Interview: Jeroen Hendriksen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interview: Jeroen Hendriksen"

Transcriptie

1 Redactioneel Het zomerreces is weer voorbij, de scholen zijn weer open, en het land wordt paars geregeerd. Wat dat betekent, moeten we nog zien. Het Utrechtse NIVON draait ook weer, en dit nummer vertelt u daar over. Terwijl in deze zomer half Nederland ergens school in de schaduw en zich even niet bezig hield met dagelijkse beslommeringen raakte het Utrechtse NIVON in een actie verzeild. Lees over de 'Aktie Appelboom' in dit nummer! Middels een interview stellen wij u voor aan Jeroen Hendriksen, sinds dit voorjaar bestuurslid en nu kandidaat voor het voorzitterschap. Op 27 oktober is er weer een ledenvergadering. Het bestuur hoopt op een grote opkomst. Kijk eens in je ongetwijfeld druk bezette agenda, of je dit keer ook eens kunt komen. Van nieuwe leden horen we nog wel eens dat zij zich afvragen hoe ze het best in het NIVON kunnen rollen. De drempel om als onbekende aan een activiteit mee te doen is soms hoog. Alle activiteiten hebben contactpersonen en u kunt altijd tevoren eens bellen om informatie of voor een gesprekje. De contactpersonen zijn ook altijd bereid om u bij de andere NIVON-n(st)ers te introduceren. Telefoonnummers vindt u volop in dit nummer. We breiden onze club graag uit, dus u bent echt altijd van harte welkom. Keus genoeg aan activiteiten!

2 Interview: Jeroen Hendriksen Bergen, Bestuur en Boeddhisme; drie elementen uit een gesprek met Jeroen Hendriksen. Drie lijnen waarlangs we hem voor willen stellen. We bevinden ons op een zolderkamer van de MBO-school waar Jeroen deel uitmaakt van de driekoppige directie. Jeroen kent het NIVON al heel lang. Hij was in Breda jaren rugzaklid: hij maakte gebruik van de huizen en kampeerplaatsen, maar heeft met de organisatie nooit veel van doen gehad. Sinds hij in Utrecht weer lid is, leest hij altijd trouw het krantje. Dat viel op, dat krantje. Dat moest ik toch even lezen, Ik had het gevoel dat in het NIVON leuke dingen gebeurden, dat stond wel op mijn netvlies. Ik zou eens een wandeling mee willen maken, maar hoe rol je daar nou in als je niemand kent? Dat is natuurlijk een vraag die voor veel mensen opgaat. Op een gegeven moment kwam ik die oproep tegen voor een voorzitter. En toen ben ik gaan overwegen om in het bestuur te stappen. Ik had wat bestuurlijke ervaring aan te bieden en ik kon eens kijken hoe dat bevalt, of ik er tussen pas en of ik er mijn ei kwijt kan. Wat me tot nu toe opviel is dat er met veel enthousiasme allerlei zaken worden aangepakt. Maar ik heb lang moeten aftasten wie wat deed en waarom. De organisatie is niet erg helder. Er zou bijvoorbeeld meer met hoofdaandachtpunten gewerkt kunnen worden. Daar zou ik als eerste aan willen werken. We hebben een grote federatie en kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om dit jaar meer aandacht te geven aan het milieu en daarmee voor de buitenwacht meer herkenbaar zijn. Daarnaast hebben we een enorm potentieel aan leden, die niet of weinig directe contacten hebben met het NIVON. Mensen die denken "Tja, ik ken daar eigenlijk niemand, hoe kom ik daar nou binnen?. We hebben daar in het bestuur voor de vakantie over gebrainstormd en daar moeten we verder over praten. Dat kan dan ook een aandachtspunt worden. Van jongs af aan bestaat mijn liefde voor de bergen. Vroeger wilde ik eigenlijk ontdekkingsreiziger worden, daarna archeoloog. Het werd steeds realistischer. Maar ik zit ook nu toch wel elk jaar met enige regelmaat in de bergen in vakanties en tussenvakantie. En...er kriebelde nog altijd iets van de Himalaya. Nou, dat heb ik dit jaar gedaan. Met een groep van 15 mensen, een gids en een assistentgids vertrokken we uit Ladak in het uiterste noorden van India. Het uitzicht zo hoog is onvoorstelbaar; zo weids en zo onvoorstelbaar ver. De tekening in de lucht en de kleuren. 1

3 Het is heel anders dan alles wat ik in Europa heb gezien. Soms is het een kleurenparadijs op 5000 meter en soms een woestijn. Daarnaast heb ik kennis gemaakt met het boeddhisme, dat daar zeer oorspronkelijk en in alle rust voortbestaat. Ik heb zoveel respect voor de filosofie van het boeddhisme, het is zo compleet in de acceptatie van de ander. Ik heb het meegemaakt, dat we een dienst bijwoonden in een tempel en dat vijf minuten voor het eind er een bus met toeristen,- druk, met korte broek, hoge hakken en flitslichtde rust kwam verstoren. Wij ergerden ons kapot. Ik ben ook op die mensen afgestapt en heb gevraagd of ze stil wilden zijn. Maar de boeddhisten lieten dat gebeuren, het raakte ze niet. Ze laten andere mensen volledig in hun waarde en respecteren iemand in zijn goede, maar ook in zijn slechte dingen. Die ander is immers zijn karma aan het uitwerken en daar mag jij niet inkomen, terwijl wij direct de neiging hebben om dat te gaan regelen, er wat van te zeggen en het onbeschoft te vinden. Mijn laatste vakantie-ervaring met het NIVON was de wintersport. Het leuke daar was die kris-krasverdeling van leeftijden en de solidariteit. Je skiet samen en doet leuke dingen met elkaar. Als je zin hebt om even alleen te zijn en een boekje te lezen, dan kan dat ook. De kameraadschappelijkheid en de vrolijkheid maakt, dat ook de dingen die niet perfect geregeld zijn helemaal geen probleem vormen." (Marja Reijnen) Wij Natuurvrienden 1994, nr 4 1

4 Het NIVON de boom in voor appelbomen Dit voorjaar besloot het bestuur van het NIVON Utrecht mee te doen aan de bomen-actie. De NFI (Natur Freunde Internationale) bestaat in 1995 precies 100 jaar. Als verjaarscadeau wenst de NFI dat er door natuurvrienden overal op aarde bomen geplant worden. Uit het Utrechtse NIVON-bestuur werd een werkgroep gevormd: Petra Wennekus, Marja Reijnen en Olga Verwaal. Zij besloten dat het aardig zou zijn om te proberen om met geld van de Natuurvrienden oude, bestaande bomen te beschermen. Karakteristiek voor de provincie Utrecht zijn de hoogstam-fruitbomen. Met lede ogen moeten we aanzien dat deze bomen niet beschermd zijn, omdat ze gezien worden als produktiemiddelen. Tot voor kort stond er zelfs een rooipremie op het kappen van hoogstamfruitbomen. Als je regelmatig in de Utrechts Zuid-Westhoek fietst, dan moet je nogal eens constateren dat de motorzaag weer heeft toegeslagen. Naast landschappelijk waardevol zijn hoogstamfruitbomen ook een ecologisch eldorado voor vogels en insekten. Zonde dus, dat ze zo vaak moeten wijken. De werkgroep kwam in aanraking met fruitteler Wouter Van Kouwen die al 18 jaar op biologische wijze met hoogstambomen werkt. Hij heeft aan het Amsterdam - Rijnkanaal bij het zwembad De Trip een boomgaard. Het bedrijf was failliet en de Stichting Hoogstam, die het bedrijf wilde kopen om de bomen te behouden, zat dringend verlegen om contanten. Het NIVON-bestuur bood aan om een financiële actie onder de leden te houden en zo bij te dragen aan het behoud van de unieke boomgaard. Een rondleiding op het bedrijf maakte de werkgroep enthousiast: een sprookjesachtige boomgaard met oude bomen en zeldzame fruitrassen werd getoond. Ook de natuurwaarden in en om deze boomgaard bleken veel groter dan men zelfs maar had durven dromen. Alles leek in kannen en kruiken. Dit moest een succesvolle actie worden; het zou niet moeilijk zijn om NIVON-leden van het belang van dit stukje natuur te overtuigen. Er kwam echter een kink in de kabel. De overname van het bedrijf door de Stichting Hoogstam ging niet door omdat enkele hectaren grond met fruitbomen niet meer gepacht konden worden. Daardoor kon de Stichting niet meer voldoende geld lenen om het bedrijf te kunnen kopen en het als bedrijf te kunnen voortzetten. Een actiecomité werd opgericht, waarin naast het NIVON Utrecht nog een aantal plaatselijke milieugroepen zitting namen. Zij stuurden een 'brandbrief' naar de Provincie Utrecht en de Gemeente Houten. 1

5 Zij bewerkten in sneltreinvaart ruim 30 natuur- en milieu-organisaties om hun steun aan deze brief te verlenen en ze praatten met invloedrijke personen om de overheid ertoe te bewegen in ieder geval het 'kernbedrijf' (zo'n anderhalve hectare grond en een woning) aan te kopen en zo een openbare verkoop te voorkomen. Tot nu toe echter helaas nog zonder succes: de gemeente Houten en de Provincie Utrecht reageerden afwijzend. Het comité doet nu veel moeite om particuliere natuurbeschermingsorganisaties voor het gebied te interesseren. Het NIVON zou dan een bedrag kunnen inzamelen om hieraan een steentje bij te dragen. Wellicht zijn ook andere organisaties hiertoe bereid. Op het moment van schrijven (eind augustus) is nog niet bekend hoe dit afloopt. Mogelijk kloppen we binnenkort bij u aan met een verzoek om geld voor bovengenoemde boomgaard. In dat geval zullen daar rondom ook allerlei activiteiten georganiseerd worden. We houden u op de hoogte! De vogelexcursies: 16 oktober naar IJmuiden Op 14 augustus gingen we per auto naar de Oostvaardersplassen. Vanaf de Knardijk hebben we verschillende vogels gezien. Hierna werd doorgereden naar vogelobservatiehutten. Oogst van deze dag: oeverlopers, bergeenden, lepelaars, grauwe ganzen, kluten, scholeksters, tafeleenden, kuifeenden, aalscholvers, zwarte stern, kwikstaarten en vele andere. Het aantal deelnemers aan deze excursie bedroeg 8. Op 16 oktober gaan we naar de Pier van IJmuiden om de zeevogeltrek te bespieden. We zijn er al enkele keren geweest en deze tocht bood steeds veel spektakel. Geef je op bij Petra Wennekus tel , meestal thuis tussen 18 en 20 uur) of stuur gewoon een kaartje: Graanhoeve 10, 3992 NJ Houten. We hebben voor het komende seizoen alvast de volgende data gepland: 15 januari, 19 maart en 7 mei. Heb je goede ideeën voor excursiegebieden geef die svp aan Petra door. Wij Natuurvrienden 1994, nr 4 1

6 Mijn kennismaking met de Midweek 'Op een tentoonstelling in het Dienstencentrum op de Biltstraat van aquarellen ontmoette ik een bezoeker, die mij vertelde over het NIVON. Ik beloofde hem eens te komen kijken op een (midweek-) bijeenkomst op woensdagochtend. Daar werd ik leuk ontvangen en ik voelde me direct thuis. Ik ontmoette ik er een kennis van vroeger, dus ik had gelijk aansluiting. Er was lekkere koffie en een interessante lezing over de Islam. De sfeer en de mensen bevielen mij goed. Thuis alles gelezen uit de folders die ik had meegenomen, een formulier ingevuld en opgestuurd om me op te geven als lid van de NIVON. Op de tweede woensdag dat ik kwam was het net of ik er al jaren bijhoorde. Op het programma stonden dia's en een boeiend verhaal over een reis naar Mexico. Er werd heel boeiend over verteld en de dia's waren heel mooi, zodat we er veel van opstaken. Dit was de laatste bijeenkomst van het seizoen, en we hebben toen samen geluncht met heerlijke verse broodjes en salades. Nog wat nagepraat en mij opgegeven voor een reis in september, want ik hoop dat ik er een leuke tijd mag meemaken.' (Mevr. Dekker- Uittenhout, Utrecht; ingekort door de red.) Meer over de Midweek De Midweekgroep is een groep ouderen, die het belangrijk vinden om als ouderen actief deel te blijven nemen aan de maatschappij. Ze komt elke 14 dagen op woensdagochtend bijeen en bespreekt onderwerpen die door henzelf belangrijk worden gevonden. Soms wordt een spreker uitgenodigd om iets over een onderwerp te vertellen, waarna altijd een levendige discussie volgt. Andere keren bereidt een van de deelnemers een onderwerp voor. Natuurlijk is er ook tijd en ruimte voor gezelligheid; samen eten, zingen of spelletjes doen. Elke bijeenkomst begint met een 'rondje'. Iedereen krijgt dan de kans om even te vertellen wat hem of haar op dat moment bezighoudt. Dat kunnen persoonlijke zaken zijn, grappige voorvallen of de onderwerpen uit het nieuws. De leden van de Midweekgroep vinden het leuk als zich weer eens nieuwe mensen bij de groep aansluiten. Alle belangstellenden zijn hartelijk welkom. Kom eens een keertje kijken, ons programma staat in dit blad. Ook mensen die maar één keer willen komen zijn welkom. Je kunt ook,als je wilt, bellen om informatie met Nanny van den Haak,

7 De afdeling personeelszaken: Fietsen: de oproep voor mensen die willen helpen bij het voorbereiden van fietstochten heeft succes gehad. Ed Kiekens en Lydia de Ligt hebben zich aangemeld. Samen met Piet Verwei zullen zij in de komende tijd de fietsactiviteiten voor het NIVON Utrecht organiseren. Piet richt zich vooral op de langere activiteiten als fietsweek en evt. fietsweekenden, terwijl Ed en Lydia de dagtochten voor hun rekening nemen. Zij willen vanaf volgend voorjaar een nieuwe vorm gaan hanteren voor de fietstochten. Dat maakt natuurlijk nieuwsgierig! Elders in dit nummer de aankondiging van hun eerste activiteit in de nieuwe functie: de herfsttintentocht op 16 oktober. De programmacommissie van het NIVON Utrecht zorgt er elke keer weer voor dat u een keus kunt maken uit veel leuke en interessante activiteiten. De commissie bestaat op dit moment voor een deel uit ouderen en we zien aankomen, dat deze de commissie op een gegeven ogenblik gaan verlaten. Uitbreiding / verjonging is dringend gewenst. We zoeken mensen die het leuk vinden om erover na te denken hoe een goed NIVON-programma eruit ziet, met creatieve ideeën en bereid om ook een praktisch aandeel te leveren bij de voorbereiding en de uitvoering van de activiteiten. Bel voor een oriënterend gesprek met Dik van den Haak (secr.): of Hans Swaan (voorz.) Wandelen: we zoeken nog steeds contact met iemand die enkele keren per jaar een korte afstandswandeling (tot 15 kilometer) wil organiseren. Informatie en aanmelding bij de programma-commissie, Dik van den Haak: Verzending WN-schoonmaak NIVON-centrum Een keer in de zes weken lijkt het NIVON-centrum net een bijenkorf. Dan wordt er buitengewoon vlijtig gearbeid: Wij Natuurvrienden wordt geraapt, gevouwen, geniet en geadresseerd en het NIVON-centrum krijgt een schoonmaakbeurt. Er is volop koffie en gezelligheid. We beginnen om 10 uur en zijn altijd voor twaalven klaar. We kunnen er altijd helpende handen bij gebruiken. Iedereen is hartelijk welkom. De volgende werkbijenochtend is op maandag 24 oktober. Kom erbij! Wij Natuurvrienden 1994, nr 4 1

8 Agenda haal deze agenda eruit en prik 'm op je prikbord! Als niet anders vermeld, vinden de activiteiten plaats in het NIVON-centrum september do 8 handenarbeidkring; 9.30 uur do 8 muziekgilde; 10 uur do 8 tekencursus; uur; zie blz. 14 do 8 vergadering federatie-bestuur; 20 uur vr 9/zo 11 ZeeWeekend in het Zeehuis bij Bergen aan Zee; (weekend is al volgeboekt; deelnemers ontvangen bericht!) ma 12 fotowerkgroep; uur; vakantiefoto's en dia's do 15 handenarbeidkring; 9.30 uur do 15 muziekgilde; 10 uur do 15 houtsnijden en beeldhouwen; uur vr 16/zo 18 Zeeweekend in De Banjaert bij Wijk aan Zee;(weekend is al volgeboekt; deelnemers ontvangen bericht) vr 16/zo 30 Geologiereis naar Luc-sur-Mer (Normandië); (deelnemers ontvangen bericht). zo 18 EXCURSIE NAAR HUIS OUD-AMELISWEERD; zie blz. 11 do 22 handenarbeidgroep; 9.30 uur do 22 muziekgilde; 10 uur do 22 tekencursus; uur ma 26 fotowerkgroep; uur wo 28 midweekbijeenkomst; 10 uur; start nieuwe seizoen; blz. 11 do 29 handenarbeidkring; 9.30 uur do 29 muziekgilde; 10 uur do 29 houtsnijden en beeldhouwen; uur oktober zo 2 OPENING NIVON-SEIZOEN met een Sing-In;zie blz. 10 zo 2 LANGE AFSTANDSWANDELING; zie blz. 12 ma 3 volksdansen; 14 uur di 4 yoga; eerste les nieuw seizoen; 9.30 uur do 6 handenarbeidkring; 9.30 uur 1

9 do 6 muziekgilde; 10 uur do 6 tekencursus; uur vr 7 t/m LANG FIETSWEEKEND IN & ROND DE BOSBEEK;met o.a. ma 10 bezoek aan De Hoge Veluwe en Plan Ooievaar; zie blz. 13 ma 10 volksdansen; 14 uur ma 10 fotowerkgroep; uur di 11 yoga; 9.30 uur wo 12 midweekbijeenkomst; 10 uur do 13 handenarbeidkring; 9.30 uur do 13 muziekgilde; 10 uur do 13 houtsnijden en beeldhouwen; uur do 13 federatiebestuursvergadering;20 uur zo 16 Herfst-tintenfietstocht; zie blz. 13 ma 17 volksdansen; 14 uur di 18 yoga; 9.30 uur wo 19 START HOBBYGROEP; (v/h zijdeschilderen);10 uur; zie blz. 11 do 20 handenarbeidkring; 9.30 uur do 20 muziekgilde; 10 uur do 20 tekencursus; uur ma 24 afwerken Wij Natuurvrienden no. 5; en schoonmaak NIVON-centrum; vrijwilligers welkom vanaf 10 uur ma 24 volksdansen; 14 uur ma 24 fotowerkgroep; uur di 25 yoga; 9.30 uur di 25 geologiewerkgroep; 20 uur wo 26 midweekbijeenkomst; 10 uur do 27 handenarbeidkring; 10 uur do 27 muziekgilde; 10 uur do 27 LEDENVERGADERING fed. NIVON - UTRECHT; 20 uur; blz. 14 za 29 EXCURSIE brandweerkazerne; zie blz. 15 Wij Natuurvrienden 1994, nr 4 1

10 Lang leve de notenbalk! Wij openen het NIVON-winterseizoen met een Sing-In; een happening voor alle NIVON-leden van alle leeftijden (ook kinderen). Op zondag 2 oktober is het zover. Van 11 uur tot ongeveer 16 uur zal het NIVON-centrum trillen op zijn grondvesten van de bassen, alten, sopranen, tenoren en andere kelen die meedoen. Mylada Sallé heeft de zangleiding en zij wordt bijgestaan door een kleine muziekgroep. We zingen een gevarieerd programma met voor elk wat wils. Voor de kinderen is er een speciaal repertoire. Verder is aanwezig: Karel Hamel, die zijn draailier en nikkelharp demonstreert. Dit is de kans voor alle NIVON-ners om eens een dagje lekker ontspannen te zingen. Voor een kop soep bij de zelf meegebrachte lunch wordt gezorgd. De kosten zijn ƒ 2,50 voor volwassenen. Kinderen gratis. Ken je het NIVON nog niet of wil je meer informatie? Bel dan met Yvonne Abels: of met Henny Swaan: In Memoriam: Ger Zuidhoek Op 13 juli 1994 overleed op 82-jarige leeftijd Ger Zuidhoek. Tot op het laatst van zijn leven was Ger een actief NIVON-lid. Vanaf het begin was hij betrokken bij de Midweek-groep en hij was altijd weer te vinden voor wat nieuws. Zo deed hij begin dit jaar nog mee aan een spelletjesavond, waar we gezamenlijk creatieve oplossingen vonden voor zijn gehoor-probleem. In het verleden heeft Ger een belangrijke rol gespeeld bij het Rode Rakkers-cabaret. Een cabaretgroep die grote populariteit genoot in de toenmalige 'rode familie'. Overigens: die Rode Rakkers traden met evenveel gemak op als Blauwe Rakkers, want natuurlijk speelde voor deze betrokken socialisten ook de geheelonthouding een belangrijke rol. Ger was regisseur en heeft vele teksten voor de groep geschreven. Ger Zuidhoek hoorde bij het NIVON en het NIVON hoorde bij Ger Zuidhoek. We zullen hem dan ook zeer missen! (namens het bestuur: Marion van Voorst) 10

11 Zondag 18 september: Excursie naar Oud-Amelisweerd Op zondag 18 september bezoeken we de karakteristieke buitenplaats Oud- Amelisweerd. De bordjes Verboden Toegang zijn verdwenen en de cultuur-historische waarde is groter dan verwacht. Het huis is gebouwd in 1770 en vrijwel altijd bewoond geweest. Daarom had publiek er nimmer toegang. Het landhuis wordt gerestaureerd, maar wij krijgen het nog in authentieke staat te zien. Veel bekendheid kreeg het huis omdat een van de kamers voorzien is van buitengewoon zeldzaam Chinees behang, handgeschilderd en uniek voor West- Europa. We kunnen het huis, onder deskundige begeleiding bekijken op 18 september om 11 uur. Je kunt er natuurlijk makkelijk op de fiets naar toe. Met de bus ga je met lijn 41 (richting Wijk bij Duurstede; vertrekt om uur (of een half uur eerder) van Utrecht-CS). Uitstappen halte Oud-Amelisweerd en via de toegangslaan naar het landhuis lopen. De excursieprijs is ƒ 7,50 en er kunnen slechts 15 personen mee. Aanmelden bij Jan Bansberg; De plannen van de Midweek Op 28 september beginnen we onze najaars-/winterronde met een terugblik op de afgelopen zomer. Op 12 oktober stond eigenlijk een lezing van Dhr. Holvast op het programma, maar die zit dan nog steeds in Vietnam. Tegen die tijd is er vast wel een nieuwe Toorts, waar het een en ander over te praten valt. Op 26 oktober verwachten we Mies Brouwer van de vredesbeweging. Zij zal het hebben over de Verenigde Naties. Op 9 november ontvangen we Jelly Oly met een verhaal en dia's over Yucatan en Jordanië.(Nanny van den Haak) Kreatief met...de hobbygroep Op woensdag 19 oktober begint de voormalige groep 'Zijdeschilderen' weer nu onder de naam 'Hobbygroep'. Er wordt niet meer zijdege- en beschilderd. Dit seizoen ligt de nadruk op het werken met karton (het maken van doosjes en figuren). Je kunt meenemen: restjes buigbaar karton, lapjes stof, kwast, snijplank en -mes, metalen of houten liniaal, oude lap. Voor boekbinderslijm wordt gezorgd. (Fie van der Kaay, tel ) Wij Natuurvrienden 1994 nr. 4 10

12 Lange afstandswandeling op zondag 2 oktober We herhalen de wandeling van Doorn naar Wijk bij Duurstede, die we vorig jaar november hadden gepland. Ten gevolge van het heftige weer waren we toen slechts met zijn vijven. Vandaar een herkansing. We starten in Doorn bij het postkantoor (bushalte) om 9.25 na aankomst van bus 50 van Midnet uit Utrecht. Deze vertrekt van het streekbusstation om 8.40, stopt bij het tunneltje in De Bilt om 8.53 en bij NS-Driebergen-Zeist om De route is plm. 23 kilometer. We doorkruisen het gebied van de Kromme Rijn en de Langbroekerwetering, passeren kasteel Sandenburg, Huize Groenesteyn en het gehucht Darthuizen. Het beoogde eindpunt is Wijk bij Duurstede; een leuk stadje om nog even door te wandelen en wat te drinken. Rond 4 uur zijn we daar. Vanuit Wijk bij Duurstede gaat er een rechtstreekse bus terug naar Utrecht. Trek stevige waterdichte schoenen met profielzolen aan. Meenemen:zitlap, strippenkaart, lunchpakket, warm drinken (en voor het geval dat) regenpak.(we doen onderweg géén restaurant aan.) Je hoeft je niet van tevoren aan te melden, de wandeling gaat altijd door. Wil je meer informatie, bel Hanneke Schurink, of Hennie van Egmond, Waar gehakt wordt, is het NIVON Op het houthakkersfeest van 20 augustus te Lage Vuursche was het NIVON vertegenwoordigd door een promotie-team in de vorm van de Utrechtse houtsnijgroep. Er was een enorme belangstelling voor de kraam waar -buiten de folders- het snij- en gutswerk en ook de modelbouw te bewonderen viel. De handgemaakte wenskaarten vonden evenals enige houtwerkstukken gretig aftrek. Op de beurs is gebleken dat de gedachte nog wel eens leeft dat houtsnijden specifiek mannenwerk is, maar dat is allang achterhaald. We hebben in de groep ruimte voor nieuwe deelnemers. We beginnen weer op 1 september in het NIVON-centrum om half 2 tot zo 4 uur, eens in de 2 weken. Kom eens kijken! (Hans van Os) 10

13 Herfsttintenfietstocht op 16 oktober Op zondag 16 oktober heeft de splinternieuwe fietstochtencommissie een prachtige fietstocht uitgezet van ongeveer 40 kilometer. De bossen in de buurt van Zeist hebben hun volledige medewerking toegezegd en zullen de meest uiteenlopende herfsttinten tonen. Contacten met het KNMI in verband met wind en zon lopen nog. Verzamelen om 9.30 uur bij de brug van het stadion Galgewaard aan de kant van de sportterreinen (Rijnsweerd). Informatie bij Lydia de Ligt ( ) Fietsweekend van 7-10 oktober op de Bosbeek. Er zijn nog een paar plaatsen over voor het fietsweekend. Het wordt vast erg leuk, dus zorg dat je er nog bijkomt. We fietsen vanuit Utrecht naar de Bosbeek op vrijdag en op maandag weer terug. Op zaterdag en zondag vereren we de Hoge Veluwe met een bezoek en bekijken we het natuurgebied De Blauwe Kamer, waar een grootscheeps water-natuurgebied in ontwikkeling is. Als je niet het hele weekend kunt valt daarover altijd te praten. Als je snel bent en meteen ƒ 60.- overmaakt naar de penningmeester van het NIVON Utrecht (548247) kun je ook mee. VANAVOND moet ik het definitieve aantal deelnemers doorgeven. Vanaf NU zit ik bij de telefoon: Nanny van den Haak, Wij Natuurvrienden 1994 nr. 4 10

14 Ledenvergadering op donderdag 27 oktober Het bestuur van de Federatie Utrecht nodigt alle leden uit voor het bijwonen van de ledenvergadering. Deze vindt plaats op 25 oktober vanaf 8 uur in het NIVON-centrum. De voorlopige agenda ziet er zo uit: 1.Opening 2.Mededelingen en ingekomen stukken 3.Notulen jaarvergadering 4.Het bomenplan 5.Bespreking groepen/activiteiten 6.Plannen komend seizoen 7.Voorbereiding Verenigingsraad 8.Verkiezing afgevaardigden Verenigingsraadraad 9.Verkiezing voorzitter (kandidaat: Jeroen Hendriksen) 10.Rondvraag 11.Sluiting Alle groepen worden met nadruk gevraagd minstens 1 persoon af te vaardigen. De vergaderstukken liggen in de week voorafgaand aan de vergadering in het NIVONcentrum en kunnen (bij voorkeur schriftelijk) aangevraagd worden bij secretaris Olga Verwaal (zie adreslijst voorin). De tekengroep Voor de vakantie is er een tekencursus van start gegaan onder leiding van Theo van Bommel. De lessen vielen bij de deelnemers danig in de smaak en men wil dan ook graag met deze activiteit verder gaan. Deze cursus is nu eens op een avond zodat ook werkende mensen er aan deel kunnen nemen. Elke veertien dagen is er een bijeenkomst op donderdagavond. Het zou erg fijn zijn als zich nog een paar nieuwe deelnemers aanmeldden. Op donderdag 8 september start de nieuwe tekencursus. De kosten zijn ƒ 25,- voor het hele seizoen (tot april) Niet-leden mogen tot 1 januari meedoen voor ƒ 25,- Als men daarna mee wil blijven doen is NIVON-lidmaatschap verplicht. Wordt men vanaf 1 januari lid, dan hoeft men voor de tekencursus niet meer te betalen. 10

15 Allardsoog Met Hemelvaart bracht Utrechtse NIVONners een paar fantastische dagen door in het Natuurvriendenhuis in Allardsoog. We genoten van de prachtige omgeving, het mooie weer en het gezellige huis. Datzelfde huis is op zoek naar mensen die zin hebben om mee te doen met de werkweek van 30 oktober tot en met 3 november (of een deel daarvan). Er is hulp nodig voor alle zaken die in een huis aangepakt moeten worden; huishoudelijke en technische klussen. Informatie en opgave bij Atze Walstra, Badlaan 28, 9231 Surhuisterveen, Je wordt er gegarandeerd met open armen ontvangen, want hulp is hard nodig. Daarnaast zit Allardsoog ook wat krap in zijn huiswachten. Heb je belangstelling om zo nu en dan eens een week gast-mens (m/v) te zijn in een Natuurvriendenhuis? Bel dan eens met Aaltje Hoekstra, Nieuwe huiswachten worden uitgebreid ingewerkt. Reiskostenvergoeding is mogelijk. Het huiswachtenwerk kun je het best met twee personen doen, anders wordt het te zwaar. Heb je alleen jezelf maar om op te geven? Aarzel dan niet, want wie weet zijn er wel meerdere alleenstaanden die zich opgegeven hebben. Excursie naar de Brandweer Op zaterdag 29 oktober bezoeken wij de brandweer. De excursie begint op het terrein van de brandweer om half 11. Na een introductiefilm en een inleidend verhaal bekijken we het wagenpark, de alarmcentrale en het spuitwerk. De Brandweer is gevestigd aan de Vliegend Hertlaan 15. Dat is bereikbaar met de sneltram of met ringlijn 10 of 20.. Aanmelden voor 14 oktober bij Jan Bansberg: Wie heeft Indonesië-ervaring? Half oktober ga ik met een vriendin naar de Indonesische eiland Java, Sumatra en Bali. Wij willen meerdaagse trektochten te voet in de natuur maken en hiervoor een lokale gids inhuren. Wie heeft hier ervaring mee en wil ons hierover verhalen? Bel svp met José Olsthoorn: Als ik niet thuis ben, bel ik je graag terug als je je nummer in mijn antwoordapparaat spreekt. Wij Natuurvrienden 1994 nr. 4 10

16 Uit het programma van het NIVON 't Gooi en Amersfoort Op zondag 18 september kan er samen met Gooise NIVONners een fietstocht langs de Vecht worden gemaakt. We rijden door bos en hei, langs het randmeer naar Muiden. Vandaar langs de Vecht, om tussen de plassen weer richting huis te gaan. Het is een tocht van zo'n 40 km., neem dus eten en drinken voor onderweg mee. Vertrek om 9 uur vanaf Geologisch Museum Hofland. ( Bij twijfel vanwege het weer, kun je tot 8.30 bellen, Jan de Nies, ). Maandag 10 oktober houdt Ruud Albers een dialezing over Nieuw-Zeeland. Hij woonde daar zelf 18 jaar. Plaats: Geologisch Museum Hofland, Hilversumseweg 51, Laren; aanvang uur. Bus 137 stopt daar vlakbij. Zondag 18 september wandelen we van het NS-station Bussum-zuid via St.Janskerkhof, Boschoord, Maritshoeve, Beukenburg, De Leyen naar Bilthoven. Dat is metelkaar zo'n 21 km. We verzamelen ons om 8.50 uur voor de ingang van het NSstation Amersfoort. Zondag 9 oktober wandelen we van Spakenburg via Nijkerk naar Zeewolde en varen met de pont naar Horst en vervolgen onze tocht naar het NS-station Ermelo. Deze wandeling is zo'n 24 km. lang. We verzamelen ons om uur bij de bushalte van lijn 116 van het busstation Amersfoort. Meenemen: eten & drinken, goeie zin, evt. regenkleding. (Info over deze wandelingen: Lenie Breedijk, tel ) Joop Smelt overleden Joop Smelt, een trouw lid van de houtsnijgroep is ons plotseling ontvallen. Voor de Midweekgroep hield hij enige tijd geleden nog een lezing over het recherchewerk. Wij wensen zijn familie veel sterkte! (Jan Bansberg) WN in de herfst De planning van de volgende nummers van WN is als volgt: kopij voor nummer 5 kan tot 10 oktober worden ingeleverd. Rond 25 oktober ligt het najaarsnummer in de bus. Kopij voor het decembernummer kan tot 30 november worden ingeleverd. WN nummer 6 wordt rond 14 december bezorgd. 10

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho Activitei wrinken tocht maken FIETSEN VITAA winkelen samen TV kijk korte vakantie actiefdansje rum tuinieren dames kunst uit ho ergens samen UIT eten OF THUIS dagtocht ka leggen museum genieten terras

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Voor u ligt de nieuwe folder van ons hotel voor 2016. Hotel Eureka ligt in het Montferland, een bosrijke omgeving met volop fiets- en wandelmogelijkheden,

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

OCV trucks. Een lange natte en winderige winter is net voorbij en iedereen is dan ook weer blij.

OCV trucks. Een lange natte en winderige winter is net voorbij en iedereen is dan ook weer blij. OCV trucks Oldtimer Contactgroep Veluwe Stroe, april 2016 Verslag van de lenterit 2016. Een lange natte en winderige winter is net voorbij en iedereen is dan ook weer blij. Wat duurt dan zo n winterperiode

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

Nieuwsbrief Augustus 2014

Nieuwsbrief Augustus 2014 Nieuwsbrief Augustus 2014 Lieve Mensen, Wat een zomer hebben we hè? Ik hoor nu af en toe mensen puffen dat het wel wat minder mag.toch is het wel genieten hoor. De wens die ik koesterde om eindelijk weer

Nadere informatie

Weekbericht van 3 juli: Zwem4daagse:

Weekbericht van 3 juli: Zwem4daagse: Weekbericht van 3 juli: Zwem4daagse: De leerlingen moeten volgende week iedere dag om 8.30 uur zwemkleding meenemen naar school! De leerkrachten weten hoe laat en op welke dagen er gezwommen gaat worden

Nadere informatie

De nieuwsbrief van 7 september 2012. Datum Activiteit Voor wie September

De nieuwsbrief van 7 september 2012. Datum Activiteit Voor wie September Overzicht activiteiten september 2012 De nieuwsbrief van 7 september 2012 Datum Activiteit Voor wie September Di. 11-09 Aangekondigde BHV oefening Gr 1-8 Di. 11-09 Informatie-ochtend Ouders van potentiële

Nadere informatie

Musicalweek. THEATER Met otto, elle of izzi! SPORT EN SPEL KNUTSELEN. Dit is een voorbeeld boekje van een GROEN recreatiewerk programma.

Musicalweek. THEATER Met otto, elle of izzi! SPORT EN SPEL KNUTSELEN. Dit is een voorbeeld boekje van een GROEN recreatiewerk programma. Met otto, elle of izzi!... Recreatiebospark De Reehorst Enzerinckweg 12 7251 KA Vorden tel (0575) 551582 www.dereehorst.nl info@dereehorst.nl SPORT EN SPEL Musicalweek Iedere dag (m.u.v. maandag) leuke

Nadere informatie

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Nummer 3, 28 augustus 2015 Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl www.bsruimteschip.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip Dit jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang

Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang Inhoud 28 februari grote bijeenkomst: Liever een goede buur Vrijwillige bijdrage 2015 Kascommissie Maandelijkse inloop 7 maart Nieuws activiteitengroep Divers

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Cameliadal 6 2317 HK Leiden : 071-5212938 «hr_mv» «Voorl» «Voorv» «Naam» «Adres» «Postcode» «woonplaats» Leiden, september 2010 Nieuwsbrief 2010-2 De vakantieperiode

Nadere informatie

bureau Activiteiten bemiddeling Activitei wrinken tocht maken Fietsen vitaa winkelen samen tv kijk tuinieren dames kunst uit ho

bureau Activiteiten bemiddeling Activitei wrinken tocht maken Fietsen vitaa winkelen samen tv kijk tuinieren dames kunst uit ho Activitei wrinken tocht maken Fietsen vitaa winkelen samen tv kijk korte vakantie ActieFdAnsje rum tuinieren dames kunst uit ho ergens samen uit eten of thuis dagtocht ka Leggen museum genieten terras

Nadere informatie

voor 29% was gezelligheid de aanleiding makkelijk als iemand weg weet zegt 4% 2% wil als sponsor betrokken zijn 2% werd lid vanwege onze clubkleding

voor 29% was gezelligheid de aanleiding makkelijk als iemand weg weet zegt 4% 2% wil als sponsor betrokken zijn 2% werd lid vanwege onze clubkleding Enquêtevragen Aantal verwerkte lijsten Antwoorden 55 ontvangen antwoorden, is 50% van onze leden 1. aantal jaren lid van club leden die geantwoord hebben zijn gemiddeld 10,7 jaren lid 2. waarom lid geworden

Nadere informatie

Meneer Rob krijgt andere taken binnen Delta-onderwijs

Meneer Rob krijgt andere taken binnen Delta-onderwijs Dinsdag 27 mei 2015 Internet: www.obsduizendpoot.nl e-mail: directie@obsduizendpoot.nll Woensdag 27 mei 2015 Internet: www.obsduizendpoot.nl E-mail: directie@obsduizendpoot.nl Woensdag 27 mei 2015 Internet:

Nadere informatie

wij natuurvrienden Nieuwjaarsreceptie 2005 zondag 9 januari van 14-16 uur ledenblad NIVON Federatie Utrecht 40 e jaargang nr.

wij natuurvrienden Nieuwjaarsreceptie 2005 zondag 9 januari van 14-16 uur ledenblad NIVON Federatie Utrecht 40 e jaargang nr. wij natuurvrienden Nieuwjaarsreceptie 2005 zondag 9 januari van 14-16 uur ledenblad NIVON Federatie Utrecht 40 e jaargang nr. 6, december 2004 Retouradres (redactie): R. Hopperlaan 25 3584 GM Utrecht Wij

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 13 oktober 2015 ALLE LOCATIES Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Schwäbische Alb. 24 oktober t/m 1 november 2009

Schwäbische Alb. 24 oktober t/m 1 november 2009 Schwäbische Alb 24 oktober t/m 1 november 2009 Zaterdag 24 oktober Heel - Tuttlingen 560 km Na het ontbijt vertrekken we richting de Schwäbische Alb, een gebied waar we nog nooit zijn geweest. Het is rustig

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Jaargang 11, nummer 3 Donderdag 08-09-2011. Beste ouders,

Jaargang 11, nummer 3 Donderdag 08-09-2011. Beste ouders, Jaargang 11, nummer 3 Donderdag 08-09-2011 Beste ouders, Dinsdag 27 september: VOORTGANGSGESPREKKEN Over enkele weken zijn er weer voortgangsgesprekken. Wij zien graag dat wij elk schooljaar alle ouders

Nadere informatie

Activiteitenprogramma 2009

Activiteitenprogramma 2009 Activiteitenprogramma 2009 Zaterdag 4 april Openingstocht Seizoen Rondje Appingedam Ontmoetingsdag "vrienden Wirdumerklap" Even weer bootcontact met een leuke tocht op het Damsterdiep. Ik ontvang jullie

Nadere informatie

Italië week 2 vanaf

Italië week 2 vanaf !1 Italië week 2 vanaf 25-06-2015 Donderdag 25 Juni Het was het laatste nachtje op camping San Procolo. Wij trekken verder met de camper. We zien elkaar nog even in Porto San Giorgio op de markt. We drinken

Nadere informatie

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 school de Ontmoeting Nieuwsbrief Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan: 1. We zijn weer gestart! 2. Woenselse Heide bestaat

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F APRIL 2012

N I E U W S B R I E F APRIL 2012 N I E U W S B R I E F APRIL 2012 Samen spelen en leren op een veilige plek JAARGANG: 16 NR. 8 Mededelingen van de directie Beste ouders wilt u deze maand uw kind weer 50 eurocent meegeven voor de St.Teje?

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Agenda. Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1

Nieuwsbrief. Agenda. Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1 Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1 Nieuwsbrief Nieuw schooljaar Het nieuwe schooljaar gaat maandag a.s. weer van start! Na zes weken vakantie gaan de schooldeuren weer open. We hopen dat u en

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr 10 oktober 2014

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr 10 oktober 2014 Nieuwsbrief VAN DE AFDELING ZWOLLE nr 10 oktober 2014 Samenwerken De PCOB, afdeling Zwolle, heeft al heel lang een samenwerkingsverband met de KBO, afdeling Zwolle. Ieder jaar weer verzorgen de reiscommissies

Nadere informatie

Jaargang 6. Nieuwsbrief 03 13-10 - 2015

Jaargang 6. Nieuwsbrief 03 13-10 - 2015 Jaargang 6 Nieuwsbrief 03 13-10 - 2015 Buitendorpstraat 1 2471 AW Zwammerdam T 0172-61 38 03 oranjenassau@scopescholen.nl www.oranjenassau.scopescholen.nl Agenda 12 16 oktober 19 23 oktober 26-30 oktober

Nadere informatie

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 Herfst 2014 OWG - NIEUWS Jubbega - Hoornsterzwaag Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 0516-461228 0516-462580 2 Voorwoord t Is weer voorbij die mooie

Nadere informatie

de hoofddoek of muts. over Babbelonië. De één heeft het hart op de tong, de ander spreekt

de hoofddoek of muts. over Babbelonië. De één heeft het hart op de tong, de ander spreekt inleiding Je hebt ze in alle maten, modellen en kleuren... Rokken. En ook vrouwen. Vrouwen zijn natuurlijk niet te vergelijken met rokken. Al vertelt een rok soms veel over de vrouw die hem draagt. Maar

Nadere informatie

ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016. PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht

ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016. PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016 PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht A.s. maandag 11 april is het weer zover!! Om kwart voor negen wordt de projectweek, 'Ter land, ter zee en in de lucht' energiek

Nadere informatie

STICHTING A.V.B.S. ACTIVITEITEN VOOR BLINDEN SLECHTZIENDEN

STICHTING A.V.B.S. ACTIVITEITEN VOOR BLINDEN SLECHTZIENDEN STICHTING A.V.B.S. ACTIVITEITEN VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN Voor u ligt de brochure van de Stichting A.V.B.S. Hierin willen wij informatie geven over onze activiteiten. Wij hopen dat deze brochure een

Nadere informatie

Jannemanneke. Nummer 13 9 maart 2015. Inhoud. Voorwoord. Schooljaar 2014-2015. Beste ouders,

Jannemanneke. Nummer 13 9 maart 2015. Inhoud. Voorwoord. Schooljaar 2014-2015. Beste ouders, Schooljaar 2014-2015 Jannemanneke Nummer 13 9 maart 2015 Inhoud Voorwoord 1. Voorwoord door Mári Kokke 2. Algemeen nieuws 3. Mededelingen groepen 5. Jarig in maart 6. Hulp gevraagd, agenda, post/bijlage

Nadere informatie

BEELDHOUWEN EN SCHILDEREN IN NOORD FRANKRIJK ATELIER MOOI WERK. Na lang voorbereiden gaat in deze zomer mijn eerste cursus in Frankrijk van start.

BEELDHOUWEN EN SCHILDEREN IN NOORD FRANKRIJK ATELIER MOOI WERK. Na lang voorbereiden gaat in deze zomer mijn eerste cursus in Frankrijk van start. BEELDHOUWEN EN SCHILDEREN IN NOORD FRANKRIJK ATELIER MOOI WERK Na lang voorbereiden gaat in deze zomer mijn eerste cursus in Frankrijk van start. In Noord Frankrijk, 385 km van Den Haag, net onder de Franse

Nadere informatie

Saenparel INFO 10-03-2014-24-03-2014

Saenparel INFO 10-03-2014-24-03-2014 Saenparel INFO 10-03-2014-24-03-2014 Agenda: Do 13-03 Excursie groep 6,7,8, Rioolzuivering (op de fiets!!) Ma 17-03 VVE Thuis 9.00 uur Wo 19-03 Verkiezingen in de school Ma 24-03 VVE Thuis 9.00 uur Wo

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Hemelvaart en Pinksteren Na de Hemelvaart volgt 10 dagen later altijd Pinksteren. Pinksteren is meer

Nadere informatie

Gezondheidsrichtlijnen (door stagiaire meester Marijn) Aankondiging modeshow

Gezondheidsrichtlijnen (door stagiaire meester Marijn) Aankondiging modeshow In dit nummer - stadswandeling groep 7 - gevraagd: drogisterij artikelen - Noordelijke tandenpoetsweek - Pasen eitje-tik - inspectiebezoek 9 mei a.s. - sprekers in de klas - bericht van de OR: Avondvierdaagse

Nadere informatie

Vlindernieuws. Belangrijke data. Personeel

Vlindernieuws. Belangrijke data. Personeel Vlindernieuws Belangrijke data 22-25 juni Kamp locatie Noord 2 juli: Vuurvlindermarkt locatie Noord 7-8 juli: Eindmusical groep 8 locatie West 8 juli: Eindmusical groep 8 locatie Noord 10 juli: Laatste

Nadere informatie

ACTIVITEITEN APRIL/MEI 2016

ACTIVITEITEN APRIL/MEI 2016 ACTIVITEITEN APRIL/MEI 2016 KINDERATELIER oude knikkers Eens kijken wat je allemaal met oude knikkers kan maken! Zaterdag 9 april van 13.30-15.30 uur (groep 5 VO) Zaterdag 16 april van 13.30-15.00 uur

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Donderdagbrief 9 april

Donderdagbrief 9 april Donderdagbrief 9 april Beau uit groep 8 heeft een interview gegeven aan het Gezinsblad Beau staat in de krant vanwege haar artikel over haar website. Super Beau! Wat een geweldig initiatief en wat leuk

Nadere informatie

Kunstweek Piet Mondriaan

Kunstweek Piet Mondriaan Agenda Do 18 apr Studiemiddag kinderen vrij vanaf 13.00 uur Vr 19 apr Boerderijschool klas 3/4 Ma 22 apr Klassen 4, 5 en 6 atletiek bij Archeus Do 25 apr 12.30 afsluiting Mondriaan weken, ouders welkom!

Nadere informatie

Kindervakantieweek THE STARS

Kindervakantieweek THE STARS Kindervakantieweek 20-22 juli 2015 THE STARS Hutten bouwen Dit jaar zijn onze hutten ook ons «decor» want wij zijn echte «Sterren» Pagina 2 Theater en Musical We leren acteren en muziek maken als echte

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

ROFFELTJE. Hij ziet het niet

ROFFELTJE. Hij ziet het niet Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284 ROFFELTJE > Hij ziet het niet Vol vertrouwen legt hij zijn kleine bruine handjes in die van mij. Ik heb zwarte Piet gezien vertelt hij me met glanzende bruine

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Gezelschapsbank maart 2015. Beste mensen,

Nieuwsbrief. Gezelschapsbank maart 2015. Beste mensen, Nieuwsbrief Gezelschapsbank maart 2015 Beste mensen, De dagen beginnen alweer langer te worden en we gaan op naar de zomer. Heerlijk om naar buiten te gaan en leuke dingen te ondernemen. De Gezelschapsbank

Nadere informatie

NIEUWBOUWNIEUWS KONINGIN WILHELMINASCHOOL

NIEUWBOUWNIEUWS KONINGIN WILHELMINASCHOOL KONINGIN WILHELMINASCHOOL NIEUWBOUWNIEUWS STAND VAN ZAKEN Donderdagmiddag zijn we weer in d nieuwe school om te kijken of alles goed wordt afgeleverd. Dan zal ook de Kunstenaar, Elmo Vermijs aanwezig zijn.

Nadere informatie

Nieuwsbrief R.K. Basisschool de Twaalfruiter info@twaalfruiter.nl www.twaalfruiter.nl

Nieuwsbrief R.K. Basisschool de Twaalfruiter info@twaalfruiter.nl www.twaalfruiter.nl Schooljaar 2014 2015 nr 9 9 1 2014 Nieuwsbrief R.K. Basisschool de Twaalfruiter info@twaalfruiter.nl www.twaalfruiter.nl Even bijpraten Wat gaat 2015 ons brengen? In ieder geval nog een volgend stukje

Nadere informatie

Strandlopers en Notenkrakers

Strandlopers en Notenkrakers Week 1: 13 t/m 17 juli 2015 Maandag 13-07: Op de eerste dag van de zomervakantie gaan wij verkoeling zoeken in het water en chillen in het bubbelbad. Waar kunnen we deze elementen beter vinden dan in het

Nadere informatie

Een heel druk jaar! 2016 Nieuwsbrief De Essentie. In dit nummer

Een heel druk jaar! 2016 Nieuwsbrief De Essentie. In dit nummer 12016 Een heel druk jaar! Wat een hectische tijd is het de afgelopen maanden geweest. Alle voorbereidingen voor de Expositie Dichterbij De Essentie. Het maken van een gevarieerd programma voor 2016. Voorbereiden

Nadere informatie

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015 NUMMER 93, 20 MAART 2015 IN DIT NUMMER Cursus Klantgericht denken en handelen lees verder Molen zoekt molenaar (m/v) lees verder Maand van de geschiedenis 2015 lees verder Officiële aftrap Knoal! lees

Nadere informatie

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe.

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe. Jaargang 5 nr 11 11 november 2014 Eilenbergstraat 258 5011 EC Tilburg 013-4551292 info@stelaertshoeve.nl www.stelaertshoeve.nl Nieuwsbrief voor ouders van basisschool Stelaertshoeve in MFA De Symfonie.

Nadere informatie

Info maart Agenda IN DEZE INFO. 12 en 13 maart contactavonden. 14 maart rapport mee naar huis. Beste ouders, verzorgers en leerlingen,

Info maart Agenda IN DEZE INFO. 12 en 13 maart contactavonden. 14 maart rapport mee naar huis. Beste ouders, verzorgers en leerlingen, Info maart 2017 IN DEZE INFO Agenda PAGINA 2 projectweek VANAF PAGINA 3 nieuws uit de groepen 12 en 13 maart contactavonden Beste ouders, verzorgers en leerlingen, Ik hoop dat u een fijne vakantie heeft

Nadere informatie

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2016-2017

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2016-2017 Vrijdag 22 april 2016 Jaargang 12 nr. 17 In deze Link: -Vakanties en vrije dagen 2016-2017 -Kalender -BSO Hoera Maasbree -Nieuws vanuit Vorkmeer -Gevaarlijke situaties door bouwverkeer -Nieuws van de MR

Nadere informatie

t Informantje schooljaar week 27

t Informantje schooljaar week 27 k.b.s. Sint Theresia Postweg 131 7884 PJ Barger - Compascuum e-mail: sttheresiaschool@primenius.nl tel: 0591-349275 website: http://www.sinttheresiaschool.nl t Informantje schooljaar 2015-2016 week 27

Nadere informatie

Per Omgaande schooljaar 2015 2016 04 december 2015 nummer 7

Per Omgaande schooljaar 2015 2016 04 december 2015 nummer 7 Bossestraat 8b 5374 HT Schaijk Postbus 111 5374 ZJ Schaijk e-mail: dir.denomgang@optimusonderwijs.nl tel: 0486-461283 Per Omgaande schooljaar 2015 2016 04 december 2015 nummer 7 Inhoud Van de directie

Nadere informatie

LUOSTO WINTERSAFARI S 2015-2016 Kom zoals je bent, wij zorgen voor de rest!

LUOSTO WINTERSAFARI S 2015-2016 Kom zoals je bent, wij zorgen voor de rest! LUOSTO WINTERSAFARI S 2015-2016 Kom zoals je bent, wij zorgen voor de rest! 1. SNEEUWSCOOTERSAFARI NAAR DE WILDERNIS (16:30-18:30) di, wo, vr en zo De beste manier om de natuur te verkennen. Tijdens deze

Nadere informatie

Nu de zomer weer voorbij is en inmiddels al enkele vergaderingen zijn geweest binnen onze afdeling staan de volgende activiteiten gepland:

Nu de zomer weer voorbij is en inmiddels al enkele vergaderingen zijn geweest binnen onze afdeling staan de volgende activiteiten gepland: Voorzitter: Secretaris: Willy Beldman Willy Baltes Larenseweg 67 Eekelscharen 2 tel. 0548 366952 tel. 0548 366095 September 2013. Beste leden, Nu de zomer weer voorbij is en inmiddels al enkele vergaderingen

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Heeft u algemene tips voor KVW Hulsberg?! Wij waarderen het als u deze aan ons, als bestuur, kenbaar maakt via mail@kvwhulsberg.nl.

Heeft u algemene tips voor KVW Hulsberg?! Wij waarderen het als u deze aan ons, als bestuur, kenbaar maakt via mail@kvwhulsberg.nl. Wat leuk dat uw zoon/dochter vakantie komt vieren bij KVW Hulsberg! Dit jaar zijn er weer geweldig veel aanmeldingen en we zorgen ervoor dat alle deelnemers een geweldige week tegemoet gaan; daar werken

Nadere informatie

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van:

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van: NASCHOOLSE DAGBEHANDELING Figaro Welkom! Binnenkort kom je kennismaken op Figaro. In dit boekje leggen we je alvast wat dingen uit. Het boekje is gemaakt voor kinderen die hier voor de eerste keer komen,

Nadere informatie

Indien onbestelbaar retourneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee. Opgericht 10 augustus 1949. 27 e jaargang.

Indien onbestelbaar retourneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee. Opgericht 10 augustus 1949. 27 e jaargang. Indien onbestelbaar retourneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee Opgericht 10 augustus 1949 september 2013 27 e jaargang Verenigingsinfo ERELEDEN P.C. Hagenaars en J.A. Plokker BESTUUR

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

INDIANEN. THEATER Met otto, elle of izzi! SPORT EN SPEL Iedere dag (m.u.v. zondag) leuke sporten spelactiviteiten.

INDIANEN. THEATER Met otto, elle of izzi! SPORT EN SPEL Iedere dag (m.u.v. zondag) leuke sporten spelactiviteiten. Met otto, elle of izzi!... Camping De Wigwam Sminkewei 7 8567 HB Oudemirdum tel (0514) 571223 www.dewigwam.nl info@dewigwam.nl SPORT EN SPEL Iedere dag (m.u.v. zondag) leuke sporten spelactiviteiten. INDIANEN

Nadere informatie

De week van Springmuis.

De week van Springmuis. De week van Springmuis. Vandaag is het verhaal verteld over Springmuis. Het verhaal is afkomstig van een legende van de Noord Amerikaanse vlakte-indianen. Het verhaal gaat over onzekerheid, het verlangen

Nadere informatie

10 december 2014. Bereikbaarheid Joke van Klaveren. Bereikbaarheid Overblijf. Agenda voor de komende 2 weken. Weekend.

10 december 2014. Bereikbaarheid Joke van Klaveren. Bereikbaarheid Overblijf. Agenda voor de komende 2 weken. Weekend. 10 december 2014 Agenda voor de komende 2 weken Do 11 De wensboom is geopend t/m 18 december. Voor schooltijd mogen de kinderen een wens kopen, versieren en in de boom hangen voor 0,50. Dit bedrag gaat

Nadere informatie

Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de laatste nieuwsbrief van het 8 ste jaargang. Waarin U kunt zien wat er in de maanden oktober, november en december gebeurd

Nadere informatie

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Voor u ligt de nieuwe folder van ons hotel voor 2015. We organiseren dit jaar 8 weekarrangementen met 3 bustochten, 1 boottocht en 1 huifkartocht.

Nadere informatie

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel CC-tje WEEK 37-2013 Vorige week donderdag is onder grote belangstelling van familie, vrienden, collega s, ouders en kinderen onze meester Ed gecremeerd. De nabestaanden hebben laten weten enorm veel steun

Nadere informatie

Nieuwsbrief 35 16 juni 2014

Nieuwsbrief 35 16 juni 2014 Nieuwsbrief 35 16 juni 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Afgelopen donderdag kreeg u een extra nieuwsbrief over de formatie van het komend schooljaar

Nadere informatie

In de periode tot en met 21 juni vieren de volgende kinderen hun verjaardag:

In de periode tot en met 21 juni vieren de volgende kinderen hun verjaardag: BIJZONDERHEDEN KOMENDE WEKEN Do 8-6 Groep 8: Kennismaking VO Vr 9-6 Schoolviering groep 4-5 Ma 12-6 Di 13-6 Wo 14-6 Do 15-6 Vr 16-6 Ma 19-6 Di 20-6 Wo 21-6 Groep 1-7: Spelletjesdag Groep 8: Schoolkamp

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Babbels. meisjes voetbalteam schoolvoetbal. Agenda activiteiten

Babbels. meisjes voetbalteam schoolvoetbal. Agenda activiteiten Milieubende Een aantal weken geleden heeft groep 7 u gevraagd om, in het kader van het milieu, een dagje geen vlees te eten en de recepten in te leveren. Met dit plan om mee te werken aan een beter milieu

Nadere informatie

Jenaplanschool De Wilgenhoek De Wilgentenen

Jenaplanschool De Wilgenhoek De Wilgentenen Jenaplanschool De Wilgenhoek De Wilgentenen 14 december 2015 Gert Kooman INHOUD Geen vervanging voor een zieke leerkracht 1 Vervanging Sonja na de Kerst 1 School logopedische screening 1 Kerstoproep 2

Nadere informatie

Redactioneel. Wij Natuurvrienden 1994, nr 5

Redactioneel. Wij Natuurvrienden 1994, nr 5 Redactioneel De bladeren vallen, de zon wordt langzaam in veelkleurige dampen gesmoord, en op chloorvrij papier hebt u het najaarsnummer van Wij Natuurvrienden tussen de post vandaan gehaald. Ha! alweer

Nadere informatie

Afdeling VeluwerandMeer

Afdeling VeluwerandMeer Afdeling VeluwerandMeer Nieuwsbrief Nr. 3 2015 Van de bestuurstafel Deze keer een wat ander voorwoord dan u van mij gewend bent. Omdat er belangrijke zaken te melden zijn, praat het bestuur u graag bij

Nadere informatie

Fietsvakantie 2015. De Schakel Uitwaaien op Texel. woensdag 24 juni 2015 t/m zondag 28 juni 2015

Fietsvakantie 2015. De Schakel Uitwaaien op Texel. woensdag 24 juni 2015 t/m zondag 28 juni 2015 Fietsvakantie 2015 De Schakel Uitwaaien op Texel woensdag 24 juni 2015 t/m zondag 28 juni 2015 Volg ons door tijdens de fietsvakantie elke dag ons verslag te lezen op: www.deschakelamstelveen.nl Het programma

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

De olifant die woord hield

De olifant die woord hield De olifant die woord hield Een voorstelling van verhalenverteller Peter Faber www.peterfaber.eu Inleiding Aan het eind van haar leven las Annie MG Schmidt al haar sprookjes nog eens door. Genadeloos streepte

Nadere informatie

Nieuwsbrief van: Schildpaddenproject

Nieuwsbrief van: Schildpaddenproject Schildpaddenproject In de afgelopen weken hebben we met de hele school hard gewerkt aan ons schoolproject Schildpadden, duurzaamheid en recyclen. Dat zal u vast niet zijn ontgaan! Alle kinderen hebben

Nadere informatie

Een retour Rotterdam

Een retour Rotterdam 71 71 HOOFDSTUK 5 Een retour Rotterdam WOORDEN 1 Wat hoort bij elkaar? 1 zebrapad a pinnen 2 auto b binnengaan 3 automaat c oversteken 4 ingang d parkeren 2 Kies uit: tram vertraging door de week strippenkaart

Nadere informatie

Ons vakantieverblijf in De Lutte.

Ons vakantieverblijf in De Lutte. Ons vakantieverblijf in De Lutte. Louwra Herman Arwin Els Barry Will Frans Marjolein Willie VRIJDAG 21-06-2013 Vandaag begint onze vakantie. Arwin en Herman stappen in de bus in Veenendaal en de andere

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen ACHTSTE JAARGANG NIEUWSBRIEF 18 SEPTEMBER 2012 (3)

het fundament christelijke basisschool genderen ACHTSTE JAARGANG NIEUWSBRIEF 18 SEPTEMBER 2012 (3) het fundament christelijke basisschool genderen ACHTSTE JAARGANG NIEUWSBRIEF 18 SEPTEMBER 2012 (3) We zijn volop bezig met het project. Er worden workshops gegeven. Sommige groepen gaan op excursie. We

Nadere informatie

SCHOOLJOURNAAL obs De Berkenhorst Staphorster Kerkweg 40 Staphorst :0522 461359 : :obs@deberkenhorst.nl website: http://www.deberkenhorst.

SCHOOLJOURNAAL obs De Berkenhorst Staphorster Kerkweg 40 Staphorst :0522 461359 : :obs@deberkenhorst.nl website: http://www.deberkenhorst. SCHOOLJOURNAAL obs De Berkenhorst Staphorster Kerkweg 40 Staphorst :0522 461359 : :obs@deberkenhorst.nl website: http://www.deberkenhorst.nl 07-03-2014 DE VIER BASISREGELS: 1. Let op je woorden 2. Houd

Nadere informatie

Schoolkamp 2015, Jacco

Schoolkamp 2015, Jacco Schoolkamp 2015, Jacco We gingen om 10:30 weg met de bus, eigenlijk moesten we met de fiets maar het stormde hard. Met de bus reden we naar Basal, daar werd verteld wat ze deden en we gingen stenen zoeken.

Nadere informatie

Dit is informatie van DON BOSCO DECEMBER-JANUARI 2015/2016

Dit is informatie van DON BOSCO DECEMBER-JANUARI 2015/2016 NIEUWSFLITS DON BOSCO Dit is informatie van DON BOSCO DECEMBER-JANUARI 2015/2016 JUZT Don Boscohuis Kloosterstraat 1 4701 KH Roosendaal tel. 0165 535326 donboscoroosendaal@juzt.nl ALLE BELANGRIJKE INFO

Nadere informatie

Vacaturebank Vrijwilligers April 2016

Vacaturebank Vrijwilligers April 2016 Vacaturebank Vrijwilligers April 2016 Wegens het wegvallen van de vaste vrijwilliger zoeken wij voor Lilia 4 een nieuwe vrijwilliger die met 2 bewoners af en toe iets wil ondernemen. Te denken valt aan

Nadere informatie

Agenda. Aanwezigheid directeur: maandag en donderdag

Agenda. Aanwezigheid directeur: maandag en donderdag Agenda Za 24 nov Klusdag Ma 3 dec 1 e advent Wo 5 dec Sinterklaas Ma 10 dec 2 e advent Ma 10 dec klas 6 introductiemiddag bovenbouw Zutphen Ma 17 dec 3 e advent Wo 19 dec Klas 1 en 2 kerstspel bij de Helmhorst

Nadere informatie

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Voorwoord Namens Stichting On Toer heten we iedereen welkom aan boord van de Mps Prins Willem Alexander. Wij vinden het leuk dat jullie keuze op onze bootvakantie

Nadere informatie

Nieuws uit de groepen

Nieuws uit de groepen Welkom Stijn Heesterman is op 1 november 4 jaar geworden en zit sinds kort in groep 1/2C. Stijn, we wensen je een hele fijne en leerzame tijd op obs De Veenvlinder! Nieuws uit de groepen Groep 8: Oud-leerlingen

Nadere informatie

belangrijke data... 5 december 2014, nr. 8

belangrijke data... 5 december 2014, nr. 8 belangrijke data..... 5 december 2014, nr. 8 Don 18 dec Kerstdiner, 18.00 19.00 uur: alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij Vrij 19 dec Start kerstvakantie, alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij. De Kerstvakantie

Nadere informatie

t Wiekendje Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2.

t Wiekendje  Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2. t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2. Maandag 3 oktober: erfgoedproject Kort en Klein Dinsdag 4 oktober: dierendag Dinsdag 4 oktober: GMR-vergadering Woensdag

Nadere informatie

zomer Vakantie zomer

zomer Vakantie zomer NieuwsBrief nr.3, 2011 Naar Binnen Beste lezer, Het is weer tijd voor de zomer. In het midden van Nederland is afgelopen week de zomervakantie begonnen. De kinderen hebben zes weken geen school. Zes weken

Nadere informatie

Infopunt 13 9 juni 2014

Infopunt 13 9 juni 2014 Infopunt 13 9 juni 2014 Heeft iedereen genoten van dit prachtige Pinksterweekend? Was het een gezellige kermis in ons mooie dorp Aartswoud? Wij zijn bezig met de laatste loodjes wat school betreft. Nog

Nadere informatie

Zaterdag 26 oktober Schoolpleinwerkdag +++++ Zaterdag 2 november Herfstmarkt. Nieuwsbrief

Zaterdag 26 oktober Schoolpleinwerkdag +++++ Zaterdag 2 november Herfstmarkt. Nieuwsbrief Nieuwsbrief 25 oktober 2013 Inhoud Mededeling 2 Oproep 2 Themadag 3 Themadag 4 Bereikbaarheid 4 Nieuwsbriefkopij 4 Agenda zesde klas leerlingen en ouders 5 Voor de volledige JAARKALENDER kijk op: www.vrijeschoolmeander.nl

Nadere informatie