JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012

2 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei 2013 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING SINT MAARTENSKLINIEK 1/71

3 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei 2013 VOORWOORD Met genoegen presenteren wij een overzicht van de door de Sint Maartenskliniek behaalde resultaten in Samen met medisch specialisten, medewerkers en leidinggevenden zijn wij trots op de positieve feedback die we ook in 2012 kregen van patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars. Die stimuleren ons op de ingeslagen weg naar excellente zorg voort te gaan. In 2013 zullen wij de strategie voor de komende jaren vaststellen. Deze staat in een lange traditie sinds de start van de Maartenskliniek in Ambitie in evenwicht, zoals onze corporate story luidt, gebaseerd op patiëntgerichtheid, excellente zorg ondernemerschap en innovatie. De strategie voor de komende jaren bouwt verder op de bestaande praktijken. Meer dan voorheen is ons aanbod naar specifieke patiëntengroepen en hun wensen en behoeften gedifferentieerd, zodat patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars een scherper aanbod gepresenteerd krijgen. Onze dank gaat uit naar alle patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars voor hun vertrouwen in de Sint Maartenskliniek. Zij kunnen ook in 2013 en volgende jaren op ons rekenen. Onze medewerkers, medisch specialisten en leidinggevenden hebben ook in 2012 hun kennis en expertise, hun passie en enthousiasme voor de kliniek en vooral voor onze patiënten ingezet. Hartelijk dank daarvoor! Tot slot willen wij de Raad van Toezicht danken voor het in ons gestelde vertrouwen en voor zijn kritisch-constructieve benadering. Raad van Bestuur Sint Maartenskliniek Drs. J.Th.H.M. Blox, voorzitter a.i. mw. drs. B. de Jong MBA 2/71

4 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Verslag van de Raad van Bestuur Algemene informatie Structuur van het concern Stichting Sint Maartenskliniek Maartenskliniek Woerden BV Maartenskliniek Holding BV Maartenskliniek Research BV Maartenskliniek Onroerend Goed en Exploitatie BV Samenwerking Patiënten Andere zorgaanbieders Zorgverzekeraars Bestuur en toezicht Realisatie van beleid Strategie Beleid in Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Verslag van de Raad van Toezicht Governance Samenstelling Vergaderingen Raad van Bestuur Goedgekeurde besluiten van de Raad van Bestuur Toekomst Dank Samenstelling toezicht, bestuur, management, staf per Raad van Toezicht Raad van Bestuur Directeuren/managers Medische Staf Overig Overige concernonderdelen Maartenskliniek Research B.V Maartenskliniek Onroerend Goed & Exploitatie B.V Maartenskliniek Woerden B.V Verantwoording nevenfuncties Verantwoording nevenfuncties Raad van Bestuur Verantwoording nevenfuncties Raad van Toezicht Bijlage /71

5 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei Jaarrekening Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over Balans per 31 december Resultatenrekening over Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring /71

6 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei Verslag van de Raad van Bestuur Algemene informatie De Sint Maartenskliniek is het enige ziekenhuis in Nederland dat volledig gespecialiseerd is in houding en beweging en de aansturing daarvan. Patiënten kunnen terecht voor behandeling van eenvoudige tot zeer complexe aandoeningen op het gebied van orthopedie, reumatologie, revalidatiegeneeskunde en pijnbestrijding. Daarnaast heeft de Sint Maartenskliniek een eigen apotheek en een sportmedisch centrum. Sinds 2006 heeft de Maartenskliniek een 2e vestiging in Woerden in samenwerking met het Zuwe Hofpoortziekenhuis. De activiteiten van Maartenskliniek Woerden zijn met ingang van 1 januari 2007 in een BV ondergebracht, waarvan de Sint Maartenskliniek voor 70% eigenaar is. Patiënt centraal In de Sint Maartenskliniek wordt de patiënt persoonlijk benaderd, deskundig begeleid en kan hij/zij rekenen op relevante informatie en uitgebreide service. Naast de beste medische, paramedische en verpleegkundige zorg wil de Maartenskliniek de patiënten gastvrij onthalen. Ervaring en kennis Doordat het ziekenhuis zich volledig richt op orthopedie, reumatologie en revalidatiegeneeskunde incl. de daarbij behorende anesthesiologie en radiologie, is de ervaring en kennis op deze gebieden groot. De Sint Maartenskliniek staat dan ook bekend als een vooraanstaand ziekenhuis dat in de behandeling gebruik maakt van de laatste inzichten. Ook ontwikkelt het ziekenhuis nieuwe behandelmethoden en doet het onderzoek naar het effect ervan. Voorts heeft het ziekenhuis opleidingsbevoegdheid voor orthopedisch chirurgen, reumatologen, revalidatieartsen en (gezondheids)psychologen en is het ziekenhuis in tal van andere medisch-specialistische, verpleegkundige en paramedische opleidingen betrokken. Voor wie werken wij? De Maartenskliniek richt zich als ziekenhuis volledig op de behandeling van houdings- en bewegingsaandoeningen. Op het gebied van orthopedie en reumatologie is zij de grootste en meest gerenommeerde van Nederland. Patiënten kunnen er terecht voor diagnostiek en behandeling van aandoeningen volgens de nieuwste inzichten of voor revalidatie na een ziekte, ongeval of hersenletsel. Daarnaast heeft de Sint Maartenskliniek een polikliniek voor pijnbestrijding, een orthopedische spoedeisende hulp, een eigen apotheek en een sportmedisch centrum. Ook Maartenskliniek Woerden richt zich op de behandeling van houdings- en bewegingsaandoeningen. De specialismen orthopedie en reumatologie zijn binnen Maartenskliniek Woerden vertegenwoordigd. De Maartenskliniek heeft de volgende medisch specialismen: Orthopedie Reumatologie Revalidatiegeneeskunde (niet in Woerden) Anesthesiologie (in Woerden ingekocht van het Hofpoort Ziekenhuis) Radiologie (in Woerden ingekocht van het Hofpoort Ziekenhuis). Voorts is een groot aantal consulenten beschikbaar om op hun vakgebied raad te geven over diagnostiek en behandeling van patiënten. De Maartenskliniek levert eveneens reumatologie in het Maasziekenhuis Pantein te Boxmeer. In dat ziekenhuis vervullen wij ook de revalidatiegeneeskundige functie, evenals in het Canisius- Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen en het Rivierenland Ziekenhuis in Tiel. In beide vestigingen van de Maartenskliniek komen patiënten uit de directe regio én patiënten uit het hele land. In Nijmegen komt 33% van de patiënten uit de regio (regio betreft de gebieden Nijmegen en Wijchen). De overige 67% komt uit de rest van Nederland. 5/71

7 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei 2013 Vanwege de regionale functie van de vestiging in Woerden (als enige ziekenhuislocatie in de regio Woerden) vermelden we hier ook het primaire verzorgingsgebied van deze locatie: de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Breukelen, de Ronde Venen, Montfoort, Nieuwkoop, Oudewater, Reeuwijk en Woerden. Het buitengebied betreft de gemeenten Boskoop, Gouda, IJsselstein, Lopik, Maarssen, Nieuwegein, Schoonhoven, Uithoorn, Utrecht en Waddinxveen. Van de patiënten komt 62 % uit dit primair verzorgingsgebied, 38 % van daarbuiten. 1.2 Structuur van het concern Eind 2012 heeft het concern de volgende samenstelling: Concernstructuur Maartenskliniek Groep Stichting Maartenskliniek Groep Stichting Sint Maartenskliniek Maartenskliniek Holding BV (100%) Maartenskliniek Woerden BV (70%) Maartenskliniek Research BV (100%) Maartenskliniek Onroerend Goed & Exploitatie BV (100%) Voor deze structuur is gekozen teneinde een heldere scheiding aan te brengen tussen WTZi- en andere activiteiten, transparantie van bestuur en toezicht te versterken en de bestuurbaarheid te vergroten Stichting Sint Maartenskliniek De activiteiten van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen worden uitgevoerd in drie zorgcentra: het Orthopediecentrum, het Reumacentrum en het Revalidatiecentrum. De centra staan onder leiding van een directeur, die meestal tevens als medisch specialist werkzaam is. Voor facilitaire en stafondersteuning van de primaire processen is er een Staf Onderzoek (incl. Maartenskliniek Research BV), Facilitair Bedrijf & Vastgoed (incl. Maartenskliniek Onroerend Goed en Exploitatie BV) en de stafdiensten Commercie Marketing & Communicatie, Financiën Control & Informatisering, Personeel & Organisatie en staf Raad van Bestuur. Alle bedrijfsonderdelen hebben een directeur of manager die integrale managementverantwoordelijkheid draagt. 6/71

8 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei 2013 Het organisatieschema: Organisatie Sint Maartenskliniek Raad van Bestuur Directeur Financiën, Control & Informatie Secretaris Raad van Bestuur Manager Commercie, Marketing & Communicatie Manager Personeel & Organisatie Directeur Research, Development & Education Manager Facilitair Bedrijf & Vastgoed Directeur Orthopediecentrum Directeur Reumacentrum Directeur Revalidatiecentrum De Stichting Sint Maartenskliniek heeft geen aparte ziekenhuisbrede medische staf. Het werk van de staf is volledig geïntegreerd in dat van het ziekenhuis. Er fungeren medische staven in de zorgcentra. Om die reden is geen aparte verslaglegging door (het bestuur van) de medische staf opgenomen Maartenskliniek Woerden BV Maartenskliniek Woerden is een samenwerking van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen en de Stichting Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden. De aandelen zijn voor 70 % in handen van de Stichting Sint Maartenskliniek en voor 30 % in handen van de Stichting Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. 7/71

9 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei 2013 De organisatiestructuur van Maartenskliniek Woerden is als volgt: Statutair directeur Manager bedrijfsvoering Medisch hoofd reumatologie Manager zorg Medisch hoofd orthopedie Hoofd reumatologie Hoofd orthopedie Hoofd behandeling De behandeling en verzorging van de patiënten vindt plaats binnen het gebouw van het Hofpoort Ziekenhuis. Daarnaast wordt een aantal klinische bedden gehuurd van Zuwe Mariaoord en één dag per week OK-ruimte in EMC Bosch&Duin. Eén dag per week wordt door een sportorthopeed poli verzorgd bij het centrum voor fysiotherapie Spomed in Capelle. Eén van de reumatologen heeft een dag poli in Zorgpoort Leidsche Rijn, een locatie van het Hofpoort ziekenhuis. De medewerkers zijn in dienst van de Maartenskliniek Woerden. Dit geldt niet voor de medisch specialisten, zij worden gedetacheerd vanuit de Sint Maartenskliniek Nijmegen. De dagelijkse leiding van Maartenskliniek Woerden berust bij de directie die vier keer per jaar verantwoording aflegt aan de algemene vergadering van aandeelhouders Maartenskliniek Holding BV Onder Maartenskliniek Holding BV zijn de niet-wtzi-activiteiten van de Maartenskliniek ondergebracht. De Holding is een 100% dochter van Stichting Maartenskliniek Groep en op haar beurt 100% eigenaar van de aandelen van Maartenskliniek Research BV en Maartenskliniek Onroerend Goed en Exploitatie BV. Maartenskliniek Holding BV heeft zelf geen personeel in loondienst Maartenskliniek Research BV Maartenskliniek Research BV heeft als belangrijkste doel het vertalen van eigentijdse wetenschappelijke inzichten op het terrein van ontwikkelingsstoornissen, revalidatie, bewegingsapparaat en neuropsychologie in toegepaste klinische kennis. De vennootschap werkt daartoe samen met de drie zorgcentra van de Sint Maartenskliniek, met Maartenskliniek Woerden, met POM, met enkele andere onderzoeksstichtingen en voor enkele projecten met het bedrijfsleven. De BV heeft een kernfunctie in het stimuleren van patiëntgebonden onderzoek. Het is een 100% deelneming en wordt derhalve geconsolideerd Maartenskliniek Onroerend Goed en Exploitatie BV Doel van deze BV is om vastgoed zoals de parkeergarage te exploiteren. De feitelijke activiteiten van de BV zijn geïntegreerd in die van de afdeling Facilitair Bedrijf & Vastgoed van de Stichting Sint Maartenskliniek. De BV heeft zelf geen personeel in dienst. 8/71

10 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei Samenwerking De Sint Maartenskliniek werkt op alle gebieden intensief samen met andere partijen. Dat komt de kerntaken patiëntenzorg, onderzoek en opleiding ten goede Patiënten De patiënten zijn belangrijke gesprekspartners binnen de zorg. Formeel worden zij vertegenwoordigd door de Patiëntenadviesraden (PAR). De Sint Maartenskliniek heeft een goed contact met de relevante patiëntenorganisaties. Zo spelen deze verenigingen een rol in de samenstelling van de Patiëntenadviesraad. Voorts houden diverse medewerkers voordrachten voor patiëntenverenigingen en zijn zij actief in het verenigingsgebeuren, in de opzet van lotgenotencontact, sportactiviteiten en dergelijke. Nijmegen Vanuit Nijmegen is er contact met: Fibromyalgie patiëntenvereniging (met deze vereniging opzet landelijk netwerk (Fibronet) Nederlandse CVA vereniging Stichting Samen Verder Dwarslaesie Organisatie Nederland Stichting Cerebraal Vereniging Spierziekten Nederland en BOSK Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders Vereniging van Scoliosepatiënten Verder is er regio-overleg met: Reumapatiëntenvereniging Nijmegen e.o. (mede met deze vereniging gewerkt aan opbouw landelijk Artrosenetwerk) Reumapatiëntenvereniging Venray e.o. Reumapatiëntenvereniging Land van Cuijk Woerden Vanuit Maartenskliniek Woerden wordt intensief contact onderhouden met de Reumapatiëntenvereniging Woerden (RPVW) en de Regioraad van de Reumapatiëntenvereniging Midden Nederland. In 2012 is er voor de tweede maal door de RPVW, de cliëntenraad en de afdeling reumatologie invulling gegeven aan de Landelijk Reumadag door middel van diverse stands met activiteiten in de grote hal van het Hofpoort ziekenhuis. Deze dag is goed bezocht door niet alleen bezoekers van het ziekenhuis, maar ook door mensen die op het persbericht zijn afgekomen Andere zorgaanbieders Met de regionale huisartsenvereniging in de regio s Nijmegen en Woerden vindt gestructureerd overleg plaats. Onderwerpen zijn nieuwe behandel- en verwijsmogelijkheden, opleiding en uitwisseling van informatie over relevante ontwikkelingen. Onder meer verzorgt de Maartenskliniek bijscholing voor huisartsen. Nijmegen Met het UMC St Radboud is er een overeenkomst inzake samenwerking op het gebied van patiëntenzorg, opleiding, onderzoek en onderwijs. Naast periodiek bestuurlijk overleg zijn er vele contacten tussen zorgprofessionals betreffende consultaties in het kader van de patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, opleiding van nieuwe specialisten, traumazorg etc. Om betere service te kunnen bieden aan onze patiënten, is de afdeling Algemeen Interne Geneeskunde (AIG) van het UMC St Radboud gestart met twee poli s in de Sint Maartenskliniek. Ook met de Raad van Bestuur van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis is er bestuurlijk overleg over zaken van gemeenschappelijk belang. Het CWZ levert via enkele consulentschappen een bijdrage aan de zorg aan patiënten. 9/71

11 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei 2013 Met het UMC St Radboud, het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis en Ziekenhuis Rijnstate wordt samengewerkt op het gebied van arbeidsmarkt en opleiding. Voor de opleiding van medisch specialisten zijn naast genoemde ziekenhuizen en de Maartenskliniek nog andere ziekenhuizen cq. revalidatiecentra betrokken in het Opleidingsoverleg Regio Nijmegen. In het Maasziekenhuis Pantein vult de Maartenskliniek al enkele jaren de revalidatiegeneeskundige en reumatologische functie. In 2011 startte overleg om ook de orthopedie van dit ziekenhuis onder Maartenskliniek vlag te brengen. In het voorjaar van 2013 is overeenstemming bereikt. De Maartenskliniek vult verder de revalidatiegeneeskunde in in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen en het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Het Revalidatiecentrum werkt nauw samen met afdeling Revalidatiegeneeskunde van het UMC St Radboud. De desbetreffende hoogleraar is gedeeltelijk in dienst van de Sint Maartenskliniek. Verder werd de samenwerking tussen het Revalidatiecentrum met het Militair Revalidatiecentrum Aardenburg in Doorn verder inhoud gegeven. Datzelfde geldt voor de samenwerking met de Sint Maartenschool, KION en REC Rivierenland in het expertise- en adviescentrum ZOOM-IN. De Maartenskliniek werkt in de regio Nijmegen verder samen met de aanbieder van thuiszorg, verpleging en verzorging (Zorggroep Zuid Gelderland) en met sport- en bedrijfsartsen, die een belangrijke rol spelen een belangrijke rol in het werk in onder meer het Sportmedisch Centrum. De Maartenskliniek verkocht in 2012 ICARA (Integraal Centrum voor Arbeidsrelevante Aandoeningen). De activiteiten worden onder een andere naam en management voortgezet. Specifieke medisch specialistische activiteiten vinden plaats bij de Maartenskliniek. De gemeente Nijmegen en de Maartenskliniek zijn samen met andere zorgaanbieders en kennisinstituten betrokken bij de ontwikkeling van Nijmegen als kennisstad. De contacten met de gemeente Ubbergen betreffen vooral de huisvesting van de Maartenskliniek. Woerden De samenwerking tussen het UMC Utrecht, de Sint Maartenskliniek en Maartenskliniek Woerden is in een Samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. De geactualiseerde overeenkomst is in maart door partijen ondertekend. Er zijn meer specifieke afspraken gemaakt op het gebied van reumachirurgie en er is een bedrijfsplan voor een gezamenlijk ledematenreconstructiecentrum opgesteld. De contacten met huisartsen vinden plaats in overleg en afstemming met de Relatiebeheerder huisartsen van het Hofpoort ziekenhuis. In maart is er een overleg met een delegatie van de huisartsen georganiseerd om te overleggen over de problematiek van de toegangstijden voor een aantal behandelingen van Maartenskliniek Woerden Zorgverzekeraars Net als in voorgaande jaren zijn voor 2012 met alle zorgverzekeraars integrale afspraken gemaakt over DBC zorgproducten. De complexiteit door de samenloop van alle wijzigen hebben er voor gezorgd dat de contractering voor 2012 een langdurig en intensief proces was. Om de afspraken met de zorgverzekeraars volledig af te dekken worden met vijf verschillende partijen afspraken gemaakt, te weten: Coöperatie VGZ CZ Zorgverzekeringen Achmea Menzis Multizorg VRZ BV Naast de reguliere afspraken en contacten heeft in 2012 met de meeste zorgverzekeraars ook een zorginhoudelijk en een strategisch overleg plaatsgevonden. Zorginhoudelijk overleg is altijd met participatie van een of meerdere medisch specialisten. Het strategisch overleg met zorgverzekeraars wordt onder leiding van de Raad van Bestuur gevoerd. 10/71

12 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei 2013 In 2012 is prestatiebekostiging ingevoerd en worden niet langer producten op basis van de DBC systematiek in rekening gebracht bij zorgverzekeraars en patiënten maar worden DBC zorgproducten (DOT) in rekening gebracht. In deze systematiek worden producten afgeleid vanuit de diagnose en de geregistreerde zorghandelingen. Met de invoering van de DOT systematiek is het aantal verschillende zorgproducten fors afgenomen. Voor revalidatiegeneeskunde is de afgelopen twee jaar een nieuwe productstructuur geïmplementeerd. Met de invoering van prestatiebekostiging voor ziekenhuizen komt een einde aan een periode van zeven jaar waarin de Sint Maartenskliniek locatie Nijmegen een experimentstatus kende. Door de overheid is besloten om de gehele Sint Maartenskliniek met ingang van 2012 naar de eindsituatie van prestatiebekostiging over te zetten. In tegenstelling tot andere ziekenhuizen kent de Sint Maartenskliniek geen overgangsperiode en geen transitiebudget in de overgang naar prestatiebekostiging. Omdat zowel de locatie Nijmegen als de locatie Woerden naar de eindsituatie van prestatiebekostiging zijn overgegaan is er geen reden meer om de beide locaties afzonderlijk van elkaar te contracteren. Met ingang van 2012 is daarom gekozen voor overeenkomsten op concernniveau. Dit sluit beter aan bij de strategische positionering van de Sint Maartenskliniek. De overgang naar prestatiebekostiging betekent ook voor zorgverzekeraars veel onzekerheid. Zij zijn volledig verantwoordelijk geworden voor de zorgkosten en de mogelijkheid tot nacalculatie komt grotendeels te vervallen. De onderhandelingen met de zorgverzekeraars hadden in 2012 een sterk financieel karakter waarbij de zorgverzekeraars hebben ingezet op een afspraak waarbij een maximaal omzetplafond met de Sint Maartenskliniek wordt overeengekomen. Wanneer het ziekenhuis meer patiënten behandelt dan het plafond in omzet toelaat krijgt het ziekenhuis de kosten niet (volledig) vergoed. De zorgverzekeraars leggen het risico van groei hiermee bij de Sint Maartenskliniek. Uiteindelijk is met alle bovengenoemde zorgverzekeraars een afspraak gemaakt over een maximum omzetplafond. De hierin overeengekomen groei ligt in lijn met het bestuurlijk hoofdlijnen akkoord dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met zorgverzekeraars, ziekenhuizen en medisch specialisten was overeengekomen om de groei van de zorgkosten de komende jaren om te buigen. Met zorgverzekeraar Menzis is voor de jaren 2012 en 2013 overeengekomen dat de locatie Nijmegen zicht richt op complexe primaire heupprotheses en complexe hernia operaties. Dat betekent dat reguliere primaire heupprotheses en herniaoperaties op de locatie Nijmegen door Menzis niet volledig worden vergoed. Naast de hierboven genoemde veranderingen vond met ingang van 2012 ook de overheveling van TNF alfablokkers voor behandeling van reumatoïde artritis plaats. Dat betekent dat deze dure geneesmiddelen niet langer vanuit het geneesmiddelenbudget van de zorgverzekeraar worden vergoed. Deze maken met ingang van 2012 onderdeel uit van de medisch specialistische behandeling en worden als een zogenaamde add on door het ziekenhuis bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Omdat de omvang van de hiermee samenhangende kosten vooraf niet volledig bekend was is voor de overheveling van geneesmiddelen met de meeste zorgverzekeraars een afspraak op basis van nacalculatie gemaakt. Dat betekent dat deze kosten geen onderdeel uitmaken van de hiervoor genoemde aanneemsom. 11/71

13 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei Bestuur en toezicht De Stichting Maartenskliniek Groep heeft een Raad van Toezicht die als toezichthouder voor het gehele concern fungeert. De Raad van Bestuur van de Stichting Sint Maartenskliniek fungeert in een personele unie tevens als Raad van Bestuur van de Stichting Maartenskliniek Groep en als directie van Maartenskliniek Holding BV, van Maartenskliniek Research BV en van Maartenskliniek Onroerend Goed en Exploitatie BV. Maartenskliniek Woerden BV heeft een eigen statutaire directie. Een aantal directiebesluiten behoeven de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Bestuur, toezicht en verantwoording zijn ingericht volgens de principes van de zorgbrede Governancecode Deze principes zijn in statuten en afzonderlijke reglementen voor Raad van Toezicht en Raad van Bestuur resp. in het Informatieprotocol Raad van Toezicht Raad van Bestuur toegepast en vormen een leidraad voor het handelen van beiden raden. De gebruikelijke besluiten van de bestuurders van de diverse rechtspersonen behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Daarbij is tevens rekening gehouden met het Toetsingskader van de Inspectie Gezondheidszorg inzake Kwaliteit en Veiligheid. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk van het concern en hebben geen binding met de Maartenskliniek anders dan via hun lidmaatschap van de Raad van Toezicht. Op een enkele verhindering na zijn zij altijd bij de vergadering aanwezig. Na dit bestuursverslag is het verslag van de Raad van Toezicht opgenomen. 2.1 Realisatie van beleid Strategie In 2012 is de Sint Maartenskliniek gestart met het herijken van de strategie voor de komende jaren. Dit proces wordt begin 2013 afgerond. Kernelementen zijn: Het resultaat van de Sint Maartenskliniek wordt bepaald door patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars; De waarde creatie voor patiëntgroepen is gedifferentieerd en moet het uitgangspunt voor processen, organisatie en sturing zijn; De Sint Maartenskliniek wil excelleren in basis/routine én in complexe zorg; Aantoonbare kwaliteit van zorg op kosteneffectieve basis is noodzaak Ontwikkeling van een verpleegkundige en paramedische visie Beleid in 2012 Kwaliteit en veiligheid Eind 2012 is de Sint Maartenskliniek concernbreed gecertificeerd zowel voor zijn veiligheidsmanagementsysteem als voor zijn kwaliteitsmanagementsysteem. Daarmee is een belangrijke doelstelling dankzij de inspanning van velen bereikt. Calamiteiten zijn systematisch aan de Inspectie gemeld, de oorzaken ervan zijn geanalyseerd en waar nodig zijn verbeteringen ingevoerd Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Klachten Op grond van de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen. De patiënt of bezoeker heeft in de Maartenskliniek meerdere mogelijkheden om een klacht te uiten. Geadviseerd wordt de klacht in te dienen bij de meest betrokken persoon of afdeling. Voor bemiddeling kan hij terecht bij de patiëntencontactpersoon. Indien de patiënt of diens vertegenwoordiger beoordeling van een klacht wenst doet de klachtencommissie een uitspraak. 12/71

14 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei 2013 In de klachtenregeling is aangegeven hoe het indienen van een klacht in zijn werk gaat. Informatie hierover wordt aan de patiënt uitgereikt, of in de informatiemap naast het bed van de patiënt. De klachtenbrochure is op verschillende afdelingen en bij de receptie aanwezig. Ten slotte staat de klachtenregeling op de website van de Sint Maartenskliniek. Daar kunnen patiënten ook digitaal hun klacht indienen bij de patiëntencontactpersoon. De klachtenregeling is op diverse wijzen voor de patiënt of zijn vertegenwoordiger beschikbaar gesteld (fysiek, digitaal). Nijmegen Ieder bedrijfsonderdeel ontvangt een anonieme kwartaalrapportage over de klachten. Daarin staan tevens verbeteradviezen. De betrokken bedrijfsonderdelen rapporteren aan de Raad van Bestuur over genomen maatregelen. De Patiëntenadviesraad ontvangt elke rapportage. In het overzicht staat het aantal klachten over 2012 voor onze vestiging in Nijmegen. Behandeling Financieel Organisatie Relationeel Voorzieningen overig Totaal Sinds 2012 wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde Meldplein. De bedrijfsonderdelen kunnen in dit systeem aangeven welke verbeterpunten er zijn en welke maatregelen getroffen worden. Hiermee wordt het verbeteren naar aanleiding van klachten geborgd. Woerden Het aantal klachten in 2012 bedroeg 99 tegenover 89 in In het volgende overzicht zijn de ontvangen klachten naar onderwerp gespecificeerd. De klachten in 2012 zijn nog niet één-op-één aan een categorie toegewezen; een aantal klachten is aan meerdere categorieën toegekend. Dit betekent, dat het aantal bij de categorieën hoger ligt dan het totale werkelijke aantal klachten. Behandeling Financieel Organisatie Relationeel Voorzieningen Totaal Acties ter verbetering zijn uitgezet. Klachtencommissie De klachtencommissie is werkzaam voor alle locaties en was in 2012 als volgt samengesteld: - Dhr. dr. F.G.M. Buskens, voorzitter (extern) - Mw. drs. J.G.C. Renckens, extern, voorgedragen door de Patiëntenadviesraad - Dhr. D.B. van der Schaaf, orthopedisch chirurg Sint Maartenskliniek - Dhr. dr. H.J. Schers, extern, huisarts en universitair docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen - Mw. H. Cornelissen-Swertz, hoofd Gipsafdeling Sint Maartenskliniek. In 2012 zijn er 24 klachten bij de klachtencommissie ingediend. Daarvan zijn 6 klachten niet in behandeling genomen (overgedragen aan de patiëntencontactpersoon, niet behandelen wegens ontbreken van getekende machtiging, klacht ingetrokken door klager). De klachtencommissie behandelde in totaal dus 18 klachtzaken (Nijmegen: 15, Woerden: 3). Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2011, waarin de klachtencommissie 19 klachten heeft ontvangen 13/71

15 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei 2013 waarvan er 16 zijn behandeld. De 18 klachtzaken van 2012 omvatten in totaal 34 deelklachten. Niet alle klachten kunnen worden afgehandeld in het jaar waarin zij zijn ingediend. In 2012 zijn van de 18 in behandeling genomen klachten, 13 klachten geheel afgehandeld. Deze 13 klachten bestaan uit 27 deelklachten waarvan er 13 gegrond en 14 ongegrond verklaard. Binnen vier maanden na ontvangst van de door de klager ondertekende machtiging, doet de klachtencommissie een uitspraak en stelt de klachtencommissie de klager, aangeklaagde, in voorkomende gevallen het medisch hoofd, de opleider van de betreffende afdeling en de Raad van Bestuur schriftelijk en gemotiveerd in kennis van haar oordeel omtrent de gegrondheid van de klacht. Na de uitspraak van de klachtencommissie, eventueel voorzien van aanbevelingen aan de Raad van Bestuur, besluit de Raad van Bestuur of er naar aanleiding van de uitspraak maatregelen zullen worden genomen. Klager, aangeklaagde en de klachtencommissie ontvangen van de Raad van Bestuur over dit besluit binnen vier weken na de uitspraak een gemotiveerd bericht. In de kwartaalgesprekken tussen Raad van Bestuur en leiding van de bedrijfsonderdelen is systematisch aandacht besteed aan aspecten van kwaliteit en veiligheid. Meetbare resultaten van zorg In 2012 zijn belangrijke vorderingen gemaakt met MaartensFacts: voor de orthopedie zijn meetinstrumenten ontwikkeld die de resultaten van onze zorg meetbaar en aantoonbaar maken. De instrumenten worden ingevoerd, verder ontwikkeld en uitgerold naar andere specialismen en patiëntengroepen. De Sint Maartenskliniek participeert verder in de Swedish Spine Registry om de kwaliteit van de zorg voor rugpatiënten te monitoren.. Nieuwe ontwikkelingen als triage lage rugpijnen, artrosecentrum, een netwerk voor fibromyalgie patiënten, een dwarslaesieportal e.d. zijn uitgewerkt en geïmplementeerd. Wetenschappelijk onderzoek Bij productleiderschap horen innovatie, productontwikkeling en onderzoek naar de effectiviteit en kostenefficiëntie daarvan. Een lijst van promoties, publicaties en presentaties is als bijlage bijgevoegd. Bedrijfsvoering In aanvulling op de begroting zijn in 2012 bezuinigingen doorgevoerd ter grootte van 6 miljoen euro. Het is evident dat de druk op een goede bedrijfsvoering alleen maar groter is geworden. Dat was nodig omdat in verband met landelijke ontwikkelingen minder omzet gecontracteerd kon worden dan begroot. In het najaar is besloten voor de gehele kliniek een zero base benadering in te voeren om een belangrijke slag in kwaliteits- en procesverbetering te koppelen aan minder kosten per eenheid product. Personeel en Organisatie In 2012 is een visie op strategisch opleiden ontwikkeld. In 2013 gaat deze ingevoerd worden. Hierbij gaat het om de verbinding van strategische doelstellingen en individuele doelstellingen en acties van medewerkers. Thema s in een strategisch opleidingsplan zijn: organisatieontwikkeling, corporate curriculum (gewenste materiedeskundigheid en -expertise van medewerkers), professionalisering, individuele trajecten en wettelijk verplichtingen (bijvoorbeeld in het kader van de wet BIG). Huisvesting In 2012 is de opbouw van de P-garage in Nijmegen grotendeels gerealiseerd. Oplevering is voorzien voor voorjaar Dit gebouw gaat een polikliniek voor reumatologie, een nieuwe entree en ruimte voor laboratorium, apotheek en staf herbergen. Onze mensen op de kantoorlocatie in Beek bij Nijmegen kunnen dan ook weer op de berg worden gehuisvest. In Nijmegen is voorts o.a. een verbouwing van de centrale sterilisatieafdeling gerealiseerd. 14/71

16 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei 2013 In de discussie over de huisvesting voor Maartenskliniek Woerden is onvoldoende vooruitgang geboekt. Dat had vooral te maken met de besprekingen die het Hofpoort Ziekenhuis voert met een strategische samenwerkingspartner. ICT Voor zowel zorg als bedrijfsvoering is in 2012 de invoering van het EPD (medisch, verpleegkundig, paramedisch) gerealiseerd. Daarmee is ook een belangrijke pijler onder verbeteringen in datainvoer, -uitvoer, stuurinformatie en outcome-meting gerealiseerd. In 2013 worden de overige onderdelen van het project Minerva afgerond. Onder andere betreft het elektronisch voorschrijven van medicatie en patiëntdatamanagement voor anesthesiologie De vervanging van de inkoop, logistieke en financiële systemen door één ERP-oplossing, datawarehouse, en werkplek 2.0 zijn in voorbereiding genomen. Financieel beleid Voor een uitgebreide toelichting op het financiële beleid van de Sint Maartenskliniek verwijzen wij naar de Jaarrekening /71

17 JAARVERSLAG 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei Verslag van de Raad van Toezicht 2012 De Raad van Toezicht van de Maartenskliniek Groep fungeert als Groepsraad en houdt toezicht op het functioneren van het gehele concern en op het functioneren van de Raad van Bestuur die leiding aan het concern geeft. 3.1 Governance De Raad van Toezicht hanteert de Zorgbrede Governancecode 2010 als leidraad in zijn functioneren. In 2009 heeft de Raad een profiel vastgesteld en beschouwt dat als ijkpunt of het toezicht goed is afgestemd op het toezicht dat de Maartenskliniek nodig heeft, waarbij nodig wordt bepaald vanuit extern én intern perspectief. Daarnaast is het een referentiekader voor werving en selectie en herbeoordeling of herbenoeming van leden van de Raad van Toezicht. Tenslotte functioneert het als houvast voor de evaluatie van de Raad. De competenties van de Raad van Toezicht zijn primair gekoppeld aan de kernwaarden van de Maartenskliniek: patiëntgericht, ondernemend, excellent en innovatief. Deze kernwaarden moeten passen bij de leden van de Raad van Toezicht. Daarnaast zijn er meer algemene competenties: Minimale kwaliteiten/competenties Onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties. Dat laat onverlet dat personen uit relevante sectoren en of invalshoeken lid van de Raad van Toezicht kunnen zijn. Zij zijn lid Raad van Toezicht en hebben geen zitting als vertegenwoordiger van een bepaalde sector en/of invalshoek. Kennis en ervaring om de zorginstelling en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen. Voldoende beschikbare tijd voor inzet en committent. Bereidheid tot verantwoording, compliance met betrekking tot wet- en regelgeving, kennis van governanceregels. Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid. Zeer gewenste kwaliteiten/competenties Strategisch inzicht, helikopterview, integratief denken. Kritisch-analytisch oordeelsvermogen. Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Inzicht in het veld van stakeholders (maatschappij/politiek). Evenwicht tussen governance en guidance, tussen distantie en betrokkenheid. Reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag. Proactieve opstelling; informatie zoeken, dóórvragen, netwerken. Teamplayer met gevoel voor humor. Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring. Bij vacatures wordt een specifiek profiel vastgesteld, met name voor het kennisgebied dat een nieuw lid moet inbrengen. In 2012 is door de Raad van Toezicht opnieuw een zelfevaluatie uitgevoerd. Kernpunten die hieruit o.a. naar voren kwamen waren: op het terrein van het organiseren van tegenspraak: de bevraging van de Raad van Bestuur mag nog gerichter en scherper met behoud van een goede balans tussen expliciet verantwoording vragen en vertrouwen geven en van de balans tussen de rollen toezichthouder en bestuurder. op het terrein van het expliciteren van maatschappelijk ondernemerschap (waarin het beste, welke kwaliteit): de Raad van Toezicht is hierin al een heel eind op weg maar deze rol mag nog verder ingevuld worden. 16

18 JAARVERSLAG 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei 2013 qua samenstelling is de Raad van Toezicht evenwichtig samengesteld. Er wordt gewerkt met een vast rooster van aftreden. In 2012 is gestart met de externe werving van een nieuw lid. de thematiek in de Raad van Toezicht is breder geworden. Vooral inhoudelijke onderwerpen als kwaliteit en veiligheid krijgen meer dan voorheen ruimte op de agenda. het werken met commissies gaat goed; ze helpen de goede discussie in de Raad van Toezicht te voeren. de structurering van het overleg in de Raad van Toezicht wordt versterkt door te werken met een jaarplanning met thema s. 3.2 Samenstelling In 2012 heeft de heer Morshuis de Raad van Toezicht verlaten vanwege het verstrijken van zijn tweede termijn. De Raad van Toezicht dankt de heer Morshuis voor zijn deskundige, evenwichtige en strategische inbreng. De heer Paes werd voor een tweede periode benoemd. Mevrouw Klaassen werd gevraagd nog een jaar aan te blijven vanwege de continuïteit in de Raad van Toezicht. Het volgende rooster van aftreden geldt (situatie per 31 december 2012): Naam 1 e vergadering 1 e termijn 2 e termijn Lid commissie V. Paes (voorzitter) Lid per Financiële Commissie C. Klaassen (vicevoorzitter) Lid per J. Morshuis (benoeming op voordracht Lid per Patiëntenadviesraad) M. Leers J. Kremer Lid per Lid per Commissie Kwaliteit&Veiligheid Financiële Commissie Commissie Kwaliteit&Veiligheid De hoofd- en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht vindt u als bijlage bij dit verslag. Voor wat betreft de honorering van de leden van de Raad van Toezicht verwijzen we naar de jaarrekening. 3.3 Vergaderingen De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar zeven maal vergaderd in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Onderwerpen in de vergaderingen waren kwaliteit en veiligheid (incl. een bespreking van een geanonimiseerd calamiteitenrapport), de klachtencommissie (incl. een gesprek met de voorzitter van de klachtencommissie), de strategie voor , de uitbreiding en doorgroei van Sint Maartenskliniek, de samenwerking met het Hofpoort Ziekenhuis in relatie tot Maartenskliniek Woerden, de ontwikkeling van productie, opbrengsten en kosten, de invoering van een nieuw ziekenhuisinformatiesysteem en een elektronisch patiëntendossier, de contractering 2013, jaarrekeningen en jaarverslagen 2011, jaarplannen en begrotingen 2012 (exploitatie en investeringen), het huisvestingsbeleid (m.n. de nieuwbouw in Nijmegen en in Woerden) en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen. Naast de vergaderingen in aanwezigheid van de Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht ook enkele malen, al dan niet voltallig, onderling vergaderd. Voor haar interne oriëntatie heeft hij een aantal malen afdelingen bezocht. 3.4 Raad van Bestuur In het verslagjaar hebben zich in de Raad van Bestuur geen wisselingen voorgedaan. Namens de Raad van Toezicht hebben voorzitter en vicevoorzitter jaargesprekken gevoerd met de leden van de Raad van Bestuur. Daarbij is gebruik gemaakt van de zgn. 360 graden feedback systematiek. Naast een zelfevaluatie door elk lid van de Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht zich op de hoogte gesteld van de opvattingen over het functioneren van de bestuursleden 17

19 JAARVERSLAG 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei 2013 bij directeuren en managers die rechtstreeks aan de Raad van Bestuur rapporteren, alsmede bij de voorzitter Ondernemingsraad Nijmegen. 3.5 Goedgekeurde besluiten van de Raad van Bestuur De Raad beoordeelt het gevoerde beleid aan de hand van de strategische doelen en jaarplan en begroting. De Raad van Toezicht verleende goedkeuring aan besluiten van de Raad van Bestuur over: Vergadering Besluit RvB RvT Besluit tot ondertekening Intentieverklaring onder voorbehoud van advisering door Ondernemingsraden en Patiëntenadviesraden Besluit inzake POM/V!GO Goedgekeurd door RvT Goedgekeurd Besluiten tot vaststelling van de jaarverslagen/jaarrekeningen 2011 van concern incl. onderdelen Besluit tot hypotheekverlening Goedgekeurd Goedgekeurd en tevens besluit tot decharge van de Raad van Bestuur over het gevoerde beleid Besluit samenwerking met Philips Nederland BV inzake radiologie Besluit Treasury statuut Besluit tot vaststelling jaarplan en begroting 2013 Goedgekeurd Goedgekeurd Goedgekeurd 3.6 Toekomst De Sint Maartenskliniek heeft een heldere kijk op de toekomst. Marktverwerking, toenemende eigen verantwoordelijkheid van patiënten, een daarop ingerichte organisatie, innovatie en ondernemerschap zijn essentiële thema s om de zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief van hoog gehalte te houden. De Maartenskliniek beoogt daarin een leidende rol te hebben. De Raad van Toezicht ondersteunt deze ambitie van harte en met overtuiging. De Raad van Toezicht ziet de verschillende dimensies daarvan als belangrijke aspecten van zijn toezichthoudende taak, ook in De vooruitzichten voor 2013 zijn gegeven de opstelling van de zorgverzekeraars niet eenvoudig te duiden. De Raad van Toezicht volgt de ontwikkelingen op dit gebied en ook op die op het terrein van kwaliteit en veiligheid nauwlettend. 3.7 Dank De Sint Maartenskliniek heeft een erg goed jaar achter de rug: aandacht voor kwaliteit en veiligheid, diverse nieuwe initiatieven en een goed rendement zijn blijken daarvan. Via deze weg willen wij ons respect en onze dank betuigen naar al die medewerkers, vrijwilligers, managers en bestuurders die hebben bijgedragen aan het succes van de Sint Maartenskliniek en Maartenskliniek Woerden. De beste uiting daarvan zijn de tevredenheid over en de vraag naar zorg van de patiënten van ons ziekenhuis. Nijmegen, 22 mei 2013 Drs. V.H.Th.L. Paes, voorzitter Prof. mr. C.J.M. Klaassen, vicevoorzitter Drs. M.A.M. Leers Prof. dr. J.A.M. Kremer Mw. H.M.T. de Wit 18

20 JAARVERSLAG 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei Samenstelling toezicht, bestuur, management, staf per Raad van Toezicht Raad van Toezicht Stichting Maartenskliniek Groep, tevens fungerend als Raad van Toezicht Stichting Sint Maartenskliniek Voorzitter: Drs. V.H.Th.L. Paes Vice-voorzitter: Mw. Prof. Mr. C.J.M. Klaassen Leden: Drs. J.H. Morshuis tot 1 dec 2012 Drs. M.A.M. Leers Prof. Dr. J.A.M. Kremer 4.2 Raad van Bestuur Raad van Bestuur Stichting Maartenskliniek Groep, Stichting Sint Maartenskliniek Voorzitter Drs. P.J. Hoppener Lid Mw. drs. B. de Jong MBA Secretaris Raad van Bestuur Ir. A.M. van Beurden 4.3 Directeuren/managers Directeur Reumacentrum Dr. F.H.J. van den Hoogen Directeur Revalidatiecentrum W. Romijn, arts MHCM Directeur Orthopediecentrum Prof. Dr. M. de Kleuver Directeur ResearchDevelopment&Education Dr. J. van Limbeek tot 14 april 2012 Directeur Financiën & Control G.J. van den Enden MBA Manager Facilitair Bedrijf & vastgoed Mw. Drs. A.M.P. Jakobs Manager Personeel & Organisatie Mw. K.M. de Vink Manager staf Raad van Bestuur Ir. A.M. van Beurden Manager Commercie, Marketing & Communicatie Drs. L.G.F. Janssen 4.4 Medische Staf Nijmegen anesthesioloog: F.A.J. Bogaert sinds 1 april 2012 I.J. Bruaset Mw A.E. van Ginkel C. Gort Mw. T.T.M. Immink-Speet N.T.M. Jack tot 1 mei 2012 Mw. dr. B.A.J.M. Keijzer per 1 juni 2012 Th. Laing Mw. A. Rohrbach Dr. R. Stienstra, medisch hoofd L.H. Vonhögen S. van Vugt tot 1 april 2012 J.J. van Wees Mw. J.T. Wegener internist: Dr. F.J Vos Mw. D.S.C. Telgt A. Rennings 19

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Maartenskliniek Groep Stichting Sint Maartenskliniek

Jaarverslag 2011 Stichting Maartenskliniek Groep Stichting Sint Maartenskliniek Jaarverslag 2011 Stichting Maartenskliniek Groep Stichting Sint Maartenskliniek VOORWOORD De Sint Maartenskliniek heeft een jaar om trots op te zijn achter de rug. Dank aan onze patiënten, aan onze bezoekers

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Stichting Maartenskliniek Groep & Stichting Sint Maartenskliniek

Jaarverslag 2010. Stichting Maartenskliniek Groep & Stichting Sint Maartenskliniek Jaarverslag 2010 Stichting Maartenskliniek Groep & Stichting Sint Maartenskliniek Inhoudsopgave Voorwoord 7 Jaarverslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 11 1.1 Overleg met de accountant 11 2 Profiel

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Maartenskliniek Groep & Stichting Sint Maartenskliniek

Jaarverslag 2009. Stichting Maartenskliniek Groep & Stichting Sint Maartenskliniek Jaarverslag 2009 Stichting Maartenskliniek Groep & Stichting Sint Maartenskliniek Inhoudsopgave Voorwoord 9 Deel I Jaarverslag I.1. Uitgangspunten voor de verslaglegging 13 I.2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V.

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. PROFIELSCHETS RVC Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Vaststelling en reikwijdte 3 3. Omvang en samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV NMC 1170.001 Het bedrijf 1. Korte beschrijving Dar NV Dar is een naamloze vennootschap met een directie en een onafhankelijke Raad van Commissarissen. Dar is opgericht in 2000 als verzelfstandigd bedrijf

Nadere informatie

Rechten en plichten. van patiënt en zorgverlener

Rechten en plichten. van patiënt en zorgverlener Rechten en plichten van patiënt en zorgverlener Inhoudsopgave Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) 3 Rechten en plichten van patiënten 3 Rechten patiënt 3 Plichten patiënt 6 Rechten en plichten

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van onvrede over de dienstverlening van het Spaarne Gasthuis en kan betrekking hebben op allerlei zaken. Het kan gaan over

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

STICHTING SINT MAARTENSKLINIEK

STICHTING SINT MAARTENSKLINIEK JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014 Vertrouwelijk - pagina 1 van 115 Vertrouwelijk - pagina 2 van 115 1 VOORWOORD Voor u liggen jaarverslag en jaarrekening 2014 van de Sint Maartenskliniek. In dit document

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Juridische aspecten van besturen van huisartsenorganisaties

Juridische aspecten van besturen van huisartsenorganisaties Juridische aspecten van besturen van huisartsenorganisaties mr drs Titia Hollman ZinZ - Juridisch Advies Medrie, 11 mei 2017 Doel Eerste inzicht in juridische structuren van (huisartsen)organisaties en

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Maartenskliniek Groep & Stichting Sint Maartenskliniek

Jaarverslag 2008. Stichting Maartenskliniek Groep & Stichting Sint Maartenskliniek Jaarverslag 2008 Stichting Maartenskliniek Groep & Stichting Sint Maartenskliniek Inhoudsopgave Voorwoord 9 Deel I Jaarverslag I.1. Uitgangspunten voor de verslaglegging 13 I.2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Handreiking Governance Ziekenhuizen

Handreiking Governance Ziekenhuizen Handreiking Governance Ziekenhuizen Onderdeel rapportage Quick Scan Integrale Bekostiging en Governance Januari 2016 Opdrachtgever: VWS Deze rapportage is tot stand gekomen met dank aan de 30 ziekenhuizen

Nadere informatie

KLACHTENCOMMISSIE. Reglement. Artikel 1. Begripsbepalingen

KLACHTENCOMMISSIE. Reglement. Artikel 1. Begripsbepalingen KLACHTENCOMMISSIE Onafhankelijk orgaan van Emergis, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg RGC Zeeuws-Vlaanderen PAAZ Admiraal De Ruyter Ziekenhuis De Villa, Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

KBOEM-B voor kinderen. Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie

KBOEM-B voor kinderen. Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie KBOEM-B voor kinderen Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarom een opname? 3 Wat is KBOEM-B? 4 Voor wie? 4 Wat gaan we doen? 5 Wat kunt u als ouder doen? 6

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen... 4 1.1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 1.2 Artikel 2 Wie een klacht of een Bopz-klacht kan indienen...

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Blad-1 INHOUDSOPGAVE Blad

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen inzake financieel jaarverslag 2016 samengesteld door: Radboudumc Concernstaf Financiën Subafdeling

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN Artikel 1. begripsbepaling a. Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Klachtenreglement Human Concern

Klachtenreglement Human Concern Klachtenreglement Human Concern 1. Klachtenreglement 1. Begripsbepaling - Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar voren

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN INHOUD Blz. 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen.. 3 1.2 Financiële administratie 4 1.3 Kostenvergoeding. 4 1.4 Bestuur van de Stichting... 4 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V.

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. PROFIELSCHETS RVC Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Vaststelling en reikwijdte 3 3. Omvang en samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Spreekuur Neuro Musculaire Aandoeningen

Spreekuur Neuro Musculaire Aandoeningen Spreekuur Neuro Musculaire Aandoeningen Inhoud Inleiding 3 Het spreekuur 3 De deskundigen 3 Aanmelden en intake 5 Afspraak maken 6 De Sint Maartenskliniek 6 Colofon 7 Inleiding U en uw kind hebben een

Nadere informatie

Maatschappelijk werk. Afdeling kinderrevalidatie Sint Maartenskliniek en Sint Maartenschool

Maatschappelijk werk. Afdeling kinderrevalidatie Sint Maartenskliniek en Sint Maartenschool Maatschappelijk werk Afdeling kinderrevalidatie Sint Maartenskliniek en Sint Maartenschool Inleiding Deze folder informeert u over de doelstelling en werkwijze van het maatschappelijk werk op de Sint Maartenschool

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Klachtenservice voor kleine en middelgrote organisaties in de zorg

Klachtenservice voor kleine en middelgrote organisaties in de zorg p/a De Kazerne, Annerweg 30 9471 KV ZUIDLAREN Klachtenservice voor kleine en middelgrote organisaties in de zorg Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. De klachtencommissie 3 Samenstelling klachtencommissie

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend.

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. 1. Begrippenkader Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. Klager Een hulpvrager dan wel zijn/haar vertegenwoordiger of zijn/haar nabestaande(n).

Nadere informatie

Vragen naar aanleiding van informatiebijeenkomsten

Vragen naar aanleiding van informatiebijeenkomsten UMC St Radboud bouwt gespecialiseerde MS-zorg af De afdeling Neurologie van het UMC St Radboud heeft besloten om de gespecialiseerde MS-zorg die we de afgelopen jaren boden af te gaan bouwen. MS zal geen

Nadere informatie

Revalidatie. Nederland

Revalidatie. Nederland Revalidatie Nederland Revalidatie richt zich op herstel of verbetering van mogelijkheden van mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking Wat is Revalidatie Nederland? Revalidatie

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN ZORGSPECTRUM

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN ZORGSPECTRUM JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN ZORGSPECTRUM Inleiding en doelstelling Missie Het is de statutaire missie van de stichting Vrienden van Zorgspectrum om middelen in te zamelen en in te zetten voor

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur Voorlegger Onderwerp Verantwoordelijke Aanleiding Korte inhoud Voorgesteld besluit Procedure vacature(s) landelijk bestuur Landelijk bestuur Er is per direct een vacature ontstaan door het vertrek van

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Korte schets profiel Binnen de Raad van Toezicht van Geestelijke GezondheidsZorg

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Beenoperatie bij kinderen met intensieve revalidatie. Verbeteren van zitten, staan en/of lopen door Single Level Surgery (SiLS) en revalidatie

Beenoperatie bij kinderen met intensieve revalidatie. Verbeteren van zitten, staan en/of lopen door Single Level Surgery (SiLS) en revalidatie Beenoperatie bij kinderen met intensieve revalidatie Verbeteren van zitten, staan en/of lopen door Single Level Surgery (SiLS) en revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Voor wie? 3 Het besluit tot SiLS

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Neurologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Administratie Verbonden Rechtspersonen

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Datum Onderwerp 7 december 2012 Profiel Raad van Toezicht Memo Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van: 1. Profiel Raad van

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 KLACHTENCOMMISSIE FYSIOTHERAPIE

JAARVERSLAG 2016 KLACHTENCOMMISSIE FYSIOTHERAPIE JAARVERSLAG 2016 KLACHTENCOMMISSIE FYSIOTHERAPIE Jaarverslag 2016 Klachtencommissie Fysiotherapie Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Mutaties en samenstelling klachtencommissie 4 3. Zittingen 4 4. Werkwijze

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie