Verslag Ouderraad Prins Clausschool

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Ouderraad Prins Clausschool 2012-2013"

Transcriptie

1 Verslag Ouderraad Prins Clausschool Samenstelling ouderraad De ouderraad is een groep ouders die de school ondersteuning biedt en medewerking verleent bij diverse activiteiten die deel uitmaken van het lesprogramma van de school. Maar ook activiteiten die niet direct in het lesprogramma staan worden door ons ondersteund, zoals bijvoorbeeld het onderhoud van het schoolplein en de tuin. Dit alles doet de ouderraad in nauw overleg met de leerkrachten van de school. De ouderraad vergadert elke eerste dinsdag van de maand om uur in de koffiekamer van de school. De vergaderingen staan vermeld op de schoolkalender. Bij de vergadering wordt de school vertegenwoordigd door Margeret Elskamp en één van haar collega s. De volgende personen waren of werden dit jaar lid van de ouderraad: Miriam van Straten (voorzitter) Bianca Penterman (secretaris) Cynthia Buijl (penningmeester 1) Karin Brasz (penningmeester 2) Monique Bakker Mariejanne Borninkhof Jill de Bruin Roy van der Heide Martienke Moes Anne-Marie Kunst Arjan ter Schegget Oscar Taken Wilma Wiemer De ouderraad is gedurende het jaar in samenstelling veranderd. Monique Bakker nam tussentijds afscheid van de ouderraad en na dit schooljaar zullen Cynthia Buijl en Wilma Wiemer niet meer terugkeren in de ouderraad. Het penningmeesterschap is dit jaar in een dubbelfunctie ingevuld door Cynthia Buijl en Karin Brasz. Karin zal het komend schooljaar het penningmeesterschap invullen. Zij zal hierbij worden bijgestaan door Anne-Marie Kunst. Mocht u een keer een vergadering van de ouderraad willen bijwonen, dan bent u van harte welkom. Ontwikkelingen binnen de ouderraad Het afgelopen jaar heeft de ouderraad hard gewerkt om haar werkwijze meer transparant en gestructureerd te maken. Het or-reglement is herzien en aangepast aan de huidige omstandigheden. Er is hard gewerkt om de communicatie tussen de ouderraad en het team zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo is er een digitaal archief gestart en worden gedurende de komende tijd ook de papieren documenten gedigitaliseerd. Daarnaast zijn er regelmatig berichten vanuit de ouderraad in de nieuwsbrief van de school geplaatst om zo te laten zien waar wij ons zoal mee bezig houden. De penningmeesters zijn met een nieuw boekhoudprogramma gaan werken, waardoor op een simpele manier inzichtelijk te maken is welke kosten er voor welke activiteit zijn gemaakt. De financiën zijn nauwlettend in de gaten gehouden om met het beschikbare budget de activiteiten te kunnen bekostigen. Dit laatste blijkt echter steeds lastiger te realiseren met de huidige inkomsten uit de ouderbijdragen.

2 Verslag van de commissies Kinderboekenweek Het thema van dit jaar was Hallo Wereld! Een thema waar je heel veel kanten mee op kunt. De leerkrachten openden de Kinderboekenweek met een toneelstukje. Tijdens dit openingsstuk werd een wereldreiziger bestolen van al zijn souvenirs. Aan de kinderen werd gevraagd hem te helpen iets te bedenken waar hij zich zijn reizen mee zou kunnen herinneren. De kinderen hielpen om de rugzak van de wereldreiziger weer met attributen uit verschillende landen te vullen. Elke klas koos een land en behandelde dit land in de klas. De klas werd aangekleed in de stijl van het land. Zo kwamen ze veel te weten over de tradities en gewoontes van deze verschillende landen. De landen die werden gekozen waren: Groep Land 1 Nederland 1/2 a China 1/2 b Texas 3 Suriname 3/4 Rusland 4/5 Mexico 5 Turkije 6 Egypte 7 Amerika 8 India De bovenbouw maakte leeskilometers en in elke klas kwam een landkaart te hangen. Het aantal bladzijden werd omgezet in kilometers en op de landkaart bijgehouden. De vraag was natuurlijk: hoever konden ze per klas reizen? Dit werd zeer goed ontvangen en een aantal klassen gingen hier ook na de Kinderboekenweek mee verder. Ook werden de kleuters door de bovenbouw voorgelezen in kleine groepjes. De kleuters vonden dit ontzettend leuk. Als afsluiting boden de kinderen de reiziger per klas hun souvenir aan de wereldreiziger aan, zodat zijn tas weer gevuld werd. Ook werd het aantal kilometers per klas bekend gemaakt. Natuurlijk was er ook dit jaar weer het kinderboekenwinkeltje. Dit liep ontzettend goed. De opbrengst was 894,85. Het gedeelte dat de school hiervan mocht gebruiken is besteed aan de inrichting van de leeshoeken, onder meer met zitzakken. Hier hebben de kinderen veel plezier van. Achteraf leek de opzet misschien iets te veel op een projectweek en had de nadruk wellicht nog meer op lezen en boeken en schrijvers kunnen liggen. Hier zullen we de volgende Kinderboekenweek zeker rekening mee houden. Al met al was het een geslaagde Kinderboekenweek!. Sinterklaas Dit schooljaar werd Sinterklaas binnengehaald met de Zutphense muziekvereniging op het kleuterplein. De goedheiligman arriveerde in een koets met een prachtig zwart Fries paard ervoor! De kinderen hebben het Sinterklaasjournaal nauwlettend gevolgd en waren in de ban van de verliefde piet. Alle kinderen in de onderbouw mochten ook dit jaar een cadeautje uitzoeken in het winkeltje van de Sint. De bovenbouwklassen kregen een klascadeau en hebben lootjes getrokken. Kerst Dit jaar is de kerstviering voor het eerst niet meer in de Emanuëlkerk gehouden, maar op school zelf. De reden hiervoor is dat de kerk niet langer beschikbaar is voor dergelijke vieringen. Op woensdagochtend 19 december hebben de kinderen daarom samen met de

3 leerkrachten de kerstviering gehouden op school. Met een schimmenspel werd het kerstverhaal verteld. s Avonds was er een mooie rondgang met kersttaferelen in de buurt van de school. Juffen en kinderen waren verkleed en beeldden een deel van het kerstverhaal uit. Alle kinderen kregen op school een lampje om hun rondgang bij te lichten. Bij terugkomst op het plein was er zoals vanouds warme chocolademelk, glühwein en lekkere hapjes. Dit jaar werden de hapjes en drankjes zonder bonnetjes uitgedeeld en dat beviel goed. Nieuwjaarsborrel De eerste schooldag na de kerstvakantie, is het nieuwe kalenderjaar ingeluid met de traditionele Nieuwjaarsborrel. Hierbij kregen de kinderen kinderchampagne met een Vegterrolletjes met slagroom. Zoals altijd een succes en een mooie manier om samen aan het nieuwe jaar te beginnen! Project en Koningsspelen Het thema van het project was Leve de Koning en Máxima! Alles stond in het teken van de naderende kroning van Willem-Alexander tot koning van Nederland. Op 15 april was er de feestelijke opening met een bezoek van de Koningin aan de school! Dat zorgde voor opwinding, met name bij de jongere kinderen. De kinderen hebben hard gewerkt aan portretten van de Koningin op eierdozen. Er werden werkjes en opdrachten gedaan, allemaal in het teken van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Op 25 april was de feestelijke afsluiting, met prachtig weer. Alle kinderen waren uitgenodigd voor een heus banket op het schoolplein. Prachtig gekleed kwamen de kinderen op school, waar ze door de hoffotograaf op de foto werden gezet. De leerkrachten hebben de kinderen als lakeien bediend en ook Willem-Alexander, Máxima en Koningin Beatrix waren van de partij. Na de bekendmaking van de winnaar van de taartenbakwedstrijd was het tijd om ook de ouders te laten meefeesten. Op de muziek van DJ Len werd het feest afgesloten. Veel ouders hebben meegeholpen om dit mogelijk te maken: helpen bij het opbouwen en afbreken, het maken van allerlei hapjes voor de kinderen, als hoffotograaf en door het helpen van de kinderen bij het maken van taarten voor de taartenbakwedstrijd. De volgende dag, 26 april werden de Koningsspelen gehouden. Het weer werkte deze dag helaas niet zo goed mee en de spelen werden vooral binnen gehouden. Samen met de maatjes uit de bovenbouw hadden de kinderen uit de onderbouw een leuke ochtend. De bovenbouw mocht s middags de spelen doen. Een mooie manier om de meivakantie te beginnen. Pasen Pasen werd dit jaar hetzelfde gevierd als vorig jaar. Ook dit jaar is rond de Pasen met het maatjessysteem gewerkt. Ieder kind uit de onderbouw heeft een maatje toegewezen gekregen uit de bovenbouw. De kinderen uit de onderbouw hebben, met hulp van hun maatje uit de bovenbouw, een paasstok gemaakt met een broodhaantje. Hierna hebben ze een tocht gemaakt door de wijk, jammer genoeg was het erg koud. De kinderen uit de bovenbouw hebben geholpen met het maken van deeghapjes, die vervolgens werden afgebakken door ouders thuis. Avondvierdaagse Dit jaar hebben weer veel kinderen van groep 3 t/m groep 8 meegelopen met de Avondvierdaagse, die van 27 t/m 30 mei werd gehouden. De onderbouwers liepen 5 kilometer en de bovenbouwers 7,5 kilometer. Het was nog lastig om ouders voor de begeleiding te krijgen voor de hogere groepen. Ook dit jaar is het wederom gelukt en hebben we lekker gelopen. Het weer en de loopnummers waren ook naar wens. Helaas kwamen dit jaar niet meer langs school maar ging de route richting de Polbeek. Bedankt ouders die hebben meegelopen, zonder jullie kan de Avondvierdaagse niet plaatsvinden!

4 Dit jaar werd er gelopen voor de Speelgoedbank Zutphen, om de kinderen bewuster te maken van het feit dat ook kinderen in Nederland onder de armoedegrens leven. Er werd 150 euro opgehaald en daar was de Speelgoedbank erg blij mee. Afscheid groep 8 De ouderraad biedt ook hulp bij de organisatie van de afscheidsavond van groep 8. Traditiegetrouw is ook dit jaar een musical opgevoerd. De hapjes werden ook dit jaar grotendeels verzorgd door de ouders. De ouderraad heeft de verdere boodschappen gedaan, de hapjes verzorgd en de assistentie geboden bij het uitserveren van het een en ander. Schoolplein en tuincommissie We zijn begin 2013 begonnen met de vorming van schoolplein- en tuincommissie. Een aantal ouderraadleden vond dat het schoolplein en de aangrenzende tuinen beter onderhouden konden worden. In samenspraak met school heeft de ouderraad een aantal plannen gemaakt. Een aantal zaterdagen hebben wij met een aantal vaders de handen uit de mouwen gestoken. Er zijn al een aantal mooie zaken gerealiseerd, zoals de boombank bij de kleuters en de betonbielsen op het grote plein. De school is weer zichtbaar! Ook is de commissie druk bezig om het grote schoolplein mooi te maken in samenwerking met de Cruijff foundation. Zij betalen tweederde van de kosten voor een viertal coatings op het plein die als doel hebben sport en spel te stimuleren. Deze sport- en spelvormen worden geleverd met een aantal toebehoren, zoals een freeplayer. Hiermee kunnen de kinderen basketballen, volleyballen en tennissen. Sinds begin juli dingt de school ook mee om 3.000,- te krijgen van het coöperatiefonds van de Rabobank voor een chillbank. Maar dan moeten we wel genoeg stemmen krijgen. Deze actie duurt tot 1 augustus Daarnaast is op 3 juli 2013 de kaartenactie gestart om het bedrag dat wij van de Cruyff foundation krijgen aan te vullen. Hopelijk levert dit een zeer leuk bedrag op! Kortom, we hebben al veel gedaan maar zijn nog niet klaar. Mochten er nog vragen zijn of wil je meehelpen. Dan kun je altijd terecht bij één van de leden van de schoolplein/tuincommissie: Ella Heutink Margeret Elskamp Anja de Boom Martienke Moes Oscar Taken Marco Bolsenbroek Arjan ter Schegget Roy van der Heide Shirts voor de korfballers De kinderen die meededen aan het korfbaltoernooi deden het zó goed, dat ze via de regionale kampioenschappen doorgingen naar de landelijke kampioenschappen. De hesjes bleken niet zo fijn te zitten met spelen en daarom besloot de ouderraad om voor dit kampioensteam te zorgen voor mooie helderblauwe shirts met het welbekende schoollogo erop. Dit werd zeer gewaardeerd en uiteindelijk werden de kinderen tweede! Goed gedaan! Nieuwe leden welkom De school heeft de inzet van de ouderraad hard nodig om deze activiteiten uit te voeren. Wanneer u dus belangstelling heeft voor de ouderraad, dan bent u van harte welkom. Op de schoolkalender staat vermeld wanneer de vergaderingen van de ouderraad plaatsvinden. Beleef een keer een ouderraadvergadering mee om een beeld te krijgen van de activiteiten of de sfeer. Of spreek een ouderraadouder aan op het schoolplein.

5 Vragen en opmerkingen Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u altijd een iemand van de ouderraad aanschieten op het schoolplein. U kunt uw vraag of opmerking ook mailen naar

SJOALNUUTS AGENDA. Kinderboekenweek 2014. 25 november oudergesprekken 27 november oudergesprekken 04 december Sinterklaasfeest

SJOALNUUTS AGENDA. Kinderboekenweek 2014. 25 november oudergesprekken 27 november oudergesprekken 04 december Sinterklaasfeest SJOALNUUTS AGENDA 25 november oudergesprekken 27 november oudergesprekken 04 december Sinterklaasfeest 10 december studiedag groepen 1 t/m 8 17 december 18.00 uur lichtjestocht leerlingen en ouders 18

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Willibrord Nieuws jaargang 19, nr. 5 28 januari 2015

Willibrord Nieuws jaargang 19, nr. 5 28 januari 2015 1 Vanuit de directie: 1. Personeel Willibrord Nieuws jaargang 19, nr. 5 28 januari 2015 Directie: Zoals in de kerstvakantie aan u is bericht zal directeur Sandra Peters niet meer terugkeren op de Willibrord.

Nadere informatie

10 december 2014 Jaargang 28 nummer 8 Volgende Info verschijnt op 07-01-2015 Kerstuitnodiging verschijnt op ma 15 dec 14. Kerst op De Uilenburcht

10 december 2014 Jaargang 28 nummer 8 Volgende Info verschijnt op 07-01-2015 Kerstuitnodiging verschijnt op ma 15 dec 14. Kerst op De Uilenburcht In deze Info onder andere: Kerst op De Uilenburcht De agenda tot half februari 2015. Een terugblik op 2014 10 december 2014 Jaargang 28 nummer 8 Volgende Info verschijnt op 07-01-2015 Kerstuitnodiging

Nadere informatie

Herfst op de rietgors AGENDA. Ouder enquête

Herfst op de rietgors AGENDA. Ouder enquête 25e JAARGANG - NUMMER 4 6 november 2014 Herfst op de rietgors Zo aan het begin van een nieuw seizoen gebeurt er van alles op school! Het is herfst binnen en buiten en dus wordt er hard gewerkt! Op de voorschool

Nadere informatie

Schoolbericht nr. 5 schooljaar 2014-2015 12 maart 2015 www.obsdeschuttershoek.nl schuttershoek@zeelandnet.nl

Schoolbericht nr. 5 schooljaar 2014-2015 12 maart 2015 www.obsdeschuttershoek.nl schuttershoek@zeelandnet.nl Schoolbericht nr. 5 schooljaar 2014-2015 12 maart 2015 www.obsdeschuttershoek.nl schuttershoek@zeelandnet.nl Beste ouders/verzorgers, Hier volgt het vijfde schoolbericht in het schooljaar 2014-2015. Schoolbibliotheek

Nadere informatie

M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12

M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12 M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12 Vrijdag 26 juni 2015 is het EINDfeest. Komt u ons weer helpen? Inhoud van deze Nieuwsbrief: I nleiding Uit de groepen 1 2 Van de ouderraad Tot slot Geachte ouders,

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School THEMA VAN DE AVOND: School in beweging op woensdag 15 oktober 2008 om 20.00 uur in de aula van de school. Beste

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 EEN MOOIE START! En vandaag ligt er alweer een verse nieuwsbrief voor u. Zo wensten wij elkaar een fijne vakantie en zo is een nieuw schooljaar begonnen. Waar

Nadere informatie

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie!

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie! De Wijckwijzer is de nieuwsbrief van onze school en wordt maandelijks per mail verstuurd aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de van Asch van Wijckschool. Ook is de Wijckwijzer te vinden op het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. Mededelingen... 2014-2015 jaargang 7

Nieuwsbrief 18. Mededelingen... 2014-2015 jaargang 7 Nieuwsbrief 18 2014-2015 jaargang 7 Mededelingen.... Team/groepenverdeling Per 1 augustus 2015 wordt er een nieuwe onderwijs cao ingevoerd. Dit brengt veranderingen met zich mee en heeft invloed op de

Nadere informatie

Dinsdag 26 mei studiedag Reminder.. Dinsdag 26 mei zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag van het team.

Dinsdag 26 mei studiedag Reminder.. Dinsdag 26 mei zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag van het team. obs De Merwedonk Merwe Donk 4 6 4207 XB Gorinchem Tel: 0183 681100 Fax: 0183 681109 info@demerwedonk.nl www.demerwedonk.nl Nummer 29 22 mei 2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Na al de vrije dagen (met Pinksteren

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Geachte ouders, Jos Oude Kempers.

Geachte ouders, Jos Oude Kempers. Geachte ouders, Als je dit boekwerk doorkijkt, dan zie je pas wat er allemaal achter de schermen gedaan wordt door de leden van de ouderraad. Met veel inzet verlenen de ouderraadsleden de benodigde hand-

Nadere informatie

Waterlandjournaal. Nieuws van de directie. 28 november 2014. Jaargang 2, nr. 3. Beste ouder(s) en verzorger(s),

Waterlandjournaal. Nieuws van de directie. 28 november 2014. Jaargang 2, nr. 3. Beste ouder(s) en verzorger(s), Waterlandjournaal Jaargang 2, nr. 3 Beste ouder(s) en verzorger(s), 28 november 2014 Nieuws van de directie I N D I T N U M M E R : Nieuws van de directie OR voorzitter Oproep directie Nieuws van LOS Daltonnieuws

Nadere informatie

Beste Ouders, Verzorgers

Beste Ouders, Verzorgers 22 januari 2015 Nieuwsbrief: 7 Belangrijke data: 23-01 Gr. 1/2 Alle kinderen vrij 03-02 Kunst Centraal,gr.1/2 05-02 Kunst Centraal gr. 6 05-02 Oud Papier 11-02 Catechese viering Alle groepen 12-02 Kunst

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

In dit Turfje 01 Vanuit het MT

In dit Turfje 01 Vanuit het MT In dit Turfje 01 Vanuit het MT 02 Vanuit de groepen 03 Even voorstellen 05 Vanuit de MR 07 Vanuit de OC 07 Vanuit de Kober 09 Prinses Christina Junior Concours 09 Kermiskorting 10 Stichting Jeugd en Rouw

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders,

NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders, NIEUWSBRIEF Beste ouders, Een nieuwsbrief tussen de gezellige decembervieringen in...vorige week een geslaagd Sinterklaasfeest en volgende week al weer de kerstviering. Een drukke en heerlijke tijd op

Nadere informatie

BASISSCHOOL ST. JOZEF NIEUW BERGEN

BASISSCHOOL ST. JOZEF NIEUW BERGEN 8 BASISSCHOOL ST. JOZEF NIEUW BERGEN Mei 2015 Beste ouders, verzorgers, Jaarverslag en nieuwe plannen Er is dit jaar weer hard gewerkt door het team. De leerkrachten hebben gewerkt vóór en ín de groep,

Nadere informatie

e-mail: obs@verschoor.nl Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool

e-mail: obs@verschoor.nl Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool Jan van Arkelstraat 37-39 5254CW Sleeuwijk Tel. O183-301507 e-mail: obs@verschoor.nl Burg. Verschoor School Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool Agenda 06/10: Dag van de leraar 07/10: Peuter Kijk Ochtend

Nadere informatie

Nieuwskrant Jaargang: 12 / 13 nummer 4 woensdag 12 december 2012

Nieuwskrant Jaargang: 12 / 13 nummer 4 woensdag 12 december 2012 Nieuwskrant Jaargang: 12 / 13 nummer 4 woensdag 12 december 2012 Agenda 13-12 Inloop groep 1 t/m 8 vanaf 8.15-8.30 uur 19-12 Kerstviering locatie Transvaal 20-12 Kerstviering locatie Fontein 24-12 t/m

Nadere informatie

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en nieuwsbrief 4 oktober 2014 Agenda 6 oktober dag van de leraar! 9 oktober informatieavond met verschillende workshops 10 oktober studiedag: alle kinderen zijn vrij! 11 t/m 19 oktober herfstvakantie Kijk

Nadere informatie

8 juni 2015. Beste ouders en verzorgers,

8 juni 2015. Beste ouders en verzorgers, 8 juni 2015 14 Beste ouders en verzorgers, Vertrek In dit Schoolnieuws wil ik maar meteen met de deur in huisvallen met het volgende bericht: Afgelopen week heb ik het bestuur gevraagd mij ontslag te verlenen,

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen nieuwsbericht voor ouders en leerlingen Ds. Kuypersstraat 3 3863 CA Nijkerk T 033 245 64 34 F 033 245 20 23 corlaer@corlaercollege.nl www.corlaercollege.nl Jaargang 13 nummer 13 27 maart 2015 PASEN Het

Nadere informatie

N i e u w s b r i e f 1 6

N i e u w s b r i e f 1 6 N i e u w s b r i e f 1 6 Deltaweg 109, 2134XS Hoofddorp Tel: 023 561 91 87 e-mail: directie@obsoptimist.nl website: www.obsoptimist.nl Nieuw op school Kyan Abdelaziz is gestart in groep 12a en Mitch de

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2015

Nieuwsbrief juli 2015 Nieuwsbrief juli 2015 Beste ouders en verzorgers, Bij deze de nieuwsbrief van de maand juli. Tijdens deze laatste schoolweken staan er nog enkele momenten op de planning die voor u als ouders belangrijk

Nadere informatie