crisis positief resultaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "crisis positief resultaat"

Transcriptie

1 12

2 VOORWOORD Ondanks crisis positief resultaat Ook al kwakkelde de economie voort, zowel in financieel als in sociaal opzicht, sloot de Diamant-groep 2012 positief af. In een lastige arbeidsmarkt, lukte het ons medewerkers passend werk te bieden. Financieel was het een gezond jaar. Hierdoor lukte het om de reserves van de Diamant-groep te versterken. Het eerste halfjaar van 2012 stond in het teken van de invoering van de Wet werken naar vermogen (Wwnv). Die viel samen met de zware bezuiniging die het kabinet oplegde. Maar met de val van het vorige kabinet Rutte (in juni 2012) is de wet controversieel verklaard. Het nieuwe kabinet zette de Wwnv om in een nieuwe Participatiewet. De hoofdlijnen waren gelijk aan de Wwnv. Inmiddels is in april 2013 een Sociaal Akkoord gesloten, waardoor de voorgenomen Participatiewet door het kabinet weer is uitgesteld. Zeker geen eenvoudige periode voor de Diamantgroep en de aangesloten gemeenten om tot een passende strategie voor de komende jaren te komen! Ons doel: in de toekomst een rol van betekenis blijven spelen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In nauw overleg met gemeenten werken we verder om de organisatie toekomstbestendig te maken. Gelet op de financiële druk die met de veranderingen gepaard gaat, vraagt dit de nodige offers van de organisatie. Het is een grote uitdaging om de financiële huishouding op orde te houden. Met de kennis en ervaring die we in de afgelopen jaren opdeden, gaan wij die uitdaging aan. Auke Blaauwbroek, voorzitter Algemeen Bestuur Diamant-groep Robert Bool, algemeen directeur Diamant-groep Mei

3 inhoudsopgave 3 VOORWOORD 6 MISSIE & ORGANOGRAM 7 DEELNEMENDE GEMEENTEN, BESTUUR & MANAGEMENT 8 DIRECTIEVERSLAG 12 LEERWERKBEDRIJVEN 12 Facilitaire Dienstverlening 12 Groen Xtra 13 Talent&Werk 13 Drukkerij 14 Industrie 15 La Poubelle 18 SOCIAAL JAARVERSLAG 18 SW-arbeidsplaatsen 18 Instroom en uitstroom 19 Bezwaar, klachten en meldingen 22 Ziekteverzuim 22 Medezeggenschap 23 Bedrijfsschool 26 Kwaliteit, Arbo en Milieu 27 BALANS 27 EXPLOITATIEREKENING 30 ADRESGEGEVENS 31 LIJST VAN AFKORTINGEN 32 COLOFON SCHOONMAAK 5

4 ORGANOGRAM Missie Deelnemende De Diamant-groep is een leerwerkbedrijf dat passend werk en ontwikkeling biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ons Leerwerkbedrijf maakt het voor ruim mensen mogelijk hun talenten al werkend in te zetten. Zo krijgen zij de kans om mee te doen in de maatschappij. Organogram Directie Leerwerkbedrijf BV Bepro Stichting Bevordering Werkgelegenheid Stichting La Poubelle gemeenten, bestuur & management Het bestuur kreeg in 2012 drie nieuwe gezichten. In 2012 namen we afscheid van voorzitter J. Hamming (Tilburg) en bestuursleden P. Hesselmans (Hilvarenbeek) en A. van Raak (Alphen-Chaam). Hun opvolgers zijn A. Blaauwbroek (Tilburg), B. Roks (Hilvarenbeek) en A. van de Heijning (Alphen-Chaam). Eind 2012 was de samenstelling van het bestuur als volgt: Gemeente Tilburg de heer drs. A. Blaauwbroek, voorzitter Gemeente Tilburg de heer drs. E. de Ridder Gemeente Goirle de heer J. Sperber (vice-voorzitter) Gemeente Hilvarenbeek de heer drs. B. Roks Gemeente Dongen de heer M. Starmans-Gelijns Gemeente Gilze en Rijen de heer drs. R. Dols Gemeente Alphen-Chaam de heer A. van de Heijning Bestuurssecretaris de heer mr. A. van der Linden Centraal management team Algemeen directeur Operationeel directeur Concerncontroller Directiesecretaris Adviseur de heer R. Bool MBA de heer M. Martin de heer C. Sauer de heer mr. A. van der Linden de heer drs. G. van Schijndel, directeur BV 18k Groen Xtra BV 18K 100% Controling en Algemene zaken Industrie BV Inatura 100% Communicatie & Secretariaat Talent&Werk BV 18k Flex Directiesecretaris Drukkerij Werkgebied Diamant-groep Facilitaire Dienstverlening 6 7

5 DIRECTIEVERSLAG val kabinet gaf onverwachte draai aan 2012 Het strategieplan geeft richting aan de organisatie. Meer oog voor de markt en het financieel gezond houden van de organisatie ondanks ingrijpende bezuinigingen en grote wettelijke veranderingen. Dat zijn de belangrijkste speerpunten voor de komende jaren. Wet- en regelgeving Vooraf was duidelijk dat 2012 een heftig jaar zou worden voor de SW-sector. Vanwege de invoering van de Wet werken naar vermogen (Wwnv) per 1 januari De Diamant-groep en de deelnemende gemeenten waren in de eerste helft van 2012 druk in overleg over hoe we deze grote (landelijke) hervorming op het terrein van arbeid en re-integratie vorm en inhoud konden geven. Geen gemakkelijke opgave. Onder meer omdat de invoering van deze wet gepaard gaat met forse financiële kortingen op het budget van de Wsw (c 120 miljoen korting in 2011, oplopend tot structureel c 700 miljoen). Daarnaast moest de integratie van Wwb, Wsw en Wajong een besparing van c 1 miljard gaan opleveren. Met de val van kabinet Rutte I is in juni 2012 de Wwnv controversieel verklaard. Daarmee kwam de parlementaire behandeling van het wetsontwerp stil te liggen. Vervolgens schoof het nieuwe kabinet Rutte de Wwnv aan de kant en kwam met de Participatiewet die men vanaf 1 januari 2014 in werking wilde laten treden. De hoofdlijnen waren gelijk aan de Wwnv. Inmiddels is in april 2013 een Sociaal Akkoord gesloten, waardoor de voorgenomen Participatiewet door het kabinet weer is uitgesteld. Zeker geen eenvoudige periode voor de Diamant-groep en de aangesloten gemeenten om tot een passende strategie voor de komende jaren te komen! Samenwerking marktpartijen Samenwerking met marktpartijen (bedrijven en instellingen) speelt een steeds grotere rol bij de Diamant-groep. In de markt van in- en ompakken (Industrie) is sprake van schaalvergroting. Met enige grote partijen in de regio zijn eerste contacten gelegd om de mogelijkheden van onderaanneming te bezien. De Drukkerij is samenwerking aangegaan met een externe partner die actief is in de nabewerkingsactiviteiten. Groen Xtra werkt samen met externe partners - onder andere de Gebr. van Oirschot tuinplanten b.v. - voor het uitvoeren van werk op locatie. In de volle breedte kijken we naar mogelijke samenwerking. Regionaal leerwerkbedrijf schoonmaak In 2012 is er hard gewerkt aan de realisatie van De Schoonmaak Coöperatie. Door de bundeling van de schoonmaakactiviteiten van drie SW-bedrijven (Diamant-groep - Tilburg, Weener Groep - Den Bosch en WSD - Boxtel) ontstaat een groot regionaal schoonmaakbedrijf dat werk biedt aan zo n 800 medewerkers. Sinds 1 januari 2013 is De Schoonmaak Coöperatie operationeel. Samenwerking Groen Xtra en gemeente Tilburg Begin 2012 ging Groen Xtra samen met de gemeentelijke afdelingen Beheer & Onderhoud en Afval & Reiniging. Ruim 40 medewerkers van de gemeente Tilburg stapten over naar Groen Xtra. Dat levert ons extra werk op, zoals reinigingstaken en andere taken op het gebied van beheer en onderhoud (bomen, bebordingen, straten maken). Door een integraal pakket te bieden als groenbedrijf voor de openbare ruimte, stellen we werkgelegenheid voor de toekomst veilig. Inatura Binnen ons marketingbeleid bekijken we steeds kritisch of bestaande bedrijfsactiviteiten nog steeds bestaansrecht hebben. Bieden ze goede werkplekken, is er voldoende werkaanbod, leveren ze werk van goede kwaliteit tegen marktconforme prijs en is de bedrijfsvoering financieel gezond? Deze afweging maakt het soms noodzakelijk om met activiteiten te stoppen of andere wegen in te slaan. Zo is in 2011 besloten om de activiteiten van Inatura af te stoten. In 2012 is met succes gezocht naar een overnamepartner. Deze activiteiten zijn in het tweede kwartaal van 2013 overgedragen. Project Social Return De bestuurders van drie woningcorporaties (Tiwos, TBV en WonenBreburg) en de Diamant-groep hebben besloten om samen werk te maken van Social Return. Dit houdt in dat de drie woningcorporaties toezeggen mensen in te zetten die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Daarover zijn als pilot sociale voorwaarden, eisen en wensen opgenomen in hun inkoop- en aanbestedingstrajecten. Binnen de Diamant-groep/18k is een Servicebureau Social Return ingericht. Dit bureau adviseert en ondersteunt woningcorporaties bij de invulling van de social return-afspraken. Pilot Loondispensatie De Diamant-groep participeert in de pilot Loondispensatie. Zo doen we relevante praktijkervaring op die we goed kunnen gebruiken na de invoering van de Participatiewet. Binnen de pilot zijn twee sporen te onderscheiden: één gericht op de reguliere werkgevers en één gericht op plaatsing binnen groenonderhoud en schoonmaak van de Diamant-groep. Deze laatste pilot ging medio 2012 van start. Arbeidsmatige dagbesteding Met het oog op de decentralisatie van de AWBZ naar gemeenten, heeft de Diamant-groep in nauw overleg en samenspraak met de gemeente Tilburg contact gezocht met organisaties die in de regio de arbeidsmatige dagbesteding verzorgen. Denk bijvoorbeeld aan: GGZ, Traverse, Prisma en Amarant. Dit contact leidde tot vervolgbesprekingen en proefplaatsingen. Ons doel is om in de toekomst tegen een redelijke prijs gevarieerde werkplekken aan te bieden op het terrein van arbeidsmatige dagbesteding. Vooral onze beschutte werkplekken zijn daarvoor prima geschikt. 8 9

6 10 DRUKKERIJ

7 Leerwerkbedrijven Nieuw werk erbij, ook werk afgestoten Medewerkers van de Diamant-groep werken en groeien binnen onze zes bedrijfsonderdelen: Facilitaire Dienstverlening, Groen Xtra, Talent&Werk, Drukkerij, Industrie en La Poubelle. Facilitaire Dienstverlening Facilitaire Dienstverlening bestaat uit de afdelingen Schoonmaak, Post en Vervoer en overige facilitaire diensten. Dit bedrijfsonderdeel biedt werk aan ongeveer 500 medewerkers. Zoals in het vorige hoofdstuk is vermeld, hebben we in 2012 De Schoonmaak Coöperatie opgericht (samen met de collega s van de Weener Groep in Den Bosch en WSD in Boxtel). Doordat we medewerkers als schoonmaakspecialist hebben opgeleid, kunnen onze eigen mensen meer specialistisch werk uitvoeren. Voorheen deden we dat met onderaannemers. Een volgende stap is dat we specialistisch onderhoud op scholen nog meer buiten de vakanties gaan uitvoeren. De groei binnen Post & Vervoer zette in 2012 verder door. Vanaf 1 januari 2012 startte Post & Vervoer met de bezorging van alle post van Tiwos en Amarant. De afdeling heeft hierdoor met flink meer werkdruk te maken. Daarnaast is veel tijd gestoken in de werving van nieuwe post-klanten. Met resultaat. Zo is onder meer Kinderstad als nieuwe opdrachtgever binnengehaald. 12 Arbeidsontwikkeling Afgelopen jaar slaagden 43 medewerkers van Facilitaire Dienstverlening voor een mbo-1 opleiding. Zij ontvingen 4 oktober 2012 hun diploma. Groen Xtra Groen Xtra bestaat uit de afdelingen Groendiensten, Kwekerij, Bouwonderhoud en het DierenOpvangCentrum-Tilburg e.o. (DOC-T). Groen Xtra telt zo n 500 medewerkers. Per 1 januari 2012 is Groen Xtra samengegaan met de afdelingen Beheer & Onderhoud en Reiniging van de gemeente Tilburg (zie vorig hoofdstuk). Hierdoor bieden we een integraal pakket dat meteen tot extra werk heeft geleid. Zo is Groen Xtra in Goirle gestart met integraal beheer en onderhoud van de gehele openbare ruimte. Daarbij gaat het niet alleen om onderhoud van groen, maar ook om het repareren en schoonhouden van straat-meubilair (zoals afvalbakken en verkeersborden) en het straatveegwerk en de onkruidbestrijding. Het werkpakket van de kwekerij is uitgebreid, vooral bij het stekbedrijf. Daar zijn nieuwe boomkwekers als klant binnengehaald. In 2012 is de afdeling Bouwonderhoud afgeslankt door daling van WMO-opdrachten. In 2012 zijn certificaten voor ISO en Millieukeur succesvol hernieuwd. De afgelopen jaren is Groen Xtra gegroeid als sociaal aannemer, maar gezien de complexe externe ontwikkelingen zal Groen Xtra de komende jaren stevig moeten professionaliseren om gezond te blijven. Daarvoor is een cultuurverandering nodig waarbij verhoging van de prestatiemotivatie een speerpunt is. In 2012 startte Groen Xtra met de voorbereidingen van het project de survival van Groen Xtra. Groen Xtra gaat samen met een extern bureau aan de slag om de gewenste cultuur en structuur vast te stellen en uit te dragen. Dit vraagt van iedereen inzet en betrokkenheid. Cultuurverandering en groei zijn voor Groen Xtra een absolute noodzaak. Arbeidsontwikkeling 185 medewerkers namen na het verstrijken van de geldigheid van het VCA*-certificaat met succes deel aan een nieuwe VCA*-training. Het streven is dat alle medewerkers binnen drie jaar opnieuw hun VCA* diploma halen. Afgelopen jaar slaagden 43 medewerkers van Groen Xtra voor een mbodiploma. Daarnaast zijn er tal van cursussen en workshops georganiseerd zoals RAW, beeldbestekken en Gedragscode en Omgangsvormen. drie nieuwe ontwikkelingen. Vooral in het begin van 2012 was Talent&Werk volop bezig met het pilotproject Loondispensatie. Bij bedrijven en instellingen regelde Talent&Werk werkplekken voor kandidaten die in aanmerking kwamen voor loondispensatie. Talent&Werk zorgde ook voor de daadwerkelijke bemiddeling, plaatsing en begeleiding. De tweede ontwikkeling waarnaar veel aandacht uitging, is het opzetten van gecoördineerde werkgeversdienstverlening in samenwerking met UWV Werkplein en gemeenten Tilburg en Waalwijk. In 2012 is hiervoor de basis gelegd. Eind 2012 is de detacheringsformule (inclusief bemiddeling/begeleiding) ook actief toegepast voor de doelgroep Wwb zonder arbeidsbeperking. Verder profileert Talent&Werk zich steeds meer als werkbemiddelaar en werkgeversdienstverlener. Intensievere samenwerking met Tilburg at Work is hiervan een direct gevolg. Talent&Werk Talent&Werk bestaat uit de afdelingen Detacheren, Begeleid Werken en Fietsenstalling en -beheer. Via Talent&Werk hebben ongeveer 600 mensen regulier werk. Arbeidsontwikkeling In 2012 hebben 12 medewerkers de interne mbo-1-opleiding conciërge/ beheer met succes afgerond. Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor Talent&Werk. Ongeveer 25% van de medewerkers binnen Talent&Werk veranderde in 2012 van werkplek. Door de moeilijke omstandigheden op de arbeidsmarkt zijn er veel werkplekken weggevallen. Gelukkig lukt het Talent&Werk nog in voldoende mate om nieuwe werkplekken te verwerven. De medewerkers van de fietsenstalling (ca. 50) zijn in 2012 bijgeschoold op het gebied van omgaan met agressie. Bedrijfsontwikkeling Naast het gewone werk heeft Talent&Werk in 2012 zich gericht op Drukkerij De Drukkerij verzorgt drukwerk en nabewerkingactiviteiten. Ook is er een 13

8 handboekbinderij en beletteringsafdeling. Diamant-groep Drukkerij telt zo n 180 medewerkers. Bedrijfsontwikkeling De Drukkerij had ook in 2012 last van de forse prijsdruk die aanhoudt in de grafische branche. Drukkerijen kampen met overcapaciteit, margedruk en concurrentie vanuit lage lonen landen. Er is nog geen perspectief op verbetering. Diverse drukkerijen en grafische bedrijven waarmee de Drukkerij samenwerkte, zijn inmiddels failliet of gefuseerd met collega-bedrijven. De verhuizing van de Drukkerij naar de Zevenheuvelenweg waar ook Industrie zit, leverde in 2012 synergie-voordelen op. Denk hierbij aan samenwerking met magazijn, expeditie, technische dienst en uitwisseling van medewerkers en machines. De samenwerking met Industrie wordt verder uitgebouwd. Arbeidsontwikkeling De doorstroommogelijkheden van medewerkers binnen de Drukkerij zijn inmiddels beperkt. Bijscholing De Drukkerij kent allerlei vormen van training en bijscholing. Zo volgden medewerkers in 2012 de mbo-1 en mbo-2-opleiding en trainingen op het gebied EHBO, BHV, ISO en omgaan met agressie. Industrie Industrie is specialist op het gebied van in-, ver- en ompakken en (de)assemblage. Er werkten in 2012 zo n 500 medewerkers, waarvan een groot deel op locatie bij opdrachtgevers. Door de aanhoudende economische zwakte ging Industrie in 2012 op zoek naar minder recessiegevoelige markten. De firma ELHO in Tilburg is als nieuwe klant binnengehaald. Relaties met trouwe opdrachtgevers zoals Arti Teq, Perfetti en HEMA zijn met succes gecontinueerd. Ook de samenwerking met SORT bv bleef op peil. Een tegenvaller was dat Industrie door de overname van SCA-packaging door DS Smith England de productie naar beneden moest bijstellen. Om het teruglopende resultaat te beteugelen, is in 2012 een grote efficiencyslag ingezet om de kosten te beperken. Relatief dure arbeidskrachten in de begeleiding, die elders gaan werken, worden vervangen door medewerkers van de werkvloer die de kans krijgen door te groeien. Het motto luidt: meer doen met minder middelen. De werkzaamheden voor LOA Lak laat een constant beeld zien. Productieaantallen blijven op peil. Al is er wel sprake van prijsdruk, zoals die algemeen geldt voor de automotive sector. Voor Industrie was 2012 een complex maar boeiend jaar. Als pluspunten kunnen we noemen dat de kosten lager uitvielen dan begroot, het ziekteverzuim daalde met 4% en het aantal SW-medewerkers op de werkvloer nagenoeg constant bleef. Is er winst gemaakt? Nee, verre van dat. Toch is de bijdrage van Industrie voor de Diamant-groep positief. Dat komt door de rol die het onderdeel speelt bij de opvang van medewerkers die behoefte hebben aan een beschermde werkomgeving met professionele ondersteuning/begeleiding. Arbeidsontwikkeling Industrie blijft zich sterk maken voor de uitbreiding van het kennis en ervaringsniveau van medewerkers. Kennisuitbreiding door middel van de AKA/mbo-1 trajecten in samenwerking met ROC en Helicon. De ervaring van medewerkers breiden we uit door ze zoveel mogelijk de kans te bieden om ook op andere werkplekken te werken. La Poubelle La Poubelle bestaat uit de afdelingen Kringloopbedrijf en sociaal eethuis De Pollepel. La Poubelle biedt werk aan ongeveer 200 personen. Bedrijfsontwikkeling De omzet van de kringloopwinkel is gestabiliseerd. Na jarenlange groeicijfers bleef de omzet in 2012 nagenoeg gelijk. Meest in het oog springende oorzaak hiervan is de terugval van de verkoop van fietsen en fietsonderdelen door de verhuizing van de werkplaats naar de Insulindestraat. Ook daalde de omzet van huishoudelijke artikelen. Daartegenover staat een omzetgroei voor curiosa, textiel en hobby. Andere ontwikkelingen, zoals de levering van grote aantallen fietsen aan Stichting Leergeld, zorgden voor nieuwe inkomsten en werkplekken. Sociaal eethuis De Pollepel telde in 2012 wederom minder bezoekers. Vooral in de weekeinden loopt het bezoekersaantal terug. Inmiddels is gericht actie ondernomen om deze trend om te buigen. Nieuwe activiteiten, zoals catering op locatie, gingen in 2012 succesvol van start. Eind 2012 vond er een klanttevredenheidsonderzoek plaats. Hieruit blijkt dat de bezoekers van De Pollepel trouwe en tevreden klanten zijn. De gemiddelde waardering van het eten was 7.8, van de ruimte 7.6 en 84% is zeer tevreden over de prijskwaliteit verhouding. Dat geeft meer dan voldoende steun voor de plannen voor de toekomst. Arbeidsontwikkeling In 2012 werkten er 244 mensen bij La Poubelle en De Pollepel. Naast de 22 reguliere krachten, 13 I&D-ers en 42 medewerkers met een SW-dienstverband, volgden 138 deelnemers een individueel traject. In de vorm van begeleid vrijwilliger of arbeidsmatige dagbesteding. Verder waren er 29 vrijwilligers actief, voornamelijk bij De Pollepel. De samenwerking met Tilburg at Work heeft verder gestalte gekregen. Tilburg at Work biedt trajecten aan voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeenten in de regio Tilburg. Diverse deelnemers van het Work First-programma liepen stage bij La Poubelle en er zijn 20 individuele trajecten gevolgd richting werk. Het resultaat over heel 2012 was positief. En zeker zo belangrijk is dat we een scherper beeld hebben gekregen van de mogelijkheden. La Poubelle moet vooral blijven doen waar het goed in is: het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op echte werkplekken. Door het groeipotentieel van de winkel en het sociaal eethuis kunnen we ook in de toekomst - samen met partners binnen en buiten de Diamant-groep - die rol in de Tilburgse samenleving blijven spelen

9 LA POUBELLE KRINGLOOPWINKEL

10 Sociaal verslag INSTROOM BIJ DE DIAMANT-GROEP INSTROOM NAAR WERKVORM (percentage personen) Blijven investeren in inzetbaarheid Industrie Drukkerij Begeleid Werken 7,6% 6,7% Concern 10,5% 27,6% 6,7% Beschut binnen 38,1% Begeleid Werken Detacheringen 10,5% 15,2% Het sociaal beleid van de Diamant-groep is er op gericht dat mensen beschikbaar zijn en inzetbaar blijven voor het verrichten van arbeid in en buiten onze organisatie. Daarvoor moeten we blijven kijken naar het belang van investeren gericht op de inzetbaarheid van kwetsbare 25,7% Facilitaire Dienstverlening Groen Xtra 15,2% T&W 36,2% Beschut buiten groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Steeds zoeken we naar de mogelijkheden van het individu en in het verlengde daarvan de mogelijkheden van groepen medewerkers passend bij de beschikbare werksoorten en te leveren producten en diensten. SW-arbeidsplaatsen Formatie en wachtlijst Begin 2012 waren er medewerkers aan de slag bij de Diamant-groep of via ons elders. Eind 2012 was dit aantal gedaald tot medewerkers. Op 31 december 2012 stonden er 257 mensen op de wachtlijst. Ten opzichte van 1 januari 2012 een minimale stijging. Interne doorstroom Instroom en uitstroom In 2012 stroomden 107 medewerkers in. Dat is minder dan in 2010, toen 283 medewerkers instroomden. Deze daling komt door de verlaging van de taakstelling 2012 ten opzichte van Werkvormen eind 2012 (percentage personen) Detacheringen 19,9% Begeleid Werken 5,5% 43,3% Beschut binnen 31,3% Bezwaar, klachten en meldingen Waar mensen werken, ontstaan ook klachten. Uiteraard kent de Diamantgroep een klachtenregeling. Afhankelijk van de aard van de klacht kan een medewerker contact zoeken met de ombudsman of de vertrouwenspersoon om de klacht vertrouwelijk te bespreken. Ook is er de mogelijkheid om een formele klacht in te dienen bij een klachtencommissie. We kennen twee klachtencommissies: één commissie specifiek voor ongewenste omgangsvormen en één algemene klachtencommissie. Doorstroom + Doorstroom - saldo Beschut buiten Industrie Drukkerij Facilitaire Dienstverlening Groen Xtra T&W Concern Begeleid Werken

11 TALENT&WERK

12 Aantal bezwaarschriften, klachten en meldingen Interne vertrouwenspersoon 30 Bezwaarschriftencommissie 8 (3 behandeld: 3 ongegrond - 2 op een andere manier opgelost) Klachtencommissie 24 (5 behandeld: 2 gegrond, 3 ongegrond - 19 op een andere manier opgelost) Ziekteverzuim In 2011 zijn we begonnen met het aanpakken van het ziekteverzuim. In 2012 is op basis van de quick scan die het jaar daarvoor was uitgevoerd, een plan van aanpak opgesteld en in uitvoering genomen. Het ziekteverzuim is hierdoor aantoonbaar verlaagd. Bedrijfsschool In het schooljaar startte de Diamant-groep met de interne bedrijfsschool. Via de bedrijfsschool ondersteunen we individuele medewerkers bij het versterken van hun competenties. Daarmee vergroten we hun kansen op de arbeidsmarkt gestart geslaagd Catering 9 8 Drukkerij 11 8 Industrie Post en Vervoer Schoonmaak Serviesgroep 4 2 Taalgroep Gegeven ultimo Daling/stijging Jaar % verzuim < 2jr. 15,72 11,86 - Jaar % verzuim < 1jr. 13,94 10,41 - Jaar gemidd. duur (dagen) 33,20 35,50 + Jaar gemidd. meldingsfrequentie 2,00 1,90 - Aantal personen Medezeggenschap In juni 2012 zijn de OR-verkiezingen gehouden. De nieuwe OR ging in september van start. Dit geldt ook voor de onderdeelscommissies van 18k en Operationeel, de leden hiervan zijn door de OR benoemd. Hieronder beschrijven we een kort overzicht van zaken waar de OR zich in 2012 mee bezighield gestart geslaagd Toezicht en Beheer Tweewielertechniek gestart geslaagd AKA Industrie 29 nog niet afgerond Beheer 8 nog niet afgerond BBL 1 industrie 22 nog niet afgerond Post 11 nog niet afgerond AKA schoonmaak 2e jaar 10 nog niet afgerond Mbo-2 (voorwerkers) 10 nog niet afgerond dec-12 gestart geslaagd Studiebanen AKA schoonmaak 9 nog niet afgerond Studiebanen AKA logistiek 15 nog niet afgerond De schadepreventie voorstellen wagenpark. Wijziging in het personenvervoer. De vastlegging van het vacaturebeleid binnen de Diamant-groep en 18k. Het PMO (Periodieke Medisch Onderzoek). De keuze van een nieuwe arbodienst en de inhoud van het contract. Het aanstellen van preventiemedewerkers conform de Arbowet. Het BHV beleidsplan (bedrijfshulpverlening). De invoering van de werkkostenregeling. De oprichting van het gezamenlijk schoonmaakbedrijf. Daarnaast startten vanuit Groen Xtra meerdere medewerkers aan een zelf geïnitieerd en georganiseerd mbo-opleidingstraject gestart geslaagd Groen I Groen I plus Groen Groen Boomteelt I De mbo-opleidingen zijn mede mogelijk gemaakt door ESF. 23

13 INDUSTRIE

14 Kwaliteit, Arbo en Milieu Het jaar 2012 stond in het teken van continuering en verdieping van bestaande zaken, afronden van lopende projecten en het starten van nieuwe projecten op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM). Balans Agressie Per 31 december 2012 (x d 1 miljoen) Certificaten De audits voor de managementsystemen ISO 9001, HACCP, VCA, Keurmerk Dierenbescherming en Honden en Katten Besluit zijn weer goed verlopen. Het Honden- en Kattenbesluit bevat bepalingen gericht op het bevorderen van het welzijn en de gezondheid van honden en katten die bedrijfsmatig worden gefokt, opgevangen, gekocht of verkocht. In 2012 heeft La Poubelle aangegeven ook een keurmerk Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) te willen halen voor kringloopbedrijven. De centrale KAM-afdeling ondersteunt La Poubelle daarin Ongevallen Passief 53 10,2 4,7 17, (x g 1 miljoen) Netto toegevoegde waarde Subsidie Overige opbrengsten Totale opbrengsten Kosten Resultaat ,6 31,6 53,8 55,4 4,0 4,7 90,4 91,7 88,4 91,7 2, ,8 5,6 15,7 32,4 30,1 Exploitatierekening EHBO en Bedrijfshulpverlening Het proces opschonen van certificaten en vergoedingen is in 2012 afgerond. Talent&Werk heeft hieraan een grote bijdrage geleverd door ook opleidingen en vergoedingen door te belasten aan de inlenende bedrijven en instellingen. Dit heeft een aanzienlijke besparing opgeleverd. Voor de locatie Insulinde is een nieuw bedrijfsnoodplan geschreven, er zijn BHV ers en ploegleiders opgeleid en er is een oefening georganiseerd Materiële vaste activa 10,9 10,8 Eigen vermogen Financiële vaste activa 0,3 0,3 Vreemd vermogen lang Vreemd vermogen kort Vlottende activa 15,2 14,0 Liquide middelen 6,0 5,0 Totaal 32,4 30,1 Totaal 39 Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) De RI&E is de basis om te inventariseren of het KAM-beleid leidt tot beheersing van de risico s en gevaren. Door de verhuizing van de Drukkerij naar de Zevenheuvelenweg is er een nieuwe RI&E opgesteld. Bij de overige bedrijfsonderdelen vond een verdiepingsslag plaats. Actief

15 GROEN XTRA KWEKERIJ

16 Adresgegevens onderdelen en afdelingen Directie & Ondersteuning Zevenheuvelenweg 14, 5048 AN Tilburg Postbus 5033, 5004 EA Tilburg T Diamant-groep Talent&Werk Floresstraat 6, 5013 BZ Tilburg Postbus 5033, 5004 EA Tilburg T Detacheren, Begeleid Werken en Fietsenstalling Diamant-groep Post & Vervoer Insulindestraat 1, 5013 BA Tilburg Postbus 5033, 5004 EA Tilburg T Bezorging (on)geadresseerde post en vervoer Diamant-groep Groen Xtra Insulindestraat 3, 5013 BA Tilburg Postbus 5033, 5004 EA Tilburg T Groendiensten, Kwekerij en Bouwonderhoud Diamant-groep Industrie Zevenheuvelenweg 16, 5048 AN Tilburg Postbus 5033, 5004 EA Tilburg T In-, om- en verpakken food en non food, (de)assemblage. Diamant-groep Drukkerij Zevenheuvelenweg 16a, 5048 AN Tilburg Postbus 5033, 5004 EA Tilburg T Prepress, drukwerk, nabewerken, mailingservice, belettering en handboekbinderij DierenOpvangCentrum-Tilburg e.o. (DOC -T) Wielevenweg 20, 5048 CL Tilburg T Opvangen en herplaatsen van zwerf- en afstandsdieren Stichting La Poubelle Havendijk 20, 5017 AM Tilburg T Kringloopwinkel en Echt Tilburgs eethuis De Pollepel BV 18k Zevenheuvelenweg 14, 5048 AN Tilburg Postbus 5033, 5004 EA Tilburg T Personeelsdiensten, arbeidsontwikkeling, bestandsanalyse, payrolling, Alfacheque, Tilburg at Work. Stichting Bevordering Werkgelegenheid Zevenheuvelenweg 14, 5048 AN Tilburg Postbus 5033, 5004 EA Tilburg T De Schoonmaak Coöperatie Kettingweg 5, 5261 LG Vught Postbus 308, 5260 AH Vught T Schoonmaakonderhoud van bedrijven en scholen lijst van afkortingen AFAC AWBZ BAT Cao DOC-T GGZ HACCP ID IOP ISO KAM Mbo MFA MTO MVO PGB PMO RI&W SBW UWV VNG WAJONG WIA WMO Wsw Wwb Wwnv WZSW Wet STAP SW WIJ Algemene Fiets Afhaalcentrale Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Brabants Afval Team Collectieve arbeidsovereenkomst DierenOpvangCentrum-Tilburg e.o. Geestelijke Gezondheidszorg Hazard Analysis and Critical Control Points In- en doorstroom Individueel Ontwikkel Plan International Organization for Standardization Kwaliteit, Arbo en Milieu Middelbaar beroepsonderwijs Multi Functionele Accommodatie Medewerkertevredenheidsonderzoek Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Persoonsgebonden budget Periodiek medisch onderzoek Risico-Inventarisatie & Evaluatie Stichting Bevordering Werkgelegenheid Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen Vereniging Nederlandse gemeenten Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Wet maatschappelijke ondersteuning Wet sociale werkvoorziening Wet werk en bijstand Wet werken naar vermogen Wonen, Zorg en Service in de Wijk Wet stimulering arbeidsparticipatie Sociale werkvoorziening Wet Investeren in Jongeren 30 31

17 colofon Diamant-groep Postbus 5033, 5004 EA Tilburg Telefoon: Dit is een uitgave van de Diamant-groep, mei 2013 Ontwerp Brave reclamebureau in samenwerking met Diamant-groep, afdeling Communicatie Tekst Diamant-groep FOTOGRAFIE Jeroen Putmans ESF investeert in jouw toekomst De mbo-opleidingen vormen onderdeel van de subsidieaanvraag door de Diamant-groep. De opleidingen komen mede tot stand door financiële ondersteuning van de Europese Unie (EU). Het betreffen hier gelden uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) dat aan Nederland door de EU ter beschikking is gesteld. 32

18

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V.

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V. Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V. Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder.... 4 Verslag Raad

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. 2014 in vogelvlucht 4 1.1 Voorbereiding op de participatiewet 4 1.2 De resultaten van Avelingen Groep kort samengevat 4 1.3 Lokale aanhechting 5

Nadere informatie

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren.

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren. Sociaal jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Directiebericht 6 3 Arbeidsontwikkeling 10 4 Arbeidsomstandigheden & veiligheid 14 5 Divisie Re-integratie 16 6 Divisie Dienstverlening 18 7 Divisie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 INTOS

Jaarverslag 2014 INTOS Jaarverslag 2014 INTOS 2 Inhoudsopgave 5 6 8 13 22 24 29 31 Voorwoord Algemeen Missie, visie Verslag IWGM Verslag Ondernemingsraad Arbeidsontwikkeling Resultaten Onze aanpak Detacheren/Begeleid werken

Nadere informatie

Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014

Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014 Werken Werkt Jaarverslag UW 2014 Inhoud 3 Voorwoord Colofon Uitgave: UW, Utrecht 2015 Fotografie: Norbert Waalboer Fotografie Vormgeving: Patrick van Bronkhorst, Jus Ontwerp Druk: &producties Bericht van

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Jaarverslag 2013 EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN Postbus 2040 7801 CA Emmen Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Email Internet algemeen@emco-groep.nl www.emco-groep.nl 1 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen JAARVERSLAG 2013 We tonen lef We doen het slim We werken samen We geven en nemen verantwoordelijkheid XXXXX INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG* VOORWOORD 5 MISSIE EN BELEID 6 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2013 INLEIDING

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Bericht van de Raad van Commissarissen. Strategische keuzes. Externe werkplekken. Beschutte werkplekken.

Inhoud. Voorwoord. Bericht van de Raad van Commissarissen. Strategische keuzes. Externe werkplekken. Beschutte werkplekken. Jaarverslag 2013 Inhoud 3 Voorwoord Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Organisatieprofiel 5 Strategische keuzes 6 UWeetjes 7 Externe werkplekken 8 Diensten 9 Beschutte werkplekken 10 Arbeidsintegratie

Nadere informatie

Jaarverslagen 2009. g Sociaal. g Bedrijfsvoering. g Jaar- en programmarekening

Jaarverslagen 2009. g Sociaal. g Bedrijfsvoering. g Jaar- en programmarekening Jaarverslagen 2009 g Sociaal g Bedrijfsvoering g Jaar- en programmarekening Lijstje afkortingen ASP = Alescon Sales & Participations BHV = BedrijfsHulpVerlening BV = Besloten Vennootschap BW = Begeleid

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking Jaarverslag 2007 INHOUD VOORWOORD 4 Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek PROCESONDERSTEUNING 29 Personeel en organisatie Arbo Bezwaren- en geschillencommissie Vertrouwenspersonen Medezeggenschap

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening

Jaarverslag en Jaarrekening Jaarverslag en Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. Deel 1: Jaarverslag 2010 1. Bericht van het dagelijks bestuur 4 2. Directieverslag en programmaverantwoording 2.1 Inleiding 5 2.2 Wsw en WWB 6 3. Financieel

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan 2009-2011 31 maart 2009 Externe versie Reg.nr. 956471 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid 3 2.1. Missie en visie 3 2.2. Speerpunten Combiwerk

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IBN Social Return draait om mensen, geeft veel terug en vormt ons. Social Return, in mensen investeren, is nu gericht en winstgevend in te zetten voor opdrachtgevers en nemers. De pragmatische

Nadere informatie

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14 Jaarverslag 2007 Wedeo Postbus 236 7000 AE Doetinchem Terborgseweg 106 7005 BC Doetinchem Telefoon: 0314-372500 Fax: 0314-360181 E-mail: wedeo@wedeo.nl Internet: www.wedeo.nl 1 2 Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 inhoud 2 VOORWOORD 5 DOELSTELLINGEN & REALISATIE 9 Realisatie Sluitende begroting Ontwikkelingen 11 Verantwoordelijkheid Werken naar vermogen Iedereen is nodig Economische

Nadere informatie

JAARBEELD. transparant. met passie

JAARBEELD. transparant. met passie JAARBEELD 2013 flexibel De kern van ons jaar transparant resultaatgericht professioneel met passie VOORWOORD TRANSPARANT We werken al tien jaar samen met PAUW Timo van Haaren Technical Manager bij Aerox

Nadere informatie

Ketenintegratie. Wwnv. Transparantie

Ketenintegratie. Wwnv. Transparantie Loonwaardebepaling Taakstelling Werkgevers Diagnose Klantgericht etrokkenheid Bezuinigingen Inclusieve organisaties Ketenintegratie Wajong Verbinden Wwnv Werkgeversarrangementen Partnership Transparantie

Nadere informatie

Werken is het doel, participeren is de norm!

Werken is het doel, participeren is de norm! Werken is het doel, participeren is de norm! Jaarplan 2014-2015 CONCEPTVERSIE 1.3 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Hoe is Baanbrekers gepositioneerd?... 5 3. Voor wie werkt Baanbrekers?... 7 4. De ontwikkelingen

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging BEDRIJFSPLAN 2009 Begroting 2009 en 1e wijziging Oosterhout 14 november 2008 INHOUDSOPGAVE 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT...3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009?... 5 2.1 Mensontwikkeling verder

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM Gemeente WaíerU tŭ CS BaanStede Postbus 404 2 5 APR ZOU 1440 AK Purmerend INGEKOMEN Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM T (0299)469 369 F (0299)469169

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2014

SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2014 SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2014 Voorwoord In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen om de laatste taken die Vixia nog uitvoerde in het kader van de verticale mensontwikkeling over te dragen aan de gemeenten,

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie