WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF"

Transcriptie

1 Op de foto: Burgemeester Peter Reekmans, de vleugeladjudant van de Koning, de Duitse ambassadeur, de provinciecommandant en schepen Natasja Ons bij de bloemenneerlegging tijdens Glabbeek Herdenkt Beste inwoners Tijdens de zomer viel er weer heel wat te beleven in onze gemeente. De evenementen Glabbeek Zomert, Glabbeek Wandelt en Glabbeek Sport waren opnieuw een immens succes. Ook voor de komende maanden hebben we weer een ruim jeugd- en sportaanbod. De senioren worden evenmin vergeten: op 25 september richten we opnieuw een verwennamiddag voor hen in. Meer info hierover verderop in dit nummer. We gaan onze mooie fruitgemeente nog meer promoten door een recreatieve kaart voor joggers, wandelaars, fietsers en ruiters te ontwikkelen. Via inspraakvergaderingen doen we ook een beroep op úw inbreng als inwoners voor dit project. Begin september krijgt de Fit-o-Meter bovendien twee nieuwe loopcircuits dankzij de steun van de provincie en BLOSO. De manifestatie Glabbeek Herdenkt 100 jaar Groote Oorlog op zondag 17 augustus, mag met meer dan deelnemers gedurende gans de dag een gigantisch succes genoemd worden. Door de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Koning en de Duitse Ambassadeur kreeg deze herdenkingsdag ruime aandacht. De immense inzet van onze cultuurraad, de cultuurcoördinator, het gemeentepersoneel, de Kon. Harmonie Crescendo Glabbeek, de kerkfabriek en de parochie Bunsbeek, zangkoor Tijdloos en de toneelverenigingen maakte er een onvergetelijk evenement van. Enkele projecten werden de voorbije zomer in de steigers gezet. De afbraak van de oude gemeenteschool werd gestart, zodat er plaats vrijkomt voor een nieuwbouw. De voegwerken aan het BKO-gebouw werden aangevat. Het openbaar onderzoek i.v.m. het RUP voor de uitbreiding bedrijventerrein en de uitbreiding van de fruitveiling werd opgestart. De zomer bracht echter spijtig genoeg ook kommer en kwel door de wateroverlast die onze gemeente op amper tien dagen tijd twee keer zwaar trof. Het gemeentebestuur heeft er alles aan gedaan om de getroffen inwoners maximaal te helpen. Er werd zelfs een waterdienst opgericht om in de toekomst sneller te kunnen reageren op dergelijk noodweer. Wij begrijpen de kwaadheid van de getroffen inwoners en eisen van Aquafin en VMM oplossingen om deze miserie in de toekomst te vermijden. Peter Reekmans Hilde Holsbeeks Natasja Ons Burgemeester Schepen van Schepen van Sport en Jeugd Ruimtelijke Ordening en Cultuur WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF Wil je als inwoner wekelijks geïnformeerd worden over wat er in onze gemeente reilt en zeilt? Schrijf je dan in op: Je krijgt dan elke maandag onze elektronische nieuwsbrief in je mailbox. 6 VOORWOORD

2 Al proevend de nacht in : Een bewegwijzerde avondwandeling van 5 km met proevertjes. Zaterdag 18 oktober 2014 Zaal Glazuur, Dries 7a te 3380 Glabbeek Vertrek wandeling: Tussen 18u30 en 19u Vanaf 20u mogen niet-wandelaars ook komen proeven van de streekproducten. Programma: Vanaf 20u Opening standjes met streekproducten voor het grote publiek Van 21u45 tot 22u Demo van de Glabbeekse The desert country dancers Van 22u tot 23u Lachen is gezond met Chris & Chris Van 23u15 tot 23u30 Prijsuitreiking door het gemeentebestuur. Na de trekking krijgen de eerste 250 deelnemers die zich ingeschreven hebben een gratis lekkere Glabbeekse pomme d amour. Deze worden ter plaatse uitgedeeld door het gemeentebestuur. 5 per persoon Inschrijven: of 016/ (voor 10 oktober) 7 GEMEENTENIEUWS

3 GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN CRAENENBROEKSTRAAT OPENBAAR ONDERZOEK De gemeenteraad heeft in haar zitting van 10 juli 2014 het ontwerp van het bedoelde gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vastgesteld. De tekst van het ontwerp ligt ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Ordening op het gemeentehuis, alle werkdagen van 9 tot 12 uur en maandagavond van 18 tot 20 uur. Alle bedenkingen, opmerkingen en bezwaren over het ontwerp dienen uiterlijk op 14 oktober 2014 per aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs toe te komen bij de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), p/a gemeentehuis Glabbeek, dienst Ruimtelijke Ordening, Grotestraat 33 te 3380 Glabbeek. Er dient te worden verwezen naar het deel en de bladzijde(n) waarop het bezwaar, de opmerking of suggestie betrekking heeft. VERSTOPTE SLIKKER OF GRACHT? MELD HET ONS! OPROEP AAN DE INWONERS OM WATEROVERLAST TE HELPEN VOORKOMEN Naar aanleiding van het noodweer dat recent op meerdere plaatsen in Glabbeek voor wateroverlast zorgde, neemt het gemeentebestuur verder preventief maatregelen. In de loop van de maanden september en oktober zal de gemeente de grachten een keer extra ruimen. Doordat zware onweren steeds vaker wateroverlast veroorzaken werd er, naar het voorbeeld van de winterdienst tijdens de koude periode, een waterdienst opgericht, die steeds paraat zal staan wanneer er noodweer voorspeld wordt. Maar ook als inwoner kun je bijdragen aan een betere bescherming tegen wateroverlast. Meld het ons via of tel. 016/ wanneer je een verstopte slikker of gracht opmerkt! VERVALLEN GRAVEN HERINNERING AAN FAMILIELEDEN EN NABESTAANDEN Tot en met 31 oktober 2014 kan er nog een aanvraag worden ingediend om de concessie te verlengen voor de graven die in aanmerking komen om ontruimd te worden. Voor deze graven werd in 2013 een stok geplaatst. ZUID-HAGELAND ALTIJD GESLAAGD Leuk leren, dicht bij huis. Een combinatie van vorming en vrije tijd. Cursussen, lezingen en workshops in je buurt. Interessant, nuttig en prettig tegelijk. Met een wagonnetje als logo. Verschillende gemeenten uit Zuid-Hageland, waaronder Glabbeek, en Vormingplus Oost-Brabant koppelen het komende werkjaar hun wagonnetjes weer aan elkaar. Zij nodigen je uit om mee op de trein te springen en jezelf te verrijken met kennis, vaardigheden en een pak nieuwe vrienden. Instappen! Op 19 juni 2014 zijn de inschrijvingen gestart. Info Dienst vrije tijd: Bibliotheek: Tamara Willems, 016/ , Wouter Heeren: 016/ , Alain Goyens, 016/ , 8 GEMEENTENIEUWS

4 GEMEENTE GLABBEEK INTRODUCEERT RECREATIEVE KAART VOOR JOGGERS, WANDELAARS, FIETSERS EN RUITERS De gemeente Glabbeek beschikt in al haar deelgemeenten over heel wat prachtige trage wegen en veldwegen. Op initiatief van het gemeentebestuur gaan we nu een recreatieve kaart ontwikkelen met meerdere bewegwijzerde routes doorheen de Glabbeekse velden. Het gemeentebestuur stippelde al verschillende wandelroutes uit, maar ook voor joggers, mountainbikers, fietsers en ruiters komen er nu specifieke routes. De gemeente gaat hierover rechtstreeks in overleg met haar inwoners. Een eerste overlegvergadering over ruiterroutes is gepland op donderdag 25 september 2014 om 20 uur op het gemeentehuis. Vertegenwoordigers van paardenverenigingen en individuele ruiters kunnen tijdens de vergadering hun voorkeuren en suggesties komen bespreken. In de loop van oktober en november nodigen we ook alle verenigingen van fietsers en joggers uit, maar evengoed individuele joggers, fietsers en mountainbikers. Meer info: Schepen van Recreatie, Hilde Holsbeeks, 0476/ , Schepen van Toerisme, Johnny Reweghs, 0475/ , GLABBEEK ZOMERT WAS MET 502 DEELNEMENDE KINDEREN ENORM SUCCES! De activiteiten van Glabbeek Zomert 2014 waren met onze sport- jeugd en cultuurkampen een enorm succes. Schepen van Jeugd en Sport Hilde Holsbeeks: We hebben voor de eerste keer maar liefst 8 weken van de 9 vakantieweken gevuld met meerdere nieuwe activiteiten voor onze jonge inwoners van Glabbeek. Ook de komende jaren blijven we met deze succesvolle formule werken. Aan de sportkampen namen maar liefst 140 kinderen deel en aan de grabbelpas namen 120 kinderen deel. Aan de bengelkampen namen 80 kinderen, aan de musicalstage namen een vijftigtal kinderen en aan het voetbalkamp namen 50 deelnemers deel. En ook op het taalsportkamp dat we de eerste keer georganiseerd hebben voor kinderen van jaar mochten we 12 deelnemers verwelkomen. Ook de BKO had gedurende de vakantie steeds gemiddeld 50 kinderen in haar vakantieopvang. GEMEENTE KRIJGT PAS DE KOMENDE WEKEN INFORMATIE OVER NOODPLAN BIJ ENERGIESCHAARSTE De dreiging van een energieschaarste is bijzonder actueel in de media. Het stilleggen van meerdere kerncentrales in ons land zorgt voor onzekerheid. Zal het in de komende (winter)maanden nodig zijn om her en der regio s af te schakelen om te vermijden dat ons land volledig zonder elektriciteit valt? Is er een weloverwogen scenario hiervoor? En de vraag op ieders lippen is uiteraard: in welke mate gaat onze gemeente Glabbeek daarin betrokken zijn? Burgemeester Peter Reekmans en Schepen van Energie Hilde Holsbeeks volgen dit dossier van zeer nabij op, maar tot op heden krijgen wij amper tot geen informatie van de bevoegde Vlaamse en Federale overheid. Het beslissingsniveau over waar de stroomtoevoer wel of niet wordt uitgeschakeld, ligt niet bij de gemeente of netbeheerder Infrax, maar enkel de regering kan in een echte noodsituatie beslissen om een noodplan preventief in werking te laten treden. Pas de komende weken krijgen wij hier als gemeente meer informatie over. Vanaf het ogenblik dat wij meer informatie hebben delen we die onmiddellijk met onze inwoners! 9 GEMEENTEINFO

5 DE GROOTE OORLOG IN DE GLABBEEKSE BIB Voor wie na de vele activiteiten om de oorlog en zijn slachtoffers te herdenken de smaak te pakken heeft gekregen: onze bib slaat vele nieuwe en actuele publicaties over WO I in. Na afloop van de herdenking en tentoonstelling in Glabbeek, waar ze zullen getoond worden, kun je ze gewoon komen ontlenen. BOEKENTROLLEY KLEIN IN DE GROOTE OORLOG Een boekentrolley is een themakoffer op wieltjes die bestemd is voor gebruik in scholen. Dank zij de steun van het Provinciebestuur van Vlaams-Brabant kunnen de Glabbeekse basisscholen gratis een boekentrolley over WO 1 ontlenen in onze openbare bibliotheek. Aan de hand van een twintigtal boeken kunnen de leerkrachten en leerlingen van de derde graad rond het thema aan de slag. Meer info: Bibliotheek Glabbeek, 016/ , Natasja Ons, Schepen van Bibliotheek, 0470/ , GLABBEEK HERDENKT 100 JAAR GROOTE OORLOG WAS ENORM SUCCES De herdenkingsdag op zondag 17 augustus was met meer dan deelnemers een enorm succes. De hoogtepunten in de voormiddag waren de kerkelijke herdenkingsviering, de inhuldiging van het herdenkingsmonument in de Lindestraat en de bloemneerleggingen door de vertegenwoordiger van de Koning en de ambassadeur van Duitsland. Meer foto s en de herdenkingsrede van burgemeester Peter Reekmans vindt u op In de namiddag werd de educatieve Lindeboomwandeling WO I plechtig geopend en door meer dan 500 wandelaars ingelopen. De Glabbeekse toneelverenigingen zorgden ondertussen voor een prachtige evocatie van de gebeurtenissen van destijds. Harmonie Crescendo sloot met een herdenkingsconcert deze memorabele dag af. 10 ERFGOED

6 AANBOD GRATIS INFOAVONDEN NAJAAR 2014 De gemeente organiseert in samenwerking met Hartje Hageland een aantal infosessies over interessante energiethema s. ENERGIE BESPAREN DOOR GLAS EN SCHRIJNWERK We beseffen niet altijd dat de keuze van glas en raamprofielen in grote mate mee ons wooncomfort bepaalt. Wie al ooit een renovatie deed of een woning liet bouwen, weet dat schrijn- en glaswerk een flinke hap uit het budget neemt. De lesgever belicht niet allen het hoe en waarom van de verschillende systemen, maar heeft het ook onder meer over de zonnewinst van glas, het risico op oververhitting, akoestische eigenschappen. Wanneer: maandag 15 september 2014 om 19 uur Waar: Raadzaal Gemeentehuis, Dorpsplein 35, 3470 Kortenaken RATIONEEL WATERGEBRUIK Hoe kunt u uw verbruik van leidingwater beperken? Wat zijn goede spaardouchekoppen, duurzame (af)wasmachines en écht zuinige toiletspoelsystemen? Wat is er allemaal nodig voor een hemelwaterinstallatie en waarvoor kunt u het opgevangen water gebruiken? Wat is de invloed van een hemelwaterinstallatie op de waterfactuur? Wat doet u met het hemelwater dat u niet gebruikt en waar gaat het afvalwater naartoe? Ook infiltratie en groendaken komen even aan bod. Wanneer: donderdag 2 oktober 2014 om 20 uur Waar: Ontmoetingscentrum, Kapellekensweg 30/1, 3391 Tielt-Winge Info en inschrijven 016/ , 0495/ , GOEDKOPE LENINGEN VIA FRGE NU OOK VOOR INWONERS VAN GLABBEEK Het Fonds ter reductie van de globale energiekost (FRGE) geeft goedkope leningen om woningen energiezuiniger te maken. De lening wordt uitgekeerd via lokale entiteiten. U kan alleen een FRGE-lening aanvragen als uw gemeente erkend is als lokale entiteit. Sinds kort is dat het geval voor de gemeente Glabbeek. Er kunnen dus vanaf nu goedkope leningen voor energiebesparende maatregelen verstrekt worden aan inwoners van onze gemeente. Voor algemene informatie over de lening en andere vragen rond wonen kunt u terecht op het wooninfopunt van uw gemeente. De informatiedeskundige van het wooninfopunt Glabbeek kan u elke maandagvoormiddag van 9 tot 12 uur bereiken op het gemeentehuis van Glabbeek of op GSM 0495/ Let op, geld lenen kost ook geld. Dit betreft een consumentenkrediet. Kredietgever: IGO,De Vunt 17, 3220 Holsbeek. Financierder: Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE), John Waterloo Wilsonstraat 11, 1000 Brussel. GRATIS ELEKTRICITEIT In Vlaanderen heeft elk gezin recht op een hoeveelheid gratis elektriciteit voor de gezinswoning. Deze hoeveelheid wordt als volgt berekend: een vaste minimumhoeveelheid van 100 kwh per gezin, te vermeerderen met 100 kwh per gezinslid. De verrekening van deze hoeveelheid gebeurt op de jaarlijkse eindafrekening die je van de elektriciteitsleverancier ontvangt. Je vindt deze korting naast de vermelding korting gratis elektriciteit. Als je geen of te weinig gratis elektriciteit hebt ontvangen, neem dan contact op met je leverancier. Eventueel zal hij je om een verklaring vragen over de samenstelling van je gezin. Dit document is kosteloos verkrijgbaar op het gemeentehuis of via www. glabbeek.be/digiloket. In elk geval moet hij je binnen de maand bezorgen waar je recht op hebt, hetzij via een aparte creditnota, hetzij via een aanpassing op je volgende factuur. Meer info: Burgemeester Peter Reekmans, bevoegd voor wonen, 016/ , 11 WONEN & ENERGIE

7 WEEK VAN DE SPORTCLUB Dit jaar is het weer feest in onze sportclubs. Van zaterdag 13 tot en met 21 september 2014 stellen meerdere sportclubs hun deuren weer open voor het grote publiek. Ga dus zeker een kijkje nemen als u wil weten wat de Glabbekse sportclubs te bieden hebben. U kan terecht op onze website voor het volledige programma. GLABBEEK FIT Tijdens de Week van de Sportclub starten we in Glabbeek weer met het programma Glabbeek fit. De lessen in september zijn proeflessen. U kan dus gewoon even komen proberen en vanaf oktober vliegen we er dan volledig in. Opgelet: deelnemingskaarten kunnen voortaan nog enkel op het gemeentehuis worden aangeschaft. Deze kaarten blijven geldig. Kijk op de website voor het volledige programma en de exacte data. Alvast een proevertje: Op donderdag van 19 tot 20 uur: body workout (fithoppen mogelijk) en van 20 tot 21 uur drums alive (hier zijn vaste plaatsen aan verbonden; daarom vooraf inschrijven) Op zondag bieden we van 9 tot 10 uur zumba aan en van 10 tot 11 uur BBB. Ook hier is fithoppen weer mogelijk. SCHOLENVELDLOOP Naar jaarlijkse gewoonte wordt er ook dit jaar weer een scholenveldloop georganiseerd. Dit jaar zal die plaatsvinden op de voetbalterreinen van VZ Glabbeek en dit op vrijdag 26 september vanaf 9.30 uur. Alle supporters op post! Dit jaar zal er na de loop van de zesdejaars nog een extra loop georganiseerd worden voor leerkrachten en ouders. Zo kunnen de kinderen ook hun ouders eens aanmoedigen. SENIORENSPORT Op donderdagnamiddag kunnen de senioren weer van 14 tot 15 uur samen komen sporten. Het concept zal wel enigszins veranderen. Er zullen om de 10 weken andere lessen georganiseerd worden. Voor Het juiste programma kan u de website raadplegen of de Seniorenraad MEMORIAL VAN DAMME Net als vorig jaar hebben wij weer enkele toegangskaarten voor de Memorial van Damme: 15 gratis kaarten voor kinderen en 15 kaarten voor volwassenen aan 25 euro per stuk. De Memorial van Damme vindt plaats op vrijdagavond 5 september HET GORDELFESTIVAL Op vind je alle info over het Gordelfestival 2014 met op zondag 7 september een grootse topdag. GEMEENTEBESTUUR GLABBEEK NU OOK OP FACEBOOK: BLIJF OOK VIA DE SOCIALE MEDIA OP DE HOOGTE VAN WAT ER REILT EN ZEILT IN ONZE GEMEENTE 12 SPORT EN JEUGD

8 KLEUTER- EN KINDERDANSEN Begint jouw kind ook spontaan te dansen en te zingen als het muziek hoort? Lees dan beslist even verder! In samenwerking met de sportdienst van Glabbeek organiseert D.Motion.B opnieuw dansles voor kleuters en jonge kinderen. Elke zaterdag gaan we dansen, rennen, rollen, kruipen, springen, vallen en weer opstaan om door te gaan. Tijdens onze zaterdagse danslessen krijgt uw kleuter creatieve dans- en bewegingslessen die op fantasierijke wijze de lichamelijke ontwikkeling bevorderen. In de levendige lessen wordt samen gedanst, gezongen, gespeeld en ontdekt. Van discodraai tot step touch naar plié, al deze bewegingen en veel meer oefenen we in. Zo komen we snel tot eenvoudige danscombinaties met de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar. De leerlingen worden aangespoord om vooral te genieten van hun bewegingen en hun mogelijkheden. Wanneer? Elke zaterdagochtend vanaf 6 september tot uur: eerste en tweede kleuterklas tot uur: eerste en tweede leerjaar tot uur: tweede en derde kleuterklas Waar? GC de Roos, Glabbeek Info en inschrijvingen? Hilde Coenen, 0474/ , GEMEENTEBESTUUR, OCMW EN SENIORENRAAD ORGANISEREN DE SENIORENVERWENNAMIDDAG Om onze senioren actief te betrekken bij sport en cultuur kan er tijdens deze namiddag uit een ruim aanbod aan sportieve en culturele activiteiten worden gekozen. Na de workshops kan er worden gedanst op de muziek van het accordeongezelschap Kriebel en Huksel. Dit evenement wordt financieel ondersteund door de Federale en Vlaamse regeringen. VOOR WIE? Alle 55-plussers WAAR? Zaal Glazuur WANNEER? Donderdag 25 september 2014 DEELNAME: Gratis PROGRAMMA uur - Onthaal uur - Workshops uur - Pauze met gratis koffie en taart uur - Animatie met Kriebel en Huksel uur - Einde INSCHRIJVING SENIORENVERWENNAMIDDAG Naam:...Voornaam:... Adres: Telefoon:... WORKSHOPKEUZE kies 1 activiteit waaraan u wil deelnemen: Wandelen Fietsen Kubbe / petanque Kleien (max. 20 pers.) Voorleesnamiddag (i.s.m. bibliotheek) DOORLOPEND Fitheidstest o.l.v. het provinciaal sportelteam (+/- 500m wandelen) Deze test kan worden gecombineerd met de bovenstaande activiteiten. Gelieve wel aan te duiden als je wil deelnemen; er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Praatcafé De inschrijvingsstrook dient vóór 19 september 2014 terugbezorgd te worden aan: Gemeente Glabbeek, Grotestraat 33 te Glabbeek of via OCMW Glabbeek, Steenbergestraat 44 te Glabbeek of via Meer info: Seniorendienst: Contactpersoon: dienst vrije tijd senioren: 016/ (Tamara) of Johan Thomas via OCMW Schepen van Senioren: Kris Vanwinkelen, 0496/ , OCMW-Voorzitter: Johnny Reweghs, 0475/ , 13 ONTSPANNING

9 IN DE KIJKER: INCLUSIE-VLAANDEREN Een vereniging voor personen met een verstandelijke handicap, hun familie en hun netwerk In 1959 sloegen enkele ouders uit de regio Tienen de handen in elkaar om aan personen met een handicap een beter leven te kunnen bieden. Uit deze vereniging ontstonden allerlei organisaties die de belangen van deze mensen verdedigen o.a. Huis in de Stad, Begeleid Wonen, Thuisbegeleiding, de beschermde werkplaats Blankedale en de vormingsinstelling TIEVO. De belangrijkste opdracht van onze vereniging is momenteel: informatie verstrekken. Het onderwerp van onze laatste infoavond was: De nieuwe regeling voor de bescherming van de meerderjarige personen. Wij lagen ook aan de basis van MOVE!, een organisatie die twee keer per maand ontspanningsactiviteiten organiseert voor personen met een matige mentale handicap. Omdat alleen de vier erkende vrijetijdsorganisaties subsidies kunnen ontvangen, werken we samen met Het Balanske uit Tielt-Winge. We willen vooral mensen die thuis wonen bereiken. Meer info: hotmail.com Daarnaast ondervonden we dat voor personen met een lichte mentale- en/of sociale handicap de stap naar een reguliere sport -of ontspanningsvereniging dikwijls te groot was. Deze mensen vallen op vele plaatsen uit de boot. Daarom richtten we VLOT op. De sportdienst van Tienen zorgt voor een lesgever en stelt in het Houtemveld een zaal ter beschikking. Meer info: Inclusie-Vlaanderen is vertegenwoordigd in beleidsorganen op Vlaams en provinciaal niveau en heeft onlangs ook in elke provincie een ontmoetingspunt opgericht voor jonge ouders die graag ervaringen willen delen met andere ouders met een kind met een handicap. GIPSo: toeverlaat van opstarters van woonprojecten. Door de besparingen kunnen alleen mensen met een heel grote zorgvraag nog financiële ondersteuning krijgen van de overheid. Steeds meer ouders willen daarom zelf een huis kopen, verbouwen of bouwen. GIPSo staat hen met raad en daad bij. WIL JE GRAAG MEER WETEN OVER INCLUSIE-VLAANDEREN? Leona Cloots - Bunsbeekdorp 2a Bunsbeek / RESTAURANTDAG INCLUSIE-VLAANDEREN IN GLABBEEK We nodigen u van harte uit om op zondag 14 september naar het parochiecentrum van Bunsbeek te komen en onze werking te steunen door: vanaf 14 uur een wandeling (<5 km) te maken in ons mooie dorp. Je kan dan ook een drankje, een puntje taart of een ijs nuttigen. vanaf 16 uur frietjes met vidé of curryworst te komen eten. Inschrijven vóór 1 september op of 0474/ DEMENTIE ZOALS HET IS Dementie is een ernstige aandoening die berust op een geleidelijke achteruitgang van het functioneren van de hersenen. Hoe ga je ermee? De seniorenraad van Glabbeek wil hier graag dieper op ingaan via het project Dementie zoals het is. Het project bestaat uit een filmvoorstelling (met nabespreking) op maandag 6 oktober 2014 (in samenwerking met provincie Vlaams-Brabant, dienst ouderen) en een lezing in het voorjaar 2015 (in samenwerking met WZC Arcadia ) FILMVOORSTELLING VERGEET MET NIET Vergeet me niet is een erg persoonlijk verhaal. De filmmaker legt vast hoe zijn moeder en haar omgeving omgaan met haar dementie. De film is levensecht maar ook universeel, ontroerend en opvallend onsentimenteel. Na de film is er ruimte voor een nabespreking met de aanwezigen. Praktisch: Datum en uur: maandag 6 oktober 2014 om uur - Plaats: GC De Roos - Toegang is gratis Info: Tamara Willems: 016/ of Lieve Degeest: 016/ Bevoegde schepen: Kris Vanwinkelen 14 OCMW

10 SOCIAAL TELEFOONTARIEF Indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet, hoeft u voor uw telefoongebruik niet de volle pot te betalen. Voor sommige gebruikers geldt immers een sociaal tarief. Wanneer komt u in aanmerking voor het sociale tarief? Er zijn een zestal mogelijkheden: 1. U BENT OUDER DAN 65 EN Uw bruto belastbaar inkomen bedraagt minder dan ,47 euro ,77 euro per persoon ten laste volgens de indexering van 1/09/2013 (dat bedrag wordt geregeld herzien: bezoek de site van het RIZIV); U woont alleen of met personen ouder dan 60, met uw kinderen, of met uw kleinkinderen die beide ouders hebben verloren, of die u bij gerechtelijke beslissing zijn toevertrouwd; NB U mag ook in een hotel, een rusthuis of in een andere vorm van gemeenschap wonen, voor zover het abonnement op uw eigen naam staat en enkel door uzelf wordt gebruikt. U of iemand in uw gezin geniet nog niet van een sociaal tarief. 2. U BENT VOOR MEER DAN 66% GEHANDICAPT (VOLGENS EEN ADMINISTRATIEVE OF GERECHTELIJKE BE- SLISSING) EN U bent ouder dan 18 jaar; Uw bruto belastbaar inkomen bedraagt minder dan ,47 euro ,77 euro per persoon ten laste volgens de indexering van 1/09/2013 (dat bedrag wordt geregeld herzien: bezoek de site van het RIZIV); U woont alleen of samen hetzij met ten hoogste twee personen hetzij met bloed- of aanverwanten van de eerste of de tweede graad (ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen, schoonouders, schoonkinderen); NB U mag ook in een hotel, een rusthuis of in een andere vorm van gemeenschap wonen, voor zover het abonnement op uw eigen naam staat en enkel door uzelf wordt gebruikt. U of iemand in uw gezin geniet nog niet van een sociaal tarief. 3. U ONTVANGT EEN LEEFLOON EN Indien u in een hotel, een rusthuis of in een andere vorm van gemeenschap woont, staat het abonnement op uw eigen naam en wordt enkel door uzelf gebruikt; U of iemand in uw gezin geniet nog niet van een sociaal tarief. 4. U BENT GEHOORGESTOORD (GEHOORVERLIES VAN MINSTENS 70 DB VOOR HET BESTE OOR) OF WOONT SAMEN MET UW GEHOORGESTOORD KIND OF KLEINKIND EN U of iemand in uw gezin geniet nog niet van een sociaal tarief. 5. U HEEFT EEN LARYNGECTOMIE ONDERGAAN OF WOONT SAMEN MET EEN KIND OF KLEINKIND DAT EEN LARYNGECTOMIE HEEFT ONDERGAAN EN U of iemand in uw gezin geniet nog niet van een sociaal tarief. 6. U BENT EEN MILITAIRE OORLOGSBLINDE EN U of iemand in uw gezin geniet nog niet van een sociaal tarief. Slechts één persoon per huishouden kan een sociaal tarief krijgen. De betrokken persoon kiest vrij de formule en de operator die hem het best bevalt. Meer informatie vindt u: bij OCMW Glabbeek (sociale dienst, 016/ ) op de website van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie: 15 OCMW

11 Project Vermist Samen maken we de naald in de hooiberg groter Wat kan ik doen? Wist je dat... In Vlaanderen naar schatting mensen met dementie leven. Daarvan verblijft bijna 70% thuis, verzorgd door hun partner of één of meer naasten. Verwacht wordt dat de aandoening meer en meer mensen zal treffen. Dat komt omdat dementie vooral mensen ouder dan 65 jaar treft en we met z n allen ouder worden. Volgens gaat ruim 60% van alle personen met dementie dwalen. Voor de dwalende persoon kan dit gevaarlijk en zelfs levensbedreigend zijn, maar voor de mantelzorger is dit een constante bron van stress die enorm zwaar kan wegen. Ook in het Hageland? In het Hageland hebben we een sterk verouderde bevolking. We hebben daarom ook veel mensen in onze buurt die geconfronteerd worden met dementie. Als we weten dat maar liefst 60% van deze groep ooit gaat dwalen, beseffen we dat we dringend aan de slag moeten gaan. Ouderen die gaan dwalen hebben vaak dringend medicatie of zorgen nodig. Het is daarom zo belangrijk om de vermiste persoon zo snel mogelijk terug te vinden. Als je iemand kent met dementie kan je altijd vragen aan Guy-Anne Vloeberghs van het OCMW om een infofiche in te laten vullen of zelf aan de slag gaan op de website van de gemeente (vergeet dan wel niet de fiche te laten registreren op het OCMW). Zo ben je zeker dat als het dan toch eens mis gaat, de politie de grootste kans heeft om de vermiste persoon zo snel mogelijk terug te brengen. Hopelijk is het nooit nodig maar: Samen maken we de naald in de hooiberg groter Hoe maken we het Hageland veiliger? Om het Hageland een zo veilig mogelijke omgeving te maken voor mensen met dementie start de politiezone Hageland en de 5 gemeentes het project Vermist. Aangezien er vaak veel tijd wordt verloren met het zoeken naar persoonsgegevens en noodzakelijke informatie, willen we met het project proactief werken. Dit houdt in dat we willen voorbereid zijn en alle nodige informatie verzamelen voor er een probleem is. We willen door middel van het invullen van infofiches het zoekproces danig versnellen. Politie: Guy-Anne Vloeberghs: OCMW

12 BADMINTON di 02/09/14 van 20:00 tot 23:00 zo 07/09/14 van 11:00 tot 12:00 di 09/09/14 van 20:00 tot 23:00 zo 14/09/14 van 11:00 tot 12:00 di 16/09/14 van 20:00 tot 23:00 zo 21/09/14 van 11:00 tot 12:00 di 23/09/14 van 20:00 tot 23:00 zo 28/09/14 van 11:00 tot 12:00 di 30/09/14 van 20:00 tot 23:00 vzw Glabbad Sporthal Ter Linde , , KOFFIENAMIDDAG woe 3/09/14 van 14:00 tot 17:00 Gepensioneerdenbond Attenrode-Wever PC Attenrode Frida Willems 016/ HEEMKUNDIGE KRING GLABBEEK: VOORSTELLING JAARBOEK 2014 vrij 05/09/14 om 20:00 Heemkundige Kring Glabbeek vzw GC De Roos , #CHIQUEFUIFKE vrij 05/09/14 van 20:00 tot 04:00 Bal du Sucre vzw Glazuur GEZINSVRIENDELIJKE WANDELING zo 07/09/14 om 14:00 CM-kern Glabbeek en Pasar Glabbeek Parochiecentrum (In Frederickx - CM), (Georges Arnauts - PASAR), ONTSPANNENDE MASSAGE VOOR DAGELIJKS GEBRUIK. do 11/09/14 van 14:00 tot 17:00 Ziekenzorg Bunsbeek PC Bunsbeek OPENDEUR LINE DANCE zo 14/09/14 van 14:00 tot 20:00 The Desert Country Dancers Zaal Glazuur thedesertcd.webs.com BUNKERKERMIS van 18/09/14 tot 21/09/14 Jeugdhuis Bunker Glazuur KOFFIENAMIDDAG van 18/09/14 van 14:00 tot 17:00 OKRA Bunsbeek Voetbalkantine Bunsbeek Romaine Lenaerts 016/ DRUIVENVERKOOP za 20/09/14 van 09:00 tot 12:00 Ziekenzorg Kapellen Parochiecentrum SENIORENNAMIDDAG S.P-A GLABBEEK woe 24/09/14 van 14:00 tot 17:00 s.p-a Glabbeek Sporthal Ter Linde , SENIORENVERWENNAMIDDAG do 25/09/14 van 13u tot 17u Gemeente Glabbeek en OCMW Glabbeek ism seniorenraad Glazuur 016/ / , DRUIVENVERKOOP vrij 26/09/14 en za 27/09/14 Ziekenzorg Glabbeek-Zuurbemde EETFESTIJN CD&V DE SMAAK VAN GLABBEEK za 27/09/14 CD&V Glabbeek Glazuur , KOFFIENAMIDDAG woe 1/10/14 van 14:00 tot 17:00 Gepensioneerdenbond Attenrode-Wever PC Attenrode Frida Willems 016/ MOSSELFEEST za 04/10/14 van 17:00 tot 21:00 zo 05/10/14 van 11:00 tot 14:00 sp.a Glabbeek PC Solveld , DAG VAN DE CHRONISCH ZIEKE MENSEN zo 05/10/14 van 14:00 tot 17:00 Ziekenzorg Bunsbeek PC Bunsbeek GLABBEEK PROEFT Za 18/10/14 Vanaf 18u30 Glazuur Info: 4DE DORPSBRUNCH Zo 26/10/14 Tussen 10u30 en 14u Glazuur Organisatie: Dorpspartij Glabbeek VVK (volwassenen 15 euro en kinderen 10 euro) WEKELIJKSE KERKVIERINGEN Attenrode, Sint-Andrieskerk: zaterdag om 17 uur Bunsbeek, Sint-Quirinuskerk: zondag om 10 uur Glabbeek, Sint-Niklaaskerk: zie Kapellen Kapellen, Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk: zondag om 9.30 uur Wever, Sint-Antoniuskerk: zondag om 9 uur Wever, kapel Heinkensberg: woensdag om 18 uur Zuurbemde, Sint-Catharinakerk: zie Kapellen Activiteiten in het volgende infoblad? Elke vereniging kan deze indienen via 17 ACTIVITEITEN

www.glabbeek.be VOORWOORD Beste inwoners

www.glabbeek.be VOORWOORD Beste inwoners Beste inwoners www.glabbeek.be De zomervakantie zit er weer er op voor de meesten onder ons. De voorbije maanden was er veel te beleven in onze gemeente. Vooral de verenigingen deden weer hun best om Glabbeek

Nadere informatie

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF Maquette woonzorgcentrum te bekijken op het gemeentehuis. Beste inwoners Heel wat dossiers die onze gemeente ten goede komen, zijn recent in een stroomversnelling geraakt. Zo keurde de gemeenteraad de

Nadere informatie

VOORWOORD HET GEMEENTEBESTUUR EN DE OCMW-RAAD WENSEN ALLE INWONERS EEN PRETTIG EINDEJAAR EN EEN GELUKKIG 2015!

VOORWOORD HET GEMEENTEBESTUUR EN DE OCMW-RAAD WENSEN ALLE INWONERS EEN PRETTIG EINDEJAAR EN EEN GELUKKIG 2015! De leerlingen van de derde graad van alle scholen in Glabbeek legden samen met het gemeentebestuur en Defensie bloemen neer op 6 november aan het nieuwe oorlogsmonument in Bunsbeek. Beste inwoners Op 6

Nadere informatie

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF Beste inwoners Op zaterdag 28 september was iedereen die tijdens het voorbije jaar in onze gemeente kwam wonen te gast op het gemeentehuis. Deze grote groep nieuwe Glabbekenaren kreeg informatie over de

Nadere informatie

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF Eerste spadesteek woonzorgcampus Glabbeek - op de foto: Het College van Burgemeester en Schepenen, Rudy Mattheus (voorzitter oase vzw), pastoor Luc Thiry en gewezen Burgemeester Jos Vicca Beste inwoners

Nadere informatie

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF De drijvende krachten van de eerste buitenspeeldag: Jeugdschepen Hilde Holsbeeks en leden van de oudercomités van onze scholen. Beste inwoners Begin deze maand werd onze gemeente geteisterd door een ware

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste inwoners

VOORWOORD. Beste inwoners Beste inwoners Namens het gemeentebestuur wens ik iedereen een gelukkig, voorspoedig en vooral gezond 2014. Sinds Nieuwjaar ben ik jullie nieuwe burgemeester, en de komende jaren zal ik mij in deze belangrijke

Nadere informatie

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF Schepen van Openbare Werken en Groendienst Matthias Mertens en Burgemeester Peter Reekmans overhandigen de sleutel aan Patrick Degeest, de vaste chauffeur van de nieuwe veegmachine. Beste inwoners Vandaag

Nadere informatie

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF Beste inwoners Al jaren slepen problemen van wateroverlast op meerdere plaatsen in onze gemeente aan. De verschillende Aquafinwerken die tijdens de vorige bestuursperiode werden opgestart en die nu overal

Nadere informatie

ZWALM. vrije tijds. pas

ZWALM. vrije tijds. pas ZWALM vrije tijds pas Beste gebruiker van de vrijetijdspas, We proberen vanuit de gemeente onze prijzen voor culturele, sportieve en jeugdactiviteiten zo laag mogelijk te houden zodat deze voor zoveel

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF Beste inwoners Op vrijdag 6 september mocht onze provincie de spits afbijten met de eerste Blijde Intrede van Koning Filip. Namens onze gemeente stonden Burgemeester Jos Vicca en Parlementslid Peter Reekmans

Nadere informatie

Wandelclub Toekers Bunsbeek B051

Wandelclub Toekers Bunsbeek B051 Wandelclub Toekers Bunsbeek B051 De wandelingen starten aan voetbalkantine,vlaasstraat 3, 3380 Bunsbeek Wandelclub de Toekers Bunsbeek zal naar goede gewoonte in het kader van de week van de sportclub

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen SPORTEL- BROCHURE Sportaanbod voor ouderen 2014-2015 Beste sportelaar Deze sportfolder wordt je aangeboden door de gemeente Brecht en is samengesteld door de Brechtse dienstencentra, de sportdienst en

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

BELEVEN IN ZULTE. Zulte wandelt

BELEVEN IN ZULTE. Zulte wandelt Zulte wandelt Zulte Wandelt maandag 11 november 2013 start tussen 10.00 en 15.30 uur 1,50 euro; 1,10 euro voor Aktiva-leden Ontmoetingscentrum Olsene sportdienst@zulte.be BELEVEN IN ZULTE vrijetijdsgids:

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET

UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET Sport Kleutersportkamp met de paashaas do 13/04/2017 & vr 14/04/2017

Nadere informatie

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF Schepen Hilde Holsbeeks en Burgemeester Peter Reekmans nemen het eerste exemplaar van de recreatieve kaart in ontvangst. Beste inwoners Na twee jaar hard werken komen heel wat grote projecten eindelijk

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

sport lessenreeksen in Brussel

sport lessenreeksen in Brussel G-sport 2013-2014 sport lessenreeksen in Brussel Voor kinderen en volwassenen met een handicap Dans, basketbal, netbal, zaalvoetbal en omnisport AANBOD VGC-SPORTDIENST dans Zit dansen je in het bloed?

Nadere informatie

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 001 Schepencollege. Taakverdeling. 002 Schepencollege. Vergadermomenten schepencollege. 003 Schepencollege. Zitdagen van de leden van het schepencollege.

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste inwoners

VOORWOORD. Beste inwoners Beste inwoners Op woensdag 21 mei werd het vernieuwde dorpsplein langs de Schoolstraat in Bunsbeek plechtig geopend door het gemeentebestuur. Dit project, deels gerealiseerd met Europese subsidies, kadert

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF Ex-profrenners Fons Scheys, Jan Nolmans en Johan Museeuw met de Burgemeester en Schepen van Sport Beste inwoners Wat een zomer! Er zijn van die zomers die je niet snel vergeet. De voorbije zomer is er

Nadere informatie

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF Het College van Burgemeester en Schepenen met de ere-directeurs van de gemeenteschool. Beste inwoners Het College van Burgemeester en Schepenen reikte tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie eretitels

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Wandelclub Toekers Bunsbeek B051

Wandelclub Toekers Bunsbeek B051 Wandelclub Toekers Bunsbeek B051 Wandelclub de Toekers Bunsbeek zal naar goede gewoonte in het kader van de week van de sportclub weer present zijn. Zij organiseren dit jaar 2 wandelingen. Eentje van 5

Nadere informatie

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging, Roosdaal en Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Tel. 053 64 55 17 wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 ILV Regionaal

Nadere informatie

Tweede Holsbeekse. Vredesweek

Tweede Holsbeekse. Vredesweek 30/9-3/10 15 Tweede Holsbeekse Vredesweek Voorwoord Beste inwoner van Holsbeek, De eerste grote herdenkingsgolf van 100 jaar Groote Oorlog ligt achter ons. Desondanks blijft oorlogsvoering brandend actueel

Nadere informatie

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2016 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2016-2017 HERFSTVAKANTIE maandag 31 november tot vrijdag 4 november 2016 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE

KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2017 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2017 KROKUSVAKANTIE maandag 27 februari tot vrijdag 3 maart DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST KINDEROPVANG

Nadere informatie

Mosselfeest! Op zaterdag 3 oktober organiseert. sp.a Glabbeek haar derde mosselfeest in zaal Glazuur, van 17u tot 21u. Iedereen is van harte PAGINA

Mosselfeest! Op zaterdag 3 oktober organiseert. sp.a Glabbeek haar derde mosselfeest in zaal Glazuur, van 17u tot 21u. Iedereen is van harte PAGINA http://glabbeek.s-p-a.be/ SEPTEMBER 2015 Halfweg de bestuursperiode hebben we al veel projecten op de rails 03 Als alles vlot verloopt, kunnen de eerste gezinnen eind 2016 hun intrek nemen in de huizen

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

HERFST 2017 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2017 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2017 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2017 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2017-2018 HERFSTVAKANTIE maandag 30 oktober tot vrijdag 3 november 2017 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Met eenparigheid van stemmen wordt de agenda als volgt gewijzigd: agendapunt 16 wordt verdaagd.

Met eenparigheid van stemmen wordt de agenda als volgt gewijzigd: agendapunt 16 wordt verdaagd. PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 NOVEMBER 2014 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks,N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers,

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Gemeentelijke Basisschool Schaffen Vroentestraat 22 3290 Schaffen Website: www.gbsdiest.be E-mail: personeelschaffen@gbsdiest.be Tel. 013 32 69 23 Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Datum Klas Activiteit Tijdstip

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016 Gemeentelijke Basisschool Schaffen Vroentestraat 22 3290 Schaffen Website: www.gbsdiest.be E-mail: personeelschaffen@gbsdiest.be Tel. 013 32 69 23 Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016 Datum Klas Activiteit Tijdstip

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

sportaanbod vgc-sporthal koekelberg

sportaanbod vgc-sporthal koekelberg Félix Vande Sandestraat 15 1081 Koekelberg sportaanbod vgc-sporthal koekelberg seizoen 14-15 inhoudsopgave 5 jeugd 11 volwassenen 16 17 18 50+ en personen met een beperking sportclubs in vgc-sporthal koekelberg

Nadere informatie

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF De kerstman op bezoek bij de jongens en meisjes tijdens de Kerstshow in GC De Roos. Beste inwoners Namens het gemeentebestuur wens ik iedereen een gezond, gezellig, productief en gelukkig nieuw jaar. 2015

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

... WAT: Lezing: Kweken van paddestoelen WIE: Kon. Werk voor Volkstuinen WAAR: 20u - Den Tap

... WAT: Lezing: Kweken van paddestoelen WIE: Kon. Werk voor Volkstuinen WAAR: 20u - Den Tap Verant. Uitg.: Gemeentebestuur Ruiselede Markt 1, 8755 Ruiselede 051/70-84-20 cultuur@ruiselede.be Deadline invoeren in UiTdatabank: 15 e van de maand............................... ACTIVITEITEN November

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Sportsessies vanaf 2014

Sportsessies vanaf 2014 Voorwoord Beste sportvriend We laten stilaan de feestdagen van 2013 achter ons en we blikken voluit naar wat 2014 ons brengt. Wij willen u en uw familie dan ook een goede gezondheid wensen en veel succes

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

Vakantiegids. 2,5 18 jaar 2016. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door jeugd -en sportdienst

Vakantiegids. 2,5 18 jaar 2016. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door jeugd -en sportdienst Vakantiegids 2,5 18 jaar 2016 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door jeugd -en sportdienst V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910

Nadere informatie

Heuvelland. Kerstvakantie 2017 Sportactiviteiten Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 4 december om 7 uur.

Heuvelland. Kerstvakantie 2017 Sportactiviteiten Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 4 december om 7 uur. Heuvelland 2017 2018 Kerstvakantie 2017 Sportactiviteiten 2018 Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 4 december om 7 uur. Er wordt online ingeschreven via: https://webshopheuvelland.recreatex.be. Dit

Nadere informatie

Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen.

Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen. Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen. Herfstsportkampen Vanaf 14 september om 08.00 uur kunt u hier1 inschrijven voor onze herfstsportkampen.

Nadere informatie

krokusvakantie 12 februari t.e.m. 18 februari 2018 stekene van nature actief Stadionstraat 2 / 9190 Stekene

krokusvakantie 12 februari t.e.m. 18 februari 2018 stekene van nature actief Stadionstraat 2 / 9190 Stekene krokusvakantie 12 februari t.e.m. 18 februari 2018 verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen Stadionstraat 2 / 9190 Stekene stekene van nature actief de verhalenfabriek dinsdag 13

Nadere informatie

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem Najaars brochure Seniorenraad Anzegem 2013 Activiteiten Kalender SENIORENUITSTAP 9 september Blankenberge ZOT VAN GEZOND 30 september Ansold KAARTING 7 oktober De Stringe DANSCAFE 4 november 9 december

Nadere informatie

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke Zomervakantie 2013 DIKO en Basisscholen Mariakerke De basisscholen van de deelgemeente Mariakerke organiseren in samenwerking met de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent een netoverschrijdende vakantieopvang.

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks,N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers, L.

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Bestemd voor de Burgemeester Wie een evenement of fuif wil organiseren, moet dit MINSTENS 2 MAANDEN VOORAF melden aan de burgemeester. Een antwoord volgt binnen de

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2011

Nieuwsbrief November 2011 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief November 2011 HERFSTVAKANTIE Zaterdag 29 oktober tot en met zondag 6 november 2010.

Nadere informatie

Deze account maak je nu best al aan, zodat je meteen kan inschrijven op 1 juni.

Deze account maak je nu best al aan, zodat je meteen kan inschrijven op 1 juni. Beste leerling, Beste ouder, Vorig schooljaar zijn we gestart met het online (her)inschrijven. Om dit ook nu weer vlot te laten verlopen vragen we nu reeds je aandacht voor de procedure. De online inschrijvingen

Nadere informatie

Haacht. Gemeente met toekomst

Haacht. Gemeente met toekomst Haacht Gemeente met toekomst Vakantiegids Krokus 2016 Onze activiteiten in vogelvlucht Omnisportweek 8 tot 12 februari 3 tot 8 jaar p. 3 Hip hip Elvis Zondag 7 februari 3 tot 11 jaar p. 4 Nellie & Cezar

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Februari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64

Nadere informatie

Buitenschoolse Kinderopvang Roefels

Buitenschoolse Kinderopvang Roefels 4BKO Roefels Buitenschoolse Kinderopvang Roefels Opvanglocatie : Berlaar Centrum Domein Kinderland Ballaarweg 1 (ingang via Dr. Van der Borghtstraat) 2590 BERLAAR 03 482 08 08 Wat bieden we aan? We knutselen,

Nadere informatie

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school,

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, Schooljaar 2014-2015 Dank je wel, beste ouders, omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, omdat jullie geloven in onze school en in alles waar wij en het gemeentelijk onderwijs voor

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Activiteiten. van 3 jaar tot 14 jaar

Activiteiten. van 3 jaar tot 14 jaar Activiteiten van 3 jaar tot 14 jaar De krokusvakantie is in aantocht, wat betekent dat je niet aan school hoeft te denken en dat je je volledig kan uitleven met crea activiteiten of sportkampen. De jeugd-

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

Tour de France 2015 door Glabbeek

Tour de France 2015 door Glabbeek Update 01/07/2015 - Medische problemen tijdens de doortocht Belangrijk bericht voor de inwoners betreffende medische problemen tijdens de doortocht van de Tour de France op maandag 6 juli 2015! Tijdens

Nadere informatie

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro Heuvelland Grabbelpas - de Kersteditie Maandag 21/12. Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur knutselactiviteit Sneeuwballengevecht - 6-12 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur We gaan

Nadere informatie

Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten

Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten Versie n : 1 Laatste update: 17-03-2010 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Vanwaar komt de steun voor de deelname aan sociale,

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Speelberge taartmix Film Dag speelvogels, De winter staat synoniem voor een periode vol korte en koude dagen. Reden genoeg dus voor ons om het voor jou tijdens deze periode

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli, augustus en 2017 Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Dienstencentrum Den Dries De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

krokusvakantie 27 februari t.e.m. 5 maart 2017 Krokusvakantie stekene van nature ac tief Stadionstraat 2 / 9190 Stekene

krokusvakantie 27 februari t.e.m. 5 maart 2017 Krokusvakantie stekene van nature ac tief Stadionstraat 2 / 9190 Stekene verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen Stadionstraat 2 / 9190 Stekene krokusvakantie 27 februari t.e.m. 5 maart 2017 Krokusvakantie stekene van nature ac tief neem je stiften en

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014

Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014 VAKANTIEOPVANG BIJ KINDEROPVANG PINKELTJE Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014 - Kinderopvang op vakantiedagen doorlopend van 07.00 uur tot 18.30 uur. - Voor- en naopvang op vakantiedagen voor

Nadere informatie

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni Dag allemaal, Ik hoop dat jullie net zoals de mensen van OnderOns genieten van het mooie weer. Net zoals zovele organisaties gaan we het de maanden juli en augustus iets kalmer aan doen bij OnderOns. De

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 01/01/17- Cafetaria gesloten 08/01/17 09/01/17 Dorpsrestaurant: verloren maandag Je kan weer lekker komen smullen van onze overheerlijke

Nadere informatie

NIET TE MISSEN! JULI 2013

NIET TE MISSEN! JULI 2013 14 NIET TE MISSEN! JULI 2013 Dinsdag 2 juli: Markt in Beveren met afdeling Robijn en Smaragd Om 9u vertrekt het regenboogbusje richting Beveren voor een bezoek aan de markt. Bewoners die graag meegaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2014

Nieuwsbrief april 2014 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief april 2014 INHOUD Paasvakantie P 1 Fietsparcours, loopfietsen P 2 Oudercomité P

Nadere informatie

Kindergemeenteraad. Waarom een kindergemeenteraad? Hoe ziet zo'n kindergemeenteraad er uit? Wat wordt er van kindergemeenteraadsleden verwacht?

Kindergemeenteraad. Waarom een kindergemeenteraad? Hoe ziet zo'n kindergemeenteraad er uit? Wat wordt er van kindergemeenteraadsleden verwacht? Waarom een kindergemeenteraad? Kinderen zijn de toekomst hoort men vaak zeggen. Wij als gemeentebestuur staan voor 200% achter deze slogan! Kinderen mogen mee nadenken, meepraten en mee beslissen over

Nadere informatie

Beste ouder(s), Met vriendelijke groet, Heidi van Pinxteren Directeur

Beste ouder(s), Met vriendelijke groet, Heidi van Pinxteren Directeur Beste ouder(s), Nog een paar dagen en dan kunnen de leerlingen gaan genieten van een welverdiende vakantie. Voor groep 1 t/m 4 start 24 april de vakantie om 12.30 uur. Groep 5 t/m 8 mag om 14.30 uur gaan

Nadere informatie

Aanvraag voor ondersteuning van een sportief evenement

Aanvraag voor ondersteuning van een sportief evenement Aanvraag voor ondersteuning van een sportief evenement Sportdienst Unit Ondersteuning Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Zuiderlaan 13 9000 Gent tel.: 09 266 80 00 Stadhuis Botermarkt

Nadere informatie

Zomervakantie 2017 Knuffelpas

Zomervakantie 2017 Knuffelpas V.U. Gemeente Sint-Gillis-Waas, Chris Lippens (burgemeester), Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas Zomervakantie 2017 Knuffelpas Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Tijdelijke verhuis

Nadere informatie

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmoment voor kinderbegeleiders Kinderopvang is volop in beweging. Vanuit het Steunpunt Kinderopvang van de VVSG en Diverscity willen we mee invulling geven

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. juni 2015

Uitvliegerskrant. juni 2015 De Uitvliegerskrant juni 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 6 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

Ruimte voor Gent: openbaar onderzoek en infomomenten

Ruimte voor Gent: openbaar onderzoek en infomomenten Ruimte voor Gent: openbaar onderzoek en infomomenten De gemeenteraad heeft het ontwerp van de Structuurvisie 2030 Ruimte voor Gent voorlopig vastgesteld op 27 juni 2017. Daarmee komt de opmaak van de nieuwe

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2013

Nieuwsbrief November 2013 Nieuwsbrief November 2013 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be INHOUD Vrijaf P 1 Oudercomité P 1 Herdenking Wapenstilstand P 2 Schoolfotograaf

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN SECRETARIAAT Myriam Aanwezig op maandag en vrijdag (hele dag) Afwezig op: 24/11 (vm), 25/11 (vm), 5/12 (vm), 6/12 (nm)

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN SECRETARIAAT Myriam Aanwezig op maandag en vrijdag (hele dag) Afwezig op: 24/11 (vm), 25/11 (vm), 5/12 (vm), 6/12 (nm) NI E U W S B R I E F Een dankwoordje voor het grootoudersfeest! Een grote dankjewel aan iedereen die deze voormiddag mee helpen organiseren heeft. Het was een echt geslaagd grootoudersfeest, waar groot

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken De Openbare Bibliotheek Geetbets is open tijdens de vakantieperiode! Kom langs met je bibkaart! Leen gratis boeken! VAKANTIEWERKING GEETBETS 2013 Openingsuren dinsdag: 18-20u woensdag: 14-16u donderdag:

Nadere informatie

Het zomersportkamp. ENKEL INSCHRIJVEN VIA DE SPORTDIENST (telefoon, mail, ter plaatse, we behandelen alle inschrijvingen chronologisch)

Het zomersportkamp. ENKEL INSCHRIJVEN VIA DE SPORTDIENST (telefoon, mail, ter plaatse, we behandelen alle inschrijvingen chronologisch) DE SPORTDIENST EN SPORTRAAD VAN PITTEM ORGANISEREN: Het zomersportkamp Voor het 4de tem 6de leerjaar maandag 6 juli tot en met vrijdag 10 juli Inschrijven kan vanaf dsdag 28 april 2015. 60 50 plaatsen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders,

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders, Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013 Beste ouders, De eerste maand van het jaar 2013 zit er al weer op. Aan onze agenda te zien, hebben we ook in februari heel wat leuke en spannende activiteiten.

Nadere informatie

Tot in de les!!! infobrochure 2015-2016 Ook afdeling in Verrebroek! Vzw Kieldrecht

Tot in de les!!! infobrochure 2015-2016 Ook afdeling in Verrebroek! Vzw Kieldrecht Tot in de les!!! infobrochure 2015-2016 Ook afdeling in Verrebroek! Vzw Kieldrecht O NS AANBOD OUDER-PEUTERGYM KLEUTERGYM KLEUTERDANS DANCE KIDS RECREAGYM AIRTRACK GROEPSACRO FATBURNING STEP ACRO- recreawedstrijd

Nadere informatie

Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat Grobbendonk. Tel. 014 / Inhoud:

Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat Grobbendonk. Tel. 014 / Inhoud: Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief November 2015 Inhoud: P1 Herfstvakantie P2 jarigen van de maand P2 Feest in onze

Nadere informatie