P U I K! Planning Uitgaven en Inkomsten per Kalenderjaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P U I K! Planning Uitgaven en Inkomsten per Kalenderjaar"

Transcriptie

1 P U I K! Planning Uitgaven en Inkomsten per Kalenderjaar - een gratis programma om een begroting te maken van uw financiële huishouden (Voor de gebruiksaanwijzing zie blad 6) Financieel notitieblok U weet u niet waar uw geld blijft en u heeft een grote hekel aan boekhouden, papieren kasboekjes en toestanden met computers. Evenmin heeft u een idee van de hoeveelheid geld u het komende jaar weer tekort zult komen (of misschien wel over zult houden). U heeft - om vele redenen - geen zin in gedoe met een professionele boekhouder, accountant of financieel 'hulpverlener'. Maar u heeft toch de behoefte om uw financiën systematisch in kaart te brengen en permanent zicht te houden op uw uitgaven en inkomsten. Welnu, probeer dan eens PUIK, het elektronische notitieblok voor uw persoonlijke financiën. Het programma is - zoals gezegd - niet meer dan een soort 'notitieblok' (dwz dat financiële gegevens alleen zo eenvoudig mogelijk worden geregistreerd en geordend, zonder veel aanvullende functies) en is bedoeld om een alternatief te bieden aan mensen die een traditioneel boekhoudsysteem te weinig inzichtelijk of moeilijk hanteerbaar vinden (en mogelijk al in paniek raken bij het horen van de kreten 'debet' en 'credit' ). Het werkt op iedere pc of laptop met een Windows XP of VISTA besturingssysteem, ook als geen internetaansluiting voorhanden is. PUIK is te gebruiken tot het jaar 2030 (dus u kunt het in alle rust proberen) en het kost u niets. Let er dus vooral op dat PUIK geen all-round boekhoudprogramma is waarin alle wenselijke financiële functies zijn opgenomen en zeker ook niet bedoeld is voor zakelijk/bedrijfsmatig gebruik. Voornaamste doel van het programma is slechts om de gebruiker een zo eenvoudig mogelijk hulpmiddel te bieden voor het verkrijgen van enig zicht op zijn/haar toekomstige financiële situatie (het maken van een begroting). Het meegeleverde kasboek speelt daarin een ondergeschikte rol (aan gedane uitgaven is immers meestal niets meer te veranderen, aan toekomstige uitgaven vaak des te meer!). In PUIK zult u - gezien de opzet van het programma - niet worden lastiggevallen met verwarrende fenomenen als rekeningschema s, coderingen, grootboekrekeningen, tussenrekeningen, kruisposten, verdeelsleutels, kostenplaatsen, transacties of verdichtingen. Evenmin zult u last hebben van onzichtbare rekenregels, al dan niet beschikbare internetverbindingen, ondeugdelijke elektronische gegevensuitwisseling of andere hinderlijke rompslomp. Dit maakt het gebruik van PUIK eenvoudig, transparant, universeel en efficiënt, ook op langere termijn. Toch heeft U met PUIK de beschikking over verfijnde technieken zoals een drilldown - mogelijkheid vanuit de clustertabellen : met een muisklik op een cel van de tabel roept u automatisch een specificatietabel op of een bijbehorende grafiek. In de luxe versie is tevens een aantal actieve grafieken opgenomen. Door het schuiven van de muis over de onderdelen van zo n grafiek wordt u onmiddellijk geïnformeerd over de specificaties van die onderdelen! Privacy in eigen hand PUIK is een goed alternatief voor mensen die - al dan niet terecht - bedenkingen hebben over hun privacy bij de vele kasboekjes en andere financiële hulpmiddelen waarvan het gebruik 1

2 alleen 'online' op internet wordt aangeboden en waarbij u uw privacy-gevoelige gegevens over inkomen en uitgavenpatroon dus aan anderen beschikbaar stelt voor registratie (met alle risico's die daaraan verbonden zijn). Bij PUIK hoeft u geen bedenkingen hieromtrent te hebben : het is een 'stand-alone' programma, dwz dat het volledig onafhankelijk van internet of andere computers functioneert. De gegevens die u in PUIK vastlegt, worden alleen op uw eigen pc geregistreerd en verlaten uw pc nooit (tenzij u dit zelf wilt of als u last heeft van virussen/hackers :-)). Het programma bestaat uit twee onderdelen: a. een eenvoudig kasboek (uitsluitend voor uitgaven: hierdoor krijgt u beter inzicht in uw gedane uitgaven) en b. een tabellenset voor het maken van jaarbegrotingen (uw toekomstige uitgaven op een rijtje) Registreer, analyseer en begroot uw uitgaven met PUIK Krijg greep op uw financiën en maak een begroting van uw uitgaven en inkomsten met behulp van de nieuwste versie van PUIK. Onmiddellijk wordt u duidelijk of de aankoop van die dure bank, auto of computer nog wel verantwoord is. Misschien moet u wel bezuinigen om alle vaste lasten te kunnen betalen. PUIK geeft u inzicht in de uitgaven waar u op kunt bezuinigen en rekent u voor of u met de voorgenomen bezuinigingen een sluitende begroting heeft. Kasboek met drilldown faciliteit. Met het kasboek zijn de dagelijkse uitgaven op een snelle en eenvoudige wijze te registreren en in te delen in categorieën. In het geclusterde uitgavenoverzicht is er bovendien de mogelijkheid 2

3 om door middel van een muisklik op een cel, een specificatie te verkrijgen van de betreffende celinhoud of een grafiek op te roepen. Dit kasboek staat geheel los van het begrotingsgedeelte en kan afzonderlijk worden gebruikt. Begin eens met het registreren van uw giro/bank afschriften van de afgelopen drie maanden en verbaas uzelf! Screenshots Om u alvast enig idee te geven van het programma zonder dat u het hoeft te installeren, volgen hieronder enige venstervoorbeelden. Let er op dat na het aanklikken van een link, de grootte van de afbeelding soms opnieuw moet worden ingesteld omdat de kwaliteit anders onder de maat is. - kasboekvenster zie blad 16 - uitgavenbegrotingsvenster zie blad 16 - begrotingsgrafiek zie blad 17 - autokostenbegroting zie blad 17 - begrotingsgrafiek* zie blad 18 - kasboekgrafiek* zie blad 18 Uitgavenplanning : geen overbodigheid maar vaak absolute noodzaak Menigeen in Nederland heeft te maken met teruglopende inkomsten en stijgende uitgaven. Om in zo'n situatie niet financieel te ontsporen, is inzicht in de uitgaven en inkomsten voor de nabije toekomst, zonder meer een absolute noodzaak. Dit vereist een flexibel en samenhangend - doch tegelijkertijd eenvoudig te gebruiken en te onderhouden - systeem van registratie (let wel : we hebben het over registratie van toekomstige uitgaven en niet over een kasboek). In zo n registratie dient te worden vastgelegd hoe de meest waarschijnlijke situatie in de komende maanden (en zo mogelijk jaren) op financieel gebied er uit zal zien (deze is veelal niet gelijk aan de meest wenselijke situatie, dus let er goed op dat u deze twee niet met elkaar verwisselt). Bedenk bij de opstelling van uw uitgavenplanning dat ieder bedrag dat u niet uitgeeft, u ook niet hoeft te verdienen :-) PUIK biedt u een hulpmiddel om - op een door uzelf gewenst detailniveau - deze uitgaven en inkomsten systematisch in kaart te brengen, zodat een totaalbeeld ontstaat van uw financiële positie over het jaar 2010 (en desgewenst een meerjarenplanning van 2011 t/m 2030). Begroting van de inkomsten Onder het tabblad inkomsten vult u voor iedere maand de te verwachten inkomsten per inkomstenbron in de tabel in. De bedragen worden ingevuld die in een per kas (contant) of per bank/giro zullen worden ontvangen (kasbasis). Dus geen bruto salarisbedragen maar wel netto te ontvangen salaris. De uitgavenposten kunt u zelf onbeperkt uitbreiden en verminderen met een rechtermuisklik op een regel in de begrotingstabel. Het lopende saldo van de salaris/betaalrekeningen en kasvoorraad (wat staat er nu op mijn lopende bankrekening en wat heb ik cash in huis) dient alleen in de lopende maand vermeld te worden als actuele kasvoorraad. Begroting van de uitgaven Onder tabblad uitgaven vult u voor iedere maand de te verwachten uitgaven per uitgavenpost in de tabel in. Dit gebeurt eveneens op kasbasis, dwz geen vermelding van bruto kostprijzen maar van werkelijk te betalen bedragen. De uitgavenposten kunt u zelf onbeperkt uitbreiden door een rechtermuisklik op een regel. Het werken met vrij gedetailleerde uitgavenposten wordt aanbevolen: dit vergroot de 3

4 beheersbaarheid, inzichtelijkheid en betrouwbaarheid van de planning. In plaats bijvoorbeeld van één post op te nemen voor verzekeringen wordt aanbevolen om verschillende posten voor iedere verzekering afzonderlijk op te nemen aangezien hierdoor de uitgaven in de juiste maanden van de premievervaldata kunnen worden ingepland. Tekort of overschot? Direct na het invullen van ieder nieuw bedrag in de inkomsten of uitgaventabel worden de saldi en het verschillenoverzicht onder in het beeld bijgewerkt. Dit overzicht bevat het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van het lopende jaar en is een betekenisvolle indicator van uw financiële huishouden. Voor de beoordeling van uw totale financiële situatie is natuurlijk echter nog meer nodig. Clusters Voor een betere inzichtelijkheid worden de bedragen van de uitgavenbegroting en die van het kasboek ook gepresenteerd in geclusterde (gegroepeerde) vorm. De inhoud en de wijze van clustering kunt u zelf bepalen. Financiële situatie Om een overzicht te verkrijgen van uw totale financiële situatie in 2010 is onder het tabblad financiële situatie een tabel toegevoegd. Hierin registreert u de stand van zaken voor wat betreft alle financiële bezittingen en schulden op 1 januari 2010 (reeds gerealiseerd) en de inschatting van de stand per 31 december Het gaat hier om niet alleen de actieve inkomsten en uitgaven maar ook de meer statische bezittingen en schulden zoals eigen huis, hypotheekschulden en waarde van de eigen auto. De hoeveelheid jaarposten kunt u zelf onbeperkt uitbreiden, invullen of verminderen met de knoppen toevoegen van jaarpost of verwijderen jaarpost. Voortschrijdende actualisatie De bedoeling van de PUIK-overzichten is dat u deze - zo mogelijk wekelijks - met ieder bank/giro afschrift actualiseert. Alle reeds gerealiseerde betalingen en ontvangsten worden daarbij gewist uit de PUIK-begrotingstabellen en de post saldo bankrekening wordt aangepast. Op deze manier ontstaat een permanent actueel inzicht in uw toekomstige financiën (toekomstig tekort of overschot). Rekenhulpje autokosten Bent u van plan een nieuwe auto aan te schaffen? Puik bevat een rekenhulpje waarmee u de toekomstige totale kosten van deze nieuwe aankoop kunt berekenen in uw specifieke situatie en kunt vergelijken met de kosten van een aantal auto s uit de instap -klasse. Bereken zelf met de parameters die op uw specifieke situatie van toepassing zijn, dat een auto waarvan de aanschafprijs de helft bedraagt van een andere (bijvoorbeeld een Nissan Micra versus de Mercedes A150), daadwerkelijk toch maar zo n 33% goedkoper is. Veel minder voordelig dus dan u denkt! Waarom gebruikt Mercedes dit gegeven eigenlijk niet in z'n reclamecampagnes? De nivellerende werking van de brandstofprijs, de verzekering, het onderhoud en de wegenbelasting (ja zeker: de belasting voor een A150 is tenslotte veel minder dan tweemaal die van een micra!) is een vaak zeer onderschatte factor in de aankoopbeslissing. Maak een afdruk van de kostentabellen en overtuig uzelf en anderen ervan dat de werkelijke kosten toch heel anders liggen dan aanvankelijk gedacht. 4

5 Download (versie 2013a) Klik hier om het programma te downloaden Heeft u al een versie van PUIK in gebruik en wilt u de reeds ingevoerde gegevens overbrengen naar de nieuwe versie? Dit kan eenvoudig door de keuze inlezen gegevens oudere versies onder het item extra in de menubalk aan te klikken. Andere NIBFO-software Bezoek ook eens onze andere internetpagina s met gratis software, bijvoorbeeld: ECOhome : een werkelijk onmisbaar programma voor uw energiemanagement thuis Alternatieve kasboek programma's Is PUIK toch niet het programma dat u zocht? Kijk dan eens voor een overzicht van alle beschikbare kasboekprogramma's op de internetpagina's of Succes! Laatste update : november 2013 Meer informatie, suggesties en/of foutmeldingen: ( s worden zorgvuldig gelezen maar kunnen jammer genoeg niet worden beantwoord omdat ervaring heeft geleerd dat dit - gezien de hoeveelheid - een te groot beslag legt op de beschikbare tijd) 5

6 P U I K Planning Uitgaven en Inkomsten per Kalenderjaar - gebruiksaanwijzing- Voor wie is PUIK bedoeld? PUIK is geen all-round boekhoudprogramma, waarin alle mogelijke financiële functies zijn opgenomen. Voornaamste doel van het programma is slechts om de gebruiker een zo eenvoudig mogelijk hulpmiddel te bieden voor het verkrijgen van enig zicht op zijn/haar toekomstige financiële situatie. De toekomstige situatie (= het maken van een begroting) staat met andere woorden voorop. Aan gedane uitgaven kan immers weinig meer worden veranderd, aan toekomstige uitgaven meestal des te meer! Het bijgeleverde kasboek is bedoeld als hulpmiddel om meer inzicht te krijgen in de gerealiseerde uitgaven, uitsluitend ten behoeve van een betere begrotingsopstelling. Voor het bereiken van de nagestreefde eenvoud is het aantal functionaliteiten in het programma tot een minimum beperkt. Zo -is er in de gratis versie geen registratiemogelijkheid voor inkomsten in het kasboek opgenomen (dit is ook niet noodzakelijk om zinvol gebruik te kunnen maken van het programma : de omvang en de herkomst van gerealiseerde inkomsten is meestal wel bekend, ook zonder registratie), -is er geen automatische vergelijking tussen werkelijke kasboekuitgaven en begrote uitgaven (voegt weinig toe in verband met altijd opduikende tijd - definitie - en aggregatieverschillen), en -is er geen mogelijkheid om elektronisch gegevens in te lezen. PUIK is aldus voor mensen die * enig zicht willen hebben op hun inkomsten en uitgaven. * niet de inspanning er voor over hebben om een volledige boekhouding er op na te houden * tot de conclusie zijn gekomen dat het bijhouden van financiën in zelf ontworpen spreadsheets ook niet alles is * papieren huishoudboekjes/kasboekjes onhandig vinden PUIK valt niet in de categorieën boekhoudsystemen of spreadsheets, maar kan worden omschreven als een elektronisch notitieblok voor de (privé-)huishoudfinanciën. De eenvoud van het gebruik, de transparantie van de gehanteerde rekenregels en de efficiëntie van het onderhoud zijn daarbij centrale punten, meer dan boekhoudkundige normen of volledigheid. PUIK is geen programma, waarmee elektronisch kan worden gebankierd of een bedrijfsmatige boekhouding kan worden gevoerd. lndien u prijs stelt op elektronische inlezing en automatische toewijzing van de cijfers, dan is dit dus geen programma voor u. Alle gegevens in PUIK worden handmatig ingevoerd, hetgeen een meer bewuste verwerking (toewijzing, controle) van de afzonderlijke uitgaven en inkomsten met zich mee brengt. De ervaring leert dat dit om verschillende redenen nuttig kan zijn. Het programma is uitsluitend bedoeld voor het bijhouden van de eigen persoonlijke financíën en niet voor toepassingen in de zakelijke sfeer. Wat kan PUIK u bieden? Met PUIK wordt beoogd om u een eenvoudig hulpmiddel te verschaffen bij het systematisch in kaart brengen van een vijftal financiële zaken: - uw toekomstige inkomsten - uw toekomstige uitgaven - het saldo (= het tekort/overschot) van uw toekomstige inkomsten en uitgaven - het saldo (=hetteko1t/overschot) van uw totale financiële situatie over heel het jaar 2010 (begroting + kasboek) 6

7 - uw gerealiseerde uitgaven vanaf (kasboek) - uw gerealiseerde inkomsten vanaf (kasboek, alleen luxe versie). Verder bevat PUIK nog een rekenhulpje voor het begroten van de kosten van een nieuwe auto. Installatie PUIK wordt automatisch geïnstalleerd en opgestart na het downloaden. Indien u het installatieproces heeft onderbroken, kunt u met het programma installpuik. exe later de installatie alsnog uitvoeren (zie onderaan dit document). Installatie luxe versie Indien u zich heeft geregistreerd als gebruiker van het programma, dan ontvangt u per een bestandje met de toegangscode voor de luxe versie. De installatie van deze luxe versie is als volgt : - De meest recente gratis versie moet reeds op uw pc zijn geïnstalleerd. - Plaats het toegezonden bestandje in de puik-map. Hierdoor wordt de luxe versie automatisch geactiveerd. Let op: het bestandje kan niet worden geopend (en de toegangscode kunt u niet lezen). U hoeft het slechts eenmalig vanuit de -omgeving op te slaan in de actuele puik-map (rechtermuisklik op de e- mail bijlage met keuze opslaan als ). Opstarten PUIK kunt u activeren door in het Windows startmenu op de daarin weergegeven PUIK programmaknop te klikken. Deze heeft een snelkoppeling naar het bestand BUDGETLX.EXE in de map waarin de programma s zijn opgeslagen (standaard in c:\puík.....). Voor een snelle toegang kunt u desgewenst ook het PUIK-icoontje op het bureaublad gebruiken en voorzien van een pictogram. Puik is ontworpen voor gebruik met een beeldschermresolutie van 1024 x 768 pixels. Bij gebruik van een beeldscherm met een hogere resolutie kunnen onderdelen van een venster 'verspringen ', disproportioneel of op een niet-optimale plaats worden weergegeven. In toekomstige versies zal dit gaandeweg worden verbeterd. Updates Nieuwe versies/updates van het programma zijn te downloaden vanaf de PUIK internetpagina Een update bestaat uit een complete set programma s en wordt standaard als gratis versie geïnstalleerd in een nieuwe map met een naam die gelijk is aan de het versienummer (bijvoorbeeld in c:\puik2009a). Check het Versienummer dat u in gebruik heeft alvorens u een nieuwe installeert : bij abusievelijk dubbele installatie van eenzelfde versie worden de bestaande (oude) gegevens namelijk overschreven. Het versienummer is uitsluitend te vinden in de naamgeving van de betreffende puik-map. Overbrengen gegevens van een oude naar een nieuwe versie Na het downloaden en installeren van een nieuwe versie van het programma kunnen de gegevens en indelingen die u reeds heeft vastgelegd in een oudere versie, worden overgebracht naar de nieuwe versie. In de menubalk onder het item extra klikt u daartoe op de optie inlezen gegevens oudere versies en selecteert u vervolgens de map waarin de oude versie van ECOhome is opgeslagen. Na ok worden de gegevens in de nieuwe versie geheel vervangen door de gegevens die u reeds had vastgelegd in de door u gebruikte oude versie. Let op : gebruik deze mogelijkheid slechts l maal (bij de ingebruikname van een nieuwe versie) omdat alle aanwezige gegevens daarmee worden vervangen! 7

8 Desgewenst kunt u natuurlijk ook de gegevens handmatig overbrengen. Kopieer daartoe het gegevensbestand puikdat2ol0.dcf vanuit de oude puik-map naar de nieuwe map (c:\puikxxxxx). Doe dit desgewenst ook voor de bestanden van de begrotingsjaren 2011 t/m De gegevens zijn nu automatisch ook in de nieuwe versie beschikbaar. Het kopiëren kan op de standaardwijze plaatsvinden in de Windows verkenner (zie de Windows gebruikershandleiding onder het onderwerp bestanden kopiëren ) Activeren luxe versie bij update Indien u beschikt over een geldige toegangscode voor de luxe versie (zie hieronder) dan kan na het downloaden en installeren van een update/nieuwe versie van het programma (die standaard als gratis versie wordt geïnstalleerd), deze ook weer als luxe versie worden geactiveerd. Dit kunt u doen door de mogelijkheid inlezen bestand met toegangscode luxe versie' onder het item extra in de menubalk aan te klikken. Hierdoor wordt het bestandje met de toegangscode ( puikdat3.dcf ) naar de map gekopieerd waarin de nieuwe versie zich bevindt en wordt de luxe versie automatisch geactiveerd. Invoeren en opslaan van eigen gegevens. De eerste keer dat u het programma start zult u de mogelijkheid hebben om kennis te maken met het programma door middel van demo-cijfers die zijn opgeslagen in het jaar De lege tabellen van de afzonderlijke jaren kunt u vullen met uw eigen gegevens. Met een rechtermuisklik op een regel van een begrotingstabel kunt u uw eigen uitgaven/inkomstenposten creëren. Aangebrachte wijzigingen worden opgeslagen indien het programma wordt afgesloten door een druk op de knop stoppen en opslaan'. Spaarrekeningen In de begrotingstabellen wordt aangenomen dat daarin uitsluitend de saldi van de salarisrekeningen (rekening-courant) bij de bank worden vermeld en niet de saldi van spaarrekeningen, zodat inzicht ontstaat in de toekomstige overschotten/tekorten van de lopende rekeníng. Inleg respectievelijk opnames uit spaartegoeden (mogelijk als gevolg van geconstateerde tekorten/overschotten in de begroting) kunnen echter wel weer in de begrotingstabellen vermeld als resp. uitgaven en inkomsten. Eventuele saldi van spaar-/beleggingsgelden worden uitsluitend vermeld in de financiële-situatie tabel onder de betreffende tab. Stap 1: begroting van de inkomsten Onder het tabblad inkomstenbegroting vult u als eerste de voor iedere maand te verwachten (= toekomstige) inkomsten per categorie in de tabel in. De reeds verstreken maanden zet u op nul. De inkomstenposten kunt u zelf onbeperkt uitbreiden en verminderen met een rechtermuisklik op de regel die verwijderd moet worden respectievelijk waaronder een post moet worden toegevoegd. Het lopende saldo van alle betaalrekeningen bij de diverse banken en de kasvoorraad (wat staat er nu op mijn betaalrekeningen en wat heb ik cash in huis) dient in deze tabel vermeld te worden (alleen in de lopende maand) als actuele kasvoorraad. Dit kan gebeuren onder bijvoorbeeld de begrotingsposten 'saldo betaalrekening ING' en 'saldo betaalrekening RABO' en 'kas'. Begrote opnames van spaartegoeden kunnen al dan niet als inkomsten in de begrotingstabel worden geregistreerd. Hou met uw keuze rekening als u ook het overzicht financiële situatie' onder tabblad 3 gebruikt (zie toelichtende tekst aldaar). Onder in het venster van de inkomstenbegroting kunt u kiezen voor de inschakeling van extra cursorfuncties: - regelverplaatsing : hiermee kan een regel binnen een tabel met twee muisklikj es worden verplaatst. Met de eerste muisklik wordt de te verplaatsen regel geselecteerd, met de tweede muisklik wordt de regel aangewezen waarachter de met muisklik l geselecteerde regel moet worden verplaatst. De actie wordt direct uitgevoerd na de tweede muisklik. - meercellen invoerhulp : indien aaneengesloten cellen op een regel worden geselecteerd die gevuld moeten worden met eenzelfde bedrag, kan dit door in het hulpvenster dat automatisch verschijnt, het bedrag slechts 1 maal in te vullen. 8

9 Stap 2 : begroting van de uitgaven Onder tabblad uitgavenbegroting vult u voor iedere maand de te verwachten (=toekomstíge) uitgaven per uitgavenpost in de tabel in. Deze kunt u ook wel beschouwen als budgetten. De reeds verstreken maanden zet u op nul. De uitgavenposten kunt u zelf onbeperkt uitbreiden of verminderen met een rechtermuísklik op de regel die verwijderd moet worden respectievelijk waaronder een post moet worden toegevoegd. Het werken met vrij gedetailleerde uitgavenposten wordt aanbevolen: dit vergroot de beheersbaarheid, inzichtelijkheid en betrouwbaarheid van de planning. In plaats bijvoorbeeld één post op te nemen voor verzekeringen wordt aanbevolen om verschillende posten voor iedere verzekering afzonderlijk op te nemen : hierdoor kunnen de uitgaven in de juiste premievervalmaanden worden ingepland. Iedere door u gecreëerde uitgavenpost kunt u direct na toevoeging, koppelen aan een cluster. Later kan die koppeling desgewenst worden gewijzigd onder het tabblad financiële sítuatie. Begrote inleg op spaar- of beleggingsrekeningen kunnen al dan niet als uitgave te worden geboekt. Hou met uw keuze rekening als u ook het overzicht financiële situatie onder tabblad 3 gebruikt (zie toelichtende tekst aldaar). Onder in het venster van de uitgavenbegroting kunt u kiezen voor de inschakeling van extra cursorfuncties: - regelverplaatsing : hiermee kan een regel binnen een tabel met twee muisklikj es worden verplaatst. Met de eerste muisklik wordt de te verplaatsen regel geselecteerd, met de tweede muisklik wordt de regel aangewezen waarachter de met muisklik 1 geselecteerde regel moet worden verplaatst. De actie wordt direct uitgevoerd na de tweede muisklik. - meercellen invoerhulp : indien aaneengesloten cellen op een regel worden geselecteerd die gevuld moeten worden met eenzelfde bedrag, kan dit door in het hulpvenster dat automatisch verschijnt, het bedrag slechts l maal in te vullen. Belangrijk : periodieke actualisatie van de begrotingsbedragen Het is de bedoeling dat u in de begrotingstabellen alleen de toekomstige uitgaven en inkomsten registreert zodat u zicht krijgt in een mogelijk toekomstig overschot of tekort. Om dit te bewerkstelligen dienen in de tabellen periodiek de begrotingsbedragen van reeds gerealiseerde uitgaven en inkomsten op nul te worden gezet. Zo mogelijk wekelijks. Werkt u dan de tabellen bij aan de hand van o.a. bankafschriften, kassabonnen en nota s. Bijwerken betekent dat u de reeds gerealiseerde uitgaven/inkomsten in de begrotingstabellen op nul zet, respectievelijk vermindert met het gerealiseerde bedrag. Halverwege de maand maart bijvoorbeeld zullen de maanden januari en februari op nul staan, en zullen de in maart genoteerde bedragen zijn verminderd met de reeds gedane uitgaven resp. reeds ontvangen inkomsten. Bijzondere aandacht dient hierbij te worden gegeven aan de plaats van het saldo van de bank/girorekeningen (betaalrekeningen) en de hoeveelheid cash (voorzover de omvang van enige betekenis is). Het is van belang om deze bedragen als beschikbare middelen op te nemen onder de betreffende inkomenspost (alleen in de lopende maand, in de andere maanden dienen ze op nul te staan) en iedere week te actualiseren. Saldo toekomstige inkomsten en uitgaven Direct na het invullen van ieder nieuw bedrag in de inkomsten of uitgaventabel worden de randtotalen van de tabel bijgewerkt alsook het verschillenoverzicht onder in het beeld. Dit laatstgenoemde overzicht is het verschil tussen de prognose van de inkomsten en de prognose van de uitgaven (budgetten). NB.' indien u het periodiek updaten van de begrotingsbedragen in de begrotingstabellen achterwege laat, zal het saldo van de tabellen niet het toekomstig overschot of tekort weergeven. Stap 3: Invullen tabel totale financiële situatie Om een overzicht te verkrijgen van uw totale financiële situatie over het hele het jaar 2009 is onder het tabblad financiële situatie een tabel toegevoegd. Hierin registreert u van al uw relevante financiële zaken de (reeds gerealiseerde) stand op 1 januari 2009 en de inschatting van de stand per 31 december 9

10 2009. Het kan hierbij onder meer gaan om de waarde van het eigen onroerend goed, de waarde van de auto, beleggingen in aandelen of obligaties, tegoeden op spaarrekeningen, hoogte van hypothecaire leningen, leningen voor studie, auto, doorlopend krediet, postorderbedrijven etc. Schulden (zoals hypotheek, leningen, etc) worden hierbij als negatieve bedragen ingevoerd, bezittingen (waarde eigen woning, spaartegoeden, e.d.), als positieve bedragen. De post kas//betaalrekeningen in dit overzicht is een vaste post die niet kan worden verwijderd. Let op: deze tabel geeft alleen de financiële situatie weer indien u bij de inschatting van de bedragen van de spaartegoeden op het einde van het jaar, rekening heeft gehouden met toekomstige opnames en stortingen. Met andere woorden : niet vergeten mag worden om indien opnames zijn gepland van spaartegoeden, deze in mindering te brengen op de betreffende spaarrekening op het einde van het jaar. Ditzelfde geldt voor begrote inleg in spaarrekeningen: deze verhogen het spaartegoed op het einde van het jaar. Bij het saldo van de kasvoorraad (en/of de lopende betaalrekeningen bij de bank) dient eveneens met deze opnames en stortingen op spaarrekening rekening te worden gehouden (opnames leiden tot hoger kassaldo, stortingen leiden tot minder kassaldo). Het is ahankelijk van de inrichting van de begrotingstabellen met deze posten of u het saldo van de begrotingstabellen kunt overnemen in de financiële-situatie tabel : heeft u in de begrotingstabellen de spaartegoed-opnames niet als inkomen vermeld of spaargeld- stortingen niet als uitgaven opgenomen, dan dient u deze alsnog handmatig te verrekenen op het saldo van de begrotingstabellen alvorens u dit saldo kunt gebruiken als kassaldo in de financiële-situatie tabel. Indien u bovenstaande eenvoudige regeltjes in acht neemt, is in deze financiële-situatie-tabel direct te zien of u over 2009 een overschot of een tekort zult hebben in uw gehele financiële huishouding. Doe niet aan zelfmisleiding en vul hem daarom zorgvuldig en naar eer en geweten in! Zijn de regeltjes m.b.t. de spaartegoeden voor u te veel rompslomp, gebruik deze tabel dan níet. De in het programma aangebrachte strikte scheiding tussen begroting en kasboek laat u volkomen vrij om het kasboek (de gedetailleerde registratie van gerealiseerde uitgaven) wel of niet te gebruiken, dan wel op een later tijdstip bij te werken. Er is m.a.w. geen directe koppeling gelegd tussen prognoses en realisaties. Dit houdt het programma eenvoudig, transparant en flexibel, terwijl de administratielast er tot een minimum mee wordt beperkt. Stap 4: (facultatief) : bijhouden van het kasboek (registratie van gerealiseerde uitgaven) In deze versie van PUIK staat het kasboek volledig los van de uitgavenplanning/budgettering en kan desgewenst geheel afzonderlijk ervan worden gebruikt. Het kasboek is bedoeld om u inzicht te verschaffen in de aard en hoogte van uw reeds gerealiseerde uitgaven en u daarmee in staat te stellen in de toekomst een betere begroting te maken. Zoals reeds eerder vermeld is het uitdrukkelijk niet bedoeld als allesomvattende (en omslachtige) boekhouding. Van iedere uitgave kunt u het bedrag en een omschrijving registreren alsmede de gekozen cluster. Bij de registratie van een nieuw bedrag in het kasboek wordt gelijktijdig het overzicht naar cluster bijgewerkt. Door middel van een simpele drilldown faciliteit kunt u in het geclusterde kasboekoverzicht een specificatie van de gewenste cluster opvragen. Dit kan eenvoudigweg door met de cursor op de betreffende cel te gaan staan en met de linkermuisknop eenmaal te klikken. Klikt u op een regel van de rijtekst (links voor de tabel) dan verschijnt een staafgrafiek van de betreffende regel in het bovenste deel van het scherm. Klikt u op de kolomtekst (boven in de tabel) dan verschijnt een taartgrafiek met verhoudingsgetallen van de uitgavenclusters in die betreffende maand. TIP Om te voorkomen dat u alle nota s en kassabonnetjes moet bewaren voor de registratie in het kasboek kunt u overwegen om alleen de huishouduitgaven/dagelijkse boodschappen contant betalen. Alle eigen 10

11 opnames bij de bank/giro zijn dan te rubriceren als 'levensonderhoud'. Uitgaven die niet met dagelijkse boodschappen te maken hebben betaalt u dan uitsluitend per pinpas/bankpas zodat u daarvan een afzonderlijke afschrijving ontvangt. Op deze manier is uw wekelijkse bank/giro- afrekening het enige invoerdoeument dat u nodig heeft voor het bijhouden van uw kasboek. Dit zal dan slechts enkele minuten per week vergen. ln het kasboek van de gratis versie kunt u alleen de uitgaven vastleggen (meer is ook niet nodig voor een zinvol gebruik van het programma). In de luxe versie kunt u ook de inkomsten registreren. Onbeperkt aantekeningen maken bij iedere uitgavenboeking in het kasboek. Bij iedere uitgavenboeking in het kasboek kunt u snel en eenvoudig aantekeningen registreren. Door een simpele shift/linkermuisklik op de betreffende boeking verschijnt een nieuw venstertje waarin u onbeperkt tekst kunt vastleggen en later (op dezelfde manier) weer oproepen. Reeds bestaande tekst kunt u aanvullen of wijzigen. Door het wegklikken van het venstertje wordt de tekst automatisch in de PUIK data-base opgenomen. Wilt u de wijzigingen definitief opslaan, vergeet dan niet om de knop 'opslaan' te gebruiken of het programma af te sluiten met 'opslaan en afsluiten'. Met deze faciliteit kunt u eenvoudig relevante extra informatie over het betreffende uitgavebedrag vastleggen. Voorbeelden van mogelijk nuttige/interessante aantekeningen: - is er wel of geen nota aanwezig en zo ja, waar is die opgeborgen, - wat er precies gekocht voor het bedrag (indien er meerdere voorwerpen of diensten zijn betaald) - het bedrag is uitgeleend aan een kennis en deze zal het binnen 3 maanden terugbetalen - doel van de uitgave : bij een dinermota kan worden vastgelegd met wie is gedineerd en voor welk doel : verjaardag, zaken, afscheid etc - kortom : er zijn talloze zaken die van belang of interessant kunnen zijn. Aanmaken nieuwe clusters Onder het kopje Instellingen in de menubalk kunt u zelf clusters aanmaken en wissen. Geadviseerd wordt om het aantal clusters zo beperkt mogelijk te houden. Hou er daarbij ook rekening mee dat de taartgrafieken zijn ontworpen voor het weergeven van een beperkt aantal clusters. Wordt dit aantal overschreden, dan worden de taartgrafieken niet meer weergegeven en geeft het programma een foutmelding. In de luxe versie is er een instelbaar drempelpercentage voor taartgrafieken. Clusterbedragen worden daarbij tijdelijk toegewezen aan de cluster overig indien hun omvang minder is dan het gekozen percentage. Meerjarenplanning U kunt niet alleen voor het lopende jaar een begroting maken maar ook alvast voor volgende jaren inplannen hoe de financiën zullen uitpakken. Een ander jaar selecteren kan in de menubalk onder instellingen/ kalenderjaar kiezen. Let er op dat hiermee alle gegevens van het actuele jaar verdwijnen uit het RAM-geheugen. Indien u veranderingen daarin heeft aangebracht en deze wilt bewaren, dient u niet te vergeten deze eerst op te slaan alvorens gegevens van een ander jaar te laden. Voor ieder jaar afzonderlijk kunt u de variabelen zoals clustering, kleuren, uitgavenposten etc. aanpassen en opslaan. Afdrukken van tabellen De voornaamste tabellen kunnen worden afgedrukt door in de menubalk onder afdrukken de desbetreffende tabel te kiezen. De opmaak van de tabellen is niet te wijzigen. Bij het afdrukken van tabellen in de gratis versie kan het zijn dat bij bepaalde pc/printer-combinaties niet alle gegevens van een tabel op een pagina zullen passen of dat het lettertype te klein is. In de luxe versie is een extra afdrukmogelijkheid beschikbaar waarbij grafische software er automatisch voor zorgt dat de tabellen op een pagina passen. 11

12 Ook kan de export-mogelijkheid (zie hieronder) worden gebruikt om tabellen vanuit een extern document (bijvoorbeeld Word) af te drukken. Exporteren van tabellen (alleen luxe versie) Een aantal tabellen kan in de luxe versie worden geëxporteerd naar een extern txt -bestand. Dit externe bestand kan desgewenst vervolgens worden ingelezen in een ander programma (bijvoorbeeld WORD, wordpad, etc) en daar verder worden verwerkt (en geprint). Let er op dat gebruik van een vast lettertype (bijvoorbeeld Courier of Times New Roman) in het externe bestand is vereist om de kolommen in de tabellen netjes onder elkaar te krijgen. Wachtwoord Om diverse redenen is in het programma geen voorziening opgenomen voor het gebruik van een wachtwoord voor de toegang. Is het toch nodig dat de toegang tot het programma en de gegevens beschermd wordt, dan zou u kunnen overwegen om de mogelijkheden voor toegangsbeveiliging te gebruiken die Windows standaard beschikbaar heeft (zie gebruikershandleidingen van het besturingssyteem). Eveneens zou u kunnen overwegen om PUIK uitsluitend te installeren op, respectievelijk te gebruiken vanaf een memory-stick. Deze stick kunt u na gebruik dan weer veilig opbergen. Dit geeft - voor zover bekend - geen problemen omdat PUIK relatief slechts een geringe geheugenruimte vergt (ca. 8mb). Tevens zijn er memory-sticks in de handel die standaard kunnen worden voorzien van een toegangsbeveiliging. Indien u deze procedure volgt, vergeet dan vooral niet om een reservekopie te maken van het gegevensbestand puikdatxxxx.dcf (zie ook hieronder). Deze kopie kunt u betrekkelijk rustig in een openbare omgeving opslaan : het valt immers niet te verwachten dat iemand dit bestand kan inzien zonder dat bekend is bij welk programma het hoort. Automatisch periodieke veiligheidskopie De gegevens die u in PUIK inbrengt, worden vastgelegd in de gegevensbestanden puikdat20l0.dcf, puikdat20l l.dcf, etc. Iedere maand wordt er automatisch een veiligheidskopie van deze bestanden aangemaakt op een afzonderlijke plek binnen de PUIK map (onder de map puikreservekopieen\rescopy20l0mnd.). In voorkomende gevallen kunnen deze worden ingelezen met de optie inlezen gegevens uit oudere versies. Let op : gebruik deze mogelijkheid uitsluitend indien strikt noodzakelijk (dus niet alleen om te proberen') omdat alle aanwezige gegevens hierdoor worden vervangen! Met bovenomschreven voorziening is getracht om het risico van gegevensverlies te minimaliseren. Laat ons s.v.p. weten als er onverhoopt toch nog onduidelijkheid bestaat over het herstellen van beschadigde en/ of overschreven gegevens. Ad hoc veiligheidskopie Om het risico van verlies van gegevens verder te beperken is het sterk aan te bevelen om van de ingevoerde gegevens regelmatig een reservekopie te maken op een extern opslagmedium (externe harde schijf, cd, dvd, etc). Met de optie maak reservekopie van het item import/export in de menubalk kan dit op een eenvoudige wijze plaatsvinden. Indien de back-up wordt opgeslagen op een cd of dvd, hou er dan rekening mee dat door het branden het bestand veelal wordt veranderd in een alleen lezen' bestand. In die toestand is het onbruikbaar voor PUIK. Het programma zal daarom ook niet functioneren direct vanaf cd/dvd. Bij het terugzetten van de reservekopie dient deze eigenschap weer te worden hersteld (d.w.z. gewijzigd in archiefbestand ). In de Windows verkenner klikt u daartoe met de rechter muisknop op het teruggezette bestand en vervolgens wijzigt u de desbetreffende eigenschappen Tussentijdse veiligheidkopie Iedere keer dat het proces inlezen gegevens uit oudere versies' wordt gebruikt, wordt een tussentijdse veiligheidskopie aangemaakt van de in de actuele versie aanwezige gegevens om te voorkomen dat gegevens definitief verloren gaan. Deze tussentijdse kopie wordt opgeslagen in de PUIK-map onder de naam rescopy20l0mnd_dag_tijd. Deze aanmaak gebeurt natuurlijk voordat deze gegevens worden 12

13 vervangen. Mocht u de betreffende gegevens weer willen herstellen dan kan dit met de optie inlezen gegevens oudere versies. Terugzetten veiligheidskopie Wilt u de gegevens van een eerder gemaakte veiligheidskopie terug inladen in PUIK, gebruik dan daarvoor de optie inlezen gegevens oudere versie onder het item extra in de menubalk. Selecteer daarin de map waarin de back-up gegevens zijn opgeslagen en het programma zorgt automatisch voor het terugzetten van deze gegevens. Desgewenst kunt u ook de afzonderlijke PUIK-bestanden handmatig met behulp van de kopíeermogelijkheden in de Windows verkenner terugzetten. Kopieer daartoe de betreffende bestanden vanuit de back-up map naar de actuele PUIK-map (c:\puik.....). Uitwisseling van indelingen en gegevens tussen verschillende jaren De diverse indelingen en instellingen kunnen voor ieder jaar verschillen en zijn voor ieder jaar dan ook afzonderlijk in te voeren en vast te leggen. Dit betekent dat u voor elk jaar de uitgavenposten, inkom - stenposten en clusters opnieuw moet invoeren. Mocht u dit bezwaarlijk vinden dan is het ook mogelijk om alle gegevens (inclusief indelingen) van een jaar over te brengen naar een ander (desgewenst het volgende) jaar. Let er op dat alle gegevens die u in het bestemmingsjaar al heeft ingevuld daardoor worden gewist en worden overschreven met de gegevens van het herkomst jaar! Wilt u bijvoorbeeld de indeling van 2009 overbrengen naar 2010, dan kan dat als volgt. -Kopieer het bestand van het jaar dat u wilt overbrengen ( puikdat2009.dcf') naar een willekeurige tijdelijke map (bijvoorbeeld c:/puiktemp ). -Wijzig de jaartoevoeging van de benaming van dit gekopieerde bestand in de tijdelijke map in de jaartoevoeging van het jaar waarnaar u de instellingen wilt overbrengen (puikdat2009.dcf in map c:/puiktemp dus wijzigen in puikdat2010.dcf ). -Kopieer vervolgens dit bestand met de nieuwe naam naar de PUIK-map, waarbij het reeds bestaande bestand met die naam wordt overschreven. De reeds ingevoerde gegevens en indelingen van het jaar 2009 zijn dan beschikbaar in het jaar 2010 en de aanwezige gegevens van 2010 zijn daarmee gewist. Herhaal deze procedure desgewenst voor andere jaren. Deze werkwijze kan ook worden toegepast bij het maken van meerjarenbegrotingen en kan handig zijn indien de achtereenvolgende jaren een vrijwel gelijke indeling hebben. Snel wissen van kasboekregels Bij de bovenbeschreven procedure voor de uitwisseling tussen verschillende jaren, worden alle gegevens van het herkomstjaar overgebracht naar het bestemmingsjaar. In het kasboek is dit echter veelal niet de bedoeling. Wissen van te veel overgebrachte kasboekregels kan op een snelle manier door gebruik van de enter -toets: -- selecteer de eerste regel die u wilt wissen met de muis -- klik op verwijderen kasboekregel -- de betreffende regel wordt daarmee verwijderd -- wilt u meer regels verwijderen dan kan dit vervolgens op een snelle manier door de enter toets te gebruiken -- let op : indien u de enter -toets permanent ingedrukt blij ft houden dan gaat dit nog sneller, maar dan is de kans groot dat er meer regels worden gewist dan de bedoeling is, omdat het wissen dan blijft doorlopen nadat de toets weer is losgelaten. Automatische jaaraanpassing met iedere jaarwisseling In PUIK is een automatische jaaromschakeling ingebouwd, die bij iedere jaarwisseling de dataselectie en de opschriften boven de tabellen en vensters wijzigt. Dit gebeurt aan de hand van de datum die in uw Windows besturingssysteem is vastgelegd. Deze jaaraanpassing werkt tot het jaar Let op : zoals hierboven al is vermeld, kunnen de indelingen van de begrotingsposten en clusters ieder jaar verschillen en deze worden daarom niet automatisch naar een volgend jaar overgebracht. Mocht u daar toch prijs op 13

14 stellen, dan kan de procedure worden gevolgd die staat beschreven onder het kopje uitwisseling van indelingen en gegevens tussen verschillende jaren. Installpuik.exe Installpuik.exe is het installatieprogramma dat in beginsel slechts l maal hoeft te worden gebruikt. Het wordt automatisch geactiveerd na het downloaden. Indien het na die tijd wordt geactiveerd, let er dan op, dat iedere keer als dit gebeurt, alle programma s en eerder ingevoerde gegevensbestanden worden overschreven, tenzij u tij dens het installatieproces de bestemmingsfolder verandert. Rekenhulpje autokosten Met dit programma kunt u voor een aantal auto's gelijktijdig een begroting maken van de totale autokosten. De bovenste en onderste tabel bevatten invoergegevens die u kunt aanpassen aan uw eigen situatie (verzekeringspremie, benzineverbruik, aantal gereden km per jaar, etc). De tabel in het midden van het beeld bevat de berekende kosten. Naar wens kunnen deze worden gepresenteerd per jaar, maand, dag of per gereden kilometer. Hoewel in sommige andere autokostenberekeningen de rente al dan niet doelbewust wordt weggelaten, is deze in de PUIK berekening nadrukkelijk wel opgenomen. Bij een dergelijke forse besteding is het niet verantwoord om de rentekosten te verwaarlozen. Veel mensen hebben hun auto gefinancierd met een dure lening van 7% of meer. Maar ook als er geen sprake is van financiering moet renteverlies worden berekend. Het aankoopbedrag zou immers kunnen zijn belegd of gespaard tegen een minimaal rendement van zo'n 3%. Dit laatstgenoemde percentage lijkt dan ook het minimale waar rekening mee gehouden dient te worden. In de berekeningen wordt er verder rekening mee gehouden dat de eerste drie jaren een wa+casco verzekering wordt afgesloten en daarna alleen een wa-verzekering. Luxe versie met betere grafieken De grafieken in PUIK zijn eenvoudig van opzet en gebaseerd op grafische programma s van eigen ontwerp en fabrikaat. Afdrukken van deze grafieken is niet mogelijk. Naast de standaard gratis versie van PUIK is een luxe versie beschikbaar waarin de grafieken zijn uitgebreid met een printbare set van betere kwaliteit, vervaardigd met behulp van professionele grafische software. Om de licentiekosten voor de benodigde grafische software te dekken wordt PUIK met deze verbeterde grafieken uitsluitend beschikbaar gesteld aan geregistreerde gebruikers. Activeren luxe versie Indien u zich heeft geregistreerd als gebruiker, ontvangt u per een bestandje ( puikdat3.dcf ) met daarin de toegangscode voor de luxe versie. Dit bestandje kan niet worden geopend of gelezen, maar is uitsluitend bedoeld om in de PUIK-map te plaatsen. Hierdoor wordt de luxe versie bij een volgende opstart van het programma, automatisch geactiveerd. Het plaatsen in de PUIK-map kan plaatsvinden met de standaard functies in de verkenner en het programma (rechtermuisklik op het te kopieren bestand/opslaan als/kopieren > doelmap/rechtermuisklik/plakken)_ Beginvenster Bij het opstarten van het programma verschijnt als eerste een beginvenstertje waarin de gebruiker op de hoogte wordt gebracht van de status van het programma. Er wordt daarin nadrukkelijk gewezen op de mogelijkheid dat sommige functies (nog) niet werken zoals de bedoeling is en dat gebruik geheel voor eigen risico van de gebruiker is. Omdat het de bedoeling is dat iedere (potentiële) gebruiker hierop wordt gewezen, blijft het venstertje ook na installatie iedere keer verschijnen. Een pc kent immers veelal meer gebruikers dan alleen degene die het programma installeert. 14

15 Registratie beperkt geldig De registratie als gebruiker en het gebruiksrecht van de luxe versie zijn beperkt geldig: Toegangscodes voor de versies t/m 2006g : tot 1 juli 2008 Voor de versie 2007a /2007b/20070/2007d/2007e : tot l januari Voor de versie 2007f /2008a/2008b : tot 1 januari 2010 Voor de versie 2008c /2008d/2009a/2009b/2009c/2010a/20l0b/20l0c : tot l januari 2012 Voor de versie 20l0d : tot l januari 2014 Op de genoemde data vervallen de betreffende registraties en wordt het programma weer automatisch omgezet naar de gratis versie (deze loopt immers tot het jaar 2030) en zijn de functies van de luxe versie niet meer toegankelijk. U kunt op die datum dus wel gewoon verder met het bestaande programma en met de reeds door u ingevoerde gegevens (deze blijven beschikbaar, met uitzondering van de inkomstenregístratie in het kasboek), echter zonder gebruik van de extra's. Natuurlijk kunt u zich tegen die tijd ook opnieuw registreren voor de dan beschikbare luxe versie. Meer gratis programmatuur Bezoek ook eens de onderstaande internetpagina's voor onze andere rekenprogramma s: ECOhome : een werkelijk onmisbaar hulpmiddel voor het bijhouden en analyseren van uw energieverbruik Alleen voor gebruikers van VISTA Indien PUIK in de map Program Files wordt geïnstalleerd dan worden nieuwe door u aangemaakte bestanden door VISTA niet opgeslagen in de betreffende Program Files'-map, maar in een zogenaamde compatibiliteitsbestanden ~map. Indien u de Program Files'-map bekijkt met de windows-verkenner, dan staat het woord compatibiliteitsbestanden bovenaan in het verkenner-venster vermeld. Klik hierop om de exacte locatie van de bestanden en de inhoud ervan te zien. Bij de aanmaak van veiligheidsbestanden, het overhevelen van gegevens, de aanmaak van externe bestanden en het overhevelen van de toegangscode van de luxe versie dient hiermee rekening gehouden te worden. Om deze reden wordt aangeraden om het programma niet onder Program Files' te installeren. 15

16 Kasboekvenster Uitgavenbegrotingsvenster 16

17 Begrotingsgrafiek Autokostenbegroting 17

18 Begrotingsgrafiek Kasboekgrafiek 18

P U I K 2014-2030 Planning Uitgaven en Inkomsten per Kalenderjaar - gebruiksaanwijzing-

P U I K 2014-2030 Planning Uitgaven en Inkomsten per Kalenderjaar - gebruiksaanwijzing- P U I K 2014-2030 Planning Uitgaven en Inkomsten per Kalenderjaar - gebruiksaanwijzing- Voor wie is PUIK bedoeld? PUIK is geen all-round boekhoudprogramma waarin alle mogelijke financiële functies zijn

Nadere informatie

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat laatst gewijzigd 27 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek met software van Kruidvat. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Foto's voor uw fotoboek

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1

Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1 Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Het installeren van Microsoft Office... 2 Informatie voor de installatie... 2 Het installeren van Microsoft Office... 3 Hoe te

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

HANDLEIDING Windows XP Deel 1

HANDLEIDING Windows XP Deel 1 HANDLEIDING Windows XP Deel 1 Bureaublad en Beeldscherm aanpassen Gemaakt door: De Spanjehelpdesk http://www.spanjehelpdesk.nl Voorwoord Windows XP is het besturingssyteem van uw PC. Het besturingssysteem

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

1. Cellen en formules

1. Cellen en formules 13 1. Cellen en formules Microsoft Excel is een rekenprogramma, ook wel spreadsheetprogramma genoemd. Met het woord spread wordt in het Engels tekst over meer kolommen bedoeld en de term sheet betekent

Nadere informatie

Financiële analyse op maat

Financiële analyse op maat Installatie Financiële analyse op maat Via de link http://www.id-soft.be/img/zip/hannahlisa.zip kunt u de gezipte map HannaHLisa downloaden. 1. U pakt het bestand uit op een door u gewenste locatie 2.

Nadere informatie

Cloud Backup Handleiding

Cloud Backup Handleiding Cloud Backup Handleiding 1 Cloud Backup handleiding In deze handleiding zullen we stap voor stap uitleggen hoe u Cloud Backup kunt installeren, backups kunt maken en terugzetten. Met het Backup programma

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Quickstart Student Company

Quickstart Student Company Twinfield Online Boekhouden Als ondernemer wil je makkelijk kunnen factureren en je financiële administratie van het begin af aan goed op orde hebben. Je wilt op elk moment weten of je klanten de facturen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac

2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac 2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac Deze cursus bestaat uit 4 delen. 1. Werkblad gebruiken voor berekeningen 2. Werkblad gebruiken voor het maken van lijsten 3. Werkblad gebruiken voor een (eenvoudige) boekhouding

Nadere informatie

www.sencomp.nl 194 Aldi Windows Laatst gewijzigd 15 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Aldi. Deze cursus bestaat uit 5 delen.

www.sencomp.nl 194 Aldi Windows Laatst gewijzigd 15 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Aldi. Deze cursus bestaat uit 5 delen. www.sencomp.nl 194 Aldi Windows Laatst gewijzigd 15 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Aldi. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Aldi printsoftware downloaden en installeren Deel

Nadere informatie

Mappen en bestanden. In dit hoofdstuk leert u het volgende:

Mappen en bestanden. In dit hoofdstuk leert u het volgende: Mappen en bestanden 1 Mappen en bestanden Een bestand is een verzamelnaam voor teksten, tekeningen of programma s. Alles wat op de vaste schijf van uw computer staat, is een bestand. Op een vaste schijf

Nadere informatie

Hoe schermafdrukken op het forum plaatsen?

Hoe schermafdrukken op het forum plaatsen? Hoe schermafdrukken op het forum plaatsen? Hiervoor moeten twee taken uitgevoerd worden. De schermafdruk maken De schermafdruk op het forum plaatsen. I. Een schermafdruk maken: Om een schermafdruk te maken

Nadere informatie

Van oude naar nieuwe PC 1

Van oude naar nieuwe PC 1 Van oude naar nieuwe PC Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl Van oude naar nieuwe PC 1 Wat gaan we meenemen naar de nieuwe PC?...1 Voorbereidingen...2

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail Live Mail Windows Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima programma

Nadere informatie

TI-SMARTVIEW. Installeren op Windows PC

TI-SMARTVIEW. Installeren op Windows PC TI SmartView 1 TI-SMARTVIEW Installeren op Windows PC De licentie van de school voor TI-SmartView is tot nader bericht een single-user licentie, hetgeen betekent dat deze op één pc mag geïnstalleerd worden,

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

MijnGeld Help. Inhoudsopgave. Wat is MijnGeld? 2. Doorloop 3. Importeren van transacties 5. Consolideren met bankafschriften 12

MijnGeld Help. Inhoudsopgave. Wat is MijnGeld? 2. Doorloop 3. Importeren van transacties 5. Consolideren met bankafschriften 12 Inhoudsopgave MijnGeld Help Wat is MijnGeld? 2 Doorloop 3 Importeren van transacties 5 Consolideren met bankafschriften 12 Koppelingen met digitale documenten 16 Contact 21 Wat is MijnGeld? MijnGeld is

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

196 CEWE *)zie einde les

196 CEWE *)zie einde les www.sencomp.nl 196 CEWE *)zie einde les laatst gewijzigd 29 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek met CEWE. Deze cursus bestaat uit 5 delen.indien u gekozen heeft voor Hema lees Hemafotoboek

Nadere informatie

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Handleiding Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Inhoud 1 Software installatie... 2 2 Programma starten en instellen... 2 2.1 Opnieuw

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Windows Live Mail Windows 8

Windows Live Mail Windows 8 Windows Live Mail Windows 8 Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima

Nadere informatie

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS Handleiding CMS 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Het CMS... 3 3. Websitecontent... 4 3.1 Een nieuwe pagina toevoegen... 4 3.2 Een pagina wijzigen... 4 3.3 Een pagina verwijderen... 5 4. De WYSIWYG editor...

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

Kubus Stabu 4 Licentiemanager voor netwerklicenties

Kubus Stabu 4 Licentiemanager voor netwerklicenties Kubus Stabu 4 Licentiemanager voor netwerklicenties Installatiehandleiding Inleiding Na installatie van Kubus Stabu 4 dient een licentie geactiveerd te worden door middel van het invoeren van een licentiecode.

Nadere informatie

Zelf een Afsluitknop maken in Windows 10 ( of 7 of 8.x )

Zelf een Afsluitknop maken in Windows 10 ( of 7 of 8.x ) Windows 10 W017 Zelf een Afsluitknop maken in Windows 10 ( of 7 of 8.x ) ( De snelste manier om een computer netjes af te sluiten via de software! ) In dit document wordt uitgelegd hoe U zelf eenvoudig

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010)

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) Handleiding meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) 1 Voor het melden van een transactie anders dan een girale overboeking of een money transfer, kunt u deze

Nadere informatie

HANDLEIDING VAN DATARECORDER SOFTWARE (FOR WS-9010)

HANDLEIDING VAN DATARECORDER SOFTWARE (FOR WS-9010) HANDLEIDING VAN DATARECORDER SOFTWARE (FOR WS-9010) Inleiding Dit Temperatuurstation en de bijbehorende software van de datarecorder vormen een kwalitatief hoogstaand dataverwerkingsysteem. Nadat u de

Nadere informatie

Aanmaken CLIEOP bestand:

Aanmaken CLIEOP bestand: Aanmaken CLIEOP bestand: Open KING Selecteer Crediteuren -> Betalingsopdrachten -> Aanmaken/wijzingen/inzien betalingsvoorstellen Klik op toevoegen Selecteer de vinkjes zoals in de afbeelding hierboven.

Nadere informatie

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 5.0 activeren... 2 Automatisch activeren via

Nadere informatie

Installatiehandleiding bij overzetten op nieuwe computer

Installatiehandleiding bij overzetten op nieuwe computer Installatiehandleiding bij overzetten op nieuwe computer Dit stappenplan kunt u gebruiken als u een nieuwe computer heeft aangeschaft om een oude computer te vervangen. Er is een ander document voor de

Nadere informatie

KUBUS Spexx 5 Licentiemanager voor netwerklicenties

KUBUS Spexx 5 Licentiemanager voor netwerklicenties KUBUS Spexx 5 Licentiemanager voor netwerklicenties Installatiehandleiding Voordat u een bestaande netwerkinstallatie van Kubus Stabu 4 gaat upgraden. De procedure zoals hieronder beschreven is enkel van

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

Bijlage 1: Installatie van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen )

Bijlage 1: Installatie van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) Bijlage 1: Installatie van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) 1. In houd zip-bestand op de cd-rom Nadat het zip-bestand is uitgepakt treft u het volgende aan: - OSV suite installer voor: o Programma

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Korte handleiding module Kassaopmaak versie 7.3.2. 1.Menubalk. Datum : 10-02-2011 Door : Peter Tieman. 1.1 Systeem. 1.

Inhoudsopgave. Korte handleiding module Kassaopmaak versie 7.3.2. 1.Menubalk. Datum : 10-02-2011 Door : Peter Tieman. 1.1 Systeem. 1. Korte handleiding module Kassaopmaak versie 7.3.2 Datum : 10-02-2011 Door : Peter Tieman Inhoudsopgave 1.Menubalk 1.1 Systeem 1.2 Algemeen 1.3 Kassaopmaak 1.4 Overzichten 1.5 Help 1. Menubalk In dit hoofdstuk

Nadere informatie

193 Albelli/Hema Windows

193 Albelli/Hema Windows www.sencomp.nl 193 Albelli/Hema Windows laatst gewijzigd 25 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoalbum is Albelli of Hema. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Indien u gekozen heeft voor Hema

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding My Conferencing Outlook Add-In

Gebruikershandleiding My Conferencing Outlook Add-In Gebruikershandleiding My Conferencing Outlook Add-In Inhoudsopgave 1. INLEIDING OP HET GEBRUIK... 4 2. EISEN EN BEPERKINGEN... 6 3. WAT U VÓÓR HET INSTALLEREN MOET WETEN... 6 4. ZO INSTALLEERT U MY CONFERENCING

Nadere informatie

www.seniorencomputerlessen.nl 198 Fotogoed

www.seniorencomputerlessen.nl 198 Fotogoed www.seniorencomputerlessen.nl 198 Fotogoed Laatst gewijzigd 22 september 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Fotogoed. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Fotogoed Designer downloaden

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Nadat u het bestand hebt gedownload kunt u het bestand openen indien u Excel op uw computer hebt geïnstalleerd. U ziet nu het hieronder

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Eenvoudig een backup van je bestanden maken. G.v.Eijndhoven (7-11-2013) www.gerritentiny.nl

Eenvoudig een backup van je bestanden maken. G.v.Eijndhoven (7-11-2013) www.gerritentiny.nl Eenvoudig een backup van je bestanden maken. G.v.Eijndhoven (7-11-2013) www.gerritentiny.nl Voorwoord... 2 Allway Sync... 2 FreeFileSync... 2 Uitleg Allway Sync.... 3 Wat heb je nodig?... 3 De extra harde

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Installatie Datum: Versie: Informant Software

Installatie Datum: Versie: Informant Software Installatie 7.47 Datum: 19-12-2016 Versie: 7.47 Informant Software www.informant.nl support@informant.nl 1 Waar is deze handleiding voor bedoeld? De installatie van de update van Informant is op een dusdanige

Nadere informatie

WERKEN MET EXCEL. 1 Vooraleer je met de lessen begint

WERKEN MET EXCEL. 1 Vooraleer je met de lessen begint WERKEN MET EXCEL 1 Vooraleer je met de lessen begint Aangezien je voor je lessen regelmatig gebruik zal moeten maken van het informaticalokaal, zijn afspraken met de collega s nodig. Voorzie op iedere

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB-f Handleiding

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 9.0 Versiedatum: 13 maart 2014 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921m Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - url vermelding naar bestandsuitwisseling

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0 Handleiding ZKM Online Versie 2.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Inloggen 3 Eerste keer dat je inlogt (basisonderdelen) 4 profiel 5 wachtwoord 5 bureau 6 consultants 7 instellingen 8 kleuren 9 licentie 10 ZKM

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Windows Update. PC'S ONDERHOUDEN & UPGRADEN Windows bijwerken

Windows Update. PC'S ONDERHOUDEN & UPGRADEN Windows bijwerken 2 Windows bijwerken Windows Update Microsoft heeft voor haar Windows-klanten een uitstekende service op internet staan: de website Windows Update. Op deze website kunt u eenvoudig aan de meest recente

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online

Handleiding Back-up Online Handleiding Back-up Online April 2015 2015 Copyright KPN Zakelijke Markt Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Zakelijke Markt mag niets uit dit document worden

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Handleiding. Model ter ondersteuning van investeringsbeslissingen in de bouw

Handleiding. Model ter ondersteuning van investeringsbeslissingen in de bouw Handleiding Model ter ondersteuning van investeringsbeslissingen in de bouw 09-07-2009 Introductie... 3 Tabblad Inleiding... 4 Hoofdalternatieven... 5 Subalternatief... 6 Bouwdata... 6 Gebouwen... 6 Tabblad

Nadere informatie

Tool Calculeren. Handleiding

Tool Calculeren. Handleiding Tool Calculeren Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl M.M.M. Gianotten Hanzestraat 1,

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van en werken met Skype

Handleiding voor het installeren van en werken met Skype Handleiding voor het installeren van en werken met Skype 1 Inhoudsopgave: Wat is Skype?... 3 Systeem-eisen Skype... 3 Skype installeren... 4 Skype account aanmaken... 7 Werken met Skype... 10 Skype verwijderen...

Nadere informatie

Handleiding TWYSK Risicotool. Online webapplicatie voor het vastleggen en beheren van risico-informatie

Handleiding TWYSK Risicotool. Online webapplicatie voor het vastleggen en beheren van risico-informatie Handleiding TWYSK Risicotool Online webapplicatie voor het vastleggen en beheren van risico-informatie Handleiding Twysk risicotool De Twysk risicotool is in opdracht van Twynstra Gudde ontwikkeld als

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

Installeren Update 2.4.9

Installeren Update 2.4.9 Installeren Update 2.4.9 Doordat sinds zomer 2015 de mogelijkheden zo n beetje verdwenen zijn om programma s te starten vanaf het internet, is de procedure voor de update van MeaFinance gewijzigd. Het

Nadere informatie

Handleiding meldprogramma. Ongebruikelijke Transactie. Girale Overboeking (Excel2007 en 2010)

Handleiding meldprogramma. Ongebruikelijke Transactie. Girale Overboeking (Excel2007 en 2010) Handleiding meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Girale Overboeking (Excel2007 en 2010) Inleiding Vanaf mei 2011 werkt de FIU-Nederland met een nieuw systeem voor het verzamelen, verwerken en analyseren

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

Installatie-instructie AccountView 9.3 met les- en examenbestanden bij de NOI-methode voor BKB en computerboekhouden

Installatie-instructie AccountView 9.3 met les- en examenbestanden bij de NOI-methode voor BKB en computerboekhouden LICENTIE ACCOUNTVIEW 9.3 - NOI Installatie-instructie AccountView 9.3 met les- en examenbestanden bij de NOI-methode voor BKB en computerboekhouden 02-2014 Om AccountView 9.3 van Visma Software te installeren

Nadere informatie

Multi-user module 5.5

Multi-user module 5.5 Handleiding Multi-user module 5.5 Versie Datum 1.1 27-2-2012 Multi-user 5 LogiVert 1 Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor er 5

Nadere informatie

TOOL MJOB HANDLEIDING

TOOL MJOB HANDLEIDING TOOL MJOB HANDLEIDING Tool MJOB Handleiding Tool MJOB Een uitgave van Sdu Uitgevers bv Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene voorwaarden René Tijssen Postbus 20014, 2500 EA Den Haag Abonnementen

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Overstappen van Compleet Boekhouden &Factureren naar Compleet Boekhouden PRO Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT 3 1.1 MAAK EEN BACK-UP IN DE OUDE VERSIE 3 1.2 VERWIJDEREN

Nadere informatie

5. Functies. In deze module leert u:

5. Functies. In deze module leert u: 5. Functies In deze module leert u: - Wat functies zijn; - Functies uitvoeren; - De verschillende functies van Calc kennen. - Naar een ander werkblad verwijzen. U kunt eenvoudige berekeningen, zoals aftrekken,

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Handleiding administratie bewindvoering

Handleiding administratie bewindvoering Handleiding administratie bewindvoering Inhoud: Inleiding... 1 Algemene aanwijzingen... 2 Financieel overzicht... 3 Budget... 6 Soorten... 7 Kas... 8 Betaalrekening... 9 Spaarrekening(en)... 9 Jaarafsluiting...

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Back-up maken met Cobian Backup

Back-up maken met Cobian Backup Back-up maken met Cobian Backup Wie geregeld gebruikmaakt van een computer, kent het belang van een back-up. Door een kopie te maken van belangrijke bestanden en documenten voorkomt u dat u ze kwijtraakt

Nadere informatie

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Inhoudsopgave Fase 1: maak een backup... 3 Fase 2: Installatie TouchSpeak 10 op PC... 5 Fase 3: Updaten TouchSpeak 10 op PC... 6 Fase 4: TouchSpeak

Nadere informatie

ZEKER WETEN-tool MJO-begroting Een uitgave van Reed Business bv

ZEKER WETEN-tool MJO-begroting Een uitgave van Reed Business bv ZEKER WETEN-tool MJO-begroting Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl M.M.M. Gianotten

Nadere informatie

1. Kennismaken met Calc

1. Kennismaken met Calc 1. Kennismaken met Calc In deze module leert u: - het programma Calc starten. - de onderdelen van het programmavenster van Calc herkennen. - over het werkblad verplaatsen. - gegevens invoeren. - het programma

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Windows 10 melding verwijderen uit een Windows 7 PC

Windows 10 melding verwijderen uit een Windows 7 PC Windows 10 W020 Windows 10 melding verwijderen uit een Windows 7 PC Dit document beschrijft hoe U het Windows 10 notificatie-pictogram, rechts onderaan op de taakbalk van een Windows 7 computer kunt verwijderen

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen )

Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) 1. Inhoud cd-rom Op de cd-rom treft u het volgende aan: - Programma 4: Voor het invoeren van de gemeentelijke

Nadere informatie

Winrar. door verhaegen

Winrar. door verhaegen Winrar door verhaegen 1. Inleiding WinRar is software dat gebruikt wordt om bestanden in te pakken en om deze uit te pakken. Het is de Windowsversie van Rar Archiver, een archiefprogramma dat ongeveer

Nadere informatie

Memeo Instant Backup Introductiehandleiding. Stap 1: Maak uw gratis Memeo-account. Stap 2: Sluit een opslagapparaat aan op de pc

Memeo Instant Backup Introductiehandleiding. Stap 1: Maak uw gratis Memeo-account. Stap 2: Sluit een opslagapparaat aan op de pc Inleiding Memeo Instant Backup is een eenvoudige oplossing voor een complexe digitale wereld. De Memeo Instant Backup maakt automatisch en continu back-ups van uw waardevolle bestanden op de vaste schijf

Nadere informatie

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Business Software Introductie Mamut Enterprise Travel CRM Introductie in uitbreiding van Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Travel CRM Versie: 12.1 Inhoud OVER MAMUT ENTERPRISE TRAVEL CRM...

Nadere informatie

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup H O O F D S T U K 4 Backup Om een goede ondersteuning te leveren is het van cruciaal belang dat de gebruiker regelmatig een backup maakt. Volgens de gebruikersvoorwaarden van de software moet de gebruiker

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2 HANDLEIDING FRIREC Versie 1.2.2 Handleiding Frirec voor Windows receptuurprogramma Gefeliciteerd met de aanschaf van FRIREC. Het Programma FRIREC FRIREC is een programma dat speciaal is ontwikkeld voor

Nadere informatie

Beginnersles 2 Computerles Windows 7

Beginnersles 2 Computerles Windows 7 Beginnersles 2 Computerles Windows 7 Ik geef hier nogmaals een overzicht van de belangrijkste Toets-Combinaties: (Ik gebruik ze al jaren, en heb daar veel gemak van ) Ctrl + A = Selecteren Ctrl + C = Kopiëren

Nadere informatie

Tool Calculeren Handleiding

Tool Calculeren Handleiding V1.1 Tool Calculeren Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl Louise Bos Hanzestraat 1, 7006

Nadere informatie

Boekhouding. Handleiding (e)logobase

Boekhouding. Handleiding (e)logobase Naam handleiding: Handleiding (e)logobase - Boekhouding Handleiding (e)logobase Boekhouding 2012 Winbase Software en Adviezen B.V. Inhoud 1. Instellingen (e)logobase... 3 2. Bankbestanden importeren in

Nadere informatie