JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012

2 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei 2013 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING SINT MAARTENSKLINIEK 1/71

3 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei 2013 VOORWOORD Met genoegen presenteren wij een overzicht van de door de Sint Maartenskliniek behaalde resultaten in Samen met medisch specialisten, medewerkers en leidinggevenden zijn wij trots op de positieve feedback die we ook in 2012 kregen van patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars. Die stimuleren ons op de ingeslagen weg naar excellente zorg voort te gaan. In 2013 zullen wij de strategie voor de komende jaren vaststellen. Deze staat in een lange traditie sinds de start van de Maartenskliniek in Ambitie in evenwicht, zoals onze corporate story luidt, gebaseerd op patiëntgerichtheid, excellente zorg ondernemerschap en innovatie. De strategie voor de komende jaren bouwt verder op de bestaande praktijken. Meer dan voorheen is ons aanbod naar specifieke patiëntengroepen en hun wensen en behoeften gedifferentieerd, zodat patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars een scherper aanbod gepresenteerd krijgen. Onze dank gaat uit naar alle patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars voor hun vertrouwen in de Sint Maartenskliniek. Zij kunnen ook in 2013 en volgende jaren op ons rekenen. Onze medewerkers, medisch specialisten en leidinggevenden hebben ook in 2012 hun kennis en expertise, hun passie en enthousiasme voor de kliniek en vooral voor onze patiënten ingezet. Hartelijk dank daarvoor! Tot slot willen wij de Raad van Toezicht danken voor het in ons gestelde vertrouwen en voor zijn kritisch-constructieve benadering. Raad van Bestuur Sint Maartenskliniek Drs. J.Th.H.M. Blox, voorzitter a.i. mw. drs. B. de Jong MBA 2/71

4 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Verslag van de Raad van Bestuur Algemene informatie Structuur van het concern Stichting Sint Maartenskliniek Maartenskliniek Woerden BV Maartenskliniek Holding BV Maartenskliniek Research BV Maartenskliniek Onroerend Goed en Exploitatie BV Samenwerking Patiënten Andere zorgaanbieders Zorgverzekeraars Bestuur en toezicht Realisatie van beleid Strategie Beleid in Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Verslag van de Raad van Toezicht Governance Samenstelling Vergaderingen Raad van Bestuur Goedgekeurde besluiten van de Raad van Bestuur Toekomst Dank Samenstelling toezicht, bestuur, management, staf per Raad van Toezicht Raad van Bestuur Directeuren/managers Medische Staf Overig Overige concernonderdelen Maartenskliniek Research B.V Maartenskliniek Onroerend Goed & Exploitatie B.V Maartenskliniek Woerden B.V Verantwoording nevenfuncties Verantwoording nevenfuncties Raad van Bestuur Verantwoording nevenfuncties Raad van Toezicht Bijlage /71

5 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei Jaarrekening Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over Balans per 31 december Resultatenrekening over Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring /71

6 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei Verslag van de Raad van Bestuur Algemene informatie De Sint Maartenskliniek is het enige ziekenhuis in Nederland dat volledig gespecialiseerd is in houding en beweging en de aansturing daarvan. Patiënten kunnen terecht voor behandeling van eenvoudige tot zeer complexe aandoeningen op het gebied van orthopedie, reumatologie, revalidatiegeneeskunde en pijnbestrijding. Daarnaast heeft de Sint Maartenskliniek een eigen apotheek en een sportmedisch centrum. Sinds 2006 heeft de Maartenskliniek een 2e vestiging in Woerden in samenwerking met het Zuwe Hofpoortziekenhuis. De activiteiten van Maartenskliniek Woerden zijn met ingang van 1 januari 2007 in een BV ondergebracht, waarvan de Sint Maartenskliniek voor 70% eigenaar is. Patiënt centraal In de Sint Maartenskliniek wordt de patiënt persoonlijk benaderd, deskundig begeleid en kan hij/zij rekenen op relevante informatie en uitgebreide service. Naast de beste medische, paramedische en verpleegkundige zorg wil de Maartenskliniek de patiënten gastvrij onthalen. Ervaring en kennis Doordat het ziekenhuis zich volledig richt op orthopedie, reumatologie en revalidatiegeneeskunde incl. de daarbij behorende anesthesiologie en radiologie, is de ervaring en kennis op deze gebieden groot. De Sint Maartenskliniek staat dan ook bekend als een vooraanstaand ziekenhuis dat in de behandeling gebruik maakt van de laatste inzichten. Ook ontwikkelt het ziekenhuis nieuwe behandelmethoden en doet het onderzoek naar het effect ervan. Voorts heeft het ziekenhuis opleidingsbevoegdheid voor orthopedisch chirurgen, reumatologen, revalidatieartsen en (gezondheids)psychologen en is het ziekenhuis in tal van andere medisch-specialistische, verpleegkundige en paramedische opleidingen betrokken. Voor wie werken wij? De Maartenskliniek richt zich als ziekenhuis volledig op de behandeling van houdings- en bewegingsaandoeningen. Op het gebied van orthopedie en reumatologie is zij de grootste en meest gerenommeerde van Nederland. Patiënten kunnen er terecht voor diagnostiek en behandeling van aandoeningen volgens de nieuwste inzichten of voor revalidatie na een ziekte, ongeval of hersenletsel. Daarnaast heeft de Sint Maartenskliniek een polikliniek voor pijnbestrijding, een orthopedische spoedeisende hulp, een eigen apotheek en een sportmedisch centrum. Ook Maartenskliniek Woerden richt zich op de behandeling van houdings- en bewegingsaandoeningen. De specialismen orthopedie en reumatologie zijn binnen Maartenskliniek Woerden vertegenwoordigd. De Maartenskliniek heeft de volgende medisch specialismen: Orthopedie Reumatologie Revalidatiegeneeskunde (niet in Woerden) Anesthesiologie (in Woerden ingekocht van het Hofpoort Ziekenhuis) Radiologie (in Woerden ingekocht van het Hofpoort Ziekenhuis). Voorts is een groot aantal consulenten beschikbaar om op hun vakgebied raad te geven over diagnostiek en behandeling van patiënten. De Maartenskliniek levert eveneens reumatologie in het Maasziekenhuis Pantein te Boxmeer. In dat ziekenhuis vervullen wij ook de revalidatiegeneeskundige functie, evenals in het Canisius- Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen en het Rivierenland Ziekenhuis in Tiel. In beide vestigingen van de Maartenskliniek komen patiënten uit de directe regio én patiënten uit het hele land. In Nijmegen komt 33% van de patiënten uit de regio (regio betreft de gebieden Nijmegen en Wijchen). De overige 67% komt uit de rest van Nederland. 5/71

7 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei 2013 Vanwege de regionale functie van de vestiging in Woerden (als enige ziekenhuislocatie in de regio Woerden) vermelden we hier ook het primaire verzorgingsgebied van deze locatie: de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Breukelen, de Ronde Venen, Montfoort, Nieuwkoop, Oudewater, Reeuwijk en Woerden. Het buitengebied betreft de gemeenten Boskoop, Gouda, IJsselstein, Lopik, Maarssen, Nieuwegein, Schoonhoven, Uithoorn, Utrecht en Waddinxveen. Van de patiënten komt 62 % uit dit primair verzorgingsgebied, 38 % van daarbuiten. 1.2 Structuur van het concern Eind 2012 heeft het concern de volgende samenstelling: Concernstructuur Maartenskliniek Groep Stichting Maartenskliniek Groep Stichting Sint Maartenskliniek Maartenskliniek Holding BV (100%) Maartenskliniek Woerden BV (70%) Maartenskliniek Research BV (100%) Maartenskliniek Onroerend Goed & Exploitatie BV (100%) Voor deze structuur is gekozen teneinde een heldere scheiding aan te brengen tussen WTZi- en andere activiteiten, transparantie van bestuur en toezicht te versterken en de bestuurbaarheid te vergroten Stichting Sint Maartenskliniek De activiteiten van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen worden uitgevoerd in drie zorgcentra: het Orthopediecentrum, het Reumacentrum en het Revalidatiecentrum. De centra staan onder leiding van een directeur, die meestal tevens als medisch specialist werkzaam is. Voor facilitaire en stafondersteuning van de primaire processen is er een Staf Onderzoek (incl. Maartenskliniek Research BV), Facilitair Bedrijf & Vastgoed (incl. Maartenskliniek Onroerend Goed en Exploitatie BV) en de stafdiensten Commercie Marketing & Communicatie, Financiën Control & Informatisering, Personeel & Organisatie en staf Raad van Bestuur. Alle bedrijfsonderdelen hebben een directeur of manager die integrale managementverantwoordelijkheid draagt. 6/71

8 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei 2013 Het organisatieschema: Organisatie Sint Maartenskliniek Raad van Bestuur Directeur Financiën, Control & Informatie Secretaris Raad van Bestuur Manager Commercie, Marketing & Communicatie Manager Personeel & Organisatie Directeur Research, Development & Education Manager Facilitair Bedrijf & Vastgoed Directeur Orthopediecentrum Directeur Reumacentrum Directeur Revalidatiecentrum De Stichting Sint Maartenskliniek heeft geen aparte ziekenhuisbrede medische staf. Het werk van de staf is volledig geïntegreerd in dat van het ziekenhuis. Er fungeren medische staven in de zorgcentra. Om die reden is geen aparte verslaglegging door (het bestuur van) de medische staf opgenomen Maartenskliniek Woerden BV Maartenskliniek Woerden is een samenwerking van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen en de Stichting Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden. De aandelen zijn voor 70 % in handen van de Stichting Sint Maartenskliniek en voor 30 % in handen van de Stichting Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. 7/71

9 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei 2013 De organisatiestructuur van Maartenskliniek Woerden is als volgt: Statutair directeur Manager bedrijfsvoering Medisch hoofd reumatologie Manager zorg Medisch hoofd orthopedie Hoofd reumatologie Hoofd orthopedie Hoofd behandeling De behandeling en verzorging van de patiënten vindt plaats binnen het gebouw van het Hofpoort Ziekenhuis. Daarnaast wordt een aantal klinische bedden gehuurd van Zuwe Mariaoord en één dag per week OK-ruimte in EMC Bosch&Duin. Eén dag per week wordt door een sportorthopeed poli verzorgd bij het centrum voor fysiotherapie Spomed in Capelle. Eén van de reumatologen heeft een dag poli in Zorgpoort Leidsche Rijn, een locatie van het Hofpoort ziekenhuis. De medewerkers zijn in dienst van de Maartenskliniek Woerden. Dit geldt niet voor de medisch specialisten, zij worden gedetacheerd vanuit de Sint Maartenskliniek Nijmegen. De dagelijkse leiding van Maartenskliniek Woerden berust bij de directie die vier keer per jaar verantwoording aflegt aan de algemene vergadering van aandeelhouders Maartenskliniek Holding BV Onder Maartenskliniek Holding BV zijn de niet-wtzi-activiteiten van de Maartenskliniek ondergebracht. De Holding is een 100% dochter van Stichting Maartenskliniek Groep en op haar beurt 100% eigenaar van de aandelen van Maartenskliniek Research BV en Maartenskliniek Onroerend Goed en Exploitatie BV. Maartenskliniek Holding BV heeft zelf geen personeel in loondienst Maartenskliniek Research BV Maartenskliniek Research BV heeft als belangrijkste doel het vertalen van eigentijdse wetenschappelijke inzichten op het terrein van ontwikkelingsstoornissen, revalidatie, bewegingsapparaat en neuropsychologie in toegepaste klinische kennis. De vennootschap werkt daartoe samen met de drie zorgcentra van de Sint Maartenskliniek, met Maartenskliniek Woerden, met POM, met enkele andere onderzoeksstichtingen en voor enkele projecten met het bedrijfsleven. De BV heeft een kernfunctie in het stimuleren van patiëntgebonden onderzoek. Het is een 100% deelneming en wordt derhalve geconsolideerd Maartenskliniek Onroerend Goed en Exploitatie BV Doel van deze BV is om vastgoed zoals de parkeergarage te exploiteren. De feitelijke activiteiten van de BV zijn geïntegreerd in die van de afdeling Facilitair Bedrijf & Vastgoed van de Stichting Sint Maartenskliniek. De BV heeft zelf geen personeel in dienst. 8/71

10 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei Samenwerking De Sint Maartenskliniek werkt op alle gebieden intensief samen met andere partijen. Dat komt de kerntaken patiëntenzorg, onderzoek en opleiding ten goede Patiënten De patiënten zijn belangrijke gesprekspartners binnen de zorg. Formeel worden zij vertegenwoordigd door de Patiëntenadviesraden (PAR). De Sint Maartenskliniek heeft een goed contact met de relevante patiëntenorganisaties. Zo spelen deze verenigingen een rol in de samenstelling van de Patiëntenadviesraad. Voorts houden diverse medewerkers voordrachten voor patiëntenverenigingen en zijn zij actief in het verenigingsgebeuren, in de opzet van lotgenotencontact, sportactiviteiten en dergelijke. Nijmegen Vanuit Nijmegen is er contact met: Fibromyalgie patiëntenvereniging (met deze vereniging opzet landelijk netwerk (Fibronet) Nederlandse CVA vereniging Stichting Samen Verder Dwarslaesie Organisatie Nederland Stichting Cerebraal Vereniging Spierziekten Nederland en BOSK Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders Vereniging van Scoliosepatiënten Verder is er regio-overleg met: Reumapatiëntenvereniging Nijmegen e.o. (mede met deze vereniging gewerkt aan opbouw landelijk Artrosenetwerk) Reumapatiëntenvereniging Venray e.o. Reumapatiëntenvereniging Land van Cuijk Woerden Vanuit Maartenskliniek Woerden wordt intensief contact onderhouden met de Reumapatiëntenvereniging Woerden (RPVW) en de Regioraad van de Reumapatiëntenvereniging Midden Nederland. In 2012 is er voor de tweede maal door de RPVW, de cliëntenraad en de afdeling reumatologie invulling gegeven aan de Landelijk Reumadag door middel van diverse stands met activiteiten in de grote hal van het Hofpoort ziekenhuis. Deze dag is goed bezocht door niet alleen bezoekers van het ziekenhuis, maar ook door mensen die op het persbericht zijn afgekomen Andere zorgaanbieders Met de regionale huisartsenvereniging in de regio s Nijmegen en Woerden vindt gestructureerd overleg plaats. Onderwerpen zijn nieuwe behandel- en verwijsmogelijkheden, opleiding en uitwisseling van informatie over relevante ontwikkelingen. Onder meer verzorgt de Maartenskliniek bijscholing voor huisartsen. Nijmegen Met het UMC St Radboud is er een overeenkomst inzake samenwerking op het gebied van patiëntenzorg, opleiding, onderzoek en onderwijs. Naast periodiek bestuurlijk overleg zijn er vele contacten tussen zorgprofessionals betreffende consultaties in het kader van de patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, opleiding van nieuwe specialisten, traumazorg etc. Om betere service te kunnen bieden aan onze patiënten, is de afdeling Algemeen Interne Geneeskunde (AIG) van het UMC St Radboud gestart met twee poli s in de Sint Maartenskliniek. Ook met de Raad van Bestuur van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis is er bestuurlijk overleg over zaken van gemeenschappelijk belang. Het CWZ levert via enkele consulentschappen een bijdrage aan de zorg aan patiënten. 9/71

11 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei 2013 Met het UMC St Radboud, het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis en Ziekenhuis Rijnstate wordt samengewerkt op het gebied van arbeidsmarkt en opleiding. Voor de opleiding van medisch specialisten zijn naast genoemde ziekenhuizen en de Maartenskliniek nog andere ziekenhuizen cq. revalidatiecentra betrokken in het Opleidingsoverleg Regio Nijmegen. In het Maasziekenhuis Pantein vult de Maartenskliniek al enkele jaren de revalidatiegeneeskundige en reumatologische functie. In 2011 startte overleg om ook de orthopedie van dit ziekenhuis onder Maartenskliniek vlag te brengen. In het voorjaar van 2013 is overeenstemming bereikt. De Maartenskliniek vult verder de revalidatiegeneeskunde in in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen en het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Het Revalidatiecentrum werkt nauw samen met afdeling Revalidatiegeneeskunde van het UMC St Radboud. De desbetreffende hoogleraar is gedeeltelijk in dienst van de Sint Maartenskliniek. Verder werd de samenwerking tussen het Revalidatiecentrum met het Militair Revalidatiecentrum Aardenburg in Doorn verder inhoud gegeven. Datzelfde geldt voor de samenwerking met de Sint Maartenschool, KION en REC Rivierenland in het expertise- en adviescentrum ZOOM-IN. De Maartenskliniek werkt in de regio Nijmegen verder samen met de aanbieder van thuiszorg, verpleging en verzorging (Zorggroep Zuid Gelderland) en met sport- en bedrijfsartsen, die een belangrijke rol spelen een belangrijke rol in het werk in onder meer het Sportmedisch Centrum. De Maartenskliniek verkocht in 2012 ICARA (Integraal Centrum voor Arbeidsrelevante Aandoeningen). De activiteiten worden onder een andere naam en management voortgezet. Specifieke medisch specialistische activiteiten vinden plaats bij de Maartenskliniek. De gemeente Nijmegen en de Maartenskliniek zijn samen met andere zorgaanbieders en kennisinstituten betrokken bij de ontwikkeling van Nijmegen als kennisstad. De contacten met de gemeente Ubbergen betreffen vooral de huisvesting van de Maartenskliniek. Woerden De samenwerking tussen het UMC Utrecht, de Sint Maartenskliniek en Maartenskliniek Woerden is in een Samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. De geactualiseerde overeenkomst is in maart door partijen ondertekend. Er zijn meer specifieke afspraken gemaakt op het gebied van reumachirurgie en er is een bedrijfsplan voor een gezamenlijk ledematenreconstructiecentrum opgesteld. De contacten met huisartsen vinden plaats in overleg en afstemming met de Relatiebeheerder huisartsen van het Hofpoort ziekenhuis. In maart is er een overleg met een delegatie van de huisartsen georganiseerd om te overleggen over de problematiek van de toegangstijden voor een aantal behandelingen van Maartenskliniek Woerden Zorgverzekeraars Net als in voorgaande jaren zijn voor 2012 met alle zorgverzekeraars integrale afspraken gemaakt over DBC zorgproducten. De complexiteit door de samenloop van alle wijzigen hebben er voor gezorgd dat de contractering voor 2012 een langdurig en intensief proces was. Om de afspraken met de zorgverzekeraars volledig af te dekken worden met vijf verschillende partijen afspraken gemaakt, te weten: Coöperatie VGZ CZ Zorgverzekeringen Achmea Menzis Multizorg VRZ BV Naast de reguliere afspraken en contacten heeft in 2012 met de meeste zorgverzekeraars ook een zorginhoudelijk en een strategisch overleg plaatsgevonden. Zorginhoudelijk overleg is altijd met participatie van een of meerdere medisch specialisten. Het strategisch overleg met zorgverzekeraars wordt onder leiding van de Raad van Bestuur gevoerd. 10/71

12 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei 2013 In 2012 is prestatiebekostiging ingevoerd en worden niet langer producten op basis van de DBC systematiek in rekening gebracht bij zorgverzekeraars en patiënten maar worden DBC zorgproducten (DOT) in rekening gebracht. In deze systematiek worden producten afgeleid vanuit de diagnose en de geregistreerde zorghandelingen. Met de invoering van de DOT systematiek is het aantal verschillende zorgproducten fors afgenomen. Voor revalidatiegeneeskunde is de afgelopen twee jaar een nieuwe productstructuur geïmplementeerd. Met de invoering van prestatiebekostiging voor ziekenhuizen komt een einde aan een periode van zeven jaar waarin de Sint Maartenskliniek locatie Nijmegen een experimentstatus kende. Door de overheid is besloten om de gehele Sint Maartenskliniek met ingang van 2012 naar de eindsituatie van prestatiebekostiging over te zetten. In tegenstelling tot andere ziekenhuizen kent de Sint Maartenskliniek geen overgangsperiode en geen transitiebudget in de overgang naar prestatiebekostiging. Omdat zowel de locatie Nijmegen als de locatie Woerden naar de eindsituatie van prestatiebekostiging zijn overgegaan is er geen reden meer om de beide locaties afzonderlijk van elkaar te contracteren. Met ingang van 2012 is daarom gekozen voor overeenkomsten op concernniveau. Dit sluit beter aan bij de strategische positionering van de Sint Maartenskliniek. De overgang naar prestatiebekostiging betekent ook voor zorgverzekeraars veel onzekerheid. Zij zijn volledig verantwoordelijk geworden voor de zorgkosten en de mogelijkheid tot nacalculatie komt grotendeels te vervallen. De onderhandelingen met de zorgverzekeraars hadden in 2012 een sterk financieel karakter waarbij de zorgverzekeraars hebben ingezet op een afspraak waarbij een maximaal omzetplafond met de Sint Maartenskliniek wordt overeengekomen. Wanneer het ziekenhuis meer patiënten behandelt dan het plafond in omzet toelaat krijgt het ziekenhuis de kosten niet (volledig) vergoed. De zorgverzekeraars leggen het risico van groei hiermee bij de Sint Maartenskliniek. Uiteindelijk is met alle bovengenoemde zorgverzekeraars een afspraak gemaakt over een maximum omzetplafond. De hierin overeengekomen groei ligt in lijn met het bestuurlijk hoofdlijnen akkoord dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met zorgverzekeraars, ziekenhuizen en medisch specialisten was overeengekomen om de groei van de zorgkosten de komende jaren om te buigen. Met zorgverzekeraar Menzis is voor de jaren 2012 en 2013 overeengekomen dat de locatie Nijmegen zicht richt op complexe primaire heupprotheses en complexe hernia operaties. Dat betekent dat reguliere primaire heupprotheses en herniaoperaties op de locatie Nijmegen door Menzis niet volledig worden vergoed. Naast de hierboven genoemde veranderingen vond met ingang van 2012 ook de overheveling van TNF alfablokkers voor behandeling van reumatoïde artritis plaats. Dat betekent dat deze dure geneesmiddelen niet langer vanuit het geneesmiddelenbudget van de zorgverzekeraar worden vergoed. Deze maken met ingang van 2012 onderdeel uit van de medisch specialistische behandeling en worden als een zogenaamde add on door het ziekenhuis bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Omdat de omvang van de hiermee samenhangende kosten vooraf niet volledig bekend was is voor de overheveling van geneesmiddelen met de meeste zorgverzekeraars een afspraak op basis van nacalculatie gemaakt. Dat betekent dat deze kosten geen onderdeel uitmaken van de hiervoor genoemde aanneemsom. 11/71

13 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei Bestuur en toezicht De Stichting Maartenskliniek Groep heeft een Raad van Toezicht die als toezichthouder voor het gehele concern fungeert. De Raad van Bestuur van de Stichting Sint Maartenskliniek fungeert in een personele unie tevens als Raad van Bestuur van de Stichting Maartenskliniek Groep en als directie van Maartenskliniek Holding BV, van Maartenskliniek Research BV en van Maartenskliniek Onroerend Goed en Exploitatie BV. Maartenskliniek Woerden BV heeft een eigen statutaire directie. Een aantal directiebesluiten behoeven de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Bestuur, toezicht en verantwoording zijn ingericht volgens de principes van de zorgbrede Governancecode Deze principes zijn in statuten en afzonderlijke reglementen voor Raad van Toezicht en Raad van Bestuur resp. in het Informatieprotocol Raad van Toezicht Raad van Bestuur toegepast en vormen een leidraad voor het handelen van beiden raden. De gebruikelijke besluiten van de bestuurders van de diverse rechtspersonen behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Daarbij is tevens rekening gehouden met het Toetsingskader van de Inspectie Gezondheidszorg inzake Kwaliteit en Veiligheid. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk van het concern en hebben geen binding met de Maartenskliniek anders dan via hun lidmaatschap van de Raad van Toezicht. Op een enkele verhindering na zijn zij altijd bij de vergadering aanwezig. Na dit bestuursverslag is het verslag van de Raad van Toezicht opgenomen. 2.1 Realisatie van beleid Strategie In 2012 is de Sint Maartenskliniek gestart met het herijken van de strategie voor de komende jaren. Dit proces wordt begin 2013 afgerond. Kernelementen zijn: Het resultaat van de Sint Maartenskliniek wordt bepaald door patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars; De waarde creatie voor patiëntgroepen is gedifferentieerd en moet het uitgangspunt voor processen, organisatie en sturing zijn; De Sint Maartenskliniek wil excelleren in basis/routine én in complexe zorg; Aantoonbare kwaliteit van zorg op kosteneffectieve basis is noodzaak Ontwikkeling van een verpleegkundige en paramedische visie Beleid in 2012 Kwaliteit en veiligheid Eind 2012 is de Sint Maartenskliniek concernbreed gecertificeerd zowel voor zijn veiligheidsmanagementsysteem als voor zijn kwaliteitsmanagementsysteem. Daarmee is een belangrijke doelstelling dankzij de inspanning van velen bereikt. Calamiteiten zijn systematisch aan de Inspectie gemeld, de oorzaken ervan zijn geanalyseerd en waar nodig zijn verbeteringen ingevoerd Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Klachten Op grond van de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen. De patiënt of bezoeker heeft in de Maartenskliniek meerdere mogelijkheden om een klacht te uiten. Geadviseerd wordt de klacht in te dienen bij de meest betrokken persoon of afdeling. Voor bemiddeling kan hij terecht bij de patiëntencontactpersoon. Indien de patiënt of diens vertegenwoordiger beoordeling van een klacht wenst doet de klachtencommissie een uitspraak. 12/71

14 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei 2013 In de klachtenregeling is aangegeven hoe het indienen van een klacht in zijn werk gaat. Informatie hierover wordt aan de patiënt uitgereikt, of in de informatiemap naast het bed van de patiënt. De klachtenbrochure is op verschillende afdelingen en bij de receptie aanwezig. Ten slotte staat de klachtenregeling op de website van de Sint Maartenskliniek. Daar kunnen patiënten ook digitaal hun klacht indienen bij de patiëntencontactpersoon. De klachtenregeling is op diverse wijzen voor de patiënt of zijn vertegenwoordiger beschikbaar gesteld (fysiek, digitaal). Nijmegen Ieder bedrijfsonderdeel ontvangt een anonieme kwartaalrapportage over de klachten. Daarin staan tevens verbeteradviezen. De betrokken bedrijfsonderdelen rapporteren aan de Raad van Bestuur over genomen maatregelen. De Patiëntenadviesraad ontvangt elke rapportage. In het overzicht staat het aantal klachten over 2012 voor onze vestiging in Nijmegen. Behandeling Financieel Organisatie Relationeel Voorzieningen overig Totaal Sinds 2012 wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde Meldplein. De bedrijfsonderdelen kunnen in dit systeem aangeven welke verbeterpunten er zijn en welke maatregelen getroffen worden. Hiermee wordt het verbeteren naar aanleiding van klachten geborgd. Woerden Het aantal klachten in 2012 bedroeg 99 tegenover 89 in In het volgende overzicht zijn de ontvangen klachten naar onderwerp gespecificeerd. De klachten in 2012 zijn nog niet één-op-één aan een categorie toegewezen; een aantal klachten is aan meerdere categorieën toegekend. Dit betekent, dat het aantal bij de categorieën hoger ligt dan het totale werkelijke aantal klachten. Behandeling Financieel Organisatie Relationeel Voorzieningen Totaal Acties ter verbetering zijn uitgezet. Klachtencommissie De klachtencommissie is werkzaam voor alle locaties en was in 2012 als volgt samengesteld: - Dhr. dr. F.G.M. Buskens, voorzitter (extern) - Mw. drs. J.G.C. Renckens, extern, voorgedragen door de Patiëntenadviesraad - Dhr. D.B. van der Schaaf, orthopedisch chirurg Sint Maartenskliniek - Dhr. dr. H.J. Schers, extern, huisarts en universitair docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen - Mw. H. Cornelissen-Swertz, hoofd Gipsafdeling Sint Maartenskliniek. In 2012 zijn er 24 klachten bij de klachtencommissie ingediend. Daarvan zijn 6 klachten niet in behandeling genomen (overgedragen aan de patiëntencontactpersoon, niet behandelen wegens ontbreken van getekende machtiging, klacht ingetrokken door klager). De klachtencommissie behandelde in totaal dus 18 klachtzaken (Nijmegen: 15, Woerden: 3). Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2011, waarin de klachtencommissie 19 klachten heeft ontvangen 13/71

15 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei 2013 waarvan er 16 zijn behandeld. De 18 klachtzaken van 2012 omvatten in totaal 34 deelklachten. Niet alle klachten kunnen worden afgehandeld in het jaar waarin zij zijn ingediend. In 2012 zijn van de 18 in behandeling genomen klachten, 13 klachten geheel afgehandeld. Deze 13 klachten bestaan uit 27 deelklachten waarvan er 13 gegrond en 14 ongegrond verklaard. Binnen vier maanden na ontvangst van de door de klager ondertekende machtiging, doet de klachtencommissie een uitspraak en stelt de klachtencommissie de klager, aangeklaagde, in voorkomende gevallen het medisch hoofd, de opleider van de betreffende afdeling en de Raad van Bestuur schriftelijk en gemotiveerd in kennis van haar oordeel omtrent de gegrondheid van de klacht. Na de uitspraak van de klachtencommissie, eventueel voorzien van aanbevelingen aan de Raad van Bestuur, besluit de Raad van Bestuur of er naar aanleiding van de uitspraak maatregelen zullen worden genomen. Klager, aangeklaagde en de klachtencommissie ontvangen van de Raad van Bestuur over dit besluit binnen vier weken na de uitspraak een gemotiveerd bericht. In de kwartaalgesprekken tussen Raad van Bestuur en leiding van de bedrijfsonderdelen is systematisch aandacht besteed aan aspecten van kwaliteit en veiligheid. Meetbare resultaten van zorg In 2012 zijn belangrijke vorderingen gemaakt met MaartensFacts: voor de orthopedie zijn meetinstrumenten ontwikkeld die de resultaten van onze zorg meetbaar en aantoonbaar maken. De instrumenten worden ingevoerd, verder ontwikkeld en uitgerold naar andere specialismen en patiëntengroepen. De Sint Maartenskliniek participeert verder in de Swedish Spine Registry om de kwaliteit van de zorg voor rugpatiënten te monitoren.. Nieuwe ontwikkelingen als triage lage rugpijnen, artrosecentrum, een netwerk voor fibromyalgie patiënten, een dwarslaesieportal e.d. zijn uitgewerkt en geïmplementeerd. Wetenschappelijk onderzoek Bij productleiderschap horen innovatie, productontwikkeling en onderzoek naar de effectiviteit en kostenefficiëntie daarvan. Een lijst van promoties, publicaties en presentaties is als bijlage bijgevoegd. Bedrijfsvoering In aanvulling op de begroting zijn in 2012 bezuinigingen doorgevoerd ter grootte van 6 miljoen euro. Het is evident dat de druk op een goede bedrijfsvoering alleen maar groter is geworden. Dat was nodig omdat in verband met landelijke ontwikkelingen minder omzet gecontracteerd kon worden dan begroot. In het najaar is besloten voor de gehele kliniek een zero base benadering in te voeren om een belangrijke slag in kwaliteits- en procesverbetering te koppelen aan minder kosten per eenheid product. Personeel en Organisatie In 2012 is een visie op strategisch opleiden ontwikkeld. In 2013 gaat deze ingevoerd worden. Hierbij gaat het om de verbinding van strategische doelstellingen en individuele doelstellingen en acties van medewerkers. Thema s in een strategisch opleidingsplan zijn: organisatieontwikkeling, corporate curriculum (gewenste materiedeskundigheid en -expertise van medewerkers), professionalisering, individuele trajecten en wettelijk verplichtingen (bijvoorbeeld in het kader van de wet BIG). Huisvesting In 2012 is de opbouw van de P-garage in Nijmegen grotendeels gerealiseerd. Oplevering is voorzien voor voorjaar Dit gebouw gaat een polikliniek voor reumatologie, een nieuwe entree en ruimte voor laboratorium, apotheek en staf herbergen. Onze mensen op de kantoorlocatie in Beek bij Nijmegen kunnen dan ook weer op de berg worden gehuisvest. In Nijmegen is voorts o.a. een verbouwing van de centrale sterilisatieafdeling gerealiseerd. 14/71

16 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei 2013 In de discussie over de huisvesting voor Maartenskliniek Woerden is onvoldoende vooruitgang geboekt. Dat had vooral te maken met de besprekingen die het Hofpoort Ziekenhuis voert met een strategische samenwerkingspartner. ICT Voor zowel zorg als bedrijfsvoering is in 2012 de invoering van het EPD (medisch, verpleegkundig, paramedisch) gerealiseerd. Daarmee is ook een belangrijke pijler onder verbeteringen in datainvoer, -uitvoer, stuurinformatie en outcome-meting gerealiseerd. In 2013 worden de overige onderdelen van het project Minerva afgerond. Onder andere betreft het elektronisch voorschrijven van medicatie en patiëntdatamanagement voor anesthesiologie De vervanging van de inkoop, logistieke en financiële systemen door één ERP-oplossing, datawarehouse, en werkplek 2.0 zijn in voorbereiding genomen. Financieel beleid Voor een uitgebreide toelichting op het financiële beleid van de Sint Maartenskliniek verwijzen wij naar de Jaarrekening /71

17 JAARVERSLAG 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei Verslag van de Raad van Toezicht 2012 De Raad van Toezicht van de Maartenskliniek Groep fungeert als Groepsraad en houdt toezicht op het functioneren van het gehele concern en op het functioneren van de Raad van Bestuur die leiding aan het concern geeft. 3.1 Governance De Raad van Toezicht hanteert de Zorgbrede Governancecode 2010 als leidraad in zijn functioneren. In 2009 heeft de Raad een profiel vastgesteld en beschouwt dat als ijkpunt of het toezicht goed is afgestemd op het toezicht dat de Maartenskliniek nodig heeft, waarbij nodig wordt bepaald vanuit extern én intern perspectief. Daarnaast is het een referentiekader voor werving en selectie en herbeoordeling of herbenoeming van leden van de Raad van Toezicht. Tenslotte functioneert het als houvast voor de evaluatie van de Raad. De competenties van de Raad van Toezicht zijn primair gekoppeld aan de kernwaarden van de Maartenskliniek: patiëntgericht, ondernemend, excellent en innovatief. Deze kernwaarden moeten passen bij de leden van de Raad van Toezicht. Daarnaast zijn er meer algemene competenties: Minimale kwaliteiten/competenties Onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties. Dat laat onverlet dat personen uit relevante sectoren en of invalshoeken lid van de Raad van Toezicht kunnen zijn. Zij zijn lid Raad van Toezicht en hebben geen zitting als vertegenwoordiger van een bepaalde sector en/of invalshoek. Kennis en ervaring om de zorginstelling en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen. Voldoende beschikbare tijd voor inzet en committent. Bereidheid tot verantwoording, compliance met betrekking tot wet- en regelgeving, kennis van governanceregels. Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid. Zeer gewenste kwaliteiten/competenties Strategisch inzicht, helikopterview, integratief denken. Kritisch-analytisch oordeelsvermogen. Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Inzicht in het veld van stakeholders (maatschappij/politiek). Evenwicht tussen governance en guidance, tussen distantie en betrokkenheid. Reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag. Proactieve opstelling; informatie zoeken, dóórvragen, netwerken. Teamplayer met gevoel voor humor. Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring. Bij vacatures wordt een specifiek profiel vastgesteld, met name voor het kennisgebied dat een nieuw lid moet inbrengen. In 2012 is door de Raad van Toezicht opnieuw een zelfevaluatie uitgevoerd. Kernpunten die hieruit o.a. naar voren kwamen waren: op het terrein van het organiseren van tegenspraak: de bevraging van de Raad van Bestuur mag nog gerichter en scherper met behoud van een goede balans tussen expliciet verantwoording vragen en vertrouwen geven en van de balans tussen de rollen toezichthouder en bestuurder. op het terrein van het expliciteren van maatschappelijk ondernemerschap (waarin het beste, welke kwaliteit): de Raad van Toezicht is hierin al een heel eind op weg maar deze rol mag nog verder ingevuld worden. 16

18 JAARVERSLAG 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei 2013 qua samenstelling is de Raad van Toezicht evenwichtig samengesteld. Er wordt gewerkt met een vast rooster van aftreden. In 2012 is gestart met de externe werving van een nieuw lid. de thematiek in de Raad van Toezicht is breder geworden. Vooral inhoudelijke onderwerpen als kwaliteit en veiligheid krijgen meer dan voorheen ruimte op de agenda. het werken met commissies gaat goed; ze helpen de goede discussie in de Raad van Toezicht te voeren. de structurering van het overleg in de Raad van Toezicht wordt versterkt door te werken met een jaarplanning met thema s. 3.2 Samenstelling In 2012 heeft de heer Morshuis de Raad van Toezicht verlaten vanwege het verstrijken van zijn tweede termijn. De Raad van Toezicht dankt de heer Morshuis voor zijn deskundige, evenwichtige en strategische inbreng. De heer Paes werd voor een tweede periode benoemd. Mevrouw Klaassen werd gevraagd nog een jaar aan te blijven vanwege de continuïteit in de Raad van Toezicht. Het volgende rooster van aftreden geldt (situatie per 31 december 2012): Naam 1 e vergadering 1 e termijn 2 e termijn Lid commissie V. Paes (voorzitter) Lid per Financiële Commissie C. Klaassen (vicevoorzitter) Lid per J. Morshuis (benoeming op voordracht Lid per Patiëntenadviesraad) M. Leers J. Kremer Lid per Lid per Commissie Kwaliteit&Veiligheid Financiële Commissie Commissie Kwaliteit&Veiligheid De hoofd- en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht vindt u als bijlage bij dit verslag. Voor wat betreft de honorering van de leden van de Raad van Toezicht verwijzen we naar de jaarrekening. 3.3 Vergaderingen De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar zeven maal vergaderd in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Onderwerpen in de vergaderingen waren kwaliteit en veiligheid (incl. een bespreking van een geanonimiseerd calamiteitenrapport), de klachtencommissie (incl. een gesprek met de voorzitter van de klachtencommissie), de strategie voor , de uitbreiding en doorgroei van Sint Maartenskliniek, de samenwerking met het Hofpoort Ziekenhuis in relatie tot Maartenskliniek Woerden, de ontwikkeling van productie, opbrengsten en kosten, de invoering van een nieuw ziekenhuisinformatiesysteem en een elektronisch patiëntendossier, de contractering 2013, jaarrekeningen en jaarverslagen 2011, jaarplannen en begrotingen 2012 (exploitatie en investeringen), het huisvestingsbeleid (m.n. de nieuwbouw in Nijmegen en in Woerden) en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen. Naast de vergaderingen in aanwezigheid van de Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht ook enkele malen, al dan niet voltallig, onderling vergaderd. Voor haar interne oriëntatie heeft hij een aantal malen afdelingen bezocht. 3.4 Raad van Bestuur In het verslagjaar hebben zich in de Raad van Bestuur geen wisselingen voorgedaan. Namens de Raad van Toezicht hebben voorzitter en vicevoorzitter jaargesprekken gevoerd met de leden van de Raad van Bestuur. Daarbij is gebruik gemaakt van de zgn. 360 graden feedback systematiek. Naast een zelfevaluatie door elk lid van de Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht zich op de hoogte gesteld van de opvattingen over het functioneren van de bestuursleden 17

19 JAARVERSLAG 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei 2013 bij directeuren en managers die rechtstreeks aan de Raad van Bestuur rapporteren, alsmede bij de voorzitter Ondernemingsraad Nijmegen. 3.5 Goedgekeurde besluiten van de Raad van Bestuur De Raad beoordeelt het gevoerde beleid aan de hand van de strategische doelen en jaarplan en begroting. De Raad van Toezicht verleende goedkeuring aan besluiten van de Raad van Bestuur over: Vergadering Besluit RvB RvT Besluit tot ondertekening Intentieverklaring onder voorbehoud van advisering door Ondernemingsraden en Patiëntenadviesraden Besluit inzake POM/V!GO Goedgekeurd door RvT Goedgekeurd Besluiten tot vaststelling van de jaarverslagen/jaarrekeningen 2011 van concern incl. onderdelen Besluit tot hypotheekverlening Goedgekeurd Goedgekeurd en tevens besluit tot decharge van de Raad van Bestuur over het gevoerde beleid Besluit samenwerking met Philips Nederland BV inzake radiologie Besluit Treasury statuut Besluit tot vaststelling jaarplan en begroting 2013 Goedgekeurd Goedgekeurd Goedgekeurd 3.6 Toekomst De Sint Maartenskliniek heeft een heldere kijk op de toekomst. Marktverwerking, toenemende eigen verantwoordelijkheid van patiënten, een daarop ingerichte organisatie, innovatie en ondernemerschap zijn essentiële thema s om de zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief van hoog gehalte te houden. De Maartenskliniek beoogt daarin een leidende rol te hebben. De Raad van Toezicht ondersteunt deze ambitie van harte en met overtuiging. De Raad van Toezicht ziet de verschillende dimensies daarvan als belangrijke aspecten van zijn toezichthoudende taak, ook in De vooruitzichten voor 2013 zijn gegeven de opstelling van de zorgverzekeraars niet eenvoudig te duiden. De Raad van Toezicht volgt de ontwikkelingen op dit gebied en ook op die op het terrein van kwaliteit en veiligheid nauwlettend. 3.7 Dank De Sint Maartenskliniek heeft een erg goed jaar achter de rug: aandacht voor kwaliteit en veiligheid, diverse nieuwe initiatieven en een goed rendement zijn blijken daarvan. Via deze weg willen wij ons respect en onze dank betuigen naar al die medewerkers, vrijwilligers, managers en bestuurders die hebben bijgedragen aan het succes van de Sint Maartenskliniek en Maartenskliniek Woerden. De beste uiting daarvan zijn de tevredenheid over en de vraag naar zorg van de patiënten van ons ziekenhuis. Nijmegen, 22 mei 2013 Drs. V.H.Th.L. Paes, voorzitter Prof. mr. C.J.M. Klaassen, vicevoorzitter Drs. M.A.M. Leers Prof. dr. J.A.M. Kremer Mw. H.M.T. de Wit 18

20 JAARVERSLAG 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei Samenstelling toezicht, bestuur, management, staf per Raad van Toezicht Raad van Toezicht Stichting Maartenskliniek Groep, tevens fungerend als Raad van Toezicht Stichting Sint Maartenskliniek Voorzitter: Drs. V.H.Th.L. Paes Vice-voorzitter: Mw. Prof. Mr. C.J.M. Klaassen Leden: Drs. J.H. Morshuis tot 1 dec 2012 Drs. M.A.M. Leers Prof. Dr. J.A.M. Kremer 4.2 Raad van Bestuur Raad van Bestuur Stichting Maartenskliniek Groep, Stichting Sint Maartenskliniek Voorzitter Drs. P.J. Hoppener Lid Mw. drs. B. de Jong MBA Secretaris Raad van Bestuur Ir. A.M. van Beurden 4.3 Directeuren/managers Directeur Reumacentrum Dr. F.H.J. van den Hoogen Directeur Revalidatiecentrum W. Romijn, arts MHCM Directeur Orthopediecentrum Prof. Dr. M. de Kleuver Directeur ResearchDevelopment&Education Dr. J. van Limbeek tot 14 april 2012 Directeur Financiën & Control G.J. van den Enden MBA Manager Facilitair Bedrijf & vastgoed Mw. Drs. A.M.P. Jakobs Manager Personeel & Organisatie Mw. K.M. de Vink Manager staf Raad van Bestuur Ir. A.M. van Beurden Manager Commercie, Marketing & Communicatie Drs. L.G.F. Janssen 4.4 Medische Staf Nijmegen anesthesioloog: F.A.J. Bogaert sinds 1 april 2012 I.J. Bruaset Mw A.E. van Ginkel C. Gort Mw. T.T.M. Immink-Speet N.T.M. Jack tot 1 mei 2012 Mw. dr. B.A.J.M. Keijzer per 1 juni 2012 Th. Laing Mw. A. Rohrbach Dr. R. Stienstra, medisch hoofd L.H. Vonhögen S. van Vugt tot 1 april 2012 J.J. van Wees Mw. J.T. Wegener internist: Dr. F.J Vos Mw. D.S.C. Telgt A. Rennings 19

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl Jaardocument 2012 Een jaar in beeld www.meandermedischcentrum.nl Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaardocument en de jaarrekening 2012 van Meander Medisch Centrum aan. Hierin vindt u een uitgebreide

Nadere informatie

JaarVerslag. Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag. Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2010 Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Maatschappelijk verslag 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 7 2. Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Uitgangspunten van de organisatie Profiel van de organisatie Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

Uitgangspunten van de organisatie Profiel van de organisatie Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Inhoud 1 Uitgangspunten van de organisatie 1 1.1 Voorwoord raad van bestuur 1 1.2 Voorwoord raad van toezicht 5 2 Profiel van de organisatie 9 2.1 Algemene identificatiegegevens 9 2.2 Structuur van de

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2010

Algemeen Jaarverslag 2010 Algemeen Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 1 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 2 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 13 1 UITGANGSPUNTEN VAN VERSLAGLEGGING... 17 2 PROFIEL

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2013

Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2013 Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2013 3 Voorwoord Raad van Bestuur Anticiperen dat was het thema van 2013. Anticiperen op veranderingen in de zorg om zo te kunnen bouwen aan een toekomstbestendig

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 pag. 2/121

Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 pag. 2/121 Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 7 2 Profiel van de organisatie... 8 2.1 Algemene identificatiegegevens... 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis zorg met passie Jaardocument Stichting Diakonessenhuis 2011 maatschappelijk verslag voorwoord 1 Inhoud deel 1* Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Versie juli 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2013 Eindredactie Harriët Hamstra, Marianna van der

Nadere informatie

jaarverslag Stichting Isala klinieken, Zwolle

jaarverslag Stichting Isala klinieken, Zwolle jaarverslag, Zwolle 2005 pagina Inhoudsopgave 1 1 Jaarverslag 1.1 Personalia 2 1.2 Verslag van de Raad van toezicht 3 1.3 Verslag van de Raad van Bestuur 7 1.4 Opbrengsten 14 1.5 Verslag van de Medisch

Nadere informatie

Toonaangevend en Gastvrij. Jaarverantwoording 2014. directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Toonaangevend en Gastvrij. Jaarverantwoording 2014. directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Toonaangevend en Gastvrij Jaarverantwoording 2014 directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Met ingang van 1 maart 2013 zijn het OLVG en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis bestuurlijk gefuseerd.

Nadere informatie

Amphia groeit! Jaardocument 2011. Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout

Amphia groeit! Jaardocument 2011. Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout Amphia groeit! Jaardocument 2011 Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur Voorwoord Raad van Toezicht 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 1 van 91 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 2 Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoud Woord vooraf Verslag van de Raad van Toezicht Invulling van het toezicht in 2013 Terugblikken

Nadere informatie

Gastvrij Topziekenhuis Het Jaar 2009: Beleid in uitvoering, uitvoering met beleid

Gastvrij Topziekenhuis Het Jaar 2009: Beleid in uitvoering, uitvoering met beleid Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis Gastvrij Topziekenhuis Het Jaar 2009: Beleid in uitvoering, uitvoering met beleid Colofon Versie: 1.3 Goedgekeurd tijdens de Raad van Toezichtsvergadering d.d. 10 mei

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag Sophia Revalidatie

Maatschappelijk verslag Sophia Revalidatie Maatschappelijk verslag Sophia Revalidatie 2012 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie 3 1.1 Algemene identificatiegegevens 3 1.2 Kerngegevens 3 1.3 Structuur van de organisatie 4 1.4 Speerpunten strategisch

Nadere informatie

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2008 Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Maatschappelijk verslag 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Medisch Spectrum Twente

Jaarverslag 2014. Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente Jaarverslag 2014 Gebruikersinformatie Dit interactieve document kan het beste bekeken worden met Acrobat Reader. Download hier gratis de laatste versie van Acrobat Reader: http://get.adobe.com/nl/reader

Nadere informatie

Koers op kwaliteit Met vizier op vertrouwen

Koers op kwaliteit Met vizier op vertrouwen Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2012 Koers op kwaliteit Met vizier op vertrouwen Colofon Versie: 1.0 Eindredactie: mw. N.J. Polman en P.B. van der Nat (Jaardocument 2012) J.P.J. van den Broek, manager

Nadere informatie

Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008. Deel I Maatschappelijk Verslag

Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008. Deel I Maatschappelijk Verslag Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008 Deel I Maatschappelijk Verslag Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 3 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

Jaardocument 2011. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl

Jaardocument 2011. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl Jaardocument 2011 Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond www.elkerliek.nl Voorwoord Met genoegen presenteren wij u het jaardocument 2011 van het Elkerliek ziekenhuis. Het was een jaar waarin

Nadere informatie

Inhoud. Uitgangspunten verslaglegging. Uitgangspunten verslaglegging. 1. Missie en visie. 2. Profiel. 3. Raad van Bestuur. 4.

Inhoud. Uitgangspunten verslaglegging. Uitgangspunten verslaglegging. 1. Missie en visie. 2. Profiel. 3. Raad van Bestuur. 4. Uitgangspunten verslaglegging Inhoud Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording van het Maasstad Ziekenhuis is een van de onderdelen van de Jaarverantwoording 2014. Die bestaat ook uit de jaarrekening

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag

Maatschappelijk verslag 10 Vlietland Ziekenhuis irti ii.14i1 LTIIIi IiI Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Beter worden doen we samen Schiedam, 10 december 2014 Voorwoord Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Het jaar

Nadere informatie

ZZG zorggroep Jaardocument 2009

ZZG zorggroep Jaardocument 2009 ZZG zorggroep Jaardocument 2009 Inhoud Verslag raad van bestuur 1 Uitgangspunten van de verslaggeveving 4 7 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 10 2.2 Structuur 11 2.3 Kerngegevens

Nadere informatie