MEDISCHE VRAGENLIJST MEDIUM PARTICULIER LEVEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEDISCHE VRAGENLIJST MEDIUM PARTICULIER LEVEN"

Transcriptie

1 MEDISCHE VRAGENLIJST MEDIUM PARTICULIER LEVEN Deze verklaring is terug te sturen (onder vertrouwelijke omslag) ter attentie van de Medische Adviseur Leven, Geneeskundige Dienst Leven van Generali Belgium, 149, Louizalaan Brussel. Tel. (02) Fax (02) DOSSIER Nr. NIET-MEDISCHE LUIK IDENTIFICATIE 1. Naam : Contactgegevens 2. Voornaam :... Straat / nummer / bus : Geslacht :... Postcode / gemeente : Geboortedatum :... Land :... Vaste telefoon :.. Gsm : BEROEP 6. Wat is uw huidig beroep?... VERBLIJF IN HET BUITENLAND 7. Bent u van plan om tijdens de komende 12 maanden langer dan 3 maanden buiten Europa of Noord-Amerika te verblijven? Zo ja, in welk(e) land(en)?... Wanneer en hoe lang... Om welke reden?... LEVENSSTIJL 8. Doet u aan sport of hebt u een hobby? Zo ja, welke? Rookt u of hebt u gerookt tijdens de voorbije 12 maanden? Zo ja, hoeveel gemiddeld per dag? Drinkt u gemiddeld meer dan 2 glazen alcohol per dag? Zo ja, hoeveel? Wijn:... glazen gemiddeld per dag Bier:... glazen gemiddeld per dag Sterke alcohol of aperitief:... glazen gemiddeld per dag 11. Gebruikt u of hebt u verdovende middelen gebruikt (drugs, hallucinerende middelen, ) tijdens de voorbije 10 jaar? Zo ja, Welke?... Hoeveelheid/frequentie?... Wanneer bent u gestopt? Hebt u een medisch advies gekregen of hebt u een behandeling gevolgd ten gevolge van uw gebruik van tabak, van alcoholhoudende dranken of van verdovende middelen (drugs, hallucinerende middelen, )? Zo ja, geef toelichting :... REFG GV/PO /2013 GENERALI BELGIUM NV - Maatschappelijk Kapitaal ,00 EUR - Ondernemingsnr / RPR Brussel - Louizatoren / Louizalaan, Brussel - Tel. 02/ Fax 02/ Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr (KB van 04/07/ BS van 14/07/1979) / VEZ

2 MEDISCHE LUIK ALGEMENE GEZONDHEIDSTOESTAND 13. Gewicht :... Kg 14 Lengte:... cm 15. Hebt u een medisch advies gekregen of hebt u een behandeling gevolgd ten gevolge van uw gewicht? Zo ja, geef toelichting Lijdt u of hebt u de voorbije 10 jaar aan een aandoening* geleden? Zo ja, waarover gaat het? (hieronder aankruisen en aanvullen) * Onder aandoening wordt verstaan iedere ziekte, iedere handicap, ieder syndroom, iedere gezondheidsklacht, de gevolgen van een ongeval,... AANDOENINGEN ZENUWSTELSEL EN HERSENEN beroerte, verlamming, epilepsie, multiple sclerose, zenuwontsteking,duizeligheid, Parkinson, gevoelsstoornissen, neuropathie, migraine PSYCHISCHE AANDOENINGEN extreme vermoeidheid, angst, depressie, zelfmoordpoging, neurose, psychose, schizofrenie,middelenmisbruik, eetstoornis,psychische stoornissen, alcoholisme HART EN BLOEDVATEN ischemisch hartlijden, niet-ischemisch hartlijden,borstpijn,hartkleplijden, ziekte van myocard of pericard, hartfalen, hoge bloeddruk, aantasting van de (krans)slagaders, flebopathie of andere, ritmestoornissen, hartblok, aangeboren of verworven misvormingen, hartgeruis, hartvang, infarct, oedeem, embolie, arteritis, stoornissen in de hersenbloedsomloop,aneurysma...? SUIKERZIEKTE (DIABETES), GLUCOSE-INTOLERANTIE STOFWISSELING, HORMONEN EN KLIEREN verhoogd cholesterolgehalte, verhoging van de triglyceriden, overgewicht,jicht, aandoening van de schildklier, hemochromatose, hormoonafwijkingen ADEMHALINGSSTELSEL chronische bronchitis, astma, emfyseem, tuberculose, slaap-apnoesyndroom,chronisch obstructief longlijden, pleuritis, longontsteking, pneumothorax

3 SPIJSVERTERINGSSTELSEL OF BUIK aandoening van de slokdarm, maag, darmen, lever, galblaas, pancreas, zweer in de maag of de dikke darm, gastro-intestinale bloeding, colitis ulcerosa, ziekte van Crohn, poliepen, aambeien, gastroduodenitis, chronische ontsteking van de ingewanden, cirrose, hepatitis,... INFECTIE OF PARASITAIRE ZIEKTE hepatitis B of C, HIV, AIDS, malaria, geslachtsziekten, NIEREN OF URINEWEGEN nierontsteking, nierstenen, blaasontsteking/poliepen, eiwit (proteïne) of bloed in de urine,cystes, tumoren GESLACHTSORGANEN Cystes, tumoren Vrouwen: baarmoeder- of borst- of eierstokaandoeningen,hysterectomie, overvloedig bloedverlies, Mannen: prostaat, BLOED OF LYMFEKLIEREN bloedarmoede, afwijking van bloedstolling of beendermerg, leukemie, TUMOREN, KWAADAARDIGE AANDOENINGEN OF KANKER SPIEREN EN GEWRICHTEN reuma, artritis psoriatica, HUID melanoom, psoriasis

4 NEUS, KEEL EN OREN doofheid, vermindering van het gehoor, evenwichtsstoornissen, ontsteking, heesheid, OGEN oogzenuwontsteking, dubbelzien, glaucoom, aandoening van de retina ANDERE AANDOENINGEN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 17. Bent u momenteel arbeidsongeschikt of bent u tijdens de voorbije 5 jaar arbeidsongeschikt geweest gedurende meer dan 3 opeenvolgende weken? Zo ja, Waarom?... Wanneer?... Duurtijd?... BEHANDELING 18. Hebt u tijdens de voorbije 5 jaar een behandeling* ondergaan gedurende meer dan 3 opeenvolgende weken of wordt u momenteel behandeld? Zo ja, welke?... Waarom?... * Onder behandeling wordt verstaan: - alle geneesmiddelen: pastilles, tabletten, zakjes, siropen, zetpillen, inhalaties, intramusculaire of intraveneuze prikken of baxters,... - iedere andere therapeutische behandeling HOSPITALISATIE 19. Bent u tijdens de voobije 10 jaar verzorgd in een ziekenhuis* opgenomen in een ziekenhuis of geopereerd of is dit gepland tijdens de komende 12 maanden? Zo ja, Waarom?... Wanneer?... Duurtijd?... * Onder ziekenhuis wordt verstaan Iedere instelling voor medische verzorging, Hospitaal, kliniek, met inbegrip van Psychiatrische instellingen, waar patiënten Worden verzorgd of verblijven ten gevolge Van hun gezondheidstoestand teneinde De ziekte te behandelen of te verzachten, De gezondheidstoestand te herstellen of te Verbeteren, of de letsels te stabiliseren. RAADPLEGING BIJ EEN ARTS 20. Hebt u tijdens de voorbije 12 maanden een arts geraadpleegd of is er een raadpleging bij een arts gepland tijdens de komende 3 maanden? Zo ja, Waarom?... Wanneer?...

5 LUIK ENKEL IN TE VULLEN BIJ BIJKOMENDE WAARBORGEN 21. Houdt uw beroep gevaarlijke aspecten in (aëronautische activiteiten, werken op meer dan 4m hoogte, afdalingen in putten, mijnen, steengroeven, galerijen of onder water, contact met elektrische installaties onder hoogspanning, contact met vuur, met vuurwapens, explosieven, producten in fusie, bijtende middelen of met brandbare of radioactieve stoffen) Preciseer : Wanneer U een sport beoefent (zie vraag 8), doet U dit : Als beroep... Als amateur In competitie... (preciseer duidelijk welke sport) 23. Maakt u gebruik van een motorvoertuig met twee of drie wielen? Preciseer het type en de cilinderinhoud :... Als ontspanning... Als amateursport... In competitie... Voor beroepsverplaatsing 24. Hebt u ooit een behandeling ondergaan met radiotherapie, chemotherapie of bloedtransfusie? Zo ja, Waarom?... Wanneer?... VERKLARING VAN DE KANDIDAAT-VERZEKERDE Ik verklaar dat ik de antwoorden op deze vragenlijst herlezen heb. De antwoorden werden genoteerd in mijn aanwezigheid en zijn bij mijn weten oprecht, volledig, juist en volledig in overeenstemming met de verklaringen die ik aflegde. Ik erken dat ik op de hoogte werd gesteld van het feit dat alle antwoorden op deze vragenlijst gebruikt zullen worden door de medische diensten van de Verzekeringsmaatschappij Generali Belgium. Ik verklaar te weten dat wanneer Generali Belgium bij de beoordeling van het risico misleid werd door opzettelijke valse verklaringen of achtergehouden informatie, de verzekering geannuleerd kan worden volgens de voorwaarden voorzien door de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. Ik bevestig dat de voorgaande verklaringen in het kader van mijn aanvraag voor een levensverzekering waar zijn. De Wet van 8 december 1992 m.b.t. de verwerking van de persoonsgegevens is van toepassing op de verwerking van de hierbij verzamelde persoonsgegevens. Wanneer een dergelijke verwerking noodzakelijk is, geeft ondergetekende hierbij de toelating om medische persoonsgegevens buiten de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg te verwerken. De verwerking gebeurt door en onder de verantwoordelijkheid van Generali Belgium NV, Louizalaan 149, 1050 Brussel (en door Europ Assistance NV, Triomfl aan 172, 1160 Brussel en Informex NV, Genevastraat 4, 1140 Brussel) en uitsluitend voor volgende doeleinden: evaluatie van het verzekerde risico, klantenbeheer, uitgifte en beheer van verzekeringscontracten, het beheer van schadegevallen, opmaken van statistieken en promotie. De medische en fi nanciële gegevens kunnen worden doorgegeven aan de moedermaatschappij en haar Trust Companies voor voornoemde doeleinden en de persoonsgegevens kunnen overgemaakt worden aan de dienst bestanden van ESV Datassur, de Meeûssquare 29, 1000 Brussel of een her- of medeverzekeraar, verzekeringstussenpersoon, expert of raadgever die handelt binnen de voornoemde doeleinden. De ondergetekende heeft recht op toegang en verbetering van (onjuiste) gegevens evenals het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. De aanvraag zal gericht dienen te worden aan de Cel Privacy van Generali Belgium. Ondergetekende geeft aan alle artsen en derden die ondervraagd worden door de medische dienst of adviserende arts van Generali Belgium, de toestemming om op vertrouwelijke wijze, alle eventueel vereiste medische informatie te verstrekken afkomstig van de door ondergetekende geraadpleegde artsen. Bovendien stemt ondergetekende er uitdrukkelijk mee in dat de oorzaak van het overlijden, en meer bepaald of het overlijden al dan niet resulteert uit euthanasie, wordt meegedeeld aan de adviserende arts. Datum en handtekening van de kandidaat-verzekerde

Medische vragenlijst bij voorstel Leven, Arbeidsongeschiktheid en Gezondheidszorgen

Medische vragenlijst bij voorstel Leven, Arbeidsongeschiktheid en Gezondheidszorgen Medische vragenlijst bij voorstel Leven, Arbeidsongeschiktheid en Gezondheidszorgen [VERTROUWELIJK] aan KBC Verzekeringen Medisch adviseur / LEUtiens - LMD Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven tussenpersoon

Nadere informatie

Medische vragenlijst bij voorstel gezondheidszorgen voor kinderen jonger dan 18 jaar

Medische vragenlijst bij voorstel gezondheidszorgen voor kinderen jonger dan 18 jaar Medische vragenlijst bij voorstel gezondheidszorgen voor kinderen jonger dan 18 ar [VERTROUWELIJK] aan KBC Verzekeringen Medisch adviseur / LEUtiens - LCH Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven tussenpersoon

Nadere informatie

Gezondheidsverklaring TAF LEVEN Personal overlijdensrisicoverzekering

Gezondheidsverklaring TAF LEVEN Personal overlijdensrisicoverzekering Gezondheidsverklaring TAF LEVEN Personal overlijdensrisicoverzekering Gegevens tussenpersoon Tussenpersoon nummer: 162665 Naam: Financieel Adviescentrum Nederland FACN Adres: Antwoordnummer 897 Postcode

Nadere informatie

GEZONDHEIDSVERKLARING (4.7.3.2) TAF PERSONAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

GEZONDHEIDSVERKLARING (4.7.3.2) TAF PERSONAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGEVENS TUSSENPERSOON Tussenpersoon nummer: 186005 Naam: Frank Rutten Financiële Planning Adres: Emmasingel 31113 Postcode / woonplaats: 5611AZ Eindhoven Telefoon: 040-2800793 GEGEVENS VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring Gezondheidsverklaring Levensverzekering Waarom dit formulier? Bij een aanvraag van een levensverzekering ontvangt u als (kandidaat-)verzekerde deze gezondheidsverklaring. U vult op dit formulier uw medische

Nadere informatie

gezondheidsverklaring

gezondheidsverklaring Expat Pakket gezondheidsverklaring intermediair intermediairnummer 770569(feb2011)a adresgegevens intermediair (of stempel) Expat Pakket gezondheidsverklaring waarom dit formulier? Bij een aanvraag van

Nadere informatie

Aanvraagformulier TAF Personal Overlijdensrisicoverzekering

Aanvraagformulier TAF Personal Overlijdensrisicoverzekering Aanvraagformulier Kiest u voor TAF? Dan kiest u voor één van de goedkoopste overlijdensrisicoverzekeringen in Nederland, die u bovendien afstemt op uw persoonlijke wensen. Zo beschermt u uw nabestaanden

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TAF LEVEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

AANVRAAGFORMULIER TAF LEVEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING AANVRAAGFORMULIER TAF LEVEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Is deze aanvraag reeds ingegeven op onze website TAF Live?, s.v.p. polisnummer invullen: GEGEVENS TUSSENPERSOON Tussenpersoon nummer: l l l l l

Nadere informatie

Aanvraag/Wijziging Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers en DGA s

Aanvraag/Wijziging Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers en DGA s Aanvraag/Wijziging Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers en DGA s Voor zover de gegevens uit de bijgevoegde cijferbijlage blijken, hoeft u ze niet in te vullen Polisnummer Naam

Nadere informatie

Aanvraagformulier AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Aanvraagformulier AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraagformulier AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Nieuwe aanvraag Verzoek tot offerte Wijziging op polisnummer Ingangsdatum (dd/mm/jjjj) Hoort deze verzekering bij een pakket? ja nee Zo ja, pakketnaam

Nadere informatie

Medische keuring Vragenformulier

Medische keuring Vragenformulier Medische keuring Vragenformulier REAAL UNIM AOV REAAL UNIM AOV voor Werknemers REAAL Ondernemers AOV 1 Verzekerde Naam Voorletter(s) Adres Postcode Woonplaats Geslacht Man Vrouw Geboortedatum Burgerlijke

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Klaverblad Verzekeringen Klaverblad Levensverzekering N.V. Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Afrikaweg 2, 2713 AW Zoetermeer Vergunningnummer AFM: 12000418 Gegevens gewenste verzekering Nieuwe verzekering

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Klaverblad Verzekeringen Klaverblad Levensverzekering N.V. Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Afrikaweg 2, 2713 AW Zoetermeer Aanvraagformulier Overlijdensrisicoverzekering Vergunningnummer AFM: 12000418

Nadere informatie

*2258150109* Keuringsrapport Medisch Geheim. 1. Over de kandidaat-verzekerde. 2. Familiegeschiedenis

*2258150109* Keuringsrapport Medisch Geheim. 1. Over de kandidaat-verzekerde. 2. Familiegeschiedenis Keuringsrapport Medisch Geheim Inhoud van de keuring Het overlijdensrisico voor de gevraagde levensverzekering bedraagt meer dan 300.000, maar minder dan 500.001. Er is bij deze keuring een bloedonderzoek

Nadere informatie

WIE BETAALT DE KOSTEN VAN DIT ONDERZOEK? REAAL betaalt de kosten van het onderzoek. De arts die het onderzoek uitvoert dient de nota in bij REAAL.

WIE BETAALT DE KOSTEN VAN DIT ONDERZOEK? REAAL betaalt de kosten van het onderzoek. De arts die het onderzoek uitvoert dient de nota in bij REAAL. Postbus 274 1800 BH Alkmaar T 072-519 41 94 F 072-519 42 08 HUISARTSENKEURING Er is een verzekering voor u aangevraagd bij REAAL. Deze keert bij uw overlijden een bedrag uit dat hoger is dan 300.000. Daarom

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep Keuringsrapport (geheim) Keuringsformulier: levensverzekering schadeverzekering collectieve verzekering PAX TIBI MAR CE E VAN GELI STA MEVS GENERALI GROEP GENERALI verzekeringsgroep Postbus 1888, 1110

Nadere informatie

Keuring voor levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering Toelichting voor de keurend arts

Keuring voor levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering Toelichting voor de keurend arts De Amersfoortse Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Keuring voor levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering Toelichting voor de keurend

Nadere informatie

Aanvraagformulier Aanvullende verzekering (zonder Basisverzekering)

Aanvraagformulier Aanvullende verzekering (zonder Basisverzekering) De Amersfoortse Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Aanvraagformulier Aanvullende verzekering (zonder Basisverzekering) Gegevensverwerking

Nadere informatie

Groot keuringsformulier (Arbeidsongeschiktheidsverzekering)

Groot keuringsformulier (Arbeidsongeschiktheidsverzekering) Groot keuringsformulier (Arbeidsongeschiktheidsverzekering) GEHEIM N.B. De aangevraagde arbeidsongeschiktheidsrente, inclusief de rente(n) van elders aangevraagde respectievelijk reeds lopende verzekering(en),

Nadere informatie

Save Plan Verzekeringsvoorstel

Save Plan Verzekeringsvoorstel Verzekeringsvoorstel Bemiddelaar Nr.... FSMA-nr.... Referentie... Naam... Telefoon... Verkoop op afstand ja neen Code... Polisreferentie Nieuwe zaak Vervanging van polis nr.... Verzekeringnemer Voor bestaande

Nadere informatie

Aanmeldings-/wijzigingsformulier arbeidsongeschiktheidsverzekering

Aanmeldings-/wijzigingsformulier arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanmeldings-/wijzigingsformulier areidsongeschiktheidsverzekering Postus 2160 3430 CV Nieuwegein Bezoekadres: Brugwal 1 Telefoon: (030) 607 87 00 Fax: (030) 604 84 55 E-mail: info@movir.nl Lees vóór het

Nadere informatie

Aanvraag Expatriate Insurance

Aanvraag Expatriate Insurance Spuybroek Assurantien Aanvraag Expatriate Insurance Naam verzekeringsadviseur agentennummer. Betreft: nieuwe verzekering wijziging verzekering, pakketnummer: Voorgestelde ingangsdatum Is voorlopige dekking

Nadere informatie

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan Invullen en ondertekend terugsturen naar FORTUNEO BANK Koloniënstraat 11-1000 Brussel OM DE OPENING VAN UW PENSIOENSPAREN EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN:

Nadere informatie

VOORWAARDEN OPBOUW AOV 12. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 52

VOORWAARDEN OPBOUW AOV 12. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 52 VOORWAARDEN OPBOUW AOV 12 Verzekerd van alle aandacht. 1 van 52 VOORWAARDEN OPBOUW AOV 12 03-2015 Inhoudsopgave Belangrijk Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Zo leest u de voorwaarden Mijn

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12

De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12 De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12 Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali Opbouw AOV 12. Hierin leest u waarvoor

Nadere informatie

Aanvraagformulier TAF GoedGezekerd AOV

Aanvraagformulier TAF GoedGezekerd AOV De is de betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering die u voor korte of langere tijd een vangnet biedt als u arbeidsongeschikt raakt. Met ruime keuzemogelijkheden voor onder meer uitkeringsduur, wachttijd

Nadere informatie

ZZP-AOV. Aanvraagformulier

ZZP-AOV. Aanvraagformulier Aanvraagformulier ZZP-AOV De ZZP-AOV is de betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering die u voor een vaste tijd een vangnet biedt als u arbeidsongeschikt raakt. Acceptatie vindt plaats op basis van het

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Polissen verzekeringen MasterCard Gold / MasterCard Gold Flex

Polissen verzekeringen MasterCard Gold / MasterCard Gold Flex Polissen verzekeringen MasterCard Gold / MasterCard Gold Flex Dexia Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - www.dexia.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden bijstand aan

Nadere informatie