Wijkkrant nummer 10 - maart 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkkrant nummer 10 - maart 2014"

Transcriptie

1 Wijkkrant nummer 10 - maart 2014

2 Jumbo Els Boek Meer dan de 7 zekerheden Jumbo Els Boek staat altijd voor je klaar. In de winkel met een uitgebreid assortiment, de laagste prijzen en de beste service, maar ook buiten de winkel dragen wij graag ons steentje bij. Bij Jumbo Els Boek gelden de 7 zekerheden en de rest! Hallo Els Boek Jumbo Els Boek Kruisdobbe 4 (Zuiderburen) 8939 BB Leeuwarden

3 inhoud Bestuur Colofon en bestuur...3 Nieuws vanuit Projectbureau De Zuidlanden...4 Kort nieuws / Warmtetarieven...5 Buurtbewoners: de drieling Duijster...7 KidzNewz...8 Nieuw bestuurslid / Wist u dat?...9 Ondernemer: Schoonheidssalon Techum...10 Gosse activiteiten...12 Colofon Dit is een uitgave van Stichting Wijkpanel De Zuidlanden Bestuur Eric van der Goot voorzitter Quinten Rijnja secretariaat Pascal van Oldenmark penningmeester Monique Wetting alg. lid, openbare voorzieningen Wiedia Groen alg. lid, verkeer en veiligheid Ella Del Grosso alg. lid, activiteiten en communicatie Sint Smeding alg. lid, communicatie redactie José Hulsing Elianne Siks Ella Del Grosso Irene van der Heide Hayo Bootsma redactie en opmaak Kidznewz Laura van Bergen Informatie en contact Fotografie Ewoud Del Grosso, Ella Del Grosso, Julien Hoekstra Opmaak DTP-Atelier, Julien Hoekstra Drukwerk STIP Stencildrukwerk Beste wijkbewoners, Het is met recht een warme winter. Niet alleen qua temperatuur, maar ook qua sfeer in de traditioneel gezellige decembermaand. Ook de medailleoogst van onze jongens en meiden op de Olympische Winterspelen is een hartverwarmend resultaat. Met name de schaatsers hebben aangetoond dat zij die afkomstig zijn uit ons koude kikkerland welhaast onverslaanbaar zijn op de ijsbaan. Wat was er nu mooier geweest dan dat de bewoners van onze wijk deze winter hadden kunnen oefenen op de ijsbaan in De Zuidlanden? En dat een of meer van hen bij de Olympische Winterspelen van 2018 in Pyeongchang voor het eerst een plak mee naar onze wijk zou nemen. En dat dan allemaal dankzij onze ijsbaan, waar het dan ooit zou zijn begonnen. Ik acht de kans echter niet groot dat er deze winter nog een stevige buitentraining op het ijs volgt, want die brengt ons tot nu toe voornamelijk (veel) wind in plaats van vorst en winterse neerslag. Daarom een voorstel: laten wij ons opmaken voor de Olympische Zomerspelen van 2016 in Rio de Janeiro door maar eens te genieten van ons zwembad. Want wellicht vergisten wij ons allemaal: het ondergelopen stuk land is misschien wel nooit bedoeld geweest als oefengrond voor de winterspelen, maar juist voor de zomerspelen. Laat de nieuwe Inge de Bruijn opstaan! Over warmte gesproken: ik wijs u graag even op de tarieven voor de warmtelevering. Dankzij de inwerkingtreding van de Warmtewet per 1 januari jl. zijn onze leveringstarieven met maar liefst 8 procent gedaald. Echter, het vastrecht is met 20 procent gestegen. Toch een beetje een koude douche. Wij hebben weliswaar geen vrijheid om voor een andere leverancier te kiezen, maar toch kunt u hier wel wat tegen proberen te doen. Zie voor een nadere toelichting het artikel hierover op pagina 5/6. Ik wens u veel leesplezier! Eric van der Goot 3

4 nieuws vanuit Projectbureau De Zuidlanden nieuws vanuit Projectbureau De Zuidlanden. Volg ons ook op Facebook.com/ DeZuidlanden, hier posten we regelmatig informatie over de ontwikkelingen in De Zuidlanden. techum Locatie woonarken De locatie is volgepompt met water. De dam bij de Buorkerij is eruit gehaald en de andere dam bij de Boerderij van Hotsma wordt ook verwijderd. Bewoners van De Zuidlanden kunnen dan weer richting Goutum varen (doorvaarhoogte 1.20 meter). Van de zomer is richting Grou ook bevaarbaar. De brug bij Eagum is vernieuwd en de verwachting is dat rond de zomer de landbouwbrug van boerderij Syttema vernieuwd is. De eerste drie woonarken zullen naar verwachting in april/mei naar Techum vervoerd worden. Beplanting Hagen met uitval worden opnieuw of bijgeplant. Er worden bomen geplant in It Stee, Estrik en Blinen. jabikswoude Speelveldje In de Meinteslân wordt een speelveldje ingericht. Wiarda Voor de zuidelijke rand van Wiarda is een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerp van Waterwoningen. 28 mei 2014 is de prijsuitreiking in het Fries Museum. Naast een vakjury wordt ook een publieksprijs toegekend. De locatie ligt aan de open vaarverbinding die rond het plangebied loopt, en heeft een schitterend uitzicht over het waardevolle weidelandschap. Deze (drijvende) woningen komen in het najaar van 2014 in de verkoop. Vanaf week 9 zal het overtollige zand van de voorbelasting Overijsselselaan-Noord afgegraven worden en verwerkt worden in de eerste straat van Wiarda. Vanaf zaterdag 22 februari 2014 kunt u verdere informatie ook vinden op Overijsselselaan De Werkzaamheden tussen de Molkenkelder en kruispunt Jabikswoude wordt opgestart. De voorbelasting wordt hier verwijderd. De aanbestedingsprocedure voor de extra fietstunnel bij Jabikswoude loopt. Vermoedelijke starten de werkzaamheden van de fietstunnel in april. Workshop wilgentenen vlechten Zaterdag 15 maart 2014 van uur tot uur is er de workshop wilgentenen vlechten. Samen met een viertal collega s van het Projectbureau De Zuidlanden en collega s van de afdeling Stadsontwikkeling en Beheer willen we samen met de bewoners van Techum flink aan de slag. 4

5 kort nieuws Verkeer en Veiligheid De Buorkerij wordt voorlopig niet aangepast. De commissie verkeer en veiligheid had hier op aangedrongen bij Projectbureau De Zuidlanden, omdat er nog steeds veel geklaagd wordt over snel rijdende auto s. Pas bij de definitieve inrichting worden er eventueel snelheidsbeperkende maatregelen getroffen. Gezondheidscentrum In de vorige wijkkrant deden de initiatiefnemers van het gezondheidscentrum (de oude boerderij) een oproep om een naam te bedenken. Buurtbewoner Erwin Tol kwam met de winnende inzending Techumerpleats. Erwin, gefeliciteerd, binnenkort kun je een verassing verwachten! De commissie wil verder dat de situatie bij de Brede School nog eens bekeken wordt. s Ochtends is de verkeersdruk hoog en er is weinig parkeerruimte. Grastegels in de berm zouden een optie kunnen zijn. Projectbureau De Zuidlanden bekijkt samen met de school en het wijkpanel de mogelijkheden. Verder is aandacht gevraagd voor de gevolgen als de nieuwe ontsluitingsweg naar de Overijsselseweg open gaat. De angst bestaat dat de weg langs school dan erg druk wordt, ook vanwege de komst van een supermarkt. Projectbureau De Zuidlanden ziet op dit moment de noodzaak niet van snelheidsbeperkende maatregelen. De komende tijd wordt er hard gewerkt aan de aanleg van een aantal fietspaden. Er komt er één over de terp in de richting van de stad en verder komt er zo snel als mogelijk een ontsluiting naar Wirdum. Die loopt dan onder de Wâldwei door, langs het water. De Techumerpleats is in het voorjaar van 2015 gereed voor gebruik. Graag praten wij met u over uw wensen op het gebied van gezondheidszorg en vitaliteit. Op basis van deze wensen kunnen de zorgverleners vorm geven aan het programma van aanbod. Mocht u interesse hebben in deelname aan het klantenpanel of heeft u andere vragen, neem dan gerust contact op met Fysiotherapie Leeuwarden Zuid, telefoonnummer of Een kakkie hoort in een zakkie! Tot grote ergernis van veel wijkbewoners ligt er hondenpoep op verschillende plekken in de wijk. Bij de ijsbaan, langs het fietspad over de terp, langs de Molkenkelder en ga zo maar door. Wij vinden dit vies! Dus hier een oproep voor alle hondenbezitters en hondenuitlaters: ruim de poep op! inventarisatie: betaal jij ook huur voor je warmtewisselaar? Bewoners van De Zuidlanden betalen mogelijk ten onrechte huur voor de afleverset. Dit is het apparaat in de meterkast dat aangesloten is op de stadsverwarming. uit een steekproef blijkt dat mensen met een koophuis in de wijk huur betalen voor de set. In de koopakte staat echter dat er geen huur verschuldigd is. (Onder II. algemene akte; mandelige zaken etc... onder punt C.2 staat: De koper hoeft geen huurprijs te betalen.) Het bestuur van wijkpanel De Zuidlanden wil weten of dit bij meer mensen het geval is. De klachten kunnen g d worden naar o.v.v. Warmte. Het is voor het wijkpanel van belang de klachten te inventariseren. Er zijn ook al gesprekken geweest met Projectbureau De Zuidlanden. Het bureau neemt de klachten serieus en zegt met de zaak bezig te zijn. Op 1 januari is de warmtewet ingevoerd. Als klant van stadsverwarming is er in De Zuidlanden maar één partij die warmte levert. De warmtewet biedt afnemers extra bescherming. Dit houdt onder andere in dat er landelijke tarieven zijn afgesproken voor warmte, en dat de leverancier de verschillende kosten duidelijk moet vermelden op de jaarafrekening. 5

6 Er mogen wettelijk gezien drie verschillende kosten in rekening gebracht worden: Levering van warmte (ook warm tapwater), kosten voor een warmtewisselaar en kosten voor het meten van het warmteverbruik, tenzij anders is vastgelegd in koopcontracten. De maximumprijs wordt elk jaar vastgesteld door ACM (Autoriteit Consument & Markt). Dat mag niet meer zijn dan een consument gemiddeld aan gas betaald in een jaar. Voor 2014 is de prijs voor vastbedrag warmte 254,00 per jaar (=0,6959 cent per dag) met daarbovenop 24,03 per geleverde/ verbruikte gigajoule. Het zogenaamde meettarief, voor het meten van het verbruik, is voor 2014 vastgesteld op 24,54 euro (= 0,0673 cent per dag). De meetkosten en het vastbedrag warmte komen overeen met de prijzen die de ACM vastgesteld heeft. De leveringskosten zijn zelfs lager. De huur voor de Afleverset Warmte moet redelijk zijn. Per 1 januari 2014 zijn die met 20% gestegen. Het bestuur van het wijkpanel vindt dat niet redelijk. Dit tarief lijkt in strijd met de Warmtewet te zijn. Het bestuur van het wijkpanel wil in gesprek met de nieuwe energieleveranciers in de wijk, PGGM en Dalkia. Het bestuur wil weten wat de gevolgen daarvan zijn. Als voorbeeld hieronder de tarieven voor een woning aan It Bynt Omschrijving Eenheid Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW Huur Afleverset Warmte incl. Warm tapwaterapparaat euro/dag 0,4110 0,4973 Levering Warmte euro/gj 17, ,2234 Meetkosten euro/dag 0,0556 0,0673 Vastbedrag Warmte euro/dag 0,5751 0,6959 bron: NU BIJ SNACKBAR TECHUM HEERLIJKE SMOOTHIES & MILKSHAKES MET VERS FRUIT * aardbei banaan sinaasappel kiwi banaan/kiwi appel/kiwi appel/aardbei en natuurlijk ook reguliere milkshakes vanille aardbei banaan chocolade * zolang de voorraad strekt en het seizoen het toelaat De Nije Daam 1a 8941 BH Leeuwarden tel tel

7 de echte zuidlander d Drie peuters in een bakfiets Het is niet alledaags, een drieling. Vandaar ook dat veel mensen uit de buurt het gezin van moniek en Gerben wel is opgevallen. mensen kennen ons vaak wel, maar wij kennen niet iedereen. een hele organisatie De kinderen hebben ieder duidelijk een eigen karakter en willetje. Stijn is wat rustiger en meer op zichzelf. Daan is sociaal, echt een knuffelkontje. En Pim is de techneut van het stel. Altijd wat nieuws proberen en in elkaar prutsen. Moniek (31) en Gerben (34) zijn in juni 2010 in Techum komen wonen. Het wonen in een jonge wijk met een dorps karakter en de stijl van het huis maakten dat de keus op deze wijk is gevallen. Hiervoor woonden we in de Groningerstraatweg. Nadat het huis verkocht is, hebben we ter overbrugging nog een tijdje in Camminghaburen gewoond. In oktober 2010 kwam er gezinsuitbreiding. De drieling Stijn, Daan en Pim (bijna 3,5). Gelukkig hadden we een huis gekocht met genoeg ruimte voor groei. Het vergt heel wat organisatie: drie mannetjes van dezelfde leeftijd. Een tripje naar de supermarkt is dan ook geen dagelijkse kost, maar een uitje met het gezin. Ik zie het nog niet zitten om alleen met ze naar de supermarkt te gaan en ze daar los te laten, daar zijn ze net even wat te jong voor. Wel pakt Moniek regelmatig de bakfiets, om de kinderen naar de peuterspeelzaal te brengen bijvoorbeeld. De bakfiets hebben we gewonnen bij aankoop van 2 pakjes Maggi. Kwam dat even goed uit! Het is ideaal met drie kleintjes. Je kan zo even op de fiets stappen, je hoeft ze alleen even in- en uit te laden. Speelplekjes Het wonen in Techum bevalt het gezin goed. Op de vraag wat een goede aanvulling zou zijn voor de wijk antwoordt Moniek: Speelplekjes, een glijbaan op een pleintje of een wipkip een hoek verder. Ook zou ik instuifactiviteiten als een knutselochtend of iets dergelijks voor de (jonge) kinderen een aanvulling vinden voor de wijk. unieke ervaring Toen de bevalling zich aandiende, bleek dat er meer voor nodig was dan een auto om Moniek naar het ziekenhuis te vervoeren. Mijn vliezen waren gebroken en de gynaecoloog had, omdat de jongens in stuit lagen, kenbaar gemaakt dat ik niet meer mocht lopen. Op dat moment was ik boven en kon ik niet meer naar beneden. Uiteindelijk is na overleg met de gynaecoloog en ambulance besloten om de brandweer in te zetten. Op een brancard ben ik door het raam in een hoogwerker getild. Een hele belevenis. Voor ons maar ook voor de buurtbewoners. Oproepje Mochten er buurtbewoners zijn die foto s hebben gemaakt van de brandweeractie in oktober 2010 dan zou Moniek ze graag ontvangen! U kunt de foto s mailen naar Alvast bedankt! 7

8 kidznewz Hallo! Welkom bij KidzNewz! Een spannend vervolg-verhaal, een interview en meer... Nieuwsgierig? Lees gauw door! Wat vind je van de wijk? Een leuk wijkje. Ik zit op De Pionier, net als mijn zus Marene. Ik zit daar in groep 5 en heb een hele leuke klas! Als jij de baas zou zijn in de wijk, wat zou je dan veranderen? Ik zou in een weiland dieren plaatsen, zoals schapen en koeien! Wat is je favoriete outfit? Een spijkerbroek met een leuk t-shirt. Wat vind je leuk om te doen? Buiten spelen en sportief zijn. Ik zit ook op voetbal en trompetles. Muzikale dingen vind ik ook erg leuk om te doen. Wie ben je? Ik ben Yvette, en ik ben 8 jaar. Ik woon in de straat Opkeamer, dat ligt achteraan in Techum. Wie wonen er bij jou thuis en wat doen ze? Papa, hij is een echte grapjas. Zijn werk heeft te maken met boten, maar ik weet niet precies wat hij daarmee doet! Mama, ze is heel gezellig en is pedicure. Marene is mijn zus, en is soms vervelend maar meestal wel aardig, net als mijn andere zus Annick! Wat wil je later worden? Dat weet ik niet. Ik denk iets in een kantoor, maar dat zie ik nog wel! Wat vind je leuke muziek? Nick & Simon Wat is je grootste wens? Dat mijn familie nog heel lang mag leven. Raadsel en moppen Armen hebben het. Rijken hebben het nodig en als je het eet ga je dood. Rara, wat is het? NIKS! Armen hebben niks. Rijken hebben niks nodig en als je niks eet ga je dood. Kan iemand mij een voorbeeld geven van de uitdrukking: eerlijk duurt het langst?, vraagt de meester. Ik meester!, antwoordt Ina. Als ik bij een toets afkijk, ben ik zo klaar, maar als ik alles zelf invul ben ik urenlang bezig! De zoon van een voetbaltrainer komt thuis van school met zijn eindrapport. Is het gelukt? vraagt zijn vader. Ja hoor, zegt de zoon, mijn contract van groep 5 is met een jaar verlengd! Vorige keer: Elise haar ouders willen gaan kamperen in een bos in Drente, maar daar is ze op tegen. Haar beste vriendin Julia mag niet eens mee! Ze vertrekt vandaag... 8

9 kidznewz nieuw bestuurslid Op vakantie in een apenbos Wakker worden! We gaan kamperen! Eindelijk! Ik heb er zo ontzettend veel zin in! Elise s moeder loopt alweer de trap af. Vandaag is het zover. Kamperen... Superstom, maar er is al niks meer aan te doen. Haar tas staat al klaar, haar kleren hangen al over de stoel en mama is de broodjes al aan het smeren voor onderweg. Nou ja, onderweg. Het is maar 2 uurtjes rijden met de auto. Terwijl andere kinderen uit de klas veel langer moeten. Bijvoorbeeld Timo. Die moet wel 8 uren in het vliegtuig zitten! Dat lijkt Elise juist helemaal geweldig. Ze stapt het bed uit en doet haar kleren aan. Ontbijten dan maar. Een uur later stappen ze in de auto. Haar vader zet de radio aan. Mama begint meteen mee te blèren met de muziek. Pff, die 2 uren voelen ineens heel erg lang. Ze kan maar beter proberen te gaan slapen. Ze wordt wakker van het geruzie van haar ouders. Het is duidelijk waar het over gaat. Nee, we hadden naar rechts gemoeten! Papa schreeuwt. Nee, links! Mama loopt rood aan van woede. Euhh, mama, welke kant zijn we opgegaan? Tegelijk schreeuwen papa en mama: RECHTDOOR! Pascal van Oldenmark is de nieuwe penningmeester van Stichting Wijkpanel De Zuidlanden. Samen met zijn vrouw Jolanda woont hij sinds 2010 met plezier op de Buorkerij. In het dagelijks leven werkt hij parttime bij Bureau Zelfstandigen Fryslân (gemeente Leeuwarden) en heeft hij een eigen administratiekantoor. Wij vinden De Zuidlanden een mooie rustige plek om te wonen en om onze twee kinderen Dana en Levi op te laten groeien. Als bestuurslid hoop ik samen met u en de andere bestuursleden De Zuidlanden nog mooier, prettiger en leefbaarder te maken. Dus als u ideeën en/of suggesties heeft laat het ons weten! Wist u dat? De vogelnestschommel op 14 maart geplaatst wordt op het grasveldje voor It Stee? De parkeerplaatsen voor It Bynt 4 en 6 van de huiseigenaren zijn omdat de parkeerplaatsen op eigen terrein vervallen zijn. Dit omdat de hele rij woningen aan It Bynt een stuk naar achter geplaatst is en deze bewoners dus niet meer met hun auto op hun eigen erf achter hun huis kunnen komen? In 2012 de werknaam Jabikswoude is gewijzigd in werknaam Goutum Sûd? De Zuidlanden ook een werknaam blijkt te zijn, en het nog onduidelijk is voor welk gebied Stichting Wijkpanel De Zuidlanden in de toekomst verantwoordelijk is? We weer een Techum s Got Talent gaan organiseren op het wijkfeest op 4 oktober? Dus verzin een act, ga oefenen en doe mee! Stadstuin Asûm een nieuwe kas krijgt? We binnenkort een Himmeldei op touw willen zetten om gezamenlijk het zwerfafval in de wijk op te ruimen? De datum aangekondigd wordt op Facebook en de website? 9

10 judith maakt kunst van nagels Judith van der Veer heeft een beauty- en nagelstudio aan huis. alle producten die ze in haar salon gebruikt zijn proefdiervrij en 100 procent natuurlijk. Een slaapkamer in de woning van Judith en Theo van der Veer aan It Uleboerd 7 doet sinds april vorig jaar dienst als Schoonheidssalon Techum. Judith, die ooit de opleidingen tot schoonheidsspecialiste, visagiste en nagelstyliste deed, wilde altijd al een eigen salon. De tijd was rijp toen dochter Marit (4) -net als haar grote broer Erik (7)- naar school ging. Judith combineert de salon met haar baan als shopmanager bij de The Body Shop aan de Nieuwestad in Leeuwarden, waar ze vier dagen per week werkt. Ook in de winkel is ze veel bezig met huidanalyse en make-upadvies. In de salon aan huis komen de meeste klanten voor een gezichtsbehandeling of het aanbrengen van gelnagels. 100 procent natuurlijk De merken die Judith in de salon gebruik zijn proefdiervrij en 100 procent natuurlijk. Voor haar een vanzelfsprekendheid. Ik ben redelijk principieel. Ben vegetariër en heb een gezonde en bewuste levensstijl. De keuze voor de cosmetica in de salon past hier helemaal bij: Gelish voor de nagels en Annemarie Borlind voor het gezicht. Inmiddels is Judith zelf een wandelend uithangbord voor de gelnagels van Gelish. Haar vingertoppen zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. De ene keer in een knalkleur, de andere keer met een glittertje en dan weer met een klein kunstwerkje van acrylverf op de pink. Vroeger had ik nooit zulke lange nagels, maar door de gel blijven ze stevig en worden ze langer. De gelnagellak hardt uit onder een een uv-lamp. Hierdoor blijft de kleur volgens Judith wel drie tot vier weken op de handen zitten en nog wel twee tot drie weken langer op de voeten. De lak groeit als het ware uit, in een zeer gestaag tempo. Vingernagels groeien 1 millimeter per week, teennagels nog langzamer, maar 1 millimeter per maand. Cupcakes in bad Naast schoonheidsproducten verkoopt Judith ook zelfgemaakte bruisballen in haar salon. Ze parfumeert de ballen, die schuimen en soms ook knetteren in bad, met essentiële oliën. Haar creaties zijn niet alleen rond, maar nemen allerlei vormen aan. Zo heeft Judith een etagère vol badbruis-cupcakes. Schoonheidssalon Techum is (op afspraak: ) drie ochtenden per week (op maandag, woensdag en vrijdag) en twee avonden (op woensdag en vrijdag) open. Voor meer informatie facebook.com/schoonheidssalontechum 10

11 ELK MERK IS ONS WERK! ELK MERK IS ONS WERK! VAN DER ZWEEP Wartensterdyk XS Warga T (058) Vakgarage van der Zweep is dé specialist op het gebied van APK, Banden, Airco, Accu, trekhaken etc. Kortom, alles voor uw (lease)auto nieuw of occasion. Of het nu gaat om een grote- of kleine beurt, een APK keuring, onderhoud of reparatie, bij van der Zweep bent u aan het juiste adres. Wij kunnen uw auto in de ochtend bij u thuis ophalen en s avonds weer afleveren! Tevens kunt u gebruik maken van één van onze leenauto s. BEL OF KOM LANGS! Wartensterdyk XS Warga T: Uw partner voor in- en verkoop auto s, onderhoud en advies. T PROFESSIONEEL SCHADEHERSTEL Totaal autoschadeherstel. Geen papieren rompslomp. Altijd vervangend vervoer.* Behoud van fabrieksgarantie. Haal- en brengservice Schade-afhandeling ook mogelijk via onze nevenvestiging: VAKGARAGE VAN DER ZWEEP Edisonstraat 23 Harlingen M of

12 koningsmarkt PaasEiErEn ZoEkEn De paashaas is ZaterDaG 19 april jarig en viert zijn verjaardag met de jongste bewoners van techum. Kom jij op zijn feestje in de speeltuin aan it Hiem? aanvang 10:00 uur Duur: ongeveer een uur. Je mag VErklEED komen en trek je laarzen aan. speurtocht De kinderen vanaf vier jaar worden verwacht voor een speurtocht. We verzamelen om 10 uur bij de schuur op middelhiem. Hou er rekening mee dat je vies kunt worden... ZatErDaG 26 april Wie geen zin heeft om op Koningsdag de stad in te gaan maar toch wel heel graag zijn/haar spullen wil zien kwijt te raken, kan deze dag ook terecht op de Koningsmarkt van De Zuidlanden. een markt waar gezelligheid hoog in het oranjevaandel staat, voor jong en oud! aanvang: uur Plaats: op En rond it hiem (Bij het speeltuintje) De Koningsmarkt in De Zuidlanden is een markt gemaakt door de wijkbewoners zelf! En een ieder is dan ook zelf verantwoordelijk voor zijn spullen en het opruimen na afloop tot zaterdag 26 april! kerstmarkt het was weer gezellig op de kerstmarkt. er werden veel lekkere hapjes verkocht en er was warme chocolademelk. ook waren de scholen actief met verschillende acties voor serious request, zoals een kinderkoor, verkoop van zelfgemaakte artikelen en wc-papier in toiletpot werpen. overige activiteiten 2014 mei: volleybaltoernooi 4 oktober: wijkfeest Sint Maarten-optocht december: kerstmarkt

Wijkkrant nummer 12 - september 2014

Wijkkrant nummer 12 - september 2014 Wijkkrant nummer 12 - september 2014 Jumbo Els Boek Meer dan de 7 zekerheden Jumbo Els Boek staat altijd voor je klaar. In de winkel met een uitgebreid assortiment, de laagste prijzen en de beste service,

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Wijkkrant nummer 9 - december 2013

Wijkkrant nummer 9 - december 2013 Wijkkrant nummer 9 - december 2013 Jumbo Els Boek Meer dan de 7 zekerheden Jumbo Els Boek staat altijd voor je klaar. In de winkel met een uitgebreid assortiment, de laagste prijzen en de beste service,

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Wijkkrant nummer 8 - september 2013

Wijkkrant nummer 8 - september 2013 Wijkkrant nummer 8 - september 2013 Grou Bezoekadres: Stationsweg 1 Postadres: Postbus 69, 9000 AB Grou Telefoon: (0566) 60 14 04 Drachten Bezoekadres: Burgemeester Wuiteweg 33 Postadres: Postbus 734,

Nadere informatie

Reactie van Eneco op vragen uit Regio Utrecht Dit document is het laatst bewerkt op 14-03-2014

Reactie van Eneco op vragen uit Regio Utrecht Dit document is het laatst bewerkt op 14-03-2014 Reactie van Eneco op vragen uit Regio Utrecht Dit document is het laatst bewerkt op 14-03-2014 Vanuit de Regio Utrecht heeft Eneco diverse vragen ontvangen en zijn er onduidelijkheden ontstaan over de

Nadere informatie

Stufe 1. Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn

Stufe 1. Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn Stufe 1 i1 Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn 3. heet jij? a) Wie b) Wat c) Hoe 4. Hoe gaat het met? a) jou b)

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Wijkkrant nummer 11 - juni 2014

Wijkkrant nummer 11 - juni 2014 Wijkkrant nummer 11 - juni 2014 Jumbo Els Boek Meer dan de 7 zekerheden Jumbo Els Boek staat altijd voor je klaar. In de winkel met een uitgebreid assortiment, de laagste prijzen en de beste service, maar

Nadere informatie

A G E N D A. Project DANS Inloopochtend als afsluiting van het project DANS. 15.00 uur begin van de voorjaarsvakantie

A G E N D A. Project DANS Inloopochtend als afsluiting van het project DANS. 15.00 uur begin van de voorjaarsvakantie W E E K B R I E F 24 19 februari 2016 Datum Omschrijving A G E N D A 16, 18 en 23 februari Definitieve adviesgesprekken VO voor groep 8 Woensdag 24 februari 8.30 9.30 uur Project DANS Inloopochtend als

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Activiteiten BSO Bommelstein groep 1 t/m 4 Zomervakantie week 1: 6 juli t/m 10 juli. Thema: ziekenboeg

Activiteiten BSO Bommelstein groep 1 t/m 4 Zomervakantie week 1: 6 juli t/m 10 juli. Thema: ziekenboeg Zomervakantie week 1: 6 juli t/m 10 juli Thema: ziekenboeg Maandag 6 juli: De veilige haven Dit is de eerste vakantiedag en die beginnen we graag ontspannen. Ga mee naar speeltuin De Veilige Haven om lekker

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Donderdag 17 juli. Zaterdag 12 juli. Vrijdag 18 juli. Maandag 14 juli. Zaterdag 19 juli. Dinsdag 15 juli. Zondag 20 juli.

Donderdag 17 juli. Zaterdag 12 juli. Vrijdag 18 juli. Maandag 14 juli. Zaterdag 19 juli. Dinsdag 15 juli. Zondag 20 juli. Zaterdag 12 juli 14.00 uur Bosspel We gaan de bossen in voor een super leuk spel! Doe jij ook mee? 19.30 uur Bingo De ballen rollen en de prijzen staan alweer klaar, Deelname en toegang vanaf 12 jaar.

Nadere informatie

WE GAAN NAAR DENEMARKEN!

WE GAAN NAAR DENEMARKEN! WE GAAN NAAR DENEMARKEN! We gaan weer naar Fanø, naar hetzelfde huisje als vorig jaar! We vertrekken op zaterdag 28 april, om ongeveer 8:00 uur. We rijden terug op zaterdag 5 mei. Zaterdag 28 april Zondag

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

~~Weekly Diary 14~~ [social_share] Zondag 31-03-2013

~~Weekly Diary 14~~ [social_share] Zondag 31-03-2013 ~~Weekly Diary 14~~ [social_share] Zondag 31-03-2013 Eerste paasdag, en we gingen s,avonds heerlijk gourmetten. Helaas heb ik er aardig last van gehad, ondanks ik niet super veel gegeten heb Kan er gewoon

Nadere informatie

Wijkkrant nummer 14 - maart 2015

Wijkkrant nummer 14 - maart 2015 Wijkkrant nummer 14 - maart 2015 Jumbo Els Boek Meer dan de 7 zekerheden Jumbo Els Boek staat altijd voor je klaar. In de winkel met een uitgebreid assortiment, de laagste prijzen en de beste service,

Nadere informatie

Mijn huis, mijn thuis

Mijn huis, mijn thuis Les 5: Mijn huis, mijn thuis (A-klas) Mijn huis, mijn thuis 1. Mijn huis Mijn naam is Ik ben jaar oud. Ik woon in Ik woon samen met... mensen. Heb je een broer? JA / NEE Heb je een zus? JA / NEE Mijn huis

Nadere informatie

Wijkkrant nummer 6 - maart 2013

Wijkkrant nummer 6 - maart 2013 Wijkkrant nummer 6 - maart 2013 DE BOODSCHAP IS DUIDELIJK! EVEN NAAR C1000 ELS BOEK de gezelligste supermarkt bij u in de buurt! Tot ziens bij: C1000 Els Boek Zuiderburen Kruisdobbe 4 8939 BB LEEUWARDEN

Nadere informatie

Elke miskraam is anders (deel 2)

Elke miskraam is anders (deel 2) Elke miskraam is anders (deel 2) Eindelijk zijn we twee weken verder en heb ik inmiddels de ingreep gehad waar ik op zat te wachten. In de tussen tijd dacht ik eerst dat ik nu wel schoon zou zijn, maar

Nadere informatie

Antwoorden Thema 5 woonomgeving. Oefening 3. 1. mag 2. moest 3. Mag 4. moeten 5. Mag 6. moeten 7. moet 8. mogen 9. mocht 10.

Antwoorden Thema 5 woonomgeving. Oefening 3. 1. mag 2. moest 3. Mag 4. moeten 5. Mag 6. moeten 7. moet 8. mogen 9. mocht 10. Antwoorden Thema 5 woonomgeving Oefening 3 A 1. mag 2. moest 3. Mag 4. moeten 5. Mag 6. moeten 7. moet 8. mogen 9. mocht 10. moesten B 1. Kon 2. Willen 3. Kan 4. kunnen 5. mocht 6. Kan - kan 7. wilde 8.

Nadere informatie

Een spannende ontsnapping

Een spannende ontsnapping Botel Bibalo Vivian den Hollander Een spannende ontsnapping Met illustraties van Juliette de Wit Van Holkema & Warendorf ISBN 978 90 00 33762 0 NUR 282 2014 Van Holkema & Warendorf Uitgeverij Unieboek

Nadere informatie

School Lesbrief 2015

School Lesbrief 2015 School Lesbrief 2015 Weer naar School Na zes weken vrij weer naar school! Weer vroeg opstaan, ontbijten en aankleden En dan naar school: wel op een veilige manier! Hoe zorg je ervoor dat je in het verkeer

Nadere informatie

Hoera, ik ga naar groep 1 van de Gerardusschool

Hoera, ik ga naar groep 1 van de Gerardusschool Hoera, ik ga naar groep 1 van de Gerardusschool R.K. Gerardusschool Meerkreuk 2 Oude Wetering 071-331 2958 info.gerardus@ssba.net Voor een bijna vier jarige Informatie boekje voor de nieuwe kinderen en

Nadere informatie

De Kunst van het Ondernemen. Boekhandel Voorhoeve, Amin Usman & Kunstenaar Elganan Jelsma 2014 BLOG door ELGANAN

De Kunst van het Ondernemen. Boekhandel Voorhoeve, Amin Usman & Kunstenaar Elganan Jelsma 2014 BLOG door ELGANAN De Kunst van het Ondernemen Boekhandel Voorhoeve, Amin Usman & Kunstenaar Elganan Jelsma 2014 BLOG door ELGANAN Voorjaar 2014: Start van een nieuw Kunstproject Woensdag 5 maart 2014 Na een paar mails te

Nadere informatie

BSO De Dolfijn De Tuimelaars en De Zeesterren

BSO De Dolfijn De Tuimelaars en De Zeesterren Vakantie Activiteiten Thema: Dromen Datum: maandag 7 t/m vrijdag 11 juli Dromen dat we winnen! Maandag: 7 juli Dinsdag: 8 juli Woensdag: 9 juli Donderdag: 10 juli Vrijdag: 11 juli Week 1 De droom is natuurlijk

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich 1942-1943 1 Rivka! Het is tijd om te gaan!, roept vader. Rivka is blij. Ze gaat logeren. Ze weet niet bij wie. En ze weet ook niet hoe lang. Maar ze heeft er wel zin in. Vader heeft gezegd: Je gaat in

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Lou en Lena in Ecuador

Lou en Lena in Ecuador Mijn prentenboek Prentenboek voor leerlingen 1 e en 2 e leerjaar Lou en Lena in Ecuador Mijn naam:... Mijn klas:... Mondiale Vorming - Plan België Hallo, wij zijn Lou en Lena! Kom, we nemen je mee naar

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Vakantieprogramma 2015. Chillen in ons ZOmerparadijs. Bij Zo op het Podium/Zo op Gummarus

Vakantieprogramma 2015. Chillen in ons ZOmerparadijs. Bij Zo op het Podium/Zo op Gummarus Vakantieprogramma 2015 Chillen in ons ZOmerparadijs Bij Zo op het Podium/Zo op Gummarus Zomer 2015 Inhoudsopgave Chillen in ons ZOmerparadijs 1 Week 1 2 Week 2 4 Week 3 5 Week 4 6 Week 5 7 Week 6 9 Zomer

Nadere informatie

Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar "Jeugdland ", in Ellecom.

Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar Jeugdland , in Ellecom. Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar "Jeugdland ", in Ellecom. Onze meester was daar meneer den Ouden. 22 mei 1956 Afscheid van school. We

Nadere informatie

Welkom op de Pionier

Welkom op de Pionier Welkom op de Pionier Wat lees je allemaal in dit boekje? 1. Wat is de Pionier voor een school? 2. Op school zijn verschillende klassen. 3. Zo gaat het op de Pionier. 4. Hoe ziet een schooldag er op onze

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van:

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van: NASCHOOLSE DAGBEHANDELING Figaro Welkom! Binnenkort kom je kennismaken op Figaro. In dit boekje leggen we je alvast wat dingen uit. Het boekje is gemaakt voor kinderen die hier voor de eerste keer komen,

Nadere informatie

tariefopbouw collectief warmtenet warmtelevering door Cogas

tariefopbouw collectief warmtenet warmtelevering door Cogas tariefopbouw collectief warmtenet warmtelevering door Cogas tariefopbouw collectief warmtenet Uw woning wordt duurzaam verwarmd door een collectief warmtenet van Cogas. Wij brengen hiervoor kosten in rekening,

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 5 Juni/Juli 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar:

Nadere informatie

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Luisteren Oefening 2 hobby Willem Linda hockeyen squashen tennissen voetballen bioscoop theater ballet kroegbezoek concertbezoek popmuziek jazz klassieke muziek Spreken Oefening

Nadere informatie

Mijn loverboy Verloren onschuld

Mijn loverboy Verloren onschuld Mijn loverboy Verloren onschuld in makkelijke taal simone schoemaker 8 Het verhaal van Lisa De dag begint goed. Ik word wakker met een blij gevoel. Yes, ik ben jarig! Ik ben zestien! Mijn moeder feliciteert

Nadere informatie

De woonkamer. Er staan veel dozen in de woonkamer, er staat een bank en een kast die half in elkaar gezet is.

De woonkamer. Er staan veel dozen in de woonkamer, er staat een bank en een kast die half in elkaar gezet is. SAMENWONEN 1. EXT. ROND HET HUIS - DAG Rond het huis. Judith en Peter zijn aan het verhuizen, er staat een verhuiswagen voor het huis. Judith en Peter lopen vaak heen en weer met dozen. Ze lachen naar

Nadere informatie

Lotte is er erg blij mee. Ik wilde altijd al een huisdier voor mezelf, zegt ze tegen opa. En nu heb ik er opeens een heleboel.

Lotte is er erg blij mee. Ik wilde altijd al een huisdier voor mezelf, zegt ze tegen opa. En nu heb ik er opeens een heleboel. Lotte heeft Luizen Buiten is het koud. Er vallen dikke druppels uit de bomen en de wind blaast hard door de straat. Lotte loopt hand in hand met opa Generaal over het schoolplein. Ze moest eerder van school

Nadere informatie

Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service

Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service Welkom in Ten Anker In Ten Anker bieden Vrijwaard en Woonzorg Nederland een nieuw woonconcept aan. Betaalbaar, zelfstandig wonen met de zekerheid van zorg

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 1 Voorstellen

Spreekopdrachten thema 1 Voorstellen Spreekopdrachten thema 1 Voorstellen Opdracht 1 bij 1.2 * Doe de opdracht met de groep. Uitleg voor de docent: De cursisten lopen door elkaar door het lokaal. Laat de cursisten elkaar in tweetallen begroeten,

Nadere informatie

Charles den Tex VERDWIJNING

Charles den Tex VERDWIJNING Charles den Tex VERDWIJNING 3 Klikketik-tik-tik Het is halftwaalf s ochtends. Marja vouwt een hemd. En kijkt om zich heen. Even staat ze op haar tenen. Zo kan ze over de kledingrekken kijken. Die rekken

Nadere informatie

Wijkkrant nummer 13 - december 2014

Wijkkrant nummer 13 - december 2014 Wijkkrant nummer 13 - december 2014 Jumbo Els Boek Meer dan de 7 zekerheden Jumbo Els Boek staat altijd voor je klaar. In de winkel met een uitgebreid assortiment, de laagste prijzen en de beste service,

Nadere informatie

De Olympische SKOS Spelen

De Olympische SKOS Spelen Activiteit groep 1 t/m 4 alle SKOS-locaties Zomervakantie week 1: 7 t/m 11 juli De Olympische SKOS Spelen De eerste week van de zomervakantie staat helemaal in het teken van sport en spel. Alle kinderen

Nadere informatie

Hoe lang duurt geluk?

Hoe lang duurt geluk? Hoe lang duurt geluk? Op dit moment ben ik gelukkig. Na veel pech ben ik dan eindelijk een vrolijke schrijver. Mijn roman is goed gelukt. En ik verdien er veel geld mee. En ik heb ook nog eens een mooie,

Nadere informatie

Hallo Waterkrant lezers, Welkom bij het tweede deel van De Waterkrant!

Hallo Waterkrant lezers, Welkom bij het tweede deel van De Waterkrant! Hallo Waterkrant lezers, Welkom bij het tweede deel van De Waterkrant! We zijn aangekomen in het jaar 2016 en willen graag terugkijken naar wat de kinderen de afgelopen periode gedaan hebben. Ook deze

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

Brandweerman. 1 Brandweerman, brandweerman. Red die kat, als je kan. Zet je ladder neer en draag snel die kat omlaag.

Brandweerman. 1 Brandweerman, brandweerman. Red die kat, als je kan. Zet je ladder neer en draag snel die kat omlaag. vanaf 4 jaar tekst: Marian van Gog muziek: Ton Kerkhof ouplet Brandweerman Intro D7 G man, Refrein brand -weer - man. Red die kat, Brand-weer Œ Œ Œ G Œ Ó als je kan. Zet je lad - der neer en draag snel

Nadere informatie

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben.

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. ZOMERSPELEN 2015 Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. De zomerspelenweek is dit jaar van 17

Nadere informatie

Uitprobeerpakket. Toetsboek 4 groep 4 blok 6

Uitprobeerpakket. Toetsboek 4 groep 4 blok 6 Uitprobeerpakket Toetsboek 4 groep 4 blok 6 Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Vrijdag 20 november 2015 MR vergadering Sinterklaasfeest Volgende Vijzelvaria

Vrijdag 20 november 2015 MR vergadering Sinterklaasfeest Volgende Vijzelvaria OBS De Vijzel Hauwert 80 1691 EJ Hauwert T: 0229-201535 E: info@obsdevijzel.nl Vijzelvaria Woensdag 25 november Vrijdag 4 december Vrijdag 20 november 2015 MR vergadering Sinterklaasfeest Volgende Vijzelvaria

Nadere informatie

Waarom draagt Sinterklaas van die vreemde kleren? 6. Zijn de kleren van de Sint altijd rood? 6. Heeft de Sint maar één staf? 6

Waarom draagt Sinterklaas van die vreemde kleren? 6. Zijn de kleren van de Sint altijd rood? 6. Heeft de Sint maar één staf? 6 Waarom draagt Sinterklaas van die vreemde kleren? 6 Zijn de kleren van de Sint altijd rood? 6 Heeft de Sint maar één staf? 6 Hoeveel mijters heeft de Sint? 7 Gooit Sinterklaas zijn vieze kleren in de wasmand?

Nadere informatie

Doelstellingen. Locatie. Alle activiteiten starten op bij Aan de Linde. Het adres is: Klompenstraat 1 6265 NE Eckelrade

Doelstellingen. Locatie. Alle activiteiten starten op bij Aan de Linde. Het adres is: Klompenstraat 1 6265 NE Eckelrade Activiteiten programma Wonen en Jong volwassenen 2016 Op vraag van onze bewoners, Talenten die individuele begeleidingen krijgen en de Talenten die een dagbesteding volgens bij Talent hebben wij een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Kulturhus. Naam? (Cultuurhus in Rossum ) Gemaakt door: Anne Winter, Mirthe Scholte Lubberink en Timo Harmelink. Klas: 3H4.

Kulturhus. Naam? (Cultuurhus in Rossum ) Gemaakt door: Anne Winter, Mirthe Scholte Lubberink en Timo Harmelink. Klas: 3H4. Kulturhus. Naam? (Cultuurhus in Rossum ) Gemaakt door: Anne Winter, Mirthe Scholte Lubberink en Timo Harmelink. Klas: 3H4. Opdracht 1 : In ons cultuurhuis komt een apotheek, bibliotheek, Rabobank, schaakclub,

Nadere informatie

1 Vind jij dat de winkeliers in Horst aan de Maas zelf mogen bepalen wanneer ze open gaan?

1 Vind jij dat de winkeliers in Horst aan de Maas zelf mogen bepalen wanneer ze open gaan? Koopzondag Horst aan de Maas II Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl In de gemeente is een discussie over de koopzondagen. 8 1 Vind jij dat de winkeliers in Horst aan de Maas zelf mogen bepalen wanneer

Nadere informatie

Praatjes Dikkertje Dap uitgave 3: maart 2015

Praatjes Dikkertje Dap uitgave 3: maart 2015 Belangrijke data: 6 april: 2 e paasdag Kindercentrum gesloten 14 april: open dag kdv en pto 20 april OC vergadering 27 april: koningsdag Kindercentrum gesloten 5 mei Bevrijdingsdag Kindercentrum gesloten

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

De Olympische SKOS Spelen

De Olympische SKOS Spelen Activiteit groep 1 t/m 4 alle SKOS-locaties Zomervakantie week 1: 7 t/m 11 juli De Olympische SKOS Spelen De eerste week van de zomervakantie staat helemaal in het teken van sport en spel. Alle kinderen

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen. En zei: vandaag word mevr. Catharina. 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau

Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen. En zei: vandaag word mevr. Catharina. 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen En zei: vandaag word mevr. Catharina 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau Geven. Ja maar wat zei Tom. Umm wacht ik Weet het zei Cato een herinnering.

Nadere informatie

Hieronder staan de activiteiten beschreven. Lees ze maar eens door en geef je op via ouderraad@montessorischooloosterhout.nl. Alvast bedankt!!!

Hieronder staan de activiteiten beschreven. Lees ze maar eens door en geef je op via ouderraad@montessorischooloosterhout.nl. Alvast bedankt!!! Algemeen Beste ouders, Gedurende het hele jaar worden op school diverse activiteiten voor de kinderen georganiseerd. De organisatie en coördinatie liggen in eerste instantie bij het team van leerkrachten

Nadere informatie

Animatie. Groetjes het animatieteam en een poot van Lukkie de Leeuw. Programma. Welke dag? Hoe laat? Wat? Waar?

Animatie. Groetjes het animatieteam en een poot van Lukkie de Leeuw. Programma. Welke dag? Hoe laat? Wat? Waar? Animatie Hallo allemaal! Mijn naam is Lukkie en ik ben de Leeuw van Speelstad Oranje. Behalve de super attracties en de spectaculaire parkshows heb ik samen met mijn vrienden van het animatieteam een leuk

Nadere informatie

Vakantieprogramma BSO Woldkasteel

Vakantieprogramma BSO Woldkasteel Vakantieprogramma BSO Woldkasteel Zomer 2014 Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen, Dit jaar hebben wij voor jullie een zomervakantieboekje gemaakt, waarin jullie alles kunnen lezen over het verloop

Nadere informatie

Junior (groen, donkergroen en donkerblauw) Maandag:

Junior (groen, donkergroen en donkerblauw) Maandag: We hebben de afgelopen periodes al veel landen aangedaan. We hebben kennis gemaakt met Engeland, Frankrijk, Oostenrijk en Mexico. Deze periode, die van de herfstvakantie tot de kerstvakantie duurt, komen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Twa yn Ien

Nieuwsbrief Twa yn Ien Uit de jaarkalender 27 april Koningsdag vrij 4 t/m 8 mei mei vakantie 11 mei luizencontrole 11 mei schoolreisje groep 1,2 en 3 12 mei schoolreisje groep 4, 5 en 6 13 mei marge dag kinderen vrij 14 en 15

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Vakantieprogramma BSO Houtveste/Groot Houtveste

Vakantieprogramma BSO Houtveste/Groot Houtveste Maandag 1 juli BSO Houtveste Natuur naar het bos 4 t/m 12 jaar Vandaag gaan we naar het bos achter onze BSO. Daar gaan we allemaal leuke spelletjes doen, misschien weet jij er wel één. Trek in ieder geval

Nadere informatie

Nagelstyling. www.alie-wendy.nl

Nagelstyling. www.alie-wendy.nl Nagelstyling www.alie-wendy.nl Introductie Na jarenlange ervaring als docent zijn wij onze eigen Beauty School begonnen in Almere. Wij staan bekend om onze individuele aandacht voor elke cursist. Op deze

Nadere informatie

DE KRIEBELDAMMER EEN UITGAVE VAN DE KINDERVAKANTIESPELEN KRIEBELDAM

DE KRIEBELDAMMER EEN UITGAVE VAN DE KINDERVAKANTIESPELEN KRIEBELDAM Bij deze Kriebeldammer nogmaals een overzicht van onze sponsoren! SPONSOREN De doos met gevonden voorwerpen staat bij ons op het podium! IETS KWIJT? Namens iedereen op Kriebeldam een hele fijne vakantie

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Belangrijke data. Jarigen. Algemeen. 2 oktober 2015 - nummer 3. Van 2 oktober t/m 16 oktober. Schoolfotograaf. Kinderboekenweek

Belangrijke data. Jarigen. Algemeen. 2 oktober 2015 - nummer 3. Van 2 oktober t/m 16 oktober. Schoolfotograaf. Kinderboekenweek 2 oktober 2015 - nummer 3 Belangrijke data Woensdag 7 oktober Schoolfotograaf Start Kinderboekenweek Korfbaltoernooi groep 5 en groep 6 (in de middag) Maandag 12 oktober Studiedag voor het team, alle leerlingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Start nieuwe schooljaar. Begin activiteit van het team. oproep. Data: 5 september Workshops muziek Vragenformulier mee.

Nieuwsbrief 1. Start nieuwe schooljaar. Begin activiteit van het team. oproep. Data: 5 september Workshops muziek Vragenformulier mee. N A A M B E D R I J F Nieuwsbrief 1 Openbare Basisschool Kinheim 4 1161 AP Zwanenburg Tel. 020-4974285 www.aldoende.org aldoende@sopoh.nl Data: 5 september Workshops muziek Vragenformulier mee 9 september

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

WENST U EEN GELUKKIG EN GEZOND GRAAF FLORIS V. Januari 2016. Colofon Redactie: Jeffrey Faas. Lees meer over...

WENST U EEN GELUKKIG EN GEZOND GRAAF FLORIS V. Januari 2016. Colofon Redactie: Jeffrey Faas. Lees meer over... Januari 2016 Colofon Redactie: Jeffrey Faas Volgende deadline: 5 MAART Kopij aanleveren: florisbode@graafflorisv.nl GRAAF FLORIS V WENST U EEN GELUKKIG Lees meer over... Florisbode Deadlines Bevers - Kom

Nadere informatie

Activiteitenprogramma zomervakantie 2014

Activiteitenprogramma zomervakantie 2014 Beste ouders, hallo kinderen, Programma Voor jullie ligt het programma voor de van BSO Tinteltuin Hoorn. Jullie kunnen in dit programma lezen wat we deze vakantie gaan doen. Het is fijn als alle kinderen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: zaterdag 7 november 2009 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 16.00 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

~~Weekly Diary~~ Week 2

~~Weekly Diary~~ Week 2 ~~Weekly Diary~~ Week 2 [social_share] Zondag 06-01-2013 Een heerlijk rustig dagje, dus eigenlijk niks bijzonders gedaan. Maandag 07-01-2013 Aan het werk geweest, er was weer genoeg te doen op de kinderboerderij.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jaargang 4 nr. 8 Juli & Augustus 2011

Nieuwsbrief Jaargang 4 nr. 8 Juli & Augustus 2011 Nieuwsbrief Jaargang 4 nr. 8 Juli & Augustus 2011 ZOMER Ooh wat heerlijk het is volop zomer, heerlijk vakantie vieren!! De zomervakantie is bij LotteRose altijd een tijd om rustig het afgelopen half jaar

Nadere informatie

Strandlopers en Notenkrakers

Strandlopers en Notenkrakers Week 1: 13 t/m 17 juli 2015 Maandag 13-07: Op de eerste dag van de zomervakantie gaan wij verkoeling zoeken in het water en chillen in het bubbelbad. Waar kunnen we deze elementen beter vinden dan in het

Nadere informatie

Goedendag! Ik, ik ben. Ben jij? En jij? Jij bent! nee. één. twee. drie. vier. vijf. zes. zeven. acht. negen. tien. Gaat het? Het gaat goed.

Goedendag! Ik, ik ben. Ben jij? En jij? Jij bent! nee. één. twee. drie. vier. vijf. zes. zeven. acht. negen. tien. Gaat het? Het gaat goed. Vocabulaire En Action 5 : Nederlans naar Frans Unité 1 Goedendag! Ik ben Ik, ik ben ja Ben jij? En jij? Jij bent! nee één twee drie vier vijf zes zeven acht negen tien Unité 2 Gaat het? Het gaat goed.

Nadere informatie

Vakantieprogramma BSO Zaza

Vakantieprogramma BSO Zaza Maandag 1 juli BSO zaza Natuur opstartdag 4 t/m 7 jaar Zo eindelijk vakantie niet een paar dagen, maar 6 weken. Wat hebben jullie hard gewerkt het afgelopen jaar op school. Kom vandaag maar eens lekker

Nadere informatie

OPVOEDEN ZO!!! De cursus is bedoeld voor ouders van kinderen van 3 tot 12 jaar

OPVOEDEN ZO!!! De cursus is bedoeld voor ouders van kinderen van 3 tot 12 jaar OPVOEDEN ZO!!! Algemeen Het opvoeden van kinderen is leuk maar kan soms ook heel zwaar zijn. Bij het opvoeden van je kind komt heel wat kijken. Jij bent tenslotte diegene, die hem het goede voorbeeld moet

Nadere informatie

ze terug in de la. Dan haalt ze de pannen van het fornuis en zet ze op de onderzetters. Thomas vouwt zijn handen en doet zijn ogen dicht.

ze terug in de la. Dan haalt ze de pannen van het fornuis en zet ze op de onderzetters. Thomas vouwt zijn handen en doet zijn ogen dicht. 1. Te laat thuis Wanneer gaan we eten, mam? Thomas loopt de keuken in en tilt de deksel van een pan. Mmm! Macaroni! Daar heb ik wel zin in. Mama pakt de deksel uit Thomas hand en doet hem weer op de pan.

Nadere informatie

Het Parool van de school

Het Parool van de school Het Parool van de school Schoolkamp 2016 en Schoolreisje 2016 Schoolkamp naar Lage Vuursche Wat een voorpret hadden we al van te voren. Speurtocht uitzoeken en een paar keer lopen. Eerst met collega s

Nadere informatie

Welkom op de pagina van speelzaal Tinkelbel, seizoen 2013 / 2014. De pedagogisch medewerkers van Tinkelbel. v.l.n./r Paola, Gezina en Tilly

Welkom op de pagina van speelzaal Tinkelbel, seizoen 2013 / 2014. De pedagogisch medewerkers van Tinkelbel. v.l.n./r Paola, Gezina en Tilly Welkom op de pagina van speelzaal Tinkelbel, seizoen 2013 / 2014 De pedagogisch medewerkers van Tinkelbel. v.l.n./r Paola, Gezina en Tilly Graag verwijzen we u naar onze site voor meer informatie betreffende

Nadere informatie

Kindervakantieweek THE STARS

Kindervakantieweek THE STARS Kindervakantieweek 20-22 juli 2015 THE STARS Hutten bouwen Dit jaar zijn onze hutten ook ons «decor» want wij zijn echte «Sterren» Pagina 2 Theater en Musical We leren acteren en muziek maken als echte

Nadere informatie

R O S A D E D I E F. Arco Struik. Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl

R O S A D E D I E F. Arco Struik. Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl R O S A D E D I E F Arco Struik Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl In de winkel 3 Bart 5 Een lieve dief 7 De telefoon 9 Bij de dokter 11 De blinde vrouw 13 Een baantje 15 Bijna betrapt

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 2 t/m 15 mei Meivakantie 10 mei Moederdag

Nadere informatie

Activiteiten bij De Helderse Vallei - augustus 2015

Activiteiten bij De Helderse Vallei - augustus 2015 zaterdag 1 augustus: Watergeheimen zaterdag 1 augustus: Met de kippen op stok! 16.30 uur Elke middag brengen onze dierverzorgers de dieren naar hun stallen, stokken en hokken. Normaal gesproken gebeurt

Nadere informatie