Algemene Ledenvergadering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Ledenvergadering"

Transcriptie

1 Notulen Woensdag 1 oktober 0 te Prof. Speelmanzaal Aanwezigen (= 1): Jojanneke van Amesfoort (OT, Bandjescommissie), Gwen Andriessen (Diesgalacommissie), Coen Boerhout (SpoCo), Vera Bongaerts (Liftweekendcommissie), Sanne Bootsma (OT, CIA, CoRaad), Sophie Cornet (RvT), Jim Determeijer (BuReCo, Introductieweekcommissie), Demi Dorrepaal (Epsteinbarcommissie), Stan Driessen (Wintersportcommissie), Simone van Duin (Wintersportcommissie), Koen de Geus (OT, RvT), Annabelle van Gils (EJWcommissie), Jan Jaap de Graeff (Epsteinbarcommissie), Cisca Griffioen (CvA, erelid, Prof. Stokvisfonds), Eelko de Groot (Onderwijscommissie), Maura de Groot (BuReCo), Iris Harmsen (OT, KCC), Saskia Hendrikson (OT, CIA), Laura Hogenboom, Juliet Jansen (Wintersportcommissie), Iris Jongerius (OT, KCC, CIA), Daan Kortekaas (OT, Epsteinbarcommissie), Rik Kraan (OT, KCC), René Kruithof (Emphasis), Justin van Loon, Simone de Milliano (OT), Ilja Oomen, Anouk Pels (Emphasis), Christiaan Ponsen (OT), Elles Reimerink (Zeilweekendcommissie), Minke Rol, Jet Schippers, Minou Snijders-Blok, Denise Torenstra (OT, Emphasis), Annelie Tromp, Willemijn Tros (Zeilweekendcommissie, EJW-commissie), Tycho Veerkamp (RvT), Nienke Vonk (Liftweekend, Emphasis), Isabelle de Vries (OT, Zeilweekend, EJW-commissie), Ilse Wissink (Bandjescommissie), Koos de Wit (OT, CvA, Internetcommissie), Merel de Witte (OT, CIA, EJW-commissie, CuCo), Patrick Witvliet, Gabriëla Zoutkamp (BuReCo, OT), Anna Zwanenburg (Liftweekendcommissie), Sabine Haggenburg (f.t. Voorzitter), Arjen Meewisse (f.t. Secretaris), Marleen Slim (f.t. Penningmeester), Saskia Veldkamp (f.t. Commissaris Activiteiten en Interne PR), Jeffrey Koole (f.t. Commissaris Acquisitie), Ellen Vromen (f.t. Commissaris Onderwijs), Robin van Schuylenburch (f.t. Commissaris Faciliteiten), Lydia Schonewille (f.t. Commissaris Epsteinbar), Nikki Walraven (Voorzitter), Janneke Hendriks (Secretaris), Pepijn Bakker (Penningmeester), Romein Dujardin (Commissaris Activiteiten en Interne PR), Brenda Fokkink (Commissaris Acquisitie), Remy Vrijlandt (Commissaris Onderwijs), Jacintha van Eekhout (Commissaris Boekenservice), Nikki Lemmers (Commissaris Epsteinbar) 1. Opening. Namenrondje. Vaststellen agenda. Goedkeuring notulen 1. Mededelingen 1 Bijlage I: Notulen ALV -0-0 Amsterdamsche Studenten Woensdag 1 oktober 0 1

2 Commissies. Kassasysteem Boekenservice (stemmen) Wij hebben onze huidige licentie bij het boekhoudprogramma Unit opgezegd. Het financiële trio van het bestuur zal aankomend jaar gebruik gaan maken van een small versie van Unit of van het boekhoudprogramma van het AMC. Dit is op financieel gebied veel voordeliger dan de huidige versie van Unit. Dit betekent echter wel dat er een nieuw kassasysteem moet komen in de boekenservice. Aangezien dit een uitgave is van boven de 0,- zullen wij stemmen over deze uitgave conform artikel van de statuten.. Jaarverslag - (informeren) Het de Bestuur zal een verslag van het afgelopen jaar presenteren. Dit document is gebaseerd op het beleidsplan 0-0 en bevat een beknopte evaluatie van dit beleidsplan. Verder bevat dit document ook uitleg over de nieuwe ontwikkelingen binnen de MFAS.. Voorlopige exploitatierekening MFAS Centrale (informeren) De penningmeester van het de Bestuur zal de voorlopige exploitatierekening van het jaar 0-0 met de ALV doornemen. Een exploitatierekening geeft een globaal overzicht van de inkomsten en uitgaven van de MFAS Centrale. Het definitieve financiële jaarverslag zal op de eerstvolgende ALV gepresenteerd worden.. Presentatie beleidsplan - (stemmen) Het e f.t. Bestuur zal hun beleidsplan presenteren. Dit beleidsplan bevat het beleid dat het toekomstig bestuur komend jaar wil gaan uitvoeren. Vervolgens zal er gestemd worden over dit plan.. Presentatie begroting - (stemmen) De penningmeester van het e f.t. Bestuur zal de begroting voor het jaar 0-0 presenteren. De begroting bevat de te verwachten inkomsten en de verdeling van de inkomsten over onder andere de commissies. Na afloop zal er gestemd worden over deze begroting.. Samenstelling Raad van Toezicht - (stemmen) Het e Bestuur der MFAS zal de Raad van Toezicht (RvT) voor het aankomende jaar presenteren. De RvT zal gedurende het jaar het functioneren van het h.t. bestuur evalueren en dit terugkoppelen naar de ALV. Over de aanstelling van deze personen zal gestemd worden. Bijlage II: Jaarverslag - Bijlage III: Voorlopige exploitatierekening MFAS Centrale Bijlage VI: Beleidsplan de f.t. bestuur der MFAS Bijlage V: Begroting de f.t. bestuur der MFAS Amsterdamsche Studenten Woensdag 1 oktober 0

3 Jaarverslag Interne PR De commissaris Activiteiten en Interne PR van het e Bestuur der MFAS presenteert een jaar aan activiteiten.. Eervol ontslag e bestuur der MFAS & installatie e bestuur der MFAS Het e Bestuur der MFAS zal per bestuurslid eervol ontslagen worden. Er is geen sprake van decharge aangezien de financiële verplichtingen stand houden totdat het financiële jaarverslag is goedgekeurd op de eerstvolgende ALV. Tegelijkertijd met het eervol ontslag zal er overgegaan worden op installatie van het e Bestuur.. Installatie KCC (stemmen) Het e Bestuur der MFAS zal de Kas Controle Commissie (KCC) voor het aankomende jaar presenteren. De KCC controleert de financiële verslaglegging van het bestuur. Over de aanstelling van deze personen zal gestemd worden.. Vaststellen ledengeld (stemmen) De statuten vermelden dat jaarlijks op de ALV het ledengeld van de vereniging vastgesteld moet worden. Momenteel staat het ledengeld op,- (jaar) voor geneeskunde studenten en,- ( jaar) voor MIK-studenten. Het e Bestuur der MFAS doet een voorstel betreffende dit bedrag waar vervolgens over gestemd zal worden.. Vaststellen bedrag volgens artikel van de statuten (stemmen) Artikel : Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering nodig voor het verrichten van (rechts)handelingen welke een jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te stellen bedrag te boven gaat (0--0 vastgesteld op 0). Er wordt wederom een bedrag vastgesteld waarover gestemd zal worden op de ALV.. Waar zijn wij mee bezig (informeren). W.V.T.T.K. 0. Rondvraag 1. Nieuwe datum ALV. Sluiting Amsterdamsche Studenten Woensdag 1 oktober 0

4 Opening Nikki W opent de vergadering om : uur. Nikki W: Heeft iedereen zijn naam op de aanwezigheidslijst gezet? Voor iedereen die hier voor het eerst is, op de tafel daar liggen ALV handleidingen. Pak er gerust een en als je iets wat gezegd wordt niet begrijpt, laat het dan alsjeblieft weten.. Namenrondje De aanwezigen stellen zich kort voor.. Vaststellen agenda Nikki W: Is er iemand die nog iets wil toevoegen aan de agenda? Niemand heeft iets toe te voegen. Nikki W: Dan is de agenda bij dezen vastgesteld.. Goedkeuring notulen Nikki W: We lopen de notulen door om te kijken of er nog iemand opmerkingen heeft. Onno Baur betreedt de vergadering om :1 u. Niemand heeft iets aan de notulen op te merken. Nikki W: Bij dezen zijn de notulen goedgekeurd.. Mededelingen Nikki W: De financiële stukken in het vergaderpakketje zijn vertrouwelijk en dienen na de ALV weer ingeleverd te worden. Nikki W: Lydia Schonewille heeft haar certificaat Sociaal Hygiene gehaald. Brenda heeft in totaal (Bedrag A) euro binnengehaald. Brenda: Dit bedrag is helaas ruim (Bedrag B) euro lager dan mijn target. Dit vind ik erg jammer zeker omdat ik tijdens de halfjaars-alv heb aangegeven dat ik dacht dat mijn target haalbaar was. Dit bleek niet het geval, mede doordat juist de contracten die daarna nog verlengd moesten worden verlaagd zijn ten opzichte vorig jaar en ook de stands bij de MCD dit jaar minder populair waren. Met nieuwe contracten, met name gericht op de Intro en MOM, heb ik geprobeerd dit gat dicht te slaan, maar dit is dus niet Amsterdamsche Studenten Woensdag 1 oktober 0

5 volledig gelukt. Wel zijn er nog verschillende nieuwe contacten gelegd die hopelijk in Jeffrey s jaar tot een contract zullen leiden. Nikki W: De overleggen met de belastingdienst zijn afgerond. Zoals al eerder vermeld hoeven wij de belasting van afgelopen jaren niet met terugwerkende kracht te betalen. Verder is er afgesproken dat wij over alle inkomende sponsoring belasting zullen gaan afdragen. Dit zal gebeuren in het derde kwartaal van het jaar, in de overige kwartalen zal er een nihilaangifte worden gedaan. Verder zal de Epsteinbar ook belasting moeten gaan afdragen, hier zitten we echter in een teruggave positie. Dit houdt in dat alle afgedragen belasting ook weer terug gevraagd kan worden. De nieuwe jaarvertegenwoordiging jaar 1 en Epsteinbarcommissie zijn gevormd. De muziekinstallatie in de Epsteinbar is vernieuwd, daarnaast is ook de pooltafel gemaakt. Ook heeft de Epsteinbar een nieuwe laptop aangeschaft omdat de vorige kapot is gegaan. De eerste stap in het overstappen naar het online ledensysteem is gemaakt. Alle nieuwe eerstejaars zijn ingeschreven via het online ledensysteem. De volgende stap is om alle al bestaande leden toegang te geven tot het online ledensysteem en het te gaan gebruiken voor het verkopen van kaartjes voor activiteiten en voor de webshop. We hebben (Bedrag C),- binnengehaald voor het goede doel Witte Bedjes. Afgelopen introductieweek is er een gezamenlijke inschrijving geweest voor de MFAS en studievereniging MIKpunt samen. Op deze manier hopen we meer MIKpunters bij de MFAS te betrekken. Iris Jongerius: De belasting is zo goed als afgerond maar wat houdt dat in? Pepijn: Het gaat om een bedrag van (Bedrag D) die wel of niet moet worden afgedragen, maar de rest is wel gewoon rond. Nikki W: De volgende mensen zijn afwezig: Bastiaan de Boer Pim Hessel Sander de Folter Egbert Schadé Emelie Schuts De volgende mensen zijn afwezig en machtigen: Kaya Verhagen machtigt Saskia Hendrikson Luuk Bekker machtigt Jan Jaap de Graeff Claire Brederveld machtigt Christiaan Ponsen Laura de Bever machtigt Anouk Pels Michel Klaver machtigt Koos de Wit. Commissies Nikki W: Het bestuur wil graag de volgende commissies bedanken: De Introductieweekcommissie voor de Introductieweek De Medische Orientatiemiddagcommissie voor de Medische Orientatiemiddag De Activiteitencommissie voor het paintballen De Epsteinbarcommissie voor de Caribbean Party Amsterdamsche Studenten Woensdag 1 oktober 0

6 Nikki W: Graag kondigen wij de volgende activiteiten aan: Barwissel oktober Anesthesiologiecursus oktober Feest: Nachtdienst oktober Constitutieborrel oktober Eerstejaarsweekend 1 oktober november. Kassasysteem Boekenservice (informeren) Nikki W: Wij hebben onze huidige licentie bij het boekhoudprogramma Unit opgezegd. Het financiële trio van het bestuur zal aankomend jaar gebruik gaan maken van een small versie van Unit of van het boekhoudprogramma van het AMC. Dit is op financieel gebied veel voordeliger dan de huidige versie van Unit. Dit betekent echter wel dat er een nieuw kassasysteem moet komen in de boekenservice. Aangezien dit een uitgave is van boven de 0,- zullen wij stemmen over deze uitgave conform artikel van de statuten. Jacintha: Zoals Nikki W net al zei moeten we een nieuw kassasysteem aanschaffen voor de boekenservice omdat we overstappen op een ander boekhoudprogramma. Ik heb ervoor gekozen om hetzelfde kassasysteem te gebruiken als dat momenteel door de Epsteinbar wordt gebruikt. De boekenservice heeft echter wat minder functies nodig, en heeft daarom ook een minder duur pakket nodig. Wat handig is aan dit kassasysteem is dat hij erg lijkt op ons vorige kassasysteem. Dit is handig met de overdracht op Robin. Verder zullen zo de financiën van de Epsteinbar en de Boekenservice meer op elkaar lijken voor het geval beide functies ooit onder één persoon zullen vallen. Bij toeval kwam ik erachter dat in de factuur, die naar mij gestuurd is, nog niet de kosten van de koppeling van de pinautomaten zaten. Als dit erbij komt kost dit ons nog eens (Bedrag E) euro excl btw extra. Afgelopen week deed ons kassasysteem het niet meer en hebben we alles handmatig ingevoerd in de pinautomaten. Dit is naar mijn idee goed verlopen en wij vroegen ons daarom af of het nodig is om de koppeling ook te maken. Verder hebben wij (het e) en het e en de CVA nagedacht over het updaten van 1 dan wel computers. Er zijn een paar piekmomenten waarop de boekenservice het echt druk heeft. Je kan hierbij denken aan de tentamenbundelverkoop, maar ook de verkoop van de snijsetjes. Wij hebben het afgelopen half jaar geheel op één kassasysteem gedraaid omdat de tweede kapot was en dit is naar ons idee goed verlopen. Mensen hebben soms iets langer moeten wachten en hier heb ik het ook met Robin over gehad. Het leek haar bijvoorbeeld een goed idee om de boekenservice dan iets langer open te gooien. Omdat het een bedrag boven de 0 is, moeten we, zoals al aangegeven, stemmen over de aanschaf van het kassasysteem. Daarnaast is mijn vraag aan de ALV of we één of twee kassasystemen moeten aanschaffen. Als we er twee aanschaffen komt er nog eens (Bedrag F) euro excl btw bij. Iris Harmsen: Zijn dit allemaal eenmalige kosten? Jacintha: Ja, allemaal eenmalig. Iris Harmsen: Dan zou ik dat gewoon doen. Ik zou dan die misberekeningen niet riskeren. Saskia Hendrikson: Hebben jullie meerdere systemen uitgezocht? Amsterdamsche Studenten Woensdag 1 oktober 0

7 Jacintha: Nee, we zijn met BOLT begonnen, omdat het voor de overstap die de bar moest maken heel erg secuur is uitgezocht en zij uiteindelijk voor BOLT hebben gekozen. We vonden het dus niet nodig om het opnieuw uit te zoeken. Iris Jongerius: Krijg je garantie? Jacintha: Je kan ze non-stop bellen als er iets aan de hand is. Iris Jongerius: Over die pinkoppeling, je geeft zelf aan dat het weinig gedoe zal zijn, maar toch denk ik dat het gewoon verstandiger is om het wel te nemen. Er worden vast toch fouten gemaakt als het er niet is. Rik: Als je het doet, dan moet je het ook goed doen denk ik. Dit lijkt de algemene mening. Simone van Duin betreedt de vergadering om :. Nikki W: Oké, dan wil ik nu graag overgaan tot de stemming over de aanschaf van het nieuwe kassasysteem, inclusief de pinkoppeling. Voor: Je stemt voor en keurt daarmee de aanschaf van het nieuwe kassasysteem voor de boekenservice goed. Tegen: Je stemt tegen en keurt daarmee aanschaf van het nieuwe kassasysteem voor de boekenservice af. Blanco: Je bent het niet eens met de stemprocedure of de keuzemogelijkheden. Onthouding: Je hebt geen mening betreffende deze kwestie of je weet niet wat je moet stemmen. Voor: 0 Tegen: 0 Blanco: 0 Onthouding: Nikki W: Met 0 stemmen voor, 0 tegen, 0 blanco en onthouding, is de aanschaf van het nieuwe kassasysteem inclusief te pinkoppeling goedgekeurd. Cisca Griffioen betreedt de vergadering :.. Jaarverslag - Nikki W: Aan de hand van het door ons opgestelde beleidsplan dat wij een jaar geleden aan de ALV hebben gepresenteerd, zal ik proberen een compleet overzicht te geven van de ontwikkelingen die de vereniging in het afgelopen jaar heeft doorgemaakt. We hebben dit alles gebundeld in het jaarverslag dat jullie konden vinden in de mailing en op de tafel bij binnenkomst. Nikki W: Ik wil graag beginnen met onze speerpunten. Dit waren veelzijdigheid, toegankelijkheid en professionalisering. Amsterdamsche Studenten Woensdag 1 oktober 0

8 We hebben de veelzijdigheid aan acitiviteiten vergroot door een cultuurcommissie toe te voegen. We denken hiermee een nieuw publiek aangesproken te hebben. We hebben het plan voor de onderwijsmuur uitgebreid, bij het kopje Lopende Zaken wordt hier verder over uitgeweid. Wij hebben dit jaar geprobeerd de MI-studenten meer bij de MFAS te betrekken door middel van een actieve samenwerking met MIKpunt. Het is gebleken dat het lastig is om het PR-beleid voor de MI-studenten uit te breiden. Wel hebben wij dit jaar voor het eerst de onderwijsprijzen van de MFAS en van studievereniging MIKpunt samen uitgereikt op de congresdag. Verder hebben wij een gezamelijke inschrijving voor de MFAS en MIKpunt aangeboden aan de nieuwe eerstejaars. Bij deze gezamelijke inschrijving hebben wij hen een korting aangeboden Koen: Hoe is bij deze gezamenlijke inschrijving het inschrijfgeld verdeeld? Nikki W: Inschrijving bij MIK-punt kost maar euro. Dit is zo weinig dat hiervan niets is afgegaan. Wel kost het MFAS-lidmaatschap voor MIK-ers nu nog maar 0 euro in plaats van. Ze betalen dus 0 euro in totaal. Nikki W: Dat wil ik nu verder gaan met toegankelijkheid. Wij hebben de schriftelijke uitleg bij de ALV agenda s zo uitgebreid mogelijk gemaakt om zo de ALV duidelijker te maken voor nieuwe leden. Verder hebben we aankondigingen op de site geplaatst voor elke ALV. Daarnaast staat er op de nieuwe inschrijfformulieren voor de MFAS een optie om je aan te melden voor de ALV-nieuwsbrief. Op deze manier hebben wij geprobeerd de ALV s meer onder de aandacht van de leden te brengen. Ook hebben we functieverduidelijking (van de bestuursfuncties) geschreven en deze op de site geplaatst. Op deze manier hoopten wij de drempel te verlagen voor leden om op bestuursleden af te stappen. De JVT s hebben wij dit jaar zichtbaarder gemaakt door hen een actief facebookbeleid te laten voeren. Zij hebben wekelijks in de facebookgroepen de mogelijkheid gegeven om op- of aanmerkingen te geven over de afgelopen week. Verder gaven zij ook terugkoppeling naar de studenten in deze facebookgroepen. De MFAS-kamer is elke collegedag van 0:00-:00 open geweest. Op dagen dat er practica waren is de MFAS-kamer eerder geopend of langer open gebleven voor de uitleen van witte jassen. Sophie: Hoe zit het met de ALV mailing? Wie krijgt dat? Janneke: Alle actieve leden van dit jaar en vorig jaar, ereleden en OT. Ook was er dit jaar bij de inschrijving voor de eerstejaars een vak waarin je kon aangeven dat je hem wil ontvangen. Dit heeft zo n 0 nieuwe mensen opgeleverd die hem ontvangen. Ook kan je mailen als je hem wil ontvangen. In principe zou jij hem dus ook moeten krijgen, omdat je actief lid was dit jaar Sophie, maar misschien heb ik een verkeerde mail van je. Het is handig om mensen die naar een ALV komen voortaan toe te voegen aan de mailing. Dat zal vanaf nu worden geprobeerd. Amsterdamsche Studenten Woensdag 1 oktober 0

9 Nikki W: Als er geen vragen meer zijn, wil ik nu graag verder gaan met het speerpunt professionalisering. Wij hebben dit jaar geprobeerd de begeleiding van de commissies zo professioneel en goed mogelijk te laten verlopen. Dit hebben wij gedaan door een overleg te houden met alle voorzitters, penningmeesters en leden sponsoring. Verder hebben wij ook alle secretarissen en leden PR een overleg aangeboden. Verder hebben wij dit jaar nieuwe dummy s gemaakt en de bestaande dummy s zo compleet mogelijk gemaakt. Afgelopen jaar zijn wij actief bezig geweest met de Epsteinbar er te allen tijde representatief uit te laten zien. Dit hebben wij bewerkstelligd door een actief, duidelijk en consequent onderhoudsbeleid te voeren. Naast het wekelijkse onderhoudsbeleid hebben wij barschoonmaakdagen georganiseerd waarbij de bar grondig werd schoongemaakt. Een vierde keer bleek niet nodig vanwege de consequente schoonmaak op donderdag en vrijdag. Verder hebben wij het al ingevoerde nuchterdienstbeleid voortgezet. Dit jaar hebben wij onszelf geëvalueerd door middel van persoonlijke evaluaties in december en een groepsevaluatie in februari. Wij hebben echter geen tweede ronde persoonlijke evaluaties gehouden, dit vanwege de evaluaties die gehouden werden door de Raad van Toezicht. De groepsevaluatie is ons zeer goed bevallen en dit hebben wij ook aangeraden aan het de f.t. bestuur. Uniformiteit Wij hebben elkaar tijdens de wekelijkse bestuursvergaderingen op de hoogte proberen te houden van onze bezigheden. Hierdoor konden leden direct antwoord krijgen op een vraag of konden zij doorgestuurd worden naar de juiste persoon. Jim: Ik moest voor de introductieweek een evaluatie invullen voor de RvT, maar toen was er nog niets over te zeggen, want de introductieweek was nog maar twee weken gevormd. Het is dus misschien handig om dat evaluatiemoment op een ander moment te doen. Christiaan: Hoe hebben jullie de RvT ervaren? Nikki W: Goed, maar het was wel heel erg wennen en verwarrend soms. Wanneer houdt de geheimhouding van de vicevoorzitter en de voorzitter op? En waar begint die van de RvT? Het was even zoeken, maar ik denk dat het wel goed kan gaan werken als we meer ervaring opbouwen met dit orgaan. Nikki W: Dan wil ik nu graag verder gaan naar de ontwikkelingen, beginnend met de financiële ontwikkelingen. Dit jaar hebben we het overleg met de Belastingdienst afgerond. Uit dit overleg is gekomen dat wij geen belasting met terugwerkende kracht moeten betalen over de afgelopen jaren dat we geen belasting hebben afgedragen. Daarnaast zullen wij belasting gaan betalen over alle sponsorinkomsten. De belasting aangifte zal plaatsvinden in het derde kwartaal, in de andere kwartalen wordt een nihilaangifte gedaan. De Epsteinbar zal ook belasting moeten gaan afdragen maar daar zullen wij ons echter in een teruggave positie bevinden. Dit houdt in dat wij alle afgedragen belasting terug mogen vragen. De afspraken moeten over jaar worden herzien. Aan het begin van het afgelopen jaar is het contract met Heineken vernieuwd. Dit heeft ervoor gezorgd dat de bonus in januari aanzienlijk hoger was dan in de jaren daarvoor. Verder wordt het contract elk jaar herzien om te bepalen of de hoogte van de bonus nog reëel is. Amsterdamsche Studenten Woensdag 1 oktober 0

10 Wij hebben dit jaar de mogelijkheden tot het verplaatsen van het Professor Stokvisfonds uitgezocht. We zijn op zoek gegaan naar een bank die een hogere rente aanbiedt. Helaas zijn wij tot de conclusie gekomen dat, in ieder geval op dit moment, een hogere rente niet opweegt tegen toegenomen bankkosten bij andere banken Sinds dit jaar moeten de MFAS de drukkosten van tentamenbundels zelf betalen. Hierdoor waren we genoodzaakt de prijzen van tentamenbundels te verhogen. Een uitgebreidere uiteenzetting van de financiële ontwikkelingen volgt samen met de jaarverslagen. Sanne: Hoeveel kost een tentamenbundel nu? Nikki W: 1,0 euro Sanne: Hebben jullie wel evenveel verkocht? Jacintha: Van het 1 e en e jaar wel. Voor het derde jaar minder, maar die heb ik ook wel heel enthousiast ingekocht, omdat ik nog niet wist dat ik die zelf moest gaan betalen. Er zijn er dus veel over, maar dat komt niet doordat er minder is verkocht denk ik. Nikki W: Als er geen vragen meer zijn, wil ik nu graag overgaan op de overige ontwikkelingen. Korting op de boeken: Sinds dit jaar is de % korting op Nederlandse titels weer terug. Wanneer boeken besteld worden binnen de besteltermijn krijgen leden de maximale korting. Buiten de besteltermijn krijgen leden % korting bij de aanschaf van minimaal Nederlandse boeken. Het Huishoudelijk Reglement is afgelopen jaar inhoudelijk gewijzigd. Er zijn twee protocollen aan het HR toegevoegd. Dit zijn het protocol Oneervolle Decharge en het protocol Raad van Toezicht. Lidmaatschap controleren op activiteiten. Het afgelopen jaar hebben wij actief het lidmaatschap gecontroleerd op uitverkochte activiteiten waarbij minder dan 0 mensen mee konden. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen, aangezien een aantal leden zich heeft ingeschreven bij de MFAS om mee te mogen met onze activiteiten. Wij hebben dit jaar, met hulp van het de bestuur, de samenwerking met UVASOCIAAL uitvoerig geëvalueerd. Om de communicatie met UVASOCIAAL te verbeteren en om het verloop van de verkiezingsweek te versoepelen, hebben wij in samenspraak met de ALV het plan voor een Klankbordgroep opgesteld. Het afgelopen jaar heeft de Buitenlandse reiscommissie hun bestemming onverhoopt moeten veranderen omdat de veiligheid in Kiev, hun originele bestemming, niet gegarandeerd kon worden. Zij hebben een nieuwe reis weten te organiseren naar Krakau en Wroclaw. Helaas nam deze verandering veel kosten met zich mee en om deze reden hebben wij de RvB aangeschreven voor een financiële vergoeding. De raad heeft ons (Bedrag G) gegeven. De door de MFAS voorgedragen docent dr. Mieke Mulder (afdeling farmacologie) won afgelopen jaar de UvA Docent van het Jaarprijs. De vereniging en de docent wonnen hiermee een mooi bedrag, te besteden aan onderwijs en onderzoek gerelateerde doeleinden. Door de verkoop van tentamenbundels in de MFAS kamer is er (Bedrag C) opgehaald dat ten goede komt aan Stichting Witte Bedjes. In de Epsteinbar is in de zomervakantie de muziekinstallatie vernieuwd. Ook is de bar opnieuw gelakt en is de pooltafel gerepareerd. Amsterdamsche Studenten Woensdag 1 oktober 0

11 Dit jaar hebben wij de onderhandelingen over de openingstijden van de Epsteinbar weer geopend. We hebben tijdens meerdere ontmoetingen Albert Kok, hoofd van Onderwijs Support (OS), ervan proberen te overtuigen dat de Epsteinbar weer om.00 uur open moet. Helaas is dit niet gelukt. OS vertelde dat ze juist zeer tevreden zijn met de huidige gang van zaken en nog niet bereid zijn om dit weer terug te draaien. Wij hebben afgesproken dat er een nieuwe afspraak zal plaatsvinden om de situatie te evalueren wanneer het financiële jaarverslag van de Epsteinbar klaar is. Nadat onze pedelstaf tijdens de constitutieborrel opnieuw gebroken is, hebben wij een nieuwe pedelstaf laten maken door Nico Hendriks. Vanaf het jaar 0-0 zal er geen Commissaris Boekenservice meer zijn. Deze zal plaatsmaken voor de Commissaris Faciliteiten. Isabelle: Zijn jullie ook dit jaar overgegaan op de webshop toch? Nikki W: Nee, dit stond in jullie jaarverslag, het jaarverslag van het de bestuur dus. Isabelle: Maar jullie zijn wel overgegaan dit jaar toch? Hoe is het bevallen? Jacintha: Dit jaar niet zo goed. Study Store zegt binnen uur te leveren, maar soms duurt het twee weken. We hebben boze leden aan de telefoon gehad. Sophie: Kun je nog steeds alleen maar boeken per blok bestellen? Jacintha: Nee, je kan ook boeken voor het volgende blok bestellen en daarop ontvang je dan ook de korting van %. Sophie Cornet: Stel je gaat je ste jaar in. moet je dan weer voor jaar lidmaatschap betalen? Nikki W: Je kan je voor een jaar inschrijven bij de MFAS. Jojanneke: Is er nog wat meer bekend over de openingstijden van de Epsteinbar? Is er een kans dat het teruggaat naar de tijd van vroeger (:00-:00 u)? Nikki W: Albert Kok wil niet terug naar de situatie hoe het eerst was, omdat het nu qua incidenten veel beter gaat. Hij denkt dat dit te danken is aan de nieuwe tijden. Hij ziet het nadeel van deze nieuwe tijd (:0-:00 u) niet goed in. Nikki L: We nemen wel veel minder af bij Heineken, waardoor de bonus aanzienlijk terug zal lopen. Rik: Maar dat maakt hem toch niet uit? Als er staat dat jij winst hebt gemaakt op zijn verslag zegt hij dat het prima is, toch? Nikki L: Ja, dat is waar. Jojanneke: Maar het gaat natuurlijk niet alleen maar over de winst, maar het gaat om de activiteit van de leden. Die gaat achteruit zodra ze de bar niet in komen. Het actieve lidmaatschap gaat gewoon achteruit. We hebben de tijden ook aangepast met het idee dat je een stabiele basis wilde opbouwen en daarna weer teruggaan naar de oude tijd. Hier moet hij wel aan herinnerd worden. Christiaan: Die narigheid die geweest is, gaat niet meer voorkomen. Dat hebben jullie nu goed in de smiezen. Als die geluidsoverlast nu weggaat, dan zijn al hun argumenten voor het behouden van de tijden dus weg. Koos: Ik denk dat Jojanneke misschien een keer mee moet naar Albert Kok. De afspraken die destijds zijn gemaakt, kunnen dan beter worden aangehaald. Nikki W: Ik was ook bij het maken van die afspraken en we hebben echt alles geprobeerd, maar hij blijft heel stellig. Amsterdamsche Studenten Woensdag 1 oktober 0

12 Voorlopige exploitatierekening MFAS Centrale Dit agendapunt bevat veel financiële informatie en ontbreekt daarom in de notulen.. Presentatie beleidsplan - (stemmen) Sabine: Allereerst welkom allemaal namens het hele e f.t. bestuur der MFAS. Ik zal jullie ons beleidsplan presenteren voor aankomend jaar. Ik zal het met jullie gaan hebben over de speerpunten die wij gaan nastreven dit jaar. Mijn verhaal zal toegespitst zijn op de punten die wij belangrijk vinden of veranderd hebben. De speerpunten die dit jaar centraal zullen staan zijn uitstraling, ontwikkeling en samenwerking. Allereerst uitstraling. Als MFAS willen we grote veelzijdigheid aan activiteiten aan te bieden. Dit zullen wij proberen na te streven door er vooral op toe te zien dat de commissies activiteiten zoeken in hun eigen straatje, met name de sportcommissie, cultuurcommissie en de activiteitencommissie. Ook willen wij de onderwijscommissie meer benutten en daarmee mee ruimte creeëren voor onderwijs-gerelateerde activiteiten en gaan we deze meer promoten. We hopen hiermee meer leden te bereiken. Wij willen een open beleid voeren, waarbij het bestuur te allen tijde laagdrempelig benaderbaar is en dit dan ook uitstraalt. Verder willen we de toegankelijkheid bevorderen door ALV s actiever te promoten, door middel van posters op plein J, en ALV s inzichtelijker te maken. Minou-Snijders Blok betreedt de vergadering om 0:0 Jojanneke: Zijn jullie niet bang om te overlappen met de IFMSA? Sabine: Die zijn natuurlijk heel erg internationaal gericht en wij niet. We kunnen meer kijken naar hun activiteiten en dingen doen die niet hetzelfde zijn maar wel in die richting zijn. Gabriëla: Hoe willen jullie meer mensen naar de activiteiten trekken? Sabine: We willen de MFAS actiever en gestructureerder gaan promoten, mede door een verscherpte deadline te stellen aan de posters en ander promotiemateriaal voor activiteiten. Zo moeten deze minimaal weken voor de activiteit beschikbaar zijn. De Epsteinbar hopen wij zichtbaarder te maken d.m.v. meer promotie, dit door middel van een vaste poster voor de baravonden op donderdag. Deze zal continu op verschillende plekken op de faculteit hangen. We zijn nog een beetje aan het nadenken over andere mogelijkheden m.b.t. de site en ons facebookbeleid. Ook willen we meer rond de collegezalen gaan promoten, waardoor MFAS-leden die nog niet actief zijn en vaak op plein J komen ook van de activiteiten op de hoogte zijn. Christiaan: In plaats van upgraden met de onderwijscommissie moet je misschien downgraden. Het kan geen kwaad om je te focussen op minder mensen, groepen van ongeveer man. Daan: Maar volgens mij is het aantal mensen wat deelneemt aan de onderwijsactiviteiten niet het probleem toch? Bijlage III: Voorlopige exploitatierekening MFAS Centrale Bijlage VI: Beleidsplan de f.t. bestuur der MFAS Amsterdamsche Studenten Woensdag 1 oktober 0

13 Sabine: Dat is het probleem ook niet. We willen de capaciteit van de activiteit uitbereiden door dingen aan te bieden waar wel meer mensen op af kunnen komen. Iris Jongerius: Je hebt zoveel verschillende dingen en het past gewoon niet in je jaaragenda om een extra activiteit te doen. Je moet er ook voor uitkijken dat je nu allerlei dingen gaat bedenken die je niet waar kan maken. Sabine: Het is ook niet de hoeveelheid maar de soort activiteit. Het wordt niet meer, maar andersoortig. Merel: Je zou eraan kunnen denken om een onderwijsactiviteit over avonden te verspreiden. Dan kan het wel overlappen met andere activiteiten, want als iemand de ene dag niet kan, kan hij/zij de volgende dag. Sabine: Dat is inderdaad iets om naar te kijken. Wel is het dan zo dat niet het hele bestuur tijdens die overlappende activiteit aanwezig kan zijn, maar dat is ook geen prioriteit. Iris Jongerius: Hebben jullie nagedacht over de term MFAS moeheid? Sabine: We willen niet de hoeveelheid activiteiten aanpassen, de PR hoeft ook niet overdonderd te worden. We houden er rekening mee dat we op de facebook mensen niet kapot spammen. Koos: Hebben jullie nagedacht over het schrappen van een commissie? Sabine: Ja, daar komen we zo op tijdens het bespreken van ons beleid ten aanzien van commissies. Rik: De CoRaad organiseert nu best wel leuke dingen die ook interessant kunnen zijn voor bachelorstudenten, dus is het misschien een goede om daar mee te overleggen. Christiaan: Is er nog een taak aan faciliteiten toegekend naast de website en de jaartruien? Sabine: Faciliteiten is ook nog meer gericht op de social media en de overige ontwikkelingen in de boekenservice. Maar hier moeten we nog verder naar kijken. Sabine: Dan ga ik nu verder op ons tweede speerpunt: ontwikkeling. Zonder lessen uit het verleden te trekken, ontstaat er geen ontwikkeling. Daarmee is er zonder ontwikkeling geen toekomst voor de vereniging. Wij zullen commissiedummy s laten optimaliseren, hier zal op toe gezien worden door de begeleidende bestuursleden. Wij streven naar een gestructureerd beleid voor de JVT s, waardoor zij uniformiteit uitstralen door de jaarlagen heen. Wij zullen proberen onderwijs en ontwikkelingen meer onder de aandacht te brengen bij de studenten, onder andere door streven naar voltooiing van de onderwijsmuur en het meer benutten van de onderwijscommissie en JVT s. Invulling en ontwikkeling van de functie Commissaris Faciliteiten zal ook centraal staan en er zal een duurzaam plan opgesteld worden. Ook zal er gekeken worden naar eventuele uitbreiding van de faciliteiten van de MFAS om onze leden nog beter van dienst te kunnen zijn. Om continuïteit te waarborgen zullen ideeën voor de lange termijn helder overgedragen worden aan opvolgers, zodat deze niet verloren zullen gaan. Doelgerichtheid met betrekking tot het beleidsplan zal worden verwezenlijkt door frequente evaluaties van het beleidsplan op bestuursvergaderingen. Zonder samenwerking is geen enkele vereniging klaar voor ontwikkeling, dan wel een goede uitstraling. Daarom is dit ons derde speerpunt van ons beleid van aankomend jaar. Het aantal MI-studenten is dit jaar opnieuw sterk toegenomen en gaat dus een steeds groter deel uitmaken van de studentenpopulatie op het AMC. Het komende jaar zal dan ook worden ingezet op meer samenwerking met MIK-punt en de MFAS Amsterdamsche Studenten Woensdag 1 oktober 0

14 aantrekkelijker maken voor de MI-studenten. Het komende jaar zal onder meer gestreefd worden naar optimale samenwerking met de facultaire studentenraad om een nog grotere rol te kunnen spelen in de verbetering van onderwijs. Wij proberen een betere samenwerking met UVASOCIAAL te creëren door middel van de klankbordgroep. Verder zullen wij streven naar optimale uitwisseling van de jaaragenda s met al onze ganggenoten en vooral IFMSA en MVM met activiteiten. Eenduidigheid is belangrijk voor een heldere communicatie naar onze leden. Om dit te kunnen realiseren zullen alle bestuursleden op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen de MFAS en hebben zij kennis van elkaars functies en bezigheden. Christiaan: De tweede kamer is aan het nadenken om de stufi af te schaffen. Het is misschien een idee om het hier met de zusjes over te hebben op het LOGSO. Ik denk dat jullie met het LOGSO wel protest kunnen indienen. Annabelle: Het is ook vanuit de SR al geopperd om te laten weten dat we het er niet mee eens zijn. Sabine: Dan gaan we het nu over de commissies hebben. Wegens strenge bezuinigingen binnen de MFAS, waar Marleen meer uitleg over zal geven, willen wij de Diescommissie 0 en de wintersport in 0 schrappen. De Dies van de MFAS zal wel gevierd worden, maar door ons zelf worden geregeld. Het zal dan gaan om een dag met taart die door onszelf word uitgedeeld en het uitdelen van de almanak door de commissie. Verder zullen wij een BBQ organiseren, waar we quitte op draaien, en zal de feestcommissie deze week een feest geven. We willen ervoor kiezen de Diescommissie en de Wintersport 0-0 te schrappen, omdat de MFAS met de wintersport in verhouding tot andere commissies weinig leden bereikt en er een groot budget voor nodig is. De Diescommissie zou in ons jaar wegens de bezuinigingen sowieso al een kleinere commissie worden, waardoor naar onze mening de aantrekkelijkheid voor deze commissie af zou nemen. Waardoor we bij het schrappen van deze commissie meer geld over zouden houden en dat kunnen gebruiken voor de commissies waarop wordt gekort binnen onze begroting. Willemijn: Je zegt dat er bij de wintersport alleen actieve leden komen, maar dat is niet waar. Er wordt juist een heel nieuwe tak aangesproken. Het zijn juist nog de niet-actieve mensen. Sabine: Als het dit jaar echt een groot succes blijft, is het niet uitgesloten dat het in het jaar 0-0 weer zal plaatsvinden, maar afgelopen jaren liep het gewoon geen storm en met de bezuinigingen in ons achterhoofd, leek ons dit echt de beste oplossing. Annabelle: Waar wordt de taart voor de Dies dan vandaan gehaald? Dat moet ook betaald worden toch? Sabine: Klopt, maar daar zal Marleen het nog verder over hebben. Het komt er eigenlijk op neer dat een diescommissie vormen die alleen een middag taart koopt en een BBQ organiseert, ons niet optimaal leek. De Commissie stelt dan eigenlijk niet echt iets voor. Maar Marleen komt hier zo op terug. Amsterdamsche Studenten Woensdag 1 oktober 0

15 Jojanneke: Ik zie dat jullie een activiteitencommissie, een sportcommissie en een cultuurcommissie hebben. Waarom hebben jullie een van die commissies niet geschrapt? Sabine: We denken dat we met een goed onderscheid tussen de activiteiten en sportcommissie meer verschillende leden kunnen bereiken. Jojanneke: Maar waarom dan niet de cultuurcommissie? Sabine: We weten nu nog niet of het wat is, omdat we het nog maar net hebben. Christiaan: Je moet de CuCo schrappen, of accepteren dat er weinig mensen komen. Als je per se wil dat er veel mensen komen, dan moet je zorgen dat ze niet overlappen, maar als je een klein aandeel als doel houdt, is het prima. Annabelle: Hebben jullie de commissie opgelegd om meer in categorieën op te leggen? Sabine: We willen ze het liefst niets opleggen. Wel willen we meer erop letten dat het niet overlapt. Iris Jongerius: Om hoeveel leden gaat het die aanwezig waren bij de CuCo-activiteit? Brenda: Er zijn er geweest naast het eigen bestuur en de commissie. We hadden inbegroot op meer. We hadden wel gehoopt dat we er 0 of 0 zouden verkopen. Men vindt dit nog best een acceptabel aantal (). Brenda: Klopt. Het is ook niet heel erg weinig, maar we hadden gerekend op 0. Sabine: De commissieverdeling is als volgt: Sabine: Bandjesavondcommissie, Liftweekendcommissie, Medische Carrièredag commissie (MCD) en de Professor Stokvisfondscommissie. Arjen: Commissie ter inventarisatie van het archief, de Emphasisredactie, de feestcommissie, de lustrumcommissie en de wintersportcommissie 0-0. Marleen: Congresdagcommissie, introductieweekcommissie, de Professor Stokvisfondscommissie en de zeilweekendcommissie. Ook zal zij zitting nemen in de sollicitatiecommissie voor de MFAS-UVASOCIAAL-kieslijst voor de SR. Saskia: Almanakcommissie, de cultuurcommissie en de introductieweekcommissie. Jeffrey: Buitenlandse reiscommissie, galacommissie, medische carrièredag commissie. Ellen: Activiteitencommissie, CoRaad, Eerstejaarsweekendcommissie 0, JVT s en de onderwijscommissie. Robin: Internetcommissie, liftweekendcommissie, medische oriëntatiemiddag commissie en de sportcommissie. Lydia: Almanakcommissie (als er te weinig animo voor is), Eerstejaarsweekendcommissie 0, Epsteinbarcommissie, ouderdagcommissie. Rik: Lydia, Wat ga jij doen op EJW? Lydia: Ik ga niet achter de bar staan, dat is aan de oude bar. Rik: Maar kan jij dat aan? Lydia: Ja dat kan ik. Simone: Waarom zitten er bestuursleden in de MCD? Sabine: Daar hebben we heel lang over nagedacht. Vorige jaren zaten er steeds ot ers in en was er dus wel toezicht, want dat is belangrijk, want het is een soort paradepaardje voor ons als MFAS. Je kan garanderen dat er elk jaar ot ers of anderen zijn die dit kunnen Amsterdamsche Studenten Woensdag 1 oktober 0

16 opvangen. Bovendien kan Jeffrey zich met een tweede bestuurslid in de MCD meer focussen op de acquisitie. Nikki W: Als er geen vragen meer zijn, wil ik graag overgaan op de stemming. Voor: Je stemt voor en keurt daarmee het beleidsplan voor het jaar - goed. Tegen: Je stemt tegen en keurt daarmee het beleidsplan voor het jaar - af. Blanco: Je bent het niet eens met de stemprocedure of de keuzemogelijkheden. Onthouding: Je hebt geen mening betreffende deze kwestie of je weet niet wat je moet stemmen. Stemming: Voor: 1 Tegen: 0 Blanco: 0 Onthouding: Nikki W: Met 1 stemmen voor, 0 tegen, 0 blanco en onthouding, is het beleidsplan voor het jaar - goedgekeurd.. Presentatie begroting - (stemmen) Dit agendapunt bevat veel financiële informatie en ontbreekt daarom in de notulen.. Samenstelling Raad van Toezicht - (stemmen) Nikki W: Bij dezen wil ik graag de RvT van het jaar 0-0 presenteren. De RvT zal aankomend jaar bestaan uit Koen de Geus, Annabelle van Gils en Denise Torenstra. Nikki W: Dan wil ik nu graag overgaan op de stemming. De ALV klapt. Nikki W: Aangezien dit om personen gaat denk ik dat het niet toegestaan is deze stemming per acclamatie aan te nemen. Iris Jongerius: Als de ALV het goed vindt, kan het. De samenstelling van de RvT wordt per acclamatie aangenomen. Onno Baur betreedt de vergadering om :. Jaarverslag Interne PR Bijlage V: Begroting de f.t. bestuur der MFAS Amsterdamsche Studenten Woensdag 1 oktober 0

17 Jojanneke: Lief de bestuur. Het is aan mij de eer jullie te danken voor dit geweldige jaar. Jullie hebben heel hard gewerkt. Ik heb jullie zien groeien. Jullie liedjes in de bar, het eeuwig knuffelen, het brak op de bank liggen, maar ook het hele harde werken kenmerkt jullie wel als bestuur. Ik ben jullie ontzettend dankbaar en met trots kijk ik terug op afgelopen jaar.. Eervol ontslag e bestuur der MFAS & installatie e bestuur der MFAS Nikki W: Voordat we overgaan op het ontslag, wil ik graag mijn moment pakken om iedereen uit het de bestuur hartelijk te danken. Ik begin bij Nikki L. Nikki W houdt een speech over Nikki L Nikki W: In de navolgende hamerslag zal ik Nikki Lemmers eervol ontslaan als Commissaris Epsteinbar van het de bestuur en tevens installeer ik Lydia Schonewille als Commissaris Epsteinbar van het de bestuur. Nikki W houdt een speech over Jacintha Nikki W: In de navolgende hamerslag zal ik Jacintha van Eekhout eervol ontslaan als Commissaris Boekenservice van het de bestuur en tevens installeer ik Robin van Schuylenburch als Commissaris Faciliteiten van het de bestuur. Nikki W houdt een speech over Remy Nikki W: In de navolgende hamerslag zal ik Remy Vrijlandt eervol ontslaan als Commissaris Onderwijs van het de bestuur en tevens installeer ik Ellen Vromen als Commissaris Onderwijs van het de bestuur. Nikki W houdt een speech over Brenda Nikki W: In de navolgende hamerslag zal ik Brenda Fokkink eervol ontslaan als Commissaris Acquisitie van het de bestuur en tevens installeer ik Jeffrey Koole als Commissaris Acquisitie van het de bestuur. Nikki W houdt een speech over Romein Nikki W: In de navolgende hamerslag zal ik Romein Dujardin eervol ontslaan als Commissaris Activiteiten & Interne PR van het de bestuur en tevens installeer ik Saskia Veldkamp als Commissaris Activiteiten & Interne PR van het de bestuur. Nikki W houdt een speech over Pepijn Nikki W: In de navolgende hamerslag zal ik Pepijn Bakker eervol ontslaan als Penningmeester van het de bestuur en tevens installeer ik Marleen Slim als Penningmeester van het de bestuur. Amsterdamsche Studenten Woensdag 1 oktober 0

18 Nikki W houdt een speech over Janneke Nikki W: In de navolgende hamerslag zal ik Janneke Hendriks eervol ontslaan als Secretaris van het de bestuur en tevens installeer ik Arjen Meewisse als Secretaris van het de bestuur. Nikki W: In de navolgende hamerslag zal ik Pepijn Bakker eervol ontslaan als vicevoorzitter van het de bestuur en tevens installeer ik Jeffrey Koole als vicevoorzitter van het de bestuur. Pepijn houdt een speech over Nikki W Nikki W en Sabine: In de navolgende hamerslag zullen wij Nikki Walraven eervol ontslaan als Voorzitter van het de bestuur en tevens installeren wij Sabine Haggenburg als Voorzitter van het de bestuur der MFAS.. Installatie KCC Sabine: Bij dezen wil ik graag de KCC voor 0-0 presenteren. De KCC voor het volgende jaar bestaat uit Daan Kortekaas, Pepijn Bakker, Jacintha van Eekhout en Nikki Lemmers. Dan zullen we nu overgaan op de stemming. De KCC wordt per acclamatie geïnstalleerd.. Vaststellen ledengeld Sabine: We zouden het ledengeld willen verhogen. Het ledengeld is op dit moment euro per jaar, het zou dan euro per jaar worden. Hiermee kost een lidmaatschap voor Geneeskunde voortaan euro en voor Medische Informatiekunde 0 euro. Simone de M.: Als dit voorstel goedgekeurd wordt, heeft dat invloed op de begroting. Koen: Het kan ook nog een ALV wachten. Sanne: Het lijkt me best logisch om het te verhogen omdat er de afgelopen jaren natuurlijk ook inflatie is geweest. Sabine: Dan gaan we nu stemmen. Het besluit wordt per acclamatie aangenomen.. Artikel vaststellen Sabine: Het bedrag volgens artikel van de statuten stond op 0,-. Dit willen wij zo laten. Dan gaan we nu over op de stemming. Artikel wordt per acclamatie vastgesteld. Amsterdamsche Studenten Woensdag 1 oktober 0

19 Waar zijn wij mee bezig Sabine: Wij zijn bezig met alles wat in het beleidsplan staat.. WVTTK Er is niets ten tafel gekomen 0. Rondvraag Christiaan: Wat zijn de ALV plannen voor nu? Tycho: Tot hoelaat is het Oude Gasthuis open? Brenda: Ze zijn al gesloten, ik heb ze net gebeld. Janneke: We kunnen ook naar de gieter. Daan: Hebben jullie gebeld? Vorig jaar waren ze ook tot later open. Sabine: Ik denk dat het een goed idee is dat we ze bellen en dan bepalen waar we heen gaan. Sabine: Zijn er verder nog vragen? Tycho: Wat is het nummer van het oude gasthuis? 1. Nieuwe datum ALV De volgende ALV is op november 0 om :0. De ALV s voor het aankomende jaar zijn (onder voorbehoud): -De Stokvisfonds-ALV op 1 januari 0 -De ALV op februari 0 -De Halfjaars-ALV op mei 0 -De kandidaatsbestuurs-alv op juni 0 -De wissel-alv op een nader te bepalen datum omdat 1 oktober 0 een donderdag is.. Afsluiting. Sabine sluit de vergadering om : Amsterdamsche Studenten Woensdag 1 oktober 0

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 1 1 1 1 0 1 0 1 0 Notulen Woensdag 1 januari 0 om 1:00 uur Locatie: Prof. Speelmanzaal F- Aanwezigen (=) Jojanneke van Amesfoort (O.T.), Pepijn Bakker (O.T., KCC, Ouderdag), Laura de Bever (O.T., CoRaad),

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Ledenaantal: 802 Aanwezig: Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Eva Bassa Puck van den Bosch Marja Erisman Sanne Dirkse Lara Fennema Maarten de Groen Joris Harteveld Saskia de Jong

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Nationaal Bestuur van IFMSA-NL, Met vriendelijke groet,

Geachte lezer, Namens het Nationaal Bestuur van IFMSA-NL, Met vriendelijke groet, Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) over het beleidsjaar 2011-2012. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur Algemene Leden Vergadering 0-1-01 1.00 uur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Aanwezig: Bestuur 01-01: Jaleesa Chia, Fenna van den Eerenbeemt, Elyn Braat, Evelien Mulder, Eline Herrings, Job Zonneveld Bestuur

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering der G.S.S.V. Tjas 28 oktober 2013. Locatie: Café de Walrus, Groningen Tijd: 20.00 uur

Notulen Algemene Ledenvergadering der G.S.S.V. Tjas 28 oktober 2013. Locatie: Café de Walrus, Groningen Tijd: 20.00 uur Notulen Algemene Ledenvergadering der G.S.S.V. Tjas 28 oktober 2013 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Locatie: Café de Walrus, Groningen Tijd: 20.00 uur Aanwezig: (38 leden)sjoukje de Boer, Piter Sybesma, Tom

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Notulen wissel ALV 17-09-2012

Notulen wissel ALV 17-09-2012 Notulen wissel ALV 17-09-2012 Aanwezigen: Peter Blesgraaf, Guido Jetten, Jaap Gerritsen, Mitra Smit, Mischa Meekes, Ad van der Veer, Marijn Goemans, Kasper van der Knaap, Janne de Hoop, Mathijs Broekhuizen,

Nadere informatie

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van, gehouden op woensdag van 13.30 16.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Nadere informatie

Informatiebundel Voor Bestuur 2013-2014. Studievereniging POLIS

Informatiebundel Voor Bestuur 2013-2014. Studievereniging POLIS Informatiebundel Voor Bestuur 2013-2014 Studievereniging POLIS Tilburg, maart 2013 Studievereniging POLIS Tilburg University Locatie: P. 3.217 Warandelaan 2 Tilburg Postadres: Postbus 90153 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Septembercongres der Jonge Democraten ALV 65 te Den Haag 2013

INHOUDSOPGAVE. Septembercongres der Jonge Democraten ALV 65 te Den Haag 2013 INHOUDSOPGAVE Congresprogramma... 2 Agenda ALV... 2 Welkomstwoord... 3 Oh oh Den Haag, mooie stad achter de duinen... 4 Locaties... 5 Hoe werkt een congres?... 7 Bestuursverantwoording...10 Jaarverslag...11

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Tweede ALV der U.S.D.V. U Dance 30 maart 2010, 19:00u, Dijkzicht

Tweede ALV der U.S.D.V. U Dance 30 maart 2010, 19:00u, Dijkzicht Tweede ALV der U.S.D.V. U Dance 30 maart 2010, 19:00u, Dijkzicht 1. Opening 19.15 uur Aanwezigen: Laurens van Noord, Stéphanie de Lange, Marjolein Langenberg, Robert de Haas, Rutger Katz, Christien Slofstra,

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V.

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 1 NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 6 augustus 2012, 14:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, Hoofddorp, Nederland 2 AGENDA 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie