Krachten bundelen Jaarverslag 2012 FOD P&O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Krachten bundelen Jaarverslag 2012 FOD P&O"

Transcriptie

1 Krachten bundelen Jaarverslag 2012 FOD P&O

2

3

4

5 Halfleeg en halfvol 2012 was geen grand cru jaar voor P&O. Het is zoals met een glas: het is halfvol of halfleeg. In dit jaarverslag hebben we het over wat er in het glas zit. Niet over wat erin had kunnen of moeten zitten. Ze zeggen dat ik dat niet moet schrijven, dat het geen goede marketing is, niet trendy. Het laat me koud. Ik hou van feiten, van de werkelijkheid, van concrete vooruitgang. Ik heb een hekel aan gissingen, aan loze mededelingen, aan show. Eerste - reusachtige - sprong vooruit: de aanzienlijke vorderingen in de beheersing van de evolutie van het aantal ambtenaren, van de loonmassa en vooral van de prognoses op dat vlak. Tot op het voltijds equivalent, tot op de euro nauwkeurig. In tijden waarin slogans daaromtrent ons om de oren vliegen, is het een belangrijke strategische tool. Ten dienste van de politieke besluitvorming, zodat die gebaseerd is op reële cijfers en niet op ideologische praatjes. Een expertise die alle ministers erkennen, en waarop een beroep wordt gedaan. Vierde as: de technologische innovatie. Bijvoorbeeld in e-procurement, iets heel anders dan onze corebusiness human resources. Het heeft een centrale plaats in de overheidsopdrachten veroverd, ten dienste van ALLE Belgische overheden, erkend en efficiënt. Zo zie je maar dat de oude federale overheid niet dood is... Vijfde pijler: het duurzame. Geen dun groen laagje om mee te pronken, maar een echte overtuiging die zich uit in afstandsleren, communicatie, telewerk, Fedweb, aankoopbeleid, FED+, certificatie... Die enkele paradepaardjes, dat is heel onrechtvaardig. Doe iets aan mijn partijdigheid: kies in dit jaarverslag je eigen paradepaardje. En bries gerust als we niet aan je verwachtingen voldoen. Jacky Leroy Voorzitter van het directiecomité Tweede - essentiële - sprong vooruit: de focus op de klanten, of gebruikers als je dat liever hoort. Zowel op de interne als op de externe klanten. Met de ontwikkeling van benchmarking, standaardprocedures, netwerken, uitwisselingen. Derde hefboom: de obsessie van de competentieontwikkeling, het vertrouwen in het vermogen om beter te doen. Opleidingen, loopbaanbegeleiding, ontwikkelcirkels, tijd die we investeren in ons grootste kapitaal: het menselijk kapitaal. 3

6 Beleid... 6 Meer dan cijfers... 7 HR-kompas... 9 Optifed: meer met minder, samen, anders Klanten Samen evolueren, ten dienste van de klant! ITMA, steeds meer OFO en Selor KM-steunwieltjes Comm onder de scanner COMMnet-KMnet: meer en meer gelinked Train the Trainer op vraag Speed meetings voor opleiders Welzijn in the picture Personeelsplannen: all-in SEPP: van tool tot proces Het abc van overheidsopdrachten Met LEAN blijven we op koers! Eerste CAF-labels Special forces rukken uit Federale personeelsleden Integratietraject op kruissnelheid Loopbaanbegeleiding: eerste stappen Loopbaan op de voet gevolgd Français pour débutants Gecertificeerde opleidingen onder de loep Crescendo groeit Toptaal Chefopleiding In Vivo FOD P&O jaarverslag 2012

7 FOD P&O P&O geeft je vleugels Eerste Hulp Bij Overheidsopdrachten Loopbaan in een oogopslag Intern actieve communicatie Samen drukken Minder servers, betere service Duurzame krachten Standaardopleidingen op het elektronische pad Groene producten aan rode prijzen Spierbundels voor Oxfam Weg met winteraardbeien EMAS approved Buiten de federale grenzen OFO internationaal e-procurement: wind in de zeilen De FOD P&O aan het stuur van een Europees engagement Colofon

8 Hoofdstuk 1 BELEID

9 Meer dan cijfers In 2012 zet de regering haar besparingsbeleid op het vlak van personeelskredieten voort. Voor de personeelsenveloppes van de FOD s en POD s bedraagt de besparing 51,5 miljoen. Dat brengt het totaal van de enveloppes op 2,7 miljard. Binnen deze moeilijke budgettaire context moeten de personeelsplannen 2012 worden vastgelegd. De diensten moeten, terwijl de budgettaire middelen dalen, toch de continuïteit van hun dienstverlening op punt houden. 32% werkt deeltijds telewerkers (+54% tov 2011) Verdeling volgens statuut (31/12/2012) Het resultaat is dat het federale personeelsbestand verder afneemt in Verdeling volgens taalrol (31/12/2012) nl Aantal federale personeelsleden fr Bron: 7

10 Verdeling volgens niveau Verdeling volgens leeftijd (31/12/2012) Caroline Hittelet WOW-ambtenaar OFO Bron: 8 Elke dag opnieuw probeer ik aan te tonen dat het cliché van de stoffige ambtenaar niet klopt. Integendeel! Dynamisme, efficiëntie, vertrouwen en integriteit zijn centrale waarden. Met flexibele werktijden en telewerk biedt de organisatie ons bovendien een grote autonomie in ons dagelijks werk en geeft ze blijk van vertrouwen en erkenning. Dat is voor mij een bron van ontwikkeling. Last but not least toont mijn verkiezing tot WOW-ambtenaar de kracht van netwerken aan. Zowel de reële als de virtuele netwerken openen deuren voor veelzijdige uitwisselingen en voortdurend bijleren, vandaar mijn keuze om er volledig voor te gaan. Via toespraken, getuigenissen en workshops promoot ik die waarden en concepten.

11 HR-kompas Met de federale monitoring beschikt de regering over betrouwbare kerncijfers van het personeel (aantal betaalde voltijdse equivalenten (betaalde VTE s) en kosten) van de federale overheid. Dit instrument is een echt kompas voor de regering om haar HR-beleid te analyseren en uit te voeren. In 2012 kent het project, dat in 2010 door de FOD P&O en de FOD Budget en Begrotingscontrole (B&B) werd opgestart, de volgende ontwikkelingen: overgang van semestriële naar maandelijkse rapportering naast het statuut en het niveau wordt ook het geslacht opgenomen vanaf september 2012 is niet langer de FOD B&B maar de FOD P&O belast met de inzameling en publicatie van de gegevens operationalisering van een maandelijks proces voor de controle en integratie van de personeelskosten geregistreerd door de federal accountant, in samenwerking met de CDVU en de FOD B&B implementatie, samen met de diensten, van een proces voor de analyse van de conformiteit en validiteit van de gegevens, om maandelijks betrouwbare gegevens te kunnen publiceren. Voor een succesvolle overgang naar een maandelijkse federale monitoring wordt een strategie uitgewerkt voor de integratie in drie stappen. Na de uitvoering van de eerste stap, namelijk het groeperen van de door de CDVU betaalde entiteiten, kunnen in 2012 drie verslagen worden gepubliceerd. Begrepen in de monitoring (gevalideerde gegevens): ,3 > Over de organisatie > Ontwikkeling en ondersteuning > Strategie > Personeelsplanning > Regelgeving > Omzendbrief nr. 602quater van 20 juli betaalde VTE s entiteiten staat de uitbreiding van de maandelijkse rapportering tot de entiteiten van Defensie en de Federale Politie op het programma. Voor die uitbreiding is een omvangrijk proces van kwaliteitsanalyse van de gegevens noodzakelijk, om gevalideerde info te kunnen publiceren. Meteen daarna volgt de derde stap waarmee de laatste entiteiten, waaronder de OISZ s, worden geïntegreerd. Laurent Taildeman Adviseur Beleidscel Begroting Kabinet van de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging Voor de opvolging van de personeelsplannen heb ik regelmatig contact met de FOD P&O. Ik kan rekenen op een dynamisch, proactief en beschikbaar team, en vooral op hun ervaring. Ze luisteren naar de andere diensten en staan klaar om SEPP-diensten te ontwikkelen die aan hun verwachtingen beantwoorden. 9

12 Optifed: meer met minder, samen, anders Een overheid die minder kost en beter werkt. Dat is wat Optifed wil bereiken door overheidsdiensten beter te laten samenwerken en van elkaar te laten leren. Na nog geen jaar liggen de eerste resultaten op tafel, samen met nog een berg ambities. De cel Optifed start zijn werkzaamheden op 1 juni. Hij bestaat uit deskundigen van federale organisaties, waaronder de FOD P&O. Optifed is een tijdelijk project, dat streeft naar een slank beheer van de middelen met minder kosten en meer kwaliteit tot gevolg. Maar het is de bedoeling de initiatieven zo op te zetten dat ze ook in de toekomst hun vruchten afwerpen. Concreet wil Optifed de goede efficiëntiepraktijken bij de federale overheid in kaart brengen om ze vervolgens via projecten in zoveel mogelijk organisaties te implementeren. De Ministerraad keurt acht programma s van Optifed goed: costing-out: de prijsverschillen in de bestaande leveringscontracten verminderen om tot de beste prijszetting te komen procurement governance: schaalvoordelen verwezenlijken operationele uitmuntendheid: de operationele processen rationaliseren transversale ICT-projecten menselijk kapitaal: de personeelsgerelateerde uitgaven optimaliseren herziening van systeemprocessen: de dienstenmodellen en de besluitvormingsprocessen grondig herbekijken het nieuwe werken hefbomen ontwikkelen die de optimaliseringsprocessen op een structurele manier ondersteunen. 24 > Over de organisatie > Ontwikkeling en ondersteuning > Kwaliteit > Optifed > Mijn overheid & ik > Teamwerk > Optifed laat overheidsdiensten van elkaar leren 8 projecten programma s ligt het accent op de uitvoering van de goedgekeurde projecten gaat de LEAN Academy van start i.s.m. het OFO en het DG Organisatie- en Personeelsontwikkeling (DG OPO) 10

13 Benoît Collin Adjunct-administrateur-generaal Riziv Sinds september 2012 ben ik SPOC Optifed Costing Out voor alle OISZ s en probeer ik als tussenpersoon de OISZ-gegevens waar de groep Optifed om vraagt te bezorgen, en omgekeerd, na de analyses door de groep Optifed, hun feedback over de gegevens en hun aanbevelingen en adviezen door te geven, om ze in de OISZ s te implementeren. Het is te vroeg om een cijferbalans van de operatie Optifed op te maken, maar ik heb al wel de kwaliteit van de analyses (en de menselijke investering...), de relevantie van de aanbevelingen en het realisme over de beperkingen bij hun mogelijke uitvoering kunnen vaststellen! De beweging is gelanceerd en ze moet worden voortgezet: wat we kunnen winnen bij de normale werking kan ongetwijfeld de directe impact van de besparingen op onze human resources beperken. Meer dan ooit moeten we ons baseren op de koopkracht die de federale overheid in haar geheel vertegenwoordigt, in plaats van ieder apart, met een definitie van de kwaliteitsgraad en de verwachte dienstverlening, die beter op elkaar zijn afgestemd. Optifed toont ons dat het kan! Wij denken dat het moet, ook al moeten we daarvoor onze consumptiepatronen en soms (vaak) onze processen veranderen! 11

14 Hoofdstuk 2 KLANTEN

15 Samen evolueren, ten dienste van de klant! Deze titel kreeg het rapport Klachtenmanagement: indicatoren 2012 mee. Een logische keuze, want bijna alle federale organisaties hebben inmiddels een eerstelijnsklachtenmanagement ingevoerd. Ook op het vlak van klantenbevragingen en het klantencharter stevenen de federale organisaties vooruit. Voor het klachtenmanagement blijken de samenwerking tussen de verschillende organisaties in het Federaal Netwerk Klachtenmanagement, het partnership met de Federale Ombudsman en het uitgewerkte ondersteuningsaanbod van de FOD P&O belangrijke succesfactoren te zijn staat ook in het teken van klantenbevragingen. De FOD s Financiën, Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid maken gretig gebruik van het aanbod van het DG Organisatie- en Personeelsontwikkeling (OPO). Diverse klantengroepen worden bevraagd en de resultaten worden omgezet in concrete verbeteracties. Verder starten de FOD Financiën en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten met strategische zelfevaluaties, met betrekking tot hun klantbenadering. De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen gaan elk van start met een pilootproject om hun klantencharter op te stellen. Na de evaluatie van deze projecten zal de methodologie worden veralgemeend. De methode heeft aandacht voor zowel de behoeften van de organisatie als die van haar klanten. Tot slot slaan de FOD Kanselarij en DG OPO de handen in elkaar en geven het startschot om een online product- en dienstencatalogus voor burgers op poten te zetten. Hoofdstuk 2 > Met LEAN blijven we op koers > aanbod klantgerichtheid >klachtenmanagement > Publicaties > Verslag klachtenmanagement > Statistieken > Klachten FOD P&O start een promotiecampagne rond klachtenmanagement voor het grote publiek wordt klachtenmanagement veralgemeend tegen 1 juli ste klachtencoördinatoren klachten of vragen voor informatie begeleiding klantenbevragingen Kurt Van Raemdonck Directeur Stafdienst P&O FOD Financiën 2012 was een zeer intens jaar op vlak van samenwerking tussen de FOD Financiën en DG OPO. Zo werd onze klantenstrategie geconcretiseerd via zelfevaluatieoefeningen, klantenbevragingen voor verschillende algemene administraties en de implementatie van klachtenmanagement. Daarnaast hielden we ook interne bevragingen, zoals een belevingsmeting binnen het NOGA-gebouw en de personeelstevredenheidsmeting met 50% respons op meer dan , wat zonder meer een succes is. Tot slot stapten we als FOD Financiën ook mee in Crescendo voor de implementatie van de Ontwikkelcirkels. We kijken alvast uit naar de verdere samenwerking in 2013 met onder andere het invoeren van het klantencharter, de klanttevredenheidsenquête van de stafdienst P&O en de bevraging bij het middle management naar aanleiding van ons strategisch seminarie Horizon

16 ITMA, steeds meer In 2012 introduceert het OFO ITMA As A Service (IAAS). Het nieuwe product stelt klantorganisaties in staat om hun interne opleidingen te beheren met behulp van de ITMA-tool. De FOD Werkgelegenheid is de eerste organisatie die IAAS gebruikt. De ITMA-tool bestaat al sinds 2005 en wordt door het OFO gebruikt voor het beheer van de opleidingen (deelnames behandelen, leszalen reserveren, uitnodigingen versturen...). De opleidingsverantwoordelijken en de SPOC s bij de klantorganisaties maken zelf ook gebruik van het webportaal. Ze kunnen decentraal, op een gebruiksvriendelijke manier, de deelnames aan OFO-opleidingen invoeren en opvolgen. Nieuw bij IAAS is dat ze dat nu ook voor hun interne opleidingen kunnen doen. wordt ITMA As A Service uitgerold in andere organisaties (FOD Buitenlandse Zaken...) wordt verder gewerkt aan een portaal dat deelnemers toelaat om hun opleidingen online aan te vragen Rudi Castelyns Attaché Personeelsontwikkeling FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Nu kunnen wij als directie van de Personeelsontwikkeling zelf interne opleidingen in de database invoeren en beheren. Op deze manier kan de organisatie van de opleidingen veel efficiënter gebeuren. In de database kan men zien of cursisten al dan niet aanwezig waren op een opleiding, waar de opleidingen georganiseerd worden,... Het systeem geeft ook aan of iemand reeds voor een andere opleiding bij het OFO geboekt staat op een dag dat hij uitgenodigd zou worden. Bovendien worden personeelsleden vanaf nu uitgenodigd voor een opleiding via een standaardformulier dat per mail wordt verstuurd. Dit nieuwe elektronische systeem biedt heel wat voordelen voor de organisatie van opleidingen. Alle praktische werkgegevens van de personeelsleden zijn beschikbaar, zoals de afwezigheden op bepaalde dagen. Bovendien kunnen uit al deze gegevens statistieken worden getrokken. Het is dus mogelijk om een globaal overzicht weer te geven van het aantal gevolgde opleidingen van de personeelsleden deelnames behandeld externe gebruikers 14

17 OFO en Selor 2.0 OFO en Selor breiden hun aanwezigheid op de sociale media uit, je kan er niet naast kijken! Het OFO zet in 2012 een strategie voor sociale media op poten. De aanwezigheid op LinkedIn wordt aangevuld met Facebook en Twitter. De Facebookpagina wordt gelanceerd met een fotowedstrijd voor fotografiestudenten met als thema Samen groeien. De winnaar, Loïc Gobert, mag een betaalde foto-opdracht voor het OFO doen. Het OFO geeft op Facebook verder praktische info voor deelnemers, discussieert over opleiding en leren en beantwoordt vragen. Met de communicatie via sociale media streeft het OFO transparantie, openheid, klantgerichtheid en bereikbaarheid na. Het OFO volgt de pagina s dagelijks op, en bericht meermaals per week over allerlei OFO-activiteiten. Selor had al een Facebook- en LinkedIn-pagina en stuurt nu ook via Twitter interessante jobs en weetjes de wereld in en discussieert er met (potentiële) kandidaten. Er is ook een eigen Youtube kanaal met filmpjes die meer vertellen over hoe Selor werkt, over een bepaalde job of organisatie. De procedure voor selecties verloopt vanaf oktober ook volledig digitaal. Geen uitnodigingsbrieven of andere paperassen meer, kandidaten vinden al wat ze nodig hebben via hun Mijn Selor pagina op de website en kunnen daar ook de datum voor hun selectietest kiezen. OFO Selor Facebook vrienden volgers op Twitter Facebook vrienden volgers op Twitter wordt de OFO Facebook-pagina verder gepromoot door gerichte acties, bv. over de 50ste verjaardag van het OFO wordt de mobiele app van Selor gelanceerd, met jobs en nieuws voor sollicitanten werkt Selor verder aan zijn sociale media strategie 15

18 KM-steunwieltjes Met zijn projecten kennismanagement (KM) wil de FOD P&O de organisaties autonomer maken, dankzij een overdracht van methodologische expertise. Na afloop van het project kan de organisatie de geleerde methode zelfstandig en naar eigen goeddunken toepassen. In 2012 maken de FOD Financiën en de FOD Werkgelegenheid er gebruik van. KM in federale Project Financiën klantbegeleidingen De FOD Financiën test de methode KM voor teams in zijn P&O-dienst. Die methode bestaat erin een diagnose te stellen van de KM-praktijken in een functioneel team. Het team wordt begeleid door iemand die vertrouwd is met de methode, zo kan de projectleider met de hulp van de expert van de FOD P&O de methode onder de knie krijgen. En het project wordt uitgebreid! De FOD beslist om de methode ook in de buitendiensten toe te passen. Het overdragen en veilig stellen van kritieke kennis bij de FOD Werkgelegenheid is een ander project waarbij op dezelfde manier te werk wordt gegaan. Hier leert niet alleen de projectleider de specifieke tools, ook een tiental medewerkers kennisoverdracht raken ermee vertrouwd. Het project loopt nog steeds en omvat vier DG s van de FOD Werkgelegenheid. Het is de bedoeling om het nadien uit te breiden tot alle diensten die er nood aan hebben. De ondersteuning en expertise van de medewerkers die gedurende het hele project worden opgeleid en begeleid, zijn daarbij onontbeerlijk. 16 Annelien Van Bellingen Attaché Personeelsontwikkeling en kennisbeheer FOD Financiën DG COMM-KM hielp me om voor mijn KM-projecten een realistische planning uit te werken en gaf mij de juiste tips en ondersteuning om onze KM-begeleiders op te leiden en ons netwerk levendig te houden. Samen vormden we echt een goede tandem. En nu kan ik alleen en zonder wieltjes verder fietsen! > Over de organisatie > Kennismanagement teams lichten hun KM door ervan ontwikkelden al een teamactieplan verschijnt een nieuwe KM-tool die klanten zal helpen bij de opstart en verdere ontwikkeling van een community of practice

19 Comm onder de scanner Een strategisch communicatieplan is een belangrijk instrument om de basis te leggen van een communicatiebeleid dat in overeenstemming is met het organisatiebeleid. De FOD P&O helpt organisaties een dergelijk plan op te stellen via advies op maat. Communicatie in federale klantbegeleidingen De meeste federale organisaties beschikken over een missie, visie, managementplan of strategisch plan, maar slechts weinige vertalen dit naar een strategisch communicatieplan. 22 interne klantbegeleidingen Op vraag van verschillende organisaties biedt de FOD P&O sinds 2011 gepersonaliseerd advies aan in de vorm van communicatie-audits. Bij deze audits analyseren medewerkers van het DG Interne Communicatie en Kennismanagement de communicatie van de organisatie, bv. door middel van enquêtes, focusgroepen of workshops, analyse van het persbeleid, intranet.... Het resultaat is een rapport met een evaluatie van de huidige toestand en een reeks strategische en operationele aanbevelingen die de organisatie kan omzetten naar een strategisch communicatieplan. In 2012 ontvangen de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Budget en Beheerscontrole en het DG Justitiehuizen van de FOD Justitie gepersonaliseerd advies voor hun strategisch communicatieplan. Dominique Ernould Woordvoerder/communicatiemedewerker FOD Binnenlandse Zaken De audit gaf ons, als communicatiedienst, meer slagkracht. Door te kwantificeren kan je het belang van bepaalde communicatie-acties beter funderen en kan je de hiërarchie overtuigen van het belang ervan. Omwille van budgettaire redenen focussen we ons in eerste instantie op de realisatie van enkele aanbevolen haalen betaalbare quick wins, zoals de ontwikkeling van een strategische visie voor externe communicatie, een databank met vragen en antwoorden aan de pers en de restyling van onze website. worden de DG Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp van de FOD Buitenlandse Zaken en de FOD Justitie begeleid bij het uitwerken van hun strategisch communicatieplan > Over de organisatie > Communicatie > COMM Collection 19 17

20 COMMnet-KMnet: meer en meer gelinked In 2012 verrijken de netwerken COMMnet en KMnet hun aanbod met onthaalsessies en komt de LinkedIngroep op kruissnelheid. De COMMnet- en KMnet-netwerken bieden communicatoren en kennisbeheerders de kans om actief te zijn in werkgroepen en deel te nemen aan bijeenkomsten en workshops rond thema s die verband houden met hun discipline. In 2012 komen onder andere Prezi, interactief intranet, serious games en de community manager aan bod. Er worden voor het eerst onthaalsessies georganiseerd voor nieuwe COMMnet-KMnet leden. Op die manier maken ze op een informele manier kennis met het netwerk, de activiteiten en de ondersteuning die de FOD P&O kan bieden. Sinds 2011 kunnen de leden ook discussiëren, ervaringen delen en vragen stellen via een LinkedIn-groep. En dat doen ze steeds vaker. Daar waar het DG COMM-KM in het begin vaak tussenkwam om de discussies op gang te trekken, nemen de leden intussen steeds vaker zelf het initiatief: ze vragen hun collega s welke fotografen, illustratoren, communicatiebureaus ze kunnen aanraden, welke ervaringen ze hebben met sociale media, interne blogs en wiki s, hoe ze de KM-tool voor teams gebruiken... Voor de leden betekent dit een aanzienlijke tijdswinst: ze kunnen snel veel collega s bereiken en een degelijke oplossing vinden voor hun vraagstuk. En vooral: ze hoeven niet zelf het warm water opnieuw uit te vinden. 18 > Over de organisatie > Communicatie > Over de federale communicatie > Netwerken > COMMnet > Over de organisatie > Kennismanagement > KMnet > Over de organisatie > Communicatie: Nieuwe publicaties in de COMM Collection (nr 13 en 24) > COMMnet-KMnet groep > Statistieken > COMMnet-KMnet 745 deelnemers aan 26 activiteiten over 10 thema s 89% 94% 430 vindt nuttig vindt interessant leden LinkedIngroep worden 4 nieuwe COMM Collections gepland wordt de beslissing van de Ministerraad van 21 december 2012 over het creëren van de federale zichtbaarheid uitgevoerd wordt het project voor een federale infolijn verdergezet

21 Train the Trainer op vraag Ook in 2012 organiseert het OFO een aantal opleidingen op vraag. Een ervan is de Train the Trainer opleiding voor de key professional users (KPU) van de FOD Justitie. Opleidingen op vraag zijn opleidingen uit het standaardaanbod die georganiseerd worden voor één organisatie. De opleiding gaat bij voorkeur door in de organisatie zelf en de inhoud en de duurtijd van de opleiding worden lichtjes aangepast aan de behoeften van de organisatie. Zo kunnen oefeningen of rollenspelen worden gekozen die aansluiten bij de specifieke werkcontext van de deelnemers. De opleiding voor de KPU vertrekt vanuit de standaardopleiding Train the trainer van het OFO en wordt aangepast aan de specifieke organisatie- en informaticacontext van de FOD Justitie. wordt het opleidingstraject verdergezet Eva De Koninck Attaché competentie- en kennismanagement FOD Justitie Voor de FOD Justitie werd een Train The Trainer (T.T.T.) op maat van de key professional users gemaakt, die in het kader van de migratie naar Windows 7 en MS Office 2010 opleiding geven aan de eindgebruikers. De KPU moeten in zeer korte tijd (4 uren) de eindgebruikers vertrouwd maken met Windows 7 en MS Office 2010 tijdens de introductiedag. Dankzij de T.T.T. op maat was er een goede mix tussen de noodzakelijke theorie (pedagogische methoden) en praktijk. De KPU hebben tijdens de opleiding het op voorhand uitgewerkte lesmateriaal leren kennen, gebruiken en toepassen aan de hand van praktijkoefeningen. Dankzij deze oefeningen (zelf een les geven aan de medecursisten) konden ze zich voorbereiden op hun rol als interne trainer en kregen ze heel nuttige feedback van de lesgever en de medecursisten. De KPU ervaren de opleiding T.T.T. als heel positief. Zij bevestigen mij dat deze opleiding een grote meerwaarde was voor de opleidingen die zij nadien zelf moeten geven omdat ze konden leren van de andere KPU en omdat ze nuttige tips & trics gekregen hebben van de lesgever. De opleidingen worden bovendien op een interactieve en boeiende manier gegeven. 80% 98 deelnemers tevredenheid 19

22 Speed meetings voor opleiders 2012 is een intens voorbereidingsjaar voor het FIRION-team, een gemengde groep van twaalf ervaren opleiders en enthousiaste collega s van zowel binnen als buiten het OFO. Het team stelt een uitgebreide database van opleiders samen en ontwikkelt workshops voor de eerste FIRION dag. Het FIRION-netwerk werd in 2011 opgericht. Het verenigt de federale personeelsleden die, occasioneel of regelmatig, de rol van interne opleider opnemen. een beetje creativiteit in mijn opleidingen verwerkt. Ik dacht vroeger dat het niet mogelijk was om in een les rond Kinderbijslag speelse didactische elementen te verwerken. Nu weet ik dat een quiz of een andere spelvorm perfect kan passen in elke opleiding. Ook een opleider stopt dus nooit met leren! vindt de eerste FIRION-dag plaats in februari. Het is een groot succes met 211 inschrijvingen. In juni wordt daarom een extra FIRION-dag georganiseerd. De leden van het netwerk kunnen deelnemen aan workshops. Daarin komen een aantal thema s aan bod die nauw aansluiten bij hun opdrachten als interne opleider. In 2012 wordt de FIRION-dag van 2013, waarin groepsdynamica centraal staat, grondig voorbereid. In gemengde duo s en trio s worden acht workshops uitgewerkt van een half uur (zap-sessies), bv. Party-si-passie, Nice to meet you, Trainer in Space, Flip Art... Het accent ligt vooral op de ervaringsuitwisseling tussen opleiders. Verder is er geen cursusmateriaal op papier, zijn de workshops tweetalig, is iedere workshop gericht op een maximale interactie en uitwisseling en is er een grote variatie in de leermethodes. 20 Ouafaa Odda Administratief Deskundige Interne Opleider Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Mijn deelname aan het project FIRION laat me toe om opleidingen op een objectievere manier te bekijken en naar de essentie terug te keren. Samen met de opleiders van het OFO en andere federale organisaties herbekijken we zowel de manier van lesgeven, de gebruikte pedagogie als de lesomgeving. Een rijke ervaring die een effect heeft op m n eigen opleidingen: ik herwerkte de didactische middelen die ik gebruik (PowerPointpresentaties, bordschema s...), heb mijn taal en formuleringen onder de loep genomen en federale opleiders in de FIRIONdatabase (voltijdse én occasionele opleiders) opleiders in het FIRION-team

23 Welzijn in the picture De FOD P&O werkt in 2012 hard om het thema welzijn onder de aandacht te brengen door de oprichting van een nieuw netwerk, PreviUs.be, en de organisatie van informatie- en sensibiliseringsactiviteiten. In het najaar wordt het netwerk PreviUs.be opgericht voor en door federale preventieadviseurs en vertrouwenspersonen met ondersteuning van het DG OPO van de FOD P&O. PreviUs.be wil een ontmoetingsforum zijn waar informatie, documenten en ervaringen kunnen worden uitgewisseld en bewust gewerkt wordt aan een betere preventie en bescherming op het werk. Het nieuwe netwerk organiseert in 2012 al twee activiteiten: een workshop Discriminatie of pesterijen op het werk: maak jij het onderscheid? een workshop Anders werken en valkuilen van nieuwe werkmethodes. Naast de PreviUs.be-activiteiten komt het thema welzijn ook nog op andere manieren aan bod, via: een ideeënmarkt met workshops rond stresspreventie een studiedag rond stresspreventie, georganiseerd in samenwerking met de FOD Werkgelegenheid en Empreva een sensibiliseringsdag voor het topmanagement, georganiseerd met Empreva, met als thema De burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheden: managers, vermijd het vakje Ga direct naar de gevangenis. Charlotte Gozin Stafmedewerker HRM Dienst Welzijn Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening De formele en informele contacten tijdens de netwerkactiviteiten Personeel en welzijn geven ons de kans om goede praktijken uit te wisselen en kennis te delen. Zo zijn we bezig met het invoeren van telewerk in onze organisatie en dus zijn we bij de FOD P&O komen luisteren naar hun ervaringen. Op onze beurt hebben we op een studiedag onze kennis rond agressiebeheersing gedeeld met collega-welzijnsexperten. zijn verschillende activiteiten gepland voor de netwerken welzijn over bv. anders werken, pesterijen op het werk, luchtkwaliteit in de lokalen, werken na 65 jaar, welzijn en duurzame ontwikkeling, zelfmoord op het werk > Welzijn > Psychosociaal risico > Stress > Publicaties: PreviUs.be jaarprogramma deelnemers Enkele tevredenheidscijfers: 4 PreviUs.be workshops rond discriminatie en pesterijen op het werk: 79% Ideeënmarkt stresspreventie: 86,7% Studiedag stresspreventie: 73% 21

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij?

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? Wij maken ruimte voor talent Onze missie Wij geven vorm aan een dynamisch en strategisch federaal personeelsbeleid en leveren producten en diensten die inspelen

Nadere informatie

Duurzame sociale balans

Duurzame sociale balans FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 28/06/2016 versie 0.2 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de tweede duurzame sociale balans (DSB). Dit jaarlijks

Nadere informatie

Duurzame sociale balans

Duurzame sociale balans FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 28/06/2016 versie 0.2 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de tweede duurzame sociale balans (DSB). Dit jaarlijks

Nadere informatie

INTERGENERATIONEEL MANAGEMENT EN KENNISOVERDRACHT. hr public. Leuven 14 mei 2014. Overzicht van het beleid en de ervaringen met

INTERGENERATIONEEL MANAGEMENT EN KENNISOVERDRACHT. hr public. Leuven 14 mei 2014. Overzicht van het beleid en de ervaringen met INTERGENERATIONEEL MANAGEMENT EN KENNISOVERDRACHT hr public Leuven 14 mei 2014 Overzicht van het beleid en de ervaringen met kennismanagement binnen de federale overheid Anne Coekelberghs Directeur-generaal

Nadere informatie

Duurzame sociale balans

Duurzame sociale balans FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 12/09/2016 versie 0.2 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de tweede duurzame sociale balans (DSB). Dit jaarlijks

Nadere informatie

Programma 2014. COMMnet. Het netwerk van federale communicatoren. KMnet. Het netwerk van federale kennisbeheerders

Programma 2014. COMMnet. Het netwerk van federale communicatoren. KMnet. Het netwerk van federale kennisbeheerders Programma 2014 COMMnet Het netwerk van federale communicatoren KMnet Het netwerk van federale kennisbeheerders 28.01 Meet & greet : Fedra-redactie COMMnet Wie zijn de mensen die zich schuilhouden achter

Nadere informatie

Diversiteit in de federale overheid. Actieplan Diversiteit aanstekelijk anders!

Diversiteit in de federale overheid. Actieplan Diversiteit aanstekelijk anders! Diversiteit in de federale overheid Actieplan 2011-2014 Diversiteit aanstekelijk anders! Actieplan 2011-2014 Het diversiteitsbeleid van de federale overheid is gebaseerd op het principe van respect voor

Nadere informatie

Duurzame sociale balans

Duurzame sociale balans FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 12/09/2016 versie 0.2 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de tweede duurzame sociale balans (DSB). Dit jaarlijks

Nadere informatie

Duurzame sociale Balans

Duurzame sociale Balans Duurzame sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de eerste duurzame sociale balans (DSB). Het is een jaarlijkse samenvatting en visuele voorstellingen van cijfergegevens over de

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht voor de Federale-, Programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht voor de Federale-, Programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van Monitoring - Overheids Gebruik van de e-procurement-toepassingen door de diensten van de federale Staat juli 2013 september 2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht

Nadere informatie

Duurzame sociale Balans

Duurzame sociale Balans Duurzame sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de eerste duurzame sociale balans (DSB). Het is een jaarlijkse samenvatting en visuele voorstellingen van cijfergegevens over de

Nadere informatie

Competentiemanagement. Directoraat-Generaal Organisatie en Personeelsontwikkeling

Competentiemanagement. Directoraat-Generaal Organisatie en Personeelsontwikkeling Competentiemanagement Directoraat-Generaal Organisatie en Personeelsontwikkeling Inhoud Definitie Geïntegreerde aanpak Het competentiemodel van de federale overheid Competentieprofielen Tools Toegevoegde

Nadere informatie

Duurzame sociale Balans

Duurzame sociale Balans Duurzame sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de eerste duurzame sociale balans (DSB). Het is een jaarlijkse samenvatting en visuele voorstellingen van cijfergegevens over de

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Duurzame sociale Balans

Duurzame sociale Balans Duurzame sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de eerste duurzame sociale balans (DSB). Het is een jaarlijkse samenvatting en visuele voorstellingen van cijfergegevens over de

Nadere informatie

Duurzame sociale Balans

Duurzame sociale Balans Duurzame sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de eerste duurzame sociale balans (DSB). Het is een jaarlijkse samenvatting en visuele voorstellingen van cijfergegevens over de

Nadere informatie

Duurzame sociale Balans

Duurzame sociale Balans Duurzame sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de eerste duurzame sociale balans (DSB). Het is een jaarlijkse samenvatting en visuele voorstellingen van cijfergegevens over de

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Duurzame sociale Balans

Duurzame sociale Balans Duurzame sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de eerste duurzame sociale balans (DSB). Het is een jaarlijkse samenvatting en visuele voorstellingen van cijfergegevens over de

Nadere informatie

FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006

FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006 FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006 Dit sectoraal akkoord is van toepassing op het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli

Nadere informatie

Welkom bij de FOD Financiën. Infosessie - 22 augustus 2016 Economisten & Juristen

Welkom bij de FOD Financiën. Infosessie - 22 augustus 2016 Economisten & Juristen Welkom bij de FOD Financiën Infosessie - 22 augustus 2016 Economisten & Juristen De FOD Financiën als organisatie - De grootste FOD => Meer dan 23.000 personeelsleden - Ongeveer 120 werklocaties verspreid

Nadere informatie

Niveau: Doel van de functiefamilie

Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: BEGELEIDING VAN PERSONEN C Doel van de functiefamilie Praktisch, socio-psychologisch en procedureel begeleiden van personen (asielzoekers, geplaatste jongeren, ) tijdens hun verblijf

Nadere informatie

WelKe soorten ACtiviteiten? COMM-activiteiten DeelneMen is in Meer DAn één OPziCht interessant: KM-activiteiten COMM-KM-activiteiten WelKe FOrMules?

WelKe soorten ACtiviteiten? COMM-activiteiten DeelneMen is in Meer DAn één OPziCht interessant: KM-activiteiten COMM-KM-activiteiten WelKe FOrMules? 2011 COMMnet het netwerk van federale communicatoren KMnet het netwerk van federale kennisbeheerders Aan jou de keuze! Welke soorten activiteiten? COMM-activiteiten, gericht op thema s eigen aan het domein

Nadere informatie

Teamleader van de financiële diensten

Teamleader van de financiële diensten Vacature Teamleader van de financiële diensten Instelling van Openbaar Nut Charleroisesteenweg, 110 1060 Brussel INNOVIRIS en RIB Heb jij de ambitie om een carrière uit te bouwen bij een innovatieve en

Nadere informatie

Portfolio. De twee delen kunnen afzonderlijk ingevuld worden maar moeten ten laatste op donderdag 17 april 2014 ingediend zijn.

Portfolio. De twee delen kunnen afzonderlijk ingevuld worden maar moeten ten laatste op donderdag 17 april 2014 ingediend zijn. Portfolio Aanlooptraject Leidinggeven: Middenkader Dit dossier bestaat uit 2 delen Deel 1 in te vullen door de kandidaat Deel 2 in te vullen door de leidinggevende De twee delen kunnen afzonderlijk ingevuld

Nadere informatie

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Eerste minister Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing

Nadere informatie

Duurzame sociale Balans

Duurzame sociale Balans Duurzame sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de eerste duurzame sociale balans (DSB). Het is een jaarlijkse samenvatting en visuele voorstellingen van cijfergegevens over de

Nadere informatie

BIVV - jaarverslag 2012 strategie. Jaarverslag

BIVV - jaarverslag 2012 strategie. Jaarverslag BIVV - jaarverslag 2012 strategie Jaarverslag 2012 1 Het BIVV als werkgever Een uitgebalanceerd beleid Begin 2012 werd Sofie Questier als HR-Manager aangetrokken, met als opdracht een professioneel personeelsbeleid

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved.

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. Confidentiële Functiebeschrijving VRT HR-Directeur Januari 2015 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. CONFIDENTIËLE FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Onderneming Locatie Rapporteren aan Website HR-directeur

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

de loopbaanhervorming in de federale overheid

de loopbaanhervorming in de federale overheid de loopbaanhervorming in de federale overheid Leuven, 19 september 2013 Ben Smeets Dg a.i. Organisatie- en Personeelsontwikkeling De Federale Overheid www.fedweb.belgium.be 2 Louis Camu werkte als koninklijk

Nadere informatie

Coördinator Ervaringsdeskundigen - project gezondheidszorg (m/v) Startbaan - Online sinds vandaag

Coördinator Ervaringsdeskundigen - project gezondheidszorg (m/v) Startbaan - Online sinds vandaag pagina 1 van 5 Deze vacature is niet langer gepubliceerd. Zoek jobs Meer info over POD Maatschappelijke Integratie POD Maatschappelijke Integratie in BRUSSEL zoekt Coördinator Ervaringsdeskundigen - project

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604 VACATURE Innoviris is op zoek naar een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab Referentie: AFN201604 Wetenschappelijke Directie Cel strategisch onderzoek Innoviris Instelling van Openbaar

Nadere informatie

Lijst van de organisaties die wettelijk klant zijn van het OFO

Lijst van de organisaties die wettelijk klant zijn van het OFO Lijst van de organisaties die wettelijk klant zijn van het OFO Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de Provinciën Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie Belgisch Instituut voor

Nadere informatie

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ. Selectiecriteria

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ. Selectiecriteria Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ 1. Kandidaten Kan een feitelijke vereniging zich kandidaat stellen? Kan een coöperatieve die werkt met de waarden van de sociale economie

Nadere informatie

Het HR Masterplan bij de RKW Anne Bertrand, Bart Lachaert en Maryline Vergouts

Het HR Masterplan bij de RKW Anne Bertrand, Bart Lachaert en Maryline Vergouts GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Het HR Masterplan bij de RKW Anne Bertrand, Bart Lachaert en Maryline Vergouts CONTEXT 1999: 844 VTE s (theoretisch) 2002 (bestuursovereenkomst): 795 VTE s (922 hoofden )

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

Bevraging van de stakeholders (OCMW s) POD Maatschappelijke Integratie. februari 2011

Bevraging van de stakeholders (OCMW s) POD Maatschappelijke Integratie. februari 2011 Bevraging van de stakeholders (OCMW s) POD Maatschappelijke Integratie februari 2011 DG Organisatie- en Personeelsontwikkeling FOD Personeel & Organisatie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voorwerp van

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 TOT DEFINIËRING VAN DE FUNCTIE, DE OPDRACHTEN EN HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE

Nadere informatie

EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR

EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR WIE IS SELOR? WIE IS SELOR? Selor : het selectiebureau van de (federale) overheid Werkt voor: Federale overheidsdiensten (FOD s: Binnenlandse Zaken, Economie, ) Programmatorische

Nadere informatie

nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS e-tendering - Gebruik door lokale besturen

nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS e-tendering - Gebruik door lokale besturen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE Stress en burn-out: voedingsbodem voor verzuim 4 Stress in cijfers: een harde realiteit 6 Onze aanpak 8 STAP 1 / Scan 10 STAP 2 / Advies 11 STAP 3 / Actie 12 Uitbreiding naar

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

FAQ Bevordering niveau A

FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A 1 / 10 Inhoudsopgave DE EERSTE REEKS... 3 WAARUIT BESTAAT DE EERSTE REEKS?... 3 HOE KAN IK ME INSCHRIJVEN?... 3 WIE KAN DEELNEMEN?... 4 WIE KAN NIET DEELNEMEN?...

Nadere informatie

PERMANENTE ZORG VOOR DE CONTROLEOMGEVING

PERMANENTE ZORG VOOR DE CONTROLEOMGEVING PERMANENTE ZORG VOOR DE CONTROLEOMGEVING Goede praktijk van de afdeling hogescholen (departement onderwijs / ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Systematische innovatie vereist de wil om naar veranderingen

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Uw menselijk kapitaal beheren

Uw menselijk kapitaal beheren Uw menselijk kapitaal beheren Ongeveer 1 miljoen werknemers in de overheidssector Zeer arbeidsintensieve organisaties 40% van het budget = personeelskosten Medewerkers = uw belangrijkste kapitaal!!! P&O

Nadere informatie

A2 - Attaché managementondersteuning (algemeen beheer) 2016

A2 - Attaché managementondersteuning (algemeen beheer) 2016 A2 - Attaché managementondersteuning (algemeen beheer) 2016 Algemene Directie Instellingen en Bevolking Cel Management ondersteuning 1/5 Doelpubliek Statutaire ambtenaren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

mobi4u OUD vs. NIEUW Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

mobi4u OUD vs. NIEUW Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer mobi4u OUD vs. NIEUW Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Introductie Het leidt geen twijfel dat het stimuleren van duurzame ontwikkeling en duurzame mobiliteit één van de grootste uitdagingen

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

VERSLAG WERKGROEP KADASTER VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL.

VERSLAG WERKGROEP KADASTER VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL. VERSLAG WERKGROEP KADASTER VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL. Dit document bevat het verslag van de werkgroep, opgericht binnen het Comité B, ter uitvoering van één van de aspecten van punt 1 van het op 22

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Kwaliteit binnen de VO en daarbuiten. Beleidsdomein- en bestuursniveauoverschrijdende initiatieven

Kwaliteit binnen de VO en daarbuiten. Beleidsdomein- en bestuursniveauoverschrijdende initiatieven Kwaliteit binnen de VO en daarbuiten Beleidsdomein- en bestuursniveauoverschrijdende initiatieven Coördinatie en vertegenwoordiging van het Vlaams niveau binnen bredere kwaliteitsnetwerk - BZ vertegenwoordigt

Nadere informatie

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 samen groeien samen oogsten samen proeven Inhoud 1. Historiek 2. Ratio 3. Interne controle 4. Types van audit 5. Drieledig doel 6. Organisatie

Nadere informatie

UNIVERSITAIR MEDEWERKER Junior (A1) (m/v/x)

UNIVERSITAIR MEDEWERKER Junior (A1) (m/v/x) UNIVERSITAIR MEDEWERKER Junior (A1) (m/v/x) JOBINHOUD De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketten en Leefmilieu wil verder de ingeslagen weg op gaan om een flexibele en slagvaardige organisatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

Charter van de ombudsdienst

Charter van de ombudsdienst Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Ombudsdienst AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 B-1000 Brussel Tel. 02/211 82 11 www.favv.be Charter van de ombudsdienst 1. Doelstelling

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de C Management C.1. Personeel 16 2005 ACTIVITEITENRAPPORT Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de verschillende diensten op datum van 1 april 2005: Niveau A Niveau

Nadere informatie

Human Resources in de Politie: tussen droom en werkelijkheid. CPS-studiedag 27 april 2017

Human Resources in de Politie: tussen droom en werkelijkheid. CPS-studiedag 27 april 2017 Human Resources in de Politie: tussen droom en werkelijkheid Dominique Van Ryckeghem Federale Politie - DGR CPS-studiedag 27 april 2017 1 Initiatieven Veranderingen leeftijds- en loopbaanvoorwaarden in

Nadere informatie

Checklist COMMUNICATIEAUDIT FOD Personeel en Organisatie

Checklist COMMUNICATIEAUDIT FOD Personeel en Organisatie Checklist COMMUNICATIEAUDIT FOD Personeel en Organisatie Directoraat Generaal Organisatie- en Personeelsontwikkeling November 2014 Checklist COMMUNICATIEAUDIT Deze checklist is een hulpmiddel ontwikkeld

Nadere informatie

Beleidsnota Personeel en Organisatie 2005

Beleidsnota Personeel en Organisatie 2005 Beleidsnota Personeel en Organisatie 2005 Op het vlak van Ambtenarenzaken blijft het accent liggen op de modernisering van de overheidsdiensten teneinde de burgers kwaliteitsvolle en performante diensten

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

A2 - Attaché Begrotingsadvies 2016

A2 - Attaché Begrotingsadvies 2016 A2 - Attaché Begrotingsadvies 2016 Stafdienst Begroting en Beheerscontrole 1/5 Doelpubliek Statutaire ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken benoemd in de klasse A1 en met 2 jaar

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 500 van VERA CELIS datum: 23 mei 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs

Nadere informatie

Wat je van loopbaanbegeleiding bij AanZet mag verwachten (en waarin we ons onderscheiden van de anderen)

Wat je van loopbaanbegeleiding bij AanZet mag verwachten (en waarin we ons onderscheiden van de anderen) KWALITEITSCHARTER Wat je van loopbaanbegeleiding bij AanZet mag verwachten (en waarin we ons onderscheiden van de anderen) Bij AanZet kiezen we voor individuele coaching op maat, zodat we echt kunnen spreken

Nadere informatie

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011 www.ocmwninove.be Interne controlesysteem OCMW Ninove Rapport aan de ocmw-raad over 2010-2011 Voorstel van planning voor 2011-2013 Raad van 09 juni 2011 Rapport Interne controlesysteem 1. Inleiding Het

Nadere informatie

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken Hoe zorg je er in deze turbulente tijden voor dat mensen zich blijven ontwikkelen en relevant blijven voor

Nadere informatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Kelly Frison Attaché selectie Kelly.frison@just.fgov.be Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Inhoud van de functie Profiel Werkgever

Nadere informatie

Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie

Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie Een vergelijking van de inhoud en gebruik van ondernemingsplannen 2015

Nadere informatie

E-Procurement. Federale Dienst e-procurement. Waldo Van den Broeck

E-Procurement. Federale Dienst e-procurement. Waldo Van den Broeck E-Procurement Federale Dienst e-procurement Waldo Van den Broeck Inhoud Huidige situatie Korte demonstratie e-notification e-tendering Principes uitrol Vlaamse Overheid Bespreking samenwerkingsakkoord

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Tevreden medewerkers Aantrekkelijk beloningsbeleid

Tevreden medewerkers Aantrekkelijk beloningsbeleid Tevreden medewerkers Aantrekkelijk beloningsbeleid Praktijkcase Federale en Vlaamse overheid 7 februari 2013 7 februari 2013 2 7 februari 2013 3 Personeelspeiling Vlaamse overheid doet een tweejaarlijkse

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd.

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd. Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Jeugdconsulent Functionele loopbaan: B1-B3 Code: Afdeling: Vrije tijd en welzijn Dienst: Jeugd-en sportdienst Subdienst: FB-09-02-01 Doel van de entiteit De afdeling

Nadere informatie

Dienst Communicatie Raadgevend Comité

Dienst Communicatie Raadgevend Comité Dienst Communicatie Raadgevend Comité Verwezenlijkingen 2015 Planning 2016 1 VERWEZENLIJKINGEN 2015 2 BEURZEN en MANIFESTATIES - Agriflanders 01/2015 +/- 1.925 bezoekers - Horeca Vakdagen (Waregem) 01/2015

Nadere informatie

JURIST NIVEAU A. Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (C.O.I.V.)

JURIST NIVEAU A. Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (C.O.I.V.) JURIST NIVEAU A Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (C.O.I.V.) Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met een handicap Selectieprocedure

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter BACHELOR NA BACHELOR ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan Naam student: Maes Pieter 2011-2012 POP EERSTE GEKOZEN ALGEMENE COMPETENTIE: OPBOUWEN VAN EEN

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

Vragenlijst Leeftijdsscan

Vragenlijst Leeftijdsscan De leeftijdsscan Dit document is een blanco vragenlijst ter voorbereiding van het invullen van de leeftijdsscan op www.leeftijdsscan.be. Die website helpt u in real time om een duidelijk beeld te vormen

Nadere informatie

Klare taal rendeert. Over het belang van een taalbeleid voor bedrijven en organisaties

Klare taal rendeert. Over het belang van een taalbeleid voor bedrijven en organisaties Klare taal rendeert Over het belang van een taalbeleid voor bedrijven en organisaties Taalbeleid: geen overbodige luxe Duidelijk en transparant taalgebruik vermijdt misverstanden, verbetert de samenwerking

Nadere informatie

Wanneer wordt veranderen een succes?

Wanneer wordt veranderen een succes? Wanneer wordt veranderen een succes? Inhoud 1. Iedereen 100% tevreden?...2 2. Hoe als manager een veranderingsproces optimaal ondersteunen?... 2 Inzicht in het veranderingsproces... 3 Een externe partner

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie