ALGEMEEN CONTINGENT... 2 Vergoeding voor werkkledij... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (84253)... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMEEN CONTINGENT... 2 Vergoeding voor werkkledij... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (84253)... 2"

Transcriptie

1 Paritair Comité voor het havenbedrijf ALGEMEEN CONTINGENT... 2 Vergoeding voor werkkledij... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (84253)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (84250)... 4 Eindejaarsconjunctuurpremie... 5 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2003 (69.900)... 5 Vervoerskosten... 6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (84.250)... 6 FRUITSORTEERDERS(STERS)... 7 Shifttoelagen... 7 CAO van 21/11/1990 houdende het statuut van de Fruitsorteerders(sters) (26258)... 7 Feestdagloon... 8 CAO van 21/11/1990 houdende het statuut van de Fruitsorteerders(sters) (26258)... 8 Fuktietoeslag... 9 CAO van 21/11/1990 houdende het statuut van de Fruitsorteerders(sters) (26258)... 9 Hospitalisatieverzekering CAO van 19/12/1991 houdende het sociaal akkoord 1992 voor de fruitsorteerders (31377) LOGISTIEK CONTINGENT Maaltijdcheques Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (84251) Eindejaarsconjunctuurpremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (84251) Flexibiliteitspremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (84251) Vervoerskosten Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (84.251) VAKLUI Maaltijdcheques Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (84252) Eindejaarsconjunctuurpremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2003 (69.901) Vervoerskosten Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (84.252) Premies 1

2 ALGEMEEN CONTINGENT Vergoeding voor werkkledij Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (84253) Sectorale afwijking betreffende de werkkledij voorzien in het koninklijk besluit van 6 juli 2004 betreffende de werkkledij en de havenarbeiders van het algemeen contingent die zij tewerkstellen. Risico-analyse Art. 2. Partijen hebben een risico-analyse opgemaakt zoals bedoeld in artikel 8 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 en goedgekeurd in de respectievelijke havens : - Antwerpen : Gemeenschappelijk Comité voor Preventie en Bescherming op 2 mei 2007; - Zeebrugge : Veiligheidscommissie niveau III op 1 februari 2007; - Gent : Gemeenschappelijk Comité voor Preventie en Bescherming op 28 februari 2007; - Oostende-Nieuwpoort : Veiligheidscommissie niveau III op 27 maart 2007; - Brussel-Vilvoorde : Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2007 houdende een risico-analyse betreffende de werkkledij. Sectorale afwijking Art. 3. Partijen gaan akkoord af te wijken van het verbod dat de werknemer zelf instaat voor de reiniging, de herstelling en het onderhoud van zijn eigen werkkledij, voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 6 juli 2004 betreffende de werkkledij. Uit de risicoanalyse, als bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst, blijkt dat de werkkledij geen risico vormt voor de gezondheid van de werknemer en zijn directe omgeving. Art. 4. Partijen gaan akkoord af te wijken van het verbod voor de werknemer om zijn werkkledij mee naar huis te nemen, voorzien in artikel 7 van het koninklijk besluit van 6 juli 2004 betreffende de werkkledij. Uit de risico-analyse, aangehecht bij deze collectieve arbeidsovereenkomst, blijkt dat de werkkledij geen risico vormt voor de gezondheid van de werknemer en zijn directe omgeving. Premies 2

3 Art. 5. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 2 juli 2007 en geldt voor onbepaalde duur. Elk van de ondertekenende partijen kan ze opzeggen mits het betekenen bij een ter post aangetekende brief, van een opzeggingstermijn van 3 maanden aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het havenbedrijf. Premies 3

4 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (84250) Sociaal akkoord voor de havenarbeiders van het algemeen contingent en op de havenarbeiders van het algemeen contingent die zij tewerkstellen. Was en onderhoud werkkledij Art. 9. Met ingang van 1 juli 2007 wordt de vergoeding voor was en onderhoud van de werkkledij vastgesteld op 1 EUR per taak. Geldigheidsduur Art. 12. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 april Zij treedt buiten werking op 1 april De bepalingen van de artikelen 2 en 6 zijn gesloten voor onbepaalde tijd. Elk van de ondertekenende partijen kan ze opzeggen mits het betekenen bij een ter post aangetekende brief, van een opzeggingstermijn van 3 maanden aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het havenbedrijf. Premies 4

5 Eindejaarsconjunctuurpremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2003 (69.900) Sociaal akkoord voor de havenarbeiders van het algemeen contingent en op de havenarbeiders van het algemeen contingent die zij tewerkstellen. Art. 2. Duurtijd Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 april Zij is van toepassing tot en met 31 maart 2005, tenzij anders bepaald. Art. 12. Eindejaarsconjunctuurpremie De gelijkgestelde dagen wegens zwangerschapsrust, borstvoedingsverlof en ouderschapsverlof komen in aanmerking als rechtgevende dagen voor de berekening van de eindejaarsconjunctuurpremie, maar verhoudingsgewijs berekend op de volgende wijze : het aantal gewerkte dagen en werkloosheidsdagen samentellen, dit totaal delen door het aantal gewerkte dagen en vervolgens de gelijkgestelde dagen wegens zwangerschapsrust, borstvoedingsverlof en ouderschapsverlof delen door het quotiënt van de vorige bewerking. Deze bepaling geldt voor onbepaalde duur. Premies 5

6 Vervoerskosten Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (84.250) Sociaal akkoord voor de havenarbeiders van het algemeen contingent en op de havenarbeiders van het algemeen contingent die zij tewerkstellen. Mobiliteit Art. 7. a) De tegemoetkoming in de abonnementskosten voor het openbaar vervoer in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 van 26 maart 1975, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers, blijft behouden op 60 pct.. b) De tegemoetkoming in de verplaatsingskosten te betalen aan werknemers die een privé-vervoermiddel gebruiken en geen sociaal abonnement genieten, blijft behouden op 60 pct.. Geldigheidsduur Art. 12. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 april Zij treedt buiten werking op 1 april Premies 6

7 FRUITSORTEERDERS(STERS) Shifttoelagen CAO van 21/11/1990 houdende het statuut van de Fruitsorteerders(sters) (26258) Artikel 1 Deze CAO is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair comité voor het havenbedrijf en op de fruitsorteerders(sters) die zij tewerkstellen. Artikel 2 Definitie Onder fruitsorteerders(sters) worden in deze CAO verstaan, de arbeiders(sters) andere dan erkende havenarbeiders(sters), magazijnarbeiders(sters) of vakmannen(vrouwen), die de manuele kwaliteitscontrole van fruit uitvoeren. Artikel 6 Shifttoeslagen en werk op zater- en/of zondagen Morgenshift: basisloon + 5% Namiddagshift: basisloon + 15% Zaterdagwerk: basisloon + 50% Zondagwerk: basisloon + 100% Artikel 18 Inwerkingtreding, duur, einde Deze CAO treedt in werking op 1 januari 1991 en is gesloten voor onbepaalde tijd. Premies 7

8 Feestdagloon CAO van 21/11/1990 houdende het statuut van de Fruitsorteerders(sters) (26258) Artikel 1 Deze CAO is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair comité voor het havenbedrijf en op de fruitsorteerders(sters) die zij tewerkstellen. Artikel 2 Definitie Onder fruitsorteerders(sters) worden in deze CAO verstaan, de arbeiders(sters) andere dan erkende havenarbeiders(sters), magazijnarbeiders(sters) of vakmannen(vrouwen), die de manuele kwaliteitscontrole van fruit uitvoeren. Artikel 9 Feestdagloon De fruitsorteerders(sters) ontvangen een vergoeding voor betaalde feestdagen gelijk aan het basisloon Artikel 18 Inwerkingtreding, duur, einde Deze CAO treedt in werking op 1 januari 1991 en is gesloten voor onbepaalde tijd. Premies 8

9 Fuktietoeslag CAO van 21/11/1990 houdende het statuut van de Fruitsorteerders(sters) (26258) Artikel 1 Deze CAO is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair comité voor het havenbedrijf en op de fruitsorteerders(sters) die zij tewerkstellen. Artikel 2 Definitie Onder fruitsorteerders(sters) worden in deze CAO verstaan, de arbeiders(sters) andere dan erkende havenarbeiders(sters), magazijnarbeiders(sters) of vakmannen(vrouwen), die de manuele kwaliteitscontrole van fruit uitvoeren. Artikel 8 Functietoeslag De vaste fruitsorteerders(sters) ontvangen een funktietoeslag gelijk aan 1 overuurloon voor de overeenstemmende shift, wanneer zij de leiding van een ploeg op zich nemen of zo nodig andere arbeiders(sters) aannemen. Artikel 18 Inwerkingtreding, duur, einde Deze CAO treedt in werking op 1 januari 1991 en is gesloten voor onbepaalde tijd. Premies 9

10 Hospitalisatieverzekering CAO van 19/12/1991 houdende het sociaal akkoord 1992 voor de fruitsorteerders (31377) Artikel 1 Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Havenbedrijf en op de fruitsorteerders die zij tewerkstellen. Artikel 6 De polis die reeds door de haven van Gent werd onderschreven voor de havenarbeiders zal mede onderschreven worden voor de fruitsorteerder. (zie Paritair Comité voor de Haven van Gent ) Dit artikel werd voor onbepaalde duur verlengd door de CAO van 29/12/1992 (31850) Artikel 9 Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op Zij is van toepassing t.e.m (zie Paritair Comité voor de Haven van Gent : Artikel 6werd voor onbepaalde duur verlengd door de CAO van 29/12/ ) Premies 10

11 LOGISTIEK CONTINGENT Maaltijdcheques Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (84251) Sociaal akkoord voor de havenarbeiders van het logistiek contingent (Overeenkomst geregistreerd op 9 augustus 2007 onder het nummer 84251) en op de havenarbeiders van het logistiek contingent die zij tewerkstellen. Maaltijdcheques en individueel uurloon Art. 3. a) Voor de havenarbeiders die een maaltijdcheque met een bedrag van 3,10 EUR per taak ontvangen, wordt dit bedrag met ingang van 1 juli 2007 verhoogd tot 5 EUR. b) Voor de havenarbeiders die een maaltijdcheque met een bedrag tussen 3,11 EUR en 4,99 EUR per taak ontvangen, wordt dit bedrag met ingang van 1 juli 2007 verhoogd tot 5 EUR en wordt met ingang van dezelfde datum het individuele loon met 1 pct. verhoogd. c) Voor de havenarbeiders die een maaltijdcheque met een bedrag van tenminste 5 EUR per taak ontvangen, wordt het individuele loon met ingang van 1 juli 2007 met 1,25 pct. verhoogd. Geldigheidsduur Art. 14. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 april Zij treedt buiten werking op 1 april De bepalingen van artikelen 3 en 6 zijn gesloten voor onbepaalde tijd. Elk van de ondertekenende partijen kan ze opzeggen mits het betekenen bij een ter post aangetekende brief, van een opzeggingstermijn van 3 maanden aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het havenbedrijf. Premies 11

12 Eindejaarsconjunctuurpremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (84251) Sociaal akkoord voor de havenarbeiders van het logistiek contingent (Overeenkomst geregistreerd op 9 augustus 2007 onder het nummer 84251/CO/301) en op de havenarbeiders van het logistiek contingent die zij tewerkstellen. Eindejaarsconjunctuurpremie Art. 7. a) Met uitzondering van de magazijnarbeiders wordt voor de havenarbeiders van het logistiek contingent het dagbedrag voor de berekening van de eindejaarspremie als volgt berekend : 8,20 pct. van (het individuele uurloon op 30 september van het premiejaar x 7, EUR). b) Voor de magazijnarbeiders wordt de dagelijkse premie bekomen door het gemiddeld shiftloon van de magazijnarbeiders in voege op 30 september van het premiejaar, verhoogd met 5 EUR, te vermenigvuldigen met de breuk 21/230. Het gemiddeld shiftloon is gelijk aan : Basisloon dagshift (8u.) + loon morgenshift (6u.) 2 Geldigheidsduur Art. 14. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 april Zij treedt buiten werking op 1 april Premies 12

13 Flexibiliteitspremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (84251) Sociaal akkoord voor de havenarbeiders van het logistiek contingent (Overeenkomst geregistreerd op 9 augustus 2007 onder het nummer 84251) en op de havenarbeiders van het logistiek contingent die zij tewerkstellen. Flexibiliteitspremie Art. 11. Voor ondernemingen die geen flexibiliteitspremie betalen of ondernemingen die geen toeslag betalen voor ploegwerk wordt de volgende regeling uitgewerkt : in het kader van de enveloppe van 0,50 pct. loonkostenstijging zoals voorzien in artikel 2, verbinden de partijen zich ten laatste op 1 januari 2009 een flexibiliteitspremie in te voeren van 0,10 EUR voor al de gepresteerde uren, wanneer de normale shift aanvangt vóór 7 uur of eindigt na 19 uur, met het doel deze premie nadien te laten evolueren naar het niveau van hetgeen toegekend wordt in de sector van het goederenvervoer. Geldigheidsduur Art. 14. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 april Zij treedt buiten werking op 1 april Premies 13

14 Vervoerskosten Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (84.251) Sociaal akkoord voor de havenarbeiders van het logistiek contingent en op de havenarbeiders van het logistiek contingent die zij tewerkstellen. Mobiliteit Art. 8. a) De tegemoetkoming in de abonnementskosten voor het openbaar vervoer in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 van 26 maart 1975, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers, blijft behouden op 60 pct.. b) De tegemoetkoming in de verplaatsingskosten te betalen aan werknemers die een privé-vervoermiddel gebruiken en geen sociaal abonnement genieten, blijft behouden op 60 pct. De tussenkomst in de verplaatsingskosten wordt voor de havenarbeiders van het logistiek contingent, met uitzondering van de fruitsorteerders, toegekend op basis van de reële afstand woon-werk. c) De regeling voor de betaling van de fietsvergoeding blijft behouden. Geldigheidsduur Art. 14. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 april Zij treedt buiten werking op 1 april Premies 14

15 VAKLUI Maaltijdcheques Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (84252) Sociaal akkoord voor de vaklui (Overeenkomst geregistreerd op 9 augustus 2007 onder het nummer 84252) en op de vaklui die zij tewerkstellen. Koopkracht Maaltijdcheques of verhoging van het individuele loon Art. 2. a) De vaklui die nog geen maaltijdcheques ontvangen, bekomen met ingang van 1 juli 2007 een maaltijdcheque per taak met een bedrag van 4 EUR (hetzij 2,91 EUR werkgeversbijdrage en 1,09 EUR werknemersbijdrage). b) Vanaf 1 juli 2007 wordt het individuele uurloon van de vaklui verhoogd met 1,25 pct. voor wie reeds een maaltijdcheque ontvangt. c) Aan de vaklui die ingeschreven zijn op 1 juli 2007 en waarvan de inschrijving niet geschorst is vanaf 1 april tot en met 30 juni 2007, wordt een brutopremie van 90 EUR toegekend bij de eerste loonuitbetaling van de maand juli De vaklui die tussen 1 januari 2007 en 30 juni 2007 overgeschakeld zijn naar het statuut verminderde arbeidsgeschiktheid hebben eveneens recht op deze premie. Lokaal aan te wenden loonkostenstijging d) Een enveloppe ter waarde van 0,50 pct. loonkostenstijging wordt verwezen naar de paritaire onderhandelingen voor het sociaal akkoord in iedere haven. Geldigheidsduur Art. 12. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 april Zij treedt buiten werking op 1 april De bepalingen van artikel 2, a), 3 en 6 zijn gesloten voor onbepaalde tijd. Premies 15

16 Eindejaarsconjunctuurpremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2003 (69.901) Sociaal akkoord voor de vaklui en op de vaklui die zij tewerkstellen. Art. 2. Duurtijd Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 april Zij is van toepassing tot en met 31 augustus 2005, tenzij anders bepaald. Art. 9. Eindejaarsconjunctuurpremie De gelijkgestelde dagen wegens zwangerschapsrust, borstvoedingsverlof en ouderschapsverlof komen in aanmerking als rechtgevende dagen voor de berekening van de eindejaarsconjunctuurpremie, maar verhoudingsgewijs berekend op de volgende wijze : het aantal gewerkte dagen en werkloosheidsdagen samentellen, dit totaal delen door het aantal gewerkte dagen en vervolgens de gelijkgestelde dagen wegens zwangerschapsrust, borstvoedingsverlof en ouderschapsverlof delen door het quotiënt van de vorige bewerking. Deze bepaling geldt voor onbepaalde duur. Premies 16

17 Vervoerskosten Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (84.252) Sociaal akkoord voor de vaklui en op de vaklui die zij tewerkstellen. Mobiliteit Art. 7. a) De tegemoetkoming in de abonnementskosten voor het openbaar vervoer in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 van 26 maart 1975, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers, blijft behouden op 60 pct. b) De tegemoetkoming in de verplaatsingskosten te betalen aan werknemers die een privé-vervoermiddel gebruiken en geen sociaal abonnement genieten, blijft behouden op 60 pct.. c) De regeling voor de betaling van de fietsvergoeding blijft behouden. Geldigheidsduur Art. 12. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 april Zij treedt buiten werking op 1 april Premies 17

Paritair Comité voor het havenbedrijf ALGEMEEN EN LOGISTIEK CONTINGENT EN VAKLUI... 2

Paritair Comité voor het havenbedrijf ALGEMEEN EN LOGISTIEK CONTINGENT EN VAKLUI... 2 3010000 Paritair Comité voor het havenbedrijf ALGEMEEN EN LOGISTIEK CONTINGENT EN VAKLUI... 2 Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen... 2 Vervoerskosten... 2 ALGEMEEN CONTINGENT... 2 Niet recurrente

Nadere informatie

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011 (104538)... 19

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011 (104538)... 19 3010000 Paritair Comité voor het havenbedrijf Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011 (104538)... 3 FRUITSORTEERDERS(STERS)... 9 Shifttoelagen...

Nadere informatie

HOOFDSTUK V. LOON

HOOFDSTUK V. LOON - 11 - HOOFDSTUK V. LOON Artikel 26 Het basisuurloon van de vaklui is het minimumuurloon van de dagshift van de vakman buiten categorie. De minimumuurlonen in dagshift van geschoolde vaklui, geoefende

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Premie voor ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement Paritair comité van het cementbedrijf 1060300 Vezelcement Ploegenpremies... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005 (77.854)... 2 Overuren... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27

Nadere informatie

Groententeelt

Groententeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450006 Groententeelt Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000 (55.844)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (85.129)...

Nadere informatie

Haven van Gent

Haven van Gent Havenbedrijf 3010200 Haven van Gent Havenbedrijf... 1 LOSSE HAVENARBEIDERS... 5 Eindejaarspremie... 5 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 1993 (35.284)... 5 Premie voor ceelbaas... 6 CAO houdende

Nadere informatie

Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren 3220100 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Witzandexploitaties. Ploegenpremies... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011 (106.467)... 19. Zaterdagwerk... 4

Witzandexploitaties. Ploegenpremies... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011 (106.467)... 19. Zaterdagwerk... 4 Paritair comité voor het groefbedrijf 1020601 Grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams- Brabant Witzandexploitaties

Nadere informatie

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité Paritair Comité 3010100: haven van antwerpen, 'nationaal pc der haven van antwerpen' genaamd Toestand op 24/04/2017 (Laatst bewerkt 10/05/2017) Het algemeen barema(loon),

Nadere informatie

Witzandexploitaties. Resultaatsgebonden premie Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2008 (88.929) Ploegenpremies...

Witzandexploitaties. Resultaatsgebonden premie Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2008 (88.929) Ploegenpremies... Paritair comité voor het groefbedrijf 1020601 Grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams- Brabant Witzandexploitaties

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 (107.564)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

De hierna vermelde CAO s kunnen geraadpleegd worden op de site van de FOD WASO :

De hierna vermelde CAO s kunnen geraadpleegd worden op de site van de FOD WASO : 1090000 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf De hierna vermelde CAO s kunnen geraadpleegd worden op de site van de FOD WASO : http://www.werk.belgie.be/searchcao.aspx?id=4708 Aangezien

Nadere informatie

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement Paritair comité van het cementbedrijf 1060300 Vezelcement Ploegenpremies... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005 (77.854)... 2 Overuren... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Premie voor ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009(94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf 2150000 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Premie voor tijdelijke vermeerdering van werk... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2006 (81.493)... 2 De maaltijdcheques...

Nadere informatie

Houthandel. Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3

Houthandel. Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 6

Nadere informatie

Sleepdiensten

Sleepdiensten Paritair Comité voor de binnenscheepvaart 1390003 Sleepdiensten Afscheidspremie... 2 Eindejaarspremie... 3 Uitbetaling van anciënniteitsverlof als premie... 3 Maaltijdcheques... 3 Hospitalisatieverzekering...

Nadere informatie

Paritair comité van het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten Orthopedische schoeisels. Stukwerk... 2

Paritair comité van het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten Orthopedische schoeisels. Stukwerk... 2 Paritair comité van het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten 1280600 Orthopedische schoeisels Stukwerk... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009 (94250)... 2 Eindejaarspremie... 4

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005 (76.404)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

Middelgrote levensmiddelenbedrijven. Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2

Middelgrote levensmiddelenbedrijven. Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2 Paritair comité voor kleinhandel in voedingswaren 2020100 Middelgrote levensmiddelenbedrijven Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002 (64.133)

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE HAVEN VAN GENT N : /C0/ ft-

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE HAVEN VAN GENT N : /C0/ ft- Neerlegging-Dépôt: 18/05/2014 Regist.-Enregistr.: 17/07/2014 PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE HAVEN VAN GENT N : 122568/C0/301.02 ft- Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2014 tot wijziging van de collectieve

Nadere informatie

1060100 Cementfabrieken

1060100 Cementfabrieken Paritair comité voor het cementbedrijf 1060100 Cementfabrieken Driemaandelijkse premie... 1 Eindejaarspremie... 1 Maaltijdcheques... 4 Eenmalige ecocheque... 5 Geschenkencheque... 5 Kosten eigen aan de

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van lompen

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van lompen Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420200 Terugwinning van lompen Uurlonen (stukwerk / ploegenpremie / ploegtoeslag voor werk in nachtploeg)...

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ).

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ). PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02). COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 29 MAART 2001 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN VIJF AANVULLENDE

Nadere informatie

Luchtvaartmaatschappijen

Luchtvaartmaatschappijen 3150200 Luchtvaartmaatschappijen Jaarlijkse recurrente premie of gelijkwaardig... 2 Ecocheques of gelijkwaardig... 2 Ploegenpremie voor arbeid in variabele uurroosters in opeenvolgende ploegen... 2 Maaltijdcheques...

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/01/2016 Laatste aanpassing: 22/09/ Paritair Comité voor de handel in brandstoffen

Geldigheidsdatum: 01/01/2016 Laatste aanpassing: 22/09/ Paritair Comité voor de handel in brandstoffen 1270000 Paritair Comité voor de handel in brandstoffen Eindejaarspremie... 1 Ecocheques... 1 Hospitalisatieverzekering... 1 Aanvullend pensioen... 2 Premie bij pensionering... 4 Forfaitaire A.R.A.B. -vergoeding...

Nadere informatie

Behangpapier. Ploegenpremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 ( ) Overurentoeslag Jaarlijkse premie...

Behangpapier. Ploegenpremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 ( ) Overurentoeslag Jaarlijkse premie... Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking 1360003 Behangpapier Ploegenpremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 (104.451)... 2 Overurentoeslag... 5 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Zagerijen en aanverwante nijverheden

Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Overgang naar contract van onbepaalde duur... 2 Collectieve

Nadere informatie

Duw & Continuvaart. Premie voor ploegwerk Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007 (86.235)... 18

Duw & Continuvaart. Premie voor ploegwerk Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007 (86.235)... 18 Paritair comité voor de binnenscheepvaart 1390002 Duw & Continuvaart Premie voor ploegwerk... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007 (86.235)... 2 Vergoeding voor schafttijden... 4 Collectieve

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110001 Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren 3220000 Paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Maaltijdcheques... 1 Eco-cheques... 3 Eindejaarspremie... 3 Vervoerskosten... 3 Werkkledij...

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf 2150000 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Premie voor tijdelijke vermeerdering van werk... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2006 (81.493)... 2 Hospitalisatieverzekering...

Nadere informatie

1400300 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden

1400300 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek 1400300 Wegvervoer en logistiek voor ALGEMEEN : RIJDEND PERSONEEL... 3 Overbruggingsuren... 3 Zon- en feestdagen... 3 Premie voor arbeidstijd en beschikbaarheidstijd...

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2 2220000 Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Werkkleding... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2009 (94.774)... 2 Vervoer van de bedienden... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest

Stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest Paritair comité voor het stads- en streekvervoer 3280100 Stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest Anciënniteitspremie... 1 Maaltijdcheques... 1 Aanvullend pensioen... 2 Zaterdagwerk... 2 Zondagwerk...

Nadere informatie

Federale en bicommunautaire Socio-culturele organisaties. Overwerk... 2 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 2 Vevoerkosten...

Federale en bicommunautaire Socio-culturele organisaties. Overwerk... 2 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 2 Vevoerkosten... Paritair Comité voor de socio-culturele sector 3290300 Federale en bicommunautaire Socio-culturele organisaties Overwerk... 2 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 2 Vevoerkosten... 3 De hierna

Nadere informatie

Duw & Continuvaart. Premie voor ploegwerk Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007 (86.235)... 29

Duw & Continuvaart. Premie voor ploegwerk Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007 (86.235)... 29 Paritair comité voor de binnenscheepvaart 1390002 Duw & Continuvaart Premie voor ploegwerk... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007 (86.235)... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 13

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2007 (82.838)... 2 Drenken van hout... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290104 Integratiecentra Overwerk... 1 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 3 Eindejaarspremie... 4 Vervoerskosten...

Nadere informatie

Jaarlijkse premie... 1 Eindejaarspremie... 1 Anciënniteit... 2 Ecocheques... 2 Tussenkomst in de vervoerskosten... 2 Werkkledij...

Jaarlijkse premie... 1 Eindejaarspremie... 1 Anciënniteit... 2 Ecocheques... 2 Tussenkomst in de vervoerskosten... 2 Werkkledij... 2000000 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden PC 218 wordt opgeheven vanaf 01/04/2015. De gegevens van PC 218 van vóór 01/04/2015 kunnen evenwel steeds geconsulteerd worden via de historiek van

Nadere informatie

Bloementeelt

Bloementeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450001 Bloementeelt Eindejaarspremie... 1 Bijkomend vakantiegeld... 1 Getrouwheidspremie... 4 Anciënniteitstoeslag... 4 Ecocheques... 4 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen Pannenbakkerijen. Premies 1

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen Pannenbakkerijen. Premies 1 Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen 1130400 Pannenbakkerijen Premies 1 Arbeid in ploegen Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeid(st)ers

Nadere informatie

Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 (113.207)... 15

Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 (113.207)... 15 2010000 Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 (113.207)... 2 Overloon zondagarbeid...

Nadere informatie

Bloementeelt

Bloementeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450001 Bloementeelt Eindejaarspremie... 1 Bijkomend vakantiegeld... 1 Getrouwheidspremie... 4 Anciënniteitstoeslag... 4 Ecocheques... 4 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 16/10/2012

Laatste aanpassing: 16/10/2012 1021100 Paritair Comité van de leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-brabant, Henegouwen, Luik en Namen Risicopremies... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers

Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Paritair comité voor de textielnijverheid en breiwerk 1200100 Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Eénmalige premie... 1 Bijkomend vakantiegeld... 1 Maaltijdcheques... 1 Ecocheques...

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 06/11/ Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Laatste aanpassing: 06/11/ Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Maaltijdcheque... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011 (109.440)... 2 Ecocheques... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Afhandeling op luchthavens

Afhandeling op luchthavens Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek 1400008 Afhandeling op luchthavens Vergoeding voor schade, verlies of diefstal tijdens beroepsverplaatsingen... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 28

Nadere informatie

Bloementeelt

Bloementeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450001 Bloementeelt Ecocheques... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 (107.581)... 2 Eindejaarspremie... 5 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Speciale autobusdiensten

Speciale autobusdiensten Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars 1400102 Speciale autobusdiensten Zondagarbeid... 2 Nachtarbeid... 2 Vergoeding gesplitste diensten... 3 ARAB-vergoeding... 3 Geschenkencheque... 4 Ecocheques...

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 26/11/2014. Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Fruitteelt

Laatste aanpassing: 26/11/2014. Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Fruitteelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450005 Fruitteelt Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000 (55.844)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (85.129)...

Nadere informatie

Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen

Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen 3070000 Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen Ecocheques... 2 Communautaire feestdag... 2 13 e maand / Eindejaarspremie... 3 Addendum bij wijze van inlichting... 3 Vervoerkosten...

Nadere informatie

Ploegenpremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2007 (82.727) Premie van de patroonheilige Geschenkcheque...

Ploegenpremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2007 (82.727) Premie van de patroonheilige Geschenkcheque... 2030000 Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven Ploegenpremie... 2... 2 Premie van de patroonheilige... 3... 3 Geschenkcheque... 4... 4 Maaltijdbewijs... 5... 5 Verplaatsingsvergoeding...

Nadere informatie

I Artikel 1 - Toepassingsgebied

I Artikel 1 - Toepassingsgebied Neerlegging-Dépôt: 07/12/2016 Regist.-Enregistr.: 24/01/2017 N : 137276/CO/301.04 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVENS VAN OOSTENDE EN NIEUWPOORT COLLECTIEVEARBEIDSOVEREENKOMSTvan 05 december 2016 houdende

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2 2220000 Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Werkkleding... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2007 (85.111)... 2 Vervoerskosten... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Port d Anvers

Port d Anvers Commission paritaire des ports 3010100 Port d Anvers Les CCT sont seulement disponible en néerlandais ALGEMEEN CONTINGENT... 6 Aanwervingvergoeding... 6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 06-12-2004 gesloten

Nadere informatie

Port d Anvers

Port d Anvers Commission paritaire des ports 3010100 Port d Anvers Les CCT sont seulement disponible en néerlandais ALGEMEEN CONTINGENT... 6 Aanwervingvergoeding... 6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 06-12-2004 gesloten

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

HOOFDSTUK VIII. LONEN. Het basisloon van de havenarbeider is het loon van de dagshift van de beroepscategorie "algemeen werk".

HOOFDSTUK VIII. LONEN. Het basisloon van de havenarbeider is het loon van de dagshift van de beroepscategorie algemeen werk. - 97 - HOOFDSTUK VIII. LONEN Artikel 541 Het basisloon van de havenarbeider is het loon van de dagshift van de beroepscategorie "algemeen werk". Artikel 542 De basislonen zijn gebonden aan een schaal van

Nadere informatie

Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk. Voordelen in natura... 2

Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk. Voordelen in natura... 2 Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten 3300008 Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk Voordelen in natura... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290105 Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in Brussel Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf

Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf 1300001 Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, met uitsluiting van de sector van de Belgische dagbladen. Conventionele toeslagen

Nadere informatie

Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden

Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek 1400300 Wegvervoer en logistiek voor ALGEMEEN : RIJDEND PERSONEEL... 4 Vergoeding bij overlijden... 4 Overbruggingsuren... 4 Zon- en feestdagen... 4 Premie

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 06/11/ Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Laatste aanpassing: 06/11/ Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Maaltijdcheque... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 2009 (95.564)... 2 Ecocheques... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Gebruik van eender welk mechanisch werktuig Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2005 (74.116)... 4

Gebruik van eender welk mechanisch werktuig Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2005 (74.116)... 4 1460000 Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf Gebruik van eender welk mechanisch werktuig... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2005 (74.116)... 2 Gevaarlijke of ongezonde werken... 3

Nadere informatie

Port de Zeebrugge-Bruges

Port de Zeebrugge-Bruges Commission paritaire des ports 3010500 Port de Zeebrugge-Bruges De codex van het algemeen contingent voor de haven van Zeebrugge-Brugge Collectieve arbeidsovereenkomst van 04/05/2007 Aangevuld door de

Nadere informatie

Suikerfabrieken, suikerraffinaderijen, fabrieken van invertsuiker en citroenzuur, kandijsuikerfabrieken, gistfabrieken en distilleerderijen

Suikerfabrieken, suikerraffinaderijen, fabrieken van invertsuiker en citroenzuur, kandijsuikerfabrieken, gistfabrieken en distilleerderijen Paritair Comité voor de voedingsnijverheid 1180006 Suikerfabrieken, suikerraffinaderijen, fabrieken van invertsuiker en citroenzuur, kandijsuikerfabrieken, gistfabrieken en distilleerderijen DE SUIKERFABRIEKEN,

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Benaming, zetel en doel

HOOFDSTUK I. Benaming, zetel en doel 1270000 Paritair Comité voor de handel in brandstoffen Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen... 1 Premie bij pensionering... 3 Forfaitaire A.R.A.B. -vergoeding... 4 Verblijfsvergoedingen van het rijdend

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand

Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand 1470000 Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 1974 (3.071)... 2 Vervoerskosten... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers

Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Paritair comité voor de textielnijverheid en breiwerk 1200100 Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Halve overbruggingsploeg... 1 Overbruggingsploegen... 1 Bijkomend vakantiegeld...

Nadere informatie

1130400 Pannenbakkerijen. Arbeid in ploegen... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2009 (93.613)... 13. Maaltijdcheque... 3. Ecocheque...

1130400 Pannenbakkerijen. Arbeid in ploegen... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2009 (93.613)... 13. Maaltijdcheque... 3. Ecocheque... Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen 1130400 Pannenbakkerijen Arbeid in ploegen... 2... 2 Maaltijdcheque... 3... 3 Ecocheque... 4... 4 Eindejaarspremie... 5... 5 Enige premie bij overlijden of bij

Nadere informatie

Aanvullend PC voor de werklieden

Aanvullend PC voor de werklieden 1000000 Aanvullend PC voor de werklieden Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen (GMMI)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2011 (107.545)... 2 Overuren... 5 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Port d Anvers

Port d Anvers Commission paritaire des ports 3010100 Port d Anvers Certains CCT sont seulement disponible en néerlandais ALGEMEEN CONTINGENT... 5 Aanwervingvergoeding... 5 Collectieve arbeidsovereenkomst van 06-12-2004

Nadere informatie

Inplanten en onderhoud van parken en tuinen

Inplanten en onderhoud van parken en tuinen Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450004 Inplanten en onderhoud van parken en tuinen Vervoerskosten... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005 (76.710)... 2 Mobiliteitsvergoeding...

Nadere informatie

Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest. Waalse Gewest

Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest. Waalse Gewest Paritair Comité voor de socio-culturele sector 3290220 Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest Waalse Gewest Overwerk... 2 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon

Nadere informatie

Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek. 1400500 Verhuizing

Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek. 1400500 Verhuizing Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek 1400500 Verhuizing Toelage bij pensionering... 2 Kosten van medische schifting... 4 Verwijderingsvergoeding... 5 Verblijfsvergoeding... 5 Vergoeding indien

Nadere informatie

Paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren 3220000 Paritair comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Maaltijdcheques... 1 Eco-cheques... 3 Eindejaarspremie... 3 Pensioenpremie... 3 Vervoerskosten...

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken. Anciënniteitstoeslag... 2

Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken. Anciënniteitstoeslag... 2 1320000 Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2012 (110.303)... 2 Vergoedingen aan de werknemers

Nadere informatie

3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen 3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Arbeids- en loonvoorwaarden... 2 CAO van 22 maart 1999 (51.489)... 2 Maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid, de bepaling

Nadere informatie

Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Storingsvergoeding voor ploegenwerkers... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001 (58387)... 2 Ecocheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 4 Ploegenpremies... 5 Arbeid op zon en feestdag... 5 Overuren...

Nadere informatie

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen genaamd Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd Neerlegging-Dépôt: 18/07/2008 Regist.-Enregistr.: 18/08/2008 N : 89028/CO/301.01 Collectieve

Nadere informatie

Autocarondernemingen

Autocarondernemingen Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars 1400103 Autocarondernemingen ARAB-vergoeding... 2 Anciënniteitstoeslag... 2 Overuren... 2 Afwezigheidspremie... 3 Forfaitaire bedrag voor de compensatiedagen

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Maaltijdcheques... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2007 (82.707)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

hebben op het hierna vermeld raamakkoord voor de haven van Zeebrugge afgesloten.

hebben op het hierna vermeld raamakkoord voor de haven van Zeebrugge afgesloten. PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE COLLECTIEVE VAN 06.09.1999 HOUDENDE EEN RAAMAKKOORD VOOR AANVULLENDE EN LOGISTIEKE VOOR DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE De vertegenwoordigd in het Paritair Subcomité

Nadere informatie

3010400 Havens van Oostende en Nieuwpoort

3010400 Havens van Oostende en Nieuwpoort Paritair comité voor het havenbedrijf 3010400 Havens van Oostende en Nieuwpoort Premie voor flexibele shiften... 2 CAO van 26/04/2002 houdende de codex voor de havens ressorterend onder het paritair subcomité

Nadere informatie

1060100 Cementfabrieken

1060100 Cementfabrieken Paritair comité voor het cementbedrijf 1060100 Cementfabrieken Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1993 (34.142)... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1999 (51.032),

Nadere informatie

Paritair Comité voor de erkende controleorganismen

Paritair Comité voor de erkende controleorganismen 2190000 Paritair Comité voor de erkende controleorganismen Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 1977 (4.388)... 2 De maaltijdcheques/ de alimentatievergoeding... 3 Collectieve

Nadere informatie

Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen

Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300001 Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen Haard of standplaatstoelage... 1 Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: 02/05/2016. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: 02/05/2016. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 3 Ploegenpremies... 4 Arbeid op zon en feestdag... 4 Overuren...

Nadere informatie

Chocoladefabrieken, ondernemingen van broodsmeersel, industriële suikerbakkerijen

Chocoladefabrieken, ondernemingen van broodsmeersel, industriële suikerbakkerijen Paritair Comité voor de voedingsnijverheid 1180014 Chocoladefabrieken, ondernemingen van broodsmeersel, industriële suikerbakkerijen CHOCOLADEFABRIEKEN EN ONDERNEMINGEN VAN BROODSMEERSEL... 2 Collectieve

Nadere informatie