Krachten bundelen Jaarverslag 2012 FOD P&O

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Krachten bundelen Jaarverslag 2012 FOD P&O"

Transcriptie

1 Krachten bundelen Jaarverslag 2012 FOD P&O

2

3

4

5 Halfleeg en halfvol 2012 was geen grand cru jaar voor P&O. Het is zoals met een glas: het is halfvol of halfleeg. In dit jaarverslag hebben we het over wat er in het glas zit. Niet over wat erin had kunnen of moeten zitten. Ze zeggen dat ik dat niet moet schrijven, dat het geen goede marketing is, niet trendy. Het laat me koud. Ik hou van feiten, van de werkelijkheid, van concrete vooruitgang. Ik heb een hekel aan gissingen, aan loze mededelingen, aan show. Eerste - reusachtige - sprong vooruit: de aanzienlijke vorderingen in de beheersing van de evolutie van het aantal ambtenaren, van de loonmassa en vooral van de prognoses op dat vlak. Tot op het voltijds equivalent, tot op de euro nauwkeurig. In tijden waarin slogans daaromtrent ons om de oren vliegen, is het een belangrijke strategische tool. Ten dienste van de politieke besluitvorming, zodat die gebaseerd is op reële cijfers en niet op ideologische praatjes. Een expertise die alle ministers erkennen, en waarop een beroep wordt gedaan. Vierde as: de technologische innovatie. Bijvoorbeeld in e-procurement, iets heel anders dan onze corebusiness human resources. Het heeft een centrale plaats in de overheidsopdrachten veroverd, ten dienste van ALLE Belgische overheden, erkend en efficiënt. Zo zie je maar dat de oude federale overheid niet dood is... Vijfde pijler: het duurzame. Geen dun groen laagje om mee te pronken, maar een echte overtuiging die zich uit in afstandsleren, communicatie, telewerk, Fedweb, aankoopbeleid, FED+, certificatie... Die enkele paradepaardjes, dat is heel onrechtvaardig. Doe iets aan mijn partijdigheid: kies in dit jaarverslag je eigen paradepaardje. En bries gerust als we niet aan je verwachtingen voldoen. Jacky Leroy Voorzitter van het directiecomité Tweede - essentiële - sprong vooruit: de focus op de klanten, of gebruikers als je dat liever hoort. Zowel op de interne als op de externe klanten. Met de ontwikkeling van benchmarking, standaardprocedures, netwerken, uitwisselingen. Derde hefboom: de obsessie van de competentieontwikkeling, het vertrouwen in het vermogen om beter te doen. Opleidingen, loopbaanbegeleiding, ontwikkelcirkels, tijd die we investeren in ons grootste kapitaal: het menselijk kapitaal. 3

6 Beleid... 6 Meer dan cijfers... 7 HR-kompas... 9 Optifed: meer met minder, samen, anders Klanten Samen evolueren, ten dienste van de klant! ITMA, steeds meer OFO en Selor KM-steunwieltjes Comm onder de scanner COMMnet-KMnet: meer en meer gelinked Train the Trainer op vraag Speed meetings voor opleiders Welzijn in the picture Personeelsplannen: all-in SEPP: van tool tot proces Het abc van overheidsopdrachten Met LEAN blijven we op koers! Eerste CAF-labels Special forces rukken uit Federale personeelsleden Integratietraject op kruissnelheid Loopbaanbegeleiding: eerste stappen Loopbaan op de voet gevolgd Français pour débutants Gecertificeerde opleidingen onder de loep Crescendo groeit Toptaal Chefopleiding In Vivo FOD P&O jaarverslag 2012

7 FOD P&O P&O geeft je vleugels Eerste Hulp Bij Overheidsopdrachten Loopbaan in een oogopslag Intern actieve communicatie Samen drukken Minder servers, betere service Duurzame krachten Standaardopleidingen op het elektronische pad Groene producten aan rode prijzen Spierbundels voor Oxfam Weg met winteraardbeien EMAS approved Buiten de federale grenzen OFO internationaal e-procurement: wind in de zeilen De FOD P&O aan het stuur van een Europees engagement Colofon

8 Hoofdstuk 1 BELEID

9 Meer dan cijfers In 2012 zet de regering haar besparingsbeleid op het vlak van personeelskredieten voort. Voor de personeelsenveloppes van de FOD s en POD s bedraagt de besparing 51,5 miljoen. Dat brengt het totaal van de enveloppes op 2,7 miljard. Binnen deze moeilijke budgettaire context moeten de personeelsplannen 2012 worden vastgelegd. De diensten moeten, terwijl de budgettaire middelen dalen, toch de continuïteit van hun dienstverlening op punt houden. 32% werkt deeltijds telewerkers (+54% tov 2011) Verdeling volgens statuut (31/12/2012) Het resultaat is dat het federale personeelsbestand verder afneemt in Verdeling volgens taalrol (31/12/2012) nl Aantal federale personeelsleden fr Bron: 7

10 Verdeling volgens niveau Verdeling volgens leeftijd (31/12/2012) Caroline Hittelet WOW-ambtenaar OFO Bron: 8 Elke dag opnieuw probeer ik aan te tonen dat het cliché van de stoffige ambtenaar niet klopt. Integendeel! Dynamisme, efficiëntie, vertrouwen en integriteit zijn centrale waarden. Met flexibele werktijden en telewerk biedt de organisatie ons bovendien een grote autonomie in ons dagelijks werk en geeft ze blijk van vertrouwen en erkenning. Dat is voor mij een bron van ontwikkeling. Last but not least toont mijn verkiezing tot WOW-ambtenaar de kracht van netwerken aan. Zowel de reële als de virtuele netwerken openen deuren voor veelzijdige uitwisselingen en voortdurend bijleren, vandaar mijn keuze om er volledig voor te gaan. Via toespraken, getuigenissen en workshops promoot ik die waarden en concepten.

11 HR-kompas Met de federale monitoring beschikt de regering over betrouwbare kerncijfers van het personeel (aantal betaalde voltijdse equivalenten (betaalde VTE s) en kosten) van de federale overheid. Dit instrument is een echt kompas voor de regering om haar HR-beleid te analyseren en uit te voeren. In 2012 kent het project, dat in 2010 door de FOD P&O en de FOD Budget en Begrotingscontrole (B&B) werd opgestart, de volgende ontwikkelingen: overgang van semestriële naar maandelijkse rapportering naast het statuut en het niveau wordt ook het geslacht opgenomen vanaf september 2012 is niet langer de FOD B&B maar de FOD P&O belast met de inzameling en publicatie van de gegevens operationalisering van een maandelijks proces voor de controle en integratie van de personeelskosten geregistreerd door de federal accountant, in samenwerking met de CDVU en de FOD B&B implementatie, samen met de diensten, van een proces voor de analyse van de conformiteit en validiteit van de gegevens, om maandelijks betrouwbare gegevens te kunnen publiceren. Voor een succesvolle overgang naar een maandelijkse federale monitoring wordt een strategie uitgewerkt voor de integratie in drie stappen. Na de uitvoering van de eerste stap, namelijk het groeperen van de door de CDVU betaalde entiteiten, kunnen in 2012 drie verslagen worden gepubliceerd. Begrepen in de monitoring (gevalideerde gegevens): ,3 > Over de organisatie > Ontwikkeling en ondersteuning > Strategie > Personeelsplanning > Regelgeving > Omzendbrief nr. 602quater van 20 juli betaalde VTE s entiteiten staat de uitbreiding van de maandelijkse rapportering tot de entiteiten van Defensie en de Federale Politie op het programma. Voor die uitbreiding is een omvangrijk proces van kwaliteitsanalyse van de gegevens noodzakelijk, om gevalideerde info te kunnen publiceren. Meteen daarna volgt de derde stap waarmee de laatste entiteiten, waaronder de OISZ s, worden geïntegreerd. Laurent Taildeman Adviseur Beleidscel Begroting Kabinet van de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging Voor de opvolging van de personeelsplannen heb ik regelmatig contact met de FOD P&O. Ik kan rekenen op een dynamisch, proactief en beschikbaar team, en vooral op hun ervaring. Ze luisteren naar de andere diensten en staan klaar om SEPP-diensten te ontwikkelen die aan hun verwachtingen beantwoorden. 9

12 Optifed: meer met minder, samen, anders Een overheid die minder kost en beter werkt. Dat is wat Optifed wil bereiken door overheidsdiensten beter te laten samenwerken en van elkaar te laten leren. Na nog geen jaar liggen de eerste resultaten op tafel, samen met nog een berg ambities. De cel Optifed start zijn werkzaamheden op 1 juni. Hij bestaat uit deskundigen van federale organisaties, waaronder de FOD P&O. Optifed is een tijdelijk project, dat streeft naar een slank beheer van de middelen met minder kosten en meer kwaliteit tot gevolg. Maar het is de bedoeling de initiatieven zo op te zetten dat ze ook in de toekomst hun vruchten afwerpen. Concreet wil Optifed de goede efficiëntiepraktijken bij de federale overheid in kaart brengen om ze vervolgens via projecten in zoveel mogelijk organisaties te implementeren. De Ministerraad keurt acht programma s van Optifed goed: costing-out: de prijsverschillen in de bestaande leveringscontracten verminderen om tot de beste prijszetting te komen procurement governance: schaalvoordelen verwezenlijken operationele uitmuntendheid: de operationele processen rationaliseren transversale ICT-projecten menselijk kapitaal: de personeelsgerelateerde uitgaven optimaliseren herziening van systeemprocessen: de dienstenmodellen en de besluitvormingsprocessen grondig herbekijken het nieuwe werken hefbomen ontwikkelen die de optimaliseringsprocessen op een structurele manier ondersteunen. 24 > Over de organisatie > Ontwikkeling en ondersteuning > Kwaliteit > Optifed > Mijn overheid & ik > Teamwerk > Optifed laat overheidsdiensten van elkaar leren 8 projecten programma s ligt het accent op de uitvoering van de goedgekeurde projecten gaat de LEAN Academy van start i.s.m. het OFO en het DG Organisatie- en Personeelsontwikkeling (DG OPO) 10

13 Benoît Collin Adjunct-administrateur-generaal Riziv Sinds september 2012 ben ik SPOC Optifed Costing Out voor alle OISZ s en probeer ik als tussenpersoon de OISZ-gegevens waar de groep Optifed om vraagt te bezorgen, en omgekeerd, na de analyses door de groep Optifed, hun feedback over de gegevens en hun aanbevelingen en adviezen door te geven, om ze in de OISZ s te implementeren. Het is te vroeg om een cijferbalans van de operatie Optifed op te maken, maar ik heb al wel de kwaliteit van de analyses (en de menselijke investering...), de relevantie van de aanbevelingen en het realisme over de beperkingen bij hun mogelijke uitvoering kunnen vaststellen! De beweging is gelanceerd en ze moet worden voortgezet: wat we kunnen winnen bij de normale werking kan ongetwijfeld de directe impact van de besparingen op onze human resources beperken. Meer dan ooit moeten we ons baseren op de koopkracht die de federale overheid in haar geheel vertegenwoordigt, in plaats van ieder apart, met een definitie van de kwaliteitsgraad en de verwachte dienstverlening, die beter op elkaar zijn afgestemd. Optifed toont ons dat het kan! Wij denken dat het moet, ook al moeten we daarvoor onze consumptiepatronen en soms (vaak) onze processen veranderen! 11

14 Hoofdstuk 2 KLANTEN

15 Samen evolueren, ten dienste van de klant! Deze titel kreeg het rapport Klachtenmanagement: indicatoren 2012 mee. Een logische keuze, want bijna alle federale organisaties hebben inmiddels een eerstelijnsklachtenmanagement ingevoerd. Ook op het vlak van klantenbevragingen en het klantencharter stevenen de federale organisaties vooruit. Voor het klachtenmanagement blijken de samenwerking tussen de verschillende organisaties in het Federaal Netwerk Klachtenmanagement, het partnership met de Federale Ombudsman en het uitgewerkte ondersteuningsaanbod van de FOD P&O belangrijke succesfactoren te zijn staat ook in het teken van klantenbevragingen. De FOD s Financiën, Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid maken gretig gebruik van het aanbod van het DG Organisatie- en Personeelsontwikkeling (OPO). Diverse klantengroepen worden bevraagd en de resultaten worden omgezet in concrete verbeteracties. Verder starten de FOD Financiën en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten met strategische zelfevaluaties, met betrekking tot hun klantbenadering. De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen gaan elk van start met een pilootproject om hun klantencharter op te stellen. Na de evaluatie van deze projecten zal de methodologie worden veralgemeend. De methode heeft aandacht voor zowel de behoeften van de organisatie als die van haar klanten. Tot slot slaan de FOD Kanselarij en DG OPO de handen in elkaar en geven het startschot om een online product- en dienstencatalogus voor burgers op poten te zetten. Hoofdstuk 2 > Met LEAN blijven we op koers > aanbod klantgerichtheid >klachtenmanagement > Publicaties > Verslag klachtenmanagement > Statistieken > Klachten FOD P&O start een promotiecampagne rond klachtenmanagement voor het grote publiek wordt klachtenmanagement veralgemeend tegen 1 juli ste klachtencoördinatoren klachten of vragen voor informatie begeleiding klantenbevragingen Kurt Van Raemdonck Directeur Stafdienst P&O FOD Financiën 2012 was een zeer intens jaar op vlak van samenwerking tussen de FOD Financiën en DG OPO. Zo werd onze klantenstrategie geconcretiseerd via zelfevaluatieoefeningen, klantenbevragingen voor verschillende algemene administraties en de implementatie van klachtenmanagement. Daarnaast hielden we ook interne bevragingen, zoals een belevingsmeting binnen het NOGA-gebouw en de personeelstevredenheidsmeting met 50% respons op meer dan , wat zonder meer een succes is. Tot slot stapten we als FOD Financiën ook mee in Crescendo voor de implementatie van de Ontwikkelcirkels. We kijken alvast uit naar de verdere samenwerking in 2013 met onder andere het invoeren van het klantencharter, de klanttevredenheidsenquête van de stafdienst P&O en de bevraging bij het middle management naar aanleiding van ons strategisch seminarie Horizon

16 ITMA, steeds meer In 2012 introduceert het OFO ITMA As A Service (IAAS). Het nieuwe product stelt klantorganisaties in staat om hun interne opleidingen te beheren met behulp van de ITMA-tool. De FOD Werkgelegenheid is de eerste organisatie die IAAS gebruikt. De ITMA-tool bestaat al sinds 2005 en wordt door het OFO gebruikt voor het beheer van de opleidingen (deelnames behandelen, leszalen reserveren, uitnodigingen versturen...). De opleidingsverantwoordelijken en de SPOC s bij de klantorganisaties maken zelf ook gebruik van het webportaal. Ze kunnen decentraal, op een gebruiksvriendelijke manier, de deelnames aan OFO-opleidingen invoeren en opvolgen. Nieuw bij IAAS is dat ze dat nu ook voor hun interne opleidingen kunnen doen. wordt ITMA As A Service uitgerold in andere organisaties (FOD Buitenlandse Zaken...) wordt verder gewerkt aan een portaal dat deelnemers toelaat om hun opleidingen online aan te vragen Rudi Castelyns Attaché Personeelsontwikkeling FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Nu kunnen wij als directie van de Personeelsontwikkeling zelf interne opleidingen in de database invoeren en beheren. Op deze manier kan de organisatie van de opleidingen veel efficiënter gebeuren. In de database kan men zien of cursisten al dan niet aanwezig waren op een opleiding, waar de opleidingen georganiseerd worden,... Het systeem geeft ook aan of iemand reeds voor een andere opleiding bij het OFO geboekt staat op een dag dat hij uitgenodigd zou worden. Bovendien worden personeelsleden vanaf nu uitgenodigd voor een opleiding via een standaardformulier dat per mail wordt verstuurd. Dit nieuwe elektronische systeem biedt heel wat voordelen voor de organisatie van opleidingen. Alle praktische werkgegevens van de personeelsleden zijn beschikbaar, zoals de afwezigheden op bepaalde dagen. Bovendien kunnen uit al deze gegevens statistieken worden getrokken. Het is dus mogelijk om een globaal overzicht weer te geven van het aantal gevolgde opleidingen van de personeelsleden deelnames behandeld externe gebruikers 14

17 OFO en Selor 2.0 OFO en Selor breiden hun aanwezigheid op de sociale media uit, je kan er niet naast kijken! Het OFO zet in 2012 een strategie voor sociale media op poten. De aanwezigheid op LinkedIn wordt aangevuld met Facebook en Twitter. De Facebookpagina wordt gelanceerd met een fotowedstrijd voor fotografiestudenten met als thema Samen groeien. De winnaar, Loïc Gobert, mag een betaalde foto-opdracht voor het OFO doen. Het OFO geeft op Facebook verder praktische info voor deelnemers, discussieert over opleiding en leren en beantwoordt vragen. Met de communicatie via sociale media streeft het OFO transparantie, openheid, klantgerichtheid en bereikbaarheid na. Het OFO volgt de pagina s dagelijks op, en bericht meermaals per week over allerlei OFO-activiteiten. Selor had al een Facebook- en LinkedIn-pagina en stuurt nu ook via Twitter interessante jobs en weetjes de wereld in en discussieert er met (potentiële) kandidaten. Er is ook een eigen Youtube kanaal met filmpjes die meer vertellen over hoe Selor werkt, over een bepaalde job of organisatie. De procedure voor selecties verloopt vanaf oktober ook volledig digitaal. Geen uitnodigingsbrieven of andere paperassen meer, kandidaten vinden al wat ze nodig hebben via hun Mijn Selor pagina op de website en kunnen daar ook de datum voor hun selectietest kiezen. OFO Selor Facebook vrienden volgers op Twitter Facebook vrienden volgers op Twitter wordt de OFO Facebook-pagina verder gepromoot door gerichte acties, bv. over de 50ste verjaardag van het OFO wordt de mobiele app van Selor gelanceerd, met jobs en nieuws voor sollicitanten werkt Selor verder aan zijn sociale media strategie 15

18 KM-steunwieltjes Met zijn projecten kennismanagement (KM) wil de FOD P&O de organisaties autonomer maken, dankzij een overdracht van methodologische expertise. Na afloop van het project kan de organisatie de geleerde methode zelfstandig en naar eigen goeddunken toepassen. In 2012 maken de FOD Financiën en de FOD Werkgelegenheid er gebruik van. KM in federale Project Financiën klantbegeleidingen De FOD Financiën test de methode KM voor teams in zijn P&O-dienst. Die methode bestaat erin een diagnose te stellen van de KM-praktijken in een functioneel team. Het team wordt begeleid door iemand die vertrouwd is met de methode, zo kan de projectleider met de hulp van de expert van de FOD P&O de methode onder de knie krijgen. En het project wordt uitgebreid! De FOD beslist om de methode ook in de buitendiensten toe te passen. Het overdragen en veilig stellen van kritieke kennis bij de FOD Werkgelegenheid is een ander project waarbij op dezelfde manier te werk wordt gegaan. Hier leert niet alleen de projectleider de specifieke tools, ook een tiental medewerkers kennisoverdracht raken ermee vertrouwd. Het project loopt nog steeds en omvat vier DG s van de FOD Werkgelegenheid. Het is de bedoeling om het nadien uit te breiden tot alle diensten die er nood aan hebben. De ondersteuning en expertise van de medewerkers die gedurende het hele project worden opgeleid en begeleid, zijn daarbij onontbeerlijk. 16 Annelien Van Bellingen Attaché Personeelsontwikkeling en kennisbeheer FOD Financiën DG COMM-KM hielp me om voor mijn KM-projecten een realistische planning uit te werken en gaf mij de juiste tips en ondersteuning om onze KM-begeleiders op te leiden en ons netwerk levendig te houden. Samen vormden we echt een goede tandem. En nu kan ik alleen en zonder wieltjes verder fietsen! > Over de organisatie > Kennismanagement teams lichten hun KM door ervan ontwikkelden al een teamactieplan verschijnt een nieuwe KM-tool die klanten zal helpen bij de opstart en verdere ontwikkeling van een community of practice

19 Comm onder de scanner Een strategisch communicatieplan is een belangrijk instrument om de basis te leggen van een communicatiebeleid dat in overeenstemming is met het organisatiebeleid. De FOD P&O helpt organisaties een dergelijk plan op te stellen via advies op maat. Communicatie in federale klantbegeleidingen De meeste federale organisaties beschikken over een missie, visie, managementplan of strategisch plan, maar slechts weinige vertalen dit naar een strategisch communicatieplan. 22 interne klantbegeleidingen Op vraag van verschillende organisaties biedt de FOD P&O sinds 2011 gepersonaliseerd advies aan in de vorm van communicatie-audits. Bij deze audits analyseren medewerkers van het DG Interne Communicatie en Kennismanagement de communicatie van de organisatie, bv. door middel van enquêtes, focusgroepen of workshops, analyse van het persbeleid, intranet.... Het resultaat is een rapport met een evaluatie van de huidige toestand en een reeks strategische en operationele aanbevelingen die de organisatie kan omzetten naar een strategisch communicatieplan. In 2012 ontvangen de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Budget en Beheerscontrole en het DG Justitiehuizen van de FOD Justitie gepersonaliseerd advies voor hun strategisch communicatieplan. Dominique Ernould Woordvoerder/communicatiemedewerker FOD Binnenlandse Zaken De audit gaf ons, als communicatiedienst, meer slagkracht. Door te kwantificeren kan je het belang van bepaalde communicatie-acties beter funderen en kan je de hiërarchie overtuigen van het belang ervan. Omwille van budgettaire redenen focussen we ons in eerste instantie op de realisatie van enkele aanbevolen haalen betaalbare quick wins, zoals de ontwikkeling van een strategische visie voor externe communicatie, een databank met vragen en antwoorden aan de pers en de restyling van onze website. worden de DG Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp van de FOD Buitenlandse Zaken en de FOD Justitie begeleid bij het uitwerken van hun strategisch communicatieplan > Over de organisatie > Communicatie > COMM Collection 19 17

20 COMMnet-KMnet: meer en meer gelinked In 2012 verrijken de netwerken COMMnet en KMnet hun aanbod met onthaalsessies en komt de LinkedIngroep op kruissnelheid. De COMMnet- en KMnet-netwerken bieden communicatoren en kennisbeheerders de kans om actief te zijn in werkgroepen en deel te nemen aan bijeenkomsten en workshops rond thema s die verband houden met hun discipline. In 2012 komen onder andere Prezi, interactief intranet, serious games en de community manager aan bod. Er worden voor het eerst onthaalsessies georganiseerd voor nieuwe COMMnet-KMnet leden. Op die manier maken ze op een informele manier kennis met het netwerk, de activiteiten en de ondersteuning die de FOD P&O kan bieden. Sinds 2011 kunnen de leden ook discussiëren, ervaringen delen en vragen stellen via een LinkedIn-groep. En dat doen ze steeds vaker. Daar waar het DG COMM-KM in het begin vaak tussenkwam om de discussies op gang te trekken, nemen de leden intussen steeds vaker zelf het initiatief: ze vragen hun collega s welke fotografen, illustratoren, communicatiebureaus ze kunnen aanraden, welke ervaringen ze hebben met sociale media, interne blogs en wiki s, hoe ze de KM-tool voor teams gebruiken... Voor de leden betekent dit een aanzienlijke tijdswinst: ze kunnen snel veel collega s bereiken en een degelijke oplossing vinden voor hun vraagstuk. En vooral: ze hoeven niet zelf het warm water opnieuw uit te vinden. 18 > Over de organisatie > Communicatie > Over de federale communicatie > Netwerken > COMMnet > Over de organisatie > Kennismanagement > KMnet > Over de organisatie > Communicatie: Nieuwe publicaties in de COMM Collection (nr 13 en 24) > COMMnet-KMnet groep > Statistieken > COMMnet-KMnet 745 deelnemers aan 26 activiteiten over 10 thema s 89% 94% 430 vindt nuttig vindt interessant leden LinkedIngroep worden 4 nieuwe COMM Collections gepland wordt de beslissing van de Ministerraad van 21 december 2012 over het creëren van de federale zichtbaarheid uitgevoerd wordt het project voor een federale infolijn verdergezet

21 Train the Trainer op vraag Ook in 2012 organiseert het OFO een aantal opleidingen op vraag. Een ervan is de Train the Trainer opleiding voor de key professional users (KPU) van de FOD Justitie. Opleidingen op vraag zijn opleidingen uit het standaardaanbod die georganiseerd worden voor één organisatie. De opleiding gaat bij voorkeur door in de organisatie zelf en de inhoud en de duurtijd van de opleiding worden lichtjes aangepast aan de behoeften van de organisatie. Zo kunnen oefeningen of rollenspelen worden gekozen die aansluiten bij de specifieke werkcontext van de deelnemers. De opleiding voor de KPU vertrekt vanuit de standaardopleiding Train the trainer van het OFO en wordt aangepast aan de specifieke organisatie- en informaticacontext van de FOD Justitie. wordt het opleidingstraject verdergezet Eva De Koninck Attaché competentie- en kennismanagement FOD Justitie Voor de FOD Justitie werd een Train The Trainer (T.T.T.) op maat van de key professional users gemaakt, die in het kader van de migratie naar Windows 7 en MS Office 2010 opleiding geven aan de eindgebruikers. De KPU moeten in zeer korte tijd (4 uren) de eindgebruikers vertrouwd maken met Windows 7 en MS Office 2010 tijdens de introductiedag. Dankzij de T.T.T. op maat was er een goede mix tussen de noodzakelijke theorie (pedagogische methoden) en praktijk. De KPU hebben tijdens de opleiding het op voorhand uitgewerkte lesmateriaal leren kennen, gebruiken en toepassen aan de hand van praktijkoefeningen. Dankzij deze oefeningen (zelf een les geven aan de medecursisten) konden ze zich voorbereiden op hun rol als interne trainer en kregen ze heel nuttige feedback van de lesgever en de medecursisten. De KPU ervaren de opleiding T.T.T. als heel positief. Zij bevestigen mij dat deze opleiding een grote meerwaarde was voor de opleidingen die zij nadien zelf moeten geven omdat ze konden leren van de andere KPU en omdat ze nuttige tips & trics gekregen hebben van de lesgever. De opleidingen worden bovendien op een interactieve en boeiende manier gegeven. 80% 98 deelnemers tevredenheid 19

22 Speed meetings voor opleiders 2012 is een intens voorbereidingsjaar voor het FIRION-team, een gemengde groep van twaalf ervaren opleiders en enthousiaste collega s van zowel binnen als buiten het OFO. Het team stelt een uitgebreide database van opleiders samen en ontwikkelt workshops voor de eerste FIRION dag. Het FIRION-netwerk werd in 2011 opgericht. Het verenigt de federale personeelsleden die, occasioneel of regelmatig, de rol van interne opleider opnemen. een beetje creativiteit in mijn opleidingen verwerkt. Ik dacht vroeger dat het niet mogelijk was om in een les rond Kinderbijslag speelse didactische elementen te verwerken. Nu weet ik dat een quiz of een andere spelvorm perfect kan passen in elke opleiding. Ook een opleider stopt dus nooit met leren! vindt de eerste FIRION-dag plaats in februari. Het is een groot succes met 211 inschrijvingen. In juni wordt daarom een extra FIRION-dag georganiseerd. De leden van het netwerk kunnen deelnemen aan workshops. Daarin komen een aantal thema s aan bod die nauw aansluiten bij hun opdrachten als interne opleider. In 2012 wordt de FIRION-dag van 2013, waarin groepsdynamica centraal staat, grondig voorbereid. In gemengde duo s en trio s worden acht workshops uitgewerkt van een half uur (zap-sessies), bv. Party-si-passie, Nice to meet you, Trainer in Space, Flip Art... Het accent ligt vooral op de ervaringsuitwisseling tussen opleiders. Verder is er geen cursusmateriaal op papier, zijn de workshops tweetalig, is iedere workshop gericht op een maximale interactie en uitwisseling en is er een grote variatie in de leermethodes. 20 Ouafaa Odda Administratief Deskundige Interne Opleider Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Mijn deelname aan het project FIRION laat me toe om opleidingen op een objectievere manier te bekijken en naar de essentie terug te keren. Samen met de opleiders van het OFO en andere federale organisaties herbekijken we zowel de manier van lesgeven, de gebruikte pedagogie als de lesomgeving. Een rijke ervaring die een effect heeft op m n eigen opleidingen: ik herwerkte de didactische middelen die ik gebruik (PowerPointpresentaties, bordschema s...), heb mijn taal en formuleringen onder de loep genomen en federale opleiders in de FIRIONdatabase (voltijdse én occasionele opleiders) opleiders in het FIRION-team

23 Welzijn in the picture De FOD P&O werkt in 2012 hard om het thema welzijn onder de aandacht te brengen door de oprichting van een nieuw netwerk, PreviUs.be, en de organisatie van informatie- en sensibiliseringsactiviteiten. In het najaar wordt het netwerk PreviUs.be opgericht voor en door federale preventieadviseurs en vertrouwenspersonen met ondersteuning van het DG OPO van de FOD P&O. PreviUs.be wil een ontmoetingsforum zijn waar informatie, documenten en ervaringen kunnen worden uitgewisseld en bewust gewerkt wordt aan een betere preventie en bescherming op het werk. Het nieuwe netwerk organiseert in 2012 al twee activiteiten: een workshop Discriminatie of pesterijen op het werk: maak jij het onderscheid? een workshop Anders werken en valkuilen van nieuwe werkmethodes. Naast de PreviUs.be-activiteiten komt het thema welzijn ook nog op andere manieren aan bod, via: een ideeënmarkt met workshops rond stresspreventie een studiedag rond stresspreventie, georganiseerd in samenwerking met de FOD Werkgelegenheid en Empreva een sensibiliseringsdag voor het topmanagement, georganiseerd met Empreva, met als thema De burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheden: managers, vermijd het vakje Ga direct naar de gevangenis. Charlotte Gozin Stafmedewerker HRM Dienst Welzijn Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening De formele en informele contacten tijdens de netwerkactiviteiten Personeel en welzijn geven ons de kans om goede praktijken uit te wisselen en kennis te delen. Zo zijn we bezig met het invoeren van telewerk in onze organisatie en dus zijn we bij de FOD P&O komen luisteren naar hun ervaringen. Op onze beurt hebben we op een studiedag onze kennis rond agressiebeheersing gedeeld met collega-welzijnsexperten. zijn verschillende activiteiten gepland voor de netwerken welzijn over bv. anders werken, pesterijen op het werk, luchtkwaliteit in de lokalen, werken na 65 jaar, welzijn en duurzame ontwikkeling, zelfmoord op het werk > Welzijn > Psychosociaal risico > Stress > Publicaties: PreviUs.be jaarprogramma deelnemers Enkele tevredenheidscijfers: 4 PreviUs.be workshops rond discriminatie en pesterijen op het werk: 79% Ideeënmarkt stresspreventie: 86,7% Studiedag stresspreventie: 73% 21

10 JAAR FOD P&O 2001-2011

10 JAAR FOD P&O 2001-2011 10 JAAR FOD P&O 2001-2011 10 jaar FOD P&O 2001-2011 1 2 3 4 5 6 7 8 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar Gewoon de mening

Nadere informatie

waar het goed werken is ... Jaarverslag Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie

waar het goed werken is ... Jaarverslag Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie ... waar het goed werken is 2005 Jaarverslag Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie ... waar het goed werken is 2005 Jaarverslag Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie Blikvangers

Nadere informatie

Opdracht 4. Organisatievermogen

Opdracht 4. Organisatievermogen Opdracht 4 Organisatievermogen De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD inspanningen

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 1 Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 2013 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Algemene inleiding 13 Factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 20 Criterium 2: Strategie

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 EENDRACHT MAAKT MACHT Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding 7 2. De totstandkoming van het strategisch plan 2012-2017 9 3. Het organigram van de FOD Financiën 15 4. Het strategisch

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 1 5 GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 10 OPERATIONALISERING VOOR 2014 EN 2015 15 RAF MERTENS ALGEMEEN DIRECTEUR CHRISTIAN LÉONARD DIRECTEUR GENERAL ADJOINT KRISTEL

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Welke rol speelt het fagg in de strijd tegen Ebola? P. 12

Welke rol speelt het fagg in de strijd tegen Ebola? P. 12 Jaarverslag 2 014 " Namaak- en illegale geneesmiddelen duiken nog niet op in het Belgische legale circuit. Het fagg spant zich in om dat zo te houden." P. 11 Welke rol speelt het fagg in de strijd tegen

Nadere informatie

ronde van de HvW 2013

ronde van de HvW 2013 2013 J A A R V E R S L A G 2013 OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ronde van de HvW 2013 01 voorwoord......5 2 02 reclamekaravaan......9 P&O ontwikkelcirkels... SELOR aantal aanwervingen 2013...

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT 2010

ACTIVITEITENRAPPORT 2010 ACTIVITEITENRAPPORT 2010 Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken Dit activiteitenrapport is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking,

Nadere informatie

34 _epm _bi _postafhaling _pay@finpost _ebm of budgetbeheer _archiveringsnormen

34 _epm _bi _postafhaling _pay@finpost _ebm of budgetbeheer _archiveringsnormen Jaarverslag 2011 Harmonieus samenspel en vooruitgang Jaarverslag 2011 Harmonieus samenspel en vooruitgang 04 Voorwoord _Voor u ligt het jaarverslag 2011! 06 this is the story of julie 08 onze klanten 12

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

BELGISCH ONTWIKKELINGSAGENTSCHAP

BELGISCH ONTWIKKELINGSAGENTSCHAP BELGISCH ONTWIKKELINGSAGENTSCHAP Jaarverslag 2013 KERNCIJFERS 2013 OMZET 300 300 In miljoenen euro s 250 200 250 200 237 255 253 229 235 150 150 100 100 50 50 0 0 2009 2010 2011 2012 2013 OMZET VOLGENS

Nadere informatie

CAF Externe Feedback Procedure EEN KANS VOOR CAF-GEBRUIKERS: VAN ZELFEVALUATIE TOT EXTERNE FEEDBACK

CAF Externe Feedback Procedure EEN KANS VOOR CAF-GEBRUIKERS: VAN ZELFEVALUATIE TOT EXTERNE FEEDBACK CAF Externe Feedback Procedure EEN KANS VOOR CAF-GEBRUIKERS: VAN ZELFEVALUATIE TOT EXTERNE FEEDBACK 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 Samenvatting... 10 DEEL 1.... 14 HET COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK... 14

Nadere informatie

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21 Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr 21 COMM Collection is een reeks praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren. Ze

Nadere informatie

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert Januari 2011 1 2 To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert 3 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN DE AFKORTINGEN... 7 VOORWOORD...

Nadere informatie

Managementplan 2013-2015

Managementplan 2013-2015 Managementplan 2013-2015 Beter samen leven ~ 1 ~ Inhoudstafel I. Voorwoord... 3 II. Kader... 5 1. Participatief management...5 2. Co-design...6 3. Consolideren...6 III. Aanpak... 7 1. Omgevingsanalyse...7

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Jaarverslag 2010 2 Inleiding Jean-Marc Vandenbergh Administrateur-generaal 3 De afgelopen jaren bouwde de HVW hard verder om een instelling te worden waar iedereen

Nadere informatie

Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 17

Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 17 Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr 17 COMM Collection is een reeks praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren.

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Om de preselectie te doorlopen en uw kandidatuur te stellen voor één van onze prijzen, dient u volgende stappen te doorlopen: 1. In een eerste deel wordt

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. .be

JAARVERSLAG 2013. .be JAARVERSLAG 2013.be INHOUD Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel. 02 239 12

Nadere informatie

Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009

Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009 Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009 Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens,

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2013

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2013 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie