TOELICHTING OP DE raatwfc V- 1 -'

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING OP DE raatwfc V- 1 -'"

Transcriptie

1 TOELICHTING OP DE raatwfc V- 1 -' ISEMWV. -:aio.- M E. ia ^^^ ^^-B^'nYt^T^-n.MET DE ZOHERGROND-.i.RSTANDEN TIJDENS DROGE I?E JAREN IN DE GEBIEDEN WAAR AL OF NIET VERANDERING IN DE PRODUKTIEWAARDE IS TE VERWACHTEN NA HET DROOGVALLEN VAN OOSTELIJK FLEVOLAND (Serie II) (Kaarten met grondwaterstanden per gebied) door Ir.W.H.Sieben en T.Kok. 1. INHOUD. Deze map bevat: 1.1. De 10 kaartbladen, genummerd l a t/m 9 (schaal li10.000) Een verklaring van de symbolen van de vereenvoudigde bodemkaart van het randgebied van Oostelijk Flevoland. 1«3» De toelichting. 2. TOELICHTING Gebieden waarvan de zomergrondwaterstanden zijn vermeld. De 10 kaartbladen zijn verdeeld in genummerde gebieden; de nummers zijn met cirkels omgeven. De begrenzingen der gebieden zijr bepaald doon bodemgesteldheid; grondwaterstand v66r het droogvallen van Oostelijk Flevoland; verwaohte daling van de grondwaterstand. Deze eigenschappen zijn binnen e*e"n gebied gelijkwaardig. Het zijn de gebieden, waar^ia het droogvallen van Oostelijk Flevoland een verandering in het produktievermogen kan worden verwacht Bodemgesteldheid. De bodemgesteldheid van de genummerde gebieden is door symbolen aangegeven. Een verklaring hiervan is toegevoegd. 2.3«Zomergrondwaterstanden tijdens droge en natte jaren. In elk gebied staan, behalve het gebiedsnummer, ook nog twee getallen onder elkaar. Het onderste getal is de gemiddelde zomergrondwaterstand in cm beneden maaiveld in de periode van 15 juni t/m 23 augustus tijdens droge jaren en het bovenste getal de zomergrondwaterstand in dezelfde periode tijdens natte jaren. Als in een gebied de gemiddelde waterstand in ee"n grondwaterstandsbuis is gemeten, dan is deze gemiddelde stand gedurende de genoemde zomerperiode aangegeven. Deze stand is gelijk aan die op

2 2. de kaarten, behorende tot Serie I. Bij aanwezigheid van twee of meer buizen in een gebied werden de gemiddelde waterstanden in deze buizen van de periode 15 juni t/m 23 augustus gemiddeld. Niet in elk gebied stond echter een grondwaterstandsbuis. Indien dit niet het geval was, werd de stand aangehouden die gemeten was in een buis, geplaatst in een gebied met een overeenkomstig bodemprofiel. Deze buis diende vanzelfsprekend in de omgeving van het betreffende gebied te staan. Werd de afstand tot de dichtstbijstaande buis te groot geoordeeld, dan is de gemiddelde grondwaterstand van alle buizen in eenzelfde bodemtype van hetzelfde kaartblad aangehouden. De per gebied genoteerde grondwaterstanden zijn tenslotte aan een kritische beschouwing onderworpen, die hoofdzakelijk steunde op de plaatselijke terreinkennis. Kampen, voorjaar 1957

3 VERKLARING VAN DE SIHBOLEN VAN DE VERESNVOUDIGDE BODEflKAART VAN VELU>/^-Rj-fcNDGEBIED. ZANDGRONDEN (z): Zo 1,2,3,4 of 5 d 40 Zandontginningsgronden met een zwak humeuze bovenlaag van 40 om dikte op het oorspronkelijke humusarme dekzand met een grondwaterafzetting op resp.: 1:0-10 cm; 2:10-50 cm; 3»50-80 cm; A cm en 5:dieper dan 120 cm beneden maaiveld. Zp 1,2,3,4 of 5 32 Zv 1 of 2 33 Humeuze zandgronden met een humeuze bovenlaag van 32 cm dikte op het oorspronkelijke humusarme dekzand met een grondwaterafzetting op resp.: 1:0-10 cm; 2:10-50 cm; 3:50-80 cm;*4« cm en 5:dieper dan 120 cm beneden maaiveld. Venige zandgronden met een sterk humeuze bovenlaag van 33 om dikte op het oorspronkelijke humusarme dekzand met een grondwaterafzetting van resp.: 1:0-10 cm en 2:10-50 cm beneden maaiveld. kz d 80 Slibhoudende zandgronden met een slibhoudende boven laag van 80 cm dikte op het oorspronkelijke humusarme dekzand beneden maaiveld. VBENGRONDEN (V) Vz: zeggeveen, Vm: mosveen en Vr: rietveen. Zeggeveen met zandige bovengrond van $6 cm dikte op het oorspronkelijke humusarme dekzand beneden maaiveld. kv Veen met slibhoudende bovengrond van 35 cm dikte op 35 zeggeveen, liggend op dekzand op 69 cm diepte beneden t 6 9 maaive]d. ZUIDSRZEEAFZETTINGEN (F): r?j6 r" Klei op veen met een venige kleilaag van 36 cm dikte op zeggeveen, liggend op dekzand op 75 cm diepte beneden maaiveld. PK z d 120 Klei op veen met een kleilaag van 60 cm dikte op zeggeveen, liggend op dekzand op 120 cm diepte beneden maaiveld. FF z d Zavelgronden met een zavellaag van 65 cm dikte op zeggeveen, liggend op dekzand op 130 cm diepte beneden maaiveld. m z_ d Fijnzandige overslaggrond, met op 53 cm beneden maaiveld zeggeveen, liggend op dekzand op 180 cm beneden maaiveld.

4 Fo Fs FsG FsK Fj-60 Fg Grofzandige overslaggronden. Grindrijke zavelige strandwal. Grofzandige zavelige strandwal. Grindhoudende jonge zavel en klei. Fijnzandige, sterk gelaagde jonge afzettingen tot 60 cm beneden maaiveld. Grofzandige, sterk gelaagde jonge afzettingen. In het gebied van de bladen 1 en l a komt in de ondergrond plaatselijk fijnzand (fz) en grofzand (gz) voor.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Het veen verdwijnt uit Drenthe

Het veen verdwijnt uit Drenthe Het veen verdwijnt uit Drenthe Omvang, oorzaken en gevolgen Alterra-rapport 1661 ISSN 1566-7197 Het veen verdwijnt uit Drenthe Omvang, oorzaken en gevolgen Folkert de Vries Rob Hendriks Rolf Kemmers Ria

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14025

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14025 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14025 Scoutinglandgoed, Zeewolde Gemeente Zeewolde Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Versie 27-05-2014 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11105

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11105 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11105 Nieuwe Kerkstraat, Veldhoven Gemeente Veldhoven Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 06-10-2011 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042 Mettrayweg, Eefde Gemeente Lochem Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en verkennend/karterend booronderzoek Versie 23-07-2013

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10130

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10130 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10130 Steenstraat, Panningen Gemeente Peel en Maas Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Tom Deville Sara Houbrechts Joep

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT KLEI VOOR DIJKEN. Wfl >-^?- dviescommissie voor de J aterkeringen

TECHNISCH RAPPORT KLEI VOOR DIJKEN. Wfl >-^?- dviescommissie voor de J aterkeringen TECHNISCH RAPPORT KLEI VOOR DIJKEN Wfl >-^?- I echnische ' / '.;,' '.«v dviescommissie voor de J aterkeringen Delft, mei 1996 Technisch rapport klei voor dijken Inhoud 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel

Nadere informatie

EN 1176-11 Ruimtelijke netstructuren

EN 1176-11 Ruimtelijke netstructuren Introductie en scope - permanente installatie van ruimtelijke netstructuren te gebruiken door kinderen - niet bedoeld voor kunstmatige klimstructuren welke gebruikt worden voor training en sport activiteiten,

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 934

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 934 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 934 Peter Schreursweg, Haelen Gemeente Leudal Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en verkennend booronderzoek Versie 20-07-2009

Nadere informatie

MetaSWAP meet zich met SWAP

MetaSWAP meet zich met SWAP Meta meet zich met Simulatie van de onverzadigde zone voor regionale en nationale modellen Joris Schaap en Pim Dik Inleiding Als gevolg van grotere ambities voor de kwaliteit van het landelijke gebied

Nadere informatie

Wat is de som van de getallen binnen een cirkel? Geef alle mogelijke sommen!

Wat is de som van de getallen binnen een cirkel? Geef alle mogelijke sommen! Estafette-opgave 1 (20 punten, rest 480 punten) Zeven gebieden Drie cirkels omheinen zeven gebieden. We verdelen de getallen 1 tot en met 7 over de zeven gebieden, in elk gebied één getal. De getallen

Nadere informatie

Animal Sciences Group

Animal Sciences Group Animal Sciences Group Kennispartner voor de toekomst Rapport 12 process for progress Hydrologische en landbouwkundige effecten van gebruik 'onderwaterdrains' op veengrond December 2 Colofon Uitgever Animal

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 865

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 865 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 865 Kwekerij Scholten in Maarssen Gemeente Maarssen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Richard Exaltus

Nadere informatie

Tekst mr. ing. J.C. (Jacco) Huijzer

Tekst mr. ing. J.C. (Jacco) Huijzer 10 Verandering brandcompartiment: mogelijk zónder omgevingsvergunning? brandveiligheid Tekst mr. ing. J.C. (cco) Huijzer Veel bestaande gebouwen hebben te kampen met problemen op het gebied van brandveiligheid.

Nadere informatie

Geen tekort aan technisch opgeleiden

Geen tekort aan technisch opgeleiden Geen tekort aan technisch opgeleiden Auteur(s): Groot, W. (auteur) Maassen van den Brink, H. (auteur) Plug, E. (auteur) De auteurs zijn allen verbonden aan 'Scholar', Faculteit der Economische Wetenschappen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14053

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14053 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14053 DroDun, Ederveen Gemeente Ede Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Oppervlaktekartering en verkennend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons Juli 2014 ArcheoPro

Nadere informatie

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel 1 e kwartaal gebruiksjaar 2015 (november t/m januari) In het Aldersadvies van 1 oktober 2008 voor de middellange termijn, heeft de Alderstafel een akkoord

Nadere informatie

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden In de regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden Niet iedere woningzoekende is hetzelfde. Sommigen maakt het weinig uit waar, hoe groot of welk type de

Nadere informatie

5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag

5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag 5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag Bij alle tot op heden uitgevoerde OVG s in Vlaanderen (Vlaanderen april 1994-april 1995, Vlaanderen januari 2000-januari 2001, de stadsgewesten

Nadere informatie

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische volgorde van de behandeling van subsidieaanvragen bij de Trombosestichting Nederland. Artikel 1. Taak van

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- KOMSTEN NR. 10 BIS VAN 2 OKTOBER 1975, NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975,

Nadere informatie

De Zaaier: Ik laat de grond zijn wie ze is Neem grond mee naar de Winterconferentie Levenskrachten waarnemen Zeewier: rijk én eenzijdig

De Zaaier: Ik laat de grond zijn wie ze is Neem grond mee naar de Winterconferentie Levenskrachten waarnemen Zeewier: rijk én eenzijdig Thema-uitgave 2014 Thema-uitgave van Dynamisch Perspectief, het ledenblad van de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding De bodem ademt Fosfaatmysterie in de polder Inleven in grond Van

Nadere informatie

Resultaten meerjarenproef: bewerking van de ploegzool bij nietkerende grondbewerking (NKG)

Resultaten meerjarenproef: bewerking van de ploegzool bij nietkerende grondbewerking (NKG) PROSENSOLS Resultaten meerjarenproef: bewerking van de ploegzool bij nietkerende grondbewerking (NKG) Doelstellingen De ploegzool is een verdichte laag in de bodem die weinig water doorlaat en moeilijker

Nadere informatie

Steekproef in Edelstenenwijk

Steekproef in Edelstenenwijk DOSSIER 6650 Corrosieschade VZA-voorspankabels in woningen te Heerhugowaard Rapport 6650-2-1 Steekproef in Edelstenenwijk 5 november 2008 SAMENVATTING Uit een onderzoek naar de conditie van VZA-kabels

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 858

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 858 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 858 Borretstraat, Reek Gemeente Landerd Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 24-08-2009 (Zonder opmerkingen zal deze

Nadere informatie

Overstromingsrisico Dijkring 12 Wieringen

Overstromingsrisico Dijkring 12 Wieringen VNK2 Overstromingsrisico Dijkring 12 Wieringen December 2011 Overstromingsrisico Dijkring 12 Wieringen December 2011 Kijk voor meer informatie op www.helpdeskwater.nl of bel 0800-6592837 Veiligheid Nederland

Nadere informatie

leeftijd 2004-2011 minder economisch zelfstandig dan mannen

leeftijd 2004-2011 minder economisch zelfstandig dan mannen Sociaaleconomische Economische trends Trends 2014 2013 en Werkloosheid al op jonge leeftijd 2004-2011 minder economisch Stromen en duren zelfstandig dan mannen Werkloosheidsduren op basis van de Enquête

Nadere informatie

Het klimaat is het gemiddelde weer in een bepaald gebied over een langere tijdsperiode. Meestal wordt hiervoor 30 jaar gebruikt.

Het klimaat is het gemiddelde weer in een bepaald gebied over een langere tijdsperiode. Meestal wordt hiervoor 30 jaar gebruikt. Werken met klimaatgegevens Introductie Weer en klimaatgegevens worden gemeten. Om deze meetgegevens snel te kunnen beoordelen worden ze vaak gepresenteerd in de vorm van grafieken of kaarten. Over de hele

Nadere informatie

Toets (her) inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet

Toets (her) inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet Dwingelderveld Toets (her) inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet Dwingelderveld Toets (her)inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet Definitief Dienst Landelijk Gebied Grontmij

Nadere informatie

Terugblik op rapport uit 1960

Terugblik op rapport uit 1960 Terugblik op rapport uit 1960 Tegen het einde van de vijftiger en aan het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw kwamen de spaarzame onderzoeksrapporten van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek),

Nadere informatie

Waarom hemelwater bufferen en infiltreren? Welke infiltratietechnieken bestaan er?

Waarom hemelwater bufferen en infiltreren? Welke infiltratietechnieken bestaan er? Bijlage 5: infiltratie 2 Waarom hemelwater bufferen en infiltreren? Regenwater snel afvoeren via verharde oppervlakten en gemengde rioleringen, zoals dat nu meestal gebeurt, heeft een negatieve invloed

Nadere informatie