jaargang 12 nr. 5 Maart/april 2013 ouders / verzorgers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaargang 12 nr. 5 Maart/april 2013 ouders / verzorgers"

Transcriptie

1 jaargang 12 nr. 5 Maart/april 2013 ouders / verzorgers INLEIDING Alweer de tweede nieuwsbrief van De afgelopen periode is nog niet echt lenteachtig te noemen. Sneeuw en kou domineren nog de nieuwsberichten, toch zal het niet lang duren voordat de lente begint. Lente, nieuw leven, nieuwe energie. Nieuw, een woord dat centraal staat in deze nieuwsbrief. Ten eerste is er belangrijk nieuws over de nieuwbouw te melden. De aanvraag is ingediend bij de gemeente en als alles meezit kunnen wij in 2014 getuige zijn van de eerste paal die de grond ingaat en dan kunnen wij einde 2015, in het jaar dat De Witte Vogel 50 jaar bestaat, in een nieuw gebouw zitten. Nieuw staat ook voor een nieuw schoolplan en een nieuw centrumontwikkelingsplan. In deze plannen staan doelen en beschrijvingen voor de periode tot Wij betrekken u graag als ouders ook bij deze plannen en de start wordt met deze nieuwsbrief gemaakt. Als laatste breng ik de nieuwsbrief onder uw aandacht. Deze nieuwsbrief is een vertrouwd middel om u te betrekken bij alles wat er gebeurt binnen ons centrum. Achter de schermen werken wij aan een nieuw format voor de nieuwsbrief en streven wij ernaar om per september 2013 de nieuwsbrief digitaal naar u te verzenden. Zie hiervoor ook het bericht in deze nieuwsbrief. Nieuw, het centrale woord in deze inleiding. Wat niet nieuw is dat wij ook in de komende periode ons weer volledig zullen inzetten voor vorming, onderwijs en behandeling binnen ons centrum. Wij hopen u weer te ontmoeten en horen dan ook graag uw mening over de diverse ontwikkelingen. Veel leesplezier gewenst en een fijne start van de lente! Namens het team van De Witte Vogel Erik Los NIEUWBOUW Donderdagmiddag 14 maart is de definitieve aanvraag voor nieuwbouw ingediend bij de gemeente. Dit is eigenlijk het officiële startpunt van de nieuwbouw. Alles is er nu op gericht om te gaan bouwen op de Vrederustlaan (naast de nieuwbouw van Sophia Revalidatie). Het streven is dan om eind 2015 een volledig nieuw gebouw te betrekken en dan de drie locaties, Willem Dreespark 102 en 307 en de Moskousingel te integreren in een gloednieuw gebouw. De tekeningen zijn inmiddels klaar en opgestuurd, maar wij blijven in de komende weken werken aan de meest optimale indeling van dit gebouw. Een flinke opdracht, maar zoals het er uitziet mag het resultaat er zijn. Wanneer de tekeningen helemaal af zijn, zullen wij deze presenteren op onze website. Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik u uit te nodigen om met ons mee te denken over eventuele sponsoring. Een nieuw gebouw zorgt ook voor wensen qua inrichting. Hierbij zullen wij aanspraak moeten doen op sponsoren. Dus heeft u tips, dan horen wij die graag! Voor meer info over de nieuwbouw: houd hiervoor de website in de gaten. ALGEMEEN NIEUWS a. CONTACTMIDDAGEN U bent gewend om bij de uitnodiging voor een contactmiddag een kwartierenindeling te krijgen. Aangezien het regelmatig voorkwam dat in de periode tussen versturen van de uitnodiging en de contactmiddag nog wisselingen door gevoerd werden, krijgt u vanaf heden alleen een uitnodiging met de tijd dat u wordt verwacht. De precieze indeling ontvangt u bij binnenkomst en ligt gereed bij het secretariaat. b.bellen MET HET CENTRUM Wij staan u graag te woord. Aangezien de groepsteams en behandelaars tussen en met de kinderen/leerling bezig zijn, willen wij u vragen om als u hen wilt spreken te bellen voor of na In de tussenliggende tijd kunt u een boodschap achterlaten en wordt u zo snel mogelijk terug gebeld. c. NIEUWSBRIEF Zoals u in de inleiding heeft kunnen lezen, streven wij ernaar om per september 2013 de nieuwsbrief digitaal te verzenden. Hier zijn een aantal redenen voor: a. milieu, een digitale nieuwsbrief zorgt ervoor dat wij het papierverbruik flink kunnen verminderen. b. De nieuwsbrief wordt ingebouwd in onze website. Deze willen wij meer en meer gaan gebruiken als centraal informatiepunt voor ouders en andere belanghebbenden. Wilt u zich alvast aanmelden, dat kan! Ga hiervoor naar de website en meldt u zich aan onder de kop nieuws/nieuwsbrief NIEUWS VAN HET KDC

2 Voor de kinderen op het KDC zou het toch heel fijn zijn als het weer een beetje lente zou worden. Kinderen blijven maar verkouden worden en een paar kinderen liggen zelfs in het ziekenhuis. Warmte en zon zouden wonderen doen. Kinderen Op dit moment verwelkomen wij drie nieuwe kinderen op het KDC. Dit zijn Amber en Devi. Deze kindjes zijn gestart bij de Kuikentjes. Bij de Olifantjes is Amir gestart. Wij wensen hen samen met hun ouders een fijne tijd toe op het KDC Personeel Jantine Kamphuis (logopedist) is moeder geworden van een prachtige zoon, Sam genaamd. Pien vd Werff (logopedist) heeft haar draai weer gevonden op de Kuikentjesgroep. Zij is er even tussen uit geweest met zwangerschapsverlof om ook moeder te worden van zoon Faas Sonja Voets (groepsleidster van de Tijgertjes), gaat met ingang van 1 april 2013 met zwangerschapverlof. Haar verlof zal worden waargenomen door Cobien Roggeveen. Cobien is geen onbekende voor ons. Zij heeft enig tijd geleden stage gelopen op ons centrum. Daarna heeft zij invalwerk en ook een zwangerschapsvervanging gedaan. Nadine Bogaards zal ons KDC team komen versterken als inval/oproep kracht. Ook Nadine heeft enige jaren geleden stage gelopen bij ons op het KDC, dus zij weet hoe alles reilt en zeilt. Oudercontacten Op 5 maart is er voor de ouders een informatieavond georganiseerd over de bezuinigheden rondom het vervoer. Er waren zeven ouders aanwezig. Het was een positieve avond ondanks het moeilijke onderwerp. Een dag later hebben alle ouders van het KDC een vragenformulier over de bezuinigingen thuis gekregen. Niet alle ouders hebben dit formulier al terug gestuurd. Het is heel wenselijk dat u dit formulier retourneert, omdat wij zoveel mogelijk informatie van ouders willen hebben voordat er besluiten genomen gaan worden. Wilt u dit alsnog doen? Ook is er een brief uitgegaan naar de ouders omtrent de meivakanties en de zomervakantie. In deze brief kunt u aangeven wanneer u op vakantie gaat of uw kind wel/niet naar het KDC komt. Dit is voor ons zeer belangrijk om te weten in verband met het organiseren van het vervoer en de personele bezetting. Als u deze brief nog niet heeft teruggezonden wilt u dit dan alsnog doen? Voor de ouders die vorig jaar van het KDC naar school zijn gegaan is er op donderdagochtend 21 maart een bijeenkomst. We willen met elkaar praten over hoe ouders de tijd ervaren hebben op het KDC en hoe zij de overgang van KDC naar SO hebben ervaren. Wij willen hier verbeterpunten uit halen, zodat het voor de ouders die dit jaar samen met hun kind overgaan nog beter geregeld kan worden. Donderdag 28 maart wordt er een paaslunch georganiseerd op de groepen van het KDC. De ouders worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn van tot uur. Vriendelijk verzoek om voor eventuele broertjes en/of zusjes oppas thuis te regelen, want anders wordt het te druk op de groepen. Wij vinden het leuk als de ouders iets maken voor deze lunch. Opgeven kan via de brief die reeds verzonden is. Op 26 maart is er een ouderochtend eten en drinken. Ook hiervoor heeft u een brief ontvangen. Op 18 april is er weer een praatochtend (zonder thema) voor ouders Sluitingsdagen KDC Op 29 en 30 april is het KDC gesloten. Dit in verband met Koninginnedag. Op maandag 1 april is het KDC gesloten in verband met Pasen. NIEUWS VAN HET (V)SO a. Afmelden bij ziekte Wij willen u erg graag op attenderen dat als u zoon of dochter ziek is, dat u dit doorgeeft via onze administratie. Het is niet de bedoeling dat dit wordt doorgegeven aan de chauffeur. b. Schoolplan Elke school in Nederland moet beschikken over een schoolplan. In een schoolplan staat een beschrijving van de organisatie en de doelen voor de komende jaren. Zoals eerder aangegeven beschikken wij per 1 januari j.l. over een nieuw schoolplan. Dit schoolplan kunt u nalezen op de website, of opvragen bij Erik Los. In het verleden kregen wij van ouders te horen dat dit veel leeswerk was. Aangezien wij het van belang vinden dat u geïnformeerd wordt over onze plannen, hebben wij een samenvatting van het schoolplan gemaakt. In dit kleine boekje kunt u onze plannen lezen. Wilt u na lezen meer informatie, dan kunt u dit dus vinden in het volledige schoolplan. Maar u kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met Erik Los. c. Voorbereiding op Hoe raar het ook klinkt, het schooljaar is pas halverwege, maar de voorbereidingen op het nieuwe schooljaar zijn begonnen. Wat wij u kunnen melden is dat op basis van de huidige aanmeldingen wij van plan zijn om volgend jaar te starten met 15 groepen, dus met een groep erbij. De vakantieplanning voor het nieuwe schooljaar leest u onderaan deze nieuwsbrief. Zodra de

3 andere dagen bekend zijn, dan melden wij dit in de nieuwsbrief en op de website. NIEUWS UIT DE MR VAN SO/VSO DWV a. Wat is de MR MR staat voor medezeggenschapsraad. In deze raad zitten drie medewerkers en drie ouders. Zij vertegenwoordigen hiermee het team, ouders en leerlingen. 6 keer per jaar vergadert de MR met de directeur over plannen en ontwikkelingen binnen het SO en VSO. De afgelopen vergaderingen heeft de MR gesproken over: -Schoolplan -werktijden -Passend Onderwijs -Nieuwbouw -Kwaliteitsagenda 2013 Wilt u meer weten over de MR, neem dan contact op met Erik Los of Aline Haarman, voorzitter MR b. Passend Onderwijs en MR Er wordt druk gewerkt aan de invoering van Passend Onderwijs in Nederland. Samenwerkingsverbanden worden opgezet. De samenwerkingsverbanden zal straks gaan bepalen of een leerling toegelaten kan worden tot een bepaalde school. In het kader hiervan is ook onze MR gevraagd om mee te praten. Om u hierover te informeren ontvangt u hierbij een bericht van onze MR: Verslag SWV (bijeenkomst 2) dd In een afgeslankte groep hebben we (met een afvaardiging van regulier onderwijs en speciaal onderwijs op het voortgezet onderwijs) gesproken over de opdracht die we als denktank hebben gekregen over het nieuw te realiseren samenwerkingsverband (SWV). Opvallend detail: er waren veel belangstellenden vanuit het speciaal onderwijs! Wij leveren het voorwerk voor de Ondersteunings Plan Raad (OPR). In deze OPR staan de belangen van de betrokkenen (leerlingen, ouders en medewerkers) centraal. In het OP staat de basisondersteuning voor ALLE leerlingen in Den Haag vanaf 12 jaar. Ook wordt er in het OP breedte-ondersteuning beschreven. Als het voorwerk klaar is, wordt dit besproken in de MR-en van alle 74 schoollocaties, waarna het bestuur van het SWV hier verder mee kan gaan werken. Waar liggen de angsten van leerlingen, ouders en medewerkers? Op het gebied van: - leerlingen; focus moet liggen op goede arbeidstoeleiding - leerlingen; focus moet liggen op een zo groot mogelijke groei van de individuele leerling - signalering/diagnostisering van evt beperking/mogelijkheden van de leerling; dit moet zo snel en zo goed mogelijk gebeuren - financiering: is er nog wel plek voor een leerling op een (voor de leerling optimale) school? - financiering: is er nog wel expertise als er binnen het onderwijs moet worden bezuinigd? - voeling houden: hoe houden we overzicht over doelstellingen van alle 74 schoollocaties - financiering + expertise: is er voldoende begeleiding voor de leerling op de scholen? - financiering: gaat er niet veel geld naar de organisaties/besturen toe ipv naar leerlingen of zorg? - expertise: zijn personeelsleden wel bevoegd tot het geven van bepaalde zorg/willen ze de gewenste zorg wel gaan bieden? - leerlingen: geen uitval van leerlingen - financiering: oormerken van waar het geld blijft Op 20 maart gaan we weer verder met onze opdracht. Heeft u nog vragen; mail ze door naar Aline Haarman: c. Ouderbijeenkomst VSO Er is op 12 februari weer een ouderbijeenkomst geweest voor de ouders van de leerlingen van het VSO. Het onderwerp op die avond was: hoe ga je om met reacties van de omgeving op je kind. Hoe kijkt de omgeving naar jouw kind en naar jouw gezin en wat doet dat met jou als ouder. Naar aanleiding van een aantal vragen hebben de ouders ervaringen uitgewisseld over positieve en negatieve reacties van anderen. Daarnaast hebben we ook samen tips en handreikingen besproken om hier mee om te gaan. Voorbeelden van vragen: Wat doet het met je als je omgeving afwerend of afwijzend reageert op het gedrag van je kind? Wat doen complimenten over de opvoeding en verzorging van je kind met je? Hoe reageer je op veroordelende opmerkingen van anderen op jullie gezinssituatie? Wat kunnen anderen van jullie leren? De volgende ouderbijeenkomst zal zijn op 2 juli dus schrijf de datum vast in de agenda. De uitnodigingen hiervoor volgen nog. Marloe den Hartog (orthopedagoge) Everien Mulder (maatschappelijk werkende)

4 GROEPSVERSLAGEN Vanuit twee groepen hebben wij verslagen gekregen over wat de leerlingen hebben meegemaakt in de afgelopen periode. Het lezen waard! VERSLAG SO6 Een mooi verslag van Richenel over het project van SO 6 Naar het Museon We gingen met de bus. Wat hebben wij gezien? Een Wicky de Vikingboot, blote vrouw, winkel met een kassa. Andre Kuipers, hij heeft 6 maanden in de hemel gezeten. Meneer Peter Berlage heeft ook een restaurant. We hebben daar chips gegeten en gewone brood. Leeuwen gezien en de wereldbal. Ook een giraffe. We waren daar 17 februari. Ik vond het heel leuk. Toen gingen we met de bus vertrekken en toen waren we weer op school. VERSLAG VO UIT 2 Maandag 18 februari 2013 zijn wij met de klas naar de SNS bank gegaan. We hadden daar om 10 uur afgesproken met Angelique. Toen we daar aan kwamen stond het hele team van 7 mensen er, speciaal voor ons, op hun vrije dag! De mensen van SNS bank gingen eerst zich zelf voorstelen en ze zijden ook bij welke filiaal ze werken. Daarna had Uitstroom 1 vragen bedacht en toen stelden wij de vragen voor. Toen gingen hun één voor één de vragen beantwoorden. Lisanne: Ze hadden een keer meegemaakt dat er een boze man kwam. Ze hebben toen op de rode knop gedrukt. Dan gaat er een signaal naar de beveiliging en die kijkt dan op de camera wat er aan de hand is en dan geven ze dat door aan de politie. Younes: Je moet wel een opleiding doen om bij de bank te werken. Ik weet niet meer hoe dat heet. Dan moet je ook examen doen. Als je vier of vijf keer gezakt bent voor je examen krijg je wel een gesprek met je leiding. Carina: buiten rijdt ook de politie rond, die kijkt ook of er niets met de bank gebeurt. Mahmoud: Pinpassen worden bij een fabriek gemaakt en die stuurt ze naar grote kantoren. Sofia: De auto van Brinks komt geld brengen. Die hebben de sleutel van de pinautomaten. Ze maken geen afspraak wanneer ze langskomen, want dan kunnen de mensen dat horen en dan weten de overvallers meteen waar ze geld gaan brengen. Als de Brinks auto komt gaat de bank even dicht. Soniel: SNS betekent Nederlandse spaarvarken. eh.. spaarpot. of nee. Samenwerkende Nederlandse Spaarbank. Youssra: ik vond het wel erg leuk om te horen en interessant hoe ze dat geld komen brengen. Na de verhalen kregen we allemaal lekkers: siroop, fristi en chocomel en koekjes, donuts en lekkere zelfgemaakte cake enzo. Toen gingen we met elkaar kletsen en kregen we in groepjes en rondleiding. Younes: je hebt daar een speciaal toetsenbord waar je een pas in kan doen. Dat kan alleen als je daar werkt. Daar staan alle gegevens op. Dan moet je ook een pincode intoetsen en dan istie ingelogd. Mahmoud: Als je klant van de bank moet je je ID kaart mee nemen anders weet die medewerker niet wie je bent en kan je zomaar in iemand anders zijn gegevens kijken. Dat mag niet, dat is privé. Carina: Ze hebben ook een deur laten zien met een plaatje van een sleutel en een kruis er doorheen. Niemand heeft die sleutel, behalve de mensen van de geldauto. Soniel: Ik zag daar een spreekkamer. Als een klant een vraag heeft kan ie daar even zitten. Carina: dat heet ook een afkoelkamer. Sofia: ja en je krijgt er koffie of thee. Mahmoud: om rustig te worden. Sofia: er zijn twee kantoren en een balie en een nooduitgang in de keuken. Die mogen ze niet zomaar gebruiken, alleen als er nood is. Carina: dan gaat ook het alarm af. Carina: er staat in de gang achter een ronde bank waar mensen moeten wachten. Sofia: Er waren ook veel gordijnen achter. Mahmoud: daarachter zaten de onderdelen van de bankzaken. Carina: het was een beetje klein achter. In de bank was een ronde balie met een computer. Mahmoud: die heet paddenstoel. Die kan je naar voor trekken en je kan er op internet bankieren. Soniel: ik vroeg hoeveel jaar je moet zijn om hier te werken. Ze zeiden dat je achttien moet zijn. Dat zie ik wel zitten om daar collega te worden! En: Klant is Koning! Youssra: ik heb vooral gepraat met Fatima over de Marrokaanse cultuur en over eten enzo, en over mijn nicht en neefjes en babys. Zij heeft drie neefjes en drie nichtjes! En daarna gingen ze voor ons toneelstukje spellen en het toneelstukje ging over spaarrekkingen openen en geld lenen van de bank:

5 Een kind ging de ramen wassen om geld te krijgen. Hij ging veel klusjes doen. Toen kreeg hij van zijn vader geld. Hij deed dat in zijn spaarpot. Toen ging hij met zijn vader en de spaarpot naar de bank. Fatima werkt bij de bank. Toen zei de vader: mijn zoon wil een fiets en hij wil zijn geld op de bank zetten om te sparen. Dat is goed, zei Fatima, dan krijg je ook rente als je spaart. In het andere toneelstuk gingen vader en zoon naar de bank om geld te lenen voor een Ipad. Bij de bank kregen ze 500 Dat moeten ze wel terug betalen: elke maand 50 en ook 5 rente. Want: geld lenen kost geld. De meesten vonden het toneelstuk het aller leukst! We hebben afgesproken om het hele SNS-team bij ons uit te nodigen en dan gaan wij vertellen en laten zien wat wij hier allemaal doen (met geld en kassa en eetcafé) en dan zorgen we voor wat lekkers. Het was een hele leuke dag! NIEUWS UIT DE SPEEL-O-THEEK UIT HET NETWERK Komt u iets tegen dat u ook met ons of andere ouders wilt delen, mail het dan naar en wij plaatsen het in de nieuwsbrief en de website! a. KIJKHUIS Kijkhuis: een stimuleringsprogramma voor kinderen met een ernstige visuele beperking Voor kinderen met een visuele beperking is het van groot belang om het gebruik van de visus zoveel mogelijk te stimuleren. Het kind leert focussen, plezier te hebben in het kijken en optimaal gebruik te maken van het resterend gezichtsvermogen. Aangezien het zicht bij jonge kinderen zich nog kan ontwikkelen tot en met het 4e levensjaar, is het zaak om van alles te verzinnen wat de aandacht van deze kinderen kan trekken. Door de visuele inspanning om de beelden te volgen, ontwikkelen de kinderen hun gezichtsvermogen. De productie KLOS-TV (de kleine omroepstichting) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Kijkhuis met beelden die aantrekkelijk en prikkelend zijn voor kleine kinderen. Het idee is gebaseerd op beelden uit de zogenaamde Würzburgserie uit de jaren 70 / 80 en ontwikkeld in samenwerking met deskundigen van Koninklijke Visio en Bartimeus in Nederland en KI Spermalie en Ganspoel in België. Het zijn eenvoudige vormen en kleuren met sterke contrasten. Hoe te gebruiken Je kunt Kijkhuis met behulp van een tablet, labtop of digitaal fotolijstje overal en altijd neerzetten of ophangen en er samen met het kind naar kijken. Bestellen Kijkhuis 1: de cd is te bestellen via B. Cliniclowns Cliniclowns presenteert: Circus Boemtata 2013 Nieuw in het assortiment van Speel-O-Theek Qaboos: Lentekriebels een vrolijk dansje.? Deze zonnebloem zingt je toe zolang als je op de knop drukt en maakt daarbij CliniClowns reist in 2013 wederom door het land met de voorstelling Circus Boemtata. In deze theatervoorstelling worden alle zintuigen aangesproken: kijken, horen, voelen, ruiken en proeven. De voorstelling is afgestemd op de belevingswereld van kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking in de leeftijd t/m 18 jaar. Het spektakel speelt zich af in een circustent met clowns, muziek, zang, dans en échte acrobaten. Die acrobaten zijn zo knap, ze lijken wel te zweven door de lucht. De clowns proberen dat na te doen en dat lukt ze bijna. Maar natuurlijk niet echt. De clowns gaan dromen: hoe zou het zijn als je écht kon vliegen. Stel je voor

6 Onbezorgd uitje Iedereen kan binnen zijn of haar mogelijkheden genieten van een dagje uit met het hele gezin of instelling. Bovendien beschikt het tentencomplex van Circus Boemtata over aangepaste voorzieningen en noodzakelijke faciliteiten zoals hoog-laagbedden en tilliften. Dit maakt een bezoek aan de voorstelling tot een uniek en onbezorgd uitje waarbij kinderen het stralende middelpunt zijn. CliniClowns wil met de voorstelling Circus Boemtata een moment van welkome afleiding en plezier bieden en contact tussen gezinsleden stimuleren. Voorstellingen in het hele land De kosteloze voorstelling is te bezoeken door zowel instellingen als gezinnen en reist van mei t/m oktober door het land. De circustent wordt in de volgende regio s opgebouwd: Amsterdam, Rotterdam, Deventer, Eindhoven, Utrecht en Drachten. Er worden twee voorstellingen per dag gegeven. voor meer informatie of bel naar Speelschema Regio Amsterdam 10 mei t/m 26 mei Regio Rotterdam 31 mei t/m 16 juni Regio Deventer 21 juni t/m 7 juli Regio Eindhoven 17 augustus t/m 1 september Regio Drachten 26 september t/m 8 oktober c. NBAV Voordat u een vakantie gaat boeken is het belangrijk om na te gaan of de organisatie is aangesloten bij een belangenvereniging zoals de NBAV (Nederlandse Belangenvereniging Aangepaste Vakanties). Zo komt u nooit voor verassingen te staan. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de website van de NBAV. d. LOTJE EN CO In het blad Lotje&Co lazen wij dat de moeder van een mg-kind een boekje heeft gemaakt met traktatie-ideeën voor meervoudig gehandicapte kinderen. Ze heeft ook een Facebookpagina geopend waar ouders ideeën uit kunnen wisselen. Die pagina ziet er nu nog leeg uit, maar wie weet hoe ouders elkaar kunnen inspireren Kijkt u eens op: https://www.facebook.com/pages/on-beperkttrakteren/ ?sk=photos_stream e.brusjesgroep Kinderen met een broef of zus met een handicap of chronische ziekte groeien in meer of mindere mate op in een bijzondere situatie. Daarom biedt MEE bijeenkomsten aan voor deze Brusjes, om hen in de spotlights te zetten, en ervoor te zorgen dat ze hun ervaringen kunnen delen. Hoeveel bijeenkomsten? 6 bijeenkomsten (eventueel 8) Onderwerpen: kennismaking, ervaringen delen, psychoeducatie, gevoelens, wensen, weerbaarheid en verder gaan we vooral in de op de vragen en behoeftes van de kinderen en jongeren. Werkwijze: Praktische en afwisselende bijeenkomsten met veel ruimte voor de deelnemers. Er is een intake met de ouders en tussendoor een ouderbijeenkomst. Voor wie: Er wordt een groep gevormd met Basisschoolkinderen vanaf 7 jaar. En een groep met jongeren in het voortgezet onderwijs. Wanneer:voorjaar van 2013 Waar: MEE in de Torenstraat in Den Haag. Informeren bij: Nina Uiterwijk en Petra Schrama f. Nieuw logeeriniatief. Via de ouders van een leerling van de Maurice Maeterlinckschool werden wij op de hoogte gesteld over het volgende Precies een jaar geleden zijn we begonnen met het verwezenlijken van onze woondroom voor onze kinderen. We startten met 2 ouderparen en enige tijd later volgde een 3 e paar. Hilly Rhebergen van de stichting Woondroom helpt ons hierbij. In oktober 2012 is het eerste logeerweekend geweest in Boerderij Dichtbij in Wateringen. Hier huren we een woongedeelte. Samen met de begeleiders bedenken de kids leuke dingen die ze in een volgend weekend graag willen doen. Ze zijn bv. naar de film geweest en een keer wezen bowlen. Ook zijn er genoeg dingen te doen rond de boerderij. ( ) Het allerbelangrijkste is, dat onze kids met volle teugen genieten van het logeerweekend!! Op dit moment logeren ze 1x per 6 weken. Na de zomervakantie willen we naar 1x per maand gaan. Heel graag willen we van hieruit gaan kijken naar de mogelijkheden voor een woonvorm in de toekomst. We zijn op zoek naar leuke, enthousiaste kinderen in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar. Positieve, meelevende ouders is een pre. Hopelijk zijn er binnen De Witte Vogel mensen die graag ook hierbij willen aansluiten. Wilt u meer info, dan kunt u contact opnemen met Erik Los. Hij zal u dan de contactgegevens doorgeven. Hartelijke groet, Marja Quak

7 VAKANTIES Hierbij de vakanties voor Houdt u rekening met de afspraken over verlof buiten de vakanties zoals in de Schoolgids staan vermeld. -NB: Vakanties eerder geboekt i.v.m. goedkopere tickets zijn geen reden voor het verlenen van buitengewoon verlof en worden dus niet gehonoreerd. -NB: Deze data kunnen afwijken van de site van de gemeente Den Haag of het Ministerie van Onderwijs. Hierop hebben wij als Witte Vogel geen invloed! De onderstaande regeling dient gevolgd te worden. - De extra vrije dagen (bijv. studiedagen) volgen in mei/juni Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Voorjaarsvakantie t/m Paasvakantie t/m Meivakantie t/m Hemelvaart t/m Pinkstervakantie t/m Zomervakantie t/m Extra verlof Wij hebben door het jaar heen verschillende vakanties en vrije dagen. Wij zijn dan ook terughoudend bij het toekennen van extra vrije dagen, gezien het belang van geregeld schoolbezoek. Tevens geldt voor de leerplichtige leerlingen de leerplichtwet. In uitzonderlijke situaties kunt u extra verlof (vrije dag) aanvragen. bij het management van de school. Dit kunt u doen met behulp van het formulier dat op de website is te vinden. Dit is het makkelijkst te vinden door de volgende stappen op onze website te doorlopen: item: praktische informatie item:brochures-formulieren aanvraagformulier bijzonder verlof WEBSITE Via de nieuwsbrief delen wij belangrijke informatie met u. Wist u dat wekelijks ook informatie wordt geplaatst op de website en u op dit manier nog sneller geïnformeerd wordt over de ontwikkelingen binnen het centrum? Belangrijke data: 25 maart: Leerlingen SO 1 t/m 3 en SOgroen vrij 28 maart: Paaslunch 29 maart: SO en VSO dicht, KDC geopend (goede vrijdag) 1 april: Tweede Paasdag, gehele centrum gesloten 26 april: volgende nieuwsbrief 29 t/m 3 mei Meivakantie 29 en 30 april: KDC gesloten 9 en 10 mei Hemelvaart: Centrum gesloten 20 t/m 24 mei: Pinkstervakantie SO en VSO vrij

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE!

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! De Witte Vogel Digitale nieuwsbrief maart/april 2014 Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! Bij het schrijven van deze nieuwsbrief

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 EEN MOOIE START! En vandaag ligt er alweer een verse nieuwsbrief voor u. Zo wensten wij elkaar een fijne vakantie en zo is een nieuw schooljaar begonnen. Waar

Nadere informatie

De Witte Vogel. Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen RESPONZ

De Witte Vogel. Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen RESPONZ De Witte Vogel Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen Tyltylcentrum De Witte Vogel Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs Willem Dreespark

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 6 e jaargang. nr.1 maart 2014. Philip

Nieuwsbrief. 6 e jaargang. nr.1 maart 2014. Philip Nieuwsbrief Z e l d Z a a m 1 6 e jaargang nr.1 maart 2014 Philip p a g i n a 4-7 p h i l i p 2 Nieuwsbrief Z e l d Z a a m Nieuwsbrief Z e l d Z a a m 3 Inhoud Wolf Hirschhorn Philip 4 Thema Mantelzorg

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail:

Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail: Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail: directie@montessorischoolbuiten.asg-almere.nl Schoolgids Montessori School Buiten Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575

Schoolgids 2015-2016. Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575 Schoolgids 2015-2016 Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575 Inhoudsopgave Nr. Onderwerp Blz. 1. Voorwoord... 1 2. Waar onze school voor staat... 2 Het gebouw... 2 Visie

Nadere informatie

Infokalender Schooljaar 2013-2014

Infokalender Schooljaar 2013-2014 OBS De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden Tel: 076-5938218 info@obsdewindhoek.nl www.obsdewindhoek.nl www.facebook.com/obsdewindhoek www.twitter.com/obsdewindhoek Infokalender Schooljaar 2013-2014

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL nieuwsbrief inhoud Voorstellen POOL 1 Eerste antwoorden voor jonge ouders 2 Altijd op de hoogte met de direct mail 2 Een klacht indienen helpt 3 Als een school vinden niet lukt 4 Nieuws voor gebruikers

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

VOOR IEDEREEN EEN PLEK

VOOR IEDEREEN EEN PLEK ( ( impuls Jaargang 7 Nr. 24 Zomer 2013 VOOR IEDEREEN EEN PLEK Collega in de schijnwerpers Schakelen tussen 4 scholen PASSEND ONDERWIJS Wat betekent dat voor de leerkracht? LB-leerkrachten Verschillen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Schoolondersteuningsprofiel 18 Hoogbegaafdheid Dyslexie diagnose en behandeling Inhoudsopgave 1 Externe deskundigheid 20 Voorwoord 2 Jeugdgezondheidszorg De school

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het Schoolgids 2012-2013 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011 Schoolgids 2012-2013 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon:

Nadere informatie

We hopen dat u onze infokalender met plezier leest. Wanneer u vragen, opmerkingen of suggesties heeft horen we deze graag!

We hopen dat u onze infokalender met plezier leest. Wanneer u vragen, opmerkingen of suggesties heeft horen we deze graag! EEN WOORD VOORAF Dit is de infokalender van de 15e montessorischool van de Maas en Waal. Deze kalender is bedoeld om ouders die al een kind op school hebben te informeren over onze school. De uitgebreide

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden.

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. 1. Algemene gegevens pag. 1 2. Inleiding pag. 2 3. Missie en Visie pag. 3 4. Een katholieke school pag. 4 5. De ontwikkeling van onze school

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie