De duurzame bouwers. Introductie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De duurzame bouwers. Introductie"

Transcriptie

1

2 De duurzame bouwers Introductie Voor u ligt de brochure voor de realisatie van 4 halfvrijstaande nieuwbouw woningen op de prachtige locatie Harinxmahof, het terrein van de voormalige St. Jozefschool te Heeg. Met het doornemen van deze documentatie en het brengen van een bezoek aan de bouwlocatie krijgt u een indruk van het door ons ontwikkelde bouwplan. Vanzelfsprekend kunnen wij u alle verdere aanvullende informatie verschaffen, die u voor het nemen van een aankoop beslissing nodig heeft. Nadat u uw definitieve keuze heeft gemaakt om een woning van ons te kopen, kunt u ervan overtuigd zijn dat wij alles in het werk zullen stellen om het vertrouwen dat u ons geeft waar te maken. Wij wensen u veel leesplezier toe! kavel 1 Met vriendelijke groet, Verde Bouw 2 kav. 2

3 1. Inhoudsopgave Voorblad Introductie 1. Inhoudsopgave 2. Heeg, historie en bijzonderheden 3. Projectomschrijving 4. Tekeningen 5. Technische omschrijving 6. Situatie en opties 7. Wegwijzer bij aankoop van uw woning 8. Geschiedenis en samenwerking bedrijven 9. Contactgegevens / colofon 3

4 2. Heeg, historie en bijzonderheden Het terrein van de voormalige Sint Jozefschool ligt in het centrum van Heeg met haar karakteristieke panden, havens en waterwegen. Heeg is een waterdorp met een bescheiden kerkterp. Het dorp komt als Haghekercke in 1132 al in de geschiedenisbronnen voor. Toen was er al sprake van visserij, scheepvaart en handel. Het dorp is veel vroeger ontstaan op een knooppunt van waterwegen. Tussen de Syl, de levensader van het dorp, en de kerk heeft zich streekbebouwing langs de Harinxmastrjitte ontwikkeld die geleidelijk sterk verdichtte en het dorp een kleinsteeds karakter ging verlenen. Ten zuiden van deze streek stond de Harinxmastins. De paardenweg naar Osingahuizen werd in 1846 tot een straatweg verbeterd en daardoor kreeg Heeg over de weg een goede verbinding met het achterland. Vervolgens werd langs deze straatweg, de Skatting, geleidelijk bebouwing gerealiseerd. Voor de Tweede Wereldoorlog werden restjes onbebouwd gebied ten noorden van de hoofdstraat en de Wegsloot met woningen gevuld. Na de oorlog zijn er in verschillende fasen ten noorden van de oude kern flinke uitbreidingswijken tot stand gekomen. Intussen waren oevers en havens voor de recreatievaart ontwikkeld en breidde het bedrijventerrein aan de noordoostzijde zich geleidelijk uit. Heden ten dage is Heeg intussen een groot dorp met gevarieerde karakteristieken. Ondanks nieuwe dynamiek door en voor de waterrecreanten is het verleden van visserij, scheepvaart en handel nog duidelijk te herkennen aan de ruimtelijke structuur en het karakter van de bebouwing in de oude dorpskern. 4

5 3. Projectomschrijving Het terrein van de voormalige Sint Jozefschool ligt centraal in Heeg. Deze prachtige nieuwe woonlocatie met een rijk verleden ligt op ca. 100 meter van het centrum met haar karakteristieke monumentale panden en op ca. 100 meter van de passantenhaven van Heeg. De nieuwe woningen liggen parallel aan de toegangsweg naar de haven. Er worden op de Harinxmahof 5 woningen gerealiseerd: 1 vrijstaande woning en 4 halfvrijstaande woningen bestaande uit een combinatie van leefloop-/gezinswoningen en starterswoningen. De woningen nummer 2 en 5 zijn leefloop- of gezinswoningen. De beide tussengelegen woningen nummers 3 en 4 worden uitgevoerd als eengezinswoningen voor starters. De parkeervoorzieningen voor uw auto worden gecreëerd naast of voor de woning, waarbij de huidige infrastructuur van de Harinxmastraat grotendeels ongewijzigd blijft. Tussen de woningen en de Harinxmastraat wordt een wandel- en groenstrook gecreëerd, waardoor een royale ruimtelijke positionering van de woningen mogelijk wordt. Het mooie van wonen op de Harinxmahof is dat u in een karakteristieke, maar qua comfort hedendaagse woning woont, welke qua beleving en sfeer op natuurlijke wijze is ingepast in de eeuwenoude historische omgeving en met voorzieningen binnen handbereik. Situatie nieuwe terreinindeling Harinxmahof 5

6 4. Tekeningen Starterswoning. De op de kavels 3 en 4 gelegen halfvrijstaande eengezinswoningen zijn voorzien van een prettige indeling en afmetingen. Op de begane grond treft u een heerlijk lichte woonkamer met open keuken. De royale woonkamer biedt voldoende ruimte voor uw woonbehoeften en heeft wanneer u dit wenst ook nog de mogelijkheid voor een uitbouw aan de achterzijde over de volle breedte van de woning. De achtertuin van de woning is bereikbaar via het eigen erf. Op de 1e verdieping zijn 3 ruime slaapkamers gesitueerd, alle voorzien van een ruim bemeten vloeroppervlak. Naast de slaapkamers is er verder een badkamer met wastafel en douchehoek aanwezig (met de mogelijkheid voor bijvoorbeeld een 2e toilet). De zolder heeft een prima bemeten vloeroppervlak en biedt u ruimte voor diverse indelingen. U kunt hier een extra slaapruimte, logeerruimte, hobbykamer of een combinatie hiervan creëren. De zolder is standaard bereikbaar via de vlizo trap, maar kan ook via een vaste trap bereikbaar worden gemaakt. De keuze is aan u! 6 Leefloopwoning, Ook de beide andere halfvrijstaande woningen zijn ruim van opzet, bij deze woningen kunt u kiezen uit meerdere indelingsmogelijkheden. De woningen liggen op de royale kavels 2 en 5 waardoor er ook diverse mogelijkheden zijn om de tuin in te richten. Naast de woningen is ruimte voor het plaatsen van uw auto. De standaardindeling van de begane grond kent o.a. een heerlijk lichte en ruime woonkamer met open keuken en aangrenzend de bijkeuken. Vanuit de woonkamer kunt u rechtstreeks de slaapkamer bereiken welke is gelegen aan de achtergevel. Vanuit de slaapkamer bestaat er ook de optionele mogelijkheid om rechtstreeks de tuin te betreden. De badkamer grenst direct aan de slaapkamer, op deze wijze heeft u alle primaire voorzieningen op de begane grond. Ook bij deze woningen bestaat er voor u de mogelijkheid voor een uitbouw aan de achterzijde over een gedeelte of over de volle breedte van de woning. De 1e verdieping is standaard ingericht als een casco ruimte met 1 scheidingswand, dit biedt u indien gewenst voldoende mogelijkheden om nog diverse slaapkamers, badkamer of andere ruimtes te creëren. De keuze is aan u! Op de grote zolder is meer dan voldoende ruimte deze nog in te delen en om diverse spullen op te slaan. De zolder is standaard bereikbaar via de vlizo trap, maar kan ook via een vaste trap bereikbaar worden gemaakt. Met enkele aanpassingen kan een leefloopwoning al snel aangepast worden tot een ruime eengezinswoning of andersom. Bij de gezinswoning word de begane grond dan geheel benut voor de woonkamer en keuken en komen er op de verdieping 3 slaapkamers en een royale badkamer. Echt een woning voor alle generaties!!

7 Optionele indeling: Standaard indeling: 7

8 Optionele indeling: Standaard indeling: 8

9 9

10 Aanzicht nieuw straatbeeld 10

11 11

12 12

13 5. Technische omschrijving Indeling van de woning in verblijfsgebieden: Hal ( verkeersruimte) Meterkast ( meterruimte ) Toilet ( toiletruimte ) Woonkamer ( verblijfsruimte ) Keuken ( verblijfsruimte ) Bijkeuken alleen bij kavel 2 en 5 ( bergruimte ) Overloop ( verkeersruimte ) Slaapkamer 1 / 2 / 3 ( verblijfsruimte ) Badkamer / douche ( badruimte ) Zolder ( onbenoemde ruimte ) Garage/berging (optioneel) ( stallingsruimte ) Algemeen: De woningen worden gebouwd overeenkomstig de eis van goed en deugdelijk werk en voldoen aan de geldende bouwvoorschriften en bouwnormen ten tijde van de bouwaanvraag. Alle maten zijn in millimeters aangegeven. Aan deze maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. Peil en maatvoering: Als peil wordt aangehouden het niveau van de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer t.p.v. de verkeersruimte hal, deze wordt door de gemeentelijke dienst nader vastgesteld. Vanuit het peil worden alle hoogte en dieptematen gemeten. De hoogte t.o.v. N.A.P. wordt ook door de gemeente aangegeven. Indien de maatvoering wordt aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met maattoleranties en/of een vloer- of wandafwerking, zoals bijvoorbeeld vloerbedekking en tegelwerk. 13 De hoogte van de tuin zal, daar waar deze tegen de gevel van de woning aansluit, lager liggen dan het vloerpeil en ook zal de tuin naar de perceelgrenzen aflopend zijn aangelegd. Grondwerk: Ontgravingen De bouwput wordt niet ontgraven. Voor de aanleg van de fundering, de riolering en de nutsvoorzieningen wordt het nodige grondwerk verricht (op basis van een zgn. gesloten grondhuishouding). Het bestaande grondpeil is circa gelijk aan onderkant fundering, er hoeft derhalve niet te worden ontgraven. Voor het ophogen van het terrein wordt tot 30 cm onder peil grond aangebracht. Het overige zal door de koper moeten worden aangebracht. Aanvullingen: Onder de geplande bestrating binnen de eigendomsgrens wordt een zandbed aangebracht (totaal 8 m2). Opruimen: Puin en resten bouwafval worden opgeruimd en afgevoerd. Riolering: De gehele riolering wordt uitgevoerd in pvc buis (kunststof), overeenkomstig de geldende regelgeving. Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast (dat wil zeggen dat de vuilwaterafvoer en de hemelwaterafvoer aparte leidingstelsels zijn). De leidingen zijn voorzien van de nodige ontstoppingsstukken, stankafsluiters en beluchtingen. De uitgaande grondleidingen worden aangebracht tot 500 mm buiten de erfgrens. De aansluitkosten voor aansluiting op het gemeenteriool zijn in de koopsom inbegrepen.

14 Terreininventaris: Ter plaatse van de terrassen van de woningen (ca. 6 m2) en het toegangspad naar de voordeur wordt een zandcunet aangebracht volgens tekening. Het zandcunet dient als fundering voor bestrating. Voor het terras en het toegangspad worden betontegels 30x30 cm aangebracht. Er is geen zandcunet en bestrating meegenomen voor de oprit voor de auto. De openbare bestrating wordt door derden uitgevoerd in nog nader te bepalen materialen. Er kan optioneel bij elke woning achter op de kavel een standaard houten ongeïsoleerde buitenberging worden geleverd en aangebracht (met een minimale oppervlakte van 5 m2). Funderingen: De benodigde funderingsconstructies wordt uitgevoerd volgens tekening en berekening van de constructeur met goedkeuring van Bouw en woningtoezicht van de gemeente. De fundering bestaat uit een balkenrooster op heipalen. Betonwerk: Alle benodigde betonconstructies worden uitgevoerd volgens tekening en berekening van de constructeur, met goedkeuring van de afdeling Bouwen woningtoezicht van de gemeente. De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonvloer. In de begane grondvloer wordt een sparing opgenomen t.b.v. het kruipluik, achter de voordeur. De totale warmteweerstand van de constructie voldoet aan de EPN normering. De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als betonnen kanaalplaat vloeren. 14 Buitengevels en binnenwanden: Het buitenspouw blad van de gemetselde buitengevels wordt uitgevoerd in baksteen in de kleur conform de materiaal en kleurenstaat en daarna doorgestreken afgevoegd in de kleur conform de materiaal en kleurenstaat. De buitengevels worden geïsoleerd in de spouw en hebben een Rc-waarde van 4,5 m2k/w. In het gevelmetselwerk worden de noodzakelijke dilataties aangebracht. Open stootvoegen worden aangebracht t.b.v. ventilatie van de luchtspouw en de afvoer van eventueel vocht hierin. Voor de ventilatie van de kruipruimtes worden ventilatiekokers aangebracht. Onder de buitenkozijnen met een gemetselde borstwering worden zwarte raamdorpels aangebracht. Boven de kozijnen in de gevels worden noodzakelijke thermisch verzinkte lateien en gemetselde rollagen aangebracht. De noodzakelijke lood- en kunststof stroken worden aangebracht voor een goede water- en tochtwering. De binnenspouwbladen en woningscheidende wanden van de woning worden in kalkzandsteen uitgevoerd. Op de zolders worden deze uitgevoerd in geïsoleerde houtskeletwanden, bekleed met 12 mm gipsplaat (onbehandeld). De niet dragende binnenwanden op de begane grond worden uitgevoerd van gasbetonblokken. De niet dragende binnenwanden op de verdieping worden uitgevoerd als houtskeletbouw wanden. Gevelbetimmeringen, kozijnen en deuren: Buitenkozijnen Alle buitenkozijnen en -ramen en -deuren worden uitgevoerd in kunststof, voorzien van KOMO attest en productcertificaten. Op de ramen en deuren wordt degelijk hang- en sluitwerk aangebracht, waarbij alle vanaf het maaiveld bereikbare buitenkozijnen, -ramen en - deuren voldoen aan inbraakwerendheid klasse 2 conform politiekeurmerk.

15 De deuren in de buitenkozijnen worden voorzien van een driepunt sluiting en gelijksluitende veiligheidsprofiel cilinders. In de voordeur komt geen brievenplaat meer, maar de opdrachtgever zal zelf een brievenbusbak moeten plaatsen. Deze zit niet in de koopsom. Daar waar van toepassing worden de nodige tocht- en slijtprofielen aangebracht. De vensterbanken onder de gevelkozijnen worden uitgevoerd in lichtgekleurde vensterbanken in de verblijfsruimten waaronder zich een borstwering bevindt. In de woonkamer zijn de vensterbanken ca. 300 mm breed, alle overige vensterbanken worden ca. 200 mm breed uitgevoerd. Binnenkozijnen en -deuren: De binnenkozijnen zijn plaatstalen kozijnen, in de kleur wit (Ral 9010) en voorzien van bovenlicht. Deze montagekozijnen worden standaard voorzien van opdekdeuren in de kleur wit (Ral 9010). Het hang- en sluitwerk van de binnendeuren is afgestemd op de functie van de ruimte achter deze deur, uitgevoerd in metaal. Bij de binnendeurkozijnen van de toiletruimte en de bad-/doucheruimte wordt aan de onderzijde een kunststeen onderdorpel aangebracht met een hoogte van ca. 20 mm. Bij de overige binnendeurkozijnen worden geen onderdorpels aangebracht. Overige: De prefab meterkastruimte is ingericht conform de eisen van de nutsbedrijven. Bij de voordeur wordt het huisnummer aangebracht op de buitengevel. Cementdek vloeren: De constructieve vloeren van de begane grond en de verdieping worden voorzien van zandcement dekvloeren van voldoende dikte. Deze zandcement dekvloeren kunnen in de badkamer iets hoger zijn. Dakconstructie en dakbedekking hellende daken: Het dak van de woning wordt opgebouwd uit een zogenaamde doosdak constructie. Het doosdak is een houtconstructie gevuld met minerale wol deken en afgesloten middels bouwfolies. De isolatiewaarde van het dak is Rc 6,0 m2 K/W. De dakbedekking van de hellende daken bestaat uit betonpannen volgens kleur conform kleur- en materiaalstaat. Alle benodigde verankeringen toepassen volgens bouwbesluit. In de dakvlakken van de voorgevel wordt een dakkapel aangebracht volgens tekening met kunststof afwerking aan de buitenzijde in lichtgrijze kleur. Het platte dak wordt afgewerkt met een geïsoleerde EPDM dakbedekking met 1 stuks afvoer. In de woningen worden dakramen gemonteerd met voldoende lichtopbrengst volgens bouwbesluit. De dakramen worden afgetimmerd met 12 mm interplex. De goten worden verankerd aan de dakplaten en voorzien van hemelwaterafvoeren. Afbouw: Trappen: Het verloop van de trappen is op tekening aangegeven. De trap in de woningen is vervaardigd van vurenhout en wordt uitgevoerd als dichte trap (de optionele trap van verdieping naar zolder is een open trap). Langs de open zijden van de trap en het trapgat worden traphekken en baluster hekwerken geplaatst. Tegen de wand van de trapopgang wordt een hardhouten leuning op leuningdragers aangebracht. De trapgat afwerking bestaat uit interplex plaatmateriaal. De trap naar zolder is een zgn. driedelige vlieringtrap. 15

16 Keukens: De woning wordt exclusief keukenblok en -apparatuur opgeleverd. In het keukengedeelte wordt het volgende leidingwerk t.b.v. apparatuur voorbereid. Enkele wandcontactdoos t.b.v. de wasemkap Afgedopte warm- en koud waterleiding t.b.v. de gootsteen Gasaansluiting t.b.v. het fornuis Voeding t.b.v. de koelkast Loze leiding (onbedraad) t.b.v. de vaatwasser Twee dubbele wandcontactdozen aangebracht op ca mm boven vloerniveau Afvoer t.b.v. gootsteen en vaatwasser Bovengenoemde aansluitingen worden geplaatst volgens de standaard keuken opstelling zoals op tekening aangegeven (de keuken zit niet in koopsom). Indien de koper hiervan wenst af te wijken, dient deze voor de sluitingsdatum van de opties, de nieuwe posities schriftelijk aan de aannemer door te geven. Het verdient aanbeveling om de posities door de leverancier van de keuken te laten bepalen. Het gat van de wasemkap zit standaard op 1 positie aangebracht in de verdiepingsvloer, bij eventuele verandering moet u dit als koper vroegtijdig aangeven. Aftimmerwerk: In de woning worden in alle verkeers- en verblijfsruimten fabrieksmatig afgewerkte vloerplinten aangebracht. De nodige leidingkokers, meterkastschotten, betimmeringen, krimplijsten e.d. worden aangebracht middels plaatmateriaal (interplex). De zolder wordt niet afgewerkt. Beglazing en schilderwerk: Beglazing: De glasopeningen in de buitengevels van de buitenkozijnen (vaste delen) en de draaiende ramen en deuren zullen worden voorzien van HR++ beglazing. In de bovenlichten van de binnendeurkozijnen wordt enkel glas toegepast. De benodigde ventilatieroosters worden aan de hand van berekeningen aangebracht. Schilderwerk: De houten trap wordt fabrieksmatig voorzien van een grondlaag en de treden en stootborden worden in het werk afgeschilderd. De leuning wordt blank gelakt. De zichtzijden van de schuine daken op de verdieping zijn van een standaard voorbehandelde kleur (wit) en worden verder niet meer afgewerkt door de schilder. Alleen kleine beschadigingen worden afgewerkt met een reparatiestift. De overige timmerwerken, nodig voor een nette afwerking, worden voorzien van een grondverflaag. Behangwerk: Alle wanden, die niet betegeld worden, zullen behangklaar opgeleverd worden. Er wordt geen behang aangebracht. Spuitwerk plafonds: Structuur spuitwerk (spack) op de plafonds in de vertrekken zoals in de afwerkstaat staat aangegeven (plafonds van de begane grond binnen de woning). De plafonds op de verdieping worden sausklaar opgeleverd (gipsplafonds). De plafonds op zolder en in de optionele garage en berging blijven onbehandeld. 16

17 Tegelwerk: Wandtegels Mosa 490 serie 150x200 mm in de badkamer/douche tot aan het plafond betegeld en in het toilet tot ca. 1,2 m1 hoogte boven de vloer betegeld. Voor de vloertegels een Mosa antislip tegel 150x150mm in het toilet en in de badkamer/douche. In de douche een kunststof douchebak aanbrengen volgens opgave installateur en sanitair overzicht. De uitwendige hoeken afwerken met een bijpassende tegelhoekstrip. De wand- en vloertegels zullen aangebracht worden volgens gebruikelijk legpatroon, afwijkende legpatronen, bijvoorbeeld diagonaal of kleurband, kunnen tegen meerprijs worden aangeboden door de aannemer. Alternatieve keuzes: Op de meer- en minderwerklijst wordt het adres weergegeven van de showroom van de leverancier van het sanitair en de tegels. Bij deze leveranciers kunnen de individuele wensen kenbaar gemaakt worden. De leverancier zal de aannemer een prijsopgave doen van hetgeen door de koper is gekozen, waarna de aannemer het verschil in rekening zal offreren aan de koper. Indien de koper een andere leverancier wenst zal de aannemer zijn akkoord hiervoor moeten geven. Dit vanwege de noodzakelijke afstemming omtrent de levering en verlangde garantie voorwaarden. Metaalwerk: Indien toegepast zullen alle constructief benodigde stalen balken en hoeklijnen worden aangebracht in de vereiste zwaarte volgens berekening van de constructeur en ter goedkeuring van de gemeente. Het staal dat met de buitenlucht in aanraking komt wordt thermisch verzinkt. Het raveelijzer t.b.v. de verdiepingsvloer bij het trapgat zal aan de onderzijde in het zicht blijven en wordt niet afgetimmerd. 17 Technische installaties: Hemelwaterafvoeren en goten: Samengestelde goten aan de straatzijde van de woningen, zinken mastgoten aan de achterzijde van de woningen. De goten indien nodig opgehangen aan beugels aan de onderzijde van het pannendak. De goten worden aangesloten op kunststof hemelwater afvoeren in voldoende diameter. Binnenriolering: De binnenriolering bestaat uit pvc buis (kunststof). De binnenriolering wordt op 50 cm uit de gevel aangesloten op de buitenriolering. Alle sanitaire toestellen, de overloop van de CV combiketel en de keukenafvoer worden op de binnenriolering aangesloten. Waterinstallatie: Koud waterleidingen worden uitgevoerd in kunststof. Leidingen worden aangelegd vanaf de watermeter naar de volgende punten: Opstelplaats van de keukeninrichting (mengkraan wordt niet bijgeleverd) Spoelinrichting toilet in de toiletruimte (en optioneel in bad/doucheruimte) Fonteinbakje in de toiletruimte Tapkraan voor de wasmachine Kraan wastafel in de bad/doucheruimte Kraan in de douchehoek De CV combiketel Overig: Tapkraan met beluchter, keerklep en slangwartel t.b.v. aansluiting wasmachine.

18 Warmwaterleidingen worden uitgevoerd in kunststof. Leidingen worden aangelegd vanaf de CV combiketel naar de volgende punten: Opstelplaats van de keukeninrichting (mengkraan wordt niet bijgeleverd) Mengkraan wastafel in de bad/doucheruimte Mengkraan in de douchehoek Mechanische ventilatie: De woningen worden voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem gemaakt van spirovent buis, voor de afvoer van de ventilatielucht. De unit wordt gemonteerd op de aangegeven plaats volgens tekening. Het ventilatiesysteem is regelbaar door middel van een standenschakelaar in de keuken. Het systeem is niet uitschakelbaar. Op de mechanische afzuiging zijn behalve de keuken ook de badkamer/douche en de toiletruimte aangesloten. Boven de opstelplaats van het kooktoestel zit een apart afvoerkanaal t.b.v. de afzuigkap. Sanitair: Closet, fontein en wastafel worden in de standaard kleur wit uitgevoerd. Het standaard sanitair bestaat uit: - Toiletruimte: Hangtoilet, kleur wit voorzien van een inbouw reservoir met hoekstopkraan en een witte kunststof closetzitting. Fonteinbak, kleur wit, voorzien van een fonteinkraan, plugbekersifon en afvoerbuis kunststof wit. Closetrolhouder - Badkamer: Wastafel kleur wit, voorzien van wastafelkraan. Spiegel afm. 40x60 cm met kunststof planchet boven de wastafel. Thermostatische douchemengkraan met handdouche en glijstang. Optioneel toilet (gelijk aan omschrijving bij toiletruimte) Alles volgens de sanitairlijst van de installateur Gas installatie: In de meterkast wordt een gasmeter met hoofdkraan geplaatst. Vanaf de gasmeter loopt een gasleiding naar de opstelplaats voor het kooktoestel (afgedopt) en naar de opstelplaats van de CV combi ketel. Ten behoeve van het gasleidingennet in de woning wordt een koperen buisleiding toegepast, waar nodig met een kunststof ommanteling. Verwarmingsinstallatie: De woning wordt voorzien van een gasgestookte hoogrendement CV combi ketel, HR 106, CW-4 (in combinatie met de warmwatervoorziening). De ketel wordt in de leefloop- en gezinswoning in de bijkeuken gemonteerd, de ketel wordt in de starterswoning op de zolder gemonteerd. Montage vindt plaats volgens de geldende voorschriften. De warmteregeling geschiedt d.m.v. een bij de ketel behorende klokthermostaat in de woonkamer. Het leidingsysteem wordt uitgevoerd in kunststof, weggewerkt in de afwerkvloer. De te verwarmen vertrekken op de begane grond worden verwarmd door middel van vloerverwarming. De te verwarmen vertrekken op de verdieping worden verwarmd door middel van lage temperatuur radiatoren. Het verdeelstuk zal met omkasting gemonteerd worden. De verwarming wordt geleverd en aangebracht volgens de ontwerpgegevens van de installateur. De capaciteit van de verwarming is zodanig, dat onder extreme omstandigheden bij gelijktijdig functioneren van alle verwarmingselementen en bij gesloten ramen en deuren, de navolgende temperaturen bereikt worden en gehandhaafd blijven: Woonkamer, eetkamer en keuken 20 graden Slaapkamers 20 graden Hal / overloop 18 graden Bijkeuken (indien van aanwezig) 18 graden Toiletruimte 15 graden Badkamer/douche 22 graden Zolderruimte onverwarmd 18

19 Eventuele wijzigingen in de installatie (zoals afmetingen, aantal en plaats van de aan te brengen radiatoren) t.o.v. de verkooptekeningen kunnen worden doorgevoerd indien dit aan de hand van de transmissieberekening noodzakelijk mocht blijken. Warmwatervoorziening: Het warme water voor huishoudelijk gebruik wordt geleverd door de warmwatervoorziening die geïntegreerd is in de verwarmingsketel. De koud- en warmwaterleidingen, die zoveel mogelijk in de afwerkvloer zijn opgenomen, zijn uitgevoerd in kunststof. De leidingen worden zoveel mogelijk weggewerkt. In verband met de aanwezigheid van leidingen in de vloeren moet boren of spijkeren in de vloeren worden afgeraden dan wel met de grootste zorgvuldigheid geschieden. Elektrotechnische installaties: De elektrische installatie wordt geheel aangelegd volgens voorschriften van het normblad NEN Alle schakelaars en wandcontactdozen zijn van gebroken wit inbouwmateriaal, fabricaat Busch-Jaeger of gelijkwaardig. Met uitzondering van de meterkast, zolder, berging en garage, hier wordt gebroken wit opbouwmateriaal toegepast. Al het schakelmateriaal wordt uitgevoerd als vlakke montage, voor dubbele wandcontactdozen type Duodoos. Schakelaars en combinaties onder 1 afdekframe op een standaard hoogte van ca. 1,05 m1. De wandcontactdozen in alle woningen voorzien van randaarde, waarbij deze in de verblijfsruimten op ca. 300 mm boven de vloer worden geplaatst. In de woningen worden geen verlichtingsarmaturen aangebracht. De installatie omvat de in de afwerkstaat aangegeven lichtpunten, wandcontactdozen e.d. Naast de entreedeur en de deur in de achtergevel wordt een aansluitpunt voor buitenverlichting geplaatst (geen verlichtingsarmaturen). 19 Loze leidingen worden aangebracht tussen de meterkast en de keuken voor eventuele vaatwasser of magnetron, en voor een condens droger nabij de aansluiting voor de wasmachine. De meterkastinrichting is een standaard groepenkast indeling, waarbij extra groepen voor de wasmachine en -droger worden aangebracht. In totaal worden er 6 groepen aangebracht. De groepenkast is bovendien geschikt voor het achteraf installeren van extra groepen. Deze extra groepen kunnen tegen een meerprijs geïnstalleerd worden. De aansluitkosten voor elektra aansluiting op het openbare elektriciteitsnet zijn in de koopsom inbegrepen. PV-panelen: Op het hellende dak van de woningen komen zonnepanelen te liggen, zogenaamde PV-panelen. Deze genereren elektriciteit doordat zonlicht wordt omgezet in elektriciteit middels het photovoltaïsche principe. Het geheel inclusief omvormer, montage en bekabeling. Aantallen, plaats en afmetingen worden door de installateur bepaald. Telefoon en cai installatie: De telefoon installatie bestaat uit 1 met UTP Cat/5 kabel bedraad en afgemonteerd aansluitpunt in de woonkamer. De Cai installatie bestaat uit 1 bedraad en afgemonteerd aansluitpunt in de woonkamer. De eerste en tweede slaapkamer zijn voorzien van 1 loze leiding voor telefoon of Cai met afschroefbare blinddeksel. Het aanvragen van de aanleg dienstleidingen tot in de woning voor telefoon en centrale antenne inrichting bij het betreffende nutsbedrijf wordt door de aannemer verzorgd en de hieruit voortvloeiende kosten zijn in de koopsom inbegrepen.

20 Belinstallatie: De woning wordt voorzien van een elektrische bel installatie bestaande uit een beldrukker en schel. De trafo is geintegreerd in de groepenkast. De drukknop wordt naast de voordeur geplaatst. Opruimen en schoonmaken: Het uit de bouw afkomstige afvalmateriaal wordt afgevoerd. Afval materiaal van derden wordt niet meegenomen en/of afgevoerd. De woning wordt veegschoon en vrij van cementresten opgeleverd. Het glaswerk, tegelwerk en sanitair wordt nat gereinigd en stickervrij opgeleverd. Aansluiting Nutsbedrijven: De woningen worden aangesloten op het openbare waterleiding-, gas-, elektriciteits- en rioleringsnet. De aansluitkosten zijn in de koopsom inbegrepen. Om de CV installatie te kunnen proef stoken, vindt de aansluiting van gas, water en elektra enkele weken voor de oplevering plaats. Daarom vindt de aanvraag voor energieleverantie voor de oplevering plaats door de verkoper. Het verhuizen van uw huidige of het aanvragen van een nieuwe energieleverancier dient door de koper zelf, voor de oplevering c.q. overdracht, te worden verzorgd en de hieruit voortvloeiende abonnementsgelden of verhuiskosten zijn voor rekening van de koper en zijn dus niet in de koopsom inbegrepen. De gebruikskosten van de openbare waterleiding, gas, elektriciteit en rioleringsnet zijn vanaf oplevering c.q. overdracht voor rekening van de koper. Werkzaamheden derden: Werkzaamheden door derden in opdracht van de koper zijn voor de oplevering niet toegestaan. Betalingen: 0 e termijn: grondkosten bij sluiten koop-/aannemingsovereenkomst 1 e termijn: 10% bij start bouw 2 e termijn: 20% na het leggen van de begane grondvloer 3 e termijn: 10% na het leggen van de verdiepingsvloer 4 e termijn: 10% na het gereedkomen van de ruwbouw gevels 5 e termijn: 20% na het wind- en waterdicht maken van het dak 6 e termijn: 10% na het gereedkomen van het stucwerk 7 e termijn: 10% na het installeren van de technische installaties 8 e termijn: 5% na het straatwerk buitenzijde 9 e termijn: 5% bij oplevering van de woning, te betalen voor oplevering van de woning Garantiebepaling: Fundering (paal) Betonwerken Waterdichtheid van de gevelelementen, puien Dakbedekkingen Cementdek vloeren Dubbelglas in de buitenkozijnen Vloer- en wandtegels Kitwerk en schilderwerk Technische installaties Vlakheid deuren Kunststof kozijnen, ramen en deuren Hang- en sluitwerk kunststof kozijnen, ramen en deuren 10 jaren 10 jaren 10 jaren 10 jaren 5 jaren 10 jaren 5 jaren 2 jaren 1 jaar 1 jaar 10 jaren 2 jaren 20

21 6. Situatie en opties Verkaveling woningen: Kavel 1, vrijstaande woning verkocht (onder voorbehoud) Kavel 2, leefloopwoning oppervlak ca 280 m2, Kavel 3, starterswoning oppervlak ca 150 m2 Kavel 4, starterswoning oppervlak ca 150 m2. Kavel 5, leefloopwoning oppervlak ca 240 m2 (Direct aangrenzend aan kavel 5 is een bestaande openbare transformatorvoorziening aanwezig. M.b.t. de verkoop van kavel 5 wordt de koper van kavel 5 een plicht opgelegd om de toegang tot deze openbare nutsvoorziening door de openbare nutsbedrijven in alle gevallen onbeperkt mogelijk te maken.) Bouwkundige opties - Optie ongeïsoleerde houten berging (min. 5 m2) achter in de tuin - Optie aangebouwde bijkeuken - Optie trapkast in woonkamer onder de trap - Optie vaste open trap naar zolder (trap voldoet niet aan Bouwbesluit) - Optie dubbele tuindeur naar achtertuin - Optie toilet in badkamer - Optie extra velux dakraam Prijzen Voor de koopsom van de woningen en de opties verwijzen wij u naar de verkopende makelaar. 21

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II 1 Plan Waterschouw, een fantastisch vooruitzicht voor mensen die hoge eisen stellen aan de kwaliteit van wonen 2 In deze prospectus

Nadere informatie

BRANSVEEN DEDEMSVAART

BRANSVEEN DEDEMSVAART Langewijk 47 7701 AB Dedemsvaart mail@vrieling.nl 0523-282728 J.C. Kellerlaan 22 7772 SG Hardenberg info@vandijkgroep.com 0523-263949 BRANSVEEN DEDEMSVAART 12 twee-onder-één-kap woningen Schokker Mittendorffwerf

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

Twee vrijstaande hoekwoningen

Twee vrijstaande hoekwoningen www.planindenbosch.nl Twee vrijstaande hoekwoningen In den Bosch II Maasbree Verkoopbrochure In den Bosch fase II: 2 vrijstaande hoekwoningen Inhoudsopgave Opdrachtgever: Aannemer: Architect: Verkoop

Nadere informatie

w a t e r e n n a t u u r A a n t r e k k e l i j k w o n e n i n e e n w e r e l d v a n 27 GRACHTENPANDEN 6 GRACHTAPPARTEMENTEN type

w a t e r e n n a t u u r A a n t r e k k e l i j k w o n e n i n e e n w e r e l d v a n 27 GRACHTENPANDEN 6 GRACHTAPPARTEMENTEN type Amersfoort - Vathorst A a n t r e k k e l i j k w o n e n i n e e n w e r e l d v a n w a t e r e n n a t u u r type 27 GRACHTENPANDEN 6 GRACHTAPPARTEMENTEN Inhoud Pagina Onderwerp 4 Amersfoort 5 Vathorst

Nadere informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie Technische omschrijving en Algemene informatie 13 Watervilla s in 6 verschillende typen Oegstgeest aan de Rijn Wijzigingen voorbehouden d.d. 08-06-2015 www.adriaanvanerk.nl Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

SANS SOUCI WONEN ZONDER ZORGEN WONEN ZONDER ZORGEN

SANS SOUCI WONEN ZONDER ZORGEN WONEN ZONDER ZORGEN SANS SOUCI WONEN ZONDER ZORGEN WONEN ZONDER ZORGEN INHOUDSOPGAVE IDONGEN 4 DE BELJAART 5 GEMEENTE 6 SANS SOUCI 7 ARCHITECT 8 SITUATIE EN VOGELVLUCHT 10 VRIJSTAANDE WONINGEN 12 Vrijstaande woning (1 en

Nadere informatie

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen laat uw woonwensen tot bloei komen... De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners

Nadere informatie

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Helperoostsingel Stijlvol wonen aan het Helperdiep 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Veelzijdig Groningen Planinformatie Wonen in de stad Groningen biedt u veel voordelen. Het levendige

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681 Datum: 6 maart 2015 ALGEMENE

Nadere informatie

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout 8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout Technische omschrijving Projectnummer: 0618 Datum: 11 december 2013 Pagina 1 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS: - Nieuwbouw van 8 woningen in het plan

Nadere informatie

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING #KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING 1 #INHOUDSOPGAVE #INITIATIEFNEMER & BOUWER Goossen Te Pas Bouw B.V. Marssteden 200, 7547 TD ENSCHEDE T 053 433 04 10 E info@goossentepasbouw.nl

Nadere informatie

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie:

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: Woningtype Ceres; Lange Streeken II Peize / fase II / kavel 25 t/m 28 / EPC 0,4 Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: 1 technische omschrijving 2 2 kleur- en materiaalstaat 7 3 staat

Nadere informatie

2 D e B o n g e r d - f a s e 3 Utrecht Leidsche Rijn

2 D e B o n g e r d - f a s e 3 Utrecht Leidsche Rijn Utrecht, Leidsche Rijn Compleet, veelzijdig en gezellig een geweldige plek om te wonen Historie van de locatie De geschiedenis van het gebied waarop Leidsche Rijn Utrecht nu wordt gebouwd, gaat terug tot

Nadere informatie

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen B Oog Beethove.nl klassiek wonen nieuwe stijl in Al I Utrecht Wegwijzer bij aankoop Verkoop: Lauteslager makelaars bv makelaars@lauteslager.nl www.lauteslager.nl Tel: 030-2315186 Ontwikkelaar: 7 herenhuizen

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 5 ééngezinswoningen type Fazant Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-07-2015 Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT Pagina 1 van 17 VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C in AMERSFOORT woning 3 21 juli 2014 Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave Technische omschrijving Afwerkstaat van de woningen Het kopen van een huis

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Technische Omschrijving 8 eengezinswoningen type Albatros 33 ruime eengezinswoningen type Bosuil Keijzershof Deelplan Vogelwijk, Pijnacker-Nootdorp Technische Omschrijving en Algemene Informatie Datum

Nadere informatie

Algemene Informatie en Technische Omschrijving

Algemene Informatie en Technische Omschrijving Algemene Informatie en Technische Omschrijving Datum E-mail 9 februari 2015 verkoop.delft@bpd.nl Project, Woningtypen Kotter type F6 bouwnummers 165, 167, 309 type F6s bouwnummer 164, 166, 168 Ontwikkeling:

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op fase I (23 woningen) en fase II (21 woningen) Hoge Weide Leidsche Rijn te Utrecht Datum: 1 maart 2014 MyOwnHome

Nadere informatie

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.3 Riolering De binnen en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-leidingen. Het vuilwater wordt in overleg met de gemeente Hardenberg aangesloten

Nadere informatie

Diever. 8 ruime eengezinswoningen. Hof van Kalteren Diever

Diever. 8 ruime eengezinswoningen. Hof van Kalteren Diever Diever 8 ruime eengezinswoningen Hof van Kalteren Diever 8 ruime eengezinswoningen Hof van Kalteren Diever 2 Hof van Kalteren INHOUD Diever.... 3 Buurtschap ten westen van Diever. Bronnen vermelden: Calthorne

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 12 twee-onder-één kapwoningen type Patrijs (D1 en D2) 1 halfvrijstaande woning type Buizerd (D3) Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen

Nadere informatie

Waddinxveen plan De Triangel deelplan De Rietkraag

Waddinxveen plan De Triangel deelplan De Rietkraag Waddinxveen plan De Triangel deelplan De Rietkraag 26 MGE woningen type Rietgors TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Informatie Locatie De Rietkraag en Waddinxveen WADDINXVEEN Een goed huwelijk

Nadere informatie