WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF"

Transcriptie

1 Op de foto: Burgemeester Peter Reekmans, de vleugeladjudant van de Koning, de Duitse ambassadeur, de provinciecommandant en schepen Natasja Ons bij de bloemenneerlegging tijdens Glabbeek Herdenkt Beste inwoners Tijdens de zomer viel er weer heel wat te beleven in onze gemeente. De evenementen Glabbeek Zomert, Glabbeek Wandelt en Glabbeek Sport waren opnieuw een immens succes. Ook voor de komende maanden hebben we weer een ruim jeugd- en sportaanbod. De senioren worden evenmin vergeten: op 25 september richten we opnieuw een verwennamiddag voor hen in. Meer info hierover verderop in dit nummer. We gaan onze mooie fruitgemeente nog meer promoten door een recreatieve kaart voor joggers, wandelaars, fietsers en ruiters te ontwikkelen. Via inspraakvergaderingen doen we ook een beroep op úw inbreng als inwoners voor dit project. Begin september krijgt de Fit-o-Meter bovendien twee nieuwe loopcircuits dankzij de steun van de provincie en BLOSO. De manifestatie Glabbeek Herdenkt 100 jaar Groote Oorlog op zondag 17 augustus, mag met meer dan deelnemers gedurende gans de dag een gigantisch succes genoemd worden. Door de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Koning en de Duitse Ambassadeur kreeg deze herdenkingsdag ruime aandacht. De immense inzet van onze cultuurraad, de cultuurcoördinator, het gemeentepersoneel, de Kon. Harmonie Crescendo Glabbeek, de kerkfabriek en de parochie Bunsbeek, zangkoor Tijdloos en de toneelverenigingen maakte er een onvergetelijk evenement van. Enkele projecten werden de voorbije zomer in de steigers gezet. De afbraak van de oude gemeenteschool werd gestart, zodat er plaats vrijkomt voor een nieuwbouw. De voegwerken aan het BKO-gebouw werden aangevat. Het openbaar onderzoek i.v.m. het RUP voor de uitbreiding bedrijventerrein en de uitbreiding van de fruitveiling werd opgestart. De zomer bracht echter spijtig genoeg ook kommer en kwel door de wateroverlast die onze gemeente op amper tien dagen tijd twee keer zwaar trof. Het gemeentebestuur heeft er alles aan gedaan om de getroffen inwoners maximaal te helpen. Er werd zelfs een waterdienst opgericht om in de toekomst sneller te kunnen reageren op dergelijk noodweer. Wij begrijpen de kwaadheid van de getroffen inwoners en eisen van Aquafin en VMM oplossingen om deze miserie in de toekomst te vermijden. Peter Reekmans Hilde Holsbeeks Natasja Ons Burgemeester Schepen van Schepen van Sport en Jeugd Ruimtelijke Ordening en Cultuur WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF Wil je als inwoner wekelijks geïnformeerd worden over wat er in onze gemeente reilt en zeilt? Schrijf je dan in op: Je krijgt dan elke maandag onze elektronische nieuwsbrief in je mailbox. 6 VOORWOORD

2 Al proevend de nacht in : Een bewegwijzerde avondwandeling van 5 km met proevertjes. Zaterdag 18 oktober 2014 Zaal Glazuur, Dries 7a te 3380 Glabbeek Vertrek wandeling: Tussen 18u30 en 19u Vanaf 20u mogen niet-wandelaars ook komen proeven van de streekproducten. Programma: Vanaf 20u Opening standjes met streekproducten voor het grote publiek Van 21u45 tot 22u Demo van de Glabbeekse The desert country dancers Van 22u tot 23u Lachen is gezond met Chris & Chris Van 23u15 tot 23u30 Prijsuitreiking door het gemeentebestuur. Na de trekking krijgen de eerste 250 deelnemers die zich ingeschreven hebben een gratis lekkere Glabbeekse pomme d amour. Deze worden ter plaatse uitgedeeld door het gemeentebestuur. 5 per persoon Inschrijven: of 016/ (voor 10 oktober) 7 GEMEENTENIEUWS

3 GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN CRAENENBROEKSTRAAT OPENBAAR ONDERZOEK De gemeenteraad heeft in haar zitting van 10 juli 2014 het ontwerp van het bedoelde gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vastgesteld. De tekst van het ontwerp ligt ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Ordening op het gemeentehuis, alle werkdagen van 9 tot 12 uur en maandagavond van 18 tot 20 uur. Alle bedenkingen, opmerkingen en bezwaren over het ontwerp dienen uiterlijk op 14 oktober 2014 per aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs toe te komen bij de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), p/a gemeentehuis Glabbeek, dienst Ruimtelijke Ordening, Grotestraat 33 te 3380 Glabbeek. Er dient te worden verwezen naar het deel en de bladzijde(n) waarop het bezwaar, de opmerking of suggestie betrekking heeft. VERSTOPTE SLIKKER OF GRACHT? MELD HET ONS! OPROEP AAN DE INWONERS OM WATEROVERLAST TE HELPEN VOORKOMEN Naar aanleiding van het noodweer dat recent op meerdere plaatsen in Glabbeek voor wateroverlast zorgde, neemt het gemeentebestuur verder preventief maatregelen. In de loop van de maanden september en oktober zal de gemeente de grachten een keer extra ruimen. Doordat zware onweren steeds vaker wateroverlast veroorzaken werd er, naar het voorbeeld van de winterdienst tijdens de koude periode, een waterdienst opgericht, die steeds paraat zal staan wanneer er noodweer voorspeld wordt. Maar ook als inwoner kun je bijdragen aan een betere bescherming tegen wateroverlast. Meld het ons via of tel. 016/ wanneer je een verstopte slikker of gracht opmerkt! VERVALLEN GRAVEN HERINNERING AAN FAMILIELEDEN EN NABESTAANDEN Tot en met 31 oktober 2014 kan er nog een aanvraag worden ingediend om de concessie te verlengen voor de graven die in aanmerking komen om ontruimd te worden. Voor deze graven werd in 2013 een stok geplaatst. ZUID-HAGELAND ALTIJD GESLAAGD Leuk leren, dicht bij huis. Een combinatie van vorming en vrije tijd. Cursussen, lezingen en workshops in je buurt. Interessant, nuttig en prettig tegelijk. Met een wagonnetje als logo. Verschillende gemeenten uit Zuid-Hageland, waaronder Glabbeek, en Vormingplus Oost-Brabant koppelen het komende werkjaar hun wagonnetjes weer aan elkaar. Zij nodigen je uit om mee op de trein te springen en jezelf te verrijken met kennis, vaardigheden en een pak nieuwe vrienden. Instappen! Op 19 juni 2014 zijn de inschrijvingen gestart. Info Dienst vrije tijd: Bibliotheek: Tamara Willems, 016/ , Wouter Heeren: 016/ , Alain Goyens, 016/ , 8 GEMEENTENIEUWS

4 GEMEENTE GLABBEEK INTRODUCEERT RECREATIEVE KAART VOOR JOGGERS, WANDELAARS, FIETSERS EN RUITERS De gemeente Glabbeek beschikt in al haar deelgemeenten over heel wat prachtige trage wegen en veldwegen. Op initiatief van het gemeentebestuur gaan we nu een recreatieve kaart ontwikkelen met meerdere bewegwijzerde routes doorheen de Glabbeekse velden. Het gemeentebestuur stippelde al verschillende wandelroutes uit, maar ook voor joggers, mountainbikers, fietsers en ruiters komen er nu specifieke routes. De gemeente gaat hierover rechtstreeks in overleg met haar inwoners. Een eerste overlegvergadering over ruiterroutes is gepland op donderdag 25 september 2014 om 20 uur op het gemeentehuis. Vertegenwoordigers van paardenverenigingen en individuele ruiters kunnen tijdens de vergadering hun voorkeuren en suggesties komen bespreken. In de loop van oktober en november nodigen we ook alle verenigingen van fietsers en joggers uit, maar evengoed individuele joggers, fietsers en mountainbikers. Meer info: Schepen van Recreatie, Hilde Holsbeeks, 0476/ , Schepen van Toerisme, Johnny Reweghs, 0475/ , GLABBEEK ZOMERT WAS MET 502 DEELNEMENDE KINDEREN ENORM SUCCES! De activiteiten van Glabbeek Zomert 2014 waren met onze sport- jeugd en cultuurkampen een enorm succes. Schepen van Jeugd en Sport Hilde Holsbeeks: We hebben voor de eerste keer maar liefst 8 weken van de 9 vakantieweken gevuld met meerdere nieuwe activiteiten voor onze jonge inwoners van Glabbeek. Ook de komende jaren blijven we met deze succesvolle formule werken. Aan de sportkampen namen maar liefst 140 kinderen deel en aan de grabbelpas namen 120 kinderen deel. Aan de bengelkampen namen 80 kinderen, aan de musicalstage namen een vijftigtal kinderen en aan het voetbalkamp namen 50 deelnemers deel. En ook op het taalsportkamp dat we de eerste keer georganiseerd hebben voor kinderen van jaar mochten we 12 deelnemers verwelkomen. Ook de BKO had gedurende de vakantie steeds gemiddeld 50 kinderen in haar vakantieopvang. GEMEENTE KRIJGT PAS DE KOMENDE WEKEN INFORMATIE OVER NOODPLAN BIJ ENERGIESCHAARSTE De dreiging van een energieschaarste is bijzonder actueel in de media. Het stilleggen van meerdere kerncentrales in ons land zorgt voor onzekerheid. Zal het in de komende (winter)maanden nodig zijn om her en der regio s af te schakelen om te vermijden dat ons land volledig zonder elektriciteit valt? Is er een weloverwogen scenario hiervoor? En de vraag op ieders lippen is uiteraard: in welke mate gaat onze gemeente Glabbeek daarin betrokken zijn? Burgemeester Peter Reekmans en Schepen van Energie Hilde Holsbeeks volgen dit dossier van zeer nabij op, maar tot op heden krijgen wij amper tot geen informatie van de bevoegde Vlaamse en Federale overheid. Het beslissingsniveau over waar de stroomtoevoer wel of niet wordt uitgeschakeld, ligt niet bij de gemeente of netbeheerder Infrax, maar enkel de regering kan in een echte noodsituatie beslissen om een noodplan preventief in werking te laten treden. Pas de komende weken krijgen wij hier als gemeente meer informatie over. Vanaf het ogenblik dat wij meer informatie hebben delen we die onmiddellijk met onze inwoners! 9 GEMEENTEINFO

5 DE GROOTE OORLOG IN DE GLABBEEKSE BIB Voor wie na de vele activiteiten om de oorlog en zijn slachtoffers te herdenken de smaak te pakken heeft gekregen: onze bib slaat vele nieuwe en actuele publicaties over WO I in. Na afloop van de herdenking en tentoonstelling in Glabbeek, waar ze zullen getoond worden, kun je ze gewoon komen ontlenen. BOEKENTROLLEY KLEIN IN DE GROOTE OORLOG Een boekentrolley is een themakoffer op wieltjes die bestemd is voor gebruik in scholen. Dank zij de steun van het Provinciebestuur van Vlaams-Brabant kunnen de Glabbeekse basisscholen gratis een boekentrolley over WO 1 ontlenen in onze openbare bibliotheek. Aan de hand van een twintigtal boeken kunnen de leerkrachten en leerlingen van de derde graad rond het thema aan de slag. Meer info: Bibliotheek Glabbeek, 016/ , Natasja Ons, Schepen van Bibliotheek, 0470/ , GLABBEEK HERDENKT 100 JAAR GROOTE OORLOG WAS ENORM SUCCES De herdenkingsdag op zondag 17 augustus was met meer dan deelnemers een enorm succes. De hoogtepunten in de voormiddag waren de kerkelijke herdenkingsviering, de inhuldiging van het herdenkingsmonument in de Lindestraat en de bloemneerleggingen door de vertegenwoordiger van de Koning en de ambassadeur van Duitsland. Meer foto s en de herdenkingsrede van burgemeester Peter Reekmans vindt u op In de namiddag werd de educatieve Lindeboomwandeling WO I plechtig geopend en door meer dan 500 wandelaars ingelopen. De Glabbeekse toneelverenigingen zorgden ondertussen voor een prachtige evocatie van de gebeurtenissen van destijds. Harmonie Crescendo sloot met een herdenkingsconcert deze memorabele dag af. 10 ERFGOED

6 AANBOD GRATIS INFOAVONDEN NAJAAR 2014 De gemeente organiseert in samenwerking met Hartje Hageland een aantal infosessies over interessante energiethema s. ENERGIE BESPAREN DOOR GLAS EN SCHRIJNWERK We beseffen niet altijd dat de keuze van glas en raamprofielen in grote mate mee ons wooncomfort bepaalt. Wie al ooit een renovatie deed of een woning liet bouwen, weet dat schrijn- en glaswerk een flinke hap uit het budget neemt. De lesgever belicht niet allen het hoe en waarom van de verschillende systemen, maar heeft het ook onder meer over de zonnewinst van glas, het risico op oververhitting, akoestische eigenschappen. Wanneer: maandag 15 september 2014 om 19 uur Waar: Raadzaal Gemeentehuis, Dorpsplein 35, 3470 Kortenaken RATIONEEL WATERGEBRUIK Hoe kunt u uw verbruik van leidingwater beperken? Wat zijn goede spaardouchekoppen, duurzame (af)wasmachines en écht zuinige toiletspoelsystemen? Wat is er allemaal nodig voor een hemelwaterinstallatie en waarvoor kunt u het opgevangen water gebruiken? Wat is de invloed van een hemelwaterinstallatie op de waterfactuur? Wat doet u met het hemelwater dat u niet gebruikt en waar gaat het afvalwater naartoe? Ook infiltratie en groendaken komen even aan bod. Wanneer: donderdag 2 oktober 2014 om 20 uur Waar: Ontmoetingscentrum, Kapellekensweg 30/1, 3391 Tielt-Winge Info en inschrijven 016/ , 0495/ , GOEDKOPE LENINGEN VIA FRGE NU OOK VOOR INWONERS VAN GLABBEEK Het Fonds ter reductie van de globale energiekost (FRGE) geeft goedkope leningen om woningen energiezuiniger te maken. De lening wordt uitgekeerd via lokale entiteiten. U kan alleen een FRGE-lening aanvragen als uw gemeente erkend is als lokale entiteit. Sinds kort is dat het geval voor de gemeente Glabbeek. Er kunnen dus vanaf nu goedkope leningen voor energiebesparende maatregelen verstrekt worden aan inwoners van onze gemeente. Voor algemene informatie over de lening en andere vragen rond wonen kunt u terecht op het wooninfopunt van uw gemeente. De informatiedeskundige van het wooninfopunt Glabbeek kan u elke maandagvoormiddag van 9 tot 12 uur bereiken op het gemeentehuis van Glabbeek of op GSM 0495/ Let op, geld lenen kost ook geld. Dit betreft een consumentenkrediet. Kredietgever: IGO,De Vunt 17, 3220 Holsbeek. Financierder: Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE), John Waterloo Wilsonstraat 11, 1000 Brussel. GRATIS ELEKTRICITEIT In Vlaanderen heeft elk gezin recht op een hoeveelheid gratis elektriciteit voor de gezinswoning. Deze hoeveelheid wordt als volgt berekend: een vaste minimumhoeveelheid van 100 kwh per gezin, te vermeerderen met 100 kwh per gezinslid. De verrekening van deze hoeveelheid gebeurt op de jaarlijkse eindafrekening die je van de elektriciteitsleverancier ontvangt. Je vindt deze korting naast de vermelding korting gratis elektriciteit. Als je geen of te weinig gratis elektriciteit hebt ontvangen, neem dan contact op met je leverancier. Eventueel zal hij je om een verklaring vragen over de samenstelling van je gezin. Dit document is kosteloos verkrijgbaar op het gemeentehuis of via www. glabbeek.be/digiloket. In elk geval moet hij je binnen de maand bezorgen waar je recht op hebt, hetzij via een aparte creditnota, hetzij via een aanpassing op je volgende factuur. Meer info: Burgemeester Peter Reekmans, bevoegd voor wonen, 016/ , 11 WONEN & ENERGIE

7 WEEK VAN DE SPORTCLUB Dit jaar is het weer feest in onze sportclubs. Van zaterdag 13 tot en met 21 september 2014 stellen meerdere sportclubs hun deuren weer open voor het grote publiek. Ga dus zeker een kijkje nemen als u wil weten wat de Glabbekse sportclubs te bieden hebben. U kan terecht op onze website voor het volledige programma. GLABBEEK FIT Tijdens de Week van de Sportclub starten we in Glabbeek weer met het programma Glabbeek fit. De lessen in september zijn proeflessen. U kan dus gewoon even komen proberen en vanaf oktober vliegen we er dan volledig in. Opgelet: deelnemingskaarten kunnen voortaan nog enkel op het gemeentehuis worden aangeschaft. Deze kaarten blijven geldig. Kijk op de website voor het volledige programma en de exacte data. Alvast een proevertje: Op donderdag van 19 tot 20 uur: body workout (fithoppen mogelijk) en van 20 tot 21 uur drums alive (hier zijn vaste plaatsen aan verbonden; daarom vooraf inschrijven) Op zondag bieden we van 9 tot 10 uur zumba aan en van 10 tot 11 uur BBB. Ook hier is fithoppen weer mogelijk. SCHOLENVELDLOOP Naar jaarlijkse gewoonte wordt er ook dit jaar weer een scholenveldloop georganiseerd. Dit jaar zal die plaatsvinden op de voetbalterreinen van VZ Glabbeek en dit op vrijdag 26 september vanaf 9.30 uur. Alle supporters op post! Dit jaar zal er na de loop van de zesdejaars nog een extra loop georganiseerd worden voor leerkrachten en ouders. Zo kunnen de kinderen ook hun ouders eens aanmoedigen. SENIORENSPORT Op donderdagnamiddag kunnen de senioren weer van 14 tot 15 uur samen komen sporten. Het concept zal wel enigszins veranderen. Er zullen om de 10 weken andere lessen georganiseerd worden. Voor Het juiste programma kan u de website raadplegen of de Seniorenraad MEMORIAL VAN DAMME Net als vorig jaar hebben wij weer enkele toegangskaarten voor de Memorial van Damme: 15 gratis kaarten voor kinderen en 15 kaarten voor volwassenen aan 25 euro per stuk. De Memorial van Damme vindt plaats op vrijdagavond 5 september HET GORDELFESTIVAL Op vind je alle info over het Gordelfestival 2014 met op zondag 7 september een grootse topdag. GEMEENTEBESTUUR GLABBEEK NU OOK OP FACEBOOK: BLIJF OOK VIA DE SOCIALE MEDIA OP DE HOOGTE VAN WAT ER REILT EN ZEILT IN ONZE GEMEENTE 12 SPORT EN JEUGD

8 KLEUTER- EN KINDERDANSEN Begint jouw kind ook spontaan te dansen en te zingen als het muziek hoort? Lees dan beslist even verder! In samenwerking met de sportdienst van Glabbeek organiseert D.Motion.B opnieuw dansles voor kleuters en jonge kinderen. Elke zaterdag gaan we dansen, rennen, rollen, kruipen, springen, vallen en weer opstaan om door te gaan. Tijdens onze zaterdagse danslessen krijgt uw kleuter creatieve dans- en bewegingslessen die op fantasierijke wijze de lichamelijke ontwikkeling bevorderen. In de levendige lessen wordt samen gedanst, gezongen, gespeeld en ontdekt. Van discodraai tot step touch naar plié, al deze bewegingen en veel meer oefenen we in. Zo komen we snel tot eenvoudige danscombinaties met de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar. De leerlingen worden aangespoord om vooral te genieten van hun bewegingen en hun mogelijkheden. Wanneer? Elke zaterdagochtend vanaf 6 september tot uur: eerste en tweede kleuterklas tot uur: eerste en tweede leerjaar tot uur: tweede en derde kleuterklas Waar? GC de Roos, Glabbeek Info en inschrijvingen? Hilde Coenen, 0474/ , GEMEENTEBESTUUR, OCMW EN SENIORENRAAD ORGANISEREN DE SENIORENVERWENNAMIDDAG Om onze senioren actief te betrekken bij sport en cultuur kan er tijdens deze namiddag uit een ruim aanbod aan sportieve en culturele activiteiten worden gekozen. Na de workshops kan er worden gedanst op de muziek van het accordeongezelschap Kriebel en Huksel. Dit evenement wordt financieel ondersteund door de Federale en Vlaamse regeringen. VOOR WIE? Alle 55-plussers WAAR? Zaal Glazuur WANNEER? Donderdag 25 september 2014 DEELNAME: Gratis PROGRAMMA uur - Onthaal uur - Workshops uur - Pauze met gratis koffie en taart uur - Animatie met Kriebel en Huksel uur - Einde INSCHRIJVING SENIORENVERWENNAMIDDAG Naam:...Voornaam:... Adres: Telefoon:... WORKSHOPKEUZE kies 1 activiteit waaraan u wil deelnemen: Wandelen Fietsen Kubbe / petanque Kleien (max. 20 pers.) Voorleesnamiddag (i.s.m. bibliotheek) DOORLOPEND Fitheidstest o.l.v. het provinciaal sportelteam (+/- 500m wandelen) Deze test kan worden gecombineerd met de bovenstaande activiteiten. Gelieve wel aan te duiden als je wil deelnemen; er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Praatcafé De inschrijvingsstrook dient vóór 19 september 2014 terugbezorgd te worden aan: Gemeente Glabbeek, Grotestraat 33 te Glabbeek of via OCMW Glabbeek, Steenbergestraat 44 te Glabbeek of via Meer info: Seniorendienst: Contactpersoon: dienst vrije tijd senioren: 016/ (Tamara) of Johan Thomas via OCMW Schepen van Senioren: Kris Vanwinkelen, 0496/ , OCMW-Voorzitter: Johnny Reweghs, 0475/ , 13 ONTSPANNING

9 IN DE KIJKER: INCLUSIE-VLAANDEREN Een vereniging voor personen met een verstandelijke handicap, hun familie en hun netwerk In 1959 sloegen enkele ouders uit de regio Tienen de handen in elkaar om aan personen met een handicap een beter leven te kunnen bieden. Uit deze vereniging ontstonden allerlei organisaties die de belangen van deze mensen verdedigen o.a. Huis in de Stad, Begeleid Wonen, Thuisbegeleiding, de beschermde werkplaats Blankedale en de vormingsinstelling TIEVO. De belangrijkste opdracht van onze vereniging is momenteel: informatie verstrekken. Het onderwerp van onze laatste infoavond was: De nieuwe regeling voor de bescherming van de meerderjarige personen. Wij lagen ook aan de basis van MOVE!, een organisatie die twee keer per maand ontspanningsactiviteiten organiseert voor personen met een matige mentale handicap. Omdat alleen de vier erkende vrijetijdsorganisaties subsidies kunnen ontvangen, werken we samen met Het Balanske uit Tielt-Winge. We willen vooral mensen die thuis wonen bereiken. Meer info: hotmail.com Daarnaast ondervonden we dat voor personen met een lichte mentale- en/of sociale handicap de stap naar een reguliere sport -of ontspanningsvereniging dikwijls te groot was. Deze mensen vallen op vele plaatsen uit de boot. Daarom richtten we VLOT op. De sportdienst van Tienen zorgt voor een lesgever en stelt in het Houtemveld een zaal ter beschikking. Meer info: Inclusie-Vlaanderen is vertegenwoordigd in beleidsorganen op Vlaams en provinciaal niveau en heeft onlangs ook in elke provincie een ontmoetingspunt opgericht voor jonge ouders die graag ervaringen willen delen met andere ouders met een kind met een handicap. GIPSo: toeverlaat van opstarters van woonprojecten. Door de besparingen kunnen alleen mensen met een heel grote zorgvraag nog financiële ondersteuning krijgen van de overheid. Steeds meer ouders willen daarom zelf een huis kopen, verbouwen of bouwen. GIPSo staat hen met raad en daad bij. WIL JE GRAAG MEER WETEN OVER INCLUSIE-VLAANDEREN? Leona Cloots - Bunsbeekdorp 2a Bunsbeek / RESTAURANTDAG INCLUSIE-VLAANDEREN IN GLABBEEK We nodigen u van harte uit om op zondag 14 september naar het parochiecentrum van Bunsbeek te komen en onze werking te steunen door: vanaf 14 uur een wandeling (<5 km) te maken in ons mooie dorp. Je kan dan ook een drankje, een puntje taart of een ijs nuttigen. vanaf 16 uur frietjes met vidé of curryworst te komen eten. Inschrijven vóór 1 september op of 0474/ DEMENTIE ZOALS HET IS Dementie is een ernstige aandoening die berust op een geleidelijke achteruitgang van het functioneren van de hersenen. Hoe ga je ermee? De seniorenraad van Glabbeek wil hier graag dieper op ingaan via het project Dementie zoals het is. Het project bestaat uit een filmvoorstelling (met nabespreking) op maandag 6 oktober 2014 (in samenwerking met provincie Vlaams-Brabant, dienst ouderen) en een lezing in het voorjaar 2015 (in samenwerking met WZC Arcadia ) FILMVOORSTELLING VERGEET MET NIET Vergeet me niet is een erg persoonlijk verhaal. De filmmaker legt vast hoe zijn moeder en haar omgeving omgaan met haar dementie. De film is levensecht maar ook universeel, ontroerend en opvallend onsentimenteel. Na de film is er ruimte voor een nabespreking met de aanwezigen. Praktisch: Datum en uur: maandag 6 oktober 2014 om uur - Plaats: GC De Roos - Toegang is gratis Info: Tamara Willems: 016/ of Lieve Degeest: 016/ Bevoegde schepen: Kris Vanwinkelen 14 OCMW

10 SOCIAAL TELEFOONTARIEF Indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet, hoeft u voor uw telefoongebruik niet de volle pot te betalen. Voor sommige gebruikers geldt immers een sociaal tarief. Wanneer komt u in aanmerking voor het sociale tarief? Er zijn een zestal mogelijkheden: 1. U BENT OUDER DAN 65 EN Uw bruto belastbaar inkomen bedraagt minder dan ,47 euro ,77 euro per persoon ten laste volgens de indexering van 1/09/2013 (dat bedrag wordt geregeld herzien: bezoek de site van het RIZIV); U woont alleen of met personen ouder dan 60, met uw kinderen, of met uw kleinkinderen die beide ouders hebben verloren, of die u bij gerechtelijke beslissing zijn toevertrouwd; NB U mag ook in een hotel, een rusthuis of in een andere vorm van gemeenschap wonen, voor zover het abonnement op uw eigen naam staat en enkel door uzelf wordt gebruikt. U of iemand in uw gezin geniet nog niet van een sociaal tarief. 2. U BENT VOOR MEER DAN 66% GEHANDICAPT (VOLGENS EEN ADMINISTRATIEVE OF GERECHTELIJKE BE- SLISSING) EN U bent ouder dan 18 jaar; Uw bruto belastbaar inkomen bedraagt minder dan ,47 euro ,77 euro per persoon ten laste volgens de indexering van 1/09/2013 (dat bedrag wordt geregeld herzien: bezoek de site van het RIZIV); U woont alleen of samen hetzij met ten hoogste twee personen hetzij met bloed- of aanverwanten van de eerste of de tweede graad (ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen, schoonouders, schoonkinderen); NB U mag ook in een hotel, een rusthuis of in een andere vorm van gemeenschap wonen, voor zover het abonnement op uw eigen naam staat en enkel door uzelf wordt gebruikt. U of iemand in uw gezin geniet nog niet van een sociaal tarief. 3. U ONTVANGT EEN LEEFLOON EN Indien u in een hotel, een rusthuis of in een andere vorm van gemeenschap woont, staat het abonnement op uw eigen naam en wordt enkel door uzelf gebruikt; U of iemand in uw gezin geniet nog niet van een sociaal tarief. 4. U BENT GEHOORGESTOORD (GEHOORVERLIES VAN MINSTENS 70 DB VOOR HET BESTE OOR) OF WOONT SAMEN MET UW GEHOORGESTOORD KIND OF KLEINKIND EN U of iemand in uw gezin geniet nog niet van een sociaal tarief. 5. U HEEFT EEN LARYNGECTOMIE ONDERGAAN OF WOONT SAMEN MET EEN KIND OF KLEINKIND DAT EEN LARYNGECTOMIE HEEFT ONDERGAAN EN U of iemand in uw gezin geniet nog niet van een sociaal tarief. 6. U BENT EEN MILITAIRE OORLOGSBLINDE EN U of iemand in uw gezin geniet nog niet van een sociaal tarief. Slechts één persoon per huishouden kan een sociaal tarief krijgen. De betrokken persoon kiest vrij de formule en de operator die hem het best bevalt. Meer informatie vindt u: bij OCMW Glabbeek (sociale dienst, 016/ ) op de website van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie: 15 OCMW

11 Project Vermist Samen maken we de naald in de hooiberg groter Wat kan ik doen? Wist je dat... In Vlaanderen naar schatting mensen met dementie leven. Daarvan verblijft bijna 70% thuis, verzorgd door hun partner of één of meer naasten. Verwacht wordt dat de aandoening meer en meer mensen zal treffen. Dat komt omdat dementie vooral mensen ouder dan 65 jaar treft en we met z n allen ouder worden. Volgens gaat ruim 60% van alle personen met dementie dwalen. Voor de dwalende persoon kan dit gevaarlijk en zelfs levensbedreigend zijn, maar voor de mantelzorger is dit een constante bron van stress die enorm zwaar kan wegen. Ook in het Hageland? In het Hageland hebben we een sterk verouderde bevolking. We hebben daarom ook veel mensen in onze buurt die geconfronteerd worden met dementie. Als we weten dat maar liefst 60% van deze groep ooit gaat dwalen, beseffen we dat we dringend aan de slag moeten gaan. Ouderen die gaan dwalen hebben vaak dringend medicatie of zorgen nodig. Het is daarom zo belangrijk om de vermiste persoon zo snel mogelijk terug te vinden. Als je iemand kent met dementie kan je altijd vragen aan Guy-Anne Vloeberghs van het OCMW om een infofiche in te laten vullen of zelf aan de slag gaan op de website van de gemeente (vergeet dan wel niet de fiche te laten registreren op het OCMW). Zo ben je zeker dat als het dan toch eens mis gaat, de politie de grootste kans heeft om de vermiste persoon zo snel mogelijk terug te brengen. Hopelijk is het nooit nodig maar: Samen maken we de naald in de hooiberg groter Hoe maken we het Hageland veiliger? Om het Hageland een zo veilig mogelijke omgeving te maken voor mensen met dementie start de politiezone Hageland en de 5 gemeentes het project Vermist. Aangezien er vaak veel tijd wordt verloren met het zoeken naar persoonsgegevens en noodzakelijke informatie, willen we met het project proactief werken. Dit houdt in dat we willen voorbereid zijn en alle nodige informatie verzamelen voor er een probleem is. We willen door middel van het invullen van infofiches het zoekproces danig versnellen. Politie: Guy-Anne Vloeberghs: OCMW

12 BADMINTON di 02/09/14 van 20:00 tot 23:00 zo 07/09/14 van 11:00 tot 12:00 di 09/09/14 van 20:00 tot 23:00 zo 14/09/14 van 11:00 tot 12:00 di 16/09/14 van 20:00 tot 23:00 zo 21/09/14 van 11:00 tot 12:00 di 23/09/14 van 20:00 tot 23:00 zo 28/09/14 van 11:00 tot 12:00 di 30/09/14 van 20:00 tot 23:00 vzw Glabbad Sporthal Ter Linde , , KOFFIENAMIDDAG woe 3/09/14 van 14:00 tot 17:00 Gepensioneerdenbond Attenrode-Wever PC Attenrode Frida Willems 016/ HEEMKUNDIGE KRING GLABBEEK: VOORSTELLING JAARBOEK 2014 vrij 05/09/14 om 20:00 Heemkundige Kring Glabbeek vzw GC De Roos , #CHIQUEFUIFKE vrij 05/09/14 van 20:00 tot 04:00 Bal du Sucre vzw Glazuur GEZINSVRIENDELIJKE WANDELING zo 07/09/14 om 14:00 CM-kern Glabbeek en Pasar Glabbeek Parochiecentrum (In Frederickx - CM), (Georges Arnauts - PASAR), ONTSPANNENDE MASSAGE VOOR DAGELIJKS GEBRUIK. do 11/09/14 van 14:00 tot 17:00 Ziekenzorg Bunsbeek PC Bunsbeek OPENDEUR LINE DANCE zo 14/09/14 van 14:00 tot 20:00 The Desert Country Dancers Zaal Glazuur thedesertcd.webs.com BUNKERKERMIS van 18/09/14 tot 21/09/14 Jeugdhuis Bunker Glazuur KOFFIENAMIDDAG van 18/09/14 van 14:00 tot 17:00 OKRA Bunsbeek Voetbalkantine Bunsbeek Romaine Lenaerts 016/ DRUIVENVERKOOP za 20/09/14 van 09:00 tot 12:00 Ziekenzorg Kapellen Parochiecentrum SENIORENNAMIDDAG S.P-A GLABBEEK woe 24/09/14 van 14:00 tot 17:00 s.p-a Glabbeek Sporthal Ter Linde , SENIORENVERWENNAMIDDAG do 25/09/14 van 13u tot 17u Gemeente Glabbeek en OCMW Glabbeek ism seniorenraad Glazuur 016/ / , DRUIVENVERKOOP vrij 26/09/14 en za 27/09/14 Ziekenzorg Glabbeek-Zuurbemde EETFESTIJN CD&V DE SMAAK VAN GLABBEEK za 27/09/14 CD&V Glabbeek Glazuur , KOFFIENAMIDDAG woe 1/10/14 van 14:00 tot 17:00 Gepensioneerdenbond Attenrode-Wever PC Attenrode Frida Willems 016/ MOSSELFEEST za 04/10/14 van 17:00 tot 21:00 zo 05/10/14 van 11:00 tot 14:00 sp.a Glabbeek PC Solveld , DAG VAN DE CHRONISCH ZIEKE MENSEN zo 05/10/14 van 14:00 tot 17:00 Ziekenzorg Bunsbeek PC Bunsbeek GLABBEEK PROEFT Za 18/10/14 Vanaf 18u30 Glazuur Info: 4DE DORPSBRUNCH Zo 26/10/14 Tussen 10u30 en 14u Glazuur Organisatie: Dorpspartij Glabbeek VVK (volwassenen 15 euro en kinderen 10 euro) WEKELIJKSE KERKVIERINGEN Attenrode, Sint-Andrieskerk: zaterdag om 17 uur Bunsbeek, Sint-Quirinuskerk: zondag om 10 uur Glabbeek, Sint-Niklaaskerk: zie Kapellen Kapellen, Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk: zondag om 9.30 uur Wever, Sint-Antoniuskerk: zondag om 9 uur Wever, kapel Heinkensberg: woensdag om 18 uur Zuurbemde, Sint-Catharinakerk: zie Kapellen Activiteiten in het volgende infoblad? Elke vereniging kan deze indienen via 17 ACTIVITEITEN

VOORWOORD. Beste inwoners

VOORWOORD. Beste inwoners Beste inwoners Op woensdag 21 mei werd het vernieuwde dorpsplein langs de Schoolstraat in Bunsbeek plechtig geopend door het gemeentebestuur. Dit project, deels gerealiseerd met Europese subsidies, kadert

Nadere informatie

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 Verschijnt driemaandelijks Afgiftekantoor: 3200 Aarschot GlabbeKLAP Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 glabbeek.be GEMEENTE PROMOOT STREEK- & FAIRTRADE PRODUCTEN

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid MAART-APRIL 2013 MAAK KENNIS MET UW NIEUW BESTUUR Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Verantwoordelijke

Nadere informatie

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier December 2009 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine tweeëndertigste jaargang nummer 4 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: OCMW: vacatures OCMW: verwarmingstoelage Infoavond

Nadere informatie

Glabbe KLAP. 16 Interview: Miel Guelinckx. 18 600 schapen passeren in Glabbeek. 25 De Roos: programmatie 2010-2011. 28 Infodag over wonen en bouwen

Glabbe KLAP. 16 Interview: Miel Guelinckx. 18 600 schapen passeren in Glabbeek. 25 De Roos: programmatie 2010-2011. 28 Infodag over wonen en bouwen September 2010 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine drieëndertigste jaargang nummer 3 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: Wat te doen wanneer uw partner sterft? Armoede

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 2 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MAART - APRIL 2010 O N Z E G E M E E N T E M A S S

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2018

Beleidsplan 2013-2018 Beleidsplan 2013-2018 Openbare werken De komende jaren zal het grootste gedeelte van het budget voor openbare werken in de gemeente bestemmen. Uiteraard kunnen we niet elke straat, elk voetpad of elk fietspad

Nadere informatie

8 STE JAARGANG NUMMER 10 NOVEMBER 2014 INFORMEERT VACATURES - 08 STERDAGEN - 11. Foto: Dimitri Verbelen UITPAS - 13

8 STE JAARGANG NUMMER 10 NOVEMBER 2014 INFORMEERT VACATURES - 08 STERDAGEN - 11. Foto: Dimitri Verbelen UITPAS - 13 Lede 10 8 STE JAARGANG NUMMER 10 NOVEMBER 2014 INFORMEERT G E M E E N T E L I J K I N F O B L A D V O O R D E I N W O N E R S V A N L E D E VACATURES - 08 STERDAGEN - 11 UITPAS - 13 Foto: Dimitri Verbelen

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren Zoals de vorige jaren wil ik ook dit jaar beginnen met u en uw familie mijn allerbeste wensen aan te bieden in mijn persoonlijke naam, maar ook in naam van het lokale bestuur en

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid SEPTEMBER-OKTOBER 2011 BS De Zonnebloem Kunstenweekend Kalkenkermis Veilig naar school Verantwoordelijke uitgever: Burgemeester Ignace De Baerdemaeker

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Jasmine Debels Kalkense Meersen

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Jasmine Debels Kalkense Meersen Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid JANUARI-FEBRUARI 2011 Jasmine Debels Kalkense Meersen Niveaulezen in gemeenteschool De Windwijzer De bibliotheek in 2011 Een beeld voor Kalken

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

Bedankt vrijwilligers!

Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Op vrijdag 20 september 2013 organiseerde het Lokaal Bestuur van Herenthout een feest voor onze vrijwilligers. Met dit feest willen we de vrijwilligers bedanken voor hun vrijwillige

Nadere informatie

GEMEENTEnieuws HET MAANDELIJKS NIEUWSMAGAZINE VAN BEKKEVOORT, ASSENT EN MOLENBEEK-WERSBEEK

GEMEENTEnieuws HET MAANDELIJKS NIEUWSMAGAZINE VAN BEKKEVOORT, ASSENT EN MOLENBEEK-WERSBEEK GEMEENTEnieuws HET MAANDELIJKS NIEUWSMAGAZINE VAN BEKKEVOORT, ASSENT EN MOLENBEEK-WERSBEEK OKTOBER 2014 8STE JAARGANG V.U. COLLEGE VAN BURGEMEESTER & SCHEPENEN Thuis in de bib: bibliotheekweek, voorleesuurtje

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD DECEMBER 2014 GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD DILBEEK INFO WWW.DILBEEK.BE DILBEEK GROOT-BIJGAARDEN ITTERBEEK SCHEPDAAL SINT-MARTENS-BODEGEM SINT-ULRIKS-KAPELLE Inhoud ZONDAG 4 JANUARI 2015 VACATURE OFF & WE

Nadere informatie

Binnenin meer over : Speciaal in dit nummer : Op welke premies heb jij recht? Chiro in feest!

Binnenin meer over : Speciaal in dit nummer : Op welke premies heb jij recht? Chiro in feest! L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2015 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente Lendelééft! www.lendelede.be Binnenin meer over : Speciaal in dit nummer : Op welke premies heb

Nadere informatie

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7 HELM NOG NIET AFGEHAALD?

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7 HELM NOG NIET AFGEHAALD? BIJLAGE CULTUURKALENDER ene MILIEUKRANTB OCMW-INFOFLASH magazine december 2011 magazine e Magazine ene Magazine Bredene HELM NOG NIET AFGEHAALD? NU DOEN! HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6 6 / 6 2012 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6 Cultuurweekend Cultuur op Smaak 21-22 - 23 september Dubbeltentoonstelling: Frieda Depuydt

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad MAART/APRIL 2015 #02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Gezonde financiën met ruimte om te investeren Gemeente Gezonde financiën met ruimte om te investeren Bij de start van het nieuwe jaar

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur.

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur. INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad NOVEMBER/DECEMBER 2014 #06 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Klaar voor een energiezuinige winter Milieu Klaar voor een energiezuinige winter Je hebt het de laatste maanden wellicht in

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 1 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 5 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / SEPTEMBER - OKTOBER 2010 O N Z E G E M E E N T E M

Nadere informatie