///////////////////////////////// ALLEEN BEN JE SNELLER, SAMEN KOM JE VERDER GEA KLERCQ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "///////////////////////////////// ALLEEN BEN JE SNELLER, SAMEN KOM JE VERDER GEA KLERCQ"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2010

2

3 JAARVERSLAG 2010

4 ///////////////////////////////// ALLEEN BEN JE SNELLER, SAMEN KOM JE VERDER GEA KLERCQ

5 Inhoud 1 VOORWOORD 3 2 ORGANISATIE INLEIDING MISSIE VISIE WERKWIJZE OPERATIONEEL TEAM 5 3 DOELSTELLING 2010 EN REALISATIE CONSTATERING MAATSCHAPPELIJKE BEWEGING VERANTWOORDING ORGANISATIE RESULTATEN GROEPENWERVING 8 4 JAARVERSLAG HULPVRAGEN FONDSENWERVING PR 11 5 SUCCESFACTOREN VAN STICHTING PRESENT WERKWIJZE 14 6 JAARREKENING 2010 STICHTING PRESENT HEERHUGOWAARD/LANGEDIJK 19

6

7 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag inclusief de jaarrekening over 2010 van Stichting present Heerhugowaard/Langedijk. Met veel genoegen presenteren wij al weer het vierde jaarverslag van present Heerhugowaard/Langedijk. Wij kijken terug op een succesvol jaar omdat Present als vrijwilligersorganisatie weer heel veel nieuw potentiële vrijwilligers heeft geworven en ingezet bij hulpbehoevenden in Heerhugowaard/Langedijk. Stichting Present levert daardoor een toegevoegde waarde aan de sociale kaart in Heerhugowaard en Langedijk. /////////////////////////////////// //////////////////// 3 1 VOORWOORD

8 2 Organisatie 2.1 Inleiding Stichting present Heerhugowaard is sinds 2007 actief en vanaf 2010 officieel tezamen met Langedijk als vrijwilligers intermediair. In het afgelopen jaar hebben zich via de bemiddeling van Present 36 groepen vrijwilligers zich ingezet in Heerhugowaard en Langedijk. Deze groepen zijn actief door Present geworven binnen kerken, Rotary club, gezinnen en buurten. 2.2 Missie De missie van Stichting Present Heerhugowaard en Langedijk is: Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. 2.3 Visie Stichting Present wil een maatschappelijke beweging op gang brengen,waarbij mensen, met hun beschikbare mogelijkheden, het vanzelfsprekend vinden zorg te dragen voor elkaar en de samenleving. 2.4 Werkwijze 4 //////////////////////////////// ////////////////////// JAARV E RS LAG 2010

9 De samenstelling van het bestuur van Stichting Present is in 2010 gewijzigd en verbreed. Afgetreden is de voorzitter Dhr. F. Blom, hij zal zich meer inzetten voor het operationele taken. Samenstelling van het bestuur: Dhr. C.Slot Dhr. J.Vogels Mw. M.Bleeker-Burger Mw. E.Waligora Dhr. P.Valbracht Dhr. M.Tjepkema Voorzitter Secretaris Penningmeester 2.5 Operationeel Team Een terugblik op het jaar 2010 stemt ons optimistisch, meer mensen willen zich structureel inzetten voor Stichting Present. Toch kunnen er structureel meer vrijwilligers ingezet worden. Er zijn enkele van het operationele team gestopt of tijdelijk niet actief. Het team bestaat op dit moment uit 6 personen; deze kan de komende tijd uitgebreid worden. /////////////////////////////////// //////////////////// 5 2 ORGANISATIE

10 6 //////////////////////////////// ////////////////////// JAARV E RS LAG 2010

11 3 Doelstelling 2010 en realisatie 3.1 Constatering Stichting Present Heerhugowaard/Langedijk is ervan overtuigd dat Heerhugowaarders en Langedijkers bereid zijn om zich in te zetten voor hulpbehoevenden in beide dorpen. Daarbij constateren we nog steeds dat de drempel om tot actie te komen vaak hoog is. Present wil daarom een verbindende schakel zijn tussen de mensen die bereid zijn om zich in te zetten voor hulpbehoevenden en mensen in de samenleving die dringend hulp nodig hebben. Het aanbodgerichte concept is heel doeltreffend en drempelverlagend. 3.2 Maatschappelijke beweging Stichting Present wil een maatschappelijke beweging op gang brengen waarin het weer meer vanzelfsprekend wordt om elkaar te helpen. Deze beweging is vertaald naar concrete doelstellingen tot en met De doelstelling voor 2013 is het inzetten van 85 vrijwilligers groepen, waarbij de groepen gemiddeld bestaan uit 6 personen. Dit zijn meer dan 500 vrijwilligers per jaar. Het groeimodel ziet er als volgt uit: groepen 300 vrijwilligers marktwaarde groepen 360 vrijwilligers marktwaarde groepen 450 vrijwilligers marktwaarde groepen 510 vrijwilligers marktwaarde /////////////////////////////////// //////////////////// 7 3 DOELSTELLING 2010 EN REALISATIE

12 3.3 Verantwoording organisatie resultaten 2010 Verantwoording organisatie resultaten De doelstelling om 50 vrijwilligers groepen te werven hebben we niet gehaald. Mede doordat de uitbreiding van het bestuur tijd heeft gevergd. In totaal hebben 36 vrijwilligers groepen zich in 2010 ingezet voor hulpbehoevende. 15 groepen in Langedijk 21 groepen in Heerhugowaard. In september zijn we gestart met de organisatie van een ontmoetingsevenement tussen jong en oud. Deze zal gehouden worden op 17 februari Groepenwerving Jongeren Gezinnen Rotary club Flexwerkers Kerken 11 groepen 2 groepen 1 groep 8 groepen 14 groepen Ook wil Stichting Present Heerhugowaard/Langedijk zich aanbieden als leeren werkplek. In 2010 hebben we één stagiaire Psychologie voor 10 maanden gehad, via de Hogeschool van Amsterdam. 8 //////////////////////////////// ////////////////////// JAARV E RS LAG 2010

13 Voor een maatschappelijke stage wil Present ook ruimte bieden. En er is een mogelijkheid dat Present maatschappelijke stage plaatsen matched. /////////////////////////////////// //////////////////// 9 3 DOELSTELLING 2010 EN REALISATIE

14 4 Jaarverslag Hulpvragen In 2010 zijn er via maatschappelijke organisaties 60 hulpvragen ingediend. Daarvan heeft Stichting Present Heerhugowaard/Langedijk 36 hulpvragen kunnen aan pakken. Met onze aanbodgerichte werkwijze zijn we er in geslaagd om 60% van de hulpvragen te matchen. Er zijn in 2010 ook 2 groepen ingezet in Alkmaar. 4.2 Fondsenwerving Het is in 2010 niet gelukt om de fondsenwerving doelstelling van te halen. In 2009 was de verwachting dat Stichting present Heerhugowaard/Langedijk medio 2010 nog middelen zou ontvangen van het Oranjefonds als afrekening van de drie gesubsidieerde jaren. Dit bleek niet correct te zijn. Het Oranjefonds heeft echter Present Heerhugowaard/Langedijk ruimte geboden de nog beschikbare middelen in 2010 aan te wenden. Daarnaast zijn wij nog in onderhandeling met het SKAN fonds die bereid is een overbruggingsbijdrage ter beschikking te stellen om de uitgezette plannen vorm te geven. Om de financiering van de activiteiten ook op langere termijn te kunnen waarborgen is Present bezig met het werven van regionale fondsgelden en bijdragen uit het bedrijfsleven, in kerken en bij particulieren. Present wil graag alle partijen in Heerhugowaardse en Langedijkse samenleving aanspreken (diversificatie). 10 //////////////////////////////// ////////////////////// JAARV E RS LAG 2010

15 Present ziet bij de woningbouwcorporaties jaarlijkse financiële bijdragen, gezien hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de wijken. Present wil zich de komende jaren meer onafhankelijk financieel zelfstandig zijn,en zal starten met een verantwoorde kledingacties. 4.3 PR Present is een professionele partner in het bemiddelen van vrijwilligers en een sociale makelaar tussen vrijwilligersgroepen en hulpzoekenden. Het afgelopen jaar heeft Present geïnvesteerd in duurzame relaties met maatschappelijke organisaties, omdat zij de vrijwilligers in contact brengen met mensen die echt hulp nodig hebben. Ons netwerk in Heerhugowaard en Langedijk groeit gestaag. Hieronder volgt een opsomming van organisaties. Zorginstellingen Esdégé Philadelphia zorg Raphael stichting Magenta.zorg Piet Raat stichting GGZ NHN GGD Hollands Noorden Evean Omring Amicozorg Tien voor Toekomst Home start Lijn 5 Parlan Leger des Heils, centrum voor wonen Kerken PKN Heerhugowaard R.K Familie Parochie R.K Dionysius Parochie R.K Heilig Hart Parochie G.K.V. Langedijk G.K.V Alkmaar C.G.K Broek op Langedijk Hervormde gemeente Broek op Langedijk Pinkster gemeente Sjaloom Heerhugowaard E.K.V Alkmaar en omstreken Bisdom Amsterdam en Haarlem /////////////////////////////////// //////////////////// 11 4 JAARVERSLAG 2010

16 zorg en welzijn Geriant Actief talent Welzijnsorganisaties Kern 8 Stichting Wonen Plus Welzijn Langedijk Stichting MEE Wonen Plus Heerhugowaard Ouderen adviseurs Overheidsorganisaties Gemeente Heerhugowaard Gemeente Langedijk Wijkpanels/dorpsraden W.M.O. Reclassering Nederland Scholen voortgezet onderwijs Clusius college Huygens college Trinitas college locatie Han Fortmann en Johannes Bosco Spinaker Woningbouwcorporaties Woonwaard Goed Wonen Woningbouwvereniging Langedijk Jongerenorganisaties Diacon Action Vrijwilligersorganisaties Stichting de Waaier 12 //////////////////////////////// ////////////////////// JAARV E RS LAG 2010

17 Lioba School voor Vrede Jong bisdom Haarlem Stichting Mantelzorg V.C.A. Verenigingswinkel Bedrijven Rotary Langedijk/Geestmerambacht Karwei Fa. Danenberg Fa. Bleeker Sport service Langedijk Great Business Smartex Politieke partijen CDA Christen Unie VVD PvdA Groen Links HOP Hart voor Langedijk/ D66 /////////////////////////////////// //////////////////// 13 4 JAARVERSLAG 2010

18 5 Succesfactoren van Stichting Present 5.1 Werkwijze Kenmerkend voor Stichting Present is dat vrijwilligersgroepen en hun aanbod centraal staan: de groepen geven zelf aan welke talenten ze in kunnen zetten en wanneer. Door als bemiddelaar het aanbod als uitgangspunt te nemen, werkt Present efficiënt en vernieuwend door aan te sluiten bij de moderne vrijwilliger: mensen met beperkte tijd die hun talenten zinvol willen inzetten. De Presentformule is hieronder. 1. Deze aanbodgerichte werkwijze is een van de meest unieke criteria van de Presentformule. Present onderscheidt zich hiermee van het aanbod van andere vrijwilligersorganisaties in Heerhugowaard en Langedijk. Deze werkwijze houdt in dat de groep bepaalt wat zij wanneer gaan doen! Present matcht het aanbod met de vraag: Present zoekt een project voor een groep 14 //////////////////////////////// ////////////////////// JAARV E RS LAG 2010

19 en geen groep voor een project. Present wil mensen bewust maken welke talenten zij in huis hebben en moedigt hen aan om deze talenten vervolgens in te zetten. Op basis van het aanbod van mogelijkheden en tijd zoekt Present een passend project. Deze werkwijze voorkomt dat mensen zich vanuit een claim of vanuit plichtsgevoel inzetten. 2. Het tweede criterium richt zich op de vraagzijde van de projecten. Present is geen nieuw hulpverleningsinitiatief en daarom worden projecten ingebed in bestaande hulpverleningstrajecten van sociale en maatschappelijke organisaties. Een voorwaarde die Present stelt is dat de hulpverlener de verantwoordelijkheid neemt voor de cliënt en in principe tijdens de uitvoering van het project aanwezig is. Randvoorwaarden voor de keus van het bieden van hulp aan een cliënt zijn daarbij dat de hulpontvanger zelf onvoldoende geld, onvoldoende sociaal netwerk of beperkte gezondheid heeft om de klus zelf te realiseren. Dit zijn veelal mensen die in de samenleving de aansluiting missen. 3. Een andere randvoorwaarde is dat de hulpontvangers worden geselecteerd door de maatschappelijke organisatie zodat Present en de groep zeker weten dat de hulp goed terechtkomt en dat de inzet van een groep een impuls is voor het traject waarin de maatschappelijke organisatie met de cliënt zit. Een structurele en professionele aanpak uit zich in de afspraken die Present maakt met groepen en de begeleiding die Present biedt. Voorafgaand aan een project worden met vrijwilligers concrete afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van tijd, plaats en materiaal. Achteraf vindt altijd een schriftelijke evaluatie plaats. De vaste structuur en alle randvoorwaarden ten aanzien van de uitvoering van projecten zijn uitgewerkt in standaard procedures. Deze procedures zijn vastgelegd in een handboek. 4. Ten slotte het vierde criterium: het werken met lokale initiatiefnemers. Present is een netwerkorganisatie, waarbij de initiatiefnemers een netwerk /////////////////////////////////// //////////////////// 15 5 SUCCESFACTOREN VAN STICHTING PRESENT

20 hebben binnen lokale kerken, sociale en maatschappelijke organisaties. Initiatiefnemers worden geselecteerd op basis van een zorgvuldige selectie. Praktijkvoorbeelden. Deze werkwijze en randvoorwaarden van present hebben een positief effect op de groepen vrijwilligers die zich inzetten,de hulpverleners bij sociale en maatschappelijke organisaties, de hulpontvangers en de omgeving van de hulpontvangers. Rotary Langedijk en Geestmerambacht. Jaarlijks doen zij een vrijwilligersproject en zetten zich in voor de eigen omgeving. Op zaterdag 6 November was het zo ver. Er werd op deze dag met 9 mensen geschilderd in Sint Pancras. 2 slaapkamers, een overloop en een trap werden gezamenlijk onder handen genomen bij een alleenstaande moeder met een zoon die al heel veel hadden mee gemaakt in hun leven. De ontmoeting en de hulp van deze mensen deed deze hulpontvangers heel goed. Aan het eind van de dag zag alles er prachtig uit. En voor de Rotary groep was het een mooie dag met samenwerking en teambuilding. 16 //////////////////////////////// ////////////////////// JAARV E RS LAG 2010

21 Jongeren en vrijwilligerswerk. Een grote groep jongeren afkomstig uit heel Noord Holland hielden een zomervakantie week in Heiloo. In deze week hebben zij zich een middag ingezet bij Reigersdaal in Heerhugowaard. Hier wonen mensen met een verstandelijke en meervoudige beperking. De groep werd verdeeld in kleinere groepjes. Elk groepje deed iets met deze bewoners, zoals wandelen naar de kinderboerderij, koekjes bakken, zingen, beauty middag! Beiden groepen zowel de hulpontvangers als de hulpgevers genoten volop van beiden ging een heel andere wereld open. Andere voorbeelden. Groepen die zich inzetten bij verhuizingen. Veel hulp bij het uithuizen van mensen uit een instelling naar een mooi eigen appartement midden in het dorp. Of schoonmaakprojecten bij mensen die bekend zijn bij de GGZ. Of mensen die het even niet meer zien zitten dan is het goed als er een groep mensen naar je omkijkt en je helpt. Zodat er een positieve prikkel gegeven wordt naar zelfredzaamheid en zelfvertrouwen! /////////////////////////////////// //////////////////// 17 5 SUCCESFACTOREN VAN STICHTING PRESENT

22 18 //////////////////////////////// ////////////////////// JAARV E RS LAG 2010

23 6 Jaarrekening 2010 Stichting Present Heerhugowaard/Langedijk OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN OVER HET JAAR 2010 OMSCHRIJVING ONTVANGSTEN UITGAVEN Saldo 1 januari ING Saldo 1 januari Rabo 130 Saldo spaarrekening 30 Subsidie Oranjefonds 250 Subsidie Gemeente HHWaard Subsidie Jong Minder Jong Gem. Heerhugowaard St, MAC Subsidie Gemeente Langedijk Subsidie Skanfonds Subsidie Dekenaat Subsidie woningbouwcorporatie Sponsoring Rotary Overige subsidies en giften Salarissen Loonheffing Pensioenfonds Huisvestingskosten Kantoorkosten Loonadministratie 321 Boekhoudkosten Communiecatiekosten /////////////////////////////////// //////////////////// 19 6 JAARREKENING 2010 STICHTING PRESENT HEERHUGOWAARD/LANGEDIJK

24 Projectkosten Kosten Jong, minder jong Present Nederland PR-kosten Vervoerskosten 695 Bankkosten 171 Diversen 615 Saldo 31 december ING Saldo 31 december Rabo Saldo spaarrekening 30 TOTAAL ONTVANGEN SUBSIDIES Gemeente Heerhugowaard subsidie project Jong Minder Jong Gemeente Langedijk Woningbouwvereniging Langedijk Rotary Bisdom Haarlem / Amsterdam Kerken //////////////////////////////// ////////////////////// JAARV E RS LAG 2010

25 Stichting NUT - Jong Minder Jong Oranjefonds Regionale fondsen: Hofsteestichting Mr. A Fentener v.vlissingenfonds Dorpsraad De Noord Giften 650 Particuliere donaties 325 Donaties bedrijven 50 Totaal SALARISKOSTEN G. KLERCQ - GLAS Salaris netto Loonheffing Pensioenfonds Totaal HUISVESTINGSKOSTEN Gemeentelijke belastingen 621 Servicekosten Holl. Noorderkwartier 102 Totaal KANTOORKOSTEN /////////////////////////////////// //////////////////// 21 6 JAARREKENING 2010 STICHTING PRESENT HEERHUGOWAARD/LANGEDIJK

26 Kantoorbenodigdheden Automatiseringskosten Telefoon Porti Abonnementen 26 Totaal BOEKHOUDKOSTEN Accountantsrapport Loonadministratie Administratiekosten Totaal PROJECTKOSTEN Project Jong Minder Jong Materiaal projecten Gereedschap 379 Huur aanhangwagen en gereedschap 195 Totaal //////////////////////////////// ////////////////////// JAARV E RS LAG 2010

27 PR-KOSTEN PR-matariaal Stand jaarmarkt plus materiaal 90 Ballonnen 75 Prijs jaarmarkt 150 Relatiegeschenken 145 Totaal STICHTING PRESENT NEDERLAND Jaarlijkse afdracht St. Presetn Nederland VERVOERSKOSTEN Vervoer medewerkers BANKKOSTEN Bankkosten DIVERSEN koffie, thee, lunches, etc. 578 Kamer van Koophandel 37 diversen 58 Totaal /////////////////////////////////// //////////////////// 23 6 JAARREKENING 2010 STICHTING PRESENT HEERHUGOWAARD/LANGEDIJK

28 Financiële positie ACTIVA ING Rabo Spaarrekening PASSIVA Reservering Jong Minder Jong VERLIES Verwachting 2011 VERWACHT 2011 ONTVANGSTEN UITGAVEN Subsidie Oranjefonds Subsidie Gemeente HHWaard Subsidie Gemeente Langedijk Subsidie Skanfonds Subsidie Dekenaat Subsidie woningbouwcorporatie //////////////////////////////// ////////////////////// JAARV E RS LAG 2010

29 Kledingactie Vrienden van Present Kerkcollectes en -giften Bedrijven, reginale fondsen, etc rotary, Lions, Jubiorenkamers Gereserveerd Jong Minder Jong Salarissen Loonheffing Pensioenfonds Huisvestingskosten Kantoorkosten Loonadministratie 250 Boekhoudkosten Communiecatiekosten Projectkosten Kosten Jong, minder jong Present Nederland PR-kosten Vervoerskosten 700 Bankkosten 200 Diversen 700 TOTAAL TEKORT /////////////////////////////////// //////////////////// 25 6 JAARREKENING 2010 STICHTING PRESENT HEERHUGOWAARD/LANGEDIJK

30 Stichting Present Heerhugowaard-Langedijk Brandpunt 9b 1705 SK Heerhugowaard Rabobank ING

Jaarverslag 2012. Stichting Present Heerhugowaard en Langedijk. Inhoud KANSEN, KANJERS EN KWALITEIT. 1 STICHTING PRESENT Heerhugowaard Langedijk

Jaarverslag 2012. Stichting Present Heerhugowaard en Langedijk. Inhoud KANSEN, KANJERS EN KWALITEIT. 1 STICHTING PRESENT Heerhugowaard Langedijk Jaarverslag 2012 Stichting Present Heerhugowaard en Langedijk. Inhoud KANSEN, KANJERS EN KWALITEIT 1 STICHTING PRESENT Heerhugowaard Langedijk 1.1 NAAM, RECHTSVORM EN VESTIGINGSPLAATS 1.2 DOELSTELLING,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014 Stichting Present Leeuwarden

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014 Stichting Present Leeuwarden Jaarverslag 2014 1 Inhoud Jaarverslag 2014... 1 Inhoud... 2 Inleiding... 3 Cijfers 2014... 4 Gegevens overige organisaties 2014 die groepen ingezet hebben... 5 Projecten per maatschappelijke organisatie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Als elke vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker!

Jaarverslag 2014 Als elke vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker! 1 Jaarverslag 2014 Geachte lezer, Een goede gewoonte die we in onze contacten met u er op nahouden is u te informeren door middel van een jaarverslag. Zo houden we u op de hoogte van het wel en wee van

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Den Haag. Juni 2010

Jaarverslag 2009. Den Haag. Juni 2010 2009 Jaarverslag 2009 Den Haag Juni 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Organisatiegegevens... 3 1. Organisatie... 4 Inleiding... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkwijze... 4 Samenstelling bestuur... 4 Operationeel

Nadere informatie

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014 Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016 Versie 1.1 April 2014 Een duidelijk verhaal Maatschappelijke trends Het antwoord van Present; onze missie en visie Onze unieke werkwijze Bewezen toegevoegde

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Present Walcheren

Jaarverslag. Stichting Present Walcheren Jaarverslag Stichting Present Walcheren 2014 Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Voorwoord... 3 3. Comité

Nadere informatie

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen.

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen. Jaarrapportage 2012 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2012 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf:

Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf: Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf: 1 Inleiding Een jaar waarin weer veel is veranderd en aangepakt. Sinds 25 mei 2013 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Present Zuidoost Friesland. Reden

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2016 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 4 Staat van Baten en Lasten over 2016 6 Toelichting 7 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27 28

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting. Present Kampen

Jaarrekening Stichting. Present Kampen Jaarrekening 2013 Stichting Present Kampen Inhoudsopgave: 1. Bestuurverslag 2. Activiteitenverslag 3. Jaarrekening 31-12-2013 4. Begroting 2014 Bestuursverslag 2013 Samenstelling van het bestuur G.J. Brouwer,

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Stichting Present Leeuwarden

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Stichting Present Leeuwarden Jaarverslag 2013 1 Inhoud Jaarverslag 2013... 1 Inhoud... 2 Eerste lustrum voor SPL... 3 Cijfers... 4 Gegevens Kerken 2013 die groepen ingezet hebben... 5 Gegevens overige organisaties 2013 die groepen

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid.

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Jaarrapportage 2011 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2011 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2011

Nadere informatie

Jaarrekening Present Steenwijkerland

Jaarrekening Present Steenwijkerland Jaarrekening 2015 Present Steenwijkerland 31-03-2016-1- STICHTING PRESENT STEENWIJKERLAND Postbus 303 8330 AH Steenwijk E-mail: info@presentsteenwijkerland.nl www.presentsteenwijkerland.nl KvK 08210076

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentwageningen.nl Website: www.presentwageningen.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Voorne-Putten

Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Voorne-Putten Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Voorne-Putten Stichting Leergeld Voorne Putten, gevestigd te Spijkenisse, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer :24385134 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorwoord... 3 Organisatie... 4 Samenstelling bestuur... 7 Doelstellingen en realisatie... 8 Cijfers en feiten Jaarrekening

Voorwoord... 3 Organisatie... 4 Samenstelling bestuur... 7 Doelstellingen en realisatie... 8 Cijfers en feiten Jaarrekening Jaarverslag Stichting Present Purmerend 2014 Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Organisatie... 4 Samenstelling

Nadere informatie

Stichting "Kledingbank Arnhem e.o. statutair gevestigd te Arnhem. Jaarrekening 2015 Inschrijvingsnummer KvK : 09173452 INHOUDSOPGAVE.

Stichting Kledingbank Arnhem e.o. statutair gevestigd te Arnhem. Jaarrekening 2015 Inschrijvingsnummer KvK : 09173452 INHOUDSOPGAVE. Stichting "Kledingbank Arnhem e.o. statutair gevestigd te Arnhem Jaarrekening 2015 Inschrijvingsnummer KvK : 09173452 INHOUDSOPGAVE Jaarrekening Stichting "Kledingbank Arnhem e.o." gevestigd te Arnhem

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Barneveld

Jaarverslag Stichting Present Barneveld Jaarverslag Stichting Present Barneveld 2013 Stichting Present Barneveld is opgericht op 7 mei 2013 De akte van oprichting is verleden door notaris mr. G.A. van den Bos De statutaire vestigingsplaats is

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2015

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2015 Jaarplan 2016 Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2015 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentwageningen.nl Website:

Nadere informatie

Stichting Serve the City Haarlem JAARVERSLAG IF YOU CAN'T SERVE A HUNDRED PEOPLE, SERVE JUST ONE.

Stichting Serve the City Haarlem JAARVERSLAG IF YOU CAN'T SERVE A HUNDRED PEOPLE, SERVE JUST ONE. Stichting Serve the City Haarlem JAARVERSLAG 2014 IF YOU CAN'T SERVE A HUNDRED PEOPLE, SERVE JUST ONE. 1 Naam: Stichting Serve the City Haarlem Statutair adres: Professor Kouwerstraat 50 2035 CD Haarlem

Nadere informatie

Stichting Present Winterswijk

Stichting Present Winterswijk College van B&W / WMO-raad t.a.v. mevr. G. Rauwerdink Postbus 101 7100 AC Winterswijk stichting present winterswijk Betreft: Aanvraag subsidie Innovatiefonds gemeente Winterswijk 1. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Projectplan Stichting Present Maassluis

Projectplan Stichting Present Maassluis Projectplan 2015-2017 Stichting Present Maassluis Inhoudsopgave Blz. Missie Stichting Present Maassluis 2 Visie Stichting Present Maassluis 2 Interne organisatie 3 Operationeel team 3 Groepen 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Present Purmerend wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Present Purmerend wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Jaarverslag Stichting Present Purmerend 2012-2013 Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Wat vooraf ging... 4

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Present Walcheren

Jaarverslag. Stichting Present Walcheren Jaarverslag Stichting Present Walcheren 2013 Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden 1 Voorwoord Intussen zijn we als Stichting Present Walcheren (voortaan

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2012 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

Stichting Present Maassluis

Stichting Present Maassluis Stichting Present Maassluis Inhoudsopgave Blz. Missie Stichting Present Maassluis 2 Visie Stichting Present Maassluis 2 Interne organisatie 3 Operationeel team 3 Groepen 4 Maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Jaarverslag. Postbus 161 3890 AD Zeewolde 06 26 01 80 07 info@stichtingpresent-zeewolde.nl www.stichtingpresent-zeewolde.nl KvK-nummer: 54810043

Jaarverslag. Postbus 161 3890 AD Zeewolde 06 26 01 80 07 info@stichtingpresent-zeewolde.nl www.stichtingpresent-zeewolde.nl KvK-nummer: 54810043 Jaarverslag IBAN: NL54 Regiobank RBRB 0850 85.00.30.528 0305 2012 2013 Jaarverslag Stichting Present Zeewolde 2012-2013 Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 2.0 Missie & Visie 3.0 Werkwijze & Projectaanpak 4.0

Nadere informatie

Inhoud. 1. Voorwoord. 3. Doelstelling en realisatie. 4. Conclusie en vooruitblik. 5. Dankwoord. 6. Financieel Jaarverslag

Inhoud. 1. Voorwoord. 3. Doelstelling en realisatie. 4. Conclusie en vooruitblik. 5. Dankwoord. 6. Financieel Jaarverslag JAARVERSLAG 2014 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Stichting Present Heerhugowaard-Langedijk o Missie, visie, kernwaarden o Samenwerking o Inzet en begeleiding van vrijwilligers o Organisatie 3. Doelstelling en

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2013 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

Jaarrapportage 2014. Deze presentatie is een rapportage van de. bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid.

Jaarrapportage 2014. Deze presentatie is een rapportage van de. bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Jaarrapportage 2014 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Present Gouda in 2014 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting In 2014 is het

Nadere informatie

Jaarverslag Present Heerhugowaard /Langedijk wil een brug slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden

Jaarverslag Present Heerhugowaard /Langedijk wil een brug slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden Present Heerhugowaard /Langedijk wil een brug slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden Heerhugowaard & Langedijk 1 Voorwoord wil een brug slaan, een verbinding

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Met dank aan:

JAARVERSLAG 2011. Met dank aan: JAARVERSLAG 2011 JAARVERSLAG 2011 Groter groeien Met dank aan: Willen is zoeken naar mogelijkheden. Niet willen is zoeken naar redenen. ///////////////////////////////// UITSPRAAK ROB ZIGTER, PERSONAL

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2014

Beleidsplan 2012-2014 Inleiding De is in februari 2012 opgericht om een formeel kader te vormen voor 1. de activiteiten voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (zoals onder meer - zwerfjongeren, dak- en thuislozen)

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

31 december 2013 31 december 2012. 31 december 2013 31 december 2012

31 december 2013 31 december 2012. 31 december 2013 31 december 2012 Stichting "Kledingbank Arnhem e.o. statutair gevestigd te Arnhem Jaarrekening over 2013 Inschrijvingsnummer KvK : 09173452 INHOUDSOPGAVE Stichting "Kledingbank Arnhem e.o." gevestigd te Arnhem Jaarrekening

Nadere informatie

aantallen vrijwilligers en uren

aantallen vrijwilligers en uren JAAR VERSLAG 2013 1 Doelstelling en realisatie Voor 2013 was het doel van Present Houten: 70 groepen vrijwilligers inzetten in en 10 in Nieuwegein. Het werden 60 groepen bestaande uit 248 vrijwilligers.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015 Stichting Voedselbank De Bilt

Financieel jaarverslag 2015 Stichting Voedselbank De Bilt Financieel jaarverslag 2015 Stichting Voedselbank De Bilt Algemeen De begroting van 2015 gaf een somber beeld van onze financiële situatie voor dat jaar en voor de toekomst. Het probleem is dat de Voedselbank

Nadere informatie

Stichting "Kledingbank Arnhem e.o. statutair gevestigd te Arnhem. Jaarrekening 2014. Inschrijvingsnummer KvK : 09173452 INHOUDSOPGAVE.

Stichting Kledingbank Arnhem e.o. statutair gevestigd te Arnhem. Jaarrekening 2014. Inschrijvingsnummer KvK : 09173452 INHOUDSOPGAVE. Stichting "Kledingbank Arnhem e.o. statutair gevestigd te Arnhem Jaarrekening 2014 Inschrijvingsnummer KvK : 09173452 INHOUDSOPGAVE Jaarrekening Stichting "Kledingbank Arnhem e.o." gevestigd te Arnhem

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2011 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

Wassenaar, 17 april 2015. Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Den Haag. Jaarrekening 2014.

Wassenaar, 17 april 2015. Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Den Haag. Jaarrekening 2014. Wassenaar, 17 april 2015 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Jaarrekening 2014 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Present de Bevelanden

Stichting Present de Bevelanden Jaarplan 2017 Stichting Present de Bevelanden MISSIE Stichting Present de Bevelanden wil de makelaar zijn die groepen mensen die best eens een keer wat voor een ander willen doen, verbindt aan hen die

Nadere informatie

Van betekenis...in Zeewolde

Van betekenis...in Zeewolde Van betekenis......in Zeewolde Postbus161 161 Postbus 3890AD ADZeewolde Zeewolde 3890 0626 2601 0180 8007 07 06 KvK-nummer54810043 54810043 KvK-nummer: Regiobank 85.00.30.528 IBAN: NL54 RBRB 0850 0305

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de werkgroep van Stichting Present Delft. Studenten die een wandeling gaan maken met eenzame ouderen in een bejaardentehuis.

Voorwoord. Namens de werkgroep van Stichting Present Delft. Studenten die een wandeling gaan maken met eenzame ouderen in een bejaardentehuis. Voorwoord Studenten die een wandeling gaan maken met eenzame ouderen in een bejaardentehuis. Young professionals die een Turkse alleenstaande moeder helpen haar woonkamer op te knappen. Jongeren die spelletjes

Nadere informatie

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee.

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee. Jaarrekening 2014 Hierbij treft u het financieel jaarverslag van Voedselbank Harderwijk aan. Ook in 2014 bleef de hulpvraag toenemen en eind 2014 zijn er ruim 250 gezinnen in Harderwijk, Ermelo en Putten

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Stichting Present Dordrecht-Papendrecht

Jaarverslag Jaarverslag Stichting Present Dordrecht-Papendrecht Jaarverslag Stichting Present Dordrecht-Papendrecht 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding: Zoeken... 3 1. Missie, visie en werkwijze... 4 Werkwijze... 4 2. Aanbod, inzet en begeleiding van vrijwilligers... 5

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

Stichting Wooninitiatief Culemborg. Jaarrekening

Stichting Wooninitiatief Culemborg. Jaarrekening Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave 1 verslag van bestuur 1.1 Oprichting 1.2 Doelstelling 1.3 Kamer van Koophandel 1.4 Samenstelling bestuur 1.5 Financiële positie 1.6 Activiteiten. 2.0 Begroting 2017 2.1

Nadere informatie

``` JAARVERSLAG 2015

``` JAARVERSLAG 2015 ``` //////////////////////////////// Stichting Present Delft heeft als kernactiviteit het begeleiden van vrijwilligers die zich willen inzetten voor kwetsbare mensen in Delft. Onze missie is om vrijwilligers

Nadere informatie

Jaarverslag mei 2014 april 2015. 16 juni 2015 Versie 0.1

Jaarverslag mei 2014 april 2015. 16 juni 2015 Versie 0.1 Jaarverslag mei 2014 april 2015 Jaarverslag 2014 Stichting Present Arnhem is op 7 maart 2014 opgericht als 70ste lokale stichting onder de paraplu van Stichting Present Nederland (http://www.stichtingpresent.nl).

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Stichting Present Zoetermeer Rabobank Jaarverslag 2012

Stichting Present Zoetermeer Rabobank Jaarverslag 2012 Stichting Present Zoetermeer Jaarverslag 2012 06-41756899 info@stichtingpresent-zoetermeer.nl www.stichtingpresent.nl/zoetermeer Rabobank 3881.44.432 1 STICHTING PRESENT ZOETERMEER 1.1 Bestuur en algemeen

Nadere informatie

Strategisch plan STICHTING PRESENT ALKMAAR. brengt mensen in beweging. Johan Paul de Groot Dory Lieffijn Jethro Nieuwenhuis Dick Scheepstra

Strategisch plan STICHTING PRESENT ALKMAAR. brengt mensen in beweging. Johan Paul de Groot Dory Lieffijn Jethro Nieuwenhuis Dick Scheepstra Stichting Present Alkmaar Brandpunt 9B 1705 SK Heerhugowaard 072-5346992 info@stichtingpresent-alkmaar.nl www.stichtingpresent-alkmaar.nl Strategisch plan STICHTING PRESENT ALKMAAR brengt mensen in beweging

Nadere informatie

Heel hartelijk dank voor uw inzet, samenwerking en financiële steun! Namens het bestuur, medewerkers en vrijwilligers,

Heel hartelijk dank voor uw inzet, samenwerking en financiële steun! Namens het bestuur, medewerkers en vrijwilligers, Voorwoord In 2011 hebben wij veel nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen bij Present Den Haag! Daar is het ons om te doen: wij willen mensen bewegen om zich vrijwillig in te zetten. Binnen het groeiende

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2014 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.presentrotterdam.nl E info@presentrotterdam.nl

Nadere informatie

Rotterdam, 25 februari 2016 JAARREKENING 2015

Rotterdam, 25 februari 2016 JAARREKENING 2015 Rotterdam, 25 februari 2016 JAARREKENING 2015 JAARREKENING 2015 BALANS per 31 december 2015 Ref. 31-dec-15 31-dec-14 31-dec-15 31-dec-14 ACTIVA PASSIVA 1. Vaste activa 11.421-4. Eigen vermogen 679 5.918

Nadere informatie

Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016

Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016 Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016 Stichting Present Zuid-Oost Groningen Postbus 12 9665 ZG Oude Pekela

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Present Purmerend Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden

Jaarverslag. Stichting Present Purmerend Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden Jaarverslag Stichting Present Purmerend 2015 Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Organisatie... 3 Samenstelling

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN te HILVERSUM Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren Jaarrekening 2015 23 februari 2016 Pagina 2 van 15 INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen...

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening 2010

Jaarverslag en Jaarrekening 2010 Jaarverslag en Jaarrekening 2010 Vlietenburgstraat 10 2271 GM Voorburg info@vlietgemeenschapsfonds.nl www.vlietgemeenschapsfonds.nl Onderstaande toelichting heeft betrekking op het tweede verslagjaar van

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELTUIN TE ROTTERDAM. Rapport 2014

STICHTING VOEDSELTUIN TE ROTTERDAM. Rapport 2014 STICHTING VOEDSELTUIN TE ROTTERDAM Rapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Toelichting op de balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2011 Vastgesteld te Rijsenhout, 16 mei 2012 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2011 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Stichting Bureau Bousa gevestigd te Bodegraven. Jaarrekening 2014

Stichting Bureau Bousa gevestigd te Bodegraven. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer KvK: 58084487 Datum: 28 april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring 4 Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag 2014 Stichting Present Zuidoost Friesland

Jaarverslag Jaarverslag 2014 Stichting Present Zuidoost Friesland Jaarverslag 2014 1 Inleiding Het jaar 2014 mag voor Stichting Present Zuidoost Friesland een productief jaar genoemd worden. Ten opzichte van 2013 is de toename van het aantal projecten (30) naar 105 in

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING VECHT VOOR JEUGD

JAARVERSLAG STICHTING VECHT VOOR JEUGD JAARVERSLAG 2016 STICHTING VECHT VOOR JEUGD Inhoudsopgave 1. Voorblad 2. Voorwoord 3. Activiteiten 4. Publiciteit Externe contacten Interne organisatie 5. Financiën 6. Financiën 7. Financiën Conclusie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. christelijke jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens

Jaarverslag 2012. christelijke jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens Jaarverslag 2012 christelijke jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens Ede, juli 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Horizonjaar ROC Menso Alting College... 4 Netwerk Dien

Nadere informatie

1.0 Voorwoord 3 1.1 Missie 4. 2.0 Organisatie 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Besluitvorming 5. 3.0 Fondsenwerving 6. 4.0 Doelstellingen 2015 7. 5.

1.0 Voorwoord 3 1.1 Missie 4. 2.0 Organisatie 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Besluitvorming 5. 3.0 Fondsenwerving 6. 4.0 Doelstellingen 2015 7. 5. JAARVERSLAG 2014 1 Inhoudsopgave: Pagina 1.0 Voorwoord 3 1.1 Missie 4 2.0 Organisatie 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Besluitvorming 5 3.0 Fondsenwerving 6 4.0 Doelstellingen 2015 7 5.0 Dankwoord 8 6.0 Financiële

Nadere informatie

Jaarplan 2014 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER

Jaarplan 2014 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER ///////////////////////////////// VRIJWILLIGER: IK VOND HET BIJZONDER OM IEMAND WEER RUIMTE TE KUNNEN GEVEN OM TE LEVEN. LETTERLIJK EN FIGUURLIJK.

Nadere informatie

Materiele vaste activa Continuïteitsreserve Vorderingen Bestemmingsreserve Liquide middelen Overige reserves 792

Materiele vaste activa Continuïteitsreserve Vorderingen Bestemmingsreserve Liquide middelen Overige reserves 792 Bijlage 1: Jaarrekening Balans per 1 januari 2016 ACTIVA PASSIVA Materiele vaste activa 1.237 Continuïteitsreserve 53.000 Vorderingen 43.518 Bestemmingsreserve 14.707 Liquide middelen 48.511 Overige reserves

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis De Koepel

Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis De Koepel Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis De Koepel Hoorn, februari 2017 Inhoudsopgave Inleiding, visie en doelstelling 3 Oprichting stichting, bestuur 3 Accommodatie en activiteiten 4 Fondsenwerving 5 Contacten

Nadere informatie

"Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne"!

Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne! "Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne" Beleidsplan van de Stichting Leergeld Deurne 2014-2018. Versie 3 juli 2014 1. INLEIDING: Participeren in de samenleving kunnen meedoen is voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Present Purmerend wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Present Purmerend wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Jaarverslag Stichting Present Purmerend 2015 Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Organisatie... 4 Samenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu ALGEMEEN ONZE MISSIE DONATIES & SPONSORING ACTIVITEITEN & PROJECTEN FINANCIEEL VERSLAG 2012 BELEIDSPLAN & BEGROTING 2012 ALGEMEEN Stichting Fairchance.nu is opgericht

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014. Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 info@presentede.

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014. Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 info@presentede. Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentede.nl Website: www.presentede.nl

Nadere informatie

Inhoud. Jaarverslag 2013 Present Noord-Groningen 3

Inhoud. Jaarverslag 2013 Present Noord-Groningen 3 Jaarverslag 2013 Inhoud 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 5 3. Onze organisatie... 6 4. Onze werkwijze... 7 5. Relatie met Present Nederland... 8 6. Evaluatie 2013... 9 6.1. Algemeen... 9 6.2. Het operationele

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2013 van Stichting Voor Elkaar Zwolle te Zwolle

Jaarverslaggeving 2013 van Stichting Voor Elkaar Zwolle te Zwolle Jaarverslaggeving 2013 van Stichting Voor Elkaar Zwolle te Zwolle INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 1 JAARVERSLAG OVER 2013 4 JAARREKENING 1

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

5TFÇRTIN TALENPRESENT JAARREKENING 2016

5TFÇRTIN TALENPRESENT JAARREKENING 2016 5TFÇRTIN TALENPRESENT JAARREKENING 2016 Rotterdam, 19 april 2017 TALENT RESENT JAARREKENING 2016 BALANS per 31 december 2016 31dec16 31dec15 31dec16 31dec15 ACTIVA PASSIVA 1. Vaste activa 10279 11.421

Nadere informatie

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur 21 maart 2015 Inhoud 1 Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, directie en vaststelling jaarrekening...

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING PRESENT ZAANSTREEK ZAANDAM

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING PRESENT ZAANSTREEK ZAANDAM FINANCIEEL VERSLAG 2013 STICHTING PRESENT ZAANSTREEK INHOUD Pagina I. BESTUURSVERSLAG 1. Algemeen 3 2. Verslag van de activiteiten 4 3. Vooruitzichten 2014 4 II. FINANCIEEL VERSLAG Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Inloophuis Roosendaal en omstreken handelend onder de naam "Inloophuis De Rose-Linde" gevestigd te Roosendaal Jaarverslag 2015

Stichting Inloophuis Roosendaal en omstreken handelend onder de naam Inloophuis De Rose-Linde gevestigd te Roosendaal Jaarverslag 2015 Stichting Inloophuis Roosendaal en omstreken handelend onder de naam "Inloophuis De Rose-Linde" gevestigd te Roosendaal Jaarverslag 2015 INHOUD Pagina Balans per 31 december 2015 2 Rekening van baten en

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 3 juni 2016 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Scholieren helpen tijdens hun maatschappelijke stage heggen in Overdie te snoeien.

JAARVERSLAG 2014. Scholieren helpen tijdens hun maatschappelijke stage heggen in Overdie te snoeien. JAARVERSLAG 2014 Scholieren helpen tijdens hun maatschappelijke stage heggen in Overdie te snoeien. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van Stichting Present Alkmaar. 2014 was voor onze christelijk-sociale

Nadere informatie

Stichting Serve the City Haarlem JAARVERSLAG IF YOU CAN'T SERVE A HUNDRED PEOPLE, SERVE JUST ONE.

Stichting Serve the City Haarlem JAARVERSLAG IF YOU CAN'T SERVE A HUNDRED PEOPLE, SERVE JUST ONE. Stichting Serve the City Haarlem JAARVERSLAG 2015 IF YOU CAN'T SERVE A HUNDRED PEOPLE, SERVE JUST ONE. 1 Naam: Stichting Serve the City Haarlem Statutair adres: Professor Kouwerstraat 50 2035 CD Haarlem

Nadere informatie

JAARVERSLAG In het najaar heeft Present 15 projecten met Nederlanders en Medelanders uitgevoerd. Jaarverslag 2016 Present Alkmaar - 1 -

JAARVERSLAG In het najaar heeft Present 15 projecten met Nederlanders en Medelanders uitgevoerd. Jaarverslag 2016 Present Alkmaar - 1 - JAARVERSLAG 2016 In het najaar heeft Present 15 projecten met Nederlanders en Medelanders uitgevoerd - 1 - Voorwoord Evenals voorgaande jaren was 2016 voor onze christelijk-sociale stichting een succesvol

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM 1. Analyse van de huidige situatie 2. Lange termijn 3. Middellange termijn 4. Financiën 5. Bekendheid Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje Moeder Theresa 1. Analyse van de huidige

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Dronten. Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Dronten. Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN JAARVERSLAG 2014 Stichting Voedselbank Dronten Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN 12-3-2015 In 2014 is er veel gebeurd. Het belangrijkste is dat we onze visie hebben aangepast. Kenmerkend daarvoor is dat

Nadere informatie

Jaarverslag Vlietenburgstraat GM Voorburg

Jaarverslag Vlietenburgstraat GM Voorburg Jaarverslag 2011 Vlietenburgstraat 10 2271 GM Voorburg info@vlietgemeenschapsfonds.nl www.vlietgemeenschapsfonds.nl Jaarverslag en Jaarrekening 2011 2 Onderstaande toelichting heeft betrekking op het derde

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2015

Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van Hospice Wageningen-Renkum Melkweg 1 6707 CZ Wageningen tel: 0317-450047 email: vrienden@hospicewageningenrenkum.nl bankrekening nr.: IBAN NL30 RABO 0155 6526 99 ANBI nr: 8214.91.647

Nadere informatie