De Hart&Vaatgroep. De Hart&Vaatgroep. Symposium Chronisch Hartfalen. 2 oktober Symposium Chronisch Hartfalen. Symposium Chronisch Hartfalen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Hart&Vaatgroep. De Hart&Vaatgroep. Symposium Chronisch Hartfalen. 2 oktober 2012. Symposium Chronisch Hartfalen. Symposium Chronisch Hartfalen"

Transcriptie

1 Symposium Chronisch Hartfalen uur Presentatie 1 Leven met chronisch hartfalen Theo Bosmans De Hart & Vaatgroep Chretien Robben Symposium Chronisch Hartfalen 2 oktober 2012 Nuenen uur Presentatie 2 Pathofysiologie, diagnostiek en (medicamenteuze) behandeling van chronisch hartfalen Hans Post, cardioloog. Catharina ziekenhuis Eindhoven uur Dinerbuffet uur Presentatie 3 De fysiotherapeutische begeleiding van chronisch hartfalenpatiënten in de tweedelijn Greg Laclé, fysiotherapeut. Catharina ziekenhuis Eindhoven uur Pauze uur Presentatie 4 Rob Scheepers uur Presentatie 5 Psychosociale aspecten bij chronisch hartfalen Frank Verhulst, ELP/GZ psycholoog. Psychologiepraktijk Frank Verhulst Eindhoven uur Presentatie 6 De fysiotherapeutische begeleiding van chronisch hartfalenpatiënten in de uur Afsluiting en borrel eerstelijn Sabine Haaksman-Swagemakers, fysiotherapeut. Sportplein Eindhoven Symposium Chronisch Hartfalen Symposium Chronisch Hartfalen presentatie 1a Theo Bosmans Leven met chronisch hartfalen presentatie 1b Chrétien Robben De Hart & Vaatgroep De Hart&Vaatgroep Vereniging van en voor mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten. De Hart&Vaatgroep 1

2 Doelstelling van vandaag Onze doelstellingen Inzicht in wat de Hart & Vaatgroep zoal doet Inzicht in wat de Hart & Vaatgroep voor u als fysiotherapeut kan betekenen Inzicht in wat u als fysiotherapeut voor de Hart & Vaatgroep kunt betekenen De Hart&Vaatgroep wil mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten ondersteuning bieden, zodat zij zo gezond en prettig mogelijk kunnen leven. Ons motto: Leef je leven! Drie uitgangspunten: zelf regie voeren over je ziekteproces en het leven daarna met de blik op de toekomst persoonlijk en op maat Verschil Hart&Vaatgroep en de Hartstichting Wat doen wij? Speerpunten Hartstichting: Vrouwen Hartstilstand Jeugd Krachtenbundeling Preventie Psychosociale zorg Voornamelijk veel onderzoek en voorlichting De Hart&Vaatgroep houdt zich zowel landelijk als regionaal bezig met: Informatievoorziening en lotgenotencontact folders, lifestylemagazine Vida, bijeenkomsten, website, Twitter, filmpjes (YouTube), voor een persoonlijk profiel. Leefstijl en bewegen Beweegzoeker, leefstijldagen, kookworkshops Belangenbehartiging en patiëntenparticipatie Vaatkeurmerk, verzekeringen, vergoedingen, Kwaliteit In Zicht, individueel zorgplan Patientenzorg = HART&VAATGROEP Vakanties voor mensen met een aangeboren of op jonge leeftijd verworven hartaandoening en hun naasten Bewegen via De Hart&Vaatgroep Kookworkshops Wat bieden wij? Sport- en beweegactiviteiten voor hartpatienten Onder deskundige begeleiding Afgestemd op de mogelijkheden van de patient. Bij meer dan 250 organisaties Wat bieden wij? Lekker koken met minder zout Voor mensen met hart- of vaatziekten en/of hun partners Voorlichting van een verpleegkundige Samen koken onder leiding van een kok Afsluiting: gezamenlijke maaltijd Kijk voor het aanbod bij u in de buurt op: Kijk voor meer informatie op: 2

3 Belangenbehartiging en patiëntenparticipatie (1) Patiënt gerichte Medische richtlijnen Zorgplan vitale vaten: Belangenbehartiging en patiëntenparticipatie (2) Vaatkeurmerk Input vanuit patienten perspectief naar inrichting afdeling Verbetermogelijkheden voor huidige zorg Specifiek: Websites Helpt u mee? Link naar De Hart&Vaatgroep: De Hart&Vaatgroep en de NVVC werken aan grotere deelname aan hartrevalidatie. Ga de uitdaging met ons aan. Pak de handschoen op en help mee het aantal patiënten dat hartrevalidatie volgt te verhogen. Heeft u goede suggesties? Geef ze aan ons door via Doelstelling behaald? Meer informatie? Inzicht in wat de Hart & Vaatgroep zoal doet Inzicht in wat de Hart & Vaatgroep voor u als fysiotherapeut kan betekenen Inzicht in wat u als fysiotherapeut voor de Hart & Vaatgroep kunt betekenen Kijk op onze website: bel: Telefoonnummer: Of kom zo naar ons toe, Ina Stevens, Ina Smits, Theo en Chretien beantwoorden graag uw vragen! 3

4 Symposium Chronisch Hartfalen presentatie 2 Hans Post, cardioloog Pathofysiologie, diagnostiek en (medicamenteuze) behandeling van chronisch hartfalen Hartfalen Hans Post cardioloog Catharina Ziekenhuis Eindhoven Inhoud Wat is hartfalen? Classificatie Links en rechts Systolisch versus diastolisch Naar ernst Wat zijn de oorzaken? Komt het vaak voor? Hoe wordt de diagnose gesteld? Wat is de prognose? Wat zijn de behandelingsmogelijkheden? Wat is hartfalen? Een afwijking in de structuur of functie van het hart, waardoor het zich onvoldoende kan vullen e/o waardoor het onvoldoende bloed kan uitpompen om aan de weefselbehoeften te voldoen. 4

5 Jessup, M. et al. N Eng J Med 2003;348: Oorzaken Kransslagaderlijden Chronische drukoverbelasting Chronische volumeoverbelasting Chronische ritmestoornissen Hartspieraandoeningen Longlijden Metabole aandoeningen 5

6 Oorzaken Kransslagaderlijden Chronische drukoverbelasting Chronische volumeoverbelasting Chronische ritmestoornissen Hartspieraandoeningen Longlijden Metabole aandoeningen Oorzaken Kransslagaderlijden Chronische drukoverbelasting Chronische volumeoverbelasting Chronische ritmestoornissen Hartspieraandoeningen Longlijden Metabole aandoeningen Oorzaken Kransslagaderlijden Chronische drukoverbelasting Chronische volumeoverbelasting Chronische ritmestoornissen Hartspieraandoeningen Longlijden Metabole aandoeningen 6

7 Oorzaken Kransslagaderlijden Chronische drukoverbelasting Chronische volumeoverbelasting Chronische ritmestoornissen Hartspieraandoeningen Longlijden Metabole aandoeningen Oorzaken Oorzaken Kransslagaderlijden Chronische drukoverbelasting Chronische volumeoverbelasting Chronische ritmestoornissen Hartspieraandoeningen Longlijden Metabole aandoeningen Kransslagaderlijden Chronische drukoverbelasting Chronische volumeoverbelasting Chronische ritmestoornissen Hartspieraandoeningen Longlijden Metabole aandoeningen Epidemiologie Epidemiologie 7

8 Het vaststellen van hartfalen NHANES Criteria Anamnese Kortademig bij vlak lopen in normaal tempo 1 Anamnese en lichamelijk onderzoek ECG, X-thorax en/of BNP Beeldvorming (echo, Nuc of MRI) Z.n. aanvullende tests (bijvoorbeeld CAG) Stoppen om te ademen bij <100m wandelen 2 L.O. pols /min 1 pols >110/min 2 CVD > 6cm 1 + hepatomegalie of oedeem 2 Crepiteren basaal 1 Crepiteren, meer dan basaal 2 X-thorax Redistributie 1 Interstitieel oedeem 2 Interstitieel oedeem + pleuravocht 3 Alveolair oedeem + pleuravocht 3 Hartfalen bij score 3 Thoraxfoto Thoraxfoto Thoraxfoto Prognose 8

9 Prognose Behandeling Doelen: Symptomen verminderen Overleving verbeteren Kwaliteit van leven verbeteren Progressie voorkomen Algemene maatregelen Dieet Patientenvoorlichting Geregeld op de weegschaal Griepprik Precipiterende factoren vermijden Zoutbeperking (<3 of 2 gram/dag) Vochtbeperking, maar alleen: bij hyponatriemie bij ondanks diuretica /zoutbeperking niet te controleren volumestatus Calorierijk dieet bij cardiale cachexie Trainingsprogramma Medicamenteuze behandeling Volumestatus behandelen diuretica Preventie van progressie ACE-I s / ARB s betablokkers aldosteronantagonisten Blijvende symptomen digoxine Behandeling van ritmestoornissen amiodaron HF-ACTION - JAMA 301:1439,

10 Dissynchronie CRT Harttransplantatie D and Kfoury A. N Engl J Med 2006;355: Harttransplantatie Mechanische circulatieondersteuning 10

11 Mechanische circulatieondersteuning We zijn er nog niet Precipiterende factoren Niet houden aan het dieet (zout!) Onterecht stoppen / niet slikken medicatie Starten van medicatie die hartfalen verergert Alcohol Zwangerschap Toenemende hypertensie Infectie Anemie Myocardischemie, infarct Ritmestoornis (tachycardie, bradycardie) Acute klepinsufficientie Symposium Chronisch Hartfalen presentatie 3 Greg Laclé, tweedelijns fysiotherapeut De fysiotherapeutische begeleiding van chronisch hartfalenpatiënten in de tweedelijn Hartfalen voor tweedelijns fysiotherapie Duur- en Krachttraining Greg Laclé Fysiotherapeut,Catharina Ziekenhuis Eindhoven Personal Trainer 11

12 Inhoud Wat is Hartfalen? Wat is hartfalen? Wat kunnen we eraan doen? Doelen EBP Indicatie en contra-indicatie Diagnostiek Training Casuïstiek Chronic heart failure (CHF) can be defined as a clinical syndrome resulting from the inability of the heart to maintain sufficient cardiac output for adequate tissue oxygenation.(1) Wat kunnen we eraan doen? Systematisch trainen en adviseren Naast training en advies is voorlichting aan patiënt en evt.partner/ familieleden essentieel. Overleg met verwijzer:cardioloog of huisarts,evt. Nurse-practitioner Doelen Zo optimaal mogelijk functioneren van de patiënt (ADL) gericht op het verhogen van: QOL in de postrevalidatie-fase Training van patiënten met stabiel chronisch hartfalen kan leiden tot een verbetering van het inspanningsvermogen en de kwaliteit van leven.(2) Subdoelen Evidence Based Practice Onderhouden en indien mogelijk verbeteren van het behaald niveau van inspanningsvermogen Preventie,ontwikkelen en onderhouden van een actieve leefstijl,rekening houdend met de beperkingen. Onderzoeken: Kemps et al. Zie Literatuurlijst KNGF Richtlijn Hartrevalidatie 12

13 Indicatie (DKS) Contra-indicatie (DKS) Patiënt met stabiel chronisch hartfalen, NYHAklasse II-III Bij aanvang moet de patiënt voldoen aan de volgende criteria: Hemodynamisch stabiel > 3 weken Geen kortademigheid tijdens praten Ademhalingsfrequentie < 30 per minuut Hartfrequentie in rust < 100 bpm VO2max > 10 ml/kg/min Geen ventriculaire tachycardieën tijdens inspanning Optimaal medicamenteus ingesteld Progressieve klachten van hartfalen Ischemie bij geringe inspanning Ontregelde DM Koorts > 38.5 Acute systeemziekte Recente longembolie Tromboflebitis Acute pericarditis/endocarditis Aortastenose/mitralisklepstenose Ernstige hartklepinsufficiëntie Recent myocardinfarct Boezemfibrilleren met hoge kamerrespons in rust (> 100/min) Krachtoefeningen schoudergordel bij patiënten met een ICD (zie DKS-protocol ICD) Hoe? Trainingseffecten Duur- en Krachttraining De patiënt krijgt een individueel kracht-, ademhalings- en fietsprogramma Voorlichting,algemeen en op maat(evt.mutidisciplinair) Toename lichamelijke inspanningsvermogen:vo2peak 12%tot31% Toename anaerobe drempel +/- 12% Toename spierkracht 18% Afname perifere weerstand Trainingseffecten Gevolgen voor patiënt Verbetering functies skeletspieren(toename van concentratie oxidatieve enzymen en van aantal en grootte van de mitochondria Toename ejectiefractie LV(niet als gevolg van verbeterde pompfunctie maar vermindering perifere weerstand Toename activiteiten ADL Afname spierzwakte Afname dyspneu en vermoeidheid Vermindering ziektegevoel en depressie Verbetering inspanningsvermogen Toename onafhankelijkheid Vermindering slaapstoornissen Toename QOL 13

14 Diagnostiek Anamnese VO2max-test 10RM(nooit 1RM) PSK 6min.looptest MIP Anamnese Hulpvraag Invaliditeitsbeleving Verloop a.g.v. hartziekte: Beperkingen / Participatieproblemen Huidige activiteitenniveau in thuissituatie (ADL/fietsen/lopen etc) (afstand /snelheid /duur /frequentie / functioneel, recreatief, competitief) Dyspneu? Sociaal/gezinssituatie/beroep/familieanamnese Leefstijl/eetgewoonten: mn zout- en vochtinname,roken?? Doelstellingen Somatische doelen Psycho-sociale doelen: angst voor inspanning reduceren Sociale doelen: optimale werkhervatting/vrije tijdbesteding/rol in gezin leefstijl verbeteren: roken, gewicht, bewegen, stress, zout en vochtinname etc. Vanuit verwijsgegevens ontbrekende risicofactoren VO2max-test VO2max Uitslagen inspanningstesten met VO2 meting: maximale hartslag en/of wattage. Eventuele VO2-max / VO2-piek. Minimale verwijsgegevens ergometrie: Datum afname van de test Testvorm: fietsergometer Reden van afbreken van de test (max/symptom limited) Beloop/maximaaal parameters vermogen, HF, tensie, Borgscore, maximale wattage Bijzonderheden tav patiënt of tav van ICD ( bijna nooit pacemaker) Type, dosering β-blokkers, tijdstip van innemen tov test EF-waarde Medicatie: mn betablockers Co-morbiditeiten Wat meet men? Voorwaarde training: VO2max > 10 ml/kg/min VO2max fietsergometrie RM Repetition Maximum 10RM inschatten,nooit 1RM! Formule,terugrekenen 1RM voor bepalen trainingsintensiteit(kg) 14

15 1RM berekenen RM tabel met % Formule: 1 RM = (100 / Z) x Y (in deze formule is Y het begingewicht in kg en Z het percentage behorende bij het aantal herhalingen. Patiënt Specifieke Klachten(PSK) Uw lichamelijke klachten hebben invloed op activiteiten en bewegingen die u dagelijks doet en moeilijk te vermijden zijn. Voor iedereen zijn de gevolgen van lichamelijke klachten verschillend. Ieder persoon zal bepaalde activiteiten en bewegingen graag zien verbeteren door de behandeling. Hieronder staan een aantal activiteiten en bewegingen die u veel moeite kosten om uit te voeren vanwege uw klachten. Probeer de problemen te herkennen waar u de afgelopen week door uw klachten last van had. Kleur of kruis het bolletje aan voor deze activiteit. We vragen u die problemen aan te kruisen die U HEEL BELANGRIJK VINDT en die U het liefst zou ZIEN VERANDEREN in de KOMENDE MAANDEN. PSK Plaatst u het streepje links dan kost wandelen u weinig moeite. geen enkele onmogelijk moeite Plaatst u het streepje rechts dan kost wandelen u veel moeite. geen enkele onmogelijk moeite Probleem 1: Hoe moeilijk was het in de afgelopen week om deze activiteit uit te voeren? Geen enkele onmogelijk moeite Probleem 2: Hoe moeilijk was het in de afgelopen week om deze activiteit uit te voeren? Geen enkele onmogelijk moeite Probleem 3: Hoe moeilijk was het in de afgelopen week om deze activiteit uit te voeren? Geen enkele onmogelijk moeite 6 minuten looptest Relevant? uitvoerbaar? Voorwaarden Training Patiënten met stabiel Hartfalen Verwijzing Diagnostiek innemen van medicatie Medicatie niet ingenomen,geen training! 15

16 Trainingsschema opstellen Duurtraining (interval) op hometrainer Krachttraining Duurtraining Aerobe uithoudingsvermogen in de vorm van intervaltraining 22minuten 2minuten Dal: 10-20Watt 2minuten Piek: 50% van VO2max(W) bij Anaerobe drempel Kracht Lokaal spieruithoudingsvermogen 30% van 1RM(bij aanvang training in de tweede lijn) Ademweerstandstraining: 30% van MIP Kracht 30% van 1RM (2 de lijn) 40-70% van 1RM(bij start 1ste lijn) 8-12 herhalingen arbeid / rust: 20/30 sec 1/1,5 min. 6-8 oefeningen voor trainen van grote spiergroepen Apparatuur Hometrainer Legpress Legcurl Dumbells voor bicepcurl,calfraise Chest-press Threshold In de praktijk Afhankelijk van beschikbare mogelijkheden,tijd,ruimte,en de declaratie ->beweegprogramma (Mogelijk met andere hartfalenpatiënten) bijv. in circuitvorm of individuele begeleiding 2-3x/week (3maanden) 30 minuten tot 1uur 16

17 Groepsdoelstelling: Opbouw Training Afhankelijk van de patiënt een afremmend of juist stimulerend effect gedurende het revalidatietraject Herkenning en bewustwording van klachten en beloop Het leren omgaan met de pathologie Ervaringen vergelijken en uitwisselen Angstreductie De opbouw van de trainingsintensiteit is afhankelijk van de Borgscore: Score van 11: verhoging intensiteit Score = 12: intensiteit blijft gelijk Score van 13: verlaging intensiteit BORGSCHAAL BORG Standaardinstructies voor patiënten bij het gebruik van de Borgschaal: Geef tijdens de lichaamsbeweging aan hoe zwaar je de belasting vindt. De ervaren zwaarte hangt voornamelijk af van de mate van inspanning en vermoeidheid in de spieren en het gevoel van buiten adem zijn. Bekijk de scores op de schaal en geef een score tussen de Hierbij betekent 6 geen enkele belasting en 20 een maximale inspanning. Probeer jouw gevoelens zo eerlijk mogelijk te beschrijven, zonder te overwegen hoe zwaar de belasting werkelijk is. Geef noch een overschatting, noch een onderschatting. Alleen jouw eigen gevoel is hierbij belangrijk, niet wat andere mensen aangeven. Kijk naar de schaal en beschrijvingen, kies een getal (6-20) 67ZEER ZEER LICHT89ZEER LICHT1011TAMELIJK LICHT1213REDELIJK ZWAAR1415ZWAAR1617ZEER ZWAAR1819ZEER ZEER ZWAAR20 Monitoren Casus HF en RR meten(voor en na de training) % O2 Saturatie meten (bij dyspneu bijv.) Borg-schaal Klinische blik Casus revalidant hartfalen,poliklinisch Live patient 17

18 Vragen? Literatuurlijst Oxygen uptake kinetics in chronic heart failure Clinical and physiological aspects H.M.C. Kemps Eindhoven University of Technology, 2009 Thesis with summary in Dutch ISBN no: (1) Training van patiënten met chronisch hartfalen Resultaten van een pilotstudy H.M.C. Kemps, sportarts/cardioloog i.o., dr. G. Schep en dr. A.R. Hoogeveen, sportartsen(2) Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010 (3) Gebaseerd op: ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2008 of the European Society of Cardiology developed in collaboration with the Heart Failure Association of the ESC (HFA) and endorsed by the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM): Dickstein K, Cohen-Solal A, Filippatos G, McMurray JJV, Ponikowski P, Poole-Wilson PA, Strömberg A, Veldhuisen DJ van, Atar D, Hoes AW, Keren A, Mebazaa A, Nieminen M, Priori SG and Swedberg K. DKS protocol Hartfalen, Catharina ziekenhuis. Hartfalenprotocol voor 1ste lijn,cze. KNGF richtlijn Hartrevalidatie incl Hartfalen. Behandelprotocol(DKS) Titel Hartfalengroep. Fysiotherapie in de hartfalengroep (Fysiotherapie) Doelstelling De patiënt zo optimaal en zelfstandig mogelijk leren functioneren op lichamelijk (spierkracht, mobiliteit) gebied, mede wat betreft het zelfvertrouwen en het vertrouwen in het eigen lichaam Groepsdoelstelling: Afhankelijk van de patiënt een afremmend of juist stimulerend effect gedurende het revalidatietraject Herkenning en bewustwording van klachten en beloop Het leren omgaan met de pathologie Ervaringen vergelijken en uitwisselen Angstreductie Uitvoerenden Fysiotherapeuten Indicatie Patiënt met stabiel chronisch hartfalen, NYHA-klasse II-IIIBij aanvang moet de patiënt voldoen aan de volgende criteria: Hemodynamisch stabiel > 3 weken Geen kortademigheid tijdens praten Ademhalingsfrequentie < 30 per minuut Hartfrequentie in rust < 100 bpm VO2max > 10 ml/kg/min Geen ventriculaire tachycardieën tijdens inspanning Optimaal medicamenteus ingesteld Contra-indicatie Progressieve klachten van hartfalen Ischemie bij geringe inspanning Ontregelde DM Koorts > 38.5 Acute systeemziekte Recente longembolie Tromboflebitis Acute pericarditis/endocarditis Aortastenose/mitralisklepstenose Ernstige hartklepinsufficiëntie Recent myocardinfarct Boezemfibrilleren met hoge kamerrespons in rust (> 100/min) Krachtoefeningen schoudergordel bij patiënten met een ICD (zie DKS-protocol ICD) Benodigdheden Intake/registratieformulier hartfalengroep (bij secretariaat) Uitslag van VO2max fietstest Bloeddrukmeter Hometrainer Legpress Legcurl Dumbells Stopwatch Chest-press Schuin plankje voor calfraise Algemene opmerkingen De groep wordt begeleid door minimaal twee fysiotherapeuten (stagiaires zijn boventallig) De opbouw van de trainingsintensiteit is afhankelijk van de Borgscore: Score van 11: verhoging intensiteit Score = 12: intensiteit blijft gelijk Score van 13: verlaging intensiteit Uitslag van de VO2max fietstest zijn op te vragen bij de afdeling longfunctie, tel.: 8750 Bij reanimatie: de ene therapeut begint onmiddellijk met reanimeren, de andere therapeut gebruikt de alarmbel en gaat vervolgens bellen en moet doorgeven dat de locatie is: Pisanostraat 700 op de hoek van de Pisanostraat/Woenselsestraat Bij calamiteiten waarbij een ambulance nodig is (maar géén spoed) moet er gebeld worden met 0-(040) Bij calamiteiten waarbij geen ambulance nodig is moet er contact opgenomen worden met de dienstdoende cardioloog, tel.: Bij calamiteiten zorgen collega s voor de opvang van de overige patiënten Symposium Chronisch Hartfalen Zie DKS-protocol acute situaties Werkwijze Algemeen: De behandelfrequentie is drie keer per week, gedurende 60 minuten De patiënt komt 12 weken in de groep revalideren Het maximale aantal patiënten in de groep is 8 (in verband met de complexiteit van de aandoening en het gebruik van de apparatuur) De patiënt wordt telefonisch uitgenodigd voor een intakegesprek door het secretariaat (zie werkwijze intakegesprek) Specifiek: De patiënt krijgt een individueel kracht-, ademhalings- en fietsprogramma De patiënt werkt een vast programma af De patiënt krijgt ademhalingsoefeningen met behulp van de Threshold. Deze is ingesteld op 30% van de MIP Gestart wordt met het tellen van de (rust)polsslag en het meten van de bloeddruk Het fietsprogramma start met 2 minuten dal op 10 of 15 Watt, gevolgd door 2 minuten piek, daarna iedere 2 minuten wisselen van Wattage gedurende 18 minuten. Het piekvermogen is 50% van het piekvermogen van de ergometrie uitslag Bij de krachttraining ( legpress, legcurl, bicepscurl en chestpress of calfraise) worden er 3 series van 8 herhalingen beiderzijds uitgevoerd met tussen elke serie (links + rechts) 30 seconden tot 1 minuut rust. Er wordt gestart op 30% van de 1 RM. Deze wordt gemeten de eerste keer dat de patiënt in de groep komt. Voor de bicepscurl worden dumbells gebruikt De patient met een ICD oefent de calfraise De patient zonder ICD oefent met de chestpress Na ieder oefenonderdeel geeft de patiënt een Borgscore aan Een keer in de 2 weken wordt een circuittraining uitgevoerd met ADL-oefeningen. Elk circuit-onderdeel duurt 1 minuut gevolgd door 1 minuut rust. Daarna volgt het fietsprogramma Na de training wordt de (rust)polsslag geteld en de bloeddruk gemeten. In de 6e week wordt de conditie van de patiënt opnieuw geëvalueerd door middel van: 6 minuten looptest invullen van de PSK (Patiënt Specifieke Klachtenscore) 1 RM MIP In de laatste 3 weken wordt gevraagd wat de patiënt als vervolgtraject wil gaan doen. In de hartfalenmap bevindt zich een adressenlijst van eerstelijns fysiotherapeuten die ervaring hebben met hartrevalidatie 3x per week Bloeddruk en rustpols metenindividueel fietsintervalprogramma duur 18 min.borgscoreindividuele krachttrainingborgscore5 min. RustBloeddruk en rustpols meten 1x per 2 wekenbloeddruk en rustpols metencircuit/adl-trainingborgscoreindividueel fietsintervalprogramma duur 18 min.borgscore5 min. RustBloeddruk en rustpols meten Bijlagen Zie DKS-protocol aanvraag fysiotherapie, rapportage fysiotherapie, overdracht fysiotherapie Literatuur Chronisch hartfalennyha-classificatievo2max fietstestborgscorepsk-formulierrichtlijn hartrevalidatie hartstichting Auteur Haaksman-Swagemakers, Mevr. S. Beoordelaars Kiebert, dhr. G.Verhulst, mevr. J. Autorisator Kiebert, Dhr. G. Controledatum Publicatiedatum presentatie 5 Frank Verhulst, psycholoog Psychosociale aspecten bij chronisch hartfalen 18

19 Hartrevalidatie symposium Chronisch Hartfalen RGF Psychosociale aspecten Type D P-factoren Ziektevrees Frank Verhulst (2012) Hartrevalidatie is het geheel van activiteiten dat na een cardiaal incident gericht is op enerzijds het weer optimaal functioneren van een patiënt in lichamelijk, psychisch en sociaal opzicht, zodat hij/zij weer zelfstandig een zo normaal mogelijke plaats in de maatschappij kan innemen en houden, en anderzijds gericht is op het beïnvloeden van risicogedrag. Binnen de hartrevalidatie worden training en educatie strategisch ingezet ten einde, mede door een adequaat ziektegedrag te komen tot optimaal dagelijks functioneren en verbetering van de kwaliteit van leven, in relatie tot de individuele beperkingen in activiteiten en participatieproblemen, gemeten aan klinische en/of relevante parameters. KNGF Richtlijn Hartrevalidatie Eerstelijnspsycholoog NIP GZ-psycholoog BIG Hartrevalidatie Hartrevalidatie is het geheel van activiteiten dat na een cardiaal incident gericht is op enerzijds het weer optimaal functioneren van een patiënt in lichamelijk, psychisch en sociaal opzicht, zodat hij/zij weer zelfstandig een zo normaal mogelijke plaats in de maatschappij kan innemen en houden, en anderzijds gericht is op het beïnvloeden van risicogedrag. Binnen de hartrevalidatie worden training en educatie strategisch ingezet ten einde, mede door een adequaat ziektegedrag te komen tot optimaal dagelijks functioneren en verbetering van de kwaliteit van leven, in relatie tot de individuele beperkingen in activiteiten en participatieproblemen, gemeten aan klinische en/of relevante parameters. KNGF Richtlijn Hartrevalidatie Feiten Enkele feiten invloed psychologisch factoren op ontstaan hart- en vaatlijden Enkele feiten invloed psychologisch factoren op omgaan hart- en vaatlijden Enkele feiten invloed psychologisch factoren op prognose hart- en vaatlijden Enkele feiten invloed psychologisch factoren op hart- en vaatlijden Enkele feiten invloed psychologisch factoren op ontstaan hart- en vaatlijden Type a-gedrag (Friedman en Roseman, 1971) en hartfalen: verband bleek wat anders te liggen: woede en vijandigheid zijn belangrijkste en aangetoonde factoren, met name als de woede niet geuit wordt (Dembroski, 1985) Relatie tussen affectieve stoornissen (met name depressie) en hartfalen is aangetoond (Bruce e.a. 1994) Depressie blijkt zelfs een voorspellende factor te zijn voor ontwikkelen ischemische hartziekten (onvoldoende doorbloeding) (Booth-Kewley/Friedman, meta-analyse, 1987) (relatie hartfalen en osteoperose (30% kans op ernstige botbreuken: ook door medicatie: botmineraalverlies: 2012 University of Alberta) Infarctpatiënten naast depressieve klachten vaak slaapproblemen voorafgaande het infarct (Carney e.a., 1990) Zelfs bij milde vormen van depressiviteit verhoogd risico op cardiale mortaliteit (Penninx e.a., 1998) Minder duidelijke relaties aangetoond tussen angst en harten vaatlijden, maar inzetten ICD (cardiac impantable devices, defibrillator): 52% is een jaar na een schok nog steeds angstig, dus geen veilig gevoel over voorkomen plotse dood (Sears, 2010) ICD patiënten die psychische klachten rapporteren, grotere kans op levensbedreigende ritmestoornissen (Pedersen, 2010) 19

20 Enkele feiten invloed psychologisch factoren op omgaan hart- en vaatlijden Cardiovasculaire ziekten leiden veelal tot angst en depressie, met lagere kwaliteit van leven tot gevolg (emotionele stress, sociale gezondheid, fysiek functioneren, waargenomen gezondheid, levenssatisfactie=> relatie met mortaliteit, Konstam e.a., 1996) Veelal vermijdingsgedrag situaties die eerder tot cardiovasculaire klachten geleid hebben of situaties waarin hulp niet snel beschikbaar is. Patiënten met hartfalen meer angst en depressie vergeleken met andere hartpatiënten, (Jiang e.a., 2001/Vaccerino e.a., 2001) en meer aantasting kwaliteit van leven (Jaarsma, 1999/Juenger e.a., 2002) Enkele feiten invloed psychologisch factoren op prognose hart- en vaatlijden Duidelijk verband angst en depressie op nieuw infarct of ziekenhuisopname (Frasure-Smith e.a., 1995/Strik e.a., 2003) Depressie na infarct(onafhankelijk van sexe) sterk verband met verhoogde kans op slechte prognose en mortaliteit (Frasure-Smith e.a., 1999) Sterke relatie dysthyme stoornis en depressie op cordiale mortaliteit (Penninx e.a, 2001) Angst bij angina pectoris (pijn op borst door zuurstoftekort) hoger dan andere niet cardiale patiënt -groepen (Smith e.a., 1996) met 5x meer kans op complicaties tijdens ziekenhuisopname voor een hartinfarct (Moser e.a., 1996) Relatie vitale uitputting (moeheid, prikkelbaarheid, demoralisatiegevoelens) en nieuw infarct binnen 5 jaar na PCI (percutane coronaire interventie ofwel dotteren), Kop e.a., 1994) Sociaal isolement verhoogd risico op nieuw infarct en overlijden (Berkman e.a., 1992) Enkele feiten invloed psychologisch factoren op hart- en vaatlijden Indirect verband: gedragsfactoren. Door depressie minder therapietrouw en daardoor ongunstige prognose (Carney e.a., 1995) Depressie heeft vaak ook relatie klassieke risicofactoren als roken, hypertensie, slechte eetgewoonten Direct verband: pathofysiologische processen Door emoties excessieve activatie sympathische activiteit (Habra e.a., 2003) of het immuunsysteem (Denollet e.a., 2003) Patiënten met coronair lijden lagere hartslagvariabiliteit (HRV) door disregulatie autonoom zenuwstelsel als gevolg van de depressie (Carney e.a., 1995) Door depressie meer activiteit bloedplaatjesaggregatie (bindingplaatjes) met daardoor grotere kans acute cardiale problemen (Musselman e.a., 1996) Verband mentale stress en coronair spasmen en daardoor myocardischemie en daardoor fatale en niet-fatale cardiale voorvallen (Jiang e.a., 1996) Psychosociale stress heeft invloed op immuunsysteem en daardoor ischemische hart- en vaatziekten (Gidron e.a. 2002/Libby, 1995) Na hartinfarct witte stof afwijkingen in hersenen en week na infarct meer eiwit S100B in bloed (teken van hersenschade): mogelijk een relatie met ernst depressiviteit. Mirtazepine werkt positief op immuunsysteem: als aanslaat, dan later minder hartproblemen ((Tulner, 2011) Mind your heart! Relatie tussen stress en hart- en vaatziekte kunnen we niet meer omheen! Activatie van sympathisch zenuwstelsel leidt tot 1) ritmestoornisssen 2) linkerventrikeldisfuncties 3) myocardiale ischemie (zuurstofgebrek) Melle: cardioloog Groningen (2010) Persoonlijkheidstypen: type D Op zoek naar voorspellers hart- en vaatlijden vanuit stabiele persoonlijkheidskenmerken Type D persoonlijkheid: negatieve affectiviteit (veel negatieve emoties in veel situaties: piekeren, pessimisme, snel irritaties, weinig zelfvertrouwen) en sociale inhibitie ( geremd en vermijden van uiten van negatieve emoties in sociale situaties: moeite uiten gevoel, onzeker voelen, gesloten en gereserveerd, ervaart weinig sociale steun) (Delonett, 2005) Onderzoek type D, enkele feiten Type D patiënten met ICD (defibrillator) en de partners patiënten zijn voorspellers voor angst en depressie (Pederson e.a. 2004) Type D met perifeer vaatlijden slechtere kwaliteit van leven (Aqarius e.a., 2005) Type D en chronisch hartfalen lagere gezondheidsstatus en meer depressie (Schiffer e.a., 2005) Type D en CABG (coronary artery bypass grafting ofwel bypass) slechtere kwaliteit van leven (Al- Ruzzeh e.a, 2005) 20

KNGF-richtlijn Hartrevalidatie. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie nummer3/jaargang111

KNGF-richtlijn Hartrevalidatie. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie nummer3/jaargang111 Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie nummer3/jaargang111 KNGF-richtlijn Hartrevalidatie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie KNGF-richtlijn Hartrevalidatie E.M.H.M.

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010

Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010 Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010 Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV) De Hart&Vaatgroep Koninklijk

Nadere informatie

Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie 2010

Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie 2010 Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie 2010 Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie 2010 Pagina 1 Colofon Titel: Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie

Nadere informatie

NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct

NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct M83 NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct Huisarts Wet 2005:48(5):220-31. Grundmeijer HGLM, Van Bentum STB, Rutten FH, Bakx JC, Hendrick JMA, Bouma M, Eizenga WH, Verduijn MM Kernboodschappen

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

Behoeften bij re-integratie na een myocardinfarct

Behoeften bij re-integratie na een myocardinfarct Behoeften bij re-integratie na een myocardinfarct Kwalitatief onderzoek bij werknemers en hun leidinggevenden kwalt J.D. Jankipersadsing Onderzoeksrapportage vervaardigd in het kader van de opleiding sociale

Nadere informatie

KNGF-standaard. Beweeginterventie diabetes mellitus type 2

KNGF-standaard. Beweeginterventie diabetes mellitus type 2 KNGF-standaard Beweeginterventie diabetes mellitus type 2 KNGF-standaard Beweeginterventie diabetes mellitus type 2 Auteurs S.F.E. Praet C. van Uden F. Hartgens H.H.C.M. Savelberg K. Toereppel R.A. de

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Angststoornissen. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Angststoornissen. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede

Nadere informatie

ZORGSTANDAARD CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT 2013

ZORGSTANDAARD CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT 2013 ZORGSTANDAARD CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT 2013 Platform Vitale Vaten 26 SEPTEMBER 2013 INHOUD 1 Voorwoord... 3 2 Inleiding... 4 2.1 Patiëntenperspectief op cardiovasculair risicomanagement... 5 3

Nadere informatie

Psychosociale Problemen bij Hart- en Vaatziekten

Psychosociale Problemen bij Hart- en Vaatziekten Psychosociale Problemen bij Hart- en Vaatziekten Hartfalen Ischaemische Hartziekten Cerebrovasculaire Aandoeningen Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Hartstichting. Drs. J. de

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

Een hartinfarct. En dan?

Een hartinfarct. En dan? Een hartinfarct. En dan? Onderzoek en behandeling 1 De Hartstichting De Hartstichting wil dat minder mensen vroegtijdig hart- en vaatziekten krijgen of eraan overlijden. Ook het ongemak en leed dat patiënten

Nadere informatie

Ziektebeelden. Linken

Ziektebeelden. Linken Ziektebeelden Linken Inleiding Aderverkalking/Atherosclerose (vaatziekte) Aandoeningen van de kransslagaders of coronaire aandoeningen Angina Pectoris (hartkramp) Hartinfarct/hartaanval Hartklepaandoeningen

Nadere informatie

Handboek fysiotherapie voor beweeginterventies bij knieartrose en heupartrose

Handboek fysiotherapie voor beweeginterventies bij knieartrose en heupartrose Handboek fysiotherapie voor beweeginterventies bij knieartrose en heupartrose Samenwerkende partijen Fy net: Samenwerkingsverband 1 e lijnsfysiotherapeuten Maastricht en Heuvelland FOZL: Fysiotherapeuten

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Zorgstandaard COPD, 2013 1

Zorgstandaard COPD Zorgstandaard COPD, 2013 1 Zorgstandaard COPD Zorgstandaard COPD, 2013 1 Uitgever 2013 Long Alliantie Nederland Stationsplein 125 3818 LE Amersfoort T 033 4 218 418 E info@longalliantie.nl www.longalliantie.nl Zorgstandaard COPD

Nadere informatie

Stress en hart - en vaatziekten

Stress en hart - en vaatziekten Stress en hart - en vaatziekten Verbanden in kaart gebracht van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Redactie: Peter de Jonge Annelieke Roest Jos van Erp Januari 2014 Auteurs: Dr. Jos Brosschot,

Nadere informatie

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Colofon Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Redactie Peter van Splunteren, Trimbos-instituut Ina Boerema, Trimbos-instituut Betty Steenkamer, Robuust Marlene

Nadere informatie

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Voorwoord Samen werken aan een betere aanpak van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

Looptraining. lopen.. lopen... lopen...

Looptraining. lopen.. lopen... lopen... Looptraining lopen.. lopen... lopen... van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Looptraining Deze brochure biedt een looptrainingsprogramma om de vaatziekte atherosclerose (slagaderverkalking) te

Nadere informatie

Het Huisartsenteam. am Een regionaal eerstelijns samenwerkingsverband van 40 huisartsen

Het Huisartsenteam. am Een regionaal eerstelijns samenwerkingsverband van 40 huisartsen Bedrijfsplan Keten-DBC voor Cardio Vasculair Risico Management CVRM Oorspronkelijke versie, 31 maart 2009 Geactualiseerde versie, 10 maart 2010 Geactualiseerde versie 27 augustus 2012, DBC 1 januari 2012

Nadere informatie

WHIPLASH MAGAZINE. Een begrepen whiplashpatiënt functioneert beter! thema nummer! In dit nummer: 24e jaargang nummer 2 november 2012

WHIPLASH MAGAZINE. Een begrepen whiplashpatiënt functioneert beter! thema nummer! In dit nummer: 24e jaargang nummer 2 november 2012 WHIPLASH MAGAZINE 24e jaargang nummer 2 november 2012 thema nummer! Een begrepen whiplashpatiënt functioneert beter! In dit nummer: De stand van zaken rond whiplash anno 2012 Colofon Beste lezer(es), De

Nadere informatie

De Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011 is mede mogelijk gemaakt door: Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011

De Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011 is mede mogelijk gemaakt door: Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011 De Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011 is mede mogelijk gemaakt door: Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011 Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011 Multidisciplinaire

Nadere informatie

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, NVD, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG.

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, NVD, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG. NISB/10/44390/LBR/lrg BEWEEGKUUR Een gecombineerde leefstijlinterventie voor de (eerstelijns)zorg om mensen met een (zeer) hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico te begeleiden naar een gezonde leefstijl.

Nadere informatie

Hartfalen: wat is dat?

Hartfalen: wat is dat? Hartfalen: wat is dat? Onderzoek en behandeling 1 De Hartstichting strijdt al 50 jaar succesvol tegen hart- en vaatziekten. Maar het aantal sterfgevallen en patiënten moet nóg verder omlaag, want ruim

Nadere informatie

Gecombineerde Leefstijl Interventie Depressieve klachten. in een Eerstelijns Zorgvoorziening

Gecombineerde Leefstijl Interventie Depressieve klachten. in een Eerstelijns Zorgvoorziening Gecombineerde Leefstijl Interventie Depressieve klachten in een Eerstelijns Zorgvoorziening Een programmabeschrijving op basis van een verkennende pilotstudie Colofon: Redactie: Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Fysiotherapie; de zorgketen van complexe ziekenhuispatiënten: - van kookboek naar maatwerk -

Fysiotherapie; de zorgketen van complexe ziekenhuispatiënten: - van kookboek naar maatwerk - Fysiotherapie; de zorgketen van complexe ziekenhuispatiënten: - van kookboek naar maatwerk - Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Fysiotherapie aan de Faculteit der Geneeskunde

Nadere informatie

Etalagebenen? Lopen! van en voor mensen met een hart- of vaatziekte. van en voor mensen met een hart- of vaatziekte

Etalagebenen? Lopen! van en voor mensen met een hart- of vaatziekte. van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Etalagebenen? Lopen! van en voor mensen met een hart- of vaatziekte van en voor mensen m van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Inleiding In deze brochure wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden

Nadere informatie

KNGF-richtlijn. Chronisch Enkelletsel. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. jaargang 115 / nummer 1 / 2005

KNGF-richtlijn. Chronisch Enkelletsel. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. jaargang 115 / nummer 1 / 2005 Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie jaargang 115 / nummer 1 / 2005 KNGF-richtlijn Chronisch Enkelletsel Chronisch Enkelletsel Inhoudsopgave Praktijkrichtlijn 3 Inleiding 3 I Diagnostisch

Nadere informatie

Het Chronisch Vermoeidheidssyndroom Een netwerkinitiatief in Oost- en West-Vlaanderen. Voorstelling van een pilootproject

Het Chronisch Vermoeidheidssyndroom Een netwerkinitiatief in Oost- en West-Vlaanderen. Voorstelling van een pilootproject Het Chronisch Vermoeidheidssyndroom Een netwerkinitiatief in Oost- en West-Vlaanderen Voorstelling van een pilootproject Inhoud 1 Inleiding... 6 2 De partners in het netwerk Oost- en West-Vlaanderen...

Nadere informatie