VOOR U LIGT EEN SPECIALE UITGAVE VAN ONZE NIEUWSBRIEF RESUMÉ. DEZE UITGAVE STAAT GEHEEL IN HET TEKEN VAN DE FISCALE EINDEJAARSTIPS 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOOR U LIGT EEN SPECIALE UITGAVE VAN ONZE NIEUWSBRIEF RESUMÉ. DEZE UITGAVE STAAT GEHEEL IN HET TEKEN VAN DE FISCALE EINDEJAARSTIPS 2007."

Transcriptie

1 ReSuMé 1 9 E I N D E J A A R S T I P S! GEACHTE RELATIE, VOOR U LIGT EEN SPECIALE UITGAVE VAN ONZE NIEUWSBRIEF RESUMÉ. DEZE UITGAVE STAAT GEHEEL IN HET TEKEN VAN DE FISCALE EINDEJAARSTIPS HEEFT U NAAR AANLEIDING VAN DE INHOUD NOG VRAGEN, DAN KUNT U ALTIJD CONTACT OPNEMEN MET UW CONTACTPERSOON BINNEN ONZE ORGANISATIE. DIRECTIE EN MEDEWERKERS RSM NIEHE LANCÉE

2 2

3 In 2007 is éénmalig het ab-tarief verlaagd van 25% naar 22% voor dividenduitkeringen tot maximaal e (e voor partners). Hierdoor lijkt het interessant te zijn om nog dit jaar dividend uit te keren. Als echter het dividend gewoon op een privé-spaarrekening wordt gestort, dan betekent dit wel dat deze tot de heffingsgrondslag van box 3 gaat behoren, zodat effectief 1,2% heffing verschuldigd is. Het voordeel van 3% wordt dan teruggebracht tot 1,8%. Op het moment dat de dividenduitkering op bijvoorbeeld 28 december 2007 wordt gedaan en vervolgens schuldig wordt gebleven aan de aandeelhouder, dan wordt een box 3 heffing aan het einde van 2007 voorkomen. Er moet wel tijdig aangifte dividendbelasting gedaan worden door de B.V. De rente op een vordering op de B.V. is weliswaar progressief belast in box 1, maar de belastingdruk over bijvoorbeeld 1 maand is aanzienlijk lager dan de heffing in box 3. Overwogen kan worden om de schuld aan de aandeelhouder dan ook begin 2008 weer af te lossen. 19 waardevolle tips1. Dit jaar nog dividend uitkeren? Een dividenduitkering in 2007 kan zeker worden overwogen om een bestaande rekening courantschuld aan de B.V. mee af te lossen dan wel indien in privé een beleggingsresultaat van meer dan 4% kan worden behaald. 2. Nieuwe auto voor of na 1 februari 2008 ingebruiknemen? Onder Europese druk heeft het kabinet besloten om de BPM te verlagen. Dit gebeurt stapsgewijs, waarbij gedifferentieerd wordt naar brandstofverbruik. Energiezuinige auto s worden goedkoper en auto s met een hoog brandstofverbruik juist duurder. De cataloguswaarde werkt door naar de fiscale bijtelling wegens privé-gebruik die verhoogd wordt van 22% naar 25% (14% voor energiezuinige auto s). Het algemene BPM-tarief wordt per 1 februari 2008 met 6,5% verlaagd. Omdat de belasting maar een deel uitmaakt van de totale aanschafprijs valt de feitelijke verlaging van de aankoopkosten van een nieuwe auto waarschijnlijk lager uit (circa 1,5%). De verlaging voor energiezuinige auto s is nog groter. Het is te overwegen om de afname en op kenteken zetten van een nieuwe auto nog even uit te stellen. De BPM voor auto s met een hoog brandstofverbruik wordt daarentegen juist verhoogd, zodat deze auto s beter voor 1 februari 2008 op kenteken kunnen worden gezet. Tevens dient te worden gezegd dat tegenover de verlaging van de BPM een verhoging van de motorrijtuigenbelasting staat. Hoe deze verhoging eruit komt te zien is thans nog niet bekend. 3. Inhoudingsvrijstelling loonheffingen eenmans-bv's Per 1 januari 2008 wordt een inhoudingsvrijstelling ingevoerd voor BV s waar maar 1 persoon (de aandeelhouder) werkzaam is. De vrijstelling geldt eveneens indien tevens de partner als statutair directeur op de loonlijst staat. De invoering van de vrijstelling heeft geen gevolgen voor de vrijstellingen, zoals de vrije vergoedingen en verstrekkingen (waaronder het pensioen en eventueel de levensloopregeling). De vaste kostenvergoeding kan gewoon blijven bestaan. De invoering van de inhoudingsvrijstelling heeft wel gevolgen voor de toepassing van de eindheffingsmogelijkheden en de afdrachtsverminderingen (met name voor speuren ontwikkelingswerk). Nagekomen bericht: ten tijde van het persklaar maken van deze nieuwsbrief heeft de staatssecretaris van Financiën aan de Voorzitter van de Tweede Kamer bericht dat het invoeren van bovengenoemde inhoudingsvrijstellling wordt uitgesteld tot 1 januari De BV s waar uitsluitend de DGA op de loonlijst staat blijven ook in 2008 nog een jaar inhoudingsplichtig voor de loonbelasting. Dit betekent dat de brieven die aan de Belastingdienst zijn teruggezonden inzake de inhoudingsvrijstelling niet meer aan de orde zijn en dat geen inning via voorlopige aanslagen inkomstenbelasting benodigd is. 4. Aanvragen beschikking voor vrijgestelde beleggingsinstelling Gedurende 2007 is een nieuwe faciliteit ingevoerd in de vennootschapsbelasting, de vrijgestelde beleggingsinstelling. Een kasgeld-, beleggings- of pensioenlichaam kan omgezet worden in een naamloze vennootschap of een fonds voor gemene rekening en vervolgens de beschikking vrijgestelde beleggingsinstelling verkrijgen. Hierdoor wordt zij 3

4 subjectief vrijgesteld en hoeft zij geen aangifte vennootschapsbelasting meer te doen en ook geen belasting meer te betalen. Dit betekent wel dat ook de ingehouden dividendbelasting (waaronder begrepen buitenlandse bronbelastingen) op beleggingen niet meer verrekenbaar is. Het voordeel is dat geen vennootschapsbelasting meer geheven wordt en alleen ab-heffing (25%) verschuldigd is. De faciliteit stelt een aantal voorwaarden aan het aandeelhouderschap en de wijze van beleggen. Er moet in een aantal met name genoemde beleggingstitels worden belegd, zoals beleggingsfondsen, obligaties en afgeleide producten zoals warrants, futures, opties, termijncontracten, turbo s en dergelijke. Beleggingen rechtstreeks in vastgoed of in hypothecaire leningen aan de dga of zijn familieleden is niet toegestaan. Om de status te kunnen verkrijgen moet een besloten vennootschap (B.V.) eerst worden omgezet in een N.V. of een fonds voor gemene rekening. 5. Kosten nog zoveel mogelijk dit jaar nemen Het vpb-tarief blijft nagenoeg onveranderd (alleen het tarief van de tweede schijf wordt verlaagd van 23,5 naar 23%), maar de schijven worden aanzienlijk verlengd. Op deze wijze wordt toch een effectieve tariefsverlaging doorgevoerd. Het is dus zaak om nog eens kritisch naar alle kosten te kijken en daar waar mogelijk kosten nog dit jaar te nemen. Ook zou gedacht kunnen worden aan een investering waarvoor investeringsaftrek geclaimd kan worden. 6. Kritisch de voorzieningen beoordelen (waaronder onderhoud, garantie en dubieuze debiteuren) Voor zover kosten niet dit jaar kunnen worden genomen, omdat bijvoorbeeld de uitgaven niet meer dit jaar gerealiseerd kunnen worden, kan nog gekeken worden naar de mogelijkheden van het vormen van een voorziening of een kostenegalisatiereserve. Een voorziening kunt u vormen voor bijvoorbeeld een garantie die verleend is op verkochte producten of op dubieuze debiteuren. Voor onderhoud, zoals schilderkosten of het vervangen van de CV- of airco-installatie, kan zelfs de fiscale faciliteit van de kosten egalisatiereserve worden gebruikt. Hierbij is het wel van belang om een goed onderscheid te maken tussen onderhoud en verbeteringen, zoals een nieuwe winkelpui of inrichting. 7. Verbreken fiscale eenheid vennootschapsbelasting? Met de invoering van het progressieve vpb-tarief, komt meer dan ooit de vraag aan de orde of de fiscale eenheid voor de vennootschaps-belasting nog zo veel voordelen biedt. Op basis van het tariefsopbouw en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek komt steeds vaker de vraag aan de orde of de fiscale eenheid niet beter verbroken kan worden. 1 januari 2008 kan hiervoor wel eens het geschikte moment zijn. Let bij het verbreken van een fiscale eenheid wel op de sanctiebepalingen wanneer de laatste zes jaren geschoven is met stille reserves, onderlinge leningen zijn afgewaardeerd dan wel geschoven is met een herinvesteringsreserve. Verder vraagt de verdeling van de nog compensabele verliezen over de verschillende vennootschappen de nodige aandacht. 8. Spaargeld als kapitaal storten in uw B.V. Wellicht heeft uw B.V. nog compensabele verliezen die zij moeilijk kan verrekenen. Als gevolg van wetswijzigingen in 2007 komen de compensabele verliezen in de toekomst mogelijk te vervallen. Het volgende kan dan worden overwogen. Stort uw privéspaargeld als kapitaal in uw B.V. Hierdoor verlaagt u de vermogensrendementsheffing in box 3. Weliswaar 4

5 rendeert het vermogen in de B.V., maar zal daar als gevolg van de compensabele verliezen effectief niet tot een heffing leiden. Nadat de verliezen zijn gecompenseerd kan het aandelenkapitaal, indien gewenst, weer onbelast worden terugbetaald om bijvoorbeeld de consumptieve uitgaven te financieren. Voorafgaande aan een kapitaalteruggave moet de AVA beslissen tot een kapitaalvermindering. Eventueel kan ook dividend worden uitgekeerd ten behoeve van de financiering van consumptieve uitgaven. Hierover is dan wel 25% inkomstenbelasting verschuldigd. 9. TBS-vordering omzetten in aandelenkapitaal Rente ontvangen op TBS-vorderingen wordt progressief belast in box 1 tegen maximaal 52%. Voor de B.V. zijn deze kosten maar tegen maximaal 25,5% aftrekbaar. Het gecombineerde tarief (vpb + a.b.-heffing) bedraagt maximaal 44,125%, doch feitelijk effectief vaak niet meer dan ongeveer 35-36%. Het omzetten van een tbs-vordering in aandelenkapitaal kan in een aantal gevallen tot een aardige belastingbesparing leiden. 10. Aflossen eigen woningschuld Indien u rente betaalt op een eigen woningschuld is deze in beginsel aftrekbaar in box 1. Is deze rente echter lager dan het in aanmerking te nemen eigenwoningforfait, dan worden de inkomsten uit eigen woning op nihil gesteld. Alsdan is er van effectieve renteaftrek geen sprake meer en kan het voordelig zijn om de eigen woningschuld af te lossen. Dit heeft als bijkomend voordeel dat uw box 3 vermogen afneemt met het bedrag van de aflossing zodat de vermogensrendementsheffing eveneens afneemt. 11. Onderbouwing verhoging eigen woningschuld Kosten voor onderhoud en verbetering aan de eigen woning kunnen de eigen woningschuld verhogen en hierdoor renteaftrek creëren. Het is dan ook te overwegen om groot onderhoud en verbouwingen te financieren met hypothecair krediet (bijvoorbeeld van de eigen B.V.) en niet vanuit het spaargeld te betalen. Voorzover het onderhoud en de verbouwing worden gefinancierd met een hypotheek, moeten deze kosten wel onderbouwd kunnen worden met nota s. Recente jurisprudentie heeft uitgewezen dat de nota s ook in latere jaren nog moeten kunnen worden overlegd. De bonnetjes moeten dus bewaard blijven en het is aan te bevelen een administratie van de verbouwing op te zetten. Overigens bestaat nog altijd de mogelijkheid om voor maximaal zes maanden de hypotheekrente vooruit te betalen en deze nog in 2007 in aftrek te brengen. Hierdoor wordt tevens de drempel voor bijvoorbeeld de ziektekosten verlaagd, komt u eerder in aanmerking voor heffingskortingen (waaronder de kinderkorting) en komt u wellicht eerder in aanmerking voor een toeslag, zoals de zorgtoeslag of een kinderopvangtoeslag. 12. Schenken aan kinderen en kleinkinderen Zoals elk jaar is ook deze kerst weer de uitgelezen gelegenheid om de kinderen een bedrag belastingvrij te schenken (e per kind per jaar en eenmalig tussen de 18- en 35-jarige leeftijd een bedrag van maximaal e ). Bij grotere vermogens kan zelfs overwogen worden om de eerste tariefschijf van 5% voor schenkingen tot e optimaal te benutten. Aan ieder kleinkind kan jaarlijks een bedrag van e belastingvrij worden geschonken. 5

6 13. Eigen bijdrage voor gebruik auto van de zaak nog voor 31 december betalen Over de cataloguswaarde van de auto van de zaak wordt jaarlijks 22% bij uw inkomen geteld. In 2008 gaat deze bijtelling 25% bedragen. Een eigen bijdrage die u aan de B.V. betaalt komt in mindering op deze bijtelling. Weliswaar is deze eigen bijdrage belast voor uw B.V., maar 100% betalen aan uw B.V. is nog altijd interessanter dan 52% aan de belastingdienst. Als u de eigen bijdrage nog uiterlijk 30 december aan uw B.V. betaalt, bespaart u ook nog eens 1,2% over een eigen bijdrage. Indien de eigen bijdrage niet meer in de loonadministratie kan worden verwerkt, kan deze als negatief loon op de aangifte in mindering worden gebracht. 14. Bijzondere ziektekosten vergoeden door de B.V. Bijzondere ziektekosten, zoals brillen, contactlenzen, tandartskosten van u en uw gezin kunnen belastingvrij door uw werkgever worden vergoed. Zodra de vergoeding uitsluitend aan de directeur/ grootaandeelhouder wordt gedaan, dan heeft dat wel vaak de warme belangstelling van de belastinginspecteur. Indien de kosten door de B.V. worden vergoed dan kunnen deze niet meer bij de aangifte inkomstenbelasting in aftrek worden gebracht. Het is dan ook van belang om een afweging te maken op basis van de effectieve vpb- en ib-druk en de hoogte van de drempel voor de buitengewone uitgaven. 15. Ziektekosten uitstellen? De drempel voor de ziektekosten wordt in 2008 aanzienlijk verlaagd. Anderzijds kunnen ook niet meer alle ziektekosten in aftrek worden gebracht. Voor kosten die kunnen worden uitgesteld zoals een bril of een tandprothese kan het zinvol zijn om een berekening van het mogelijk te behalen voordeel te maken. In 2009 komt de mogelijkheid om ziektekosten in mindering te brengen op uw inkomen te vervallen. Dit geldt ook voor de mogelijkheid voor de B.V. om de bijzondere ziektekosten belastingvrij te vergoeden. 6

7 16. Optimaliseren investeringen Ondernemers en B.V. s kunnen in aanmerking komen voor een kleinschaligheidsinvesteringsaftrek over investeringen tot een gezamenlijk bedrag van e per jaar. Omdat het percentage afneemt naarmate de omvang van de gezamenlijke investeringen toeneemt en boven het bedrag van e per jaar helemaal geen kleinschaligheidsinvesteringsaftrek meer wordt verleend, kan het van belang zijn om de investeringen zorgvuldig te plannen over de verschillende jaren. 17. Optimaliseren pensioen en levensloop Het einde van het jaar is de gelegenheid om nog eens kritisch naar uw pensioenopbouw te kijken. Ingeval van een eindloonregeling kan een kleine loonsverhoging al tot een aanzienlijke aftrekpost in de B.V. leiden en daarmee tot een besparing van vpb. Als u uw pensioen in eigen beheer opbouwt leidt dit tot een liquiditeitsvoordeel als gevolg van de vpb-besparing. Voor variabele loonbestanddelen zoals een tantième leidt een middelloonregeling tot een hogere opbouw en kostenaftrek voor uw B.V. Dienstjaren voor 1994 waarover geen of een onvoldoende opbouw heeft plaatsgevonden kunnen nog worden ingekocht waardoor een extra aftrekpost kan worden gecreëerd. Overigens moet u voor 31 december 2007 beslissen of u niet onder de toepassing van de nieuwe pensioenwet wilt vallen. Heeft u eenmaal gekozen voor de toepassing van de pensioenwet omdat u het pensioen (gedeeltelijk) extern financiert, dan kunt u niet meer terug naar een eigen beheer situatie. In het algemeen kan beter niet voor de toepassing van de pensioenwet worden gekozen. Neemt u gerust contact met ons op om uw keuze te bespreken. De levensloopregeling biedt interessante voordelen voor met name dga s. De storting op een levenslooprekening dient weliswaar extern bij een bank of een verzekeraar plaats te vinden en leidt tot een liquiditeitsverlies. Anderzijds wordt wel geld uit de risicosfeer gehaald, is de opbouw niet belast in box 3 en ontvangt u voor ieder jaar dat u inlegt een extra heffingskorting. De levensloopregeling kan als een pre-pensioenregeling worden gebruikt. In combinatie met een loonsverhoging en eindloonregeling kan de inleg in een levensloopregeling zelfs mogelijk kostenneutraal plaatsvinden. 18. Vraag freelancers om een nieuwe VAR Over de vergoeding die u aan freelancers en ZZP - ers betaalt, hoeft u geen loonheffingen in te houden en af te dragen. Dit mag alleen zodra u over een juiste en geldige VAR-verklaring beschikt. De VARverklaring is één jaar geldig. Vraag aan de personen die u inleent een nieuwe verklaring voor Let er hierbij op dat de werkzaamheden die worden verricht moeten overeenkomen met de werkzaamheden die in de VAR staan beschreven. 19. Check de loonadministratie De belastingdienst heeft aangekondigd dat de controles loonheffingen worden geïntensiveerd. Het einde van het jaar is wellicht de gelegenheid om de loonadministraties nog eens kritisch te beoordelen. Belangrijke aandachtspunten zijn: vastlegging essentiële gegevens van uw werknemers inclusief een kopie van een geldig legitimatiebewijs, verloning van de ter beschikking gestelde auto s, afschriften van de verklaring geen privé-gebruik auto s, onderbouwing per kostensoort van vaste kostenvergoedingen, betalingen aan derden (waaronder uitzendbureaus). 7

8 Colofon Hoofd- en eindredactie Angelique Weisscher (RSM Niehe Lancée) Medewerkers aan dit nummer Richard Daris (RSM Wehrens, Mennen & de Vries), Rob Bosman (RSM Niehe Lancée) Vormgeving Studio Naskin, Haarlem Drukwerk LenoirSchuring, Amstelveen Fotografie Stock materiaal Verschijningsdata 2007 Januari, mei, november, december. Openbaarmaking is toegestaan bij bronvermelding en volledige publicatie. Hoewel wij de uiterste zorgvuldigheid betrachten, kan voor de inhoud van deze nieuwsbrief geen aansprakelijkheid worden aanvaard. RSM Niehe Lancée Accountants & Belastingadviseurs Robijnstraat 3, Postbus 366, 1800 AJ Alkmaar T F Burgemeester Haspelslaan 131, 1181 NC Amstelveen T F Hilversumstraat 324, Postbus 36310, 1800 AJ Amsterdam T F Diakenhuisweg 11, Postbus 5037, 2000 CA Haarlem T F E I RSM Niehe Lancée werkt samen met Brouwer & Oudhof Administratieconsulenten, The NL Trust, THW Accountants en Adviseurs en Pesman Advocaten en is aangesloten bij RSM International, het 7de netwerk van de wereld van zelfstandige accountants- en advieskantoren met vestigingen in 70 landen. Landelijk werkt RSM Niehe Lancée samen met RSM Kooij + Partners te Utrecht en RSM Wehrens, Mennen & de Vries met vestigingen in Eindhoven, Heerlen, Maastricht, Roermond en Venlo.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De ambitie om uw organisatie te laten excelleren RSM Niehe Lancée geniet een uitstekende reputatie op het gebied van accountancy en belastingadvies. Opdrachtgevers kunnen

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden!

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Optimaliseer uw ondernemersinkomen 2013 Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Als u ervoor gekozen heeft te ondernemen in de bv, krijgt u meteen meerdere petten op.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

Benut uw mogelijkheden!

Benut uw mogelijkheden! Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga (2013) Benut uw mogelijkheden! Huizen, november 2013 1 Introductie Als u ervoor gekozen

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Welkom in de wondere wereld van fiscalisten Algemeen / Particulier Ondernemer DGA Eigen woning Los een klein (rest) hypotheek af Haal het maximale uit uw hypotheek

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW Aan het vinden van de perfecte woning besteedt u vaak maandenlang

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper 28.06.16 Zakendoen met uw eigen bv in 2016 De kansen en mogelijkheden whitepaper In dit whitepaper: Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010 Fiscale Eindejaarsspecial 2010 Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010 In deze uitgave geven wij - op hoofdlijnen - een overzicht van de meest belangwekkende en interessante wijzigingen per 1 januari 2011,

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier.

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Eindejaarstips 2015! Optimaliseer investeringsaftrek De investeringsaftrek is een fiscale subsidie op investeringen. Boven een investeringsgedrag

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs De eigen bijdrage in de AWBZ: Vermogensbescherming zonder te schenken Maurice De Clercq & Harjit Singh Juni 2013 Programma Inleiding Belastingdruk bij eigen bijdrage

Nadere informatie

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland SynVest is als fiscale beleggingsinstelling verplicht om 15% dividendbelasting in te houden op uitgekeerd dividend en dit af te dragen

Nadere informatie

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW Zoals uw huis de basis is voor uw privéleven, zo is uw hypotheek de basis voor

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga Tips voor de bv en de dga 39. Stop opbouw pensioen in eigen beheer vanaf 2017 Een dga kan net als een gewone werknemer pensioen opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij een professioneel pensioenfonds

Nadere informatie

Voor iedereen. Eindejaarstips 2013

Voor iedereen. Eindejaarstips 2013 Eindejaarstips 2013 Voor iedereen Samenwoners regel fiscaal partnerschap Woont u samen maar voldoet u niet aan de regels voor fiscaalpartnerschap, regel dan voor 1 januari 2014 een samenlevingscontract

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen

de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen 1 2. Goede doelen financieel steunen 2 3. Privébetalingen en aankopen doen 3 4. Beleggen in groenfondsen

Nadere informatie

Eindejaarstips top 10

Eindejaarstips top 10 Eindejaarstips top 10 Met de fiscale eindejaarstips 2016 van accon avm weet u precies wat u dit jaar nog kunt doen om fiscaal slim te ondernemen en waarmee u beter in 2017 kunt starten. Alle tips kunt

Nadere informatie

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD MKB NIEUWSBRIEF THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING MKB NIEUWSBRIEF November 2017 RSM informeert u graag over de fiscale actualiteiten. Neemt u gerust contact op met uw RSM-adviseur als

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u?

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Afgelopen dinsdag is de laatste miljoenennota van dit kabinet gepresenteerd. Daarin is

Nadere informatie

Eindejaarstips December 2017

Eindejaarstips December 2017 Eindejaarstips December 2017 Geachte relatie, Het nieuwe jaar komt alweer in zicht en daarmee wordt het weer tijd voor onze eindejaarstips. Zoals u van ons gewend bent hebben wij ook dit jaar weer een

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier 15 september 2015 Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier Op 15 september 2015 is het Belastingplan 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. De voor dga en particuliere vermogensbezitter

Nadere informatie

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015 FISCAAL NIEUWS Afschaffen bijdrage in kosten kinderen Vanaf 2015 zijn de volgende bijdragen in de kosten van kinderen afgeschaft: de aftrek voor levensonderhoud

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoud Tip 1: Betaal je zorgverzekering in één keer... 2 Tip 2: Levensloopregeling voordelig afkopen... 2 Tip 3: Eigenwoninglening registreren bij fiscus... 2 Tip

Nadere informatie

VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN

VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN Vermogen opbouwen op een comfortabele manier:

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

De hoogtepunten in het. Belastingplan 2016. 7 oktober 2015. Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom

De hoogtepunten in het. Belastingplan 2016. 7 oktober 2015. Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom De hoogtepunten in het Belastingplan 2016 7 oktober 2015 Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom Wat is het Belastingplan 2016 niet? Het is niet de ingrijpende

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017 In deze Nederbelgenmail brengen wij u op de hoogte van wat het ondernemen in Nederland voor Belgische inwoners aantrekkelijk maakt, kapitaalvermindering en DBI aftrek. De inhoud van deze mail is louter

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Inhoud 1. Box 3 per 01-01-2017 2. Pensioen in eigen beheer vanaf 01-01-2017 3. Diverse overige wijzigingen 4. Eindejaarstips

Nadere informatie

DGAWijzer. Vermogensopbouw. Inhoud

DGAWijzer. Vermogensopbouw. Inhoud DGAWijzer Vermogensopbouw Inhoud Vermogensopbouw door de DGA 1 Beleggen in de BV 2 Beleggen in de BV via stapelaars 2 Beleggen in privé na dividenduitkering 2 Lenen van de BV 3 De vrijgestelde beleggingsinstelling

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het beheren van vermogen in Nederland en België Juni 2013 Maurice de Clercq Programma 1. Inleiding 2. Nederland 3. België 4. Synthese Nederland/ België 5. Conclusie

Nadere informatie

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur Paragraaf 7.1 Groeit de economie? BBP = Bruto Binnenlands Product, de totale productie in een land in één jaar Nationaal inkomen = het totaal van alle inkomens in een land in één jaar Inkomen = loon, rente,

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten We moeten nuchter blijven!!

Fiscale actualiteiten We moeten nuchter blijven!! Fiscale actualiteiten We moeten nuchter blijven!! 16 november 2015 Pagina: 1 Pagina: 2 Pagina: 3 Pagina: 4 200 jaar Staten Generaal Pagina: 5 Miljoenennota Toelichting op: Begroting 2016 Per onderwerp/departement

Nadere informatie

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder? De directeur-grootaandeelhouder (dga) is enerzijds directeur van een bv en anderzijds aandeelhouder.

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de Inkomstenbelasting - eindejaarstips Voorlopige aanslag kan in rekening brengen belastingrente voorkomen Wie verwacht (meer) belasting te moeten betalen over 2013, kan verzoeken om een voorlopige aanslag

Nadere informatie

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD MKB NIEUWSBRIEF THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING MKB NIEUWSBRIEF Januari 2016 Opmaken van de balans voor de werkkostenregeling 2015 Binnen de werkkostenregeling (WKR) kunt u vergoedingen

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Herziening aftrek voorbelasting Auto van de zaak Werkkostenregeling

Nadere informatie

Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken Belastingvrij schenken extra voordelig? Heeft u de mogelijkheid, dan kan schenken bij leven verstandig zijn. Dat is niet alleen leuk voor kinderen en kleinkinderen, maar zo beperkt u ook de toekomstige

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen w e h i e r m e t lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt van en ter beschikking stelt aan uw BV. In dit hoofdstuk spreken we

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2013 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.542 of 12% van de gerealiseerde

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013

OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013 OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013 Zoals u van ons gewend bent, informeren wij u ieder jaar over de voor u relevante wijzigingen van de fiscale regelgeving in het komende jaar. Het overzicht

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2015, 4 e jaargang, 10 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2015, 4 e jaargang, 10 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2015, 4 e jaargang, 10 e editie Inhoud 1. Digitalisering van de overheid en de belastingdienst 2. Herziening box 3 per 01-01-2017 3. Belastingplan 2016:

Nadere informatie

Ruitenburg University. Belastingheffing privé vs bv

Ruitenburg University. Belastingheffing privé vs bv Ruitenburg University Belastingheffing privé vs bv Inhoud bijeenkomst Introductie belastingheffingssystematiek Ondernemen in privé of in BV Salaris of dividend Vermogen, in BV of eruit? Hypotheek aflossen?

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling PAG 2 LET OP BIJ BTW- TARIEF VERBOUWINGEN PAG 3 TIPS BIJ HET AAN VRAGEN VAN EEN VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR) PAG 4 2015: ARBEIDS- KORTING OMHOOG VOOR LAGERE INKOMENS EN OMLAAG VOOR HOGERE INKOMENS PAG

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

Van Wantrouwen naar Vertrouwen. 6 december 2011 Gijs van der Voet

Van Wantrouwen naar Vertrouwen. 6 december 2011 Gijs van der Voet Van Wantrouwen naar Vertrouwen 6 december 2011 Gijs van der Voet Inleiding Onderneming/BV Belastingplan 2012 Eindejaarstips 2011 Overige zaken Belastingplan 2012 Kabinet: Eenvoudiger, meer solide en fraudebestendig

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF B.V.?

EENMANSZAAK OF B.V.? EENMANSZAAK OF B.V.? Inleiding Dit memorandum beoogt ondernemers informatie te verschaffen over twee hoofdvormen waarin een onderneming kan worden gedreven: de eenmanszaak en de B.V., en de keuze tussen

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 Kort Nieuws Met name uit Nederland Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een

Nadere informatie

2010: fiscale voordelen voor de mkb er

2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er Alle beetjes helpen. Als ondernemer weet u dit als geen ander. Zeker in het huidige economische klimaat is het belangrijk dat

Nadere informatie

Fiscale eindejaar tips. Ondernemers met een BV. Leg leningen schriftelijk vast

Fiscale eindejaar tips. Ondernemers met een BV. Leg leningen schriftelijk vast Fiscale eindejaar tips Ondernemers met een BV Belastingplan 2011: ook in 2011 een tariefsverlaging van de VPB Het tarief voor de vennootschapsbelasting wordt in 2011 verder verlaagd. Het tarief voor winsten

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

Advieswijzer. Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

DE ADVISEUR INFORMATIEBLAD VAN UW REGISTER BELASTING EN BEDRIJFSADVISEUR

DE ADVISEUR INFORMATIEBLAD VAN UW REGISTER BELASTING EN BEDRIJFSADVISEUR DE ADVISEUR INFORMATIEBLAD VAN UW REGISTER BELASTING EN BEDRIJFSADVISEUR Voor u ligt de Eindejaarsadviseur van 2013. Daarin staan allerlei aandachtspunten die zo aan het eind van het jaar of juist aan

Nadere informatie

WELKOM Prinsjesdagavond Ontvangst Presentatie nieuwe website Presentatie Wil Vennix + Vragen 21.

WELKOM Prinsjesdagavond Ontvangst Presentatie nieuwe website Presentatie Wil Vennix + Vragen 21. WELKOM Prinsjesdagavond 19.30 Ontvangst 19.45 Presentatie nieuwe website 20.00 Presentatie Wil Vennix + Vragen 21.00 Hapje & Drankje Prinsjesdag en fiscale actualiteiten 2016 28-9-16, DE TOESTROOM WIL

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 4 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 4 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 4 e editie Inhoud 1. De (ondernemer voor de) inkomstenbelasting 1.1 Ontwikkelingen op pensioengebied 1.2 Aandachtspunten aangifte

Nadere informatie

Algemeen. Eindejaarsactualiteiten. Wijhe, november 2015. Geachte relatie,

Algemeen. Eindejaarsactualiteiten. Wijhe, november 2015. Geachte relatie, Wijhe, november 2015 Geachte relatie, Wij hebben een nieuwsbrief voor u samengesteld over de voor u van belang zijnde ontwikkelingen op fiscaal gebied. Graag maken wij u attent op het volgende: Algemeen

Nadere informatie

Beschrijving en analyse van de vier fiscale varianten voor de koopmarkt

Beschrijving en analyse van de vier fiscale varianten voor de koopmarkt BIJLAGE C Beschrijving en analyse van de vier fiscale varianten voor de koopmarkt 1. Eigen woning als beleggingsgoed (variant 1) Wat verandert er? In deze variant wordt de eigen woning beschouwd als vermogen

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Schenken, lenen en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Bent u op zoek naar een manier om uw kind financieel te steunen? Bijvoorbeeld om die dure studie te betalen, die mooie woning te kunnen financieren

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Beslis nog in 2015 voor een andere auto met lager bijtellingspercentage In 2017 volgen waarschijnlijk de echt grote hervormingen ten aanzien van de bijtelling van

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2014 Formulierenversie IB 651-2Z51OLAV Afgedrukt op 12-4-2015 Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Burgerservicenummer 133136097 Ondertekening

Nadere informatie

De familiebank - vanaf 2013

De familiebank - vanaf 2013 De familiebank - vanaf 2013 Inleiding Sinds 01-01-2013 moet iedere nieuwe lening t.b.v. de eigenwoning worden afgelost, met uitzondering van situaties die vallen onder het overgangsrecht. Omdat banken

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris Uw vermogen in 2015, voorbereid op de toekomst Het beheren van uw vermogen Belastingen Eigen bijdrages De volgende generatie Het beheren van uw vermogen Wie mag uw

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Expirerende Lijfrente

Expirerende Lijfrente GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen. Vandaag de dag betekent dit dat het regelen

Nadere informatie

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD De staatssecretaris van Financiën heeft op Prinsjesdag (16 september 2003) het Belastingplan 2004 bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel

Nadere informatie