Adressengids. zomer 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adressengids. zomer 2012"

Transcriptie

1 Adressengids zomer 2012

2 Inleiding

3 In het Rijksvastgoed zijn er twee fora om de samenwerking vorm te geven, namelijk: a. de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR) voor de samenwerking tussen de vastgoeddiensten van het Rijk en; b. de Interdepartementale Commissie Rijksvastgoed (ICRV) voor algemene beleidvraagstukken op het gebied van rijksvastgoed en de beleidsmatige kaders voor alle vastgoeddiensten. In de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR) werken 5 departementen samen op het gebied van aankopen, verkopen, ontwikkelen en beheren van vastgoed door het Rijk voor publieke doelen. Elke afzonderlijke vastgoeddienst van het Rijk heeft jaarlijks te maken met een groot aantal vastgoedtransacties. Door structurele samenwerking binnen de RVR zal het vastgoedbeleid van de Rijksoverheid effectiever en efficiënter worden. Het beleid van de afzonderlijke diensten kan beter op elkaar aansluiten, waardoor de overheid vaker anticiperend kan optreden op de vastgoedmarkt. De expertise van de afzonderlijke diensten zal door onderlinge uitwisseling van kennis en informatie verder toenemen. Kortom: dankzij de krachtenbundeling binnen de RVR is de overheid niet alleen de grootste speler op de Nederlandse vastgoedmarkt, maar ook een partij die slagvaardig, efficiënt en kostenbewust opereert. De 8 diensten die samenwerken in de RVR, zijn: Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (ministerie van Financiën); Dienst Landelijk Gebied (ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie); Dienst Vastgoed Defensie (ministerie van Defensie); Rijksgebouwendienst (ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties); Rijkswaterstaat (ministerie van Infrastructuur en Milieu); ProRail BV; Staatsbosbeheer; Centraal Orgaan opvang asielzoekers. De 7 beleidskernen van de ministeries die samenwerken in het ICRV zijn: ministerie van Financiën ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ministerie van Defensie ministerie van Infrastructuur en Milieu ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. ministerie van Veiligheid en Justitie ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen In deze gids vindt u een overzicht van alle naam- en adresgegevens van de decisionmakers c.q. leidinggevenden van de diverse diensten die zich bezighouden met het (rijks-)vastgoed. Het bevat alleen namen van diegenen die voor de wisselwerking tussen de diensten belangrijk zijn. Adressengids 3

4 1a Raad voor Vastgoed Rijksoverheid 6 1a.1 Agendacommissie Raad voor Vastgoed Rijksoverheid 8 1b Interdepartementale Commissie Rijksvastgoed 10 1b.1 Interdepartementale Werkgroep Rijksvastgoedbeleid 12 2 Directie Rijksvastgoed 14 3 Regionale Raden Vastgoed Rijksoverheid Regio-RVR Noordoost Regio-RVR Zuid Regio-RVR West Provincieteams/Operationele Overleggen/Deelregio s 22 4 Ministerie van Financiën - Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf Directie Vastgoed Regionale Directie Noord & Oost Regionale Directie West Regionale Directie Zuid Kenniskringen RVOB Directie Ontwikkeling 30 5 Ministerie van Defensie - Dienst Vastgoed Defensie Dienst Vastgoed Defensie Directie Noord Directie West Directie Zuid Ministerie van Defensie - DRMV 35 6 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Rijksgebouwendienst Directoraat-Generaal Rijksgebouwendienst Vestigingen Rijksgebouwendienst Atelier Rijksbouwmeester 39 7 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie - Dienst Landelijk Gebied Dienst Landelijk Gebied, Centraal Dienst Landelijk Gebied, Regio Noord Dienst Landelijk Gebied, Regio Oost Dienst Landelijk Gebied, Regio West Dienst Landelijk Gebied, Regio Zuid Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Facetdirectie Regionale Zaken Domeindirectie Natuur, Landschap en Platteland 45 8 Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Rijkswaterstaat Directeur-Generaal en Staf RWS Noord-Nederland RWS Noord-Brabant RWS Noord-Holland RWS Limburg RWS Oost-Nederland RWS Utrecht RWS Zuid-Holland RWS Zeeland RWS IJsselmeergebied 49 4 Ministerie van Financiën

5 8.11 Corporate Dienst Ruimte voor de Rivier Directoraat-Generaal Ruimte en water Directoraat-Generaal Bereikbaarheid Directoraat-Generaal Milieu en Internationale Coördinatie 51 9 ProRail B.V Centraal ProRail Milieu- en Juridisch Beheer (MJB) Regio s ProRail Staatsbosbeheer (SBB) Staatsbosbeheer (SBB) Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Bijzondere kenniscentra voor vastgoed Kenniscentrum Vastgoed - Belastingdienst Kenniscentrum Aanbestedingen Kenniscentrum Grote Steden (NICIS) PPS-gebiedsontwikkeling (VROM) PPS Deelnemingen Bouwkosten (Dienst Infrastructuur Rijkswaterstaat) Erfgoed Nationaal Groenfonds Diverse links RVR (Project)groepen Programmagroep Vastgoed Informatievoorziening Rijksoverheid Hoofden P&O overleg Kennisgids Archeologie Projectgroep Energielabel Kennisgids Kabels en Buisleidingen Werkgroep Provada Hoofden Controllers Overleg Begeleidingsgroep onderzoek Duurzaamheid Programma Cultureel Erfgoed Rijksoverheid Basisadministratie adressen en gebouwen RVR-Kadaster Handleiding bodemverontreiniging Kennisgids omgaan met monumenten van het Rijk Herziening Kennisgids 1 (Rechtmatige overheidsdaad) Herziening Kennisgids 2 (Buitengebied) Rijksdeelname bijzondere organisaties VastgoedCert (Taxatienormen en registratietaxateurs) Waarderingskamer WOZ (Normering belastinggrondslagen onroerende zaken) 75 Index 76 Adressengids 5

6 1a Raad voor Vastgoed Rijksoverheid Bij het aankopen, verkopen en beheren van het vastgoed van de rijksoverheid zijn 5 ministeries betrokken. Dat zijn achtereenvolgens de ministeries van Financiën; van Economische zaken, Landbouw en Innovatie; van Infrastructuur en Milieu; van Defensie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Samen kopen en verkopen deze departementen jaarlijks voor vele honderden miljoenen euro s aan grond en gebouwen. Daarnaast vertegenwoordigt dat vastgoed een waarde van circa 100 miljard en wordt er jaarlijks aan (bouw)werken een bedrag van bijna 6 miljard aanbesteed. Met andere woorden: de Staat is hierdoor de belangrijkste vastgoedspeler van Nederland. Om de positie van de Staat op de vastgoedmarkt verder te versterken, is in oktober 2001 de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR) opgericht. In dit orgaan werken de 5 genoemde ministeries samen. 6 Ministerie van Financiën

7 Voorzitter Secretaris-generaal Financiën Drs. R van Zwol (Richard) Postbus EE Den Haag Telefoon Leden Directeur Vastgoed en Capaciteit Centraal Orgaan opvang asielzoekers Drs. M.G. Buurman (Michel) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus ME Rijswijk Telefoon Directeur Veranderopgave Vastgoed Rijkswaterstaat Mr. J.J.T. Danhof (Jaap) Ministerie van Infrastructuur en Milieu Postbus GE Utrecht Telefoon Algemeen Directeur Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf Drs. F.W. Jongbloed (Frank) Ministerie van Financiën Postbus EE Den Haag Telefoon Mobiel Directeur Vastgoed Rijksgebouwendienst Drs. E.M. Klein Schiphorst (Eva) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus / IPC EZ Den Haag Telefoon Directeur Inkoop, Conditionering en Innovatie D. Kruik (Dimitri) ProRail BV Postbus GA Utrecht Telefoon Adjunct Directeur Staatsbosbeheer P.M. Sangers (Nel) Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie Postbus BH Driebergen Telefoon Plaatsvervangend Directeur Dienst Landelijk Gebied Mr. Drs. E. Slump (Erica) Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie Postbus LA Utrecht Telefoon Adressengids 7

8 Commandant Divisie Vastgoed en Beveiliging Dienst Vastgoed Defensie Cdre M.M.C. Spit (Madelein) Ministerie van Defensie Postbus AA Utrecht Telefoon Mobiel Directeur directie Rijksvastgoed Drs. Ir. J. van der Vaart (Koos) Ministerie van Financiën Postbus EE Den Haag Telefoon Fax Secretaris RVR en programmadirecteur Drs. P.F.M. Geelen (Paul) Ministerie van Financiën Directie Rijksvastgoed Postbus EE Den Haag Telefoon a.1 Agendacommissie Raad voor Vastgoed Rijksoverheid Voorzitter en Programmadirecteur Drs. P.F.M. Geelen (Paul) Ministerie van Financiën Directie Rijksvastgoed Postbus EE Den Haag Telefoon Drs. F.R. Bauer (Rik) Ministerie van Financiën Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf Directie Ontwikkeling Prinses Beatrixlaan 2 Postbus EZ Den Haag Telefoon Ing. F. Boersma (Feitze) Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie Princenhofpark 1 Staatsbosbeheer Postbus BH Driebergen Telefoon Ministerie van Financiën

9 E. van Dam (Eelco) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal Orgaan opvang asielzoekers Sir Winston Churchilllaan 366a Postbus ME Rijswijk Telefoon Drs. Ing. A.G. van Dien (Adri) Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie, Centrale Directie Herculeslaan 1 Postbus AA Utrecht Mobiel H.G.J.M. van Helvoort (Harrie) Ministerie van Infrastructuur en Milieu ProRail BV Moreelsepark 3 Postbus GA Utrecht Telefoon Fax Drs. R.J. van der Wal (Reinder) Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie Dienst Landelijk Gebied Herman Gorterstraat 5 Postbus LA Utrecht Telefoon Ing. K. Wingelaar (Kees) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Rijksgebouwendienst Rijnstraat 8 Postbus / IPC EZ Den Haag Telefoon Secretaris Agendacommissie A. Pronk (Bert) Ministerie van Financiën Rijksdirectie Vastgoed Postbus EE Den Haag Telefoon Mr. H. Sack (Hugo) Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat / Corporate Dienst Griffioenlaan 2 Postbus r RD Utrecht Telefoon Adressengids 9

10 1b Interdepartementale Commissie Rijksvastgoed (ICRV) De Interdepartementale Commissie Rijksvastgoed heeft drie taken: 1. strategievorming met betrekking tot Rijksvastgoed; 2. het jaarlijks vaststellen van een rijksbrede portefeuillestrategie met betrekking tot alle rijksvastgoed en advisering van de ministerraad; 3. het fungeren als opdrachtgever van de rijksbrede vastgoedontwikkelprojecten van het rijk. De ICRV heeft geen rol wat betreft de individuele rijksdiensten met vastgoed, maar wel als het om vastgoedzaken gaat die ten minste twee departementen direct of indirect aangaan. Daarnaast voert de ICRV de regie over ontwikkelprojecten in de voorfasen van het MIRT (initiatief- en verkenningsfase); dit wordt nog nader uitgewerkt. In de ICRV zijn de volgende departementen vertgenwoordigd: FIN, DEF, BZK, OCW, IenM, EL&I, VenJ. Voorzitter is de dg Ruimte en Water van IenM, Chris Kuijpers. 10 Ministerie van Financiën

11 Voorzitter Directeur-generaal Ruimte en Water Drs. C.B.F. Kuijpers (Chris) Ministerie van Infrastructuur en Milieu Telefoon Leden Directeur Cultureel Erfgoed Ir. A. P. M. Bersee (Alexander) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Telefoon Directeur-generaal Wonen, Bouwen en Integratie Drs. M. Frequin (Mark) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Telefoon Wnd. Directeur Directie Ruimte, Milieu en Vastgoedbeleid Drs E. Kwast (Bert) Ministerie van Defensie Telefoon Mobiel Plv. Directeur Regio en Ruimtelijke Economie Drs. C. Kortleve (Cees) Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Telefoon Directeur Financieringen Drs. W. Raab (Wouter) Ministerie van Financiën Telefoon Directeur Gebieden en Projecten Ministerie van Infrastructuur en Milieu Drs. Ing. D.L.M. Slangen (Donné) Telefoon Directeur Generaal Organistie en Bedrijfsvoering Rijk Dr. J.J.M. Uijlenbroek (Jaap) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Telefoon Directeur Directie Rijksvastgoed (adviserend lid) Drs. Ir. J. van der Vaart (Koos) Ministerie van Financiën Telefoon Secretaris en Programmadirecteur Drs. H.E. ten Velden (Hans) Ministerie van Financiën Telefoon Adressengids 11

12 Directeur Projectendirectie Huisvesting A. A. van Vliet (Arie) Ministerie van Veiligheid en Justitie Mobiel Secretaris - Generaal (agenda lid) Dr. R. van Zwol (Richard) Ministerie van Financiën Telefoon b.1 Interdepartementale Werkgroep Rijksvastgoedbeleid (IWR) Voorzitter en Programmadirecteur Drs. H.E. ten Velden (Hans) Ministerie van Financiën Telefoon Leden B. van den Berg (Bianca) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Telefoon Ir. J.H. Bernhard (Jaap) Ministerie van Infrastructuur en Milieu T.W. de Boer (Tjeerd) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Telefoon Mr. G. Broekhuizen (Bert) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Telefoon Ir. M.C.J. Gorgels-Timmermans (Marloes) Ministerie van Financiën Telefoon Drs. P.P. van der Kleij (Peter Paul) Ministerie van Defensie Telefoon Mobiel Drs. A.M. Kouwenhoven (Arjen) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Telefoon Mobiel Drs. M. Krauwer (Monique) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Telefoon Ministerie van Financiën

13 Secretaris IWR J. W. A. Nugteren (Jonel) Telefoon Mobiel Ir. G.J. Schoenmaker (Gerrit) Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Telefoon Agendalid Drs. M.P. Swede (Marcel) Ministerie van Financiën Telefoon E. Valk (Edwin) Ministerie van Veiligheid en Justitie Ing. H. P. Vermeer (Peter) Ministerie van Financiën Telefoon Adressengids 13

14 2 Directie Rijksvastgoed De Directie Rijksvastgoed ondersteunt binnen het ministerie van Financiën zowel de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR) als de Interdepatementale Commissie Rijksvastgoed (ICRV). De directie voert besluiten van de RVR en de ICRV uit en kan onderwerpen op de agenda van deze twee fora plaatsen. Naast de directeur en de twee kennismanagers (Vastgoed en Informatievoorziening) is de directie samengesteld uit gedetacheerden van de diensten en departementen die samenwerken in de RVR en de ICRV. Ook de twee programmadirecteuren voor de RVR respectievelijk de ICRV zijn afkomstig van andere departementen. De medewerkers van de directie vormen als het ware de brug tussen hun eigen dienst en de twee fora. Overlegstructuren op verschillende niveaus zorgen voor goede communicatie tussen de betrokken departementen en de regionale directies van de diensten. De twee voorzitters van de RVR en de ICRV zijn agendalid van elkaars wederzijdse forum. 14 Ministerie van Financiën

15 Ministerie van Financiën Directie Rijksvastgoed Korte Voorhout 7 Postbus EE Den Haag Telefoon Fax Directeur directie Rijksvastgoed Drs. Ir. J. van der Vaart (Koos) Telefoon Mobiel Programmadirecteur/ gedetacheerd vanuit de Rijksgebouwendienst Drs. P.F.M. Geelen (Paul) Telefoon Mobiel Programmadirecteur/ gestationeerd vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu Drs. H.E. ten Velden (Hans) Ministerie van Financiën Telefoon Secretaresse M.J. Schaap (Marjolijn) Telefoon Interdepartementaal Kennismanager Vastgoed Mr. R.B.H.Th. van Broeckhuysen (Ronald) Telefoon Interdepartementaal Informatiemanager Vastgoed Drs. E.H. van de Panne (Elvera) Telefoon Mobiel Gedetacheerd vanuit DVD Interdepartementaal beleidsadviseur Vastgoed Ir. G.W.O. Boissevain (Gustaaf) Telefoon Mobiel Gedetacheerd vanuit Rijkswaterstaat Interdepartementaal beleidsadviseur Vastgoed A. Pronk (Bert) Telefoon Mobiel Gedetacheerd vanuit ProRail Interdepartementaal beleidsadviseur Vastgoed P.A.L.M. de Jong MRE (Peter) Telefoon / Mobiel Gedetacheerd vanuit Dienst Landelijk Gebied Interdepartementaal beleidsadviseur Vastgoed Ir. J. W.A. Nugteren (Jonel) Telefoon Mobiel Adressengids 15

16 Gedetacheerd vanuit het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf Interdepartementaal beleidsadviseur Vastgoed R.G.M. Min RT (Rob) Telefoon Gestationeerd vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu Ir. P.W.F. Petrus (Peter) Telefoon Gedetacheerd vanuit Rijkswaterstaat Interdepartementaal adviseur Cultureel Erfgoed Ing. J.N. Kieft (Hans) Telefoon Mobiel Communicatieadvies / woordvoering Ministerie van Financiën Centrale Directie Voorlichting Communicatieadviseur P.P. Keun (Paula) Telefoon Ministerie van Financiën

17 Adressengids 17

18 3 Regionale Raden Vastgoed Rijksoverheid Transacties van vastgoed van de Rijksoverheid worden uitgevoerd in de regio door de regionale directies van de RVR-diensten. Er zijn 3 regio-rvr s ingesteld die tot taak hebben richting te geven aan regionale overlegstructuren; sturing te geven aan regionale projecten; signalering van ontwikkelingen van belang voor vastgoedbeleid en -strategie; stimulering van het benutten van kennis en ervaring van de regionale vastgoeddiensten en uitwisseling van vastgoedinformatie. In de regio-rvr wordt elke regionale vastgoeddienst vertegenwoordigd door zijn directeur, één van de directeuren fungeert als voorzitter. Ook is in elke regio een RVR-accountmanager (1 fte, danwel 2x 0,5 fte) aangewezen die de regio-rvr ondersteunt en als contactpersoon, aanjager, begeleider fungeert. 18 Ministerie van Financiën

19 3.1 Regio-RVR Noordoost Provincies Groningen, Friesland, Drenthe Overijssel, Gelderland en Flevoland (m.u.v. Almere en omgeving) Voorzitter Ir. A van Andel (Alexander) ProRail BV Moreelsepark 2 Postbus GE Utrecht Telefoon Accountmanager Noord Ing. J. Boogert (Hans) Rijkswaterstaat Regionale Dienst Noord-Nederland Zuidersingel 3 Postbus JH Leeuwarden Mobiel Accountmanager Oost M.K. Dijkstra - Steenbergen (Karin) Dienst Landelijk Gebied Regio Oost Rosendaalsestraat 64 Postbus CM Arnhem Telefoon Leden Regioraad Noordoost Drs. W. Smale (Wim) Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf Telefoon Mobiel Drs. E. Slump (Erica) (waarnemend) Dienst Landelijk Gebied Noord Telefoon Mobiel Mr. H.E. van der Voort-Cleyndert (Hester) Rijkswaterstaat Oost Nederland Telefoon Mobiel Drs. R.A.P. Paas MBA (Roger) Rijksgebouwendienst Telefoon Mobiel J. Mulder (Jan) ProRail BV Telefoon Kol. Drs. G.J. Meijerink (Gert) Dienst Vastgoed Defensie, Directie Noord Telefoon Adressengids 19

20 Ing. G. Klomp (Gerwin) Rijkswaterstaat Noord Nederland Telefoon Th. Meeuwissen (Theo) Staatsbosbeheer Telefoon Mobiel Secretariaat N. Zwier (Nicole) Rijkswaterstaat Noord Nederland Telefoon Regio-RVR Zuid Provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg Voorzitter Ir. A.P. Bouma (Andries) Dienst Landelijk Gebied Regio Zuid Professor Cobbenhagenlaan 125 Postbus BD Tilburg Telefoon Mobiel Accountmanager Zuid Ir. J.D. Kluijfhout (Hans) Dienst Landelijk Gebied Regio Zuid Prof. Cobbenhagenlaan 125 Postbus BD Tilburg Mobiel Accountmanager Zuid B.E. van Amerongen (Bas) Rijkswaterstaat Noord-Brabant Postbus MJ Den Bosch Mobiel Leden Regioraad Zuid Mr. C.J.M. Carlier (Cees) Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf Telefoon L. Bos M.Sc. (Lysander) Rijksgebouwendienst Mobiel I. Frings (Ine) ProRail BV Telefoon Ir. J.G. Robbertse (Jannita) Rijkswaterstaat Noord-Brabant Telefoon Ministerie van Financiën

21 Secretariaat C. A. M. Rooijens (Corina) Dienst Landelijk Gebied Regio Zuid Prof. Cobbenhagenlaan 125 Postbus BD Tilburg Telefoon Kol. Ir. G.C.A. van Langen (Gérard) Dienst Vastgoed Defensie, Directie Zuid Telefoon Mobiel Regio-RVR West Provincies Utrecht, Almere en omgeving Noord- en Zuid-Holland Voorzitter Mr. R.J.A.M. Quax-Daniëls (Rafaëlle) Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf Regionale Directie West Korte Voorhout 7 Postbus BJ Den Haag Telefoon Accountmanager West Rijksgebouwendienst R.W. Hamstra (Romano) Rijnstraat XP Den Haag Telefoon Mobiel Accountmanager West Vacature Dienst Vastgoed Defensie, Directie West Herculeslaan 1 Kromhout Kazerne K8 Postbus AA Utrecht Leden Regioraad West Drs. A.P. Delpeut (Fred) Rijkswaterstaat Noord-Holland Telefoon Mr.drs. T.J.A. Zijlmans (Theo) Dienst Vastgoed Defensie, Directie West Telefoon Drs. P.W. van Heun (Peter) Rijksgebouwendienst Telefoon Mobiel Ir. R.D.I. Parzer-Gloudemans (Rebecca) Dienst Landelijk Gebied Telefoon J.P. Boutkam (Janneke) ProRail BV Telefoon Adressengids 21

22 Ir. A.M. Roessen (Annemiek) Staatsbosbeheer Telefoon Secretariaat C.C. Plug (Inez) Rijksgebouwendienst Rijnstraat XP Den Haag Telefoon Provincieteams/Operationele Netwerken/Deelregio s Voor de adressen zie de respectievelijke (regionale) directies/diensten Provincieteam Noord-Brabant H. Knippels (Henk) Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf Mobiel Plaatsvervanger E. Verhoeven (Edwin) Telefoon Mobiel N. Verblakt (Nicole) Rijksgebouwendienst Telefoon Mobiel W.J.C. Kemp (Walter) Dienst Landelijk Gebied Mobiel B.E. van Amerongen (Bas) Rijkswaterstaat Noord-Brabant Telefoon Mobiel Plaatsvervanger Ing. M. van Oppenraaij (Mad) Telefoon J. Joossen (Jan) vz Dienst Vastgoed Defensie, Directie Zuid Telefoon Mobiel A. Scharpach (Adri) ProRail Telefoon Mobiel M.A. van Uden (Marcel) Provincie Noord-Brabant Telefoon P. Boel (Paul) Regioaccount DGR Telefoon Ministerie van Financiën

23 Provincieteam Limburg E. Verhoeven (Edwin) vz Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf Telefoon Mobiel Ir. C. Kes (Cees) Rijksgebouwendienst Telefoon Mobiel Vervanger R. Ligtvoet (René) Telefoon Mobiel Ing. T.A. Kraak (Theo) Dienst Landelijk Gebied Telefoon Mobiel J.A. Gijezen (Hans) Rijkswaterstaat Limburg Telefoon Mobiel B.R. Versaevel (Brian) Dienst Vastgoed Defensie, Directie Zuid Telefoon Mobiel A.J.M. Scharpach (Adri) ProRail Telefoon Provincieteam Zeeland P.C.M. van Kleef (Peter) (vz) Dienst Landelijk Gebied Telefoon Mobiel W. Goudzwaard (Wilco) Dienst Landelijk Gebied Mobiel P. van de Berge (Piet) Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf Telefoon Mobiel Vacature Rijksgebouwendienst J. van Dam (Josephine) Rijkswaterstaat Zeeland Telefoon M.T. Rijken (Mignon) Dienst Vastgoed Defensie Directie Zuid Telefoon Mobiel Adressengids 23

24 Operationeel Netwerk West P.A.L.M. de Jong MRE (Peter) Financiën, Directie Vastgoed / ProRail Telefoon / Mobiel P. Delbeek (Paul) Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf/ Directie Vastgoed Telefoon N. Smiet (Nico) Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf/ Directie Ontwikkeling Telefoon Ing. P. Gerritsen (Peter) Dienst Vastgoed Defensie Telefoon Mobiel Ing. P.J.A. de Vries (Patrick) Dienst Landelijk Gebied Telefoon Deelregio Oost L. Bos M.Sc.(Lysander) Rijksgebouwendienst Mobiel H. Wind (Hisko) Staatsbosbeheer Telefoon Ing. H.J.A. Dubelaar (Erik) Dienst Landelijk Gebied Oost Telefoon Mobiel Ing. L. van Veldhuijsen MSc. (Bart) Dienst Vastgoed Defensie, Directie Noord Telefoon Mobiel Mr. H.E. van der Voort - Cleyndert (Hester) Rijkswaterstaat Oost Nederland Telefoon Mobiel C. Visser (Cor) Rijkswaterstaat Telefoon Ministerie van Financiën

25 Deelregio Noord Ing. P.H.W. Sliep (Peter) Rijksgebouwendienst Noordoost Telefoon Mobiel Vacature Dienst Landelijk Gebied Oost Ing. L. ten Berge (Luuk) Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf Noordoost Telefoon Mobiel Ing. H. Wubs (Henk) Dienst Landelijk Gebied Noord Telefoon Mr. J. Wouda (Jelke) Rijkswaterstaat Noord Nederland Telefoon Mobiel Drs. M.H. Mudde (Rien) Dienst Vastgoed Defensie Directie Noord Telefoon Mobiel Y. IJzerman (Yolt) Staatsbosbeheer Telefoon Adressengids 25

26 4 Ministerie van Financiën - Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf is een onderdeel van het ministerie van Financiën en vertegenwoordigt de Staat als eigenaar van onroerende zaken. Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) realiseert ruimtelijke en financiële doelen door beheer, aan- en verkoop en ontwikkeling van bestaande Rijksgronden en -gebouwen. In opdracht van de departementen vertegenwoordigt het RVOB het Rijk bij complexe gebiedsontwikkelingen waar meerder rijksbelangen en functies (wonen/werken, infra en groen) samenkomen. Visie Het RVOB biedt op een doelmatige wijze alle diensten aan van een professioneel en ondernemend beheer- en ontwikkelbedrijf: het taxeert, beheert, koopt aan, verkoopt en ontwikkelt rijksvastgoed (gronden en gebouwen). Het RVOB is belangenbehartiger van het Rijk op het gebied van vastgoed en bij gebiedsontwikkelingen waar het Rijk een belangrijke grondpositie heeft of een financiële bijdrage verstrekt. Bij complexe ruimtelijke opgaven waar diverse rijksbelangen samenkomen, werkt het RVOB namens meerdere departementen samen met regionale partijen. Het RVOB is actief, betrokken en oplossingsgericht. Samen met zijn partners kan het Rijk zo slagvaardig optreden in gebiedsontwikkelingen. Het is de bedoeling dat het RVOB per 1 januari 2014 fuseert met de Rijksgebouwendienst onder de naam Rijksvastgoedbedrijf (RVB). 26 Ministerie van Financiën

Kennis- en Opleidingengids 2010

Kennis- en Opleidingengids 2010 Kennis- en Opleidingengids 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Kennisuitwisseling 5 2 Beeld van de vastgoedorganisaties van het Rijk 6 3 Levenscyclus Vastgoed Rijk 12 4 De vastgoedfuncties 16 5 Opfriscursussen

Nadere informatie

Kennis- en Opleidingengids 2012

Kennis- en Opleidingengids 2012 Kennis- en Opleidingengids 2012 Kennis- en Opleidingengids 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Kennisuitwisseling 5 2 Beeld van de vastgoedorganisaties van het Rijk 6 3 Levenscyclus Vastgoed Rijk 10 4 De

Nadere informatie

Intern en extern verbinden: vastgoed in breder perspectief. Jaarrapportage 2012 Vastgoed Rijkswaterstaat

Intern en extern verbinden: vastgoed in breder perspectief. Jaarrapportage 2012 Vastgoed Rijkswaterstaat Intern en extern verbinden: vastgoed in breder perspectief Jaarrapportage 2012 Vastgoed Rijkswaterstaat Inhoud Met deze jaarrapportage wordt beoogd een beeld te geven van de werkzaamheden die in 2012 binnen

Nadere informatie

Kennisgids 1 Schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen

Kennisgids 1 Schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen Kennisgids 1 Schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen Voorwoord Voor u ligt de tweede editie van gids Schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen. Een gids die praktische informatie over

Nadere informatie

Project 13 Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst

Project 13 Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst Cluster Vastgoed Project 13 Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst Verkenning van de mogelijkheden om bij de inzet van rijksvastgoed besparingen en hogere rendementen te bereiken Pagina 1 van 26 Cluster

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Rijk 2013

Bedrijfsvoering Rijk 2013 Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2013 Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Inhoudsopgave 3De bedrijfsvoering van het Rijk bevindt zich middenin een Inleiding 2 samenhangend beeld van de ontwikkelingen

Nadere informatie

Kennisgids 4 Kabels en Buisleidingen. De eigendom en het beheer hiervan in Rijksgrond

Kennisgids 4 Kabels en Buisleidingen. De eigendom en het beheer hiervan in Rijksgrond Kennisgids 4 Kabels en Buisleidingen De eigendom en het beheer hiervan in Rijksgrond Voorwoord Voor u ligt de RVR-gids Kabels en Buisleidingen, een gids die praktische informatie over dit onderwerp bundelt

Nadere informatie

versie vastgesteld Staatscourant 10300, 15 juni 2011 Redactie: v/ m VROM

versie vastgesteld Staatscourant 10300, 15 juni 2011 Redactie: v/ m VROM 1 Selectielijst voor de neerslag van de handelingen op het beleidsterrein rijkshuisvesting voor de Rijksgebouwendienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2010 - versie vastgesteld

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Verenigingszaken 2. 2. Ledenontwikkeling 13. 3. Archief 14. 4. Congressen 17. 5. Inhoudelijke verdieping 23

INHOUDSOPGAVE. 1. Verenigingszaken 2. 2. Ledenontwikkeling 13. 3. Archief 14. 4. Congressen 17. 5. Inhoudelijke verdieping 23 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Verenigingszaken 2 2. Ledenontwikkeling 13 3. Archief 14 4. Congressen 17 5. Inhoudelijke verdieping 23 6. Toekomst van de VVD-structuur 27 7. Netwerken 29 8. Communicatie

Nadere informatie

Statenfeiten 2011 Een beeld van het werk van Provinciale Staten. Provincie Noord-Brabant

Statenfeiten 2011 Een beeld van het werk van Provinciale Staten. Provincie Noord-Brabant Statenfeiten 2011 Een beeld van het werk van Provinciale Staten Provincie Noord-Brabant Inhoud* Voorwoord 3 3 Voorwoord 4 Ledenlijst Provinciale Staten 5 Provinciale Staten 7 Bijzondere activiteiten 10

Nadere informatie

Milestones. te pas komt. te zijn. Eerder is zelfs het tegendeel het geval. Ik geef de Villa VPRO een goede kans tot

Milestones. te pas komt. te zijn. Eerder is zelfs het tegendeel het geval. Ik geef de Villa VPRO een goede kans tot 4IlIt.1IIFlR ~IIIHIIIIII TE~ TII..JD II..JD liiflr Uitgave lil Architectuur Lokaal verschijnt 4x per jaar Tussen de Bogen 18 1013 JB Amsterdam tel. 020-5304000 fax 020-5304004 e-mail: arch./okaal@pi.net

Nadere informatie

www.geonovum.nl Geonovum in vogelvlucht

www.geonovum.nl Geonovum in vogelvlucht www.geonovum.nl Geonovum in vogelvlucht Voorwoord De belangrijkste snelwegen van de geo-informatie infrastructuur in Nederland zijn aangelegd. En er beginnen steeds meer auto s op te rijden. Zo is PDOK,

Nadere informatie

Jaarplan Auditdienst Rijk

Jaarplan Auditdienst Rijk Algemene Zaken Buitenlandse Zaken Veilig en Justitie Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Financiën Defensie Infrastructuur en Milieu Economi Jaarplan Auditdienst Rijk 2015

Nadere informatie

Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit

Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit 1. Inleiding Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit heeft tot doel de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs door middel van een landelijk

Nadere informatie

PARTICIPERENDE ORGANISATIES

PARTICIPERENDE ORGANISATIES PARTICIPERENDE ORGANISATIES De volgende organisaties zijn inhoudelijk betrokken bij de Kennismarkt voor Onderzoek & Beleid aangaande het thema Gezondheid & Preventie : Samenwerken aan gezondheid Ons land

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoud. 2 Governance leergang NSOB. 4 Start MPA 2006-2008. 5 MPA 2005-2007 terug uit buitenland. 6 Slotbijeenkomst IML 14

Nieuwsbrief. Inhoud. 2 Governance leergang NSOB. 4 Start MPA 2006-2008. 5 MPA 2005-2007 terug uit buitenland. 6 Slotbijeenkomst IML 14 2006 Nieuwsbrief herfst Inhoud NSOB WEBSITE www.nsob.nl 2 Governance leergang NSOB Een prikkelende en uitdagende leergang om verdieping aan te brengen 4 Start MPA 2006-2008 5 MPA 2005-2007 terug uit buitenland

Nadere informatie

JAARBOEK 2010-2011 JAARBOEK 2010-2011. Postbus 2047 4200 BA Gorinchem Telefoon 0183 641 014 E-mail info@viag.nl Website www.viag.

JAARBOEK 2010-2011 JAARBOEK 2010-2011. Postbus 2047 4200 BA Gorinchem Telefoon 0183 641 014 E-mail info@viag.nl Website www.viag. JAARBOEK 2010-2011 JAARBOEK 2010-2011 Postbus 2047 4200 BA Gorinchem Telefoon 0183 641 014 E-mail info@viag.nl Website www.viag.nl Vereniging van coördinatoren informatievoorziening en automatisering in

Nadere informatie

2014-2015 WERKPROGRAMMA

2014-2015 WERKPROGRAMMA !? 10010 101001 1110101 0101010 2014-2015 WERKPROGRAMMA WERKPROGRAMMA 2014-2015 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1. Werken met meerjarige programmalijnen 4 2. Adviezen 2014-2015 8 Ruimtelijke economische structuurversterking

Nadere informatie

-DDUYHUVODJ Publicatie RLG 98/1

-DDUYHUVODJ Publicatie RLG 98/1 Publicatie RLG 98/1 De Raad voor het Landelijk Gebied is per 1 januari 1997 ingesteld bij wet, als één van de brede adviesraden van het nieuwe adviesstelsel. De adviestaak van de raad luidt: " Met het

Nadere informatie

Het Hoofdbestuur kwam een keer in retraite bijeen. Dit was op 8 en 9 december te Dalfsen. In 2012 was het Hoofdbestuur als volgt samengesteld: Leden:

Het Hoofdbestuur kwam een keer in retraite bijeen. Dit was op 8 en 9 december te Dalfsen. In 2012 was het Hoofdbestuur als volgt samengesteld: Leden: Het Hoofdbestuur vergaderde in het jaar 2012 14 keer, namelijk op 31 januari, 27 februari, 19 maart, 23 april, 7 mei, 21 mei, 28 mei, 25 juni, 4 juli, 18 augustus, 17 september, 22 oktober, 26 november

Nadere informatie

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins 14 juni 2010 41643 Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Inhoud Pagina

Nadere informatie

Activiteitenplan 2013 Bedrijfstakgroep Economisch- Administratieve beroepen, Sociaal- Juridische dienstverlening, Beveiliging en ICT Btg ESB&I

Activiteitenplan 2013 Bedrijfstakgroep Economisch- Administratieve beroepen, Sociaal- Juridische dienstverlening, Beveiliging en ICT Btg ESB&I Activiteitenplan 2013 Bedrijfstakgroep Economisch- Administratieve beroepen, Sociaal- Juridische dienstverlening, Beveiliging en ICT Btg ESB&I Hoe meer het verandert, des te meer blijft hetzelfde (Jean-Baptiste

Nadere informatie

Parkmanagement: Mismatch tussen vraag en aanbod? Grontmij: Het bedrijventerrein als onderneming. SIEA: Inkoopcombinatie voor energie in de praktijk

Parkmanagement: Mismatch tussen vraag en aanbod? Grontmij: Het bedrijventerrein als onderneming. SIEA: Inkoopcombinatie voor energie in de praktijk BPm 9-2003 05-09-2003 16:13 Pagina 1 jaargang 2, september 2003 3 Magazine over duurzaam beheer van bedrijventerreinen Parkmanagement: Mismatch tussen vraag en aanbod? Grontmij: Het bedrijventerrein als

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Technische Universiteit Delft

Jaarverslag 2013. Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2013 1 Jaarverslag 2013 Technische Universiteit Delft Voorwoord Het nationale en internationale speelveld van hoger onderwijs en onderzoek is continu in beweging. De TU Delft heeft daarom

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Gefocust op innovatie

Jaarverslag 2010 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Gefocust op innovatie Jaarverslag 21 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Gefocust op innovatie Jaarverslag Jaarverslag 21 21 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Gefocust op innovatie Van de voorzitter 3 1 Het

Nadere informatie

Convenant aanpak leegstand kantoren. Convenant aanpak leegstand kantoren 27 juni 2012. Partijen:

Convenant aanpak leegstand kantoren. Convenant aanpak leegstand kantoren 27 juni 2012. Partijen: Convenant aanpak leegstand kantoren 27 juni 2012 Partijen: 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. Melanie Schultz van Haegen, te dezen handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan,

Nadere informatie

Deel 3: Lectoratenoverzicht Domein Bouw & Ruimte

Deel 3: Lectoratenoverzicht Domein Bouw & Ruimte Deel 3: Lectoratenoverzicht Domein Bouw & Ruimte Inhoudsopgave Naam instantie Naam lectoraat Pagina Avans Hogeschool Innovatie Bouwproces en Techniek 3 Christelijke Hogeschool Windesheim Area Development

Nadere informatie

CDA. Jaarverslag 2006. CDA en Gelieerde Organen en Organisaties

CDA. Jaarverslag 2006. CDA en Gelieerde Organen en Organisaties CDA Jaarverslag 2006 CDA en Gelieerde Organen en Organisaties CDA Jaarverslag 2006 CDA en Gelieerde Organen en Organisaties DOCUMENTATIECENTRUM NEDERLANDSE POUTIEKË PARTIJEN 2 Inhoudsopgave pagina I. POLITIEK

Nadere informatie

We willen dichtbij onszelf blijven

We willen dichtbij onszelf blijven Adelheid Ponsioen: We willen dichtbij onszelf blijven Juni 2011 Ledenmagazine van Ondernemerskansen in Turkije Biobased heeft de toekomst Beerze Bulten blijft innoveren Provincie Utrecht kan nog dynamischer

Nadere informatie

DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND. De opgaven op mesoniveau

DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND. De opgaven op mesoniveau DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND De opgaven op mesoniveau DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND De opgaven op mesoniveau - eindrapport - Auteurs Prof. dr. P. Tordoir Drs. A. Poorthuis Dr. P.

Nadere informatie