Loverboyproblematiek factsheet. Loverboyproblematiek - factsheet 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Loverboyproblematiek factsheet. Loverboyproblematiek - factsheet 1"

Transcriptie

1 Loverboyproblematiek factsheet Loverboyproblematiek - factsheet 1

2 Loverboyproblematiek Loverboyproblematiek staat volop in de aandacht. Zowel in de media als in uw sector is er vaak aandacht voor deze problematiek. Regelmatig verschijnen er boeken, trainingen en is er ook al zorgaanbod. De morele paniek over de problematiek is groot. Ondanks dat alles is er nog veel onduidelijkheid. Wat wordt er onder loverboyproblematiek verstaan en hoe vaak speelt het eigenlijk? Zijn alle jeugdprostituees slachtoffers van loverboys? Wat is het verschil tussen een loverboy en een mensenhandelaar? Is een pooierboy hetzelfde als een loverboy? En hoe zit het met lovergirls? In de praktijk bestaan veel verschillende beelden over wat loverboyproblematiek inhoudt. Door het ontbreken van een eenduidige definitie en registratie is de kans aanzienlijk dat er sprake is van een onder- of overrapportage van slachtoffers van loverboys. JSO breekt als expertisecentrum op het gebied van jeugd, samenleving en ontwikkeling, samen met MOVISIE, een lans voor helderheid op dit thema. De term loverboy is misleidend. Het gaat immers om een mensenhandelaar: het loverboyschap kenmerkt zich door de ronseltechniek als van een mensenhandelaar. Deze ronseltechniek bestaat uit het inzetten van verleiding en grooming om slachtoffers te manipuleren, meestal om zijn vaak jeugdige slachtoffer te dwingen tot prostitutie. Loverboys zijn jongemannen die met verleidingstechnieken (beloften, chantage en geweld) geld aan meisjes of vrouwen willen verdienen door hen bijvoorbeeld in de prostitutie te exploiteren, met valse papieren geldleningen te laten afsluiten of drugs te smokkelen. Mensenhandel is het (on)vrijwillig en onder mensonterende omstandigheden laten werken van mensen om hen te exploiteren. Prostitutie is slechts een van de verschijningsvormen van mensenhandel. We kennen ook de uitbuiting in de horeca, land- en tuinbouw en huishoudelijk werk. Jeugdprostitutie is het verrichten van een of meerdere seksuele handelingen, met of voor een ander, door jongens en meisjes onder de 18 jaar, voor geld, goederen of een tegenprestatie. Niet alle vormen van jeugdprostitutie zijn gelijk aan mensenhandel of loverboyproblematiek. Het gaat om de vormen waar een ander dan de minderjarige prostituee zich verrijkt. Alle vormen van jeugdprostitutie zijn strafbaar, omdat bij alle vormen dwang wordt verondersteld. De wet gaat er vanuit dat een minderjarige niet in staat is om de lange termijngevolgen van prostitutie te overzien. Zodoende is dwang door derden als mensenhandel of loverboyproblematiek te beschouwen. Dit is niet te verwarren met dwang door omstandigheden, zoals: je prostitueren om eigen drugs te bekostigen, voor een slaapplaats, om de spanning of het geld. Pooierboy is de term die voormalige minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin prefereerde boven de liefelijke term loverboy. Deze term is echter incorrect. Loverboys exploiteren meisjes of vrouwen ook in andere sectoren dan de prostitutie. Lovergirls, ten slotte, zijn meisjes die voor loverboys ronselen. Vaak zijn ze zelf eerder slachtoffer geweest. Het ontstaan van de term loverboy In 1996 vindt de eerste rechtszaak plaats van loverboys in Utrecht. Vier broers worden beschuldigd van mensenhandel. Twee slachtoffers hadden aangifte gedaan en na twee jaar rechercheren was het tot een rechtszaak gekomen. Buiten de rechtszaal stonden andere vriendinnen van de verdachten met een spandoek, waarop stond: Laat onze loverboys vrij! Laat onze lieffies vrij! Ze wilden het zelf!. De politie en hulpverlening namen het woord loverboys over. Sindsdien is het niet meer uit de pers weg te denken. Loverboyproblematiek - factsheet 2

3 Wie zijn de slachtoffers van loverboys? De term loverboys verwijst naar het feit dat een groep kwetsbare meisjes of vrouwen gevoelig zijn geweest voor de ronseltechnieken van een loverboy. Uit onderzoek blijken verschillende factoren hierbij een grote rol te spelen: Conflicten tijdens de pubertijd met hun ouders. Beïnvloedbaarheid ten gevolgen van een verstandelijke beperking of een psychiatrisch probleem. Traumatische ervaringen zoals verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik. Aantrekkingskracht voor mannen die emotioneel beschadigd zijn en niet in staat tot het aangaan van oprechte intimiteit. Onbedwingbare behoefte om de liefdespartner met zorg en liefde te helpen met zijn problemen. Onvoldoende kracht om in de relatie de eigen veiligheid te waarborgen of deze relatie los te laten. Slachtofferprofiel In principe kan ieder kwetsbaar meisje slachtoffer worden van een loverboy, maar er zijn categorieën meisjes die hier extra ontvankelijk voor zijn. De volgende profielen kunnen worden onderscheiden: 1. Fase-problematiek; meisjes die om verschillende redenen tijdens de pubertijd in conflict komen met hun ouders, zonder dat er sprake is van ernstige ouderproblematiek. Bijvoorbeeld het ontworstelen aan overmatige bescherming, ontmoeting van foute vrienden of 2e/3e generatie-problematiek. 2. Zeer beïnvloedbaar, als gevolg van verstandelijke beperking of een psychiatrisch beeld. Te denken valt aan een afhankelijkheidsstoornis in de ontwikkeling of een licht verstandelijke beperking. 3. (Ernstige) traumatische ervaring, als gevolg van verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik. Het betreft hier bijvoorbeeld meiden met een relatieverslaving om liefdesleegheid op te vullen. 4. Multi-problem, als gevolg van ernstige ouderproblematiek. Op verschillende gebieden zijn interventies nodig voor kind en ouder. Hier kan het gaan om hechtingsproblemen, uithuisplaatsingen, schoolproblemen, zelfbeeld en waardering of een gebrekkig sociaal netwerk. De volgende groepen meisjes zijn extra kwetsbaar: zwakbegaafde minderjarigen AMA-meisjes Meisjes uit eerculturen waar zeer traditionele man-vrouwpatronen gelden. Loverboyproblematiek - factsheet 3

4 Opvoeding als risicofactor Een belangrijke verklaring voor veel meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van een loverboy ligt in de multiprobleem gezinnen waarin zij opgroeiden. Hier kan het gaan om hechtingsproblemen, uithuisplaatsingen, schoolproblemen, gebrek aan een positief zelfbeeld en waardering of een gebrek aan een sociaal netwerk. In een probleemgezin is het vaak zo, dat ideeën en gevoelens van meisjes genegeerd worden of onopgemerkt blijven. Dit kan schade toebrengen aan het vermogen van het meisje om waarde te hechten aan haar eigen waarnemingen en waarden. Dit werkt door in toekomstige relaties. De behoefte aan liefde kan ook onbeantwoord blijven. Dat zorgt ervoor dat het meisje behoefte heeft aan liefde, terwijl zij niet goed weet hoe ze die moet vertrouwen of accepteren. Daarbij komt het gevoel de liefde niet waard te zijn. Ook opgevoed worden als vrouw in een zeer beperkend en streng opvoedingsregime blijkt een belangrijke factor. Het gaat hier om meisjes uit een streng christelijk, islamitisch of traditioneel gezin waarin zij, in vergelijking met leeftijdgenoten, veel beperkingen opgelegd krijgen. De gezinscultuur en de heersende cultuur in de bredere samenleving staan haaks op elkaar, waardoor deze meiden in de knel komen (cultuurconflicten). Wie zijn de loverboys? Het enige loverboyprofiel wat we nu kennen uit onderzoek dateert uit 2005: 89% van de daders is autochtoon met allochtone achtergrond leeftijd: tussen de 20 en 30 jaar opleiding: alleen middelbare school sociaal vaardig (vlotte babbel) op jonge leeftijd begonnen met criminele carrière bekend bij de politie voor vermogensdelicten; weinig empathische vermogens of respect voor vrouwen (bron: Het veld geeft anno 2012 aan dat loverboys allerlei verschillende culturele achtergronden hebben. Zij passen zich aan aan de mazen van de wet. Hun doel is om met een zo klein mogelijke pakkans snel zoveel mogelijk geld te verdienen. Relatie slachtoffer-loverboy Loverboyproblematiek - factsheet 4

5 Loverboys ronselen hun slachtoffers op schoolpleinen, stations, binnen instellingen, cafés en steeds vaker via internet. Loverboys lijken sociale netwerksites, jongerensites en chatboxen steeds vaker te gebruiken in hun zoektocht naar slachtoffers. Uit onderzoek van de politie in Rotterdam en Universiteit Utrecht blijkt dat in de helft van de zaken de slachtoffers via internet worden geworven. Het ronselen gebeurt niet alleen door de loverboy zelf, maar ook door meiden die al voor hem werken of op een andere manier deel uitmaken van zijn netwerk. Deze meisjes worden lovergirls genoemd. Sommige loverboys worden door de status en uitstraling die ze hebben zó aantrekkelijk, dat meiden zelf al het mogelijke doen om bij deze jongens in de gunst te komen. Veel van hen zijn niet alleen wanhopig op zoek naar aandacht en liefde, maar hebben ook een hang naar spanning, sensatie, glitter en glamour. Hierdoor begeven zij zich in risicovolle situaties. Grooming is het bewust benaderen en verleiden van jongeren o.a. via internet, met als doel het plegen van seksuele handelingen. Het begint met contact maken, om het meisje vervolgens te manipuleren en haar grenzen te overschrijden. Het traditionele beeld van de loverboys die lonken met cadeaus, is niet de meest voorkomende realiteit. Het is nu duidelijk dat de loverboy zijn verleidingstactiek aanpast aan de behoefte van het slachtoffer. Om meisjes ertoe te brengen geld voor hen te verdienen, gebruiken loverboys verschillende technieken. Ze oefenen psychische druk uit door in te spelen op schuldgevoelens, ze gebruiken fysiek geweld en/of misleiden de meiden met diverse beloften. Er vindt ontmaagding of verkrachting plaats waarmee de meisjes worden gechanteerd. Kortom, allerlei vormen van manipulatie, chantage en geweld spelen zich af. Vaak nog onder het mom van de liefde, soms als pure bedreiging. Het is bekend dat de meest beschadigde slachtoffers de dwang, vernedering en het geweld ontkennen en alles voor hun loverboy over hebben. Ze zijn op emotioneel, financieel en/of sociaal gebied afhankelijk geworden. Hoe groter de angst, des te meer een meisje geneigd is zich vast te klampen aan de enige relatie die ze nog heeft: die met haar loverboy. Als overlevingsstrategie en om geweld te voorkomen zie je dat het meisje zich totaal op zijn wereld richt. Ze neemt onbewust zijn wereldbeeld over en gaat proberen nog beter te voldoen aan zijn verwachtingen. Hierdoor wordt ze ook extreem gevoelig voor zijn stemmingen, behoeften en wensen en probeert te voelen en denken zoals hij dat doet. Haar eigen gedachten en gevoelens komen hierdoor op de tweede plaats te staan of raken volledig ondergesneeuwd. Loverboyproblematiek - factsheet 5

6 Wetgeving Loverboys zijn mensenhandelaren en vallen onder artikel 273a uit het tweede boek van het Wetboek van strafrecht. Mensenhandel valt onder de ambtshalve vervolgbare delicten, dit betekent dat de politie een onderzoek kan starten zonder aangifte indien zij voldoende gestapelde informatie heeft. Dit wordt ook de stapelmethode Men kan altijd een anonieme melding doen bij Meld Misdaad Anoniem genoemd. Om de pakkans te vergroten is het in de praktijk echter nog steeds wenselijk om wél aangifte te doen. Iedereen kan in principe aangifte doen. Het slachtoffer zelf, de ouders en Bureau Jeugdzorg. Als het slachtoffer dit wil, krijgt zij eerst een gesprek met de politie waarin de procedure van de aangifte wordt uitgelegd. Daarna krijgt het slachtoffer bedenktijd om te beslissen of ze wel of geen aangifte wil doen. Men kan ook altijd een anonieme melding doen bij Meld Misdaad Anoniem. Omvang van de problematiek Exacte gegevens over het aantal slachtoffers van loverboyproblematiek zijn niet te geven. CoMensha is de organisatie die wettelijk ingesteld is voor de registratie van mensenhandel, waaronder de loverboyproblematiek valt. Zij krijgen met name van de politie cijfers van slachtoffers. Volgens CoMensha registreren weinig organisaties loverboyslachtoffers. Daarnaast registreert niet iedereen volgens dezelfde definitie. Een minderheid van de organisaties in de jeugdzorg registreert de problematiek. Hoewel in de vrouwenopvang vaker geregistreerd wordt, zijn er weinig instellingen die deze cijfers doorgeven aan CoMensha. Hierdoor hebben we geen goed beeld van de omvang van de loverboyproblematiek. Daarbij is er sprake van een groot dark number : veel slachtoffers melden zich niet bij de hulpverlening, laat staan dat zij aangifte doen. Cijfers CoMensha slachtoffers slachtoffers slachtoffers 2011 jan/juni 83 slachtoffers Uit onderzoek (1998) komt een schatting van meisjesprostituees naar voren. Loverboyproblematiek - factsheet 6

7 Om de problematiek van loverboys in een juist perspectief te kunnen plaatsen, is het nodig te weten hoe de seksuele ontwikkeling van jongeren verloopt. In Nederland wonen bijna 4 miljoen jongeren tot 20 jaar (CBS, 2011). 85% van deze jongeren maakt een gezonde seksuele ontwikkeling mee. Dat betekent dat 15 % te maken krijgt met ongewenste seksuele handelingen (van zoen tot verkrachting). Dat zijn jongeren. Om loverboyproblematiek van andere vormen van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag te onderscheiden, kan het Vlaggensysteem gebruikt worden. Deze pedagogische interventie biedt (professionele) opvoeders, docenten, jongerenwerkers en hulpverleners een kader om seksueel gedrag van kinderen/jongeren te duiden, met elkaar en de jongere te bespreken en vervolgens te weten hoe te handelen (zie Ontbreken van registratie Het registreren van loverboyproblematiek kent geen eenduidige praktijk. Niet alle organisaties, die met deze problematiek in aanraking komen, verwerken dit specifiek in hun registratie. Hierdoor ontbreekt een helder en meetbaar ankerpunt, waarop eventueel beleid kan worden ingericht voor de slachtoffers van loverboyproblematiek. Hierdoor is de omvang van de problematiek niet goed te duiden. Geen eenduidige definitie en richtlijnen Een belemmerende factor die hier nadrukkelijk een rol speelt is het ontbreken van een heldere definitie van de problematiek. De term loverboyproblematiek biedt onvoldoende herkenning en wordt in de praktijk op veel manieren vertaald. Hierdoor kan de ernst en de aard van de problematiek volledig verschillend worden geduid en begrepen. Dat kan in de praktijk leiden tot communicatiestoornissen en handelingsverlegenheid. Door het ontbreken van een eenduidige definitie en richtlijnen voor signalering is de kans aanzienlijk dat de problematiek onvoldoende wordt herkend en begrepen. Of dat de morele paniek zorgt voor een overreactie: we denken de problematiek vaker tegen te komen dan werkelijkheid het geval is. Daarnaast weten we dat vaak gesproken wordt van vermoedelijke loverboyproblematiek. Door helderheid in de definities kan voorkomen worden dat meisjes onterecht bestempeld worden als vermoedelijk slachtoffer van loverboys zodat zij wél de juiste zorg krijgen aangeboden. Opvang en hulp Zowel bij zorgaanbieders in de Jeugdzorg als in de vrouwenopvang kunnen slachtoffers terecht. Fyr Fryslan biedt specifiek onderdak aan slachtoffers van loverboys. Het aanbod in Nederland lijkt echter nog onvoldoende gericht op het voorkomen van herhaald slachtofferschap. Ook ontbreekt het aan laagdrempelige ambulante hulpverlening voor slachtoffers en ouders, evenals crisisopvang en langdurige residentiële hulpverlening voor minderjarige en 18+ slachtoffers van loverboys. Meer informatie Loverboyproblematiek - factsheet 7

8 JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling Nieuwe Gouwe Westzijde AN Gouda Postbus AM Gouda Wendy Tazelaar (adviseur / trainer) T E MOVISIE, kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling Catharijnesingel GC Utrecht Postbus DC Utrecht Lou Repetur (Senior Projectleider huiselijk en seksueel geweld) T E Anna van Deth (Projectleider Loverboys) T E Loverboyproblematiek - factsheet 8

Preventie Scharlaken Koord

Preventie Scharlaken Koord Preventie Scharlaken Koord Inhoud - platenset internet werkwijze loverboys blz. 2 - platenset klassieke werkwijze loverboys blz. 3 - presentatie beware of loverboys (jongeren) blz. 4 - presenttaie beware

Nadere informatie

Jeugdprostitutie en loverboys

Jeugdprostitutie en loverboys Jeugdprostitutie en loverboys Loverboys dat zijn toch die jongens die meisjes versieren en ze dan later verkopen? Loverboys zijn jongens die meisjes dure cadeaus geven en ze daarna tot hoer maken Bron:

Nadere informatie

De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie

De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie Klaas Ridder ketenregisseur jeugdprostitutie Overzicht Introductie / begrippenkader Situatie vóór 2004 2004 een initiatief voor een ketenaanpak 2005 de inrichting

Nadere informatie

GOED VRIENDJE? FOUT VRIENDJE?

GOED VRIENDJE? FOUT VRIENDJE? GESPREKSHANDLEIDING GOED VRIENDJE? FOUT VRIENDJE? GESPREKSHANDLEIDING BIJ DE BROCHURE GOED OF FOUT VRIENDJE? Aanleiding Kwetsbare meiden, de ideale slachtoffers voor mensen met verkeerde bedoelingen. Ook

Nadere informatie

Pretty Woman is een samenwerking tussen U Centraal en De Rading

Pretty Woman is een samenwerking tussen U Centraal en De Rading Wat is de handelswijze van een loverboy? Een loverboy hanteert doelbewust een aantal technieken, zoals manipulatie, dwang en geweld, om het meisje uiteindelijk te dwingen om voor hem te gaan werken en

Nadere informatie

Loverboys en grensoverschrijdend seksueel gedrag Hoe herken je signalen en wat te doen?

Loverboys en grensoverschrijdend seksueel gedrag Hoe herken je signalen en wat te doen? Loverboys en grensoverschrijdend seksueel gedrag Hoe herken je signalen en wat te doen? West-Brabant 0800 2000 (gratis) veiligthuiswestbrabant.nl Loverboys Hoe herken je signalen en wat te doen? In principe

Nadere informatie

Seksueel grensoverschrijdend gedrag: wat is normaal?

Seksueel grensoverschrijdend gedrag: wat is normaal? Seksueel grensoverschrijdend gedrag: wat is normaal? Congres Seks over de grens 26 januari 2009 Lou Repetur en Kristin Janssens (MOVISIE) Inhoud 1. Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag? Opvattingen

Nadere informatie

Presentatie Integrale jeugdhulp Kennisdag 25 januari 2016

Presentatie Integrale jeugdhulp Kennisdag 25 januari 2016 Presentatie Integrale jeugdhulp Kennisdag 25 januari 2016 Zorgtafel Mensenhandel en Prostitutie Rotterdam Hun verleden is niet hun toekomst Commissie Azough De Zorgtafel Mensenhandel en Prostitutie in

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u het verslag van de tweede peiling loverboys welke eind 2013 door is uitgevoerd bij Bureau Jeugdzorg Haaglanden en Zuid Holland. Dit was mogelijk door middel van

Nadere informatie

Preventieplan Loverboys 2013

Preventieplan Loverboys 2013 Preventieplan Loverboys 2013 Onderdeel van: Zwolse Aanpak Loverboys Preventie slachtoffers Voorkomen dat Loverboys slachtoffers maken GGD IJsselland, mei 2012 Inhoudsopgave 1 INLEIDING _3 1.1 DOELSTELLING

Nadere informatie

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling 1. Kindermishandeling Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte

Nadere informatie

Criminele meisjes: Specifieke zorg en aandacht of niet?

Criminele meisjes: Specifieke zorg en aandacht of niet? Stijging criminaliteit meisjes Criminele meisjes: Specifieke zorg en aandacht of niet? Anne-Marie Slotboom Vrije Universiteit Amsterdam 1 BRISBANE 2010 - Steeds meer jonge meisjes tussen tien en veertien

Nadere informatie

aanpak loverboyproblematiek

aanpak loverboyproblematiek aanpak loverboyproblematiek aanpak loverboyproblematiek handreiking Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Utrecht, 2012 4 aanpak loverboyproblematiek aanpak loverboyproblematiek 5 inhoudsopgave

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken loverboyproblematiek Handreiking

veiligheid door samenwerken loverboyproblematiek Handreiking veiligheid door samenwerken Aanpak loverboyproblematiek Handreiking aanpak loverboyproblematiek aanpak loverboyproblematiek handreiking Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Utrecht, 2012

Nadere informatie

1. Signalenlijst Jeugdprostitutie

1. Signalenlijst Jeugdprostitutie 1. Signalenlijst Jeugdprostitutie De onderstaande factoren en bevindingen kunnen duiden op signalen van Jeugdprostitutie. Het betreft een niet limitatieve opsomming van voorbeelden die vanzelfsprekend

Nadere informatie

Wat is feitelijk aan de hand?

Wat is feitelijk aan de hand? Loverboys en Vlaggensysteem LOU REPETUR Snr PROJECTLEIDER Expertisepunt t Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag Wat is feitelijk aan de hand? * Geseksualiseerde samenleving * 4 miljoen jongeren onder 20

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

- Concept (kan afwijken van de uitgesproken tekst)

- Concept (kan afwijken van de uitgesproken tekst) Speech van Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer-Vermeulen Ter gelegenheid van de conferentie Mensenhandel, ondermijning en loverboyproblematiek Utrecht, 16 februari 2017 - Concept (kan afwijken van

Nadere informatie

Mishandeling en seksueel. Geweld is niet oké. Het kan stoppen.

Mishandeling en seksueel. Geweld is niet oké. Het kan stoppen. Mishandeling en seksueel misbruik Geweld is niet oké. Het kan stoppen. Alles over mishandeling en seksueel misbruik Hulplijn 1712 www.1712.be tel. 1712 Voor geweld, misbruik en kindermishandeling. Elke

Nadere informatie

VLAGGENSYSTEEM, WAAR LIGT DE GRENS?

VLAGGENSYSTEEM, WAAR LIGT DE GRENS? VLAGGENSYSTEEM, WAAR LIGT DE GRENS? Expertisepunt Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag Welmoed Visser-Korevaar Orthopedagoog/seksuoloog NVVS i.o. Het vlaggensysteem. Praten met kinderen en jongeren over

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Meldcode Meldcode/Richtlijn

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Meldcode Meldcode/Richtlijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Wat is misbruik en mishandeling? 3 Wat is huiselijk geweld? 4 Meldcode 5 Meldcode/Richtlijn 6 Wie gaat het gesprek voeren? 6 Mogelijke gevolgen Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen

Informatie voor gezinnen Informatie voor gezinnen Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming Regio Amsterdam draagt bij aan de bescherming van kinderen en daardoor aan een blijvend veilige ontwikkeling van kinderen. Kinderen hebben

Nadere informatie

Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar

Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar 2015-2016 Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwens kunnen de vertrouwensinspecteur

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE. Specialistisch hulpaanbod voor meiden

ALGEMENE INFORMATIE. Specialistisch hulpaanbod voor meiden ALGEMENE INFORMATIE Specialistisch hulpaanbod voor meiden Meiden gaan op een andere manier met hun problemen om dan jongens. Wij hebben gemerkt dat meidenhulpverlening een andere, specialistische aanpak

Nadere informatie

Onderlegger Licht Diagnostisch Instrument tbv bepaling van het gezinsprofiel. 1. Psychische en/of psychiatrische problemen van de ouder(s)

Onderlegger Licht Diagnostisch Instrument tbv bepaling van het gezinsprofiel. 1. Psychische en/of psychiatrische problemen van de ouder(s) A. Ouderfactoren: gegeven het feit dat de interventies van de gezinscoach en de nazorgwerker gericht zijn op gedragsverandering van de gezinsleden, is het zinvol om de factoren te herkennen die (mede)

Nadere informatie

Crimineel gedrag en schoolverzuim onder jongeren met jeugdreclasseringsmaatregel bij de WSG

Crimineel gedrag en schoolverzuim onder jongeren met jeugdreclasseringsmaatregel bij de WSG Lectoraat LVB en jeugdcriminaliteit Factsheet 7 - december 2015 Expertisecentrum Jeugd Hogeschool Leiden Crimineel gedrag en school onder jongeren met jeugdreclasseringsmaatregel bij de WSG Door: Paula

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 158 Vragen van het lid

Nadere informatie

FEITEN EN CIJFERS ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD

FEITEN EN CIJFERS ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD FEITEN EN CIJFERS Fier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheids relaties. Onze opvang- en behandelvoorzieningen bieden een veilige plek aan kinderen, jongeren

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door beroepskracht Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen

Nadere informatie

Meisjesprostitutie: feiten en cijfers

Meisjesprostitutie: feiten en cijfers Meisjesprostitutie: feiten en cijfers December 2009 Inleiding Jeugdprostitutie is het verrichten van een of meer seksuele handelingen, met of voor een ander, door jongens en meisjes onder de 18 jaar voor

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

De aanpak en de resultaten in 2007

De aanpak en de resultaten in 2007 Wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport S. Dekker Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Jeugd en Burgerschap Uw brief van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Hoe was jouw dag op internet?

Hoe was jouw dag op internet? AANPAK VAN MENSENHANDEL/LOVERBOYPROBLEMATIEK IN DE ZORG VOOR JEUGD Hoe was jouw dag op internet? Handreiking sociale media en seksuele weerbaarheid In deze handreiking wordt uitleg gegeven over (het gebruik

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter,

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mevrouw L. Ypma Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt

Nadere informatie

Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door mdw Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen

Nadere informatie

Keuzekaart Loverboyspreventie Zwolle 2015

Keuzekaart Loverboyspreventie Zwolle 2015 Keuzekaart Loverboyspreventie Zwolle 2015 Overzicht van preventieactiviteiten op het gebied van loverboyproblematiek, weerbaarheid en seksueel grensoverschrijdend gedrag Samen werken aan gezondheid Voorwoord

Nadere informatie

Fout vriendje? Meisjes met een licht verstandelijke beperking die het slachtoffer worden van loverboys

Fout vriendje? Meisjes met een licht verstandelijke beperking die het slachtoffer worden van loverboys Fout vriendje? Meisjes met een licht verstandelijke beperking die het slachtoffer worden van loverboys Masterscriptie Orthopedagogiek Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega jegens een

Nadere informatie

Loverboys, pak aan! De aanpak van loverboyproblematiek in Gelderland

Loverboys, pak aan! De aanpak van loverboyproblematiek in Gelderland De aanpak van loverboyproblematiek in Gelderland Loverboys, pak aan! Jonge, kwetsbare meiden die in de handen vallen van een loverboy. Het zijn er veel meer dan de officiële cijfers doen vermoeden. Daar

Nadere informatie

Seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen. VSK Seminar NBB, 7 september 2013

Seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen. VSK Seminar NBB, 7 september 2013 Seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen VSK Seminar NBB, 7 september 2013 ? Petra Vervoort Vertrouwenscontactpersoon NBB Eigenaar van De Vertrouwenspersoon, gespecialiseerd in advies, begeleiding,

Nadere informatie

Praten met kinderen!!

Praten met kinderen!! Praten met kinderen!! over (intiem) geweld www.seksueelmisbruikbijkinderenvoorkomen.nl Kindermishandeling moet stoppen Wie ben ik? Petra van der Pool Oprichter COB Laat je horen! Maatschappelijk werkster

Nadere informatie

Mensenhandel is om ons heen. Factsheet bij de Negende rapportage van de Nationaal rapporteur

Mensenhandel is om ons heen. Factsheet bij de Negende rapportage van de Nationaal rapporteur Mensenhandel is om ons heen Factsheet bij de Negende rapportage van de Nationaal rapporteur Mensenhandel is om ons heen Mensenhandel is om ons heen. De laatste jaren wordt duidelijk dat mensen op vele

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken aanpak arbeidsuitbuiting Een inleiding

veiligheid door samenwerken aanpak arbeidsuitbuiting Een inleiding veiligheid door samenwerken aanpak arbeidsuitbuiting Een inleiding voorwoord Elke werknemer in Nederland heeft recht op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. En iedereen moet zijn werk op een veilige manier

Nadere informatie

Welkom. Pedagogische verwaarlozing anno 2013. Het Kind Eerst (juni 2013) www.hetkindeerst.nl

Welkom. Pedagogische verwaarlozing anno 2013. Het Kind Eerst (juni 2013) www.hetkindeerst.nl Welkom Pedagogische verwaarlozing anno 2013 Bron: Haren de Krant d.d. 22 april 2010 1 2 Het Kind Eerst (juni 2013) www.hetkindeerst.nl Vraagstelling n.a.v. twitterbericht d.d. 12-06-2013 van Chris Klomp

Nadere informatie

Handreiking Seksualiteit

Handreiking Seksualiteit Handreiking Seksualiteit Mannelijke seksualiteit speelt een centrale rol in belangrijke maatschappelijke vraagstukken rondom seksualisering, pornoficatie, en grensoverschrijdend gedrag. Emancipatiebeleid

Nadere informatie

Veiligheid van kinderen preventie seksueel misbruik

Veiligheid van kinderen preventie seksueel misbruik Veiligheid van kinderen preventie seksueel misbruik Even voorstellen Marijke Lammers, MOVISIE Adviseur, trainer en auteur bejegeningsvraagstukken en preventie & aanpak seksueel en huiselijk geweld. Veel

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vaststelling : 12-11-2007 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Doel meldcode Begeleiders een stappenplan

Nadere informatie

Families onder druk. Huiselijk geweld binnen Marokkaanse en Turkse gezinnen. Drs. Ibrahim Yerden. Probleemstelling

Families onder druk. Huiselijk geweld binnen Marokkaanse en Turkse gezinnen. Drs. Ibrahim Yerden. Probleemstelling Families onder druk Huiselijk geweld binnen Marokkaanse en Turkse gezinnen Drs. Ibrahim Yerden Probleemstelling Hoe gaan Marokkaanse en Turkse gezinsleden, zowel slachtoffers als plegers om met huiselijk

Nadere informatie

Dierenmishandeling in gezinnen

Dierenmishandeling in gezinnen Dierenmishandeling in gezinnen Prof.dr. Marie-Jose Enders-Slegers, Leerstoel Antrozoologie, Faculteit Psychologie Stichting Cirkel van Geweld, Werkgroep Dierenpleegzorg marie-jose.enders@ou.nl Link - letter

Nadere informatie

Hulp bij huiselijk geweld

Hulp bij huiselijk geweld Hulp bij huiselijk geweld Beter voor elkaar 2 Huiselijk geweld Wat is huiselijk geweld? Bij huiselijk geweld denk je al gauw aan een man die zijn vrouw of zijn kinderen slaat. Maar er zijn veel meer soorten

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

2 Tienerpooiers en hun slachtoffers in Vlaanderen

2 Tienerpooiers en hun slachtoffers in Vlaanderen 2 Tienerpooiers en hun slachtoffers in Vlaanderen Auteur: Emilie Van Limbergen, Child Focus 1. Inleiding 1.1 Tienerpooiers, geen loverboys In 2015 voerde Child Focus, in opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 200 200 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 200 200 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 0 2 XP DEN HAAG T 070 40 79 F 070 40 7 4 www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG in en om de school. Oka Storms Ben Serkei

SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG in en om de school. Oka Storms Ben Serkei SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG in en om de school Oka Storms Ben Serkei Wat gaan we doen? * Achtergronden seksualiteit * Invloed beeldcultuur en gevolgen * Oefening Wat is grensoverschrijdend? * Seksueel

Nadere informatie

IN VEILIGE HANDEN. IVN-afdeling Vecht en Plassengebied

IN VEILIGE HANDEN. IVN-afdeling Vecht en Plassengebied IN VEILIGE HANDEN Beleid ter voorkoming van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag IVN-afdeling Vecht en Plassengebied Inleiding IVN-afdeling Vecht en Plassengebied wil de vrijwilligers en de deelnemers

Nadere informatie

Loverboys en hun slachtoffers

Loverboys en hun slachtoffers Loverboys en hun slachtoffers Inzicht in aard en omvang problematiek en in het aanbod aan hulpverlening en opvang Rianne Verwijs Arnt Mein Marjolein Goderie Chella Harreveld Anna Jansma Met medewerking

Nadere informatie

VCP is dat nou nodig? Nationale Handbaldag 2015 Vertrouwenspunt Sport

VCP is dat nou nodig? Nationale Handbaldag 2015 Vertrouwenspunt Sport VCP is dat nou nodig? Nationale Handbaldag 2015 Vertrouwenspunt Sport Ankers voor de presentatie Incident of gepland (wat kun je zoal tegenkomen?) Macht/onmacht VCP Wat is dat? Werkgebied (wie doet wat..of

Nadere informatie

Het project Gevaarlijke Liefde van Humanitas gewaardeerd. Frank van Summeren & Tim Seegers

Het project Gevaarlijke Liefde van Humanitas gewaardeerd. Frank van Summeren & Tim Seegers Het project Gevaarlijke Liefde van Humanitas gewaardeerd Frank van Summeren & Tim Seegers - 2 Het project Gevaarlijke Liefde van Humanitas gewaardeerd Frank van Summeren & Tim Seegers Uitgave: Humanitas

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING Zedendelicten vormen een groot maatschappelijk probleem met ernstige gevolgen voor zowel het slachtoffer als voor de dader. Hoewel de meeste zedendelicten worden gepleegd door

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Op het internet en ook op Twitter, Facebook en Badoo is veel informatie te vinden. Dat is heel makkelijk. Je kan er met bekenden kletsen.

Op het internet en ook op Twitter, Facebook en Badoo is veel informatie te vinden. Dat is heel makkelijk. Je kan er met bekenden kletsen. WAAR HET Op het internet en ook op Twitter, Facebook en Badoo is veel informatie te vinden. Dat is heel makkelijk. Je kan er met bekenden kletsen. Op Facebook bijvoorbeeld: maak je makkelijk vrienden.

Nadere informatie

Kinderen, ouderen en het huisverbod

Kinderen, ouderen en het huisverbod Een korte introductie Bureau voor beleidsonderzoek, advies en detachering Kinderen, ouderen en het huisverbod Alle relevante beleidsthema s, van arbeid, onderwijs en zorg tot criminaliteit & veiligheid

Nadere informatie

Strategieën om te werken aan effectieve jeugdzorg

Strategieën om te werken aan effectieve jeugdzorg Strategieën om te werken aan effectieve jeugdzorg Evidence based practice 1. Invoeren bewezen effectieve interventies; 2. Wetenschappelijk onderzoeken veelbelovende eigen interventies; 3. Consolideren

Nadere informatie

Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling

Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling Debat Kiezen voor kinderen 26 september 2013 De Balie wie ben ik en waarom sta ik hier? Annet Kramer Landelijk parket, cluster kinderporno en

Nadere informatie

Fouten durven maken is jezelf toestaan om te leren Lou Repetur, expert SGG MOVISIE

Fouten durven maken is jezelf toestaan om te leren Lou Repetur, expert SGG MOVISIE Fouten durven maken is jezelf toestaan om te leren Lou Repetur, expert SGG MOVISIE 5/15/2013 Oh Oh Cherso, houdini, rodeo, plork Pijpwedstrijd op jongerenparty in Zaandam Profiel op homo chatsite Seksualisering,

Nadere informatie

Bijlage 2: Ketenaanpak Qpido

Bijlage 2: Ketenaanpak Qpido Bijlage Julia Deze bijlage hoort bij de beschrijving van de interventie Julia, zoals die is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Meer informatie: www.nji.nl/jeugdinterventies December

Nadere informatie

Registratie Advies- en Steunpunt Huiselijk geweld/ versie 280206

Registratie Advies- en Steunpunt Huiselijk geweld/ versie 280206 1 Registratie Advies- en Steunpunt Huiselijk geweld/ versie 280206 Datum contact Herhaald contact? O J O N Wijze contact: O Telefonisch, direct contact O Teruggebeld (volgens afspraak) O E-mail O Melding

Nadere informatie

Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. factsheet bij. Op goede grond. De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen

Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. factsheet bij. Op goede grond. De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen factsheet bij Op goede grond De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen Wat is seksueel geweld tegen kinderen? Op goede grond beslissen

Nadere informatie

Resultaten onderzoek sexting bij residentiële behandel- en opvangvoorzieningen van Fier: Prevalentie en gevolgen

Resultaten onderzoek sexting bij residentiële behandel- en opvangvoorzieningen van Fier: Prevalentie en gevolgen Resultaten onderzoek sexting bij residentiële behandel- en opvangvoorzieningen van Fier: Prevalentie en gevolgen Onderzoeksgroep Datum: 15-09-2017 Floortje Kunseler 1 INLEIDING Bij Fier is eind augustus

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 juni 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 juni 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Grensoverschrijdend gedrag. Sociale veiligheid binnen Lang Verblijf. Woonzorg en dagbesteding

Grensoverschrijdend gedrag. Sociale veiligheid binnen Lang Verblijf. Woonzorg en dagbesteding Grensoverschrijdend gedrag Sociale veiligheid binnen Lang Verblijf Woonzorg en dagbesteding Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wat is grensoverschrijdend gedrag? 4 2.1 Verschillende vormen 5 2.2 Verschillende

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD

MELDCODE HUISELIJK GEWELD MELDCODE HUISELIJK GEWELD status Definitief 11 februari 2014 pagina 1 van 7 Het bevoegd gezag van SPO de Liemers; overwegende dat SPO De Liemers verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Samenvatting, informatie en verwijzingen

Samenvatting, informatie en verwijzingen HAND-OUT Samenvatting, informatie en verwijzingen In deze handout vatten we de belangrijkste informatie uit de bijeenkomst over veilig jeugdwerk samen. Deze handout is niet uitputtend en in veel gevallen

Nadere informatie

Presentatie Huiselijk Geweld

Presentatie Huiselijk Geweld Definitie: Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging

Nadere informatie

Onveiligheid opheffen; hoe doe je dat? Stefanie Meijs Nienke Vlotman Marc Dinkgreve

Onveiligheid opheffen; hoe doe je dat? Stefanie Meijs Nienke Vlotman Marc Dinkgreve Onveiligheid opheffen; hoe doe je dat? Stefanie Meijs Nienke Vlotman Marc Dinkgreve Programma Korte film Ik ben Nora Vijfhoek initiatief Wat is veiligheid Hoe schat je veiligheid in met Arij? Wat doe je

Nadere informatie

Registratie slachtoffers loverboys in de jeugdsector

Registratie slachtoffers loverboys in de jeugdsector Registratie slachtoffers loverboys in de jeugdsector Inventarisatie Auteur(s) Datum MOVISIE Anna van Deth, Lou Repetur, Oka Storms Utrecht, 1 juli 2013 MOVISIE Kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Nadere informatie

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Logopedie en Kindermishandeling Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) Juni 2009 Inleiding Omgaan met (vermoedens van) kindermishandeling

Nadere informatie

Loverboyproblematiek. Wat moet er nog gebeuren en hoe pakken we dat aan?

Loverboyproblematiek. Wat moet er nog gebeuren en hoe pakken we dat aan? Loverboyproblematiek in Gelderland Wat moet er nog gebeuren en hoe pakken we dat aan? Foto: Inga Galkinaite Loverboys. We hebben er allemaal een beeld bij: hoe een mooie jongen een onschuldig meisje inpalmt

Nadere informatie

Child Focus. Studiedag Tienerpooiers en hun slachtoffers 7 juni, Antwerpen

Child Focus. Studiedag Tienerpooiers en hun slachtoffers 7 juni, Antwerpen Child Focus Studiedag Tienerpooiers en hun slachtoffers 7 juni, Antwerpen Child Focus en seksuele uitbui+ng Sinds 2014: Focus op online & offline seksuele uitbuidng Kinderpros+tu+e Kindersekstoerisme CSAM

Nadere informatie

Samen naar huis Een eind aan residentiële jeugdhulp? Gerard Besten, Gezinshuis.com

Samen naar huis Een eind aan residentiële jeugdhulp? Gerard Besten, Gezinshuis.com Samen naar huis Een eind aan residentiële jeugdhulp? Gerard Besten, Gezinshuis.com Ieder kind wil.ongeacht wat hij heeft meegemaakt ergens bij horen thuis kunnen zeggen vertrouwde mensen om zich heen en

Nadere informatie

Directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving α Ministerie van Justitie Directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Datum Betreft Kenmerk Leeuwarden, 21 januari 2013 Opvang en behandeling U specifieke groepen

Datum Betreft Kenmerk Leeuwarden, 21 januari 2013 Opvang en behandeling U specifieke groepen Ministerie van VWS t.a.v. de staatssecretaris van VWS, de heer Van Rijn Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Tweede Kamer der Staten Generaal t.a.v. de leden van de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Ouderen. Vrijwilligers en studenten tegen ouderenmishandeling. Stichting

Ouderen. Vrijwilligers en studenten tegen ouderenmishandeling. Stichting Vrijwilligers en studenten tegen ouderenmishandeling Stichting Definitie ouderenmishandeling Al het handelen of nalaten van handelen jegens (geheel of gedeeltelijk) afhankelijke ouderen, door diegene(n)

Nadere informatie

Samen opvoeden in de buurt.

Samen opvoeden in de buurt. Samen opvoeden in de buurt. Praktische trainingen voor speeltuinvrijwilligers. 0035 NUSO A5 brochure Folder Opvoeden (3).indd 1 24-02-12 10:07 0035 NUSO A5 brochure Folder Opvoeden (3).indd 2 24-02-12

Nadere informatie

Waar gaan we het over hebben?

Waar gaan we het over hebben? Waar gaan we het over hebben? Onderwerp: grenzen aangeven en respecteren Tijdens de bijeenkomst over intimiteit hebben we al besproken dat het belangrijk is om je grenzen aan te geven en ook de grenzen

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inhoudsopgave Overeenkomst meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 3 Toelichting meldcode huiselijk

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing?

Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing? Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing? Drs. R. Simmering Gedragsdeskundige, Raad voor de Kinderbescherming Utrecht 21 mei 2010 Hoe beïnvloedt de

Nadere informatie

VAN. Reg.nr. pr I ^ ^ ^ / ^Lf )" Routing

VAN. Reg.nr. pr I ^ ^ ^ / ^Lf ) Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 0078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 20 Provincie.overijssel.nl postbus@overijssel. nl RABO Zwolle 39 73 4 2 Provinciale Staten van Overijssel Inlichtingen

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Zwanger door seksueel misbruik. Stichting Ambulante Fiom 26 januari 2009

Zwanger door seksueel misbruik. Stichting Ambulante Fiom 26 januari 2009 Zwanger door seksueel misbruik Stichting Ambulante Fiom 26 januari 2009 DOEL WORKSHOP Hulpverleners handvatten bieden voor het signaleren en bespreekbaar maken van zwanger door seksueel misbruik zodat

Nadere informatie

Er heeft een oriëntatie met en in het veld plaatsgevonden rondom de aanpak van loverboyproblematiek.

Er heeft een oriëntatie met en in het veld plaatsgevonden rondom de aanpak van loverboyproblematiek. Protocol Loverboys Aanleiding Bij de Invoering van het Convenant Veilige school is gesteld dat er een protocol Loverboys toegevoegd moest worden. Beleid inzake het bestrijden van loverboyproblematiek is

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon TV Beekhuizen Sabine Gobardhan 06-41 37 47 14 vertrouwenspersoon@tvbeekhuizen.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie