Overzicht van sprekers en workshops

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht van sprekers en workshops"

Transcriptie

1 Werkconferentie De koers bepalen! Ondernemende Bibliotheken op reis 27 MEI KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK Overzicht van sprekers en workshops Annemarie van Gaal Annemarie van Gaal is ondernemer en investeerder. Haar ondernemerscarrière begon in de negentiger jaren in Rusland, waar ze de grootste onafhankelijke uitgeverij van Rusland opzette. In 2000 verkocht ze haar bedrijf en verhuisde ze terug naar Nederland waar ze sindsdien een aantal andere bedrijven heeft opgezet en geleid. Bij het grote publiek is ze vooral bekend van televisieprogramma s als Dragon s Den (KRO), Ten Einde Raad (NCRV), Een Dubbeltje Op Zijn Kant (RTL4) en sinds kort Divorce Hotel (RTL4). Daarnaast schrijft Annemarie wekelijkse columns in het Financieel Dagblad over ondernemerschap en het snijvlak tussen politiek en de economie, ook schrijft ze columns voor de Margriet. Verder heeft ze verschillende boeken geschreven waaronder: Succes (2009), Financiële Work-out (2013) en Winst (2014). Van Gaal praat gepassioneerd over alle aspecten van het ondernemerschap, waarbij lef en innovatie altijd een grote rol spelen. Astrid Vrolijk- de Mooij Astrid Vrolijk De Mooij is vanaf 2010 directeur-bestuurder van Bibliotheek Zwolle. Eerder was zij directeur van o.a. CKB De Maagd, een theater en centrum voor de kunsten in Bergen op Zoom. Inmiddels is de bibliotheek per 1 januari 2015 samengegaan met de Muzerie/Kunst&Zo en leidt zij de nieuwe organisatie met de naam Stadkamer. Astrid Vrolijk De Mooij is onder andere voorzitter van de werkgeversonderhandeldelegatie van de CAO Openbare Bibliotheken, voorzitter van het netwerk Overijsselse Bibliotheken en bestuurslid van Cultuurconnectie. Mari Nelissen Mari Nelissen is sinds 1977 werkzaam in de educatie- en culturele sector. Naast Openbare Bibliotheken gedurende een periode van 25 jaar daarnaast actief op managementniveau in Kunsteducatie en bij Cultuurpodia en Popmuziek. Huidige functie: voorzitter van het bestuur van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken. Een fusieorganisatie met een hybride karakter met stedelijke en landelijke bibliotheekvoorzieningen.

2 Ap de Vries Ap de Vries (Breda, 1956) is sinds 2010 directeur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Daarvoor was hij o.a. directeur van Kunstconnectie, de brancheorganisatie van centra voor de kunsten en muziekscholen en werkzaam bij een kennisinstituut op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst. Hij is bestuurlijk actief bij o.a. Stichting Theaterfestival Boulevard in Den Bosch en Kunsten 92. De Vries studeerde af aan de Bibliotheek en Documentatie Academie Tilburg en volgde diverse opleidingen op het gebied van journalistiek, public relations en verenigingsmanagement. Maatschappelijk ondernemerschap is een thema dat als een rode draad door zijn loopbaan loopt. Hermineke van Bockxmeer Hermineke van Bockxmeer is Directeur Media en Creatieve Industrie bij het Ministerie van OCW; sinds 2003 werkzaam bij het Ministerie, is zij thans verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling op terrein van omroep, persbeleid, creatieve industrie (topsectorenaanpak), diverse media-instellingen, Media en Jeugd, distributie(o.a. kabel- en etherbeleid) en digitalisering, letterenbeleid en bibliotheken. haar kennisgebieden betreffen: (Europees) mediabeleid, Jeugd en Media, eskills, digitalisering, auteursrecht en sociale innovatie. Zij volgde de Opleiding aan de Academie voor Boekhandel en Uitgeverij en Communicatiewetenschap. Tevens is zij werkzaam geweest als docent aan Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit van Amsterdam op terrein van respectievelijk PR & Voorlichting en (Europees) Mediabeleid. Daarna was ze werkzaam als senior beleidsadviseur/lobbyist bij de KRO en onderzoeker/adviseur bij TNO op terrein van de creatieve industrie. Voorjaar 2011 was zij gedetacheerd bij de Europese Commissie in het Kabinet van Commissaris Kroes (Digitale Agenda). Deelnemer ABD Kandidatenprogramma, Max Havelaarroute. Retourtje Vlaanderen Bruno Verbergt, Universiteit Antwerpen Bruno Verbergt Bruno Verbergt (Leuven, 1964) behaalt na zijn studies in de wijsbegeerte een Masters degree in Business Administration en start zijn professionele loopbaan als artistiek directeur van Klapstuk vzw. Dit Leuvense hedendaagse dansfestival bouwt hij uit tot een toonaangevend Europese producent van aankomend internationaal choreografisch talent. In 1995 wordt hij kabinetschef van de Antwerpse schepen voor cultuur Eric Antonis. Van 1998 tot 2004 leidt hij Antwerpen Open vzw, de onafhankelijke kunstenorganisatie die als mentale erfgenaam van Antwerpen 93 evenementen als Van Dyck 1999, MODE2001, Rubens2004, Antwerpen Wereldboekenstad 2004 en het festival Zomer van Antwerpen (co-)organiseert. In februari 2004 wordt Bruno Verbergt bedrijfsdirecteur cultuur, sport en recreatie (vanaf 2008 cultuur, sport en jeugd) van de stad Antwerpen. In 2015 start hij TouchTime, een coöperatieve vereniging voor productie, management en beleid van kunst en cultuur. De Tochtige studio is een mobiele fysieke plek, die in de eerste jaarhelft van 2015 gevestigd is in Monty Kultuurfaktorij te Antwerpen. Aan de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen doceert hij voor het masterprogramma algemeen en strategisch cultuurmanagement.

3 Bruno Verbergt was beheerder of voorzitter van talloze verenigingen, raden of steunpunten. Momenteel is hij voorzitter van vzw Damaged Goods (Brussel), het dansgezelschap van choreografe Meg Stuart. Hij was van 2009 tot 2014 adviserend lid van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. In 2014 maakte hij deel uit van de visitatiecommissie van de zes Nederlandse publieke cultuurfondsen. Sinds 2014 is hij lid van de Vlaamse Adviescommissie Kunsten. Bruno Verbergt is co-auteur van het handboek Cultuurmanagement. De regels van de kunst (2011) en van Wauw. Hier leest men boeken. Inspiratiegids voor bibliotheek en boekhandel (2013). Voor het boek Cultuur=beleven (2014) schreef hij een bijdrage die de beleveniseconomie kritisch benadert en deconstrueert. Inleiding De nieuwste GPS Natasha Stroeker, Panteia In de huidige tijden van bezuinigingen is het van belang dat de bibliotheeksector nadenkt over hoe zij zelf extra inkomsten kan genereren. Deze focus op extra inkomsten gaat in de praktijk veel verder, omdat dit betekent dat een heroriëntatie moet plaatsvinden op Wie zijn wij? en Wat doen wij? Ofwe:l Hoe kunnen wij als bibliotheek waarde toevoegen voor gebruikers en samenwerkingspartijen? In deze presentatie staan wij met name stil bij de rol van cultureel ondernemerschap hierin en de stand van zaken op dit gebied: Hoeveel bibliotheken zijn hier actief mee bezig? Op welke manier doen zij dit vooral? Welke ondersteuning zetten zij hierbij in en aan welke aanvullende ondersteuning is behoefte? De uitkomsten worden gepresenteerd aan de hand van praktijkvoorbeelden. Natasha Stroeker Natasha Stroeker (1968) is themamanager Arbeidsmark, Onderwijs en Cultuur bij Panteia, een groot beleids- en marktonderzoeksbureau in Zoetermeer. Sinds 2003 doet zij onderzoek in de culturele erfgoedsector. Opdrachtgevers waarvoor zij op cultureel gebied werkt of gewerkt heeft, zijn het ministerie van OCW, het Nationaal Archief, de Koninklijke Bibliotheek (o.a. SIOB), de Erfgoedinspectie, Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), voorheen Erfgoed Nederland (DIVA), Erfgoed Brabant, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, diverse culturele instellingen en gemeenten. Binnen de culturele sector heeft zij zich bezig gehouden met sectorstudies, monitoring van de digitaliseringsgraad van erfgoed in de EU (gemeten in 27 landen in het Enumerate project), publieksonderzoek en de laatste paar jaar met het thema cultureel ondernemerschap. Hierover verscheen in 2014 een publicatie: Ondernemendheid in de culturele sector, onderzoek in de museum- en bibliotheeksector. Zij houdt ook regelmatig lezingen over cultureel ondernemerschap waarin zij over best practices vertelt. Op basis van haar onderzoeken ontwikkelde zij een maatstaf voor het meten van cultureel ondernemerschap. Op het moment werkt zij verder aan het meetbaar maken van de diverse aspecten van het begrip cultureel ondernemerschap, zodat het geen containerbegrip blijft maar concreet wordt voor de sectoren waarin het gemeten wordt. Een nieuw paspoort en andere reisbescheiden Daphne de Vries, Gemeente Zwolle De wereld verandert. Nieuwe initiatieven ontstaan, andere activiteiten staan onder druk. We zien het, maar wat betekent het voor wat je met elkaar afspreekt. Steeds belangrijker is de vraag: aan welke maatschappelijke opgave draagt deze inzet bij? Op het oog een eenvoudige vraag, maar heel lastig om concreet te maken. Want er zijn ook omgevingsfactoren, ook andere instellingen werken aan dezelfde opgave. Een zoektocht waar Stadkamer en gemeente Zwolle mee gestart zijn. We zijn nog niet bij het eindpunt beland, maar Daphne de Vries neemt u graag mee in het traject wat zij doorlopen hebben. Daphne de Vries Daphne de Vries is beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling bij gemeente Zwolle. Na een studie Politicologie aan de UvA is zij werkzaam bij de (lokale) overheid. Na een jaar werken bij een detacheringsbureau heeft zij de keuze gemaakt voor de lokale overheid. Het vertalen van landelijke (en lokale!)

4 ontwikkelingen naar gemeentelijk beleid staat hierin centraal. Beleid tussen aanhalingstekens: het schrijven van nota s zal verder afnemen, maar op verschillende wijzen leg je met elkaar de kaders vast. Want we willen wel iets met elkaar bereiken of in huidige beleidstaal maatschappelijk effect bereiken. Het is zoeken naar wat lokaal wél mogelijk is, wat past en welke belemmeringen moeten worden weggenomen. Dit kan alleen door in overleg te zijn met betrokkenen en de samenwerking te zoeken binnen en buiten het stadhuis. In de afgelopen jaren heeft zij dit bij verschillende organisaties en op verschillende beleidsterreinen (sport, cultuur, onderwijs) gedaan. Inleiden middagdeel Angelique van Betten, Rijnbrink Groep Angelique van Betten Sinds juni 2013 is Angelique van Betten (1966) werkzaam als directeur Advies van de Rijnbrink Groep. Na haar studie Beleid en Beheer van Gezondheidszorgvoorzieningen (Universiteit van Maastricht) en 20 jaar ervaring in diverse management- en adviesfuncties in de zorg heeft zij in 2009 voor de bibliotheekbranche gekozen. Hier zet ze met veel plezier haar kwaliteiten op het gebied van advies, innovatie, netwerkontwikkeling en verandermanagement in. Met als doel de bibliotheken te helpen een waardevolle functie te vervullen, waardoor burgers kunnen meedoen in de samenleving. Daar komen ook haar ervaring in de zorg en de kansen in het bibliotheekveld samen. Ze is een van de initiatiefnemers van deze conferentie waarmee de Rijnbrink Groep een steentje wil bijdragen aan het creëren van kansen voor het bibliotheekveld. Workshop Voor een dubbeltje. van waarde-propositie naar financieringskansen! Alexander Ramselaer In de workshop wordt in gegaan op de vraag hoe een bibliotheek met haar basisfunctie(s) als vertrekpunt een waarde propositie kan ontwikkelen, die nieuwe mogelijkheden biedt voor cultureel ondernemerschap. De workshop daagt uit om op een nieuwe manier naar de omgeving van een bibliotheek te kijken en stakeholders in deze omgeving beter in te zetten voor het realiseren van ambities. En hoe kan dit vertaald worden naar financieringskansen? Een interactieve workshop met een praktijkgerichte benadering. Cultuur-Ondernemen zet zich in voor culturele organisaties en voor zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven die meer rendement willen halen uit hun ondernemerschap ten bate van een sterkere en onafhankelijke culturele sector. Dit doet ze door middel van Financiering (begeleiding, microkrediet en cultuurlening), Kennisoverdracht over ondernemerschap en inzet van Creativiteit in bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Alexander Ramselaer, Cultuur-Ondernemen Alexander Ramselaar richt zich op de boeiende praktijk van financieren in de culturele en creatieve sector. Voor vraagstukken op het gebied van de financieringsmix, het creëren van nieuwe financieringsfaciliteiten en het ontwikkelen van de financiële instrumenten voor morgen ben je bij hem aan het juiste adres. Alexander heeft een bedrijfseconomische achtergrond en werkte 22 jaar in de financiële- en vastgoedsector. Parallel ontstond een passie voor hedendaagse kunst. Naast zijn werkzaamheden voor Cultuur-Ondernemen is hij verbonden aan een aantal culturele instellingen en betrokken bij initiatieven ter bevordering van het culturele klimaat in Nederland.

5 Workshop Het reisbudget Jan Jans Rijnbrink Groep en Roel Zuidhof, Bibliotheek Nijkerk Ondernemend begroten: hoe doe je dat? Gemeenten stellen steeds hogere eisen aan de bibliotheek en haar begroting. Op 27 mei delen Roel Zuidhof en Jan Jans hun ervaringen over de ontwikkeling van de begroting in deze tijden van bezuinigingen. Van subsidierelatie tot en met inkooprelatie. Welk nieuw verdienmodel past het beste bij deze situatie? Maar ook hoe betreed je het onbekende gebied van het sociaal domein en hoe acteer je in deze situatie met andere spelers uit het cultureel- en maatschappelijke veld? Roel en Jan nemen u graag mee op hun reis! Een reis om te ontdekken hoe je het vertrouwde reisschema gebruikt om je eigen route uit te stippelen in deze spannende tijden! Halverwege de reis zijn er al zeer verrassende resultaten te zien. Jan Jans Als interim financieel adviseur werkt Jan Jans nu 4 jaar voor de Rijnbrink Groep. Daarvoor heeft hij 10 jaar gewerkt voor Biblionet Groningen. Als allround interim financieel adviseur en manager heeft hij veel kennis & expertise van culturele organisaties zoals volksuniversiteit, film, horeca, muziekschool en uiteraard de Bibliotheek. Met veel plezier en toewijding werkt hij samen met zijn collega s aan het leveren van oplossingen met toegevoegde waarde voor u als mogelijke opdrachtgever. Hij denkt graag met u mee! Zijn persoonlijke kwaliteiten richten zich op het verbeteren van de bedrijfsvoering, zoals het opstellen van scenario s, meerjarenbegrotingen en productbegrotingen. Maar ook op projecten, fusies, vastgoed ( nieuw- en verbouw) of fiscale onderwerpen zoals BTW en vennootschapsbelasting. Sterk in het verhaal achter de financiële cijfers! Roel Zuidhof Drs. Roel J.W. Zuidhof (48) is directeur van Bibliotheek Nijkerk ( inwoners, met 2 vestigingen) en o.a. bestuurslid van de Samenwerkende Gelderse Bibliotheken. In de jaren dat hij in Nijkerk werkzaam is stond hij eerst voor de taak te fuseren met de bibliotheek in Hoevelaken en daarna beide bibliotheken uit te bouwen en tot een mooi centrum te maken van maatschappelijke dienstverlening en culturele ontmoeting. De laatste jaren is het echter nodig de broekriem steeds verder aan te halen. Hij doet dat o.a. door nauw samen te werken met een aantal Veluwse bibliotheken, waarvan een gezamenlijke backoffice een resultaat is. Hij ziet de bibliotheekmanager als een cultureel ondernemer, die met flexibiliteit en creativiteit middenin de markt staat en desnoods met kleine middelen toch mensen met passie in de bibliotheek weet te krijgen. Uitwisseling van ideeën en informatie is een grote kans in deze tijd. Omdat Roel werkt met een klein team kent hij alle ins en outs van de begroting. En ook regionaal en binnen de eigen gemeente zijn er allerlei financiële zaken die daar invloed op hebben. Actueel in Nijkerk is, dat de subsidierelatie door de gemeente is opgezegd en wordt omgevormd tot een inkoopcontract. Workshop Een eindje meeliften Mieke van der Linden, directeur Kinderopvang, eerder directeur Centrum voor de Kunsten Ondernemen: hoe doen andere sectoren dat? Op 27 mei deelt Mieke van der Linden haar persoonlijke ervaringen over de ontwikkeling van cultureel- en maatschappelijk ondernemerschap vanuit het perspectief van twee ogenschijnlijk totaal verschillende sectoren: de Kinderopvang en de Kunsteducatie. Met tegelijkertijd verrassend veel overeenkomsten door de crisis, andere opvattingen over de maatschappelijke relevantie, terugtrekkende overheden en wegblijvende klanten. Mieke neemt u mee naar welke kenmerken van ondernemerschap in haar ogen in dit tijdperk de meeste kans van slagen hebben. Zodat deze tijd als een tijd van beweging en energie kan worden gezien die leidt tot spannende nieuwe waard creaties.

6 Mieke van der Linden Mieke van der Linden (51) werkzaam in de sector Kinderopvang heeft haar roots liggen in de kunsteducatie. Tot en met 2013 was zij 15 jaar directeur van De VAK, het centrum voor de Kunsten in Delft. De VAK is in die periode uitgegroeid tot een veelzijdig centrum voor de kunsten. In de beginperiode een tijd van bloei, bouwen, professionaliseren, innoveren en optuigen. Daarna volgde een tijd van reorganiseren en bezuinigen en forse keuzes maken; tot op de dag van vandaag. Mieke heeft in 2012 een MBA gehaald en is afgestudeerd op het thema hoe cultureel ondernemerschap het beste vorm te geven in de cultuursector. Vanaf 2014 heeft zij alle kennis en ervaring meegenomen naar Stichting Wasko, de regionale organisatie voor Kinderopvang in de Alblasserwaard. Wasko biedt kinderopvang aan 3500 kinderen van 0-13 jaar op 29 locaties. Bij Wasko werken 266 medewerkers en 65 vrijwilligers. Wasko begeeft zich middenin de crisis in de sector kinderopvang. Door werkloosheid, wisselend overheidsbeleid en negatieve beeldvorming verkeert de sector in zwaar weer. Een uitdagend tijdperk voor een directeur bestuurder, met voor Mieke een nieuw motto: Doen is het nieuwe denken. Workshop De waarde van goed reisgezelschap Mark Deckers en Peter Ribberink Rijnbrink Groep Bonnie en Clyde over de waarde van samenwerking Mark Deckers en Peter Ribberink zijn door sommigen al eens de Bonnie en Clyde van het bibliotheekwerk genoemd. In verschillende bibliotheken hebben ze in de rol van interim-directeur en controller menig slag geslagen. De grootste slag zit volgens beide heren echter niet in het onverschrokken onderhandelen met leveranciers. Nee, de grootste slag zit in het waardevol samenwerken. Prettige bijkomstigheid is ook dat niemand daar armer van wordt. In de workshop laten zij u zien hoe je de waarde van samenwerking zelf kunt berekenen. Interessant voor elke bibliotheek die op dit gebied wel partner in crime wil worden en nog een aantal kraken wil zetten. Mark Deckers Mark Deckers werkt als strategisch adviseur voor de Rijnbrink Groep. In de afgelopen jaren adviseerde hij vele bibliotheken rondom vernieuwingen en bezuinigingen en was hij onder andere (interim-)directeur in Hengelo en Deventer. Mark publiceert met regelmaat artikelen over bibliotheekwerk. Vaak doet hij dit op zijn eigen website: Peter Ribberink Peter Ribberink werkt als controller bij de Rijnbrink Groep en adviseert directies en Raden van Toezicht van bibliotheken over financiële zaken. Peter wordt door zijn opdrachtgevers gewaardeerd vanwege zijn proactieve financiële beleid. Peter hanteert de stelling dat financiële middelen maximaal moeten kunnen worden ingezet voor de doelstelling. Financiële bakens moet je continu verzetten en niet alleen als tegenslagen zich voordoen.

7 Workshop De bevlogen reisleider Over gedrag en leiderschap Astrid Kraal Cubiss en Mirjam Wijers Rijnbrink Groep De bibliotheek wordt steeds meer een knooppunt voor kennis, contact en cultuur. Het gaat steeds vaker om het vinden van nieuwe manieren om meerwaarde te creëren. Willen bibliotheken succesvol blijven, dan zullen zij voortdurend moeten blijven leren en innoveren. Transformeren naar een netwerkorganisatie, een organisatie meer verbonden met de buitenwereld. Dat vraagt om een heel andere manier van organiseren, waarbij medewerkers hun kennis actief inzetten en naar buiten treden om samen met partners waarde te creëren voor de samenleving. Maar hoe maak je die omslag in de praktijk? Hoe kun je meer ondernemerschap en zelfsturing in de organisatie realiseren? Is leiderschap daarbij nog wel voorbehouden aan de directeur? En is niet een geheel andere wijze van leiderschap noodzakelijk? Stichting BibliotheekWerk (SBW) is, met subsidie van het Europees Sociaal Fonds, in het project Werken in de branche van de Toekomst aan de slag in vier pilots om de duurzame inzetbaarheid van bibliotheekmedewerkers te vergroten. In deze workshop worden de (voorlopige) resultaten van dit project, en in het bijzonder het pilot Nieuw leiderschap met u gedeeld. Astrid Kraal Astrid Kraal heeft een achtergrond op het gebied van verander- -en transitiemanagement en is al geruime tijd werkzaam in de bibliotheekbranche. Deze branche is voortdurend in beweging en dat maakt het werkterrein iedere dag boeiend en interessant. Na verschillende managementfuncties in de bibliotheekbranche is zij nu werkzaam bij Cubiss. Daar houdt zij zich bezig met een breed scala aan onderwerpen en thema s waarbij steeds de verandering en de medewerker binnen deze verandering een centrale plek inneemt. Astrid is projectleider van het project Werken in de Bibliotheek van de Toekomst, dat samen met het SBW en de Rijnbrinkgroep wordt vormgegeven Mirjam Wijers Mirjam Wijers is als senior adviseur verbonden aan de Rijnbrink Groep. Zij geeft momenteel onder andere uitvoering aan het pilot Nieuw Leidinggeven, binnen het Project Werken in de branche van de Toekomst door Stichting BibliotheekWerk. Mirjam adviseert en ondersteunt bibliotheken en kulturhusen over hun strategie, organisatie en exploitatievraagstukken bij ingrijpende veranderingen. Eerder was zij directeur van de Bibliotheken Tubbergen en interim-directeur van de bibliotheken Wierden, Twenterand, Dalfsen en Staphorst. Voordat zij de overstap maakte naar de bibliotheekbranche werkte zij o.a. als directeur-bestuurder bij een provinciale organisatie voor Internationale Samenwerking en als productontwikkelaar voor het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Workshop De route Uitstippelen Diana Lettink, senior adviseur Stichting BibliotheekWerk De branche is in beweging. Bibliotheken zoeken naar nieuwe wegen van dienstverlening en relaties. Ze stippelen een route uit naar een nieuwe bestemming. Medewerkers worden uitgenodigd om mee te gaan op reis. Van een ieder wordt initiatief verwacht, alleen dan kan de stip op de horizon worden bereikt. BibliotheekWerk heeft samen met een denktank bestaande uit vertegenwoordigers uit de branche een toolbox ontwikkeld met praktische instrumenten waarmee u in uw organisatie medewerkers kunt verleiden en begeleiden mee te gaan op reis. Maak in deze workshop kennis met de instrumenten om samen uw route uit te stippelen én te volgen

8 Diana Lettink Diana Lettink (1969) is senior adviseur bij het CAOP, de kennis en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Ze werkt voor diverse opdrachtgevers, waaronder Stichting BibliotheekWerk. Voor Stichting BiblioheekWerk is ze onder meer projectleider van De Branche in beweging. Diana heeft Algemene Sociale Wetenschappen in Utrecht gestudeerd en begeleidt opdrachtgevers in veranderprocessen. We bevinden ons in een snel veranderende omgeving. Succesvolle organisaties innoveren en gaan met ontwikkelingen mee. Medewerkers zijn hierin onmisbaar. Werkgever en werknemer maken samen ontwikkeling en innovatie mogelijk. Er is dan ook altijd een gezamenlijk belang in veranderprocessen te vinden. Door daar samen naar op zoek te gaan ontstaat er een win-win voor beiden. Dan wordt 1+1= 3.

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT...

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... Inhoud I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... 9 VI. ONZE DOELGROEPEN... 11 VII. ONZE KERNACTIVITEITEN...

Nadere informatie

Programmakrant. Gld.netwerkdag Cultureel Ondernemerschap. 11 oktober 2013 Buitenplaats Koningsweg, Arnhem

Programmakrant. Gld.netwerkdag Cultureel Ondernemerschap. 11 oktober 2013 Buitenplaats Koningsweg, Arnhem Programmakrant Gld.netwerkdag Cultureel Ondernemerschap 11 oktober 2013 Buitenplaats Koningsweg, Arnhem Voorwoord 1 Programma 2 Voorwoord Plenair programma 3 Deelsessies en ervaringsterras 6 Overzicht

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN

CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postadres Postbus 30435 2500 GK Den Haag Bezoekadres Nassaulaan 12 2514 JS Den Haag Cultuur-Ondernemen

Nadere informatie

Zonder kaft en ezelsoren? Bibliotheekfuncties in nieuw perspectief

Zonder kaft en ezelsoren? Bibliotheekfuncties in nieuw perspectief Zonder kaft en ezelsoren? Bibliotheekfuncties in nieuw perspectief 1 e fase Experttraject Bibliotheek van de Toekomst Gemeente Eindhoven / Openbare Bibliotheek Eindhoven PBF Innovatie Peter van Eijk Jannie

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 Inhoud Colofon... 3 Inleiding... 4 Over activiteiten, geld, uren en het meten van succes... 8 Kennis... 10 Advies... 25 bkkc werkplan 2015 / pagina

Nadere informatie

Anne-Marie Pluijm, 2014. Vruchten om te plukken? Marktverkenning kansen samenwerking bibliotheek en bedrijfsleven

Anne-Marie Pluijm, 2014. Vruchten om te plukken? Marktverkenning kansen samenwerking bibliotheek en bedrijfsleven Anne-Marie Pluijm, 2014 Vruchten om te plukken? Marktverkenning kansen samenwerking bibliotheek en bedrijfsleven Colofon In opdracht van: Uitgevoerd door: Anne-Marie Pluijm 2014 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

Inspiratiegids voor gemeenten

Inspiratiegids voor gemeenten Duurzaam werken aan ondernemerschap Inspiratiegids voor gemeenten INHOUDSOPGAVE 1 Visie... 6 2 Interne samenwerking in de praktijk... 11 3 Ontwikkeling ondernemerspleinen... 23 4 / 1 Stimuleer: Jongeren...

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties

Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties uitgave september 2013 Colofon Auteurs Kernteam de Bibliotheek op school: SIOB, Astrid van Dam Stichting Bibliotheek.nl, Jan Klerk Kunst van Lezen,

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Beter toezicht door inzicht. nvtz Academie

Beter toezicht door inzicht. nvtz Academie Beter toezicht door inzicht nvtz Academie 2014 2 Voorwoord NVTZ Academie: Bouwen aan vertrouwen! De zorg is complexer geworden en overheid en burgers zijn kritischer geworden op het functioneren van toezichthouders.

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

De onbegrensde bibliotheek

De onbegrensde bibliotheek De onbegrensde bibliotheek BIBLIOTHEEKDIRECTEUREN OVER SAMENHANG TUSSEN DIGITALE EN FYSIEKE BIBLIOTHEEK Inhoud Voorwoord Inleiding De digitale bibliotheek is een verlevendiging van de fysieke Lotte Sluyser,

Nadere informatie

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015 Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Colofon Datum: 4 november 2014 NOV Bestellen: www.nov.nl Vereniging

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden

Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden 1 inhoudsopgave voorwoord 5 deel i: vormen van regie 7 inleiding van theorie naar praktijk 9 1. Geld als vliegwiel

Nadere informatie

02 Het relatiemagazine. Barbara Baarsma. in dit nummer: In gesprek met. Beleidsstatistiek. directeur HCSS CBS viert 10 jaar

02 Het relatiemagazine. Barbara Baarsma. in dit nummer: In gesprek met. Beleidsstatistiek. directeur HCSS CBS viert 10 jaar In gesprek met Barbara Baarsma in dit nummer: Interview gesprek met met Sophie Rob de Wijk, in t Veld directeur HCSS CBS viert 10 jaar Centrum Demografische voor Beleidsstatistiek gevolgen van de economische

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 6, maart 2011 Inhoud 1. Welkom bij St@dium, het e-zine van Stade Advies.. 2 2. Cursusoverzicht eerste helft 2011 3 3. Welzijn Nieuwe Stijl

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

advies over actieve cultuurparticipatie

advies over actieve cultuurparticipatie advies over actieve cultuurparticipatie Inhoud Samenvatting 5 1. Aanleiding, adviesaanvraag en aanpak 13 2. De waarde van actieve cultuurparticipatie 23 3. Stand van zaken en probleemanalyse 33 4 Vijf

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma Welkom bij Djoj training & opleiding Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit

Nadere informatie

Partner-organisaties

Partner-organisaties Partner-organisaties Inhoud Contents Aedes Vereniging van Woningcorporaties... 3 Amarant... 5 Berenschot... 7 Birch... 9 BMC... 10 CGI... 11 D&A medical group bv... 13 De Hondsberg... 15 Elkerliek Ziekenhuis...

Nadere informatie

Kansen zien in crisistijden:

Kansen zien in crisistijden: Kansen zien in crisistijden: Een onderzoek naar de manier waarop de P60 businessclub het beste opgezet kan worden. Afstudeerscriptie HBO Bachelor Vrijetijdsmanagement Naam: Danielle Alkema Studentnummer:

Nadere informatie