crisis positief resultaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "crisis positief resultaat"

Transcriptie

1 12

2 VOORWOORD Ondanks crisis positief resultaat Ook al kwakkelde de economie voort, zowel in financieel als in sociaal opzicht, sloot de Diamant-groep 2012 positief af. In een lastige arbeidsmarkt, lukte het ons medewerkers passend werk te bieden. Financieel was het een gezond jaar. Hierdoor lukte het om de reserves van de Diamant-groep te versterken. Het eerste halfjaar van 2012 stond in het teken van de invoering van de Wet werken naar vermogen (Wwnv). Die viel samen met de zware bezuiniging die het kabinet oplegde. Maar met de val van het vorige kabinet Rutte (in juni 2012) is de wet controversieel verklaard. Het nieuwe kabinet zette de Wwnv om in een nieuwe Participatiewet. De hoofdlijnen waren gelijk aan de Wwnv. Inmiddels is in april 2013 een Sociaal Akkoord gesloten, waardoor de voorgenomen Participatiewet door het kabinet weer is uitgesteld. Zeker geen eenvoudige periode voor de Diamantgroep en de aangesloten gemeenten om tot een passende strategie voor de komende jaren te komen! Ons doel: in de toekomst een rol van betekenis blijven spelen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In nauw overleg met gemeenten werken we verder om de organisatie toekomstbestendig te maken. Gelet op de financiële druk die met de veranderingen gepaard gaat, vraagt dit de nodige offers van de organisatie. Het is een grote uitdaging om de financiële huishouding op orde te houden. Met de kennis en ervaring die we in de afgelopen jaren opdeden, gaan wij die uitdaging aan. Auke Blaauwbroek, voorzitter Algemeen Bestuur Diamant-groep Robert Bool, algemeen directeur Diamant-groep Mei

3 inhoudsopgave 3 VOORWOORD 6 MISSIE & ORGANOGRAM 7 DEELNEMENDE GEMEENTEN, BESTUUR & MANAGEMENT 8 DIRECTIEVERSLAG 12 LEERWERKBEDRIJVEN 12 Facilitaire Dienstverlening 12 Groen Xtra 13 Talent&Werk 13 Drukkerij 14 Industrie 15 La Poubelle 18 SOCIAAL JAARVERSLAG 18 SW-arbeidsplaatsen 18 Instroom en uitstroom 19 Bezwaar, klachten en meldingen 22 Ziekteverzuim 22 Medezeggenschap 23 Bedrijfsschool 26 Kwaliteit, Arbo en Milieu 27 BALANS 27 EXPLOITATIEREKENING 30 ADRESGEGEVENS 31 LIJST VAN AFKORTINGEN 32 COLOFON SCHOONMAAK 5

4 ORGANOGRAM Missie Deelnemende De Diamant-groep is een leerwerkbedrijf dat passend werk en ontwikkeling biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ons Leerwerkbedrijf maakt het voor ruim mensen mogelijk hun talenten al werkend in te zetten. Zo krijgen zij de kans om mee te doen in de maatschappij. Organogram Directie Leerwerkbedrijf BV Bepro Stichting Bevordering Werkgelegenheid Stichting La Poubelle gemeenten, bestuur & management Het bestuur kreeg in 2012 drie nieuwe gezichten. In 2012 namen we afscheid van voorzitter J. Hamming (Tilburg) en bestuursleden P. Hesselmans (Hilvarenbeek) en A. van Raak (Alphen-Chaam). Hun opvolgers zijn A. Blaauwbroek (Tilburg), B. Roks (Hilvarenbeek) en A. van de Heijning (Alphen-Chaam). Eind 2012 was de samenstelling van het bestuur als volgt: Gemeente Tilburg de heer drs. A. Blaauwbroek, voorzitter Gemeente Tilburg de heer drs. E. de Ridder Gemeente Goirle de heer J. Sperber (vice-voorzitter) Gemeente Hilvarenbeek de heer drs. B. Roks Gemeente Dongen de heer M. Starmans-Gelijns Gemeente Gilze en Rijen de heer drs. R. Dols Gemeente Alphen-Chaam de heer A. van de Heijning Bestuurssecretaris de heer mr. A. van der Linden Centraal management team Algemeen directeur Operationeel directeur Concerncontroller Directiesecretaris Adviseur de heer R. Bool MBA de heer M. Martin de heer C. Sauer de heer mr. A. van der Linden de heer drs. G. van Schijndel, directeur BV 18k Groen Xtra BV 18K 100% Controling en Algemene zaken Industrie BV Inatura 100% Communicatie & Secretariaat Talent&Werk BV 18k Flex Directiesecretaris Drukkerij Werkgebied Diamant-groep Facilitaire Dienstverlening 6 7

5 DIRECTIEVERSLAG val kabinet gaf onverwachte draai aan 2012 Het strategieplan geeft richting aan de organisatie. Meer oog voor de markt en het financieel gezond houden van de organisatie ondanks ingrijpende bezuinigingen en grote wettelijke veranderingen. Dat zijn de belangrijkste speerpunten voor de komende jaren. Wet- en regelgeving Vooraf was duidelijk dat 2012 een heftig jaar zou worden voor de SW-sector. Vanwege de invoering van de Wet werken naar vermogen (Wwnv) per 1 januari De Diamant-groep en de deelnemende gemeenten waren in de eerste helft van 2012 druk in overleg over hoe we deze grote (landelijke) hervorming op het terrein van arbeid en re-integratie vorm en inhoud konden geven. Geen gemakkelijke opgave. Onder meer omdat de invoering van deze wet gepaard gaat met forse financiële kortingen op het budget van de Wsw (c 120 miljoen korting in 2011, oplopend tot structureel c 700 miljoen). Daarnaast moest de integratie van Wwb, Wsw en Wajong een besparing van c 1 miljard gaan opleveren. Met de val van kabinet Rutte I is in juni 2012 de Wwnv controversieel verklaard. Daarmee kwam de parlementaire behandeling van het wetsontwerp stil te liggen. Vervolgens schoof het nieuwe kabinet Rutte de Wwnv aan de kant en kwam met de Participatiewet die men vanaf 1 januari 2014 in werking wilde laten treden. De hoofdlijnen waren gelijk aan de Wwnv. Inmiddels is in april 2013 een Sociaal Akkoord gesloten, waardoor de voorgenomen Participatiewet door het kabinet weer is uitgesteld. Zeker geen eenvoudige periode voor de Diamant-groep en de aangesloten gemeenten om tot een passende strategie voor de komende jaren te komen! Samenwerking marktpartijen Samenwerking met marktpartijen (bedrijven en instellingen) speelt een steeds grotere rol bij de Diamant-groep. In de markt van in- en ompakken (Industrie) is sprake van schaalvergroting. Met enige grote partijen in de regio zijn eerste contacten gelegd om de mogelijkheden van onderaanneming te bezien. De Drukkerij is samenwerking aangegaan met een externe partner die actief is in de nabewerkingsactiviteiten. Groen Xtra werkt samen met externe partners - onder andere de Gebr. van Oirschot tuinplanten b.v. - voor het uitvoeren van werk op locatie. In de volle breedte kijken we naar mogelijke samenwerking. Regionaal leerwerkbedrijf schoonmaak In 2012 is er hard gewerkt aan de realisatie van De Schoonmaak Coöperatie. Door de bundeling van de schoonmaakactiviteiten van drie SW-bedrijven (Diamant-groep - Tilburg, Weener Groep - Den Bosch en WSD - Boxtel) ontstaat een groot regionaal schoonmaakbedrijf dat werk biedt aan zo n 800 medewerkers. Sinds 1 januari 2013 is De Schoonmaak Coöperatie operationeel. Samenwerking Groen Xtra en gemeente Tilburg Begin 2012 ging Groen Xtra samen met de gemeentelijke afdelingen Beheer & Onderhoud en Afval & Reiniging. Ruim 40 medewerkers van de gemeente Tilburg stapten over naar Groen Xtra. Dat levert ons extra werk op, zoals reinigingstaken en andere taken op het gebied van beheer en onderhoud (bomen, bebordingen, straten maken). Door een integraal pakket te bieden als groenbedrijf voor de openbare ruimte, stellen we werkgelegenheid voor de toekomst veilig. Inatura Binnen ons marketingbeleid bekijken we steeds kritisch of bestaande bedrijfsactiviteiten nog steeds bestaansrecht hebben. Bieden ze goede werkplekken, is er voldoende werkaanbod, leveren ze werk van goede kwaliteit tegen marktconforme prijs en is de bedrijfsvoering financieel gezond? Deze afweging maakt het soms noodzakelijk om met activiteiten te stoppen of andere wegen in te slaan. Zo is in 2011 besloten om de activiteiten van Inatura af te stoten. In 2012 is met succes gezocht naar een overnamepartner. Deze activiteiten zijn in het tweede kwartaal van 2013 overgedragen. Project Social Return De bestuurders van drie woningcorporaties (Tiwos, TBV en WonenBreburg) en de Diamant-groep hebben besloten om samen werk te maken van Social Return. Dit houdt in dat de drie woningcorporaties toezeggen mensen in te zetten die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Daarover zijn als pilot sociale voorwaarden, eisen en wensen opgenomen in hun inkoop- en aanbestedingstrajecten. Binnen de Diamant-groep/18k is een Servicebureau Social Return ingericht. Dit bureau adviseert en ondersteunt woningcorporaties bij de invulling van de social return-afspraken. Pilot Loondispensatie De Diamant-groep participeert in de pilot Loondispensatie. Zo doen we relevante praktijkervaring op die we goed kunnen gebruiken na de invoering van de Participatiewet. Binnen de pilot zijn twee sporen te onderscheiden: één gericht op de reguliere werkgevers en één gericht op plaatsing binnen groenonderhoud en schoonmaak van de Diamant-groep. Deze laatste pilot ging medio 2012 van start. Arbeidsmatige dagbesteding Met het oog op de decentralisatie van de AWBZ naar gemeenten, heeft de Diamant-groep in nauw overleg en samenspraak met de gemeente Tilburg contact gezocht met organisaties die in de regio de arbeidsmatige dagbesteding verzorgen. Denk bijvoorbeeld aan: GGZ, Traverse, Prisma en Amarant. Dit contact leidde tot vervolgbesprekingen en proefplaatsingen. Ons doel is om in de toekomst tegen een redelijke prijs gevarieerde werkplekken aan te bieden op het terrein van arbeidsmatige dagbesteding. Vooral onze beschutte werkplekken zijn daarvoor prima geschikt. 8 9

6 10 DRUKKERIJ

7 Leerwerkbedrijven Nieuw werk erbij, ook werk afgestoten Medewerkers van de Diamant-groep werken en groeien binnen onze zes bedrijfsonderdelen: Facilitaire Dienstverlening, Groen Xtra, Talent&Werk, Drukkerij, Industrie en La Poubelle. Facilitaire Dienstverlening Facilitaire Dienstverlening bestaat uit de afdelingen Schoonmaak, Post en Vervoer en overige facilitaire diensten. Dit bedrijfsonderdeel biedt werk aan ongeveer 500 medewerkers. Zoals in het vorige hoofdstuk is vermeld, hebben we in 2012 De Schoonmaak Coöperatie opgericht (samen met de collega s van de Weener Groep in Den Bosch en WSD in Boxtel). Doordat we medewerkers als schoonmaakspecialist hebben opgeleid, kunnen onze eigen mensen meer specialistisch werk uitvoeren. Voorheen deden we dat met onderaannemers. Een volgende stap is dat we specialistisch onderhoud op scholen nog meer buiten de vakanties gaan uitvoeren. De groei binnen Post & Vervoer zette in 2012 verder door. Vanaf 1 januari 2012 startte Post & Vervoer met de bezorging van alle post van Tiwos en Amarant. De afdeling heeft hierdoor met flink meer werkdruk te maken. Daarnaast is veel tijd gestoken in de werving van nieuwe post-klanten. Met resultaat. Zo is onder meer Kinderstad als nieuwe opdrachtgever binnengehaald. 12 Arbeidsontwikkeling Afgelopen jaar slaagden 43 medewerkers van Facilitaire Dienstverlening voor een mbo-1 opleiding. Zij ontvingen 4 oktober 2012 hun diploma. Groen Xtra Groen Xtra bestaat uit de afdelingen Groendiensten, Kwekerij, Bouwonderhoud en het DierenOpvangCentrum-Tilburg e.o. (DOC-T). Groen Xtra telt zo n 500 medewerkers. Per 1 januari 2012 is Groen Xtra samengegaan met de afdelingen Beheer & Onderhoud en Reiniging van de gemeente Tilburg (zie vorig hoofdstuk). Hierdoor bieden we een integraal pakket dat meteen tot extra werk heeft geleid. Zo is Groen Xtra in Goirle gestart met integraal beheer en onderhoud van de gehele openbare ruimte. Daarbij gaat het niet alleen om onderhoud van groen, maar ook om het repareren en schoonhouden van straat-meubilair (zoals afvalbakken en verkeersborden) en het straatveegwerk en de onkruidbestrijding. Het werkpakket van de kwekerij is uitgebreid, vooral bij het stekbedrijf. Daar zijn nieuwe boomkwekers als klant binnengehaald. In 2012 is de afdeling Bouwonderhoud afgeslankt door daling van WMO-opdrachten. In 2012 zijn certificaten voor ISO en Millieukeur succesvol hernieuwd. De afgelopen jaren is Groen Xtra gegroeid als sociaal aannemer, maar gezien de complexe externe ontwikkelingen zal Groen Xtra de komende jaren stevig moeten professionaliseren om gezond te blijven. Daarvoor is een cultuurverandering nodig waarbij verhoging van de prestatiemotivatie een speerpunt is. In 2012 startte Groen Xtra met de voorbereidingen van het project de survival van Groen Xtra. Groen Xtra gaat samen met een extern bureau aan de slag om de gewenste cultuur en structuur vast te stellen en uit te dragen. Dit vraagt van iedereen inzet en betrokkenheid. Cultuurverandering en groei zijn voor Groen Xtra een absolute noodzaak. Arbeidsontwikkeling 185 medewerkers namen na het verstrijken van de geldigheid van het VCA*-certificaat met succes deel aan een nieuwe VCA*-training. Het streven is dat alle medewerkers binnen drie jaar opnieuw hun VCA* diploma halen. Afgelopen jaar slaagden 43 medewerkers van Groen Xtra voor een mbodiploma. Daarnaast zijn er tal van cursussen en workshops georganiseerd zoals RAW, beeldbestekken en Gedragscode en Omgangsvormen. drie nieuwe ontwikkelingen. Vooral in het begin van 2012 was Talent&Werk volop bezig met het pilotproject Loondispensatie. Bij bedrijven en instellingen regelde Talent&Werk werkplekken voor kandidaten die in aanmerking kwamen voor loondispensatie. Talent&Werk zorgde ook voor de daadwerkelijke bemiddeling, plaatsing en begeleiding. De tweede ontwikkeling waarnaar veel aandacht uitging, is het opzetten van gecoördineerde werkgeversdienstverlening in samenwerking met UWV Werkplein en gemeenten Tilburg en Waalwijk. In 2012 is hiervoor de basis gelegd. Eind 2012 is de detacheringsformule (inclusief bemiddeling/begeleiding) ook actief toegepast voor de doelgroep Wwb zonder arbeidsbeperking. Verder profileert Talent&Werk zich steeds meer als werkbemiddelaar en werkgeversdienstverlener. Intensievere samenwerking met Tilburg at Work is hiervan een direct gevolg. Talent&Werk Talent&Werk bestaat uit de afdelingen Detacheren, Begeleid Werken en Fietsenstalling en -beheer. Via Talent&Werk hebben ongeveer 600 mensen regulier werk. Arbeidsontwikkeling In 2012 hebben 12 medewerkers de interne mbo-1-opleiding conciërge/ beheer met succes afgerond. Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor Talent&Werk. Ongeveer 25% van de medewerkers binnen Talent&Werk veranderde in 2012 van werkplek. Door de moeilijke omstandigheden op de arbeidsmarkt zijn er veel werkplekken weggevallen. Gelukkig lukt het Talent&Werk nog in voldoende mate om nieuwe werkplekken te verwerven. De medewerkers van de fietsenstalling (ca. 50) zijn in 2012 bijgeschoold op het gebied van omgaan met agressie. Bedrijfsontwikkeling Naast het gewone werk heeft Talent&Werk in 2012 zich gericht op Drukkerij De Drukkerij verzorgt drukwerk en nabewerkingactiviteiten. Ook is er een 13

8 handboekbinderij en beletteringsafdeling. Diamant-groep Drukkerij telt zo n 180 medewerkers. Bedrijfsontwikkeling De Drukkerij had ook in 2012 last van de forse prijsdruk die aanhoudt in de grafische branche. Drukkerijen kampen met overcapaciteit, margedruk en concurrentie vanuit lage lonen landen. Er is nog geen perspectief op verbetering. Diverse drukkerijen en grafische bedrijven waarmee de Drukkerij samenwerkte, zijn inmiddels failliet of gefuseerd met collega-bedrijven. De verhuizing van de Drukkerij naar de Zevenheuvelenweg waar ook Industrie zit, leverde in 2012 synergie-voordelen op. Denk hierbij aan samenwerking met magazijn, expeditie, technische dienst en uitwisseling van medewerkers en machines. De samenwerking met Industrie wordt verder uitgebouwd. Arbeidsontwikkeling De doorstroommogelijkheden van medewerkers binnen de Drukkerij zijn inmiddels beperkt. Bijscholing De Drukkerij kent allerlei vormen van training en bijscholing. Zo volgden medewerkers in 2012 de mbo-1 en mbo-2-opleiding en trainingen op het gebied EHBO, BHV, ISO en omgaan met agressie. Industrie Industrie is specialist op het gebied van in-, ver- en ompakken en (de)assemblage. Er werkten in 2012 zo n 500 medewerkers, waarvan een groot deel op locatie bij opdrachtgevers. Door de aanhoudende economische zwakte ging Industrie in 2012 op zoek naar minder recessiegevoelige markten. De firma ELHO in Tilburg is als nieuwe klant binnengehaald. Relaties met trouwe opdrachtgevers zoals Arti Teq, Perfetti en HEMA zijn met succes gecontinueerd. Ook de samenwerking met SORT bv bleef op peil. Een tegenvaller was dat Industrie door de overname van SCA-packaging door DS Smith England de productie naar beneden moest bijstellen. Om het teruglopende resultaat te beteugelen, is in 2012 een grote efficiencyslag ingezet om de kosten te beperken. Relatief dure arbeidskrachten in de begeleiding, die elders gaan werken, worden vervangen door medewerkers van de werkvloer die de kans krijgen door te groeien. Het motto luidt: meer doen met minder middelen. De werkzaamheden voor LOA Lak laat een constant beeld zien. Productieaantallen blijven op peil. Al is er wel sprake van prijsdruk, zoals die algemeen geldt voor de automotive sector. Voor Industrie was 2012 een complex maar boeiend jaar. Als pluspunten kunnen we noemen dat de kosten lager uitvielen dan begroot, het ziekteverzuim daalde met 4% en het aantal SW-medewerkers op de werkvloer nagenoeg constant bleef. Is er winst gemaakt? Nee, verre van dat. Toch is de bijdrage van Industrie voor de Diamant-groep positief. Dat komt door de rol die het onderdeel speelt bij de opvang van medewerkers die behoefte hebben aan een beschermde werkomgeving met professionele ondersteuning/begeleiding. Arbeidsontwikkeling Industrie blijft zich sterk maken voor de uitbreiding van het kennis en ervaringsniveau van medewerkers. Kennisuitbreiding door middel van de AKA/mbo-1 trajecten in samenwerking met ROC en Helicon. De ervaring van medewerkers breiden we uit door ze zoveel mogelijk de kans te bieden om ook op andere werkplekken te werken. La Poubelle La Poubelle bestaat uit de afdelingen Kringloopbedrijf en sociaal eethuis De Pollepel. La Poubelle biedt werk aan ongeveer 200 personen. Bedrijfsontwikkeling De omzet van de kringloopwinkel is gestabiliseerd. Na jarenlange groeicijfers bleef de omzet in 2012 nagenoeg gelijk. Meest in het oog springende oorzaak hiervan is de terugval van de verkoop van fietsen en fietsonderdelen door de verhuizing van de werkplaats naar de Insulindestraat. Ook daalde de omzet van huishoudelijke artikelen. Daartegenover staat een omzetgroei voor curiosa, textiel en hobby. Andere ontwikkelingen, zoals de levering van grote aantallen fietsen aan Stichting Leergeld, zorgden voor nieuwe inkomsten en werkplekken. Sociaal eethuis De Pollepel telde in 2012 wederom minder bezoekers. Vooral in de weekeinden loopt het bezoekersaantal terug. Inmiddels is gericht actie ondernomen om deze trend om te buigen. Nieuwe activiteiten, zoals catering op locatie, gingen in 2012 succesvol van start. Eind 2012 vond er een klanttevredenheidsonderzoek plaats. Hieruit blijkt dat de bezoekers van De Pollepel trouwe en tevreden klanten zijn. De gemiddelde waardering van het eten was 7.8, van de ruimte 7.6 en 84% is zeer tevreden over de prijskwaliteit verhouding. Dat geeft meer dan voldoende steun voor de plannen voor de toekomst. Arbeidsontwikkeling In 2012 werkten er 244 mensen bij La Poubelle en De Pollepel. Naast de 22 reguliere krachten, 13 I&D-ers en 42 medewerkers met een SW-dienstverband, volgden 138 deelnemers een individueel traject. In de vorm van begeleid vrijwilliger of arbeidsmatige dagbesteding. Verder waren er 29 vrijwilligers actief, voornamelijk bij De Pollepel. De samenwerking met Tilburg at Work heeft verder gestalte gekregen. Tilburg at Work biedt trajecten aan voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeenten in de regio Tilburg. Diverse deelnemers van het Work First-programma liepen stage bij La Poubelle en er zijn 20 individuele trajecten gevolgd richting werk. Het resultaat over heel 2012 was positief. En zeker zo belangrijk is dat we een scherper beeld hebben gekregen van de mogelijkheden. La Poubelle moet vooral blijven doen waar het goed in is: het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op echte werkplekken. Door het groeipotentieel van de winkel en het sociaal eethuis kunnen we ook in de toekomst - samen met partners binnen en buiten de Diamant-groep - die rol in de Tilburgse samenleving blijven spelen

9 LA POUBELLE KRINGLOOPWINKEL

10 Sociaal verslag INSTROOM BIJ DE DIAMANT-GROEP INSTROOM NAAR WERKVORM (percentage personen) Blijven investeren in inzetbaarheid Industrie Drukkerij Begeleid Werken 7,6% 6,7% Concern 10,5% 27,6% 6,7% Beschut binnen 38,1% Begeleid Werken Detacheringen 10,5% 15,2% Het sociaal beleid van de Diamant-groep is er op gericht dat mensen beschikbaar zijn en inzetbaar blijven voor het verrichten van arbeid in en buiten onze organisatie. Daarvoor moeten we blijven kijken naar het belang van investeren gericht op de inzetbaarheid van kwetsbare 25,7% Facilitaire Dienstverlening Groen Xtra 15,2% T&W 36,2% Beschut buiten groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Steeds zoeken we naar de mogelijkheden van het individu en in het verlengde daarvan de mogelijkheden van groepen medewerkers passend bij de beschikbare werksoorten en te leveren producten en diensten. SW-arbeidsplaatsen Formatie en wachtlijst Begin 2012 waren er medewerkers aan de slag bij de Diamant-groep of via ons elders. Eind 2012 was dit aantal gedaald tot medewerkers. Op 31 december 2012 stonden er 257 mensen op de wachtlijst. Ten opzichte van 1 januari 2012 een minimale stijging. Interne doorstroom Instroom en uitstroom In 2012 stroomden 107 medewerkers in. Dat is minder dan in 2010, toen 283 medewerkers instroomden. Deze daling komt door de verlaging van de taakstelling 2012 ten opzichte van Werkvormen eind 2012 (percentage personen) Detacheringen 19,9% Begeleid Werken 5,5% 43,3% Beschut binnen 31,3% Bezwaar, klachten en meldingen Waar mensen werken, ontstaan ook klachten. Uiteraard kent de Diamantgroep een klachtenregeling. Afhankelijk van de aard van de klacht kan een medewerker contact zoeken met de ombudsman of de vertrouwenspersoon om de klacht vertrouwelijk te bespreken. Ook is er de mogelijkheid om een formele klacht in te dienen bij een klachtencommissie. We kennen twee klachtencommissies: één commissie specifiek voor ongewenste omgangsvormen en één algemene klachtencommissie. Doorstroom + Doorstroom - saldo Beschut buiten Industrie Drukkerij Facilitaire Dienstverlening Groen Xtra T&W Concern Begeleid Werken

11 TALENT&WERK

12 Aantal bezwaarschriften, klachten en meldingen Interne vertrouwenspersoon 30 Bezwaarschriftencommissie 8 (3 behandeld: 3 ongegrond - 2 op een andere manier opgelost) Klachtencommissie 24 (5 behandeld: 2 gegrond, 3 ongegrond - 19 op een andere manier opgelost) Ziekteverzuim In 2011 zijn we begonnen met het aanpakken van het ziekteverzuim. In 2012 is op basis van de quick scan die het jaar daarvoor was uitgevoerd, een plan van aanpak opgesteld en in uitvoering genomen. Het ziekteverzuim is hierdoor aantoonbaar verlaagd. Bedrijfsschool In het schooljaar startte de Diamant-groep met de interne bedrijfsschool. Via de bedrijfsschool ondersteunen we individuele medewerkers bij het versterken van hun competenties. Daarmee vergroten we hun kansen op de arbeidsmarkt gestart geslaagd Catering 9 8 Drukkerij 11 8 Industrie Post en Vervoer Schoonmaak Serviesgroep 4 2 Taalgroep Gegeven ultimo Daling/stijging Jaar % verzuim < 2jr. 15,72 11,86 - Jaar % verzuim < 1jr. 13,94 10,41 - Jaar gemidd. duur (dagen) 33,20 35,50 + Jaar gemidd. meldingsfrequentie 2,00 1,90 - Aantal personen Medezeggenschap In juni 2012 zijn de OR-verkiezingen gehouden. De nieuwe OR ging in september van start. Dit geldt ook voor de onderdeelscommissies van 18k en Operationeel, de leden hiervan zijn door de OR benoemd. Hieronder beschrijven we een kort overzicht van zaken waar de OR zich in 2012 mee bezighield gestart geslaagd Toezicht en Beheer Tweewielertechniek gestart geslaagd AKA Industrie 29 nog niet afgerond Beheer 8 nog niet afgerond BBL 1 industrie 22 nog niet afgerond Post 11 nog niet afgerond AKA schoonmaak 2e jaar 10 nog niet afgerond Mbo-2 (voorwerkers) 10 nog niet afgerond dec-12 gestart geslaagd Studiebanen AKA schoonmaak 9 nog niet afgerond Studiebanen AKA logistiek 15 nog niet afgerond De schadepreventie voorstellen wagenpark. Wijziging in het personenvervoer. De vastlegging van het vacaturebeleid binnen de Diamant-groep en 18k. Het PMO (Periodieke Medisch Onderzoek). De keuze van een nieuwe arbodienst en de inhoud van het contract. Het aanstellen van preventiemedewerkers conform de Arbowet. Het BHV beleidsplan (bedrijfshulpverlening). De invoering van de werkkostenregeling. De oprichting van het gezamenlijk schoonmaakbedrijf. Daarnaast startten vanuit Groen Xtra meerdere medewerkers aan een zelf geïnitieerd en georganiseerd mbo-opleidingstraject gestart geslaagd Groen I Groen I plus Groen Groen Boomteelt I De mbo-opleidingen zijn mede mogelijk gemaakt door ESF. 23

13 INDUSTRIE

14 Kwaliteit, Arbo en Milieu Het jaar 2012 stond in het teken van continuering en verdieping van bestaande zaken, afronden van lopende projecten en het starten van nieuwe projecten op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM). Balans Agressie Per 31 december 2012 (x d 1 miljoen) Certificaten De audits voor de managementsystemen ISO 9001, HACCP, VCA, Keurmerk Dierenbescherming en Honden en Katten Besluit zijn weer goed verlopen. Het Honden- en Kattenbesluit bevat bepalingen gericht op het bevorderen van het welzijn en de gezondheid van honden en katten die bedrijfsmatig worden gefokt, opgevangen, gekocht of verkocht. In 2012 heeft La Poubelle aangegeven ook een keurmerk Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) te willen halen voor kringloopbedrijven. De centrale KAM-afdeling ondersteunt La Poubelle daarin Ongevallen Passief 53 10,2 4,7 17, (x g 1 miljoen) Netto toegevoegde waarde Subsidie Overige opbrengsten Totale opbrengsten Kosten Resultaat ,6 31,6 53,8 55,4 4,0 4,7 90,4 91,7 88,4 91,7 2, ,8 5,6 15,7 32,4 30,1 Exploitatierekening EHBO en Bedrijfshulpverlening Het proces opschonen van certificaten en vergoedingen is in 2012 afgerond. Talent&Werk heeft hieraan een grote bijdrage geleverd door ook opleidingen en vergoedingen door te belasten aan de inlenende bedrijven en instellingen. Dit heeft een aanzienlijke besparing opgeleverd. Voor de locatie Insulinde is een nieuw bedrijfsnoodplan geschreven, er zijn BHV ers en ploegleiders opgeleid en er is een oefening georganiseerd Materiële vaste activa 10,9 10,8 Eigen vermogen Financiële vaste activa 0,3 0,3 Vreemd vermogen lang Vreemd vermogen kort Vlottende activa 15,2 14,0 Liquide middelen 6,0 5,0 Totaal 32,4 30,1 Totaal 39 Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) De RI&E is de basis om te inventariseren of het KAM-beleid leidt tot beheersing van de risico s en gevaren. Door de verhuizing van de Drukkerij naar de Zevenheuvelenweg is er een nieuwe RI&E opgesteld. Bij de overige bedrijfsonderdelen vond een verdiepingsslag plaats. Actief

15 GROEN XTRA KWEKERIJ

16 Adresgegevens onderdelen en afdelingen Directie & Ondersteuning Zevenheuvelenweg 14, 5048 AN Tilburg Postbus 5033, 5004 EA Tilburg T Diamant-groep Talent&Werk Floresstraat 6, 5013 BZ Tilburg Postbus 5033, 5004 EA Tilburg T Detacheren, Begeleid Werken en Fietsenstalling Diamant-groep Post & Vervoer Insulindestraat 1, 5013 BA Tilburg Postbus 5033, 5004 EA Tilburg T Bezorging (on)geadresseerde post en vervoer Diamant-groep Groen Xtra Insulindestraat 3, 5013 BA Tilburg Postbus 5033, 5004 EA Tilburg T Groendiensten, Kwekerij en Bouwonderhoud Diamant-groep Industrie Zevenheuvelenweg 16, 5048 AN Tilburg Postbus 5033, 5004 EA Tilburg T In-, om- en verpakken food en non food, (de)assemblage. Diamant-groep Drukkerij Zevenheuvelenweg 16a, 5048 AN Tilburg Postbus 5033, 5004 EA Tilburg T Prepress, drukwerk, nabewerken, mailingservice, belettering en handboekbinderij DierenOpvangCentrum-Tilburg e.o. (DOC -T) Wielevenweg 20, 5048 CL Tilburg T Opvangen en herplaatsen van zwerf- en afstandsdieren Stichting La Poubelle Havendijk 20, 5017 AM Tilburg T Kringloopwinkel en Echt Tilburgs eethuis De Pollepel BV 18k Zevenheuvelenweg 14, 5048 AN Tilburg Postbus 5033, 5004 EA Tilburg T Personeelsdiensten, arbeidsontwikkeling, bestandsanalyse, payrolling, Alfacheque, Tilburg at Work. Stichting Bevordering Werkgelegenheid Zevenheuvelenweg 14, 5048 AN Tilburg Postbus 5033, 5004 EA Tilburg T De Schoonmaak Coöperatie Kettingweg 5, 5261 LG Vught Postbus 308, 5260 AH Vught T Schoonmaakonderhoud van bedrijven en scholen lijst van afkortingen AFAC AWBZ BAT Cao DOC-T GGZ HACCP ID IOP ISO KAM Mbo MFA MTO MVO PGB PMO RI&W SBW UWV VNG WAJONG WIA WMO Wsw Wwb Wwnv WZSW Wet STAP SW WIJ Algemene Fiets Afhaalcentrale Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Brabants Afval Team Collectieve arbeidsovereenkomst DierenOpvangCentrum-Tilburg e.o. Geestelijke Gezondheidszorg Hazard Analysis and Critical Control Points In- en doorstroom Individueel Ontwikkel Plan International Organization for Standardization Kwaliteit, Arbo en Milieu Middelbaar beroepsonderwijs Multi Functionele Accommodatie Medewerkertevredenheidsonderzoek Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Persoonsgebonden budget Periodiek medisch onderzoek Risico-Inventarisatie & Evaluatie Stichting Bevordering Werkgelegenheid Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen Vereniging Nederlandse gemeenten Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Wet maatschappelijke ondersteuning Wet sociale werkvoorziening Wet werk en bijstand Wet werken naar vermogen Wonen, Zorg en Service in de Wijk Wet stimulering arbeidsparticipatie Sociale werkvoorziening Wet Investeren in Jongeren 30 31

17 colofon Diamant-groep Postbus 5033, 5004 EA Tilburg Telefoon: Dit is een uitgave van de Diamant-groep, mei 2013 Ontwerp Brave reclamebureau in samenwerking met Diamant-groep, afdeling Communicatie Tekst Diamant-groep FOTOGRAFIE Jeroen Putmans ESF investeert in jouw toekomst De mbo-opleidingen vormen onderdeel van de subsidieaanvraag door de Diamant-groep. De opleidingen komen mede tot stand door financiële ondersteuning van de Europese Unie (EU). Het betreffen hier gelden uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) dat aan Nederland door de EU ter beschikking is gesteld. 32

18

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Begroting 2012 en meerjarenbegroting 2013 t/m 2015

Begroting 2012 en meerjarenbegroting 2013 t/m 2015 Begroting 2012 en meerjarenbegroting 2013 t/m 2015 September 2011 Diamant-groep Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fax 013 46 41 422 concern@diamant-groep.nl Contactpersoon

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Transvorm Actueel. Social Return on Investment - tegenprestaties onder de loep. woensdag 17 juni 2015

Transvorm Actueel. Social Return on Investment - tegenprestaties onder de loep. woensdag 17 juni 2015 Transvorm Actueel Social Return on Investment - tegenprestaties onder de loep woensdag 17 juni 2015 Vera van der Horst Adviseur social return & PSO-distributeur v.v.d.horst@adviespuntsocialreturn.nl 06

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Notitie. Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie naar hun raden toe.

Notitie. Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie naar hun raden toe. Notitie Aan: Van: Betreft: 12 deelnemende gemeenten Taskforce Communicatie ontwikkelingen en activiteiten GR Promen Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie November 2013 Neeltje Huvenaars Uitstroommogelijkheden 2013/2014 Vervolgopleiding Werk Voorzieningen UWV Aangepast werk via Wsw Evt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 14 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Trots op onze medewerkers!

Trots op onze medewerkers! Trots op onze medewerkers! Sociaal Jaarverslag 2016 SWB ontwikkelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot waardevolle medewerkers. INHOUD 3 VOORWOORD 4 ONZE 3 MAATSCHAPPELIJKE TAKEN 7 TEVREDENSTELLENDE

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 817 Sociale werkvoorziening Nr. 131 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Inleiding... 3. Uitgangspunten... 4. Meerjarenbegroting 2017-2020... 6. Vaststelling algemeen bestuur... 7. Bijlage 1 : Lijst van afkortingen...

Inleiding... 3. Uitgangspunten... 4. Meerjarenbegroting 2017-2020... 6. Vaststelling algemeen bestuur... 7. Bijlage 1 : Lijst van afkortingen... Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangspunten... 4 Meerjarenbegroting 2017-2020... 6 Vaststelling algemeen bestuur... 7 Bijlage 1 : Lijst van afkortingen... 8 Bijlage 2 : Overzicht gemeente... 9 Bijlage

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Participatiewet en De Banenafspraak Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2.

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Voortgang onderzoek Dwarskijker J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57 6527664 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Werken naar vermogen. Maart 2012

Werken naar vermogen. Maart 2012 Werken naar vermogen Maart 2012 1 Inhoud presentatie Hoofdlijnen nieuwe systeem Loondispensatie Stand van zaken WWNV Planning wetsvoorstel Planning lagere regelgeving 2 Nieuwe systeem Wet werken naar vermogen

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie De Participatiewet In een politiek krachtenveld 25 september 2013 Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie Wajongers in de zorg Doel en Inspiratie Programma 13:00 13.15 13:15 13.45 13:45 14:15 Opening Hoofdlijn

Nadere informatie

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet Door: Tanja Willemsen Divosa participatiewet sinds 1 januari 2015 voor wie? doel schaal Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt niet redt zonder

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw

Nadere informatie

Actuele kijk op de Participatiewet in het sociale domein

Actuele kijk op de Participatiewet in het sociale domein Actuele kijk op de Participatiewet in het sociale domein Ledenbijeenkomst 24 april 2014 Aart Bertijn, Senior beleidsmedewerker VGN Inhoud presentatie Samenhang stelselwijzingen zorg Achtergrond Hoofdlijn

Nadere informatie

Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland

Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland SER Noord-Nederland Vastgesteld op 12 oktober 2012 Achtergrond Begin 2012 is SER Noord-Nederland een adviestraject gestart met als belangrijkste adviesvraag

Nadere informatie

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester De Participatiewet Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester Wat komt aan bod? Ontwikkelingen Participatiewet Rol arbeidsdeskundige Ontwikkelingen Van verzorgingsstaat

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Harry Zegerius (06) 51 96 34 13 Bas Bodzinga (06) 51 43 34 13. Inspiratiesessie: Arbeidsmatige Dagbesteding

Harry Zegerius (06) 51 96 34 13 Bas Bodzinga (06) 51 43 34 13. Inspiratiesessie: Arbeidsmatige Dagbesteding Harry Zegerius (06) 51 96 34 13 Bas Bodzinga (06) 51 43 34 13 Inspiratiesessie: Arbeidsmatige Dagbesteding Philadelphia Verantwoordelijkheid Passie Aandacht Professionaliteit - 2 Philadelphia Philadelphia

Nadere informatie

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return 1. Verklaring gebruikte termen Social Return Arrangement Een arrangement is een samenwerkingsverband op maat, met specifieke afspraken binnen

Nadere informatie

Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011

Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011 Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011 door Egberdien ten Brink, directeur ISD Noordoost / Werkplein Eemsdelta Werkplein Eemsdelta Een ontmoetingsplaats

Nadere informatie

Uitvoering beheertaken. inzet bijzondere doelgroepen

Uitvoering beheertaken. inzet bijzondere doelgroepen Uitvoering beheertaken en inzet bijzondere doelgroepen 156.000 inwoners 11e gemeente van Nederland Apeldoorn, Beekbergen, Beemte Broekland, Hoenderloo, Hoog Soeren, Klarenbeek, Lieren, Loenen, Radio Kootwijk,

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Inzet MEEWERKEN tegenprestatie naar vermogen optima forma Uitgangspunten: Huidige beleidsuitspraken Vraagstelling: Is dit betaalbaar

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening. Provincie Noord-Brabant

Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening. Provincie Noord-Brabant Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening Provincie Noord-Brabant Versie: 2.2 Status: Definitief Inleiding Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben te kennen gegeven dat de Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Samenwerken aan werk Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Gerard Ruis 24/4/2014 Cedris Branche-organisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Vereniging met 90 leden: uitvoerders gesubsidieerde

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Voorwaarden social return

Voorwaarden social return Voorwaarden social return Considerans Een van de doelen van de woningcorporatie is het bieden van huisvesting aan kwetsbare groepen in onze samenleving. We vinden het van belang om kansen op werk te creëren

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

ARBEIDSMATIGE DAGBESTEDING

ARBEIDSMATIGE DAGBESTEDING ARBEIDSMATIGE DAGBESTEDING Een overzicht van de mogelijkheden! ARBEIDSMATIGE DAGBESTEDING Werk geeft voldoening, trots en zelfvertrouwen. Op zoek naar een zinvolle arbeidsmatige dagbesteding 1 midden in

Nadere informatie

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 IBN uitvoeringsregie, begeleiding en ontwikkeling van mensen Even wat getallen Landelijk

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Vragenlijst inventarisatie effecten omvorming WSW naar Wet Werken naar Vermogen

Vragenlijst inventarisatie effecten omvorming WSW naar Wet Werken naar Vermogen Vragenlijst inventarisatie effecten omvorming WSW naar Wet Werken naar Vermogen Tijdens de VGG Algemene Ledenvergadering in Hoogezand op 20 april jl. is afgesproken dat de VNG en de VGG op het onderdeel

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

VERNIEUWEN MET WZSW. In de periode mei 2002 mei 2005 werd het concept ontwikkeld in Tilburg-noord in het kader van een europees ESF-EQUAL-project

VERNIEUWEN MET WZSW. In de periode mei 2002 mei 2005 werd het concept ontwikkeld in Tilburg-noord in het kader van een europees ESF-EQUAL-project VERNIEUWEN MET WZSW In de periode mei 2002 mei 2005 werd het concept ontwikkeld in Tilburg-noord in het kader van een europees ESF-EQUAL-project voor uitgebreide informatie Van bedrijfsconcept Naar innovatieconcept

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

2014D34450 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D34450 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D34450 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben enkele fracties de behoefte enkele vragen en opmerkingen voor te leggen aan

Nadere informatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie De Participatiewet, banenafspraak & quotum Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2. Wajong uitsluitend

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp De Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp De Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) Status Informerend Onderwerp De Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van: - de adviezen in de Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) - het Overzicht Participatiebudget

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

- omvang bezuinigingen - financiële risico s - invulling bezuiniging 64,8 mln op re-integratie en 4 mln SW.

- omvang bezuinigingen - financiële risico s - invulling bezuiniging 64,8 mln op re-integratie en 4 mln SW. RIS266546 Procesdossier Participatiewet Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking,

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie naar vermogen

Arbeidsparticipatie naar vermogen Arbeidsparticipatie naar vermogen Driemaal is scheepsrecht - Wet Werken naar Vermogen - Participatiewet - Sociaal akkoord Wanneer duidelijkheid? Derde wetsvoorstel over onderwerp: onderkant van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2015 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2015 ERGON WERKT. Het eerste jaar van de Participatiewet is een feit. We zijn over aan het gaan van uitvoering van de Wajong, WWB en WSW naar uitvoering van de

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst RWA gemeenten

Informatiebijeenkomst RWA gemeenten Linde Maas Algemeen directeur Amfors Groep Informatiebijeenkomst RWA gemeenten 18 september 2013 Informatiebijeenkomst RWA gemeenten 1. Participatiewet & sociaal akkoord 2. Rapporten Capel toegespitst

Nadere informatie

KOSTEN EN BATEN VAN BESCHUT WERKEN. Robert Capel, Jan-Jaap de Haan, Yvonne Pot Divosa Najaarscongres Zaandam 27 november

KOSTEN EN BATEN VAN BESCHUT WERKEN. Robert Capel, Jan-Jaap de Haan, Yvonne Pot Divosa Najaarscongres Zaandam 27 november KOSTEN EN BATEN VAN BESCHUT WERKEN Robert Capel, Jan-Jaap de Haan, Yvonne Pot Divosa Najaarscongres Zaandam 27 november Inhoudsopgave 1. Beschut werken: waar hebben we het over 2. Beleidskeuzes 3. De financiële

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

Wet werken naar vermogen. perspectieven voor cliënten en gemeente?

Wet werken naar vermogen. perspectieven voor cliënten en gemeente? Wet werken naar vermogen perspectieven voor cliënten en gemeente? Branko Hagen/Else Roetering, LCR, 29-03-2012 Agenda Wwnv onder de loep Gevolg cliënten en gemeenten Wat / Hoe dan wel? Wwnv Kern: Ieder

Nadere informatie

Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes

Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes Commissievergadering Sociaal Domein 30 september2014 1 Nieuwe opgaven voor Delft 1. Ondersteuning bieden aan (jonge) mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Noordoost Brabant

Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Noordoost Brabant Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Noordoost Brabant AWBZ/WMO Participatiewetdoelgroepen: wsw-doelgroep, nieuwe doelgroep, klassieke doelgroep Dagbesteding 15.580 aanspraak AWBZ extramuraal 416 Wachtlijst

Nadere informatie

Social Return Inclusief ondernemerschap in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant

Social Return Inclusief ondernemerschap in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant Social Return Inclusief ondernemerschap in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant Wat is Social Return? Het opnemen van sociale voorwaarden bij een aanbesteding of opdrachtverstrekking. Als aanneemsom

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Arbeidsvoorwaarden en de sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Verbinding beschut werk en dagbesteding

Verbinding beschut werk en dagbesteding Verbinding beschut werk en dagbesteding Inhoud van de presentatie 1. De 3 decentralisaties 2. Uitgangspunten Participatiewet en Wmo 2015 3. Conclusies analyse samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Toekomst Sociale Werkvoorziening Zaanstreek-Waterland onder de Wet Werken naar Vermogen. (WWnV) - 2 -

Toekomst Sociale Werkvoorziening Zaanstreek-Waterland onder de Wet Werken naar Vermogen. (WWnV) - 2 - Toekomst Sociale Werkvoorziening Zaanstreek-Waterland onder de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) - 2 - Inhoud presentatie 1. Inleiding: Berent Daan 2. Proces omvorming SW tot nu toe (Ronald van Wijk, Beleidsadviseur)

Nadere informatie

Presentatie. en specifiek

Presentatie. en specifiek Presentatie Ontwikkeling Werk & Inkomen en specifiek Wet Werken Naar Vermogen T.b.v. raadsthemabijeenkomst 2011 Wet Werken naar vermogen (Wwnv) Belangrijkste punten op gebied van werk en inkomen (vooral

Nadere informatie

Regionaal beleid SROI Twente

Regionaal beleid SROI Twente Regionaal beleid SROI Twente Marktdag aanbesteden Twente 7 april 2016 joop.wikkerink@hengelo.nl Wat is SROI Stellen van sociale voorwaarden om werkgelegenheid bevorderen Doelgroepen met afstand tot de

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Het jaar 2015 was voor BaanStede een bewogen jaar. Gaandeweg het jaar werd duidelijk dat voor het transitieplan voor BaanStede onvoldoende draagvlak aanwezig was, waarna bestuurlijk

Nadere informatie