Overzicht van sprekers en workshops

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht van sprekers en workshops"

Transcriptie

1 Werkconferentie De koers bepalen! Ondernemende Bibliotheken op reis 27 MEI KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK Overzicht van sprekers en workshops Annemarie van Gaal Annemarie van Gaal is ondernemer en investeerder. Haar ondernemerscarrière begon in de negentiger jaren in Rusland, waar ze de grootste onafhankelijke uitgeverij van Rusland opzette. In 2000 verkocht ze haar bedrijf en verhuisde ze terug naar Nederland waar ze sindsdien een aantal andere bedrijven heeft opgezet en geleid. Bij het grote publiek is ze vooral bekend van televisieprogramma s als Dragon s Den (KRO), Ten Einde Raad (NCRV), Een Dubbeltje Op Zijn Kant (RTL4) en sinds kort Divorce Hotel (RTL4). Daarnaast schrijft Annemarie wekelijkse columns in het Financieel Dagblad over ondernemerschap en het snijvlak tussen politiek en de economie, ook schrijft ze columns voor de Margriet. Verder heeft ze verschillende boeken geschreven waaronder: Succes (2009), Financiële Work-out (2013) en Winst (2014). Van Gaal praat gepassioneerd over alle aspecten van het ondernemerschap, waarbij lef en innovatie altijd een grote rol spelen. Astrid Vrolijk- de Mooij Astrid Vrolijk De Mooij is vanaf 2010 directeur-bestuurder van Bibliotheek Zwolle. Eerder was zij directeur van o.a. CKB De Maagd, een theater en centrum voor de kunsten in Bergen op Zoom. Inmiddels is de bibliotheek per 1 januari 2015 samengegaan met de Muzerie/Kunst&Zo en leidt zij de nieuwe organisatie met de naam Stadkamer. Astrid Vrolijk De Mooij is onder andere voorzitter van de werkgeversonderhandeldelegatie van de CAO Openbare Bibliotheken, voorzitter van het netwerk Overijsselse Bibliotheken en bestuurslid van Cultuurconnectie. Mari Nelissen Mari Nelissen is sinds 1977 werkzaam in de educatie- en culturele sector. Naast Openbare Bibliotheken gedurende een periode van 25 jaar daarnaast actief op managementniveau in Kunsteducatie en bij Cultuurpodia en Popmuziek. Huidige functie: voorzitter van het bestuur van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken. Een fusieorganisatie met een hybride karakter met stedelijke en landelijke bibliotheekvoorzieningen.

2 Ap de Vries Ap de Vries (Breda, 1956) is sinds 2010 directeur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Daarvoor was hij o.a. directeur van Kunstconnectie, de brancheorganisatie van centra voor de kunsten en muziekscholen en werkzaam bij een kennisinstituut op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst. Hij is bestuurlijk actief bij o.a. Stichting Theaterfestival Boulevard in Den Bosch en Kunsten 92. De Vries studeerde af aan de Bibliotheek en Documentatie Academie Tilburg en volgde diverse opleidingen op het gebied van journalistiek, public relations en verenigingsmanagement. Maatschappelijk ondernemerschap is een thema dat als een rode draad door zijn loopbaan loopt. Hermineke van Bockxmeer Hermineke van Bockxmeer is Directeur Media en Creatieve Industrie bij het Ministerie van OCW; sinds 2003 werkzaam bij het Ministerie, is zij thans verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling op terrein van omroep, persbeleid, creatieve industrie (topsectorenaanpak), diverse media-instellingen, Media en Jeugd, distributie(o.a. kabel- en etherbeleid) en digitalisering, letterenbeleid en bibliotheken. haar kennisgebieden betreffen: (Europees) mediabeleid, Jeugd en Media, eskills, digitalisering, auteursrecht en sociale innovatie. Zij volgde de Opleiding aan de Academie voor Boekhandel en Uitgeverij en Communicatiewetenschap. Tevens is zij werkzaam geweest als docent aan Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit van Amsterdam op terrein van respectievelijk PR & Voorlichting en (Europees) Mediabeleid. Daarna was ze werkzaam als senior beleidsadviseur/lobbyist bij de KRO en onderzoeker/adviseur bij TNO op terrein van de creatieve industrie. Voorjaar 2011 was zij gedetacheerd bij de Europese Commissie in het Kabinet van Commissaris Kroes (Digitale Agenda). Deelnemer ABD Kandidatenprogramma, Max Havelaarroute. Retourtje Vlaanderen Bruno Verbergt, Universiteit Antwerpen Bruno Verbergt Bruno Verbergt (Leuven, 1964) behaalt na zijn studies in de wijsbegeerte een Masters degree in Business Administration en start zijn professionele loopbaan als artistiek directeur van Klapstuk vzw. Dit Leuvense hedendaagse dansfestival bouwt hij uit tot een toonaangevend Europese producent van aankomend internationaal choreografisch talent. In 1995 wordt hij kabinetschef van de Antwerpse schepen voor cultuur Eric Antonis. Van 1998 tot 2004 leidt hij Antwerpen Open vzw, de onafhankelijke kunstenorganisatie die als mentale erfgenaam van Antwerpen 93 evenementen als Van Dyck 1999, MODE2001, Rubens2004, Antwerpen Wereldboekenstad 2004 en het festival Zomer van Antwerpen (co-)organiseert. In februari 2004 wordt Bruno Verbergt bedrijfsdirecteur cultuur, sport en recreatie (vanaf 2008 cultuur, sport en jeugd) van de stad Antwerpen. In 2015 start hij TouchTime, een coöperatieve vereniging voor productie, management en beleid van kunst en cultuur. De Tochtige studio is een mobiele fysieke plek, die in de eerste jaarhelft van 2015 gevestigd is in Monty Kultuurfaktorij te Antwerpen. Aan de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen doceert hij voor het masterprogramma algemeen en strategisch cultuurmanagement.

3 Bruno Verbergt was beheerder of voorzitter van talloze verenigingen, raden of steunpunten. Momenteel is hij voorzitter van vzw Damaged Goods (Brussel), het dansgezelschap van choreografe Meg Stuart. Hij was van 2009 tot 2014 adviserend lid van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. In 2014 maakte hij deel uit van de visitatiecommissie van de zes Nederlandse publieke cultuurfondsen. Sinds 2014 is hij lid van de Vlaamse Adviescommissie Kunsten. Bruno Verbergt is co-auteur van het handboek Cultuurmanagement. De regels van de kunst (2011) en van Wauw. Hier leest men boeken. Inspiratiegids voor bibliotheek en boekhandel (2013). Voor het boek Cultuur=beleven (2014) schreef hij een bijdrage die de beleveniseconomie kritisch benadert en deconstrueert. Inleiding De nieuwste GPS Natasha Stroeker, Panteia In de huidige tijden van bezuinigingen is het van belang dat de bibliotheeksector nadenkt over hoe zij zelf extra inkomsten kan genereren. Deze focus op extra inkomsten gaat in de praktijk veel verder, omdat dit betekent dat een heroriëntatie moet plaatsvinden op Wie zijn wij? en Wat doen wij? Ofwe:l Hoe kunnen wij als bibliotheek waarde toevoegen voor gebruikers en samenwerkingspartijen? In deze presentatie staan wij met name stil bij de rol van cultureel ondernemerschap hierin en de stand van zaken op dit gebied: Hoeveel bibliotheken zijn hier actief mee bezig? Op welke manier doen zij dit vooral? Welke ondersteuning zetten zij hierbij in en aan welke aanvullende ondersteuning is behoefte? De uitkomsten worden gepresenteerd aan de hand van praktijkvoorbeelden. Natasha Stroeker Natasha Stroeker (1968) is themamanager Arbeidsmark, Onderwijs en Cultuur bij Panteia, een groot beleids- en marktonderzoeksbureau in Zoetermeer. Sinds 2003 doet zij onderzoek in de culturele erfgoedsector. Opdrachtgevers waarvoor zij op cultureel gebied werkt of gewerkt heeft, zijn het ministerie van OCW, het Nationaal Archief, de Koninklijke Bibliotheek (o.a. SIOB), de Erfgoedinspectie, Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), voorheen Erfgoed Nederland (DIVA), Erfgoed Brabant, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, diverse culturele instellingen en gemeenten. Binnen de culturele sector heeft zij zich bezig gehouden met sectorstudies, monitoring van de digitaliseringsgraad van erfgoed in de EU (gemeten in 27 landen in het Enumerate project), publieksonderzoek en de laatste paar jaar met het thema cultureel ondernemerschap. Hierover verscheen in 2014 een publicatie: Ondernemendheid in de culturele sector, onderzoek in de museum- en bibliotheeksector. Zij houdt ook regelmatig lezingen over cultureel ondernemerschap waarin zij over best practices vertelt. Op basis van haar onderzoeken ontwikkelde zij een maatstaf voor het meten van cultureel ondernemerschap. Op het moment werkt zij verder aan het meetbaar maken van de diverse aspecten van het begrip cultureel ondernemerschap, zodat het geen containerbegrip blijft maar concreet wordt voor de sectoren waarin het gemeten wordt. Een nieuw paspoort en andere reisbescheiden Daphne de Vries, Gemeente Zwolle De wereld verandert. Nieuwe initiatieven ontstaan, andere activiteiten staan onder druk. We zien het, maar wat betekent het voor wat je met elkaar afspreekt. Steeds belangrijker is de vraag: aan welke maatschappelijke opgave draagt deze inzet bij? Op het oog een eenvoudige vraag, maar heel lastig om concreet te maken. Want er zijn ook omgevingsfactoren, ook andere instellingen werken aan dezelfde opgave. Een zoektocht waar Stadkamer en gemeente Zwolle mee gestart zijn. We zijn nog niet bij het eindpunt beland, maar Daphne de Vries neemt u graag mee in het traject wat zij doorlopen hebben. Daphne de Vries Daphne de Vries is beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling bij gemeente Zwolle. Na een studie Politicologie aan de UvA is zij werkzaam bij de (lokale) overheid. Na een jaar werken bij een detacheringsbureau heeft zij de keuze gemaakt voor de lokale overheid. Het vertalen van landelijke (en lokale!)

4 ontwikkelingen naar gemeentelijk beleid staat hierin centraal. Beleid tussen aanhalingstekens: het schrijven van nota s zal verder afnemen, maar op verschillende wijzen leg je met elkaar de kaders vast. Want we willen wel iets met elkaar bereiken of in huidige beleidstaal maatschappelijk effect bereiken. Het is zoeken naar wat lokaal wél mogelijk is, wat past en welke belemmeringen moeten worden weggenomen. Dit kan alleen door in overleg te zijn met betrokkenen en de samenwerking te zoeken binnen en buiten het stadhuis. In de afgelopen jaren heeft zij dit bij verschillende organisaties en op verschillende beleidsterreinen (sport, cultuur, onderwijs) gedaan. Inleiden middagdeel Angelique van Betten, Rijnbrink Groep Angelique van Betten Sinds juni 2013 is Angelique van Betten (1966) werkzaam als directeur Advies van de Rijnbrink Groep. Na haar studie Beleid en Beheer van Gezondheidszorgvoorzieningen (Universiteit van Maastricht) en 20 jaar ervaring in diverse management- en adviesfuncties in de zorg heeft zij in 2009 voor de bibliotheekbranche gekozen. Hier zet ze met veel plezier haar kwaliteiten op het gebied van advies, innovatie, netwerkontwikkeling en verandermanagement in. Met als doel de bibliotheken te helpen een waardevolle functie te vervullen, waardoor burgers kunnen meedoen in de samenleving. Daar komen ook haar ervaring in de zorg en de kansen in het bibliotheekveld samen. Ze is een van de initiatiefnemers van deze conferentie waarmee de Rijnbrink Groep een steentje wil bijdragen aan het creëren van kansen voor het bibliotheekveld. Workshop Voor een dubbeltje. van waarde-propositie naar financieringskansen! Alexander Ramselaer In de workshop wordt in gegaan op de vraag hoe een bibliotheek met haar basisfunctie(s) als vertrekpunt een waarde propositie kan ontwikkelen, die nieuwe mogelijkheden biedt voor cultureel ondernemerschap. De workshop daagt uit om op een nieuwe manier naar de omgeving van een bibliotheek te kijken en stakeholders in deze omgeving beter in te zetten voor het realiseren van ambities. En hoe kan dit vertaald worden naar financieringskansen? Een interactieve workshop met een praktijkgerichte benadering. Cultuur-Ondernemen zet zich in voor culturele organisaties en voor zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven die meer rendement willen halen uit hun ondernemerschap ten bate van een sterkere en onafhankelijke culturele sector. Dit doet ze door middel van Financiering (begeleiding, microkrediet en cultuurlening), Kennisoverdracht over ondernemerschap en inzet van Creativiteit in bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Alexander Ramselaer, Cultuur-Ondernemen Alexander Ramselaar richt zich op de boeiende praktijk van financieren in de culturele en creatieve sector. Voor vraagstukken op het gebied van de financieringsmix, het creëren van nieuwe financieringsfaciliteiten en het ontwikkelen van de financiële instrumenten voor morgen ben je bij hem aan het juiste adres. Alexander heeft een bedrijfseconomische achtergrond en werkte 22 jaar in de financiële- en vastgoedsector. Parallel ontstond een passie voor hedendaagse kunst. Naast zijn werkzaamheden voor Cultuur-Ondernemen is hij verbonden aan een aantal culturele instellingen en betrokken bij initiatieven ter bevordering van het culturele klimaat in Nederland.

5 Workshop Het reisbudget Jan Jans Rijnbrink Groep en Roel Zuidhof, Bibliotheek Nijkerk Ondernemend begroten: hoe doe je dat? Gemeenten stellen steeds hogere eisen aan de bibliotheek en haar begroting. Op 27 mei delen Roel Zuidhof en Jan Jans hun ervaringen over de ontwikkeling van de begroting in deze tijden van bezuinigingen. Van subsidierelatie tot en met inkooprelatie. Welk nieuw verdienmodel past het beste bij deze situatie? Maar ook hoe betreed je het onbekende gebied van het sociaal domein en hoe acteer je in deze situatie met andere spelers uit het cultureel- en maatschappelijke veld? Roel en Jan nemen u graag mee op hun reis! Een reis om te ontdekken hoe je het vertrouwde reisschema gebruikt om je eigen route uit te stippelen in deze spannende tijden! Halverwege de reis zijn er al zeer verrassende resultaten te zien. Jan Jans Als interim financieel adviseur werkt Jan Jans nu 4 jaar voor de Rijnbrink Groep. Daarvoor heeft hij 10 jaar gewerkt voor Biblionet Groningen. Als allround interim financieel adviseur en manager heeft hij veel kennis & expertise van culturele organisaties zoals volksuniversiteit, film, horeca, muziekschool en uiteraard de Bibliotheek. Met veel plezier en toewijding werkt hij samen met zijn collega s aan het leveren van oplossingen met toegevoegde waarde voor u als mogelijke opdrachtgever. Hij denkt graag met u mee! Zijn persoonlijke kwaliteiten richten zich op het verbeteren van de bedrijfsvoering, zoals het opstellen van scenario s, meerjarenbegrotingen en productbegrotingen. Maar ook op projecten, fusies, vastgoed ( nieuw- en verbouw) of fiscale onderwerpen zoals BTW en vennootschapsbelasting. Sterk in het verhaal achter de financiële cijfers! Roel Zuidhof Drs. Roel J.W. Zuidhof (48) is directeur van Bibliotheek Nijkerk ( inwoners, met 2 vestigingen) en o.a. bestuurslid van de Samenwerkende Gelderse Bibliotheken. In de jaren dat hij in Nijkerk werkzaam is stond hij eerst voor de taak te fuseren met de bibliotheek in Hoevelaken en daarna beide bibliotheken uit te bouwen en tot een mooi centrum te maken van maatschappelijke dienstverlening en culturele ontmoeting. De laatste jaren is het echter nodig de broekriem steeds verder aan te halen. Hij doet dat o.a. door nauw samen te werken met een aantal Veluwse bibliotheken, waarvan een gezamenlijke backoffice een resultaat is. Hij ziet de bibliotheekmanager als een cultureel ondernemer, die met flexibiliteit en creativiteit middenin de markt staat en desnoods met kleine middelen toch mensen met passie in de bibliotheek weet te krijgen. Uitwisseling van ideeën en informatie is een grote kans in deze tijd. Omdat Roel werkt met een klein team kent hij alle ins en outs van de begroting. En ook regionaal en binnen de eigen gemeente zijn er allerlei financiële zaken die daar invloed op hebben. Actueel in Nijkerk is, dat de subsidierelatie door de gemeente is opgezegd en wordt omgevormd tot een inkoopcontract. Workshop Een eindje meeliften Mieke van der Linden, directeur Kinderopvang, eerder directeur Centrum voor de Kunsten Ondernemen: hoe doen andere sectoren dat? Op 27 mei deelt Mieke van der Linden haar persoonlijke ervaringen over de ontwikkeling van cultureel- en maatschappelijk ondernemerschap vanuit het perspectief van twee ogenschijnlijk totaal verschillende sectoren: de Kinderopvang en de Kunsteducatie. Met tegelijkertijd verrassend veel overeenkomsten door de crisis, andere opvattingen over de maatschappelijke relevantie, terugtrekkende overheden en wegblijvende klanten. Mieke neemt u mee naar welke kenmerken van ondernemerschap in haar ogen in dit tijdperk de meeste kans van slagen hebben. Zodat deze tijd als een tijd van beweging en energie kan worden gezien die leidt tot spannende nieuwe waard creaties.

6 Mieke van der Linden Mieke van der Linden (51) werkzaam in de sector Kinderopvang heeft haar roots liggen in de kunsteducatie. Tot en met 2013 was zij 15 jaar directeur van De VAK, het centrum voor de Kunsten in Delft. De VAK is in die periode uitgegroeid tot een veelzijdig centrum voor de kunsten. In de beginperiode een tijd van bloei, bouwen, professionaliseren, innoveren en optuigen. Daarna volgde een tijd van reorganiseren en bezuinigen en forse keuzes maken; tot op de dag van vandaag. Mieke heeft in 2012 een MBA gehaald en is afgestudeerd op het thema hoe cultureel ondernemerschap het beste vorm te geven in de cultuursector. Vanaf 2014 heeft zij alle kennis en ervaring meegenomen naar Stichting Wasko, de regionale organisatie voor Kinderopvang in de Alblasserwaard. Wasko biedt kinderopvang aan 3500 kinderen van 0-13 jaar op 29 locaties. Bij Wasko werken 266 medewerkers en 65 vrijwilligers. Wasko begeeft zich middenin de crisis in de sector kinderopvang. Door werkloosheid, wisselend overheidsbeleid en negatieve beeldvorming verkeert de sector in zwaar weer. Een uitdagend tijdperk voor een directeur bestuurder, met voor Mieke een nieuw motto: Doen is het nieuwe denken. Workshop De waarde van goed reisgezelschap Mark Deckers en Peter Ribberink Rijnbrink Groep Bonnie en Clyde over de waarde van samenwerking Mark Deckers en Peter Ribberink zijn door sommigen al eens de Bonnie en Clyde van het bibliotheekwerk genoemd. In verschillende bibliotheken hebben ze in de rol van interim-directeur en controller menig slag geslagen. De grootste slag zit volgens beide heren echter niet in het onverschrokken onderhandelen met leveranciers. Nee, de grootste slag zit in het waardevol samenwerken. Prettige bijkomstigheid is ook dat niemand daar armer van wordt. In de workshop laten zij u zien hoe je de waarde van samenwerking zelf kunt berekenen. Interessant voor elke bibliotheek die op dit gebied wel partner in crime wil worden en nog een aantal kraken wil zetten. Mark Deckers Mark Deckers werkt als strategisch adviseur voor de Rijnbrink Groep. In de afgelopen jaren adviseerde hij vele bibliotheken rondom vernieuwingen en bezuinigingen en was hij onder andere (interim-)directeur in Hengelo en Deventer. Mark publiceert met regelmaat artikelen over bibliotheekwerk. Vaak doet hij dit op zijn eigen website: Peter Ribberink Peter Ribberink werkt als controller bij de Rijnbrink Groep en adviseert directies en Raden van Toezicht van bibliotheken over financiële zaken. Peter wordt door zijn opdrachtgevers gewaardeerd vanwege zijn proactieve financiële beleid. Peter hanteert de stelling dat financiële middelen maximaal moeten kunnen worden ingezet voor de doelstelling. Financiële bakens moet je continu verzetten en niet alleen als tegenslagen zich voordoen.

7 Workshop De bevlogen reisleider Over gedrag en leiderschap Astrid Kraal Cubiss en Mirjam Wijers Rijnbrink Groep De bibliotheek wordt steeds meer een knooppunt voor kennis, contact en cultuur. Het gaat steeds vaker om het vinden van nieuwe manieren om meerwaarde te creëren. Willen bibliotheken succesvol blijven, dan zullen zij voortdurend moeten blijven leren en innoveren. Transformeren naar een netwerkorganisatie, een organisatie meer verbonden met de buitenwereld. Dat vraagt om een heel andere manier van organiseren, waarbij medewerkers hun kennis actief inzetten en naar buiten treden om samen met partners waarde te creëren voor de samenleving. Maar hoe maak je die omslag in de praktijk? Hoe kun je meer ondernemerschap en zelfsturing in de organisatie realiseren? Is leiderschap daarbij nog wel voorbehouden aan de directeur? En is niet een geheel andere wijze van leiderschap noodzakelijk? Stichting BibliotheekWerk (SBW) is, met subsidie van het Europees Sociaal Fonds, in het project Werken in de branche van de Toekomst aan de slag in vier pilots om de duurzame inzetbaarheid van bibliotheekmedewerkers te vergroten. In deze workshop worden de (voorlopige) resultaten van dit project, en in het bijzonder het pilot Nieuw leiderschap met u gedeeld. Astrid Kraal Astrid Kraal heeft een achtergrond op het gebied van verander- -en transitiemanagement en is al geruime tijd werkzaam in de bibliotheekbranche. Deze branche is voortdurend in beweging en dat maakt het werkterrein iedere dag boeiend en interessant. Na verschillende managementfuncties in de bibliotheekbranche is zij nu werkzaam bij Cubiss. Daar houdt zij zich bezig met een breed scala aan onderwerpen en thema s waarbij steeds de verandering en de medewerker binnen deze verandering een centrale plek inneemt. Astrid is projectleider van het project Werken in de Bibliotheek van de Toekomst, dat samen met het SBW en de Rijnbrinkgroep wordt vormgegeven Mirjam Wijers Mirjam Wijers is als senior adviseur verbonden aan de Rijnbrink Groep. Zij geeft momenteel onder andere uitvoering aan het pilot Nieuw Leidinggeven, binnen het Project Werken in de branche van de Toekomst door Stichting BibliotheekWerk. Mirjam adviseert en ondersteunt bibliotheken en kulturhusen over hun strategie, organisatie en exploitatievraagstukken bij ingrijpende veranderingen. Eerder was zij directeur van de Bibliotheken Tubbergen en interim-directeur van de bibliotheken Wierden, Twenterand, Dalfsen en Staphorst. Voordat zij de overstap maakte naar de bibliotheekbranche werkte zij o.a. als directeur-bestuurder bij een provinciale organisatie voor Internationale Samenwerking en als productontwikkelaar voor het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Workshop De route Uitstippelen Diana Lettink, senior adviseur Stichting BibliotheekWerk De branche is in beweging. Bibliotheken zoeken naar nieuwe wegen van dienstverlening en relaties. Ze stippelen een route uit naar een nieuwe bestemming. Medewerkers worden uitgenodigd om mee te gaan op reis. Van een ieder wordt initiatief verwacht, alleen dan kan de stip op de horizon worden bereikt. BibliotheekWerk heeft samen met een denktank bestaande uit vertegenwoordigers uit de branche een toolbox ontwikkeld met praktische instrumenten waarmee u in uw organisatie medewerkers kunt verleiden en begeleiden mee te gaan op reis. Maak in deze workshop kennis met de instrumenten om samen uw route uit te stippelen én te volgen

8 Diana Lettink Diana Lettink (1969) is senior adviseur bij het CAOP, de kennis en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Ze werkt voor diverse opdrachtgevers, waaronder Stichting BibliotheekWerk. Voor Stichting BiblioheekWerk is ze onder meer projectleider van De Branche in beweging. Diana heeft Algemene Sociale Wetenschappen in Utrecht gestudeerd en begeleidt opdrachtgevers in veranderprocessen. We bevinden ons in een snel veranderende omgeving. Succesvolle organisaties innoveren en gaan met ontwikkelingen mee. Medewerkers zijn hierin onmisbaar. Werkgever en werknemer maken samen ontwikkeling en innovatie mogelijk. Er is dan ook altijd een gezamenlijk belang in veranderprocessen te vinden. Door daar samen naar op zoek te gaan ontstaat er een win-win voor beiden. Dan wordt 1+1= 3.

Ondernemen: Hoe doen andere sectoren dat?

Ondernemen: Hoe doen andere sectoren dat? Ondernemen: Hoe doen andere sectoren dat? Wie ben ik Een willekeurige collega uit een andere sector Met dezelfde uitdaging en vraagstukken Met een persoonlijk verhaal Wil graag mijn ervaringen delen Overeenkomsten

Nadere informatie

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen.

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

Nieuw Leiderschap. Astrid Kraal, Cubiss Mirjam Wijers, Rijnbrinkgroep

Nieuw Leiderschap. Astrid Kraal, Cubiss Mirjam Wijers, Rijnbrinkgroep Nieuw Leiderschap Astrid Kraal, Cubiss Mirjam Wijers, Rijnbrinkgroep Lessen Durf los te laten Verander van onderaf Geloof in je mensen Kies een nieuwe vorm Bewaar je oude waarden Verandering Verandermanagement

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Samen vormgeven aan de toekomst

Samen vormgeven aan de toekomst Policy Design Studio Samen vormgeven aan de toekomst Sinds het voorjaar van 2015 brengen wij de Policy Design Studio in praktijk. Een kansgerichte manier om de toekomst tegemoet te treden. Wij raken steeds

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Basisrichting Structuurvisie Amersfoort 2030 Informatie Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving:

Nadere informatie

DUURZAAMHEID IN FINANCIERING VAN DE BIBLIOTHEEK VAN DE TOEKOMST. 12 november 2015

DUURZAAMHEID IN FINANCIERING VAN DE BIBLIOTHEEK VAN DE TOEKOMST. 12 november 2015 DUURZAAMHEID IN FINANCIERING VAN DE BIBLIOTHEEK VAN DE TOEKOMST 12 november 2015 PERSOONLIJK REISVERHAAL Prof. Mr. Dr. Giep Hagoort, dean van de Amsterdam School of Management Drs. Astrid Vrolijk-de Mooij

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? Wij helpen de kwaliteit van het aanbod te verbeteren en meer mensen van cultuur en erfgoed te laten genieten. Kinderen komen al vroeg

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Ondernemerschap in een veranderend subsidiebeleid. Onderzoek in opdracht van KB (SIOB)

Ondernemerschap in een veranderend subsidiebeleid. Onderzoek in opdracht van KB (SIOB) Ondernemerschap in een veranderend subsidiebeleid Onderzoek in opdracht van KB (SIOB) Natasha Stroeker 27 mei 2015 Presentatie in het kort Het onderzoek Context: bezuinigingen Wat is cultureel ondernemerschap?

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Datum 10 november 2017 Overzicht van maatregelen arbeidsmarktpositie culturele en creatieve sector

Datum 10 november 2017 Overzicht van maatregelen arbeidsmarktpositie culturele en creatieve sector >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? In de begroting 2016 gaven wij aan dat de het ambities en doelen voor de provinciale kerntaak Cultuur en Erfgoed tot en met 2016 benoemd

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Kennisteam Business Innovation & Masterclasses Nieuwe Ingenieur Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Inleiding Tijden veranderen, dat is niets nieuws. Maar de snelheid waarmee

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

PEILING MET ALTERNATIEVEN

PEILING MET ALTERNATIEVEN Gemeente Amersfoort PEILING MET ALTERNATIEVEN Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4518181 Aan : Gemeenteraad Datum : 4 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Programma : 1

Nadere informatie

SAMENWERKEN. Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk. Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught

SAMENWERKEN. Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk. Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught SAMENWERKEN Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk Donderdag 18 april Hét symposium over

Nadere informatie

De interne communicatieadviseur

De interne communicatieadviseur De interne communicatieadviseur Dit zijn de kenmerken van een complex Verschillende ideeën Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben Beweeglijke doelen Het pad ontrolt zich met iedere stap??? Geen

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Eigen talent eerst Kuijpers MD programma. Michiel van Kessel MBA 10 september 2013

Eigen talent eerst Kuijpers MD programma. Michiel van Kessel MBA 10 september 2013 Eigen talent eerst Kuijpers MD programma Michiel van Kessel MBA 10 september 2013 Even voorstellen Studie Bestuurskunde (Avans, 2000-2001) Personeel & Arbeid (Avans, 2001-2005) Rechten (HAN, 2006-2007)

Nadere informatie

Social Impact Bonds. Een partnership voor maatschappelijk rendement

Social Impact Bonds. Een partnership voor maatschappelijk rendement Social Impact Bonds Een partnership voor maatschappelijk rendement Social Impact Bonds Introductie Gemeenten staan voor steeds grotere uitdagingen. Door samen te werken met sociale ondernemers en in ves

Nadere informatie

ECSD/U201402324 Lbr. 14/092

ECSD/U201402324 Lbr. 14/092 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft leren over cultureel ondernemen uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402324 Lbr. 14/092 bijlage(n) 2 (separaat

Nadere informatie

Innoveren als avontuurlijke tocht

Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op kracht komen

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie

Rapport. Inventarisatie onderzoek route April 2015

Rapport. Inventarisatie onderzoek route April 2015 Rapport Inventarisatie onderzoek route 2020 April 205 De Issuemakers Datum: April 205 Projectnummer: 20546 Auteurs: Franca van der Borden en Jeroen Jansen Inhoud Achtergrond & opzet 3 2 Conclusies & aanbevelingen

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur.

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. WOENSDAG 9 FEBRUARI 2011 DORDRECHT Bijdrage Ad 's-gravesande AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. Cultuur leeft: er wordt op

Nadere informatie

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS ÉÉN VAN ONZE EXPERTS Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste uit

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

Kracht Lokaal. Versterking van vrijwilligersorganisaties

Kracht Lokaal. Versterking van vrijwilligersorganisaties Kracht Lokaal Versterking van vrijwilligersorganisaties Versterking van vrijwilligersorganisaties Krachtige vrijwilligersorganisaties zijn onmisbaar in de lokale samenleving. Om deze rol nu én in de toekomst

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Talent wins games Teamwork & Intelligence wins championships Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Innoveren en slimmer organiseren

Innoveren en slimmer organiseren Innoveren en slimmer organiseren SMZ Kennis en Innovatiebeurs 24 januari 2014 Prof. dr. Jaap Boonstra Inspiraties delen Verbeelding (en lef) Innovatiespots Samen innoveren Grenzeloos innoveren A 3 I =

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

16-20 september 2013 MAANDAG 16 SEPTEMBER

16-20 september 2013 MAANDAG 16 SEPTEMBER BUILDING ENERGY U BENT UITGENODIGD VOOR DE DUTCH GREEN BUILDING WEEK Energie is de belangrijkste grondstof voor succes, daarom gaan wij er zorgvuldig mee om. We realiseren en faciliteren gebouwen die in

Nadere informatie

Van Forum tot Universum. Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg

Van Forum tot Universum. Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg Van Forum tot Universum Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg 3 Leidschendam, de molens in Stompwijk. Even verderop tref je Museum Swaensteyn, theater Ludens, het Veur theater en een eindeloos

Nadere informatie

Het bedrijfsleven in de regio centraal. Detail Ontwerp nieuwe Kamer van Koophandel

Het bedrijfsleven in de regio centraal. Detail Ontwerp nieuwe Kamer van Koophandel Het bedrijfsleven in de regio centraal Detail Ontwerp nieuwe Kamer van Koophandel KvK Den Haag, KvK Rotterdam, KvK Zuidwest Nederland & Syntens maart 2013 KvK verandert mee met maatschappij Samenleving

Nadere informatie

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn noteer in je agenda: 3 maart, 31 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni 2015 vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg

Nadere informatie

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging De gezondheidszorg is continue in beweging, de afgelopen jaren is er veel veranderd en dat zal de komende jaren zeker zo blijven. De marktwerking,

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

WORKSHOPMIDDAG FREELANCEN

WORKSHOPMIDDAG FREELANCEN WORKSHOPMIDDAG FREELANCEN Het Nieuwe Werken is hot in de media, maar bestaat voor kunsthistorici al lang. Niettemin hebben recente ontwikkelingen als de toenemende schaarste aan vaste aanstellingen, maar

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Van idee tot realisatie van innovatie 100,- korting bij inschrijving vóór 1 mei Leergang September - December 2010 Locatie: KvK Eindhoven Innovatief

Nadere informatie

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente Het succes van samenwerking Het project VAKwerk Doel van het project: het optimaliseren van kansen op werk door te investeren in de kansen door

Nadere informatie

Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie

Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie Profiel Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie 18 juni 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Anky van Etten, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-37383699

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland

Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 1 2. Missie & Kernwaarden 2 3. Actuele situatie 3 4. 2013 en verder 3 Stichting Bestuurlijke Diversiteit

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Wat betekenen de trends tot 2020 voor shared services en bedrijfsvoering van gemeenten?

Wat betekenen de trends tot 2020 voor shared services en bedrijfsvoering van gemeenten? Wat betekenen de trends tot 2020 voor shared services en bedrijfsvoering van gemeenten? 14 oktober 2015 Arne Geensen, director EY Advisory Eric Ossel, directeur Servicepunt71 Ideeën over de toekomst van

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie. Cultuurliefhebber met brede kennis van politiek Den Haag

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie. Cultuurliefhebber met brede kennis van politiek Den Haag Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie Cultuurliefhebber met brede kennis van politiek Den Haag 1. Algemeen Het is belangrijk dat mensen kunnen meedoen aan cultuur. Niet

Nadere informatie

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

ondernemen in de zorg van ambitie naar resultaat in de apotheek!

ondernemen in de zorg van ambitie naar resultaat in de apotheek! UITNODIGING ondernemen in de zorg van ambitie naar resultaat in de apotheek! Donderdag 31 januari 2013 Congrescentrum Eenhoorn, Amersfoort C=95 M=60 Y=0 K=56 Annemarie van Gaal Topondernemer en tv-persoonlijkheid:

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015 Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland De aftrap Op heeft JSO met u de aftrap gegeven van het programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid- Holland. Het programma voorziet in

Nadere informatie

HET BEDRIJF POSITIE KANDIDAAT PROFIEL. Functie profiel. Lid Raad van Toezicht

HET BEDRIJF POSITIE KANDIDAAT PROFIEL. Functie profiel. Lid Raad van Toezicht Functie profiel Lid Raad van Toezicht Maes & Lunau: Beyond the obvious Wij gaan in alles altijd net even verder; beyond the obvious. Want elke organisatie heeft behoefte aan inspirerend leiderschap met

Nadere informatie

Persbericht Bewegende Beelden Over beelden en media bij betekenisgeving en zingeving in een veranderende overheid

Persbericht Bewegende Beelden Over beelden en media bij betekenisgeving en zingeving in een veranderende overheid Persbericht Bewegende Beelden Over beelden en media bij betekenisgeving en zingeving in een veranderende overheid Symposium 2013 Samenvatting: hoe enthousiasme in de overheid leidde tot co-creatie Op 31

Nadere informatie

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer kansen voor ontwikkeling en doorgroei Als leidinggevende bij de brandweer heb je een bijzondere en veelzijdige baan. Je werkt in een snel

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Probleemomgeving Al geruime tijd daalt het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken.

Nadere informatie

Plan WERKGROEP CREATIEVE INDUSTRIE. Wouter Dijk John Franke Bastiaan Hollander Goeran de Pater Karianne Simmers Leen van Wijngaarden

Plan WERKGROEP CREATIEVE INDUSTRIE. Wouter Dijk John Franke Bastiaan Hollander Goeran de Pater Karianne Simmers Leen van Wijngaarden Plan WERKGROEP CREATIEVE INDUSTRIE Wouter Dijk John Franke Bastiaan Hollander Goeran de Pater Karianne Simmers Leen van Wijngaarden index Inleiding 3 1. Waarom creatieve industrie van belang is. 4 2. Waar

Nadere informatie

Whitepaper ORMIT: Ontwikkelen loont

Whitepaper ORMIT: Ontwikkelen loont Whitepaper ontwikkelen loont! Inleiding Gemiddeld geeft een organisatie ieder jaar zo n 2% van de loonkosten uit aan opleiden en ontwikkelen. Is deze investering de moeite waard? Zijn medewerkers tevreden

Nadere informatie

MASTERCLASS MANAGEMENT WONINGCORPORATIES

MASTERCLASS MANAGEMENT WONINGCORPORATIES PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT MASTERCLASS MANAGEMENT WONINGCORPORATIES LOCATIE: UTRECHT MASTERCLASS MANAGEMENT WONINGCORPORATIES VERANDERINGEN ALS NIEUWE CONSTANTE VOOR DE WONINGCORPORATIE VAN MORGEN

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Toekomstvisie: Emmen en Verder

Toekomstvisie: Emmen en Verder Toekomstvisie: Emmen en Verder Aangescherpte visie op de rol van de VDP Breda, 8 december 2010 1 Agenda 14.00 terugblik Akkoord van Emmen en inleiding programma 14.15 presentatie en bespreken hoofdlijn

Nadere informatie

> Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Tel

> Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Tel en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Tel. 030 2040851 www.gitp.nl > Profiel Onderwerp > Profiel manager Vastgoed & Facilitair Pameijer Kenmerk >JS/Pameijer/16.057 Opdrachtgever Raad

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK EN DEFINITIE MUZIKALE EN BEELDENDE VORMING... 3 2.1 UITGANGSPUNTEN... 3 2.2 DEFINITIE

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Antwoord op Statenvragen PS Arnhem, 1 maart 2016 zaaknr

Antwoord op Statenvragen PS Arnhem, 1 maart 2016 zaaknr Antwoord op Statenvragen PS2016-107 Arnhem, 1 maart 2016 zaaknr. 2016-002420 De leden van Provinciale Staten Beantwoording schriftelijke Statenvragen statenlid A. Kops (PVV)) over de eerste versie van

Nadere informatie

leergang projectontwikkeling

leergang projectontwikkeling Inleiding Professionalisering van het vak is in alle NEPROM-opleidingen hét uitgangspunt Een goede samenwerking tussen overheid en smaatschappijen bevorderen, staat bij de NEPROM hoog op de agenda. Daarnaast

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid met resultaat Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid voor meer rendement Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Doen waar je goed in bent en samen met je collega s gaan

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Maandag 26 maart Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Maandag 26 maart Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 26 maart 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Uitreiking Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultuurmanagement i.s.m. Bilsen Fonds - Antwerpen

Nadere informatie

STATENFRACTIE DRENTHE

STATENFRACTIE DRENTHE STATENFRACTIE DRENTHE De verbeelding van Drenthe Cultuurnota Drenthe 2017-2020 Rudolf Bosch Vergadering Provinciale Staten 28 september 2016 Nederlanders behoren tot de gelukkigste mensen ter wereld; en

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie