Adressengids. zomer 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adressengids. zomer 2012"

Transcriptie

1 Adressengids zomer 2012

2 Inleiding

3 In het Rijksvastgoed zijn er twee fora om de samenwerking vorm te geven, namelijk: a. de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR) voor de samenwerking tussen de vastgoeddiensten van het Rijk en; b. de Interdepartementale Commissie Rijksvastgoed (ICRV) voor algemene beleidvraagstukken op het gebied van rijksvastgoed en de beleidsmatige kaders voor alle vastgoeddiensten. In de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR) werken 5 departementen samen op het gebied van aankopen, verkopen, ontwikkelen en beheren van vastgoed door het Rijk voor publieke doelen. Elke afzonderlijke vastgoeddienst van het Rijk heeft jaarlijks te maken met een groot aantal vastgoedtransacties. Door structurele samenwerking binnen de RVR zal het vastgoedbeleid van de Rijksoverheid effectiever en efficiënter worden. Het beleid van de afzonderlijke diensten kan beter op elkaar aansluiten, waardoor de overheid vaker anticiperend kan optreden op de vastgoedmarkt. De expertise van de afzonderlijke diensten zal door onderlinge uitwisseling van kennis en informatie verder toenemen. Kortom: dankzij de krachtenbundeling binnen de RVR is de overheid niet alleen de grootste speler op de Nederlandse vastgoedmarkt, maar ook een partij die slagvaardig, efficiënt en kostenbewust opereert. De 8 diensten die samenwerken in de RVR, zijn: Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (ministerie van Financiën); Dienst Landelijk Gebied (ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie); Dienst Vastgoed Defensie (ministerie van Defensie); Rijksgebouwendienst (ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties); Rijkswaterstaat (ministerie van Infrastructuur en Milieu); ProRail BV; Staatsbosbeheer; Centraal Orgaan opvang asielzoekers. De 7 beleidskernen van de ministeries die samenwerken in het ICRV zijn: ministerie van Financiën ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ministerie van Defensie ministerie van Infrastructuur en Milieu ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. ministerie van Veiligheid en Justitie ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen In deze gids vindt u een overzicht van alle naam- en adresgegevens van de decisionmakers c.q. leidinggevenden van de diverse diensten die zich bezighouden met het (rijks-)vastgoed. Het bevat alleen namen van diegenen die voor de wisselwerking tussen de diensten belangrijk zijn. Adressengids 3

4 1a Raad voor Vastgoed Rijksoverheid 6 1a.1 Agendacommissie Raad voor Vastgoed Rijksoverheid 8 1b Interdepartementale Commissie Rijksvastgoed 10 1b.1 Interdepartementale Werkgroep Rijksvastgoedbeleid 12 2 Directie Rijksvastgoed 14 3 Regionale Raden Vastgoed Rijksoverheid Regio-RVR Noordoost Regio-RVR Zuid Regio-RVR West Provincieteams/Operationele Overleggen/Deelregio s 22 4 Ministerie van Financiën - Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf Directie Vastgoed Regionale Directie Noord & Oost Regionale Directie West Regionale Directie Zuid Kenniskringen RVOB Directie Ontwikkeling 30 5 Ministerie van Defensie - Dienst Vastgoed Defensie Dienst Vastgoed Defensie Directie Noord Directie West Directie Zuid Ministerie van Defensie - DRMV 35 6 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Rijksgebouwendienst Directoraat-Generaal Rijksgebouwendienst Vestigingen Rijksgebouwendienst Atelier Rijksbouwmeester 39 7 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie - Dienst Landelijk Gebied Dienst Landelijk Gebied, Centraal Dienst Landelijk Gebied, Regio Noord Dienst Landelijk Gebied, Regio Oost Dienst Landelijk Gebied, Regio West Dienst Landelijk Gebied, Regio Zuid Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Facetdirectie Regionale Zaken Domeindirectie Natuur, Landschap en Platteland 45 8 Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Rijkswaterstaat Directeur-Generaal en Staf RWS Noord-Nederland RWS Noord-Brabant RWS Noord-Holland RWS Limburg RWS Oost-Nederland RWS Utrecht RWS Zuid-Holland RWS Zeeland RWS IJsselmeergebied 49 4 Ministerie van Financiën

5 8.11 Corporate Dienst Ruimte voor de Rivier Directoraat-Generaal Ruimte en water Directoraat-Generaal Bereikbaarheid Directoraat-Generaal Milieu en Internationale Coördinatie 51 9 ProRail B.V Centraal ProRail Milieu- en Juridisch Beheer (MJB) Regio s ProRail Staatsbosbeheer (SBB) Staatsbosbeheer (SBB) Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Bijzondere kenniscentra voor vastgoed Kenniscentrum Vastgoed - Belastingdienst Kenniscentrum Aanbestedingen Kenniscentrum Grote Steden (NICIS) PPS-gebiedsontwikkeling (VROM) PPS Deelnemingen Bouwkosten (Dienst Infrastructuur Rijkswaterstaat) Erfgoed Nationaal Groenfonds Diverse links RVR (Project)groepen Programmagroep Vastgoed Informatievoorziening Rijksoverheid Hoofden P&O overleg Kennisgids Archeologie Projectgroep Energielabel Kennisgids Kabels en Buisleidingen Werkgroep Provada Hoofden Controllers Overleg Begeleidingsgroep onderzoek Duurzaamheid Programma Cultureel Erfgoed Rijksoverheid Basisadministratie adressen en gebouwen RVR-Kadaster Handleiding bodemverontreiniging Kennisgids omgaan met monumenten van het Rijk Herziening Kennisgids 1 (Rechtmatige overheidsdaad) Herziening Kennisgids 2 (Buitengebied) Rijksdeelname bijzondere organisaties VastgoedCert (Taxatienormen en registratietaxateurs) Waarderingskamer WOZ (Normering belastinggrondslagen onroerende zaken) 75 Index 76 Adressengids 5

6 1a Raad voor Vastgoed Rijksoverheid Bij het aankopen, verkopen en beheren van het vastgoed van de rijksoverheid zijn 5 ministeries betrokken. Dat zijn achtereenvolgens de ministeries van Financiën; van Economische zaken, Landbouw en Innovatie; van Infrastructuur en Milieu; van Defensie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Samen kopen en verkopen deze departementen jaarlijks voor vele honderden miljoenen euro s aan grond en gebouwen. Daarnaast vertegenwoordigt dat vastgoed een waarde van circa 100 miljard en wordt er jaarlijks aan (bouw)werken een bedrag van bijna 6 miljard aanbesteed. Met andere woorden: de Staat is hierdoor de belangrijkste vastgoedspeler van Nederland. Om de positie van de Staat op de vastgoedmarkt verder te versterken, is in oktober 2001 de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR) opgericht. In dit orgaan werken de 5 genoemde ministeries samen. 6 Ministerie van Financiën

7 Voorzitter Secretaris-generaal Financiën Drs. R van Zwol (Richard) Postbus EE Den Haag Telefoon Leden Directeur Vastgoed en Capaciteit Centraal Orgaan opvang asielzoekers Drs. M.G. Buurman (Michel) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus ME Rijswijk Telefoon Directeur Veranderopgave Vastgoed Rijkswaterstaat Mr. J.J.T. Danhof (Jaap) Ministerie van Infrastructuur en Milieu Postbus GE Utrecht Telefoon Algemeen Directeur Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf Drs. F.W. Jongbloed (Frank) Ministerie van Financiën Postbus EE Den Haag Telefoon Mobiel Directeur Vastgoed Rijksgebouwendienst Drs. E.M. Klein Schiphorst (Eva) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus / IPC EZ Den Haag Telefoon Directeur Inkoop, Conditionering en Innovatie D. Kruik (Dimitri) ProRail BV Postbus GA Utrecht Telefoon Adjunct Directeur Staatsbosbeheer P.M. Sangers (Nel) Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie Postbus BH Driebergen Telefoon Plaatsvervangend Directeur Dienst Landelijk Gebied Mr. Drs. E. Slump (Erica) Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie Postbus LA Utrecht Telefoon Adressengids 7

8 Commandant Divisie Vastgoed en Beveiliging Dienst Vastgoed Defensie Cdre M.M.C. Spit (Madelein) Ministerie van Defensie Postbus AA Utrecht Telefoon Mobiel Directeur directie Rijksvastgoed Drs. Ir. J. van der Vaart (Koos) Ministerie van Financiën Postbus EE Den Haag Telefoon Fax Secretaris RVR en programmadirecteur Drs. P.F.M. Geelen (Paul) Ministerie van Financiën Directie Rijksvastgoed Postbus EE Den Haag Telefoon a.1 Agendacommissie Raad voor Vastgoed Rijksoverheid Voorzitter en Programmadirecteur Drs. P.F.M. Geelen (Paul) Ministerie van Financiën Directie Rijksvastgoed Postbus EE Den Haag Telefoon Drs. F.R. Bauer (Rik) Ministerie van Financiën Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf Directie Ontwikkeling Prinses Beatrixlaan 2 Postbus EZ Den Haag Telefoon Ing. F. Boersma (Feitze) Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie Princenhofpark 1 Staatsbosbeheer Postbus BH Driebergen Telefoon Ministerie van Financiën

9 E. van Dam (Eelco) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal Orgaan opvang asielzoekers Sir Winston Churchilllaan 366a Postbus ME Rijswijk Telefoon Drs. Ing. A.G. van Dien (Adri) Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie, Centrale Directie Herculeslaan 1 Postbus AA Utrecht Mobiel H.G.J.M. van Helvoort (Harrie) Ministerie van Infrastructuur en Milieu ProRail BV Moreelsepark 3 Postbus GA Utrecht Telefoon Fax Drs. R.J. van der Wal (Reinder) Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie Dienst Landelijk Gebied Herman Gorterstraat 5 Postbus LA Utrecht Telefoon Ing. K. Wingelaar (Kees) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Rijksgebouwendienst Rijnstraat 8 Postbus / IPC EZ Den Haag Telefoon Secretaris Agendacommissie A. Pronk (Bert) Ministerie van Financiën Rijksdirectie Vastgoed Postbus EE Den Haag Telefoon Mr. H. Sack (Hugo) Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat / Corporate Dienst Griffioenlaan 2 Postbus r RD Utrecht Telefoon Adressengids 9

10 1b Interdepartementale Commissie Rijksvastgoed (ICRV) De Interdepartementale Commissie Rijksvastgoed heeft drie taken: 1. strategievorming met betrekking tot Rijksvastgoed; 2. het jaarlijks vaststellen van een rijksbrede portefeuillestrategie met betrekking tot alle rijksvastgoed en advisering van de ministerraad; 3. het fungeren als opdrachtgever van de rijksbrede vastgoedontwikkelprojecten van het rijk. De ICRV heeft geen rol wat betreft de individuele rijksdiensten met vastgoed, maar wel als het om vastgoedzaken gaat die ten minste twee departementen direct of indirect aangaan. Daarnaast voert de ICRV de regie over ontwikkelprojecten in de voorfasen van het MIRT (initiatief- en verkenningsfase); dit wordt nog nader uitgewerkt. In de ICRV zijn de volgende departementen vertgenwoordigd: FIN, DEF, BZK, OCW, IenM, EL&I, VenJ. Voorzitter is de dg Ruimte en Water van IenM, Chris Kuijpers. 10 Ministerie van Financiën

11 Voorzitter Directeur-generaal Ruimte en Water Drs. C.B.F. Kuijpers (Chris) Ministerie van Infrastructuur en Milieu Telefoon Leden Directeur Cultureel Erfgoed Ir. A. P. M. Bersee (Alexander) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Telefoon Directeur-generaal Wonen, Bouwen en Integratie Drs. M. Frequin (Mark) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Telefoon Wnd. Directeur Directie Ruimte, Milieu en Vastgoedbeleid Drs E. Kwast (Bert) Ministerie van Defensie Telefoon Mobiel Plv. Directeur Regio en Ruimtelijke Economie Drs. C. Kortleve (Cees) Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Telefoon Directeur Financieringen Drs. W. Raab (Wouter) Ministerie van Financiën Telefoon Directeur Gebieden en Projecten Ministerie van Infrastructuur en Milieu Drs. Ing. D.L.M. Slangen (Donné) Telefoon Directeur Generaal Organistie en Bedrijfsvoering Rijk Dr. J.J.M. Uijlenbroek (Jaap) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Telefoon Directeur Directie Rijksvastgoed (adviserend lid) Drs. Ir. J. van der Vaart (Koos) Ministerie van Financiën Telefoon Secretaris en Programmadirecteur Drs. H.E. ten Velden (Hans) Ministerie van Financiën Telefoon Adressengids 11

12 Directeur Projectendirectie Huisvesting A. A. van Vliet (Arie) Ministerie van Veiligheid en Justitie Mobiel Secretaris - Generaal (agenda lid) Dr. R. van Zwol (Richard) Ministerie van Financiën Telefoon b.1 Interdepartementale Werkgroep Rijksvastgoedbeleid (IWR) Voorzitter en Programmadirecteur Drs. H.E. ten Velden (Hans) Ministerie van Financiën Telefoon Leden B. van den Berg (Bianca) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Telefoon Ir. J.H. Bernhard (Jaap) Ministerie van Infrastructuur en Milieu T.W. de Boer (Tjeerd) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Telefoon Mr. G. Broekhuizen (Bert) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Telefoon Ir. M.C.J. Gorgels-Timmermans (Marloes) Ministerie van Financiën Telefoon Drs. P.P. van der Kleij (Peter Paul) Ministerie van Defensie Telefoon Mobiel Drs. A.M. Kouwenhoven (Arjen) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Telefoon Mobiel Drs. M. Krauwer (Monique) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Telefoon Ministerie van Financiën

13 Secretaris IWR J. W. A. Nugteren (Jonel) Telefoon Mobiel Ir. G.J. Schoenmaker (Gerrit) Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Telefoon Agendalid Drs. M.P. Swede (Marcel) Ministerie van Financiën Telefoon E. Valk (Edwin) Ministerie van Veiligheid en Justitie Ing. H. P. Vermeer (Peter) Ministerie van Financiën Telefoon Adressengids 13

14 2 Directie Rijksvastgoed De Directie Rijksvastgoed ondersteunt binnen het ministerie van Financiën zowel de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR) als de Interdepatementale Commissie Rijksvastgoed (ICRV). De directie voert besluiten van de RVR en de ICRV uit en kan onderwerpen op de agenda van deze twee fora plaatsen. Naast de directeur en de twee kennismanagers (Vastgoed en Informatievoorziening) is de directie samengesteld uit gedetacheerden van de diensten en departementen die samenwerken in de RVR en de ICRV. Ook de twee programmadirecteuren voor de RVR respectievelijk de ICRV zijn afkomstig van andere departementen. De medewerkers van de directie vormen als het ware de brug tussen hun eigen dienst en de twee fora. Overlegstructuren op verschillende niveaus zorgen voor goede communicatie tussen de betrokken departementen en de regionale directies van de diensten. De twee voorzitters van de RVR en de ICRV zijn agendalid van elkaars wederzijdse forum. 14 Ministerie van Financiën

15 Ministerie van Financiën Directie Rijksvastgoed Korte Voorhout 7 Postbus EE Den Haag Telefoon Fax Directeur directie Rijksvastgoed Drs. Ir. J. van der Vaart (Koos) Telefoon Mobiel Programmadirecteur/ gedetacheerd vanuit de Rijksgebouwendienst Drs. P.F.M. Geelen (Paul) Telefoon Mobiel Programmadirecteur/ gestationeerd vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu Drs. H.E. ten Velden (Hans) Ministerie van Financiën Telefoon Secretaresse M.J. Schaap (Marjolijn) Telefoon Interdepartementaal Kennismanager Vastgoed Mr. R.B.H.Th. van Broeckhuysen (Ronald) Telefoon Interdepartementaal Informatiemanager Vastgoed Drs. E.H. van de Panne (Elvera) Telefoon Mobiel Gedetacheerd vanuit DVD Interdepartementaal beleidsadviseur Vastgoed Ir. G.W.O. Boissevain (Gustaaf) Telefoon Mobiel Gedetacheerd vanuit Rijkswaterstaat Interdepartementaal beleidsadviseur Vastgoed A. Pronk (Bert) Telefoon Mobiel Gedetacheerd vanuit ProRail Interdepartementaal beleidsadviseur Vastgoed P.A.L.M. de Jong MRE (Peter) Telefoon / Mobiel Gedetacheerd vanuit Dienst Landelijk Gebied Interdepartementaal beleidsadviseur Vastgoed Ir. J. W.A. Nugteren (Jonel) Telefoon Mobiel Adressengids 15

16 Gedetacheerd vanuit het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf Interdepartementaal beleidsadviseur Vastgoed R.G.M. Min RT (Rob) Telefoon Gestationeerd vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu Ir. P.W.F. Petrus (Peter) Telefoon Gedetacheerd vanuit Rijkswaterstaat Interdepartementaal adviseur Cultureel Erfgoed Ing. J.N. Kieft (Hans) Telefoon Mobiel Communicatieadvies / woordvoering Ministerie van Financiën Centrale Directie Voorlichting Communicatieadviseur P.P. Keun (Paula) Telefoon Ministerie van Financiën

17 Adressengids 17

18 3 Regionale Raden Vastgoed Rijksoverheid Transacties van vastgoed van de Rijksoverheid worden uitgevoerd in de regio door de regionale directies van de RVR-diensten. Er zijn 3 regio-rvr s ingesteld die tot taak hebben richting te geven aan regionale overlegstructuren; sturing te geven aan regionale projecten; signalering van ontwikkelingen van belang voor vastgoedbeleid en -strategie; stimulering van het benutten van kennis en ervaring van de regionale vastgoeddiensten en uitwisseling van vastgoedinformatie. In de regio-rvr wordt elke regionale vastgoeddienst vertegenwoordigd door zijn directeur, één van de directeuren fungeert als voorzitter. Ook is in elke regio een RVR-accountmanager (1 fte, danwel 2x 0,5 fte) aangewezen die de regio-rvr ondersteunt en als contactpersoon, aanjager, begeleider fungeert. 18 Ministerie van Financiën

19 3.1 Regio-RVR Noordoost Provincies Groningen, Friesland, Drenthe Overijssel, Gelderland en Flevoland (m.u.v. Almere en omgeving) Voorzitter Ir. A van Andel (Alexander) ProRail BV Moreelsepark 2 Postbus GE Utrecht Telefoon Accountmanager Noord Ing. J. Boogert (Hans) Rijkswaterstaat Regionale Dienst Noord-Nederland Zuidersingel 3 Postbus JH Leeuwarden Mobiel Accountmanager Oost M.K. Dijkstra - Steenbergen (Karin) Dienst Landelijk Gebied Regio Oost Rosendaalsestraat 64 Postbus CM Arnhem Telefoon Leden Regioraad Noordoost Drs. W. Smale (Wim) Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf Telefoon Mobiel Drs. E. Slump (Erica) (waarnemend) Dienst Landelijk Gebied Noord Telefoon Mobiel Mr. H.E. van der Voort-Cleyndert (Hester) Rijkswaterstaat Oost Nederland Telefoon Mobiel Drs. R.A.P. Paas MBA (Roger) Rijksgebouwendienst Telefoon Mobiel J. Mulder (Jan) ProRail BV Telefoon Kol. Drs. G.J. Meijerink (Gert) Dienst Vastgoed Defensie, Directie Noord Telefoon Adressengids 19

20 Ing. G. Klomp (Gerwin) Rijkswaterstaat Noord Nederland Telefoon Th. Meeuwissen (Theo) Staatsbosbeheer Telefoon Mobiel Secretariaat N. Zwier (Nicole) Rijkswaterstaat Noord Nederland Telefoon Regio-RVR Zuid Provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg Voorzitter Ir. A.P. Bouma (Andries) Dienst Landelijk Gebied Regio Zuid Professor Cobbenhagenlaan 125 Postbus BD Tilburg Telefoon Mobiel Accountmanager Zuid Ir. J.D. Kluijfhout (Hans) Dienst Landelijk Gebied Regio Zuid Prof. Cobbenhagenlaan 125 Postbus BD Tilburg Mobiel Accountmanager Zuid B.E. van Amerongen (Bas) Rijkswaterstaat Noord-Brabant Postbus MJ Den Bosch Mobiel Leden Regioraad Zuid Mr. C.J.M. Carlier (Cees) Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf Telefoon L. Bos M.Sc. (Lysander) Rijksgebouwendienst Mobiel I. Frings (Ine) ProRail BV Telefoon Ir. J.G. Robbertse (Jannita) Rijkswaterstaat Noord-Brabant Telefoon Ministerie van Financiën

21 Secretariaat C. A. M. Rooijens (Corina) Dienst Landelijk Gebied Regio Zuid Prof. Cobbenhagenlaan 125 Postbus BD Tilburg Telefoon Kol. Ir. G.C.A. van Langen (Gérard) Dienst Vastgoed Defensie, Directie Zuid Telefoon Mobiel Regio-RVR West Provincies Utrecht, Almere en omgeving Noord- en Zuid-Holland Voorzitter Mr. R.J.A.M. Quax-Daniëls (Rafaëlle) Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf Regionale Directie West Korte Voorhout 7 Postbus BJ Den Haag Telefoon Accountmanager West Rijksgebouwendienst R.W. Hamstra (Romano) Rijnstraat XP Den Haag Telefoon Mobiel Accountmanager West Vacature Dienst Vastgoed Defensie, Directie West Herculeslaan 1 Kromhout Kazerne K8 Postbus AA Utrecht Leden Regioraad West Drs. A.P. Delpeut (Fred) Rijkswaterstaat Noord-Holland Telefoon Mr.drs. T.J.A. Zijlmans (Theo) Dienst Vastgoed Defensie, Directie West Telefoon Drs. P.W. van Heun (Peter) Rijksgebouwendienst Telefoon Mobiel Ir. R.D.I. Parzer-Gloudemans (Rebecca) Dienst Landelijk Gebied Telefoon J.P. Boutkam (Janneke) ProRail BV Telefoon Adressengids 21

22 Ir. A.M. Roessen (Annemiek) Staatsbosbeheer Telefoon Secretariaat C.C. Plug (Inez) Rijksgebouwendienst Rijnstraat XP Den Haag Telefoon Provincieteams/Operationele Netwerken/Deelregio s Voor de adressen zie de respectievelijke (regionale) directies/diensten Provincieteam Noord-Brabant H. Knippels (Henk) Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf Mobiel Plaatsvervanger E. Verhoeven (Edwin) Telefoon Mobiel N. Verblakt (Nicole) Rijksgebouwendienst Telefoon Mobiel W.J.C. Kemp (Walter) Dienst Landelijk Gebied Mobiel B.E. van Amerongen (Bas) Rijkswaterstaat Noord-Brabant Telefoon Mobiel Plaatsvervanger Ing. M. van Oppenraaij (Mad) Telefoon J. Joossen (Jan) vz Dienst Vastgoed Defensie, Directie Zuid Telefoon Mobiel A. Scharpach (Adri) ProRail Telefoon Mobiel M.A. van Uden (Marcel) Provincie Noord-Brabant Telefoon P. Boel (Paul) Regioaccount DGR Telefoon Ministerie van Financiën

23 Provincieteam Limburg E. Verhoeven (Edwin) vz Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf Telefoon Mobiel Ir. C. Kes (Cees) Rijksgebouwendienst Telefoon Mobiel Vervanger R. Ligtvoet (René) Telefoon Mobiel Ing. T.A. Kraak (Theo) Dienst Landelijk Gebied Telefoon Mobiel J.A. Gijezen (Hans) Rijkswaterstaat Limburg Telefoon Mobiel B.R. Versaevel (Brian) Dienst Vastgoed Defensie, Directie Zuid Telefoon Mobiel A.J.M. Scharpach (Adri) ProRail Telefoon Provincieteam Zeeland P.C.M. van Kleef (Peter) (vz) Dienst Landelijk Gebied Telefoon Mobiel W. Goudzwaard (Wilco) Dienst Landelijk Gebied Mobiel P. van de Berge (Piet) Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf Telefoon Mobiel Vacature Rijksgebouwendienst J. van Dam (Josephine) Rijkswaterstaat Zeeland Telefoon M.T. Rijken (Mignon) Dienst Vastgoed Defensie Directie Zuid Telefoon Mobiel Adressengids 23

24 Operationeel Netwerk West P.A.L.M. de Jong MRE (Peter) Financiën, Directie Vastgoed / ProRail Telefoon / Mobiel P. Delbeek (Paul) Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf/ Directie Vastgoed Telefoon N. Smiet (Nico) Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf/ Directie Ontwikkeling Telefoon Ing. P. Gerritsen (Peter) Dienst Vastgoed Defensie Telefoon Mobiel Ing. P.J.A. de Vries (Patrick) Dienst Landelijk Gebied Telefoon Deelregio Oost L. Bos M.Sc.(Lysander) Rijksgebouwendienst Mobiel H. Wind (Hisko) Staatsbosbeheer Telefoon Ing. H.J.A. Dubelaar (Erik) Dienst Landelijk Gebied Oost Telefoon Mobiel Ing. L. van Veldhuijsen MSc. (Bart) Dienst Vastgoed Defensie, Directie Noord Telefoon Mobiel Mr. H.E. van der Voort - Cleyndert (Hester) Rijkswaterstaat Oost Nederland Telefoon Mobiel C. Visser (Cor) Rijkswaterstaat Telefoon Ministerie van Financiën

25 Deelregio Noord Ing. P.H.W. Sliep (Peter) Rijksgebouwendienst Noordoost Telefoon Mobiel Vacature Dienst Landelijk Gebied Oost Ing. L. ten Berge (Luuk) Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf Noordoost Telefoon Mobiel Ing. H. Wubs (Henk) Dienst Landelijk Gebied Noord Telefoon Mr. J. Wouda (Jelke) Rijkswaterstaat Noord Nederland Telefoon Mobiel Drs. M.H. Mudde (Rien) Dienst Vastgoed Defensie Directie Noord Telefoon Mobiel Y. IJzerman (Yolt) Staatsbosbeheer Telefoon Adressengids 25

26 4 Ministerie van Financiën - Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf is een onderdeel van het ministerie van Financiën en vertegenwoordigt de Staat als eigenaar van onroerende zaken. Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) realiseert ruimtelijke en financiële doelen door beheer, aan- en verkoop en ontwikkeling van bestaande Rijksgronden en -gebouwen. In opdracht van de departementen vertegenwoordigt het RVOB het Rijk bij complexe gebiedsontwikkelingen waar meerder rijksbelangen en functies (wonen/werken, infra en groen) samenkomen. Visie Het RVOB biedt op een doelmatige wijze alle diensten aan van een professioneel en ondernemend beheer- en ontwikkelbedrijf: het taxeert, beheert, koopt aan, verkoopt en ontwikkelt rijksvastgoed (gronden en gebouwen). Het RVOB is belangenbehartiger van het Rijk op het gebied van vastgoed en bij gebiedsontwikkelingen waar het Rijk een belangrijke grondpositie heeft of een financiële bijdrage verstrekt. Bij complexe ruimtelijke opgaven waar diverse rijksbelangen samenkomen, werkt het RVOB namens meerdere departementen samen met regionale partijen. Het RVOB is actief, betrokken en oplossingsgericht. Samen met zijn partners kan het Rijk zo slagvaardig optreden in gebiedsontwikkelingen. Het is de bedoeling dat het RVOB per 1 januari 2014 fuseert met de Rijksgebouwendienst onder de naam Rijksvastgoedbedrijf (RVB). 26 Ministerie van Financiën

1 Ministerie van Financiën

1 Ministerie van Financiën Adressengids 1 Ministerie van Financiën Inleiding In de (RVR) werken 6 departementen samen op het gebied van aankopen, verkopen, ontwikkelen en beheren van vastgoed door het Rijk voor publieke doelen.

Nadere informatie

Functie Naam Bevoegdheden Handtekening: Paraaf: Opmerkingen: Algemeen Directeur RVOB

Functie Naam Bevoegdheden Handtekening: Paraaf: Opmerkingen: Algemeen Directeur RVOB Directie: Akkoord d.d.: Algemeen Directeur RVOB Drs. F.W. Jongbloed Conform art. 3 en art. 5 lid 1. RVOB budgethouder is. Kopie van OM Besluit RVOB Bijlage 2 19042013 Pagina 1 van 43 19-4-2013 directeur

Nadere informatie

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Overzicht van contactpersonen bij: Provincie en Plusregio COA, team plaatsing Decentraal COA, contactpersonen bestuurlijke contacten COA, medewerkers helpdesk, ambtelijke contacten en servicelijn Ministerie

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

Bijlage 1 Tabellen BRTN 2008-2013

Bijlage 1 Tabellen BRTN 2008-2013 Bijlagen Bijlage 1 Tabellen BRTN 2008-2013 Tabel 1 Te besteden uren in 2013 Provincies % verdeel-sleutel Vergoeding provincie aan SRN Totaal uren per provincie voor provinciaal netwerk voor landelijke

Nadere informatie

ing. R.R. Hagen MPA, René MPA 1996 Werkgever Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager

ing. R.R. Hagen MPA, René MPA 1996 Werkgever Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager ing. R.R. Hagen MPA, René Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager Q.A.J.M. van Hal MPA, Quintus Q. van Hal Holding B.V. Consultancy & Interim

Nadere informatie

8. Jaarcijfers 2013. Staat van baten en lasten 2013. Alle bedragen zijn vermeld in eenheden van 1.000 euro. 31-12 - 2013 31-12 - 2012

8. Jaarcijfers 2013. Staat van baten en lasten 2013. Alle bedragen zijn vermeld in eenheden van 1.000 euro. 31-12 - 2013 31-12 - 2012 8. Jaarcijfers 2013 Staat van baten en lasten 2013 Alle bedragen zijn vermeld in eenheden van 1.000 euro. 31-12 - 2013 31-12 - 2012 Baten Opbrengst moederdepartement 2.270.042 2.230.363 Opbrengst overige

Nadere informatie

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking Werken in de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een beperking Wat staat er in dit boekje? Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4-5 Waarom dit boekje? Wat is de Sociale Werkvoorziening? Voor

Nadere informatie

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, 1 december 2015

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, 1 december 2015 Griffie Griffier Luuk van Luijk Provinciesecretaris/ Algemeen directeur Jan Herman de Baas (a.i.) Concern Control Eenheid Audit en Advies Jacques van Kempen Directie Ruimte en Mobiliteit Gemma Smid-Marsman

Nadere informatie

Rijksvastgoed Lelystad (onder voorbehoud)

Rijksvastgoed Lelystad (onder voorbehoud) Rijksvastgoed Lelystad (onder voorbehoud) AANLEIDING (1) Kabinetsbesluit 2011: concentratie van Rijkskantorenlocaties in select aantal plaatsen Aanleiding: - taakstellende besparing betreffende Rijkshuisvesting

Nadere informatie

I. Regionale inspecties

I. Regionale inspecties Adressen van regionale inspecties voor de gezondheidszorg, Ministerie van VWS en van regionale patiëntenorganisaties. I. Regionale inspecties Werkgebied Noordoost (Overijssel, Groningen, Gelderland, Friesland,

Nadere informatie

Provincie Groningen. Provincie Friesland

Provincie Groningen. Provincie Friesland Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN Provincie Groningen Winschoten NS Station bij de bushaltes Stationsweg 22 9671 AN Winschoten Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934

Nadere informatie

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, 1 april 2015

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, 1 april 2015 Griffie Griffier Luuk van Luijk Provinciesecretaris/ Algemeen directeur Jan Herman de Baas (a.i.) Concern Control Leny Werkhoven-Verheij Eenheid Audit en Advies Jacques van Kempen Directie Ruimte en Mobiliteit

Nadere informatie

Rijksvastgoed en beleidsopgaven in Flevoland Een provinciale uitwerking van de RVPS

Rijksvastgoed en beleidsopgaven in Flevoland Een provinciale uitwerking van de RVPS Rijksvastgoed en beleidsopgaven in Flevoland Een provinciale uitwerking van de RVPS Landelijke vastgoeddag 2 oktober 2014 Rijksvastgoedbedrijf Directie Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement Afdeling

Nadere informatie

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, 1 juni 2016

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, 1 juni 2016 Griffie Griffier Luuk van Luijk Provinciesecretaris/ Algemeen directeur Jan Herman de Baas Concern Control Eenheid Audit en Advies Jacques van Kempen Directie Ruimte en Mobiliteit Gemma Smid-Marsman Directie

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies BESTUURSOVEREENKOMST GROND EZ Provincies September 2013 BESTUURSOVEREENKOMST GROND Ondergetekenden: A. de staatssecretaris van Economische Zaken B. de gedeputeerden Vitaal Platteland van alle provincies

Nadere informatie

Samenvatting. 2 Jaarverslag 2012 Raad voor Vastgoed Rijksoverheid

Samenvatting. 2 Jaarverslag 2012 Raad voor Vastgoed Rijksoverheid Jaarverslag RVR 2012 Samenvatting De Ministerraad heeft in november 2011 besloten tot de oprichting van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) per uiterlijk 1 januari 2014 (met op termijn aansluiting van relevante

Nadere informatie

Opstaplocaties en vertrektijden

Opstaplocaties en vertrektijden Provincie Groningen Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN VERTREKTIJD: 08.15 UUR Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934 EA Delfzijl VERTREKTIJD: 07.45 UUR Winschoten NS Station

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Melding Gebruik rijkswaterstaatwerken Inbrengen of onttrekken van water aan rijkswater

Melding Gebruik rijkswaterstaatwerken Inbrengen of onttrekken van water aan rijkswater Melding Gebruik rijkswaterstaatwerken Inbrengen of onttrekken van water aan rijkswater Melding 2 van 6 Introductie Inleiding Met dit formulier kunt u een melding doen voor: - het gebruik van rijkswaterstaatswerken

Nadere informatie

Samenvatting. het rijksvastgoedbezit én voldoende waarborgen van de ministeries voor het periodieke besluit om vastgoed aan te houden of af te stoten.

Samenvatting. het rijksvastgoedbezit én voldoende waarborgen van de ministeries voor het periodieke besluit om vastgoed aan te houden of af te stoten. Jaarverslag RVR over 2013 en 2014 Samenvatting Het jaarverslag van de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR) over de jaren 2013 en 2014 is deze keer gecombineerd, mede met het oog op een integraal overzicht

Nadere informatie

REFERENTIELIJST INTERIM-OPDRACHTEN. Sectorhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling Hoofd P&O BRAVO. Directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling

REFERENTIELIJST INTERIM-OPDRACHTEN. Sectorhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling Hoofd P&O BRAVO. Directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling REFERENTIELIJST INTERIM-OPDRACHTEN Brandweer Utrecht Leidsche Rijn Hoofd Repressie Stichting Rechtsbijstand Den Haag Gemeente Almere Hoofd Wonen Strategisch Beleidsadviseur Uitgifte Teamleider Projectmanagementbureau

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014. Staat van baten en lasten 2014. Alle bedragen zijn vermeld in eenheden van 1.000 euro. 31-12-2014 31-12-2013

Jaarcijfers 2014. Staat van baten en lasten 2014. Alle bedragen zijn vermeld in eenheden van 1.000 euro. 31-12-2014 31-12-2013 9 Jaarcijfers 2014 Staat van baten en lasten 2014 Alle bedragen zijn vermeld in eenheden van 1.000 euro. 31-12-2014 31-12-2013 Baten Opbrengst moederdepartement 2.182.386 2.270.042 Opbrengst overige departementen

Nadere informatie

MAASTRICHT. 2. Limburg. 1. Limburg. Maastricht. 4. Limburg. 3. Limburg. 1. De provincie Limburg 2. Limburg en hoofdstad. 3. De hoofdstad Maastricht

MAASTRICHT. 2. Limburg. 1. Limburg. Maastricht. 4. Limburg. 3. Limburg. 1. De provincie Limburg 2. Limburg en hoofdstad. 3. De hoofdstad Maastricht 1. Limburg 2. Limburg Maastricht 1. De provincie Limburg 2. Limburg en hoofdstad 3. De hoofdstad Maastricht 1. De provincie Limburg 2. Limburg en hoofdstad 3. De hoofdstad Maastricht 3. Limburg 4. Limburg

Nadere informatie

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, januari 2015

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, januari 2015 Griffie Griffier Luuk van Luijk Provinciesecretaris/ Algemeen directeur José Hilgersom Eenheid Audit en Advies Jacques van Kempen Directie Ruimte en Mobiliteit Gemma Smid-Marsman Directie Leefomgeving

Nadere informatie

Bijlage 7 Overzicht vacatures. Vacatureruimte na definitieve plaatsing directie B&U. Staf. AO11 Secretaris clusterdirecteur 1,00. sector B&U Strategie

Bijlage 7 Overzicht vacatures. Vacatureruimte na definitieve plaatsing directie B&U. Staf. AO11 Secretaris clusterdirecteur 1,00. sector B&U Strategie Vacatureruimte na definitieve plaatsing directie B&U Staf taakgebied AO11 Secretaris clusterdirecteur 1,00 sector B&U Strategie taakgebied BJ11 Beleidsadviseur C 0,90 BJ13 Beleidsadviseur A 0,50 BF10 Medewerker

Nadere informatie

Duurzame energie. Leveranciersdag Rijk 27 november 2015. Piet Glas

Duurzame energie. Leveranciersdag Rijk 27 november 2015. Piet Glas Duurzame energie Leveranciersdag Rijk 27 november 2015 Piet Glas P.Glas@mindef.nl Categoriemanager Energie Frans van Beek frans.beek@minbzk.nl BZK - DG Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Opzet workshop 1.

Nadere informatie

Vaststelling aantal stemmen in gemeente

Vaststelling aantal stemmen in gemeente Model N 11 Vaststelling aantal stemmen in gemeente Met dit formulier stelt de burgemeester de uitkomst vast voor zijn gemeente. 1. Verkiezing Het gaat om de kandidaten voor de verkiezing van: het algemeen

Nadere informatie

Werken aan rijksvastgoed

Werken aan rijksvastgoed Werken aan rijksvastgoed Inhoud Voorwoord 3 Raad voor Vastgoed Rijksoverheid 4 Centraal Orgaan opvang asielzoekers 6 Dienst Landelijk Gebied 8 Dienst Vastgoed Defensie 10 Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

Nadere informatie

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg 249 1432 AV 0297-346660 Alkmaar Laat 90 1811 EK 072-5129059 Almelo Grotestraat 36 7607 CP 06-53878562 Almere (warenhuis) Washingtonstraat 45

Nadere informatie

1 Elmer Bijma 2 Eddy de Boer 3 Sjoerd Brandt 4 Kor Broers 5 Gijs van Dam 6 Ben van Oeveren 7 Jorrit Jongbloed 8 Joost Koelen 9 Daniel Nagel

1 Elmer Bijma 2 Eddy de Boer 3 Sjoerd Brandt 4 Kor Broers 5 Gijs van Dam 6 Ben van Oeveren 7 Jorrit Jongbloed 8 Joost Koelen 9 Daniel Nagel 1 Elmer Bijma 1 : 49.47 2 : 47.89 3 : 46.52 4 : 47.65 5 : 47.15 6 : 42.67 7 : 40.51 8 : 47.86 9 : 49.13 10 : 46.19 11 : 48.02 12 : 48.83 13 : 51.49 14 : 49.90 15 : 46.42 16 : 44.63 17 : 45.30 18 : 46.28

Nadere informatie

De HoofddWctie 'n de Waterstaat. Organisatie. tak,en adressen. Uitgavejanuari 1994

De HoofddWctie 'n de Waterstaat. Organisatie. tak,en adressen. Uitgavejanuari 1994 4Y De HoofddWctie 'n de Waterstaat Organisatie. tak,en adressen Uitgavejanuari 1994 De Hoofddirectie van de Watérstaat Organisatie, taken en adressen Deze brochure maakt u wegwijs in de organisatie van

Nadere informatie

LVC3 Expertise Taakgroep Mytyl-tyltyl

LVC3 Expertise Taakgroep Mytyl-tyltyl Mytylschool Eindhoven Brin nummer: 16SO Toledolaan 4 5629 CC EINDHOVEN Toledolaan 4 5629 CC EINDHOVEN Theo Goossens (040) 241 81 81 t.goossens@ssoe.nl Emiliusschool Tyltyl Brin nummer: 01PA Nieuwstraat

Nadere informatie

Basis BHV met e-learning

Basis BHV met e-learning Basis BHV met e-learning De Blended learning basis BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur 1070449 1070450 1074639 1074640 1074641 1074642 1074643 1074644 1074645 1070444 1074631 1074632 1074633

Nadere informatie

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland LEDEN LEDENRAAD Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden Woonplaats Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland Mw. M.J.T. den Besten-Blom Harderwijk Gelderland Mw. E. Bette

Nadere informatie

Participantenlijst onderzoek Armoede in Nederland 2008 Versie 26-06-08 PKN Kleine kerken Bisdommen

Participantenlijst onderzoek Armoede in Nederland 2008 Versie 26-06-08 PKN Kleine kerken Bisdommen Participantenlijst onderzoek Armoede in Nederland 2008 Versie 26-06-08 PKN Kleine kerken Bisdommen Onderzoeker Armoede onderzoek: Olaf Crutzen Klaverstraat 60 5025 MD Tilburg 06-15052081 e-mail: olafcrutzen@hotmail.com

Nadere informatie

Maatschappelijke meerwaarde met publiek vastgoed!

Maatschappelijke meerwaarde met publiek vastgoed! Brochure Rijksvastgoedportefeuillestrategie Maatschappelijke meerwaarde met publiek vastgoed! In opdracht van de Interdepartementale Commissie Rijksvastgoed Contact: postbus.rvb.rijksvastgoedplan@rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013 5 610 Hoofdstuk 5 5. Het bestuur van de provincie wordt gevormd door een algemeen bestuur (Provinciale Staten) en een dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten). De ambtelijke organisatie bestaat uit de Directie

Nadere informatie

UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012

UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012 UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012 Op: donderdag 12 april 2012 in Utrecht Graag nodigen wij u uit voor de eerste Stadsingenieurs G23 Netwerkdag in Utrecht. Deze dag staat vooral in het teken om

Nadere informatie

LEI NO. 4 SEP i:i. iixih-lhil'l-'i'i-li-'li-'li'-l-ll INGEK.

LEI NO. 4 SEP i:i. iixih-lhil'l-'i'i-li-'li-'li'-l-ll INGEK. WATE NO. 11 I 2012.18187 LEI INGEK. 4 SEP i:i > Retouradres Postbus 90653 2509 LR Den Haag Waterschap Peel en Maasvallei De weledelgestrenge heer mr. A.M.G. Gresel Postbus 3390 5902 PJ Venlo iixih-lhil'l-'i'i-li-'li-'li'-l-ll

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2003 VAN DE RAAD VOOR VASTGOED RIJKSOVERHEID

JAARVERSLAG 2003 VAN DE RAAD VOOR VASTGOED RIJKSOVERHEID JAARVERSLAG 2003 VAN DE RAAD VOOR VASTGOED RIJKSOVERHEID 1. Inleiding De Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR) bestaat inmiddels tweeënhalf jaar. De Raad bundelt de krachten van vijf overheidsdiensten

Nadere informatie

GGN Holding N.V. Tevens handelend onder de naam GGN Incasso B.V. en GGN Support B.V. Stationsplein 50 5211 AP 's-hertogenbosch Nederland

GGN Holding N.V. Tevens handelend onder de naam GGN Incasso B.V. en GGN Support B.V. Stationsplein 50 5211 AP 's-hertogenbosch Nederland Certificaat INFORMATIEBEVEILIGINGSSYSTEEM - ISO/IEC 27001:2005 Hierbij verklaren wij dat: GGN Holding N.V. Tevens handelend onder de naam GGN Incasso B.V. en GGN Support B.V. Certificaatnummer: ISC 080

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Deze inschrijving valt onder beheer van Gooi-, Eem- en Flevoland Pagina 1 (van 5) Rechtspersoon RSIN 001379860 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire naam Statutaire zetel Almere Datum akte van oprichting

Nadere informatie

Kruidvat Kerstmarktactie Opstapplaatsen en -tijden

Kruidvat Kerstmarktactie Opstapplaatsen en -tijden Provincie Drenthe Er zijn helaas geen opstpplaatsen (meer) beschikbaar in deze provincie Provincie Flevoland Er zijn helaas geen opstpplaatsen (meer) beschikbaar in deze provincie Provincie Friesland Drachten

Nadere informatie

Voorsprong door gebundelde kennis

Voorsprong door gebundelde kennis Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Voorsprong door gebundelde kennis samenwerking bij complexe mobiliteitsprojecten Altijd een oplossing verder Een opdrachtgever met raad en daad bijstaan betekent meer

Nadere informatie

Startlijst NK Vrije renners 2017 Nijeveen

Startlijst NK Vrije renners 2017 Nijeveen 1 Mike Vliek/Vriezenveen H1 09:31 2 Armando van Bruggen/Purmerend H1 09:32 3 Luc Essink/Almere H1 09:33 4 Jeroen van Dijk/Zwolle H1 09:34 5 Ardjan van der Linden/Eindhoven H1 09:35 6 Christiaan Riemens/Maastricht

Nadere informatie

Controle en toezicht op kwaliteit en beheer van collectieve leidingwaterinstallaties

Controle en toezicht op kwaliteit en beheer van collectieve leidingwaterinstallaties Controle en toezicht op kwaliteit en beheer van collectieve leidingwaterinstallaties Bent u eigenaar of beheerder van een leidingwaterinstallatie of bent u verbruiker (klant) van het waterbedrijf? Dan

Nadere informatie

Datum Wedstrijd Plaats 17 en 18 januari Abdijcross / NK Cross Kerkrade 01 februari Mastboscross Breda 14 en 15 februari NK Indoor masters / meerkamp

Datum Wedstrijd Plaats 17 en 18 januari Abdijcross / NK Cross Kerkrade 01 februari Mastboscross Breda 14 en 15 februari NK Indoor masters / meerkamp Datum Wedstrijd Plaats 17 en 18 januari Abdijcross / NK Cross Kerkrade 01 februari Mastboscross Breda 14 en 15 februari NK Indoor masters / meerkamp Apeldoorn (Omnisport) 21 en 22 februari NK Indoor senioren

Nadere informatie

Groningen. Drenthe. Gecertificeerde trainers Natuursprong

Groningen. Drenthe. Gecertificeerde trainers Natuursprong Gecertificeerde trainers Natuursprong Groningen Buro Metis Cratos Jilco Venema Tolwei 13 9271HK De Westereen 0511-702644 jilcovenema@msn.com WWW.burometiscratos.nl Natuurlijk in beweging Elizabeth Binsbergen

Nadere informatie

Profielschets. Vastgoedbeheerder. Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Profielschets. Vastgoedbeheerder. Centraal Orgaan opvang asielzoekers Profielschets Vastgoedbeheerder Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Centraal Orgaan opvang asielzoekers Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan Vos

Nadere informatie

Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003

Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003 Vrouwen in politiek en openbaar bestuur Voortgangsrapportage 2003 1. Inleiding Voor u ligt de elfde rapportage Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Sinds 1993 worden de streefcijfers en ontwikkelingen

Nadere informatie

Profielschets. Manager Realisatie. Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Profielschets. Manager Realisatie. Centraal Orgaan opvang asielzoekers Profielschets Manager Realisatie Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Datum: December 2015 Opdrachtgever: Centraal Orgaan opvang asielzoekers Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan

Nadere informatie

Uitslagen Oude Zakken Race

Uitslagen Oude Zakken Race Uitslagen Oude Zakken Race 15-09-2013 1. Jaap Tholen 0 3 0 3 2. Johan Slot 3 0 3 6 3. Peter van Peperstraten 5,7 8 5,7 19,4 4. Ruud Welmers 8 5,7 10 23,7 1. Michel Notebaart & Cor Groothuis 0 5,7 0 5,7

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Bestuurders van een combinatie van een personenauto of bestelauto met aanhangwagen beschikken niet altijd over

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40 informatie@axioma.nl www.axioma.nl

Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40 informatie@axioma.nl www.axioma.nl Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40 informatie@axioma.nl www.axioma.nl Beklijf P/a muzyq - ruimte 4.06 Atlantisplein 1 1093 NE Amsterdam 06 11390997 info@beklijf.nu

Nadere informatie

zorg voor het beheer, de ingebruikgeving en vervreemding van onroerende zaken van de Staat;

zorg voor het beheer, de ingebruikgeving en vervreemding van onroerende zaken van de Staat; Bijlage 1 Organisatie en taken van de dienst Domeinen Dienst Domeinen De dienst Domeinen heeft de volgende hoofdtaken: het privaatrechtelijk beheer en -voor zover dat niet berust bij andere departementen-

Nadere informatie

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Instituut Wat Wanneer Tijdstip Locatie Adres / Opmerkingen Tel.nr: Avans Open dag 02-11-2013 10.00 15.00 Breda Hogeschoollaan 1, 4818CR 076-52

Nadere informatie

J. Korf. manager verkoop: manager aftersales: manager financiën: manager marketing: manager occasions/remarketing: manager personeel en organisatie:

J. Korf. manager verkoop: manager aftersales: manager financiën: manager marketing: manager occasions/remarketing: manager personeel en organisatie: Koops Furness (1/5) directie: manager verkoop: manager aftersales: manager financiën: manager marketing: manager occasions/remarketing: manager personeel en organisatie: A.H. de Koning J. Korf J. Korf

Nadere informatie

IPO Algemene Vergadering. IPO Bestuur

IPO Algemene Vergadering. IPO Bestuur Overzicht bestuurlijke adviescommissies/ portefeuillehoudersoverleg per 1 maart 2017 IPO Algemene Vergadering mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten (Ov) mr. H.M. Meijdam (IPO-bureau) IPO Bestuur mevrouw

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

Samenwerkingsmogelijkheden met Defensie

Samenwerkingsmogelijkheden met Defensie Samenwerkingsmogelijkheden met Defensie Eerstaanwezend Ingenieur Directeur DVD Noord Kolonel Jos Overman 1 Besturingssysteem Defensie Bestuursstaf (inb CDS) Operationele Commando s Commando Dienstencentra

Nadere informatie

IPO Algemene Vergadering. IPO Bestuur

IPO Algemene Vergadering. IPO Bestuur Overzicht bestuurlijke adviescommissies per 1 september 2015 IPO Algemene Vergadering Algemeen directeur IPO-bureau Henry Meijdam IPO Bestuur Voorzitter Ank Bijleveld-Schouten Algemeen directeur IPO-bureau

Nadere informatie

NOORD. Vestiging Zwolle. Doorkiesnummer: Faxnummer: Datum: 17juli2014 Referentie: 2014.0168.PB,bc 088-88866 34. Betreft:

NOORD. Vestiging Zwolle. Doorkiesnummer: Faxnummer: Datum: 17juli2014 Referentie: 2014.0168.PB,bc 088-88866 34. Betreft: NOORD Land- en Tuinbouw Organisatie Noord Vestiging Zwolle Doorkiesnummer: Faxnummer: 088-888 66 66 088-88866 34 Datum: 17juli2014 Referentie: 2014.0168.PB,bc Betreft: Nieuwe taakverdeling LTO Noord Beste

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat pb. 9500 2300 AB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2015 HOVO-Nederland Jaarverslag 2015 De vereniging HOVO Nederland vierde dit jaar

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2010

Vastgoedbericht november 2010 21 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2010

Vastgoedbericht december 2010 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

Martin Wijtman van harte gefeliciteerd met de eerste prijs in Fondclub de Marathonvliegers

Martin Wijtman van harte gefeliciteerd met de eerste prijs in Fondclub de Marathonvliegers Fondclub de Marathonvliegers... Uitslag van de ZLU vlucht uit MARSEILLE Coördinaten: +430605.00 +055325.00 D.D. 18 juli 2014 in verenigingsconcours : 191 duiven. De duiven werden op 18 juli 2014 om 06.45.00

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

Bestuur van de VGVZ. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Postbus 95500 1090 HM Amsterdam tel. 0205992978 (w)

Bestuur van de VGVZ. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Postbus 95500 1090 HM Amsterdam tel. 0205992978 (w) GEGEVENS BESTUUR VGVZ EN DE RADEN Om onderstaande lijst ook up-to-date te kunnen houden willen wij alle werkveldraden en sectoren vragen ons te berichten als er wijzigingen plaatsvinden. Dit kan via info@vgvz.nl.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

03DEC Rijksvastgoedbedrijf. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Datum

03DEC Rijksvastgoedbedrijf. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Datum Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 669, 2500 80 Den Haag Rijksvastgoedbedrijf Bureau DG Korte voorhout 7 25 CW Den Haag Postbus 669 2500

Nadere informatie

OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. reg.nr.: procesverantw. ciass.nr.

OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. reg.nr.: procesverantw. ciass.nr. OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 90520 2509 LM Den Haag Regionaal Archief Nijmegen t.a.v. gemeente archivaris dhr.

Nadere informatie

De indicatie voor de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een arbeidshandicap

De indicatie voor de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een arbeidshandicap De indicatie voor de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een arbeidshandicap Werken in de Sociale Werkvoorziening Voor mensen met een beperking is een gewone baan soms niet mogelijk. Misschien

Nadere informatie

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Voortgang oprichting Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC) Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U200901861

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2010

Vastgoedbericht juni 2010 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Amsterdamse voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Postbus 90116 4800 RA BREDA Azusa

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van Besluit van houdende aanwijzing van zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten) Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2012, nr., Gelet

Nadere informatie

Gecertificeerde projectmanagers (stand van zaken 2 juli 2014)

Gecertificeerde projectmanagers (stand van zaken 2 juli 2014) Gecertificeerde projectmanagers (stand van zaken 2 juli 2014) Nb: elk heeft een geldigheidsduur van 2 jaar! TOP 1 201102066 Drs. Ronald Nomes 201102063 Ing. Jan A.H. Mulder 201102064 Ir. Remco M. Hoeboer

Nadere informatie

DISTRICT VOORJAARSCOMPETITIE TV HET VENNEWATER 2015 TEAMINDELING. Vrijdag (aanvang tussen 09.00-10.00 uur) 7/6

DISTRICT VOORJAARSCOMPETITIE TV HET VENNEWATER 2015 TEAMINDELING. Vrijdag (aanvang tussen 09.00-10.00 uur) 7/6 TEAMINDELING Dubbel 17+ (laagste klasse: 2 e ) Vrijdag (aanvang tussen 09.00-10.00 uur) 1410 Dubbel 17+ (laagste klasse: 2 e ) 1409 Marianne van Vliet (072-5331597) Ilonka Groenewegen Yvonne van den Burg

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Regionale Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 21 december 2006 DRZ. 2007/256 30 januari 2007

Nadere informatie

Persoonlijk Baan Records 18 meter Hout / Barebow Nummer: Naam: Datum: Score: Gem: 1 Brett Sutcliffe ,50 2 Jan de Goede

Persoonlijk Baan Records 18 meter Hout / Barebow Nummer: Naam: Datum: Score: Gem: 1 Brett Sutcliffe ,50 2 Jan de Goede Persoonlijk Baan Records 18 meter Hout / Barebow 1 Brett Sutcliffe 09-12-15 255 8,50 2 Jan de Goede 23-03-14 239 7,97 3 Edmee Boerrigter 24-10-15 223 7,43 4 Jan van der Meulen 22-04-12 216 7,20 5 Roy Faas

Nadere informatie

Bestellen, versturen en betalen via Greetz.nl en Post NL bezorgd de kaart op het aangegeven adres.

Bestellen, versturen en betalen via Greetz.nl en Post NL bezorgd de kaart op het aangegeven adres. Bestellen, versturen en betalen via Greetz.nl en Post NL bezorgd de kaart op het aangegeven adres. Je kunt via internet een Valentijnskaart bestellen, versturen en betalen. Deze kaart wordt gewoon met

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT. Diensten

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT. Diensten AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

Lijst adviesbureaus TX-Keur (in alfabetische volgorde) Laatst bijgewerkt: 2 november 2006

Lijst adviesbureaus TX-Keur (in alfabetische volgorde) Laatst bijgewerkt: 2 november 2006 Lijst adviesbureaus TX-Keur (in alfabetische volgorde) Laatst bijgewerkt: 2 november 2006 Adviesburo ABC (voor TX-Keurbegeleiding, incl. opleidingen) Mevr.Y.Botterhuis-Gloudie Telemannstraat 5 2901 EV

Nadere informatie

Verlenging en wijziging Samenwerkingsovereenkomst duurzame Warmte en Koude Zuid-Holland

Verlenging en wijziging Samenwerkingsovereenkomst duurzame Warmte en Koude Zuid-Holland Verlenging en wijziging Samenwerkingsovereenkomst duurzame Warmte en Koude Zuid-Holland De ondergetekenden, 1. Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling, gevestigd te Arnhem, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Profielschets. Vastgoedontwikkelaar. Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Profielschets. Vastgoedontwikkelaar. Centraal Orgaan opvang asielzoekers Profielschets Vastgoedontwikkelaar Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Centraal Orgaan opvang asielzoekers Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan

Nadere informatie

Lijst 13 Nederland Lokaal

Lijst 13 Nederland Lokaal Lijst 13 Nederland Lokaal Nederland Lokaal heeft in alle kieskringen een kandidatenlijst ingediend. De rangschikking van kandidaten wisselen per kieskring. Dit betekent dat deze partij in heel Nederland

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken

Aanhangwagens en caravans trekken Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B en BE? Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van

Nadere informatie

Ploegers Ploegers Ploegers

Ploegers Ploegers Ploegers Ploegers 2009-2010 Secretaris: Cor van der Eerden Bestuursleden: Reggie van Genuchten, Robert van Kemenade, Maarten Termeer Ordecommissarissen: André van Abeelen en Harrie Raaimakers Het Gevolg: Henk Keijsers,

Nadere informatie

Instelbesluit Coördinatiegroep Verrekenprijzen

Instelbesluit Coördinatiegroep Verrekenprijzen Instelbesluit Coördinatiegroep Verrekenprijzen Besluit / beleidsregel, 11-08-2004 Instelbesluit Coördinatiegroep Verrekenprijzen Directoraat-Generaal Belastingdienst Team ondernemingen Besluit van 11 augustus

Nadere informatie

Naar een nieuwe inkoopstrategie

Naar een nieuwe inkoopstrategie Naar een nieuwe inkoopstrategie Rijksleveranciersdag 29 november 2013 Mark Bressers Coen Schreiner Professioneel Inkopen door het Rijk Publieke waarden Maatschappelijke impact Rijksinkoop Ca 10 miljard

Nadere informatie

Behoort bij punt 4 van de agenda van de 239 ste vergadering van het bestuur d.d. 21 januari 2010

Behoort bij punt 4 van de agenda van de 239 ste vergadering van het bestuur d.d. 21 januari 2010 Behoort bij punt 4 van de agenda van de 239 ste vergadering van het bestuur d.d. 21 BESTUUR PRODUCTSCHAP MVO ZITTINGSPERIODE 2010-2011 OLIEFABRICAGE, OLIERAFFINADERIJ, SPIJSOLIE- EN HARDINGSINDUSTRIE Vereniging

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

Fondclub de Marathonvliegers... Uitslag van de vlucht uit ST VINCENT ZLU Coördinaten: +434002.00-011711.00 D.D. 080716 in verenigingsconcours : 239

Fondclub de Marathonvliegers... Uitslag van de vlucht uit ST VINCENT ZLU Coördinaten: +434002.00-011711.00 D.D. 080716 in verenigingsconcours : 239 Fondclub de Marathonvliegers... Uitslag van de vlucht uit ST VINCENT ZLU Coördinaten: +434002.00-011711.00 D.D. 080716 in verenigingsconcours : 239 duiven. De duiven werden op 080716 om 07.15.00 gelost....

Nadere informatie