stadskrant brunssum informatiekrant voor alle inwoners van brunssum jaargang 2 nr. 2 maart 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "stadskrant brunssum informatiekrant voor alle inwoners van brunssum jaargang 2 nr. 2 maart 2012"

Transcriptie

1 stadskrant brunssum informatiekrant voor alle inwoners van brunssum jaargang 2 nr. 2 maart 2012 Sportieve club uit Treebeek fietst en wandelt voor de gezelligheid 12 kilometer! Dat haal ik nooit! Vanaf dag één fiets en wandel ik met deze club mee. Toen we voor het eerst gingen wandelen, dacht ik nog 12 kilometer, dat haal ik nooit!. Maar al kletsend leg je die afstand zó af. De wandel- en fietsclub uit Treebeek tijdens één van hun wekelijkse wandeltochten. Links voor loopt vaste deelnemer Wim Schra. Ik ben een buitenmens én graag onder de mensen. De wandelclub combineert deze twee dingen. Agnes Nowacki is één van de 50-plussers die zich elke woensdagochtend verzamelen op de Markt in Treebeek. Van daaruit gaan ze gezamenlijk op pad. In de zomer is dat een fietsroute van 30 tot 35 km. In de wintermaanden, wanneer het te koud is op de fiets, wordt er gewandeld, een kilometer of 10 of 12. De ene keer is dat in de buurt van Brunssum. De andere keer gaan ze iets verder. Door het Heuvelland, naar Wijlre. Of richting Duitsland. Agnes doet het vooral voor de gezelligheid, zegt ze. Via de club heb ik mensen uit de wijk beter leren kennen. Je deelt ervaringen. En ik kom op plekken waar ik nog nooit ben geweest. Zo mooi! Schnaps De wandel- en fietsroutes komen uit de pen van Peter Dibbets. Zes jaar geleden, aan de vooravond van zijn vroegpensioen, besloot hij een fietsclub op te rich - ten. Dat bleek een doorslaand succes. Door de aanwas groeide de club al snel uit zijn voegen. Inmiddels zijn er 40 trouwe leden. De routes zet hij zelf uit. Ik toer graag op de fiets. Daardoor ken ik veel mooie plekjes in de regio. Die gebruik ik voor de wandel- en fietsroutes van de club. Mensen zijn daar erg enthousiast over. Iedereen kent wel de mooiste plekken in het buitenland, maar wie heeft oog voor de schoonheid van je eigen omge - ving? Mensen staan soms versteld. De sleutel tot het succes van zijn clubje is de mix tussen sportiviteit en gezelligheid, beaamt Peter. Onderweg wordt heel wat afgekletst. In de pauze drinken we een kopje koffie, meestal met iets lekkers erbij. En in de winter nemen we nog een kleine schnaps. Om lekker warm te blijven. Geheel overbodig voegt hij eraan toe: Elke tocht is reuze gezellig. De wandel- en fietsclub van Treebeek De wandel- en fietsclub van Treebeek telt momenteel ongeveer 40 leden. Dat is tevens het maximum aantal vanwege de veiligheid, zegt Peter Dibbets. En ook omdat je onderweg pauze plekken moet kunnen vinden die grote groepen aankunnen. Een wandel/fietsclub die bestaat uit bewoners uit één wijk, is voor mensen een leuke en gezellige manier om in beweging te blijven. Daarnaast leer je zo ook je omgeving goed kennen. En dan niet alleen de plekken waar je wandelt, maar (vooral) ook de mensen uit je eigen buurt. Een mooi initiatief dat wellicht andere wijken kan inspireren om hetzelfde te organiseren! Buitenmens Eén van de trouwe leden is Wim Schra. Wim is een fervente wandelaar. De Kennedymars, Vierdaagse, Nacht van Gulpen, noem maar op, elke klassieker heeft hij gelopen. Ik ben een buitenmens, maar ik ben ook graag onder de mensen. De wandelclub combineert deze twee dingen, legt hij uit. Hoezeer hij de club waardeert, merkte hij vorig jaar. Ik lag er vanwege gezondheidsklachten ineens uit. Jeetje, wat baalde ik. Vooral als ik foto s van de club onderweg zag. Ik gaf mijzelf een jaar om weer mee te kunnen lopen. En dat is gelukt! Je moest eens horen hoeveel lol we soms hebben Bespaar geld! Eet chips in de klas Brunssum bruist met ijs en chocolade STADSKRANT BRUNSSUM UITGAVE 29 FEBRUARI 2012 De volgende Stadskrant verschijnt op 28 maart Opmerkingen of vragen over de Stadskrant kunt u doorgeven via

2 Stadskrant Brunssum maart Zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Het WWZ-steunpunt ondersteunt hierbij We peppen elkaar regelmatig op Bij ouder worden, denken veel mensen aan geraniums. Maar dat beeld klopt natuurlijk niet. Veel mensen blijven tot op hoge leeftijd actief bezig in de eigen buurt. Neem Liesbeth Boekhorst. Ze is 82 en geniet nog volop van het leven. Ik heb mijn sociale contacten, leuke bezigheden en een prachtige woning. Wat wil ik nog meer? In het wijksteunpunt in het Barbarahoes is het altijd gezellig, vindt Liesbeth Boekhorst (2e van links). Ik kom er graag om te handwerken, samen te eten of om aan andere activiteiten mee te doen. En je kunt er ook altijd terecht bij problemen. Liesbeth woont met veel plezier in Treebeek, in zorgcentrum Emmastaete. Ik had echt geluk dat ik hier terecht kon, want er is veel vraag naar, vertelt ze. Het is ook allemaal zo mooi en zo goed geregeld hier. Vanaf mijn appartement heb ik uitzicht op de binnentuin waar je kunt wandelen en waar konijnen en kippen rondlopen. Maar veel binnen zit ze niet. Tot voor enkele jaren terug deed ze nog veel vrijwilligerswerk. Ervoor zorgen dat anderen het naar hun zin hadden, daarmee hield ik me bezig. Mijn man was destijds pas gestor ven. Met andere mensen bezig zijn heeft me toen op de been gehouden. Tegenwoordig doet ze het rustiger aan dat wil zeggen, íets rustiger. Nu ben ik aanspreekpunt voor een groep bewo ners, hier in het zorgcentrum. We kletsen elke week gezellig samen je moest eens horen hoeveel lol we soms hebben! Maar we peppen elkaar ook regelmatig op. Dat hoort er ook bij. Steunpunt Treebeek Daarnaast gaat Liesbeth een paar keer per week naar het steunpunt in Treebeek, in het oude Barbarahoes (zie tekst in kader). Om te handwerken, gezamen - lijk te eten of om aan andere activiteiten mee te doen. Ze komt ook regelmatig met ideeën voor de themamiddag. We hebben al lezingen gehad over muziek. Over de mijnen. Maar ook over land kruizen of een wandeling over de Santiago de Compostela-route bijvoorbeeld. We hebben al over zoveel mooie dingen iets gehoord! Ze is graag op het steunpunt. De men - sen die alles begeleiden zijn heel harte - lijk. En ik vind het een fijn idee dat je er ook met problemen terecht kunt. Lieve zorg Aan het eind van het gesprek zegt ze stralend: Ja, ik weet dat ik heel positief klink. Maar ik geniet nog te veel van mijn uitstapjes om thuis te blijven zitten. Dat betekent niet dat mijn leven gemakkelijk is geweest - integendeel. En ik heb ook mijn gezondheids problemen. Mijn hart, weet u. Maar zoals ik hier zit, met alle lieve zorg, leuke acti - vi teiten, familie en andere contac ten tot mijn beschikking... Zeg nou zelf, dan ben ik toch een gelukkig mens? Kom ook naar het steunpunt bij u in de buurt! Voor mensen als Liesbeth zijn er in Bruns - sum speciale steunpunten ingericht, de WWZ wijksteunpunten (WWZ staat voor wonen, welzijn en zorg ). Het zijn er drie, in de wijken Noord, West en Centrum (dit laatste steunpunt is ook bedoeld voor inwoners van de wijken Zuid en Oost). De gemeente wil met deze steunpunten stimuleren dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in de eigen, vertrouwde woonomgeving. Daarvoor bieden de steunpunten zorg en ondersteuning, maar ook bijvoorbeeld sociale activiteiten. In Noord is het wijksteunpunt gevestigd in Distelenveld aan de Henri Dunantstraat 519, tel. (045) In West is het wijksteunpunt gevestigd in het Barbarahoes, Zonnestraat 3, tel. (045) In Centrum is het wijksteunpunt gevestigd in d r Brikke-Oave, Lindeplein 5a, tel. (045) Gezocht: vrijwilligers Brunssum beschikt over een eigen Vrijwilligerscentrale. De centrale voert verschillende taken uit, waar - onder het bemiddelen tussen men - sen die vrijwilligerswerk willen doen en organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers. Heeft u er ook wel eens aan gedacht om vrijwilligerswerk te doen? Kijk dan eens bij het brede en gevarieerde vacatureaanbod: Voetbalvereniging De Leeuw zoekt vrijwilligers voor onder meer beheer materialen en toezicht op terreinen. Ouderenwerk zoekt voor de wijk Noord vrijwilligers voor het project Samen Eten. De Stichting Gehandicaptenraad Brunssum zoekt vrijwilligers voor de ondersteuning bij de uitvoering van diverse projecten. Zorgcentrum Emmastaete zoekt vrijwilligers voor de verpleegafdeling voor dementerende bewoners. De Drie Ringen zoekt een organisatietalent om mee te denken over een programma voor levensbeschouwing en zingeving. Natuurlijk zijn er nog veel meer vacatures. Kijk daarvoor en voor meer informatie op: Sneeuwbestrijding in Brunssum Tot 1 april 2012 geldt voor de gemeente en voor Rd4 de winterdienst. Het beleid van de gemeente is dat éérst de hoofdwegen sneeuwvrij worden gemaakt. Zijn de hoofdwegen sneeuwvrij, dan volgen de woonstraten. De aanpak van de woonstraten zal onder meer afhankelijk zijn van middelen en capaciteit. De gemeente houdt géén stoepen en voetpaden bij. Daarvoor ontbreken de middelen. Daarom doet de gemeente een beroep op u om uw eigen stoep sneeuwvrij te houden. Denk hierbij ook aan de oudere mensen bij u in de buurt. Inzameling afval Bij hevige sneeuwval en vorst kan het voorkomen dat er geen afval wordt inge - zameld. Kijk voor actuele informatie op de website of bel (045) Meer informatie Voor meer informatie kunt u op werk dagen van tot uur terecht bij de gemeente Brunssum, tel. (045)

3 3 Stadskrant Brunssum maart 2012 Geen legeskosten voor vrijwilligers Donorformulieren beschikbaar Vrijwilligers in Brunssum hoeven geen legeskosten te betalen wanneer zij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Met deze maatregel wil de gemeente een drempel wegnemen voor vrijwilligerswerk. Vrijwilligersorganisaties die zich bezig houden met kinderen en mindervaliden eisen tegenwoordig een Verklaring Omtrent Gedrag van aangesloten vrijwilligers. Deze verklaring moet voorkomen dat vrijwilligers die zich in het verleden schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik, opnieuw in de fout kunnen gaan. Aanvraag Bij de Vrijwilligerscentrale Brunssum is een speciaal aanvraagformulier verkrijgbaar voor de gratis VOG. Voor meer informatie: Vrijwilligerscentrale Brunssum, tel (045) of In de gemeentewinkel van Brunssum zijn donorformulieren beschikbaar. Met deze formulieren kunnen mensen van 18 jaar en ouder aangeven of ze als donor geregistreerd willen worden. Met de ver - spreiding van de formulieren wil Brunssum inwoners attenderen op het belang van registratie van hun donorkeuze. Het donorregister is in 1998 ingevoerd. Een groot aantal mensen heeft echter de eigen keuze nog niet laten vastleggen. Voor meer informatie over donorregistratie, neem contact op met de informatielijn (0900) (lokaal tarief) of via of Project Slim met geld leert tweedejaars leerlingen van het Rombouts met geld omgaan Chips proeven voor een dikkere beurs Huilend stond ze op de stoep. De 22-jarige Kim. Radeloos was ze. Samen met haar vriendje Dennis had ze geld geleend. De schuld was opge - lopen tot 22 duizend euro. Dennis kon de druk niet aan en pleegde zelfmoord. Kim bleef achter met een kindje. Ten einde raad klopte Kim aan bij de Kredietbank Limburg. Bij Jos Cauberg. Dezelfde Jos Cauberg staat op een och - tend in februari voor een tweede jaars klas van het Romboutscollege. Het ver - haal dat hij zojuist heeft verteld, is waar gebeurd, zegt hij. Het is dagelijkse praktijk in zijn werk. Daarom staat hij hier ook voor de klas, om de 13- en 14-jarigen eens goed wakker te schudden. Om ze uit te leggen dat het vrese - lijk mis kan gaan als je niet goed met geld omgaat. Slim met geld, heet het schoolproject waaraan Jos deelneemt (zie tekst in kader). Alle tweedejaars leerlingen van het Romboutscollege deden mee aan het project Slim met geld. Belangrijkste les die ze leerden: voorkom schulden. Slimme oplossingen Terug naar Kim met de geldproblemen. Jos legt haar probleem voor aan de leerlingen. Wat zouden jullie doen?, vraagt hij aan de klas. Cheyenne rea - geert. Ze vindt dat Kim beter bij haar moeder kan gaan eten. Anthony zou Kim aanraden om een bijbaantje te nemen haar vriendin zou dan kunnen oppassen. Slimme oplossingen, vindt Jos. Twee boodschappen heeft hij voor de klas. Eén: geld lenen kan grote ge - vol gen hebben. Twee: bij problemen ben je zelf verantwoordelijk voor de oplossingen. Er is nog een derde boodschap: voorkom dat je schulden maakt. Dat is eigenlijk de belangrijkste les, legt Jos uit. Kinderen van 13 of 14 jaar hebben vaak nog geen schulden. Maar jongeren van 19 jaar hebben in Nederland al gemiddeld 800 euro schuld. Een paar jaar verder, en die schuld is al vervijfvoudigd, tot 4 duizend euro. Hoe voorkom je schulden? Jos zet de klas aan het werk. De leerlingen moe - ten op papier zetten wat ze aan geld krijgen en waaraan ze het uitgeven. Voor Rick valt dat allemaal nog niet mee. Sanne is er sneller mee klaar. Niet voor niks blijkt, want ze houdt haar bankafschriften goed bij. Zo weet ik al tijd hoeveel geld ik nog heb. En als ik tekort kom? Dan verdien ik bij als oppas. Reclame Twee lesuren lang laat Jos het geld alle kanten oprollen. De kinderen horen verhalen over de valkuilen die jonge Project Slim met geld Het project Slim met geld bestaat uit gastlessen. De gastlessen worden ge - geven aan alle tweedejaars klassen van het Rom bouts college. Het project bestaat verder uit een theatervoorstelling, Uitv rkocht door Klasse Kunst. Ook de ouders worden betrokken bij dit project: zij nemen gedurende een avond deel aan een workshop, waarbij ze tips krijgen hoe ze het financiële gedrag van hun kinderen kunnen ont - wikkelen. De gemeente Brunssum is opdrachtgever van dit project, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) maakt het mogelijk. consument bedreigen. Verhalen over het gemak waarmee je rood komt te staan. Verhalen over de macht van reclame. Om dat laatste aan te tonen, laat Jos de leerlingen geblinddoekt drie merken chips eten. Welke vinden ze het lekkerste? Dat blijkt verrassend vaak het onbekendste (en meestal goedkoopste) merk. Zo zien ze de invloed van reclame, zegt Jos. Britt heeft in ieder geval al één ding geleerd, zegt ze aan het eind: Door op te schrijven wat ik aan geld krijg én wat ik allemaal koop, heb ik een goed over - zicht gekregen. En dat is eigenlijk best handig!

4 Stadskrant Brunssum maart Nieuwe ijssalon in centrum Brunssum: Fotobijschrift Ijssalon Met ijs heb je al snel een feest Anita achter de toonbank bij Da Noi, waar iedereen vanaf 3 maart terecht kan voor ijs, bonbons en koffie. Brunssum bruist! Nog steeds vestigen zich nieuwe ondernemers in het winkelcentrum. Enthousiaste ondernemers die toekomst zien in Brunssum en zich storten op een nieuwe zaak in het winkelgebied t Ei. Zo ook Anita van de Laarschot en haar partner Peter Nass. Vanaf 3 maart verwachten ze in de Kerkstraat 22 de deuren te kunnen openen van hun ijssalon, koffiesalon én chocolaterie: Da Noi. Da Noi is geen onbekende. De ijssalon zit nu nog in Hoensbroek en is ook daarbuiten befaamd om zijn overheerlijk Italiaans ijs. IJs maken is mijn passie, zegt Anita, en ik bedenk graag nieuwe smaken. Zo hebben we onder meer blauw Smurfenijs, Red Bull-ijs en witte droom met witte chocolade, bosaardbeien, cheesecake en stracciatella, echt heerlijk! Maar ik varieer ook graag, asperge-ijs in het voorjaar bijvoorbeeld, dat is ook heel apart. Nooit meer weg Ze verheugen zich om naar Brunssum te verhuizen met de zaak, kunnen haast niet wachten. Maar we hebben er toch bijna een jaar over getwijfeld, vertelt Anita. Want onze salon liep goed in Hoensbroek. Toch trok Brunssum ook. Mijn zus heeft hier een zaak en zij wil er nooit meer weg. En wij zien de voordelen natuurlijk ook: Brunssum heeft een mooi, gevarieerd winkelcentrum, er wordt hier veel georganiseerd, de terras jes zitten altijd gezellig vol en er wonen leuke mensen. Maar dat laatste wisten we al, want er kwamen regelmatig Brunssumers speciaal voor ons ijs naar Hoensbroek! Feest Gelukkig hebben ze nu in de Kerkstraat een pand gevonden waarin ze hun ambitie goed kwijt kunnen. Het wordt een mooie, grote zaak met voldoende zitgelegenheid binnen en buiten, een speelhoek voor de kinderen en een hoek met handgemaakte bonbons van een echte chocolatier. Mensen kunnen hier zo meteen terecht voor een lekker ijsje, legt Anita uit, maar ook gewoon voor een heerlijke koffie met eventueel iets lekkers erbij, of voor een doosje bonbons. En wat ook leuk is: de kinderfeestjes waarbij de jarige job samen met vriendjes en vriendinnetjes zelf ijs komt maken, versieren én natuurlijk opeten. Dat is altijd weer feest. Maar ja, dat heb je met ijs al snel! Meer informatie: Hairsaloon Marianne sinds 1 december te vinden in De Parel Ik dacht: het is nu of nooit Het centrum van Brunssum blijft nieuwe ondernemers trekken. Ook Marianne Warmer heeft onlangs de stap gewaagd. Haar kapsalon Hairsaloon Marianne zit sinds 1 december in De Parel en bouwt al gestaag een eigen klantenkring op. Ik houd ervan om eerst uitgebreid te luisteren naar wat de klant wilt. Zo krijgt iedereen het kapsel dat het beste bij hem of haar past. ArtStudio 75 nieuwe aanwinst voor centrum Eind januari ging ArtStudio 75 van start. ArtStudio 75 is een galerie aan de Kerkstraat 75-77, in het centrum van Brunssum. ArtStudio 75 is een initiatief van de Stichting Kunstkring Parkstad. De stichting mag tijdelijk gebruikmaken van het pand. Marianne kent Brunssum goed, ze is er geboren en getogen zoals ze zelf zegt en voelt zich er thuis. Ze heeft vroeger al eens een kap salon gehad en op een gegeven mo ment begon het weer te kriebelen. Ik ben nu 41 jaar en dacht: het is nu of nooit. De Parel is een mooie locatie voor een ondernemer en ik denk dat voor een goed product altijd markt is. 25 jaar in het vak En Marianne levert kwaliteit, daarvan is ze overtuigd. Ik zit al 25 jaar in het vak en knip nog graag met de schaar in plaats van met de tondeuse. Ik houd er ook van om dingen bespreekbaar te maken. Als een klant een kapsel uitzoekt dat niet bij zijn of haar haar structuur past, dan zeg ik dat, zodat we op zoek kunnen gaan naar een goed alternatief. De prijzen van knippen, verven en hair exten sions zijn relatief laag, zegt ze. Want ondanks dat veel mensen minder te beste - den hebben, willen ze er wel mooi uitzien. En daar werk ik graag aan mee. Meer informatie: Het pand, eigendom van de Provincie Lim - burg, zal uiteindelijk gesloopt worden voor de ontwikkeling van het Masterplan Centrum. Tot die tijd is het pand, via tussenkomst van de gemeente, in bruikleen gegeven. Zo wordt voorkomen dat dit gedeelte van het centrum in de tussentijd verloedert. ArtStudio 75 is de tweede galerie die de Stichting Kunstkring in Brunssum in gebruik neemt. In april 2011 ging De Jalerie aan de Kerkstraat 73 open. Beide galerieën leveren een bijdrage aan de verlevendiging en aankleding van het omliggende straatbeeld. Meer informatie :

5 5 Stadskrant Brunssum maart 2012 Oud en nieuw: het Stroohuis in Schuttersveld In de rubriek Oud en Nieuw tonen we de geschiedenis achter bekende plekjes van Brunssum Deze ingenieurswoning (foto links) lag vroe - ger op de hoek van de Prins Hendriklaan met de Rimburgerweg. De woning, ook het Stroo - huis genoemd, werd in 1927 gebouwd door de staatsmijnen. De bekendste bewoner was Dr. A.V.M. Mey, mijnarts en berucht omdat hij mijnwerkers weer zo snel mogelijk aan het werk zette. Mey promoveerde rond 1950 op een onderzoek naar silicose bij mijnwerkers, waarvoor hij röntgenfoto s van mijnwerkers bestudeerde. Opmerkelijke anekdote: de vijver achter het Stroohuis moest gedempt worden omdat er in de omge ving malaria (!) was geconstateerd. Vermoedelijk als ongewenste souvenirs, meegenomen door Mey van een verre reis. Het Stroohuis brandde begin jaren 80 af waarbij Mey om het leven kwam. Twee jongens uit de wijk Schuttersveld hadden fikkie gestookt. In 1992 werden op deze plek de appartementencomplexen Houtwal en Beukenhorst gebouwd. Meer geschiedenis van Brunssum? Ga naar Zondag 25 maart herdenking 65 jaar mijnramp Alleen maar dat briefje met Uw man is overleden Op 24 maart 1947 vond in de Staatsmijn Hendrik in Brunssum de grootste naoorlogse mijnramp van Nederland plaats. 13 mijnwerkers kwamen daarbij om het leven. Eén van deze 13 was de 44-jarige Huub Valkenberg uit Schinveld. Houwer van beroep, maar ook vader van een gezin. Zijn dochter, toen 14, herinnert zich de dag als gisteren. Door deze ramp is mijn hele leven veranderd. De mijnramp van 24 maart 1947 werd veroorzaakt door een brand op 636 meter diepte. 13 koempels bleven ach - ter in de hitte en de rook. Mevrouw Haest, de dochter van Huub Valkenberg: Het was op een maandag. We wisten dat er brand in de mijn was en ze hadden ons verteld dat mijn va - der daar aan het helpen was. Toen we s avonds om 12 uur naar bed gingen, hadden we nog steeds geen bericht gekregen. Nadat op de Hendrik de brand van buiten af was bestreden, daalde een reddingsploeg af om de slachtoffers te bereiken. Mevrouw Haest herinnert zich de ochtend na de ramp. Er lag een brief je, onder de deur doorgeschoven. Ik kan het me nog zó goed herinneren. Er stond alleen maar op: Uw man is overleden. Niemand die iets persoonlijks kwam vertellen, alleen dat briefje. Statiegeld Het waren moeilijke tijden, zegt ze. Harde tijden ook. De enige keer dat er iemand bij ons is komen kijken, was twee maanden na de dood van mijn vader. Mijn zusje was net geboren en een mevrouw bracht een fles druivensap. Ze zou later wel terugkomen voor de lege fles. Vanwege het statiegeld! De tijden zijn veranderd, zegt ze. Gelukkig maar. Nabestaandenhulp na rampen is de normaalste zaak van de wereld geworden. En werd de ramp van 1947 toentertijd snel vergeten, inmiddels is er volop aandacht. In 2007, 60 jaar na de ramp, was er een grote herdenking. Ook dit jaar, op de 65e verjaardag van de ramp, zullen vele honderden mensen een moment stil - staan bij de slachtoffers (zie tekst in kader). Mevrouw Haest heeft, zegt ze, dubbele gevoelens over de herdenkingen. Het voelt nog steeds aan als het oprakelen van oud zeer. Maar naast het oud zeer zijn er ook de mooie herinneringen. Mijn vader speelde vaak met ons. Rolde bijvoorbeeld s avonds een kleed uit in de woonkamer zodat we met de puppies konden spelen. Ondanks het zware, donkere werk dat hij deed, zorg - de hij voor licht in ons leven. Daarom ben ik vijf jaar geleden, bij de 60-jarige herdenking, wel naar de ceremonie geweest. Voor mijn vader. Want die leuke, vrolijke pap herdenk ik graag. De slachtoffers Jan Arnold Cremers, houwer, uit Schinveld Willem Hubert Heugen, houwer, uit Brunssum Johannes Antonius Jacobs, houwer, uit Brunssum Johan Herman Janssen, postsleper, uit Brunssum Jan Hubert Keulers, opzichter, uit Rumpen Jan Jozef Keijmes, houwer, uit Schinveld Richardus Kremers, houwer, uit Heerlerheide Nicolaas Joseph Quadvlieg, hulphouwer, uit Brunssum Cornelis van Roosmalen, houwer uit Brunssum Johan Jozef Schmets, houwer, uit Wittem Albertus Snijder, sleper, uit Assen Antonius Gerardus Joseph Teunissen, sleper, uit Didam Johannes Hubertus Valkenberg, houwer, uit Schinveld De begrafenis van één van de koempels die op 24 maart 1947 omkwam in de Hen - drik. Brunssum was weken in de ban van de ramp en in diepe rouw gedompeld. Programma herdenking mijnramp De herdenking van 65 jaar mijnramp vindt plaats op zondag 25 maart Het programma begint om uur met een herdenkingsmis in de St. Vincentiuskerk. Na afloop, rond uur, lopen de aanwezigen in een optocht naar het mijnmonument op de Akerstraat. Daar worden kransen gelegd. Tijdens de ceremonie krijgen ook particulie ren de gelegenheid om bloemen of kransen te leggen. Afsluitend vindt er een bijeenkomst plaats in Zaal Concordia, aan de Prins Hendriklaan. De herdenking wordt georganiseerd door de oud-koempels Ed Joosten, Frans Cals, Theo Jeurissen en Frans Pierik. De gemeente Brunssum ondersteunt het programma.

6 Stadskrant Brunssum maart Onveilige verkeerssituaties rondom scholen vragen gezamenlijke oplossing Drukke ouders + kleine kinderen = grote chaos Een willekeurige doordeweekse ochtend tegen half 9, vlak voor een basisschool. Auto s rijden af en aan, sommige ouders parkeren op de stoep of vlak voor de ingang. Autodeuren worden opengegooid en tussendoor lopen en fietsen allerlei kinderen. Druk kletsend. Of zich haastend omdat ze niet te laat willen komen. Het is een drukke chaos. En ook, in de combinatie van grote auto s en kleine kinderen, soms een gevaarlijke chaos. Gevaarlijk of niet, het is dagelijkse kost bij veel basisscholen waar kinde ren met de auto worden gebracht en ge - haald. Natuurlijk, scholen en gemeente werken aan een veilige verkeersomgeving, met stopverboden, zebrapaden en waarschuwingen. Toch is dat niet voldoende, zegt moeder Lilian Charpentier. Haar dochter gaat naar basisschool Meander. Het overgrote deel van de ouders is zich gelukkig heel bewust van mogelijke gevaar - lijke verkeerssituaties tijdens breng- en haalmomenten, vertelt ze. Maar er blijven ouders die dat niet zijn. Ze zijn vooral bezig met het eigen kind in de auto. Het probleem is dat de aandacht dan niet altijd uitgaat naar de andere weggebruikers. Lilian hamert op de eigen verantwoorde lijkheid van ouders. Tenslotte heb je te maken met kleine kinderen. Ze zien vaak geen gevaar. Het is aan ons, ouders, om geen gevaarlijke situaties te creëren. De verkeerssituatie rondom scholen is op haal- en brengmomenten vaak een gevaarlijke chaos. De problemen kunnen pas echt opgelost worden als ouders willen meewerken. Oplossingen Ook voor basisschool Koningin Beatrix is de veiligheid rondom school belangrijk, zegt de directeur, Hanneke Lins sen. Om tot goede oplos singen te komen, zijn we met alle be trok kenen rond de tafel gaan zitten. Bij de gesprekken waren, naast de school zelf, ook de verkeersbrigadiers, de ver keerscoördinator, de medezeggenschapsraad, de gemeente en de wijkagent aanwezig. Ook de omwonenden heb ben we hier uiteindelijk bij betrokken. Het resultaat? Leerkrachten parkeren de auto s nu op een andere plek zodat er voldoende parkeerplaatsen vrij zijn voor de ouders. De gemeente heeft de oversteekplaats verlegd, naar een betere plek. En er is een stopverbod aangevraagd. Ook heb - ben de kleuters een andere in- en uitgang dan de oudere leerlingen. Deze aanpassingen hebben resultaat gehad, we merken dat nu al, zegt Hanneke Linssen. Toch blijven we de situatie regelmatig op nieuw bekijken, benadrukt ze. En waar mogelijk verbeteringen bespreekbaar maken. Belangrijk blijft dat ieder een zich verantwoordelijk voelt! Controles weg, chaos terug De gemeente werkt waar mogelijk mee om de verkeerssituatie rondom scholen te ver - be teren. Bij basisschool Meander bijvoorbeeld ontstond na de opening in 2003 veel verkeersoverlast. Dit werd deels veroorzaakt omdat er nog een basisschool naast ligt - De Boemerang - én een dagopvang voor mensen met een handicap. Om de verkeersdrukte op te vangen, heeft de gemeente verschillende maatregelen genomen. Zo werd het aantal parkeerplaatsen uitgebreid. En inmiddels geldt voor de ingang van de Meander een parkeerverbodzone. Kiss & Ride is echter toegestaan (stoppen, kindje uitstappen, doorrijden). Verkeersmaatregelen helpen. Maar de problemen kunnen pas echt opgelost worden als ouders willen meewerken. Samen met de scholen vraagt de gemeente aandacht voor dit probleem, onder meer via nieuwsbrieven. Met tips als: Laat de kinderen eens wat vaker met de fiets komen, parkeer de auto uit de buurt, en: houd je aan de regels. Ook controleert de politie regelmatig. Daarbij worden boetes uitgedeeld die fors kunnen oplopen. Dat laatste beaamt Lilian Charpentier. En ze doet een oproep aan alle ouders en aan de kinderen uit de groepen 7 en 8 van Meander. Het zou geweldig zijn als er weer een ploeg van verkeersbrigadiers komt. Zo maken we het met z n allen veiliger. Voorkom woninginbraak Elk jaar vinden in Brunssum circa 200 woninginbraken plaats. Vooral in de donkere wintermaanden slaan de inbrekers hun slag. Daarbij hebben ze een voorkeur voor woningen zonder nachtslot, zo blijkt. Veel woninginbraken zijn te voorkomen. Hieronder een aantal tips waarmee u inbrekers buiten de deur houdt: - Veel inbraken worden gepleegd door het openbreken van raam of deur met een schroevendraaier. Dat voorkomt u door het plaatsen van een anti-inbraak strip. - Bij sommige deuren is een spleet vrij tussen deur en kozijn. Een inbreker kan dan met een pasje of een stuk plastic tussen deur en kozijn het slot open flipperen. Draai de deur op slot en plaats een anti-inbraakstrip. - Voorkom dat inbrekers door de brievenbus het slot opentrekken. Draai de deur op slot, of plaats een kap over de brievenbus. - Laat de sleutel niet in het slot aan de binnenkant van de deur zitten. Sommige inbrekers boren een klein gaatje onder het slot. Met een ijzerdraadje kunnen ze dan het slot openen. - Woningen met een Politiekeurmerk Veilig Wonen hebben 90 procent minder kans op inbraak. Kijk voor meer informatie op De politie let tijdens surveillancediensten extra op verdachte personen rondom woningen. Ziet u mensen die zich verdacht ophouden in onbekende auto s, of heeft u andere informatie, meld dit dan. Dat kan via het landelijk nummer (lokaal tarief) of anoniem via (gratis).

7 7 Stadskrant Brunssum maart 2012 mededelingen kort Bekendmakingen De gemeente Brunssum heeft in de afgelopen weken de volgende bekendmakingen gepubliceerd, via Aanvragen omgevingsvergunningen Zonnestraat 12 t/m 36 (even nummers) [bo] & [s]; Akerstraat 99a [a]; Rembrandtstraat 10a [bo]; Heugerstraat 21c [a]; Parade Brunssum (diverse locaties) [a]; Klingbemden (oneven num - mers) [k]; Schepenstraat 1 [bo] & [a]; Mercuriusstraat 17 [k]; Alle rotondes van Brunssum [bo]; Brunahildestraat 13 [k]; Jacintahof 5 en 6 [s] & [bo]; Heidestraat 2 [bo]; Biesstraat 10 [bo]; Europalaan 323 [bo]; Lindeplein 2b [s]; Prinses Beatrixstraat 1a [s]; Haefland 34 [bo]; Haefland 30 [a]; Venweg 76 [bo]; Prins Hendriklaan 61 [a]; Rimburgerweg en Kranenpool [bo]; Ridder Dirkstraat / Albert Schweitzerstraat / Kennedylaan [bo] & [a]; Bodemplein 11 [bo] Verleende omgevingsvergunningen Trichterweg 187a [s]; Terborchstraat 14 [a]; Koutenveld 18 [s]; Rembrandtstraat 15 [a]; Kruisbergstraat 62 [a]; Veldstraat 48 [bo]; Kempstraat 15 [s]; Tree - beek plein 137, 141 en 143 [bo] & [a]; Dr. A. Kuyperstraat 33 [s]; Biesstraat 2 [bo] & [a]; Heidestraat 2 [bo] & [a]; Treebeekplein 25, en de oneven nummers [bo] & [a]; Vondelstraat 71 [bo]; Rotondes gemeente Brunssum [bo] Verkeer Afsluiting Graaf Huynstraat nabij Sluiterdstraat; Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Grachtstraat 2; Tijdelijke verkeersmaatregelen Parade 2012; Bexdellestraat 30-km zone; Verkeersmaatregelen Country & Westernfestival juni 2012; Rotonde Platanendreef / Maastrichterstraat & 30 km-zone Platanendreef Verordeningen Verordening Winkeltijden gemeente Brunssum 2012 (concept); Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige; Verordening tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand 2012; Verordening Gemeentelijke Basisregistratie Per sonen; Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bruns - sum 2012; Verordening persoonlijk participatiebudget Brunssum Evenementen Brunssum Talent Festival op 12 en 13 mei 2012; Country & Western Festival op juni 2012 Wet milieubeheer Melding Activiteitenbesluit Akerstraat 99a; Melding Activiteitenbesluit Haefland 30 Overig Te koop aangeboden: Dorpstraat 27, Dorpstraat 29, Kruisbergstraat 34; Koopzondagen 2012 in Verklaring letters tussen haakjes: [a] = afwijken bestemmingsplan; [bo] = bouwen; [s] = slopen; [m] = milieu; [k] = kappen; [i] = inrit; [br] = brandveilig bouwen; [o] = overig De officiële bekendmakingen kunt u volledig raadplegen op bekendmakingen. Heeft u geen eigen internetaansluiting? In de gemeentewinkel (Lindeplein 1) vindt u een openbare computer waarmee u snel en gemakkelijk de actuele bekendmakingen kunt opvragen. Ook in de openbare bibliotheek (Rumpenerstraat 147) staat een computer waarmee u de website van de gemeente kunt bezoeken. Heeft u nog vragen, bel dan met de gemeente Brunssum, loket Vergunningen, tel. (045) S p r e e k u r e n burgemeester en wethouders Burgemeester mr. drs. C.M.A. Brocken Portefeuille: Algemene Zaken, Bevolking/ burgerlijke stand, Brandweer, Handhaving, Openbare Orde en Veiligheid, Voorlichting, Voorzitter college van B&W, Voorzitter gemeenteraad, Rampenbestrijding, Deregulering. Spreekuur: Voor een afspraak met burgemeester Brocken kunt u bellen met (045) E. Vogelzang (VVD) Portefeuille: Onderwijs, Sport, Evenementen, Cultuur, Gemeenschapshuizen (incl. d r Brikke-Oave), Subsidieverlening, Financiën, Economische Zaken, Eigendommen, Project Masterplan Centrum, Project Masterplan Treebeek. Gast van de raad Meldpunt Overlast Vogelzang kunt u bellen met (045) Wilt u als speciale gast een raadsvergadering bijwonen? In gesprek raken met burgemeester en raadsleden? Een kijkje in de politieke keuken nemen? Geef u dan op voor Gast van de Raad. Gasten worden op de dag van een raadsvergadering op het gemeentehuis verwelkomd door de burgemeester en twee raadsleden. Daar krij - gen ze uitleg over de gemeentepolitiek en de agenda van de vergadering. De gasten worden daarna aan de rest van de raad voorgesteld en Verkeersspreekuur Het verkeersspreekuur wordt iedere twee weken gehouden, op dinsdag van tot uur, in de gemeentelijke kantoren aan het Lindeplein 1 (melden bij receptie). Het spreekuur vindt plaats in de spreekkamer, op de vierde etage. Het spreekuur vindt steeds plaats in de oneven weken. In de komende weken is dat op de dinsdagen 13 en 27 maart Wilt u het verkeersspreekuur bezoeken, dan dient u vooraf telefonisch een afspraak te maken. Dat kan bij de heer G. Veltrop op nummer (045) mogen op de publieke tribune de raadsvergadering volgen. Tijdens de pauze en na afloop wor - den ze begeleid door hun gastheren en mogen ze vragen stellen. Geïnteresseerd om Gast van de Raad te zijn? Meld u aan! Zie voor meer informatie: Gemeenteraad en raadscommissies De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is op dinsdag 13 maart De vergadering vindt plaats in de raadzaal in het gemeentehuis (Lindeplein 1) en begint om uur. De agenda voor de vergadering van gemeen te - raad, mét bijbehorende stukken, kan worden ingezien op De agenda wordt circa 10 dagen vóór de vergaderdatum op deze website bekend gemaakt. Voor meer informatie: bel met de griffie van de gemeente Brunssum, tel. (045) Via het gemeentelijk Meldpunt Overlast kunt u klachten en vragen kenbaar maken over terreinen waar de gemeente zorg draagt voor onderhoud en bestrijding, zoals wegen en plantsoenen, ongedierte, openbare verlichting, verkeer, overlast en veiligheid, stank- en geluidsoverlast, kapotte speeltoestellen en hondenpoep. Het Meldpunt Overlast is bereikbaar via (045) , of meldpuntoverlast. Als u de melding via internet doet, kunt u ook foto s of andere bestanden als bewijsmateriaal meesturen. In de regel krijgt u binnen 5 werkdagen bericht over de verdere afhandeling van uw melding. Ing. E. Geurts (PvdA) Portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Volkshuisvesting, Verkeer, Parkstad Limburg, Grondzaken, Monumenten, Project Masterplan Treebeek, Project Masterplan Centrum, Project Oostflank/Schutterspark. Geurts kunt u bellen met (045) G.M.E. Gerards (BCD) Portefeuille: Jeugd- & Jongerenwerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Speeltuinen & Openbare Speelgelegenheden, Halt, Kinderopvang & Peuterspeelzalen, Onderwijsachterstandenbeleid, Welzijn, Maatschappelijk werk, Ouderenbeleid, Bibliotheekwerk, Dierenwelzijn, Wijkgericht Werken, Alsdorfcomité, Kermis. Gerards kunt u bellen met (045) H.J. Janssen (Lijst Borger) Portefeuille: Sociale Zaken & Arbeidsmarkt, ISD BOL, Armoedebeleid, Inburgering Vreemdelingen/Nieuwkomers, WSW, Personeel & Organisatie, Interne Zaken, I&A, Bestuurlijke Vernieuwing/Communicatie. Bereikbaarheid gemeente Brunssum en overige belangrijke telefoonnummers Gemeente Brunssum Lindeplein 1, Postbus 250, 6440 AG De gemeentewinkel is ma-vr geopend van tot uur, tevens op woensdagmiddag van tot uur en op donderdagavond van tot uur. Telefoonnummers Algemeen: (045) Sociale Zaken / ISD BOL: (045) Zorgloket (Wmo): (045) Gemeentelijke Belastingen / GBRD: (045) Meldpunt overlast: (045) website: Overige belangrijke telefoonnummers Storingsdienst Water: (0800) Storingsdienst Gas en Elektriciteit: (0800) 9009 Storingsdienst openbare verlichting: (088) Algemeen alarmnummer: Algemeen informatienummer Brandweer: (045) Algemeen informatienummer Politie: (0900) Klachtentelefoon AWACS: (043) Klachtentelefoon Milieu Provincie Limburg: (043) Janssen kunt u bellen met (045) Drs. T.T.J. Gelissen (CDA) Portefeuille: (Gezondheids)zorg, GGD, WMO, Gehandicaptenbeleid, Verslaafdenzorg, Schuldhulpverlening/ Kredietbank, Marktzaken, Recreatie & Toerisme, Milieu & Afval, Vergunningverlening. Gelissen kunt u bellen met (045)

De eerste activiteiten op het plein

De eerste activiteiten op het plein Nieuwsbrief Agenda week 20 t/m 21 vrijdag 13 mei 2016 nummer 371 week 19 16 mei tweede Pinksterdag-de school is gesloten 17 mei inloopochtend (9.00-10.00 en van 10.15-11.15) ********************************************************************

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Meridiaantje nr. 18 22-05-2015

Meridiaantje nr. 18 22-05-2015 Meridiaantje nr. 18 22-05-2015 Kalender ma. 25 mei Pinksteren (alle kinderen vrij) 26, 27, 28, 29 mei 25-jarig Lustrum di. 26 mei 14.45 uur: presentatie op het plein met Fort van de Verbeelding vrij 29

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief oktober 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Leekerweide. Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking. www.leekerweide.nl

Leekerweide. Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking. www.leekerweide.nl Leekerweide Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking www.leekerweide.nl Logeren en opvang voor kinderen/jongeren met een beperking Inhoud Doordeweekse

Nadere informatie

Bouwdorp Sint pancras

Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint Pancras 2015 Hallo jongens en meisjes! De zomer is weer voorbij. De scholen zijn weer begonnen. De dagen worden korter en de nachten worden langer. Stom he?! Toch komen

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

vakantierooster schooljaar 2015-2016

vakantierooster schooljaar 2015-2016 schooljaar 2014-2015 28 mei www.maxend.nl jaargang 17, nummer 18 e-mail:ria@maxend.nl agenda. 1,2 en 3 juni 18.00 uur wandeldriedaagse, georganiseerd door Stichting Jeugdbelangen. dinsdag 2 juni schoolfeest:

Nadere informatie

Theresia School Nieuws

Theresia School Nieuws Theresiaschool Braakven 19 5258 AG Berlicum 073-5037117 Theresia School Nieuws 16 e jaargang nummer 1, 25 augustus 2011 * Welkom in het nieuwe schooljaar 2011-2012 Het begin is gemaakt. Hopelijk heeft

Nadere informatie

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand.

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna

Nadere informatie

Vacaturebank Vrijwilligers April 2016

Vacaturebank Vrijwilligers April 2016 Vacaturebank Vrijwilligers April 2016 Wegens het wegvallen van de vaste vrijwilliger zoeken wij voor Lilia 4 een nieuwe vrijwilliger die met 2 bewoners af en toe iets wil ondernemen. Te denken valt aan

Nadere informatie

De omgevingsvergunning: gemak voor burger en bedrijfsleven

De omgevingsvergunning: gemak voor burger en bedrijfsleven De omgevingsvergunning: gemak voor burger en bedrijfsleven Per 1 oktober 2010 is de nieuwe omgevingsvergunning van kracht. Wie wil bouwen, verbouwen, een boom wil kappen of een nieuwe oprit wil aanleggen

Nadere informatie

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De gemeente Terneuzen wil graag goed contact met haar klanten. Het is daarbij belangrijk dat u weet welke kwaliteit u van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Mededelingenblad. Jaargang 12, nummer 03. website: www.bs-hobbitstee.nl. e-mail: info@bs-hobbitstee.nl

Mededelingenblad. Jaargang 12, nummer 03. website: www.bs-hobbitstee.nl. e-mail: info@bs-hobbitstee.nl Mededelingenblad Jaargang 12, nummer 03 website: www.bs-hobbitstee.nl e-mail: info@bs-hobbitstee.nl Mededelingenblad In dit nummer: Muzieklessen op de BSO Bibliotheek op school Afsluiting project herfst

Nadere informatie

Vrijdag 21 oktober (vakantie) Weekmarkt Beatrixplein 08.00-16.00 Jongerenwerk 16 + ZuidParker 19.00-23.00

Vrijdag 21 oktober (vakantie) Weekmarkt Beatrixplein 08.00-16.00 Jongerenwerk 16 + ZuidParker 19.00-23.00 Vrijdag 21 oktober (vakantie) Zaterdag 22 oktober Sport in de wijk 15+ Johan Cruijff Court 14.30-16.30 Maandag 24 oktober Opstapprogramma Moedercentrum Doenja 09.00-16.00 Opvoedingsondersteuning Moedercentrum

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten?

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? Contact Voorwoord Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Postadres Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Telefoonnummer 14 0162 Internet www.oosterhout.nl

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER MEI 2012

ACTIVITEITENKALENDER MEI 2012 ACTIVITEITENKALENDER MEI 2012 Uitgelicht Donderdag 3 mei 19.30-21.30 uur Filmavond Vrijdag 4 mei 11.00-13.00 uur Brunch Vrijdag 4 mei 19.00-20.30 uur Dodenherdenking Donderdag 10 mei 12.30-15.30 uur Uitstapje

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen, Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron.

Beste ouders en kinderen, Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron. Beste ouders en kinderen, Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron. Deze nieuwe activiteiten (vierde blok periode) lopen van 23 mei tot en

Nadere informatie

Parkeervergunningen in Haarlem

Parkeervergunningen in Haarlem Reageren antwoord@haarlem.nl Meer informatie www.haarlem.nl Vragen 14 023 Gemeente Haarlem Parkeervergunningen in Haarlem Parkeervergunningen in Haarlem Parkeerruimte in Haarlem is schaars. De gemeente

Nadere informatie

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.).

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). Week 28 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). De verleende

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

stadskrant brunssum informatiekrant voor alle inwoners van brunssum

stadskrant brunssum informatiekrant voor alle inwoners van brunssum stadskrant brunssum informatiekrant voor alle inwoners van brunssum februari 2011 Achter de schermen van het kindercarnaval Waar de kinderen feest vieren... Zaterdag 5 maart is ie er weer: de kinderoptocht.

Nadere informatie

Beste ouder(s), Met vriendelijke groet, Heidi van Pinxteren Directeur

Beste ouder(s), Met vriendelijke groet, Heidi van Pinxteren Directeur Beste ouder(s), Nog een paar dagen en dan kunnen de leerlingen gaan genieten van een welverdiende vakantie. Voor groep 1 t/m 4 start 24 april de vakantie om 12.30 uur. Groep 5 t/m 8 mag om 14.30 uur gaan

Nadere informatie

Gemeentepagina week 03-20 januari 2016

Gemeentepagina week 03-20 januari 2016 Page 1 of 7 over meerssen projecten openingstijden contact links english Gemeentepagina week 03-20 januari 2016 Publicatiedatum: 19 januari 2016 11:00 Weeknummer: 03 Datum: woensdag 20 januari 2016 De

Nadere informatie

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 school de Ontmoeting Nieuwsbrief Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan: 1. We zijn weer gestart! 2. Woenselse Heide bestaat

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 Algemeen: HONDEN OP HET SCHOOLPLEIN Gisteren is er weer een kind op het schoolplein gebeten door een kleine hond. Gelukkig bleek de schade mee te vallen. Toch doen wij

Nadere informatie

Inspectierapport Peuteropvang Acht (KDV) Maasstraat 105a 5626BB EINDHOVEN Registratienummer 156476642

Inspectierapport Peuteropvang Acht (KDV) Maasstraat 105a 5626BB EINDHOVEN Registratienummer 156476642 Inspectierapport Peuteropvang Acht (KDV) Maasstraat 105a 5626BB EINDHOVEN Registratienummer 156476642 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: EINDHOVEN Datum inspectie: 02-07-2014

Nadere informatie

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager J A A R P L A N 2 0 1 3 2 0 1 4 Thema Jongeren Vermindering overlast voetbalveld Frankenskamp Werkgroep Jeugd: Delia Brouwer Verantwoordelijke Vermindering overlast Vervangen van de metalen omheiningen

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 12 23-02-2015 Terugblik meesters-en juffendag en carnaval Terugblik

Nadere informatie

Politiekeurmerk veilig wonen nieuwbouw

Politiekeurmerk veilig wonen nieuwbouw Politiekeurmerk veilig wonen nieuwbouw VEILIG WONEN, PRETTIG WONEN U woont in een woning met het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Niet alleen uw woning, maar uw hele buurt is gebouwd op een zo groot mogelijke

Nadere informatie

Bijblijver Informatieblaadje

Bijblijver Informatieblaadje Bs dr. Jan de Quay OPTIMUS primair onderwijs 01-15/16 Bijblijver Informatieblaadje Beste ouders 01-15/16 Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad! Aankomende maandag 31 augustus begint het

Nadere informatie

Advies blok Wonen en buitenruimte

Advies blok Wonen en buitenruimte Als Kindergemeenteraad hebben we ons twee jaar lang verdiept in verschillende beleidsterreinen. We werden hierbij ondersteund door drie adviescommissies: Milieu, Economie en Veiligheid. Ook hebben er ruim

Nadere informatie

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen De Driestroom voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding bij zelfstandig wonen Begeleiding bij zelfstandig wonen Woont u zelfstandig of wilt u zelfstandig gaan wonen? Heeft u daar begeleiding

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

KDV VUURVOGEL. Waterpret bij de Maasstraat

KDV VUURVOGEL. Waterpret bij de Maasstraat KDV VUURVOGEL NR 3 september 2015 Weer aan de slag! We zijn alweer enkele weken op onze eigen locatie en dat voelt goed! Maar het was ook leuk op de Maasstraat. Daar hebben we 6 weken samengespeeld met

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Wegwijzer

Nieuwsbrief De Wegwijzer JAARG ANG 4 NUMMER 4 Nieuwsbrief De Wegwijzer medewerkers 3 december 2015 In dit nummer: 1 Respect 2 Nieuws van de school (Sinterklaas, Kerst workshops en Beweegwijs) 3 Piep, zei de muis 3 Koffieochtend

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

september 2014 Uit de directiekamer

september 2014 Uit de directiekamer september 2014 Uit de directiekamer De eerste nieuwsbrief van dit jaar en ook de eerste nieuwsbrief van mijn hand. Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het ontzettend warme welkom!

Nadere informatie

bureau Activiteiten bemiddeling Activitei wrinken tocht maken Fietsen vitaa winkelen samen tv kijk tuinieren dames kunst uit ho

bureau Activiteiten bemiddeling Activitei wrinken tocht maken Fietsen vitaa winkelen samen tv kijk tuinieren dames kunst uit ho Activitei wrinken tocht maken Fietsen vitaa winkelen samen tv kijk korte vakantie ActieFdAnsje rum tuinieren dames kunst uit ho ergens samen uit eten of thuis dagtocht ka Leggen museum genieten terras

Nadere informatie

Franciscusbericht. April 2014. Koningsspelen vrijdag 25 april. Wijzigingen personeel

Franciscusbericht. April 2014. Koningsspelen vrijdag 25 april. Wijzigingen personeel April 2014 Franciscusbericht Koningsspelen vrijdag 25 april Vrijdag 25 april doen we met de Franciscusschool mee aan de Koningsspelen. We denken hier een goede invulling te kunnen geven door een sponsorloop

Nadere informatie

Infobulletin Basisschool St. Petrus Boxtel, Tel: 0411-672348 E-mail: info@st-petrus.nl website: www.st-petrus.nl

Infobulletin Basisschool St. Petrus Boxtel, Tel: 0411-672348 E-mail: info@st-petrus.nl website: www.st-petrus.nl Infobulletin Basisschool St. Petrus Boxtel, Tel: 0411-672348 E-mail: info@st-petrus.nl website: www.st-petrus.nl 06 januari 2016 Gefelicitaart!! 07 jan. Juf Evelien 08 jan. Lot gr. 3 10 jan. Lisa gr. 5

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2 Aan de ouders van groep 1 en 2 INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD De eerste weken van het nieuwe jaar zijn al weer voorbij. We hebben met de kinderen gewerkt over de kalender. Hoe ziet

Nadere informatie

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen Bijna iedereen heeft buren. Zeker in een drukke stad als Den Haag. Iedereen leeft op zijn of haar eigen manier. De een heeft een groot gezin. De ander slaapt overdag. Weer een ander klust graag. Zoveel

Nadere informatie

BESTE OUDER FOTO S NIEUWE WEBSITE

BESTE OUDER FOTO S NIEUWE WEBSITE 19-11-2015 Nr. 6 BESTE OUDER In deze Schepelweyer vindt u o.a. informatie over onze nieuwe website, gymstagiaires een ouder App en ook alvast over de kerstviering. De werkgroepen voor Sinterklaas en Kerst

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Doe middag. Nummer 29, 15 januari 2015. Activiteiten:

Doe middag. Nummer 29, 15 januari 2015. Activiteiten: Nummer 29, 15 januari 2015 Verjaardagen: Verjaardagen 14-01 Julia Zhou Jiang groep 7 16-01 Dries v Kemenade groep 5 18-01 Mick Simons groep 4 20-01 Flinn vd Zandt groep 6 26-01 Lara Schouteten groep 1-2A

Nadere informatie

Deze nieuwsbrief is met medewerking van groep 1/2A NIEUWS. Beste ouders

Deze nieuwsbrief is met medewerking van groep 1/2A NIEUWS. Beste ouders N I E U W S B R I E F Graafseweg 52, 5213 AL s-hertogenbosch Jaargang 16, nummer 3, 10 oktober 2014 NIEUWS Beste ouders De herfstvakantie is in zicht. De zon heeft ons de afgelopen weken aangenaam verrast,

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Maxima Inleiding Ik hou mijn werkstuk over Máxima, omdat je erg vaak iets over Máxima hoort en ik dacht dat je daar veel informatie van hebt. Maar ik weet ook nog niet echt de rol van Máxima en ik hoop

Nadere informatie

Herema State. Dienstverlening voor senioren

Herema State. Dienstverlening voor senioren Herema State Dienstverlening voor senioren Uw welzijn......daar draait het om! Iedereen geeft een eigen invulling aan plezierig wonen. Voor de één heeft dat te maken met een bepaald woonoppervlak en leefruimte,

Nadere informatie

t Pitje nieuwsbrief Entreetoets groep 7 Vanaf 14 april start groep 7 met de entreetoets van Cito. Deze toets bestaat uit

t Pitje nieuwsbrief Entreetoets groep 7 Vanaf 14 april start groep 7 met de entreetoets van Cito. Deze toets bestaat uit www.cnsdewingerd.nl 3 april 2014 nieuwsbrief negentiende jaargang t Pitje Samen Groeien dag Op vrijdag 25 april is onze Samen Groeien dag. Het thema van die dag is: Koningskunst. We starten de dag met

Nadere informatie

Zo werken wij. Servicenormen van de gemeente Culemborg

Zo werken wij. Servicenormen van de gemeente Culemborg Zo werken wij Servicenormen van de gemeente Culemborg Welkom bij uw gemeente De gemeente is er voor u. Voor allerlei producten en diensten kunt u bij de gemeente terecht: van het aanvragen van een paspoort

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prins Clausschool. nr. 01 week 40 29 september 2014

Nieuwsbrief Prins Clausschool. nr. 01 week 40 29 september 2014 Nieuwsbrief Prins Clausschool nr. 01 week 40 29 september 2014 29 september intro-gesprekken (groep 3-8) 30 september intro-gesprekken (groep 3-8) 01 oktober feestelijke opening Kinderboekenweek Theatervoorstellen

Nadere informatie

Basisschool de Pas. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl

Basisschool de Pas. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl Basisschool de Pas Averbodestraat 19 5988 AW Helden Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl JAARGANG 2014-2015, nummer 29 Donderdag 9 april 2015 Vakantie- en vrije dagenrooster

Nadere informatie

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden.

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Februari 2016 Altijd wat te doen: In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Voor wie graag actief bezig is,

Nadere informatie

Plezier! Netwerken. Verhuizen. Nebula. Daelzicht Inspiratiedagen. Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014. Voor mensen die plezier hebben in hun leven!

Plezier! Netwerken. Verhuizen. Nebula. Daelzicht Inspiratiedagen. Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014. Voor mensen die plezier hebben in hun leven! Plezier! Voor mensen die plezier hebben in hun leven! Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014 Netwerken Verhuizen Nebula Daelzicht Inspiratiedagen Plezier is het cliëntenblad van Daelzicht www.daelzicht.nl/plezier

Nadere informatie

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015 Toermalijnnieuws Nummer 1 23 september 2015 Algemene informatie We zitten inmiddels in de vierde week van het nieuwe schooljaar. Als moeder van twee kinderen weet ik dat een nieuw schooljaar opnieuw weer

Nadere informatie

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

HET PRIKBORD. Houd je tafel en vak netjes! Mijn moeder is bij mij, ik ben blij. Toch ben ik wel een beetje bang, Want ik hoor mensen op de gang.

HET PRIKBORD. Houd je tafel en vak netjes! Mijn moeder is bij mij, ik ben blij. Toch ben ik wel een beetje bang, Want ik hoor mensen op de gang. HET PRIKBORD Nieuwsbrief van de Immanuelschool Schooljaar 2014-2015 27 maart 2015 0546 572478 info@immanuelwierden.nl www.immanuelwierden.nl Beste ouders Dank allereerst voor alle attente blijken van medeleven

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

3 september 2014. 17 juni 2015. Nieuws van de directie

3 september 2014. 17 juni 2015. Nieuws van de directie PRIKBORD 12 3 september 2014 Schooljaar 2014-2015 In dit nummer de directie groep 1-2-3 groep 4-5-6 groep 7-8 Overig nieuws Verjaardagen Informatie van derden Kalender 17 juni 2015 de directie Alweer het

Nadere informatie

Nieuwsflits. Kalender: 15 oktober 2015. Ambrasoft/MijnKlas Thuisgebruik. Zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens

Nieuwsflits. Kalender: 15 oktober 2015. Ambrasoft/MijnKlas Thuisgebruik. Zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens Nieuwsflits 15 oktober 2015 Kalender: Agenda: 16 oktober t/m 23 oktober: Herfstvakantie vrijdag 23 oktober: Houtdorp vrijdag 23 oktober: Multisportevent 1 november: Peuter/kleuterkerk Maandag 2 november:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7 21 februari 2013 De Binckhorst- St. Jan inside-out. Singer voorstelling Fly Away 13.30 14.30 uur Gr. 6, 7 en 8 Vergadering ouderraad

Nieuwsbrief 7 21 februari 2013 De Binckhorst- St. Jan inside-out. Singer voorstelling Fly Away 13.30 14.30 uur Gr. 6, 7 en 8 Vergadering ouderraad R.K. Basisschool De Binckhorst- St. Jan Eemnesserweg 17 1251 NA Laren tel: 035 5382501 Nieuwsbrief 7 21 februari 2013 De Binckhorst- St. Jan inside-out Kleine kalender Vrijdag 22 februari Zaterdag 23 februari

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

Info Bron. Weekoverzicht Zaterdag en zondag. Dinsdag 16-2 Woensdag 17-2 Donderdag 18-2

Info Bron. Weekoverzicht Zaterdag en zondag. Dinsdag 16-2 Woensdag 17-2 Donderdag 18-2 Info Bron Amersfoort-Vathorst 11 februari 2016 Uitgave 24, jaargang 8 Colofon: Redactie: MT, Catherine van Dord en Astrid Vianen Redactieadres: Infobron@obsatlantis.nl InfoBron is een informatiebulletin

Nadere informatie

De Geschiedenis van de Witte Slagerij

De Geschiedenis van de Witte Slagerij De Geschiedenis van de Witte Slagerij Rotterdam-winter 1887 In een gezellige straat in Rotterdam Crooswijk woont Marie (geb. Maria Johanna Storm- 12-03-1868) met haar ouders en haar 4 jaar oudere broer

Nadere informatie

Sinterklaas, Kerst en Oud en nieuw

Sinterklaas, Kerst en Oud en nieuw Nieuwsbrief Sinterklaas, Kerst en Oud en nieuw De feestmaand is nu echt begonnen. Door de sneeuwval in november zaten we er meteen in. Kachels aan en je koude handen warmen aan een kopje thee hoort er

Nadere informatie

jan-mrt 2011 Contactenkrant Samen boodschappen doen op de markt? Wie fietst er ook graag? Ik zoek een kaartmaatje

jan-mrt 2011 Contactenkrant Samen boodschappen doen op de markt? Wie fietst er ook graag? Ik zoek een kaartmaatje jan-mrt 2011 Contactenkrant Wie vindt het leuk om samen af en toe te koken? Wie wil samen met mij gaan wandelen? Samen zwemmen? Samen boodschappen doen op de markt? Ik zoek een kaartmaatje Gezocht: vriend(in)

Nadere informatie

ACTIVITEITENPROGRAMMA

ACTIVITEITENPROGRAMMA ACTIVITEITENPROGRAMMA 1 E HELFT 2016 ACTIVITEITENAANBOD Creatief bezig zijn, zoals bloemschikken of knutselen. Lekker zingen bij de Zangvereniging of sportief bezig zijn tijdens de vereniging bewegen op

Nadere informatie

Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is

Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is Kwaliteit is de norm Kwaliteit, dat is wat wij willen leveren. Natuurlijk, het is een mooi begrip en ook normaal. Maar wat betekent kwaliteit eigenlijk. Immers,

Nadere informatie

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen.

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen. Veel gestelde vragen en antwoorden over crisisopvang Versie 20 oktober 2015, 10.30 uur Opvang in Lisse Waarom deze opvang voor vluchtelingen? Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Bijblijver Informatieblaadje

Bijblijver Informatieblaadje Bs Dr Jan de Quay Optimus primair onderwijs 6-2015 Bijblijver Informatieblaadje In dit nummer: Beste ouders 1 Posterplek 1 6-2015 Aanmelding nieuwe leerlingen 2 Beste ouders Even voorstellen 3 Hartelijk

Nadere informatie

BUURTPREVENTIE TEAM EFFEN - LIESBOS

BUURTPREVENTIE TEAM EFFEN - LIESBOS BUURTPREVENTIE TEAM EFFEN - LIESBOS 4E JAARGANG. DECEMBER 2014. Email adres: Buurtpreventieeffen@ziggo.nl Telefoonnr : 076-5153309 b.g.g. 076-5146337. BUURTPREVENTIE EFFEN LIESBOS Buurtpreventie Team Effen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016

Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016 Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016 Vanuit de directie Gevonden voorwerpen In de ruimte naast de voordeur staat een bak met gevonden voorwerpen. In deze bak liggen jassen, shirtjes, broodtrommels, bekers etc.

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLLAND ZUID

OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLLAND ZUID www.ozhz.nl De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid draagt bij aan een veilige, gezonde, duurzame en leefbare regio OZHZ is de organisatie die voor en namens de zeventien gemeenten en de provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda deze week

Beste ouders, Agenda deze week Nieuwsbrief 3 maandag 31 augustus vrijdag 4 september Beste ouders, Dan zit de tweede week er al weer op en zijn we al helemaal gewend. Mooi om te zien dat alle kinderen al helemaal vertrouwd zijn met

Nadere informatie

Ichthusnieuws jaargang 02 nummer 12 24-04-2015

Ichthusnieuws jaargang 02 nummer 12 24-04-2015 Ichthusnieuws jaargang 02 nummer 12 24-04-2015 Agenda van de maand april/mei: - 27 april t/m 10 mei Meivakantie - 13 mei schoolreisje groepen 4 en 5-14 en 15 mei vrij i.v.m. Hemelvaart Wij zijn/waren/worden

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014 Agenda commissie bezwaarschriften gemeente Woudrichem op maandag 22 september 2014 De vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften gemeente Woudrichem houdt op maandag 22 september 2014, vanaf 17.30

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen, Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron.

Beste ouders en kinderen, Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron. Beste ouders en kinderen, Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron. Deze nieuwe activiteiten (derde blok periode) lopen van 29 februari t/m

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3. In deze nieuwsbrief

Nieuwsbrief 3. In deze nieuwsbrief Nieuwsbrief 3 Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode december 2014 jaargang 2 In deze nieuwsbrief Tips om je huis veilig achter te laten Als je je eenzaam voelt Vacatures redactielid en penningmeester

Nadere informatie

Fijn we kunnen weer naar school!

Fijn we kunnen weer naar school! Fijn we kunnen weer naar school! Na twee weken vakantie gingen de schooldeuren vanmorgen weer op de vertrouwde tijd open. Omdat het nog erg donker is, hoorde ik alleen de stemmen van de kinderen die zich

Nadere informatie

30 januari 2015 Nummer 10

30 januari 2015 Nummer 10 30 januari 2015 Nummer 10 Inhoud: Daltondag Schoolfoto s Carnaval 2015 De Optochtroute Continurooster Komt dat zien! Komt dat zien! Ingekomen stuk: Carnaval voor de jeugd Ingekomen stuk: Jeugdpronkzitting

Nadere informatie

Nieuwsbrief VSO N. 5 Op weg naar Pasen

Nieuwsbrief VSO N. 5 Op weg naar Pasen Nieuwsbrief VSO N. 5 Op weg naar Pasen Belangrijke Data Paasviering op school paasweekend Koningsspelen Meivakantie Eerste schooldag na meivakantie Donderdag 2 april Vrijdag 3 april t/m maandag 6 april

Nadere informatie

t Hoornnieuws April 2016 In dit nummer Lente Samenwerken Maakt het verschil De tulpen gaan weer uit hun bol Activiteitenkalender

t Hoornnieuws April 2016 In dit nummer Lente Samenwerken Maakt het verschil De tulpen gaan weer uit hun bol Activiteitenkalender Samenwerken Maakt het verschil April 2016 t Hoornnieuws In dit nummer Activiteiten Wat is er gebeurd en staat er te gebeuren Belangrijke data Om in de agenda te noteren Nieuws Voor iedereen, door iedereen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Peuteropvang Etten. In dit nummer

Nieuwsbrief. Peuteropvang Etten. In dit nummer 1 JAARGANG 2014/2015 NUMMER 11 Nieuwsbrief 27 maart 2015 In dit nummer Peuteropvang Etten 1 Peuteropvang Etten 2 Kivada 3 Spamfilter 4 Sponsortocht AOC 5 Verkeersouder gezocht! 6 Verkiezing MR 7 Paasviering

Nadere informatie

MARIAN HOEFNAGEL. De nieuwe buurt. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

MARIAN HOEFNAGEL. De nieuwe buurt. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren MARIAN HOEFNAGEL De nieuwe buurt Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 1 4 Een nieuw huis Dit is nu ons nieuwe huis. De auto stopt en Kika s vader wijst trots naar het huis rechts. Kika kijkt. Het is een rijtjeshuis

Nadere informatie

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho Activitei wrinken tocht maken FIETSEN VITAA winkelen samen TV kijk korte vakantie actiefdansje rum tuinieren dames kunst uit ho ergens samen UIT eten OF THUIS dagtocht ka leggen museum genieten terras

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Van de redactie Hierbij ontvangt u de nazomer nieuwsbrief van Haagse Ontmoetingen Wij houden graag iedereen op de hoogte van de gebeurtenissen in en rond dit bijzondere project.

Nadere informatie

Partner. Werk en opleiding. Ik wil graag: Ik wil graag:

Partner. Werk en opleiding. Ik wil graag: Ik wil graag: Werk en opleiding Partner Werk gaan zoeken Ander werk vinden Een vaste baan vinden Beter op kunnen schieten met mijn collega s Geen ruzie hebben met mijn baas Werkervaring krijgen (Vaker) vrij nemen Leren

Nadere informatie

WEEKBRIEF. Cursusjaar 2015- 2016 CBS DE ACKER. d.d. 22 april 2016 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl. cbsdeacker

WEEKBRIEF. Cursusjaar 2015- 2016 CBS DE ACKER. d.d. 22 april 2016 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl. cbsdeacker WEEKBRIEF 2016 CBS DE ACKER Cursusjaar 2015- d.d. 22 april 2016 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 9 mei WEER NAAR SCHOOL! 11 mei schoolfotograaf Feest Vrijdag 22 april was het zover!

Nadere informatie

Voor de ouders en verzorgers,

Voor de ouders en verzorgers, Voor de ouders en verzorgers, Het is duidelijk te merken dat Sinterklaas weer in het land is, een gezellige tijd en tegelijkertijd een spannende tijd voor veel kinderen. We volgen binnen de school de lijn

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie