stadskrant brunssum informatiekrant voor alle inwoners van brunssum jaargang 2 nr. 2 maart 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "stadskrant brunssum informatiekrant voor alle inwoners van brunssum jaargang 2 nr. 2 maart 2012"

Transcriptie

1 stadskrant brunssum informatiekrant voor alle inwoners van brunssum jaargang 2 nr. 2 maart 2012 Sportieve club uit Treebeek fietst en wandelt voor de gezelligheid 12 kilometer! Dat haal ik nooit! Vanaf dag één fiets en wandel ik met deze club mee. Toen we voor het eerst gingen wandelen, dacht ik nog 12 kilometer, dat haal ik nooit!. Maar al kletsend leg je die afstand zó af. De wandel- en fietsclub uit Treebeek tijdens één van hun wekelijkse wandeltochten. Links voor loopt vaste deelnemer Wim Schra. Ik ben een buitenmens én graag onder de mensen. De wandelclub combineert deze twee dingen. Agnes Nowacki is één van de 50-plussers die zich elke woensdagochtend verzamelen op de Markt in Treebeek. Van daaruit gaan ze gezamenlijk op pad. In de zomer is dat een fietsroute van 30 tot 35 km. In de wintermaanden, wanneer het te koud is op de fiets, wordt er gewandeld, een kilometer of 10 of 12. De ene keer is dat in de buurt van Brunssum. De andere keer gaan ze iets verder. Door het Heuvelland, naar Wijlre. Of richting Duitsland. Agnes doet het vooral voor de gezelligheid, zegt ze. Via de club heb ik mensen uit de wijk beter leren kennen. Je deelt ervaringen. En ik kom op plekken waar ik nog nooit ben geweest. Zo mooi! Schnaps De wandel- en fietsroutes komen uit de pen van Peter Dibbets. Zes jaar geleden, aan de vooravond van zijn vroegpensioen, besloot hij een fietsclub op te rich - ten. Dat bleek een doorslaand succes. Door de aanwas groeide de club al snel uit zijn voegen. Inmiddels zijn er 40 trouwe leden. De routes zet hij zelf uit. Ik toer graag op de fiets. Daardoor ken ik veel mooie plekjes in de regio. Die gebruik ik voor de wandel- en fietsroutes van de club. Mensen zijn daar erg enthousiast over. Iedereen kent wel de mooiste plekken in het buitenland, maar wie heeft oog voor de schoonheid van je eigen omge - ving? Mensen staan soms versteld. De sleutel tot het succes van zijn clubje is de mix tussen sportiviteit en gezelligheid, beaamt Peter. Onderweg wordt heel wat afgekletst. In de pauze drinken we een kopje koffie, meestal met iets lekkers erbij. En in de winter nemen we nog een kleine schnaps. Om lekker warm te blijven. Geheel overbodig voegt hij eraan toe: Elke tocht is reuze gezellig. De wandel- en fietsclub van Treebeek De wandel- en fietsclub van Treebeek telt momenteel ongeveer 40 leden. Dat is tevens het maximum aantal vanwege de veiligheid, zegt Peter Dibbets. En ook omdat je onderweg pauze plekken moet kunnen vinden die grote groepen aankunnen. Een wandel/fietsclub die bestaat uit bewoners uit één wijk, is voor mensen een leuke en gezellige manier om in beweging te blijven. Daarnaast leer je zo ook je omgeving goed kennen. En dan niet alleen de plekken waar je wandelt, maar (vooral) ook de mensen uit je eigen buurt. Een mooi initiatief dat wellicht andere wijken kan inspireren om hetzelfde te organiseren! Buitenmens Eén van de trouwe leden is Wim Schra. Wim is een fervente wandelaar. De Kennedymars, Vierdaagse, Nacht van Gulpen, noem maar op, elke klassieker heeft hij gelopen. Ik ben een buitenmens, maar ik ben ook graag onder de mensen. De wandelclub combineert deze twee dingen, legt hij uit. Hoezeer hij de club waardeert, merkte hij vorig jaar. Ik lag er vanwege gezondheidsklachten ineens uit. Jeetje, wat baalde ik. Vooral als ik foto s van de club onderweg zag. Ik gaf mijzelf een jaar om weer mee te kunnen lopen. En dat is gelukt! Je moest eens horen hoeveel lol we soms hebben Bespaar geld! Eet chips in de klas Brunssum bruist met ijs en chocolade STADSKRANT BRUNSSUM UITGAVE 29 FEBRUARI 2012 De volgende Stadskrant verschijnt op 28 maart Opmerkingen of vragen over de Stadskrant kunt u doorgeven via

2 Stadskrant Brunssum maart Zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Het WWZ-steunpunt ondersteunt hierbij We peppen elkaar regelmatig op Bij ouder worden, denken veel mensen aan geraniums. Maar dat beeld klopt natuurlijk niet. Veel mensen blijven tot op hoge leeftijd actief bezig in de eigen buurt. Neem Liesbeth Boekhorst. Ze is 82 en geniet nog volop van het leven. Ik heb mijn sociale contacten, leuke bezigheden en een prachtige woning. Wat wil ik nog meer? In het wijksteunpunt in het Barbarahoes is het altijd gezellig, vindt Liesbeth Boekhorst (2e van links). Ik kom er graag om te handwerken, samen te eten of om aan andere activiteiten mee te doen. En je kunt er ook altijd terecht bij problemen. Liesbeth woont met veel plezier in Treebeek, in zorgcentrum Emmastaete. Ik had echt geluk dat ik hier terecht kon, want er is veel vraag naar, vertelt ze. Het is ook allemaal zo mooi en zo goed geregeld hier. Vanaf mijn appartement heb ik uitzicht op de binnentuin waar je kunt wandelen en waar konijnen en kippen rondlopen. Maar veel binnen zit ze niet. Tot voor enkele jaren terug deed ze nog veel vrijwilligerswerk. Ervoor zorgen dat anderen het naar hun zin hadden, daarmee hield ik me bezig. Mijn man was destijds pas gestor ven. Met andere mensen bezig zijn heeft me toen op de been gehouden. Tegenwoordig doet ze het rustiger aan dat wil zeggen, íets rustiger. Nu ben ik aanspreekpunt voor een groep bewo ners, hier in het zorgcentrum. We kletsen elke week gezellig samen je moest eens horen hoeveel lol we soms hebben! Maar we peppen elkaar ook regelmatig op. Dat hoort er ook bij. Steunpunt Treebeek Daarnaast gaat Liesbeth een paar keer per week naar het steunpunt in Treebeek, in het oude Barbarahoes (zie tekst in kader). Om te handwerken, gezamen - lijk te eten of om aan andere activiteiten mee te doen. Ze komt ook regelmatig met ideeën voor de themamiddag. We hebben al lezingen gehad over muziek. Over de mijnen. Maar ook over land kruizen of een wandeling over de Santiago de Compostela-route bijvoorbeeld. We hebben al over zoveel mooie dingen iets gehoord! Ze is graag op het steunpunt. De men - sen die alles begeleiden zijn heel harte - lijk. En ik vind het een fijn idee dat je er ook met problemen terecht kunt. Lieve zorg Aan het eind van het gesprek zegt ze stralend: Ja, ik weet dat ik heel positief klink. Maar ik geniet nog te veel van mijn uitstapjes om thuis te blijven zitten. Dat betekent niet dat mijn leven gemakkelijk is geweest - integendeel. En ik heb ook mijn gezondheids problemen. Mijn hart, weet u. Maar zoals ik hier zit, met alle lieve zorg, leuke acti - vi teiten, familie en andere contac ten tot mijn beschikking... Zeg nou zelf, dan ben ik toch een gelukkig mens? Kom ook naar het steunpunt bij u in de buurt! Voor mensen als Liesbeth zijn er in Bruns - sum speciale steunpunten ingericht, de WWZ wijksteunpunten (WWZ staat voor wonen, welzijn en zorg ). Het zijn er drie, in de wijken Noord, West en Centrum (dit laatste steunpunt is ook bedoeld voor inwoners van de wijken Zuid en Oost). De gemeente wil met deze steunpunten stimuleren dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in de eigen, vertrouwde woonomgeving. Daarvoor bieden de steunpunten zorg en ondersteuning, maar ook bijvoorbeeld sociale activiteiten. In Noord is het wijksteunpunt gevestigd in Distelenveld aan de Henri Dunantstraat 519, tel. (045) In West is het wijksteunpunt gevestigd in het Barbarahoes, Zonnestraat 3, tel. (045) In Centrum is het wijksteunpunt gevestigd in d r Brikke-Oave, Lindeplein 5a, tel. (045) Gezocht: vrijwilligers Brunssum beschikt over een eigen Vrijwilligerscentrale. De centrale voert verschillende taken uit, waar - onder het bemiddelen tussen men - sen die vrijwilligerswerk willen doen en organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers. Heeft u er ook wel eens aan gedacht om vrijwilligerswerk te doen? Kijk dan eens bij het brede en gevarieerde vacatureaanbod: Voetbalvereniging De Leeuw zoekt vrijwilligers voor onder meer beheer materialen en toezicht op terreinen. Ouderenwerk zoekt voor de wijk Noord vrijwilligers voor het project Samen Eten. De Stichting Gehandicaptenraad Brunssum zoekt vrijwilligers voor de ondersteuning bij de uitvoering van diverse projecten. Zorgcentrum Emmastaete zoekt vrijwilligers voor de verpleegafdeling voor dementerende bewoners. De Drie Ringen zoekt een organisatietalent om mee te denken over een programma voor levensbeschouwing en zingeving. Natuurlijk zijn er nog veel meer vacatures. Kijk daarvoor en voor meer informatie op: Sneeuwbestrijding in Brunssum Tot 1 april 2012 geldt voor de gemeente en voor Rd4 de winterdienst. Het beleid van de gemeente is dat éérst de hoofdwegen sneeuwvrij worden gemaakt. Zijn de hoofdwegen sneeuwvrij, dan volgen de woonstraten. De aanpak van de woonstraten zal onder meer afhankelijk zijn van middelen en capaciteit. De gemeente houdt géén stoepen en voetpaden bij. Daarvoor ontbreken de middelen. Daarom doet de gemeente een beroep op u om uw eigen stoep sneeuwvrij te houden. Denk hierbij ook aan de oudere mensen bij u in de buurt. Inzameling afval Bij hevige sneeuwval en vorst kan het voorkomen dat er geen afval wordt inge - zameld. Kijk voor actuele informatie op de website of bel (045) Meer informatie Voor meer informatie kunt u op werk dagen van tot uur terecht bij de gemeente Brunssum, tel. (045)

3 3 Stadskrant Brunssum maart 2012 Geen legeskosten voor vrijwilligers Donorformulieren beschikbaar Vrijwilligers in Brunssum hoeven geen legeskosten te betalen wanneer zij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Met deze maatregel wil de gemeente een drempel wegnemen voor vrijwilligerswerk. Vrijwilligersorganisaties die zich bezig houden met kinderen en mindervaliden eisen tegenwoordig een Verklaring Omtrent Gedrag van aangesloten vrijwilligers. Deze verklaring moet voorkomen dat vrijwilligers die zich in het verleden schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik, opnieuw in de fout kunnen gaan. Aanvraag Bij de Vrijwilligerscentrale Brunssum is een speciaal aanvraagformulier verkrijgbaar voor de gratis VOG. Voor meer informatie: Vrijwilligerscentrale Brunssum, tel (045) of In de gemeentewinkel van Brunssum zijn donorformulieren beschikbaar. Met deze formulieren kunnen mensen van 18 jaar en ouder aangeven of ze als donor geregistreerd willen worden. Met de ver - spreiding van de formulieren wil Brunssum inwoners attenderen op het belang van registratie van hun donorkeuze. Het donorregister is in 1998 ingevoerd. Een groot aantal mensen heeft echter de eigen keuze nog niet laten vastleggen. Voor meer informatie over donorregistratie, neem contact op met de informatielijn (0900) (lokaal tarief) of via of Project Slim met geld leert tweedejaars leerlingen van het Rombouts met geld omgaan Chips proeven voor een dikkere beurs Huilend stond ze op de stoep. De 22-jarige Kim. Radeloos was ze. Samen met haar vriendje Dennis had ze geld geleend. De schuld was opge - lopen tot 22 duizend euro. Dennis kon de druk niet aan en pleegde zelfmoord. Kim bleef achter met een kindje. Ten einde raad klopte Kim aan bij de Kredietbank Limburg. Bij Jos Cauberg. Dezelfde Jos Cauberg staat op een och - tend in februari voor een tweede jaars klas van het Romboutscollege. Het ver - haal dat hij zojuist heeft verteld, is waar gebeurd, zegt hij. Het is dagelijkse praktijk in zijn werk. Daarom staat hij hier ook voor de klas, om de 13- en 14-jarigen eens goed wakker te schudden. Om ze uit te leggen dat het vrese - lijk mis kan gaan als je niet goed met geld omgaat. Slim met geld, heet het schoolproject waaraan Jos deelneemt (zie tekst in kader). Alle tweedejaars leerlingen van het Romboutscollege deden mee aan het project Slim met geld. Belangrijkste les die ze leerden: voorkom schulden. Slimme oplossingen Terug naar Kim met de geldproblemen. Jos legt haar probleem voor aan de leerlingen. Wat zouden jullie doen?, vraagt hij aan de klas. Cheyenne rea - geert. Ze vindt dat Kim beter bij haar moeder kan gaan eten. Anthony zou Kim aanraden om een bijbaantje te nemen haar vriendin zou dan kunnen oppassen. Slimme oplossingen, vindt Jos. Twee boodschappen heeft hij voor de klas. Eén: geld lenen kan grote ge - vol gen hebben. Twee: bij problemen ben je zelf verantwoordelijk voor de oplossingen. Er is nog een derde boodschap: voorkom dat je schulden maakt. Dat is eigenlijk de belangrijkste les, legt Jos uit. Kinderen van 13 of 14 jaar hebben vaak nog geen schulden. Maar jongeren van 19 jaar hebben in Nederland al gemiddeld 800 euro schuld. Een paar jaar verder, en die schuld is al vervijfvoudigd, tot 4 duizend euro. Hoe voorkom je schulden? Jos zet de klas aan het werk. De leerlingen moe - ten op papier zetten wat ze aan geld krijgen en waaraan ze het uitgeven. Voor Rick valt dat allemaal nog niet mee. Sanne is er sneller mee klaar. Niet voor niks blijkt, want ze houdt haar bankafschriften goed bij. Zo weet ik al tijd hoeveel geld ik nog heb. En als ik tekort kom? Dan verdien ik bij als oppas. Reclame Twee lesuren lang laat Jos het geld alle kanten oprollen. De kinderen horen verhalen over de valkuilen die jonge Project Slim met geld Het project Slim met geld bestaat uit gastlessen. De gastlessen worden ge - geven aan alle tweedejaars klassen van het Rom bouts college. Het project bestaat verder uit een theatervoorstelling, Uitv rkocht door Klasse Kunst. Ook de ouders worden betrokken bij dit project: zij nemen gedurende een avond deel aan een workshop, waarbij ze tips krijgen hoe ze het financiële gedrag van hun kinderen kunnen ont - wikkelen. De gemeente Brunssum is opdrachtgever van dit project, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) maakt het mogelijk. consument bedreigen. Verhalen over het gemak waarmee je rood komt te staan. Verhalen over de macht van reclame. Om dat laatste aan te tonen, laat Jos de leerlingen geblinddoekt drie merken chips eten. Welke vinden ze het lekkerste? Dat blijkt verrassend vaak het onbekendste (en meestal goedkoopste) merk. Zo zien ze de invloed van reclame, zegt Jos. Britt heeft in ieder geval al één ding geleerd, zegt ze aan het eind: Door op te schrijven wat ik aan geld krijg én wat ik allemaal koop, heb ik een goed over - zicht gekregen. En dat is eigenlijk best handig!

4 Stadskrant Brunssum maart Nieuwe ijssalon in centrum Brunssum: Fotobijschrift Ijssalon Met ijs heb je al snel een feest Anita achter de toonbank bij Da Noi, waar iedereen vanaf 3 maart terecht kan voor ijs, bonbons en koffie. Brunssum bruist! Nog steeds vestigen zich nieuwe ondernemers in het winkelcentrum. Enthousiaste ondernemers die toekomst zien in Brunssum en zich storten op een nieuwe zaak in het winkelgebied t Ei. Zo ook Anita van de Laarschot en haar partner Peter Nass. Vanaf 3 maart verwachten ze in de Kerkstraat 22 de deuren te kunnen openen van hun ijssalon, koffiesalon én chocolaterie: Da Noi. Da Noi is geen onbekende. De ijssalon zit nu nog in Hoensbroek en is ook daarbuiten befaamd om zijn overheerlijk Italiaans ijs. IJs maken is mijn passie, zegt Anita, en ik bedenk graag nieuwe smaken. Zo hebben we onder meer blauw Smurfenijs, Red Bull-ijs en witte droom met witte chocolade, bosaardbeien, cheesecake en stracciatella, echt heerlijk! Maar ik varieer ook graag, asperge-ijs in het voorjaar bijvoorbeeld, dat is ook heel apart. Nooit meer weg Ze verheugen zich om naar Brunssum te verhuizen met de zaak, kunnen haast niet wachten. Maar we hebben er toch bijna een jaar over getwijfeld, vertelt Anita. Want onze salon liep goed in Hoensbroek. Toch trok Brunssum ook. Mijn zus heeft hier een zaak en zij wil er nooit meer weg. En wij zien de voordelen natuurlijk ook: Brunssum heeft een mooi, gevarieerd winkelcentrum, er wordt hier veel georganiseerd, de terras jes zitten altijd gezellig vol en er wonen leuke mensen. Maar dat laatste wisten we al, want er kwamen regelmatig Brunssumers speciaal voor ons ijs naar Hoensbroek! Feest Gelukkig hebben ze nu in de Kerkstraat een pand gevonden waarin ze hun ambitie goed kwijt kunnen. Het wordt een mooie, grote zaak met voldoende zitgelegenheid binnen en buiten, een speelhoek voor de kinderen en een hoek met handgemaakte bonbons van een echte chocolatier. Mensen kunnen hier zo meteen terecht voor een lekker ijsje, legt Anita uit, maar ook gewoon voor een heerlijke koffie met eventueel iets lekkers erbij, of voor een doosje bonbons. En wat ook leuk is: de kinderfeestjes waarbij de jarige job samen met vriendjes en vriendinnetjes zelf ijs komt maken, versieren én natuurlijk opeten. Dat is altijd weer feest. Maar ja, dat heb je met ijs al snel! Meer informatie: Hairsaloon Marianne sinds 1 december te vinden in De Parel Ik dacht: het is nu of nooit Het centrum van Brunssum blijft nieuwe ondernemers trekken. Ook Marianne Warmer heeft onlangs de stap gewaagd. Haar kapsalon Hairsaloon Marianne zit sinds 1 december in De Parel en bouwt al gestaag een eigen klantenkring op. Ik houd ervan om eerst uitgebreid te luisteren naar wat de klant wilt. Zo krijgt iedereen het kapsel dat het beste bij hem of haar past. ArtStudio 75 nieuwe aanwinst voor centrum Eind januari ging ArtStudio 75 van start. ArtStudio 75 is een galerie aan de Kerkstraat 75-77, in het centrum van Brunssum. ArtStudio 75 is een initiatief van de Stichting Kunstkring Parkstad. De stichting mag tijdelijk gebruikmaken van het pand. Marianne kent Brunssum goed, ze is er geboren en getogen zoals ze zelf zegt en voelt zich er thuis. Ze heeft vroeger al eens een kap salon gehad en op een gegeven mo ment begon het weer te kriebelen. Ik ben nu 41 jaar en dacht: het is nu of nooit. De Parel is een mooie locatie voor een ondernemer en ik denk dat voor een goed product altijd markt is. 25 jaar in het vak En Marianne levert kwaliteit, daarvan is ze overtuigd. Ik zit al 25 jaar in het vak en knip nog graag met de schaar in plaats van met de tondeuse. Ik houd er ook van om dingen bespreekbaar te maken. Als een klant een kapsel uitzoekt dat niet bij zijn of haar haar structuur past, dan zeg ik dat, zodat we op zoek kunnen gaan naar een goed alternatief. De prijzen van knippen, verven en hair exten sions zijn relatief laag, zegt ze. Want ondanks dat veel mensen minder te beste - den hebben, willen ze er wel mooi uitzien. En daar werk ik graag aan mee. Meer informatie: Het pand, eigendom van de Provincie Lim - burg, zal uiteindelijk gesloopt worden voor de ontwikkeling van het Masterplan Centrum. Tot die tijd is het pand, via tussenkomst van de gemeente, in bruikleen gegeven. Zo wordt voorkomen dat dit gedeelte van het centrum in de tussentijd verloedert. ArtStudio 75 is de tweede galerie die de Stichting Kunstkring in Brunssum in gebruik neemt. In april 2011 ging De Jalerie aan de Kerkstraat 73 open. Beide galerieën leveren een bijdrage aan de verlevendiging en aankleding van het omliggende straatbeeld. Meer informatie :

5 5 Stadskrant Brunssum maart 2012 Oud en nieuw: het Stroohuis in Schuttersveld In de rubriek Oud en Nieuw tonen we de geschiedenis achter bekende plekjes van Brunssum Deze ingenieurswoning (foto links) lag vroe - ger op de hoek van de Prins Hendriklaan met de Rimburgerweg. De woning, ook het Stroo - huis genoemd, werd in 1927 gebouwd door de staatsmijnen. De bekendste bewoner was Dr. A.V.M. Mey, mijnarts en berucht omdat hij mijnwerkers weer zo snel mogelijk aan het werk zette. Mey promoveerde rond 1950 op een onderzoek naar silicose bij mijnwerkers, waarvoor hij röntgenfoto s van mijnwerkers bestudeerde. Opmerkelijke anekdote: de vijver achter het Stroohuis moest gedempt worden omdat er in de omge ving malaria (!) was geconstateerd. Vermoedelijk als ongewenste souvenirs, meegenomen door Mey van een verre reis. Het Stroohuis brandde begin jaren 80 af waarbij Mey om het leven kwam. Twee jongens uit de wijk Schuttersveld hadden fikkie gestookt. In 1992 werden op deze plek de appartementencomplexen Houtwal en Beukenhorst gebouwd. Meer geschiedenis van Brunssum? Ga naar Zondag 25 maart herdenking 65 jaar mijnramp Alleen maar dat briefje met Uw man is overleden Op 24 maart 1947 vond in de Staatsmijn Hendrik in Brunssum de grootste naoorlogse mijnramp van Nederland plaats. 13 mijnwerkers kwamen daarbij om het leven. Eén van deze 13 was de 44-jarige Huub Valkenberg uit Schinveld. Houwer van beroep, maar ook vader van een gezin. Zijn dochter, toen 14, herinnert zich de dag als gisteren. Door deze ramp is mijn hele leven veranderd. De mijnramp van 24 maart 1947 werd veroorzaakt door een brand op 636 meter diepte. 13 koempels bleven ach - ter in de hitte en de rook. Mevrouw Haest, de dochter van Huub Valkenberg: Het was op een maandag. We wisten dat er brand in de mijn was en ze hadden ons verteld dat mijn va - der daar aan het helpen was. Toen we s avonds om 12 uur naar bed gingen, hadden we nog steeds geen bericht gekregen. Nadat op de Hendrik de brand van buiten af was bestreden, daalde een reddingsploeg af om de slachtoffers te bereiken. Mevrouw Haest herinnert zich de ochtend na de ramp. Er lag een brief je, onder de deur doorgeschoven. Ik kan het me nog zó goed herinneren. Er stond alleen maar op: Uw man is overleden. Niemand die iets persoonlijks kwam vertellen, alleen dat briefje. Statiegeld Het waren moeilijke tijden, zegt ze. Harde tijden ook. De enige keer dat er iemand bij ons is komen kijken, was twee maanden na de dood van mijn vader. Mijn zusje was net geboren en een mevrouw bracht een fles druivensap. Ze zou later wel terugkomen voor de lege fles. Vanwege het statiegeld! De tijden zijn veranderd, zegt ze. Gelukkig maar. Nabestaandenhulp na rampen is de normaalste zaak van de wereld geworden. En werd de ramp van 1947 toentertijd snel vergeten, inmiddels is er volop aandacht. In 2007, 60 jaar na de ramp, was er een grote herdenking. Ook dit jaar, op de 65e verjaardag van de ramp, zullen vele honderden mensen een moment stil - staan bij de slachtoffers (zie tekst in kader). Mevrouw Haest heeft, zegt ze, dubbele gevoelens over de herdenkingen. Het voelt nog steeds aan als het oprakelen van oud zeer. Maar naast het oud zeer zijn er ook de mooie herinneringen. Mijn vader speelde vaak met ons. Rolde bijvoorbeeld s avonds een kleed uit in de woonkamer zodat we met de puppies konden spelen. Ondanks het zware, donkere werk dat hij deed, zorg - de hij voor licht in ons leven. Daarom ben ik vijf jaar geleden, bij de 60-jarige herdenking, wel naar de ceremonie geweest. Voor mijn vader. Want die leuke, vrolijke pap herdenk ik graag. De slachtoffers Jan Arnold Cremers, houwer, uit Schinveld Willem Hubert Heugen, houwer, uit Brunssum Johannes Antonius Jacobs, houwer, uit Brunssum Johan Herman Janssen, postsleper, uit Brunssum Jan Hubert Keulers, opzichter, uit Rumpen Jan Jozef Keijmes, houwer, uit Schinveld Richardus Kremers, houwer, uit Heerlerheide Nicolaas Joseph Quadvlieg, hulphouwer, uit Brunssum Cornelis van Roosmalen, houwer uit Brunssum Johan Jozef Schmets, houwer, uit Wittem Albertus Snijder, sleper, uit Assen Antonius Gerardus Joseph Teunissen, sleper, uit Didam Johannes Hubertus Valkenberg, houwer, uit Schinveld De begrafenis van één van de koempels die op 24 maart 1947 omkwam in de Hen - drik. Brunssum was weken in de ban van de ramp en in diepe rouw gedompeld. Programma herdenking mijnramp De herdenking van 65 jaar mijnramp vindt plaats op zondag 25 maart Het programma begint om uur met een herdenkingsmis in de St. Vincentiuskerk. Na afloop, rond uur, lopen de aanwezigen in een optocht naar het mijnmonument op de Akerstraat. Daar worden kransen gelegd. Tijdens de ceremonie krijgen ook particulie ren de gelegenheid om bloemen of kransen te leggen. Afsluitend vindt er een bijeenkomst plaats in Zaal Concordia, aan de Prins Hendriklaan. De herdenking wordt georganiseerd door de oud-koempels Ed Joosten, Frans Cals, Theo Jeurissen en Frans Pierik. De gemeente Brunssum ondersteunt het programma.

6 Stadskrant Brunssum maart Onveilige verkeerssituaties rondom scholen vragen gezamenlijke oplossing Drukke ouders + kleine kinderen = grote chaos Een willekeurige doordeweekse ochtend tegen half 9, vlak voor een basisschool. Auto s rijden af en aan, sommige ouders parkeren op de stoep of vlak voor de ingang. Autodeuren worden opengegooid en tussendoor lopen en fietsen allerlei kinderen. Druk kletsend. Of zich haastend omdat ze niet te laat willen komen. Het is een drukke chaos. En ook, in de combinatie van grote auto s en kleine kinderen, soms een gevaarlijke chaos. Gevaarlijk of niet, het is dagelijkse kost bij veel basisscholen waar kinde ren met de auto worden gebracht en ge - haald. Natuurlijk, scholen en gemeente werken aan een veilige verkeersomgeving, met stopverboden, zebrapaden en waarschuwingen. Toch is dat niet voldoende, zegt moeder Lilian Charpentier. Haar dochter gaat naar basisschool Meander. Het overgrote deel van de ouders is zich gelukkig heel bewust van mogelijke gevaar - lijke verkeerssituaties tijdens breng- en haalmomenten, vertelt ze. Maar er blijven ouders die dat niet zijn. Ze zijn vooral bezig met het eigen kind in de auto. Het probleem is dat de aandacht dan niet altijd uitgaat naar de andere weggebruikers. Lilian hamert op de eigen verantwoorde lijkheid van ouders. Tenslotte heb je te maken met kleine kinderen. Ze zien vaak geen gevaar. Het is aan ons, ouders, om geen gevaarlijke situaties te creëren. De verkeerssituatie rondom scholen is op haal- en brengmomenten vaak een gevaarlijke chaos. De problemen kunnen pas echt opgelost worden als ouders willen meewerken. Oplossingen Ook voor basisschool Koningin Beatrix is de veiligheid rondom school belangrijk, zegt de directeur, Hanneke Lins sen. Om tot goede oplos singen te komen, zijn we met alle be trok kenen rond de tafel gaan zitten. Bij de gesprekken waren, naast de school zelf, ook de verkeersbrigadiers, de ver keerscoördinator, de medezeggenschapsraad, de gemeente en de wijkagent aanwezig. Ook de omwonenden heb ben we hier uiteindelijk bij betrokken. Het resultaat? Leerkrachten parkeren de auto s nu op een andere plek zodat er voldoende parkeerplaatsen vrij zijn voor de ouders. De gemeente heeft de oversteekplaats verlegd, naar een betere plek. En er is een stopverbod aangevraagd. Ook heb - ben de kleuters een andere in- en uitgang dan de oudere leerlingen. Deze aanpassingen hebben resultaat gehad, we merken dat nu al, zegt Hanneke Linssen. Toch blijven we de situatie regelmatig op nieuw bekijken, benadrukt ze. En waar mogelijk verbeteringen bespreekbaar maken. Belangrijk blijft dat ieder een zich verantwoordelijk voelt! Controles weg, chaos terug De gemeente werkt waar mogelijk mee om de verkeerssituatie rondom scholen te ver - be teren. Bij basisschool Meander bijvoorbeeld ontstond na de opening in 2003 veel verkeersoverlast. Dit werd deels veroorzaakt omdat er nog een basisschool naast ligt - De Boemerang - én een dagopvang voor mensen met een handicap. Om de verkeersdrukte op te vangen, heeft de gemeente verschillende maatregelen genomen. Zo werd het aantal parkeerplaatsen uitgebreid. En inmiddels geldt voor de ingang van de Meander een parkeerverbodzone. Kiss & Ride is echter toegestaan (stoppen, kindje uitstappen, doorrijden). Verkeersmaatregelen helpen. Maar de problemen kunnen pas echt opgelost worden als ouders willen meewerken. Samen met de scholen vraagt de gemeente aandacht voor dit probleem, onder meer via nieuwsbrieven. Met tips als: Laat de kinderen eens wat vaker met de fiets komen, parkeer de auto uit de buurt, en: houd je aan de regels. Ook controleert de politie regelmatig. Daarbij worden boetes uitgedeeld die fors kunnen oplopen. Dat laatste beaamt Lilian Charpentier. En ze doet een oproep aan alle ouders en aan de kinderen uit de groepen 7 en 8 van Meander. Het zou geweldig zijn als er weer een ploeg van verkeersbrigadiers komt. Zo maken we het met z n allen veiliger. Voorkom woninginbraak Elk jaar vinden in Brunssum circa 200 woninginbraken plaats. Vooral in de donkere wintermaanden slaan de inbrekers hun slag. Daarbij hebben ze een voorkeur voor woningen zonder nachtslot, zo blijkt. Veel woninginbraken zijn te voorkomen. Hieronder een aantal tips waarmee u inbrekers buiten de deur houdt: - Veel inbraken worden gepleegd door het openbreken van raam of deur met een schroevendraaier. Dat voorkomt u door het plaatsen van een anti-inbraak strip. - Bij sommige deuren is een spleet vrij tussen deur en kozijn. Een inbreker kan dan met een pasje of een stuk plastic tussen deur en kozijn het slot open flipperen. Draai de deur op slot en plaats een anti-inbraakstrip. - Voorkom dat inbrekers door de brievenbus het slot opentrekken. Draai de deur op slot, of plaats een kap over de brievenbus. - Laat de sleutel niet in het slot aan de binnenkant van de deur zitten. Sommige inbrekers boren een klein gaatje onder het slot. Met een ijzerdraadje kunnen ze dan het slot openen. - Woningen met een Politiekeurmerk Veilig Wonen hebben 90 procent minder kans op inbraak. Kijk voor meer informatie op De politie let tijdens surveillancediensten extra op verdachte personen rondom woningen. Ziet u mensen die zich verdacht ophouden in onbekende auto s, of heeft u andere informatie, meld dit dan. Dat kan via het landelijk nummer (lokaal tarief) of anoniem via (gratis).

7 7 Stadskrant Brunssum maart 2012 mededelingen kort Bekendmakingen De gemeente Brunssum heeft in de afgelopen weken de volgende bekendmakingen gepubliceerd, via Aanvragen omgevingsvergunningen Zonnestraat 12 t/m 36 (even nummers) [bo] & [s]; Akerstraat 99a [a]; Rembrandtstraat 10a [bo]; Heugerstraat 21c [a]; Parade Brunssum (diverse locaties) [a]; Klingbemden (oneven num - mers) [k]; Schepenstraat 1 [bo] & [a]; Mercuriusstraat 17 [k]; Alle rotondes van Brunssum [bo]; Brunahildestraat 13 [k]; Jacintahof 5 en 6 [s] & [bo]; Heidestraat 2 [bo]; Biesstraat 10 [bo]; Europalaan 323 [bo]; Lindeplein 2b [s]; Prinses Beatrixstraat 1a [s]; Haefland 34 [bo]; Haefland 30 [a]; Venweg 76 [bo]; Prins Hendriklaan 61 [a]; Rimburgerweg en Kranenpool [bo]; Ridder Dirkstraat / Albert Schweitzerstraat / Kennedylaan [bo] & [a]; Bodemplein 11 [bo] Verleende omgevingsvergunningen Trichterweg 187a [s]; Terborchstraat 14 [a]; Koutenveld 18 [s]; Rembrandtstraat 15 [a]; Kruisbergstraat 62 [a]; Veldstraat 48 [bo]; Kempstraat 15 [s]; Tree - beek plein 137, 141 en 143 [bo] & [a]; Dr. A. Kuyperstraat 33 [s]; Biesstraat 2 [bo] & [a]; Heidestraat 2 [bo] & [a]; Treebeekplein 25, en de oneven nummers [bo] & [a]; Vondelstraat 71 [bo]; Rotondes gemeente Brunssum [bo] Verkeer Afsluiting Graaf Huynstraat nabij Sluiterdstraat; Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Grachtstraat 2; Tijdelijke verkeersmaatregelen Parade 2012; Bexdellestraat 30-km zone; Verkeersmaatregelen Country & Westernfestival juni 2012; Rotonde Platanendreef / Maastrichterstraat & 30 km-zone Platanendreef Verordeningen Verordening Winkeltijden gemeente Brunssum 2012 (concept); Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige; Verordening tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand 2012; Verordening Gemeentelijke Basisregistratie Per sonen; Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bruns - sum 2012; Verordening persoonlijk participatiebudget Brunssum Evenementen Brunssum Talent Festival op 12 en 13 mei 2012; Country & Western Festival op juni 2012 Wet milieubeheer Melding Activiteitenbesluit Akerstraat 99a; Melding Activiteitenbesluit Haefland 30 Overig Te koop aangeboden: Dorpstraat 27, Dorpstraat 29, Kruisbergstraat 34; Koopzondagen 2012 in Verklaring letters tussen haakjes: [a] = afwijken bestemmingsplan; [bo] = bouwen; [s] = slopen; [m] = milieu; [k] = kappen; [i] = inrit; [br] = brandveilig bouwen; [o] = overig De officiële bekendmakingen kunt u volledig raadplegen op bekendmakingen. Heeft u geen eigen internetaansluiting? In de gemeentewinkel (Lindeplein 1) vindt u een openbare computer waarmee u snel en gemakkelijk de actuele bekendmakingen kunt opvragen. Ook in de openbare bibliotheek (Rumpenerstraat 147) staat een computer waarmee u de website van de gemeente kunt bezoeken. Heeft u nog vragen, bel dan met de gemeente Brunssum, loket Vergunningen, tel. (045) S p r e e k u r e n burgemeester en wethouders Burgemeester mr. drs. C.M.A. Brocken Portefeuille: Algemene Zaken, Bevolking/ burgerlijke stand, Brandweer, Handhaving, Openbare Orde en Veiligheid, Voorlichting, Voorzitter college van B&W, Voorzitter gemeenteraad, Rampenbestrijding, Deregulering. Spreekuur: Voor een afspraak met burgemeester Brocken kunt u bellen met (045) E. Vogelzang (VVD) Portefeuille: Onderwijs, Sport, Evenementen, Cultuur, Gemeenschapshuizen (incl. d r Brikke-Oave), Subsidieverlening, Financiën, Economische Zaken, Eigendommen, Project Masterplan Centrum, Project Masterplan Treebeek. Gast van de raad Meldpunt Overlast Vogelzang kunt u bellen met (045) Wilt u als speciale gast een raadsvergadering bijwonen? In gesprek raken met burgemeester en raadsleden? Een kijkje in de politieke keuken nemen? Geef u dan op voor Gast van de Raad. Gasten worden op de dag van een raadsvergadering op het gemeentehuis verwelkomd door de burgemeester en twee raadsleden. Daar krij - gen ze uitleg over de gemeentepolitiek en de agenda van de vergadering. De gasten worden daarna aan de rest van de raad voorgesteld en Verkeersspreekuur Het verkeersspreekuur wordt iedere twee weken gehouden, op dinsdag van tot uur, in de gemeentelijke kantoren aan het Lindeplein 1 (melden bij receptie). Het spreekuur vindt plaats in de spreekkamer, op de vierde etage. Het spreekuur vindt steeds plaats in de oneven weken. In de komende weken is dat op de dinsdagen 13 en 27 maart Wilt u het verkeersspreekuur bezoeken, dan dient u vooraf telefonisch een afspraak te maken. Dat kan bij de heer G. Veltrop op nummer (045) mogen op de publieke tribune de raadsvergadering volgen. Tijdens de pauze en na afloop wor - den ze begeleid door hun gastheren en mogen ze vragen stellen. Geïnteresseerd om Gast van de Raad te zijn? Meld u aan! Zie voor meer informatie: Gemeenteraad en raadscommissies De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is op dinsdag 13 maart De vergadering vindt plaats in de raadzaal in het gemeentehuis (Lindeplein 1) en begint om uur. De agenda voor de vergadering van gemeen te - raad, mét bijbehorende stukken, kan worden ingezien op De agenda wordt circa 10 dagen vóór de vergaderdatum op deze website bekend gemaakt. Voor meer informatie: bel met de griffie van de gemeente Brunssum, tel. (045) Via het gemeentelijk Meldpunt Overlast kunt u klachten en vragen kenbaar maken over terreinen waar de gemeente zorg draagt voor onderhoud en bestrijding, zoals wegen en plantsoenen, ongedierte, openbare verlichting, verkeer, overlast en veiligheid, stank- en geluidsoverlast, kapotte speeltoestellen en hondenpoep. Het Meldpunt Overlast is bereikbaar via (045) , of meldpuntoverlast. Als u de melding via internet doet, kunt u ook foto s of andere bestanden als bewijsmateriaal meesturen. In de regel krijgt u binnen 5 werkdagen bericht over de verdere afhandeling van uw melding. Ing. E. Geurts (PvdA) Portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Volkshuisvesting, Verkeer, Parkstad Limburg, Grondzaken, Monumenten, Project Masterplan Treebeek, Project Masterplan Centrum, Project Oostflank/Schutterspark. Geurts kunt u bellen met (045) G.M.E. Gerards (BCD) Portefeuille: Jeugd- & Jongerenwerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Speeltuinen & Openbare Speelgelegenheden, Halt, Kinderopvang & Peuterspeelzalen, Onderwijsachterstandenbeleid, Welzijn, Maatschappelijk werk, Ouderenbeleid, Bibliotheekwerk, Dierenwelzijn, Wijkgericht Werken, Alsdorfcomité, Kermis. Gerards kunt u bellen met (045) H.J. Janssen (Lijst Borger) Portefeuille: Sociale Zaken & Arbeidsmarkt, ISD BOL, Armoedebeleid, Inburgering Vreemdelingen/Nieuwkomers, WSW, Personeel & Organisatie, Interne Zaken, I&A, Bestuurlijke Vernieuwing/Communicatie. Bereikbaarheid gemeente Brunssum en overige belangrijke telefoonnummers Gemeente Brunssum Lindeplein 1, Postbus 250, 6440 AG De gemeentewinkel is ma-vr geopend van tot uur, tevens op woensdagmiddag van tot uur en op donderdagavond van tot uur. Telefoonnummers Algemeen: (045) Sociale Zaken / ISD BOL: (045) Zorgloket (Wmo): (045) Gemeentelijke Belastingen / GBRD: (045) Meldpunt overlast: (045) website: Overige belangrijke telefoonnummers Storingsdienst Water: (0800) Storingsdienst Gas en Elektriciteit: (0800) 9009 Storingsdienst openbare verlichting: (088) Algemeen alarmnummer: Algemeen informatienummer Brandweer: (045) Algemeen informatienummer Politie: (0900) Klachtentelefoon AWACS: (043) Klachtentelefoon Milieu Provincie Limburg: (043) Janssen kunt u bellen met (045) Drs. T.T.J. Gelissen (CDA) Portefeuille: (Gezondheids)zorg, GGD, WMO, Gehandicaptenbeleid, Verslaafdenzorg, Schuldhulpverlening/ Kredietbank, Marktzaken, Recreatie & Toerisme, Milieu & Afval, Vergunningverlening. Gelissen kunt u bellen met (045)

stadskrant brunssum informatiekrant voor alle inwoners van brunssum

stadskrant brunssum informatiekrant voor alle inwoners van brunssum stadskrant brunssum informatiekrant voor alle inwoners van brunssum jaargang 1 nr. 9 november 2011 Vrijwilligerscentrale biedt praktijkgerichte trainingen voor vrijwilligers Ik benut de kansen om bij te

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

Hans en Mai van De Schalmei

Hans en Mai van De Schalmei De Par tituur Wijkblad voor Neerbosch-Oost - jaargang 17 - nummer 2 - april 2012 Hans en Mai van De Schalmei En verder: bloemenman Justin Disveld, Leonie Hendriks wethouder Bert Jeene, wijkbeheerder Jolande

Nadere informatie

Burgerparticipatie ten Top!!!

Burgerparticipatie ten Top!!! CWO meisjes beginnen bruisend Wijkfeest Stichting Ipse de Bruggen Vrijwilligers varen mee met Andante Pagina 4 Pagina 6 Pagina 11 De BabberGratis huis-aan-huis-blad voor Babberspolder en Vlaardinger Ambacht

Nadere informatie

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Een nieuwe stek 2 Eindelijk duidelijkheid, we kunnen weer aan het werk Na 10 jaar gedoe weten we weer waar we aan toe zijn...

Nadere informatie

Gerald Monterie: Ik vind het prettig om deel uit te maken van een team 8/9. Ballonnen de lucht in

Gerald Monterie: Ik vind het prettig om deel uit te maken van een team 8/9. Ballonnen de lucht in Diemen haakt aan bij Europese Week van de Mobiliteit 3 De krant van Diemen www.diemernieuws.nl Donderdag 8 september 2011 Bruisende Startweek in De Ontmoeting 5 Gerald Monterie: Ik vind het prettig om

Nadere informatie

Week van de opvoeding! pagina 5

Week van de opvoeding! pagina 5 1e jaargang nr 3, september t/m november 2013 Week van de opvoeding! pagina 5 Hulp via internet pagina 9 Nieuwe behandelingen tegen piekeren pagina 21 Tegen onheil werkt geen pil pagina 27 1e jaargang

Nadere informatie

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe September 2011 z nummer 3 z devaluwe.nl Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe Nieuwsbrief revitalisering Inrichting centrum: oud en nieuw Nieuws vanuit Mooiland Maasland Buurtbemiddeling

Nadere informatie

Intentieverklaring glasvezelnet

Intentieverklaring glasvezelnet NieuwsSter In samenwerking met weekblad wijdemeren weekblad voor Wijdemeren Intentieverklaring glasvezelnet Oud 21e jaargang WEEK 9 woensdag 25 februari 2015 NR. 1061 Foto van de week De lokale jeugd heeft

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3 wijkkrant september 2010-1e jaargang, nummer 3 Inhoud Voorwoord van de redactie 2 Instellingen en organisaties in Stadsdennen 2 Vondelpark is van ons allemaal 3 Nieuws van de wijkvereniging Stadsdennen

Nadere informatie

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met...

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Rondkomen met een minimum inkomen met Elkaar Zomer 2014 VMCA Magazine zomer 2014

Nadere informatie

Nr. 1 2011 Eemland. Buurt op stelten Project Viltstift Discipline en wilskracht

Nr. 1 2011 Eemland. Buurt op stelten Project Viltstift Discipline en wilskracht Nr. 1 2011 Eemland Buurt op stelten Project Viltstift Discipline en wilskracht in deze Post van Portaal Buurt op stelten De Eng in Soest is toe aan een opknapbeurt. De buurtkinderen doen mee en onderzoeken

Nadere informatie

Van Ostadeschool krijgt predicaat Excellent. Opening ondernemershuis 2.0 door Salim Bouadi NR: 2, JAARGANG 4, APRIL 2013

Van Ostadeschool krijgt predicaat Excellent. Opening ondernemershuis 2.0 door Salim Bouadi NR: 2, JAARGANG 4, APRIL 2013 schilders wijkkrant NR: 2, JAARGANG 4, APRIL 2013 Startbijeenkomst Schilderswijk Festival Op woensdagavond 13 februari vond in theater De Vaillant (voormalig Culturalis theater) de startbijeenkomst plaats

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 21, april 2003 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

Zandvoortse. Geschreven beeld van Santvoort naar Zandvoort

Zandvoortse. Geschreven beeld van Santvoort naar Zandvoort 9 e jaargang week 47 21 november 2013 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld www.zandvoortsecourant.nl Zandvoortse Courant Zie onze advertentie op de achterpagina 5 7 11 23 Actueel Bundel

Nadere informatie

Brouwhuisse kerk met emotioneel beladen laatste viering gesloten

Brouwhuisse kerk met emotioneel beladen laatste viering gesloten Jaargang 27 juli/augustus 2011 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl 25 IN DIT NUMMER: Wijkvereniging de Zonnesteen met de bestuursmededeling

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 8, februari 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

We spelen in het land van de Blauwe Vogels

We spelen in het land van de Blauwe Vogels MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Jaargang 11 nummer 2 september 2006 We spelen in het land van de Blauwe Vogels In dit nummer onder andere: Wij gaan uit van de vraag van onze cliënten Je komt

Nadere informatie

Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd. Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland

Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd. Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland NUMMER 1 APRIL 2009 Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd w w w.w o o n p a r t n e r s - m

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d H e l m o n d b i n n e n s t a d Nieuwsbrief n a j a a r 2 0 1 3 Inhoud Semibungalows in aanbouw... 2 Buurtfeest Vossenberg... 3 Kunstwerk in Weverspark... 4 Binnen kijken in de groepswoningen... 5 Bouwen

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

Informatiemarkt KBO VIJFTIG PLUS IN DE RUWAARD

Informatiemarkt KBO VIJFTIG PLUS IN DE RUWAARD 47e jaargang Nummer 2 18 oktober 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met WIJKRAAD RUWAARD Kopij inleveren

Nadere informatie

Ber weer BEN. er ook nog. 8e jaargang - nummer 3 - mei 2009 - Onder redactie van de Commissie Communicatie van de Stichting Wijkraad Oosterhout

Ber weer BEN. er ook nog. 8e jaargang - nummer 3 - mei 2009 - Onder redactie van de Commissie Communicatie van de Stichting Wijkraad Oosterhout Ber weer 8e jaargang - nummer 3 - mei 2009 - Onder redactie van de Commissie Communicatie van de Stichting Wijkraad Oosterhout W I J K K R A N T O O S T E R H O U T N I J M E G E N EN Boomgaard ELTEN NIJLAND

Nadere informatie

De Stratummer. In dit nummer:

De Stratummer. In dit nummer: Stadsdeelmagazine 1e kwartaal 2013 De Stratummer In dit nummer: Glasvezel in Stratum Aanleg van de HOV lijn De Vliegende Stratummer Bewonersvereniging Gerardusplein Schoolprofiel: De Hasselbraam Het oudste

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Spronglevend. Het voelt alsof we hier thuiskomen. Schipperskinderen helemaal op hun plaats in de Waalsprong

Spronglevend. Het voelt alsof we hier thuiskomen. Schipperskinderen helemaal op hun plaats in de Waalsprong Informatiebulletin over de Waalsprong - editie oktober 2010 Spronglevend 4 Optimale zeggenschap over je eigen droomhuis Samen met je toekomstige buren je eigen huis bouwen en toch zelf bepalen hoe de inrichting

Nadere informatie