dé inkoopcoöperatie van de zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "dé inkoopcoöperatie van de zorg"

Transcriptie

1 JaarveRslag2009 dé inkoopcoöperatie van de zorg

2 Intrakoop Regterweistraat 11a 4181 CE Waardenburg t (0418) f (0418) e i

3 Raad van toezicht 2009 In 2009 bestond de raad van toezicht uit de volgende personen: Drs. M. de Bruine MBA (voorzitter tot 16 juni 2009) Voorzitter raad van bestuur Koninklijke Visio in Huizen sectie gehandicaptenzorg Mr. drs. F.J.M. Staal (voorzitter per 16 juni 2009) Voorzitter raad van bestuur De Riethorst Stromenland in Geertruidenberg sectie verpleging/verzorging Drs. J.M. Tromp (toegetreden op 1 januari en vice-voorzitter per 16 juni 2009) Arts en bestuurder GGZ Breburggroep, Regio Breda en Tilburg Lid Commissie Zorgvisie en Normering GGZ Nederland sectie geestelijke gezondheidszorg J.L. Schoevers (secretaris/penningmeester tot 1 november 2009) Drs. J.G. den Hollander Directeur bedrijfsvoering Diaconessenhuis Leiden Bestuurslid NVZ vereniging van ziekenhuizen sectie ziekenhuizen Drs. A.C.M. van Osch Lid raad van bestuur BrabantZorg in Veghel Bestuurslid Actiz sectie verpleging/verzorging Aanbestedingsteams 2009 Personeelsdiensten Roland Blom, Stichting Pluryn Gera van Berlo, Stichting Pluryn Kantoorartikelen Nelleke Schnetkamp, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Sylvia van Velzen, Beweging 3.0 Arthur Gubbels, MTB Maastricht Jan Willem Smeenk, Martini Ziekenhuis Energie Jan Willem Smeenk, Martini Ziekenhuis Hans de Krijger, De Mutsaersstichting Harm Koudijzer, CuraMare Sylvia van der Woerd-Schat, OsiraGroep Daan van Ee, Alerimus Textielvoorziening Monique Schrijver, Driezorg, Stichting voor Wonen Zorg en Welzijn Matty Lupker, Zorggroep Maas en Waal Louis Beeking, Zorggroep Rijnmond Rixt Hijlkema, Zorgspectrum Het Zand Zorg- en transferhulpmiddelen Ria Bosse, Ellen Broekhof, Ary Eikelenboom, Myrthe Jansen, Peter Hondebrink, Peter Lauteslager, Marianne van de Plas, Mieke Nieuwenstein, Hans van der Hammen, René Smit, Marjan Dulos (allen van Stichting s Heeren Loo) Drs. D. Kooistra Lid raad van bestuur en directeur West-Nederland s Heeren Loo sectie gehandicaptenzorg

4 Intrakoop Missie Intrakoop is voor zorgaanbieders het platform voor inkoop- en logistieke oplossingen, waardoor zorgaanbieders tegen lagere, transparante en marktconforme integrale kosten hun middelen en diensten kunnen inzetten voor optimale dienstverlening aan hun cliënten. De coöperatie Intrakoop is de inkoopcoöperatie van de zorg. Zij vertegenwoordigt de inkoopbelangen van 467 zorginstellingen met locaties. Intrakoop ondersteunt haar leden op strategisch, tactisch en operationeel niveau bij het behalen van hun inkoopdoelstellingen. Intrakoop sluit raamovereenkomsten af met leveranciers in de productsegmenten Diensten, Energie, Huishouding & Inrichting, Kantoor & Automatisering, Techniek & Onderhoud, Verpleging & Verzorging en Voeding. Daarnaast levert Intrakoop op specialistische gebieden hoogwaardige dienstverlening aan haar leden met: Intrakoop Services Intrakoop E-inkopen Intrakoop Energie (voorheen: Energie voor Zorg) Intrakoop Facilitair (Facilitair & Logistiek voor Zorg) Colofon Uitgave: Jaarverslag 2009 Tekst: Brontekst, Lom (N) en Intrakoop, Waardenburg Vormgeving en ontwerp: Adform ontwerp, Zaltbommel Druk: Leerdam Druk, Leerdam Fotografie Intrakoop jubileumevenement: Manon Pulles

5 Klankbordgroep Twee keer per jaar wisselt Intrakoop op strategisch niveau van gedachten met de leden van de klankbordgroep: Mario van de Sande Hoofd Inkoop St. Anna Zorggroep sectie verpleging/verzorging Ad Verhagen Hoofd Facilitaire Dienst Woonzorgorganisatie Sabina van Egmont sectie verpleging/verzorging Rob Buitelaar Facilitair manager Stichting Zorgbreed sectie verpleging/verzorging Anja Hoeksma Manager inkoop Stichting Omring sectie verpleging/verzorging Royan van Velse Manager inkoop Alysis Zorggroep sectie ziekenhuizen Jaap de Jong Teamleider inkoop Stichting Cordaan sectie geestelijke gezondheidszorg Tsjerk Dijkstra Teamleider restauratieve voorzieningen Accolade Zorggroep sectie verpleging/verzorging Jan Willem Smeenk Strategisch tactisch inkoper Martini Ziekenhuis sectie ziekenhuizen Wil van Loon van de Laar Senior inkoper Vitalis WoonZorg Groep sectie verpleging/verzorging Kees Odijk Hoofd Inkoop Bouman GGZ sectie geestelijke gezondheidszorg Jan van Haaster Manager facilitaire zaken en inkoop Stichting HVO-Querido sectie geestelijke gezondheidszorg 26

6 Voorwoord 2009 groei door samenwerking Onze plannen om de dienstverlening van Intrakoop nog beter te laten aansluiten op de wensen van leden zijn in 2008 omgezet in daden. Met als resultaat een bescheiden groei van de bemiddelde omzet. In 2009 zet deze stijgende lijn zich sterk door. Ons doel blijft onveranderd: samen met leden, leveranciers en strategische partners zorgen voor de beste inkoopoplossingen die de integrale kosten van middelen en diensten in de zorg verder helpen terugdringen. Door het realiseren van scherpe kortingen, duidelijke afspraken over logistiek en kwaliteit en zoveel mogelijk aandacht voor individuele belangen. Maar ook door maatwerk op instellingsniveau of bijvoorbeeld raamovereenkomsten voor specifieke instellingssoorten. Het aantal collectieve raamovereenkomsten is in 2009 gegroeid naar 100. We bieden vanuit het collectief meer inkoopoplossingen aan met optimale aandacht voor individuele eisen en wensen van onze leden. Intrakoop Services biedt individuele begeleiding op maat door ervaren inkoopadviseurs, tegen tarieven die leden van hun coöperatie kunnen verwachten. Of het nu gaat om het doen van een enkele inkoopscan of het opzetten van een inkoopafdeling. Steeds meer leden maken gebruik van elektronisch inkopen en de Intrakoop Academies zorgen keer op keer voor volle zalen. Ook het inkopen in Duitsland heeft concrete vormen aangenomen en enkele leden profiteren inmiddels van de financiële voordelen die de raamovereenkomsten met Duitse medische groothandels bieden. die ontstond tijdens de Europese aanbesteding textiel. De NMa oordeelde uiteindelijk dat volumebundeling op de textielmarkt concurrentiebevorderend werkt en stelde Intrakoop daarmee in het gelijk. Het sportieve evenement ter ere van 50 jaar Intrakoop werd door veel leden bezocht en als zeer positief ervaren. Intrakoop groeit. Dat doen we samen met onze leden. Niet alleen in termen van bemiddelde omzet, aantal locaties of aantal raamovereenkomsten: ook in termen van kwaliteit In twee woorden? Meer en beter. Intrakoop is op een aantal gebieden leidend binnen inkoop in de gezondheidszorg. Zo blijft Intrakoop de grootste inkoper van elektriciteit in de non-profit sector. We zetten markten in beweging. Een glanzend voorbeeld hiervoor is de beroering Frank Kaptein, directeur/bestuurder 3

7 Inhoudsopgave Verantwoording raad van toezicht 5 Samenvatting geconsolideerde jaarrekening Strategische koers 6 Toelichting staat van baten en lasten 24 Intrakoop 50 jaar 7 Relatiebeheer leden 9 Ledenbeheer en kerncijfers 9 Ledenservice en adviseurs 10 Klankbordgroep 10 Ledenbijeenkomst 10 Themabijeenkomsten 10 Intrakoop en PR 11 Inkoopdienstverlening 13 Nieuwe dienstverlening 13 Collectieve aanbestedingen 14 Individuele inkoopoplossingen 16 Overzicht nieuwe overeenkomsten 19 Interne organisatie 20 Personeel, ziekteverzuim en opleidingen 20 Bonusproces 20 Informatisering 21 Deelname aan netwerken 21 4

8 Verantwoording raad van toezicht De coöperatieve inkoopvereniging Intrakoop steunt haar leden al 50 jaar bij het zoeken naar passende en succesvolle inkoopoplossingen. In 2009 werd stilgestaan bij dit fraaie jubileum. Vitaliteit, creativiteit en denken in oplossingen: eigenschappen van onze coöperatieve vereniging waar we elke dag de vruchten van plukken. Zij geven tegelijkertijd aan hoe jong we zijn. In 2009 is duidelijk geworden dat de heroriëntatie op de strategische koers in 2008 zich positief heeft doorgezet. Het jaar is afgesloten met een goed financieel resultaat door zowel autonome groei als door een verbeterde bedrijfsvoering. We zien een verschuiving van klassiek collectief inkopen naar meer maatwerk met behoud van collectieve schaalvoordelen. Tegelijkertijd zien we een toenemende vraag naar dienstverlening op logistiek en facilitair gebied. Deze verbreding en spreiding van activiteiten maakt de basis van Intrakoop sterker, waarmee de continuïteit beter is verankerd. Met de directeur/bestuurder heeft de raad uitvoerig gediscussieerd over het strategische belang van inkoop binnen zorgorganisaties en de rol van Intrakoop hierin. Zeker nu we staan voor een periode van grote veranderingen in de zorg wordt sturen op kosten een kritische factor. Hoe houden we de focus op het belang van inkoop en krijgen we een podium bij bestuurders van zorgorganisaties? Door te laten zien dat bij een krimpende economie en toenemende marktwerking in de zorg door inkoopsamenwerking aanzienlijke voordelen te behalen zijn. Een verdere ontwikkeling naar kenniscentrum voor inkoop en logistieke oplossingen hoort daarbij. Er is meermaals stilgestaan bij de samenwerkingsverbanden die lid zijn van Intrakoop. De raad is blij dat de algemene ledenvergadering het advies heeft overgenomen om alleen individuele leden als lid toe te laten. In 2009 heeft drs. Marten de Bruine MBA afscheid genomen van de raad van toezicht. Marten heeft als voorzitter de transitie naar de huidige positie van Intrakoop uitstekend begeleid. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. Ondergetekende is voorgedragen als nieuwe voorzitter en door de algemene ledenvergadering in juni 2009 benoemd. Ook is afscheid genomen van Hans Schoevers. Dat inkoop een echt vak is, heeft hij met zijn inkoopkennis en -ervaring binnen onze vergaderingen duidelijk laten zien. Per 1 januari is drs. Jan Tromp, lid raad van bestuur van de GGZ Breburggroep, toegetreden als lid van de raad van toezicht. Hij is voorgedragen als kandidaat vice-voorzitter en in juni 2009 benoemd. Drs. Durk Kooistra, lid raad van bestuur en directeur West-Nederland s Heeren Loo, vertegenwoordigt vanaf juni 2009 de gehandicaptenzorg. De raad van toezicht laat zich bij al haar handelen leiden door de zorgbrede governance code en heeft viermaal vergaderd met een vastomlijnd vergaderschema. Terugkijkend op 2009 kunnen we spreken van een succesvol jaar voor Intrakoop. Frank Staal, voorzitter 5

9 Strategische koers Groei door samenwerking Vorig jaar schreven we dat de strategische koers van Intrakoop staat als een huis. Dat geldt nog steeds. Sinds enkele jaren geven onze leden aan dat zij behoefte hebben aan individuele dienstverlening. Onze plannen werden hierop aangepast en in 2008/2009 zijn de labels Energie voor Zorg en Facilitair & Logistiek voor Zorg opgericht. Ook ging in 2009 Intrakoop Services van start. Naast individuele dienstverlening is keuzevrijheid van groot belang voor onze leden. Onze dienstverlening biedt deze vrijheid steeds meer: zowel binnen het totale aanbod aan raamovereenkomsten maar ook binnen raamovereenkomsten zelf. Leden zijn steeds meer betrokken bij het bedenken van inkoopoplossingen die op collectief en op individueel niveau leiden tot het terugdringen van de integrale kosten in de zorgketen. Informatie- en kennisuitwisseling zijn de randvoorwaarden voor het succes van beproefde inkoopoplossingen als collectieve aanbestedingstrajecten en nieuwe dienstverleningsvormen zoals de Intrakoop Inkoopcheck en de onderhandelingsservice. verdiepen zoveel mogelijk rendement halen uit bestaande contacten met leden, leveranciers en strategisch partners en het aanbieden van nieuwe dienstverlening verhogen onze dienstverlening laten aansluiten op de behoeften van onze leden zodat de deelnamegraad wordt verhoogd Aandachtsgebieden 2009 op hoofdlijnen Ledenbinding en interactie Bestaande dienstverlening Contractontwikkeling Onze dienstverlening sluit steeds beter aan op de behoeften van onze leden. Dat doet Intrakoop door verbinden, verdiepen en verhogen: verbinden intensief samenwerken met leden, leveranciers, strategische partners en andere partijen Individuele dienstverlening Nieuwe dienstverleningsvormen Inkoopsamenwerkingsverbanden van leden Strategische allianties Interne bedrijfsvoering 6

10 Intrakoop 50 jaar Op 28 april 1959 wordt het samenwerkingsverband PCZ (Protestants-Christelijke Ziekenhuizen) opgericht. Vier ziekenhuizen besluiten bij de inkoop van stookolie hun inkoopvolumes te bundelen om collectief meer inkoopmacht te realiseren en tijd te besparen. Na de stookolie waren het geschilde aardappelen die gezamenlijk ingekocht zouden worden. 30 Jaar later, in 1989, bestaat het samenwerkingsverband nog steeds. Men besluit de organisatie te professionaliseren. Het collectief wordt een coöperatie, krijgt de naam Intrakoop en er wordt een eerste vaste medewerker aangesteld. Deze medewerker is zowel inkoper als adviseur als directeur van Intrakoop. De coöperatie groeit vervolgens gestaag in aantal raamovereenkomsten, in aantal leden, in aantal medewerkers en in bemiddelde omzet. De organisatie die ontstaat, is uniek in Nederland. En dat is zij in 2009 nog steeds. Uniek door de grootte, door haar rijke geschiedenis maar vooral ook door de continuïteit, de innovatieve kracht en de betrokkenheid van alle leden en Intrakoopmedewerkers. De bemiddelde omzet bedraagt 352 miljoen. Er werken in totaal 29 mensen bij Intrakoop, het aantal raamovereenkomsten loopt op tot 100 en er zijn diverse initiatieven om individuele dienstverlening aan leden mogelijk te maken. Mijlpalenoverzicht 1959 Oprichting PCZ 1959 Eerste gezamenlijke inkoop voor aardappelen en stookolie 1989 Start van het Intrakoop-bureau bij indiensttreding van de eerste medewerker 1990 PCZ wordt Intrakoop 1993 De eerste inkoper in dienst van Intrakoop 1996 Intrakoop wordt Coöperatieve Inkoopvereniging U.A Eerste collectieve Europese aanbesteding: elektriciteit 2004 Intrakoop grootste inkoper van elektriciteit 2006 Eerste elektronische veiling van de aanbesteding kantoorartikelen 2006 Europese aanbesteding voeding ter waarde van 76 miljoen 2008 Start individuele dienstverlening met Intrakoop Services en met partners Hellemans Consultancy (energie), Inteon (facilitaire dienstverlening) en TBlox (elektronisch inkopen) 2009 Uitspraak NMA dat inkoopovereenkomsten van Intrakoop concurrentiebevorderend zijn % van de zorgsector is lid van Intrakoop Om het vijftigjarig jubileum te vieren organiseert Intrakoop op 11 september een sportief evenement bij All Sports Resort in Maurik. Tientallen leden beleven een dag vol actie, samenwerking en uitdagingen - de link naar het inkoopvak in de zorg is natuurlijk snel gelegd. 7

11 Intrakoop jubileumevenement 2009

12 Relatiebeheer leden Ledenbeheer en kerncijfers Ledental In 2009 groeide het aantal locaties ten opzichte van het voorgaande jaar. Telde het ledenbestand eind 2008 nog locaties, op 31 december 2009 stond de teller op locaties. Het aantal leden daalt van 475 in 2008 naar 467 in Deze lichte daling is te verklaren doordat leden onderling fuseren. Intrakoop heeft in 2009 zestien nieuwe leden verwelkomd. Figuur 1: Penetratiegraad van Intrakoop in de gezondheidszorg in Nederland per instellingssoort % % 69% % 61% 58% % 80% 60% 40% % 8 Academische Ziekenhuizen 85 Algemene Ziekenhuizen Ouderenzorg (excl. Thuiszorg) Ouderenzorg (incl. Thuiszorg) 158 Gehandicaptenzorg 108 GGZ Totaal 20% 0% Stichtingen in de zorgsector Bemiddelde omzet De bemiddelde omzet in 2009 bedraagt 352 miljoen (2008: 271 miljoen). Deze forse stijging valt onder andere te verklaren door de hogere bemiddelde omzet van de raamovereenkomsten aardgas en elektriciteit en door de mini-aanbestedingsprocedures voeding. Penetratiegraad Intrakoop Bonusuitkering In 2009 wordt de bonus van 2008 en een deel van 2007 in twee bonusrondes uitgekeerd: in december 2008 en januari Van een voedingsdistributeur worden in 2009 extra omzetgegevens ontvangen die nog betrekking hebben op 2007, op basis waarvan Intrakoop gesprekken aangaat met betreffende leveranciers over aanvullende bonusuitkeringen. Deze worden samen met de bonus 2008 uitgekeerd. 9

13 De totale bonusuitkering in 2008 komt uit op 4,9 miljoen. Het hoogste bonusbedrag dat aan één lid wordt uitbetaald bedraagt De totale verwachte bonusuitkering over 2009 komt uit op 4,2 miljoen. Ledenservice en adviseurs De afdeling Ledenservice levert in 2009 een nog actievere bijdrage in het informeren van en contacten onderhouden met leden. Zo benadert Ledenservice in 2009 veel leden die relatief weinig gebruik maken van de dienstverlening van Intrakoop. Adviseurs brengen in 2009 de nieuwe dienstverleningsvormen van Intrakoop (Energie voor Zorg, Intrakoop Facilitair, Intrakoop Services en Intrakoop E-inkopen) steeds nadrukkelijker onder de aandacht van leden. Hoewel de inkopers van Intrakoop en de leveranciers duidelijk de productspecialisten blijven, geven ook de adviseurs inhoudelijk advies over bijvoorbeeld inkoop van energie, voeding en E-inkopen. Als opvolger van een deskundig adviseur op voedingsgebied is een nieuwe adviseur met een uitgebreide voedingsachtergrond aangenomen. strategisch niveau met Intrakoop van gedachten over onder meer gewenste dienstverlening en ontwikkelingen op inkoopgebied en op specifieke gebieden als de voedingsbranche. Ledenbijeenkomst 2009 Op 16 juni vindt de enige ledenbijeenkomst van 2009 plaats. Door barre weersomstandigheden wordt de ledenbijeenkomst van 17 december 2009 verplaatst naar 19 januari De 109 aanwezige leden en leveranciers beoordelen de ledenbijeenkomst in juni met een 7,8. De presentaties over ondernemen in de zorg en E-inkopen worden positief gewaardeerd. Intrakoop presenteert een film over 50 jaar Intrakoop. Een verkorte versie hiervan is voortaan ook op de portal te zien. Onderwerpen die tijdens de Algemene Ledenvergadering aan bod komen, zijn het jaarverslag 2008, de bonusafwikkeling 2007 en 2008, het Intrakoop-lidmaatschap van koepelorganisaties en de samenstelling van de raad van toezicht. Themabijeenkomsten Samen met leveranciers en partners organiseert Intrakoop in 2009 diverse themabijeenkomsten. Klankbordgroep Om de interactie tussen Intrakoop en leden te intensiveren wordt de klankbordgroep, die twee keer per jaar bij elkaar komt, opnieuw opgericht. Naast het MT van Intrakoop neemt een representatieve vertegenwoordiging van de leden hieraan deel: inkopers, facilitair managers en functioneel afdelingshoofden uit verschillende soorten instellingen. Zij wisselen op Voedselveiligheid Meer dan 400 professionals krijgen tijdens vier bijeenkomsten van Stichting Veiligvoedsel.nl en Intrakoop informatie over de invoering van de nieuwe hygiënecode voor (groot)keukens in de zorg. Energie Hellemans Consultancy en Intrakoop organiseren twee regionale bijeenkomsten. Leden laten zich informeren 10

14 over onder meer de nieuwe wetgeving over groot- en klein verbruikers, de risico s bij de inkoop van energie en de veranderingen op het gebied van facturering door de netbeheerder. E-inkopen Op 15 september organiseren TBlox en Intrakoop samen het eerste SaaS (Software as a Service) in de Zorg evenement. Meer dan 100 zorginstellingen nemen deel. Het hele jaar door organiseren Tblox en Intrakoop Intrakoop Academies waar ruim 250 leden aan deelnemen. Intrakoop blijft aandacht besteden aan het vergroten van haar naamsbekendheid bij onder meer beslissers bij leden, brancheen beroepsverenigingen, regionale samenwerkingsverbanden en zorgverzekeraars. Het CRM-systeem is uitgebreid met gegevens van leden van raden van bestuur. Waar nodig worden ook zij op de hoogte gehouden van de activiteiten van Intrakoop. Op 29 september presenteert Intrakoop zich op de kennismarkt bij het VGN-congres (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland), gericht op bestuurders en andere beslissers in de gehandicaptenzorg. ZZP-norm en voedingsdagprijzen Hoe geef ik invulling aan mijn beleid op het gebied van eten en drinken? Dat is de centrale vraag tijdens de themabijeenkomst van Inteon en Intrakoop over voedingsdagprijzen en de gevolgen van de invoering van zorgzwaartepakketten (ZZP). Deze bijeenkomsten krijgen in 2010 een vervolg. Intrakoop adverteert in Zorgvisie, ZM Magazine en het NVZD Vademecum en haalt herhaaldelijk het nieuws. Onder meer met berichten over de introductie van Intrakoop Facilitair (voorheen Facilitair & Logistiek voor Zorg), de nieuwe raamovereenkomsten met Medeco en het nieuwe elektriciteitscontract van Intrakoop en Eneco. Bedrijfsbezoek Recticel Op 1 april organiseert Recticel Foam for Care voor Intrakoop-leden een bedrijfsbezoek, waarbij onder andere brandveiligheid en het voorkomen van decubitus aan bod komen. Intrakoop en PR Op 28 april, tijdens haar 50ste verjaardag, introduceert Intrakoop haar nieuwe huisstijl op de portal en in de uitnodiging voor de ledenbijeenkomst op 16 juni. Vanaf dat moment wordt de nieuwe huisstijl ook doorgevoerd in andere communicatiemiddelen als de digitale nieuwsbrief en het Intrakoop Bulletin. Uitspraak NMa over bezwaren inkoopsamenwerking De collectieve aanbesteding van textielvoorziening door Intrakoop brengt de textielmarkt behoorlijk in beweging. De klachten van de FTN, de Federatie Textielbeheer Nederland, worden door de NMa niet alleen ongegrond verklaard, de NMa noemt de inkoopovereenkomst van Intrakoop concurrentie bevorderend. Het bericht over deze uitspraak door de NMa wordt gepubliceerd in bladen als Deal!, FMI en Zorginstellingen en op verschillende websites van onder meer Zorgvisie. 11

15 Intrakoop jubileumevenement 2009

16 Inkoopdienstverlening Nieuwe dienstverlening Intrakoop blijft vernieuwen. Ook in 2009 heeft Intrakoop er alles aan gedaan om haar dienstverlening nog beter aan te laten sluiten op de behoeften van haar leden, door: nieuwe dienstverleningsvormen: de Intrakoop Inkoopcheck en de Onderhandelingsservice inkopen in het buitenland individuele aandacht binnen raamovereenkomsten aandacht voor inkoopsamenwerkingsverbanden verkennen nieuwe markten Intrakoop Inkoopcheck Individuele instellingen kunnen hun inkoopuitgaven per productsegment direct en eenvoudig vergelijken met de inkoopuitgaven van vergelijkbare zorginstellingen met de Intrakoop Inkoopcheck. Op basis van grootboekgegevens die de leden samen met enkele organisatie kengetallen aanleveren worden instellingen met elkaar vergeleken. Naast het inzicht dat individuele leden krijgen in hun inkoopuitgaven in relatie tot andere zorginstellingen krijgt Intrakoop inzicht in nieuwe mogelijkheden voor inkoopsamenwerking in de zorg. Onderhandelingsservice Begin 2009 heeft Intrakoop bestaande klanten van Medeco aangeboden namens hen te onderhandelen over een nieuwe overeenkomst. 14 Instellingen, met een gezamenlijke jaaromzet van 1,5 miljoen, doen mee. In overleg met Medeco en deze leden is besloten om aan te haken bij de commitmentovereenkomst van de aanbesteding Medische Groothandel II. Zo kunnen ook deze leden profiteren van deze scherpe condities en afspraken. In 2010 gaat Intrakoop de onderhandelingsservice aanbieden op het gebied van voedingsdistributie en medische groothandel. Inkopen in het buitenland In 2009 is Intrakoop gestart met inkopen in Duitsland: met VMP GmbH (Vertrieb Medizinischer Produkte) voor met name snijdende specialismen (onder andere spuiten en naalden, OK-instrumentarium) en op het gebied van verpleging en verzorging met Vivas Medica BV (gespecialiseerd in incontinentie-, wond- en stomaproducten en medische en verpleegkundige verbruiksartikelen). Beide leveranciers zijn in staat producten te leveren tegen prijzen die tot enkele tientallen procenten lager liggen dan de prijzen in Nederland. Individuele aandacht binnen raamovereenkomsten Collectieve raamovereenkomsten en aanbestedingstrajecten bieden steeds meer keuzevrijheid voor individuele instellingen, door bijvoorbeeld: logistieke modellen op instellingsniveau binnen het raamwerk van een collectief (centraal) aanbestedingstraject selectieprocedures op individueel niveau na een centrale (Europese) aanbestedingsprocedure onderhandelingsruimte met een leverancier op basis van eigen, instellingsspecifieke eisen, wensen en omzetpotentieel Aandacht voor inkoopsamenwerkingsverbanden Onder de noemer Samenwerken as a Service stimuleert, ondersteunt en stemt Intrakoop met inkoopsamenwerkingsverbanden een voor de zorg optimale verdeling van inkoopwerkzaamheden af 13

17 met als doel een gecoördineerd en georganiseerd tegenwicht te bieden aan leveranciersmarkten. In 2009 zijn met meerdere inkoopsamenwerkingsverbanden hierover gesprekken gestart en in een aantal gevallen heeft dit geleid tot concrete inkoopsamenwerking. Verkennen nieuwe markten In 2009 heeft Intrakoop verkennende gesprekken gevoerd met marktpartijen op het gebied van onder andere postbezorging, verzekeringen, verhuizingen, ICT, technisch onderhoud en HRM. Collectieve aanbestedingen Leden hebben meer keuze uit een steeds breder en dieper pakket aan inkoopoplossingen. Bovendien biedt Intrakoop meer deelnamemogelijkheden (commitment en intekenen) per leverancier. Intrakoop wil als de inkoopspecialist van de zorg een centrale rol innemen in de samenwerking tussen vraag en aanbod. Intrakoop is constant op zoek naar vernieuwende aanbestedingsmethodieken die de keuzevrijheid voor haar leden optimaliseren. Zo sluit Intrakoop steeds vaker verschillende overeenkomsten af met eenzelfde leverancier. Zoals met Medeco op het gebied van medische groothandel. Een ander voorbeeld is de aanbesteding zorg- en transferhulpmiddelen, waarbij begin 2010 enkele voorkeursleveranciers zullen worden geselecteerd waaruit gecommitteerde leden vrij kunnen kiezen. Aanbestedingsteams Leden leveren, samen met inkopers en medewerkers ledenservice, een wezenlijke bijdrage aan de verschillende aanbestedingstrajecten. Met name de deelnemers in de aanbestedingsteams dragen door hun onmisbare productkennis en inkoopervaring bij aan het welslagen van de aanbestedingstrajecten. In 2009 zijn de volgende aanbestedingen opgestart of afgerond: Het aantal raamovereenkomsten stijgt naar 100 in In totaal sluit Intrakoop 19 nieuwe raamovereenkomsten af. Bij het realiseren van haar doelstellingen concentreert Intrakoop zich op het afsluiten van raamovereenkomsten: met meerdere leveranciers per productsegment met leveranciers in nieuwe productsegmenten gericht op specifieke instellingssoorten op collectief en individueel niveau Medische Groothandel II In mei 2009 wint Medeco Healthcare de elektronische veiling voor de aanbesteding Medische Groothandel II. Resultaat: een besparing tot 40% voor deelnemende leden. De overeenkomst biedt veel ruimte voor individuele keuzes. Vernieuwend is de manier waarop de financiële gevolgen van logistieke keuzes inzichtelijk gemaakt worden: door toeslagen op bruto prijzen in plaats van door kortingen. Op basis van de voorwaarden uit deze overeenkomst sluit Intrakoop ook een intekenovereenkomst met Medeco. 14

18 Zorg- en transferhulpmiddelen Intrakoop start op verzoek van en in nauwe samenwerking met Intrakoop-lid s Heeren Loo de aanbesteding voor zorg- en transferhulpmiddelen. In het derde kwartaal volgt de publicatie van de aanbesteding bij het Bureau Officiële Publicaties in Luxemburg. Het totale commitmentvolume bedraagt 6 miljoen (levering en onderhoud). In het eerste kwartaal van 2010 vindt de leveranciersselectie plaats. Personeelsdiensten Samen met Intrakoop-lid Pluryn start Intrakoop een aanbesteding personeelsdiensten. De commitmentronde levert een commitmentvolume van 3,5 miljoen op jaarbasis op. In het vierde kwartaal wordt de aanbesteding gepubliceerd. Begin 2010 worden de voorkeursleveranciers geselecteerd. Textielvoorziening Leden geven voor de aanbesteding van textiel commitment voor 4,5 miljoen per jaar. De Federatie Textielbeheer Nederland maakt bezwaar tegen de collectivering van volumes door Intrakoop maar de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) oordeelt uiteindelijk dat gezamenlijk inkopen niet leidt tot een beperking van de mededinging. De NMa concludeert zelfs dat een collectieve aanbesteding mededingingsbevorderend kan zijn. De aanbesteding leidt tot slechts één inschrijving. Daarom besluiten gecommitteerde leden om met het aanbestedingsdocument van Intrakoop individueel aan te besteden onder begeleiding van Intrakoop. Ook diverse andere leden maken inmiddels gebruik van deze dienstverlening. Kantoorartikelen Omdat de commitmentovereenkomst met Office Depot afloopt, peilt Intrakoop in februari 2009 de interesse bij gecommitteerde leden voor een verlenging van het contract. Leden geven Office Depot een gemiddeld rapportcijfer van 7,6 en beoordelen de prijs-kwaliteitverhouding met een 7,9. Bijna 90% van de deelnemers, met een totaal bemiddelde omzet van 2,6 mln, geeft aan de overeenkomst met Office Depot te willen verlengen. Daarnaast start Intrakoop een Europese aanbesteding kantoorartikelen. Het gecommitteerde jaarvolume bedraagt 1,9 miljoen. Begin 2010 vindt tijdens een e-veiling de leveranciersselectie plaats. Elektriciteit Omdat de energiemarkt op langere termijn een prijsdaling laat zien, vraagt Intrakoop aan de deelnemers van de elektriciteitsovereenkomst met Eneco (looptijd: 1 januari 2008 tot en met 31 december 2011) opnieuw hun commitment te geven. Leden krijgen hierbij de keuze: deelnemen aan een opnieuw af te sluiten overeenkomst met Eneco of meedoen aan een nieuwe Europese aanbesteding. De meeste leden kiezen voor de nieuwe overeenkomst met Eneco, wat leidt tot een gezamenlijk volume van 650 miljoen kwh per jaar. De overige deelnemers, met een volume van 40 miljoen kwh per jaar, geven de voorkeur aan een Europese aanbesteding. Begin november krijgt Eneco als economisch 15

19 meest voordelige aanbieder deze opdracht gegund. Beide overeenkomsten lopen tot 1 januari 2014 met opties tot verlenging van twee keer een jaar. Nieuw in deze raamovereenkomsten is de gratis budgettool, een programma waarmee leden eenvoudig hun elektriciteitskosten voor het komende jaar in kaart kunnen brengen. Verder worden scherpere afspraken gemaakt over de opslag op de elektriciteitskosten. Medicijnen Tientallen instellingen hebben belangstelling voor een aanbesteding Medicijnen uitgevoerd door Intrakoop. In 2009 hebben de eerste oriënterende gesprekken met leveranciers plaatsgevonden. In 2010 wordt beoordeeld of dit traject zal leiden tot een collectieve aanbesteding of dat leden individuele begeleiding krijgen aangeboden. Dat niet elke aanbesteding tot het gewenste resultaat leidt, laten de aanbesteding van onderzoekshandschoenen en multifunctionals zien. Hoewel onderzoek vooraf op genoeg interesse wijst bij leden voor een collectieve aanbesteding, worden deze aanbestedingstrajecten wegens een te gering volume afgebroken. Voor multifunctionals geldt dat de meeste deelnemende leden er de voorkeur aan geven bij Intrakoopleverancier Konica Minolta te blijven. In 2010 zal gekeken worden of en hoe Intrakoop hierbij een rol kan spelen. Individuele inkoopoplossingen De strategische samenwerking met specialisten op het gebied van facilitair advies, inkoopadvies, elektronisch inkopen en energie voor individuele dienstverlening aan leden wordt in 2009 geïntensiveerd en duidelijker gepositioneerd. Intrakoop Energie Onder de naam Energie voor Zorg, vanaf 2010 als Intrakoop Energie, bieden Intrakoop en Hellemans Consultancy leden diensten aan op energiegebied, zoals: raamovereenkomsten aardgas en elektriciteit inkoop van aardgas en elektriciteit (collectief en individueel) individueel contractmanagement energieadministratie (factuurcontrole inclusief energiebelasting en factuurbeheer) energiemanagement (energiebesparingsplan, energiebeheer, WKK-analyse en advies op maat) advies over subsidies bij investeringen en duurzaamheid Intrakoop Facilitair In 2009 besluiten Intrakoop en haar strategisch partner Inteon om de onderlinge samenwerking te verstevigen en het label Facilitair & Logistiek voor Zorg duidelijker in de markt te positioneren. De naam wordt veranderd in Intrakoop Facilitair. De dienstverlening bestaat uit: strategisch facilitair advies interim management projectmanagement werving & selectiediensten op facilitair en logistiek gebied. 16

20 Intrakoop Services Intrakoop Services komt sinds begin 2009 tegemoet aan de toenemende behoefte aan individuele inkoopoplossingen. Leden profiteren van de kennis en ervaring van de Intrakoop-coöperatie én de expertise die Intrakoop Services opbouwt met nieuw ontwikkeld maatwerk. Figuur 2: Positionering Intrakoop-labels Intrakoop Intrakoop werkt nauwer samen met Inteon als preferred supplier voor het inzetten van inkoopprofessionals op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Deze consultants komen uit de zorg en hebben productkennis op verschillende gebieden. Collectieve dienstverlening 100 raamovereenkomsten kennisplatform Individuele dienstverlening strategische allianties advies In 2009 heeft Intrakoop Services verschillende opdrachten bij meer dan 30 Intrakoop-leden uitgevoerd, waaronder: het uitvoeren van inkoopscans het ontwikkelen van de inkoopfunctie de begeleiding van aanbestedingen het leveren van interim capaciteit Intrakoop E-inkopen Samen met softwareleverancier Tblox biedt Intrakoop vanaf 2009 Intrakoop E-inkopen aan. Met een speciaal zorgpakket kunnen leden hun hele inkoopproces, van inkopen tot en met betalen, optimaliseren. Het flexibele Intrakoop E-inkopen maakt inkopen makkelijker, goedkoper en efficiënter. In 2009 maken meer dan 40 instellingen gebruik van E-inkopen en/of E-factuurscannen. Intrakoop E-inkopen 17

Jaarverslag 2010. Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg

Jaarverslag 2010. Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg Jaarverslag 2010 Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg Intrakoop Visie De zorg in Nederland dreigt onbetaalbaar te worden. Zorgorganisaties moeten meer dan ooit de beste waarde halen uit hun partner-

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar

Jaarverslag 2011. Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar Jaarverslag 2011 Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar Intrakoop Visie De zorg in Nederland dreigt onbetaalbaar te worden. Zorgorganisaties moeten meer dan ooit de beste waarde halen uit

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar

Jaarverslag 2012. Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar Jaarverslag 2012 Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar Intrakoop Visie De zorg in Nederland dreigt onbetaalbaar te worden. Zorgorganisaties moeten meer dan ooit de beste waarde halen uit

Nadere informatie

jaarverslag 2003 Coöperatieve inkoopvereniging voor gezondheids- en seniorenzorg u.a.

jaarverslag 2003 Coöperatieve inkoopvereniging voor gezondheids- en seniorenzorg u.a. jaarverslag 2003 Coöperatieve inkoopvereniging voor gezondheids- en seniorenzorg u.a. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van Intrakoop over 2003. Een jaar vol met tegenstrijdige ontwikkelingen in de

Nadere informatie

bulletin nr 4 2013 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Frank Rijnders, bestuurslid De Zorggroep: Maatwerk is de nieuwe uitdaging

bulletin nr 4 2013 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Frank Rijnders, bestuurslid De Zorggroep: Maatwerk is de nieuwe uitdaging nr 4 2013 bulletin Frank Rijnders, bestuurslid De Zorggroep: Maatwerk is de nieuwe uitdaging Inkoopsamenwerking biedt meer dan een scherpe inkoopprijs Stichting Valkenhof draagt de inkoopfunctie over aan

Nadere informatie

Alle diensten van Welzorg onder één dak.

Alle diensten van Welzorg onder één dak. Alle diensten van Welzorg onder één dak. Kortdurende uitleen Welzorg heeft een groot assortiment uitleenhulpmiddelen beschikbaar. Alle uitleenhulpmiddelen kunnen kosteloos geleend worden voor de eerste

Nadere informatie

bulletin juni 2004 Overeenkomsten Top Bakkers en Vrumona Interview met nieuwe Intrakoop-leveranciers

bulletin juni 2004 Overeenkomsten Top Bakkers en Vrumona Interview met nieuwe Intrakoop-leveranciers 3 juni 2004 bulletin Kwartaaluitgave van de coöperatieve inkoopvereniging voor gezondheidsen seniorenzorg u.a. 3 Overeenkomsten Top Bakkers en Vrumona 5 Interview met nieuwe Intrakoop-leveranciers VFM

Nadere informatie

bulletin nr 3 2011 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg

bulletin nr 3 2011 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg nr 3 2011 bulletin Sam van Buuren Online is met minder geld meer doen Online diensten voor betere inkoop Met kwaliteit kosten reduceren Inkoper en leverancier gaan voor dikke 8 Intrakoop, de inkoopcoöperatie

Nadere informatie

Jaarplan 2011. Het Nieuwe Samenwerken

Jaarplan 2011. Het Nieuwe Samenwerken Jaarplan 2011 Het Nieuwe Samenwerken Jaarplan 2011 Het Nieuwe Samenwerken SURFdiensten bv Utrecht, december 2010 Kenmerk SDN 20103124 2 3 i n h o u d s o p g av e 1 inleiding en samenvatting 1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag Menzis 2009

Jaarverslag Menzis 2009 Jaarverslag Menzis 2009 jaarverslag 2009 Contactgegevens Reacties op en vragen over dit verslag kunt u doorgeven aan: Menzis, afdeling Corporate Communicatie (telefoon: 0317-455 811). Zie voor meer informatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2013

JAARVERSLAG 2013 WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2013 JAARVERSLAG 2013 WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2013 INHOUDSOPGAVE WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2013 1 Voorwoord 3 2 Cloudservicebroker, vraaggeïnspireerd werken en educatieve e-books 5 2.1 Invullen rol

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden.

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. Jaarverslag 2013 Vebego International Vebego al 70 jaar innovatief familiebedrijf 1 Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. inhoud 3 Bijzonder 4 Gemanaged en

Nadere informatie

bulletin april 2004 Themabijeenkomst facilitaire diensten Discussie met klankbordgroep over uitdagingen Intrakoop

bulletin april 2004 Themabijeenkomst facilitaire diensten Discussie met klankbordgroep over uitdagingen Intrakoop 2 april 2004 bulletin Kwartaaluitgave van de coöperatieve inkoopvereniging voor gezondheidsen seniorenzorg u.a. 3 Themabijeenkomst facilitaire diensten 5 Discussie met klankbordgroep over uitdagingen Intrakoop

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Synergos In beweging

Jaarverslag 2008 Stichting Synergos In beweging Jaarverslag 2008 Stichting Synergos In beweging Stichting Synergos Stratumsedijk 28a 5611 NE Eindhoven T (040) 21 41 100 F (040) 21 41 188 info@synergos.nu Synergos bedrijfsonderdelen Diagnostisch Centrum

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

JAARVERSLAG de Baak 2014

JAARVERSLAG de Baak 2014 JAARVERSLAG de Baak 2014 Driebergen - Noordwijk - Den Haag Verbonden met VNO-NCW De Baak Postbus 69 2200 AB Noordwijk Koningin Astrid Boulevard 23 2202 BJ Noordwijk (071) 369 01 00 info@debaak.nl www.debaak.nl

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013 Jaarplan 2014 Datum 1 november 2013 Onderwerp Jaarplan op hoofdlijnen & Begroting 2014 met toelichting Inleiding Voorliggend het jaarplan 2014 van de PCOB. Binnen de vereniging PCOB zijn de volgende kernactiviteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

Simac Professional SA Gilbert Passuello / Christophe Villiere 3, Rue Pierre Schuetz L-4946 Bascharage Luxembourg telefoon +35-(0)2 2650 3633

Simac Professional SA Gilbert Passuello / Christophe Villiere 3, Rue Pierre Schuetz L-4946 Bascharage Luxembourg telefoon +35-(0)2 2650 3633 HOLDING Simac Techniek NV Eric van Schagen, CEO Michael van Kasteren, CFO Hans Stellingsma, Directeur De Run 1101 5503 LB Veldhoven Nederland telefoon +31 (0)40 258 29 44 www.simac.com ICT-INFRASTRUCTUREN

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie