Cardiovasculaire ziekten eindigen. steeds minder vaak acuut. Hartfalen en palliatieve zorg Is dit het begin van het einde?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cardiovasculaire ziekten eindigen. steeds minder vaak acuut. Hartfalen en palliatieve zorg Is dit het begin van het einde?"

Transcriptie

1 Dhr. H. 67 jaar Hartfalen en palliatieve zorg Is dit het begin van het einde? Is een Bourgondiër die met volle teugen geniet van het leven. Na zijn pensioenering is zijn middel fors in omvang toegenomen. Een topdag bestaat uit een sigaar, pils en een thuiswedstrijd van zijn favoriete club. Tijdens het kijken naar een voetbalwedstrijd wordt hij onwel in het stadion. Een suppoost start reanimatie en 112 wordt gebeld. C. Verhagen, medisch oncoloog UMCN, coördinator palliatief consultteam UMCN & Nijmegen IKO NAPC Utrecht 2 Cardiovasculaire ziekten eindigen steeds minder vaak acuut Dhr. H. 67 jaar Ambulance personeel moet twee maal klappen wegens ventrikel fibrilleren en uiteindelijk kan hij redelijk stabiel vervoerd worden naar het ziekenhuis. Daar blijkt een groot onderwand infarct. Na initiële verbetering op trombolyse de eerste dagen persisteert een verdere dreiging tot voortgaande infarcering en perioden van ventrikel aritmie. Uiteindelijk ondergaat hij secundair 3 taks bypass. Ongeveer 14 dagen later wordt hij ontslagen met revalidatieprogramma begeleid vanuit de kliniek. 4 Dhr. H. 67 jaar Drie maanden later wordt hij heropgenomen wegens wegrakingen. Na analyse blijkt dat hier episoden van ventrikelflutter aan ten grondslag te liggen. Op de cardiaccare ontstaat nogmaals ventrikelfibrileren waar hij door adequaat ingrijpen goed doorheen rolt. Hij ondergaat implantatie van een intracardiale defibrilator (ICD). Tenslotte volgt opnieuw ontslag met orale antistolling, ace-remmer, lisdiureticum en digoxine. Thuis is hij extreem moe, angstig, benauwd in de nacht en klaagt over vocht in de benen. Wandelafstand beperkt zich tot 10 meter. Desondanks is hij fors afgevallen en blijkt weinig eetlust te hebben. Hoe kijkt u tegen de huidige situatie? Hartfalen Is een complex van klachten en verschijnselen ten gevolge van een tekortschietend pompfunctie van het hart 5 6

2 Dhr. H. 67 jaar Bij een van uw volgende bezoeken wilt hij van u weten hoe u tegen de toekomst aankijkt. Hij overweegt om alle pillen te stoppen omdat hij er misselijk en moe van is. Eigenlijk is hij nog liever dood dan zo beperkt thuis achter de geraniums te moeten zitten. In dit gesprek exploreert u de vragen achter de vraag en komt tot het volgende: Is er een kans verder te verbeteren (er is een grote levenswens indien het beter zou gaan!) Wat is nu de prognose en hoe ga ik dan dood Wat mag ik nog voor problemen verwachten en hoe wordt ik dan geholpen Welke keuzes kan ikzelf maken en wanneer op welke grond want zinloos lijden is erg beangstigend Hij heeft nu 1x een ICD schok thuis ervaren (afschuwelijk!) 7 Sterfte aan chronisch ziekten in 2006 in Nederland BMC Pall Care :4 L van der Velden 8 Verandering in incidentie van chronisch ziekte / sterven over 10 jaar Plaats van overlijden constant over 10 jaar Thuis 9 10 Epidemiologie van sterven in Nederland 1996: mensen sterven / jaar 55% acuut, 25% geen interventies,15% met beperkt probleem 2006: mensen sterven / jaar 57% in chronisch traject Ongeveer / jaar door hartfalen (4.5%) 10% met grote problemen: 8% palliatieve sedatie, 1.8% euthanasie 30% sterft thuis (eerste keuze patiënt: > 70%): HA: 1 op 5 jaar Maligniteit is sinds 2008 doodsoorzaak nummer 1 85% kosten (zorgen) in 15% van het leven 85% mantelzorger overbelast (45% ernstig) 12

3 Epidemiologie Mortaliteit Cardiovasculaire sterfte nu 37% Afname sterfte door verbeterde technieken Hartfalen neemt toe Prevalentie 3 a 4%, boven de 75 10% Prevalentie 2010 neemt toe met 70% 50% mortaliteit 5 jaar Na ziekenhuisopname risico op sterfte 40% in 18 mnd 1 jaars overleving tussen ovarium ca en colon ca Oorzaken van hartfalen (EHJ 2001 N= ) Hartfalen is een complex klinisch syndroom veroorzaakt door een abnormale kamerfunctie met een geactiveerde neurohormonale regulatie waardoor het inspanningsvermogen is verlaagd, water en zout wordt geretineerd en waarbij een verminderde levensverwachting regel is Ischaemie 36-52% Hypertensie, diabetes, veroudering 39-44% Klepgebreken en cardiomyopathie 7-10% Onbekend 34-35% Packer et al Oorzaken Drukbelasting Volumebelasting Hartritmestoornissen Intrinsieke spierafwijkingen 18

4 Pathofysiologie hartfalen compensatie en regelmechanismen De kliniek Sympathische activiteit Neuroendocrien concept (RAAS) Ventriculaire remodelling Apoptosis; geprogrammeerde celdood Cytokinen, TNF en immuunactivatie Kliniek Anamnese Linksdecompensatie dyspnoe d effort orthopneu moeheid Rechtsdecompensatie enkeloedeem nycturie leververgroting 22 Anamnese kortademigheid of moeheid bij inspanning of in rust, kortademigheid s nachts of bij platliggen; oedeem benen en/of enkels; cardiovasculaire voorgeschiedenis; angina pectoris, hartkloppingen; roken, alcohol- en zoutgebruik en medicatie; luxerende factoren: hyper- of hypothyreoïdie, diabetes mellitus, anemie; aanwijzingen voor COPD. De kliniek Lichamelijk onderzoek pols / tensie (ritmestoornis / hypertensie) auscultatie hart soufles (kleplijden) harttonen (gallopritme) auscultatie longen crepitaties (overvulling) perifere pulsaties (perifeer vaatlijden) CVD (stuwing), leververgroting, enkeloedeem 23

5 De kliniek ECG Linkerventrikelhypertrofie Ischemie Myocardinfarct Ritmestoornis X-Thorax Hartgrootte Stuwing in longvaten Laboratorium (NT-pro)BNP; Hb, Ht, TSH, glucose, Na, K, creatinine De kliniek Echocardiografie Linkerventrikelfunctie (ejectiefractie/ wanddikte/ ventrikeldiameter) Kleplijden Hemodynamiek Hartfalen classificatie Therapie hartfalen NHG standaard M51 Hartfalen 2005 stage Hartfalen NYHA klasse Beperking A Hoog risico Geen Geen B C D Structurele hartziekte; zonder symptomen Met eerdere of bestaande symptomen: bij forse (II) of reeds lichte inspanning (III) Refractair hartfalen met noodzakelijk interventies Klachten in rust I II III IV Geen Licht Matig Ernstig Oorzakelijke behandeling Niet medicamenteuze therapie: lifestile, zout & gewicht (NP) Medicamenteuze behandeling Ace remmer: zo hoog als mogelijk blijkt (stapsgewijze) Lisdiureticum: zo laag als effectief blijkt Betta-blocker: start low, increase slow Aldosteron antagonist: Start laag, cave hyperkaliaemie Specialist: ischaemie, ritmestoornis, jonge patient, lukt niet Interventies (ICD defribrillator, bi- ventriculaire pacing, hartchirurgie, harttransplantatie) Dhr. H. 67 jaar Op maandagochtend laat hij u bellen omdat hij toenemend benauwd is sinds de zondag. Wegens misselijkheidklachten heeft hij zijn tabletten laten staan. Als u binnenkomt ziet u een grauwe man die zittend voor de tafel met alle hulpspieren ademhaalt. Hij heeft de Hap niet willen bellen omdat hij niet meer opgenomen wilt worden. Wat gaat u doen? 29 Als medicatie gebruikte hij: digoxine mg, captopril 50 mg 2x daags, furosemide 20 mg 1x dd, acetylsalicylzuur 80 mg, acenocoumarol volgens afspraak trombosedienst, temazepam 20 mg s avonds en oxybutinine 2.5 mg 2x daags. 30

6 31 sc Techniek Potentiële indicatie intra cardiale defibrilator (ICD) Indicatie Contra-indicatie Problematisch Ventriculaire arhythmie (na syncope of persisterende tachycardie LVEF < 35% en mild tot matig hartfalen na 3 mnd optimale behandeling Verhoogd risico symptomatisch ventriculaire arhythmie Levensverwachting < 1 jaar door comorbiditeit NYHA IV < 40 dagen na myocard infarct Boezemfibrileren (meer shocks ) Leeftijd > 80 jaar (niet goed onderzocht) < dan 3 maanden optimale conservatieve therapie ICD problematiek 1 Verhoogde incidentie angst en depressie Onterechte shocks (fantoom shocks) %/jaar Malfunctioneren, draadbreuk, CVA en infectie Effectieve cardioversie voor ventriculaire tachycardie: Toename HF en mortaliteit met factor 3 < 1 jaar Effectieve cardioversie voor ventrikel fibrileren Vervijfvoudiging van mortaliteit < 1 jaar ICD problematiek 2 Voorkomt acute dood bij 7% patiënten met juiste indicatie Toename hartfalen aan het einde van het leven (pijnloze) acute dood wordt voorkomen Hogere incidentie multiple orgaan falen Niet iedere arhythmie worden opgevangen 5-14% van de patiënten ondergaan een onterechte shock ICD moet uitgezet worden als sterven nabij is (acceptabel) Chirurgie Ischaemie Kleppathologie Littekenchirurgie (aneurysma s, etc.) Ventriculotomie volgens Batista (Gedilateerde cardiomyopathie) Harttransplantatie (hart-long) Autologe spiertransplantatie stamceltransplantatie Mechanische pompen 35 36

7 Wanneer is hartfalen terminaal? Optimale zorg aan het eind van het leven Medicatie geen effecten meer laten zien? Refractaire klachten? Herhaald cardioversie door ICD????????????????? BMJ 2005; 330: BMJ 2005; 330: BMJ 2005; 330: Prognose hartfalen BMJ 2005; 330:

8 Hartfalen classificatie en mortaliteit Prognostische factoren stage Hartfalen NYHA klasse Beperking A Hoog risico Geen Geen B C D Structurele hartziekte; zonder symptomen Met eerdere of bestaande symptomen: bij forse (II) of reeds lichte inspanning (III) Refractair hartfalen met noodzakelijk interventies Klachten in rust I II III IV Geen Licht Matig Ernstig Mortaliteit % in 1 jaar % 15-30% 15-30% 50-60% Eerdere decompensatie (acute opname) Laag natrium <138 mmol/l Sinustachycardie > 100 per minuut Progressie nierinsufficientie (creatinine > 180 umol/l) Bij 3 of meer factoren overleving<25% Co-morbiditeit Leefstijl en medicatietrouw (begeleiding) Doelen Palliatieve zorg What is Suffering? Vermindering van klachten Fysiek domein Psycho - sociaal domein Zingeving domein Verkleinen kans op nieuwe problemen Aansturen op een acceptabele dood A state of severe distress caused by events which threaten a person s sense of integrity or intactness Eric Cassell

9 Symptomen in de palliatieve fase van hartfalen 1 A Key Question Optimalisatie medicatie: Wel direct verbetering Kwaliteit van leven, echter niet over tijd (3-6 maanden meting) (methodiek?) What causes you most suffering? Kortademigheid: 60-90%: Behandel oorzaak Optimaliseer Hartfalen therapie Verhoog diuretica (digoxine) Anxiolytica O2 (?) Morfine niet op li zijde (palliatieve sedatie) 50 Symptomen in de palliatieve fase van hartfalen 2 Pijn: 35-75% (ischaemie, buik, benen, jicht, kramp): Geen NSAID Paracetamol 1 e stap, erna opiaten Gerichte behandeling van jicht Gerichte behandeling van angina pectoris Verhoogde incidentie depressie en angst Misselijkheid Verhoog diuretica Metoclopramide Stop spironolacton, statines en / of digoxine Symptomen in de palliatieve fase van hartfalen 3 Dorst: Meer vocht geeft meer dyspneu Mondzorg (antimycotica) Obstipatie (30-40%) Bulkvormer / geen lactulose of lactitol Bij opiaten evt. prikkelende laxans toevoegen (Ook bij slechte intake): 3 e dag obstipatie: klysma! Symptomen in de palliatieve fase van hartfalen 4 Depressie en angst (tot 60%) Counseling Einde leven beleid bespreken Antidepressiva (SSRI) (minder morbiditeit & mortaliteit) (Methylfenidaat: mogelijk meer kans tachyarhythmie) Benzodiazepine Delier (tot 85%) Meestal stil delier Cave opiaatintoxicatie (en miskenning agitatie voor pijn) 53 Symptomen in de palliatieve fase van hartfalen 5 Het vlees wordt verteerd en wordt water, de buik vult zich met water, de voeten en benen zwellen, de schoders, borst en heupen smelten weg. De ziekte is fataal Hippocrates 460 BC Hartfalen cachexie (tot 15-28%) Meestal in de eindfase Niet oedeem gerelateerd gewichtsverlies van > 6% sterkste prognostische indicator met mortaliteit van 50% in 18 mnd Slechte inname, slechte opname, katabool, anoxemie, verhoogde basale verbranding, spieratrofie: deconditionering Behandeling: Optimaliseren HF therapie, voeding en training (anticytokines, androgenen, groeihormoon, grhelin) 54

10 Symptomen in de palliatieve fase van hartfalen 6 Cognitief disfunctioneren (tot 35-58%) Vaak bij ouderen en ook bij mild hartfalen Hypertensie en ejectiefractie <30% risicofactoren Hoge mortaliteit (5x) en snelle toename afhankelijkheid ADL (6x) Symptomatologie: Optreden geleidelijk of acuut, progressie is stapsgewijs Vertraagd, geheugengefecten Vroeg optredende ernstige ADL stoornis, loopstoornis, incontinentie en vaak focale uitval Behandeling: Deels reversibel bij optimalisering HF therapie (roken & DM) Probleem transitie ziekte georiënteerd handelen - palliatief Vaak abrupt Indicatie tot transitie niet hard Veel patiënten overlijden in ziekenhuis (acuut) Palliatieve fase nog vaak gemist (ZH en thuis) Saneren medicatie verloopt niet optimaal Aanvullende supportieve zorg onvoldoende Overname naar hospice problematisch (prognose) Deel van patiënten knapt op in hospice (reevaluatie!) How we die Oorzaken overlijden Potentieel comfortabel / problematisch Those who have the strength and the love to sit with a dying patient in the silence that goes beyond words will know that this moment is neither frightening nor painful, but a peaceful cessation of the functioning of the body Kubler-Ross Cerebraal + / - Respiratoir - Cardiaal (vasculair) + / - Gastro-intestinale obstructie - Metabool (lever, nier, medicatie, calcium) + / - Verbloeding + / - Infectieus + Versterving (dehydratie, cachexie) + Euthanasie (niet palliatieve sedatie???) + Grijs gebied (Metabool/iatrogeen) / - Hand van God +

11 How will I die? Sudden death seconds-hours Acute death days Sub-acute weeks-months Chronic years Though the hour of death itself is commonly tranquil and often preceded by blissful unawareness, the serenity is usually bought at a fearful price and the price is the process by which we reach that point. p.268 How will I die? Voor familie en naasten Sudden death Acute death Sub-acute Chronic cardiac arrhythmia intensive care unit terminal illness organ/system failure no suffering probably suffering definitely suffering definitely suffering Sudden death geen afscheid/gedachte Acute death afscheid? / gedachte? Sub-acute death afscheid besproken/ gedachte blijft Chronic death afscheid besproken en samen vorm gegeven en geeft een herinnering Palliatieve zorg bij hartfalen Levenseinde bespreekbaar maken Chronisch terminale aandoening Veel co morbiditeit Totaal andere belasting en benadering eerste en tweede lijn Aandacht voor mantelzorgers Moeilijk transitie moment te kiezen Meestal ontluistering met pijn, depressie, dyspnoe, angst, moeheid, cachexie, slapeloosheid en cognitieve stoornissen Communicatie bij hartfalen Methodiek: stappenplan Ziekte inzicht toetsen Absorbing the information Express feelings and concerns Toekomst van patient en naasten Beleving van kwaliteit van leven Afspraken over evaluatie proces Informatie delen met patient en naasten Besluitvorming einde leven

Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010

Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010 Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010 Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV) De Hart&Vaatgroep Koninklijk

Nadere informatie

NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct

NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct M83 NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct Huisarts Wet 2005:48(5):220-31. Grundmeijer HGLM, Van Bentum STB, Rutten FH, Bakx JC, Hendrick JMA, Bouma M, Eizenga WH, Verduijn MM Kernboodschappen

Nadere informatie

Richtlijn Zorg in de stervensfase

Richtlijn Zorg in de stervensfase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Richtlijn Zorg in de stervensfase Colofon De Richtlijn Zorg in de stervensfase werd in 2009 geschreven door: Lia van Zuylen, internist-oncoloog, Erasmus Medisch Centrum

Nadere informatie

Richtlijn Delier. Delier 1

Richtlijn Delier. Delier 1 Richtlijn Delier Delier 1 Colofon De eerste versie van de richtlijn delier werd in 1998 geschreven als onderdeel van de richtlijnen palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Midden-Nederland. De

Nadere informatie

Ziektebeelden. Linken

Ziektebeelden. Linken Ziektebeelden Linken Inleiding Aderverkalking/Atherosclerose (vaatziekte) Aandoeningen van de kransslagaders of coronaire aandoeningen Angina Pectoris (hartkramp) Hartinfarct/hartaanval Hartklepaandoeningen

Nadere informatie

1.1 Inleiding 2 1. 1.2 Anamnese 2 2. 1.4 Algemene anamnese 2 8. 1.5 Onderzoek 3 0 1.5.1 Lichamelijk onderzoek 3 1 1.5.2 Specieel onderzoek 3 1

1.1 Inleiding 2 1. 1.2 Anamnese 2 2. 1.4 Algemene anamnese 2 8. 1.5 Onderzoek 3 0 1.5.1 Lichamelijk onderzoek 3 1 1.5.2 Specieel onderzoek 3 1 1 Klinisch redeneren 11 Inleiding 2 1 12 Anamnese 2 2 13 Speciële anamnese 2 4 14 Algemene anamnese 2 8 15 Onderzoek 3 0 151 Lichamelijk onderzoek 3 1 152 Specieel onderzoek 3 1 16 Klinisch redeneren in

Nadere informatie

Ketenzorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (zonder DM) 2013

Ketenzorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (zonder DM) 2013 Ketenzorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (zonder DM) 2013 Coöperatie Zorggroep Katwijk U.A. Duizendschoon 39 2231 PV Rijnsburg tel 071 4091054 fax 071 4081940 e-mail info@zgkatwijk.nl www.zgkatwijk.nl

Nadere informatie

NHG-Standaard Beroerte

NHG-Standaard Beroerte Beroerte NHG-Standaard Deze standaard moet worden geciteerd als: Beusmans GHMI, Van Noortwijk-Bonga HGC, Risseeuw NJ, Tjon-A-Tsien MRS, Verstappen WHJM, Burgers JS, Wiersma Tj, Verburg AFE. NHG-Standaard

Nadere informatie

JAARGANG 33, DECEMBER 2013

JAARGANG 33, DECEMBER 2013 N E D E R L A N D S E V E R E N I G I N G V O O R H A R T E N VA AT V E R P L E E G K U N D I G E N 5 2013 Zorgstandaard Cardiovasculair Risicomanagement Steunhart als brug naar transplantatie Onderzoek

Nadere informatie

ZORGSTANDAARD CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT 2013

ZORGSTANDAARD CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT 2013 ZORGSTANDAARD CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT 2013 Platform Vitale Vaten 26 SEPTEMBER 2013 INHOUD 1 Voorwoord... 3 2 Inleiding... 4 2.1 Patiëntenperspectief op cardiovasculair risicomanagement... 5 3

Nadere informatie

Syllabus aios en opleiders Hartcursus voor Huisartsen-in-opleiding

Syllabus aios en opleiders Hartcursus voor Huisartsen-in-opleiding Mark Brueren, VOHA, UMC Nijmegen Meike Bruinsma, Rijksuniversiteit Groningen Jose Konings, Huisartsopleiding Utrecht Arjen Muller, Erasmus MC Rotterdam Ineke Dolmans, LUMC Leiden Syllabus aios en opleiders

Nadere informatie

Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HIPP. Pijn & Symptoomcontrole

Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HIPP. Pijn & Symptoomcontrole Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HIPP Pijn & Symptoomcontrole Afdeling Kwaliteitsbevordering Domus Medica vzw- Commissie Zorg voor het Levenseinde HIPP-project Peter De Meulenaere Versie 12

Nadere informatie

Palliatief-terminale zorg in het AMC

Palliatief-terminale zorg in het AMC Palliatief-terminale zorg in het AMC Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam Voorwoord Begin 2003 is het startsein gegeven aan de werkgroep Palliatieve Zorg om op geleide van de WHO definitie

Nadere informatie

Richtsnoer diagnostiek en behandeling Diabetes Mellitus type 2. Versie 1.0. Maart 2013 ZIO Zorg in Ontwikkeling en Maastricht UMC+ Maastricht

Richtsnoer diagnostiek en behandeling Diabetes Mellitus type 2. Versie 1.0. Maart 2013 ZIO Zorg in Ontwikkeling en Maastricht UMC+ Maastricht Richtsnoer diagnostiek en behandeling Diabetes Mellitus type 2 Versie 1.0 Maart 2013 ZIO Zorg in Ontwikkeling en Maastricht UMC+ Maastricht Inhoudopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Diagnose diabetes mellitus...

Nadere informatie

Hartfalen. Duo-avonden 20-4-2015. Jaco Houtgraaf, cardioloog

Hartfalen. Duo-avonden 20-4-2015. Jaco Houtgraaf, cardioloog Hartfalen Duo-avonden 20-4-2015 Jaco Houtgraaf, cardioloog Opbouw presentatie Inleiding Wat is het? Hoe ziet het eruit? Hoe ontstaat het? Behandeling Waar op te letten? Symptomen / klachten / dieet / vocht

Nadere informatie

Psychosociale Problemen bij Hart- en Vaatziekten

Psychosociale Problemen bij Hart- en Vaatziekten Psychosociale Problemen bij Hart- en Vaatziekten Hartfalen Ischaemische Hartziekten Cerebrovasculaire Aandoeningen Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Hartstichting. Drs. J. de

Nadere informatie

Farmacotherapeutische richtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties

Farmacotherapeutische richtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties Farmacotherapeutische richtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties Deze FTR moet worden geciteerd als: Fraanje WL, Giesen PHJ, Knobbe K, Van Putten AM, Draijer LW. Farmacotherapeutische

Nadere informatie

BSL_LEIDRAAD_CARDIOLOGIE_ED4:100 x 150 1-1 03-09-2010 16:33 Pa LEIDRAAD CARDIOLOGIE

BSL_LEIDRAAD_CARDIOLOGIE_ED4:100 x 150 1-1 03-09-2010 16:33 Pa LEIDRAAD CARDIOLOGIE BSL_LEIDRAAD_CARDIOLOGIE_ED4:100 x 150 1-1 03-09-2010 16:33 Pa BSL_LEIDRAAD_CARDIOLOGIE_ED4:100 x 150 1-1 03-09-2010 16:33 Pa BSL_LEIDRAAD_CARDIOLOGIE_ED4:100 x 150 1-1 03-09-2010 16:33 Pa LEIDRAAD CARDIOLOGIE

Nadere informatie

De nieuwe orale anticoagulantia ter preventie van trombo-embolische events bij voorkamerfibrillatie: efficaciteit en veiligheid

De nieuwe orale anticoagulantia ter preventie van trombo-embolische events bij voorkamerfibrillatie: efficaciteit en veiligheid Academiejaar 2013 2014 De nieuwe orale anticoagulantia ter preventie van trombo-embolische events bij voorkamerfibrillatie: efficaciteit en veiligheid De Beule Griele, Universiteit Gent Promotor: professor

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006 Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 Colofon Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 ISBN-10: 90-8523-131-0 ISBN-13: 978-90-8523-131-8 2006, Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

hartfalen Ger. Cleuren (hartfalenverpleegkundige Rijnland ziekenhuis Leiderdorp ) November 2009 1

hartfalen Ger. Cleuren (hartfalenverpleegkundige Rijnland ziekenhuis Leiderdorp ) November 2009 1 hartfalen Ger. Cleuren (hartfalenverpleegkundige Rijnland ziekenhuis Leiderdorp ) November 2009 1 Inhoud Wat is hartfalen? 3-5 Oorzaken hartfalen 6-10 Symptomen hartfalen 10-11 N.Y.H.A 11 Behandeling hartfalen

Nadere informatie

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS)

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS). Richtlijndoelstelling Het geven van adviezen aan

Nadere informatie

43 Cardiomyopathieën. Inhoud. 43.1 Definitie en indeling. 43.2 Genetische cardiomyopathie. 43.2.1 Hypertrofische cardiomyopathie. F.J.

43 Cardiomyopathieën. Inhoud. 43.1 Definitie en indeling. 43.2 Genetische cardiomyopathie. 43.2.1 Hypertrofische cardiomyopathie. F.J. 379 43 Cardiomyopathieën F.J. ten Cate Inhoud 43.1 Definitie en indeling 379 43.2 Genetische cardiomyopathieën 379 43.3 Gemengde vormen (genetisch en niet-genetisch) 385 43.4 Verworven cardiomyopathieën

Nadere informatie

Protocollaire Diabeteszorg Zorggroep Ketenzorg NU

Protocollaire Diabeteszorg Zorggroep Ketenzorg NU Protocollaire Diabeteszorg Zorggroep Ketenzorg NU Diana Rietdijk, huisarts, kaderarts diabetes i.o. Erik Wins, huisarts, lid DiHag Maart 2014 versie 5.0 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 4 Module I Nieuwe

Nadere informatie

Rijgeschiktheid. Voorstel tot enkele wijzigingen van de Regeling eisen geschiktheid 2000

Rijgeschiktheid. Voorstel tot enkele wijzigingen van de Regeling eisen geschiktheid 2000 Rijgeschiktheid Voorstel tot enkele wijzigingen van de Regeling eisen geschiktheid 2000 Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Verkeer en Waterstaat Onderwerp

Nadere informatie

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN 1. Deze toets bestaat uit 150 meerkeuzevragen. 2. Controleer of er pagina s ontbreken en vraag zonodig een nieuw exemplaar. 3. Bij de inschrijfbalie ontvangt

Nadere informatie

Behoeften bij re-integratie na een myocardinfarct

Behoeften bij re-integratie na een myocardinfarct Behoeften bij re-integratie na een myocardinfarct Kwalitatief onderzoek bij werknemers en hun leidinggevenden kwalt J.D. Jankipersadsing Onderzoeksrapportage vervaardigd in het kader van de opleiding sociale

Nadere informatie

ADDENDUM Richtlijn Morbide Obesitas

ADDENDUM Richtlijn Morbide Obesitas ADDENDUM Richtlijn Morbide Obesitas Anesthesie bij Morbide Obesitas en Bariatrische ingrepen INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Colofon ADDENDUM Richtlijn Morbide Obesitas 2013 Nederlandse

Nadere informatie

VOCHT EN VOEDING IN DE PALLIATIEVE FASE WANNEER WEL EN WANNEER (BETER VAN) NIET. Ineke Lokker Verpleegkundige & Onderzoeker

VOCHT EN VOEDING IN DE PALLIATIEVE FASE WANNEER WEL EN WANNEER (BETER VAN) NIET. Ineke Lokker Verpleegkundige & Onderzoeker VOCHT EN VOEDING IN DE PALLIATIEVE FASE WANNEER WEL EN WANNEER (BETER VAN) NIET Ineke Lokker Verpleegkundige & Onderzoeker Voeding (&vocht) BIJ GOEDE ZORG HOORT ETEN BETEKENIS VAN VOEDING VOOR PATIËNT

Nadere informatie

Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen Richtlijn Kinderen

Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen Richtlijn Kinderen Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen Richtlijn Kinderen Versie 1.0 Augustus 2013 Ontwikkeld door NVK in samenwerking met: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) Nederlands

Nadere informatie