///////////////////////////////// ALLEEN BEN JE SNELLER, SAMEN KOM JE VERDER GEA KLERCQ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "///////////////////////////////// ALLEEN BEN JE SNELLER, SAMEN KOM JE VERDER GEA KLERCQ"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2010

2

3 JAARVERSLAG 2010

4 ///////////////////////////////// ALLEEN BEN JE SNELLER, SAMEN KOM JE VERDER GEA KLERCQ

5 Inhoud 1 VOORWOORD 3 2 ORGANISATIE INLEIDING MISSIE VISIE WERKWIJZE OPERATIONEEL TEAM 5 3 DOELSTELLING 2010 EN REALISATIE CONSTATERING MAATSCHAPPELIJKE BEWEGING VERANTWOORDING ORGANISATIE RESULTATEN GROEPENWERVING 8 4 JAARVERSLAG HULPVRAGEN FONDSENWERVING PR 11 5 SUCCESFACTOREN VAN STICHTING PRESENT WERKWIJZE 14 6 JAARREKENING 2010 STICHTING PRESENT HEERHUGOWAARD/LANGEDIJK 19

6

7 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag inclusief de jaarrekening over 2010 van Stichting present Heerhugowaard/Langedijk. Met veel genoegen presenteren wij al weer het vierde jaarverslag van present Heerhugowaard/Langedijk. Wij kijken terug op een succesvol jaar omdat Present als vrijwilligersorganisatie weer heel veel nieuw potentiële vrijwilligers heeft geworven en ingezet bij hulpbehoevenden in Heerhugowaard/Langedijk. Stichting Present levert daardoor een toegevoegde waarde aan de sociale kaart in Heerhugowaard en Langedijk. /////////////////////////////////// //////////////////// 3 1 VOORWOORD

8 2 Organisatie 2.1 Inleiding Stichting present Heerhugowaard is sinds 2007 actief en vanaf 2010 officieel tezamen met Langedijk als vrijwilligers intermediair. In het afgelopen jaar hebben zich via de bemiddeling van Present 36 groepen vrijwilligers zich ingezet in Heerhugowaard en Langedijk. Deze groepen zijn actief door Present geworven binnen kerken, Rotary club, gezinnen en buurten. 2.2 Missie De missie van Stichting Present Heerhugowaard en Langedijk is: Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. 2.3 Visie Stichting Present wil een maatschappelijke beweging op gang brengen,waarbij mensen, met hun beschikbare mogelijkheden, het vanzelfsprekend vinden zorg te dragen voor elkaar en de samenleving. 2.4 Werkwijze 4 //////////////////////////////// ////////////////////// JAARV E RS LAG 2010

9 De samenstelling van het bestuur van Stichting Present is in 2010 gewijzigd en verbreed. Afgetreden is de voorzitter Dhr. F. Blom, hij zal zich meer inzetten voor het operationele taken. Samenstelling van het bestuur: Dhr. C.Slot Dhr. J.Vogels Mw. M.Bleeker-Burger Mw. E.Waligora Dhr. P.Valbracht Dhr. M.Tjepkema Voorzitter Secretaris Penningmeester 2.5 Operationeel Team Een terugblik op het jaar 2010 stemt ons optimistisch, meer mensen willen zich structureel inzetten voor Stichting Present. Toch kunnen er structureel meer vrijwilligers ingezet worden. Er zijn enkele van het operationele team gestopt of tijdelijk niet actief. Het team bestaat op dit moment uit 6 personen; deze kan de komende tijd uitgebreid worden. /////////////////////////////////// //////////////////// 5 2 ORGANISATIE

10 6 //////////////////////////////// ////////////////////// JAARV E RS LAG 2010

11 3 Doelstelling 2010 en realisatie 3.1 Constatering Stichting Present Heerhugowaard/Langedijk is ervan overtuigd dat Heerhugowaarders en Langedijkers bereid zijn om zich in te zetten voor hulpbehoevenden in beide dorpen. Daarbij constateren we nog steeds dat de drempel om tot actie te komen vaak hoog is. Present wil daarom een verbindende schakel zijn tussen de mensen die bereid zijn om zich in te zetten voor hulpbehoevenden en mensen in de samenleving die dringend hulp nodig hebben. Het aanbodgerichte concept is heel doeltreffend en drempelverlagend. 3.2 Maatschappelijke beweging Stichting Present wil een maatschappelijke beweging op gang brengen waarin het weer meer vanzelfsprekend wordt om elkaar te helpen. Deze beweging is vertaald naar concrete doelstellingen tot en met De doelstelling voor 2013 is het inzetten van 85 vrijwilligers groepen, waarbij de groepen gemiddeld bestaan uit 6 personen. Dit zijn meer dan 500 vrijwilligers per jaar. Het groeimodel ziet er als volgt uit: groepen 300 vrijwilligers marktwaarde groepen 360 vrijwilligers marktwaarde groepen 450 vrijwilligers marktwaarde groepen 510 vrijwilligers marktwaarde /////////////////////////////////// //////////////////// 7 3 DOELSTELLING 2010 EN REALISATIE

12 3.3 Verantwoording organisatie resultaten 2010 Verantwoording organisatie resultaten De doelstelling om 50 vrijwilligers groepen te werven hebben we niet gehaald. Mede doordat de uitbreiding van het bestuur tijd heeft gevergd. In totaal hebben 36 vrijwilligers groepen zich in 2010 ingezet voor hulpbehoevende. 15 groepen in Langedijk 21 groepen in Heerhugowaard. In september zijn we gestart met de organisatie van een ontmoetingsevenement tussen jong en oud. Deze zal gehouden worden op 17 februari Groepenwerving Jongeren Gezinnen Rotary club Flexwerkers Kerken 11 groepen 2 groepen 1 groep 8 groepen 14 groepen Ook wil Stichting Present Heerhugowaard/Langedijk zich aanbieden als leeren werkplek. In 2010 hebben we één stagiaire Psychologie voor 10 maanden gehad, via de Hogeschool van Amsterdam. 8 //////////////////////////////// ////////////////////// JAARV E RS LAG 2010

13 Voor een maatschappelijke stage wil Present ook ruimte bieden. En er is een mogelijkheid dat Present maatschappelijke stage plaatsen matched. /////////////////////////////////// //////////////////// 9 3 DOELSTELLING 2010 EN REALISATIE

14 4 Jaarverslag Hulpvragen In 2010 zijn er via maatschappelijke organisaties 60 hulpvragen ingediend. Daarvan heeft Stichting Present Heerhugowaard/Langedijk 36 hulpvragen kunnen aan pakken. Met onze aanbodgerichte werkwijze zijn we er in geslaagd om 60% van de hulpvragen te matchen. Er zijn in 2010 ook 2 groepen ingezet in Alkmaar. 4.2 Fondsenwerving Het is in 2010 niet gelukt om de fondsenwerving doelstelling van te halen. In 2009 was de verwachting dat Stichting present Heerhugowaard/Langedijk medio 2010 nog middelen zou ontvangen van het Oranjefonds als afrekening van de drie gesubsidieerde jaren. Dit bleek niet correct te zijn. Het Oranjefonds heeft echter Present Heerhugowaard/Langedijk ruimte geboden de nog beschikbare middelen in 2010 aan te wenden. Daarnaast zijn wij nog in onderhandeling met het SKAN fonds die bereid is een overbruggingsbijdrage ter beschikking te stellen om de uitgezette plannen vorm te geven. Om de financiering van de activiteiten ook op langere termijn te kunnen waarborgen is Present bezig met het werven van regionale fondsgelden en bijdragen uit het bedrijfsleven, in kerken en bij particulieren. Present wil graag alle partijen in Heerhugowaardse en Langedijkse samenleving aanspreken (diversificatie). 10 //////////////////////////////// ////////////////////// JAARV E RS LAG 2010

15 Present ziet bij de woningbouwcorporaties jaarlijkse financiële bijdragen, gezien hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de wijken. Present wil zich de komende jaren meer onafhankelijk financieel zelfstandig zijn,en zal starten met een verantwoorde kledingacties. 4.3 PR Present is een professionele partner in het bemiddelen van vrijwilligers en een sociale makelaar tussen vrijwilligersgroepen en hulpzoekenden. Het afgelopen jaar heeft Present geïnvesteerd in duurzame relaties met maatschappelijke organisaties, omdat zij de vrijwilligers in contact brengen met mensen die echt hulp nodig hebben. Ons netwerk in Heerhugowaard en Langedijk groeit gestaag. Hieronder volgt een opsomming van organisaties. Zorginstellingen Esdégé Philadelphia zorg Raphael stichting Magenta.zorg Piet Raat stichting GGZ NHN GGD Hollands Noorden Evean Omring Amicozorg Tien voor Toekomst Home start Lijn 5 Parlan Leger des Heils, centrum voor wonen Kerken PKN Heerhugowaard R.K Familie Parochie R.K Dionysius Parochie R.K Heilig Hart Parochie G.K.V. Langedijk G.K.V Alkmaar C.G.K Broek op Langedijk Hervormde gemeente Broek op Langedijk Pinkster gemeente Sjaloom Heerhugowaard E.K.V Alkmaar en omstreken Bisdom Amsterdam en Haarlem /////////////////////////////////// //////////////////// 11 4 JAARVERSLAG 2010

16 zorg en welzijn Geriant Actief talent Welzijnsorganisaties Kern 8 Stichting Wonen Plus Welzijn Langedijk Stichting MEE Wonen Plus Heerhugowaard Ouderen adviseurs Overheidsorganisaties Gemeente Heerhugowaard Gemeente Langedijk Wijkpanels/dorpsraden W.M.O. Reclassering Nederland Scholen voortgezet onderwijs Clusius college Huygens college Trinitas college locatie Han Fortmann en Johannes Bosco Spinaker Woningbouwcorporaties Woonwaard Goed Wonen Woningbouwvereniging Langedijk Jongerenorganisaties Diacon Action Vrijwilligersorganisaties Stichting de Waaier 12 //////////////////////////////// ////////////////////// JAARV E RS LAG 2010

17 Lioba School voor Vrede Jong bisdom Haarlem Stichting Mantelzorg V.C.A. Verenigingswinkel Bedrijven Rotary Langedijk/Geestmerambacht Karwei Fa. Danenberg Fa. Bleeker Sport service Langedijk Great Business Smartex Politieke partijen CDA Christen Unie VVD PvdA Groen Links HOP Hart voor Langedijk/ D66 /////////////////////////////////// //////////////////// 13 4 JAARVERSLAG 2010

18 5 Succesfactoren van Stichting Present 5.1 Werkwijze Kenmerkend voor Stichting Present is dat vrijwilligersgroepen en hun aanbod centraal staan: de groepen geven zelf aan welke talenten ze in kunnen zetten en wanneer. Door als bemiddelaar het aanbod als uitgangspunt te nemen, werkt Present efficiënt en vernieuwend door aan te sluiten bij de moderne vrijwilliger: mensen met beperkte tijd die hun talenten zinvol willen inzetten. De Presentformule is hieronder. 1. Deze aanbodgerichte werkwijze is een van de meest unieke criteria van de Presentformule. Present onderscheidt zich hiermee van het aanbod van andere vrijwilligersorganisaties in Heerhugowaard en Langedijk. Deze werkwijze houdt in dat de groep bepaalt wat zij wanneer gaan doen! Present matcht het aanbod met de vraag: Present zoekt een project voor een groep 14 //////////////////////////////// ////////////////////// JAARV E RS LAG 2010

19 en geen groep voor een project. Present wil mensen bewust maken welke talenten zij in huis hebben en moedigt hen aan om deze talenten vervolgens in te zetten. Op basis van het aanbod van mogelijkheden en tijd zoekt Present een passend project. Deze werkwijze voorkomt dat mensen zich vanuit een claim of vanuit plichtsgevoel inzetten. 2. Het tweede criterium richt zich op de vraagzijde van de projecten. Present is geen nieuw hulpverleningsinitiatief en daarom worden projecten ingebed in bestaande hulpverleningstrajecten van sociale en maatschappelijke organisaties. Een voorwaarde die Present stelt is dat de hulpverlener de verantwoordelijkheid neemt voor de cliënt en in principe tijdens de uitvoering van het project aanwezig is. Randvoorwaarden voor de keus van het bieden van hulp aan een cliënt zijn daarbij dat de hulpontvanger zelf onvoldoende geld, onvoldoende sociaal netwerk of beperkte gezondheid heeft om de klus zelf te realiseren. Dit zijn veelal mensen die in de samenleving de aansluiting missen. 3. Een andere randvoorwaarde is dat de hulpontvangers worden geselecteerd door de maatschappelijke organisatie zodat Present en de groep zeker weten dat de hulp goed terechtkomt en dat de inzet van een groep een impuls is voor het traject waarin de maatschappelijke organisatie met de cliënt zit. Een structurele en professionele aanpak uit zich in de afspraken die Present maakt met groepen en de begeleiding die Present biedt. Voorafgaand aan een project worden met vrijwilligers concrete afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van tijd, plaats en materiaal. Achteraf vindt altijd een schriftelijke evaluatie plaats. De vaste structuur en alle randvoorwaarden ten aanzien van de uitvoering van projecten zijn uitgewerkt in standaard procedures. Deze procedures zijn vastgelegd in een handboek. 4. Ten slotte het vierde criterium: het werken met lokale initiatiefnemers. Present is een netwerkorganisatie, waarbij de initiatiefnemers een netwerk /////////////////////////////////// //////////////////// 15 5 SUCCESFACTOREN VAN STICHTING PRESENT

20 hebben binnen lokale kerken, sociale en maatschappelijke organisaties. Initiatiefnemers worden geselecteerd op basis van een zorgvuldige selectie. Praktijkvoorbeelden. Deze werkwijze en randvoorwaarden van present hebben een positief effect op de groepen vrijwilligers die zich inzetten,de hulpverleners bij sociale en maatschappelijke organisaties, de hulpontvangers en de omgeving van de hulpontvangers. Rotary Langedijk en Geestmerambacht. Jaarlijks doen zij een vrijwilligersproject en zetten zich in voor de eigen omgeving. Op zaterdag 6 November was het zo ver. Er werd op deze dag met 9 mensen geschilderd in Sint Pancras. 2 slaapkamers, een overloop en een trap werden gezamenlijk onder handen genomen bij een alleenstaande moeder met een zoon die al heel veel hadden mee gemaakt in hun leven. De ontmoeting en de hulp van deze mensen deed deze hulpontvangers heel goed. Aan het eind van de dag zag alles er prachtig uit. En voor de Rotary groep was het een mooie dag met samenwerking en teambuilding. 16 //////////////////////////////// ////////////////////// JAARV E RS LAG 2010

21 Jongeren en vrijwilligerswerk. Een grote groep jongeren afkomstig uit heel Noord Holland hielden een zomervakantie week in Heiloo. In deze week hebben zij zich een middag ingezet bij Reigersdaal in Heerhugowaard. Hier wonen mensen met een verstandelijke en meervoudige beperking. De groep werd verdeeld in kleinere groepjes. Elk groepje deed iets met deze bewoners, zoals wandelen naar de kinderboerderij, koekjes bakken, zingen, beauty middag! Beiden groepen zowel de hulpontvangers als de hulpgevers genoten volop van beiden ging een heel andere wereld open. Andere voorbeelden. Groepen die zich inzetten bij verhuizingen. Veel hulp bij het uithuizen van mensen uit een instelling naar een mooi eigen appartement midden in het dorp. Of schoonmaakprojecten bij mensen die bekend zijn bij de GGZ. Of mensen die het even niet meer zien zitten dan is het goed als er een groep mensen naar je omkijkt en je helpt. Zodat er een positieve prikkel gegeven wordt naar zelfredzaamheid en zelfvertrouwen! /////////////////////////////////// //////////////////// 17 5 SUCCESFACTOREN VAN STICHTING PRESENT

22 18 //////////////////////////////// ////////////////////// JAARV E RS LAG 2010

23 6 Jaarrekening 2010 Stichting Present Heerhugowaard/Langedijk OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN OVER HET JAAR 2010 OMSCHRIJVING ONTVANGSTEN UITGAVEN Saldo 1 januari ING Saldo 1 januari Rabo 130 Saldo spaarrekening 30 Subsidie Oranjefonds 250 Subsidie Gemeente HHWaard Subsidie Jong Minder Jong Gem. Heerhugowaard St, MAC Subsidie Gemeente Langedijk Subsidie Skanfonds Subsidie Dekenaat Subsidie woningbouwcorporatie Sponsoring Rotary Overige subsidies en giften Salarissen Loonheffing Pensioenfonds Huisvestingskosten Kantoorkosten Loonadministratie 321 Boekhoudkosten Communiecatiekosten /////////////////////////////////// //////////////////// 19 6 JAARREKENING 2010 STICHTING PRESENT HEERHUGOWAARD/LANGEDIJK

24 Projectkosten Kosten Jong, minder jong Present Nederland PR-kosten Vervoerskosten 695 Bankkosten 171 Diversen 615 Saldo 31 december ING Saldo 31 december Rabo Saldo spaarrekening 30 TOTAAL ONTVANGEN SUBSIDIES Gemeente Heerhugowaard subsidie project Jong Minder Jong Gemeente Langedijk Woningbouwvereniging Langedijk Rotary Bisdom Haarlem / Amsterdam Kerken //////////////////////////////// ////////////////////// JAARV E RS LAG 2010

25 Stichting NUT - Jong Minder Jong Oranjefonds Regionale fondsen: Hofsteestichting Mr. A Fentener v.vlissingenfonds Dorpsraad De Noord Giften 650 Particuliere donaties 325 Donaties bedrijven 50 Totaal SALARISKOSTEN G. KLERCQ - GLAS Salaris netto Loonheffing Pensioenfonds Totaal HUISVESTINGSKOSTEN Gemeentelijke belastingen 621 Servicekosten Holl. Noorderkwartier 102 Totaal KANTOORKOSTEN /////////////////////////////////// //////////////////// 21 6 JAARREKENING 2010 STICHTING PRESENT HEERHUGOWAARD/LANGEDIJK

26 Kantoorbenodigdheden Automatiseringskosten Telefoon Porti Abonnementen 26 Totaal BOEKHOUDKOSTEN Accountantsrapport Loonadministratie Administratiekosten Totaal PROJECTKOSTEN Project Jong Minder Jong Materiaal projecten Gereedschap 379 Huur aanhangwagen en gereedschap 195 Totaal //////////////////////////////// ////////////////////// JAARV E RS LAG 2010

27 PR-KOSTEN PR-matariaal Stand jaarmarkt plus materiaal 90 Ballonnen 75 Prijs jaarmarkt 150 Relatiegeschenken 145 Totaal STICHTING PRESENT NEDERLAND Jaarlijkse afdracht St. Presetn Nederland VERVOERSKOSTEN Vervoer medewerkers BANKKOSTEN Bankkosten DIVERSEN koffie, thee, lunches, etc. 578 Kamer van Koophandel 37 diversen 58 Totaal /////////////////////////////////// //////////////////// 23 6 JAARREKENING 2010 STICHTING PRESENT HEERHUGOWAARD/LANGEDIJK

28 Financiële positie ACTIVA ING Rabo Spaarrekening PASSIVA Reservering Jong Minder Jong VERLIES Verwachting 2011 VERWACHT 2011 ONTVANGSTEN UITGAVEN Subsidie Oranjefonds Subsidie Gemeente HHWaard Subsidie Gemeente Langedijk Subsidie Skanfonds Subsidie Dekenaat Subsidie woningbouwcorporatie //////////////////////////////// ////////////////////// JAARV E RS LAG 2010

29 Kledingactie Vrienden van Present Kerkcollectes en -giften Bedrijven, reginale fondsen, etc rotary, Lions, Jubiorenkamers Gereserveerd Jong Minder Jong Salarissen Loonheffing Pensioenfonds Huisvestingskosten Kantoorkosten Loonadministratie 250 Boekhoudkosten Communiecatiekosten Projectkosten Kosten Jong, minder jong Present Nederland PR-kosten Vervoerskosten 700 Bankkosten 200 Diversen 700 TOTAAL TEKORT /////////////////////////////////// //////////////////// 25 6 JAARREKENING 2010 STICHTING PRESENT HEERHUGOWAARD/LANGEDIJK

30 Stichting Present Heerhugowaard-Langedijk Brandpunt 9b 1705 SK Heerhugowaard Rabobank ING

stichting apeldoorn Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2013

stichting apeldoorn Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2013 stichting apeldoorn Jaarverslag 2013 ////////// STICHTING PRESENT IS EEN ORGANISATIE DIE DE BETROKKENHEID VAN BURGERS, BEDRIJVEN, KERKEN, BUURTEN EN ANDERE SOCIALE VERBANDEN WIL STIMULEREN EN ORGANISEREN.

Nadere informatie

Een jaar vol hart- verwarmende verhalen. Jaarverslag 2012 l Present Nederland

Een jaar vol hart- verwarmende verhalen. Jaarverslag 2012 l Present Nederland Een jaar vol hart- verwarmende verhalen Jaarverslag 2012 l Present Nederland 1 Voorwoord l André Rouvoet Beste lezer, Met veel plezier bied ik u het jaarverslag 2012 van Stichting Present Nederland aan.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Present Nederland

Jaarverslag 2013. Present Nederland Jaarverslag 2013 Present Nederland 1 Voorwoord l André Rouvoet Beste lezer, Met veel plezier bied ik u het jaarverslag 2013 van Stichting Present Nederland aan. Present is en blijft een club naar mijn

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Net Werk. V r i j w i l l i g e r s h u l p. iets doen. voor een ander. als je iets doet

Jaarverslag 2008. Net Werk. V r i j w i l l i g e r s h u l p. iets doen. voor een ander. als je iets doet Net Werk V r i j w i l l i g e r s h u l p Zuid-Kennemerland Jaarverslag 2008 iets doen voor een ander als je iets doet voor een ander gaat het waaien in je binnenste dan voel je de kracht en moet je een

Nadere informatie

Moeder- en Kindcentrum

Moeder- en Kindcentrum Moeder- en Kindcentrum PROJECTPLAN EEN DUURZAME TOEKOMST Oktober 2013 Stichting Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag info@bij-1.nl 070 785 58 20 06 19 45 43 47 KvK 53959965 Rekening nr: 398277974 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 1. DE ORGANISATIE JOIN!FORKIDS... 4 GESCHIEDENIS... 4 MISSIE... 4 VISIE... 4 STRATEGIE... 4 PRAKTIJKKEURMERK

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag. Jaa rve rsla 201 g 1 Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.nl W www.vitalisdenhaag.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere

Jaarverslag 2013. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere http://www.inloophuisderuimte.nl Jaarverslag 2013 van Stichting Inloophuis De Ruimte Almere juni 2014 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533

Nadere informatie

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen.

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen. Gemeente Veldhoven Inleiding Voor u ligt de verantwoording over de periode januari 2014 t/m mei 2014 betreffende de inzet van Lumens Veldhoven. Deze verantwoording beschrijft de realisatie, resultaten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,-

JAARVERSLAG 2014. Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,- JAARVERSLAG 2014 Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,- H E T E F F E C T V A N S A M E N W E R K E N Waarom moeilijk doen als het samen kan? Als initiatiefnemer van de Roosendaalse Uitdaging grijp ik

Nadere informatie

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk!

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! jaarverslag 2014 Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! in t kort 12 Intern opgeleide coachvrijwilligers Introductie vijftigpluspunt Minder medewerkers in loondienst 500 Vrijwilligers

Nadere informatie

Voorwoord...2. 1. Activiteiten en resultaten...3

Voorwoord...2. 1. Activiteiten en resultaten...3 Inhoudsopgave Voorwoord...2 1. Activiteiten en resultaten...3 1.1 Krachtenbundeling...3 a. Platform Vrijwilligershulp...3 b. Symposium Jongeren Actief...4 c. Duurzaam rendement...4 d. Symposium uitvoerend

Nadere informatie

Zakendoen met bedrijven: een goede business!

Zakendoen met bedrijven: een goede business! Zakendoen met bedrijven: Handleiding voor maatschappelijke organisaties over samenwerking met bedrijven MOVISIE, i.s.m. Het Nederlandse Rode Kruis, Humanitas, House of Sharing en Vereniging NOV, versie

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 1

Voorwoord. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 1 Voorwoord Van AMW naar Samis Sinds 2013 werkt AMW in 3 gemeenten en was onze naam: AMW Hoorn, Enkhuizen, Koggenland. In januari 2013 is een eerste aanzet gegeven voor het bedenken van een meer passende

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 7 5. Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Zorg op afstand. Altijd dichtbij!

Zorg op afstand. Altijd dichtbij! Zorg op afstand Altijd dichtbij! Colofon Deze brochure is een uitgave van het ActiZ-programma Zorg op afstand, dichterbij, 2007-2010. Kijk voor meer informatie, ook over de deelnemende instellingen, op

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie