Alcoholgebruik onder jongeren in Noord en Oost Groningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alcoholgebruik onder jongeren in Noord en Oost Groningen"

Transcriptie

1 Alcoholgebruik onder jongeren in Noord en Oost Groningen Alcoholgebruik op jonge leeftijd is schadelijk voor de gezondheid. In deze leeftijdsfase ontwikkelen de hersenen zich nog volop en kan er door overmatig gebruik van alcohol blijvende schade optreden. Overmatig alcohol kan direct leiden tot maatschappelijke schade en ernstige incidenten, zoals alcoholvergiftiging, agressie en verkeersongevallen. Daarnaast lopen jongeren en kinderen die jong beginnen met drinken van alcohol een vergroot risico op gewenning en gewoontevorming. Dit factsheet gaat over alcoholgebruik van jongeren ( t/m 18 jaar) in Noord en Oost Groningen. Beschreven cijfers zijn gebaseerd op het Jeugdgezondheidsprofiel 8 van de GGD Groningen. 1 Merendeel jongeren drinkt alcohol Van alle jongeren van tot 18 jaar in de provincie Groningen hebben bijna 7 op de wel eens alcohol gedronken. In 4 was dit nog hoger, namelijk 8 op de jongeren. Ongeveer de helft van alle jongeren heeft de 4 weken voorafgaand aan het onderzoek alcohol gedronken (53). Dit geldt zowel voor jongens als voor meisjes. In Oost Groningen drinken meer jongeren alcohol; bijna 6 op de jongeren hebben daar in de 4 weken voorafgaand aan het onderzoek alcohol gedronken (figuur 1). Opvallend is dat in Noord Groningen meer jongens alcohol drinken dan meisjes (56 versus 48). In de provincie Groningen hebben één op de drie VMBO b leerlingen alcohol gedronken in de 4 weken voorafgaand aan het onderzoek (32). In Oost Groningen ligt dit hoger, namelijk op 44. Opgemerkt moet hierbij worden dat in het steekproefbestand van Oost Groningen meer oudere jongeren zitten, wat mogelijk kan verklaren waarom uit de cijfers blijkt dat meer jongeren uit Oost Groningen alcohol drinken. Zowel in Noord als in Oost Groningen drinken meer HAVO en VWOleerlingen alcohol dan gemiddeld in de hele provincie (figuur 1). Provinciaal drinkt ongeveer een kwart van de HAVO en VWO leerlingen alcohol. Figuur 1: Percentage jongeren ( 18jr) dat alcohol heeft gedronken in de laatste 4 weken; totaal, geslacht en schooltype Noord-Groningen Oost-Groningen Provincie Groningen totaal jongen meisje VMBO-b VMBO-t HAVO VWO Bron: GGD Groningen, 8 Veel glazen alcohol per gelegenheid Binge drinken is in een groep (of alleen) tijdens één gelegenheid veel meer drinken dan verantwoord is. Personen die 5 drankjes of meer per gelegenheid drinken worden binge drinkers genoemd. Van alle jongeren in de provincie Groningen zijn vier op de tien binge drinkers (figuur 2). Dit betekent dat zij in de 4 weken voorafgaand aan het onderzoek minimaal één keer vijf of meer glazen alcohol hebben gedronken. Zeven procent van alle jongeren heeft zelfs op minimaal 5 gelegenheden zoveel gedronken (figuur 3). Onder jongens wordt meer binge drinken gemeld dan onder meisjes (42 tegenover 37). 1 De GGD jeugdgezondheidsenquête 8 is afgenomen onder 5.42 jongeren van tot 18 jaar in de provincie Groningen.

2 Vooral in Oost Groningen drinken jongeren nog vaker teveel alcohol per gelegenheid; hier ligt het totale percentage binge drinkers onder jongeren op 45. Ook hier geldt dat jongens vaker teveel drinken dan meisjes (figuur 2). Er zijn duidelijk verschillen naar schooltype. In Oost Groningen wordt in elk schooltype meer binge drinken gemeld dan in de hele provincie (figuur 2). In Oost Groningen geeft ruim de helft van de VMBO b leerlingen aan in de 4 weken voorafgaand aan het onderzoek minimaal één keer vijf of meer glazen alcohol te hebben gedronken (53). In Noord Groningen wordt relatief veel binge drinken gemeld onder VMBO t, HAVO en VWO leerlingen. Figuur 2: Binge drinken in afgelopen 4 weken; totaal, geslacht en schooltype (, 18 jr) Noord-Groningen Oost-Groningen Provincie Groningen totaal jongen meisje VMBO-b VMBO-t HAVO VWO Bron: GGD Groningen, 8 Figuur 3: Aantal keren binge drinken in afgelopen 4 weken (, 18 jr) nooit minder dan 5x 5x of vaker Provincie Groningen Oost-Groningen Noord-Groningen Bron: GGD Groningen, 8

3 Overgewicht onder jongeren in Noord en Oost Groningen Overgewicht bij volwassen en kinderen is de laatste jaren wereldwijd snel toegenomen. Ook in Nederland wordt een dergelijke snelle toename gesignaleerd zowel bij volwassenen als bij kinderen en jeugdigen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 14 van de jongeren van tot en met jaar overgewicht heeft en bijna 5 van de volwassenen ( jaar of ouder). Kinderen en jongeren met overgewicht hebben meer kans op het krijgen van diabetes, hart en vaatziekten, gewrichtsproblemen en overgewicht op latere leeftijd. In verreweg de meeste gevallen ontstaat overgewicht bij kinderen en jeugdigen door een combinatie van verkeerde voedingsgewoontes en te weinig beweging. Dit factsheet gaat in op het overgewicht onder jongeren ( t/m 18 jaar) in Noord en Oost Groningen. De cijfers zijn gebaseerd op zelfgerapporteerde informatie over lichaamslengte en gewicht. 2 Op basis van deze cijfers heeft de GGD Groningen berekend bij hoeveel jongeren sprake is van overgewicht. Eén op de tien jongeren overgewicht Om na te gaan of een jongere lijdt aan overgewicht, is de zogenaamde Body Mass Index (BMI) berekend. Hierbij wordt gekeken naar de verhouding tussen lengte en gewicht. Op basis van de BMIscore is een indeling gemaakt in ondergewicht, normaal gewicht en (ernstig) overgewicht (figuur 1). In Oost Groningen ligt het percentage jongeren met overgewicht op 13. In deze regio is het zelfgerapporteerde overgewicht onder meisjes groter dan onder jongens (14 tegenover 11) (figuur 2). In de provincie Groningen heeft in totaal, op basis van zelfrapportage, bijna één op de tien tot 18 jarigen overgewicht (9). In 4 lag dit één procentpunt hoger; toen had van de tot 18 jarigen overgewicht. In Noord Groningen ligt het percentage jongeren met overgewicht gelijk aan het provinciaal gemiddelde (9). Het is echter bekend dat jongeren hun gewicht vaak onderschatten. Waardoor het werkelijke percentage jongeren met overgewicht waarschijnlijk hoger ligt. Figuur 1: Overgewicht op basis van zelfrapportage van 18 jarigen; naar regio ondergewicht normaal gewicht (ernstig) overgewicht Provincie Groningen Oost-Groningen Noord-Groningen 79 9 Bron: GGD Groningen, 8 VMBO leerlingen vaker te zwaar Eén op de acht VMBO leerlingen in de provincie Groningen heeft overgewicht (). Het zelfgerapporteerde overgewicht onder HAVO en VWO leerlingen ligt lager (respectievelijk 6 en 5). Deze verschillen naar schooltype zijn ook voor de regio s Noord en Oost Groningen zichtbaar (figuur 2). In Oost Groningen heeft 17 van de VMBO b leerlingen overgewicht, terwijl bij 8 van de HAVO 2 Bron: Jeugdgezondheidsprofiel 8 van de GGD Groningen. De GGD jeugdgezondheidsenquête 8 is afgenomen onder 5.42 jongeren van tot 18 jaar in de provincie Groningen.

4 en VWO leerlingen sprake is van overgewicht. In Noord Groningen heeft circa één op de tien VMBOleerlingen overgewicht, tegenover 4 van de VWO leerlingen. Figuur 2: Overgewicht op basis van zelfrapportage van 18 jarigen; totaal, geslacht en opleiding () Noord-Groningen Oost-Groningen Provincie Groningen jongen meisje VMBO-B VMBO-t HAVO VWO Bron: GGD Groningen, 8 Gemeten overgewicht hoger In het schooljaar 7 8 bleek uit de objectief gemeten cijfers dat in klas 2 (13 14 jaar) van het voorgezet onderwijs van de leerlingen in de provincie Groningen overgewicht had. Deze cijfers zijn gebaseerd op lengte en gewicht metingen op scholen door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) medewerkers van de GGD Groningen. Op regioniveau zijn deze cijfers niet beschikbaar. Deze informatie over lengte en gewicht is veel betrouwbaarder dan het zelfgerapporteerde lengte en gewicht van jongeren. Hiermee lijkt het beeld dat zelfrapportage van lengte en gewicht door jongeren een onderschatting is te kloppen.

5 Diabetes in Noord en Oost Groningen Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO) Groningen Diabetes mellitus, ofwel suikerziekte, is een veel voorkomende, ernstige chronische ziekte die gepaard gaat met een verminderde kwaliteit van leven en een hoog risico op complicaties, zoals harten vaatziekten. Naar verwachting zal diabetes in de toekomst steeds meer voorkomen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de vergrijzing, de toenemende incidentie 3 van diabetes en de toename van het aantal mensen met overgewicht (RIVM, 7 4 ). Diabetes mellitus type 1 en type 2 zijn de twee meest voorkomende vormen. Type 1 ontstaat meestal op jonge leeftijd. Het lichaam is niet meer in staat om insuline aan te maken en kan de glucose in het bloed niet meer verwerken. Bij diabetes type 2 kan het lichaam de bloedsuiker niet meer goed regelen doordat er te weinig van het hormoon insuline in het lichaam is. Bovendien is het lichaam minder gevoelig voor insuline (RIVM, 7; Diabetesfonds.nl). Deze factsheet beschrijft de omvang van diabetes in de provincie Groningen, en in het bijzonder in Noord en Oost Groningen. Aantal diabetes patiënten ligt in de provincie Groningen hoger dan landelijk Volgens onderzoek van het CBS had in de periode 5 8 gemiddeld 3,7 van de Nederlandse bevolking diabetes. In de provincie Groningen lag dit percentage iets hoger, namelijk op 4,3 (het verschil is echter niet significant, figuur 2). Vergelijkbaar met de andere GGD regio s scoren alleen Den Haag (5,1) en Zuid Holland Zuid (4,8) hoger. Deze percentages zijn gebaseerd uit enquêtes van het CBS, waarin aan mensen is gevraagd of ze suikerziekte hebben (zelfrapportage). Van alle bekende patiënten met diabetes heeft ongeveer 9 type 2. Alle overige diabetespatiënten hadden type 1 diabetes. Op jonge leeftijd bestaat de prevalentie 5 van diabetes bijna volledig uit type 1 diabetes (Nationaal Kompas Volksgezondheid). Figuur 1: prevalentie van diabetes naar regio, 5 8 Bron: CBS, Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) Uit de gezondheidsenquête van de GGD Groningen blijkt dat in 6,3 van de Groningers aangaven diabetes te hebben. Het gaat hier net als in het CBS onderzoek om zelfrapportage, maar vanwege bronverschil zijn de percentages niet vergelijkbaar. 3 Incidentie is het aantal nieuwe gevallen van een ziekte per tijdseenheid en per aantal van de bevolking. 4 Bron: RIVM (7), Diabetes in Nederland 5 De prevalentie van een aandoening is het aantal gevallen per of. op een specifiek moment in de bevolking.

6 Figuur 2 geeft het percentage Groningers met diabetes (door arts vastgesteld) naar leeftijd. Zoals verwacht, hebben mensen vaker diabetes naarmate ze ouder worden; van de jarigen geeft 14,63 aan diabetes te hebben, van de 75 plussers zegt 18,2 dit. Figuur 2: percentage diabetes patiënten naar leeftijd, provincie Groningen 18, ,6 8,2 5,8 2, jaar jaar 5-64 jaar jaar 75 plus Bron: GGD Groningen, Meer diabetes patiënten in Noord en Oost Groningen Wanneer we de prevalentie van diabetes in de regio s Noord en Oost Groningen in vergelijken dan zien we dat beide regio s relatief meer mensen aangeven diabetes te hebben. In Oost Groningen had in 7, van de respondenten diabetes en in Noord Groningen gaf 6,7 dit aan. Figuur 3: percentage mensen met diabetes (type 1 & 2) per regio, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 6,7 7, 6,3 Noord Groningen Oost Groningen Bron: GGD Groningen, Ontwikkelingen Landelijk is de verwachting dat door de vergrijzing en een toenemend aantal mensen met overgewicht het aantal mensen met diabetes in 25 t.o.v. 7 kan verdubbelen (RIVM, 7). Zoals al beschreven, is het gemiddelde percentage mensen met diabetes in Groningen nu nog niet significant hoger dan in de rest van Nederland. De vergrijzing zal naar verwachting sterk toeslaan in Noord en Oost Groningen. Het is dan ook waarschijnlijk dat het aantal mensen met diabetes in deze gebieden in de toekomst sterker zal stijgen dan gemiddeld gezien.

7 Chronisch hartfalen (HF) Chronisch hartfalen (HF) staat voor een combinatie van verschijnselen die direct of indirect het gevolg zijn van een verminderde pompwerking van het hart. Van alle chronische aandoeningen zal HF tot 25 het sterkst stijgen (46,9) (RIVM, ). Om de zorg voor HF toegankelijk en betaalbaar te houden zijn innovaties noodzakelijk. De toepassing van ehealth kan daarbij een belangrijke rol spelen. Ehealth is een hulpmiddel dat patiënten ondersteunt bij het zelfmanagen van hun zorgproces, en dat professionals helpt de zorg efficiënter in te richten (Ehealthnu, 11). De actielijn Zorg Dichtbij van het masterplan Zorg voor de toekomst Noord en Oost Groningen heeft als doel het gebruik van ehealth te bevorderen. Dit feitenblad geeft informatie over het aantal mensen dat te maken heeft met HF. Welke trends zijn hierin zichtbaar? Prevalentie en incidentie van HF in Nederland De incidentie is het aantal nieuwe ziektegevallen in een bepaalde periode en de prevalentie is het aantal bestaande ziektegevallen op een bepaald moment in de tijd. De incidentie en prevalentie van hartfalen zijn op basis van huisartsenregistraties bepaald (RIVM, ). De meest recente cijfers betreffen 7. Op 1 januari 7 waren er. mensen met HF in Nederland (prevalentie). De prevalentie per mannen is 6,2 en 8,5 per vrouwen. De prevalentie neemt toe met de leeftijd; in de hogere leeftijdscategorieën hebben meer mensen hartfalen (zie figuur 1). Er kwamen in 7 ongeveer 39.4 nieuwe patiënten bij (incidentie). Het totaal aantal mensen met HF in 7 komt hiermee op De incidentie per mannen is 2,2 en 2,6 per vrouwen. Ook de incidentie neemt toe met de leeftijd; in de hogere leeftijdscategorieën krijgen meer mensen hartfalen (zie figuur 2). Figuur 1: Prevalentie (per 1.) van HF op 1 januari 7 naar leeftijd en geslacht. Figuur 2: Incidentie (per 1.) van HF in 7 naar leeftijd en geslacht. Trends in prevalentie en incidentie van HF Zoals hierboven werd vermeld worden de incidentie en prevalentie van hartfalen op basis van huisartsenregistraties bepaald. Vanuit 2 bronnen, namelijk de CMR Nijmegen e.o. (Continue Morbiditeits Registratie Nijmegen, UMC St. Radboud, afdeling Huisartsgeneeskunde, Nijmegen) en de RNH (Registratienet Huisartsenpraktijken, Universiteit Maastricht, capaciteitgroep Huisartsgeneeskunde) zijn over een langere periode gegevens beschikbaar. Door over deze gegevens het voortschrijdend gemiddelde te berekenen én te standaardiseren naar de bevolking van Nederland in 199, kunnen trends zichtbaar worden gemaakt. Wat de prevalentie betreft lijkt er op het eerste gezicht sprake van een grillig verloop (figuur 3). Toch moet de conclusie zijn dat in de periode het aantal mensen met HF (de prevalentie) niet duidelijk is veranderd. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen.

8 Figuur 3: Jaarprevalentie van HF in de periode (Bronnen: CMR Nijmegen en RNH) De incidentie van HF is vanaf halverwege de jaren negentig licht gedaald, zowel voor mannen als voor vrouwen. Dit is waarschijnlijk het gevolg van een verbeterde opsporing en behandeling van verhoogde bloeddruk. Voor mannen was de incidentie in de periode tot 1993 gestegen (zie figuur 4). Figuur 4: Incidentie van HF in de periode (Bronnen: CMR Nijmegen en RNH) Regionale gegevens zijn niet beschikbaar Er is geen informatie beschikbaar over bovenstaande zaken specifiek over Noord en Oost Groningen. Het is echter wel waarschijnlijk dat er sprake is van regionale verschillen. Als we kijken naar de sterfte aan hartfalen in de periode 5 8 per GGD regio, dan blijkt er in de provincie Groningen sprake van een relatief hoge sterfte. Bij de Comparative Mortality Figure (CMF) wordt het Nederlandse sterftecijfer als standaard genomen en op vastgesteld. Indien in een regio de CMF 1 is, wil dit zeggen dat de sterfte daar hoger ligt dan gemiddeld in Nederland. In de GGD regio Groningen is de CMF 113. Dit is vergelijkbaar met de CMF s in Friesland, West Brabant en Zuid Limburg. Alleen de regio s Twente en Zeeland zijn er slechter aan toe. In de overige 19 GGDregio s zijn de CMF s lager.

9 Analfabetisme en laaggeletterdheid in Noord en Oost Groningen Analfabeten zijn mensen die niet kunnen lezen of schrijven en dit ook nooit hebben geleerd. Laaggeletterden kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen deze vaardigheden niet goed genoeg om te kunnen functioneren in de samenleving. Ze hebben bijvoorbeeld veel moeite met instructies op kaartautomaten, het invullen van formulieren, het afhandelen van de post en het lezen van bijsluiters van medicijnen. Laaggeletterdheid wordt ook wel functioneel analfabetisme genoemd(stichting Lezen en Schrijven). Laag en ongeletterdheid komt niet alleen in armere landen voor, maar ook in Nederland is het een bestaand probleem. Het blijkt vooral een onzichtbaar probleem dat nauwelijks publiekelijk wordt besproken. Daarbij is het niet of nauwelijks kunnen lezen of schrijven steeds problematischer in een maatschappij waar steeds meer informatie beschikbaar komt via de geschreven of digitale weg. In Nederland zijn circa 25. volwassenen analfabeet (Stichting Lezen en Schrijven). Daarbij waren in 8 nog eens 1,1 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd, oftewel tien procent van de bevolking 6. Uit eerder onderzoek uit 1994 blijkt dit percentage laaggeletterden licht te zijn gedaald. Deze factsheet gaat in op de omvang van laaggeletterden in Noord en Oost Groningen. Over de omvang van analfabeten hebben we vooralsnog geen gegevens kunnen achterhalen. Relatief meer laaggeletterden in Noord en Oost Groningen Figuur 1 geeft het percentage laaggeletterden per gemeente. In 5 was van de Groninger bevolking laaggeletterd, ofwel een totaal van 54.6 mensen. Dit percentage lag iets lager dan het landelijke aantal (13 van de 16 t/m 75 jarigen 7 ). Figuur 1: percentage laaggeletterden per gemeente, 16 t/m 75 jarigen, Nederland totaal Eemsmond Loppersum Appingedam Delfzijl Menterwolde Veendam Vlagtwedde Stadskanaal Pekela Bron: Stichting Lezen en Schrijven (NB. Voor de gemeenten Oldambt en Bellingwedde zijn geen (totaal) gegevens) In Noord Groningen hadden de gemeenten Appingedam en Delfzijl relatief meer laaggeletterden, respectievelijk 16 en 15. Het percentage laaggeletterden in de gemeenten Eemsmond en Loppersum lag rond het provinciale gemiddelde. In Oost Groningen had de gemeente Pekela het meeste aantal laaggeletterden, namelijk 17 van de 16 t/m 75 jarigen. Ook de andere gemeenten hadden in deze regio relatief gezien meer laaggeletterden dan het provinciaal gemiddelde. 6 Bron: Fouarge, D., W. Houtkoop & R van der Velden (11). Laaggeletterdheid in Nederland. Expertisecentrum Beroepsbevolking. 7 De gemeentelijke cijfers zijn geleverd door de Stichting Lezen en Schrijven en gebaseerd op de leeftijdscategorie 16 t/m 74 jaar in 5. In dat jaar waren er 1,5 miljoen laaggeletterden in geheel Nederland (13). Dit aantal komt hoger uit dan het in 11 gepubliceerde aantal van 1,1 miljoen () dat gebaseerd is op de leeftijdscategorie 16 t/m 65 jarigen. Extrapoleren we dit naar de leeftijdscategorie uit 5 dan komen we tevens op de 1,5 miljoen laaggeletterden landelijk.

10 Wie zijn laaggeletterd? Het is moeilijk om een eenduidige profielschets te geven van een laaggeletterde. Laaggeletterdheid komt voor bij allochtonen en autochtonen, bij jonge en oude mensen, bij mannen en vrouwen en bij werkenden en niet werkenden. De volgende figuren geven per gemeente het percentage laaggeletterdheid onder lager opgeleiden, niet werkenden, allochtonen en jarigen (5). laag opgeleiden niet-werkenden Nederland totaal Eemsmond Loppersum Appingedam Delfzijl allochtonen Menterwolde Veendam Vlagtwedde Stadskanaal Pekela Nederland totaal Eemsmond Loppersum Appingedam Delfzijl jarigen Menterwolde Veendam Vlagtwedde Stadskanaal Pekela Nederland totaal Eemsmond Loppersum Appingedam Delfzijl Bron: Stichting Lezen en Schrijven Menterwolde Veendam Vlagtwedde Stadskanaal Pekela Bellingwedde Nederland totaal Eemsmond Loppersum Appingedam Delfzijl Menterwolde Veendam Vlagtwedde Stadskanaal Pekela Bellingwedde In heel Nederland was 33 van de laag opgeleiden laaggeletterd. Voor de provincie Groningen lag dit percentage lager (29). Opvallend is dat in alle gemeenten in Noord en Oost Groningen relatief meer laag opgeleiden laaggeletterd zijn dan in de hele provincie. Vooral de gemeente Pekela valt op want de helft van de laag opgeleiden was hier laaggeletterd in 5. In deze gemeente woonden naar verhouding ook de meeste niet werkende laaggeletterden (42). De gemeente Appingedam had tevens meer niet werkende laaggeletterden dan het provinciale gemiddelde (39 t.o.v. 36). Overigens lag het provinciale aantal niet werkende laaggeletterden boven het landelijke aantal (36 t.o.v. 32). Het aantal laaggeletterde allochtonen laat een meer variabel beeld zien met veel gemeentelijke verschillen. In de provincie Groningen waren in 5 naar verhouding minder allochtonen laaggeletterd dan in Nederland (resp. en 19). Opvallend is de gemeente Delfzijl waar 17 van de allochtonen laaggeletterd was. Met betrekking tot de ouderen in 5, lag het aantal laaggeletterden van de afzonderlijke gemeenten in Noord en Oost Groningen gemiddeld gezien boven het landelijke (26) en provinciale percentage (25). In Bellingwedde, Vlagtwedde en Delfzijl woonden in 5 de meeste laaggeletterde ouderen.

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid heeft een grote impact op mensen. Werk betekent deelname aan de maatschappij, een inkomen, sociale

Nadere informatie

Gezondheid en leefstijl jongeren verbeterd

Gezondheid en leefstijl jongeren verbeterd FEITEN & CIJFERS Gezondheid en leefstijl jongeren verbeterd Onlangs publiceerde GGD Groningen de resultaten van het Jeugdgezondheidsonderzoek 2015. Dit onderzoek wordt éénmaal in de vier jaar gehouden

Nadere informatie

oinleiding 1 c oovergewicht en ernstig overgewicht (obesitas) in Nederlandd

oinleiding 1 c oovergewicht en ernstig overgewicht (obesitas) in Nederlandd oinleiding 1 c Gewichtsstijging ontstaat wanneer de energie-inneming (via de voeding) hoger is dan het energieverbruik (door lichamelijke activiteit). De laatste decennia zijn er veranderingen opgetreden

Nadere informatie

Gebruik jeugdhulp in Groningen: 2016 vergeleken met 2015

Gebruik jeugdhulp in Groningen: 2016 vergeleken met 2015 Gebruik jeugdhulp in Groningen: 2016 vergeleken met 2015 In 2015 is de jeugdhulp overgegaan naar de gemeenten. Om deze transitie goed te kunnen monitoren verstrekken gemeenten en jeugdhulp aanbieders gegevens

Nadere informatie

Alcoholgebruik: omvang in de regio

Alcoholgebruik: omvang in de regio Alcoholgebruik: omvang in de regio Schadelijk alcoholgebruik in de regio Het alcoholgebruik(1) onder volwassenen (tot 65 jaar) in Zuid-Limburg is 85%. Van de ouderen (65+) geeft 75% aan alcohol te drinken.

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Almelo

Kernboodschappen Gezondheid Almelo Kernboodschappen Gezondheid Almelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Almelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Almelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Indicator 5 Gezondheid

Indicator 5 Gezondheid Indicator Gezondheid Gezondheid wordt in de GDI uitgedrukt door middel van de data voor obesitas. Obesitas wordt wereldwijd als een als een ernstig en toenemend probleem gezien, met grote gevolgen voor

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezonde leefstijl wint langzaam terrein. Licht dalende trend van zware drinkers

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezonde leefstijl wint langzaam terrein. Licht dalende trend van zware drinkers Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-018 18 maart 2008 9.30 uur Gezonde leefstijl wint langzaam terrein De laatste jaren zijn Nederlanders iets gezonder gaan leven. Het percentage rokers

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Losser

Kernboodschappen Gezondheid Losser Kernboodschappen Gezondheid Losser De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Losser epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Losser en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT IJsselland VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT Jongerenmonitor 2015 77% ontbijt dagelijks 10.3 jongeren School 13-14 jaar 15- jaar 76% een gezond gewicht 15% beweegt voldoende Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal

Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Oldenzaal epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Oldenzaal en de factoren die hierop

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Rijssen-Holten epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Rijssen-Holten en de factoren

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Alcohol

GO Jeugd 2008 Alcohol GO Jeugd 2008 Alcohol Samenvatting alcohol Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 63% van de Friese 12 t/m 18 jarigen wel eens alcohol heeft, 51% nog in de vier voorafgaand aan het

Nadere informatie

De huishoudens in Groningen worden steeds kleiner

De huishoudens in Groningen worden steeds kleiner De huishoudens in Groningen worden steeds kleiner In Nederland is een trend zichtbaar naar steeds kleinere families, ook wel de verdunning van huishoudens genoemd. Niet het aantal huishoudens neemt af,

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming incijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Uitkomsten GGD-gezondheidspeiling 2016 Gezondheid van aren BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen in Groningen

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen in Groningen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen in Groningen 2011-2015 Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen leven vaak in armoede. Dat blijkt uit de diverse armoederapporten die de afgelopen jaren zijn verschenen,

Nadere informatie

Alcohol FACT. Twee op de drie jongeren heeft weleens gedronken. Helft 4 e -klassers heeft recent gedronken SHEET. Gelderland-Zuid E-MOVO

Alcohol FACT. Twee op de drie jongeren heeft weleens gedronken. Helft 4 e -klassers heeft recent gedronken SHEET. Gelderland-Zuid E-MOVO Gelderland-Zuid E-MOVO 2015-2016 De resultaten in deze factsheet zijn afkomstig uit het 4 e E-MOVO jongerenonderzoek. In 2015 werd dit onderzoek uitgevoerd onder ruim 10.000 leerlingen in het voortgezet

Nadere informatie

Krimp en de gevolgen voor het basisonderwijs in de provincie Groningen (update)

Krimp en de gevolgen voor het basisonderwijs in de provincie Groningen (update) Krimp en de gevolgen voor het basisonderwijs in de provincie Groningen (update) Krimp. Wat zijn de gevolgen voor het basisonderwijs in de provincie Groningen? Hoeveel leerlingen en scholen zijn er nog?

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Levensverwachting en sterftecijfers. Referent: Drs. M.J.J.C. Poos, R.I.V.M.

Regionale VTV 2011. Levensverwachting en sterftecijfers. Referent: Drs. M.J.J.C. Poos, R.I.V.M. Regionale VTV 2011 Levensverwachting en sterftecijfers Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Levensverwachting en sterftecijfers Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van

Nadere informatie

Factsheet alcohol. Think Before You Drink

Factsheet alcohol. Think Before You Drink Factsheet alcohol Think Before You Drink Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak. Ook in West-Brabant is dit het geval. Bovendien tolereren veel ouders dat hun kinderen onder de 16 jaar alcohol drinken.

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Borne

Kernboodschappen Gezondheid Borne Kernboodschappen Gezondheid Borne De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Borne epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Borne en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Haaksbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Haaksbergen en de factoren die hierop

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-021 20 maart 2007 9.30 uur Leefstijl Nederlander niet verbeterd In 2006 zijn Nederlanders niet gezonder gaan leven. Het aandeel volwassen Nederlanders

Nadere informatie

BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN EMMEN

BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN EMMEN BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN EMMEN IN DE PERIODE 2011-2015 Hoe ontwikkelt overgewicht zich in de gemeente? En hoe verhoudt de gemeente zich daarin tot? Met de onderstaande gegevens geven we een aanzet

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Wierden

Kernboodschappen Gezondheid Wierden Wierden Twente Nederland Kernboodschappen Gezondheid Wierden De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Wierden epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Wierden en de factoren

Nadere informatie

Risicofactoren voor hart- en vaatziekten in de Nederlandse bevolking. Een uitgave van de Nederlandse Hartstichting augustus 2006

Risicofactoren voor hart- en vaatziekten in de Nederlandse bevolking. Een uitgave van de Nederlandse Hartstichting augustus 2006 cijfers en feiten Risicofactoren voor hart- en vaatziekten in de Nederlandse bevolking Een uitgave van de Nederlandse Hartstichting augustus 26 Prevalenties en trends in leefstijl- en risicofactoren in

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verbetering gezonde leefstijl stagneert

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verbetering gezonde leefstijl stagneert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-020 17 maart 2009 9.30 uur Verbetering gezonde leefstijl stagneert Percentage rokers blijft gelijk Licht dalende trend zware drinkers Ruim een op de

Nadere informatie

Gezondheidsprofiel volwassenen 2016

Gezondheidsprofiel volwassenen 2016 Gezondheidsprofiel volwassenen 2016 S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d Inhoudsopgave 1. Inleiding................................ 3 2. Methode................................ 5 3. Leefwijze

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Twenterand

Kernboodschappen Gezondheid Twenterand Kernboodschappen Gezondheid Twenterand De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Twenterand epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Twenterand en de factoren die hierop

Nadere informatie

BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN NOORDENVELD

BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN NOORDENVELD BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN NOORDENVELD IN DE PERIODE 2011-2016 Hoe ontwikkelt overgewicht zich in de gemeente? En hoe verhoudt de gemeente zich daarin tot? Met de onderstaande gegevens geven we een aanzet

Nadere informatie

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland 3 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland resultaten van de monitor volwassenen en ouderen 12 13 Gezondheid is belangrijk! Mensen die zich gezond voelen kunnen beter

Nadere informatie

Vaatrisico-polikliniek. screening/behandeling en begeleiding vaatziekten

Vaatrisico-polikliniek. screening/behandeling en begeleiding vaatziekten Vaatrisico-polikliniek screening/behandeling en begeleiding vaatziekten Inleiding Het Ommelander Ziekenhuis Groningen heeft een speciale vaatrisicopolikliniek voor patiënten met een vaatziekte en/of vanwege

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Enschede

Kernboodschappen Gezondheid Enschede Kernboodschappen Gezondheid Enschede De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Enschede epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Enschede en de factoren die hierop van

Nadere informatie

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Versie 1, oktober 2013 Bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Noaberkracht Dinkelland Tubbergen In Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wonen 47.279

Nadere informatie

BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN TYNAARLO

BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN TYNAARLO BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN TYNAARLO IN DE PERIODE 2011-2016 Hoe ontwikkelt overgewicht zich in de gemeente? En hoe verhoudt de gemeente zich daarin tot? Met de onderstaande gegevens geven we een aanzet

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAAMSBEWEGING EN GEWICHT V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 4 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in

Nadere informatie

BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN MIDDEN-DRENTHE

BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN MIDDEN-DRENTHE BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN MIDDEN-DRENTHE IN DE PERIODE 2011-2016 Hoe ontwikkelt overgewicht zich in de gemeente? En hoe verhoudt de gemeente Midden- zich daarin tot? Met de onderstaande gegevens geven

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Noaberkracht

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN HOOGEVEEN

BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN HOOGEVEEN BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN HOOGEVEEN IN DE PERIODE 2011-2017 Hoe ontwikkelt overgewicht zich in de gemeente? En hoe verhoudt de gemeente zich daarin tot? Met de onderstaande gegevens geven we een aanzet

Nadere informatie

Overgewicht en Obesitas op Curaçao

Overgewicht en Obesitas op Curaçao MINISTERIE VAN Gezondheid, Milieu & Natuur Volksgezondheid Instituut Curaçao Persbericht Overgewicht en Obesitas op Curaçao In totaal zijn 62,6% van de mannen en 67,3% van de vrouwen op Curaçao te zwaar,

Nadere informatie

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Inspectie van het Onderwijs, december 2015 Jaarlijks rapporteert de Inspectie van het Onderwijs over het schorsen en verwijderen van leerlingen

Nadere informatie

Beweging, voeding en. (over)gewicht

Beweging, voeding en. (over)gewicht JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN HOOGEVEEN

BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN HOOGEVEEN BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN HOOGEVEEN IN DE PERIODE 2011-2016 Hoe ontwikkelt overgewicht zich in de gemeente? En hoe verhoudt de gemeente zich daarin tot? Met de onderstaande gegevens geven we een aanzet

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

2 Lichamelijke Gezondheid

2 Lichamelijke Gezondheid 2 Lichamelijke Gezondheid Gezondheid in Friesland In de uitwerking van het thema lichamelijke gezondheid wordt inzicht gegeven in het voorkomen van chronische (langdurige) aandoeningen onder de Friese

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-017 16 maart 2010 9.30 uur Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Bijna een op de twee beweegt onvoldoende Ruim een op de tien heeft

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

de bevolking van Aa en Hunze vergrijst, van 21% nu naar 35% in 2040.

de bevolking van Aa en Hunze vergrijst, van 21% nu naar 35% in 2040. Met deze factsheet biedt de GGD Drenthe u inzicht in de lokale gezondheidssituatie van de inwoners van de gemeente Aa en Hunze. U treft cijfers aan over de gezondheidsspeerpunten en risicogroepen. Hierbij

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Meningen over het takenpakket van de overheid

Meningen over het takenpakket van de overheid Meningen over het takenpakket van de Rianne Kloosterman De volwassen Nederlandse bevolking vindt sommige taken meer de verantwoordelijkheid van de dan andere. In de ogen van de meeste Nederlanders hoort

Nadere informatie

INFOKAART OUDEREN EN ROKEN

INFOKAART OUDEREN EN ROKEN INFOKAART OUDEREN EN ROKEN Roken Roken is de risicofactor die de meeste sterfte en het meeste gezondheidsverlies met zich brengt en zodoende ook zorgt voor veel verlies aan kwaliteit van leven (1). Vijftien

Nadere informatie

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen Concept Peiling Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen 2016 Oktober 2016 Uitvoering: Platform Nuchtere Fries Platform Nuchtere Fries is een samenwerking tussen alle Friese gemeenten, GGD Fryslân,

Nadere informatie

Gebruik gegevens werkgroep RGI toepassing door GGD Groningen. 19 juni 2014 t.b.v. vakgroep Epidemiologie contact:

Gebruik gegevens werkgroep RGI toepassing door GGD Groningen. 19 juni 2014 t.b.v. vakgroep Epidemiologie contact: Gebruik gegevens werkgroep RGI toepassing door GGD Groningen 19 juni 2014 t.b.v. vakgroep Epidemiologie contact: jan.broer@ggd.groningen.nl Werkgroep Regionale Gezondheid Informatie (RGI) Joost Bernsen

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven 1 Bijlage 6.1 Gezondheid en zorg Tabel B6.1 Niet-roken en verantwoord alcoholgebruik onder 12-plussers, naar achtergrondkenmerken, 2004 (in procenten) niet-roken

Nadere informatie

Aantal kinderen met alcoholvergiftiging in 2011 opnieuw toegenomen.

Aantal kinderen met alcoholvergiftiging in 2011 opnieuw toegenomen. PERSBERICHT 25 april 2012 Aantal kinderen met alcoholvergiftiging in 2011 opnieuw toegenomen. Het aantal kinderen en jongeren met een acute alcoholvergiftiging is in 2011 opnieuw toegenomen. In het afgelopen

Nadere informatie

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe  Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012 Vergrijzing in Fryslân fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe In Fryslân wonen op 1 januari 2011 647.282 inwoners. De Friese bevolking groeit nog jaarlijks. Sinds 2000 is het aantal inwoners toegenomen

Nadere informatie

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar speerpuntennotitie? Wat doen/deden we al? Welke gezondheidsproblemen

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

1894 zelfdodingen in 2016

1894 zelfdodingen in 2016 1894 zelfdodingen in 2016 Het aantal zelfdodingen neemt elk jaar toe, maar gerelateerd aan de bevolkingsopbouw blijft het zelfdodingscijfer sinds 2013 op hetzelfde niveau. Dit meldt het CBS op basis van

Nadere informatie

ALCOHOL. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren E-MOVO 2011. regio Gelderland-Midden. www.vggm.nl

ALCOHOL. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren E-MOVO 2011. regio Gelderland-Midden. www.vggm.nl ALCOHOL Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren E-MOVO 2011 regio Gelderland-Midden www.vggm.nl FACTSHEET ALCOHOL E-MOVO 2011 ALCOHOL Jongeren zijn volop in de groei en hun hersenen, maar ook andere

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland Arbeidsgehandicapten in Nederland Ingrid Beckers In 2003 waren er in Nederland ruim 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten; 15,8 procent van de 15 64-jarige bevolking. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

Wijkgericht werken: doel of middel?

Wijkgericht werken: doel of middel? Wijkgericht werken: doel of middel? Pim Assendelft Hoogleraar Huisartsgeneeskunde Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde 13 juni 2017 Generalisme is ons specialisme Lichamelijke activiteit Overgewicht en obesitas

Nadere informatie

MODERN BURGERSCHAP BIJLAGE. Onderzoeksbureau CMO Groningen - Sociaal Rapport provincie Groningen 2006

MODERN BURGERSCHAP BIJLAGE. Onderzoeksbureau CMO Groningen - Sociaal Rapport provincie Groningen 2006 MODERN BURGERSCHAP BIJLAGE 2 Onderzoeksbureau CMO Groningen - Sociaal Rapport provincie Groningen 200 2. Werkgelegenheid in de provincie Groningen, per sector 200 Bouw Financiële instellingen Horeca Industrie

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Staphorst 875 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid gedefinieerd

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.392 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

TOOLKIT Bekend maakt Bemind

TOOLKIT Bekend maakt Bemind TOOLKIT Bekend maakt Bemind 6. Migrantenouderen in cijfers Aantal migrantenouderen in Nederland Bron: (CBS-Statline, dec. 2016) Aantal AOW-gerechtigden in Nederland 3.059.000 Waarvan van migrantenafkomst

Nadere informatie

BMI BIJ SCHOOLKINDEREN

BMI BIJ SCHOOLKINDEREN / Rapport cijfers BMI BIJ SCHOOLKINDEREN Vlaams Gewest 2012-2013 / 1.02.2016 1.02.2016 BMI bij schoolkinderen 1/10 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op juli 2015 door: Lien Braeckevelt,

Nadere informatie

Provinciaal rapport Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek 2015

Provinciaal rapport Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek 2015 Provinciaal rapport Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek 2015 S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d PROVINCIAAL RAPPORT Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen?

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO 2011-2012 Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO (Elektronische MOnitor en VOorlichting) is een grootschalig jongerenonderzoek van de GGD en in Oost-Nederland. Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Vaatrisico-polikliniek (behandeling van vaatziekten)

Vaatrisico-polikliniek (behandeling van vaatziekten) Vaatrisico-polikliniek (behandeling van vaatziekten) Inleiding U bent door uw behandelend arts verwezen naar de vaatrisicopolikliniek omdat u een vaatziekte heeft en/of vanwege risicofactoren voor het

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Steenwijkerland 1.529 inwoners deden mee Kampen Zwartewaterland Staphorst Zwolle Dalfsen Ommen Olst-Wijhe Raalte Deventer

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gezondheidsmonitor ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

2. Overgewicht. allochtone kinderen. autochtone kinderen. eenouder ouder+stiefouder. beide ouders. % kinderen met overgewicht. laag.

2. Overgewicht. allochtone kinderen. autochtone kinderen. eenouder ouder+stiefouder. beide ouders. % kinderen met overgewicht. laag. 2. Overgewicht De gevolgen van overgewicht op de kinderleeftijd zijn uiteenlopend van psychosociale problemen, zoals gepest worden, negatief zelfbeeld en depressiviteit, tot lichamelijke problemen zoals

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

Zorg voor geest kost nog steeds het meest

Zorg voor geest kost nog steeds het meest Zorg voor geest kost nog steeds het meest Publicatiedatum: 28-11-2013 In is 19,6 miljard euro uitgegeven voor de behandeling van psychische stoornissen, 22% van de totale uitgaven voor zorg en welzijn

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Toekomstbestendige zorg in Noord-Brabant: Voorlopige resultaten. Dung Ngo MSc 15 december 2010

Toekomstbestendige zorg in Noord-Brabant: Voorlopige resultaten. Dung Ngo MSc 15 december 2010 Toekomstbestendige zorg in Noord-Brabant: Voorlopige resultaten Dung Ngo MSc 15 december 2010 Achtergrond van het onderzoek Levensverwachting in NL laatste jaren met >2 jaar toegenomen Echter, vergeleken

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.589 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Welzijn en (gezondheids)zorg

Welzijn en (gezondheids)zorg Hoofdstuk 14 Welzijn en (gezondheids)zorg 14.1 Inleiding Een belangrijke doelgroep voor het welzijns- en zorgbeleid zijn de ouderen. Dit hoofdstuk begint daarom met het in kaart brengen van deze groep

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groningen

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groningen Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groningen Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Okt 2017 % aantal % aantal % Nederland 343.096 3,8% -7.714-2,2%

Nadere informatie

Gezondheidsprofiel ouderen S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d

Gezondheidsprofiel ouderen S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d Gezondheidsprofiel ouderen S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d Gezondheidsprofiel ouderen Resultaten Gezondheidsmonitor De Marne Winsum Bedum

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland 1.129 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid

Nadere informatie