HARTFALEN. Workshop HA opleiding VUMC April Judith Tjin-A-Ton Kaderhuisarts hart- en vaatziekten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HARTFALEN. Workshop HA opleiding VUMC April 2015. Judith Tjin-A-Ton Kaderhuisarts hart- en vaatziekten"

Transcriptie

1 HARTFALEN Workshop HA opleiding VUMC April 2015 Judith Tjin-A-Ton Kaderhuisarts hart- en vaatziekten (Auteurs: Ester Wesseling/Robert Zegers/Judith Tjin-A-Ton)

2 Voorkomen hartfalen

3 3 Programma cursusdag Inventariseren van de huiswerkopdrachten Kort theorie hartfalen: verschil HF-PEF/HF-REF Casus rode draad: anamnese, LO, DD Behandeling en pathofysiologie Moderne interventiemogelijkheden Acuut hartfalen Organisatie van hartfalen zorg Doel: hartfalen snappen!!

4 4 Huiswerkopdrachten Kernpunten/vragen NHG-standaard hartfalen Waarin wijkt je opleider af van de standaard? Wat vind je daarvan?

5 Theorie 5

6 6 Definitie hartfalen Hartfalen is een complex van klachten en verschijnselen bij een structurele of functionele afwijking van het hart die leiden tot een tekortschietende pompfunctie van het hart. NHG standaard Hartfalen 2010

7 Hoeveel patiënten hebben HF? Prevalentie patiënten per huisartspraktijk 0,8% jaar 3% jaar 10% jaar 20% % bij patiënten >65 jaar met COPD! Incidentie 7:2350 patiënten in huisartsenpraktijk Nieuwe ijsberg van de toekomst (25%??) Cijfers van RIVM 2009/ERGO Rotterdam Mosterd ea. 1999

8 8 Sterfte aan hartfalen Hoge mortaliteit!! Na ziekenhuisopname ivm. hartfalen na 1 jaar: 20% overleden na 4 jaar: 50% overleden 2013: sterfte aan hartfalen, 4136 vrouwen 2625 mannen CBS 2004

9 9 Indeling hartfalen Nieuw ontstaan Acuut of geleidelijk ontstaan Tijdelijk hartfalen Eenmalig of recidiverend Chronisch hartfalen Stabiel, (langzaam) progressief of acuut exacerberend NHG standaard Hartfalen 2010

10 NYHA functionele classificatie; 10 ernst gebaseerd op symptomen bij inspanning Klasse I Klasse II Klasse III Klasse IV geen beperking van het inspanningsvermogen; normale lichamelijke activiteit veroorzaakt geen overmatige vermoeidheid, palpitaties of dyspneu enige beperking van het inspanningsvermogen; in rust geen klachten maar normale lichamelijke inspanning veroorzaakt overmatige vermoeidheid, palpitaties of dyspneu ernstige beperking van het inspanningsvermogen; in rust geen of weinig klachten, maar lichte lichamelijke inspanning veroorzaakt overmatige vermoeidheid, palpitaties of dyspneu geen enkele lichamelijke inspanning mogelijk zonder klachten; ook klachten in rust [American Heart Association 1994; Hunt 2005; NYHA 1999]

11 Diagnostiek hartfalen

12 12 Diagnose hartfalen berust op drie pijlers 1. Klinische symptomen passend bij hartfalen 2. Onderzoeksbevindingen passend bij hartfalen 3. Objectief bewijs voor een structurele of functionele afwijking van het hart in rust. NHG standaard Hartfalen 2010

13 13 Diastolisch/systolisch hartfalen Leg je buurman/vrouw het verschil uit Wat is er pathofysiologisch aan de hand? Welke vorm komt vaker voor? Wat zijn de consequenties voor behandeling of prognose?

14 ESC guideline Heart failure

15 15 Termen bij hartfalen HF-REF Heartfailure with restricted ejection fraction Hartfalen met verminderde ejectie fraction systolisch hartfalen, verouderde term HF-PEF heartfailure with preserved ejection fraction hartfalen met behouden ejectiefractie diastolisch hartfalen verouderde term

16 Indeling hartfalen 16

17 17

18 18 Ejectiefractie Slagvolume (eind diastolisch-eind systolisch vol) Eind diastolisch volume

19 19 LVEF ESC guideline LVEF > 50% is goed/normaal LVEF 35-50% grijs gebied LVEF < 35% HF REF NHG standaard hartfalen LVEF <45% systolisch hartfalen

20 20 HF REF Schade/dysfunctie van de myocyten (ischemie) Slechtere prognose dan HF PEF Excentrische remodeling LV dilatatie Systolisch en diastolische dysfunctie Effect van behandeling op prognose aangetoond Onbehandeld is het progressief agv Meer ischemische events Activatie RAAS systeem en sympathicus

21 21 HF PEF Stijf hart Stijfheid myocyten, dysfunctie endotheel en toename bindweefsel Concentrische remodeling/hypertrofie Diastolische disfunctie: relaxatie, vulling en rek van LV Vaker bij ouderen, vrouwen, hypertensie en boezemfibrilleren Geen behandeling waarvan bewijs op prognose is aangetoond

22 22 Echocardiografie HF-PEF Structurele afwijkingen: LV hypertrofie LA dilatatie Functionele afwijkingen e : verminderde snelheid van relaxatie van het myocard (gemiddeld <9 cm/sec) E/e ratio: verhoogde LV vullingsdruk (>15) Inflow mitralis (restrictief of juist te weinig relaxatie)

23 DE HEER KRAAI Casus bespreking

24 24 De heer Kraai 65 jaar, alleenwonend Onbekende/bagatelliseert Vroeger ober Grand café Klachten: moeheid/onrustig slapen Nachtelijke benauwdheid Voorgeschiedenis: 15jr hypertensie, rookt 20sig/dag Medicatie: Metoprolol 100mg 1dd1, hydrochloorthiazide 50mg 1dd1

25 25 De heer Kraai Vraag 1 Wat valt op aan dit verhaal? DD.? Aanvullende anamnese? Vraag 2 Lichamelijk onderzoek?

26 26 De heer Kraai Anamnese: Geleidelijk in 3 maanden klachten ontstaan Slaapt op 3 kussens + Nycturie Alcohol> Therapietrouw? Familie positief (vader 57jr hartdood) Ibuprofen ivm. jicht Onderzoek: RR 152/96, pols 92 reg. eq. Cor geen souffles, ictus >MCL, CVD normaal 90 kg, 184cm Pulmonaal: basale crepitaties Varices met enkeloedeem

27 Klinische symptomen hartfalen 27

28 28

29 29 Klinische symptomen: Dyspnoe/orthopnoe Perifeer oedeem Chronisch energiegebrek/moe Slaapproblemen Hoesten met opgeven sputum Opgezet abdomen + anorexie Nycturie Verward/Geheugenstoornissen

30 30 Aanvullende anamnese bij hartfalen Mogelijke oorzaken/triggers Angina pectoris Palpitaties à ritmestoornissen Medicatie Risicofactoren (CVRM) Voorgeschiedenis mn. Hart- vaatlijden/operaties/diabetes NHG standaard Hartfalen 2010

31 31 Lichamelijk onderzoek bij hartfalen Algemeen Bloeddruk/pols Overvulling: verhoogde CVD/perifeer oedeem/vergrote lever/ascites Longen: tachypnoe/crepiteren/basale demping Hart: heffende verbrede ictus (>MCL), tachycardie, ritmestoornissen, souffles, derde harttoon NHG standaard Hartfalen 2010

32 Centraal veneuze druk

33 Palpatie van de ictus cordis

34 Derde Harttoon 34

35 4 e harttoon 35

36 36 De heer Kraai Vraag 3. Waarschijnlijkheidsdiagnose? Differentiaaldiagnose?

37 37 Dhr Kraai Vraag 4/5/6. Maak een plan van aanpak voor therapie. Doe je aanvullende diagnostiek? Wanneer start je met de behandeling en waarmee?

38 38 De heer Kraai ECG: Oud infarct X thorax: vergrote Ratio Hb 8.2 mmol/l Chol 7.2 NT-Pro BNP 600 pg/ml Wat draagt bij aan de diagnose, hoe verder?

39 39 Bijdragend aan diagnose hartfalen: Verhoogd NT-ProBNP ECG Bloedonderzoek (oorzakelijk) X-thorax: CTR > 0,5 (tevens uitsluiten pulmonale problematiek) Afwijkingen bevestigd bij hartecho LVEF < 45% of aanwijzingen voor diastolische disfunctie op echocardiogram NHG standaard Hartfalen 2010

40 40 Betekenis aanvullend onderzoek Normaal ECG en normaal NT-ProBNP sluiten hartfalen vrijwel uit! Kans nieuw acuut hartfalen Kans geleidelijk nieuw hartfalen Negatief ECG < 2% 10-14% BNP/NT-proBNP < afkappunt < 4% < 8% NHG standaard Hartfalen 2010

41 41 BNP/NT-proBNP Myocyten produceren natriuretische peptiden Onder invloed van toegenomen wandspanning ANP, BNP/ pro-bnp/ NT-pro-BNP Biomarkers voor hartfalen Verschillende afkappunten afhankelijk van etiologie van hartfalen Obesitas geeft lagere waarden Zorgen voor minder natrium terugresorptie en dus meer diurese

42 42 Algoritme diagnostiek hartfalen Symptomen en verschijnselen passend bij hartfalen Acuut ontstaan Geleidelijk ontstaan ECG, (NT-pro)BNP, evt. X-thorax ECG, (NT-pro)BNP, evt. X-thorax ECG is normaal en NT-proBNP < 400pg/ml Of BNP < 100pg/ml ECG is abnormaal of NT-proBNP 400pg/ml Of BNP 100pg/ml ECG is abnormaal of NT-proBNP 125pg/ml Of BNP 35pg/ml ECG is normaal en NT-proBNP < 125pg/ml Of BNP < 35pg/ml Acuut Hartfalen onwaarschijnlijk echocardiografie Geleidelijk ontstaan Hartfalen onwaarschijnlijk 400 pg/ml NT-proBNP ~ 50pmol/l NT-proBNP 125 pg/ml NT-proBNP ~ 15pmol/l NT-proBNP 100 pg/ml BNP ~ 35pmol/l BNP 35 pg/ml BNP ~ 10pmol/l BNP NHG standaard Hartfalen 2010

43 BEHANDELING HARTFALEN

44 44 Niet-medicamenteuze behandeling Kan goed door POH: Voorlichting (NHG-brieven) Gewichtsbeperking bij overgewicht Zoutarm dieet, vochtbeperking Zuinig met alcohol ( 2 EH/ dag) Stoppen met roken Bewegen Influenzavaccinatie Zelfmonitoring door dagelijks wegen

45 45 Zout in voeding Na-gehalte etiket x 2,5 = zoutgehalte 1g Natrium ~ 2,5 g zout ¾ zout van bewerkte voedingsmiddelen K-zouten bevatten 70% minder Na 1kop soep ~ 2-2,5 g zout 1 diepvriespizza ~ 6 g zout 4 sneeën brood ~ 2 g zout Per dag gemiddeld 9 g zoutinname Advies bij zoutbeperking max 6 g zout

46 PAUZE 46

47 MEDICATIE BIJ HARTFALEN

48 48 Waarom geven we? Diuretica? ACE-remmers? Betablokkers? Aldosteronremmers? Begrijp je het pathofysiologisch?? Vul in op de plaatjes waar jij denkt dat de medicatie werkt

49 Pathofysiologie

50 Waar werkt wat?? 50

51 Pathofysiologie 51

52 52 Pathofysiologie Verminderde cardiac output -> lagere arteriele RR Activatie sympathicus Snellere hartfrequentie perifere vasoconstrictie (adrenaline) Secretie ADH uit hypofyse (vochtretentie nieren) Activatie RAAS door verminderde perfusie nieren Vasoconstrictie Secretie aldosteron (bijnieren) (vochtretentie)

53 53

54 54

55 55

56 Normale autoregulatie Abuelo, NEJM 357;8

57 Normale autoregulatie Abuelo, NEJM 357;8

58 Effect van ACEi of ARB Abuelo, NEJM 357;8

59 Effect van NSAID s Abuelo, NEJM 357;8

60 Effect van de combinatie very low GFR

61 61

62 62

63

64 64 Medicatiestappen hartfalen NYHA II-IV 1. Start met een ACE-remmer/ARB + diureticum geleidelijk optitreren tot patiënt stabiel is. 2. Stop Ca-antagonist (antihypertensivum) 3. Alle stabiele patiënten B-Blokker starten 4. ACE-remmer/ARB en B-Blokker geleidelijk optitreren tot maximaal effectieve of verdragen dosis (Start low go slow!) 5. Eventueel diuretica verlagen of intermitterend toedienen bij stabiele patiënt NHG standaard Hartfalen 2010

65 65 Medicatiestappen hartfalen NYHA II-IV 6. Voeg aldosteronantagonist toe bij onvoldoende effect/persisteren NYHA III-IV ondanks voorgaande stappen. 7. Overweeg digoxine bij AF bij rustfrequentie >80/min of inspanningsfrequentie /min, of persisteren klachten 8. Overweeg nitraten bij persisteren klachten/nycturie 9. Overweeg zuurstof en/of morfine bij dyspnoe/malaise/pijn in acuut stadium en terminale fase NHG standaard Hartfalen 2010

66 66 Theorie Maar werkt het ook in de praktijk??

67 67 ACE remmers CONSENSUS en SOLVD trials (enalapril vs placebo) NNT overlijden uitstellen bij ernstig hartfalen 7 (6mnd)! NNT overlijden mild-matig hartfalen 22 (41 mnd)

68 68 Betablokkers CIBIS, COPERNICUS, MERIT-HF trial NNT 14 bij ernstig hartfalen, overlijden uitstellen (1 jaar) NNT 23 bij mild-matig hartfalen

69 69 Aldosteron antagonisten Spironolacton Elperenon (inspra) RALES studie (spironolacton EF < 35%, NYHA III) NNT 9 overlijden (2 jaar) EMPHASIS

70 70 Optitreerschema ACE-remmer Startdosis Volgende stappen per 2-4 weken Streefdosis/onderhoud Enalapril 2,5 mg 2dd 2x5, 2x10, 2x20mg 10-20mg 2dd Lisinopril 2,5-5mg 1dd 1x5, 1x10, 1x20mg 20-35mg 1dd Tegelijk met lage dosis diureticum starten. 1 a 2 weken na start ACE-remmer: nierfunctie en elektrolyten bepalen. Iedere 2wk dosisverhoging na nierfunctiecontrole. Creatklaring <15ml: ACE stoppen Creatklaring ml/min: ACE halveren + iedere 4 wk dosis> Bij oplopen serumkalium >5,5 mmol/l dosisverhoging uitstellen Na bereiken maximale (haalbare) dosis Na, K en Creat na en vervolgens iedere 6 maanden controleren. NHG standaard Hartfalen 2010

71 71 Diuretica dosering Lisdiuretica Furosemide Bumetanide Thiazide diuretica Hydrochloorthiazide Chloortalidon Startdosis Evt. iv. Toedienen: 20-40mg 0,5-1,0mg 25mg 25mg Streefdosis/onderhoud mg 1-5mg 12,5-100mg 12,5-50mg Start met lage dosis, evt. intraveneus. Meestal lisdiureticum, overweeg thiazide bij prostaathypertrofie. Ophogen tot klinisch vochtretentie verbetert. Daarna dosis verlagen Flexibele zelfdosering overwegen Geen thiazides bij creatklaring <30ml/min NHG standaard Hartfalen 2010

72 72 Optitreerschema Bètablokker Startdosis Volgende stappen per 2-4 weken Streefdosis / onderhoud Bisoprolol 1 dd 1,25mg 1x2,5, 1x5, 1x10mg 10mg 1dd (evt 2dd 5mg) Metoprolol succinaat retard 1 dd 12,5/25mg 1x25, 1x50, 1x100, 1x200mg 200mg 1dd Carvedilol 2 dd 3,125mg 2x 6,25, 2x12,5, 2x25mg Start low, go slow! 25-50mg 2dd Evt. 2dd doseren (betere 24uurs dekking, minder bijwerkingen) Start laagste dosis, per 2-4 weken dosis verdubbelen Hartfrequentie in rust < 50/min: B-blokker niet ophogen. Let op: Vaak eerst verslechtering conditie! NHG standaard Hartfalen 2010

73 Medicamenteuze behandeling van systolisch hartfalen 73 Wanneer toedienen? Altijd toedienen Tenzij contraïndicaties Bij aanhoudende symptomen Stoppen! Welke medicatie: ACE-i of AII/ARB s Bètablokkers Diuretica (indien overvulling) Aldosteron antagonist of ACE +ARB s!?! Digoxine Nitraten Anti-arrhytmica Calcium antagonisten

74 Medicamenteuze behandeling van systolisch hartfalen ACE + AII antagonist/arb niet meer doen 74. Staat nog in standaard ONTARGET (N.Engl J Med 2008; 358: April 10, 2008) Meta Analyse ( jan. 28, 2013, BMJ)

75 75 Statines?? Niet aangetoond effectief bij hartfalen! Deze maand nieuwe publicatie mogelijk toch effect 10% daling 1 e zkh opname NNT jaar lang om 1 zkh opname te voorkomen = 1000 patienten 1 jaar lang.. Geen effect op mortaliteit aangetoond Press release European Atherosclerosis Society, 83 rd Annual Congress, Glasgow, Scotland, UK

76 76 Toekomst Angiotensine-neprilysine-remmer Neprilysine breekt natriuretische peptides af RCT 8442 pat EF< 40 Sacubitril met valsartan 160mg vs enalapril 20 mg/dag Overige medicatie gelijk (betablokkers, spironolacton) Prim maat: overlijden hvz / opname hartfalen Stop 27 mnd: 21,8 vs 26,5% Totale mortaliteit: 17 vs 19,8% N Engl J Med, Mc Murray JJV et al. 2014;371:

77 Heel veel pillen!

78 Behandeling HF PEF 78

79 79 HF PEF Géén studie laat reductie van morbiditeit/mortaliteit zien bij behandeling van diastolisch hartfalen Alleen effect op symptomen/kwaliteit van leven Aanbevolen behandeling: Diuretica: minder vochtretentie (< dyspnoe, < oedemen) Hypertensie behandelen (ACE/B-blokker) Adequate rate-control bij atriumfibrilleren Na myocardinfarct volgens richtlijn behandelen Bij combinatie met systolisch hartfalen conform richtlijn hartfalen behandelen NHG standaard Hartfalen 2010

80 80 Nog even terug naar dhr Kraai Wat voor voorlichting geef je?

81 81 De heer Kraai 5 jaar later Medicatie: Hydrochloorthiazide 1dd25mg, ACE-i 2dd10mg, Bisoprolol 2dd2,5mg Regelmatig jicht Vraag 7: Wat vind je van de medicatie?

82 82 De heer Kraai Buurvrouw belt in paniek: Er is hevige benauwdheid bij dhr. Kraai, in de loop van de nacht ontstaan!!! Vraag ? Visite rijden??

83 83 De heer Kraai Spoedvisite: Onderzoek: Forse kortademigheid Rechtop Hoorbare reutelende ademhaling Geen pob Transpireert fors Vraag 9. Meer weten/vragen of direct 112?

84 84 De heer Kraai RR 146/86 Pols 104/min, regulair/equaal Cor S1S2 geen souffles Pulm over alle velden crepiteren/rhonchi Beide enkels licht pitting oedeem Vraag 10: d.d.?

85 85 Dhr Kraai Ondanks zijn benauwdheid wil patient thuis behandeld worden. Ga je daarmee akkoord? Zo nee waarom niet? Zo ja Hoe ziet je beleid eruit?

86 86 Behandeling acuut hartfalen Lisdiuretica furosemide bumetanide Vaatverwijders Nitraten Zuurstof Morfine Bij veneuze stuwing/vochtretentie mg iv.(max 100mg) 0,5-1 mg iv. (max 4mg per os/iv) Indien RR syst>90mmhg Indien géén obstructief kleplijden Elke 3 minuten sl 0,8-1,6mg tot klachten verbeteren of RR syst<90mmhg Bij hypoxemische patiënten 5-20 l/min tot saturatie >95% bij COPD 2 l/min en tot saturatie >90% Bij onrust, dyspnoe, angst of AP-klachten 2,5-5mg iv bolus, evt. meermalen herhalen NHG standaard Hartfalen 2010

87 87 Geavanceerde behandeling Specialistische medicatie (Ivabradine) (Intermitterend) intraveneus lisdiuretica Kan ook thuis! Niet-medicamenteuze therapie CABG/coronaire stent Klepchirurgie Pacemakers: ICD/Biventriculaire pacemakers Harttransplantatie NHG standaard Hartfalen 2010

88 88 Hartfalen met verminderde ejectiefractie Diuretica + ACE/AII optitreren tot patiënt klinisch stabiel is Voeg Bblokker toe en titreer samen met ACE/AII tot streefdosis/max. dosis die door patiënt verdragen wordt Persisterende klachten of verschijnselen Ja Nee Aldosteronagonist of AII toevoegen Persisterende klachten Ja Nee QRS>120msec? LVEF<35%? Ja Nee Ja Nee Overweeg CRT-P/CRT-D Overweeg digoxine, hydralazine, nitraat, ICD bij LVEF<35% bij overleving >1jr, LVAD, transplantatie Overweeg ICD Geen aanvullende behandeling geïndiceerd Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen CBO 2010

89 Devices 89

90 90 Devices bij hartfalen Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen, CBO 2010

91 91 ICD ESC richtlijn hartfalen Secundaire preventie (na reanimatie of blijvende ventriculaire aritmie) Alle patiënten met een levensverwachting van meer dan een jaar Primaire preventie Ischaemische oorzaak NYHA II-III EF< 35% ondanks optimale therapie Levensverwachting > 1 jaar NNT 14 (45 mnd 1 overlijden) (SCD-HeFTrial) Non ischaemische etiologie: minder sterk bewijs

92 92 CRT ESC richtlijn hartfalen Patienten met hartfalen, NYHA III-IV met optimale medicatie en sinusritme, QRS > 120, LBTB en EF < 35% (bewijs 1A) SR, QRS > 150 zonder LBTB en EF < 35% (bewijs II A) Patienten met hartfalen, NYHA II met optimale medicatie SR, QRS > 130, LBTB, EF < 30% (bewijs 1A) Idem maar QRS > 150 zonder LBTB (bewijs Iia)

93 93 Voorspeller succes CRT QRS> 120 ms LBTB Dyssynchronie significant aanwezig Non-ischemische cardiomyopathie Weinig posterolateraal gelegen littekenweefsel NYHA II en III Vrouw Weinig mitraalklepinsuff.

94 Resynchronisatie therapie 94

95 Plaatsing CRT 95

96 ICD locatie 96

97 Organisatie hartfalenzorg 97

98 98 Echo Cor Zijn er praktijken waar je hem zelf aan kan vragen? Zo ja, wat zijn je ervaringen? Zo niet, zou je er gebruik van maken als het kan? Wat verwacht je dan van de uitslag?

99 99 Eerstelijns echocardiografie? Bevindingen: Systolische functie: matig Aortaklepstenose + insufficiëntie matig Mitralisklep insufficiëntie: matig Pulmonalisklep insufficiëntie: spoor Tricuspidalisklepinsufficiëntie: matig Conclusie: matige LV functie, multipel kleplijden. Tja, Wat nu?

100 100 Organisatie van hartfalenzorg Aanvraag echo cor vanuit de 1 e lijn Telemonitoring Wat is de rol van de huisarts(praktijk) bij de chronische hartfalen patiënten? Welke categorie patiënten Wie?? POH/HA ICT Selectie in HA praktijk een uitdaging!! Hoeveelheid patiënten (niet veel die zelf gecontr kunnen worden, moet gebundeld worden) palliatie

101 101 Take home Verschil HF REF/HF PEF Snappen we nu waarom we aceremmers geven? Rol van de huisarts

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 Effecten RAAS en RAAS-remmers Aangrijpingspunt ace remmers (bv enalapril) Aangrijpingspunt A2-antagonisten (bv losartan) Aangrijpingspunt renine remmers (aliskiren)

Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010

Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010 Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010 Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV) De Hart&Vaatgroep Koninklijk

Nadere informatie

Joint CV/heart failure research. State-of-the-art in hartfalenzorg. Actuele kenmerken van diagnostiek, therapie en begeleiding van hartfalen

Joint CV/heart failure research. State-of-the-art in hartfalenzorg. Actuele kenmerken van diagnostiek, therapie en begeleiding van hartfalen State-of-the-art in hartfalenzorg Actuele kenmerken van diagnostiek, therapie en begeleiding van hartfalen Dr. G.C.M. Linssen, cardioloog Almelo Hengelo Area of 350.000 people Total: 1050 hospital beds,

Nadere informatie

Hartfalen. Duo-avonden 20-4-2015. Jaco Houtgraaf, cardioloog

Hartfalen. Duo-avonden 20-4-2015. Jaco Houtgraaf, cardioloog Hartfalen Duo-avonden 20-4-2015 Jaco Houtgraaf, cardioloog Opbouw presentatie Inleiding Wat is het? Hoe ziet het eruit? Hoe ontstaat het? Behandeling Waar op te letten? Symptomen / klachten / dieet / vocht

Nadere informatie

Richtsnoer diagnostiek en behandeling Diabetes Mellitus type 2. Versie 1.0. Maart 2013 ZIO Zorg in Ontwikkeling en Maastricht UMC+ Maastricht

Richtsnoer diagnostiek en behandeling Diabetes Mellitus type 2. Versie 1.0. Maart 2013 ZIO Zorg in Ontwikkeling en Maastricht UMC+ Maastricht Richtsnoer diagnostiek en behandeling Diabetes Mellitus type 2 Versie 1.0 Maart 2013 ZIO Zorg in Ontwikkeling en Maastricht UMC+ Maastricht Inhoudopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Diagnose diabetes mellitus...

Nadere informatie

Ketenzorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (zonder DM) 2013

Ketenzorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (zonder DM) 2013 Ketenzorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (zonder DM) 2013 Coöperatie Zorggroep Katwijk U.A. Duizendschoon 39 2231 PV Rijnsburg tel 071 4091054 fax 071 4081940 e-mail info@zgkatwijk.nl www.zgkatwijk.nl

Nadere informatie

Syllabus aios en opleiders Hartcursus voor Huisartsen-in-opleiding

Syllabus aios en opleiders Hartcursus voor Huisartsen-in-opleiding Mark Brueren, VOHA, UMC Nijmegen Meike Bruinsma, Rijksuniversiteit Groningen Jose Konings, Huisartsopleiding Utrecht Arjen Muller, Erasmus MC Rotterdam Ineke Dolmans, LUMC Leiden Syllabus aios en opleiders

Nadere informatie

NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct

NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct M83 NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct Huisarts Wet 2005:48(5):220-31. Grundmeijer HGLM, Van Bentum STB, Rutten FH, Bakx JC, Hendrick JMA, Bouma M, Eizenga WH, Verduijn MM Kernboodschappen

Nadere informatie

BSL_LEIDRAAD_CARDIOLOGIE_ED4:100 x 150 1-1 03-09-2010 16:33 Pa LEIDRAAD CARDIOLOGIE

BSL_LEIDRAAD_CARDIOLOGIE_ED4:100 x 150 1-1 03-09-2010 16:33 Pa LEIDRAAD CARDIOLOGIE BSL_LEIDRAAD_CARDIOLOGIE_ED4:100 x 150 1-1 03-09-2010 16:33 Pa BSL_LEIDRAAD_CARDIOLOGIE_ED4:100 x 150 1-1 03-09-2010 16:33 Pa BSL_LEIDRAAD_CARDIOLOGIE_ED4:100 x 150 1-1 03-09-2010 16:33 Pa LEIDRAAD CARDIOLOGIE

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006 Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 Colofon Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 ISBN-10: 90-8523-131-0 ISBN-13: 978-90-8523-131-8 2006, Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

43 Cardiomyopathieën. Inhoud. 43.1 Definitie en indeling. 43.2 Genetische cardiomyopathie. 43.2.1 Hypertrofische cardiomyopathie. F.J.

43 Cardiomyopathieën. Inhoud. 43.1 Definitie en indeling. 43.2 Genetische cardiomyopathie. 43.2.1 Hypertrofische cardiomyopathie. F.J. 379 43 Cardiomyopathieën F.J. ten Cate Inhoud 43.1 Definitie en indeling 379 43.2 Genetische cardiomyopathieën 379 43.3 Gemengde vormen (genetisch en niet-genetisch) 385 43.4 Verworven cardiomyopathieën

Nadere informatie

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS)

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS). Richtlijndoelstelling Het geven van adviezen aan

Nadere informatie

Protocollaire Diabeteszorg Zorggroep Ketenzorg NU

Protocollaire Diabeteszorg Zorggroep Ketenzorg NU Protocollaire Diabeteszorg Zorggroep Ketenzorg NU Diana Rietdijk, huisarts, kaderarts diabetes i.o. Erik Wins, huisarts, lid DiHag Maart 2014 versie 5.0 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 4 Module I Nieuwe

Nadere informatie

Richtlijn glykemische instelling diabetes type 2

Richtlijn glykemische instelling diabetes type 2 Richtlijn glykemische instelling diabetes type 2 Diagnose diabetes type 2 In veneus plasma of gemeten met draagbare bloedglucosemeter; deze zijn gekalibreerd naar veneuze plasmaglucosewaarden: - twee verschillende

Nadere informatie

Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk

Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk Dit rapport is een uitgave van het NIVEL 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk, Liset van Dijk, Irma Hermans, Jesse Jansen, Dinny de Bakker, NIVEL

Nadere informatie

Cardiovasculair Risicomanagement: risicoreductie die er écht toe doet!

Cardiovasculair Risicomanagement: risicoreductie die er écht toe doet! Cardiovasculair Risicomanagement: risicoreductie die er écht toe doet! Van wetenschappelijke concept naar praktische toepassing Dr. Adriaan Kooy, internist vasculair geneeskundige Ziekenhuis Bethesda &

Nadere informatie

Chronische nierschade

Chronische nierschade Chronische nierschade A a n d a c h t s p u n t e n v o o r c l i n i c i 2 Chronische nierschade Chronische nierschade 3 Inleiding: Waarom deze brochure? 5 Methoden om de nierfunctie te berekenen 6 Chronisch

Nadere informatie

JAARGANG 33, DECEMBER 2013

JAARGANG 33, DECEMBER 2013 N E D E R L A N D S E V E R E N I G I N G V O O R H A R T E N VA AT V E R P L E E G K U N D I G E N 5 2013 Zorgstandaard Cardiovasculair Risicomanagement Steunhart als brug naar transplantatie Onderzoek

Nadere informatie

1.1 Inleiding 2 1. 1.2 Anamnese 2 2. 1.4 Algemene anamnese 2 8. 1.5 Onderzoek 3 0 1.5.1 Lichamelijk onderzoek 3 1 1.5.2 Specieel onderzoek 3 1

1.1 Inleiding 2 1. 1.2 Anamnese 2 2. 1.4 Algemene anamnese 2 8. 1.5 Onderzoek 3 0 1.5.1 Lichamelijk onderzoek 3 1 1.5.2 Specieel onderzoek 3 1 1 Klinisch redeneren 11 Inleiding 2 1 12 Anamnese 2 2 13 Speciële anamnese 2 4 14 Algemene anamnese 2 8 15 Onderzoek 3 0 151 Lichamelijk onderzoek 3 1 152 Specieel onderzoek 3 1 16 Klinisch redeneren in

Nadere informatie

Cardiovasculair Risico Management in de eerste lijn. maatschap Jouster huisartsen

Cardiovasculair Risico Management in de eerste lijn. maatschap Jouster huisartsen Cardiovasculair Risico Management in de eerste lijn maatschap Jouster huisartsen maatschap Jouster huisartsen INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE:... 2 INLEIDING... 3 DEEL : DE ALGEMENE KWALITEITSCRITERIA... 4

Nadere informatie

De nieuwe orale anticoagulantia ter preventie van trombo-embolische events bij voorkamerfibrillatie: efficaciteit en veiligheid

De nieuwe orale anticoagulantia ter preventie van trombo-embolische events bij voorkamerfibrillatie: efficaciteit en veiligheid Academiejaar 2013 2014 De nieuwe orale anticoagulantia ter preventie van trombo-embolische events bij voorkamerfibrillatie: efficaciteit en veiligheid De Beule Griele, Universiteit Gent Promotor: professor

Nadere informatie

Landelijke Transmurale Afspraak Chronische nierschade

Landelijke Transmurale Afspraak Chronische nierschade Landelijke Transmurale Afspraak Chronische nierschade De Grauw WJC, Kaasjager HAH, Bilo HJG, Faber EF, Flikweert S, Gaillard CAJM, Labots-Vogelesang SM, Verduijn MM, Verstappen WHJM, Vleming LJ, Walma

Nadere informatie

hartfalen Ger. Cleuren (hartfalenverpleegkundige Rijnland ziekenhuis Leiderdorp ) November 2009 1

hartfalen Ger. Cleuren (hartfalenverpleegkundige Rijnland ziekenhuis Leiderdorp ) November 2009 1 hartfalen Ger. Cleuren (hartfalenverpleegkundige Rijnland ziekenhuis Leiderdorp ) November 2009 1 Inhoud Wat is hartfalen? 3-5 Oorzaken hartfalen 6-10 Symptomen hartfalen 10-11 N.Y.H.A 11 Behandeling hartfalen

Nadere informatie

ZORGSTANDAARD CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT 2013

ZORGSTANDAARD CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT 2013 ZORGSTANDAARD CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT 2013 Platform Vitale Vaten 26 SEPTEMBER 2013 INHOUD 1 Voorwoord... 3 2 Inleiding... 4 2.1 Patiëntenperspectief op cardiovasculair risicomanagement... 5 3

Nadere informatie

Ziektebeelden. Linken

Ziektebeelden. Linken Ziektebeelden Linken Inleiding Aderverkalking/Atherosclerose (vaatziekte) Aandoeningen van de kransslagaders of coronaire aandoeningen Angina Pectoris (hartkramp) Hartinfarct/hartaanval Hartklepaandoeningen

Nadere informatie

ADDENDUM Richtlijn Morbide Obesitas

ADDENDUM Richtlijn Morbide Obesitas ADDENDUM Richtlijn Morbide Obesitas Anesthesie bij Morbide Obesitas en Bariatrische ingrepen INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Colofon ADDENDUM Richtlijn Morbide Obesitas 2013 Nederlandse

Nadere informatie

Protocol Chronische nierschade op basis van de LTA

Protocol Chronische nierschade op basis van de LTA Protocol Chronische nierschade op basis van de LTA A. Doel en achtergrondinformatie Doel Patiënten met chronische nierschade in een vroege fase diagnosticeren en het juiste behandeltraject inzetten om

Nadere informatie

Het Huisartsenteam. am Een regionaal eerstelijns samenwerkingsverband van 40 huisartsen

Het Huisartsenteam. am Een regionaal eerstelijns samenwerkingsverband van 40 huisartsen Bedrijfsplan Keten-DBC voor Cardio Vasculair Risico Management CVRM Oorspronkelijke versie, 31 maart 2009 Geactualiseerde versie, 10 maart 2010 Geactualiseerde versie 27 augustus 2012, DBC 1 januari 2012

Nadere informatie

Vijf gedragsthema s lopen als een rode draad door de begeleiding van de patiënt met astma/copd:

Vijf gedragsthema s lopen als een rode draad door de begeleiding van de patiënt met astma/copd: Praktijkondersteuning bij COPD en astma Doel van praktijkondersteuning is het ophogen en/of verdieping van kennis bij de patiënt en het daaraan verbonden zelfmanagement 1. De begeleiding richt zich in

Nadere informatie

Hartfalen: wat is dat?

Hartfalen: wat is dat? Hartfalen: wat is dat? Onderzoek en behandeling 1 De Hartstichting strijdt al 50 jaar succesvol tegen hart- en vaatziekten. Maar het aantal sterfgevallen en patiënten moet nóg verder omlaag, want ruim

Nadere informatie

Psychosociale Problemen bij Hart- en Vaatziekten

Psychosociale Problemen bij Hart- en Vaatziekten Psychosociale Problemen bij Hart- en Vaatziekten Hartfalen Ischaemische Hartziekten Cerebrovasculaire Aandoeningen Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Hartstichting. Drs. J. de

Nadere informatie