Castria Jaarverslag 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Castria Jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 ...ook in 2009 meer dan een dak boven je hoofd! Halsteren Tholen Castria Jaarverslag 2009 Meer keus, meer kans, meer mogelijk

2

3 Inhoud Profiel Inhoudsopgave en proمحel Castria Wonen: meer dan een dak boven je hoofd Inleiding Woonaanbod Betaalbaar huren of kopen Meer keus voor woningzoekenden Castria Wonen is met zo n woningen de woningcorporatie voor de regio Tholen en Halsteren. Het gebied wordt bediend vanuit twee kantoren in Sint-Maartensdijk en in Halsteren. In deze Castria Jaarbode vindt u een beknopt verslag van onze inspanningen in Het volledige volkshuisvestigingverslag 2009 kunt u nalezen via of is ter inzage in te zien op één van onze kantoren. Nieuwbouw en projecten Beheer en onderhoud Wonen en zorg De missie van Castria Wonen Castria Wonen levert woningen en woondiensten aan alle woonconsumenten in de regio Tholen en Bergen op Zoom, zet zich actief in voor de leefbaarheid van dorpen en werkt waar nodig samen met derden. Leefbaarheid Communicatie Financiën De queeste van Castria Wonen Vanaf 2012 is Castria Wonen in haar werkgebied in staat om binnen een jaar passende huisvesting te bieden aan alle huishoudens met een inkomen tot ,- en zorgbehoevenden, die daarom vragen. Vooruitblik Contactgegevens...28 Jaarverslag

4 Drs. T.G.A. Westerveld en J. Kloet

5 Inleiding Meer keus, meer kans, meer mogelijk Het jaar 2009 gaat de geschiedenis in als een jaar waarin de kaarten opnieuw moesten worden geschud. Onzekerheid door de gevolgen in 2008 van de kredietcrisis, een landelijke hefمحng van de overheid voor de krachtwijken en een ongewenste invoer van vennootschapsbelasting voor woningcorporaties. Of dat nog niet genoeg was, kregen wij het verzoek van Woningstichting Soomland om het ingezette nadere onderzoek naar een fusieproces stop te zetten. Er zijn jaren geweest die met minder zorgen zijn begonnen. Dergelijke omstandigheden zorgen voor extra waakzaamheid bij de Raad van Commissarissen. De toezichthoudende functie van de raad is juist in moeilijke tijden van belang om te zorgen dat de continuïteit blijft gewaarborgd. De koers die de organisatie in 2009 heeft gevolgd heeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen gekregen. Castria Wonen proمحleert zich volgens de raad als een maatschappelijk en lokaal betrokken onderneming. Zij richt zich niet alleen op de (sociale) volkshuisvesting maar heeft duidelijk oog voor het brede spectrum van wonen en de woonomgeving (leefbaarheid, zorg en welzijn). De raad is het bestuur en alle medewerkers erkentelijk en heeft waardering voor de bereikte resultaten. Belangrijke items in de woningmarkt, denk aan leefbaarheid, vergrijzing en krimp van de bevolking, vergen continu aandacht. Toch is Castria Wonen ook in 2009 haar slogan Méér dan een dak boven je hoofd niet uit het oog verloren. Die slogan houdt een belofte in aan u, een belofte die we waar willen maken. Gelukkig hebben we ook in 2009 veel kunnen bereiken. Meer keus voor u op een woning door de invoering van een nieuw woonruimtebemiddelingssysteem via zuidwestwonen.nl en meer mogelijk voor u door Slimmer Kopen. Daarmee is het mogelijk om een huis te kopen, ook als u dat eigenlijk niet voor mogelijk had gehouden. Wij hebben de kaarten geschud in 2009, maken nieuwe afwegingen en besteden veel meer aandacht aan risico s in een snel veranderde woningmarkt. Castria Wonen weegt haar plannen meer af, maar in 2009 is al het geplande onderhoudswerk uitgevoerd en is doorgegaan met de in aanbouw genomen nieuwbouwprojecten. Het is het jaar dat de complexen Fréderic Stede in Halsteren, Dalemhof in Tholen en senioren- en starterswoningen in Sint- Annaland werden opgeleverd en in gebruik genomen. Er is nog veel meer gebeurd. Het jaar 2009 is voor Castria Wonen een jaar geweest dat in het teken stond van opnieuw aan de toekomst denken. Vandaar dat we in 2009 samen met vier collega-corporaties het rapport een Visie op wonen en leven in West-Brabant en Tholen 2025 hebben uitgebracht, waarin op een realistische manier naar de toekomst wordt gekeken. In het verlengde hiervan bekijken we samen met Woningstichting Soomland en de corporatie Wonen West Brabant de mogelijkheid voor verdere samenwerking. Hierover leest u meer in het laatste hoofdstuk Vooruitblik 2010 van dit verslag. Zoals u ziet, is de Castria Jaarbode 2010 dit jaar voor het eerst in een andere vorm. Beknopt geven wij u in dit verslag een weergave van onze inspanningen in Wij wensen u veel leesplezier. J. Kloet Drs. T.G.A. Westerveld Directeur/bestuurder Voorzitter Raad van Commissarissen Jaarverslag

6

7 Woonaanbod De meeste woningen van Castria Wonen zijn eengezinswoningen. Het overige woningbezit bestaat uit seniorenwoningen, woonzorgcomplexen en laagbouwمخats. Het aantal woningen in bezit van Castria Wonen is in 2009 gegroeid van 3955 naar Dat is de optelsom van 2560 woningen in Tholen en 1407 in Halsteren/ Lepelstraat. Er zijn 26 woningen bij gekomen, 14 zijn er verkocht. Het aantal garages in bezit van Castria (30), bedrijfsruimten (7), parkeerplaatsen (18) en units voor tijdelijke huisvesting (1) is in het verslagjaar ongewijzigd gebleven. Castria Wonen beheert zowel in Tholen als in Halsteren ongeveer 25% van het totaal aanwezige woningbezit. Een tendens die in 2009 is voortgezet is een daling van het aantal eengezinswoningen: 2282, dat zijn er 10 minder dan in Bij seniorenwoningen zien we het omgekeerde, hier steeg het aantal met 22 naar een totaal van Per kern zijn er grote verschillen: in Halsteren-Centrum en Sint-Maartensdijk en Lepelstraat staan relatief veel huurwoningen van Castria Wonen. De wijken Nieuwe Molen, Jankenberg, Rode Schouw, De Schans/Oude Molen en de kern Sint Philipsland kenmerken zich juist door een relatief zeer laag aantal huurwoningen. In onderstaande tabel ziet u het aantal woningen uitgesplitst over de wijken en kernen. Overzicht woningbezit Castria Wonen per In aantallen Vestiging Halsteren Totaal Castria Halsteren-Centrum De Beek Nieuwe Molen Jakenberg Rode Schouw De Schans/ Oude Molen Halsteren totaal Lepelstraat Totaal vestiging Halsteren (26.1%) Vestiging Tholen Totaal Castria Tholen Poortvliet Scherpenisse Sint Maartensdijk Stavenisse Sint-Annaland Oud-Vossemeer Sint Philipsland Totaal vestiging Tholen (25.5%) Werkgebied Castria Wonen (25.7%) Jaarverslag

8

9 Betaalbaar huren of kopen Betaalbaar huren Castria Wonen heeft een belangrijke taak om voor al die mensen die zelf niet of niet voldoende in staat zijn om op eigen kracht voor passende woonruimte te zorgen. Wij bieden goede, betaalbare huurwoningen en investeren toekomstgericht in renovatieen nieuwbouwprojecten. Slimmer Kopen Castria Wonen heeft in de periode 1995 t/m eind 2009 totaal 384 woningen uit haar bezit verkocht. Werden er in 2008 nog 38 woningen toegevoegd aan het verkoopprogramma, in 2009 werden geen woningen toegevoegd in verband met de onzekerheden op de woningmarkt. Eind 2009 telde Castria Wonen 1069 woningen (27%) in de laagste prijsklasse (huurprijs lager dan 357,-). Het grootste aantal woningen (68%) bevindt zich in de huurklasse Door het bestuur van de woningstichting is in 2009 zoals gebruikelijk een huurbeleidsplan opgesteld. Aan het bestuur van de huurdersvereniging Samen Sterk en Huurdersbelangenvereniging Halsteren/Lepelstraat werd het huurbeleidsplan voor advies voorgelegd. Beide verenigingen konden zich verenigen met het voorgestelde huurverhogingpercentage. De huuraanpassing per 1 juli 2009 kwam uit op 2,4%. In onderstaande tabel is ons woningbezit verdeeld naar huurklasse: Om het eigen woningbezit te stimuleren helpt Castria Wonen graag mee om kopen voor een grotere groep bereikbaar te maken, met name voor starters. Vandaar dat wij sinds november 2008 het concept Slimmer Kopen aanbieden. Met Slimmer Kopen ontvangen kopers korting op de marktwaarde van een woning. Als tegenprestatie bieden zij de woning bij toekomstige verkoop eerst aan Castria Wonen aan en delen zij de waardeontwikkeling met Castria Wonen. De korting en het percentage dat kopers delen bij verkoop, zijn per dorp aan een maximum gebonden. Daarbij is het uitgangspunt van Castria Wonen dat voor duurdere woningen in gewilde wijken of dorpen, een hogere korting geldt. Op die manier zijn ook die woningen voor lagere inkomens bereikbaar. Castria Wonen hanteert in Halsteren en Lepelstraat een korting van maximaal 25%, in Tholen (stad) 20% en in de overige dorpen 15%. Binnen deze maxima kunnen kopers zelf de hoogte van hun korting bepalen en daarmee tevens het percentage dat zij delen bij verkoop. In 2009 kregen ruim 250 huurders opnieuw een koopaanbod op basis van Slimmer Kopen. Woningbezit in % naar huurklasse 80% 60% 40% tot en met tot tot tot en hoger 20% 0% Tholen Poortlviet Scherpenisse Sint-Maartensdijk Stavenisse Sint-Annaland Oud-Vossemeer Sint Philipsland Halsteren Lepelstraat Jaarverslag

10 Eén website, alle woningen!

11 Meer keus voor woningzoekenden Op 1 december 2009 is een einde gekomen aan de verschillende woonruimtebemiddelingssystemen in ons gebied. Dat betekent dat de mogelijkheden om te kiezen voor wie op zoek is naar een huur- of koopwoning enorm zijn toegenomen. Castria Wonen heeft samen met drie collega-corporaties haar aanbod van huur- en koopwoningen gebundeld op één website www. zuidwestwonen.nl. Deze website wijst de weg naar zo n woningen in West-Brabant en Tholen. Het zoeken naar een woning is nu een stuk makkelijker en kansrijker. U kunt kiezen uit een optiemodel (inschrijven op buurt of straat), aanbodmodel (reageren op woningen op basis van inschrijfduur), loting (iedereen gelijke kans) of direct te huur (wie het eerst komt, wie het eerst maalt). Woningzoekenden Vestiging Tholen In 2009 werden tot 1 december 406 nieuwe aanvragen van woningzoekenden geregistreerd, in 2008 was dat gedurende het gehele jaar 497. Woningzoekenden naar type woning in Tholen 31/ * Totaal Eengez. won * = tot 1 december 2009 Senior won p. won In% van totaal Eengez. won Senior won p. won Het aantal nieuwe woningzoekenden is gedaald, maar blijft wel hoog. De gemiddelde wachttijd op 31 december 2009 bedroeg 38,7 maanden. Vestiging Halsteren De vestiging Halsteren participeerde tot 1 december 2009 in het aanbodmodel van Bergen op Zoom. Dit systeem werkte met woonbonnen. De ontwikkeling in Halsteren en Lepelstraat van het aantal woonbonnen is opgenomen in onderstaand overzicht. Jaar Aantal mutaties Totaal aantal bonnen Voldoen aan criteria Aantal Voldoen niet aan criteria Verhuizingen In 2009 vonden er 312 zogeheten mutaties plaats, grotendeels zijn dat verhuizingen. Dat is iets minder dan in Onderstaand een tabel met de reden van vertrek in procenten: Aantal bonnen per mutatie Voldoen Voldoen niet Aantal aan criteria aan criteria Verhuizingen naar oorzaak Tholen Halsteren Tholen Halsteren Tholen Halsteren Verhuizing Verzorgingshuis Overlijden Totaal Reden van verhuizing Familie omstandigheden Financiële omstandigheden Aankoop woning Huwelijk/samenwonen Medische redenen Scheiding Werk/studie Totaal Jaarverslag

12

13 Nieuwbouw en projecten Milieubewust bouwen is een blijvend thema. Vandaar dat Castria Wonen op verzoek van Bergen op Zoom participeert in een regionaal project voor de bouw van 20 betaalbare, duurzame en energieneutrale woningen. Verder blijft de nadruk liggen op het tegemoetkomen aan de vraag naar voldoende en kwalitatief goede huisvesting voor senioren en naar levensloopwoningen voor 1-2 persoonshuishoudens. Een gebiedsgerichte aanpak en inzicht in de woonvraag van de huidige en toekomstige klant blijft nodig om de juiste afwegingen te kunnen maken en maatwerk te kunnen leveren. De gevolgen van de vastgelopen woningmarkt zijn in 2009 voelbaar bij de oplevering van projecten, dat ziet u terug bij de beschrijvingen van de navolgende projecten en plannen. Tholen - Dalemhof actief benaderd worden om mogelijk te verhuizen vanuit de herstructureringslocaties in Tholen naar het woonzorgcentrum. Tholen - Stadszicht 2 starterswoningen De woningcorporatie heeft in 2009 een aanbieding gekregen van de gemeente voor 3 percelen bouwgrond in het uitbreidingsplan Stadszicht 2. Op basis van haalbaarheidsstudies hebben we kenbaar gemaakt voor 2 percelen geen interesse te hebben. Voor het 3de perceel is in samenwerking met Marsaki een haalbaarheidsonderzoek opgestart voor de bouw van 27 starterswoningen. Op 14 april 2009 werd het al eerder opgeleverde senioren- en appartementencomplex ofمحcieel geopend. Van de 15 appartementen waren er 8 snel verkocht, daarna liet ook hier de kredietcrisis zijn tanden zien; geïnteresseerden willen eerst hun eigen woning verkopen. Daarom worden de 7 resterende appartementen ook te huur aangeboden. Tholen - Stadszicht 2 De studie naar een combinatieproject van ouderenhuisvesting, beschermd wonen en een woonvorm voor mensen met een beperking is in 2009 voortgezet. In samenwerking met alle participanten is druk gerekend. Vanwege het te hoge nanciëleمح risico is besloten om de koopappartementen plaats te laten maken voor huurappartementen. De huidige klanten (senioren) gaan Tholen - Tholen-Noord De plannen voor de transformatie van het bedrijventerrein Noord bij Tholen-stad tot woon- en werkgebied zijn in 2009 verder geconcretiseerd. De transformatie van het bedrijventerrein omvat ongeveer 185 woningen. De 1e fase van het plan omvat de bouw van een supermarkt/discounter met daarboven appartementen. Het is niet gelukt om in 2009 overeenstemming te bereiken over de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst. Tholen - Dalemsestraat Omdat Stichting Sjaloom zich heeft teruggetrokken uit het uitbreidingsplan Stadszicht 2, is een nieuwe planstudie uitgewerkt. Het programma van deze zorgpartij omvat de bouw van 18 zorgappartementen met gemeenschappelijke voorzieningen en een dagbestedingsruimte. Er wordt voor het nieuw te bouwen pand aansluiting gezocht bij het historische straatbeeld. Jaarverslag

14 Poortvliet - Poorthove-2 De uitbreiding van Woonservicecentrum de Poorthove met 6 appartementen is in 2009 aanbesteed. In het bestaande gebouw worden 2 appartementen verbouwd tot huisartsenpraktijk. Met de huisarts werd in 2009 nog geen overeenstemming bereikt over de voorwaarden. Poortvliet - Locatie De Groen Uitgangspunt was de ontwikkeling van levensloopbestendige woningen en een supermarkt. Uit een haalbaarheidsonderzoek bleek dat de locatie uiterst moeilijk is te ontwikkelen. Op verzoek van de gemeente Tholen heeft Castria nog naar andere mogelijkheden gezocht om de supermarkt te behouden, dat bleek nancieelمح helaas niet mogelijk. Scherpenisse - Laban Deurloostraat Het deمحnitief ontwerp voor de bouw van een servicecentrum (met 19 appartementen) met dorpshuisfaciliteiten, ruimten voor maatschappelijke doeleinden, zorginfrastructuur van SVRZ en een gymzaal is in 2009 vastgesteld. Castria Wonen wordt eigenaar van het dorpshuis- en gymzaalgedeelte, de gemeente huurt deze ruimten. Vlakbij verrijzen 5 levensloopwoningen. Met deze woningen kan in de wijk een woonzorgzone gerealiseerd worden. Door ingediende bezwaarschriften kan waarschijlijk pas in 2011 met de bouw worden begonnen. Sint-Annaland - Vroonstede De bouw van 16 starterswoningen in de koopsector en 5 seniorenwoningen in de huursector in het uitbreidingsplan Vroonstede is in 2009 opgeleverd. Bij de oplevering waren nog niet alle woningen verkocht en verhuurd, een gevolg van de kredietcrisis. Dat is een van de redenen waarom Castria een nieuwe aanbieding voor grondreservering voor bouwgrond in Vroonstede in Sint-Annaland heeft afgewezen. Sint-Annaland - Havengebied Binnen het plangebied Havenplein wordt door Castria in samenwerking met Marsaki en een ontwikkelende aannemer onderzocht of de bouw van een woonservicecentrum met 40 tot 50 appartementen mogelijk is. In 2009 heeft dit onderzoek nog niet geleid tot een ontwikkelopdracht; met de gemeente was er nog geen overeenstemming over de voorwaarden. Jaarverslag

15 Sint Philipsland - Graefnisse In 2009 is de bouw gestart van een appartementencomplex in het uitbreidingsplan Graefnisse. Het gebouw met de naam Luysterzicht omvat 13 seniorenappartementen in koop en huur met zorg op maat. Het bouwplan is ontwikkeld door Nouville Ontwikkelaars. De bouwdirectievoering wordt door ons in eigen beheer uitgevoerd. De appartementen vormen een welkome aanvulling voor vitale en zorgvragende senioren in Sint Philipsland. Halsteren - Vogelenzang In 2009 is het onderzoek naar de herontwikkeling van het gebied Vogelenzang voortgegaan. Er is overleg geweest met het college van B&W van Bergen op Zoom en de betrokken marktpartijen. Een ander belangrijk onderdeel is het parkeren. Herontwikkeling kan een belangrijke impuls betekenen voor de leefbaarheid van Halsteren. Uitgangspunten zijn o.a. het behoud van het dorpskarakter, huisvesting van senioren en het behoud van winkels. Halsteren - Gagelweg De herstructurering van de wijk Gagelweg heeft in 2009 zichtbaar gestalte gekregen. De 62 eengezinswoningen in de wijk worden in 3 fasen getransformeerd tot een eigentijdse woonomgeving. De 2e fase omvat binnen-, dak- en gevelrenovaties en vervanging van de buitenbergingen. In de laatste fase worden 14 woningen gesloopt en vervangen door 11 levensloopwoningen, naar verwachting kan de bouw in 2010 starten. Halsteren - Fréderic Stede De bouw van 17 appartementen en 4 losse patiowoningen in de wijk De Beek in Halsteren is in 2009 gereed gekomen. Het appartementengebouw met de naam Fréderic Stede bestaat uit 7 huur- en 10 koopappartementen. Ondanks de fraaie ligging en de goede prijs-kwaliteitverhouding valt de belangstelling voor de koopappartementen tegen. De corporatie heeft besloten om de niet verkochte appartementen te verhuren. De gevolgen van de kredietcrisis zijn ook in dit project voelbaar. Halsteren - Hemi-terrein De transformatie van het Hemi-terrein heeft de hoogste prioriteit voor Bergen op Zoom. Castria Wonen is nauw betrokken bij de stedenbouwkundige studie. Uitgangspunt is een woon- en werkgebied. Door het situeren van de woningbouw langs de randen van het gebied wordt gestreefd naar versterking van de woonkwaliteit van de bestaande woonwijken. Tevens wordt de mogelijkheid onderzocht voor het onderbrengen van supermarkten, dit is een kans om het huisvestingsprobleem van de supermarkt in Vogelenzang op te lossen. Jaarverslag

16

17 Beheer en onderhoud Energielabel Alle bestaande woningen zijn al voorzien van een voorlopig energielabel. Elke woning die (opnieuw) wordt verhuurd of verkocht krijgt een deمحnitief energielabel. Het label geeft inzicht in de te verwachten energiekosten en wordt bepaald op basis van de technische kwaliteit van de woning. Elektronische deurontgrendeling Met het oog op de vergrijzing is elektronische deurontgrendeling, op afstand te bedienen door zorgverleners, een belangrijke ontwikkeling. Castria Wonen heeft in 2009 een aantal nieuwbouwprojecten hiermee uitgerust. In het reguliere onderhoud wordt bij het vervangen van voordeuren standaard een levensloopdeur aangebracht met een slot dat voorbereid is op toekomstige toepassing. Onderhoud cv installatie Castria Wonen heeft in 2009 met een aantal collega corporaties een traject opgestart om te komen tot een nieuw collectief contract voor het onderhoud aan cv-installaties. In de nieuwe opzet wordt met periodieke kwaliteitsmetingen door een onafhankelijke derde gemeten of aan de afgesproken prestatie-eisen wordt voldaan. Aanpassing van woningen Tholen: Sinds begin 2009 kunnen aanpassingen tot 1.000,- direct worden uitgevoerd op basis van het programma van eisen dat via de gemeente wordt ontvangen. Voor aanpassingen boven een bedrag van 1.000,- moet bij de gemeente een plan van aanpak ingediend worden. In 2009 zijn 99 aanvragen binnengekomen. Hiervan zijn 87 aanpassingen gerealiseerd. Asbestbeleid Castria Wonen beschikt over een digitaal archief met daarin een inventarisatie van mogelijke aanwezigheid van asbest in uw woning. Belangrijk als u zelf wilt klussen! Ondertussen vindt er planmatig asbestsanering plaats. Legionellapreventie Legionellabesmetting kan zeer ernstige en soms zelfs dodelijke gevolgen hebben. In 2009 heeft Castria Wonen legionellapreventie extra aandacht gegeven. Gebouwen die onder de risicogroep vallen zijn gericht onderzocht en met de zorgpartijen is nagegaan of voldaan wordt aan de wettelijke plicht om preventieve maatregelen te treffen. Veiligheidskeuring binneninstallaties In 2008 is Castria Wonen gestart met de uitvoering van de zogenaamde APK-keuringen van de elektra- gas- en waterinstallaties van woningen. Uit de praktijk is gebleken dat van de bewoners wel erg veel gevraagd werd om alle punten voor het verlenen van een veiligheidscertiمحcaat te controleren. In 2009 heeft de woningcorporatie een beleidswijziging doorgevoerd. Besloten is om bij planmatig onderhoud de APK-keuring alleen in te zetten om de technische kwaliteit en de veiligheidsrisico s van de binneninstallaties in beeld te brengen. Bergen op Zoom: In deze gemeente kunnen aanpassingen tot 2.042,- direct worden uitgevoerd op basis van het programma van eisen dat via de gemeente wordt ontvangen. Voor aanpassingen boven dat bedrag moet bij de gemeente een plan van aanpak ingediend worden. In het gebied Halsteren en Lepelstraat worden door Castria Wonen zowel aanpassingen in huur- als koopwoningen gerealiseerd. In 2009 zijn er in totaal 24 aanvragen ontvangen, hiervan zijn er 21 gerealiseerd. Onderhoud Onderhoudswerkzaamheden worden voornamelijk uitbesteed aan derden, wij houden toezicht. In 2009 werd per kwartaal een onderhoudsverslag samengesteld om de gerealiseerde kosten ten opzichte van begrote kosten inzichtelijk te maken. Uit het onderhoudsjaarverslag blijkt dat er in 2009 aan onderhoud 5,7 miljoen is besteed, waarvan 3,7 miljoen aan planmatig onderhoud. In 2007 heeft Castria Wonen samen met vijf woningcorporaties in de regio Bergen op Zoom besloten om woningaanpassingen, die niet meer voor vergoeding uit de Wet Voorziening Gehandicapten in aanmerking komen, onder bepaalde voorwaarden toch uit te voeren. Het gaat om voorzieningen zoals een verhoogd toilet, toiletbeugels, een hendel- of thermostaatkraan. Van deze mogelijkheid hebben 14 klanten gebruik gemaakt. Jaarverslag

18

19 Wonen en zorg Nederland vergrijst, daarom neemt de zorgvraag toe. Tegelijkertijd zien we de maatschappelijke ontwikkeling om langer zelfstandig te blijven wonen met zorg aan huis. Om dat te bereiken is het noodzakelijk gebruik te kunnen maken van diensten zoals maaltijden, alarmering, klussendienst, activiteiten, informatievoorziening, dagbesteding en mobiliteit. Zorgorganisaties, woningaanbieders en welzijnsorganisaties werken daarom steeds vaker samen. Tholen Tholen kenmerkt zich door een kleinschalig karakter, waardoor woon- en zorgpartijen direct op elkaar aangewezen zijn. In 2009 is het Deltaplan Wonen-welzijn-zorg vastgesteld. Castria Wonen is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming ervan. In de nota is onder andere vastgelegd dat de gemeente zorg draagt voor voldoende bouwgrond voor levensloopgeschikte woningen en het classiمحceren van de bestaande voorraad van Castria Wonen naar ligging en mogelijkheid van zorg. Dat laatste is in 2009 uitgevoerd. Castria Wonen heeft in 2009 gewerkt aan meerdere woonservicecentra. Bij de ontwikkeling van deze centra werkt Castria Wonen samen met betrokkenen om wonen en zorgfaciliteiten optimaal te faciliteren. In het hoofdstuk Nieuwbouw en projecten leest u hier meer over. In 2009 is in de gemeente Tholen bijvoorbeeld het woonzorgcomplex Dalemhof opgeleverd. De zorginfrastructuur is eigendom van SVRZ. Daarnaast zijn in 2009 de ontwerpen voor woonservicecentra in Scherpenisse en in Poorthove verder uitgewerkt. Onduidelijkheid over de mogelijke ontwikkellocatie Hemiterrein en de complexe situatie voor het plangebied Vogelenzang/ centrum hebben vertraging in de planvorming veroorzaakt. In 2009 is meer duidelijkheid gekomen over de gewenste ontwikkelrichting, dat geldt niet voor de positie die de desbetreffende zorgpartijen wensen in te nemen. De gemeente Bergen op Zoom heeft een aantal woonservicegebieden aangewezen. In het werkgebied van Castria zijn dat Halsteren Zuid, Halsteren Noord en Lepelstraat. Alle planontwikkelingen in deze deelgebieden bevonden zich in het verslagjaar nog steeds in de initiatieffase. Begin 2010 is een aanzet gegeven om te komen tot centrale dienstenzones. Castria Wonen neemt deel aan de stuurgroep Preventie, Wonen, Zorg en Welzijn (PWWZ). In 2009 werd veel aandacht gegeven aan de invoering van het WMO-loket. Castria Wonen heeft zich evenals een groot aantal andere organisaties in Bergen op Zoom aangesloten als deelnemer aan het WMO loket dat in 2009 zijn deمحnitieve vorm heeft gekregen. Woningen met een zorglabel In het nieuwe woonruimteverdelingssysteem zuidwestwonen.nl dat vanaf 1 december 2009 in werking is getreden zijn voor de verdeling van woningen met een zorglabel nadere regels vastgesteld. Ouderenadviseurs van Vereniging Vraagwijzer verzorgen intakegesprekken met cliënten en geven waar nodig aan de woningzoekenden een urgentieverklaring af. Halsteren In de regio West-Noord-Brabant is grootschaligheid het kenmerk. Hoewel er hier aan een aantal overlegstructuren wordt deelgenomen, is er zowel uitvoerend als in het maken van afspraken met zorgpartijen in het gebied Halsteren en Lepelstraat nog veel te doen. De problematiek van met name de te realiseren nieuwbouw inbreidingslocaties vergt veel tijd. In 2009 is er opnieuw een aantal stappen in de goede richting gezet. Jaarverslag

20

21 Leefbaarheid Een kwalitatief goede en passende woning is belangrijk en prettig. Maar voor prettig wonen is meer nodig; goede contacten met de buren/buurtgenoten en voldoende voorzieningen in de omgeving. Om de leefbaarheid te waarborgen heeft Castria Wonen in 2009 op verschillende manieren bijgedragen. Gemeente Tholen Bij de uitbreiding van wijkservicecentrum De Poorthove wordt uitgegaan van de vestiging van de huisartsenpraktijk in dit gebouw. In november 2009 is in woonzorgcentrum Maartenshof in Sint Maartendijk een kleine winkelvoorziening geopend onder de naam Klavertje Vier, een samenwerking tussen Sjaloom Zorg, SVRZ, Spar Van Ommen en Castria Wonen. Samen met politie en gemeente heeft Castria Wonen zich in 2009 ingezet tegen overlast. Actie werd onder andere ondernomen bij: het complex Vliethof, Kuipersdreef en Oud Vossemeer. Castria Wonen was in 2009 actief betrokken bij de werkgroep middenstandsbeleid. Met ondernemers en gemeente zijn problemen deels opgelost. De bewoners van woningen aan de Grindweg die onderdeel uitmaken van de herstructurering van het achterliggende bedrijventerrein zijn benaderd. Ook zijn gesprekken gevoerd met de gemeente over de herstructurering van Sint-Maartensdijk West. Gemeente Bergen op Zoom Castria Wonen heeft samen met de gemeente, Woningstichting Soomland en Wonen West-Brabant in 2009 een wonen- en wijkfonds in het leven geroepen. Vanuit dit fonds worden gezamenlijk sociaal-maatschappelijke activiteiten bekostigd. Castria Wonen heeft de kermisloop van de Lepelstraatse kermis gesponsord en een bijdrage geleverd en de Nationale Straatspeeldag in Halsteren. Een onderzoek naar terugkeer van de buurtsuper in Lepelstraat is voorgezet. Castria Wonen levert ook een bijdrage aan de buurtbus van de Stichting Welzijn Halsteren. Goudkaart Castria Wonen heeft al geruime tijd het goudkaartsysteem als waarderingssysteem voor goede huurders, gekoppeld aan een extra stimulans voor het bevorderen van de leefbaarheid. De afgelopen vier jaar werden de navolgende waardecheques uitgegeven en verzilverd: 2006 Uitgegeven cheques Aantal Waarde in geld Verzilverde cheques Aantal Waarde in geld *door inbreng van cheques en zegels * * Als huurder levert de besteding van de cheque (waarde 2,00) in de eigen woonkern 2,50 op. In 2009 werd 30% van de cheques ingeleverd bij de deelnemende supermarkten en 70% bij de overige deelnemende winkeliers. Goudkaartleden wordt ook de mogelijkheid geboden goedkopere brandstof te tanken (1103 deelnemers), gebruik te maken van een voorrangspositie bij studentenhuisvesting en via zorgverzekeraar VGZ een korting krijgen op de ziektekostenpremie (1.487 deelnemers). Sinds 1 januari 2008 kunnen ook niet-huurders deelnemen door het sparen van zegels en cheques die verstrekt worden door de deelnemende winkeliers, de cheques zijn voorbehouden aan Castria Goudkaartleden. In 2009 heeft het buurtwinkelconcept voor het tweede jaar gedraaid. Het aantal door winkeliers afgenomen cheques stijgt. Contract met Woonenergie beëindigd Omdat niet alleen de Goudkaartleden, maar alle huurders van Castria Wonen voordeel hadden als zij een contract voor energielevering met Stichting Woonenergie afsloten is per 1 januari 2010 het samenwerkingscontract beëindigd. Daarom kunt u als klant van de Stichting Woonenergie niet opnieuw een leveringscontract afsluiten op dezelfde condities. U zult dan rechtstreeks contact moeten opnemen met een nieuwe energieleverancier. Een handige hulp bij deze keuze kunnen vergelijkingssites op internet zijn. Via of nl of kunt u eenvoudig de tarieven van energieleveranciers met elkaar vergelijken. Jaarverslag

JAARVERSLAG 2012 OPEN EN TRANSPARANT

JAARVERSLAG 2012 OPEN EN TRANSPARANT JAARVERSLAG 2012 OPEN EN TRANSPARANT 2 Jaarverslag 2012 A Bestuursverslag Voorwoord, effectief en verantwoord............................. 5 1. Jaarverslag 2012: open en transparant...................

Nadere informatie

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 2014 JAARVERSLAG 2014 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen

Nadere informatie

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Woerden, 12 april 2010 2 Algemene

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Jaarverslag 2011 WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER 6 juni 2012 Jaarverslag 2011 Inhoud VOORWOORD DIRECTIE... 4 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 5 INLEIDING... 5 TOEZICHT HOUDEN... 5 RAAD VAN TOEZICHT ALS WERKGEVER

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... 5

Inhoud. Voorwoord... 5 Jaarverslag 2010 Inhoud Voorwoord... 5 Waarde voor de omgeving... 6 Waardevol bezit... 8 Waarde door kwaliteit... 12 Waarde door beleid... 14 Waarde voor de klant... 18 Waarde door de organisatie... 20

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan 2015 Pagina 1 van 35 1. VOORWOORD De corporatiewereld bevindt zich in zwaar weer. De maatschappij is erg negatief over onze sector. Hoe kan dat? Natuurlijk gaan er zaken verkeerd en hebben

Nadere informatie

Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag

Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag JAARVERSLAG 2014 Missie Woonstichting De Zes Kernen is een lokaal verankerd sociaal huisvester, die zich verantwoordelijk opstelt voor het prettig wonen en leven in elke kern van de (voormalige) gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag SSH 2008

Jaarverslag SSH 2008 Jaarverslag SSH 2008 Inhoudsopgave jaarverslag 2008 Voorwoord 4 Volkshuisvestingsverslag 1 Samenwerking en verbindingen 6 2 Ontwikkeling en kwaliteit van ons bezit 9 3 Energie en duurzaamheid 15 4 Verhuur

Nadere informatie

Stichting Woningbouw Slochteren. Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde

Stichting Woningbouw Slochteren. Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde Jaarstukken 2014 Stichting Woningbouw Slochteren Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde Telefoon: (0598) 42 15 38 Fax: (0598) 42 15 80 Kantoortijden: maandag t m donderdag van 08.00 16.30 uur vrijdag

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl 1 . 2 Inhoudsopgave 1 Koers Woonbedrijf... 7 2 Onze klanten... 9 2.1 Onze dienstverlening... 9 2.2 Woonruimteverhuurbeleid... 9 2.3 Bijzondere doelgroepen...

Nadere informatie

Begroting 2015 27 november 2014

Begroting 2015 27 november 2014 o Begroting 2015 27 november 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Lokale opgave 4 1.1 Nieuwe set afspraken met gemeente en collega-corporaties 1.2 Portfoliobeleid 1.3 Nieuwbouw in 2015-2017 1.4 Betaalbaar

Nadere informatie

een goede woning in een fijne straat voor iedereen

een goede woning in een fijne straat voor iedereen een goede woning in een fijne straat voor iedereen jaarverslag 2009 inhoudsopgave goed? Voorwoord door Eric de Ceuster, directeur - bestuurder. pagina 4. goed doen 6. Doen we de goede dingen en doen we

Nadere informatie

Jaarverslag over het boekjaar 2013

Jaarverslag over het boekjaar 2013 Jaarverslag over het boekjaar 2013 Naam toegelaten instelling : Stichting R&B Wonen Gemeente waarin instelling is gevestigd : Gemeente Borsele Statutair werkgebied : De Bevelanden Primair werkgebied :

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag 2012

Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Pagina Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Volkshuisvestingsverslag 1.1 Kwaliteit van het woningbezit 4 a het bouwen b. het onderhoud 1.2 De leefbaarheid 8 1.3 Wonen

Nadere informatie

Skylge Jaarverslag 2010

Skylge Jaarverslag 2010 Skylge Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 van het bestuur van Woningstichting de Veste 5 Jaarverslag 2010 van de Raad van Commissarissen Woningstichting de Veste 7 Skylge 10 Herstructurering vordert naar

Nadere informatie

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014 WERKPLAN woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING 2 0 1 4 woningstichting Het Grootslag Wervershoof Werkplan 2014 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN... 9

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

De foto s in het jaarverslag laten zien hoe wij onze visie in 2014 hebben uitgedragen.

De foto s in het jaarverslag laten zien hoe wij onze visie in 2014 hebben uitgedragen. Jaarverslag 2014 [VISIE] HEEMwonen is een hybride organisatie die zich inzet voor de maatschappij, de huurder ziet als klant, de wijk als vertrekpunt en een invloedrijke positie heeft in de regio. Handelend

Nadere informatie

Verzoek tot aanpassing van de achtervangovereenkomst met het WSW.

Verzoek tot aanpassing van de achtervangovereenkomst met het WSW. Raad Onderwerp: V200901334 Verzoek tot aanpassing van de achtervangovereenkomst met het WSW. Raadsvoorstel Stichting Woonveste (hierna: Woonveste) verzoekt de gemeente om de limiet in de achtervangovereenkomst

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 de Sleutels

Jaarstukken 2011 de Sleutels Jaarstukken 2011 de Sleutels 22 mei 2012 Jaarverslag 1. Resultaten... 6 2. MENSEN... 8 2.1 Inleiding... 8 2.2 Beleid... 10 2.3 In gesprek met onze klanten... 11 2.4 Verhuren... 13 2.5 Verkoop en VVE beheer...

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD Jaarverslag 2014 COLOFON Oost Flevoland Woondiensten Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47 Dronten T: 0321-38 55 00 F: 0321-31 77 33 E: woondiensten@ofw.nl

Nadere informatie

24 april 2013. Jaarverslag Mitros 2012

24 april 2013. Jaarverslag Mitros 2012 24 april 2013 Jaarverslag Mitros 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Deel I Waardevol Wonen in 2012... 6 1. Resultaten 2012... 7 1.1 Koers en resultaten... 7 1.2 Mens... 7 1.3 Wijk... 8 1.4 Stenen... 8 1.5

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties ruimte maken voor maatschappelijke prestaties jaarverslag 2013 voorwoord ruimte voor maatschappelijke prestaties In dit jaarverslag leest u hoe wooncorporatie Lefier zich in 2013 heeft ingespannen voor

Nadere informatie

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Jaarverslag Wonen Meerssen 2014 Colofon Jaarverslag 2014 Wonen Meerssen Eindredactie Wonen Meerssen Realisatie Wonen Meerssen Ontwerp Wonen Meerssen Fotografie

Nadere informatie