jaargang 12 nr. 5 Maart/april 2013 ouders / verzorgers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaargang 12 nr. 5 Maart/april 2013 ouders / verzorgers"

Transcriptie

1 jaargang 12 nr. 5 Maart/april 2013 ouders / verzorgers INLEIDING Alweer de tweede nieuwsbrief van De afgelopen periode is nog niet echt lenteachtig te noemen. Sneeuw en kou domineren nog de nieuwsberichten, toch zal het niet lang duren voordat de lente begint. Lente, nieuw leven, nieuwe energie. Nieuw, een woord dat centraal staat in deze nieuwsbrief. Ten eerste is er belangrijk nieuws over de nieuwbouw te melden. De aanvraag is ingediend bij de gemeente en als alles meezit kunnen wij in 2014 getuige zijn van de eerste paal die de grond ingaat en dan kunnen wij einde 2015, in het jaar dat De Witte Vogel 50 jaar bestaat, in een nieuw gebouw zitten. Nieuw staat ook voor een nieuw schoolplan en een nieuw centrumontwikkelingsplan. In deze plannen staan doelen en beschrijvingen voor de periode tot Wij betrekken u graag als ouders ook bij deze plannen en de start wordt met deze nieuwsbrief gemaakt. Als laatste breng ik de nieuwsbrief onder uw aandacht. Deze nieuwsbrief is een vertrouwd middel om u te betrekken bij alles wat er gebeurt binnen ons centrum. Achter de schermen werken wij aan een nieuw format voor de nieuwsbrief en streven wij ernaar om per september 2013 de nieuwsbrief digitaal naar u te verzenden. Zie hiervoor ook het bericht in deze nieuwsbrief. Nieuw, het centrale woord in deze inleiding. Wat niet nieuw is dat wij ook in de komende periode ons weer volledig zullen inzetten voor vorming, onderwijs en behandeling binnen ons centrum. Wij hopen u weer te ontmoeten en horen dan ook graag uw mening over de diverse ontwikkelingen. Veel leesplezier gewenst en een fijne start van de lente! Namens het team van De Witte Vogel Erik Los NIEUWBOUW Donderdagmiddag 14 maart is de definitieve aanvraag voor nieuwbouw ingediend bij de gemeente. Dit is eigenlijk het officiële startpunt van de nieuwbouw. Alles is er nu op gericht om te gaan bouwen op de Vrederustlaan (naast de nieuwbouw van Sophia Revalidatie). Het streven is dan om eind 2015 een volledig nieuw gebouw te betrekken en dan de drie locaties, Willem Dreespark 102 en 307 en de Moskousingel te integreren in een gloednieuw gebouw. De tekeningen zijn inmiddels klaar en opgestuurd, maar wij blijven in de komende weken werken aan de meest optimale indeling van dit gebouw. Een flinke opdracht, maar zoals het er uitziet mag het resultaat er zijn. Wanneer de tekeningen helemaal af zijn, zullen wij deze presenteren op onze website. Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik u uit te nodigen om met ons mee te denken over eventuele sponsoring. Een nieuw gebouw zorgt ook voor wensen qua inrichting. Hierbij zullen wij aanspraak moeten doen op sponsoren. Dus heeft u tips, dan horen wij die graag! Voor meer info over de nieuwbouw: houd hiervoor de website in de gaten. ALGEMEEN NIEUWS a. CONTACTMIDDAGEN U bent gewend om bij de uitnodiging voor een contactmiddag een kwartierenindeling te krijgen. Aangezien het regelmatig voorkwam dat in de periode tussen versturen van de uitnodiging en de contactmiddag nog wisselingen door gevoerd werden, krijgt u vanaf heden alleen een uitnodiging met de tijd dat u wordt verwacht. De precieze indeling ontvangt u bij binnenkomst en ligt gereed bij het secretariaat. b.bellen MET HET CENTRUM Wij staan u graag te woord. Aangezien de groepsteams en behandelaars tussen en met de kinderen/leerling bezig zijn, willen wij u vragen om als u hen wilt spreken te bellen voor of na In de tussenliggende tijd kunt u een boodschap achterlaten en wordt u zo snel mogelijk terug gebeld. c. NIEUWSBRIEF Zoals u in de inleiding heeft kunnen lezen, streven wij ernaar om per september 2013 de nieuwsbrief digitaal te verzenden. Hier zijn een aantal redenen voor: a. milieu, een digitale nieuwsbrief zorgt ervoor dat wij het papierverbruik flink kunnen verminderen. b. De nieuwsbrief wordt ingebouwd in onze website. Deze willen wij meer en meer gaan gebruiken als centraal informatiepunt voor ouders en andere belanghebbenden. Wilt u zich alvast aanmelden, dat kan! Ga hiervoor naar de website en meldt u zich aan onder de kop nieuws/nieuwsbrief NIEUWS VAN HET KDC

2 Voor de kinderen op het KDC zou het toch heel fijn zijn als het weer een beetje lente zou worden. Kinderen blijven maar verkouden worden en een paar kinderen liggen zelfs in het ziekenhuis. Warmte en zon zouden wonderen doen. Kinderen Op dit moment verwelkomen wij drie nieuwe kinderen op het KDC. Dit zijn Amber en Devi. Deze kindjes zijn gestart bij de Kuikentjes. Bij de Olifantjes is Amir gestart. Wij wensen hen samen met hun ouders een fijne tijd toe op het KDC Personeel Jantine Kamphuis (logopedist) is moeder geworden van een prachtige zoon, Sam genaamd. Pien vd Werff (logopedist) heeft haar draai weer gevonden op de Kuikentjesgroep. Zij is er even tussen uit geweest met zwangerschapsverlof om ook moeder te worden van zoon Faas Sonja Voets (groepsleidster van de Tijgertjes), gaat met ingang van 1 april 2013 met zwangerschapverlof. Haar verlof zal worden waargenomen door Cobien Roggeveen. Cobien is geen onbekende voor ons. Zij heeft enig tijd geleden stage gelopen op ons centrum. Daarna heeft zij invalwerk en ook een zwangerschapsvervanging gedaan. Nadine Bogaards zal ons KDC team komen versterken als inval/oproep kracht. Ook Nadine heeft enige jaren geleden stage gelopen bij ons op het KDC, dus zij weet hoe alles reilt en zeilt. Oudercontacten Op 5 maart is er voor de ouders een informatieavond georganiseerd over de bezuinigheden rondom het vervoer. Er waren zeven ouders aanwezig. Het was een positieve avond ondanks het moeilijke onderwerp. Een dag later hebben alle ouders van het KDC een vragenformulier over de bezuinigingen thuis gekregen. Niet alle ouders hebben dit formulier al terug gestuurd. Het is heel wenselijk dat u dit formulier retourneert, omdat wij zoveel mogelijk informatie van ouders willen hebben voordat er besluiten genomen gaan worden. Wilt u dit alsnog doen? Ook is er een brief uitgegaan naar de ouders omtrent de meivakanties en de zomervakantie. In deze brief kunt u aangeven wanneer u op vakantie gaat of uw kind wel/niet naar het KDC komt. Dit is voor ons zeer belangrijk om te weten in verband met het organiseren van het vervoer en de personele bezetting. Als u deze brief nog niet heeft teruggezonden wilt u dit dan alsnog doen? Voor de ouders die vorig jaar van het KDC naar school zijn gegaan is er op donderdagochtend 21 maart een bijeenkomst. We willen met elkaar praten over hoe ouders de tijd ervaren hebben op het KDC en hoe zij de overgang van KDC naar SO hebben ervaren. Wij willen hier verbeterpunten uit halen, zodat het voor de ouders die dit jaar samen met hun kind overgaan nog beter geregeld kan worden. Donderdag 28 maart wordt er een paaslunch georganiseerd op de groepen van het KDC. De ouders worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn van tot uur. Vriendelijk verzoek om voor eventuele broertjes en/of zusjes oppas thuis te regelen, want anders wordt het te druk op de groepen. Wij vinden het leuk als de ouders iets maken voor deze lunch. Opgeven kan via de brief die reeds verzonden is. Op 26 maart is er een ouderochtend eten en drinken. Ook hiervoor heeft u een brief ontvangen. Op 18 april is er weer een praatochtend (zonder thema) voor ouders Sluitingsdagen KDC Op 29 en 30 april is het KDC gesloten. Dit in verband met Koninginnedag. Op maandag 1 april is het KDC gesloten in verband met Pasen. NIEUWS VAN HET (V)SO a. Afmelden bij ziekte Wij willen u erg graag op attenderen dat als u zoon of dochter ziek is, dat u dit doorgeeft via onze administratie. Het is niet de bedoeling dat dit wordt doorgegeven aan de chauffeur. b. Schoolplan Elke school in Nederland moet beschikken over een schoolplan. In een schoolplan staat een beschrijving van de organisatie en de doelen voor de komende jaren. Zoals eerder aangegeven beschikken wij per 1 januari j.l. over een nieuw schoolplan. Dit schoolplan kunt u nalezen op de website, of opvragen bij Erik Los. In het verleden kregen wij van ouders te horen dat dit veel leeswerk was. Aangezien wij het van belang vinden dat u geïnformeerd wordt over onze plannen, hebben wij een samenvatting van het schoolplan gemaakt. In dit kleine boekje kunt u onze plannen lezen. Wilt u na lezen meer informatie, dan kunt u dit dus vinden in het volledige schoolplan. Maar u kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met Erik Los. c. Voorbereiding op Hoe raar het ook klinkt, het schooljaar is pas halverwege, maar de voorbereidingen op het nieuwe schooljaar zijn begonnen. Wat wij u kunnen melden is dat op basis van de huidige aanmeldingen wij van plan zijn om volgend jaar te starten met 15 groepen, dus met een groep erbij. De vakantieplanning voor het nieuwe schooljaar leest u onderaan deze nieuwsbrief. Zodra de

3 andere dagen bekend zijn, dan melden wij dit in de nieuwsbrief en op de website. NIEUWS UIT DE MR VAN SO/VSO DWV a. Wat is de MR MR staat voor medezeggenschapsraad. In deze raad zitten drie medewerkers en drie ouders. Zij vertegenwoordigen hiermee het team, ouders en leerlingen. 6 keer per jaar vergadert de MR met de directeur over plannen en ontwikkelingen binnen het SO en VSO. De afgelopen vergaderingen heeft de MR gesproken over: -Schoolplan -werktijden -Passend Onderwijs -Nieuwbouw -Kwaliteitsagenda 2013 Wilt u meer weten over de MR, neem dan contact op met Erik Los of Aline Haarman, voorzitter MR b. Passend Onderwijs en MR Er wordt druk gewerkt aan de invoering van Passend Onderwijs in Nederland. Samenwerkingsverbanden worden opgezet. De samenwerkingsverbanden zal straks gaan bepalen of een leerling toegelaten kan worden tot een bepaalde school. In het kader hiervan is ook onze MR gevraagd om mee te praten. Om u hierover te informeren ontvangt u hierbij een bericht van onze MR: Verslag SWV (bijeenkomst 2) dd In een afgeslankte groep hebben we (met een afvaardiging van regulier onderwijs en speciaal onderwijs op het voortgezet onderwijs) gesproken over de opdracht die we als denktank hebben gekregen over het nieuw te realiseren samenwerkingsverband (SWV). Opvallend detail: er waren veel belangstellenden vanuit het speciaal onderwijs! Wij leveren het voorwerk voor de Ondersteunings Plan Raad (OPR). In deze OPR staan de belangen van de betrokkenen (leerlingen, ouders en medewerkers) centraal. In het OP staat de basisondersteuning voor ALLE leerlingen in Den Haag vanaf 12 jaar. Ook wordt er in het OP breedte-ondersteuning beschreven. Als het voorwerk klaar is, wordt dit besproken in de MR-en van alle 74 schoollocaties, waarna het bestuur van het SWV hier verder mee kan gaan werken. Waar liggen de angsten van leerlingen, ouders en medewerkers? Op het gebied van: - leerlingen; focus moet liggen op goede arbeidstoeleiding - leerlingen; focus moet liggen op een zo groot mogelijke groei van de individuele leerling - signalering/diagnostisering van evt beperking/mogelijkheden van de leerling; dit moet zo snel en zo goed mogelijk gebeuren - financiering: is er nog wel plek voor een leerling op een (voor de leerling optimale) school? - financiering: is er nog wel expertise als er binnen het onderwijs moet worden bezuinigd? - voeling houden: hoe houden we overzicht over doelstellingen van alle 74 schoollocaties - financiering + expertise: is er voldoende begeleiding voor de leerling op de scholen? - financiering: gaat er niet veel geld naar de organisaties/besturen toe ipv naar leerlingen of zorg? - expertise: zijn personeelsleden wel bevoegd tot het geven van bepaalde zorg/willen ze de gewenste zorg wel gaan bieden? - leerlingen: geen uitval van leerlingen - financiering: oormerken van waar het geld blijft Op 20 maart gaan we weer verder met onze opdracht. Heeft u nog vragen; mail ze door naar Aline Haarman: c. Ouderbijeenkomst VSO Er is op 12 februari weer een ouderbijeenkomst geweest voor de ouders van de leerlingen van het VSO. Het onderwerp op die avond was: hoe ga je om met reacties van de omgeving op je kind. Hoe kijkt de omgeving naar jouw kind en naar jouw gezin en wat doet dat met jou als ouder. Naar aanleiding van een aantal vragen hebben de ouders ervaringen uitgewisseld over positieve en negatieve reacties van anderen. Daarnaast hebben we ook samen tips en handreikingen besproken om hier mee om te gaan. Voorbeelden van vragen: Wat doet het met je als je omgeving afwerend of afwijzend reageert op het gedrag van je kind? Wat doen complimenten over de opvoeding en verzorging van je kind met je? Hoe reageer je op veroordelende opmerkingen van anderen op jullie gezinssituatie? Wat kunnen anderen van jullie leren? De volgende ouderbijeenkomst zal zijn op 2 juli dus schrijf de datum vast in de agenda. De uitnodigingen hiervoor volgen nog. Marloe den Hartog (orthopedagoge) Everien Mulder (maatschappelijk werkende)

4 GROEPSVERSLAGEN Vanuit twee groepen hebben wij verslagen gekregen over wat de leerlingen hebben meegemaakt in de afgelopen periode. Het lezen waard! VERSLAG SO6 Een mooi verslag van Richenel over het project van SO 6 Naar het Museon We gingen met de bus. Wat hebben wij gezien? Een Wicky de Vikingboot, blote vrouw, winkel met een kassa. Andre Kuipers, hij heeft 6 maanden in de hemel gezeten. Meneer Peter Berlage heeft ook een restaurant. We hebben daar chips gegeten en gewone brood. Leeuwen gezien en de wereldbal. Ook een giraffe. We waren daar 17 februari. Ik vond het heel leuk. Toen gingen we met de bus vertrekken en toen waren we weer op school. VERSLAG VO UIT 2 Maandag 18 februari 2013 zijn wij met de klas naar de SNS bank gegaan. We hadden daar om 10 uur afgesproken met Angelique. Toen we daar aan kwamen stond het hele team van 7 mensen er, speciaal voor ons, op hun vrije dag! De mensen van SNS bank gingen eerst zich zelf voorstelen en ze zijden ook bij welke filiaal ze werken. Daarna had Uitstroom 1 vragen bedacht en toen stelden wij de vragen voor. Toen gingen hun één voor één de vragen beantwoorden. Lisanne: Ze hadden een keer meegemaakt dat er een boze man kwam. Ze hebben toen op de rode knop gedrukt. Dan gaat er een signaal naar de beveiliging en die kijkt dan op de camera wat er aan de hand is en dan geven ze dat door aan de politie. Younes: Je moet wel een opleiding doen om bij de bank te werken. Ik weet niet meer hoe dat heet. Dan moet je ook examen doen. Als je vier of vijf keer gezakt bent voor je examen krijg je wel een gesprek met je leiding. Carina: buiten rijdt ook de politie rond, die kijkt ook of er niets met de bank gebeurt. Mahmoud: Pinpassen worden bij een fabriek gemaakt en die stuurt ze naar grote kantoren. Sofia: De auto van Brinks komt geld brengen. Die hebben de sleutel van de pinautomaten. Ze maken geen afspraak wanneer ze langskomen, want dan kunnen de mensen dat horen en dan weten de overvallers meteen waar ze geld gaan brengen. Als de Brinks auto komt gaat de bank even dicht. Soniel: SNS betekent Nederlandse spaarvarken. eh.. spaarpot. of nee. Samenwerkende Nederlandse Spaarbank. Youssra: ik vond het wel erg leuk om te horen en interessant hoe ze dat geld komen brengen. Na de verhalen kregen we allemaal lekkers: siroop, fristi en chocomel en koekjes, donuts en lekkere zelfgemaakte cake enzo. Toen gingen we met elkaar kletsen en kregen we in groepjes en rondleiding. Younes: je hebt daar een speciaal toetsenbord waar je een pas in kan doen. Dat kan alleen als je daar werkt. Daar staan alle gegevens op. Dan moet je ook een pincode intoetsen en dan istie ingelogd. Mahmoud: Als je klant van de bank moet je je ID kaart mee nemen anders weet die medewerker niet wie je bent en kan je zomaar in iemand anders zijn gegevens kijken. Dat mag niet, dat is privé. Carina: Ze hebben ook een deur laten zien met een plaatje van een sleutel en een kruis er doorheen. Niemand heeft die sleutel, behalve de mensen van de geldauto. Soniel: Ik zag daar een spreekkamer. Als een klant een vraag heeft kan ie daar even zitten. Carina: dat heet ook een afkoelkamer. Sofia: ja en je krijgt er koffie of thee. Mahmoud: om rustig te worden. Sofia: er zijn twee kantoren en een balie en een nooduitgang in de keuken. Die mogen ze niet zomaar gebruiken, alleen als er nood is. Carina: dan gaat ook het alarm af. Carina: er staat in de gang achter een ronde bank waar mensen moeten wachten. Sofia: Er waren ook veel gordijnen achter. Mahmoud: daarachter zaten de onderdelen van de bankzaken. Carina: het was een beetje klein achter. In de bank was een ronde balie met een computer. Mahmoud: die heet paddenstoel. Die kan je naar voor trekken en je kan er op internet bankieren. Soniel: ik vroeg hoeveel jaar je moet zijn om hier te werken. Ze zeiden dat je achttien moet zijn. Dat zie ik wel zitten om daar collega te worden! En: Klant is Koning! Youssra: ik heb vooral gepraat met Fatima over de Marrokaanse cultuur en over eten enzo, en over mijn nicht en neefjes en babys. Zij heeft drie neefjes en drie nichtjes! En daarna gingen ze voor ons toneelstukje spellen en het toneelstukje ging over spaarrekkingen openen en geld lenen van de bank:

5 Een kind ging de ramen wassen om geld te krijgen. Hij ging veel klusjes doen. Toen kreeg hij van zijn vader geld. Hij deed dat in zijn spaarpot. Toen ging hij met zijn vader en de spaarpot naar de bank. Fatima werkt bij de bank. Toen zei de vader: mijn zoon wil een fiets en hij wil zijn geld op de bank zetten om te sparen. Dat is goed, zei Fatima, dan krijg je ook rente als je spaart. In het andere toneelstuk gingen vader en zoon naar de bank om geld te lenen voor een Ipad. Bij de bank kregen ze 500 Dat moeten ze wel terug betalen: elke maand 50 en ook 5 rente. Want: geld lenen kost geld. De meesten vonden het toneelstuk het aller leukst! We hebben afgesproken om het hele SNS-team bij ons uit te nodigen en dan gaan wij vertellen en laten zien wat wij hier allemaal doen (met geld en kassa en eetcafé) en dan zorgen we voor wat lekkers. Het was een hele leuke dag! NIEUWS UIT DE SPEEL-O-THEEK UIT HET NETWERK Komt u iets tegen dat u ook met ons of andere ouders wilt delen, mail het dan naar en wij plaatsen het in de nieuwsbrief en de website! a. KIJKHUIS Kijkhuis: een stimuleringsprogramma voor kinderen met een ernstige visuele beperking Voor kinderen met een visuele beperking is het van groot belang om het gebruik van de visus zoveel mogelijk te stimuleren. Het kind leert focussen, plezier te hebben in het kijken en optimaal gebruik te maken van het resterend gezichtsvermogen. Aangezien het zicht bij jonge kinderen zich nog kan ontwikkelen tot en met het 4e levensjaar, is het zaak om van alles te verzinnen wat de aandacht van deze kinderen kan trekken. Door de visuele inspanning om de beelden te volgen, ontwikkelen de kinderen hun gezichtsvermogen. De productie KLOS-TV (de kleine omroepstichting) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Kijkhuis met beelden die aantrekkelijk en prikkelend zijn voor kleine kinderen. Het idee is gebaseerd op beelden uit de zogenaamde Würzburgserie uit de jaren 70 / 80 en ontwikkeld in samenwerking met deskundigen van Koninklijke Visio en Bartimeus in Nederland en KI Spermalie en Ganspoel in België. Het zijn eenvoudige vormen en kleuren met sterke contrasten. Hoe te gebruiken Je kunt Kijkhuis met behulp van een tablet, labtop of digitaal fotolijstje overal en altijd neerzetten of ophangen en er samen met het kind naar kijken. Bestellen Kijkhuis 1: de cd is te bestellen via B. Cliniclowns Cliniclowns presenteert: Circus Boemtata 2013 Nieuw in het assortiment van Speel-O-Theek Qaboos: Lentekriebels een vrolijk dansje.? Deze zonnebloem zingt je toe zolang als je op de knop drukt en maakt daarbij CliniClowns reist in 2013 wederom door het land met de voorstelling Circus Boemtata. In deze theatervoorstelling worden alle zintuigen aangesproken: kijken, horen, voelen, ruiken en proeven. De voorstelling is afgestemd op de belevingswereld van kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking in de leeftijd t/m 18 jaar. Het spektakel speelt zich af in een circustent met clowns, muziek, zang, dans en échte acrobaten. Die acrobaten zijn zo knap, ze lijken wel te zweven door de lucht. De clowns proberen dat na te doen en dat lukt ze bijna. Maar natuurlijk niet echt. De clowns gaan dromen: hoe zou het zijn als je écht kon vliegen. Stel je voor

6 Onbezorgd uitje Iedereen kan binnen zijn of haar mogelijkheden genieten van een dagje uit met het hele gezin of instelling. Bovendien beschikt het tentencomplex van Circus Boemtata over aangepaste voorzieningen en noodzakelijke faciliteiten zoals hoog-laagbedden en tilliften. Dit maakt een bezoek aan de voorstelling tot een uniek en onbezorgd uitje waarbij kinderen het stralende middelpunt zijn. CliniClowns wil met de voorstelling Circus Boemtata een moment van welkome afleiding en plezier bieden en contact tussen gezinsleden stimuleren. Voorstellingen in het hele land De kosteloze voorstelling is te bezoeken door zowel instellingen als gezinnen en reist van mei t/m oktober door het land. De circustent wordt in de volgende regio s opgebouwd: Amsterdam, Rotterdam, Deventer, Eindhoven, Utrecht en Drachten. Er worden twee voorstellingen per dag gegeven. voor meer informatie of bel naar Speelschema Regio Amsterdam 10 mei t/m 26 mei Regio Rotterdam 31 mei t/m 16 juni Regio Deventer 21 juni t/m 7 juli Regio Eindhoven 17 augustus t/m 1 september Regio Drachten 26 september t/m 8 oktober c. NBAV Voordat u een vakantie gaat boeken is het belangrijk om na te gaan of de organisatie is aangesloten bij een belangenvereniging zoals de NBAV (Nederlandse Belangenvereniging Aangepaste Vakanties). Zo komt u nooit voor verassingen te staan. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de website van de NBAV. d. LOTJE EN CO In het blad Lotje&Co lazen wij dat de moeder van een mg-kind een boekje heeft gemaakt met traktatie-ideeën voor meervoudig gehandicapte kinderen. Ze heeft ook een Facebookpagina geopend waar ouders ideeën uit kunnen wisselen. Die pagina ziet er nu nog leeg uit, maar wie weet hoe ouders elkaar kunnen inspireren Kijkt u eens op: https://www.facebook.com/pages/on-beperkttrakteren/ ?sk=photos_stream e.brusjesgroep Kinderen met een broef of zus met een handicap of chronische ziekte groeien in meer of mindere mate op in een bijzondere situatie. Daarom biedt MEE bijeenkomsten aan voor deze Brusjes, om hen in de spotlights te zetten, en ervoor te zorgen dat ze hun ervaringen kunnen delen. Hoeveel bijeenkomsten? 6 bijeenkomsten (eventueel 8) Onderwerpen: kennismaking, ervaringen delen, psychoeducatie, gevoelens, wensen, weerbaarheid en verder gaan we vooral in de op de vragen en behoeftes van de kinderen en jongeren. Werkwijze: Praktische en afwisselende bijeenkomsten met veel ruimte voor de deelnemers. Er is een intake met de ouders en tussendoor een ouderbijeenkomst. Voor wie: Er wordt een groep gevormd met Basisschoolkinderen vanaf 7 jaar. En een groep met jongeren in het voortgezet onderwijs. Wanneer:voorjaar van 2013 Waar: MEE in de Torenstraat in Den Haag. Informeren bij: Nina Uiterwijk en Petra Schrama f. Nieuw logeeriniatief. Via de ouders van een leerling van de Maurice Maeterlinckschool werden wij op de hoogte gesteld over het volgende Precies een jaar geleden zijn we begonnen met het verwezenlijken van onze woondroom voor onze kinderen. We startten met 2 ouderparen en enige tijd later volgde een 3 e paar. Hilly Rhebergen van de stichting Woondroom helpt ons hierbij. In oktober 2012 is het eerste logeerweekend geweest in Boerderij Dichtbij in Wateringen. Hier huren we een woongedeelte. Samen met de begeleiders bedenken de kids leuke dingen die ze in een volgend weekend graag willen doen. Ze zijn bv. naar de film geweest en een keer wezen bowlen. Ook zijn er genoeg dingen te doen rond de boerderij. ( ) Het allerbelangrijkste is, dat onze kids met volle teugen genieten van het logeerweekend!! Op dit moment logeren ze 1x per 6 weken. Na de zomervakantie willen we naar 1x per maand gaan. Heel graag willen we van hieruit gaan kijken naar de mogelijkheden voor een woonvorm in de toekomst. We zijn op zoek naar leuke, enthousiaste kinderen in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar. Positieve, meelevende ouders is een pre. Hopelijk zijn er binnen De Witte Vogel mensen die graag ook hierbij willen aansluiten. Wilt u meer info, dan kunt u contact opnemen met Erik Los. Hij zal u dan de contactgegevens doorgeven. Hartelijke groet, Marja Quak

7 VAKANTIES Hierbij de vakanties voor Houdt u rekening met de afspraken over verlof buiten de vakanties zoals in de Schoolgids staan vermeld. -NB: Vakanties eerder geboekt i.v.m. goedkopere tickets zijn geen reden voor het verlenen van buitengewoon verlof en worden dus niet gehonoreerd. -NB: Deze data kunnen afwijken van de site van de gemeente Den Haag of het Ministerie van Onderwijs. Hierop hebben wij als Witte Vogel geen invloed! De onderstaande regeling dient gevolgd te worden. - De extra vrije dagen (bijv. studiedagen) volgen in mei/juni Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Voorjaarsvakantie t/m Paasvakantie t/m Meivakantie t/m Hemelvaart t/m Pinkstervakantie t/m Zomervakantie t/m Extra verlof Wij hebben door het jaar heen verschillende vakanties en vrije dagen. Wij zijn dan ook terughoudend bij het toekennen van extra vrije dagen, gezien het belang van geregeld schoolbezoek. Tevens geldt voor de leerplichtige leerlingen de leerplichtwet. In uitzonderlijke situaties kunt u extra verlof (vrije dag) aanvragen. bij het management van de school. Dit kunt u doen met behulp van het formulier dat op de website is te vinden. Dit is het makkelijkst te vinden door de volgende stappen op onze website te doorlopen: item: praktische informatie item:brochures-formulieren aanvraagformulier bijzonder verlof WEBSITE Via de nieuwsbrief delen wij belangrijke informatie met u. Wist u dat wekelijks ook informatie wordt geplaatst op de website en u op dit manier nog sneller geïnformeerd wordt over de ontwikkelingen binnen het centrum? Belangrijke data: 25 maart: Leerlingen SO 1 t/m 3 en SOgroen vrij 28 maart: Paaslunch 29 maart: SO en VSO dicht, KDC geopend (goede vrijdag) 1 april: Tweede Paasdag, gehele centrum gesloten 26 april: volgende nieuwsbrief 29 t/m 3 mei Meivakantie 29 en 30 april: KDC gesloten 9 en 10 mei Hemelvaart: Centrum gesloten 20 t/m 24 mei: Pinkstervakantie SO en VSO vrij

KBS De Schothorst. En het beste idee is... Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer:

KBS De Schothorst. En het beste idee is... Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer: Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Schothorst NB 6, 28-01-2015 Nieuwsbrief 2014-2015 NB 6, 28-01-2015 In dit nummer: Het beste idee 1 Carnaval 1 Schoolreis 2 Kinderen en hun sociale

Nadere informatie

Nieuwsbrief voorjaar

Nieuwsbrief voorjaar Nieuwsbrief voorjaar 2013 Beste ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt de nieuwsbrief van het zandkasteel-pgb. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van alle activiteiten van het zandkasteel-pgb

Nadere informatie

We gaan weer beginnen!

We gaan weer beginnen! Nieuwsbrief van CNS-basisschool Juliana Halderweg 43-45 6721 ZJ Bennekom info@juliana.cnsede.nl www.juliana.cnsede.nl 21 augustus 2015 We gaan weer beginnen! Komende maandag ontvangen we als team van CNS-basisschool

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

t Pitje nieuwsbrief Entreetoets groep 7 Vanaf 14 april start groep 7 met de entreetoets van Cito. Deze toets bestaat uit

t Pitje nieuwsbrief Entreetoets groep 7 Vanaf 14 april start groep 7 met de entreetoets van Cito. Deze toets bestaat uit www.cnsdewingerd.nl 3 april 2014 nieuwsbrief negentiende jaargang t Pitje Samen Groeien dag Op vrijdag 25 april is onze Samen Groeien dag. Het thema van die dag is: Koningskunst. We starten de dag met

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 19 -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -

Nieuwsbrief nr. 19 -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. - Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 19 12 e jaargang Vrijdag 19 juni 2015 Bedankavond hulpouders

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Belangrijke data komende periode:

Belangrijke data komende periode: Vrijdag 4 juli 2014 Belangrijke data komende periode: Datum Vrijdag 4 juli 2014 Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus 2014 Vrijdag 15 augustus 2014 Maandag 18 augustus 2014 Dinsdag 19 augustus 2014 Woensdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Project groepen 3-4B en 4A Schip ahoy.. Theaterbezoek groep 3 en 4:

Project groepen 3-4B en 4A Schip ahoy.. Theaterbezoek groep 3 en 4: In dit Blaadje: Project groepen 3-4B en 4A Schip ahoy..... 1 Theaterbezoek groep 3 en 4:... 1 Lentekriebels... 2 Inschrijving Avondvierdaagse... 2 Open- deur- ochtend... 2 Ouderbedankochtend 2015... 2

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 8 14 januari 2014 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief nummer 8 14 januari 2014 Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Voorwoord Gym Koffieochtend OR Nieuwe leerlingen! Afwezige en zieke collega s Hoofdluis SO: Thema: "Winter" SO: Even voorstellen VSO: Logopedie in het VSO VSO: Klaas Gubbels

Nadere informatie

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur Jaargang 5 - nummer 1 week 38 In dit nummer Van de directeur 1 Ziekmelden 2 Ouderraad 2 Vakantieregeling 2015-2016 3 Vakantierooster en vrij vragen 4 Introductieprogramma klas G3A 5 Wat staat er op het

Nadere informatie

Algemeen...1 nummer: 2014/ datum: 11 september 2014 Familieavond vrijdag 12 september Informatieavond maandag 15 september

Algemeen...1 nummer: 2014/ datum: 11 september 2014 Familieavond vrijdag 12 september Informatieavond maandag 15 september www.deoase-twello.nl nummer: 2014/2015-01 Inhoud Algemeen...1 Familieavond vrijdag 12 september... 1 Informatieavond maandag 15 september... 1 Aanwezigheid directeur... 1 Schoolgids... 1 Vakanties en studiedagen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 14 15 April 2014 Pagina 1 van 4

Nieuwsbrief nummer 14 15 April 2014 Pagina 1 van 4 Pagina 1 van 4 Inhoudsopgave Algemeen: Koningsspelen SO: Thema afsluiting: gezondheid SO: Bezoek van juf Bernice en Noud VSO: Gym VSO: OZG VSO VSO: Perspectief gesprekken VSO: Paaskantine VSO: Koningsspelen

Nadere informatie

Op het Prikbord. Nieuwsbrief cbs De Wegwijzer www.wegwijzerzeist.nl

Op het Prikbord. Nieuwsbrief cbs De Wegwijzer www.wegwijzerzeist.nl Op het Prikbord Nieuwsbrief cbs De Wegwijzer www.wegwijzerzeist.nl Prikbord 15, 17 juni 2014 Kind op maandag: Help, ik ben boos! Saul weet dat God hem als koning heeft verworpen. Hij is onzeker en heeft

Nadere informatie

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les 8 Inhoud 1 Eenzaam De Soms ben je alleen en vind je dat fijn. Als alleen zijn niet prettig aanvoelt, als je niet in je eentje wilt zijn, dan voel je je eenzaam. In deze leren de leerlingen het verschil

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO Jaargang 21, Maand: juni 2015 Basisschool De Schare INFO Na een prachtige meimaand met veel vrije dagen en heel veel activiteiten als de lentemarkt en de sportdag, gaan we in juni een maand lang hard werken

Nadere informatie

Informatie over de periode

Informatie over de periode Informatie over de periode 1 t/m 31 mei 2016 Hieronder leest u enkele wetenswaardigheden die de moeite waard zijn om te onthouden. Wij willen u vragen de data vast in de agenda of op de kalender te noteren.

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant,

Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, Info 4 Datum: 9-10-2015 Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, We hebben op de Waterkant een intensieve, soms ook wat emotionele week achter de rug. In deze Info kunnen jullie lezen over

Nadere informatie

Nieuwsbrief van Chr. Basisschool De Fontein

Nieuwsbrief van Chr. Basisschool De Fontein INdeFOntein Nieuwsbrief van Chr. Basisschool De Fontein website: www.cbsdefonteindwingeloo.nl e-mail: info@cbsdefonteindwingeloo.nl e-mail schoolcommissie: schoolcommissie@cbsdefonteindwingeloo.nl Voor

Nadere informatie

Gastles muziek groep 5/6

Gastles muziek groep 5/6 Openbare Dalton Basisschool De Wetelaar Zanderskamp 95 6983 CG, Doesburg tel: 0313 474292 www.wetelaar.nl e-mail: wetelaar@gmail.com Schooljaar 2014 2015 02 maart 2015 Inhoud: Pagina 1: Daltondag Aanmelden

Nadere informatie

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 Locatie Middengebied, Nummer 1, Jaargang 4 De Plevier, jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling van iedereen staat bij ons centraal. Om persoonlijke

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

KBS NOORDERPOORT NIEUWSBRIEF april tot en met 12 mei 2017

KBS NOORDERPOORT NIEUWSBRIEF april tot en met 12 mei 2017 AGENDA 14 april Goede Vrijdag Continurooster tot 12.30 uur ( kinderen hoeven geen lunch mee te brengen ) 16 en 17 april Pasen Op maandag 2 e Paasdag zijn alle kinderen vrij 21 april Koningsspelen ( zie

Nadere informatie

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van:

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van: NASCHOOLSE DAGBEHANDELING Figaro Welkom! Binnenkort kom je kennismaken op Figaro. In dit boekje leggen we je alvast wat dingen uit. Het boekje is gemaakt voor kinderen die hier voor de eerste keer komen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 01 september 2014 Belangrijke data 08 september Algemene ouderavond 12 september groepen 1 t/m 4 zijn vrij 15 september Oja-2 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wijziging kerstvakantie. Logeerplanning 2011

Nieuwsbrief. Wijziging kerstvakantie. Logeerplanning 2011 Nieuwsbrief Wijziging kerstvakantie Vanwege de uiteenlopende vakantieperiodes van de verschillende scholen, hebben wij de vakantie periode aangepast. Wij zijn buiten week 51 en 52 nu ook de eerste week

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 februari 2015

Nieuwsbrief 9 februari 2015 Nieuwsbrief 9 februari 2015 Algemeen Vier keer wijzer Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het voor zich zien en een derde persoon moet de informatie eerst voor

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine?

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? is op het werk. moet aan de machine werken. De chef vertelt eerst hoe de machine werkt. Dan werkt met de machine. De machine doet het niet. roept een

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken

BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken Nieuwsbrief nr. 34 26 mei 2016 INHOUD: Actieve ouders gezocht. Wie helpt mee boeken plastificeren? Sportdag Sponsor gezocht Wenmiddag / ochtend Typecursus

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Dinsdag 26 augustus 2014 Nr. 1

Nieuwsbrief Dinsdag 26 augustus 2014 Nr. 1 Nieuwsbrief Dinsdag 26 augustus 2014 Nr. 1 Belangrijke data Elke eerste schooldag na de vakantie is het luizencontrole. Vrijdag 5 september Groepen 1/2 vrij Dinsdag 9 september Informatiemiddag 14.30 uur/avond

Nadere informatie

Waterlandjournaal. Nieuws van de directie. Nieuws van de directie oproep. Vakantieregeling. Kinderstralen LOS. Sportochtenden JVA.

Waterlandjournaal. Nieuws van de directie. Nieuws van de directie oproep. Vakantieregeling. Kinderstralen LOS. Sportochtenden JVA. Waterlandjournaal Jaargang 3 nr. 8 29 april 2016 Nieuws van de directie I N D I T N U M M E R : Nieuws van de directie oproep Vakantieregeling 2016-2017 Kinderstralen LOS MR Sportochtenden JVA Bibliotheek

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014

Nieuwsbrief juli 2014 Nieuwsbrief juli 2014 Groepsindeling schooljaar 2014-2015 Volgend schooljaar starten we met de volgende groepen: Groep 1/2 : Renee Engelsman ( op woensdag om de week Pien Zaanen) Groep 3/4 : Esther de

Nadere informatie

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015)

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u informatie over: Wat er zoal speelt in de groepen Wat er verder zoal speelt op school Oproep van de werkgroep Carnaval Studiemiddag

Nadere informatie

Datum: Nummer:1

Datum: Nummer:1 Datum: 6-9-2013 Nummer:1 Beste ouders en of verzorgers Welkom in het schooljaar 2013-2014 We hebben een goede start gemaakt! Iedereen is veilig teruggekeerd van de vakantie en met frisse zin begonnen aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief 19 juli Welkom aan. Agenda. Beste ouders/verzorgers,

Nieuwsbrief 19 juli Welkom aan. Agenda. Beste ouders/verzorgers, Nieuwsbrief 19 juli 2017 Beste ouders/verzorgers, De laatste Nieuwsbrief van dit schooljaar alweer. Volgend jaar krijgt de nieuwsbrief een nieuwe vorm. Daar past ook een nieuwe naam bij. Daarom willen

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl DOORSCHUIVEN GROEPEN Op maandag 29 juni en donderdag 2 juli worden de groepen

Nadere informatie

Openbare Daltonschool Nellestein

Openbare Daltonschool Nellestein Openbare Daltonschool Nellestein Leksmondplein 31 1108 EL Amsterdam Zuidoost 020-6964563 directie@nellestein.nl www. nellestein.nl Van de directie Beste ouders en verzorgers, Na ruim 42 jaar werkzaam te

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. nr augustus 2017

NIEUWSBRIEF. nr augustus 2017 NIEUWSBRIEF nr. 1 23 augustus 2017 In deze nieuwsbrief: Nieuwe collega: Daniëlle Informatieavonden Afstemmingsgesprekken Vreedzame school Verlofaanvragen Ziek melden Schoolreis groep 1-2 Het goede doel

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine?

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? is op het werk. moet aan de machine werken. De chef vertelt eerst hoe de machine werkt. Dan werkt met de machine. De machine doet het niet. roept een

Nadere informatie

September de maand van weerbaarheid

September de maand van weerbaarheid September de maand van weerbaarheid Het thema van deze maand is weerbaarheid. Het komt steeds vaker voor in het nieuws, kinderen die gepest worden. Vaak sta je als ouder machteloos. Hieronder volgt een

Nadere informatie

september 2014 Uit de directiekamer

september 2014 Uit de directiekamer september 2014 Uit de directiekamer De eerste nieuwsbrief van dit jaar en ook de eerste nieuwsbrief van mijn hand. Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het ontzettend warme welkom!

Nadere informatie

25-02-2016. Pasen. We zullen er met z n allen van smullen!

25-02-2016. Pasen. We zullen er met z n allen van smullen! 25-02-2016 Afgelopen 2 weken zijn de rapporten mee naar huis gegaan en hebben wij met alle ouders 10 minuten gesprekken gevoerd. Ook met de kinderen in de bovenbouwgroepen zijn de behaalde resultaten van

Nadere informatie

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge t Vrije 32 nieuwsbrief 4301JZ Zierikzee jaargang 13 nr. 20 Tel. 0111-413644 Maandag 11 mei 2015 info@jldejonge.nl radarjenaplanschool@gmail.com directeur: Debora

Nadere informatie

Nieuwsbrief. September 2016

Nieuwsbrief. September 2016 Nieuwsbrief September 2016 Start schooljaar Na een mooie zomervakantie mogen we weer beginnen op school. De kinderen zijn weer vol frisse moed aan het werk gegaan in de klas. De juffen en meesters hebben

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster obs De Phoenix Week 21-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Na twee weken vakantie gaan we er volop tegenaan tot het einde van dit schooljaar. De komende drie weken staan in het teken van CITO toetsen en

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

Basisschool de Pas. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl

Basisschool de Pas. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl Basisschool de Pas Averbodestraat 19 5988 AW Helden Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl ALGEMEEN NIEUWS Vakantie- en vrije dagenrooster schooljaar 2015/2016 Herfstvakantie

Nadere informatie

Verjaardagen van kinderen: Specifieke informatie voor ouders en verzorgers: Nieuwsbrief : 1 Datum: 28 augustus 2015

Verjaardagen van kinderen: Specifieke informatie voor ouders en verzorgers: Nieuwsbrief : 1 Datum: 28 augustus 2015 Nieuwsbrief : 1 Datum: 28 augustus 2015 Verjaardagen van kinderen: De komende 14 dagen vieren de volgende leerlingen hun verjaardag. Te beginnen in groep 1/2 B, daar is Tijn binnenkort het feestvarken.

Nadere informatie

Helen Parkhurst Ouder Info

Helen Parkhurst Ouder Info Helen Parkhurst Ouder Info Schooljaar 2012-2013 Nummer 01 Datum: 15 augustus 2012 Agenda augustus 2012 13 t/m 17 augustus: verkeersactie de scholen zijn weer begonnen 20 augustus: 19.30-20.30 uur OAK algemene

Nadere informatie

Bonifax. St. Bonifaciusschool Kloosterland 5 2242 JS Wassenaar 070-5116379 www.bonifaciusschool.nl ouders@bonifaciusschool.nl. Wassenaar, maart 2015.

Bonifax. St. Bonifaciusschool Kloosterland 5 2242 JS Wassenaar 070-5116379 www.bonifaciusschool.nl ouders@bonifaciusschool.nl. Wassenaar, maart 2015. Bonifax Wassenaar, maart 2015. Beste ouders/verzorgers, Deze Bonifax is voor de maand maart 2015. Deze maand staat grotendeels in het teken van de projectweken met als afsluiting de open-huis-avond op

Nadere informatie

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak  nieuwsbrief teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond Nieuwsbrief nr. 6 28 januari 2011 kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer Maandag 31 januari 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond 1 tot en met 3 februari Cito toets groep

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 18 donderdag 14 januari 2016

NIEUWSBRIEF. NR. 18 donderdag 14 januari 2016 NR. 18 donderdag 14 januari 2016 Kind op maandag: Ik ben dichtbij Matteüs 4:18-22; 4:23-25; 5:1-12 Jezus loopt langs het water en roept de vissers om met hem mee te gaan. Jezus komt dichtbij de mensen,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Augustus/september 2015 NUMMER 4

NIEUWSBRIEF Augustus/september 2015 NUMMER 4 NIEUWSBRIEF Augustus/september 2015 NUMMER 4 SWV PO 2203 AFDELING HOOGEVEEN Van Goghlaan 3 7901 GK Hoogeveen T 0528 233 688 E:c.tulleken.hgv@po2203.nl VAN DE REDACTIE De eerste dag na de zomervakantie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wij maken werk van TALENT. En toen was het alweer kerst... Nieuw jaar. Wens. Nieuwsbrief 52

Nieuwsbrief. Wij maken werk van TALENT. En toen was het alweer kerst... Nieuw jaar. Wens. Nieuwsbrief 52 Dit is een uitgave van STIP VSO Utrecht. Een samenwerking tussen de VSO afdelingen van de Herderschêeschool en de Wilhelminaschool. Reacties op deze nieuwsbrief mailt u naar: nieuwsbrief@stipvso.nl. Nieuwsbrief

Nadere informatie

Nieuwsbrief 13 november 2014

Nieuwsbrief 13 november 2014 Nieuwsbrief 13 november 2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief. Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Tomas Brief van Yvonne De week van respect Algemene ouderavond

Nadere informatie

Belangrijke data. Even voorstellen: juf Marinka

Belangrijke data. Even voorstellen: juf Marinka INFO4@LL 9 september 2016 Belangrijke data 16 september 2016 Meat & Greet BBQ vanaf 18.00 22 september 2016 Informatieavond/ OV jaarvergadering/ voorstellen nieuwe directeur 22 en 23 september 2016 Schoolfotograaf

Nadere informatie

De Regenboog. Algemeen. Boog nr. 5 04-01-2016

De Regenboog. Algemeen. Boog nr. 5 04-01-2016 De Regenboog De Regenboog Tijmstraat 1 5571 HS Bergeijk Tel. 0497-574914 info@bsderegenboogbergeijk.nl www.bsderegenboogbergeijk.nl Boog nr. 5 04-01-2016 Algemeen Voorlezen A.s. woensdag wordt er weer

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2017

Nieuwsbrief februari 2017 Nieuwsbrief 2017 OBS De Pipegaal Weer naar Iedereen nog een fijn toegewenst! school!!!!!! nieuw jaar In deze nieuwsbrief Nieuwe leerlingen Verlof juf Sietske Even voorstellen voorleesontbijt Filmweekend

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. Afscheid

In deze nieuwsbrief. Afscheid In deze nieuwsbrief Agenda: Afscheid Vakantierooster Vrije (mid)dagen Meester Peter Plusklas Nieuws vanuit de MR Nieuws vanuit de Ouderraad Lezen in de zomervakantie Vakantiebijbelclub Resto van Harte

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 1 e nieuwsbrief, vrijdag 23 augustus 2013 Beste ouders, Gelukkig wisten de kinderen allemaal dat het

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Hoe gaat het in z n werk daar? Wat is er anders dan een gewone poli?

Hoe gaat het in z n werk daar? Wat is er anders dan een gewone poli? INTERVIEW d.d. 28 december 2009 Coeliakiepoli Op het interview-wenslijstje van Nynke en Zara staat Dr. Luisa Mearin. Zij is kinderarts MDL in het LUMC te Leiden en heeft als eerste met haar collega s in

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Nieuws brief. Nieuws brief. December 2015. Beste ouder(s) / verzorger(s),

Nieuws brief. Nieuws brief. December 2015. Beste ouder(s) / verzorger(s), Nieuws brief Nieuws brief December 2015 Beste ouder(s) / verzorger(s), We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde en erg gezellige kerstmarkt! Het was erg druk en alle mooi gemaakte knutselstukken zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2015

Nieuwsbrief Maart 2015 Nieuwsbrief Maart 2015 De volgende editie krijgt u op vrijdag 10 april U ontvangt de nieuwsbrief nu via de groepsleerkracht van uw kind. Als u iemand kent die de nieuwsbrief ook graag wil ontvangen, dan

Nadere informatie

BASISSCHOOL T STEKSKE DOMINICANENSTRAAT 22 5453 JN LANGENBOOM TEL. 431303 FAX. 431701 E-MAIL. info@stekske.nl. SEPTEMBER 2015 Nummer 313

BASISSCHOOL T STEKSKE DOMINICANENSTRAAT 22 5453 JN LANGENBOOM TEL. 431303 FAX. 431701 E-MAIL. info@stekske.nl. SEPTEMBER 2015 Nummer 313 BASISSCHOOL T STEKSKE DOMINICANENSTRAAT 22 5453 JN LANGENBOOM TEL. 431303 FAX. 431701 E-MAIL. info@stekske.nl SEPTEMBER 2015 Nummer 313 MAANDOVERZICHT 31 Ma 1 Di 2 Wo 3 Do 4 Vrij 5 Za 6 Zo 7 Ma Controle

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

INFO. 25 augustus 2015

INFO. 25 augustus 2015 INFO 25 augustus 2015 Obs de Regenboog Algemeen De school is weer begonnen; de zomervakantie ligt alweer achter ons. Ik hoop dat iedereen fijne vakantieweken achter de rug heeft. Wij hebben er weer zin

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst.

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst. Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nr. 1 september 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van september 2015. In deze nieuwsbrief: Van de directeur Nieuws van de Ouderraad

Nadere informatie

KBS De Schothorst CONTINUROOSTER, NU ECHT! WELKOM: PAPA EN MAMADAG! Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. We zijn nu echt begonnen!

KBS De Schothorst CONTINUROOSTER, NU ECHT! WELKOM: PAPA EN MAMADAG! Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. We zijn nu echt begonnen! Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Schothorst NB 2, 28-09-2016 Nieuwsbrief 2015-2016 NB 2, 28-09-2016 In dit nummer: Continurooster 1 1 MR 2 Vakantiespelen Hengelo Sport Buitenschoolse

Nadere informatie

Ouderblad De Heksenketel van Nutsbasisschool Burgst. Jaargang 24 nummer 12 22 juni 2014

Ouderblad De Heksenketel van Nutsbasisschool Burgst. Jaargang 24 nummer 12 22 juni 2014 Ouderblad De Heksenketel van Nutsbasisschool Burgst. Jaargang 24 nummer 12 22 juni 2014 VAKANTIEROOSTER EN ACTIVITEITEN EERSTE WEKEN Wij zijn momenteel bezig met onze nieuwe Schoolgids en een nieuwe Jaarkalender.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2015

NIEUWSBRIEF Oktober 2015 NIEUWSBRIEF Oktober 2015 INHOUD: Agenda Op tijd komen Schooltijden Nieuwe leerkrachten Even voorstellen Kleuterkijkdag Jump-in Artis Zomerfeest Ouderactiviteiten Vakantie- en studiedagen Wintertijd Welkom

Nadere informatie

School(beleid) Terugkoppeling resultaten POM: Zowel in het team als in de MR zijn de resultaten van de POM besproken. We zetten hieronder de

School(beleid) Terugkoppeling resultaten POM: Zowel in het team als in de MR zijn de resultaten van de POM besproken. We zetten hieronder de Schoolnieuws maart 2016 Nieuws School(beleid) Terugkoppeling resultaten Primair Onderwijs Monitor Stagiaires stellen zich voor Personeel Ouderraad Medezeggenschapsraad Schoolontwikkeling en POM Activiteiten

Nadere informatie

basisschool De Wiekslag / Goudhaanstraat 38 / 0316-262860 / www.dewiekslag.com / info@dewiekslag.com 1

basisschool De Wiekslag / Goudhaanstraat 38 / 0316-262860 / www.dewiekslag.com / info@dewiekslag.com 1 NIEUWSBRIEF 1 4 september 2015 DATA OVERZICHT: Woensdag 16 september Informatieavond Woensdag 23 september Studiedag (alle leerlingen vrij) Woensdag 23 september Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8 Woensdag

Nadere informatie

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl Basisschool de Pas Averbodestraat 19 5988 AW Helden Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl JAARGANG 2014-2015, nummer 27 Donderdag 26 maart 2015 Vakantie- en vrije dagenrooster

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Deken Wehmeijerschool. Juli Agenda. Mededelingen

NIEUWSBRIEF. Deken Wehmeijerschool. Juli Agenda. Mededelingen NIEUWSBRIEF Deken Wehmeijerschool 21 e jaargang nr. 05 Juli 2016 Redactie: Marian van der Heijden Ans van Bergenhenegouwen Website www.dwsvelddriel.nl E-mail dwsvelddriel@upcmail.nl 3 e Rapport mee naar

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 6 mei/juni 2013 ouders/verzorgers

jaargang 12 nr. 6 mei/juni 2013 ouders/verzorgers jaargang 12 nr. 6 mei/juni 2013 ouders/verzorgers INLEIDING En zo ligt er al weer een verse nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief verschijnt kort op de vorige. Dit komt mede doordat de maand mei voor de deur staat.

Nadere informatie

Mededelingenblad. Jaargang 12, nummer 03. website: www.bs-hobbitstee.nl. e-mail: info@bs-hobbitstee.nl

Mededelingenblad. Jaargang 12, nummer 03. website: www.bs-hobbitstee.nl. e-mail: info@bs-hobbitstee.nl Mededelingenblad Jaargang 12, nummer 03 website: www.bs-hobbitstee.nl e-mail: info@bs-hobbitstee.nl Mededelingenblad In dit nummer: Muzieklessen op de BSO Bibliotheek op school Afsluiting project herfst

Nadere informatie

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Start nieuwe schooljaar Het nieuwe schooljaar is deze week van start gegaan. Op maandagmorgen waren er heel veel kinderen die zin hadden om weer naar school te gaan! Gelukkig want

Nadere informatie

C.B.S. Het Galjoen, Van Heemskerckstraat 32, 9601 HD Hoogezand Telnr: 0598 393915, e-mail: directie@cbshetgaljoen.nl

C.B.S. Het Galjoen, Van Heemskerckstraat 32, 9601 HD Hoogezand Telnr: 0598 393915, e-mail: directie@cbshetgaljoen.nl 4 juni 2015 (nr 11) Avondvierdaagse De avondvierdaagse was weer een groot succes, fijn dat er zo ontzettend veel kinderen meeliepen! Via deze weg willen we als team alle ouders bedanken die hebben meegeholpen.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 5e nieuwsbrief, vrijdag 16 oktober 2015 Beste ouders, Terwijl u dit leest, is de herfstvakantie al begonnen, en hebben

Nadere informatie

nieuwsbrief Jaargang 9, nr juni 2017 In dit nummer: Belangrijk Avondvierdaagse

nieuwsbrief Jaargang 9, nr juni 2017 In dit nummer: Belangrijk Avondvierdaagse nieuwsbrief Jaargang 9, nr 37 14 juni 2017 In dit nummer: Avondvierdaagse Avondvierdaagse vervolg Bericht van #POinactie Onderbouw nieuws Middenbouw nieuws Bovenbouw nieuws Ander nieuws Avondvierdaagse

Nadere informatie

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 school de Ontmoeting Nieuwsbrief Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan: 1. We zijn weer gestart! 2. Woenselse Heide bestaat

Nadere informatie

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8 Nieuwsbrief maart 2015: Nieuws vanuit: De directie Bijgaand treft u weer onze nieuwe maandbrief aan. Het is alweer de maandbrief van de maand maart. In deze maand start straks de lente weer. Deze maand

Nadere informatie