Services opbouwt met nieuw ontwikkeld maatwerk. Figuur 2: Positionering Intrakoop-labels Intrakoop Intrakoop werkt nauwer samen met Inteon als preferred supplier voor het inzetten van inkoopprofessionals op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Deze consultants komen uit de zorg en hebben productkennis op verschillende gebieden. Collectieve dienstverlening 100 raamovereenkomsten kennisplatform Individuele dienstverlening strategische allianties advies In 2009 heeft Intrakoop Services verschillende opdrachten bij meer dan 30 Intrakoop-leden uitgevoerd, waaronder: het uitvoeren van inkoopscans het ontwikkelen van de inkoopfunctie de begeleiding van aanbestedingen het leveren van interim capaciteit Intrakoop E-inkopen Samen met softwareleverancier Tblox biedt Intrakoop vanaf 2009 Intrakoop E-inkopen aan. Met een speciaal zorgpakket kunnen leden hun hele inkoopproces, van inkopen tot en met betalen, optimaliseren. Het flexibele Intrakoop E-inkopen maakt inkopen makkelijker, goedkoper en efficiënter. In 2009 maken meer dan 40 instellingen gebruik van E-inkopen en/of E-factuurscannen. Intrakoop E-inkopen 17

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) (bedragen x 1.000) 2016 2015 2016 2015 ACTIVA PASSIVA Vaste activa Groepsvermogen 4.096 3.898 Immateriële vaste activa 240 102 Materiële

Nadere informatie

Aanbestedingsteams 2008. Raad van toezicht 2008. In 2008 bestond de raad van toezicht uit de volgende personen:

Aanbestedingsteams 2008. Raad van toezicht 2008. In 2008 bestond de raad van toezicht uit de volgende personen: JaarveRslag2008 dé inkoopcoöperatie van de zorg Raad van toezicht 2008 In 2008 bestond de raad van toezicht uit de volgende personen: De heer drs. M. de Bruine MBA (voorzitter), Voorzitter raad van bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg

Jaarverslag 2010. Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg Jaarverslag 2010 Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg Intrakoop Visie De zorg in Nederland dreigt onbetaalbaar te worden. Zorgorganisaties moeten meer dan ooit de beste waarde halen uit hun partner-

Nadere informatie

Sterker in samenwerking

Sterker in samenwerking Intrakoop-strategie 2014 2016 Sterker in samenwerking Intrakoop helpt zorginstellingen al meer dan vijftig jaar de meeste waarde uit het leveranciersaanbod te realiseren, door kennis, ervaring en inkoopvolume

Nadere informatie

De voordelen van het collectief

De voordelen van het collectief De voordelen van het collectief Energie inkopen is topsport! Intrakoop en Hellemans Consultancy, doen mee aan deze topsport. Door deze samenwerking profiteert u van een optimale energieprijs met zo min

Nadere informatie

JaarveRslag2007. Coöperatieve inkoopvereniging voor gezondheids- en seniorenzorg u.a.

JaarveRslag2007. Coöperatieve inkoopvereniging voor gezondheids- en seniorenzorg u.a. JaarveRslag2007 Coöperatieve inkoopvereniging voor gezondheids- en seniorenzorg u.a. Intrakoop Missie Intrakoop wil voor zorgaanbieders het platform voor inkoop- en logistieke oplossingen zijn, waardoor

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar

Jaarverslag 2011. Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar Jaarverslag 2011 Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar Intrakoop Visie De zorg in Nederland dreigt onbetaalbaar te worden. Zorgorganisaties moeten meer dan ooit de beste waarde halen uit

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Coöperatie Deltaplan Dementie U.A.

Jaarrekening 2016 Coöperatie Deltaplan Dementie U.A. Jaarrekening 2016 Coöperatie Deltaplan Dementie U.A. 24 maart 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat van baten en lasten 2016 4. Grondslagen 5. Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 1 Inhoudsopgave FINANCIEEL VERSLAG Jaarverslag Resultaten 3 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

School s cool Nederland

School s cool Nederland J A A R R E K E N I N G 2014 UITGEBRACHT AAN : Aan het Bestuur van SCHOOL S COOL Nederland Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Amstelveen, 24 april 2015 WW/scn/1b Geacht Bestuur, Hiermee brengen wij

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond Financieel Jaarverslag Dieren Ambulance Helmond e.o. 2014 INHOUDSOPGAVE VAN DIT RAPPORT Pagina III. JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 1-2 2. Winst- en verliesrekening over 2014 3 3. Toelichtingen

Nadere informatie

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016 Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016 1 Inhoudsopgave FINANCIEEL VERSLAG Jaarverslag Resultaten 3 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Netwerkhulp Hortensiastraat 72 8013 AG Zwolle KvK# 51482460 Fiscaal nummer 8500.43.499

Stichting Netwerkhulp Hortensiastraat 72 8013 AG Zwolle KvK# 51482460 Fiscaal nummer 8500.43.499 JAARREKENING 2011 Joost M. Govers Penningmeester Stichting Netwerkhulp Zwolle 24 september 2013 Inhoud: Algemeen blz 2 en 3 Balans per 31 december 2011 blz 4 Resultaat 2011 blz 5 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

JAARVERSLAG DoorBrekers

JAARVERSLAG DoorBrekers JAARVERSLAG 2014 DoorBrekers GROEI In 2013 is DoorBrekers gestart met twee nieuwe locaties, namelijk DoorBrekers Zwolle en DoorBrekers Zeeland. Medio 2014 is er op beide locaties een kerngroep ontstaan

Nadere informatie

Balans en W+V Coöperatie dea (met Boon accountants besproken)

Balans en W+V Coöperatie dea (met Boon accountants besproken) 20150401 Balans, V+W 2014.xlsx / Balans, V+W (Boon) 1 / 5 Balans en W+V Coöperatie (met Boon accountants besproken) 2014 2014 Deze jaarrekeningen 2014 komen overeen met de jaarrekeningen die Boon Accountants

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2013 Dieren Ambulance Helmond

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2013 Dieren Ambulance Helmond Financieel Jaarverslag Dieren Ambulance Helmond e.o. 2013 INHOUDSOPGAVE VAN DIT RAPPORT Pagina III. JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2013 1-2 2. Winst- en verliesrekening over 2013 3 3. Toelichtingen

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA Jaarrekening 2015 inhoud Samenstellingsverklaring Bedrijfsgegevens en grondslagen Balans Winst- en verliesrekening Samenstellingsverklaring: Rotterdam,2 november

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar

Jaarverslag 2012. Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar Jaarverslag 2012 Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar Intrakoop Visie De zorg in Nederland dreigt onbetaalbaar te worden. Zorgorganisaties moeten meer dan ooit de beste waarde halen uit

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes Amersfoort Inhoud Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern Jaarrekening 2013 TNHOUDSOPGAVE Pagina 1 1. ALGEMEEN 2/3 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 4 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 5/9 4. TOELICHTING

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

Stichting Da Capo. Jaarrekening

Stichting Da Capo. Jaarrekening Jaarrekening 2016 Stichting Da Capo Inhoud: - Balans - Verlies- en Winstrekening - Kasstroomoverzichten - Begroting versus werkelijke cijfers - Toelichting op de jaarrekening Van 01-01-2016 Tot en met

Nadere informatie

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 Rottestroom 39 2721 CX Zoetermeer KvK 61246107 INHOUD Blad Balans 1 Winst- en verliesrekening 2 Toelichtingen

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 STICHTING WERKWIJS. Bezoekadres: Laan van Diepenvoorde 37-43 Waalre Postbus 44015 5604 LA Eindhoven

JAARREKENING 2012 STICHTING WERKWIJS. Bezoekadres: Laan van Diepenvoorde 37-43 Waalre Postbus 44015 5604 LA Eindhoven STICHTING WERKWIJS JAAR STICHTING WERKWIJS Bezoekadres: Laan van Diepenvoorde 37-43 Waalre Postbus 44015 5604 LA Eindhoven telefoon: 040-2140404 telefax: 040-2116739 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1.

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING TECHNIEKPROMOTIE

JAARREKENING 2016 STICHTING TECHNIEKPROMOTIE JAARREKENING 2016 STICHTING TECHNIEKPROMOTIE In 2016 zijn we vooral gaan voortborduren op de koers die was ingezet: het financieel gezond maken van de stichting, professionalisering van het team en een

Nadere informatie

Stichting Netwerkhulp Hortensiastraat AG Zwolle KvK# Fiscaal nummer

Stichting Netwerkhulp Hortensiastraat AG Zwolle KvK# Fiscaal nummer JAARREKENING 2012 Joost M. Govers Penningmeester Stichting Netwerkhulp Zwolle 24 september 2013 Inhoud: Algemeen blz 2 en 3 Balans per 31 december 2012 blz 4 Resultaat 2012 blz 5 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Sien gevestigd te Gorinchem. Verkorte Jaarrekening 2014

Sien gevestigd te Gorinchem. Verkorte Jaarrekening 2014 Sien gevestigd te Gorinchem Verkorte Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Stichting MEES gevestigd te Breda

Stichting MEES gevestigd te Breda #ORG=saa#VES=GOE#PAP=vbl Stichting MEES gevestigd te Breda Financieel verslag over het boekjaar 2014 Balans per 31 december 2014 Activa Vaste activa 31-12-2014 31-12-2013 Materiële vaste activa 1 Bedrijfsgebouwen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 GRO

INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 GRO RAPPORT Inzake de jaarrekening 2016 Vereniging van Griffiers Den Haag INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Plantenziektenkundige Dienst, waaraan de verkorte jaarrekening 2002 is ontleend, Verkorte maakt onderdeel

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

Balans en resultatenrekening 2013 Impuls

Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Resultaten: Het boekjaar 2013 is afgesloten met een verlies van 2.131 Terwijl het boekjaar 2012 is afgesloten met een winst van 40.301, hoofdzakelijk ontstaan door

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 Amos Powered by Yuki Pagina 1 van 10 Afgedrukt:

JAARVERSLAG 2016 Amos Powered by Yuki Pagina 1 van 10 Afgedrukt: JAARVERSLAG Pagina 1 van 10 BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en inrichting Financiële vaste activa Vorderingen op deelnemingen Langlopende effecten

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 concept 30 mei 2014 Vermogensopstelling per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste Activa Materiële vaste activa 2.320 2.246 Financiële vaste activa 300.969 299.675

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 datum: juni 2014 Stichting Wij Allemaal 1 30-6-2014 Financieel verslag 2013 van Stichting WIJ Allemaal, gevestigd te Purmerend. INHOUD pagina Financieel verslag Staat van bezittingen

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Financieel verslag 2015 Stichting het Schipholfonds Gevestigd te Schiphol

Financieel verslag 2015 Stichting het Schipholfonds Gevestigd te Schiphol Financieel verslag 2015 Stichting het Schipholfonds Gevestigd te Schiphol Inhoudsopgave Jaarverslag van het bestuur 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2015 4 Staat van baten en lasten over 2015 5

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Samen met vertrouwen naar de toekomst

Samen met vertrouwen naar de toekomst Samen met vertrouwen naar de toekomst Als integraal dienstverlener op het gebied van comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid slaagde Unica er voor het tweede jaar op rij in om een forse groei te

Nadere informatie

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016 Frank Kaptein Directeur/Bestuurder Intrakoop Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016 1 Het DNA van Intrakoop Why: Samenwerking leidt tot nog waardevollere zorg & welzijn

Nadere informatie

Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland. Gouda. Jaarrekening 2014

Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland. Gouda. Jaarrekening 2014 Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland Gouda Jaarrekening 2014 23 maart 2015 Inhoudsopgave Algemeen Oprichting Statutaire doelstelling Aard van de stichting Jaarrekening 2014

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat 71 1054 NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 Inhoudsopgave Samenstellingsverklaring 3 Resultaatvergelijking 4 Balans 5 Staat van baten en lasten 6 Toelichting

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na verwerking resultaat) A C T I V A VASTE ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 1. Materiële vaste activa Inventaris 1.213 1.838 Automatisering 428 857

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Pagina

Inhoudsopgave Pagina Pagina Inhoudsopgave Pagina Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Toelichting op de jaarrekening 3 2 Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Winst- en verliesrekening over 2012 7 2.3 Toelichting op de balans 8

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Sharing Arts Society Jaarbericht 2015

Stichting Sharing Arts Society Jaarbericht 2015 Stichting Sharing Arts Society Jaarbericht 2015 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Omschrijving Pagina nr. Inhoudsopgave 2 Opdracht 3 Balans 4 Functionele exploitatierekening 5 Categoriale exploitatierekening 6 Grondslagen

Nadere informatie

JAARRAPPORT Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen

JAARRAPPORT Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen JAARRAPPORT 2016 Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaatvergelijking 3

Nadere informatie

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2013

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2013 Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat 71 1054 NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Resultaatvergelijking 4 Balans 5 Staat van baten en lasten 6 Grondslagen

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2012

Financiële verantwoording 2012 Financiële verantwoording 2012 Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Rekening van baten en lasten over 2012 3 Algemene toelichting 4 Toelichting op de balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Penningmeester2014

Financieel Jaarverslag Penningmeester2014 Financieel Jaarverslag Penningmeester2014 Het jaar 2014 is afgesloten met een fors tekort. In plaats van het begrote tekort van 22.070,- is het tekort opgelopen tot 56.856,-. Het onvoorziene tekort van

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide BOEKJAAR KvK: RSIN:

JAARVERSLAG. Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide BOEKJAAR KvK: RSIN: Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide KvK: 53782151 RSIN: 851015542 www.wiboz.nl JAARVERSLAG BOEKJAAR 2012 Voor u ligt het jaarverslag van Wooninitiatief Bergen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Lezen en Schrijven. 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006

Jaarrekening. Stichting Lezen en Schrijven. 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006 Jaarrekening Stichting Lezen en Schrijven 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006 Den Haag, 6 maart 2007 Pagina 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Bestuursverslag 2006... 3 3. Balans per 31

Nadere informatie

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466 Balans (voor verdeling saldo baten en lasten) (in euro's) 31 december 2014 31 december 2013 Activa Vlottende activa 1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS O & A SZS

JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS O & A SZS JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2015 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 5 Staten van baten & lasten over 2012 6 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur 21 maart 2015 Inhoud 1 Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, directie en vaststelling jaarrekening...

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Vereniging Golfbaan De Stok De Stok 16 4703 SZ Roosendaal. Jaarrekening 2011

Vereniging Golfbaan De Stok De Stok 16 4703 SZ Roosendaal. Jaarrekening 2011 De Stok 16 473 SZ Roosendaal Jaarrekening 211 INHOUD JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Toelichting op de balans 4 Toelichting op de winst- en verliesrekening BIJLAGEN 1 Exploitatieoverzicht

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Stichting Woord en Daad Winkels Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM. Activiteitenverslag Financiële verantwoording 2016

Stichting Woord en Daad Winkels Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM. Activiteitenverslag Financiële verantwoording 2016 Stichting Woord en Daad Winkels Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM Activiteitenverslag 2016 & Financiële verantwoording 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Activiteitenverslag 1 Financiële verantwoording Balans

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

Coöperatieve vereniging tot collectief bezit van windmolens "DE WINDVOGEL" b.a. Reeuwijk. DE WINDVOGEL - GROEP

Coöperatieve vereniging tot collectief bezit van windmolens DE WINDVOGEL b.a. Reeuwijk. DE WINDVOGEL - GROEP Coöperatieve vereniging tot collectief bezit van windmolens "DE WINDVOGEL" b.a. Reeuwijk. DE WINDVOGEL - GROEP JAARREKENING 2005 Coöperatieve vereniging tot collectief bezit van windmolens "DE WINDVOGEL"

Nadere informatie

Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008 INHOUDSOPGAVE

Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Balans... 2 3 Toelichting op de balans... 3 4 Winst- en verliesrekening... 4 5 Toelichting op de winst- en verliesrekening... 5 6 Bestemming resultaat boekjaar 2008...

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 van Vereniging COC Nijmegen

Jaarrekening 2014 van Vereniging COC Nijmegen Jaarrekening 2014 van Vereniging COC Nijmegen INHOUDSOPGAVE RAPPORT blz. 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 2 4 Administratie 3 5 Bespreking van de restultaten 3 6 Grondslagen voorde

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Live begins at the end of your comfort zone Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag Stichting Podium Victorie Alkmaar Verkorte jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Rapport A. Algemeen B. Financieel verslag 1. Grondslagen van financiële verslaggeving 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging Voorburg

Jaarrekening 2013 Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging Voorburg Jaarrekening 2013 Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging Voorburg Het Algemeen bestuur van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging Spinozalaan 33 2273 XC Voorburg Voorburg, 4 maart 2014 Geacht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stichting VEVAM Fonds, Jaarverslag 2013 2

Inhoudsopgave. Stichting VEVAM Fonds, Jaarverslag 2013 2 Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2013... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 van. Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. Den Haag

Jaarrekening 2015 van. Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. Den Haag Jaarrekening 2015 van Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat Den Haag 1 Inhoud 1 Bestuursverslag Algemene gang van zaken 3 Verwachte gang van zaken 4 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 5 Staat

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

VERSLAG BOEKJAAR 2013

VERSLAG BOEKJAAR 2013 VERSLAG BOEKJAAR 2013 Pagina 1 Geacht bestuur, In het onderstaande brengen wij u verslag uit omtrent de door u verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening over het boekjaar 2013. Deze

Nadere informatie

rapport Jaarrekening 2016

rapport Jaarrekening 2016 rapport Jaarrekening 2016 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele,

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Highlights. Cijfers. Personeel & Organisatie. Operationele gang van zaken. Aandachtspunten en vooruitzichten

Inhoud presentatie. Highlights. Cijfers. Personeel & Organisatie. Operationele gang van zaken. Aandachtspunten en vooruitzichten Jaarcijfers 2008 Inhoud presentatie Highlights Cijfers Personeel & Organisatie Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 1 Highlights 2008 Omzet gestegen met 10,4% tot 97,5 mln Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

Stichting Restorative Justice Nederland Van Walbeeckstraat CP Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Restorative Justice Nederland Van Walbeeckstraat CP Amsterdam. Jaarrekening 2014 Van Walbeeckstraat 2-2 1058CP Amsterdam INHOUD VERANTWOORDING EN ANALYSE 1 Samenstellingsverklaring JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Toelichting op de balans BIJLAGEN 1 Resultaatbestemming

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 28 maart 2016 Dit rapport heeft 9 pagina s Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december 2 Staat van baten en lasten over 3 Staat van herkomst

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 van STICHTING BLAUWE MAAN Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik Tilburg 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG 1.1 Inleiding 3 1.2 Organisatie en bestuur 3 1.3 Activiteiten

Nadere informatie