Castria Jaarverslag 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Castria Jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 ...ook in 2009 meer dan een dak boven je hoofd! Halsteren Tholen Castria Jaarverslag 2009 Meer keus, meer kans, meer mogelijk

2

3 Inhoud Profiel Inhoudsopgave en proمحel Castria Wonen: meer dan een dak boven je hoofd Inleiding Woonaanbod Betaalbaar huren of kopen Meer keus voor woningzoekenden Castria Wonen is met zo n woningen de woningcorporatie voor de regio Tholen en Halsteren. Het gebied wordt bediend vanuit twee kantoren in Sint-Maartensdijk en in Halsteren. In deze Castria Jaarbode vindt u een beknopt verslag van onze inspanningen in Het volledige volkshuisvestigingverslag 2009 kunt u nalezen via of is ter inzage in te zien op één van onze kantoren. Nieuwbouw en projecten Beheer en onderhoud Wonen en zorg De missie van Castria Wonen Castria Wonen levert woningen en woondiensten aan alle woonconsumenten in de regio Tholen en Bergen op Zoom, zet zich actief in voor de leefbaarheid van dorpen en werkt waar nodig samen met derden. Leefbaarheid Communicatie Financiën De queeste van Castria Wonen Vanaf 2012 is Castria Wonen in haar werkgebied in staat om binnen een jaar passende huisvesting te bieden aan alle huishoudens met een inkomen tot ,- en zorgbehoevenden, die daarom vragen. Vooruitblik Contactgegevens...28 Jaarverslag

4 Drs. T.G.A. Westerveld en J. Kloet

5 Inleiding Meer keus, meer kans, meer mogelijk Het jaar 2009 gaat de geschiedenis in als een jaar waarin de kaarten opnieuw moesten worden geschud. Onzekerheid door de gevolgen in 2008 van de kredietcrisis, een landelijke hefمحng van de overheid voor de krachtwijken en een ongewenste invoer van vennootschapsbelasting voor woningcorporaties. Of dat nog niet genoeg was, kregen wij het verzoek van Woningstichting Soomland om het ingezette nadere onderzoek naar een fusieproces stop te zetten. Er zijn jaren geweest die met minder zorgen zijn begonnen. Dergelijke omstandigheden zorgen voor extra waakzaamheid bij de Raad van Commissarissen. De toezichthoudende functie van de raad is juist in moeilijke tijden van belang om te zorgen dat de continuïteit blijft gewaarborgd. De koers die de organisatie in 2009 heeft gevolgd heeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen gekregen. Castria Wonen proمحleert zich volgens de raad als een maatschappelijk en lokaal betrokken onderneming. Zij richt zich niet alleen op de (sociale) volkshuisvesting maar heeft duidelijk oog voor het brede spectrum van wonen en de woonomgeving (leefbaarheid, zorg en welzijn). De raad is het bestuur en alle medewerkers erkentelijk en heeft waardering voor de bereikte resultaten. Belangrijke items in de woningmarkt, denk aan leefbaarheid, vergrijzing en krimp van de bevolking, vergen continu aandacht. Toch is Castria Wonen ook in 2009 haar slogan Méér dan een dak boven je hoofd niet uit het oog verloren. Die slogan houdt een belofte in aan u, een belofte die we waar willen maken. Gelukkig hebben we ook in 2009 veel kunnen bereiken. Meer keus voor u op een woning door de invoering van een nieuw woonruimtebemiddelingssysteem via zuidwestwonen.nl en meer mogelijk voor u door Slimmer Kopen. Daarmee is het mogelijk om een huis te kopen, ook als u dat eigenlijk niet voor mogelijk had gehouden. Wij hebben de kaarten geschud in 2009, maken nieuwe afwegingen en besteden veel meer aandacht aan risico s in een snel veranderde woningmarkt. Castria Wonen weegt haar plannen meer af, maar in 2009 is al het geplande onderhoudswerk uitgevoerd en is doorgegaan met de in aanbouw genomen nieuwbouwprojecten. Het is het jaar dat de complexen Fréderic Stede in Halsteren, Dalemhof in Tholen en senioren- en starterswoningen in Sint- Annaland werden opgeleverd en in gebruik genomen. Er is nog veel meer gebeurd. Het jaar 2009 is voor Castria Wonen een jaar geweest dat in het teken stond van opnieuw aan de toekomst denken. Vandaar dat we in 2009 samen met vier collega-corporaties het rapport een Visie op wonen en leven in West-Brabant en Tholen 2025 hebben uitgebracht, waarin op een realistische manier naar de toekomst wordt gekeken. In het verlengde hiervan bekijken we samen met Woningstichting Soomland en de corporatie Wonen West Brabant de mogelijkheid voor verdere samenwerking. Hierover leest u meer in het laatste hoofdstuk Vooruitblik 2010 van dit verslag. Zoals u ziet, is de Castria Jaarbode 2010 dit jaar voor het eerst in een andere vorm. Beknopt geven wij u in dit verslag een weergave van onze inspanningen in Wij wensen u veel leesplezier. J. Kloet Drs. T.G.A. Westerveld Directeur/bestuurder Voorzitter Raad van Commissarissen Jaarverslag

6

7 Woonaanbod De meeste woningen van Castria Wonen zijn eengezinswoningen. Het overige woningbezit bestaat uit seniorenwoningen, woonzorgcomplexen en laagbouwمخats. Het aantal woningen in bezit van Castria Wonen is in 2009 gegroeid van 3955 naar Dat is de optelsom van 2560 woningen in Tholen en 1407 in Halsteren/ Lepelstraat. Er zijn 26 woningen bij gekomen, 14 zijn er verkocht. Het aantal garages in bezit van Castria (30), bedrijfsruimten (7), parkeerplaatsen (18) en units voor tijdelijke huisvesting (1) is in het verslagjaar ongewijzigd gebleven. Castria Wonen beheert zowel in Tholen als in Halsteren ongeveer 25% van het totaal aanwezige woningbezit. Een tendens die in 2009 is voortgezet is een daling van het aantal eengezinswoningen: 2282, dat zijn er 10 minder dan in Bij seniorenwoningen zien we het omgekeerde, hier steeg het aantal met 22 naar een totaal van Per kern zijn er grote verschillen: in Halsteren-Centrum en Sint-Maartensdijk en Lepelstraat staan relatief veel huurwoningen van Castria Wonen. De wijken Nieuwe Molen, Jankenberg, Rode Schouw, De Schans/Oude Molen en de kern Sint Philipsland kenmerken zich juist door een relatief zeer laag aantal huurwoningen. In onderstaande tabel ziet u het aantal woningen uitgesplitst over de wijken en kernen. Overzicht woningbezit Castria Wonen per In aantallen Vestiging Halsteren Totaal Castria Halsteren-Centrum De Beek Nieuwe Molen Jakenberg Rode Schouw De Schans/ Oude Molen Halsteren totaal Lepelstraat Totaal vestiging Halsteren (26.1%) Vestiging Tholen Totaal Castria Tholen Poortvliet Scherpenisse Sint Maartensdijk Stavenisse Sint-Annaland Oud-Vossemeer Sint Philipsland Totaal vestiging Tholen (25.5%) Werkgebied Castria Wonen (25.7%) Jaarverslag

8

9 Betaalbaar huren of kopen Betaalbaar huren Castria Wonen heeft een belangrijke taak om voor al die mensen die zelf niet of niet voldoende in staat zijn om op eigen kracht voor passende woonruimte te zorgen. Wij bieden goede, betaalbare huurwoningen en investeren toekomstgericht in renovatieen nieuwbouwprojecten. Slimmer Kopen Castria Wonen heeft in de periode 1995 t/m eind 2009 totaal 384 woningen uit haar bezit verkocht. Werden er in 2008 nog 38 woningen toegevoegd aan het verkoopprogramma, in 2009 werden geen woningen toegevoegd in verband met de onzekerheden op de woningmarkt. Eind 2009 telde Castria Wonen 1069 woningen (27%) in de laagste prijsklasse (huurprijs lager dan 357,-). Het grootste aantal woningen (68%) bevindt zich in de huurklasse Door het bestuur van de woningstichting is in 2009 zoals gebruikelijk een huurbeleidsplan opgesteld. Aan het bestuur van de huurdersvereniging Samen Sterk en Huurdersbelangenvereniging Halsteren/Lepelstraat werd het huurbeleidsplan voor advies voorgelegd. Beide verenigingen konden zich verenigen met het voorgestelde huurverhogingpercentage. De huuraanpassing per 1 juli 2009 kwam uit op 2,4%. In onderstaande tabel is ons woningbezit verdeeld naar huurklasse: Om het eigen woningbezit te stimuleren helpt Castria Wonen graag mee om kopen voor een grotere groep bereikbaar te maken, met name voor starters. Vandaar dat wij sinds november 2008 het concept Slimmer Kopen aanbieden. Met Slimmer Kopen ontvangen kopers korting op de marktwaarde van een woning. Als tegenprestatie bieden zij de woning bij toekomstige verkoop eerst aan Castria Wonen aan en delen zij de waardeontwikkeling met Castria Wonen. De korting en het percentage dat kopers delen bij verkoop, zijn per dorp aan een maximum gebonden. Daarbij is het uitgangspunt van Castria Wonen dat voor duurdere woningen in gewilde wijken of dorpen, een hogere korting geldt. Op die manier zijn ook die woningen voor lagere inkomens bereikbaar. Castria Wonen hanteert in Halsteren en Lepelstraat een korting van maximaal 25%, in Tholen (stad) 20% en in de overige dorpen 15%. Binnen deze maxima kunnen kopers zelf de hoogte van hun korting bepalen en daarmee tevens het percentage dat zij delen bij verkoop. In 2009 kregen ruim 250 huurders opnieuw een koopaanbod op basis van Slimmer Kopen. Woningbezit in % naar huurklasse 80% 60% 40% tot en met tot tot tot en hoger 20% 0% Tholen Poortlviet Scherpenisse Sint-Maartensdijk Stavenisse Sint-Annaland Oud-Vossemeer Sint Philipsland Halsteren Lepelstraat Jaarverslag

10 Eén website, alle woningen!

11 Meer keus voor woningzoekenden Op 1 december 2009 is een einde gekomen aan de verschillende woonruimtebemiddelingssystemen in ons gebied. Dat betekent dat de mogelijkheden om te kiezen voor wie op zoek is naar een huur- of koopwoning enorm zijn toegenomen. Castria Wonen heeft samen met drie collega-corporaties haar aanbod van huur- en koopwoningen gebundeld op één website www. zuidwestwonen.nl. Deze website wijst de weg naar zo n woningen in West-Brabant en Tholen. Het zoeken naar een woning is nu een stuk makkelijker en kansrijker. U kunt kiezen uit een optiemodel (inschrijven op buurt of straat), aanbodmodel (reageren op woningen op basis van inschrijfduur), loting (iedereen gelijke kans) of direct te huur (wie het eerst komt, wie het eerst maalt). Woningzoekenden Vestiging Tholen In 2009 werden tot 1 december 406 nieuwe aanvragen van woningzoekenden geregistreerd, in 2008 was dat gedurende het gehele jaar 497. Woningzoekenden naar type woning in Tholen 31/ * Totaal Eengez. won * = tot 1 december 2009 Senior won p. won In% van totaal Eengez. won Senior won p. won Het aantal nieuwe woningzoekenden is gedaald, maar blijft wel hoog. De gemiddelde wachttijd op 31 december 2009 bedroeg 38,7 maanden. Vestiging Halsteren De vestiging Halsteren participeerde tot 1 december 2009 in het aanbodmodel van Bergen op Zoom. Dit systeem werkte met woonbonnen. De ontwikkeling in Halsteren en Lepelstraat van het aantal woonbonnen is opgenomen in onderstaand overzicht. Jaar Aantal mutaties Totaal aantal bonnen Voldoen aan criteria Aantal Voldoen niet aan criteria Verhuizingen In 2009 vonden er 312 zogeheten mutaties plaats, grotendeels zijn dat verhuizingen. Dat is iets minder dan in Onderstaand een tabel met de reden van vertrek in procenten: Aantal bonnen per mutatie Voldoen Voldoen niet Aantal aan criteria aan criteria Verhuizingen naar oorzaak Tholen Halsteren Tholen Halsteren Tholen Halsteren Verhuizing Verzorgingshuis Overlijden Totaal Reden van verhuizing Familie omstandigheden Financiële omstandigheden Aankoop woning Huwelijk/samenwonen Medische redenen Scheiding Werk/studie Totaal Jaarverslag

12

13 Nieuwbouw en projecten Milieubewust bouwen is een blijvend thema. Vandaar dat Castria Wonen op verzoek van Bergen op Zoom participeert in een regionaal project voor de bouw van 20 betaalbare, duurzame en energieneutrale woningen. Verder blijft de nadruk liggen op het tegemoetkomen aan de vraag naar voldoende en kwalitatief goede huisvesting voor senioren en naar levensloopwoningen voor 1-2 persoonshuishoudens. Een gebiedsgerichte aanpak en inzicht in de woonvraag van de huidige en toekomstige klant blijft nodig om de juiste afwegingen te kunnen maken en maatwerk te kunnen leveren. De gevolgen van de vastgelopen woningmarkt zijn in 2009 voelbaar bij de oplevering van projecten, dat ziet u terug bij de beschrijvingen van de navolgende projecten en plannen. Tholen - Dalemhof actief benaderd worden om mogelijk te verhuizen vanuit de herstructureringslocaties in Tholen naar het woonzorgcentrum. Tholen - Stadszicht 2 starterswoningen De woningcorporatie heeft in 2009 een aanbieding gekregen van de gemeente voor 3 percelen bouwgrond in het uitbreidingsplan Stadszicht 2. Op basis van haalbaarheidsstudies hebben we kenbaar gemaakt voor 2 percelen geen interesse te hebben. Voor het 3de perceel is in samenwerking met Marsaki een haalbaarheidsonderzoek opgestart voor de bouw van 27 starterswoningen. Op 14 april 2009 werd het al eerder opgeleverde senioren- en appartementencomplex ofمحcieel geopend. Van de 15 appartementen waren er 8 snel verkocht, daarna liet ook hier de kredietcrisis zijn tanden zien; geïnteresseerden willen eerst hun eigen woning verkopen. Daarom worden de 7 resterende appartementen ook te huur aangeboden. Tholen - Stadszicht 2 De studie naar een combinatieproject van ouderenhuisvesting, beschermd wonen en een woonvorm voor mensen met een beperking is in 2009 voortgezet. In samenwerking met alle participanten is druk gerekend. Vanwege het te hoge nanciëleمح risico is besloten om de koopappartementen plaats te laten maken voor huurappartementen. De huidige klanten (senioren) gaan Tholen - Tholen-Noord De plannen voor de transformatie van het bedrijventerrein Noord bij Tholen-stad tot woon- en werkgebied zijn in 2009 verder geconcretiseerd. De transformatie van het bedrijventerrein omvat ongeveer 185 woningen. De 1e fase van het plan omvat de bouw van een supermarkt/discounter met daarboven appartementen. Het is niet gelukt om in 2009 overeenstemming te bereiken over de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst. Tholen - Dalemsestraat Omdat Stichting Sjaloom zich heeft teruggetrokken uit het uitbreidingsplan Stadszicht 2, is een nieuwe planstudie uitgewerkt. Het programma van deze zorgpartij omvat de bouw van 18 zorgappartementen met gemeenschappelijke voorzieningen en een dagbestedingsruimte. Er wordt voor het nieuw te bouwen pand aansluiting gezocht bij het historische straatbeeld. Jaarverslag

14 Poortvliet - Poorthove-2 De uitbreiding van Woonservicecentrum de Poorthove met 6 appartementen is in 2009 aanbesteed. In het bestaande gebouw worden 2 appartementen verbouwd tot huisartsenpraktijk. Met de huisarts werd in 2009 nog geen overeenstemming bereikt over de voorwaarden. Poortvliet - Locatie De Groen Uitgangspunt was de ontwikkeling van levensloopbestendige woningen en een supermarkt. Uit een haalbaarheidsonderzoek bleek dat de locatie uiterst moeilijk is te ontwikkelen. Op verzoek van de gemeente Tholen heeft Castria nog naar andere mogelijkheden gezocht om de supermarkt te behouden, dat bleek nancieelمح helaas niet mogelijk. Scherpenisse - Laban Deurloostraat Het deمحnitief ontwerp voor de bouw van een servicecentrum (met 19 appartementen) met dorpshuisfaciliteiten, ruimten voor maatschappelijke doeleinden, zorginfrastructuur van SVRZ en een gymzaal is in 2009 vastgesteld. Castria Wonen wordt eigenaar van het dorpshuis- en gymzaalgedeelte, de gemeente huurt deze ruimten. Vlakbij verrijzen 5 levensloopwoningen. Met deze woningen kan in de wijk een woonzorgzone gerealiseerd worden. Door ingediende bezwaarschriften kan waarschijlijk pas in 2011 met de bouw worden begonnen. Sint-Annaland - Vroonstede De bouw van 16 starterswoningen in de koopsector en 5 seniorenwoningen in de huursector in het uitbreidingsplan Vroonstede is in 2009 opgeleverd. Bij de oplevering waren nog niet alle woningen verkocht en verhuurd, een gevolg van de kredietcrisis. Dat is een van de redenen waarom Castria een nieuwe aanbieding voor grondreservering voor bouwgrond in Vroonstede in Sint-Annaland heeft afgewezen. Sint-Annaland - Havengebied Binnen het plangebied Havenplein wordt door Castria in samenwerking met Marsaki en een ontwikkelende aannemer onderzocht of de bouw van een woonservicecentrum met 40 tot 50 appartementen mogelijk is. In 2009 heeft dit onderzoek nog niet geleid tot een ontwikkelopdracht; met de gemeente was er nog geen overeenstemming over de voorwaarden. Jaarverslag

15 Sint Philipsland - Graefnisse In 2009 is de bouw gestart van een appartementencomplex in het uitbreidingsplan Graefnisse. Het gebouw met de naam Luysterzicht omvat 13 seniorenappartementen in koop en huur met zorg op maat. Het bouwplan is ontwikkeld door Nouville Ontwikkelaars. De bouwdirectievoering wordt door ons in eigen beheer uitgevoerd. De appartementen vormen een welkome aanvulling voor vitale en zorgvragende senioren in Sint Philipsland. Halsteren - Vogelenzang In 2009 is het onderzoek naar de herontwikkeling van het gebied Vogelenzang voortgegaan. Er is overleg geweest met het college van B&W van Bergen op Zoom en de betrokken marktpartijen. Een ander belangrijk onderdeel is het parkeren. Herontwikkeling kan een belangrijke impuls betekenen voor de leefbaarheid van Halsteren. Uitgangspunten zijn o.a. het behoud van het dorpskarakter, huisvesting van senioren en het behoud van winkels. Halsteren - Gagelweg De herstructurering van de wijk Gagelweg heeft in 2009 zichtbaar gestalte gekregen. De 62 eengezinswoningen in de wijk worden in 3 fasen getransformeerd tot een eigentijdse woonomgeving. De 2e fase omvat binnen-, dak- en gevelrenovaties en vervanging van de buitenbergingen. In de laatste fase worden 14 woningen gesloopt en vervangen door 11 levensloopwoningen, naar verwachting kan de bouw in 2010 starten. Halsteren - Fréderic Stede De bouw van 17 appartementen en 4 losse patiowoningen in de wijk De Beek in Halsteren is in 2009 gereed gekomen. Het appartementengebouw met de naam Fréderic Stede bestaat uit 7 huur- en 10 koopappartementen. Ondanks de fraaie ligging en de goede prijs-kwaliteitverhouding valt de belangstelling voor de koopappartementen tegen. De corporatie heeft besloten om de niet verkochte appartementen te verhuren. De gevolgen van de kredietcrisis zijn ook in dit project voelbaar. Halsteren - Hemi-terrein De transformatie van het Hemi-terrein heeft de hoogste prioriteit voor Bergen op Zoom. Castria Wonen is nauw betrokken bij de stedenbouwkundige studie. Uitgangspunt is een woon- en werkgebied. Door het situeren van de woningbouw langs de randen van het gebied wordt gestreefd naar versterking van de woonkwaliteit van de bestaande woonwijken. Tevens wordt de mogelijkheid onderzocht voor het onderbrengen van supermarkten, dit is een kans om het huisvestingsprobleem van de supermarkt in Vogelenzang op te lossen. Jaarverslag

16

17 Beheer en onderhoud Energielabel Alle bestaande woningen zijn al voorzien van een voorlopig energielabel. Elke woning die (opnieuw) wordt verhuurd of verkocht krijgt een deمحnitief energielabel. Het label geeft inzicht in de te verwachten energiekosten en wordt bepaald op basis van de technische kwaliteit van de woning. Elektronische deurontgrendeling Met het oog op de vergrijzing is elektronische deurontgrendeling, op afstand te bedienen door zorgverleners, een belangrijke ontwikkeling. Castria Wonen heeft in 2009 een aantal nieuwbouwprojecten hiermee uitgerust. In het reguliere onderhoud wordt bij het vervangen van voordeuren standaard een levensloopdeur aangebracht met een slot dat voorbereid is op toekomstige toepassing. Onderhoud cv installatie Castria Wonen heeft in 2009 met een aantal collega corporaties een traject opgestart om te komen tot een nieuw collectief contract voor het onderhoud aan cv-installaties. In de nieuwe opzet wordt met periodieke kwaliteitsmetingen door een onafhankelijke derde gemeten of aan de afgesproken prestatie-eisen wordt voldaan. Aanpassing van woningen Tholen: Sinds begin 2009 kunnen aanpassingen tot 1.000,- direct worden uitgevoerd op basis van het programma van eisen dat via de gemeente wordt ontvangen. Voor aanpassingen boven een bedrag van 1.000,- moet bij de gemeente een plan van aanpak ingediend worden. In 2009 zijn 99 aanvragen binnengekomen. Hiervan zijn 87 aanpassingen gerealiseerd. Asbestbeleid Castria Wonen beschikt over een digitaal archief met daarin een inventarisatie van mogelijke aanwezigheid van asbest in uw woning. Belangrijk als u zelf wilt klussen! Ondertussen vindt er planmatig asbestsanering plaats. Legionellapreventie Legionellabesmetting kan zeer ernstige en soms zelfs dodelijke gevolgen hebben. In 2009 heeft Castria Wonen legionellapreventie extra aandacht gegeven. Gebouwen die onder de risicogroep vallen zijn gericht onderzocht en met de zorgpartijen is nagegaan of voldaan wordt aan de wettelijke plicht om preventieve maatregelen te treffen. Veiligheidskeuring binneninstallaties In 2008 is Castria Wonen gestart met de uitvoering van de zogenaamde APK-keuringen van de elektra- gas- en waterinstallaties van woningen. Uit de praktijk is gebleken dat van de bewoners wel erg veel gevraagd werd om alle punten voor het verlenen van een veiligheidscertiمحcaat te controleren. In 2009 heeft de woningcorporatie een beleidswijziging doorgevoerd. Besloten is om bij planmatig onderhoud de APK-keuring alleen in te zetten om de technische kwaliteit en de veiligheidsrisico s van de binneninstallaties in beeld te brengen. Bergen op Zoom: In deze gemeente kunnen aanpassingen tot 2.042,- direct worden uitgevoerd op basis van het programma van eisen dat via de gemeente wordt ontvangen. Voor aanpassingen boven dat bedrag moet bij de gemeente een plan van aanpak ingediend worden. In het gebied Halsteren en Lepelstraat worden door Castria Wonen zowel aanpassingen in huur- als koopwoningen gerealiseerd. In 2009 zijn er in totaal 24 aanvragen ontvangen, hiervan zijn er 21 gerealiseerd. Onderhoud Onderhoudswerkzaamheden worden voornamelijk uitbesteed aan derden, wij houden toezicht. In 2009 werd per kwartaal een onderhoudsverslag samengesteld om de gerealiseerde kosten ten opzichte van begrote kosten inzichtelijk te maken. Uit het onderhoudsjaarverslag blijkt dat er in 2009 aan onderhoud 5,7 miljoen is besteed, waarvan 3,7 miljoen aan planmatig onderhoud. In 2007 heeft Castria Wonen samen met vijf woningcorporaties in de regio Bergen op Zoom besloten om woningaanpassingen, die niet meer voor vergoeding uit de Wet Voorziening Gehandicapten in aanmerking komen, onder bepaalde voorwaarden toch uit te voeren. Het gaat om voorzieningen zoals een verhoogd toilet, toiletbeugels, een hendel- of thermostaatkraan. Van deze mogelijkheid hebben 14 klanten gebruik gemaakt. Jaarverslag

18

19 Wonen en zorg Nederland vergrijst, daarom neemt de zorgvraag toe. Tegelijkertijd zien we de maatschappelijke ontwikkeling om langer zelfstandig te blijven wonen met zorg aan huis. Om dat te bereiken is het noodzakelijk gebruik te kunnen maken van diensten zoals maaltijden, alarmering, klussendienst, activiteiten, informatievoorziening, dagbesteding en mobiliteit. Zorgorganisaties, woningaanbieders en welzijnsorganisaties werken daarom steeds vaker samen. Tholen Tholen kenmerkt zich door een kleinschalig karakter, waardoor woon- en zorgpartijen direct op elkaar aangewezen zijn. In 2009 is het Deltaplan Wonen-welzijn-zorg vastgesteld. Castria Wonen is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming ervan. In de nota is onder andere vastgelegd dat de gemeente zorg draagt voor voldoende bouwgrond voor levensloopgeschikte woningen en het classiمحceren van de bestaande voorraad van Castria Wonen naar ligging en mogelijkheid van zorg. Dat laatste is in 2009 uitgevoerd. Castria Wonen heeft in 2009 gewerkt aan meerdere woonservicecentra. Bij de ontwikkeling van deze centra werkt Castria Wonen samen met betrokkenen om wonen en zorgfaciliteiten optimaal te faciliteren. In het hoofdstuk Nieuwbouw en projecten leest u hier meer over. In 2009 is in de gemeente Tholen bijvoorbeeld het woonzorgcomplex Dalemhof opgeleverd. De zorginfrastructuur is eigendom van SVRZ. Daarnaast zijn in 2009 de ontwerpen voor woonservicecentra in Scherpenisse en in Poorthove verder uitgewerkt. Onduidelijkheid over de mogelijke ontwikkellocatie Hemiterrein en de complexe situatie voor het plangebied Vogelenzang/ centrum hebben vertraging in de planvorming veroorzaakt. In 2009 is meer duidelijkheid gekomen over de gewenste ontwikkelrichting, dat geldt niet voor de positie die de desbetreffende zorgpartijen wensen in te nemen. De gemeente Bergen op Zoom heeft een aantal woonservicegebieden aangewezen. In het werkgebied van Castria zijn dat Halsteren Zuid, Halsteren Noord en Lepelstraat. Alle planontwikkelingen in deze deelgebieden bevonden zich in het verslagjaar nog steeds in de initiatieffase. Begin 2010 is een aanzet gegeven om te komen tot centrale dienstenzones. Castria Wonen neemt deel aan de stuurgroep Preventie, Wonen, Zorg en Welzijn (PWWZ). In 2009 werd veel aandacht gegeven aan de invoering van het WMO-loket. Castria Wonen heeft zich evenals een groot aantal andere organisaties in Bergen op Zoom aangesloten als deelnemer aan het WMO loket dat in 2009 zijn deمحnitieve vorm heeft gekregen. Woningen met een zorglabel In het nieuwe woonruimteverdelingssysteem zuidwestwonen.nl dat vanaf 1 december 2009 in werking is getreden zijn voor de verdeling van woningen met een zorglabel nadere regels vastgesteld. Ouderenadviseurs van Vereniging Vraagwijzer verzorgen intakegesprekken met cliënten en geven waar nodig aan de woningzoekenden een urgentieverklaring af. Halsteren In de regio West-Noord-Brabant is grootschaligheid het kenmerk. Hoewel er hier aan een aantal overlegstructuren wordt deelgenomen, is er zowel uitvoerend als in het maken van afspraken met zorgpartijen in het gebied Halsteren en Lepelstraat nog veel te doen. De problematiek van met name de te realiseren nieuwbouw inbreidingslocaties vergt veel tijd. In 2009 is er opnieuw een aantal stappen in de goede richting gezet. Jaarverslag

20

21 Leefbaarheid Een kwalitatief goede en passende woning is belangrijk en prettig. Maar voor prettig wonen is meer nodig; goede contacten met de buren/buurtgenoten en voldoende voorzieningen in de omgeving. Om de leefbaarheid te waarborgen heeft Castria Wonen in 2009 op verschillende manieren bijgedragen. Gemeente Tholen Bij de uitbreiding van wijkservicecentrum De Poorthove wordt uitgegaan van de vestiging van de huisartsenpraktijk in dit gebouw. In november 2009 is in woonzorgcentrum Maartenshof in Sint Maartendijk een kleine winkelvoorziening geopend onder de naam Klavertje Vier, een samenwerking tussen Sjaloom Zorg, SVRZ, Spar Van Ommen en Castria Wonen. Samen met politie en gemeente heeft Castria Wonen zich in 2009 ingezet tegen overlast. Actie werd onder andere ondernomen bij: het complex Vliethof, Kuipersdreef en Oud Vossemeer. Castria Wonen was in 2009 actief betrokken bij de werkgroep middenstandsbeleid. Met ondernemers en gemeente zijn problemen deels opgelost. De bewoners van woningen aan de Grindweg die onderdeel uitmaken van de herstructurering van het achterliggende bedrijventerrein zijn benaderd. Ook zijn gesprekken gevoerd met de gemeente over de herstructurering van Sint-Maartensdijk West. Gemeente Bergen op Zoom Castria Wonen heeft samen met de gemeente, Woningstichting Soomland en Wonen West-Brabant in 2009 een wonen- en wijkfonds in het leven geroepen. Vanuit dit fonds worden gezamenlijk sociaal-maatschappelijke activiteiten bekostigd. Castria Wonen heeft de kermisloop van de Lepelstraatse kermis gesponsord en een bijdrage geleverd en de Nationale Straatspeeldag in Halsteren. Een onderzoek naar terugkeer van de buurtsuper in Lepelstraat is voorgezet. Castria Wonen levert ook een bijdrage aan de buurtbus van de Stichting Welzijn Halsteren. Goudkaart Castria Wonen heeft al geruime tijd het goudkaartsysteem als waarderingssysteem voor goede huurders, gekoppeld aan een extra stimulans voor het bevorderen van de leefbaarheid. De afgelopen vier jaar werden de navolgende waardecheques uitgegeven en verzilverd: 2006 Uitgegeven cheques Aantal Waarde in geld Verzilverde cheques Aantal Waarde in geld *door inbreng van cheques en zegels * * Als huurder levert de besteding van de cheque (waarde 2,00) in de eigen woonkern 2,50 op. In 2009 werd 30% van de cheques ingeleverd bij de deelnemende supermarkten en 70% bij de overige deelnemende winkeliers. Goudkaartleden wordt ook de mogelijkheid geboden goedkopere brandstof te tanken (1103 deelnemers), gebruik te maken van een voorrangspositie bij studentenhuisvesting en via zorgverzekeraar VGZ een korting krijgen op de ziektekostenpremie (1.487 deelnemers). Sinds 1 januari 2008 kunnen ook niet-huurders deelnemen door het sparen van zegels en cheques die verstrekt worden door de deelnemende winkeliers, de cheques zijn voorbehouden aan Castria Goudkaartleden. In 2009 heeft het buurtwinkelconcept voor het tweede jaar gedraaid. Het aantal door winkeliers afgenomen cheques stijgt. Contract met Woonenergie beëindigd Omdat niet alleen de Goudkaartleden, maar alle huurders van Castria Wonen voordeel hadden als zij een contract voor energielevering met Stichting Woonenergie afsloten is per 1 januari 2010 het samenwerkingscontract beëindigd. Daarom kunt u als klant van de Stichting Woonenergie niet opnieuw een leveringscontract afsluiten op dezelfde condities. U zult dan rechtstreeks contact moeten opnemen met een nieuwe energieleverancier. Een handige hulp bij deze keuze kunnen vergelijkingssites op internet zijn. Via of nl of kunt u eenvoudig de tarieven van energieleveranciers met elkaar vergelijken. Jaarverslag

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Rochdale geeft thuis Terugblik 2016 Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Wij zijn een woningcorporatie voor mensen met een laag inkomen. Binnen deze inkomensgroep zijn we er voor iedereen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Inhoud. amsterdam woon. inhoud

Inhoud. amsterdam woon. inhoud Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

Stek in 2011 Feiten & cijfers

Stek in 2011 Feiten & cijfers Stek in 2011 Feiten & cijfers Voor woord van de bestuurder 2 Financieel gezond blijven Stek heeft in 2011 een resultaat op de normale bedrijfsvoering behaald van H 5,0 miljoen. Vooral de verlaging van

Nadere informatie

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum 9 april 2008 Onderwerp notitie betreffende nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog 1. Historie vanaf 2001 Woonplan 2001 Er is al

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Voorwoord van het bestuur bij de begroting

Voorwoord van het bestuur bij de begroting Voorwoord van het bestuur bij de begroting 2014-2023 De begroting van vorig jaar kenmerkte zich door zeer omvangrijke bezuinigingen, nodig om de gevolgen van het regeringsbeleid op te vangen. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

1. Inwoners stad Groningen

1. Inwoners stad Groningen facts & figures 1. Inwoners stad Groningen Huidige inwoneraantal: 195.676 De stad Groningen is de afgelopenjaren sterk gegroeid. Bovenstaande grafiek laat zien dat de stad in de komende 15 jaar blijft

Nadere informatie

Solide partner voor u

Solide partner voor u Solide partner voor u 2 Woon zoals u wilt Informatiebrochure UWOON staat niet alleen voor verhuren en verkopen van woningen, we zijn ook een sterke partner bij herstructurering of ontwikkeling van bouwplannen.

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

Project: Herstructurering Sint-Maartensdijk-West, Gemeente Tholen. 100% grondgebonden nultredenwoningen, 75% sociaal, 25% vrije sector.

Project: Herstructurering Sint-Maartensdijk-West, Gemeente Tholen. 100% grondgebonden nultredenwoningen, 75% sociaal, 25% vrije sector. Project A Herstructurering Sint-Maartensdijk-West, Gemeente Tholen Herstructurering bestaand gebied Dorp 15 woningen (totaal 135 woningen in 9 jaar) 100% grondgebonden nultredenwoningen, 75% sociaal, 25%

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen Ondernemingsplan 2009-2014 10 beloften van Portaal Nijmegen 1 Beloofd! Meer dan 100 jaar oud Als rond de vorige eeuwwisseling de eerste woningbouwverenigingen worden opgericht, is één daarvan Woningvereeniging

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.543 3.327 2.934 1.169 12.973 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMERSFOORT

Nadere informatie

Woonmonitor Drechtsteden 2010

Woonmonitor Drechtsteden 2010 2 Woonmonitor Drechtsteden 2010 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. J.M.A. Schalk juni 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Impuls Publiciteit,

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

*BM1400514* BM1400514

*BM1400514* BM1400514 *BM1400514* BM1400514 Verslag : Beeldvormende vergadering Woonvisie Datum : 18 februari 2014 Tijd : 19:30 uur Lokatie : raadszaal gemeentehuis Onderwerp : Woonvisie Aanwezig : Zie presentielijst Afwezig

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMSTERDAM

ACTIVITEITEN AMSTERDAM ACTIVITEITEN AMSTERDAM Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 1.476 2.368 14.337 593 18.774 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMSTERDAM totaal

Nadere informatie

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 1 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 Contact Platform Amsterdam Middenhuur

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019 Met bewoners naar vitale wijken Strategie SSW voor 2014 2019 September 2014 Inhoudsopgave 1. Een eerlijk verhaal... 1 2. Wat is SSW... 2 2.1 Woningcorporatie 2 2.2 Wat zien wij in onze wereld 2 2.3 Grote

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

1. Organisatie Profiel Thema s AlleeWonen in kengetallen Verkorte CV Raad van Bestuur 4

1. Organisatie Profiel Thema s AlleeWonen in kengetallen Verkorte CV Raad van Bestuur 4 Persmap AlleeWonen Inhoud 1. Organisatie 1 1.1 Profiel 1 1.2 Thema s 1 1.3 AlleeWonen in kengetallen 2 2. Verkorte CV Raad van Bestuur 4 3. Contactinformatie 5 3.1 Persberichten 5 3.2 AlleeMagazine 5 3.3

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Zorgeloos wonen bij SallandWonen

Zorgeloos wonen bij SallandWonen Zorgeloos wonen bij SallandWonen 100% wonen Reparatieverzoeken en onderhoudsservice Duidelijke afspraken en snelle service Onze woningen verkeren in goede staat. Toch kunnen reparaties nodig zijn. SallandWonen

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Platform Wonen Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Donderdag 24 november 2016 Thuisvester Visie Tien keuzes strategische visie Woningwet: Belangrijkste

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Jaarbericht 2015/2016

Jaarbericht 2015/2016 Jaarbericht 2015/2016 Meneer en mevrouw Van der Naalt uit Marum zijn al 50 jaar huurder van Wold & Waard. Onze activiteiten in 2015 Onze financiën in 2015 Onze plannen in 2016 Zicht op 2015/2016 In dit

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer Raadsvergadering 6 december 2012 Agendapunt Programmaveld Ruimte Portefeuillehouder C.Koppenol Wettelijke basis - Onderwerp Woonvisie Papendrecht 2012-2020

Nadere informatie

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Dick van der Wouw Nadet Somers SCOOP Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

RESULTATEN 2016

RESULTATEN 2016 DOELGROEPEN Inclusief de nieuwbouw verhuren wij in 2016 minimaal 225 huurwoningen. Gelukt door een combinatie van nieuwbouw en lokaal maatwerk o.a. gericht op doorstroom: 242 verhuringen. 70% van onze

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST)

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST) Aanwezig L. Ederveen Voorzitter, SDAN N. Pouwels Projectmanager Kadoelerbreek, SDAN M. Neep Stedenbouwkundige, RPHS-architecten S. Bach Projectleider, Woningcorporatie Ymere alsmede circa 30 personen als

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID HUURDERSBELANGENCOMMISSIE 212 GEEREN-ZUID NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID De afgelopen weken vonden de blokgesprekken plaats in uw buurt. Singelveste AlleeWonen heeft daarin informatie gegeven over het hoe en

Nadere informatie

Passie voor Barneveld

Passie voor Barneveld Passie voor Barneveld Activiteiten 2016 ontvouwd Dit hebben we gedaan in 2015 Wij zijn trots op wat wij in het tweede jaar van de nieuwe beleidsperiode met onze medewerkers en samenwerkingspartners bereikten.

Nadere informatie

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Inhoudsopgave Werk aan de wijk! 5 Vitale en gewilde wijken 7 Oog voor de klant 11 Energiebewust bouwen en beheren 15 Een solide corporatie 17 3 4 Informatie voor

Nadere informatie

Aanbod woningen 2008/2009 215,25

Aanbod woningen 2008/2009 215,25 Haalbaarheid Aanvullend op het stedenbouwkundig plan gaat dit document in op de haalbaarheid van het plan en dan met name de keuze van de twee doelgroepen en het daarbij te realiseren aanbod. Door het

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen 1. Waarom verkoopt Casade een aantal van haar huurwoningen? Casade biedt haar klanten graag een breed keuzepakket van woonmogelijkheden en wil hen de kans bieden een woning

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik. Aan de raad, Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik. Aan de raad, Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2016 16-037 Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik Aan de raad, Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik Gevraagde beslissing 1. Een bedrag van

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Opzet van de presentatie

Opzet van de presentatie Woonvisie Venray Opbouw van de avond 19.30-19.40 Welkom door wethouder Martijn van der Putten 19.40-20.30 Presentatie concept woonvisie door Egbert Kalle 20.30-21.00 Vragen 21.00-21.15 Pauze 21.15-21.45

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015.

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG Indiener: Gerwin ter Maat / VVD Berkelland Datum indiening vraag: 06-07-2015 Datum verzending antwoord: 01-09-2015 In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller

Nadere informatie

Beknopt jaaroverzicht Een solide basis met zichtbare resultaten.

Beknopt jaaroverzicht Een solide basis met zichtbare resultaten. Beknopt jaaroverzicht 2015 Een solide basis met zichtbare resultaten. Verhuur Samenstelling van onze 80.000 bewoners Ouderen (65+) Studenten/jongeren 12 persoonshuishoudens Allochtonen Grote gezinnen 15%

Nadere informatie

Ruimte maken om thuis te geven

Ruimte maken om thuis te geven Ruimte maken om thuis te geven samenvatting Ondernemingsplan woondiensten Aarwoude 2012-2015 Ruimte maken om thuis te geven De kubus is een ruimtelijke puzzel die opgelost kan worden door de juiste keuzes

Nadere informatie

Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein

Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein Inleiding Zowel de SJAR als de raad maakt zich zorgen over de huisvestingsmogelijkheden van jongeren. Dit heeft ertoe geleid dat het College van burgemeester

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2014 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn Prestatieafspraken Domesta Borger - Odoorn 2017-2021 Betaaibaarheid en bereikbaarheid Uit het Drents woonlastenonderzoek is naar voren gekomen dat onze huurders gemiddeld een woonquote hebben van 37%.

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken STVISIE TOEKOM VAN SSW 19 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken 1 Een eerlijk verhaal SSW helpt mensen met een smalle beurs in de gemeente De Bilt aan sociale woonruimte.

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 laat zich voor KleurrijkWonen kenmerken door: het realiseren vaneen aantal grote onderhouds- en herstructureringsprojecten; het ruimschoots behalen van onze

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 3 1. Wat gaan we bouwen? 4 2. Plattegronden 5 3. Huurprijzen 11 4. Hoe komt u in aanmerking? 12 5. Extra informatie 13 Contactgegevens

Nadere informatie

Activiteiten regio Amersfoort

Activiteiten regio Amersfoort Activiteiten regio De Alliantie verhuurt, beheert en bouwt huurwoningen in de gemeenten, Eemnes, Leusden, Nijkerk en Soest en levert hiermee een bijdrage aan de volkshuisvesting in die gemeenten. Prestatieafspraken/

Nadere informatie

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam Wijkvisie Dubbeldam Dordrecht december 2014 1 Inleiding Missie Trivire Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. We zorgen voor goed onderhouden woningen in schone,

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle DATUM 4 oktober 2017 PROJECTNUMMER 501.102/ OPDRACHTEVER emeente Brielle Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle 2017-2022 Inleiding In de Woonvisie Brielle 2017-2022 geven wij als gemeente Brielle

Nadere informatie