Wijkkrant nummer 10 - maart 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkkrant nummer 10 - maart 2014"

Transcriptie

1 Wijkkrant nummer 10 - maart 2014

2 Jumbo Els Boek Meer dan de 7 zekerheden Jumbo Els Boek staat altijd voor je klaar. In de winkel met een uitgebreid assortiment, de laagste prijzen en de beste service, maar ook buiten de winkel dragen wij graag ons steentje bij. Bij Jumbo Els Boek gelden de 7 zekerheden en de rest! Hallo Els Boek Jumbo Els Boek Kruisdobbe 4 (Zuiderburen) 8939 BB Leeuwarden

3 inhoud Bestuur Colofon en bestuur...3 Nieuws vanuit Projectbureau De Zuidlanden...4 Kort nieuws / Warmtetarieven...5 Buurtbewoners: de drieling Duijster...7 KidzNewz...8 Nieuw bestuurslid / Wist u dat?...9 Ondernemer: Schoonheidssalon Techum...10 Gosse activiteiten...12 Colofon Dit is een uitgave van Stichting Wijkpanel De Zuidlanden Bestuur Eric van der Goot voorzitter Quinten Rijnja secretariaat Pascal van Oldenmark penningmeester Monique Wetting alg. lid, openbare voorzieningen Wiedia Groen alg. lid, verkeer en veiligheid Ella Del Grosso alg. lid, activiteiten en communicatie Sint Smeding alg. lid, communicatie redactie José Hulsing Elianne Siks Ella Del Grosso Irene van der Heide Hayo Bootsma redactie en opmaak Kidznewz Laura van Bergen Informatie en contact Fotografie Ewoud Del Grosso, Ella Del Grosso, Julien Hoekstra Opmaak DTP-Atelier, Julien Hoekstra Drukwerk STIP Stencildrukwerk Beste wijkbewoners, Het is met recht een warme winter. Niet alleen qua temperatuur, maar ook qua sfeer in de traditioneel gezellige decembermaand. Ook de medailleoogst van onze jongens en meiden op de Olympische Winterspelen is een hartverwarmend resultaat. Met name de schaatsers hebben aangetoond dat zij die afkomstig zijn uit ons koude kikkerland welhaast onverslaanbaar zijn op de ijsbaan. Wat was er nu mooier geweest dan dat de bewoners van onze wijk deze winter hadden kunnen oefenen op de ijsbaan in De Zuidlanden? En dat een of meer van hen bij de Olympische Winterspelen van 2018 in Pyeongchang voor het eerst een plak mee naar onze wijk zou nemen. En dat dan allemaal dankzij onze ijsbaan, waar het dan ooit zou zijn begonnen. Ik acht de kans echter niet groot dat er deze winter nog een stevige buitentraining op het ijs volgt, want die brengt ons tot nu toe voornamelijk (veel) wind in plaats van vorst en winterse neerslag. Daarom een voorstel: laten wij ons opmaken voor de Olympische Zomerspelen van 2016 in Rio de Janeiro door maar eens te genieten van ons zwembad. Want wellicht vergisten wij ons allemaal: het ondergelopen stuk land is misschien wel nooit bedoeld geweest als oefengrond voor de winterspelen, maar juist voor de zomerspelen. Laat de nieuwe Inge de Bruijn opstaan! Over warmte gesproken: ik wijs u graag even op de tarieven voor de warmtelevering. Dankzij de inwerkingtreding van de Warmtewet per 1 januari jl. zijn onze leveringstarieven met maar liefst 8 procent gedaald. Echter, het vastrecht is met 20 procent gestegen. Toch een beetje een koude douche. Wij hebben weliswaar geen vrijheid om voor een andere leverancier te kiezen, maar toch kunt u hier wel wat tegen proberen te doen. Zie voor een nadere toelichting het artikel hierover op pagina 5/6. Ik wens u veel leesplezier! Eric van der Goot 3

4 nieuws vanuit Projectbureau De Zuidlanden nieuws vanuit Projectbureau De Zuidlanden. Volg ons ook op Facebook.com/ DeZuidlanden, hier posten we regelmatig informatie over de ontwikkelingen in De Zuidlanden. techum Locatie woonarken De locatie is volgepompt met water. De dam bij de Buorkerij is eruit gehaald en de andere dam bij de Boerderij van Hotsma wordt ook verwijderd. Bewoners van De Zuidlanden kunnen dan weer richting Goutum varen (doorvaarhoogte 1.20 meter). Van de zomer is richting Grou ook bevaarbaar. De brug bij Eagum is vernieuwd en de verwachting is dat rond de zomer de landbouwbrug van boerderij Syttema vernieuwd is. De eerste drie woonarken zullen naar verwachting in april/mei naar Techum vervoerd worden. Beplanting Hagen met uitval worden opnieuw of bijgeplant. Er worden bomen geplant in It Stee, Estrik en Blinen. jabikswoude Speelveldje In de Meinteslân wordt een speelveldje ingericht. Wiarda Voor de zuidelijke rand van Wiarda is een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerp van Waterwoningen. 28 mei 2014 is de prijsuitreiking in het Fries Museum. Naast een vakjury wordt ook een publieksprijs toegekend. De locatie ligt aan de open vaarverbinding die rond het plangebied loopt, en heeft een schitterend uitzicht over het waardevolle weidelandschap. Deze (drijvende) woningen komen in het najaar van 2014 in de verkoop. Vanaf week 9 zal het overtollige zand van de voorbelasting Overijsselselaan-Noord afgegraven worden en verwerkt worden in de eerste straat van Wiarda. Vanaf zaterdag 22 februari 2014 kunt u verdere informatie ook vinden op Overijsselselaan De Werkzaamheden tussen de Molkenkelder en kruispunt Jabikswoude wordt opgestart. De voorbelasting wordt hier verwijderd. De aanbestedingsprocedure voor de extra fietstunnel bij Jabikswoude loopt. Vermoedelijke starten de werkzaamheden van de fietstunnel in april. Workshop wilgentenen vlechten Zaterdag 15 maart 2014 van uur tot uur is er de workshop wilgentenen vlechten. Samen met een viertal collega s van het Projectbureau De Zuidlanden en collega s van de afdeling Stadsontwikkeling en Beheer willen we samen met de bewoners van Techum flink aan de slag. 4

5 kort nieuws Verkeer en Veiligheid De Buorkerij wordt voorlopig niet aangepast. De commissie verkeer en veiligheid had hier op aangedrongen bij Projectbureau De Zuidlanden, omdat er nog steeds veel geklaagd wordt over snel rijdende auto s. Pas bij de definitieve inrichting worden er eventueel snelheidsbeperkende maatregelen getroffen. Gezondheidscentrum In de vorige wijkkrant deden de initiatiefnemers van het gezondheidscentrum (de oude boerderij) een oproep om een naam te bedenken. Buurtbewoner Erwin Tol kwam met de winnende inzending Techumerpleats. Erwin, gefeliciteerd, binnenkort kun je een verassing verwachten! De commissie wil verder dat de situatie bij de Brede School nog eens bekeken wordt. s Ochtends is de verkeersdruk hoog en er is weinig parkeerruimte. Grastegels in de berm zouden een optie kunnen zijn. Projectbureau De Zuidlanden bekijkt samen met de school en het wijkpanel de mogelijkheden. Verder is aandacht gevraagd voor de gevolgen als de nieuwe ontsluitingsweg naar de Overijsselseweg open gaat. De angst bestaat dat de weg langs school dan erg druk wordt, ook vanwege de komst van een supermarkt. Projectbureau De Zuidlanden ziet op dit moment de noodzaak niet van snelheidsbeperkende maatregelen. De komende tijd wordt er hard gewerkt aan de aanleg van een aantal fietspaden. Er komt er één over de terp in de richting van de stad en verder komt er zo snel als mogelijk een ontsluiting naar Wirdum. Die loopt dan onder de Wâldwei door, langs het water. De Techumerpleats is in het voorjaar van 2015 gereed voor gebruik. Graag praten wij met u over uw wensen op het gebied van gezondheidszorg en vitaliteit. Op basis van deze wensen kunnen de zorgverleners vorm geven aan het programma van aanbod. Mocht u interesse hebben in deelname aan het klantenpanel of heeft u andere vragen, neem dan gerust contact op met Fysiotherapie Leeuwarden Zuid, telefoonnummer of Een kakkie hoort in een zakkie! Tot grote ergernis van veel wijkbewoners ligt er hondenpoep op verschillende plekken in de wijk. Bij de ijsbaan, langs het fietspad over de terp, langs de Molkenkelder en ga zo maar door. Wij vinden dit vies! Dus hier een oproep voor alle hondenbezitters en hondenuitlaters: ruim de poep op! inventarisatie: betaal jij ook huur voor je warmtewisselaar? Bewoners van De Zuidlanden betalen mogelijk ten onrechte huur voor de afleverset. Dit is het apparaat in de meterkast dat aangesloten is op de stadsverwarming. uit een steekproef blijkt dat mensen met een koophuis in de wijk huur betalen voor de set. In de koopakte staat echter dat er geen huur verschuldigd is. (Onder II. algemene akte; mandelige zaken etc... onder punt C.2 staat: De koper hoeft geen huurprijs te betalen.) Het bestuur van wijkpanel De Zuidlanden wil weten of dit bij meer mensen het geval is. De klachten kunnen g d worden naar o.v.v. Warmte. Het is voor het wijkpanel van belang de klachten te inventariseren. Er zijn ook al gesprekken geweest met Projectbureau De Zuidlanden. Het bureau neemt de klachten serieus en zegt met de zaak bezig te zijn. Op 1 januari is de warmtewet ingevoerd. Als klant van stadsverwarming is er in De Zuidlanden maar één partij die warmte levert. De warmtewet biedt afnemers extra bescherming. Dit houdt onder andere in dat er landelijke tarieven zijn afgesproken voor warmte, en dat de leverancier de verschillende kosten duidelijk moet vermelden op de jaarafrekening. 5

6 Er mogen wettelijk gezien drie verschillende kosten in rekening gebracht worden: Levering van warmte (ook warm tapwater), kosten voor een warmtewisselaar en kosten voor het meten van het warmteverbruik, tenzij anders is vastgelegd in koopcontracten. De maximumprijs wordt elk jaar vastgesteld door ACM (Autoriteit Consument & Markt). Dat mag niet meer zijn dan een consument gemiddeld aan gas betaald in een jaar. Voor 2014 is de prijs voor vastbedrag warmte 254,00 per jaar (=0,6959 cent per dag) met daarbovenop 24,03 per geleverde/ verbruikte gigajoule. Het zogenaamde meettarief, voor het meten van het verbruik, is voor 2014 vastgesteld op 24,54 euro (= 0,0673 cent per dag). De meetkosten en het vastbedrag warmte komen overeen met de prijzen die de ACM vastgesteld heeft. De leveringskosten zijn zelfs lager. De huur voor de Afleverset Warmte moet redelijk zijn. Per 1 januari 2014 zijn die met 20% gestegen. Het bestuur van het wijkpanel vindt dat niet redelijk. Dit tarief lijkt in strijd met de Warmtewet te zijn. Het bestuur van het wijkpanel wil in gesprek met de nieuwe energieleveranciers in de wijk, PGGM en Dalkia. Het bestuur wil weten wat de gevolgen daarvan zijn. Als voorbeeld hieronder de tarieven voor een woning aan It Bynt Omschrijving Eenheid Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW Huur Afleverset Warmte incl. Warm tapwaterapparaat euro/dag 0,4110 0,4973 Levering Warmte euro/gj 17, ,2234 Meetkosten euro/dag 0,0556 0,0673 Vastbedrag Warmte euro/dag 0,5751 0,6959 bron: NU BIJ SNACKBAR TECHUM HEERLIJKE SMOOTHIES & MILKSHAKES MET VERS FRUIT * aardbei banaan sinaasappel kiwi banaan/kiwi appel/kiwi appel/aardbei en natuurlijk ook reguliere milkshakes vanille aardbei banaan chocolade * zolang de voorraad strekt en het seizoen het toelaat De Nije Daam 1a 8941 BH Leeuwarden tel tel

7 de echte zuidlander d Drie peuters in een bakfiets Het is niet alledaags, een drieling. Vandaar ook dat veel mensen uit de buurt het gezin van moniek en Gerben wel is opgevallen. mensen kennen ons vaak wel, maar wij kennen niet iedereen. een hele organisatie De kinderen hebben ieder duidelijk een eigen karakter en willetje. Stijn is wat rustiger en meer op zichzelf. Daan is sociaal, echt een knuffelkontje. En Pim is de techneut van het stel. Altijd wat nieuws proberen en in elkaar prutsen. Moniek (31) en Gerben (34) zijn in juni 2010 in Techum komen wonen. Het wonen in een jonge wijk met een dorps karakter en de stijl van het huis maakten dat de keus op deze wijk is gevallen. Hiervoor woonden we in de Groningerstraatweg. Nadat het huis verkocht is, hebben we ter overbrugging nog een tijdje in Camminghaburen gewoond. In oktober 2010 kwam er gezinsuitbreiding. De drieling Stijn, Daan en Pim (bijna 3,5). Gelukkig hadden we een huis gekocht met genoeg ruimte voor groei. Het vergt heel wat organisatie: drie mannetjes van dezelfde leeftijd. Een tripje naar de supermarkt is dan ook geen dagelijkse kost, maar een uitje met het gezin. Ik zie het nog niet zitten om alleen met ze naar de supermarkt te gaan en ze daar los te laten, daar zijn ze net even wat te jong voor. Wel pakt Moniek regelmatig de bakfiets, om de kinderen naar de peuterspeelzaal te brengen bijvoorbeeld. De bakfiets hebben we gewonnen bij aankoop van 2 pakjes Maggi. Kwam dat even goed uit! Het is ideaal met drie kleintjes. Je kan zo even op de fiets stappen, je hoeft ze alleen even in- en uit te laden. Speelplekjes Het wonen in Techum bevalt het gezin goed. Op de vraag wat een goede aanvulling zou zijn voor de wijk antwoordt Moniek: Speelplekjes, een glijbaan op een pleintje of een wipkip een hoek verder. Ook zou ik instuifactiviteiten als een knutselochtend of iets dergelijks voor de (jonge) kinderen een aanvulling vinden voor de wijk. unieke ervaring Toen de bevalling zich aandiende, bleek dat er meer voor nodig was dan een auto om Moniek naar het ziekenhuis te vervoeren. Mijn vliezen waren gebroken en de gynaecoloog had, omdat de jongens in stuit lagen, kenbaar gemaakt dat ik niet meer mocht lopen. Op dat moment was ik boven en kon ik niet meer naar beneden. Uiteindelijk is na overleg met de gynaecoloog en ambulance besloten om de brandweer in te zetten. Op een brancard ben ik door het raam in een hoogwerker getild. Een hele belevenis. Voor ons maar ook voor de buurtbewoners. Oproepje Mochten er buurtbewoners zijn die foto s hebben gemaakt van de brandweeractie in oktober 2010 dan zou Moniek ze graag ontvangen! U kunt de foto s mailen naar Alvast bedankt! 7

8 kidznewz Hallo! Welkom bij KidzNewz! Een spannend vervolg-verhaal, een interview en meer... Nieuwsgierig? Lees gauw door! Wat vind je van de wijk? Een leuk wijkje. Ik zit op De Pionier, net als mijn zus Marene. Ik zit daar in groep 5 en heb een hele leuke klas! Als jij de baas zou zijn in de wijk, wat zou je dan veranderen? Ik zou in een weiland dieren plaatsen, zoals schapen en koeien! Wat is je favoriete outfit? Een spijkerbroek met een leuk t-shirt. Wat vind je leuk om te doen? Buiten spelen en sportief zijn. Ik zit ook op voetbal en trompetles. Muzikale dingen vind ik ook erg leuk om te doen. Wie ben je? Ik ben Yvette, en ik ben 8 jaar. Ik woon in de straat Opkeamer, dat ligt achteraan in Techum. Wie wonen er bij jou thuis en wat doen ze? Papa, hij is een echte grapjas. Zijn werk heeft te maken met boten, maar ik weet niet precies wat hij daarmee doet! Mama, ze is heel gezellig en is pedicure. Marene is mijn zus, en is soms vervelend maar meestal wel aardig, net als mijn andere zus Annick! Wat wil je later worden? Dat weet ik niet. Ik denk iets in een kantoor, maar dat zie ik nog wel! Wat vind je leuke muziek? Nick & Simon Wat is je grootste wens? Dat mijn familie nog heel lang mag leven. Raadsel en moppen Armen hebben het. Rijken hebben het nodig en als je het eet ga je dood. Rara, wat is het? NIKS! Armen hebben niks. Rijken hebben niks nodig en als je niks eet ga je dood. Kan iemand mij een voorbeeld geven van de uitdrukking: eerlijk duurt het langst?, vraagt de meester. Ik meester!, antwoordt Ina. Als ik bij een toets afkijk, ben ik zo klaar, maar als ik alles zelf invul ben ik urenlang bezig! De zoon van een voetbaltrainer komt thuis van school met zijn eindrapport. Is het gelukt? vraagt zijn vader. Ja hoor, zegt de zoon, mijn contract van groep 5 is met een jaar verlengd! Vorige keer: Elise haar ouders willen gaan kamperen in een bos in Drente, maar daar is ze op tegen. Haar beste vriendin Julia mag niet eens mee! Ze vertrekt vandaag... 8

9 kidznewz nieuw bestuurslid Op vakantie in een apenbos Wakker worden! We gaan kamperen! Eindelijk! Ik heb er zo ontzettend veel zin in! Elise s moeder loopt alweer de trap af. Vandaag is het zover. Kamperen... Superstom, maar er is al niks meer aan te doen. Haar tas staat al klaar, haar kleren hangen al over de stoel en mama is de broodjes al aan het smeren voor onderweg. Nou ja, onderweg. Het is maar 2 uurtjes rijden met de auto. Terwijl andere kinderen uit de klas veel langer moeten. Bijvoorbeeld Timo. Die moet wel 8 uren in het vliegtuig zitten! Dat lijkt Elise juist helemaal geweldig. Ze stapt het bed uit en doet haar kleren aan. Ontbijten dan maar. Een uur later stappen ze in de auto. Haar vader zet de radio aan. Mama begint meteen mee te blèren met de muziek. Pff, die 2 uren voelen ineens heel erg lang. Ze kan maar beter proberen te gaan slapen. Ze wordt wakker van het geruzie van haar ouders. Het is duidelijk waar het over gaat. Nee, we hadden naar rechts gemoeten! Papa schreeuwt. Nee, links! Mama loopt rood aan van woede. Euhh, mama, welke kant zijn we opgegaan? Tegelijk schreeuwen papa en mama: RECHTDOOR! Pascal van Oldenmark is de nieuwe penningmeester van Stichting Wijkpanel De Zuidlanden. Samen met zijn vrouw Jolanda woont hij sinds 2010 met plezier op de Buorkerij. In het dagelijks leven werkt hij parttime bij Bureau Zelfstandigen Fryslân (gemeente Leeuwarden) en heeft hij een eigen administratiekantoor. Wij vinden De Zuidlanden een mooie rustige plek om te wonen en om onze twee kinderen Dana en Levi op te laten groeien. Als bestuurslid hoop ik samen met u en de andere bestuursleden De Zuidlanden nog mooier, prettiger en leefbaarder te maken. Dus als u ideeën en/of suggesties heeft laat het ons weten! Wist u dat? De vogelnestschommel op 14 maart geplaatst wordt op het grasveldje voor It Stee? De parkeerplaatsen voor It Bynt 4 en 6 van de huiseigenaren zijn omdat de parkeerplaatsen op eigen terrein vervallen zijn. Dit omdat de hele rij woningen aan It Bynt een stuk naar achter geplaatst is en deze bewoners dus niet meer met hun auto op hun eigen erf achter hun huis kunnen komen? In 2012 de werknaam Jabikswoude is gewijzigd in werknaam Goutum Sûd? De Zuidlanden ook een werknaam blijkt te zijn, en het nog onduidelijk is voor welk gebied Stichting Wijkpanel De Zuidlanden in de toekomst verantwoordelijk is? We weer een Techum s Got Talent gaan organiseren op het wijkfeest op 4 oktober? Dus verzin een act, ga oefenen en doe mee! Stadstuin Asûm een nieuwe kas krijgt? We binnenkort een Himmeldei op touw willen zetten om gezamenlijk het zwerfafval in de wijk op te ruimen? De datum aangekondigd wordt op Facebook en de website? 9

10 judith maakt kunst van nagels Judith van der Veer heeft een beauty- en nagelstudio aan huis. alle producten die ze in haar salon gebruikt zijn proefdiervrij en 100 procent natuurlijk. Een slaapkamer in de woning van Judith en Theo van der Veer aan It Uleboerd 7 doet sinds april vorig jaar dienst als Schoonheidssalon Techum. Judith, die ooit de opleidingen tot schoonheidsspecialiste, visagiste en nagelstyliste deed, wilde altijd al een eigen salon. De tijd was rijp toen dochter Marit (4) -net als haar grote broer Erik (7)- naar school ging. Judith combineert de salon met haar baan als shopmanager bij de The Body Shop aan de Nieuwestad in Leeuwarden, waar ze vier dagen per week werkt. Ook in de winkel is ze veel bezig met huidanalyse en make-upadvies. In de salon aan huis komen de meeste klanten voor een gezichtsbehandeling of het aanbrengen van gelnagels. 100 procent natuurlijk De merken die Judith in de salon gebruik zijn proefdiervrij en 100 procent natuurlijk. Voor haar een vanzelfsprekendheid. Ik ben redelijk principieel. Ben vegetariër en heb een gezonde en bewuste levensstijl. De keuze voor de cosmetica in de salon past hier helemaal bij: Gelish voor de nagels en Annemarie Borlind voor het gezicht. Inmiddels is Judith zelf een wandelend uithangbord voor de gelnagels van Gelish. Haar vingertoppen zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. De ene keer in een knalkleur, de andere keer met een glittertje en dan weer met een klein kunstwerkje van acrylverf op de pink. Vroeger had ik nooit zulke lange nagels, maar door de gel blijven ze stevig en worden ze langer. De gelnagellak hardt uit onder een een uv-lamp. Hierdoor blijft de kleur volgens Judith wel drie tot vier weken op de handen zitten en nog wel twee tot drie weken langer op de voeten. De lak groeit als het ware uit, in een zeer gestaag tempo. Vingernagels groeien 1 millimeter per week, teennagels nog langzamer, maar 1 millimeter per maand. Cupcakes in bad Naast schoonheidsproducten verkoopt Judith ook zelfgemaakte bruisballen in haar salon. Ze parfumeert de ballen, die schuimen en soms ook knetteren in bad, met essentiële oliën. Haar creaties zijn niet alleen rond, maar nemen allerlei vormen aan. Zo heeft Judith een etagère vol badbruis-cupcakes. Schoonheidssalon Techum is (op afspraak: ) drie ochtenden per week (op maandag, woensdag en vrijdag) en twee avonden (op woensdag en vrijdag) open. Voor meer informatie facebook.com/schoonheidssalontechum 10

11 ELK MERK IS ONS WERK! ELK MERK IS ONS WERK! VAN DER ZWEEP Wartensterdyk XS Warga T (058) Vakgarage van der Zweep is dé specialist op het gebied van APK, Banden, Airco, Accu, trekhaken etc. Kortom, alles voor uw (lease)auto nieuw of occasion. Of het nu gaat om een grote- of kleine beurt, een APK keuring, onderhoud of reparatie, bij van der Zweep bent u aan het juiste adres. Wij kunnen uw auto in de ochtend bij u thuis ophalen en s avonds weer afleveren! Tevens kunt u gebruik maken van één van onze leenauto s. BEL OF KOM LANGS! Wartensterdyk XS Warga T: Uw partner voor in- en verkoop auto s, onderhoud en advies. T PROFESSIONEEL SCHADEHERSTEL Totaal autoschadeherstel. Geen papieren rompslomp. Altijd vervangend vervoer.* Behoud van fabrieksgarantie. Haal- en brengservice Schade-afhandeling ook mogelijk via onze nevenvestiging: VAKGARAGE VAN DER ZWEEP Edisonstraat 23 Harlingen M of

12 koningsmarkt PaasEiErEn ZoEkEn De paashaas is ZaterDaG 19 april jarig en viert zijn verjaardag met de jongste bewoners van techum. Kom jij op zijn feestje in de speeltuin aan it Hiem? aanvang 10:00 uur Duur: ongeveer een uur. Je mag VErklEED komen en trek je laarzen aan. speurtocht De kinderen vanaf vier jaar worden verwacht voor een speurtocht. We verzamelen om 10 uur bij de schuur op middelhiem. Hou er rekening mee dat je vies kunt worden... ZatErDaG 26 april Wie geen zin heeft om op Koningsdag de stad in te gaan maar toch wel heel graag zijn/haar spullen wil zien kwijt te raken, kan deze dag ook terecht op de Koningsmarkt van De Zuidlanden. een markt waar gezelligheid hoog in het oranjevaandel staat, voor jong en oud! aanvang: uur Plaats: op En rond it hiem (Bij het speeltuintje) De Koningsmarkt in De Zuidlanden is een markt gemaakt door de wijkbewoners zelf! En een ieder is dan ook zelf verantwoordelijk voor zijn spullen en het opruimen na afloop tot zaterdag 26 april! kerstmarkt het was weer gezellig op de kerstmarkt. er werden veel lekkere hapjes verkocht en er was warme chocolademelk. ook waren de scholen actief met verschillende acties voor serious request, zoals een kinderkoor, verkoop van zelfgemaakte artikelen en wc-papier in toiletpot werpen. overige activiteiten 2014 mei: volleybaltoernooi 4 oktober: wijkfeest Sint Maarten-optocht december: kerstmarkt

Wijkkrant nummer 12 - september 2014

Wijkkrant nummer 12 - september 2014 Wijkkrant nummer 12 - september 2014 Jumbo Els Boek Meer dan de 7 zekerheden Jumbo Els Boek staat altijd voor je klaar. In de winkel met een uitgebreid assortiment, de laagste prijzen en de beste service,

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

99 TIPS Voor het lopen van :

99 TIPS Voor het lopen van : 99 TIPS Voor het lopen van : Een Marathon Eelco de Boer 2007 Eelco de boer. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of doorgestuurd/doorverkocht zonder toestemming van de schrijver.

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Buurtblad Kruidenbuurt

Buurtblad Kruidenbuurt In dit nummer: Achter de voordeur bij Peel en Sharon van Rouwendaal Terugblik 2014 Handige apps Vrijwilligers gezocht Prikbord Buurtblad Kruidenbuurt Nummer 1 - Februari 2015 Inhoud Voorwoord Activiteitenoverzicht

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

aan de bewoner(s) van dit adres opbouwen zorgen bewonersorganisatie ommoord nieuws ommoord 8 lente 201 3

aan de bewoner(s) van dit adres opbouwen zorgen bewonersorganisatie ommoord nieuws ommoord 8 lente 201 3 aan de bewoner(s) van dit adres wonen opbouwen zorgen bewonersorganisatie ommoord nieuws ommoord 8 lente 201 3 3 voorwoord & colofon 4 actueel in de stad 6 Actueel in de wijk 18 wonen 24 opbouwen 26 zorgen

Nadere informatie

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum Woonieuws 2013 nummer 2 Infokrant voor en door bewoners Open dag in Boornbergum. Bewoners konden vast een kijkje nemen in hun nieuwbouwwoningen. Zie pagina 7. In dit nummer: Voorwoord... 2 Servicepagina...

Nadere informatie

Haagse Beemden Nieuws

Haagse Beemden Nieuws Haagse Beemden Nieuws 22e jaargang - 9 juni 2005 - nr. 6 Bloemenhulde Meer op pagina 7 Foto: Lars Scheve In the picture: Piet van Overbeeke met een koninklijke onderscheiding! Horeca in de Haagse Beemden

Nadere informatie

Een uitgave van Aktiegroep Het Oude Westen Gaffelstraat 1-3 3014 RA Rotterdam 010 436 1700. Oude Westen. 7 Kim van Hirtum 8

Een uitgave van Aktiegroep Het Oude Westen Gaffelstraat 1-3 3014 RA Rotterdam 010 436 1700. Oude Westen. 7 Kim van Hirtum 8 buurtkrant Een uitgave van Aktiegroep Het Oude Westen Gaffelstraat 1-3 3014 RA Rotterdam 010 436 1700 MAART 2015 Oude Westen Jaargang 45 nr. 02 Pagina 4,5 en 6: Nieuws van de instellingen in de wijk Radar

Nadere informatie

Ik wil een kapsalon!

Ik wil een kapsalon! Ik wil een kapsalon! Da Vinci International Ik wil een kapsalon! Praktisch verhaal voor het opzetten van een eigen kapsalon Uitgeverij Walburg, Zutphen 2005 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Een gewone werkdag..

Nadere informatie

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op? Energie Jaargang 24 nr. 3 september 2013 In dit nummer o.m. In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d H e l m o n d b i n n e n s t a d Nieuwsbrief n a j a a r 2 0 1 3 Inhoud Semibungalows in aanbouw... 2 Buurtfeest Vossenberg... 3 Kunstwerk in Weverspark... 4 Binnen kijken in de groepswoningen... 5 Bouwen

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

Wel. uitslag Enquete. www.wittewel-sintenbuurt.nl

Wel. uitslag Enquete. www.wittewel-sintenbuurt.nl Wel ondernemers spreken KRUIDENTUIN uitslag Enquete SEPTEMBER DECEMBER 2010 2013 www.wittewel-sintenbuurt.nl Inhoudsopgave Omslag: Een schilder bezig aan de onderkant van de dakgoot Pagina: 2 : Redactioneel

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Antwoorden Grammatica De sprong

Antwoorden Grammatica De sprong Antwoorden Grammatica De sprong Oefening 1 1. Studeer jij aan de universiteit van Maastricht? 2. Ik vind dat ik een mooi beroep heb. 3. Simone geeft zaterdagavond een feestje. 4. De prijs voor een liter

Nadere informatie

Woonjournaal. Woonwijze, uw manier van wonen! April 2012. Met onder andere: Lagere woonlasten door zonnepanelen

Woonjournaal. Woonwijze, uw manier van wonen! April 2012. Met onder andere: Lagere woonlasten door zonnepanelen April 2012 Woonjournaal Woonwijze, uw manier van wonen! Met onder andere: Lagere woonlasten door zonnepanelen Aantrekkelijk kopen met kopen naar Wens Iedereen hoofdrol bij theatervereniging Klachtencommissie

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

2012 - nummer 1. Wijkblad voor de Vosseparkwijk. Kijk voor meer info op www.vosseparkwijk.nl

2012 - nummer 1. Wijkblad voor de Vosseparkwijk. Kijk voor meer info op www.vosseparkwijk.nl 2012 - nummer 1 Wijkblad voor de Vosseparkwijk Kijk voor meer info op www.vosseparkwijk.nl --Colofon Adres Wijkgebouw De Toekomst-Vosseparkwijk : Voorzitter a.i.: Secretariaat: Ledenadministratie: Oud

Nadere informatie

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin GroenWest nr.3-2014 Eten uit eigen tuin leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres ThuisBest Inhoud 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Nadere informatie

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Een nieuwe stek 2 Eindelijk duidelijkheid, we kunnen weer aan het werk Na 10 jaar gedoe weten we weer waar we aan toe zijn...

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en t o p S n o o W edion a t S t e m m en a s t e h f e Bele azine # 1 g a m n o o w mei 2015 Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie

najaar magazine Rien en Theo Op bezoek bij de wethouder Helpt mensen graag verder Thema Meer Waarde Vliegende kiep bij Centwerk

najaar magazine Rien en Theo Op bezoek bij de wethouder Helpt mensen graag verder Thema Meer Waarde Vliegende kiep bij Centwerk najaar 2014 magazine Rien en Theo Op bezoek bij de wethouder EMI Helpt mensen graag verder Thema Meer Waarde cover Vliegende kiep bij Centwerk inhoud najaar 2014 21 Delfts blauw bij True Blue Op de foto

Nadere informatie

voor Nijmegen-Oost IN OPA S VOETSPOREN EINDSTATION? SPIRITUEEL GETALENTEERDEN Pagina 5 Pagina 11 Pagina 23 Jaargang 39 - nr.

voor Nijmegen-Oost IN OPA S VOETSPOREN EINDSTATION? SPIRITUEEL GETALENTEERDEN Pagina 5 Pagina 11 Pagina 23 Jaargang 39 - nr. dewijkkrant Pagina 5 IN OPA S VOETSPOREN voor Nijmegen-Oost Jaargang 39 - nr. 9/november 2011 Pagina 11 EINDSTATION? Pagina 23 SPIRITUEEL GETALENTEERDEN Gratis verspreid in: Foto: Ron Moes Willy en José

Nadere informatie