Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Zwangerschapsdiabetes. Begeleiding in het Refaja ziekenhuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Zwangerschapsdiabetes. Begeleiding in het Refaja ziekenhuis"

Transcriptie

1 Zwangerschapsdiabetes Begeleiding in het Refaja ziekenhuis

2 ZWANGERSCHAPSDIABETES BEGELEIDING IN HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING U bent verwezen naar het ziekenhuis, omdat u tijdens uw zwangerschap diabetes heeft ontwikkeld. Zwangerschapsdiabetes ontstaat vaak in de tweede helft van de zwangerschap, verdwijnt na de bevalling en ontstaat vaak weer bij een volgende zwangerschap. Er is een verhoogd risico op zwangerschapsdiabetes als diabetes in de familie voorkomt, als u overgewicht hebt, als u eerder zwangerschapsdiabetes hebt gehad en als u eerder een kind hebt gekregen met een te hoog geboortegewicht. Deze folder beschrijft wat u kan verwachten tijdens de zwangerschap, de bevalling en de eerste periode daarna. OORZAAK EN GEVOLG Zwangerschapsdiabetes ontstaat pas later in de zwangerschap als de organen van de foetus al zijn aangelegd. De kans op een aangeboren afwijking is daarom niet groter dan bij een vrouw zonder diabetes. Bij zwangerschapsdiabetes is er vaak sprake van overgewicht waardoor het lichaam minder gevoelig is voor de werking van insuline. Als de placenta (moederkoek) zich ontwikkelt gaat deze zwangerschapshormonen aanmaken. Deze hormonen houden de zwangerschap in stand maar werken de insuline tegen. Normaal gesproken reageert de alvleesklier met een verhoogde insulineproductie. Als de alvleesklier niet in staat is om deze extra insuline aan te maken worden de bloedglucosewaarden hoger dan normaal. Door de hogere glucosewaarden in het bloed van de moeder krijgt het kind via de placenta ook meer glucose binnen. Het kind slaat deze glucose op als onderhuids vet. Hierdoor groeit het kind te snel en wordt te zwaar. Een te zware baby kan complicaties geven tijdens de bevalling.

3 DE BEHANDELING VAN ZWANGERSCHAPSDIABETES DE DIAGNOSE Bij een verhoogde kans op zwangerschapsdiabetes vindt er routinematig onderzoek plaats tussen de 24 e en de 29 e week van de zwangerschap. In deze periode ontstaat vaak de zwangerschapsdiabetes. In sommige gevallen wordt er al eerder onderzoek gedaan. Zwangerschapsdiabetes wordt vastgesteld door middel van een bloedonderzoek, de OGTT (Orale Glucose Tolerantie Test). Bij deze test wordt er eerst nuchter bloed afgenomen. Vervolgens krijgt u een drank met 75 gram opgeloste glucose te drinken. Er vindt opnieuw bloedonderzoek plaats na 120 minuten. Bij een te hoge uitslag (een nuchtere waarde boven de 6.1 mmol/l of 7.8 mmol/l twee uur na de maaltijd) verwijst de gynaecoloog of klinisch verloskundige u naar de diabetesverpleegkundige en internist. DE BEHANDELING Vaak is het mogelijk om met eenvoudige aanpassingen in de voeding de bloedglucosewaarden te verbeteren, zodat de streefwaarden bereikt worden. Het is belangrijk om producten te vermijden met veel toegevoegde suikers zoals koeken, snoep en frisdrank. Geadviseerd wordt om producten te kiezen in hun meest natuurlijke vorm, bijvoorbeeld halfvolle yoghurt in plaats van vruchtenyoghurt; een volkoren boterham in plaats van een bolletje. Ook een goede verdeling van de koolhydraten over de dag laten een verbetering van de bloedglucosewaarden zien. De diabetesverpleegkundige leert u bloedglucose te prikken met een eigen bloedglucosemeter. Als de waarden ondanks een goed voedingspatroon te hoog blijven (of worden) zult u behandeld worden met insuline. De diabetesverpleegkundige leert u hoe te injecteren en hoe de insulinedosering, de koolhydraatinname en de activiteiten op elkaar aan te passen. Dit wordt zelfregulatie genoemd. Een behandeling met glucoseverlagende tabletten is niet mogelijk tijdens de zwangerschap omdat deze mogelijk schadelijk zijn voor het kind.

4 DE DIABETESREGULATIE EN HBA1C De streefwaarde van uw bloedglucose, gemeten met uw eigen meter is nuchter lager dan 5.3 mmol/l en lager dan 7.8 mmol/l één uur na de maaltijd. U bespreekt met de diabetesverpleegkundige hoe vaak u de bloedglucose moet meten. U belt of mailt haar wekelijks de waarden. Bij verhoogde waarden zal er gestart worden met insulinetherapie. De internist laat regelmatig het HbA1c bepalen. U controleert met uw eigen meter of de bloedglucosewaarde na een genuttigde maaltijd goed is. Het HbA1c in uw bloed zegt iets over de gemiddelde glucosespiegel in de laatste twee maanden. Glucose hecht zich aan een eiwit in de rode bloedlichaampjes. Een grotere hoeveelheid glucose in het bloed leidt dus tot een hoger HbA1c. Een normaal HbA1c ligt tussen de mmol/mol. Bij zwangerschapsdiabetes streven we naar een waarde onder de 53 mmol/mol. De internist en diabetesverpleegkundige zullen u begeleiden bij het behalen van deze streefwaarden. Alle vrouwen met (zwangerschaps)diabetes worden besproken in een tweewekelijks overleg met de diabetesverpleegkundige, internist en gynaecoloog of klinische verloskundige. DE VOEDING TIJDENS DE ZWANGERSCHAP De verzamelnaam van alle soorten suiker is koolhydraten. Deze bevinden zich in zetmeelproducten, fruit en melkproducten en worden verwerkt in bijvoorbeeld koek, snoep, frisdrank en ijs. De koolhydraten geven een stijging van de glucosewaarden in het bloed. Het is daarom verstandig om koolhydraten die niet nodig zijn te vermijden. Denk hierbij aan snoep, chocolade en frisdrank. De diabetesverpleegkundige of de diëtiste zal u hierin adviseren en u een voedingstabel geven, zodat u kan zien hoeveel suiker er in de producten zit. Een gezond voedingspatroon en een goed gewicht zijn belangrijk. Tijdens de zwangerschap is het niet verstandig om actief af te vallen, omdat afvalstoffen van verbrande vetcellen schadelijk kunnen zijn voor het kind. Wel is het belangrijk dat het gewicht niet te veel toeneemt. Door verstandiger en gezonder te eten neemt het gewicht minder toe. Het is mogelijk dat u na de diagnose zwangerschapsdiabetes niet veel meer aankomt. Het eerste trimester: week 1 tot 12 Over het algemeen ontstaat in deze periode geen zwangerschapsdiabetes.

5 HET TWEEDE TRIMESTER: WEEK 12 TOT 24 Na ongeveer 20 weken neemt door de toename van zwangerschapshormonen de insulinebehoefte fors toe. In deze periode kan zwangerschapsdiabetes ontdekt worden. De diagnose zal gesteld worden door het OGTT-onderzoek. Als de uitslag verhoogd is gaat u naar de internist en diabetesverpleegkundige om met een behandeling te starten. U krijgt een bloedglucosemeter en leert hiermee de bloedglucose meten. U krijgt voedingsadviezen. Als de waarden te hoog zijn, zult u behandeld worden met insuline en leert u deze te injecteren. DE BEGELEIDING TIJDENS HET TWEEDE TRIMESTER Als u geen insulinetherapie nodig hebt dan onderhoudt u wekelijks contact met de diabetesverpleegkundige via telefoon of . Als u wordt behandeld met insuline dan bezoekt u de diabetesverpleegkundige vaker. Bij de internist en/of diabetesverpleegkundige wordt uw bloeddruk en gewicht gecontroleerd en er wordt bloed- en urineonderzoek gedaan. Bij elk bezoek wordt de bloedglucoseregulatie geëvalueerd. De streefwaarde van uw bloedglucose, gemeten met uw eigen meter is nuchter lager dan 5.3 mmol/l en lager dan 7.8 mmol/l één uur na de maaltijd. U bespreekt met de diabetesverpleegkundige hoe vaak u de bloedglucose moet meten. U belt of mailt haar wekelijks de waarden. De streefwaarde van het HbA1c is lager dan 53mmol/mol. De gynaecoloog die u elk 4 weken bezoekt controleert uw gezondheid en de gezondheid en groei van de baby. Bij problemen met uw gewicht of voeding kunt u verwezen worden naar de diëtiste. Zwangerschapsdiabetes kan een zware belasting zijn. Daar zal aandacht voor zijn. Als uw werk door de combinatie diabetes en zwangerschap te zwaar wordt kunt u dit bespreken met uw gynaecoloog, klinisch verloskundige of diabetesverpleegkundige. Mocht u roken of alcohol gebruiken dan wordt u geadviseerd om hiermee te stoppen, omdat het schadelijk is voor de foetus. HET EERSTE TRIMESTER: WEEK 1 TOT 12 Over het algemeen ontstaat in deze periode geen zwangerschapsdiabetes.

6 HET TWEEDE TRIMESTER: WEEK 12 TOT 24 Na ongeveer 20 weken neemt door de toename van zwangerschapshormonen de insulinebehoefte fors toe. In deze periode kan zwangerschapsdiabetes ontdekt worden. De diagnose zal gesteld worden door het OGTT-onderzoek. Als de uitslag verhoogd is gaat u naar de internist en diabetesverpleegkundige om met een behandeling te starten. U krijgt een bloedglucosemeter en leert hiermee de bloedglucose meten. U krijgt voedingsadviezen. Als de waarden te hoog zijn, zult u behandeld worden met insuline en leert u deze te injecteren. DE BEGELEIDING TIJDENS HET TWEEDE TRIMESTER Als u geen insulinetherapie nodig hebt dan onderhoudt u wekelijks contact met de diabetesverpleegkundige via telefoon of . Als u wordt behandeld met insuline dan bezoekt u de diabetesverpleegkundige vaker. Bij de internist en/of diabetesverpleegkundige wordt uw bloeddruk en gewicht gecontroleerd en er wordt bloed- en urineonderzoek gedaan. Bij elk bezoek wordt de bloedglucoseregulatie geëvalueerd. De streefwaarde van uw bloedglucose, gemeten met uw eigen meter is nuchter lager dan 5.3 mmol/l en lager dan 7.8 mmol/l één uur na de maaltijd. U bespreekt met de diabetesverpleegkundige hoe vaak u de bloedglucose moet meten. U belt of mailt haar wekelijks de waarden. De streefwaarde van het HbA1c is lager dan 53mmol/mol. De gynaecoloog die u elk 4 weken bezoekt controleert uw gezondheid en de gezondheid en groei van de baby. Bij problemen met uw gewicht of voeding kunt u verwezen worden naar de diëtiste. Zwangerschapsdiabetes kan een zware belasting zijn. Daar zal aandacht voor zijn. Als uw werk door de combinatie diabetes en zwangerschap te zwaar wordt kunt u dit bespreken met uw gynaecoloog, klinisch verloskundige of diabetesverpleegkundige. HET DERDE TRIMESTER: VANAF DE 25 E WEEK Het is normaal dat de insulinebehoefte blijft stijgen, dus ook in deze periode kan insulinetherapie nog nodig zijn. Vanaf de 35ste week is het mogelijk dat de insulinebehoefte weer gaat dalen. Dit gebeurt wanneer de baby sterk groeit en de

7 groei van de placenta achterblijft. Er worden minder zwangerschapshormonen aangemaakt en de glucosewaarden gaan dalen. Daarop zal de insulinedosering naar beneden toe aangepast worden. Bij een plotseling daling van de bloedglucosewaarden kunt u contact opnemen met de diabetesverpleegkundige. In het weekend mag contact opgenomen worden met de kraamafdeling (afdeling E). U kunt de insuline nog steeds in de buik injecteren. Mochten daar problemen bij ontstaan dan kunt u contact opnemen met de diabetesverpleegkundige. DE BEGELEIDING TIJDENS HET DERDE TRIMESTER Tot de 32 e week zijn de controles zoals hiervoor beschreven. Daarna is de controle afhankelijk van de behandeling en de resultaten van de behandeling. Het kan zijn dat u in deze fase vaker gezien moet worden. De streefwaarde van uw bloedglucose, gemeten met uw eigen meter is nuchter lager dan 5.3 mmol/l en lager dan 7.8 mmol/l één uur na de maaltijd. U bespreekt met de diabetesverpleegkundige hoe vaak u de bloedglucose moet meten. U belt of mailt haar wekelijks de waarden. De streefwaarde van het HbA1c is lager dan 53mmol/mol. De voorlichtingsavond Bevallen in het Refaja ziekenhuis wordt twee keer per jaar georganiseerd. Op een poster bij de gynaecoloog en op de website van het ziekenhuis, worden de data aangegeven. U krijgt op deze avond ook de gelegenheid om de kraamafdeling en de verloskamer te bekijken. DE BEVALLING De bevalling zal in het ziekenhuis plaatsvinden. Als het tijdens de zwangerschap moeilijk is om de glucosewaarden onder controle te houden bestaat de kans dat de baby een hoger geboortegewicht heeft dan gemiddeld. Het gemiddelde geboortegewicht is 3500 gram. Echter ook bij perfecte waarden kan dit voorkomen, net als bij vrouwen zonder diabetes! Bij insulinetherapie wordt de bevalling ingeleid bij 38+0 weken zwangerschap. Als er niet met insuline behandeld wordt en er zijn geen andere redenen voor inleiden dan wordt er gestreefd naar een voldragen zwangerschap.

8 Tijdens de bevalling ligt de bloedglucosestreefwaarde tussen de 5.0 en 10.0 mmol/l. Een te lage waarde geeft risico op een hypoglykemie, een te hoge waarde kan juist een hypoglykemie geven bij de baby. De baby produceert namelijk meer insuline als de waarden hoog zijn. NA DE BEVALLING Tijdens de zwangerschap kan uw baby gewend zijn om extra insuline aan te maken om uw verhoogde bloedglucosewaarden op te vangen. Door deze verhoogde insulineproductie kan de bloedglucosewaarde van de baby na de bevalling te laag zijn. Daarom wordt na de geboorte deze gecontroleerd en krijgt de baby zo nodig extra glucose toegediend. De baby wordt nagekeken door de kinderarts. Soms kan het nodig zijn dat de baby opgenomen wordt op de kinderafdeling, maar als alles goed is mag de baby bij u op de kamer blijven. Uw glucosewaarden normaliseren meestal gelijk na de bevalling. De insuline mag direct gestopt worden. U meet na de bevalling nog twee dagen de bloedglucosewaarden om er zeker van te zijn dat de waarden goed zijn. De diabetesverpleegkundige bezoekt u op de kraamafdeling en sluit daar haar behandeling af. BORSTVOEDING Het geven van borstvoeding vraagt veel energie. Geadviseerd wordt om extra te drinken, gezond te eten en eventueel een extra boterham of stukje fruit tussendoor te nemen. FOLLOW-UP In de weken tot de controle bij de internist (na 6 tot 8 weken) bouwt u de zelfcontrole af. Het advies is om 1x per 2 weken een dagcurve te maken. Bij een volgende zwangerschap is de kans groot om weer een zwangerschapsdiabetes te ontwikkelen. Kennis over een gezonde leefstijl, voeding, gewicht en beweging zijn daarom belangrijk. Daar zal met u over gesproken worden. Het is mogelijk dat u na verloop van tijd blijvend diabetes type 2 ontwikkelt. U wordt daarom verwezen naar de huisarts voor een jaarlijkse controle gedurende de volgende vijf jaar.

9 ERFELIJKHEID Iedereen heeft kans op diabetes maar als diabetes type 2 in de familie voorkomt is de kans groter. Als vader of moeder het heeft: 10-20%, als beide ouders het hebben: 20-40%. Erfelijkheid is bij diabetes een verwarrend woord, je erft niet de ziekte, maar de aanleg ervoor. Of iemand het werkelijk krijgt hangt af van een samenloop van omstandigheden, die voor iedereen anders zijn. Bij type 1 diabetes speelt erfelijkheid een veel kleinere rol, er is 1 tot 4% kans om de ziekte te krijgen als één ouder het ook heeft. Ondanks diabetes toch genieten van uw zwangerschap Er wordt veel van u verwacht in deze periode. Het is belangrijk dat u een actieve rol speelt en dat u aangeeft wat haalbaar voor u is. U wordt mogelijk belast met frequent ziekenhuisbezoek. We zullen proberen om zoveel mogelijk afspraken te combineren. De combinatie diabetes en zwangerschap vergt veel energie en het is raadzaam om uw werkgever in te lichten. Als de belasting te groot wordt kunt u overwegen om minder te gaan werken of eerder verlof op te nemen. Bespreek dit met uw gynaecoloog, klinische verloskundige of diabetesverpleegkundige. Probeer ontspanning en regelmaat voor uzelf in te bouwen. Stress en oververmoeidheid zullen de bloedglucosewaarden negatief beïnvloeden en uw plezier in de zwangerschap in het algemeen verminderen. Als u ongerust bent of vragen heeft mag u tijdens kantoortijden altijd contact opnemen met de diabetesverpleegkundige. Buiten kantoortijden kunt u contact opnamen met de kraamafdeling van het Refaja ziekenhuis. Wij hopen dat u ondanks uw diabetes kunt genieten van uw zwangerschap en dat deze folder daar een bijdrage aan levert.

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Zwangerschapsdiabetes. Begeleiding in het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Zwangerschapsdiabetes. Begeleiding in het Refaja ziekenhuis Zwangerschapsdiabetes Begeleiding in het Refaja ziekenhuis ZWANGERSCHAPSDIABETES BEGELEIDING IN HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING waar het ziekenhuis, omdat tijdens heeft ontwikkeld. Zwangerschapsdiabetes

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Zwangerschapsdiabetes. Begeleiding in het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Zwangerschapsdiabetes. Begeleiding in het Refaja ziekenhuis Refaja Ziekenhuis Stadskanaal Zwangerschapsdiabetes Begeleiding in het Refaja ziekenhuis ZWANGERSCHAPDIABETES BEGELEIDING IN HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING Deze folder is voor u bedoeld als u tijdens

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Diabetes mellitus en zwangerschap. Begeleiding in het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Diabetes mellitus en zwangerschap. Begeleiding in het Refaja ziekenhuis Diabetes mellitus en zwangerschap Begeleiding in het Refaja ziekenhuis DIABETES MELLITUS EN ZWANGERSCHAP BEGELEIDING IN HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING U heeft diabetes en bent zwanger of wilt zwanger

Nadere informatie

Zwangerschapsdiabetes

Zwangerschapsdiabetes Zwangerschapsdiabetes Zwangerschapsdiabetes U BENT ZWANGER EN HALVERWEGE DE ZWANGERSCHAP KRIJGT U TE HOREN DAT U DIABETES HEEFT. ER KOMT DAN VEEL OP U AF. U WILT WETEN WAT ZWANGERSCHAPSDIABETES PRECIES

Nadere informatie

Zwangerschapsdiabetes

Zwangerschapsdiabetes Zwangerschapsdiabetes Zwangerschapsdiabetes U bent zwanger en halverwege de zwangerschap krijgt u te horen dat u diabetes heeft. Er komt dan veel op u af. U wilt weten wat zwangerschapsdiabetes precies

Nadere informatie

Zwangerschapsdiabetes

Zwangerschapsdiabetes Zwangerschapsdiabetes In deze folder krijgt u informatie over zwangerschapsdiabetes. Deze vorm van diabetes kan bij vrouwen ontstaan tijdens de zwangerschap, meestal rondom de 20e week. Hoe ontstaat zwangerschapsdiabetes

Nadere informatie

Zwangerschapsdiabetes

Zwangerschapsdiabetes Zwangerschapsdiabetes In deze folder krijgt u informatie over zwangerschapsdiabetes. Deze vorm van diabetes kan bij vrouwen ontstaan tijdens de zwangerschap, meestal rondom de 20e week. Als je zwanger

Nadere informatie

Zwangerschapsdiabetes - Zwangerschapssuiker-

Zwangerschapsdiabetes - Zwangerschapssuiker- Zwangerschapsdiabetes - Zwangerschapssuiker- Dit document bevat vertrouwelijke informatie van JijWij. Het kopiëren en/of verspreiden van dit document zonder voorgaand schriftelijke toestemming van JijWij

Nadere informatie

Zwangerschapsdiabetes - Zwangerschapssuiker-

Zwangerschapsdiabetes - Zwangerschapssuiker- Zwangerschapsdiabetes - Zwangerschapssuiker- Dit document bevat vertrouwelijke informatie van JijWij. Het kopiëren en/of verspreiden van dit document zonder voorgaand schriftelijke toestemming van JijWij

Nadere informatie

Zwangerschapsdiabetes

Zwangerschapsdiabetes Zwangerschapsdiabetes Omdat u mogelijk zwangerschapsdiabetes heeft, bent u door uw gynaecoloog verwezen naar het spreekuur voor zwangeren Vasculair Centrum. In deze folder leest u meer over zwangerschapsdiabetes

Nadere informatie

Zwangerschapsdiabetes

Zwangerschapsdiabetes Zwangerschapsdiabetes 2 Inleiding Je hebt een orale glucose tolerantietest gedaan een daaruit blijkt dat je zwangerschapsdiabetes hebt. Deze folder geeft antwoord op de volgende vragen: Wat is zwangerschapsdiabetes?

Nadere informatie

Diabetes en zwangerschap

Diabetes en zwangerschap Diabetes en zwangerschap DIABETES EN ZWANGERSCHAP Bij diabetes mellitus is er te veel glucose in uw bloed: de bloedglucosewaarde is te hoog. Diabetes kan al bestaan voordat u zwanger bent, er is dan sprake

Nadere informatie

Folder Zwangerschapsdiabetes - Zwangerschapssuiker-

Folder Zwangerschapsdiabetes - Zwangerschapssuiker- Folder Zwangerschapsdiabetes - Zwangerschapssuiker- Dit document bevat vertrouwelijke informatie van JijWij. Het kopiëren en/of verspreiden van dit document zonder voorgaand schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Diabetes en zwanger worden

Diabetes en zwanger worden Diabetes en zwanger worden Inhoudsopgave Inleiding... 1 Meld de (wens tot) zwangerschap aan uw arts... 1 Goede voorbereiding... 1 Foliumzuur... 2 Zelfcontrole... 2 De zwangerschap in vogelvlucht... 2 Medicijngebruik...

Nadere informatie

H Zwangerschapsdiabetes (diabetes gravidarum)

H Zwangerschapsdiabetes (diabetes gravidarum) H.40051.0318 Zwangerschapsdiabetes (diabetes gravidarum) 2 Hoe het ontstaat Diabetes wordt veroorzaakt doordat u te weinig insuline aanmaakt, of doordat u minder gevoelig bent voor insuline. Insuline is

Nadere informatie

Diabetes en zwangerschap

Diabetes en zwangerschap Diabetes en zwangerschap U heeft diabetes en wil graag zwanger worden. Voor de ontwikkeling en de groei van het kindje is het belangrijk dat uw diabetesregulatie goed is. Maar wat is een goede diabetesregulatie

Nadere informatie

Interne geneeskunde. Zwangerschapsdiabetes

Interne geneeskunde. Zwangerschapsdiabetes Interne geneeskunde Zwangerschapsdiabetes Inhoudsopgave Inleiding 5 Wat is zwangerschapsdiabetes? 6 Hoe ontstaat zwangerschapsdiabetes? 6 Gevolgen van zwangerschapsdiabetes 7 Behandeling tijdens de zwangerschap

Nadere informatie

diabetes en zwangerschap

diabetes en zwangerschap diabetes en zwangerschap Inhoud Inleiding 3 1 Wat is diabetes? 3 2 Vormen van diabetes 3 3 Onderzoek 4 4 Behandeling 5 5 Zwangerschap 5 6 Wat betekent diabetes voor uw baby? 6 7 De bevalling 7 8 Na de

Nadere informatie

Diabetes en zwangerschap

Diabetes en zwangerschap Verloskunde/Gynaecologie Diabetes en zwangerschap Bij diabetes (suikerziekte) is er te veel suiker (glucose) in uw bloed: de bloedsuikerspiegel is te hoog. Diabetes kan al bestaan voordat u zwanger bent,

Nadere informatie

diabetes en zwangerschap

diabetes en zwangerschap OLVG, locatie Oost diabetes en zwangerschap Bij diabetes (suikerziekte) is er te veel suiker (glucose) in uw bloed: de bloedsuikerspiegel is te hoog. Diabetes kan al bestaan voordat u zwanger bent, diabetes

Nadere informatie

Diabetes en zwangerschap

Diabetes en zwangerschap Diabetes en zwangerschap Haarlem Bij diabetes mellitus is er te veel glucose in uw bloed: de bloedglucosewaarde is te hoog. Diabetes kan al bestaan voordat u zwanger bent, er is dan sprake van diabetes

Nadere informatie

ORALE GLUCOSE TOLERANTIE TEST FRANCISCUS GASTHUIS

ORALE GLUCOSE TOLERANTIE TEST FRANCISCUS GASTHUIS ORALE GLUCOSE TOLERANTIE TEST FRANCISCUS GASTHUIS Inleiding Binnenkort krijgt u een suikerbelastingtest, oftewel orale glucose tolerantie test (OGTT). U krijgt deze test omdat gedacht wordt aan een afwijking

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Diabetes en zwangerschap

Patiënteninformatie. Diabetes en zwangerschap Diabetes en zwangerschap Patiënteninformatie Diabetes en zwangerschap Inhoudsopgave: 1 Inleiding 2 Wat is diabetes 3 Vormen van diabetes 4 Onderzoek 5 Behandeling 6 Zwangerschap 7 Wat betekent diabetes

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Diabetes en zwangerschap

Patiënteninformatie. Diabetes en zwangerschap Diabetes en zwangerschap Patiënteninformatie Diabetes en zwangerschap Inhoudsopgave: 1 Inleiding 2 Wat is diabetes 3 Vormen van diabetes 4 Onderzoek 5 Behandeling 6 Zwangerschap 7 Wat betekent diabetes

Nadere informatie

Diabetes en zwangerschap

Diabetes en zwangerschap Gynaecologie Diabetes en zwangerschap www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is diabetes?... 3 Vormen van diabetes... 4 Diabetes type 1... 4 Diabetes type 2... 4 Zwangerschapsdiabetes... 4 Onderzoek...

Nadere informatie

Diabetes en zwangerschap

Diabetes en zwangerschap Afdeling: Onderwerp: Gynaecologie 1 In het kort Bij diabetes (suikerziekte) is er te veel suiker (glucose) in uw bloed: de bloedsuikerspiegel is te hoog. Diabetes kan al bestaan voordat u zwanger bent,

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie PATIËNTENVOORLICHTING

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie PATIËNTENVOORLICHTING NVOG Nederlandse Vereniging voor PATIËNTENVOORLICHTING Diabetes en Zwangerschap No 16 2004 NVOG Het copyright en de verantwoordelijkheid voor deze folder berusten bij de Nederlandse Vereniging voor (NVOG)

Nadere informatie

Diabetes en zwangerschap

Diabetes en zwangerschap Diabetes en zwangerschap Inhoudsopgave In het kort Wat is diabetes? Vormen van diabetes Diabetes type 1 Diabetes type 2 Zwangerschapsdiabetes Onderzoek Glucosedagcurve Glucosetolerantietest HbA1C Behandeling

Nadere informatie

Patiënteninformatie Interne geneeskunde. Zwangerschapsdiabetes

Patiënteninformatie Interne geneeskunde. Zwangerschapsdiabetes Patiënteninformatie Interne geneeskunde Zwangerschapsdiabetes Zwangerschapsdiabetes (zwangerschapssuikerziekte) wordt ook wel Diabetes Gravidarum genoemd. Als een vrouw deze vorm van diabetes krijgt, gebeurt

Nadere informatie

Zwangerschap en diabetes mellitus

Zwangerschap en diabetes mellitus Zwangerschap en diabetes mellitus Een zwangerschapswens Vroeger was het een groot risico om als vrouw met diabetes mellitus zwanger te worden. Zelden werden uit deze zwangerschappen gezonde kinderen geboren.

Nadere informatie

Zwangerschapsdiabetes Interne Geneeskunde

Zwangerschapsdiabetes Interne Geneeskunde Zwangerschapsdiabetes Interne Geneeskunde Locatie Hoorn/Enkhuizen Inleiding Zwangerschapsdiabetes (zwangerschapssuikerziekte) wordt ook wel Diabetes Gravidarum genoemd. Als een vrouw deze vorm van diabetes

Nadere informatie

Diabetes en zwangerschap - Marokkaans/Arabisch مرض السكر والحمل

Diabetes en zwangerschap - Marokkaans/Arabisch مرض السكر والحمل Diabetes en zwangerschap - Marokkaans/Arabisch مرض السكر والحمل Diabetes en zwangerschap Bij diabetes mellitus is er te veel glucose in uw bloed: de bloedglucose waarde is te hoog. Diabetes kan al bestaan

Nadere informatie

OLVG, locatie Oost diabetes en zwangerschap

OLVG, locatie Oost diabetes en zwangerschap OLVG, locatie Oost diabetes en zwangerschap Wat is diabetes?... 2 Vormen van diabetes... 2 Diabetes type 1... 2 Diabetes type 2... 2 Onderzoek... 2 Glucosedagcurve... 3 HbA1C... 3 Behandeling... 3 Zwangerschap...

Nadere informatie

Diabetes en zwangerschap - Suikerziekte tijdens zwangerschap -

Diabetes en zwangerschap - Suikerziekte tijdens zwangerschap - Diabetes en zwangerschap - Suikerziekte tijdens zwangerschap - Dit document bevat vertrouwelijke informatie van JijWij. Het kopiëren en/of verspreiden van dit document zonder voorgaand schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Zelfregulatie bij intensieve therapie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Zelfregulatie bij intensieve therapie Zelfregulatie bij intensieve therapie ZELFREGULATIE BIJ INTENSIEVE THERAPIE INLEIDING Deze folder geeft u algemene richtlijnen over zelfregulatie bij intensieve insulinetherapie. Zelfregulatie is het zelfstandig

Nadere informatie

Zwangerschap en diabetes mellitus

Zwangerschap en diabetes mellitus Zwangerschap en diabetes mellitus Een zwangerschapswens Vroeger was het een groot risico om als vrouw met diabetes mellitus zwanger te worden. Zelden werden uit deze zwangerschappen gezonde kinderen geboren.

Nadere informatie

Obstetrie. Diabetes en zwangerschap

Obstetrie. Diabetes en zwangerschap Obstetrie Diabetes en zwangerschap Inhoudsopgave In het kort...4 Wat is diabetes?...4 Vormen van diabetes...5 Onderzoek...6 Behandeling...7 Zwangerschap...8 Wat betekent diabetes voor uw baby?...10 De

Nadere informatie

Zwangerschapsdiabetes. Diabetesteam IJsselland Ziekenhuis

Zwangerschapsdiabetes. Diabetesteam IJsselland Ziekenhuis Zwangerschapsdiabetes Diabetesteam IJsselland Ziekenhuis Zwangerschapsdiabetes ontstaat tijdens de zwangerschap; meestal rondom de 30 e week. Wat is zwangerschapsdiabetes? Bij diabetes is het glucosegehalte

Nadere informatie

Orale glucose tolerantietest (suikertest) bij een zwangere vrouw

Orale glucose tolerantietest (suikertest) bij een zwangere vrouw Orale glucose tolerantietest (suikertest) bij een zwangere vrouw 2 Inleiding De verloskundige of gynaecoloog heeft je aangeraden om een suikertest (orale glucose tolerantietest) te laten doen. Je hebt

Nadere informatie

Zwangerschapsdiabetes

Zwangerschapsdiabetes Zwangerschapsdiabetes Interne geneeskunde alle aandacht Inleiding Zwangerschapsdiabetes (zwangerschapssuikerziekte) wordt ook wel Diabetes Gravidarum genoemd. Als een vrouw deze vorm van diabetes krijgt,

Nadere informatie

Diabetes en zwangerschap

Diabetes en zwangerschap Patiënteninformatie Diabetes en zwangerschap Informatie over onderzoek en behandeling van suikerziekte bij de zwangerschap Inhoudsopgave Pagina Wat is diabetes? 4 Vormen van diabetes 5 Diabetes type 1

Nadere informatie

Zwangerschapsdiabetes

Zwangerschapsdiabetes Zwangerschapsdiabetes Interne geneeskunde alle aandacht Inleiding Zwangerschapsdiabetes (zwangerschapssuikerziekte) wordt ook wel Diabetes Gravidarum genoemd. Als een vrouw deze vorm van diabetes krijgt,

Nadere informatie

Als u zwanger wilt worden 6 De zwangerschap 6 7. Diabetes type 1 en 2 7 8. Tot slot 9 Colofon 10

Als u zwanger wilt worden 6 De zwangerschap 6 7. Diabetes type 1 en 2 7 8. Tot slot 9 Colofon 10 Bij diabetes (suikerziekte) is er te veel suiker (glucose) in uw bloed: de bloedsuikerspiegel is te hoog. Diabetes kan al bestaan voordat u zwanger bent, diabetes type 1 of 2. Krijgt u tijdens uw zwangerschap

Nadere informatie

Diabetes en zwangerschap

Diabetes en zwangerschap Diabetes en zwangerschap - Suikerziekte tijdens zwangerschap - Dit document bevat vertrouwelijke informatie van JijWij. Het kopiëren en/of verspreiden van dit document zonder voorgaand schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Suikerbelastingtest. Hoe ontstaat zwangerschapssuiker?

Suikerbelastingtest. Hoe ontstaat zwangerschapssuiker? 17-06-2019 Suikerbelastingtest Binnenkort krijg je een suikerbelastingtest, ofwel een orale glucose tolerantie test (OGTT), omdat gedacht wordt aan een afwijking in jouw suikerstofwisseling. We spreken

Nadere informatie

Zwangerschapsdiabetes

Zwangerschapsdiabetes Zwangerschapsdiabetes Ziekenhuis Gelderse Vallei Ongeveer één op de twintig zwangere vrouwen krijgt te maken met zwangerschapsdiabetes. Zwangerschapsdiabetes is een tijdelijke soort diabetes die bijna

Nadere informatie

Zwangerschapsdiabetes

Zwangerschapsdiabetes Zwangerschapsdiabetes Ziekenhuis Gelderse Vallei Ongeveer één op de twintig zwangere vrouwen krijgt te maken met zwangerschapsdiabetes. Zwangerschapsdiabetes is een tijdelijke soort diabetes die bijna

Nadere informatie

DIABETES EN ZWANGERSCHAP. Versie 1.0

DIABETES EN ZWANGERSCHAP. Versie 1.0 DIABETES EN ZWANGERSCHAP Versie 1.0 Datum Goedkeuring 01-01-2004 Methodiek Evidence based Discipline Multidisciplinair Verantwoording NVOG Inhoudsopgave Algemeen...1 Wat is diabetes?...1 Vormen van diabetes...1

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Zwangerschapsdiabetes

PATIËNTEN INFORMATIE. Zwangerschapsdiabetes PATIËNTEN INFORMATIE Zwangerschapsdiabetes 2 PATIËNTENINFORMATIE Bij u is zwangerschapsdiabetes geconstateerd Door middel van de Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT) is de diagnose zwangerschapsdiabetes

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Zwangerschapsdiabetes

PATIËNTEN INFORMATIE. Zwangerschapsdiabetes PATIËNTEN INFORMATIE Zwangerschapsdiabetes 2 PATIËNTENINFORMATIE Bij u is zwangerschapsdiabetes geconstateerd Door middel van de Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT) is de diagnose zwangerschapsdiabetes

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Zelfregulatie bij pomptherapie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Zelfregulatie bij pomptherapie Zelfregulatie bij pomptherapie ZELFREGULATIE BIJ POMPTHERAPIE INLEIDING Deze folder geeft u algemene richtlijnen over zelfregulatie. Zelfregulatie is het zelfstandig aanpassen van de bolusinsuline aan

Nadere informatie

Zelfregulatie voor vrouwen met zwangerschapsdiabetes die één of meerdere malen per dag insuline spuiten

Zelfregulatie voor vrouwen met zwangerschapsdiabetes die één of meerdere malen per dag insuline spuiten Interne Geneeskunde Diabetes Zelfregulatie voor vrouwen met zwangerschapsdiabetes die één of meerdere malen per dag insuline spuiten i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Deze folder geeft

Nadere informatie

Zwangerschapsdiabetes

Zwangerschapsdiabetes Zwangerschapsdiabetes Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Volgorde van afspraken 1 Wat is zwangerschapsdiabetes? 1 Gevolgen van een te hoge bloedglucosewaarde 2 Behandeling van zwangerschapsdiabetes

Nadere informatie

H.88011.0815. Diabetespolikliniek

H.88011.0815. Diabetespolikliniek H.88011.0815 Diabetespolikliniek 2 Inleiding Een goede diabetes behandeling bestaat, volgens de Nederlandse Diabetes Federatie, uit regelmatige controle voor uw diabetes. De inhoud van deze controles is

Nadere informatie

Voedingsadvies bij verhoogde bloedsuikers tijdens de zwangerschap

Voedingsadvies bij verhoogde bloedsuikers tijdens de zwangerschap Voedingsadvies bij verhoogde bloedsuikers tijdens de zwangerschap 2 Bij de Glucose Tolerantie Test was uw bloedsuiker (ook wel bloedglucose genoemd) te hoog. Daarom ontvangt u deze informatie. Wat is glucose?

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. De diabeteszorg in het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. De diabeteszorg in het Refaja ziekenhuis De diabeteszorg in het Refaja ziekenhuis DE DIABETESZORG IN HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING Diabetes mellitus is een veel voorkomende chronische ziekte die gekenmerkt wordt door een te hoge bloedglucosewaarde.

Nadere informatie

Suikerbelastingtest (OGTT) bij zwangerschapssuikerziekte

Suikerbelastingtest (OGTT) bij zwangerschapssuikerziekte Suikerbelastingtest (OGTT) bij zwangerschapssuikerziekte Binnenkort krijgt u een suikerbelastingtest, ofwel een orale glucose tolerantie test (OGTT), omdat gedacht wordt aan een afwijking in uw suikerstofwisseling.

Nadere informatie

Waarom worden uw risico s in kaart gebracht?

Waarom worden uw risico s in kaart gebracht? Deze folder is ontwikkeld door het Expect onderzoeksteam van de Universiteit Maastricht. Meer informatie over het Expect onderzoek vindt u op www.zwangerinlimburg.nl Waarom worden uw risico s in kaart

Nadere informatie

Diabetesvoorlichting FLEXIBELE INSULINETHERAPIE

Diabetesvoorlichting FLEXIBELE INSULINETHERAPIE Diabetesvoorlichting FLEXIBELE INSULINETHERAPIE WAT IS FLEXIBELE INSULINETHERAPIE? Bij flexibele insulinetherapie spuit u vier keer per dag insuline. Een keer langwerkende insuline en drie keer snelwerkende

Nadere informatie

Diabetes. Wat zijn de oorzaken van diabetes?

Diabetes. Wat zijn de oorzaken van diabetes? Diabetes Diabetes of suikerziekte is een stofwisselingsziekte waarbij de bloedsuikerspiegel niet op peil blijft. Bij mensen met diabetes lukt het de insuline in het lichaam niet om de bloedsuiker (bloedglucose)

Nadere informatie

Zwangerschapsdiabetes en voeding

Zwangerschapsdiabetes en voeding Gynaecologie Zwangerschapsdiabetes en voeding www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Zwangerschapsdiabetes... 3 Glucosedagcurve... 3 Behandeling... 4 Adviezen met betrekking tot uw voeding... 4 Hanteer een

Nadere informatie

Diabetes mellitus. Diabetesverpleegkundigen IJsselland Ziekenhuis

Diabetes mellitus. Diabetesverpleegkundigen IJsselland Ziekenhuis Diabetes mellitus Diabetesverpleegkundigen IJsselland Ziekenhuis U hebt te horen gekregen dat u diabetes heeft. Uw internist en diabetesverpleegkundige zullen u veel informatie geven over deze aandoening

Nadere informatie

UMC St Radboud. Suikerbelastingtest (OGTT) bij zwangerschapssuikerziekte

UMC St Radboud. Suikerbelastingtest (OGTT) bij zwangerschapssuikerziekte UMC St Radboud Suikerbelastingtest (OGTT) bij zwangerschapssuikerziekte Patiënteninformatie Binnenkort krijgt u een suikerbelastingtest, oftewel orale glucose tolerantie test (OGTT) omdat gedacht wordt

Nadere informatie

Voedingsadviezen. Diëtetiek. Bij zwangerschapsdiabetes

Voedingsadviezen. Diëtetiek. Bij zwangerschapsdiabetes Diëtetiek Voedingsadviezen Bij zwangerschapsdiabetes Inleiding U heeft van uw behandelend arts vernomen dat u zwangerschapsdiabetes heeft. U heeft tijdens uw bezoek aan de diëtist al de voedingsadviezen

Nadere informatie

Waarom worden uw risico s in kaart gebracht?

Waarom worden uw risico s in kaart gebracht? Deze folder is ontwikkeld door het Expect onderzoeksteam van de Universiteit Maastricht. Meer informatie over het Expect onderzoek vindt u op www.zwangerinlimburg.nl Waarom worden uw risico s in kaart

Nadere informatie

ZWANGERSCHAPSDIABETES. - Patiëntinformatie -

ZWANGERSCHAPSDIABETES. - Patiëntinformatie - ZWANGERSCHAPSDIABETES - Patiëntinformatie - Zwangerschapsdiabetes is een vaak miskende aandoening die bij 16% van alle zwangere vrouwen optreedt, meestal in de tweede helft van de zwangerschap. Omdat

Nadere informatie

Waarom worden uw risico s in kaart gebracht?

Waarom worden uw risico s in kaart gebracht? Deze folder is ontwikkeld door het Expect onderzoeksteam van de Universiteit Maastricht. Meer informatie over het Expect onderzoek vindt u op www.zwangerinlimburg.nl Waarom worden uw risico s in kaart

Nadere informatie

Diabetesspreekuur voor zwangeren

Diabetesspreekuur voor zwangeren INTERNE GENEESKUNDE Diabetesspreekuur voor zwangeren ADVIES Diabetesspreekuur voor zwangeren Uw gynaecoloog heeft u verwezen naar het Diabetesspreekuur voor zwangeren. Dit is een speciaal spreekuur voor

Nadere informatie

Waarom worden uw risico s in kaart gebracht?

Waarom worden uw risico s in kaart gebracht? Deze folder is ontwikkeld door het Expect onderzoeksteam van de Universiteit Maastricht. Meer informatie over het Expect onderzoek vindt u op www.zwangerinlimburg.nl Waarom worden uw risico s in kaart

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 E Controleren van de bloedglucose: hoe?

Hoofdstuk 5 E Controleren van de bloedglucose: hoe? Hoofdstuk 5 E Controleren van de bloedglucose: hoe? Duur 20 minuten Leerdoelen deelnemers Deelnemers leren hoe zij hun bloedglucosewaarden in de gaten kunnen houden; op de korte termijn door middel van

Nadere informatie

Diabetes en zwangerschap

Diabetes en zwangerschap Diabetes en zwangerschap Diabetes en zwangerschap U heeft diabetes en wilt graag zwanger worden. Voor de ontwikkeling en de groei van het kindje is het belangrijk dat uw diabetesregulatie goed is. Maar

Nadere informatie

Zelfregulatie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Zelfregulatie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Zelfregulatie U heft suikerziekte (diabetes mellitus) en gebruikt daarvoor twee of vier maal per dag insuline. In overleg met uw arts heeft u besloten dat u zelf uw diabetes mellitus gaat regelen (zelfregulatie).

Nadere informatie

Checklists. Uitneembaar katern, handig om mee te nemen

Checklists. Uitneembaar katern, handig om mee te nemen Uitneembaar katern, handig om mee te nemen Hoofdstuk 2 Zorgverleners bij diabetes type 2 21 Checklists Dit uitneembare katern bevat checklists over controles die bij goede zorg horen; tips voor communicatie

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Kind met diabetes en intensieve therapie. Algemene informatie voor kind en ouders

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Kind met diabetes en intensieve therapie. Algemene informatie voor kind en ouders Kind met diabetes en intensieve therapie Algemene informatie voor kind en ouders KIND MET DIABETES EN INTENSIEVE THERAPIE ALGEMENE INFORMATIE VOOR KIND EN OUDERS INLEIDING Je bent voor de behandeling van

Nadere informatie

Zwangerschapsdiabetes en voeding

Zwangerschapsdiabetes en voeding Zwangerschapsdiabetes en voeding Afdeling diëtetiek Zwangerschapsdiabetes wordt ook wel diabetes gravidarum genoemd en is een tijdelijke vorm van diabetes (suikerziekte). Meestal wordt zwangerschapsdiabetes

Nadere informatie

Afdeling Diëtetiek. Voedingsadviezen bij zwangerschapsdiabetes

Afdeling Diëtetiek. Voedingsadviezen bij zwangerschapsdiabetes Afdeling Diëtetiek Voedingsadviezen bij zwangerschapsdiabetes Inleiding Zwangerschapsdiabetes (diabetes gravidarum) is een vorm van diabetes die tijdens de zwangerschap ontstaat en meestal na de bevalling

Nadere informatie

Patiënteninformatie locatie Blaricum. Diabetes mellitus bij kinderwens. Informatie over erfelijkheid en zwangerschap bij diabetes

Patiënteninformatie locatie Blaricum. Diabetes mellitus bij kinderwens. Informatie over erfelijkheid en zwangerschap bij diabetes Patiënteninformatie locatie Blaricum Diabetes mellitus bij kinderwens Informatie over erfelijkheid en zwangerschap bij diabetes Inhoudsopgave Bladzijde Welke soorten diabetes zijn er? 4 Is diabetes erfelijk?

Nadere informatie

Voeding bij zwangerschaps diabetes. Diabetes Gravidarum

Voeding bij zwangerschaps diabetes. Diabetes Gravidarum Voeding bij zwangerschaps diabetes Diabetes Gravidarum Universitair Medisch Centrum Groningen Zwangerschapsdiabetes is een vorm van suikerziekte die kan optreden tijdens de zwangerschap. Deze brochure

Nadere informatie

Zwangerschapsdiabetes EEN BEKNOPT OVERZICHT VOOR PATIËNTEN

Zwangerschapsdiabetes EEN BEKNOPT OVERZICHT VOOR PATIËNTEN Zwangerschapsdiabetes EEN BEKNOPT OVERZICHT VOOR PATIËNTEN INHOUD Ontstaan zwangerschapsdiabetes pg 4 Diagnose pg 4 Behandeling pg 5 Glucosemeting pg 6 Zelfcontrole pg 6 Streefwaarden pg 7 Hypoglycemie

Nadere informatie

Voedingsadvies bij zwangerschapsdiabetes. diabetes gravidarum

Voedingsadvies bij zwangerschapsdiabetes. diabetes gravidarum Voedingsadvies bij zwangerschapsdiabetes diabetes gravidarum 2 Deze brochure is bedoeld voor vrouwen met diabetes gravidarum. In deze brochure wordt informatie gegeven over o.a. de richtlijnen voor de

Nadere informatie

Diabetes en zwangerschap.

Diabetes en zwangerschap. Diabetes en zwangerschap. Samenvatting van de lezing door dr. B.W. Mol, als gynaecoloog verbonden aan het Máxima Medisch Centrum te Eindhoven en Veldhoven, op dinsdag 24 oktober 2006 voor de DVN afd. Eindhoven.

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Diabetes en Borstvoeding

Patiënteninformatie. Diabetes en Borstvoeding Diabetes en Borstvoeding Patiënteninformatie Diabetes en Borstvoeding Inhoudsopgave 1 Diabetes en borstvoeding 2 Na de bevalling 3 Bijvoeding 4 Kolven in de zwangerschap 5 Glucose regulatie van de moeder

Nadere informatie

Maak kennis met het diabetesteam van Maasziekenhuis Pantein

Maak kennis met het diabetesteam van Maasziekenhuis Pantein Maak kennis met het diabetesteam van Maasziekenhuis Pantein Diabetes mellitus (kortweg diabetes) is een chronische ziekte. Dat betekent dat u voor langere tijd voor deze ziekte behandeld moet worden. Bij

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Kind met diabetes

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Kind met diabetes Kind met diabetes KIND MET DIABETES INLEIDING Bij uw kind is diabetes mellitus geconstateerd door de kinderarts. Uw kind zal in de meeste gevallen een paar dagen worden opgenomen op de kinderafdeling.

Nadere informatie

Diabetesverpleegkundige

Diabetesverpleegkundige Interne Geneeskunde Diabetes Diabetesverpleegkundige i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Een diabetesverpleegkundige is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in diabetes. Zij begeleidt

Nadere informatie

Schildklierafwijkingen en zwangerschap

Schildklierafwijkingen en zwangerschap Schildklierafwijkingen en zwangerschap Inleiding U heeft een schildklieraandoening en u bent of wilt zwanger worden. In deze folder leest u hier meer over. De schildklier kan te snel werken (hyperthyreoïdie)

Nadere informatie

Wanneer je kind MODY 2 heeft

Wanneer je kind MODY 2 heeft Wanneer je kind MODY 2 heeft Informatie voor ouders Verzekeren en erfelijkheid 1 Wanneer je kind de diagnose MODY 2 krijgt In het diabetescentrum of het ziekenhuis is verteld dat je kind MODY 2 heeft.

Nadere informatie

Wat te doen bij een hyperglycaemie 3 Zelfregulatie 3 Wat zijn de streefwaarden voor bloedglucose? 4 Aandachtspunten bij het bijreguleren 11 13

Wat te doen bij een hyperglycaemie 3 Zelfregulatie 3 Wat zijn de streefwaarden voor bloedglucose? 4 Aandachtspunten bij het bijreguleren 11 13 Bij een hyper is er een te hoge bloedglucose, vaak boven de 10 mmol/l. U kunt dezelfde waarschuwingssignalen ondervinden als in de periode voordat de diagnose werd gesteld. De meest opvallende verschijnselen:

Nadere informatie

Zelfregulatie voor mensen met diabetes die één keer per dag insuline spuiten

Zelfregulatie voor mensen met diabetes die één keer per dag insuline spuiten Interne Geneeskunde Diabetes Zelfregulatie voor mensen met diabetes die één keer per dag insuline spuiten i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Deze folder geeft u algemene en veilige richtlijnen

Nadere informatie

Diëtetiek VOEDING EN ZWANGERSCHAPSDIABETES

Diëtetiek VOEDING EN ZWANGERSCHAPSDIABETES Diëtetiek VOEDING EN ZWANGERSCHAPSDIABETES PATIËNTENVOORLICHTING Ziekenhuis Rivierenland 2 Zwangerschapsdiabetes (= diabetes gravidarum) is een vorm van diabetes mellitus die tijdens de zwangerschap ontstaat

Nadere informatie

Borstvoeding en diabetes

Borstvoeding en diabetes Borstvoeding en diabetes Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding In deze folder leest u adviezen over het geven van borstvoeding als u diabetes heeft. Deze adviezen

Nadere informatie

Diabetes. Inhoud. In Nederland hebben ongeveer 750.000 mensen diabetes. Van die 750.000 weten 200.000 personen niet dat ze de ziekte hebben.

Diabetes. Inhoud. In Nederland hebben ongeveer 750.000 mensen diabetes. Van die 750.000 weten 200.000 personen niet dat ze de ziekte hebben. Zorg bij diabetes Inhoud Vormen van diabetes 4 Klachten en symptomen 5 Oorzaken 6 Behandeling 7 Leven met diabetes 8 Meer informatie 9 Wat kan Kring-apotheek voor jou betekenen? 10 Diabetes Diabetes is

Nadere informatie

Diëtetiek Voeding en zwangerschapsdiabetes

Diëtetiek Voeding en zwangerschapsdiabetes Diëtetiek Voeding en zwangerschapsdiabetes Zwangerschapsdiabetes (= diabetes gravidarum) is een vorm van diabetes mellitus die tijdens de zwangerschap ontstaat en meestal na de bevalling weer verdwijnt.

Nadere informatie

Interne Geneeskunde Diabetesverpleegkundigen

Interne Geneeskunde Diabetesverpleegkundigen Zelfregulatie voor mensen die drie keer per dag kortwerkende insuline voor de maaltijd en één keer (middel)langwerkende insuline spuiten en zo nodig bloedglucose verlagende tabletten gebruiken Zelfregulatie

Nadere informatie

Zelfcontrole bij diabetes

Zelfcontrole bij diabetes Zelfcontrole bij diabetes Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding De arts heeft met u gesproken over het belang om zelf uw bloedglucosewaarden te controleren en zo nodig

Nadere informatie

Diabetesspreekuur voor zwangeren

Diabetesspreekuur voor zwangeren INTERNE GENEESKUNDE Diabetesspreekuur voor zwangeren ADVIES Diabetesspreekuur voor zwangeren Uw gynaecoloog heeft u verwezen naar het Diabetesspreekuur voor zwangeren. Dit is een speciaal spreekuur voor

Nadere informatie

Diabetes. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Diabetes. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Diabetes Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Diabetes 3 Vormen van diabetes 4 Type1 4 Type2 4 Klachten en symptomen 5 Type1 5 Type2 5 Oorzaken 6 Behandeling

Nadere informatie

Afdeling diëtetiek Voeding en zwangerschapsdiabetes

Afdeling diëtetiek Voeding en zwangerschapsdiabetes Afdeling diëtetiek Voeding en zwangerschapsdiabetes Telefoonnummer: 0344 674285 Zwangerschapsdiabetes (= diabetes gravidarum) is een vorm van diabetes mellitus die tijdens de zwangerschap ontstaat en meestal

Nadere informatie

INTENSIEVE INSULINETHERAPIE

INTENSIEVE INSULINETHERAPIE INTENSIEVE INSULINETHERAPIE Op de diabetespolikliniek van het Sint Franciscus Gasthuis wordt gewerkt met verschillende insulinetherapieën. In deze folder wordt de intensieve insulinetherapie besproken.

Nadere informatie

Diabetes type 2. Het belang van gezonde voeding

Diabetes type 2. Het belang van gezonde voeding Diabetes type 2 Het belang van gezonde voeding Gezond eten is voor iedereen belangrijk, maar voor mensen met diabetes type 2 zijn er extra aandachtspunten. Onze voedingsadviezen helpen je. Wat gebeurt

Nadere informatie