Interview: Jeroen Hendriksen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interview: Jeroen Hendriksen"

Transcriptie

1 Redactioneel Het zomerreces is weer voorbij, de scholen zijn weer open, en het land wordt paars geregeerd. Wat dat betekent, moeten we nog zien. Het Utrechtse NIVON draait ook weer, en dit nummer vertelt u daar over. Terwijl in deze zomer half Nederland ergens school in de schaduw en zich even niet bezig hield met dagelijkse beslommeringen raakte het Utrechtse NIVON in een actie verzeild. Lees over de 'Aktie Appelboom' in dit nummer! Middels een interview stellen wij u voor aan Jeroen Hendriksen, sinds dit voorjaar bestuurslid en nu kandidaat voor het voorzitterschap. Op 27 oktober is er weer een ledenvergadering. Het bestuur hoopt op een grote opkomst. Kijk eens in je ongetwijfeld druk bezette agenda, of je dit keer ook eens kunt komen. Van nieuwe leden horen we nog wel eens dat zij zich afvragen hoe ze het best in het NIVON kunnen rollen. De drempel om als onbekende aan een activiteit mee te doen is soms hoog. Alle activiteiten hebben contactpersonen en u kunt altijd tevoren eens bellen om informatie of voor een gesprekje. De contactpersonen zijn ook altijd bereid om u bij de andere NIVON-n(st)ers te introduceren. Telefoonnummers vindt u volop in dit nummer. We breiden onze club graag uit, dus u bent echt altijd van harte welkom. Keus genoeg aan activiteiten!

2 Interview: Jeroen Hendriksen Bergen, Bestuur en Boeddhisme; drie elementen uit een gesprek met Jeroen Hendriksen. Drie lijnen waarlangs we hem voor willen stellen. We bevinden ons op een zolderkamer van de MBO-school waar Jeroen deel uitmaakt van de driekoppige directie. Jeroen kent het NIVON al heel lang. Hij was in Breda jaren rugzaklid: hij maakte gebruik van de huizen en kampeerplaatsen, maar heeft met de organisatie nooit veel van doen gehad. Sinds hij in Utrecht weer lid is, leest hij altijd trouw het krantje. Dat viel op, dat krantje. Dat moest ik toch even lezen, Ik had het gevoel dat in het NIVON leuke dingen gebeurden, dat stond wel op mijn netvlies. Ik zou eens een wandeling mee willen maken, maar hoe rol je daar nou in als je niemand kent? Dat is natuurlijk een vraag die voor veel mensen opgaat. Op een gegeven moment kwam ik die oproep tegen voor een voorzitter. En toen ben ik gaan overwegen om in het bestuur te stappen. Ik had wat bestuurlijke ervaring aan te bieden en ik kon eens kijken hoe dat bevalt, of ik er tussen pas en of ik er mijn ei kwijt kan. Wat me tot nu toe opviel is dat er met veel enthousiasme allerlei zaken worden aangepakt. Maar ik heb lang moeten aftasten wie wat deed en waarom. De organisatie is niet erg helder. Er zou bijvoorbeeld meer met hoofdaandachtpunten gewerkt kunnen worden. Daar zou ik als eerste aan willen werken. We hebben een grote federatie en kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om dit jaar meer aandacht te geven aan het milieu en daarmee voor de buitenwacht meer herkenbaar zijn. Daarnaast hebben we een enorm potentieel aan leden, die niet of weinig directe contacten hebben met het NIVON. Mensen die denken "Tja, ik ken daar eigenlijk niemand, hoe kom ik daar nou binnen?. We hebben daar in het bestuur voor de vakantie over gebrainstormd en daar moeten we verder over praten. Dat kan dan ook een aandachtspunt worden. Van jongs af aan bestaat mijn liefde voor de bergen. Vroeger wilde ik eigenlijk ontdekkingsreiziger worden, daarna archeoloog. Het werd steeds realistischer. Maar ik zit ook nu toch wel elk jaar met enige regelmaat in de bergen in vakanties en tussenvakantie. En...er kriebelde nog altijd iets van de Himalaya. Nou, dat heb ik dit jaar gedaan. Met een groep van 15 mensen, een gids en een assistentgids vertrokken we uit Ladak in het uiterste noorden van India. Het uitzicht zo hoog is onvoorstelbaar; zo weids en zo onvoorstelbaar ver. De tekening in de lucht en de kleuren. 1

3 Het is heel anders dan alles wat ik in Europa heb gezien. Soms is het een kleurenparadijs op 5000 meter en soms een woestijn. Daarnaast heb ik kennis gemaakt met het boeddhisme, dat daar zeer oorspronkelijk en in alle rust voortbestaat. Ik heb zoveel respect voor de filosofie van het boeddhisme, het is zo compleet in de acceptatie van de ander. Ik heb het meegemaakt, dat we een dienst bijwoonden in een tempel en dat vijf minuten voor het eind er een bus met toeristen,- druk, met korte broek, hoge hakken en flitslichtde rust kwam verstoren. Wij ergerden ons kapot. Ik ben ook op die mensen afgestapt en heb gevraagd of ze stil wilden zijn. Maar de boeddhisten lieten dat gebeuren, het raakte ze niet. Ze laten andere mensen volledig in hun waarde en respecteren iemand in zijn goede, maar ook in zijn slechte dingen. Die ander is immers zijn karma aan het uitwerken en daar mag jij niet inkomen, terwijl wij direct de neiging hebben om dat te gaan regelen, er wat van te zeggen en het onbeschoft te vinden. Mijn laatste vakantie-ervaring met het NIVON was de wintersport. Het leuke daar was die kris-krasverdeling van leeftijden en de solidariteit. Je skiet samen en doet leuke dingen met elkaar. Als je zin hebt om even alleen te zijn en een boekje te lezen, dan kan dat ook. De kameraadschappelijkheid en de vrolijkheid maakt, dat ook de dingen die niet perfect geregeld zijn helemaal geen probleem vormen." (Marja Reijnen) Wij Natuurvrienden 1994, nr 4 1

4 Het NIVON de boom in voor appelbomen Dit voorjaar besloot het bestuur van het NIVON Utrecht mee te doen aan de bomen-actie. De NFI (Natur Freunde Internationale) bestaat in 1995 precies 100 jaar. Als verjaarscadeau wenst de NFI dat er door natuurvrienden overal op aarde bomen geplant worden. Uit het Utrechtse NIVON-bestuur werd een werkgroep gevormd: Petra Wennekus, Marja Reijnen en Olga Verwaal. Zij besloten dat het aardig zou zijn om te proberen om met geld van de Natuurvrienden oude, bestaande bomen te beschermen. Karakteristiek voor de provincie Utrecht zijn de hoogstam-fruitbomen. Met lede ogen moeten we aanzien dat deze bomen niet beschermd zijn, omdat ze gezien worden als produktiemiddelen. Tot voor kort stond er zelfs een rooipremie op het kappen van hoogstamfruitbomen. Als je regelmatig in de Utrechts Zuid-Westhoek fietst, dan moet je nogal eens constateren dat de motorzaag weer heeft toegeslagen. Naast landschappelijk waardevol zijn hoogstamfruitbomen ook een ecologisch eldorado voor vogels en insekten. Zonde dus, dat ze zo vaak moeten wijken. De werkgroep kwam in aanraking met fruitteler Wouter Van Kouwen die al 18 jaar op biologische wijze met hoogstambomen werkt. Hij heeft aan het Amsterdam - Rijnkanaal bij het zwembad De Trip een boomgaard. Het bedrijf was failliet en de Stichting Hoogstam, die het bedrijf wilde kopen om de bomen te behouden, zat dringend verlegen om contanten. Het NIVON-bestuur bood aan om een financiële actie onder de leden te houden en zo bij te dragen aan het behoud van de unieke boomgaard. Een rondleiding op het bedrijf maakte de werkgroep enthousiast: een sprookjesachtige boomgaard met oude bomen en zeldzame fruitrassen werd getoond. Ook de natuurwaarden in en om deze boomgaard bleken veel groter dan men zelfs maar had durven dromen. Alles leek in kannen en kruiken. Dit moest een succesvolle actie worden; het zou niet moeilijk zijn om NIVON-leden van het belang van dit stukje natuur te overtuigen. Er kwam echter een kink in de kabel. De overname van het bedrijf door de Stichting Hoogstam ging niet door omdat enkele hectaren grond met fruitbomen niet meer gepacht konden worden. Daardoor kon de Stichting niet meer voldoende geld lenen om het bedrijf te kunnen kopen en het als bedrijf te kunnen voortzetten. Een actiecomité werd opgericht, waarin naast het NIVON Utrecht nog een aantal plaatselijke milieugroepen zitting namen. Zij stuurden een 'brandbrief' naar de Provincie Utrecht en de Gemeente Houten. 1

5 Zij bewerkten in sneltreinvaart ruim 30 natuur- en milieu-organisaties om hun steun aan deze brief te verlenen en ze praatten met invloedrijke personen om de overheid ertoe te bewegen in ieder geval het 'kernbedrijf' (zo'n anderhalve hectare grond en een woning) aan te kopen en zo een openbare verkoop te voorkomen. Tot nu toe echter helaas nog zonder succes: de gemeente Houten en de Provincie Utrecht reageerden afwijzend. Het comité doet nu veel moeite om particuliere natuurbeschermingsorganisaties voor het gebied te interesseren. Het NIVON zou dan een bedrag kunnen inzamelen om hieraan een steentje bij te dragen. Wellicht zijn ook andere organisaties hiertoe bereid. Op het moment van schrijven (eind augustus) is nog niet bekend hoe dit afloopt. Mogelijk kloppen we binnenkort bij u aan met een verzoek om geld voor bovengenoemde boomgaard. In dat geval zullen daar rondom ook allerlei activiteiten georganiseerd worden. We houden u op de hoogte! De vogelexcursies: 16 oktober naar IJmuiden Op 14 augustus gingen we per auto naar de Oostvaardersplassen. Vanaf de Knardijk hebben we verschillende vogels gezien. Hierna werd doorgereden naar vogelobservatiehutten. Oogst van deze dag: oeverlopers, bergeenden, lepelaars, grauwe ganzen, kluten, scholeksters, tafeleenden, kuifeenden, aalscholvers, zwarte stern, kwikstaarten en vele andere. Het aantal deelnemers aan deze excursie bedroeg 8. Op 16 oktober gaan we naar de Pier van IJmuiden om de zeevogeltrek te bespieden. We zijn er al enkele keren geweest en deze tocht bood steeds veel spektakel. Geef je op bij Petra Wennekus tel , meestal thuis tussen 18 en 20 uur) of stuur gewoon een kaartje: Graanhoeve 10, 3992 NJ Houten. We hebben voor het komende seizoen alvast de volgende data gepland: 15 januari, 19 maart en 7 mei. Heb je goede ideeën voor excursiegebieden geef die svp aan Petra door. Wij Natuurvrienden 1994, nr 4 1

6 Mijn kennismaking met de Midweek 'Op een tentoonstelling in het Dienstencentrum op de Biltstraat van aquarellen ontmoette ik een bezoeker, die mij vertelde over het NIVON. Ik beloofde hem eens te komen kijken op een (midweek-) bijeenkomst op woensdagochtend. Daar werd ik leuk ontvangen en ik voelde me direct thuis. Ik ontmoette ik er een kennis van vroeger, dus ik had gelijk aansluiting. Er was lekkere koffie en een interessante lezing over de Islam. De sfeer en de mensen bevielen mij goed. Thuis alles gelezen uit de folders die ik had meegenomen, een formulier ingevuld en opgestuurd om me op te geven als lid van de NIVON. Op de tweede woensdag dat ik kwam was het net of ik er al jaren bijhoorde. Op het programma stonden dia's en een boeiend verhaal over een reis naar Mexico. Er werd heel boeiend over verteld en de dia's waren heel mooi, zodat we er veel van opstaken. Dit was de laatste bijeenkomst van het seizoen, en we hebben toen samen geluncht met heerlijke verse broodjes en salades. Nog wat nagepraat en mij opgegeven voor een reis in september, want ik hoop dat ik er een leuke tijd mag meemaken.' (Mevr. Dekker- Uittenhout, Utrecht; ingekort door de red.) Meer over de Midweek De Midweekgroep is een groep ouderen, die het belangrijk vinden om als ouderen actief deel te blijven nemen aan de maatschappij. Ze komt elke 14 dagen op woensdagochtend bijeen en bespreekt onderwerpen die door henzelf belangrijk worden gevonden. Soms wordt een spreker uitgenodigd om iets over een onderwerp te vertellen, waarna altijd een levendige discussie volgt. Andere keren bereidt een van de deelnemers een onderwerp voor. Natuurlijk is er ook tijd en ruimte voor gezelligheid; samen eten, zingen of spelletjes doen. Elke bijeenkomst begint met een 'rondje'. Iedereen krijgt dan de kans om even te vertellen wat hem of haar op dat moment bezighoudt. Dat kunnen persoonlijke zaken zijn, grappige voorvallen of de onderwerpen uit het nieuws. De leden van de Midweekgroep vinden het leuk als zich weer eens nieuwe mensen bij de groep aansluiten. Alle belangstellenden zijn hartelijk welkom. Kom eens een keertje kijken, ons programma staat in dit blad. Ook mensen die maar één keer willen komen zijn welkom. Je kunt ook,als je wilt, bellen om informatie met Nanny van den Haak,

7 De afdeling personeelszaken: Fietsen: de oproep voor mensen die willen helpen bij het voorbereiden van fietstochten heeft succes gehad. Ed Kiekens en Lydia de Ligt hebben zich aangemeld. Samen met Piet Verwei zullen zij in de komende tijd de fietsactiviteiten voor het NIVON Utrecht organiseren. Piet richt zich vooral op de langere activiteiten als fietsweek en evt. fietsweekenden, terwijl Ed en Lydia de dagtochten voor hun rekening nemen. Zij willen vanaf volgend voorjaar een nieuwe vorm gaan hanteren voor de fietstochten. Dat maakt natuurlijk nieuwsgierig! Elders in dit nummer de aankondiging van hun eerste activiteit in de nieuwe functie: de herfsttintentocht op 16 oktober. De programmacommissie van het NIVON Utrecht zorgt er elke keer weer voor dat u een keus kunt maken uit veel leuke en interessante activiteiten. De commissie bestaat op dit moment voor een deel uit ouderen en we zien aankomen, dat deze de commissie op een gegeven ogenblik gaan verlaten. Uitbreiding / verjonging is dringend gewenst. We zoeken mensen die het leuk vinden om erover na te denken hoe een goed NIVON-programma eruit ziet, met creatieve ideeën en bereid om ook een praktisch aandeel te leveren bij de voorbereiding en de uitvoering van de activiteiten. Bel voor een oriënterend gesprek met Dik van den Haak (secr.): of Hans Swaan (voorz.) Wandelen: we zoeken nog steeds contact met iemand die enkele keren per jaar een korte afstandswandeling (tot 15 kilometer) wil organiseren. Informatie en aanmelding bij de programma-commissie, Dik van den Haak: Verzending WN-schoonmaak NIVON-centrum Een keer in de zes weken lijkt het NIVON-centrum net een bijenkorf. Dan wordt er buitengewoon vlijtig gearbeid: Wij Natuurvrienden wordt geraapt, gevouwen, geniet en geadresseerd en het NIVON-centrum krijgt een schoonmaakbeurt. Er is volop koffie en gezelligheid. We beginnen om 10 uur en zijn altijd voor twaalven klaar. We kunnen er altijd helpende handen bij gebruiken. Iedereen is hartelijk welkom. De volgende werkbijenochtend is op maandag 24 oktober. Kom erbij! Wij Natuurvrienden 1994, nr 4 1

8 Agenda haal deze agenda eruit en prik 'm op je prikbord! Als niet anders vermeld, vinden de activiteiten plaats in het NIVON-centrum september do 8 handenarbeidkring; 9.30 uur do 8 muziekgilde; 10 uur do 8 tekencursus; uur; zie blz. 14 do 8 vergadering federatie-bestuur; 20 uur vr 9/zo 11 ZeeWeekend in het Zeehuis bij Bergen aan Zee; (weekend is al volgeboekt; deelnemers ontvangen bericht!) ma 12 fotowerkgroep; uur; vakantiefoto's en dia's do 15 handenarbeidkring; 9.30 uur do 15 muziekgilde; 10 uur do 15 houtsnijden en beeldhouwen; uur vr 16/zo 18 Zeeweekend in De Banjaert bij Wijk aan Zee;(weekend is al volgeboekt; deelnemers ontvangen bericht) vr 16/zo 30 Geologiereis naar Luc-sur-Mer (Normandië); (deelnemers ontvangen bericht). zo 18 EXCURSIE NAAR HUIS OUD-AMELISWEERD; zie blz. 11 do 22 handenarbeidgroep; 9.30 uur do 22 muziekgilde; 10 uur do 22 tekencursus; uur ma 26 fotowerkgroep; uur wo 28 midweekbijeenkomst; 10 uur; start nieuwe seizoen; blz. 11 do 29 handenarbeidkring; 9.30 uur do 29 muziekgilde; 10 uur do 29 houtsnijden en beeldhouwen; uur oktober zo 2 OPENING NIVON-SEIZOEN met een Sing-In;zie blz. 10 zo 2 LANGE AFSTANDSWANDELING; zie blz. 12 ma 3 volksdansen; 14 uur di 4 yoga; eerste les nieuw seizoen; 9.30 uur do 6 handenarbeidkring; 9.30 uur 1

9 do 6 muziekgilde; 10 uur do 6 tekencursus; uur vr 7 t/m LANG FIETSWEEKEND IN & ROND DE BOSBEEK;met o.a. ma 10 bezoek aan De Hoge Veluwe en Plan Ooievaar; zie blz. 13 ma 10 volksdansen; 14 uur ma 10 fotowerkgroep; uur di 11 yoga; 9.30 uur wo 12 midweekbijeenkomst; 10 uur do 13 handenarbeidkring; 9.30 uur do 13 muziekgilde; 10 uur do 13 houtsnijden en beeldhouwen; uur do 13 federatiebestuursvergadering;20 uur zo 16 Herfst-tintenfietstocht; zie blz. 13 ma 17 volksdansen; 14 uur di 18 yoga; 9.30 uur wo 19 START HOBBYGROEP; (v/h zijdeschilderen);10 uur; zie blz. 11 do 20 handenarbeidkring; 9.30 uur do 20 muziekgilde; 10 uur do 20 tekencursus; uur ma 24 afwerken Wij Natuurvrienden no. 5; en schoonmaak NIVON-centrum; vrijwilligers welkom vanaf 10 uur ma 24 volksdansen; 14 uur ma 24 fotowerkgroep; uur di 25 yoga; 9.30 uur di 25 geologiewerkgroep; 20 uur wo 26 midweekbijeenkomst; 10 uur do 27 handenarbeidkring; 10 uur do 27 muziekgilde; 10 uur do 27 LEDENVERGADERING fed. NIVON - UTRECHT; 20 uur; blz. 14 za 29 EXCURSIE brandweerkazerne; zie blz. 15 Wij Natuurvrienden 1994, nr 4 1

10 Lang leve de notenbalk! Wij openen het NIVON-winterseizoen met een Sing-In; een happening voor alle NIVON-leden van alle leeftijden (ook kinderen). Op zondag 2 oktober is het zover. Van 11 uur tot ongeveer 16 uur zal het NIVON-centrum trillen op zijn grondvesten van de bassen, alten, sopranen, tenoren en andere kelen die meedoen. Mylada Sallé heeft de zangleiding en zij wordt bijgestaan door een kleine muziekgroep. We zingen een gevarieerd programma met voor elk wat wils. Voor de kinderen is er een speciaal repertoire. Verder is aanwezig: Karel Hamel, die zijn draailier en nikkelharp demonstreert. Dit is de kans voor alle NIVON-ners om eens een dagje lekker ontspannen te zingen. Voor een kop soep bij de zelf meegebrachte lunch wordt gezorgd. De kosten zijn ƒ 2,50 voor volwassenen. Kinderen gratis. Ken je het NIVON nog niet of wil je meer informatie? Bel dan met Yvonne Abels: of met Henny Swaan: In Memoriam: Ger Zuidhoek Op 13 juli 1994 overleed op 82-jarige leeftijd Ger Zuidhoek. Tot op het laatst van zijn leven was Ger een actief NIVON-lid. Vanaf het begin was hij betrokken bij de Midweek-groep en hij was altijd weer te vinden voor wat nieuws. Zo deed hij begin dit jaar nog mee aan een spelletjesavond, waar we gezamenlijk creatieve oplossingen vonden voor zijn gehoor-probleem. In het verleden heeft Ger een belangrijke rol gespeeld bij het Rode Rakkers-cabaret. Een cabaretgroep die grote populariteit genoot in de toenmalige 'rode familie'. Overigens: die Rode Rakkers traden met evenveel gemak op als Blauwe Rakkers, want natuurlijk speelde voor deze betrokken socialisten ook de geheelonthouding een belangrijke rol. Ger was regisseur en heeft vele teksten voor de groep geschreven. Ger Zuidhoek hoorde bij het NIVON en het NIVON hoorde bij Ger Zuidhoek. We zullen hem dan ook zeer missen! (namens het bestuur: Marion van Voorst) 10

11 Zondag 18 september: Excursie naar Oud-Amelisweerd Op zondag 18 september bezoeken we de karakteristieke buitenplaats Oud- Amelisweerd. De bordjes Verboden Toegang zijn verdwenen en de cultuur-historische waarde is groter dan verwacht. Het huis is gebouwd in 1770 en vrijwel altijd bewoond geweest. Daarom had publiek er nimmer toegang. Het landhuis wordt gerestaureerd, maar wij krijgen het nog in authentieke staat te zien. Veel bekendheid kreeg het huis omdat een van de kamers voorzien is van buitengewoon zeldzaam Chinees behang, handgeschilderd en uniek voor West- Europa. We kunnen het huis, onder deskundige begeleiding bekijken op 18 september om 11 uur. Je kunt er natuurlijk makkelijk op de fiets naar toe. Met de bus ga je met lijn 41 (richting Wijk bij Duurstede; vertrekt om uur (of een half uur eerder) van Utrecht-CS). Uitstappen halte Oud-Amelisweerd en via de toegangslaan naar het landhuis lopen. De excursieprijs is ƒ 7,50 en er kunnen slechts 15 personen mee. Aanmelden bij Jan Bansberg; De plannen van de Midweek Op 28 september beginnen we onze najaars-/winterronde met een terugblik op de afgelopen zomer. Op 12 oktober stond eigenlijk een lezing van Dhr. Holvast op het programma, maar die zit dan nog steeds in Vietnam. Tegen die tijd is er vast wel een nieuwe Toorts, waar het een en ander over te praten valt. Op 26 oktober verwachten we Mies Brouwer van de vredesbeweging. Zij zal het hebben over de Verenigde Naties. Op 9 november ontvangen we Jelly Oly met een verhaal en dia's over Yucatan en Jordanië.(Nanny van den Haak) Kreatief met...de hobbygroep Op woensdag 19 oktober begint de voormalige groep 'Zijdeschilderen' weer nu onder de naam 'Hobbygroep'. Er wordt niet meer zijdege- en beschilderd. Dit seizoen ligt de nadruk op het werken met karton (het maken van doosjes en figuren). Je kunt meenemen: restjes buigbaar karton, lapjes stof, kwast, snijplank en -mes, metalen of houten liniaal, oude lap. Voor boekbinderslijm wordt gezorgd. (Fie van der Kaay, tel ) Wij Natuurvrienden 1994 nr. 4 10

12 Lange afstandswandeling op zondag 2 oktober We herhalen de wandeling van Doorn naar Wijk bij Duurstede, die we vorig jaar november hadden gepland. Ten gevolge van het heftige weer waren we toen slechts met zijn vijven. Vandaar een herkansing. We starten in Doorn bij het postkantoor (bushalte) om 9.25 na aankomst van bus 50 van Midnet uit Utrecht. Deze vertrekt van het streekbusstation om 8.40, stopt bij het tunneltje in De Bilt om 8.53 en bij NS-Driebergen-Zeist om De route is plm. 23 kilometer. We doorkruisen het gebied van de Kromme Rijn en de Langbroekerwetering, passeren kasteel Sandenburg, Huize Groenesteyn en het gehucht Darthuizen. Het beoogde eindpunt is Wijk bij Duurstede; een leuk stadje om nog even door te wandelen en wat te drinken. Rond 4 uur zijn we daar. Vanuit Wijk bij Duurstede gaat er een rechtstreekse bus terug naar Utrecht. Trek stevige waterdichte schoenen met profielzolen aan. Meenemen:zitlap, strippenkaart, lunchpakket, warm drinken (en voor het geval dat) regenpak.(we doen onderweg géén restaurant aan.) Je hoeft je niet van tevoren aan te melden, de wandeling gaat altijd door. Wil je meer informatie, bel Hanneke Schurink, of Hennie van Egmond, Waar gehakt wordt, is het NIVON Op het houthakkersfeest van 20 augustus te Lage Vuursche was het NIVON vertegenwoordigd door een promotie-team in de vorm van de Utrechtse houtsnijgroep. Er was een enorme belangstelling voor de kraam waar -buiten de folders- het snij- en gutswerk en ook de modelbouw te bewonderen viel. De handgemaakte wenskaarten vonden evenals enige houtwerkstukken gretig aftrek. Op de beurs is gebleken dat de gedachte nog wel eens leeft dat houtsnijden specifiek mannenwerk is, maar dat is allang achterhaald. We hebben in de groep ruimte voor nieuwe deelnemers. We beginnen weer op 1 september in het NIVON-centrum om half 2 tot zo 4 uur, eens in de 2 weken. Kom eens kijken! (Hans van Os) 10

13 Herfsttintenfietstocht op 16 oktober Op zondag 16 oktober heeft de splinternieuwe fietstochtencommissie een prachtige fietstocht uitgezet van ongeveer 40 kilometer. De bossen in de buurt van Zeist hebben hun volledige medewerking toegezegd en zullen de meest uiteenlopende herfsttinten tonen. Contacten met het KNMI in verband met wind en zon lopen nog. Verzamelen om 9.30 uur bij de brug van het stadion Galgewaard aan de kant van de sportterreinen (Rijnsweerd). Informatie bij Lydia de Ligt ( ) Fietsweekend van 7-10 oktober op de Bosbeek. Er zijn nog een paar plaatsen over voor het fietsweekend. Het wordt vast erg leuk, dus zorg dat je er nog bijkomt. We fietsen vanuit Utrecht naar de Bosbeek op vrijdag en op maandag weer terug. Op zaterdag en zondag vereren we de Hoge Veluwe met een bezoek en bekijken we het natuurgebied De Blauwe Kamer, waar een grootscheeps water-natuurgebied in ontwikkeling is. Als je niet het hele weekend kunt valt daarover altijd te praten. Als je snel bent en meteen ƒ 60.- overmaakt naar de penningmeester van het NIVON Utrecht (548247) kun je ook mee. VANAVOND moet ik het definitieve aantal deelnemers doorgeven. Vanaf NU zit ik bij de telefoon: Nanny van den Haak, Wij Natuurvrienden 1994 nr. 4 10

14 Ledenvergadering op donderdag 27 oktober Het bestuur van de Federatie Utrecht nodigt alle leden uit voor het bijwonen van de ledenvergadering. Deze vindt plaats op 25 oktober vanaf 8 uur in het NIVON-centrum. De voorlopige agenda ziet er zo uit: 1.Opening 2.Mededelingen en ingekomen stukken 3.Notulen jaarvergadering 4.Het bomenplan 5.Bespreking groepen/activiteiten 6.Plannen komend seizoen 7.Voorbereiding Verenigingsraad 8.Verkiezing afgevaardigden Verenigingsraadraad 9.Verkiezing voorzitter (kandidaat: Jeroen Hendriksen) 10.Rondvraag 11.Sluiting Alle groepen worden met nadruk gevraagd minstens 1 persoon af te vaardigen. De vergaderstukken liggen in de week voorafgaand aan de vergadering in het NIVONcentrum en kunnen (bij voorkeur schriftelijk) aangevraagd worden bij secretaris Olga Verwaal (zie adreslijst voorin). De tekengroep Voor de vakantie is er een tekencursus van start gegaan onder leiding van Theo van Bommel. De lessen vielen bij de deelnemers danig in de smaak en men wil dan ook graag met deze activiteit verder gaan. Deze cursus is nu eens op een avond zodat ook werkende mensen er aan deel kunnen nemen. Elke veertien dagen is er een bijeenkomst op donderdagavond. Het zou erg fijn zijn als zich nog een paar nieuwe deelnemers aanmeldden. Op donderdag 8 september start de nieuwe tekencursus. De kosten zijn ƒ 25,- voor het hele seizoen (tot april) Niet-leden mogen tot 1 januari meedoen voor ƒ 25,- Als men daarna mee wil blijven doen is NIVON-lidmaatschap verplicht. Wordt men vanaf 1 januari lid, dan hoeft men voor de tekencursus niet meer te betalen. 10

15 Allardsoog Met Hemelvaart bracht Utrechtse NIVONners een paar fantastische dagen door in het Natuurvriendenhuis in Allardsoog. We genoten van de prachtige omgeving, het mooie weer en het gezellige huis. Datzelfde huis is op zoek naar mensen die zin hebben om mee te doen met de werkweek van 30 oktober tot en met 3 november (of een deel daarvan). Er is hulp nodig voor alle zaken die in een huis aangepakt moeten worden; huishoudelijke en technische klussen. Informatie en opgave bij Atze Walstra, Badlaan 28, 9231 Surhuisterveen, Je wordt er gegarandeerd met open armen ontvangen, want hulp is hard nodig. Daarnaast zit Allardsoog ook wat krap in zijn huiswachten. Heb je belangstelling om zo nu en dan eens een week gast-mens (m/v) te zijn in een Natuurvriendenhuis? Bel dan eens met Aaltje Hoekstra, Nieuwe huiswachten worden uitgebreid ingewerkt. Reiskostenvergoeding is mogelijk. Het huiswachtenwerk kun je het best met twee personen doen, anders wordt het te zwaar. Heb je alleen jezelf maar om op te geven? Aarzel dan niet, want wie weet zijn er wel meerdere alleenstaanden die zich opgegeven hebben. Excursie naar de Brandweer Op zaterdag 29 oktober bezoeken wij de brandweer. De excursie begint op het terrein van de brandweer om half 11. Na een introductiefilm en een inleidend verhaal bekijken we het wagenpark, de alarmcentrale en het spuitwerk. De Brandweer is gevestigd aan de Vliegend Hertlaan 15. Dat is bereikbaar met de sneltram of met ringlijn 10 of 20.. Aanmelden voor 14 oktober bij Jan Bansberg: Wie heeft Indonesië-ervaring? Half oktober ga ik met een vriendin naar de Indonesische eiland Java, Sumatra en Bali. Wij willen meerdaagse trektochten te voet in de natuur maken en hiervoor een lokale gids inhuren. Wie heeft hier ervaring mee en wil ons hierover verhalen? Bel svp met José Olsthoorn: Als ik niet thuis ben, bel ik je graag terug als je je nummer in mijn antwoordapparaat spreekt. Wij Natuurvrienden 1994 nr. 4 10

16 Uit het programma van het NIVON 't Gooi en Amersfoort Op zondag 18 september kan er samen met Gooise NIVONners een fietstocht langs de Vecht worden gemaakt. We rijden door bos en hei, langs het randmeer naar Muiden. Vandaar langs de Vecht, om tussen de plassen weer richting huis te gaan. Het is een tocht van zo'n 40 km., neem dus eten en drinken voor onderweg mee. Vertrek om 9 uur vanaf Geologisch Museum Hofland. ( Bij twijfel vanwege het weer, kun je tot 8.30 bellen, Jan de Nies, ). Maandag 10 oktober houdt Ruud Albers een dialezing over Nieuw-Zeeland. Hij woonde daar zelf 18 jaar. Plaats: Geologisch Museum Hofland, Hilversumseweg 51, Laren; aanvang uur. Bus 137 stopt daar vlakbij. Zondag 18 september wandelen we van het NS-station Bussum-zuid via St.Janskerkhof, Boschoord, Maritshoeve, Beukenburg, De Leyen naar Bilthoven. Dat is metelkaar zo'n 21 km. We verzamelen ons om 8.50 uur voor de ingang van het NSstation Amersfoort. Zondag 9 oktober wandelen we van Spakenburg via Nijkerk naar Zeewolde en varen met de pont naar Horst en vervolgen onze tocht naar het NS-station Ermelo. Deze wandeling is zo'n 24 km. lang. We verzamelen ons om uur bij de bushalte van lijn 116 van het busstation Amersfoort. Meenemen: eten & drinken, goeie zin, evt. regenkleding. (Info over deze wandelingen: Lenie Breedijk, tel ) Joop Smelt overleden Joop Smelt, een trouw lid van de houtsnijgroep is ons plotseling ontvallen. Voor de Midweekgroep hield hij enige tijd geleden nog een lezing over het recherchewerk. Wij wensen zijn familie veel sterkte! (Jan Bansberg) WN in de herfst De planning van de volgende nummers van WN is als volgt: kopij voor nummer 5 kan tot 10 oktober worden ingeleverd. Rond 25 oktober ligt het najaarsnummer in de bus. Kopij voor het decembernummer kan tot 30 november worden ingeleverd. WN nummer 6 wordt rond 14 december bezorgd. 10

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7 17e Jaargang NOVEMBER 2013 Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 Colofon ANBOde is een uitgave van de ANBO afdeling Zoetermeer/Benthuizen

Nadere informatie

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op? Energie Jaargang 24 nr. 3 september 2013 In dit nummer o.m. In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid IVN - afdeling Peize Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Juni 2015 braakballen uitpluizen wilgen en fruitbomen snoeien de onlanden even voorstellen nl doet opening brug de horst kledingbeurs

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 21, april 2003 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

PHA congres in Barcelona Ineens ben je zelf patiënt Succesvolle verwendag 30+ PH postzegels

PHA congres in Barcelona Ineens ben je zelf patiënt Succesvolle verwendag 30+ PH postzegels 10e jaargang / nummer 4 / december 2012 Papillon PHA congres in Barcelona Ineens ben je zelf patiënt Succesvolle verwendag 30+ Dit is een uitgave van Stichting PHA Nederland PH postzegels 010015-Papillon

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 8, februari 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 PvdA-afdeling Renkum-Oosterbeek secretaris: Tom Erkens, Beukenlaan 34, 6862 HT Oosterbeek, tel. 026-3340416 e-mail: tomerkens@kpnplanet.nl Inhoud Uitnodiging BOT-avond

Nadere informatie

Erm. Dorpskoerier. 31e jaargang, nr. 4 - dec. 2011

Erm. Dorpskoerier. 31e jaargang, nr. 4 - dec. 2011 Erm Dorpskoerier & Achterste Erm 31e jaargang, nr. 4 - dec. 2011 BIJ DE VEURPLAAT Dit jaor is keuzen um drie ofbeeldings te maken um een zulfde plek oet Erm. Het is in Achterste Erm. Harm Eggens. VOORWOORD

Nadere informatie

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 JAARGANG 43- NR. 374 COLOFON Het parochieblad is een uitgave van de St.Augustinusparochie te Vijfhuizen. Het boekje verschijnt 7 keer per jaar. REDACTIE Dalva Marçal

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt De Boomgaard Kerst Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt 27e jaargang nummer 4 december 2009 In dit nummer o.a.: Jaaroverzicht 4 Op zoek naar meer straatvertegenwoordigers 7 De Vereniging

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. zal verbeteren. De kern, de methodiek en aanpak blijven natuurlijk hetzelfde.

NIEUWSBRIEF. zal verbeteren. De kern, de methodiek en aanpak blijven natuurlijk hetzelfde. NIEUWSBRIEF 1 Nummer 01 2009 - juni Mijn tweede openingstukje. De vorige keer heb ik me uitgebreid voorgesteld en nu wil ik kort ingaan op een paar belevenissen van de afgelopen maanden. De meest recente

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND 25.000 VOOR ONZE CLUB? STEM OP ONZE CLUBHELD!!! INRICHTINGSPLAN DE KERN BELANGRIJKE DATA APRIL/MEI. Jaargang.

INFORMATIEAVOND 25.000 VOOR ONZE CLUB? STEM OP ONZE CLUBHELD!!! INRICHTINGSPLAN DE KERN BELANGRIJKE DATA APRIL/MEI. Jaargang. Jaargang 48 nummer 04 uitgave van de Stichting Dorpsraad Driemond April-Mei 2015 INFORMATIEAVOND INRICHTINGSPLAN DE KERN Graag nodigen we u uit voor de informatieavond over de voorgenomen maaiveld inrichting

Nadere informatie

Met katern over 90 jaar NIVON

Met katern over 90 jaar NIVON nummer 2 maart 2014 Met katern over 90 jaar NIVON Optreden Cabaretier Freek de Jonge Eerlijk & Groen in de praktijk Een ander huis Tekst: Hielke Ploeg Over een tijdje ga ik verhuizen naar een eigen huis.

Nadere informatie

Sterrenstof. «Update met LETSster «8 mei Moederdag >>> kletscafé 15 mei. etiket. april - mei 2011

Sterrenstof. «Update met LETSster «8 mei Moederdag >>> kletscafé 15 mei. etiket. april - mei 2011 Sterrenstof etiket april - mei 2011 Periodiek van LETS Utrecht e.o. «Jaargang 17 nummer 93 ««Update met LETSster «8 mei Moederdag >>> kletscafé 15 mei 93 Sterrenstof Waarom LETS? We hebben allemaal wel

Nadere informatie

Ganzepraet www.wvsloterplas.nl

Ganzepraet www.wvsloterplas.nl Ganzepraet www.wvsloterplas.nl In deze uitgave: Colofon Van de Redactie Van de Voorzitter Van de Havencommissie Jaarschema 2012/2013 Havenreglement Van de Kantinecommissie Ra...ra...raadsels Hé, dat wist

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

VAN DE BESTUURSTAFEL.

VAN DE BESTUURSTAFEL. Buitenwesten In dit nummer: wijkfeest - info activiteiten - nieuws v/h panel - vrijwilligers MFC - oldenammenbeamskip en natuurlijk Ons Dorp Wijkblad SEPTEMBER 2009 VAN DE BESTUURSTAFEL. COLOFON Redactie:

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

----------------------------------------- ------------------------------------------ Voorwoord

----------------------------------------- ------------------------------------------ Voorwoord Voorwoord Je hebt net een spik splinter nieuwe WP opengeslagen. Vers van de pers. Alle ouwe trouwe leden en abonnees weten inmiddels al wat het inhoud, maar voor al onze nieuwe leden een korte uitleg:

Nadere informatie

Ber weer BEN. er ook nog. 8e jaargang - nummer 3 - mei 2009 - Onder redactie van de Commissie Communicatie van de Stichting Wijkraad Oosterhout

Ber weer BEN. er ook nog. 8e jaargang - nummer 3 - mei 2009 - Onder redactie van de Commissie Communicatie van de Stichting Wijkraad Oosterhout Ber weer 8e jaargang - nummer 3 - mei 2009 - Onder redactie van de Commissie Communicatie van de Stichting Wijkraad Oosterhout W I J K K R A N T O O S T E R H O U T N I J M E G E N EN Boomgaard ELTEN NIJLAND

Nadere informatie